You are on page 1of 171

En son ne zaman tehlikeli bir kitap okudunuz?

Tanr Ne ster?

NEALE DONALD VVALSCH

Telif Hakk 2 0 0 5 N e a l e Donald Walsch 2 0 0 7 G O A Basm Yayn ve Tantm Hiz. San. Tic. Ltd. ti. Orijinal yaymc Atria Books/Simon & Schuster, Inc. ibirlii ile baslmtr. Kitabn orijinal ismi W HAT G O D VVANTS olup tm yayn haklan Trkiye'de G O A Yaynlan'na aittir. Tantm iin yaplacak ksa alntlar dnda yayncnn izni olmakszn hibir yolla oaltlamaz. T r k e y e eviren Redaktr Dzelti Kapak Tasarm : Tiin Penso : Dafne Ksakrek : Fulya Tkel : S e v g i Aslan

Y a y m a Hazrlayan : I! l m e z

Bu kitap G O A B a s m Yayn ve Tantm Hizmetleri tarafndan hazrlanm ve Kitap Matbaas'nda baslmstr. Davutpaa Cad. Eminta Kazm Dincol S a n . Sit. No: 81/21 Topkap-istanbul 0 2 1 2 5 0 1 4 6 3 6 G O A Basm Yayn ve Tantm Hiz. S a n . Tic. Ltd. ti. V i n e z a d e Camii Sk. E f e Apt. No:6/14 M a k a / S T A N B U L Tel: ( 0 2 1 2 ) 2 6 1 76 76 info@goa.com.tr www.goa.com.tr

T a n r N e ster?

Bu kitabn iindekilere ok az insan inanabilecek. En azndan, balangta. Bu durum, kitab, tm zamanlarn en inanlmaz kitapla rndan biri yapacaktr.

Neale D o n a l d Walsch

Bu kitap insanlk tarihindeki en nemli soruyu cevaplyor. Tanr Ne ster? Biroklar iin bu sorunun cevab korkutucu olacaktr, Tamamen korkup armayacaklar iin bile cevap, nemli lde farkl olacaktr. nsanlann Tanr hakknda duymaya altklar eylerle uzaktan yakndan ilgisi olmayacaktr. nsanln Tanr hakkndaki fikirleri, yaam ve insanlar hakkndaki fikirlerinin temelini oluturur. Tanr hakkndaki arpc ekilde farkl fikirler, yaam ve insanlar hakkndaki fikirleri de nemli lde deitirecektir. Dnyann bugn faydasn grecei bir ey varsa, o da budur. Bugn kresel bir kltrel savan eiinde duruyoruz. Yaylm atei balad bile. mknsz saydmz 3. Dnya Sava her an balayabilir. nsanln ilerleme ynne bakldnda, bu byk ar pma kanlmaz gibi grnebilir. Ancak kanlmaz deil dir. Bunu durdurabilecek ok gl bir ey vardr: Tanr hakknda nemli lde farkl fikirler, hayat ve insanlar hak knda nemli lde farkl fikirler. Bu fikirler, eer kabul edilip uygulanrlarsa, bambaka yaam ekilleri ve varolu biimlerine yol aacaktr. Deerler deiecektir. ncelikler deiecektir. G yaplan ve gc ellerinde tutanlar deiecektir. Gc elinde tutanlarn bazlar, bu deiimin gerekle mesini istemiyorlar.
6

T a n r N e ster? Bu tehis, bu kitab tm zamanlarn en nemli kitaplarn dan biri yapmann yan sra, en tehlikelilerinden biri de ya pabilir.

Neale D o n a l d Walsch

En son ne zaman tehlikeli bir kitap okudunuz? Bu kitab ok ksa srede bitireceksiniz. nce bir kitap. Yani, sadece tehlikeli olmakla kalmyor, abuk da okunuyor. Hzl ve tehlikeli. Bu genelde byleyici bir birleimdir. Hatta biraz heyecanl bile olabilir. Tehlike ve heyecan, ma deni bir parann iki yz gibidir. Hangisini deneyimlediiniz, bir eyin zerine doru gitmenize ya da o eyden uzaklama nza baldr. Deiim sz konusu olduunda siz hangi tarafa doru gi diyorsunuz? Her eyin olduu gibi kalmasn m, yoksa de imesini mi istiyorsunuz? Her eyin olduu gibi kalmasn istiyorsanz, bu kitab ok tehlikeli bulabilirsiniz. Eer her eyin deimesi iin sabr szlanyorsanz, bu kitab olduka ilgin bulabilirsiniz. Han gisini istiyorsunuz? yle diyebilirsiniz: "Bu neden sz ettiimize bal olarak deiir. Benim hayatmdan m sz ediyoruz? imden mi? Evliliimden mi? likilerimden mi? Salmdan m? Yoksa lkemden mi bahsediyoruz? Dnya genelinden mi? Uluslara ras politikadan m? nsanln yzletii kresel sorunlardan m?" zin verin, size bu konuda yardmc olaym. Hepsinden birden bahsediyoruz. Birinden yada dierinden deil, tmn den. nk bu kitaptaki bilgi tmn birden deitirebilir.

T a n r N e ster? Deiim nermek tehlikeli bir eydir, gc elinde tutanlar iin byk tehdittir. Sradan insanlar asndan da, bilinme yene gtrecei iin tehlikelidir. ABD'nin eski Bakan Yardmcs Al Gore, Eyll.2004'te New Yorker'la yapt grmede bunu tam olarak yle anlatmtr: "Endie verici deiimler dnyasnda, byk ve karmak gler, bildik ve gvenli yntemleri tehdit ettiinde, doal dtnz, en salam kklere sahip olan aacn gvdesine tutunmak, sevgili yaama sarlmak ve bunun kurtuluunuzun kayna olmama olasln asla sorgulamamaktr. " Bu cmlenin son blm, (italikler bana aittir) insanln Tam'ya ve yaama olan inancnn hikyesini, yedi kelimeyle anlatr. Bay Gore, bir sonraki cmlesiyle bunu onaylamakta dr: "Ve en derin kkler, gemie uzanan felsefi ve dini gele neklerdir." Al Gore'un gr bizi iddetli bir sorgulamayla kar karya brakr: leriye doru gidilecek yol, geriye giderek mi bulunur? Cevap, hayrdr. Eski bakan yardmcsnn belirttii gibi, felsefi ve dini gele neklerimizin, kurtuluumuzun kayna olmama olaslm tehditkr bulduumuzdan, hi sorgulamazken; asl byk tehdidin, bu gelenekleri sorgulamamann kendisinde yatt zamanlara gelmi olabilir miyiz? Cevap, evettir. imdi o zamanlardan birinin iinde bulu nuyoruz. Bugn, dnyadaki en byk tehlike, soru sonnak yerine, cevaplan bildiimizi varsaymamz; deiimi davet etmek yerine, deiimden kama eilimi gstermemiz; Tam ve yaam hakknda, arpc ekilde farkl olan yeni fikirler edinmek yerine, eskilerine takl kalmamzdr.

Neale D o n a l d Walsch Eer bu eski fikirlerden bazlarn kucaklamaya devam edersek, insan rk, yaamm, yirmi birinci yzyln ilk yar sna dek srdremeyebilir. Gidiata baklrsa, insan rk, ya amn, yzyln ilk eyreine dek bile srdremeyebilir. Biliyorum, abartl geliyor. Ama deil. Gnlk gazeteyi elinize aln. CNN'i an. nmzdeki yllarda, insan rk, evriminde yukarya do ru byk bir srama yapabilir, ya da gemiindeki yanl anlamalarn arl altnda sendeler, tkezler ve en sonunda ezilip kalr. Bu daha nce de oldu. Bir trn teknolojik alandaki ilerlemeleri, ahlaki, trel ve ruhani geliiminin nnde kotuu zaman, olan budur. O zaman, evrenin kibritle oynayan ocuklarla hesaplamas gerekecektir. Bu gnlerde, kibritle oynayan bu ocuklar, bizleriz. nsan rk, evriminin ocukluk dnemini yaamaktadr. Bunda yanl olan bir ey yoktur. ocukluk dnemi harika bir dnem olabilir. Fakat ayn zamanda, ok da itina gste rilmesi gereken bir sretir. ocukluk dnemimizde yaptklarmza dikkat edersek, yazar Robert Fulghum'n nerdii gibi, kardan karya ge erken yolun her iki tarafna da dikkatle bakar, paylamay renir, el ele tutuup birbirimizi nemsersek, komak yerine yrrsek, itimeyi brakr da, ittiimiz zaman zr dilersek, pisliklerimizi temizlersek ve kardelerimizle kavga etmeyi kesersek, byyeceiz ve gz alc bir geleceimiz olacak. Ben bunun byle olacana inanyorum. Yaratmak zere olduumuz gelecein gz alc olacan dnyorum! Fa kat ayn zamanda da bambaka bir ekilde sonulanabilece inin farkndaym. Biliyorum ki, eer dzgn hareket etmeye balamazsak, ykm pekl mmkndr. Bu gerei kabul10

T a n r N e ster? lenmeyi reddetmek kstaha davranmaktr. Kstahlktan da te, byk sorumsuzluktur. Ancak bir ocuun byle dav ranmaya hakk olabilir. oumuz, insanln yok edilemez olduunu, trmzn ortadan kalkmasnn imknsz olduunu ve olumsuzluklardan geri dnsz biimde etkilenmesinin mmkn olmadn dnyor. Dnyada, son zamanlarda meydana gelen olaylara bakt mzda, ou insann, inanlmaza inanmaya istekli olduunu gryoruz. Bu da akla ilgin bir soru getiriyor: Eer insanlar inanlmaza inanmak istiyorlarsa, o halde neden bu kitapta yazanlara inanmasnlar?

11

N e a l e D o n a l d Walsch

Birok kii bu kitabn iinde yazanlara inanmaya korkacaktr. u andan 12.108 kelime soma, arpc ekilde farkl bir fikir sunulacaktr. Bu fikir, kurulu dzene o denli aykr dmektedir ki, baz lkelerde, bu kitapta yazlanlar yksek sesle sylerseniz ldrlebilirsiniz. fkeli bir kalabalk tarafndan deil. Hkmet tarafndan. lkenin kanunlarna kar gelmekle sulanp lme mah km edilebilirsiniz. Baka lkelerde ise, ldrlmezsiniz ama, tenkit edilir, karalanr ve iftiraya urarsnz. Bakalarm etkileme olaslnzdan dolay, bulunduunuz konumdan uzaklatrlrsnz ve grleriniz bir kenara itilir. Evet, burada yazlanlar, ite bu kadar tehlikelidir. Aka ortaya koymak gerekirse, Tanr 'nn stedii nem siz bir bilgi deildir. O kadar nemlidir ki, kelimelerin ba harfleri byk harfle yazlmtr ve bu terim kitabn iinde getike, italik olarak yazlacaktr. Bu kelimelerin gze arpmasn, bylece kendi ilerinde bir anlam ifade etmeleri ni arzuladm. Biliyorsunuz, dnya zerindeki milyonlarca insan, onlara Tanr 'nn Ne stedii hakknda verilen bilgiler dorultusunda yaamlarm kurdular ve eer ki dnyann bu konuda bundan nce sahip olduu eski bilgiler doru deilse, dnyann ba ciddi ekilde derde girmi demektir.

12

T a n r N e ster?

Dnyann, bu konuda, bundan nce sahip olduu bilgiler doru deil. Dnyann ba byk dertte.

13

N e a l e D o n a l d Walsch

Dnyann bann derde ginnesi gerekmezdi. Girdiyse, sebe bi, bunu kendisinin semi olmasdr. Dnya insanlar farkl bir seim yapabilirler. Ksa bir sre soma da yapacaklarn dnyorum. San rm, artk dayanma snrna geldiler. Yeterince vahet, terr ve cinayete tamk oldular. Yeterince az dala ve tartma nn kavgayla sonulandna ahit oldular. Yaamlarnn yolunda gitmemesinden, ilikilerinin k mesinden, kariyerlerinin ufalanp hayallerinin eriyip gitme sinden bktlar. Her eyin bu kadar ok mcadele gerektirmesinden, her yeni gnn artan zorluk ve sefaleti beraberinde getinnesinden bktlar. Durmadan, usamnadan, iki adm ileri, bir adm geri, srekli rzgra kar yryen toplumlar, artk yoruldu lar. nsan rknn sabr tkeniyor. Sannn, insanlar artk, "Da ha iyi bir yol olmal," diyorlar. Daha iyi bir yol bulunmas gerekliine dair grmz, giderek netleiyor. Geriye sade ce, seim yapmak kalyor. Artk bir seim yapmalyz. Bazen insanlar, baka seenekleri olmadn, alageldik leri ekilde yaamaya devam etmeleri gerektiini dnrler. Bu dncelerini gerek sanrlar. Fakat gerek deildir. Ke sinlikle deildir. nsanlarn baka bir seenei daha vardr ve bu kitap, size bunu kantlayacaktr. nsanlar, nasl bir hayat yaayacaklann seme hakkna sahiptirler. Yaadklan hayat nasl deneyim14

T a n r N e ster? lemek istediklerini seme anslar da vardr. Bu kitabn son sayfasna varmadan, seimlerinizi gerekletirmek iin ihti yacnz olan en gl ara size verilecek. imdilik u kadar n bilin: Farkl bir dnya yaratacak olanlar, farkl seimler yapan insanlardr. Seim yapacaklarn bir adm ne kma vakti geldi. ne kmazlarsa, dnya imdi gitmekte olduu ynde gitmeyi srdrecek. Bu yn, insanln gitmeyi arzu edecei bir yn deildir. O halde, bu konuda, insanlk ne yapmak istiyor? imdi, dnyann karsnda duran soru, ite budur. Dnyadakiler, gitmek istedikleri yne dair en stn fikirlerini imdi ne srmezlerse, en dk seviyedeki basit bir fikir bile do ru varsaylarak kabul grebilir. u anda, dnyann birok yerindeki baz insanlarn akllarndan geen de budur. Durumun, byle olmas gerektii iin byle olduunu syle yenler var. Dnyamn, Son Zamanlarna geldiini ve bunun, Tanr 'nn stedii ey olduunu sylyorlar. nsanlar yine de kurtanlabilir, diyorlar. Bazlarnn geride kalmas gerekmez, tm insanlar, eer isterlerse, byk sknt dan kurtulabilirler. Tek yapmalar gereken, mutulanan yi Ha beri kesin olarak kabul etmektir. Benim size daha iyi bir haberim var. nsanlar Tanr 'nn Ne stediini anlamyorlar.

15

Neale D o n a l d Walsch

unu bir dnn: nsanlk eer Tanr 'nn Ne stediini anl yorsa ve dnyann imdiki durumu, insanln elindeki bunca bilgiyle, bugne kadar yapabildiinin en iyisiyse, parlak bir gelecek iin daha ne kadar umut olabilir? Eer Tanr hakknda bilmemiz gereken tm nemli bilgi lere gerekten sahipsek, onca reti, sylem ve aa kar lan gerek, insanl bu gnlere getirmise, iyilik bunun ne resindedir? Ancak renebileceimiz yeni bir ey, Tanr'y daha iyi anlamamz salayacak farkl bir ey varsa, insanln iinde bulunduu koullarn deime olasl da var demektir. Umut domu olur. Dnya zerindeki yaamlar yok olurken, br Dnya'daki iyi eyler iin mit beslemekten bahsetmiyorum. Her ey yok olmadan nce, u anda ve bura da, bir eylerin daha iyi olabileceine dair iimizde tad mz umuttan sz ediyorum. Ancak, bu umut, ok nemli baz sorular sorulup yantlanana dek fark edilemez. nsanlarn inat olduu, ilkel igdlerinin stesinden gelmek istemedii, doru mu? Yoksa, Tanr ve Hayat'la ilgili, eksik kalm veriler, hl anlalamadt iin mutlaka renilmesi gereken nemli bilgiler mi var? Sorun, bu bilgilerin nasl alglandnda deil de, bilginin ieriinde yatyor olabilir mi? nsanln, Tanr ve Hayat anlay, "yanl" deil de, sa dece eksik kalm olabilir mi?
16

T a n r N e ster? nsanlarn Tanr'y yeni bir ekilde sorgulayacaklan, fark l bir pencereden bakma vakti geldi mi? ok uzun zamandr, Tanr hakkndaki tartmalar sadece tek bir ynde ilerlemitir. Tanr hakknda anlamamz gereken tm nemli eyleri anladmz syleyenler, insanln so runlarnn Tann'y anlamayanlardan kaynaklanmadn, ancak anlaylar dorultusunda hareket etmeyi baarama yanlardan kaynaklandn ne srerler. Bu yaygn bir kavramdr, fakat bir yanl anlamadr. Tam tersi dorudur. En byk sorunlarmzdan birouna, Tan n'y anladklar dorultuda hareket edenler sebep olmutur. Bu kiiler, Tanr 'nn Ne stediini bildiklerini dnen lerdir.

17

Neale D o n a l d Walsch gulamalar engelleyen yasalar karanlar, Tanr 'nn Ne ste diini bildiklerini dnenlerdi. nsanlarn, ark syleyip dans etmelerini, bir insann res mini yapmalarm veya kutsal arklar dnda herhangi bir mzii dinlemelerini yasaklayarak kltrel snrlan yaratan lar, Tanr 'nn Ne stediini bildiklerini dnenlerdi. Tam'nn adn yazmay ya da telaffuz etmeyi uygun bul mayanlar, ancak O'nun adna ldrmeyi kabul edenler de, Tanr 'nn Ne stediini bildiklerini dnenlerdi. Btn bunlar, gerekten, Tanr 'nn stedii eyler midir? Emin misiniz? Emin olmanz nemlidir, nk burada nemsiz eylerden bahsetmiyoruz. Tanr 'nn Ne stedii hakknda bize ok ey retildi. retilenler doru mu? Gelin bir bakalm.

18

T a n r N e ster?

Bu blmde, insanlara hayatlar boyunca atalar, ebeveynleri, retmenleri veya hayatlanndaki dier otorite figrleri tara fndan retilen, Tanr'nn Ne stediine dair bilgileri hzla gzden geireceiz. Bu bazlarnza zor gelse de, ltfen yine ile okumaya devam edin. Gnmze nesilden nesile geerek gelen bu bilgiler, dnya nn organize olmu byk dini olan Yahudilik, Hristiyanlk ve Mslmanln doktrinlerinden derinden etkilenmi bir kl linde yaayanlarn veya gevek de olsa bu doktrinlere balanan milyonlarn deneyimlerini, grlerini ve fikirlerini oluturmu un-. Bu retilerin bazlar, baka dinlerin de paras olmutur. Bunlarn sonucunda, dnya nfusunun ok byk bir blm m fikirleri alm ve derinden etkilenmitir. (telin, ncelikle en belirgin konulara bakalm.

Tanr

19

Neale D o n a l d Walsch Birok insana Tann'nm tek olduu, her eyi kapsayan tek bir Tanr olduu sylenmitir. Allah, kelimenin tam anlamy la "Tam" demektir. Baz insanlaraysa, Tann'nm Blme aynld ve bunlardan birinin insan olarak tezahr ettii sy lenmitir. Baz insanlara birden fazla Tam olduu sylen mitir. Bazlarna da Tanr'nn var olmad sylenmitir. Yirmi birinci yzylda insanln byk ounluu, o veya bu ekilde, bir Tam inancna sahiptir. Tanr'ya inananlann ouna Tanr 'nn stediinin, Sevgi ve Adalet olduu sylenmitir. Birinci emri yerine getirmek iin, Tann her insan kendi siyle uzlamas adna, bol ve tekrar mmkn olan frsatlarla dllendirmitir. kinci emri yerine getinnek iin, Tann her yaamn so nunda insan ruhunu Yarglar ve Hesaplama'dan sonra, han gi ruhun Cennet'te ebedi yaamla dllendirileceine, hangi sinin ise Cehennem'de sonsuza dek lanetleneceine karar verir. Birok insana Tann'nm kskan bir Tanr olduu, intikam alan bir Tam olduu, fke dolu olduu, insanlarn zerinde iddet kulland ve insanlar birbirlerine kar iddet uygu lamaya davet eden, hatta iddeti emreden bir Tam olduu sylenmitir. nsanlara, Tam'nn ayn zamanda ilgi dolu bir Tam ol duu, efkatli bir Tann olduu, affeden bir Tann olduu, insanlk iin sadece iyilik isteyen, sevgi dolu bir Tam oldu u da sylenmitir. nsanlarn tek yapmas gereken O'na itaat etmektir. nsanln ounluunun inanlar bu yndedir. Bu retinin bir sonucu olarak, pek ok insan Tam'dan korkuyor. Ayn zamanda da Tann'y seviyorlar. O kadar ok kii sevgiyle korkuyu bir ekilde birbiriyle balantl sanp kantnyor ki... Tann sz konusu olduunda korkmay seve20

T a n r N e ster? riz. (Tanr'dan korkmay bir fazilet haline getirdik.) Ayn za manda da sevememekten korkarz. (Bize "Tam'y btn ak lmzla, btn kalbimizle ve btn ruhumuzla" sevmemiz em redilmitir.) nsanlar, eer Tanr'ya itaat etmezlerse, Tanr'nn onlara yapacaklarndan korkarlar. Onlara, sonsuza kadar sren i kencelerle cezalandrlacaklar sylenmitir. Bu yzden bir ok kii Tanr'mn szlerine, Tanr'mn arzularna, sk skya balanmtr. Yaamlarn Tanr'mn onayyla rten ekilde dzenlemekte, durum ve olaylar yorumlarken ve karar alr ken, O'nun istekleri dorultusunda davranmaktadrlar. ABD Bakam George W. Bush'a, ilk "Bakan Bush" olan babasndan tavsiye alp almad sorulduunda, "daha yk sek bir Baha'dan nasihat aldn" sylemiti, Bush Kasm 2004'te ikinci kez bakan seilmesinden soma, kendi adn tayan ar tutucu niversitenin rektr III. Bob Jones tarafndan kendisine yollanan bir mektup almt. Mek tupta, "Bakan olarak kendisine emanet edilen seim vekleti ni; tutucu hkimler atayarak ve kanunlarn, ncil'in normlarna gre uyarlanmasn salayarak kullanmas gerektii" belirtil miti. Jones, 3 Kasm 2004'te niversitenin web sayfasnda ya ynlanan Bush'a yollad tebrik mektubunda, "Tekrar seil menizle, Tam putperestlii gndemden erteleyerek Ameri ka'y candan dllendirmitir - lke bunu hak etmemesine ramen," diye yazmtr. "Size bir emir verildi... Gndeminizi ocaa koyun ve kaynamaya brakn. Liberallere hibir borcunuz yok. Sizi kmsyorlar, nk sa'nz kmsyorlar," diye devam ediyordu mektup. Mart 2004'te, HAMAS'n liderliine yeni seildii d nemde, Gazze'deki slam niversitesi'nde bir konuma ya pan Abdel Aziz Rantisi dinleyicilere, "Tam, Amerika, Bush ve srail'in Babakam Ariel aron'a sava ilan etti!" diye
21

Neale D o n a l d Walsch duyurdu. "Onlara kar Tanr'mn sava devam etmektedir ve Filistin topraklarna HAMAS'm elleriyle gelen zaferi grr gibiyim," diye ilave etti. ki hafta sonra lmt, arabasna isabet eden bir srail roketatanyla ldrld. Daha nceki sayfalarda, "nsanln Tanr hakkndaki fi kirleri, yaam ve insanlar hakkndaki fikirlerinin temelini oluturur," demitim. Bu, ac veren bir netlikte, apak meydandadr.

