You are on page 1of 10

LỜI CHA MẸ DẠY DỖ CÁC CON YÊU 4 GOLGOTHA Golgotha khải hoàn chiếu Ánh Quang Cõi nhân

sinh nhuộm Máu Đào Thánh Thiện Xóa tội khiên; cất gánh nặng tâm hồn Mang ách Chúa; cùng hân hoan tiến bước Buổi cuối thời Golgotha ngời sáng Giêsu Toàn Thắng Đỉnh Núi Sầu Trút trong Tim; Giọt Máu Đào tha thứ Chân Thánh Giá Mẹ Hiền mong đón nhận Dang hai tay chờ đón con hoang đàng Trao Giọt Máu cuối cùng cho nhân loại Hỡi Tông Đồ yêu dấu của lòng Cha Là con Mẹ; Mẹ con; Cha đã quyết Hãy chu toàn trách nhiệm đã phú giao Yêu thương Mẹ là đáp đền Tình Cha đó Hãy đoàn tụ các con quanh Hiền Đồng Công Cứu Chuộc Tình Người giúp cho Giữa các con Tình Yêu luôn tuyệt đối Thỏa lòng Cha hằng khao khát trông chờ Lời Cha dạy mong các con ghi nhớ Veronica hình bóng Cha còn đó An ủi Cha bằng an ủi yêu thương Chăm sóc Cha trong mọi giới mọi người Cha khát khao tâm hồn ôi bé nhỏ Trong gian truân Cha thấu biết lòng thành Lời Cha đó; Tình Yêu Chân Lý đó! Hãy vui lên hỡi trái đất tàn rụi Golgotha xuất hiện huy hoàng thế nhân Đây là Ân Huệ cuối cùng Nhân sinh đón nhận Hồng Ân tràn đầy Hãy Chúc Tụng Chúa Tình Yêu Thương Xót

Đáp Tình Ngài bằng ý nguyện “xin vâng” Trong tay Mẹ; con người trong Thiên Chúa Ngoài Mẹ ra; Ngài chẳng biết ai Đây là Lời dặn cuối cùng “Khiêm Cung Mến Phục; Tôn Sùng Mẫu Tâm”. .Sáng danh… Giêsu Vua Toàn Thắng Dạy ngày 29-9-1994

LỜI KHẨN NGUYỆN CUỐI CÙNG Kính lạy Thiên Chúa Tình Yêu Cực Thánh Maria Nữ Tỳ Chúa Tình Yêu Cùng với tạo vật Hợp Nhất Kính dâng lời Chúc Tụng Ngợi Khen Thánh Đức Toàn Năng Hiển Trị mọi tâm hồn Thẩm sâu tạo vật; sáng ngời Vinh Quang Trong con; tan biến Tình Yêu Biết bao của lễ toàn thiêu dâng Ngài Nay trần gian dẫy đầy xáo trộn Xót lòng Ngài tạo vật đớn đau Trước mắt con bao người hư mất Trần gian mù mịt biết về đâu Con đã được Cha giao nhiệm vụ Tình con thảo với Cha thể nào Tình Mẹ Hiền với con thể ấy Con u tối Mẹ Hiền bổn phận Kính xin Cha tha thứ tội khiên Ban Hồng Ân tâm hồn hoán cải Chuộc lỗi lầm Tái Lập Đức Tin Lạy Cha là Thiên Chúa Chí Nhân Xót thương con chưa tròn bổn phận Tạo vật Cha chưa Hợp Nhất một đoàn Con cúi đầu xin Cha tha thứ Hồng Ân Cha rộng quyền Nhân Hậu

