You are on page 1of 84
peter Lito ilization 3 ETN my agi c-t-] (21 < COMPUTER Plictiseala Plictiseala www.level.ro locul nostru de intalnire To Cheat Ul dite gamer din ooks mes folosesccheotuil Motvele pentru care e'foc acest ur sunt mul ple. fe €8 ru ov imp desl 28% alece jocubi Fespecty ie c6 au juns nun impas mojo 1 nu teuseses8 reac mai depart la umbioo- re Jo22", Aolosicheotu sau toinere single player este una gle flos in muiplyer ese culeulatcere, Pai, de ce, 038 vi intebof? Pent c8tn single cokulatonlnu se supa dac8folosegl un progrom care $84 dea invin- cbilioe et. Pos fi un mic zeuin moc beter 158 foc Inge de nici muses nu se cd Dor. staf poietic elo un «cole site conectezila unjoc ml de UT, pul cheat de heed cho” incepiparioada de dori. Lo un momen! dat ce de pe server in. cep si dea seama cd ceve nu ese ine- ul8 Doct mais nerorocd ce unl in coi pe core i lores de zor 8 se un ple mol rule despre coleltoare, un roe IP is ‘ad estin acelas cafe cl leo ors frote"Poote 8 ax chir cu volenS fie $i $e vd cum explcl tv amicllo de ale acelea funoose de dues sate PSi, door no s8recunogt unl ind tea vezut cf foloseci 1 cB oun pic de fair" de Poate a venit momentul sa | alegem, sé ne stabilim asupra unui gen de joc sau _ 88 jucdim numai ceea ce este cu adevarat bun. Personal rc cheotuile pence toot Funuseteajoculisiru potspune cbleor | folestforte des. ra moi demvltodicute pe | forum despre cheating” sian fost mia | ‘ed muliudinea de epi in core der spi | seou clorle plac chealuie Stow gimBin | te coxe cee oi de innatn ofl on | progiam de cheat? Sa fe core mulivdings de produse pe care producdti rile olor s ‘0 38 fin oj do dorm sl ominm pe toot ar pul axa de scurtncat 8 ne deter mine #5 recurgem la aceosts modalioe® Foote o vent moment 8 olagem 28 ne so bil osupre ui gen de joe a0 98 uct nu mai ceeo ce este cu advo! bun. | | | | | | | slanol 1 is only ‘bout GAMEZ, | | | | | | | | ! = ‘ute 2001 7