Tann'nm Sz ve Tann'mn Szcs


Birok insana Kutsal Kitap ve Metinlerin Tann'mn Szn ierdii, Tanr'mn Szcsne sayg duyulmas, dinlenmesi ve takip edilmesi gerektii sylendi. lerinde Adi Granth, Bhagavad Gita, Monnon Kitab, Ha disler, I-Ching, Kojiki, Lun-y, Mahabharata, Mathnawi, Yeni Ahit, Poli Canon, Kuran, Talmud, Tao Te Ching, Tora, Upaniadlar, Vedalar ve Yoga Sutra gibi birkann adm verdi im, ok sayda kutsal kitap ve kutsal metin vardr. Birok insa na bu metinlerin sadece bir tanesinin doru olduu sylendi. Geri kalanlar yanltr, dendi. Eer yanl olann retilerini seerseniz, Cehennem'e gidersiniz. Nuh, brahim, Musa, Konfiys, Siddhartha Gautama (Buda diye adlandrlr), Nazarethli sa (Kurtarc diye adlan drlr), Muhammed (En Byk Peygamber diye adlandrlr), Patanjai (Aydnlanm Olan diye adlandrlr), Baha'u'llah (Kutsanm Olan diye adlandrlr), Celalettin Rumi (Gizemli diye adlandrlr), Paramahansa Yogananda (Sahip diye ad landrlr), Joseph Smith (birok isimle anlr) ve bunun gibi daha birok szcs vardr, Tanr'mn. Birok insana bu sz clerden sadece bir tanesinin doru kii olduu sylenmitir. Geri kalanlar yanltr. Eer yanl olann mesajn seerse niz, Cehennem'e gidersiniz.
22

T a n r N e ster? Bu retinin bir sonucu: nsanlar binlerce yl boyunca hangi metnin ve hangi szcnn dorusu olduunu bulmaya almlardr. Bir mesajm szcleri ve inananlar, dnyann geri kalann, kendi metin ve szclerinin doru olduuna ve buna dnlmesi gerektiine ikna etmeye almlardr. Bu deitirme giriimleri, tarih boyunca birok olayda iddete dnmtr. Bu gezegende savan yaanmad ve Tanr adna veya Tanr'y sebep gstererek, insanlarn ld rlmedii bir gn, neredeyse yok gibidir. Byk dinlerin kutsal kitaplar savamann, cezalandrma nn ve ldrmenin, Tanr'nm Kendisinin de defalarca yapt eyler olduunu; savamann, cezalandrmann ve Tam ad na veya Tanr'nn Szcs adna ldrmenin kabul edilebilir, latta baz durumlarda da gerekli olduunu belirtiyorlar. Bu, dnyadaki birok insann inancna gre, Tanr 'nn s tediidir.

Cennet ve Cehennem
nsanlara Tanr 'nn stediinin insanlarn iyi bir hayat srme leri olduu, iyi insanlarn lmden sonra Cennet'e giderken, ktlerin ise Cehennem'e gidecei sylendi. Cennet'tekiler Tanr'yla birlikte sonsuz mutluluu yaarlarken, Cehenem'dekiler ktlk yapanlarn lanetleriyle sonsuza kadar ikence greceklerdir. Ruhlarn nereye gidecei, Hesaplama ve Yarglama gnlerinden soma belirlenecektir. Baz insanlara Cehennem'in, gnahkrlarn borlar denene kadar eytanlar tarafndan ikence grecei geici bir deneyim olduu sylenmitir. Dierlerine ise Cehennem'in, ruhun ok saydaki reenkamasyon deneyimlerinde yapaca yolculuklardan biri olduu sylenmitir. Bu retinin bir sonucu olarak, milyonlarca kii tm ya amlarn, "Cehennem'e gitmemek" iin uraarak ve "Cen23

Neale D o n a l d Walsch net'e ulamak" umuduyla dzenlemilerdir. Bu sonuca vara bilmek iin, olaanst ve bazen de artc eyler yapm lardr. Cennet ve Cehennem kavramlar sadece davranlarn e killendirmekle kalmam, btn yaam anlaylarn etkile mitir. Ayn zamanda da insanlk tarihini ekillendinnitir.

Yaam
Birok insana, Tann'nn stediinin, yaamn bir okul, bir renme mekn, snanmak iin bir sre; ruhu Cennet'e, Tanr'ya, yani geldii yere geri gndermek iin elde edilen ksa ve deerli bir frsat olarak alglanmas olduu sylen mitir. Birok insana gerek mutluluun yaam bittikten sonra balad da sylenmitir. Yaamn tamamnn bir balang, bir preld, ruhun sonsuzluu deneyimlemesi iin hazrlanm bir platform olarak alglanlmas gerektii sylenmitir. Bu yzden, imdi kazanlann sonsuza kadar deneyimlenecei dnlrse, yaam boyunca srekli olarak Yaam'dan Son rasnn da gz nnde bulundurulmas gerekmektedir. Birok insana gre Tanr 'nn stedii, insanolunun ya am deneyimlerinin sadece grdkleri, duyduklar, tattklar, dokunduklar ve kokladklaryla -ve daha fazlasyla deil, sadece bu kadaryla- snrl kalmasdr. Bu retinin bir sonucu olarak, insanlar yaamm kolay olma dna ve kolay olmasn da beklememek gerektiine inanrlar. Yaam sregelen bir mcadeledir. Bu mcadelede, be duyuyla alglananlar dnda kalan her ey, "doast" veya "gizemli" saylr ve bu yzden de, "Seylan'la ibirlii" veya "eytan'n ii" olarak snflandrlr. nsanlar Tam'ya geri dnmeye, O'nun ltfuna erimeye alyorlar. Yuvaya geri dmneye alyorlar. Yaam, ite 24

T a n r N e ster? bundan ibarettir: Bedenin iinde yaayan ruhun yuvaya, Tan r'ya, yani ayrld yere geri dnme mcadelesidir. Dinin etkisinde kalan birok kii, Cennet ve Cehennem konul arma yakndan odaklanr. Yaamn mutlak Amacnn, Cennet'e varmak olduuna inananlar, dnyada belli eyleri yaparak ve hatta gerekeni yapmak iin ortam yaratarak, ger ekten ve youn olarak Cennet'teki yerlerini garanti altna alabileceklerine inanrlar. Dzenli olarak gnah kararak, aniden lecek olurlarsa ruhlarnn Yarglama Gn'ne hazr olacandan emin olmak isterler. Saatlerce, gnlerce, belki haftalarca oru tutar, uzak kutsal meknlara hacca, her hafta aksatmadan kiliseye, cami ye, sinagoga gider, gelirlerinin onda birini balar, belli ey ler yerken dierlerini yemez, belli tarz giysilerin dmdakileri giymez, belli kelimeleri sylerken dierlerini asla telaffuz etmez ve belli ayinlere, trenlere katlrlar. Tann'ya deerli bir insan olduklarn gsterebilmek ve Ceet'te bir yer ayrtabilmek iin, dimerinin kurallarna itaat eder ler, inanlarnn gereMiliMerini ve geleneklerini saygyla uygu larlar, ruhani liderlerinin ynlendirmelerini takip ederler. Yeterince mutsuz olur, yeterince strap ve sknt eker lerse Cennet armaannn vaadiyle, bazlar kendi yaamlar n sona da erdirebilir veya baka insanlar ldrebilirler tamamen masum ve susuz kiileri de ldrebilirler. (Kendilerine vaat edilen bu armaan, yetmi iki tane siyah gzl bakireyle sonsuza kadar birlikte olmak demekse ve bahsettiimiz insanlar, zerlerinde daimi kara bulutlarn do lat ok fakir, adaletten nasibini almam, gelecee umut suzlukla bakan, on sekizle otuz ya arasndaki erkekleri ie riyorsa, byle fevkalade ykc bir karar alma ihtimalleri on kat fazla olacaktr.) Bunu, Tanr 'mn stediine inandklar iin yapacaklardr. Fakat gerekten bu mudur, Tanr 'mn stedii?
25

N e a l e D o n a l d Walsch

nsanlarn birok konudaki grleri, Tam ve Tanr'nn ar zuladklar hakkndaki fikirlerden etkilenmitir, yle ki haya tn baka hangi alanlarnn da bu listeye dahil olduklar konu sunda karar vermek zordur. Gerek u ki, bu keif bir kitab doldurabilir. Biz bu konuyu o kadar geni irdelemeyeceiz. Aratrmamz birka konuyla snrlandracaz: Kadn ve Erkek, Evlilik, Seks, Homoseksellik, Ak, Para, zgr ra de, Mcadele, Ahlak ve lm. Gelin, atalarmzn ve ada retmenlerimizin bu konu lar hakknda bize sylediklerine bir gz atalm. Bakalm neymi, Tanr 'nn stedii?

Kadn ve Erkek
Birok insana, Tanr 'nn stediinin erkek olarak alglanmak olduu sylendi. Sonu olarak, Tam'ya inanan ou kii bunu koulsuz olarak gerek kabul etti. Tam'nn erkek ol duu fikri o kadar yaygnlat ki, O'na kadn olarak hitap etmek kulaa tuhaf geliyor. Birok insana Tanr 'nn kadn ve erkeklerin belli roller stlenmelerini ve hayatta belli ekillerde davranmalarm is tedii; bunlar da Kutsal Kitabnda aklad sylenmitir. Bu retinin bir sonucu: Dnyann hemen hemen tm kltrlerinde erkekler, kadnlardan daha stn olarak kabul edilirler. Bu kltrlerin bazlarnda bu durum kadnlarn oku26

T a n r N e ster?

27

N e a l e D o n a l d Walsch Kadna kar an nyargl olan dier kltrlerde ve birok dinde ise, kadnn rahip snfna dahil olmas ve sivil, yasal ku rumlarda ve i dnyasnda, politika ve hkmette esasl grev ler stlenip glenmesi ve otorite sahibi olmas engellenmitir. Baz kltrlerde, ancak bir avu kadn bu detlerin ste sinden gelebilmitir. (Birok kltrde denemelerine bile izin verilmez.) Fakat her zaman bir mcadele iindedirler, her zaman dikkat eken birer istisnadrlar, her zaman yksek profilli bir meslek veya kresel toplumda gl ve etkileyici bir rol stlenmek, onlar iin fazla dik sap kayalklardr. Georgia, Roma'dan Katrina Brooks bu konuda olduka bilgi sahibidir. Louise Chu 25 Eyll 2004'te Associated Press'e yazd yazda, Katrina'nn Gney Baptist Kilisesi'nin bir yesi olduundan, bir ar aldndan ve kilisede papaz olmak istediinden bahseder. Katrina Virginia Richmond'da, Baptist lahiyat Okulu'na kayt yaptrr ve zaten rahip olan kocas Dr. Tony Brooks'la birlikte ikisini de kabul edecek bir kilise arayna kar. Georgia Roma'da, Kuzey Roma Baptist Kilisesi ifti, 2003 ylnn Kasm ayn da, cemaatlerini idare etmek zere kiliseye davet eder. Ancak herkes memnun deildir. Chu, 2000 ylnda yeniden dzenlenen Baptist kitabnda ka dn rahipler konusuna kesin bir izgi ekildiini sylyor. n cil'den Timothy 2:11-14 kaynak gsterilerek, "Kutsal Kitap'.ta belirtildii zere, rahiplik grevi, sadece erkeklerle srnrldr" cmlesiyle, kurulun bu konudaki gr aklanyor. Kitaptaki blmde "Kadn sessizce, itaatle rensin. Hibir kadnn retmesine ve erkekler zerinde otoriteye sahip olmasna izin vermiyorum. Kadn, sessiz kalmaldr," diye yazyor. Katrina ve kocas, yeni kiliselerine vardktan iki hafta sonra, tamam erkeklerden oluan dost rahipler olay tart mak zere Floyd Eyaleti Baptist Birlii'ni toplantya arr lar. Aslnda, birliin, yeni bir oluum yaratp Roma Kilise si'ni birlikten kannasm istemektedirler. 28

T a n r N e ster? Cinsiyetler arasndaki bu ayrmclk, dnyadaki birok in sana gre Tanrnn stediidir. Ne de olsa ncil ve dier dinlerin kutsal kitaplar bunun byle olmasn istiyordur.

Evlilik
Birok insana, Tanr 'nn stediinin evliliin bir kadnla bir erkek arasnda, iyi gnde ve kt gnde, hastalkta ve salk ta, tmn devamn salamak ve sivil toplum yapsnda aile balarn koruyabilmek iin sonsuza dek srmesini istedii bir kurum olduu sylendi. Bu retinin bir sonucu: ou dini kltrde, evlilii son1 andrma ruhsal ve fiziksel zulm dahil, herhangi bir sebeple asla desteklenmez. Byk dinlerden biri de cemaatine asla boanamayacaklarn, eer boanacak olurlarsa kilisenin kut samasn alamayacaklarm ve boanm bir insanla tekrar kilisede evlenemeyeceklerini syler. Birok yerde ve toplumda evlilik kurallar din tarafndan saptanm, daha soma da evli taraflarn davranlarm snr layarak ve kstlayarak -bu snrlar, yaam boyunca geerlili ini korurlar- medeni kanunlara balanmtr. Bu snrlarn en banda, insanlarn "sadakat" dedikleri kural gelir. Evlilik kurumuna dahil olan insanlar, birbirlerine sadk kalmak zo rundadrlar. Yani, hayatlarnn sonuna kadar baka birisiyle cinsel bir deneyim yaayamazlar - kutsanm hissettiklerin den ya da kendilerini tmyle adadklarndan deil, medeni kanun bunu gerektirdii iin. Bu sizi artmamal, daha nce de belirtildii gibi, top lumlarda yaygn olarak grlen uygulamalardan biri de, cin sel ilikilerin din tarafndan kstlanmasdr. Bu dinlerin Tan r 'mn Ne stediine dair sahip olduu fikre gre, insanlar evlilik dnda ve evlilik ncesinde hi kimseyle ilikiye gi29

N e a l e D o n a l d Walsch remezler; yani, eer hibir zaman evlenmeyecek olurlarsa, tm yaamlar sresince seks yapamayacaklardr. Beklenti budur ve insanlara bu kuraln dna karlarsa gerek Tam, gerekse toplum tarafndan ok ar ekilde ceza landrlacaklar sylenir. Sonu olarak, dnyamn birok yerinde genler, cinsel dene yim snrlamalarna daha fazla katlanmak istemediklerinden, ge rek bu ykmlle hazr olmadan, gerekse getirecei sorumlu luu stlenecek kadar olgunlamadan evlilie adm atyorlar. Tanr'nm erkek olduundan yola klarak varlan erkein stnl fikri, birok evlilik senaryosunda nemli rol oynar. Baz toplumlarda, kadn sahiplenilen bir nesne, erkek ise sahiplenendir. Evlilik, sahiplenme ve'klelik anlamna gelir eyiz ad altnda da bunun demesi yaplr. Ar grlere sahip olmayan toplumlarda bile, kadnn kocasna kar "ita atkr" olmas ve her konuda ona boyun emesi beklenmek tedir. Erkek, "evin reisidir." Birok insan bunun, Tanr 'nn stedii olduuna inanr.

Cinsellik
Birok insana, Tanr 'nn stediinin cinsel birlemenin sade ce evli iftler arasnda, remek iin ve bir sevgi ifadesi ola rak mmkn olabilecei sylendi. Bu retinin bir sonucu: Milyonlarca insan seksin, bu anla yn dmda kesinlikle deneyimlenmemesi gerektiine ve seks harika bir ey olmasna ramen, reme amac dmda, sadece zevk iin seks yapmann, Tann'mn arzusuna kar kmak ola candan doal olmadma, ahlakd, utan kayna ve alaka igdlerin esaretine dmek olduuna inanmaktadr. Daha nce, Tann'mn alglanna ynelik olarak bahsetti im "sevgi ve korku birleimi", bu yaplanmada da benzer 30

Tanr N e ster? biimde "zevk ve utan" birleimini dourur ve kronik, duy gusal karklklar retir: Bir yandan merak, heyecan, tutku hissedilirken, dier yandan da utan, korku ve cinsel arzu duyma ve deneyimlemeye kar sululuk duyulur. Birok toplumda, insan bedeninin cinsellikle alakal blgele rine isimleriyle hitap edilmez. "Vajina" ve "Penis" kelimeleri toplum iinde ve kk ocuklarn yannda asla kullanlmama ldr. (Mutlaka kullanlmas gereken tbbi durumlar hari.) "Pi pi", "ku-ku" kelimeleriyse, serbeste kullamlabil. Ksacas, in san bedeninin baz blgelerine verilen baz isimlerin utan kay na olduu ve mmkn olduunca kullanlmamas ya da indir generek kullanlmas gerektii konusunda anlalm gibidir. Yukardaki iddiann biraz abart olduunu dnebilirsiniz. Sizi temin ederim ki deil Uluslararas n sahibi ke yazar Molly Ivins Mother Jones dergisinin Eyll-Ekim 2004 saysn da, "kapsaml cinsellik eitimi zerinde alan Genlerin Avu katlar adndaki bir grubun, ADS yararna yardm fonu topla mak zere hazrladklar video kasette, 'Gen insanlar kadn ve erkek anatomisinden bahsederken doru tenninolojiyi kullan yorlar,' demeleri gerekesiyle, kasetin ABD hkmetinin bir kumlusu olan Hastalk Kontrol Merkezleri tarafndan yayndan kaldrldn" yazmtr. Genlerin Avukatlan'mn bakam James Wagoner, "Bu sama! Bakan ne yapacak? Tm kadn, erkek ve ocuklarn penisten baka szck kullanmalar iin zel bir bildiri mi yaynlayacak?" demitir. Tabii ki eer bir kii, bedeninin belli ksmlar hakknda konuulamyorsa, doal olarak bunlar gsteremez de. Gr ne gre, kendisine bile! Abartl bir ifade daha m? zg nm ama hayr. Bu gibi durumlarda geerli olan bak as o kadar sofudur ki, hi kimsenin tepkisiyle karlalmadan 25 l-'yll 2004'te, Amerika'nn yzden fazla gazetesinin tav siye kelerinde, aada okuyacanz trde mektuplarn yaynlanmasna sebep olmutur.

31

Ncale

I lontld

Walsch

Acil bir durumda, yataktan kalkmas gerekebilir diye, yatann yannda uzun bir sabahlk bulunduruyor. (Hat ta evin iinde de o sabahlkla geziyor. Ben altnda bir gecelik olduunu dnyordum fakat Noel 'den beri p lak geziniyormu.) Hl bu durumdan rahatszm, fakat sana danmaya karar verdik. plak uyumas uygun mudur, deilse ne den deildir? San Leandro 'dan Endieli Bir Anne Ke yazar, plak uyumann "temelde hibir sakncas" olmad eklinde bir cevap vermiti. "yi tarafndan bakn," diye anneye tavsiyede bulunmutu, "daha az amar ykars nz." Bu mektubun da aka gsterdii gibi, birok insan, be denlerinin baz ksmlarna kar heyecan veya utan, hatta bazen her iki duyguyu birden hissettikleri iin, rtlmesi ve saklanmas gerektiine inanyorlar. O blgelerin rtlmemesi 32

T a n r N e ster?