Suốt thời gian hai thế kỷ trôi qua Con chỉ dâng Cha của lễ mọn hèn Vài trái tim yêu Cha tha thiết Con bất toàn nhưng Cha Vạn Đại Khẩn xin Cha mở rộng Hồng Ân Lần cuối cùng con van nài khẩn nguyện Cha đoái thương nhân loại vô ơn Vẫn còn những trái tim yêu Cha và hết lòng thờ kính Tạo vật hèn dâng lời khẩn nguyện Những con yêu được Tình Cha thiêu đốt Biến các con thành ngọn đuốc sáng ngời Tỏa hương thơm Máu Thánh Chúa Trời Chinh phục bao tâm hồn nguội lạnh Hai Trái Tim Thánh Danh ghi khắc Chiến Sĩ Tình Yêu quyết một lòng Cùng Nữ Tướng; Nữ Tỳ Cha yêu dấu Hạ kiêu căng xóa sạch thành trì Dựng Đền Thờ Tình Yêu Hợp Nhất Vô Biên Ân Phúc xin tuôn xối Gieo rắc Hồng Ân khắp mọi nơi Hợp Nhất Tình Yêu quyết một lòng Trái Tim Chiến Thắng ngàn đời khắc ghi Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh Xin Cha thương tha thứ con hèn Ban cơ hội đoái công chuộc lỗi Xin Ngài thương ra tay triệt hạ Kiêu căng sụp đổ trước khiêm nhường Trong con; Ngài ra tay mãnh liệt Tạo vật chúng con quyết một lòng Làm khí cụ Tình Yêu tuyệt đối Ước nguyện Vinh Danh mãi ngàn đời Một Thiên Chúa; một Đức Tin duy nhất Ai sai lệch xin Cha triệt hạ Cứu nhân sinh thoát cảnh lầm than Ngày tự hủy đã gần; xin Cha thương xót Nhận nơi con lời cầu khẩn cuối cùng Giải thoát nhân sinh; ban ánh sáng Hợp Nhất Tình Yêu kính dâng Ngài Vinh Danh Thiên Chúa Trời Cao Thẳm Mãi mãi nghìn thu Sáng Danh Cha!

Sáng danh… Mẹ Maria Dạy ngày 29-9-1994

TÌNH MẸ Hát mừng Thiên Chúa Hiển Trị một tâm hồn Tình Yêu Toàn Thắng; Hận Thù rời ra! Giữa trần gian; mịt mù; xáo trộn Một tâm hồn bị vùi dập lâm nguy Ngước mắt trông lên Trời cao thẳm Chẳng dám van xin kiếp hoang đàng! Trong thẳm sâu đau khổ còn nhớ Mẹ Con đã xa Mẹ; Mẹ chẳng rời Con biết Mẹ hằng luôn dõi bước Đeo đuổi con hoang kiếp mong chờ Nhưng than hỡi! Ôi Mẹ Hiền Cao Cả! Con đã rời Mẹ biết làm sao! Lòng luôn tưởng nhớ tỏ bày với ai! Tài sản Cha; con tiêu hết sạch Phủ tấm thân một lớp bụi trần Cùng bao nhiêu bệnh hoạn hồn xác Dám trở về cùng Mẹ nữa sao Đêm khuya canh vắng con nhớ Mẹ Lạy Mẹ! Mẹ còn thương con không? Ước gì có Mẹ mãi bên con! Rồi một ngày con đã về với Mẹ Rụt rè sợ hãi chẳng dám xin Lòng hối hận thẳm sâu cùng tận Ngước trông Mẹ Ánh mắt khổ sầu Vòng Tay Mẹ Hiền ôi huyền diệu! Con ơi! Mẹ khổ quá nhiều vì con Con có biết nỗi khổ tâm của Mẹ Trông chờ con từng phút suốt tháng năm Hằng tin tưởng Tình Yêu luôn chiến Thắng Nay con về Mẹ là Mẹ của con

