Sammanställning av intervjuer, tillfälle 1 och 2 Kristina

Vad ser du för möjligheter med blogg för kommunikation och information pedagoger emellan?
November 2010: Jag ser möjlighet till ganska snabb respons till det man tänker… *Finns inte med i filmen ”Bilden av min verksamhet” Om jag läser en blogg så hinner jag liksom fundera lite och jag kan skriva en kommentar och jag kan få läsa andras kommentarer. Och jag kan läsa det när jag känner att jag har tid.

Gunilla
November 2010: Ja, det finns ju stora möjligheter att kunna kommunicera med varandra. När man har idéer kan man lägga in dem eller ta del av andras idéer och tankar och även tips, lektionstips är ju också bra att kunna lägga i en blogg. Även hur man jobbar, hur dan har sett ut, bilder.

Karin
November 2010: Jag tror att det kan finnas många möjligheter, men jag kanske inte riktigt är där än för att jag använder mig inte av bloggarna som finns. Jag har inte kommit in i det systemet, men jag märker och jag höra av de som gör det att det verkar vara positivt och bra. Och jag önskar jag sätts in i det. *Finns inte med i filmen ”Bilden av min verksamhet”

Inger
November 2010: Visst finns det möjligheter med det. Det är ju ett sätt, när man inte ses att man ändå kan föra information mellan varandra. Visst finns det möjligheter… *Finns inte med i filmen ”Bilden av min verksamhet”

November 2011: Spontana tankar, kan jag tycka… tillexempel när jag själv känner att jag haft tufft så kan jag kanske skriva av mig och förhoppningsvis så kanske jag kan få en kommentar, lite stöd. Och jag kan ju ge tips, ”Idag har jag haft en bra dag… jag nådde eleverna… jag lyckades få dem intresserade genom att jag spelade lite teater till exempel.” Jag kan delge tankar, delge tips och idéer helt enkelt.

November 2011: Jag tror att det finns stora möjligheter, men jag kan känna för mig själv, så är det inte det jag suktar efter mest. Jag tror att det finns ett behov, egentligen, att man ska kunna delge varandra, men om jag ska prioritera så är det nog elevernas, den kommunikationen jag helst vill prioritera just nu.

November 2011: Nu när jag fått lite mer verktyg för det här och jag har fått lite levande bevis för hur det kan se ut, så tycker jag att det verkar vara ett bra verktyg. Jag var nog väldigt rädd för tekniken innan jag har fått möjlighet att få lära mig såsom jag hade ett önskemål om att få göra. Att sitta sida vid sida med någon som kan ledsaga en och där man faktiskt på riktigt kan få hjälp och stöttning kring de saker man tycker är svårt.

November 2011: Jag ser många möjligheter med en blogg för kommunikation överhuvudtaget. Jag kan nästan tycka att jag hellre har direktkontakt fortfarande med pedagoger emellan. Jag tycker att det är roligare att spåna och tala tillsammans. Däremot så ser jag ju möjligheter med blogg i andra sammanhang, till exempel med föräldrar som man inte träffar på samma sätt som man träffar pedagogerna.

Kristina Vad ser du för hinder med blogg för kommunikation och information pedagoger emellan?
November 2010: Man kan ju vara olika som person. Själv kan jag tycka att det kan vara ganska kul att gå in och läsa på bloggar kanske. Inte alltid att kommentera, men att läsa och se vad som händer. Det bygger ju på att alla pedagoger är med på det och försöker läsa. Försöker hålla sig uppdaterade på det som händer. *Finns inte med i filmen ”Bilden av min verksamhet” Ja, jag hör ju att många tycker att det är jobbigt att inte hinna med och en del tycker att det är jobbigt väg att gå, alltså att hitta bloggar. Hitta rätt och vilken knapp ska jag trycka på och ja… __ Det kan vara ett motstånd. Jag tror ändå att det är så att när man lär sig och upptäcker fördelarna… Jag tycker själv att det är ganska kul att läsa, följa vissa bloggar *Finns inte med i filmen ”Bilden av min verksamhet” November 2011: Det kan väl i så fall vara att jag skulle tveka med vad jag skriver, att jag behöver tänka mig för vad jag skriver i bloggen. Bloggen känner jag väl ska vara personlig, men det kan ju bli för personligt, kanske, jag vet inte…

Gunilla
November 2010: Det är mycket kring vilken plattform man ska använda. Den plattform som vi ska använda nu, den är väl inte så användarvänlig och det kan ju lätt bli lite rörigt om vi ska använda flera olika forum. Så jag skulle önska att vi hade en bra plattform där vi kunde ha samlat, där man kunde ha länkar.