Homoseksellik
Birok insana Tanr 'nn stedii, seksin, sadece bir kadnla bir erkek arasnda yaplan olduu ve hemcinsler arasndaki cinsel/ilikinin nefretle knanmas gerektii sylendi. Bu retinin bir sonucu: Hemcinsiyle ilikiye girmeyi da ha doal bulan insanlar ihbar edildiler, iftiraya uradlar, knandlar, aalandlar, yalnz brakldlar, saldrya urad lar ve Tanr'nn arzusunu infaz ettiini dnen kiiler tara fndan ldrldler.
33

N e a l e D o n a l d Walsch Matthew Shepard'in Wyoming Laramie'de zc bir bi imde ldrlme olay, bu konuyu toplumun gndemine tama frsat vermitir. Wyoming niversitesi'nde okuyan homoseksel Shepard, iki gen adam tarafndan bir bardan zorla kartlr ve Laramie Kasabas'nn dndaki ssz bir yola gtrlr. itlere balamp komaya girene dek dvlr, be gn soma da yaamm yitirir. Gen saldrganlar yakalamr ve mr boyu hapis cezasyla mahkm edilirler. Fakat Kansas'taki Westboro Topeka Bap tist Kilisesi'nin rahibi Fread Phelps, olay burada brakma maya kararldr. Matthew'un vahice dvlp ldrlmesini takip eden be yl boyunca her yl, bu Hristiyan papaz Lara mie'ye ve ayn zamanda Matthew'un doum yeri olan Wyo ming Casper'a giderek gencin lmn "kutlar". Gazeteci David Kelly'nin Los Angeles Times'ta kan yazsna gre, 12 Ekim 2003'te Rahip Phelps, Casper'a zerinde Matt hew'un yznn resmedildii ve u szlerin kazl olduu bir mermer ant getirmitir: MATTHEW SHEPARD 21 YAINDA, TANRI'NIN UYARI SINA KARI GELDNDEN, 12 EKM 2003'TE CEHEN NEME GRMTR. "ERKEK ERKEE YA DA KADIN KA DINA LKYE GREMEZSN; BU NEFRETLE KINANIR." LEVITICUS 18:32 Rahip Phelps, Matthew Shepard'm cenazesine katlanlar arasndayd ve gen adamn ailesi ve sevenleri yas tutarken, o, "Tanr homoseksellerden nefret eder!" diye barmt. lkeler, Tanrsal niyet ve arzular konusunda bu seviyede bir akla sahip olduklarndan, hkmetlerinin otoriteleri altnda, Tanr'nn arzusu olduunu dndkleri bu kanunla ra uymaya zorlanmlardr. Baz lkelerde homoseksellere toplumun verdii ceza lmdr, hem de, 12 metre derinli34

T a n r N e ster?

Yine de, dnyann en byk dinlerinin rahip snflar, Tanr'nn bu tarz cinsel deneyimleri knadn iddia etmektedirler. Jerry Falwell Kilisesi 6 Ekim 1999'da "homoseksellikle ilgili kesin tavrm" bildiren bir duyuruda bulunmutur. Duyuru, "Homosekselliin ruhsal ve duygusal bir oluum olmadn ve aksine, biyolojik bir sebepten oluan fiziksel bir durum olduunu ileri srmek, ciddi anlamda kfirliktir. ncil bize homosekselliin gnah olduunu syler. Bir kii homo seksel olarak domamtr; gnaha girmeyi arzulad lde, bir homoseksele dnr. Bu kii, eytann ve gnahlarnn hayatn ele geirmesine izin verir," demektedir. 35

N e a l e D o n a l d Walsch Jerry Falwell'in cemaatindekiler, homosekselleri "zavall kiiler" olarak adlandrrlar. Onlara, gnahlarndan pimanlk duyup vazgemedikleri ve bunu sa'mn balaychna b rakmadklar takdirde "Cehennem'e gineleri kesin olan" insan lar gzyle bakarlar. Associated Press ajansndan Rachel Zoll'un, 7 Ekim 1999 tarihindeki aklamasna gre, ngiliz Kilisesi'ne bal Afri ka'nn -ngiliz Kilisesi'ne bal dnya cemaatinin neredeyse yarsn barndran- US Episcopal Kilisesi, New Hampshire'a homoseksel bir rahip atayarak ngiliz Kilise si'yle olan balarm kopardn ve "yeni bir din" oluturdu unu ileri snntr. Nijerya'nn Bapiskoposu Peter Akinola, Zoll'la yapt zel bir grmede Episcopal Kilisesi'nin bam, homoseksellerin 1 ve lezbiyenlerin avukat gibi grdn ve artk ona gvenme diini sylemitir. Bu yorumlarn gecikmeden, ngiliz cemaati nin homoseksellikle ilgili blnmesi hususunda bir kpr oluturup oluturamayaca hakkmda dnyaya kritik bir rapor aklamak zere programlanan uluslararas bir panelden iki haf ta kadar nce yapmtr. Episcopal Kilisesi, ngiliz Kilisesi'nin Amerika'daki uzantsdr; Akinola ise, Nijerya'daki ngiliz Kili sesi'nin ba. "Cemaat blnmtr. Krlmtr," demitir Akinola. "Bizi bir arada tutan benzerlikler artk geerli deildir." (Tanr'mn ad altnda, bir blnme daha!) Zoll raporunda, Akinola'nm gemite homosekselliin kabul grmesine ateli yorumlarla kar kmasna ramen, homoseksellerden nefret etmedii konusunda srarc oldu unu da belirtmitir. Bir keresinde, bu akm, "eytan'm kili seye saldrs" olarak adlandrmt. Kutsal Kitap aka ho moseksellii yasaklad halde, modern kltr tarafndan bu gerein arptlmasna izin veremeyeceini belirtmiti.

36

T a n r N e ster?

Sevgi
Birok insana, Tanr'nn stedii sevginin, koullu olmas gerektii sylendi. Tanr, isteklerini yerine getirdikleri tak dirde insanlar seveceini, aka belirtmitir. Eer insanlar, Tanr'nn isteklerini yerine getinnezlerse, O'nun fkesiyle yzleeceklerdir. Sonsuza dek srecek ikencelere maruz kalacaklardr. Bazlar, Tanr 'nn insanlar sonsuza kadar sren bir i kenceye maruz brakmasnn, sevgi gstergesi olduunu i d dia ediyorlar. Bu anlatmla, "sevgi dolu bir Tanr" kavramn korumaya alyorlar. Bu retinin bir sonucu: Birok kiinin, sevginin gerek doas hakknda, kafas karm durumda. nsanolu derin sezgisiyle, sonsuza kadar cezalandrlmann sevgi dolu bir davran olmadn "anlyor". Ancak onlara bu cezann, en saf ve en yksek sevginin bir gstergesi olduu sylenmitir. Bu, Tanr sevgisinin eyleme gemi halidir. 37

Neale D o n a l d Walsch nsanlarn sevgiden korkmalar, bu yzden sra d bir ey deildir; Tanr, sevginin kayna olduu halde, O'ndan korkmalar salanmtr. Onlara, Tanrmn sevgisinin bir anda fkeye dnebilecei ve korkun sonular dourabile cei retilmitir. nsan ilahiyatnda bu ekilde paketlenmi bir sevgi ve korkunun sonulan, insan davranna yansmak tan geri kalmamtr. Daha nce, "nsanln Tann hakkndaki fikirleri, insanln yaam ve kiiler hakkndaki fiMrlerini oluturur," demitim. Bu, derinlere ileyen bir gerektir; birok insan bir yandan sevgiden korkar, dier yandan da, sevgiye bamldr. Birbirleriyle daha yakn bir sevgi ilikisine girecekleri noktada, "imdi bu insan benden ne isteyecek, neye ihtiyac olacak ya da benden ne bek lentisi olacak?" diye dnmeye balarlar. Ne de olsa bu, onlann gl Tannlanyla aralannda olan sevgi ilikisinin doasdr ve ok daha zayf olan bir insanoluyla farkl olabileceine inanmalar iin, hibir neden yoktur. Bir partnerin sevgi alverii yapmak iin bir ilikiden bir eyler bekleme hakkna sahip olmas da bunun doal bir sonu cudur. Sevmek bir alveritir - quid pro quo Birok sevgi ilikisinin daha en banda bu beklentiler ve korkular ortaya kmaktadr. Sevgi ve hayal edebileceiniz ikencelerin en kt ekli, Tanr'mn doal faaliyetleri arasnda sayldndan, insan beyninde birbirlerine balantl hale gelmitir. Birok insan bu yzden, sevdiini davranlarndan dolay cezalandrma nn doru ve uygun bir davran biimi olduunu dnr tpk Tanrmn insana yapt gibi. Bunun belki de en dramatik gstergesi insanolunun insan ldrmenin doru olmadn, insan ldrerek gstermeye almasdr. Birok insana gre bu da Tanr 'mn stediidir.
" . N . : Latince'de bir ey almak iin karln vermek anlam tar.

38

T a n r N e ster?

Para

Burada verilmek istenen mesaj udur: Kirli servet ve para doru orantl olduuna gre, gerek deerler para ile ters oran tl olmaldr. Yaplan i ne kadar yceyse, creti de genellikle o kadar dk olur. nsanlar iyi eyler yaparken fazla para ka zanmay dnmemelidirler, hatta gerekten ve gerekten iyi bir ey yapyorlarsa, bunu cretsiz yapyor olmalar gerekir. nsanlar "iyilik yapmakla" yaplan iyiliin "telafisi" konu lun arasndaki balantnn kopuk olduunu fark etmezler. Dier yandan, gerek deeri daha ksa sreli olan eyler yapmann sonucunda milyonlarca dolar gelir getirebilir. Her trl kanun d faaliyet de buna dahildir. Bylece, toplumsal deerler insanlarn asil davranmalarn yreklendirmedii gibi, samalklar ve kanunsuzluklar da cazip hale getirmek ledir. nsanln ifresi: Amacn ne kadar yksekse, dl o kadar dktr. Bu, birok insann inanna gre Tanr'nn da stedii olmaktadr.

39

N e a l e D o n a l d Walsch

10

Buraya kadar naslsnz? Biraz zaman aldm biliyorum, ancak bu konulara srayla bakmamz nemli. Tanr hakknda ren diklerimizin etkileri derindir. Hayata bak amzn yan sra, felsefi alanlar da kapsar. Burada son olarak deineceimiz balklarn sadece soyut kavramlar kapsadn dnsek bile, soyut kavramlar somut deneyimlerimizi her an etkilemekte ve yaratmaktadr.

zgr rade
Birok insana Tanr 'nn stediinin, insanlarn zgr iradeye sahip olmas olduu sylendi. Bylece, yaamdan sonra deneyimleyecekleri sonulan -Cennet veya Cehennem- kendileri belirleyip karar verebilirler. Her an ve her etkileimde setikleri sonucu yaayabilirler. Hibir ekilde kstlanmamlardr. nsanlara Tanr'nn zgr iradeyi, insanlar Cennet'te kendisine kavuturacak Doru Yolu seebilmeleri iin, in sanlara balad sylendi. Baka bir deyile, kii iyi olma ya zorlanmak yerine, iyi olmay zgrce seebilir. Tam in sanlarn kendisine dnmeyi semelerini ister. Kimse byle davranmaya zorlanamaz. nsanlara ayn zamanda zgr rade retisi altnda, Tan r 'nn stediini semezlerse bedelini sonsuza kadar srecek ikencelerle deyecekleri de sylenmitir. Bunda mantksal bir yanl yoktur. Bu, ilerin ileyi biimidir. Bu Adalet'tir, 40

T a n r N e ster?

Belki en inat savunma konumundaki insanlar hari, her kes buradaki ikilemi grebilmektedir. Eer onlardan bekle neni yerine getirmezlerse, hayal edebilecekleri en vahi so nularla karlaacaklarnn pekl farkndadrlar. Ancak aptal ya da ikiyzl bir insan buna "zgr seim" diyebilir. Bu yzden insanolu ikiyzlln -zellikle "doru" ama iin ve "doru" sebepten dolay ikiyzlln- tpk Cennet'te de olduu gibi kabul edilebilir olduunu renmilir. nsanolunun politik faaliyetlerinin ou, bu ahlak anla yyla rtmektedir. nsanln dier faaliyet alanlarnda, birbirleriyle iletiim kurma ve ba etme ekillerinde de, so nularn ikiyzll mazur gsterdiini anlamlardr. Hatta birok insan, bunlarn ikiyzllk olmadna ken disini inandrmtr. Sadece bir yorum eklidir. Bylece, gnmzde zgrlk ad altnda, zgrlkler el den alnyor. Milyonlarca insan, zgrln var olmamas
41

Neale D o n a l d Walsch gerektiini syleyen politik sylevlere ve eer onlara syle nenleri, yani Tanr 'nn stediini yaparlarsa yaamlarnda zgr seimlere sahip olduklarn syleyen dini doktrinlere, zgrlkleri iin kranla sarlmaktadr.

Ac ekmek
Birok insana Tanr'nn stediinin insanlarn daha iyiye gitmek uruna acy ruhlarn temizlemek iin kullanmalar olduu sylendi. Ac ekmek iyidir. Art puan kazandrr; zellikle de ac sessizce ekilirse Tanr'nn dikkatini eker, hatta belki Tanrf ya yaknlarsnz. Ac ekmek bymenin ve renmenin gerekli bir parasdr ve daha nemlisi, Tan r'nn gznde insanlarn kurtulu yoludur. Gerekten de, btn bir din bir kiinin ac ekmesiyle herkesin aclardan kurtarldn ve bu kiinin herkesin g nahlar iin ldn ne sren bu gr zerine kurulmu tur. Tann'ya ulamak adna insanln zayfl ve gnahkr l iin "bor deyen" bir lmdr. Bu anlaya gre, Tam insanln zayflndan ve gnahkrlndan ac duymutur ve ileri yoluna koyabilmek uruna, birisinin "bedel olarak" ac ekmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Tam ve insanolu uzlaamayacaklardr. Bu bedel acs ise bir kurtulma dene yimi gibi alglanmtr. nsanlarn "doal" nedenlerden dolay ac eki sresi ise hibir durumda, yine "doal olmayan" yollardan lmle ksaltlmamaldr. Hayvanlarn ac ekmeleri merhametle "do al" olmayan yollarla ksaltlabilir, fakat insanlarnki ksaltlamaz. nsanln aclarnn ne zaman sona ereceine karar verecek olan Tanr'dr ve sadece Tam'dr. Bu retinin bir sonucu: nsanolu Tanr'nn isteini yerine getirmek ve Yaam Sonras'nda Tanr'nn fkesiyle yz yze gelmemek adna ok uzun zaman tahmin bile edilemeyecek ac42

T a n r N e ster?

Ahlak
Birok insana, Tanr 'nn stediinin erdemli bir toplum ol duu sylendi. Bu retinin bir sonucu: nsanlk btn tarihim ahlakn ne olup olmadm tanmlamakla geirdi. Sorun, deimeyen bir toplum tanmna varmak istenirken, toplumun srekli dei im iinde olmasnda yatyordu. Toplumlarn ou, bu "altm sladard" yakalayabilmek iin Tann'ya, Allah'a, Yahweh'e, Yehova'ya veya Tanr'y tanmlamak iin kullandklar sz ck her ne ise, ona dnmler ve Tanr 'nn stediinin bu olduuna gvenmilerdir. Yzyllar nce, Tanr'nn bu konudaki tercihlerine, tesirli bir etiket yaptrlmt. Bunlar "doal" olarak nitelendirildi. Bunun sebebi, ilkel insanlarn ilk gzlemlerinin ve Doa'yla kurduklar ilk ilikilerin neticesinde zihinlerine Tanr kavra mnn bu ekilde yerlemi olmasdr. Ortada onlardan daha byk ve kontrol edemedikleri, oturup en yisinin olmasn umarak sadece seyrettikleri bir ey vard. "En iyisini umut etmek", daha sonra dua etmek dediimiz eyleme dnt. lk insanlarn yorumlarna gre Tanr her kim, her ne ise, Doa'yla yakndan balantlyd ve Doa,
43

N e a l e D o n a l d Walsch O'nun bir ifadesiydi. Bylece insanlar Gne'i, Ay', yldz lan, havay, ekinleri, nehirleri, topra ve neredeyse her eyi temsil eden tannlar yarattlar, bylece baz eyleri kontrol edebileceklerini ya da en azndan kontrol elinde tutanla iletiime geebilecekleri umut ediyorlard. Tam ve Doa arasndaki bu balanty kurduktan soma, tanrlarla ilgisi olan eylerin "doal", ilgisi olmayan eylerin de "doal olmad" kansna varmak iin zihnin kk bir sray yeterliydi. nsanolunun dilleri gelitike, "Tanr" ve "Doa" kelimeleri birbirlerinden ayrlmamacasma ba landlar. Belli durum, koul ve davranlar, Tann'nn Arzu suyla rtmesine veya aykr dmesine bal olarak "doal olan" ve "doal olmayanlar" eklinde snflandrldlar. "Doal olmayanlar" snfndaki davranlar daha sonralan "ahlakd" kabul edildiler - Tann'dan gelmediine gre Tan n'nn stedii olamazlard. Bylece dng kendini tamaml yordu. "Doal olmad" kabul edilen her ey "ahlakdyd". Bunlara "doal olmayan" yetenek, g, davran ve hatta, d nceler bile dahildi. Tanr 'nn stediinin doal olduu ve doal olann da ah laka uygun olduu fikri en mkemmel l olmamt, fakat deimeyen bir standart araynda insanolunun yapabildi inin en iyisiydi. Bu sebepten dolay insanlar Tanr 'nn ste dii hakkndaki fikirlerini deitirmekte isteksiz olmulardr. Bu fikirleri deitirmek insanlarn tutumlarndaki altn stan dard deitirmek demekti. Davranlar, insanlann birbirleriyle ilikilerinin ls dr. Tanr 'nn stedii hakkndaki inanlar insanlann davra n ekillerine deer katar, tpk altnn para dediimiz kt parasna deer katt gibi! Bylece, birok toplumda ahlak anlayn belirleyen, bi reylerin kiisel deneyimleri deil, toplumun bu konudaki tanmdr. Homoseksellikte de dunun byledir. Fahielik, evlilik ncesi cinsel iliki, seksin uygulanma ekilleri, 44

T a n r N e ster?

Daha nceki zamanlarda, bu tarz deneyimler lm veya ikenceyle cezalandrlrd. Bu tarz mutlu deneyimleri yaa dn syleyen ve tarifeden azizler, insanln uzun tarihin de bu ceza anlay dorultusunda ehit edilmilerdir. O azizler onlar ldren insanlar Tanr 'nn stediini yap tklarna ikna olduklarndan ldrlmlerdir.

lm
Birok insana, yaamlarndaki renme frsatn tamamladkla rnda, geliimleri sona erdiinde, nasl yaadklaryla balantl olarak dllendirilme veya cezalandrlma zamanlan geldiin de, yaamlarnn nihayet sona erecei ve bunun Tanr 'nn ste dii olduu sylendi. Bu retinin bir sonucu: Birok insan lmn kt bir ey olduunu ve lmden korkulmas gerektiini dnyor, lm, izgi'nin Sonu'dur, Son Perde'nin Kapanmas'dr, Kapan Zili'dir. lm artran neredeyse btn grnt ler olumlu, neeli veya cokulu deil, olumsuz, korkun veya zcdr. Bu grntler toplumumuzu istila etmi durumda dr. Hibir yere gitmeyen yol kmaz Sokak'tr.* ok yanl m bir kii lmne Yanl'tr. Ruhu almaya gelen melek Azrail'dir.
' .N.: ngilizcede kmaz sokak, l sokak olarak evrilen dead end'dir.

45

Neale D o n a l d Walsch Birok insan brakn deneyimlemeyi, lmden bahsetmek bile istemez. Hi kimse gereinden nce lm deneyimlemek istemez. nsanlar bazen yaama lgnca ba lanrlar. Yaama igds, insanlarn tm igdleri arasnda en gl olamdr. Yaygn toplum anlaymza gre, yaamak en byk hedeftir. lmek isteyen insanlara dahi bunun iin izin verilmez. Birok kii, lmn dier yznde Son Yarg'nn ol duunu bilir. Eer iyi bir insan olmadysanz, bu noktada Cehennem'e gidersiniz. Btn gnahlarnz demeniz Tan r 'mn stediidir. nsanln Tanr 'mn stedii konusundaki listesi ok uzun dur ve burada tartmadmz insan deneyimleriyle ilgili birok alam kapsar. Bu liste btn insanl ilgilendiren ve sralayamayacamz kadar ok sayda hukuk kanunlarn, sosyal beklenti leri, aile geleneklerini kapsar. O halde buraya kadar okuduklarnz hakknda ne dn yorsunuz? Birka istisna ve yorum fark olmakla birlikte, aa yukar bunlar myd size de Tanr'nn stedii konu sunda retilenler? Eer yleyse, yalnz deilsiniz. Milyonlarca insan ayn deneyimi yaad. Hayr, milyarlarca.

46

T a n r N e ster?

Ya insanlarn Tanr hakknda bildiklerini sandklan ok nemli bir ey, doru deilse?.. Bu, bir eyleri deitirir mi?

47

T a n r N e ster?