Mẹ yêu con trước sau như một Mẹ giúp con tái lập cuộc sống vui Còn Cha nữa; Mẹ chu toàn phần ấy Hãy yên tâm giúp Mẹ; Mẹ giúp con Hãy vui lên và tin tưởng Mẹ Hiền Còn tình nào bao dung hơn Tình Mẹ Hãy ca tụng Thiên Chúa trong Mẹ Hiền Hãy cảm tạ Hồng Ân Chúa thương ban Maria! Ân Huệ từng tạo vật Trong Mẹ Hiền Thiên Chúa được Vinh Quang Nơi Mẹ Chúa đã tái sinh con Nơi Mẹ; Chúa Hiển Trị con hiền Chúc Tụng Tình Cha bao la quảng đại Nơi Mẹ Hiền Hợp Nhất Nhiệm Mầu thay! .Sáng danh… Thiên Thần Kêrubim Dạy ngày 1-10-1994

GABRIEN THIÊN SỨ TRUYỀN TIN Thiên Chúa Tình Yêu Hiển Trị đời đời Trong vũ trụ bao la Ngài tạo dựng Trong tâm hồn tạo vật Ngài yêu thương Dẫu loài người kiêu căng đang từ chối! Trí óc thông minh vượt mọi người Cũng ở trong Quan Phòng lo liệu Thiên Chúa khôn ngoan vượt nghìn trùng Trên tạo vật Ngài đã tác sinh Khi Nguyên Tổ loài người phạm tội Thiên Chúa hứa Cứu Chuộc Tái Sinh Ngôi Hai đã Ra Đời Giáng Thế Ơn Cứu Chuộc Ngài đã thương ban Lập Vương Quốc Tình Yêu trên trái đất Giúp loài người thoát kiếp tội nhân Đem con hoang trở lại với Cha Hiền Hưởng Sản Nghiệp Tình yêu ôi Vinh Phúc

Nay Giáo Hội không chu toàn nhiệm vụ Ơn Cứu Chuộc; Dòng Suối Ơn…hẹp hòi!!! Vào Hỏa Ngục trong trào lưu tội lỗi Đến Thiên Đàng là Huyền Thoại phải chăng Lòng Phẫn Nộ Công Minh nay đã quyết Mẹ Chí Nhân ngăn tay Chúa Muôn Trùng Ngài dừng lại đợi chờ lòng Thống Hối Vì thương Mẹ là Nữ Tỳ dấu yêu! Chúa Giêsu vì Nhân Từ thương xót Đã cùng Mẹ lập nên một Pháo Đài Chống Hỏa Ngục cứu nhân sinh thoát nạn Bằng Vinh Quang con đường Thánh Giá xưa Luồng Ánh Sáng Huy Hoàng Xuất Hiện Đạo Binh Hồn Nhỏ quyết một lòng Hai Trái Tim tỏa hào quang chiến thắng Cứu nhân gian; cứu Giáo Hội lâm nguy Ngày mười tám Ba Sứ Thần Thiên Chúa Tuân Phục Ngài lần thứ nhất tấn phong Một Linh Mục là hiện thân Chúa thật Giữ Pháo Đài Hùng Mạnh Đức Tin Nay Ta đến loan tin Thiên Chúa Ngài quyết tâm quét sạch tội kiêu căng Đem nhân gian trở lại Đức Khiêm Nhường Ban Dấu Ấn muôn muôn đời chiến thắng Ta là Thiên Sứ Đấng Tối Cao Đến với con là Linh Mục của Ngài Hồng Huyết Thập Nhận tên Ngài đặt Dọn lòng lãnh Ấn Vết Đinh Thương Năm Vết Thương Chúa chúng ta đã chịu Mão triều gai chống lại tội kiêu căng Hai Trái Tim chiến thắng tội nhân trần Dòng Huyết Lệ tỏ bày bao đau xót Lửa Thánh Linh do chính Ngài thực hiện Ta Thiên Sứ lãnh Sứ Mệnh dọn đường Kiếp tội nhân hãy cúi đầu tuân phục Lạy Thiên Sứ! con thờ lạy Thiên Chúa Đấng Tối Cao đang ngự ở trên trời Đang Vinh Hiển trong cung lòng Thiên Sứ Kiếp Nô Tỳ xin cúi đầu tuân phục! Lạy Mẹ Hiền Cao Cả của lòng con