Karin
November 2010: Jag tror nog egentligen att svårigheterna har jag satt upp själv. Jag tror att det är krångligare än det är och att det tar mer tid. Fast någonstans innerst inne tror jag att jag kanske kan tjäna tid på det. *Finns inte med i filmen ”Bilden av min verksamhet” Svårigheterna är nog om jag går till mig själv att jag inte tycker att jag är sådär jätte haj på det där med det tekniska. Så jag behöver fortfarande ganska mycket vägledning.

Inger
November 2010: Svårigheterna är ju de tekniska svårigheterna och så att få tid att få tid att få göra det. Att få tid är nog den största svårigheten. Det kan ju också innebära ett motstånd då att sätta sig ner och ta sig den tiden. En teknisk svårighet att övervinna kanske.

November 2011: Eftersom det inte är helt naturligt för mig, jag har ju inte skapat någon egen blogg, så är det inte naturligt för mig att sitta och göra det här lite snabbt efter laktionspasset eller innan jag November 2011: Ja, det är ju som vanligt… det här med tiden… att hinna sätta sig in i olika nya program och att konstruera helt enkelt… Att man helt tekniskt klarar av det. går hem, utan jag har ju en bit kvar och det innebär att jag måste lägga lite mer tid än de som har förstått sig på verktyget. Så svårigheterna för mig just nu är nog fortfarande lite tid. Att jag tycker att jag behöver mer tid än vad andra kanske behöver som kan. Jag har fått mer tid, men att sitta med verktyget helt själv, där är jag inte riktigt än, men jag är på god väg. November 2011: Ett är ju mitt eget då att jag har hellre ögonkontakt där man ser en levande person. Men annars är det väl inga hinder… Ja, det är väl tiden som hindrar då, ja när man har talat färdigt och haft möten färdigt då vill jag ägna min tid åt annat, då vill jag ha fritid till slut.

Kristina Vad skulle du behöva för att bli en mer aktiv pedagogbloggare?
November 2010: Det är mer att jag tar mig i kragen och går in och tittar lite oftare än vad jag har gjort. Jag tror att det är i perioder, just nu har det varit tungt med alla samtal och så, som gör att bloggandet har legat lite på is. Men det här med blänkare, jag tror du pratade om det, att man kunde få en blänkare när det är nya inlägg, eller när man går in på sitt konto så får man upp det, nya inlägg på de olika bloggarna. Det har jag inte hunnit kolla, men när du berättade det tyckte jag att det lät intressant. *Finns inte med i filmen ”Bilden av min verksamhet” November 2011: Åh, det är svårt… Motivation kanske… Motivation att skriva just på en pedagogblogg. Fortfarande så använder jag mycket papper och penna eller dokumenterar i min planeringsbok, tankar och idéer, idag hände det och det. Att göra det på bloggen… Vad skulle det vara för vinst med att byta från papper till blogg? Jag blev ju lite fascinerad av den här iPaden… Jag vet inte om det skulle kunna vara något… Att man hade med sig lättare… Just det här med datorn, det ska kopplas upp och man ska hitta rätt ställe… Jag har lagt dem som bok-märken, bloggar och så, men… det är ganska mycket klick… Det här med motivation… Jag är nog inte riktigt motiverad att skriva själv, men jag kan tycka att det är roligt ändå att läsa andras.

Gunilla
November 2010: Jag försöker vara aktiv där, men det är nog mer tiden. Man skulle behöva ha lite mer tid avsatt. Det är klart att man kan använda sin förtroendetid, men den ska räcka till ganska mycket så att bloggarna blir nog lidande på grund av det tror jag. Skulle man ha ett gemensamt forum där man hade flera parallella bloggar som utgick från samma plattform, då tror jag att det skulle bli lite lättare. *Finns inte med i filmen ”Bilden av min verksamhet” November 2011: Att man har mer tid för reflektion, att man har mer i studiesyfte att man gör olika reflektioner. Jag kan känna att jag inte riktigt har den tiden nu. Nu är det nog mer görandet i undervisningen som jag känner att jag vill prova.