11

imdi size, Tanr 'nn Ne stedii hakknda bize retilenlerle ilgili fark ettiim bir eyi sizin de fark edip etmediinizi sormak istiyorum. Geleneksel retilerimizin temsil ettii ilahiyatn, ayrmc bir ilahiyat olduunu fark ettiniz mi? Bu ilahiyatta, biz buradayz ve Tanr orada! Evet, belki bu byle gelmi, byle gider diyeceksiniz, de il mi? Eer ilahiyatn gndelik yaantmz ok fazla etkilemedi ini dnyorsak, bu sorunun cevab pek de nemli olmaya caktr . Siz inandnza inanmaya, ben inandma inanmaya, bakalar inandklarna inanmaya devam edecekler ve hepi miz yaantmz bildiimiz gibi srdrmeye devam edeceiz. Fakat bu sadece ilahiyat ilgilendiren bir mesele deildir. lahiyat, sosyolojiyi oluturur. Ayrmc bir ilahiyat, ayrmc bir sosyoloji retir. Bu kadar basittir. Maalesef, ilahiyat sklkla patolojik bir sosyoloji yaratr. Tm dnyada olmu olan da tamamen budur. nsanlk ay rmc bir patolojiyi yaratt ve imdi iinde yayoruz. Tanr dan ve birbirimizden ayrlyoruz. imdi, sosyolojik ayrmclmza ramen, dikkate deer baz baarlar elde ettiimiz de bir gerektir. nsanolu atomu paralarna ayrm, hastalklarn tedavisini bulmu, Ay'a in san gndermi, yaamn genetik kodunu zmtr. Ancak zcdr ki, insanlarn byk ounluu en basit bir eyi hl yapamamaktadr; 49

Neale D o n a l d Walsch Anlamak. Sizce, bunun nedeni nedir? Bunu dnn. nsanlara kltrel hikyelerden ve dinlerinden retilen on ca efsaneden soma -insanla atalan, aile bykleri, papazlar hahamlar, mollalan tarafndan Tam ve Yaam hakknda onca anlatlandan sonra- insanln byk bir blmnn yaad, kolektif deneyimden soma, nasl oluyor da durum daha iyiye gidemiyor? Ancak ok iyi taraflar olmutur da diyebilirsiniz. Dnya eskisine nazaran daha iyi bir yerdir. nsanlar ilkel zamanlar daki gibi davranmyorlar. Birok yerde bar iinde yayor lar ve vahi deiller. Hayr, deiller. ou insan vahi deil. Bu konuda hemfikir olabiliriz. Fakat u konuda anlaabilir miyiz? nsanlk giderek artan oranlarda iddete bavuruyor. nsani an ala terk etmek, iddetin bir eklidir. Yaam kurtaracak ilalan ve en zel tedavileri milyonlar dan saklamak, iddetin bir eklidir. Ofislerde ok yksek kr salanrken, iilere yeteri kadar deme yapmamak, iddetin bir eklidir. Kadnlara kt davranmak, emeklerinin karln yeterince dememek, terflerine kar gelmek ve yaralamak, id detin bir eklidir. Irklk konusunda nyargl olmak, iddetin bir eklidir. ocuklann suiistimal edilmeleri, altrlmalar, esaretle ri, ocuklara fahielik yaptrlmas ve askeri eitim almalan, iddetin bir eklidir. lm cezas, iddetin bir eklidir. Cinsel tercihlerinden dolay, dinlerinden veya ahlak anla ylarndan dolay nsanlarn sivil haklarnn reddedilmesi, iddetin bir eklidir. 50

T a n r N e ster?

Sanmyorum. Arthur Miller'in harika oyunu Satcnn lm'ride Willy Loman'n zor durumdaki kars Linda, yetikin oullarnn gzleri nnde yaam parampara olan bir babann lklarn duymalarna, babalarmn yaam bo yunca deneyimlediklerine ve onlara vermeye altklarna dikkatlerini ekmeye abalar. "Dikkat etmek gerekir," der titreyen sesiyle. "Dikkat etmek gerekir. " Yaam eklimizin lmek zere olduuna dikkat etmemiz gerekir. Dnyann getii evrelerin ve bize vermeye altk larnn farkna varmamz gerekir. Toplumsal ve bireysel ola rak bu dnya iin ne yaptmz fark etmemiz gerekir. Dikkat etmek gerekir.
51

Neale D o n a l d Walsch Bugn dnyamzda, 250 milyon civarnda ocuun al t tahmin edilmektedir. Birlemi Milletler ocuk Fo nu'nun lkelerin Geliimi zerine 2000 ylnda hazrlad rapora gre bu rakamn 50 milyonu, be ila on bir ya arasn daki ocuklardan olumaktadr ve dayanlmaz artlarda al tnlmaktadrlar. Bu kimsenin umurunda mdr? ocuk Askerliini Durdurma Koalisyonu'nun 2001 yln da yaynlad ocuk Askerler Raporu 'na gre, dnyann o tuzun zerinde lkesinde, on sekiz yan altnda 300.000'den fazla gen kz ve delikanl, hkmetlerin silahl kuvvetlerin de asker olarak savamaktadr. ou ocuk askerin on be ile on sekiz ya arasnda olduunun bildirildii raporda, en k k ocuklarn yedi yanda olduklar da kaytldr. Dnya nfusunun neredeyse te ikisi iin gndelik ya am bir mcadeledir. Bu rakamn yans yaam sava ver mektedir. Bu kimsenin umurunda mdr? Sizce bu artlann sebepleri nelerdir? Dnya zerinde bir birimizi ayn ailenin bireyleri olarak gremememizin bir etkisi olabilir mi? Birbirimizden ayr olduumuzu zannet memiz, nedenlerden biri olabilir mi? Sebep her ne olursa olsun dnya bolluunu, herkesin ortakla a paylaabilecei bir sistemi iler hale getirememi, sadece belli I kstaslara uyan, belli renk, belli cinsiyet, belli din ve etnik grup lara mensup kiilere sunmutur. Birlemi Milletler raporunda, ba yapan lkelerin, top lam ulusal geliim retimlerinin sadece yzde birinin, eyre i (% 0.25) kadann, kendinden daha fakir olan lkelere tah sis ettikleri bildirilmitir. Bu kimsenin umurunda mdr? Balanan servetin orantsna bakldnda, gelimi lke ler arasnda en cimri lke hangisidir? Amerika Birleik Dev letleri, tartlmaya ak olmakla birlikte, dnyann en zengin > lkesidir. lkelerin hem en zengini, hem de en cimrisidir. Bu mmkn olabilir mi? Evet, mmkndr ve gerektir. 52

T a n r N e ster?

Fakat, imknlar snrl olan ihtiya sahibi lkelere ba yapmak konusunda Amerika Birleik Devletleri tek bana deildir, 2003 ylnda dnyann en zengin lkeleri fakirlie, eitimsizlie ve sala harcanmak zere, daha fakir lkelere 60 milyar dolar para yardm yapmlardr. Bu zengin lkelerin jyn sre zarfnda savunma iin harcadklar miktar ise 900 milyar dolardr. Bu durum karsnda Dnya Bankas bakannn nerisi, eer dnya nceliklerini deitirecek olursa, savunma gider lerinin asla kk bir miktar gemesinin gerekmeyecei ynndedir. Bakalarnn ac ekmelerinin gerekten nemsendii, sa dece szle deil, baz eyleri deitirmek zere bir eyler yapan kresel bir toplumda nceliklerin yer deitirmesi, nnda ve otomatik olarak gerekleecektir. Onceliklerdeki bu deiim gereklemediinden, dnyada daha ok iddet yer almaya balamtr. Bu gnlerde giderek 53

N e a l e D o n a l d Walsch daha ok ve daha fazla yerde, bir kii veya bir grup tarafndan fiziksel saldrlar yapmaktadn. Yklan bir sosyal dzen grnts, daha huzurlu yaayan ve gzle grlen ac, sefalet ve dramatik sallantlar geirme yen kiilerin de yaamlarn etkilemektedir. Aslnda mutlu olmalar gerekenler de mutlu olmadklarnda, bir eylerin ters gittiini anlarsnz; banzn dertte olduunu fark edersiniz. iddet sadece Ortadou'nun sokaklarnda deil, Avru pa'nn sokaklarnda da; sadece Gneydou Asya'daki evler de deil, gelimi Kuzey Amerika evlerinde de trmanta. te bu yzden birok lkede artk metal dedektrlere rastl yoruz - sadece olaan sayldktan askeri alanlarda ve havaa lanlarnda deil, daha nceleri bu aletleri gnnenin gzm ze tuhaf grnd alveri merkezlerinde, otellerde, gece kulplerinde ve evet, hatta okullarda, kiliselerde, camilerde ve sinagoglarda. te bu yzden Londra caddelerinde gizli kameralar var, Londra'da sradan bir kiinin gnde 300 kez resminin ekil dii syleniyor. Chicago'da zaten var olan binlerce kameraya ilave olarak ehrin her yerine yzlerce yeni kamerann yer letirilecei duyuruldu. Tabii btn bunlar bizim korunma mz iin. Gvenlik sebebiyle. Bu kameralar bilgisayar prog ramyla "sra d" bir eyi bildirmek ve polis, itfaiye ve ge rekli birimleri harekete geirecek dier ilgili kurumlara alarm yollamak zere ayarlanmlardr. Biri bizi gzetliyor! George Orwell elli yl nce yazd kitabnda, gezegeni mizde gndelik yaammzla ilgili bu tyler rpertici gerek ten bahsetmiti. Onun 1984 ylnda ngrd kbus dolu dnyann gereklemesi belki yinni yl kadar daha uzun sr d, fakat tm gezegende bir kiinin konumunu elli metre yakndan takip edebilen uydularla, sokak kameralanyla, h kmetlerin video ve ariv kaytlarna ulamyla ve hatta he men hemen evinizde dahi gerekletirdiiniz her trl faali54

T a n r N e ster? yeti inceleme olanann ortaya kmasyla kbus fazlasyla tamamlanm oldu. Yaknda evinize de bir kamera konabilir. Bu acaba, kimsenin umurunda m? Bize, btn bunlarn iddet kullanmaya yatkn baz kzgn, fkeli veya soukkanl insanlarn giderek artmasndan dolay gerekli olduu syleniyor. Sizce bunlarn asl sebebi nedir? Bunu ltfen dnn. nsanln en zor sorularna en geni cevaplar arayan la hiyat, neden bunlar tersine evirememitir, neden bunlarn oluumuna daha en bandan engel olamamtr? Cevap Ayrmc lahiyat'n ie yaramamasdr. Ancak in sanlar u na kadar bunun Tanr 'nn stedii olduu konu sunda srarlarn srdrmektedirler.

55

Neale D o n a l d W a l s c h

12

Eer gerekten Tanr 'nn Ne stediiyle ilgileniyorsanz, izin verin, size bir soru soraym: Dnyevi ilahiyatmz sizce, in sanlarn bar ve uyum iinde beraberce yaamasn salaya cak etkili bir rehberlik sunmakta mdr? Benim fikrim, sumnad ynnde. Dahas, tam ters bir sonucun oluumunda etkili olmamaktadr. Bugn her saat ba 400 ocuk alktan lmektedir. Her saat ba. Oysa aslnda, yeryzndeki tm a ocuklar do yurmak, nlem alnabilecek hastalklardan lmelerini engel lemek, temel eitimin herkese ulamasn salamak iin dn ya genelinin silah satnn yzde bei yeterlidir. Yzde bei. Bu mmkn olabilir mi? Evet, mmkndr ve gerektir. Bu nasl dinlerin ve ilahiyatn baarszlnn kant olabi lir? Bu, kendilerini Tanr'dan ve birbirlerinden ayr gren, birbirleriyle ilikileri yok denecek kadar zayf olan ve dinle rimiz tarafndan retilenlerin bunlar olduu bir toplumun kendi yavrularn ala mahkm etmesidir. Ancak byle bir kltrel hikye, dnyann en zengin 225 kiisinin gelirleri nin, dnya genelindeki milyar fakir insann gelirine eit olmasn aklayabilir. Buradaki gerek etkiyi karm olabilirsiniz, o yzden izin verin tekrar edeyim: En zengin 225 kiisinin gelirinin, 56

T a n r N e ster? milyar fakir insann gelirlerinin toplamna eit olduu bir dnya yarattk. milyar. Bu dnya nfusunun yansdr. Btn bunlarn en buruk taraf sadece durumun mevcudiyeti deil, birok kiinin bu durumu olaan kabul etmesidir. Onlara c zengin 225 kiinin gelirinin milyar fakir insann gelirine eit olduunu sylersiniz, onlar da size, "Eee, biliyoruz, ne ol mu yleyse?" derler. Neden dnyada huzursuzluk ve iddet olduunu ren mek istiyor musunuz? Gzlerinizi an. Belki de atnz bile. Belki de biliyorsunuz. Belki de anla dnz. Ancak bir eylerin deimesi iin daha fazla insann anlamas ve anladklar konuda daha fazla ey yapmaya eilmeleri gerekmektedir. Keke daha fazla insan, evremiz de olup bitene gzlerimizi aabilse! Keke daha fazla insan dnyamz birliimizin bir ifadesi olarak yaratabilse. Keke ilahiyatmz daha fazla insana, daha sk, daha fazlasn yapa bilmesinde yardmc olsa. Ancak bir olduumuz gereini deneyimlememize engel olan ve ayr olduumuzu reten ilahiyatmzdr. Bu koullarn devamna izin veren de ayr olduumuz dncesidir. Eer ilahiyat fiziksel bir bilim, mesela biyoloji veya fizik olsayd, tutarl sonular yaratma konusunda ok eskiden beri, hatta binlerce yl somasnda bile, gvenilmez olarak yargla nacakt. Ya da en azndan veriler sorgulanacakt. nsanln Tam ve yaam hakknda kendi verilerini sor gulama cesareti var mdr? nsan ya eer diye sorulamayan sorular dnebilecek kadar cesur mu? Ya insanlarn Tam hakknda bildikleri ok nemli bir ey doru deilse? Bu, bir eyleri deitirir mi? nsanlar dnyann geldii duruma sebep olan nedenlere bakmay daha ne kadar gz ard edecekler? Ve Tam'ya 57

N e a l e D o n a l d Walsch inancn dnyann hastaln deitirebilecek kadar gl olduuna inananlar iinde kamz, yanl inancn bu duru mumuzun nedeni olabilecek kadar gl olduunu grebile cek? Ya siz? Btn bunlarn iinde sizin yeriniz neresi? Bu gnk dnya gz nne alndnda, Tam, yaam ve birbi rimiz hakknda yeni dnceleri dikkate almamn zamammn geldiini dnyor musunuz? Kendi hayatnz nasl gidiyor? ler yolunda m? Yoksa aka ilikilerinizde, kariyerinizde, gndelik yaantmzda verdiiniz yaam mcadelesi gitgide artyor mu? Kendi yaantnza ve evrenize baktnzda, Tanr 'nn s tediinin bir yansmasn grdnz dnyor musunuz? Eer hayr diyorsanz, Tanr 'nn stediinin ne olduunu dnyorsunuz? ey, sanrm bu kitab semenizin nedeni de buydu, deil mi? Yani demek istediim bu kitab, bu konuda syleyecek neleri olduunu grmek iin setiniz, deil mi? te imdi sylemenin tam zamam! imdi Tanr'nn stedii hakknda byk gerei aklamann zaman. Bu, bugne kadar insan ln nne sunulmu, en nemli bilgi olabilir. Gemite bir kereden fazla ortaya konmutu, fakat insanlk bunu anlama m grnyor. imdi o kadar ak, o kadar basit, o kadar yeni ve kolay bir ekilde sunulacak ki, bylece gelecekte yanl anlalma ihtimali ortadan kalkacak. Bu bilginin insanln gelecei iin hayati bir nem tama sndan dolay, bir somaki blmn tamam buna ayrlmtr. Fakat sayfay evirmeden nce, ltfen bir uyary dikkate aln. Buradaki aklama sizi oke edebilir. nsanlk binlerce nesil boyunca Tanr'nn stedii hakkndaki fikirlerini ve inanlarm, kolektif kalbinde sk skya tutmutur. Binlerce nesil, dedim. 58

T a n r N e ster? Bu uzun bir zamandr. Maceray sevdiini iddia eden bir tr olarak, insanolu yemlie direnme eilimindedir. Ve ev rendeki en eski fikirler -bazdan nce geldiini ve evreni yarattn zanneder- sz konusu olduunda bu iki kat do rudur. Bir somaki sayfada nefes kesen aklamaya direnirseniz .armayn. Ancak imdi deiim zamandr ve bir somaki holm bu kitapta yeni bir blmden daha tedir. Hayatnzn yeni bir blm olabilir. O halde imdi beraberce, cesurca Tanr'nn Ne istedii hakkndaki gerei kefedelim...

59

T a n r N e ster?

14

nsanlk tarihinin en nemli sorusunun cevabm grdnz. Tam ne ister? Hibir ey. Kesinlikle hibir ey. Ltfen bu cevab dnn. Evet, gerekten. Kitabn ilerki sayfalarnda ne olaca ko nusunda sabrszlanp, ya da size, syleyecek daha fazla bir eyi olmadn varsayp kitab frlatarak banz sallamayn, ltfen. Sadece bir an durun, yalnzca. Sadece bir an. Duracak msnz? Sadece bir an an iin de olsa, duracak msnz? Teekkr ederim. imdi sizden burada sylenenleri sessizce dnmenizi isteyeceim. Kitab kucanza brakn, bir an lna sakince, gzlerinizi kapatn ve u fikre odaklann: Tanr'nm istedii nedir? Hibir ey. Kesinlikle, hibir ey. Nasl hissettiriyor bu size? Bu dnceyi kabullendiinizde, kendinizi nasl hissediyorsunuz? Bir boluk hissi mi yaratyor? fkelendiriyor mu? Basite onaylyor musunuz yoksa? "Hah hah, yeni bir ey deil ki bu!" Kafanz m kartryor? Ya da, belki de, size mutluluk veriyor? 65

N e a l e D o n a l d Walsch Bu gerekse eer, dnyann bundan genel olarak nasl et kileneceini dnyorsunuz? (Bu son sorunun cevab, sizi artabilir. Bu konuyu daha yakndan inceleyeceiz.) Eer hibir ey istemeyen bir Tanr'ya sahipsek, anlaml bir ilahiyat olabilir mi? Eer Tanr'mn hibir ey istemediini sylyorsak, ayn lde Tanr'mn var olmadn da m sylyoruz? Eer hepimiz, bir Tanr olduu ancak hibir ey istemedii konu sunda anlarsak, o halde Tanr ne yapmaya alyor? Tan r'nn amac ve ilevi nedir? Neden Tanr'ya inanyoruz? Kimin Tam'ya ihtiyac var? Baz insanlar bu sorularla yzleip, omuzlarm silkip, "Tanr'ya inamnak iin hibir sebep yok. Kimin Tam'ya ihtiyac var ki?" derler. Yukarda geen iki cmleden ilkinin yanl ve ikincisinin doru olduu konusunda tartrm. Tanr'ya inanmak iin bir sebep vardr, hem de ok geerli bir sebep: Tanr'ya ihtiya cmzn olmamas. Tanr'ya inanmamzn sebebi, bu inancn Tanr'mn gcnn yaamlarmzda rol alma olaslm salamasdr. Eer Tann'mn gcnn varlna inanmazsanz, o gc kullanamazsmz. Fakat eer Tanr'ya ihtiyacmz yoksa, neden Tann'nn gc n kullanmak gibi bir endiemiz olsun ki? Gzel soru. Tann'nn gcn kullanabilmemiz, Tann'ya ihtiyacmz olmamasndan kaynaklanr. Cevap daireseldir. Eer zengin bir adam sizi vasi yetine koyar ve btn parasn size braktm yazarsa, daha soma bunu bir kasaya saklarsa, o adama ihtiyacnz yoktur. An cak o adamn asla var olmadm dnyorsanz, paray almak iin kasaya gitmezsiniz bile. Parann orada olduuna inan mazsnz. Bunun bir hile, bir komedi olduunu dnrsnz. Zengin olacaksnz, ama bundan haberiniz bile olmayacaktr. 66

T a n r N e ster? Tanr bizi "Kendi Suretinde" yaratt. Bu bir gerek. Sade ce ho bir cmle deil, gerektir. Kutsal kitaplarn bize sy ledikleri gibi, "Size tanrlar olduunuzu sylemedim mi?" Tanr'ya ihtiyacmz olduu fikri bir yanlsamadr. Bir unut kanlk durumudur. Mirasmz reddedip, gerekten kim oldu umuzu unutup, hayallerin gerek olduunu sanmarnzdr. Eer Tam'ya olan inancmz herhangi bir sebepten dolay Tanr'ya ihtiyacmz olduu fikrine dayanyorsa, Tann'yla olan ilikile rimizin ounda ilevsel yanllklar olacaktr. Ve tabii ki o I i kirlere dayamyor. Burada belirtmek istediim nokta budur. Tanr'ya inanmann en iyi nedeni Tanr'ya ihtiyacmz olmamasdr. Tam bizi, tpk her anne babann yapaca gibi, yaamla baa kabilmemiz iin belirli yeteneklerle yaratt. Bylece, Tann'y sadece sevmeye ak olabiliriz ve Tann'y sadece sevmek hepimizin yapabilecei en gl eydir. Bunun nedeni sevginin gerek kimliimizin glerini serbest brakmasdr ve bu g serbest kaldnda yapamaya camz ey yoktur. Bu da tabii ki, Tanr'nm niyet ettiidir. Tam bizim ona baml olmamz planlamamtr. Bizim bamsz olmamz niyet etmitir. zgr olmamz. Ve sade ce zgr deil, ayn zamanda da tam donanml. Ne iin? Her zaman arzu ettiklerimizi retmemiz, yaratmamz ve deneyimlememiz iin... Ancak Tann'y sadece sevmek yetmiyor, ondan korkmay da bir kenara brakmamz gerekiyor - ve bunu ancak, Tann'ya ihtiyacmz olmadn dnrsek yapabiliriz. Herhan gi bir ey iin Tam'ya ihtiyacmz olduunu dnd mzde krkuyu davet ederiz, nk her zaman Tanr'mn bize istediimizi vermeme olasl vardr. Birok insann Tann'yla olan ilikisi yanl yaplanmtr, nk bunun en temel sebebi bir ihtiyac karlamak zere kurulmu bir iliki olmasdr. Bu ilikide sadece bizim Tan r'dan istediimiz eyler deil, Tanr 'nn bizden istedikleri de hesaba katlr. 67

N e a l e D o n a l d Walsch Eer Tanr'nm insanlardan hibir ey istemedii gerekse, dnyadaki birok insann Tanr'yla kurduu iliki bo zulacaktr. Ancak bir ilikinin bozulmas, bittii anlamn gelmez. Kimi zaman baz eyler ilk kez olarak tam yerli ye rine otarmak iin de bozulabilir. Bir iliki bozulacak diye kamak bize her zaman fayda salamaz. O halde bu kez daha derinden, u fikre bir kez daha bakalm: Tanr ne ister? Hibir ey. Kesinlikle hibir ey. Ltfen bunu dnn. Bu fikre iddetle kar olsanz da, yine de dnn. zellikle bu fikre karysanz, daha derin dnn. Kar olmanza sebep nedir? Bu cmlenin doru olmadn size kim syledi? Syleyenleri hakl klan nedir? Onlarn bildiklerinin doru olduunu nereden biliyorsu nuz? Kitapta okuduklarnzdan m? Adil bir cevap. O halde, kitab doru klan nedir? Tann doru olduunu syledii iin mi? Hangi Tann? Hangi kitap? Sadece entelektel, duygusal ve ruhani bir altnna olsa bile, bunu derinlemesine bir dnn. Bir an iin, Tanr'nn insanlardan hibir ey istemediini varsayalm. Durum byleyse, o halde hayatnzda bir uval inciri berbat edersiniz. Eski mitolojiler sona erer. Kltrel hikyeler sona erer. Aile gelenekleri sona erer. Dini doktrin ler sona erer. Yasal sistemler ve eitim sistemleri sona erer. Her trl politik, ekonomik ve sosyal yap sona erer. Tanr 'nn bir eyler istedii fikrinin ebediletirilmesinin sebebi bu olabilir mi? Bunu bir dnn.