Cùng với Mẹ con đón mừng Thiên Sứ Cúi rạp mình thờ lạy Đấng Tối Cao Cùng với Mẹ con thưa rằng : “Fiat” Chúc Tụng Thiên Chúa khoan nhân Hồng Ân tuôn xối phàm nhân tội đầy Ngài là Đấng yêu thương đáng ca tụng Kiếp tội nhân không phạt lại thương Ngài đoái đến phận hèn tội lỗi Chiếu Ánh Quang thương xót Xóa tội tình Xây dựng trong con một đền thờ tráng lệ Việc của Ngài ôi mầu nhiệm cao siêu Cùng với Mẹ con dâng lời cảm tạ Dâng sự sống; dâng cả linh hồn con Ngài toàn quyền trên tạo vật cứu thoát Thánh Ý Ngài mãi mãi Vinh Quang Sáng Danh Thiên Chúa! Sáng Danh Thiên Chúa Sáng Danh Đấng Nhân Từ Đức Độ Vinh Danh Ngài mãi mãi nghìn thu! Con ao ước chết đi trong Tay Chúa Chết từng giây phút; chết vì Tình Dành cho Ngài sống trọn trong con Và mọi việc Ngài hãy làm tất cả Ôi lạy Chúa! Con tôn thờ yêu mến Con tan biến trong ngọn lửa Ái Tình Không còn con; chỉ còn Ngài đang sống Trái đất này xin Ngài hãy bước đi Nhân loại này xin Ngài hãy sửa lại Giáo Hội này Ngài đã quyết tái sinh Bước chân chiến thắng Vua Tình Yêu Vinh Quang trái đất; Vinh Quang Chúa Trời Sáng Danh Thiên Chúa muôn ngàn đời Hát khen Thánh Đức Từ Bi Nhân Lành Hỡi con yêu Chúa Trời Hằng Sống Hãy trở về thực tế trong con Ta cùng các Sứ Thần trở lại Cùng với con đón nhận Hồng Ân Xin Thiên Chúa đoái thương chúc lành Trên tạo vật khiêm nhường sâu thẳm Chúc tụng Ngài trong Tình Yêu Hợp Nhất Danh Thánh Ngài mãi mãi Vinh Quang!

.Sáng danh… Sứ Thần Gabriel và Mẹ Maria Dạy ngày 02-10-1994

Hồng Thủy Huyết Lệ Hỡi nhân loại đắm chìm trong tội lỗi Mẹ chúng ta đã khóc quá nhiều rồi Huyết lệ Mẹ tuôn tràn trên thế giới Nhiều Phép Lạ vang tiếng nỗi niềm đau Đức Tin lầm lạc phát nguồn từ trí óc Đã gây nên Huyết Lệ Mẹ Hiền Đã vùi dập giọt Máu Đào Tim Chúa Đã lãng quên Ơn Cứu Chuộc Chúa ban Giêsu hỡi! thân treo trên Thánh Giá Giờ phút bi thương nhất trên đời Đã thốt lên lời trăn trối cuối cùng cho nhân loại “Hỡi con hiền; này là Mẹ của con Và hỡi Mẹ đây là con của Mẹ” Tông Đồ Tình Yêu; Đức Tin Rạng Sáng Đức Tin Tông Đồ là chính nghĩa Tình Yêu Mẹ Tình Yêu; Mẹ Đức Tin Chân Chính Trách nhiệm này là chính Mẹ Đồng Công Chúa lên Trời Mẹ vẫn còn ở lại Sống Đức Tin; sống Tình Yêu nơi các Thánh Mẹ là động lực là nương tựa của Tông Đồ Thánh Thiện Là Mẹ Hiền của các Thánh Tình Yêu Qua bao thời đại cuồng phong thổi dập dồn Khiến Đức Tin và Tình Yêu bị chia lìa không là một Thực trạng đau thương kể từ đây Bởi trí óc kiêu căng đã lồng vào Chân Lý Đức Tin chỉ còn là một chứ không ba Như Ba Ngôi là một Chúa thể nào Tin Cậy Mến trở thành một Đức Tin thể ấy Chính Tình Yêu cũng là ba hòa hợp Thiếu một không còn là Đức Tin đúng nghĩa