Karin
November 2010: Det skulle nog få vara speciell tid så att jag känner att jag har avsatt tid för det för det är svårt att hinna med. Och kan man då inte och känner sig helt säker på vad man ska göra så skulle… för mig skulle det även vara till en hjälp att ha kanske någon som bredvid mig som sitter med och vägleder lite. Kanske första gångerna så att man kommer in i det. Så att det går snabbt och smidigt när man väl tar sig tiden.

Inger
November 2010: Jag har varit in och tittat på Nya Språket lyfter på Växthuset och tycker att det är en jättefin sida. Och att vara mera aktiv det skulle vara att jag själv då bloggade. Och det skulle ju innebära att jag själv skulle prioritera den tiden att sätta mig ner och… att skriva då på bloggen. Det som skulle vara… det som skulle vara att jag skulle prioritera det sättet, ja det är väl att jag skulle känna att jag hade tid över för det. Då skulle jag kanske gärna göra det.

November 2011: Jag tror att man måste få fortsätta med det utvecklingsarbete som vi har påbörjat här på vår skola. Att IT-forumet får fortsätta och att man får arbeta vidare. Nu är vi två klasslärare som ska starta en klassblogg här så småningom och min kära kollega har ju hunnit lite längre än vad jag har så jag hoppas att jag kan få den ledsagningen av henne. Men jag tycker ändå att det är viktigt att skolan som helhet får en fortsatt fortbildning i det här så att man inte släpper taget för tidigt.

November 2011: Ja… Då måste det kanske avsättas tid. Det är väl en förändring i min inställning helt enkelt, i det här att jag föredrar den här direktkontakten. Jag tycker att jag utvecklas mer i mina tankar när jag har direktkontakten, när jag möter människor ansikte mot ansikte. Så jag vet inte vad… det är väl min egen inställning som skulle förändras på något sätt då…

Kristina Övrigt?
November 2011: Du sa vid förra intervjutillfället att du hört kollegor som sagt att de tyckte att det vara svårt att hinna med. Tycker du att du fortfarande hör det? Ja, jag kan tycka det. Och jag kan känna det själv också att ta tid att göra det… Jag tycker själv att om jag sätter mig och börjar göra det, att blogga, så är det lätt att tiden springer iväg. Och då kanske jag väljer att, jag har inte riktigt tid att börja titta nu. Och jag tycker att jag hör det ganska mycket att, det tar tid. Tycker du själv att den tiden ger utdelning? Ja, jag tycker att när jag väl sätter mig och tittar så är det ju jättespännande. Jag kan få aha-upplevelser och känna att jag skulle behöva göra det här oftare, eller oj, vad mycket det finns!

Gunilla
November 2011: Förra gången så pratade du om att det saknades en gemensam plattform. Tycker du att ni fått den nu? Vi har ju en nyare variant av den nu, än den som vi hade tidigare. Men jag tycker ju inte att den är så himla bra egentligen… Men eftersom det är standardiserat och det är kommunen som har den så är det väl ok då… Vad är det som saknas? Den är lite klurig att komma åt, och lägga in bilder och sen att koppla den till olika bloggar, de som har bloggar, skolbloggar så blir det svårt att koppla det, tror jag… Men jag är inte säker, men det känns inte som att den är så användarvänlig egentligen…

Karin
November 2011: Tycker du att du fått den stöttning du behöver – du talade om att du vill ha någon som sitter bredvid som kunde handleda? Ja, jag tycker att jag fått det nu genom våra IT-forum. Och jag är inte där att jag kan skapa en blogg, men jag förstår att det inte är helt omöjligt som jag kanske trodde för ett halvår sedan.

Inger
November 2011: Förra gången jag intervjuade dig sa du att tiden inte räckte till, är det skillnad nu? Egentligen är det ju inget problem utan jag har hellre direktkontakten. Min arbetstid använder jag hellre till direktkommunikation. I så fall skulle jag ju ha bloggen till att repetera och läsa, att man skickar länkar till varandra, ja det är ju så som bloggen fungerar, då… Ja, då kan jag ha det som ett komplement till samtalet, men jag föredrar samtalet.