68

T a n r N e ster? Tanr neden bir ey istesin? Tanr'nm neye ihtiyac olabi lir ki? Tann'nn bir ey istemesine veya ihtiya duymasna ne neden olabilir? Eer Tanr istediklerini elde edemezse, bu mutsuz olmasna sebep olabilir mi? imdi bunu bir dnn... Tann'nn istediini elde edebilmesi iin insanlar sorumlu Iltmasnn nedeni ne olabilir? Mutluluunuzun sorumluluu nu ocuklannza verir miydiniz? Bize Tanr'mn, kendisini seven, ibadet eden, tapan, teslim olan, kran duyan ve hrmet eden insanlar istedii sylendi. Neden? Tann neden bunu istesin? Neden bununla ilgilensin? Bize Tann'nn, emirlerine uyan insanlar istedii ve eer uymazlarsa arzuladklan aff, doru ve kuralna gre elde edemeyecekleri sylendi. O zaman Cehennem'e gidecekleri ve orada dayanlmaz straplar ekecekleri sylendi. Fakat unu bir dnn: Tann insanlan karmaalar ve zayflklar iin neden bu kadar feci ekilde cezalandrsn ki? Eer birinin bizi daha iyi anlamasn ve her konuda bize itaat etmesini istiyorsak ve bir trl bunu yapmalann salayamyorsak, bunun kabahatini onlarda m bulmalyz? (Evet, tabii ki buluruz ve bulmalyz da. Fakat bizi kim su layabilir? Biz Tann'y model olarak kullanyoruz. Ya modeli miz hatal varsaymlar zerine oturtulmusa?) Bize kusursuz adaleti olan bir tanndan bahsedildi. O halde hibir eyden incinmeyen ve hibir ekilde yaralanp zarar grmeyen Tam, niin birisini herhangi bir ey iin cezalan drmaya, hatta ikenceye maruz brakmaya ihtiya duysun? Bizden O'nun adna savaa gitmemizi isteyen, davet eden, tpk O'nun Kutsal Kitap'ta fkesine kar gelen binlerce kiiyi ldrdnden bahsedildii gibi, bizim de O'nun ad na bakalann ldrmemizi isteyen bir tanrdan bahsedildi. Fakat neden? Neden Tam bakalann ldrsn veya kendi adna bakalanmn ldrlmesini istesin?
69

N e a l e D o n a l d Walsch Tanr gerekten Kendi Amac iin savaan insanlarn bir birlerine katliam yapmalarn ister mi? Zaten Kendi Ama dediimiz nedir? Tanr'nn gayesi nedir? "Tanr'mn Amac" nedir? Dnya zerindeki herkesin ayn, tek bir dine mensup olma sim salamak mdr? Tanr 'nn stedii bu mudur? Neden? Tam neden bunu istesin? Neden Tanr bununla ilgilensin? Sizin bir Mslman, bir Yahudi, bir Hintli, bir Budist, bir Baha'i veya bir Hristiyan olmanz gerekten O'nu iin nemli midir? Ya siz iyi, mfik, nazik, sevecen ve sevgi dolu bir bireyseniz, fakat organize dinlerden birine mensup deil seniz? Ya siz organize dinlere ve onlarn ar ularna kar geliyorsanz? Bu sizi bir dnek mi yapar? Sonunuzun geldii anlamna m gelir? Bu sizi Gerek nananlar tarafndan ld rlmeye msait bir kfir mi yapar? Tanr 'nn stedii bu mu dur? Bu neden nemlidir? Bunun nemli olduunu size kim syledi? yesi olmanz isteyen organize dinlerden biri mi? Bunu bir dnn. Dnya zerindeki dinlerin amac bu mudur? Tam'nn Amac bu mudur? Eer Tam'nn insanlardan hibir ey, kesinlikle hibir ey istemedii aklanacak olsayd, btn bu retilmi sisteme ne olurdu? Hibir ey istemeyen bir Tam'ya inanabilir misiniz? Byle bir dnceyi gerekliinizde yaatmanz mmkn m? Bunu hayal bile edebiliyor musunuz?

70

T a n r N e ster?

15

Dnyadaki insanlarn ounun, Tanr hakknda doru olma yan inanlara sahip olmalar olasl zerinde durun. Tanr hakkndaki gerein ou insann hayal bile edemeyecei bir ey olduu olasln varsayn. rnein, Tanr'nm Arzusu diye bir ey olmasayd, ilgin olmaz myd? Bu birok eyi deitirmez miydi? Dnyann bu halinin, Tanr'nm Arzusu olduunu mu d nyorsunuz? Fakat eer bu Tanr'nm Arzusu deilse, Tanr bu konuda bir ey yapamayacak kadar gsz m? Ve eer Tam bu konuda bir ey yapamayacak kadar gsz deilse, neden bir ey yapmyor? Ve eer Tam bu konuda bir ey yapyorsa, neden baaramyor? B azlan bunun, insanln O'na izin vermemesinden dola y olduunu dnyor. nsanlk Tanr 'nn stediini elde edebilmesi iin Tam'nn yolunu kesiyor. Aslnda buna ina nanlarn says olduka fazla. Bu doktrine gre, Tanr stedi ini elde etme gcne sahip deil ve insanlk hatal. Ancak insanlar Tam'nn ne veya kim olduunu anhyorlarsa, burada bir mantk hatas yok mu? Belki de eytan burada devreye giriyor. eytan' devreye sokmak iin uygun bir yer. Belki de btn bunlar, insanlann ruhunu ele geinnek iin, Tann'nn eytan'la savann bir parasdr. Belki de eytan'la mcadeleyi srdrebilmek iin Tann'nn Arzusuna ters den eylerin oluumuna izin ve ren, Tann'nn Kendisidir. Ancak bu doruysa, o halde Tan-

71

N e a l e D o n a l d Walsch r'nn Arzusunun ihlal edilmesi de Tanr'nn Arzusudur ve her iki durumda da Tanr'nn Arzusu asla ihlal edilemez. Tanr'nn Arzusunun her zaman ifade edildii, ancak ifa de eklinin durumdan duruma farkllk gsteriyor olmas olas mdr? Pekiyi, o halde Tanr'nn Arzusu NEDR? Ve bunu biz nasl bilebiliriz? te yine balyoruz. nsanolu Tanr 'nn Ne stediini na sl bilebilir? Belki de daha keskin bir sorunun zaman geldi. Btn bunlar uyduruyor olma olaslmzn mmkn olduunu dnyor musunuz? En azndan, Tam hakknda anlamad mz bir ey olduunu ve bu anlamadmz eyin her eyi deitirebilme olaslna sahip olduunu dnyor musu nuz? Her iki sorunun da cevabnm evet olduuna inanyorum. Ve ite birok insann ve birok dinin bakmaya korktuklar ey: Belki de insanlarn Tam hakknda anlamadklar, Tan r'nn hi de dndkleri gibi olmaddr. Belki de Tanr, insanlardan ihtiyalar ve istekleri olan, kiisel arzulan, kiisel korkulan, isel elikileri, ikilemleri, telalan ve duygusal alkantlan olan, gkyznde oturan yal adam deildir. Belki de Tam, Her eyin Toplamdr "Her eyin Her eyi", "Alfa ve Omega", "Olan" ve belki de hibir ey O 'nun dnda kalmaz. Eer bu doruysa, siz de O'nun dnda kalmazsnz ve O da sizin dnzda kalmaz. Bu demektir ki sizin istediiniz, Tann'nn istediidir. Bu demektir ki, kendiniz iin arzuladk larnz, Tanr'nn sizin iin arzuladktandr. Ancak, "Benim arzum deil, Senin arzun yerine gelecek tir" bilincinde olduumuzda ne oluyor? Tann'nn bizim ad mza seim yapmasm setiimizde ve Tam, "stediini ya pabilirsin," dediinde ne oluyor? Eer Tam'ya "Sen bizim 72

T a n r N e ster? admza se," dersek ve Tanr da bize, "Sen kendi adna se!" derse; arzuya, fikre, ricaya ne oluyor? Tann'mn sizin adnza semesini setiinizde, aslmda yel kenleri suya indmi, dmeni brakm ve frtnal bir denizde geminizi babo srklemneye terk etmi oluyorsunuz. Bunun sebebi, Tann'mn gerekten ve dorudan sizin kendiniz iin setiinizi semesidir. Ya da baka trl sylersek, eer Tan n'mn bir tercihi olsayd, bu u olurdu: seme hakkmzm size geri verilmesi. imdi, eer siz semek istemiyorsanz, eer baka birisinin sizin yerinize semesini istiyorsanz, burada kk bir sorunu muz olur. Tabii ki geleceinizi kadere teslim edebilirsiniz, an cak renmi olduunuz gibi, kader rzgrlan sizi her iki yne de gtrebilir: ya gvenli bir limana ya da enkaz halinde bir gemi olarak balk srsnn iine. Bu nedenle kader, "Her Yerden Btn Dnceler"in ifa desidir. Buna btn nceki dnceleriniz ve dierlerinin dnceleri de dahildir. Ancak ncelik sizin dncenizde olacaktr. lk nce u olacaktr: Kendi Yaratc znz en gl d ncenize doru dnecektir ve bu dnce genellikle bilin altnzda bulunur. Yani, bilinli olarak bunun farknda deilsinizdir. Soma bir sonu reteceksiniz. Bunu da bilinli yapmayacaksnz. Bilinsizce yapacaksmz ve soma olanlara "kader" veya "Tann'mn Arzusu" diyeceksiniz. Geleceiniz, kendi dncelerinize ek olarak, etrafnzdaki kolektif bilinten de etkilenecektir; yani, etrafnzdaki insan lardan, beraber yolculuk yaptnz kiilerden ve bir noktaya kadar, biroumuz iin kolektif deneyimler reten tm dnya insanlanmn mmmlannh kanmndan etkilenecektir. imdi, bakalarna ait bu dncelerin ou, birbirinden ok farkl olacaklarndan, kendinizi biraz yumruk yemi gibi hissedebilirsiniz. Bu daha soma kendinizi "ne yapacan bilemez halde" hissetmenizle sonulanacaktr.
73

N e a l e D o n a l d Walsch Hayatta, kararszlk sadece daha fazla kararszl besler ve sonunda sizin iin bir karar verilir. Bunun nedeni, ksa sre sonra kefedeceiniz gibi, udur: Karar vermemek, ka rar vermektir. yledir: Her zaman karar veriyorsunuz, an cak asl mesele bunu nasl yaptmzdr. Her zaman yarat yorsunuz. Fakat bu, yaratrken hangi yntemleri kulland nz meselesidir. Benim tavsiyem: Her ey hakknda bilinli, kiisel seim ler yapn. Eer seimlerinizi dnya genelinin gittii yere brakrsa nz, insanln kolektif bilinci gidiat ele alacak ve gezege nin geleceinin hangi yne gideceini belirleyecektir. Ya kolektif bilinci takip edersiniz ya da onun ynlendirilmesine katkda bulunursunuz. Eer btn bunlarda yn bulmay Tanr'ya braktysanz, ortaya kan bu gl sorulara dikkatinizi ekmek isterim. Ya sizin kendiniz iin arzuladklarnz, Tann'nn sizin iin arzuladklanysa? Ya insanln kolektif arzusu iin de ayn ey ge erliyse? Ya Tanr insanln kolektif arzusunu deitirmez ancak yetki verirse? Bunu bir dnn. Bu fikrin ierii ok genitir. Belki "Tam" insanlarda/ bir ey istemiyor ve sadece in sanlara bir ey vermek iin var. Ve belki de Tann'nn insan lara vermek istedii, insanlarn istediklerinin tam olarak ay ns. Ne eksii, ne de fazlas... Bu ilgin olmaz myd? imdi ltfen ilave bir olasl da gz nne aln. Bu sizin iin her eyi deitirebilecek, yolunuzu aabilecek bir fikir dir. Bu fikir nnda iinize bar, anlay getirebilir, bilincini zin nnda genilemesini salayabilir ve nihayet, ruhunuza bir anlam ifade eden kiisel bir yaam biimim benimseme nizi salayabilir... 74

T a n r N e ster? "Tanr" diye adlandrdnza, sadece "yaam" denilebilme olasln da dikkate alm. Tanr'nm sadece yaam ya ratmadn, ayn zamanda yaam olduunu ve yaamn da Tanr 'y belirttiini dnn. Bu yeni bir fikir deildir. Herhalde bu fikri daha nce duy musunuzdur, fakat onu hi gerekten dikkate aldnz m? Etki leri hakknda derin dndnz m? Bu soruya cevap olarak birok kii hayr diyecektir, nk bu fikrin yaygn olarak re tilmesine izin verilmez. Yaygn olarak retilmemitir, nk bu, dinlerin en st sralara oturduu, insanln Tepeden nme G yaplanma sna fayda salamyordur. Dinler bulunduunda, bu Tepeden nme Gcn kant her yerdeydi. Modern zamanmzda insanln eskiden gelen ruhani otoritesi, gcn ve otoritesini tesadfi deil yanlg sz olarak Tann'dan ald sylenen, papayd. Bir ngiltere kral bir kadndan boanp bir dieriyle evlemne konusunda onunla hemfikir olmayan papaya hesap vennek durumunda kalmasna ok sinirlenince kendi dinini oluturmu ve sadece En Yce'ye hesap vereceini duyurmutu. Japon imparatoru lkesinde Bedenlenmi Tam olarak ka bul edilirdi. Nesiller boyunca birok ulus kendini dier uluslardan da ha ileri, daha zel ve ayr hissedebilmek adna, Tanr'mn Tepeden nme Gc'nn otoritesiyle ibirlii yapmtr. Kendilerini Seilmi Toplum, Tanr'nn Tek Ulusu veya s lam Milleti diye adlandnnlardr. Baz kiiler ayr ve zel gruplarnn dnda kalanlara ya plardan Cihat ya da Hal Seferi, yani, Tanr adna kutsal bir mcadele yaptklarn ileri srerek merulatnna yoluna gitmilerdir. imdi, eer Tam hibir ey istemiyorsa, btn bunlar ne demek? 75

N e a l e D o n a l d Walsch

16

Eer Tanr aaya doru otorite aktarlan bir piramidin en tepe noktasnda deilse, hattn btnnde var olan gse ve bu yzden de bir anlamda piramidin kendisiyse, o halde top lumun oluturduu bu Tepeden inme G yaplarna ne ya par? Onlar bozar, ite yapt budur! dn aldklar otoriteyi inkr eder. Bu sebeptendir ki gl insanlar ve kurumlar, dinler de bunlara dahildir, Her eyle Bir olan Tanr anlaynn "zerinde G" yerine, "Beraber G" anlaynda bir tanrremmesini desteklemezler. Eer Tam ve Yaam kelimeleri birbirleriyle yer deitirebilirlerse, etkileri ok byk olacaktr - tabii bunu hayal bile edebilmek mmknse. Yer yerinden oynayacak, sarsc, ykc etkiler oluacaktr. Bunun nedeni herkesin yaam hak kndaki gerei bilmesidir. Herkes Tam hakkndaki gerei bilmeyebilir, fakat herkes yaam gereini bilir. Yaam hakknda gerek olan, hibir eyin yaamn dn da kalamamasdr. Yaam olmadan hibir ey var olamaz ve hibir ey var olmazsa yaam da olmaz. Siz yaamn ifadesisiniz. Etrafnzdaki her ey de yle. Hareketsiz denilen nesnelerin bile bir mikroskobun altna konduklarnda srekli hareket eden paralardan olutuklar grlr. Bu paracklar ve hareketleri, hepsi yaamn para lardrlar. Hatta gzlemlenebilen evrendeki her ey, bir ekil de yaamaktadr. 76

T a n r N e ster? Yaamn varl yaamn kendisiyle onaylanr. Yaam kendisinin kayna, kendisinin onay, kendisinin destei ve kantdr. Yaam yaamn varlnn kantdr. Herkes bunlar sadece bilmekle kalmaz, ayn zamanda onaylar da. Burada sylenenleri tehlikeli klan, "yaam" ke limesinin yerine "Tam" kelimesinin yerletirilmesidir. O zaman ortaya yle bir anlatm kar: Hibir ey Tanr'mn dmda kalamaz. Hibir ey Tanr var olmadan var olamaz ve hibir ey var olmazsa Tam da var olmaz. Siz Tann'nm ifadesinin kendisisiniz. Etrafnzdaki her ey de yle. Hareketsiz denilen nesnelerin bile bir mikroskobun altna konduklarnda srekli hareket eden paralardan olutukla r grlr. Bu paracklar ve hareketleri, hepsi Tann'nm para lardrlar. Hatta gzlenen evrende her ey bir ekilde Tanr 'dr. Tann'nm varl Tann'nm kendisiyle onaylamr. Tam kendisinin kayna, kendisinin onay, kendisinin destei ve kantdr. Tann, Tann'nm varlnn kantdr. imdi sorunu grebiliyor musunuz? Son paragraf, Tan r hakkndaki kitaplarda yazlan btn paragraflarn yklma larna neden oluyor. Her ey dalyor. Sadece Tam inanc mzn baz ynleri deil, toplumu zerine ina ettiimiz te mellerin hepsi yklyor. Her ey ba aa yuvarlanyor. Bu konuda ho olan, heyecan verici olan, kendimizi batan yaratma ve toplumumuzu yeniden yaplandrma frsat vermesi dir ve bu da tam u anda olmaktadr. nsanlk kendisim yemden yaplandrma srecindedir ve bu srecin doal bir sonucu olarak da insanlk, nnde duran dalm paralan tekrar, yeni bir ekilde birletirmeyi gze alana kadar da dalmay srdrecek tir. Btn bunlar evrim srecinin bir blmdr. Bu srecin byk bir blm, Tam ve Tanr 'nn Ne stedii hakknda gelitirdiimiz bu yeni dncelerimizin kefidir.

77

N e a l e D o n a l d Walsch Eer 'Tanr" ve "Yaam" kelimeleri ayn eyi ifade ediyor larsa. .. Evet, o halde burada esasl bir ierie sahibiz demektir. Yaamn varlnn kamt iin yaamdan daha baka bir kamta ihtiyacmz var m? Hayr. Ve yaam ne ister? Hibir ey. Yaam sadece vardr. Yaam kullanlacak bir g, bir enerjidir. Ve herkes tara fndan zgrce kullanlr. Beklentileri, arzulan, talepleri, gereklilikleri, uygulama gerektiren ihtiyalar ve uygulama yanlar cezalandrma ihtiyac yoktur. Yaam tek ve duygusuz bir gerekliktir. Yaam yaratandr ve yaratlm olandr. Yaam yaamn kaynadr ve Kaynaktan Gelen'dir. Ya am yaam retir ve yaam, yaamn yaamn, yaamn kendi sreci iinde oluturur. Yaam birka kelimeyle anlatlrsa, Alfa ve Omega'dr, "Her eyin Her eyi"dir. OLMADII hibir ey yoktur. Eer Tann'nn tamm bu deilse, o halde nedir?