Sản phẩm này bởi trí óc làm nên! Chúa Giêsu lòng thành khẩn tạ ơn: “Cha đã giấu với những người khôn ngoan thông thái Nhưng tỏ hiện cho những ai khiêm nhường bé nhỏ” Đây chính là kẻ đạt Nước Trời Nước Tình Yêu chỉ tiếp nhận Tình Yêu Ai bé nhỏ khiêm nhường là Chân Lý Vì họ chính tông Dòng Giống Nước Chúa Trời Ai to gan dám nghĩ suy Nước Trời Dùng trí óc giaỉ bày đường Chân Lý Là những người mù ánh sáng dẫn đường Yêu là cảm nhận ; Đức Tin là yêu Chúa Trí óc dùng để biết Thiên Chúa là Tình Yêu Và phải chăng yêu chẳng nằm nơi trí óc Yêu càng nhiều trí óc chẳng còn đâu! Ngày 5 tháng Mẹ Hiền cứu thoát Góp nhặt Môi Khôi hái hoa nhiều Dâng lên Thiên Chúa Vua Tình Yêu Cao Cả Ân phúc Ngài đã trút đổ ngập tràn Lụt Hồng Thủy ngày nay là Nước Mắt Nước Mắt Hồng Ân tuôn xối cõi nhân trần Cây cản lối cuối cùng đã giở Triều Thần Thiên Quốc hát mừng khen Chiến công oanh liệt vang lừng Satan toàn lực quy hàng trước Ngai “Nhận Ánh Sáng” là Chân Lý soi đường Nơi Satan ngày hôm nay đã có! Khắp thế trần trí óc dẫu có cao Đã đánh bại toàn vũ trụ tiêu điều Sập thành trì kiêu căng lộng lẫy Mà Satan kiên cố dựng lâu đời Vua Hỏa Ngục hôm nay xác nhận Chân Lý Ngài bền vững bởi Tình Yêu Trí thông minh và thế lực trần gian Nhờ trợ giúp góp phần nơi Hỏa Ngục Cũng chỉ phi Chân Lý và chỉ phải tan tành Khi đối đầu với Tình Yêu tan biến Ngày hôm nay Xê-Ra-Phim lên tiếng Cuộc Tấn Phong Vinh Hiển sẽ khởi đầu Bởi chiến thắng cuối cùng làm sáng tỏ

Toàn Satan quy phục Ngài Chân Lý Giảm hận thù; giảm áp lực tấn công Giải thoát nhân gian khỏi xích xiềng Khỏi đam mê ô nhục thế gian Giờ là lúc khởi đầu thật sự Quyền Thống Soái điều binh cứu nhân loại Trong tay Nữ Tướng chính Mẹ Hiền Mẹ chiến thắng Satan là Thiên Ý Tự khởi đầu và kết thúc đẹp thay Thiên Cung Trần Thế hợp một lòng Cùng Mẹ Cả Đồng Công Cứu Chuộc Quyết một lòng đoạt chiến thắng Vinh Quang Dâng lên Chúc tụng Chúa Trời Chí Nhân! .Sáng danh… Thiên Thần Xê-Ra-Phim Dạy ngày 06-10-1994

Chúng con sấp mình tạ ơn Chúa và Mẹ đã đoái thương dạy bảo chúng con! Xin Chúa thương ban cho toàn thể nhân loại biết lắng nghe suy gẫm và sống những Lời Chúa đã dậy!