78

T a n r N e ster?

17

Tanr yaamdr ve yaam Tanr'dr. Hibir ey Tanr'nm dnda kalamaz ve bu yzden de Tanr ve her ey arasnda hibir ayrlk yoktur. nsanln bunu anlamas Ayrmn Sonunu getirecektir. Bylece, en bata retilmi olan Ayrlk emberini tamam layacaktr. Dnyann en byk dinleri binlerce yldr birbirini takip eden aklamalar zerine yaplanmlardr. Huston Smith'in Dnyann En Byk Dinleri kitabndaki aklamalardan un lar reniyoruz: 1. brahim insanla; gnei, yldzlar, havay, ekinleri, karay ve denizleri yneten bir dizi tanrlar olmadn ve sadece Bir Yneten, Bir Tanr olduunu ve Musa'nn Bir Yneten'in kurallarn insanla getirdiini anlatmtr. Bu kurallardan on tane olduunu sylemitir. 2. sa insanla; Bir Yneten'in kurallarnn Bir Kural'a indi rilebileceini aklamtr ve bu kurala Altm Kural denmitir. 3. Muhammed insanla; Bir Yneten'in Bir Kural'nn, genellemeleri zgnletirerek, biim ve yaplanmay geni bir ynergeye yayarak, gndelik yaamda kullanl yntem lerle uygulanabileceini aa karmtr. imdi yeni bir aklama gelmitir. Sadece bir retmenden deil, biroklarndan, sadece teksesli deil, bir koroyla. Bu koro farkl bir melodi sylyor. Bu, ruhun sarkdr. 4. Bir Ynetici'nin Tek Kural Kendi Kural'dr. 79

Neale Donald Walsch Bu, dnyann en byk dinlerinin rettikleri her eyin kar tezidir. Geleneksel dinlerin insanln sonuna neden olaca n syledikleri dncedir. nsanl kurtaran dnce bu olursa, ilgin olmaz m? Kendisini kendi-yneticisi konumuna koymann -yani Tan r'nn roln stlenmenin- Tanr'ya kar en byk hakaret olduunu syleyenler var. Bu byklktr. Bu egonun cinnet geirmesidir. En byk kibir ve en dk saygdr. nsanolu kendi kendisim ynetmeye yeltenemez, ancak Tann'mn kural na teslim olabilir. Bu aralarndaki fark her ne ise, temel inanla rn en stn doktrinidir. Ve bylece, bu yeni aklama bir ok etkisi yaratr. lahiyat alannda bir sarsnt gibi hissedilir. Neredeyse her trl Tanr'ya inananlar tarafndan reddedilir. Ancak yine de dnen insanla rn, "Ya, doru olsayd?" diye sormalar nemlidir. Ya Tanr in sanlara, stlerinde hibir g olmadan kendilerini ynetecek g c ve otoriteyi vermise? Ya zgr rade'yle kastedilen buysa"? Eer "Tanr" ve "yaam" kelimeleri yer deitirebilirlerse, eer bu sadece ilgin bir dnce deil de gerekse, o halde tm zamanlarn gizemi -Tanr kimdir veya nedir?- zlm olur. Geleneksel dinler bile Tanr'nm Her eyin Tm olduu nu sylyorlar. Eer bu doruysa, Tanr'mn ve O'nun farkl ekillerinden baka hibir eyin var olmas mmkn deildir. Tam, Tanr'dan ayrlamaz, yani hibir eyden ayrlamaz. Tanr Kendisini saysz ekillerde ayrabilir ve bunu Kendini fade anlamnda yapar ve bu yolla Kendini Bilen olur. An cak, ayrlmak, kopmak anlamna gelmez. Kopmak yoktur. Bu gereklikte, Tann'ya tek verebileceinizi Tanr sizden za ten almtr, nk verme ve alma ilemini yapan Tanr SZS7NZ. Bu yzden Tanr sizden hibir ey istemez, sizin "ben" diye algladnz Kendi kiisel olgusundan hibir talepte bulunmaz. Ayn ekilde, Tann'mn size verebileceini Tanr zaten si ze vermitir. inizde siz olarak var olmaktadr. Bu yzden hibir ey istemezsiniz. Tanr'dan hibir talepte bulunmazs80

T a n r N e ster? nz. nk bu yazld gibidir: "Sen daha istemeden, ben sana cevap vermi olacam." Eer bu doruysa, edilecek tek dua minnettarlk duasdr. Hatta bu, ustalarn tek telaffuz ettikleri duadr. te benim bildiim en gl dua. Bunu sk sk kullanrm: "Bu sorunun daha nceden benim adma zlm olduunu anlamam saladn iin teekkr ederim Tanrm." Minnet dualar vardr ve yalvarma dualar vardr. Bir yal varma duasmn sadece gerei inkr etmek olduunu ustalar bilirler ve imdi de sizin remne zamannz geldi. Bir ey isteyerek, imdi o eye sahip olmadnz duyuluyorsunuz. Bu, istediinizi deneyimlemenizi ok zorlatrr, nk inkr ettiiniz bir eyi deneyimleyemezsiniz. Tanr'dan isteyebileceiniz btn ihtiyalarnz imdi sizde dir. Daha ok sevgi ihtiyac m hissediyorsunuz? Bu imdi si zin iinizdedir. Daha ok efkat ihtiyac m hissediyorsunuz? Bu imdi si zin iinizdedir. Daha ok sabr, anlay, iyilik, affedilmek, minnet ihtiyac m hissediyorsunuz? Bu imdi sizin iinizdedir. Bunu bildiinizde, asla bu eylere ihtiya hissetmeyecek siniz. Sadece onlar sahneye arma istei duyacaksnz. Ustann deneyiminde, istek ihtiyacm yerine geer. stekler ve ihtiyalar ayn ey deillerdir. (Biroumuz yaa mmzda her ikisini de ayn ey zannetsek de...) Bir eye kar istek duymak, bir eye ihtiya duymakla hi de ayn ey deildir. stek bir tercihtir. htiya bir gerekliliktir. Bir eyi elde ede mediinizde hissettiiniz mutluluk miktanna bakarak onun bir istek mi, yoksa bir ihtiya m olduunu anlayabilirsiniz. ikolatal bir dondurma tercih edebilirsiniz, ancak vardi yalsn yemeniz de mmkndr. Hi yemeseniz de olur. Koyu kahverengi salar olan bir sevgili tercih edersiniz,
81

N e a l e D o n a l d Walsch ancak sarn da olur. Ac hissetmeyi veya vcudunuzda bir aksaklk olmasn tercih etmezsiniz, ancak birazna tahamml edebilirsiniz. Bununla yaayabilirsiniz. Hatta bu artlar altn da mutlu olmanz bile mmkndr. Geliim yazar Ken Keyes Jr.'un milyonlarca satan kitab Daha Yksek Bir Bilincin Elkitab 'nda, "Eer kiinin mutlu luu herhangi bir duruma balysa, bu byk olaslkla, kii nin belli durum ve artlara bamllk gelitirdiindendir," der. Yazara gre isel huzurun anahtar, kiinin bamllkla rn, bamllktan tercihe dntrmesidir. Bu, ustala giden yolda ilk admdr. Her an, o yolda iler lemenin admlardr. Her an bir sretir. Bunu hi bu ynden ele alm mydnz? Yaamn her n bir sretir. Yaamnz da anbean, kim olduunuza, kim olmay setiinize karar verirsiniz. Ve eskiden olduunuz kii olmak zorunda deilsi niz. Bu, byk bir zgrlktr. Bu, byk bir mucizedir. Muhteem bir zaferdir. Ancak eer Bakasnn Sava'n verdiinizi dnrseniz bu zafere ulaamazsnz. Eer Tam'yla eytan arasnda sa va verdiinizi, Tann'nn n safhalarnda eytan'a kar ol duunu dnrseniz ve eytan'm farkl davranmamzda srarc olmasna ramen siz Tanr'mn istediklerini vermekle ykml olduunuzu dnyorsanz, kendinizi Kazamlamayacak Byk Sava'n iinde bulacaksnz. Kazanlamaz, nk byle bir sava var olamaz. Tam ne ister? Hibir ey. Tann'nn rakibi kimdir? Hi kimse. Tann'nn hibir ihtiyac yoktur, ancak arzulan vardr. Ar zu btn yaratcln balangcdr. nce dnce vardr. Ruhun iinde hissedilen muhteem bir histir. Peki, Tam'mn Arzusu nedir? Tanr u anda burada, bugn bizimle konuu yor olsayd, inanyorum ki yle derdi: "ncelikle btn erefimle kendimi bilmeyi ve deneyimlemeyi arzuluyorum. kinci olarak, sana setiin her eyi 82

T a n r N e ster? yaratman ve deneyimlemen iin vermi olduum gle Ger ekten Olduun Kii olmay bilmeni ve bunu deneyimlemeni arzuluyorum. nc olarak, tm yaam srecinin srekli coku, yaratclk, bitmeyen bir gelime ve tam bir doyum iinde olmasn arzuluyorum. "Bu isteklerin gerekleebilecei mkemmel bir sistem olu turdum. Tam u anda hepsi gerekleiyor. Seninle Benim aram daki tek fark ben bunu biliyorum. Tam Farkndalk nnda (bu an her zaman gelebilir) sen de benim her an hissettiklerimi his sedeceksin: srekli bir coku, sevgi, kabul, kutsama ve kran. "Bunlar Tanr olmann be tutumudur. Dikkat edersen korku, kzgnlk, iddet, yarg ya da ayplamadan hi bahse dilmemitir. Bakalar sana aksini sylemi olsalar bile, bun lar Tanrsal tutumlar deildirler. imdi bu fikirlerden zgrleebilirsin. Her zaman bunu yapma zgrlne sahiptin. En bata zorunlu sadakat ve talep edilen sevgi olmak zere, senden hibir ey istemiyorum." te Tann'mn en byk armaan! Tanr bir ey isteseydi, btn hayatnz bunun ne olduunu bulmak ve O'na vermek iin sarf enek zorunda kalacaktnz. Ancak Tanr hibir ey istemiyorsa, o halde deneyim lemeyi arzuladnz yaam ya ratmak iin tamamyla zgrsnz. Dahas bu, mkemmel sevginin iki kelimelik tanmdr: Tam zgrlk. Ayn zamanda da Tanr'mn bir dier tanm dr. nk Tanr tam zgrln zdr. Bu, ruhun da tam imdir. Ruhumuz tam zgrlmzn ifadesidir. Ne yazk ki insanlarn ou, bunun tam tersine inanmaktadr! ou kii, ruhun bedende "hapsolduuna", geici bir s reliine burada bulunduuna; burasnn ac ve mcadelelerle dolu olduuna, gnn getirdiklerini renmenin zor olduu bir tr "okul" olduuna inanr. Dinlerin tm bize bunun bir versiyonunu retir. Ancak o retiler yanlyorlar. Hatallar. Her eyin gerek tabiatna kesinlikle aykrlar. Yaamn, Tann'mn, Sevginin ve SZN znz, zgrlktrl
83

N e a l e D o n a l d Walsch Arzu ettiiniz tm gereklikleri ne karmakta zgrsnz. Ve bir eyi ne karmann en hzl yolu, onu bir bakasna ver mektir. Sizde olmayan bir eyi bir bakasna veremezsiniz, an cak yine de ona sahip olmanz onu vermenize baldr. Ne hari ka, basit bir forml deil mi? Bunu biraz daha akla kavuturmak iin bir rnek ve reyim. Diyelim ki bolluk deneyimleme arayndasmz. Dn yada sadece 1 dolara sahipseniz bile, yine de bolluu deneyimlemeniz mmkndr. Sizden daha azma sahip olan birisini bulduunuz ve ona sizde olamn bir ksmn verdiiniz anda bolluk deneyimi sizindir. Ve ite dnyann geri kalam burada devreye girer. sel dnyanz deitirecek olan bu yeni fikir, d dnyanz da ayn ekilde deitirecektir. inde ayrlk olmayan bir Tanr inanc tayanlar, tpk Tanr gibi hibir ey istemeyen bir toplum yaratabileceklerdir. Bir eye sahip olduumuzu deneyimlemenin en hzl yolu onu vennekse, o halde, bir eye sahip olmay deneyimlemek istediinizde, bir bakasnn nnda ona sahip olduunu deneyimlemesini salayacaksnz. Bu sadece para iin deil, yaamdaki her ey iin geerli dir. zellikle de sevgi konusunda ok iyi iler. Gce sahip olduunuzu deneyimlemek istiyorsanz, ba kasnn gcn deneyimlemesine sebep olun. Yaammzda efkat bekliyorsanz, bakalarnn yaamlarnda efkat deneyimlemelerin salayn. Daha fazla dostlua sahip olmak istiyorsanz, bir bakasna dost olun. Yaamnzda daha fazla elence istiyorsanz, bir bakasnn yaamna nee katn. Bir konuda bunu deneyin! Her konuda bunu deneyin! e yarar. Bu reti iki kelimeyle zetlenebilir: KAYNAK OLUN. Bazlar iin bu rol deiiklii muhteem bir mknatstr. o u kii kendisini yaamn armaanlarna kar alc durumuna koyar. nce yalvaran oynarlar, soma da alcy. nce ister ler, soma elde etmeyi beklerler. Benim burada sylemeye
84

T a n r N e ster? altm, ne istemeniz ne de elde etmeyi beklemenizdir. Elde etmeyi arzuladnz vermelisiniz. Deneyimlemek iste diinizi, bakasnn deneyimlemesini salayn. Bu basit mesaj daha nceleri bakalar tarafndan duyurul du. Aralarndan biri bunu hi unutulmayacak bir ekilde dile getirdi: "Sana yaplmasn istemediin eyi bakasna yapma." nsanlarn bu ekilde davranmalar iyi ve asil bir davram ol duundan deil, evren bu ekilde iledii iin istenmitir. Me kanizma byledir. Sre byledir. Bakalarna yaptnz size yapdr, nk ayr formlarda olsa da sizden bakas yoktur. imdi Birlik lahiyat'mn isteme ihtiyacm nasl ortadan kal drdm grebiliyorsunuz. Sadece Tanr'dan deil, fakat insa nolu diye bilinen Tanr'nn baka tarafnn deneyimlenmesinde de. Eer hepimiz birbirimizi Bir olarak grebilirsek, trmz iin yeni bir ahlak anlay ve gezegenimizde yeni bir yaam ekli yaratabiliriz. Neredeyse btn davranlarmz deiebilir. Bana gre, davranlarn deiebilmesi iin ncelikle ba ka bir deiikliin olmas gerekir: Tanr'y anlama eklimizin temelinin deimesi, insanlk ilahiyatnda bir genileme ve bir byme gerektirir. Yeni bir ruhani anlayn domas gerekmektedir. ki yeni ve yemden yaplanan ekirdek kavramn zerine ina edilmi bir ruhaniyet: Tanr hibir ey istemez / Tanr hibir eyden ayr deildir. Bu iki kavram -ok yeni olduklarndan- bu kitabm geri kalan blmnde deiik ekillerde tekrarlanacaklardr. Lt fen dikkatsizce tekrarlanan bir fazlalk olduunu dnme yin. Amacna ynelik olarak kullanlmtr. Bylece biri, "Peki, bu yeni ruhaniyet neyin nesiymi?" diye sorduunda cevap hemen dilinizin ucunda olacaktr. Bu grle hemfikir olmasanz bile, tam olarak neden bahsedildiini bileceksiniz, fikrinizi hangi ynde olursa olsun ifade edebileceksiniz. Yeni Ruhaniyet'in Tanr'nn Ne stediinden deil, Tanr'nn Ne Olduundan bahsettiini syleyebileceksiniz.
85

N e a l e D o n a l d Walsch

18

Bir tek Tanr vardr. Tanr'nm ne olduu hakkndaki fikrimiz ne olursa olsun, dnyann temel dinlerinin birou da bu konuda hemfikirdirler: Ondan sadece Bir tane vardr. slam bunu zl olarak anlatr. "Tanr'dan baka Tanr yoktur." (La ilaha illa'ilah). Yahudilik ve Hristiyanlk yle dile getirir: "Ben Kralm, senin Tamn. Benden baka sahte tanrlarn olmayacak." "Sadece bir Tanr vardr" ile "Sadece Tek Bir ey vardr" arasnda kk bir anlam deiiklii vardr. Bu, doktrini red detmek deil, sadece bytmektir. Geleneksel dini retilerin terk edilmesi deil, geniletilmesidir. Anlamak nemlidir. Yeni bir Ruhaniyet yaratmamz gele neksel inanlanmz terk etmemizi getirmez. Bu, dini red detmek deildir. Tam tersine dini canlandrmak, yaam kat mak ve tazelemektir. sa bunu nerdii iin armha gerilmiti. Dnyaya, ge leneksel inanlarnz terk edin demiyordu. Btn bunlarla ilgili daha fazla bir eyler olabilir, diyordu. imdi olduu gibi daha nceleri de buna benzer fikirleri benimseyenler olmutu. Zaten Yaamn Kendisi keye skmadan ilerle memizi, daha ileri doru hareket etmemizi, bir somaki byk kuanrum sray iin insanlarn anlay snrlarn ileri itmemizi ve asla, asla geri gitmememizi ister. Evrim yukar doru yaplan bir yolculuktur, aaya doru dnen bir spiral deildir.

86

T a n r N e ster? imdi insanln dinlerinin gelime zamandr. Gelimek lmek deil, tam tersidir. Yani kimsenin yeni ruhani dn celerin dinleri ldrecei konusunda endie duymasna gerek yoktur. Oldrmeyecektir. Onlar yeniden canlandracaktr. imdi dinlerin "Sadece bir Tanr vardr"dan, "Sadece Tek Bir ey vardr"a dnme frsatlar vardr. Bu baz dinlerin iin deki ruhani hareketler tarafndan, rnein slamiyet'in iindeki Suf hareketinde olduu gibi, oktan yaplmtr bile. Yine Houston Smith'in bize aklad gibi, Sufler, "Tann'dan baka Tanr yoktur" tanmndan, "Hibir ey yoktur, sadece Tanr vardr" tanmna, ok eski zamanlardan beri gemilerdir bile. tiraf etmeliyim ki bazlar iin bu fikir zc olabilir. Eer Olan Sadece Bir ey varsa, o halde herkes ve her ey, O Tek Bir ey'in bir paras olmaldr. Bu da stresli ve zor zamanlar da gidilecek birisi olduu fikrinin yok olmas demektir. nsan huzuru, cesareti, akl ve gc kimden alacaktr? Arad cevaplar iin kime bavuracaktr? Arzulad sonucu elde etmek iin kime yalvaracaktr? Kii kime ikyet ede cek... ve ikyetinin hassasiyetle ve sevgiyle dinlendiini nasl dnecektir? Herkesin bu sebeplerden dolay yine Tanr'ya gidebilmesi iyi haberdir. Tam her eydir diye, Tanr'nn her zaman ol duundan farkl olmas gerekmez. Bu artk, Tanr'y daha fazla deneyimleyebileceimiz anlamna gelmektedir. nsanlar huzur ve akl iin hl Tanr'ya gidebilirler. htih yalann Tann'dan isteyebilirler. Ya da elde etmek zere ol duklar eyler iin Tanr'ya nceden teekkr edebilirler. Tann'ya ikyetlerini her zamanki gibi yksek sesle dile getirebi lirler. Tanr'y sorgulayabilirler, hatta Tanr'yla tartabilirler. brahim'in Musa'nn, sa'nn, Muhammed Hazretleri'nin gelenekselliiyle ve Tann'y gerekten anlam btn yce ustalann geleneksellikleriyle, ndi bunu korkusuzca gerekleti rebilirler. Zaten biraz sorgulamadan, biraz tartmadan Tan n'y gerekten nasl anlayabilirsiniz ki? 87

N e a l e D o n a l d Walsch "Sradan insanlar" iin Tanr'y anlamak ve Tanr 'nn Ne stediini bilmek mmkn mdr? Emin olun mmkndr. Bunu yapabilmeniz iin Ykselmi Usta ya da Yaayan Aziz olmanza gerek yoktur. Sradan, olaan hayatlar yaayan insanlar da bunu yapabilirler. Siz de yapabilirsiniz, ben de. Tam u anda bu yolda byk bir adm atyorsunuz. Sizin bunu yapabileceinizi dnmenizi istemeyenler vardr. Bunu yapmaya teebbs bile etmenin kfirlik olduu nu syleyeceklerdir. Fakat bu doru deildir. Bu gerek de ildir. Tanr anlamamz istemedii bir dnya, anlamamz istemedii bir yaam veya deneyimlemeyeceimiz bir ilahi yat yaratmamtr. Eer hibir zaman bilmemizi istemediyse, bunun ne manas olabilir ki? Kendinizi bunun imknsz olduu fikrine kapattnz anda, Tanr'y gerekten anlama frsatm elde edeceksiniz. Tanr'nm, Tanr 'nm Ne stedii fikriyle anlalamayaca dncesine geri dnelim. Eer bunu yapabilirseniz, Tam anlaynz sonsuza dek deiecektir. Ayn zamanda bu, in sanln bana gelecek olandr. Asl soru, bunun olup olma yaca deil, ne zaman olacadr. Ancak insanln Tam anlaynn deimesi, insanlarn Tanr'ya yaknlamas konusunda her eyin deiecei anlam na gelmez. Deimesi beklenen, Tann'mn insanlara yaklama eklidir. Daha dorusu, insanlarn Tann'mn kendilerine yakn latm dndkleri ekillere olan inanlar deiecektir. nsanlar hl, Tanr'nn kendilerine onlann Tann'ya yak lat ekilde yaklatm dnmekteler -genellikle bir al veri listesiyle. nsanlarn istekleri vardr ve bunlar Tann'dan beklerler. Tann'mn istekleri vardr ve O, bunlan, insanlardan bekler. Bu bir ticari anlama gibidir. Sen bana bunu ver, ben de karlnda, sana bunu vereceim. Bana istediimi ver mezsen, ben de sana istediini vermeyeceim. Cennet'e mi gitmek istiyorsun, istediklerimi vermezsen gidemezsin.

88

T a n r N e ster? nsanln dzenlemesi kabaca bu ekildedir. Belki basitle tirilmi bir sylemdir, ancak dzen temelde bu ekilde iler. Bu durumda sylenebilecek tek ey, aslnda bu ekilde olmaddr. Eer Tanr Dnya'ya tek bir Mesaj yollayabilseydi ve O'ndan mesajm sadece bir tek cmleyle snrlamas istenseydi, sanrm cmlenin ne olacan biliyorum: Beni tamamen yanl anladnz. Dnya konuann gerekten Tanr olduuna inansayd, bu cmle mucizeler yaratrd, nk Tanr ve Tanr 'nn Ne stedii hakknda ortaya geni tartmalar balatacak zemin alm ola cakt. Herkesin kapandm dnd fikirler tekrar insanlar megul etmeye balayacakt. Bu sadece insanln yararna olurdu. Tpk btn dier bilgi alanlarnda olduu gibi, ilahiyat da tekrar geliirdi. nsanlarn ilahiyat geniletmelerinin en hzl yolu, akllarm geniletmeleridir. Bu sre ilahiyatn iki temel sorusunu sorarak ve daha sonra da o sorularn arkasndan Ya eer, diye ilave et meyi gze alarak balayabilir. 1. 2. Tam nedir ve kimdir? Tam ne ister, neden ister?

Ya eer bu sorularn standart cevaplar -insanln asrlardr dinledii cevaplar- eksiksiz deilse? Ya eer bu cevaplar doru deilse? Ya eer Tanr'nm Ne ve Kim olduu hakkndaki d nceleriniz, Tanr deilse? Ya eer Tanr'nn istediini dn dklerinizi Tanr istemiyorsa? Burada lahiyat 'n iki temel sorusunun cevaplan sunul mutur. md sizi aadaki cevaplan dikkatlice dnmeye davet ediyorum.
89

Neale Donald Walsch 1. Tanr yaamdr ve yaama dair her eydir. 2. Tanr hibir ey istemez, nk Tam isteyebilecei her eye zaten sahiptir; O, her eydir. Bu cevaplar reten Birlik llahiyat'dr. Ayrlk ilahiyat bunu asla baaramazd. imdi muhteem fayda salayacak olan, insanln ikinci dnce tarzndan birincisine dnme sidir. Byle bir dnm sadece ayrln dourabilecei sonularn tamamen ortadan kalkmasn salayacaktr.

90

T a n r N e ster?

Eer Tanr her eyse, her eye sahipse, her eyi yaratabilen ve her eyi yaratansa, Tanr'da olmayan nedir?

91

T a n r N e ster?

19
5

nsanln bir btn halinde birlik ilahiyatna gememesinin nedeni, Tanr 'nn stediinin bu olmadna inanmalarmdandr. nsanln Tanr 'yla ve birbirleriyle bir olma hakkndaki b tn szleri yersiz, "yeni akm" ve gerekd olarak kabul edildi. Hatta bazlar, bunu din deitirmek olarak bile ifade etti. nsanln Tam hakkndaki btn retileri, Tanr 'nn in sandan ayr olduunu.syler. Tam ayr olmay ister, nk insanln bugn iinde bulunduu durum, Tanr'yla bir ol maya layk deildir. reti byledir. Mesaj budur. Tam Mkemmeldir ve insanlk kusurludur, Mkemmel 'le kusurlu olamn bir olmas mmkn deildir. Bu gr, birok ilahiyatn temel dncesidir. Bu durumda, kusurlu olamn Mkemmel olmak iin bir yol bulmas gerekmektedir. Ancak bu yol bulunamaz; nk m kemmellie insan yapsnda ulalmas mrkn deildir. Baz dinler insann kusurlu doduunu ve bu sorunun devam ettiini retirler. Baz inanlara gre ise, insanlar hatasz doabilirler, ancak btn sorun yaam boyunca hatasz kalabilmektir. Nere den baklrsa baklsn btn dinler, yaam yolculuunda nsa nolunun cazibelere akland konusunda hemfikirdir. Bu yz den de mkemmellik oklan iin ulalmaz olmaktadr. Yine de kii denemelidir. Kii uramaldr. Eer biri m kemmellik iin urarsa, Tam son Ltufla kiinin gayretle rini dllendirecek, Bir Kez Daha Mkemmelliini kusurlu ya verecek ve Cennet'te Tanr'yla 6rlik salanm olacaktr.

93

N e a l e D o n a l d Walsch Bu basitletirilmi anlatm, birok dinin doktrinini olduk a yakndan zetlemektedir. Fakat burada da bir ikilem vardr. Tam hem insanlarn Tam'dan ayr olmasn istiyor, hatta buna sebep oluyor hem de insanlara bir "yuvaya geri dn" yolu da veriyor; nk Tanr 'mn stedii insanlarn Tanr'dan ayrlmamalardr. Hnnmm. imdi sorulamaz sorunun sorulmas gerekir. Tanr mn stedii B mu? Cevab "hayr"dr. Bu cevap her eyi deitirir. Bu cevapla imdi insan d ncesi keskin bir dnemece girer ve karklklarn iinden kmak tekrar mmkn hale gelir. Tanr insanlarla ya da baka bir eylerle Birlik istemiyor. Tam zaten BRLK'tir. Tanr zaten deneyimledii bir eyi istemez. nsanlar, Tanr'yla ve dier insanlarla Birlik istediklerini iddia ediyorlar. Ancak insanlk sahip olduu eyi reddederek zaten sahip olduu o eyi elde edemez. Bu baka bir gizemin cevabdr: Neden dnya insanlar iin Tanr'yla ve birbirleriyle Birlik deneyimlemek bu kadar zor olmutur? fade etmeye istekli olmadnz bir eyi deneyimleyemezsiniz. Zaten olduunuz yere varamazsnz. Terk etme ilemiyle, istediiniz yere vardnz inkr halindesiniz. Bu inanla, asla orada olmay deneyimleyemezsiniz. Yaamnz srekli bir yolculua dnr. Bu; hibir yere gitmeyen bir yolculuk, sonsuz bir aray olacaktr. Zaten orada olann ara y. Banzn zerinde duran gzl aramak gibi, aradnz bulamayacaksnz. Aradnz sadece bir aynaya baktnz da grebileceksiniz. 94

T a n n N e ster? imdiye kadar insanlk aynaya bakma konusunda ok ba arl olamamtr. gzlem insanla gre deildir. Kitab buraya kadar okumu olmakla, sizin bir istisna olduunuzu ispatladnz. nsanlar neden birliklerini inkr ettiler? nk insanlar birlii aynlkla kartrdlar. Ayn elde olmalarna ramen hibir parman bir dieriyle ayn olmadn anlayamadk. nsanlar kiiliklerini, kendi kimliklerini.kaybetme korku suyla, birbirlerinden, yaamdaki her eyden ve Tanr'dan ayr olduklar hayaline azimle sarldlar. zellikle de Tam'dan. nk insanlk Tanr'dan ayr deilse, insanlar sadece bu kimliklerini kaybetmekten korkmazlar, ayn zamanda tama men hazrlksz bir durumda, dinlerin zerlerine brakt kederle Tanr'yla Birlik'te yeni bir davran ekli, yeni bir olu gelitirmeleri de gerekecektir. Kendinizi sevgiye altrmanz gerekmez. Sevgi zaten olduunuzdur ve sevgi doal olarak size gelecektir. Asl al mas gereken, kendinizi sevgiye kar durdurmanzdr. Ya amdaki her eyden ve herkesten korku ortadan kalktnda, her eye ve herkese sevgi kolayca ve de kendiliinden ortaya kar. Siz hibir eye ihtiyacnz olmadn fark ettiinizde de, bir eye ve birine olan korku ortadan kaybolur; nk bir eyden veya birinden elde etmeniz gerektiini dndnz her ey sizin iinizde mevcuttur. imdi daire kendisini tamamlamtr ve siz Btnsnzdr. imdi btn iinde bulduklarnz, kendilerinin de Btn olduunu fark edemeyen bakalarna verebilirsiniz. Bakalarna sevilebilir olduklarn gstcmek; btnle ulamalarnn, ilerindeki sevgiyi bulmalarna yardmc ol mann en hzl yoludur. Bakalarn sevdiinizde aslnda on lar kendilerine geri verirsiniz. Sonunda, sevgi ve korku var olan tek duygudur. Yaam size ikisinin arasnda seim yapmanz iin srekli akan bir frsatlar nehri sunar. 95

N e a l e D o n a l d Walsch Her an aradnz duygu sevgidir; nk sevgi insann ken disini nihai ifade eklidir ve bu kiisel ifade ekli sizin burada bulunmanzn amacdr. Sevgi ok farkl ekillerde gelir, buna karlk tek miktar vardr. Derecelerle sevemezsiniz, fakat dei ik ekillerde sevebilirsiniz. Evlat sevgisi, ailenize kar duydu unuz sevgidir. Sevin, arkadanza kar duyduunuz sevgidir. Eros, bir sevgiliye kar duyduunuz sevgidir. Sonuta hepsi deiik ekillerde ifade bulan sevgidir. imdi kiisel kimliimizi kaybetmekten neden bu kadar ok korktuumuza daha derinden bakmalyz. Kimlik kaybedilirse, ortada sevecek kim kalacaktr! Tam da bu noktada kaybetmekten korktuumuz da budur: sevme yeteneimiz. nk sevme yeteneimizi kaybetmek, gerekten kim olduumuz deneyimini kaybetmek demektir. Bu, kiinin kendisini kaybetmesi gibi hissedilir; nk biz sevgiyiz ve O bunu bilir. Bu yzden hibir zaman kiilii veya sevgiyi kaybetmekten korkmamalsnz, zira siz ve sev gi birsiniz ve her ey, herkes gitse bile, siz sevgiyi hissedebi lirsiniz. Hatta belki de fazlasyla. Birok gizemli deneyimin yalnzlk iinde meydana gel mesi; Bir olma ve yalnzln ok sk birbirleriyle arkadalk etmeleri tesadf deildir. ngilizcedeki "ali ready"* kelimesinin ksaltmasnn "already"** olduu gibi, "alone"*** kelimesi de "ali one" * ke limesinin ksaltmas olsayd ilgin olmaz myd? Bunun iin tamamen hazr msnz (ali ready), yoksa bunu zaten (already) biliyor muydunuz? Sevgi ve siz hibir ekilde ayrlamazsnz; nk Tam sevgidir ve siz Tam'dan ayr deilsiniz, asla olmadmz, asla olmayacaksnz.
* .N.: Herkes hazr. " .N.: Zaten. " * .N.: Yalnz. " " . N . : Herkes bir.

96

T a n r N e ster? Birok insan iin buna inanmak ok gtr; nk gn mzde din bunun tam tersini retmektedir. Bize Tam'dan ayrldmz syler ve iimizi sonsuza kadar ayr kalma kor kusuyla doldurur. Ancak bir gn din artk bunu retmeye cek. ok yaknda bir gn, tpk Charles ve Myrtle Fillmore'un 1889'da kurduklar Birlik Kilisesi gibi, btn dinler Tanr'yla insanln birlemelerinden ve hatta btn yaamn birlemesinden bahsedecek. Muhteem bir ruhani hareket olmasna ramen, o kilise hibir zaman dnyann byk dinleri arasna girecek bir ko num boyutuna ulaamamtr. nk insanlarn byk o unluu ayrlk inanlarndan vazgemeyi reddetmilerdir. ronik olan, bugne kadar en fazla ilgiyi zerine ekmeyi baaran konu -ve en fazla korkulan- ayrlk olmutur. Yani inandmz eyden korkuyoruz. Bu kitabn size mesaj, ayr ln olmad ve olamayacadr. Ayrlk hibir ekilde ya ama bak as olamaz. Yaam, var olan tek eyin birleik ifadesidir: yaamn kendi si - ayn zamanda bunu Tanr diye adlandrabiliriz. Birlik iin srekli yalvarlarmz, ruhun en derinde bildiini en iten keli melerle da vunna ifadesidir: Biz her eyle ve yaamm kendi siyle biriz ve her zaman bunu deneyimlemekteyiz. Gn gn ne, saati saatine, n nna yapmaya altnz budur. Bunu yaamnz srdrerek, iinizdeki yaam ifade ederek ve size coku getiren yaam kutlayarak yaparsnz. Muhteem bir ey yaptnzda, bir frsat yakaladnzda, bir zorluun stesinden geldiinizde, umduunuzdan daha fazla sevdiinizde, coku hissedersiniz. Aradnz budur, her zaman aradnz buydu, nk coku sevgi; sevgi yaam; yaam Tann'dr ve varlnzn en derinlerinde siz, bunu hissedersiniz. Tanr'y aryorsunuz, Tanr tam banzn stndedir. Eer bunu bilmiyorsanz, bouna ararsnz. Sonunda aradnzn en fazlasn aynaya baktnzda bulacaksnz.

97

N e a l e D o n a l d Walsch Bu kitap bir aynann yazl eklidir. Kitab nnze ko yun, bylece kendinize bakabilirsiniz. O halde bakn, derinlere. Bu kitap size sesleniyor.

98

T a n r N e ster?

20

nsan deneyimine yanstldnda "istekleri olmayan" bir Tanr hayal etmek zor olabilir. Bizden bir eyler isteyen Tanr konu sunda o kadar ok eitildik, o kadar telkin edildik ki hibir ey istemeyen bir Tanr tasarlamak neredeyse imknszdr. Ancak yine de Tant'nn isteyebilecei hibir ey olmadm bir d nn, nk Tann'nn olmad hibir ey yoktur. Eer Tanr her eyse, her eye sahipse, her eyi yarata bilen ve her eyi yaratansa, o halde Tam'da ne yoktur? Eer Tanr Her eydeki Her ey, Alfa ve Omega, Balan g ve Son, Hareketsiz Hareketli, Her eye Gc Yeten, lim, En Kutsal ve En Yce ise geriye Tann'nn isteyecei ve ihtiyac olan ne kalr? Cevap tekrar ortaya kar: hibir ey. Hangi adan bakar sanz balon, nasl evirmeye alrsanz aln, cevap tekrar tekrar ortaya kar: hibir ey. Bu, inanlamaz bir Tann'nn gereidir. Bu, retilmemi bir tanrnn gereidir. Bir kez daha sizi bu gerei dikkate almaya davet ediyo rum. eriini derinden dnn. TANRI HBR EY STEMEZ. Bu gerek retilmitir, nk bu gerek dnyay deiti recektir. Her ey olmayan bir tanr, Kendisi ayr olmad halde ayr dnlen bir tam sadece insanln yaratt bir dnyada dorulanp ifade edilebilir. 99

N e a l e D o n a l d Walsch Eer dnyann iinde bulunduu durum, insanlarn deste ini srdrmeyi arzuladklar bir dnyaysa, eer deiimini grmeyi arzulamadklar bir dnyaysa, hibir zaman her ey le btnlk iinde olan bir tanry, hibir eyden ayr olma yan, hibir eye ihtiyac olmayan bir tanry benimsemeye ceklerdir. Hatta bu fikirle sonuna kadar savaacaklardr; n k Tamam ve Birlik iinde bir tam fikri kucaklandnda dnyalarmn ve iinde biriktirdikleri gcn, kesinlikle sona ereceini biliyorlardr. Bylece kk yavrularmzn doumlarnn daha ilk gn lerinden itibaren, onlara "Ayr Bir Tam" retisi vermeye, "isteyen" bir tamdan sz etmeye, yattrlmas, yumuatl mas ve uyulmas gereken bir tamy retmeye balayaca z. Kocaman gzleri olan ocuklara, insanln memnun edemedii bir tanrdan bahsenneniz istenecektir; nk in sanlar O'na kar gelmilerdir ve sonucunda da Tam insan lardan uzaklamtr. nsanlar nce cennetten kovmu, imdi de geri dnmeye zorlayan bir tamy retmeniz istenecektir. Ya da eer allm gnah retmezseniz, gnah iinde yaamann tehlikelerini, Tanr 'ntn stediiyle uyumayan bir yaam srmeyi, ihtiyalar giderilecek bir tamy, emirlerine belli bir ekilde karlk verilmediinde Kendisiyle Birlii asla deneyimlenemeyecek bir tanry reteceksiniz. Bunun dndaki herhangi bir hikye -ve zellikle de hi bir ey istemeyen bir tanr hikyesi- inanlarnz deitir mek olarak kabul edilecektir. Ancak hikyeyi deitirirseniz; insanlar dahil her eyle bir olan, hibir ey istemeyen, yani zaten Bir olan Bir fikrini ocuklarnza nazike ve akllca anlatrsanz, bir nesilde insan kltrn deitirmeniz mmkndr ve bu, insanlk deneyimini sonsuza dek deitirebilir. 100

T a n r N e ster? Yeni kltr -birlik kltr, birleme kltr u anda var olan ayrlk kltryle yer deitirecektir. Birlik kltrnde; hibir ey istemeyen sadece Tanr olmayacaktr, insanlk da hibir ey istemeyecektir. Btn insanln kaynaklarnn birleimi -eer insanlk kendisini Bir olarak grebilirse, b tn insanlarn emrine sunulacaktr- insanln btn yeter sizliklerini ve aclarm sona erdirecektir. Ancak insanln hikyesini deitirmesi, Tanr hakknda ok byk bir yanl yapldn kabul etmek anlamma gelecek ve bu kolay olmayacaktr. Birok insan yanl yaptm itiraf etmeyi sevmez, zellikle de btn toplumun zerine yaplan d bir konuda. Yanl yok saymak; yanl tanmlayp top lumu yeniden yaplandrmaktan -toplum yanl yznden da lp eninde sonunda tekrar yaplanmak zorunda kalacaktr daha kolay grnr. u anda yaanan tam olarak budur. Bildiimiz anlamda bir toplum yava yava dalmaya balamtr. Gzlerimizin nnde lime lime sklmeye ba lamtr. Bu ya bize zarar vermek isteyenler tarafndan ya da bize zarar vermek isteyenlere kar bizi koruyanlar tarafn dan yaplmaktadr. Bu; toplumun byk ounluu tarafn dan kaytszca kabulleniliyor, toplum umursamazca bir anla yla hayal krklnn, korkunun ve mitsizliin bir zaman lar kltrmze ait deerlerle yer deitirmesine sebep olu yor. Bir dakikadan dierine byk bir deiikliin farkna varamasak da, gemite kalan bir zaman dilimine baktmzda btn bunlarn etkilerini hemen fark ediyoruz. On yl nceki yaamn artk var olmadm hepimiz biliyoruz ve itiraf edi yoruz. Yirmi yl nceki yaamsa artk bir rya... Elli yl nce bildiimiz yaam tarz ise bir hayal... Gece sokakta yryn, kendinizi gvende hissediyor mu sunuz? Bir hayal... Bir havaalanna girin, giysilerinizin yar sn karmadan uaa binmeniz mmkn m? Bir hayal.,,
101

N e a l e D o n a l d Walsch Kasabanzdaki nehirde suyun kirliliinden endielenmeden yzmeniz mmkn m? Bir hayal... lkenizin belkemiini oluturan irketlere tam inanla ve gvenle bakabiliyor mu sunuz? Bir hayal... Bir hafta boyunca televizyon izleyip biri nin bamn kesilmediini duymak mmkn m? Bir hayal... Bunlarla yz yze gelmek birok insann deerlere bak alarm deitirmemitir. Baktklar eyleri gryorlar; an cak grdkleri eylere bakmyorlar. Tanr ve yaam hakkn daki temel fikirlerin ounun onlar lme gtrmesine ra men, hl birok insan zafere, bara ve mutlulua giden yolda bu deerlere tutunuyor. evrelerindeki yaam paralansa bile, sebebinin ne olduunu gremiyorlar ve itiraf ede miyorlar. nsanolunun hakl olmay isteme zaaf yznden trn evriminin hzla gereklemesi mmkn olmuyor. nsanlk, yeryznde milyonlarca yldr yol alyor; ama buna karlk gemiten gelen en ilkel davranlarn bile gelitirememitir. Burada daha nce de belirttiim gibi, insanlk halen daha nceki sorunlaryla kar karyadr. Bu sorunlar, gelien bir toplumdan beklenenin aksine tam ters ynde giderek bym tr. Burada daha fazla rakamlara ve istatistiklere deinmemiz gereksiz, fakat gelin genel olarak bir bakalm... Hrs, agzllk, gcn suiistimali, fakirlik ve alk so runlar, hastalk, sefalet, mitsizlik ve aresizlik, ala terk edilme alm yrm durumda. Bu sorunlar azalmad, artt. Mahrumiyet sorunu, zenginle fakir arasndaki farkn artan kzgnl yok olmad. Hatta toplumlar fark kapamak yerine inamlmaz boyutlarda genilettiler. iddet ve masumlarn toplu lmleri azalmad. Hatta tm dnyaya yayld ve tm ya gruplarna da. imdi ocuklar ldryor, bu yetmezmi gibi ocuklar ldryor. On ya nda ocuklar Gazze eridi'nde zerlerindeki bombalarn iplerini ekiyorlar. Yedi yandakiler Chicago'da yanda kileri camdan itiyorlar.
102

T a n r N e ster? imdi btn bunlardan bahsettikten sonra, gelin gnmz olaylarnn kapan yorumunu yapalm: Sorun u ki, gezege nimizde aclan kendisinin yaratmasn bir tarafa brakn, ger ekten sivil bir toplumun izin vereceinden ve tahamml edeceinden ok daha fazla ac var. Bolluktan ok mahrumi yet var, sevgiden ok korku var, bartan ok huzursuzluk, ilgiden ok vurdumduymazlk var. Eer bunlar ounlukta olmasalard, sorunlar yok olurdu. nsanln ounluu ilerleme kaydetmek yerine geri gi diyorlar. Bunlar geri kaldklarm syleyenlerdir. Onlara gre iler daha iyiye deil daha ktye; daha kolaya deil daha zora gidiyor ve geliim ad altnda aslnda insanln becerik sizlii gerei maskeliyor. Komik olan, bugn byk ehirlerde arabayla bir yerden bir yere gitmek, bu yolu 150 sene nce at zerinde katetmekten daha uzun zaman alyor. Bir paketi posta servisiyle lke nin bir ucundan dierine yollamak, atl postayla ulatrmak tan daha uzun sryor ve daha pahalya mal oluyor. nsanlk daha fazla deyip daha az elde ediyor ve buna da iyi bir ya am ad veriyor. Ancak insanlk imdi yaamn kendisini anlayamamann bedelini yaamn kendisiyle dyor. nk u anda tehdit altnda olan, yaamn kendisidir. Birok dava da anlalama maktan kendiliinden kapanp gitmitir. nsanlk artk yem bir yaam anlayna ulamal ve Yce Olu'a, z'e, Her ey ve Tek ey'e verdiimiz; Allah, Brah ma, Tam, Yahweh, Yehova, Kral veya baka adlara yaam canll getirmelidir. Bu artk bir tercih meselesi deil, bir lm kalm meselesidir. Eer teknolojik ilerlemeyle toplum geliimimiz arasnda yeterince yol alamamsak, bu belki de daha nce bahsetti im gibi toplumlanmz yaplandrrken, gc BERABER kullanmak yerine, gc ZERNDE kullanmann bir sonucu olabilir. Kaynaklanmz, materyallerimizi, rnlerimizi pay103

N e a l e D o n a l d Walsch lamay ve kullanma sunmay en temel ekonomik ve sosyal modelimiz haline getireceimize, bunlar halen sahipleniyor ve kontrol elimizde tutuyoruz. Ksa sre soma bu bizim demokratik modelimiz haline bile dnebilir. nanmyor musunuz? unu anlayn: Eyll 2002'deki Hong Kong seimlerinde kanunla baa gelenlerin yans, "in san olmayan" oylarla belirlendi. Ne olmayan? nsan olmayan oylar, dedim. Bunu uydurduumu mu dnyorsunuz? Byle bir eyi uydurmam mmkn deil. Sadece George Orwell veya Robert Heinlein gibi bilimkurgu yazarlan byle bir eyi uydurabilirler. Ben bilimkurgu yazar deilim. Ben sadece ger ei sylyorum. Size imdi Hong Kong'da "nsan Olmayan Oy" diye bir ey olduunu sylyorum. Hong Kong Hkmeti irketlerin oy atmalarna izin veriyor. Onlar ve baka ilgili kurumlar, rnein eitimciler, bylelikle kendi temsilcilerini ynetime yerletirebiliyorlar ve sandalyelerin yansn dolduruyorlar! Bunu bana ehrin son seiminden hemen soma bir ziyaretim srasnda Hong Kong'da oturanlar syledi ve Hong Kong'un ticari kurululannn baansndan dolay politik bir varlk srd rebildiini dorulad. Hong Kong, dnyann en byk i ve ticaret merkezidir. in'in bu zel Ynetim Blgesi'rn ekono misini yaratan irkeer hayati nem tadklanndan seimlerde bu irketlere oy ve yasal sandalye hakk tannmtr! Sizce bu nsan Olmayan Oy anlaynn dnyamn geri ka lanna yaylmas ne kadar zaman alacaktr? ddiaya ginnek isteyen var m? Bu artc, gerekd, kendi kendini ynetme adna ya ratlan Gelecek Zaman mekanizmas; kendi kendine yneti min hi var olmadm, devlerle ibirlii yapabilmek iin, insanlara verilip somadan geri alndn imdi eskisinden 104

T a n r N e ster? daha net bir ekilde gstermektedir. Daha nceleri byk irketlerin oylar kontrolleri altnda tuttuklar varsaydrd. imdi oylar gerekten alyorlar! Bu, Birleik Devletler'de belli gruplara sandalyelerin ya rsn ve Kongre'nin oylarnn yansn vermek gibidir. (Tabii tam olarak elde ettiklerinin bu olduunu syleyenler de var dr, ancak bu yalnzca vekletendir.) Belki de seimlerimizde onlara gerekten oylar ve Kongre sandalyelerinin en n sra lann vermek daha drst olacaktr. imdi tartmalar duya biliyorum: "Connecticutl beyefendi Enronlu beyefendinin bir soru sonnasna izin verecek mi?" Byle bir sistemle, doal olarak dnyann her yanndan gitgide daha az insan, istediklerim elde edebilecektir. nsan lar istediklerini elde edemediklerinde veya kendilerini (ger ek veya hayali bir ey tarafndan) tehdit altnda hissettikle rinde sorunu zmek iin iddete bavuracaklardr. iddet, eskiden sadece az sayda kiiye ynelik olurdu. Ancak daha soma teknoloji geliti ve byk kitlelere zarar vermeyi rendik. imdi ise herkese zarar verebiliyoruz. Eskiden iddete son etapta bavururduk. imdi tam ahlaki dorulamayla, ilk etapta bavuruyoruz. Bunu, "zenginden alp fakire verme", "hakllk sava", "cihat", "nceden bildirilen grev" olarak adlandryoruz. Bunlarda her birimizin pay var ve her birimizin pay da bu tutumlarmz destekliyor. te insanlk bu noktada! te durum tam byle. Onca yl soma kim daha fazla insann kalbine daha fazla terr yerleti rebilecek anlayna ulatk. Herkes yaptn "hakllk" er evesi iinde nitelendiriyor. Ancak hl ok fazla sayda insan; "hakl" olmann mutlu olmaktan daha nemli olduunu dnyor ve kimi zaman kiisel, kimi zaman da toplu olarak birok kez seimlerim bu olguya gre yapyorlar. Birounun kzgnlkla yapt sei min nedeni Tanr 'nn stediinin bu olduunu dnmesidir. Ancak ya bu konuda hakl deillerse?
105

N e a l e D o n a l d Walsch

21

Bu karmaann iinden kurtulabiliriz ve ite kurtuluumuz: Karmaann iine girmemize neden olan yntemin aynsn kullanmalyz. nsanln kolektif gereklii -eer tercih ederseniz, kltrel hikyesi- ok, ok uzun yllar sren etapl bir srete mey dana gelmitir. Bu sre, bugne kadar devam etmitir ve y ledir: 1. nsanlar, Tanr ve Tanr nn Ne stedii hakknda bykleri tarafndan bilgilendirilmilerdir. 2. Bu bilgiler; Yaam, yaamn nasl olduu ve hatta "nasl olmas gerektii" hakknda inanlara destek saladlar. 3. Bu inanlar, insanln bizzat kendi aile yaplarnda deneyimledikleri davran kalplarm oluturdu. Her ey ilk bilgilerle balad. "Tann'ya inanmayan" insan lar bile inananlarn Tam hakkndaki fikirlerinden etkilendi ler. Bunun nedeni, (a) Dnya genelinde bir ekilde Tann'ya inananlarn oluturduklan yaygn kltr, inanmayanlardan ok daha fazladr, (b) Btn toplumlar, atalanndan gelen kutsal mitolojilere ve kltrel hikyelere, kk salm kanun lar ve alkanlklar zerine yaplandnlmtr. Her ey ilk bilgilerle balam olmasna ramen, ok az insan bu bilgileri sorgulamay semitir. Genelde en temel varsaymlarmz ve en temel inanlarmz sorgulamay bile reddediyoruz. Ayrca, insanlk asrlardr sorunlarn, sorunun 106

T a n r N e ster? var olduu boyut hari her boyutta zmenin yollarm ara mtr. Bu, gnmzde de byle sregeliyor. Sorunlarmza politik zmler bulacakmasna onlar hakknda konuuyor, tartmalar yapyor, onlar hakknda kararlar retiyoruz. Soma hibir ey deimiyor, bu kez de ekonomik yollarla zm araylarna giriyoruz. Onlara para aktyor veya onayland durumlarda para kaynaklarn geri ekiyoruz. Sonu baarsz olduunda, "Haa, bu askeriyeye verilmesi gereken bir sorun. G kullanarak zeceiz," di yoruz. Bylece zerine bombalar yolluyoruz. Eer arad mz uzun sreli bir zmse, bu da asla ie yaramaz... Ancak bundan ders aldmz dnyor musunuz? Hayr. Sadece ksndngye tekrar batan balarz. Tekerlekte koan bir fare gibi, kotuumuz halde hibir yere varamamamzn nedeni; kaderimiz olarak katlanmak gerektiini dndmz durumun nedenlerine kimsenin yakndan bakmaya cesareti olmamasdr. Bugnk en byk sorunumuzun politik, ekonomik ve askeri olmadm ya ger ekten bilmiyoruz ya da itiraf etmekten korkuyoruz. Bugn insanln yz yze bulunduu sorun ruhani bir so rundur. Bu anlaldnda zm aka ortaya kar. Ancak bu anlalana kadar zm herkesin gznden kaar. nsanlarn davranlarn yaratan inanlardr. Bu yzden, davrann derinlemesine deitirilebilecei boyut inan bo yutudur, davran boyum deil. Onyllardr psikolojide dav ran deiikliinden ya da Davran Modu'ndan bahsediyo ruz. Aslnda nan Modu'ndan konuuyor olmamz gerekir. Ah, ite yine balyoruz. Aman, dikkat edin. imdi insan larn en fazla destek aldklar kutsal bir eyden bahsediyoruz. Birok kii inanlarn deitirmektense lmeyi -veya baka larm ldrmeyi- tercih eder. nanlarm ilevsel olup olmaylar fark etmez. Yani, in sanlar mutlu edip etmedii, daha iyi bir yaam salayp sa107

N e a l e D o n a l d Walsch lamad fark etmez. Birok kii inanlar dorultusunda davranp mutsuz olmay, baka eyler yapp mutlu olmaya tercih eder. Aslnda mutsuz olarak mutludurlar. Bu eilimle, daha nce de belirttiim gibi ac ekmek bir fazilettir. Bu olaslkd senaryoyu mmkn klan nedir? Olduka basit. nsanlar Tanr 'nn stediini yaptklarna inandklar srece mutsuz olmaya, gslerine baladklar veya uakla rn kokpitlerine yerletirdikleri bombalarla kendilerini l drmeye izin verirler. Tabii ki bu kiiler de, dnya genelinin byk bir ounlu u gibi, doru bir tam inancna sahip olduklarn dnrler. nan boyutundaki sorunun bir blm, -bunu kimse yk sek sesle sylemeye cesaret edemiyorsa da sylenmesi gere kir- insanlarn uygulad iddeti Tann'nn elikilerin zm olarak baladna inanmaktr. Dahas, deiik inantaki birok insann davranlaryla ahlaki otoriteyi etkisiz brakmas, her kltrdeki okul ocuk larnn Tann'nn fkesini renmesi ncil, Kuran, Bhagavad Gita, Mormon'un Kitab ve baka kutsal kitaplarda yazl olarak gsterilmitir. Tabii ki, Tann'nn fkesi diye bir ey yoktur. Bu, insan ln yanl inanlanndan biridir. Fakat birok insan byle bir eyin olduuna inanr. Ayn zamanda birbirimize Tann'nn bize davrand ekilde davranmann da uygun olduunu dnrler. Ne de olsa, eer Tanr 'y kendimize model olarak almayacaksak, kimi alacaz?

108

T a n r N e ster?

22

Eer insanlar Tann, yaam ve birbirleri hakkndaki en temel inanlarn deitirselerdi, dnyada bu kadar iddetin, su ilemenin barnmas mmkn olamazd; burada tekrar tekrar gndeme getirilmek istenen de budur. Tann'dan ayr oldu umuza, birbirimizden ayr olduumuza ve yaamn ayrlk zerine kumlu olduuna inanmakta srarcyz. Bugnn dnyasn yaratan bizim Ayrlk Teorimizdir: huzurun nemli lde eksik olduu, ancak huzuru yaratmas mmkn olan bir yer. Sadece insanlar arasnda deil, kiile rin kalbinde de... Zaten ncelikle huzurun balang noktas, doduu yer oras olmaldr. Davran, inancn ocuudur ve inan kalbe yalan tutulandr. Hepimizin Bir Olduuna kalp ten inandmzda her ey deiecektir. Her ey. Burada, yapmamz gereken, insanlann ou zaman yap tklar gibi kiisel hareket etmeleri yerine kolektif halde ha reket etmelerinin bir yolunu bulmaktr. Kiisel davranlar mzda, neredeyse her zaman sevdiklerimizin karlar dorul tusunda davranrz. O halde geriye kalan tek soru, kimi sevdiimizdir. Bizi kabuumuzun iinde zorlayacak olan grup bilincidir. u na kadar, bu boyuttaki hareketlerimizde bir birlik sa ladmz sylenemez. Ooo, kesinlikle aba sarf ettik. Birlik ler, anlamalar, heyetler, konsorsiyumlar oluturduk ve dn ya aln sona erdinnek gibi, kimsenin muhalefet edemeye cei konularda lkeleri bir araya getirmek iin elimizden geleni yaptk. Ancak baaramyoruz. Bunu baaramyoruz. 109

N e a l e D o n a l d Walsch Herkes iin gereinden ok daha fazla yiyecek olan bir geze gende bile insanlarn alktan lmelerine engel olamyoruz. Peki neden? Neden? Cevap daha nceki cevabn aynsdr: nk sorunlarmz sorunun var olduu boyut hari her boyutta zmeye alyo ruz. Yine ayn rnei kullanalm, insanlara yeterince yiyecek bu labilmenin politik bir sorun olduunu tekrarlayp duruyoruz; fakat deil. Ekonomik bir sorunmu gibi davramyoruz; fakat deil. Dnyann baz blgelerinde askeri bir sorun olarak dile getirmeye bile altk; fakat deil. Bunu iyice anlayana kadar tekrarlamaya devam etmemiz gerekir. Bu ruhani bir sorundur. Sadece dnyann al deil, karlatmz temel soranlarn hepsil Bu sorunlar inanlarmz dorultusunda ortaya kmtr. En basit anlatmla, bizlere hepimizin nsanlk adnda tek bir grubun yesi olduumuz retilmemitir. Buna karlk uygulamada bunun ne anlama geldii retilmemi ve hibir insanlk kurumu, gnlk yaantlarmzda bu fikrin gerekten ilevsel bir ekilde kullanmm desteklememitir. Yani bunlar birtakm szckler olmaktan ileri gidememitir. Darfur'da insanlar katledilir ve biz ne kt der, bamz sallar ve dnyann ne hale geldiini dnrz. Ailemizin bir tek yesinin bile alktan veya katliamdan yaamm kaybet mesine raz olur muyuz? Tabii ki hayr. Bunu durdurmak iin ne gerekirse yaparz. Yani sorun ak ve net. Darfur'daki insanlar ailemizin yeleri olarak grmyoruz. Ancak baka insanlarn canlarm yakanlar, ailemizin ye leri olmad zaman o insanlar ailemizin yeleri gibi grebi liyoruz. 26 Aralk 2004'te Endonezya Adas, Sumatra'da meydana gelen 9.0 iddetindeki depreme insanln verdii yant hatrlayn. Depremin neden olduu tsunamide 175.000 kii hayatn kaybetmi, iki milyondan fazla kii evsiz kal mt. Fakat kt olayn hemen ardndan ok abuk harekete getik, bir gecede byk miktarda para yardm topladk, 110

T a n r N e ster? alara ve yarallara yiyecek ve salk malzemesi yardm ulatrp aclar bir an evvel dindirebilmek iin elimizden gelenlerin hepsini gerekletirdik. 75.000 kiinin hastalktan, alktan, iddetten ld ve iki milyon kiinin evsiz ve a kald Darfur'u, byle bir yamt vermemiz iin yeterince deerli klmayan neydi? Yamt, insanlarn birbirlerine zarar verdikleri noktada kendimizi bir su yneticisi cihaz gibi ayr grebilmemiz olabilir mi? Her ne sebepten olursa olsun, Ayrlk Teorisi insanl ken disinden -ve hatta btn yaamdan- ayrmtr. Tanr'nn ayr bir varlk olduunu dndmzden, yaamn bizim NDE YAADIIMIZ deil de, bizim BAIMIZA GEL M bir ey olduunu dnrz. Darfur veya 2004'teki tsunamiye bakarz ve her boyutta bunlarn oluumlarna nasl sebebiyet verdiimizi anlayamayz. Btn bunlara bizim ayrlk bilincimiz sebep oluyor. Bu nun bir yansmas olarak, Darfur'daki deneyimle balantm z kavramak kolaydr ancak itiraf etmek zordur. Tsunami konusuna gelince; onca yldr yeraltnda test edilen nkleer silahlarn -dnyann iini paralayp yzeyde byk delikler aan testler- tektonik katmanlara etki etmi olabilecei, kat manlarn milyonlarca ylda kayp birbirlerine arpm olma lar olas mdr? Dnyamza yanl davrandmz onca baka neden, baka evre felaketlerine ve srekli artarak yz yze geldiimiz zorluklara sebep olabilir mi? nsanln bilincinden ortaya kan davranlar, kararlan ve seimleri gezegenin sregelen evriminde ve yaamn ken disinde etkin bir rol oynam olabilir mi? Sadece olaan durumlara bakarak, 2004 Aralk'ta meydana gelen tsunami iin daha iyi bir uyan sisteminin on binlerce in sann yaamn kurtarmas mmkn olabilir miydi ve insanlk kendisini Bir olarak grp byle bir sistemi, ki zengin blgeler ve lkeler bu sisteme sahipler, ncelik haline getirmi olabilir miydi? Bunu bir ncelik haline getirmemek nasl kabul edilebi111

N e a l e D o n a l d Walsch lir? Daha zengin uluslarn teknolojilerini daha fakir lkelerle serbeste paylamamalarnn mantksal izah nedir? Evet, tabii ki yoktur. imdi de, binlerce insann lmyle sarslm, surat larnn ortasna kendi vicdanlarnn tokadn yemi gelimi lke hkmetleri kendi lkeleri dahil dnya geneline erken uyar sisteiTerinin yerletirilmesi iin telalanyor. Bunun iin belki biraz ge kaimdi, ama en azndan "bu dnyada hepimiz berabe riz" anlayyla harekete gemi olmalar hi yoktan iyidir. Hayal krkl yaratyor, deil mi? Sadece okumas bile hayal krkl yaratyor; nk kendimizi yaplacak hibir ey olmayan sorunlar tarafndan defalarca hrpalanm gibi hissediyoruz. Fakat yapabileceimiz bir ey VAR. Zaten vurgulanmak istenen de budur. Tanr ve yaam hakkndaki en temel inanlarmza artk yakndan bakmann zamandr. Artk birounun ilevselliini yitirdiini, hibir zaman ie yaramadm itiraf etmeliyiz. O halde onlar deitirebiliriz. O halde onlar deitirmeleri iin bakalarna yardmc olabiliriz. Bu yolla da insanln bilincini ykseltebiliriz. Bunu yapabiliriz! Yapabiliriz. Binlerce insan Tanr'nn gndeminin bizimkinden farkl olduunu iddia etti. Bu, kendi hayatlarmzn sorumluluunu Baka Birisine vermemize neden olur. Hatta daha fazla ile rine geldiinden, insanlar; Tanr'nn gndemini uygulamalar gerektii konusunda srar eder ve soma da kendilerine o gndemi ilerine geldii gibi tanmlama hakkn verirler. Dnya zerinde bunu yapan belli figrler, dikkatinizi ektiyse bunu yaparlarken, Tanr ve Tanr 'mn stedikleri dorultu sunda kendi inanlarna dayanrlar. Bu hususta arpc bir rnek, iki ayr liderin Tanr'nn on larn tarafnda olduunu iddia ederek insanlar savaa gnderebilmesidir.
112

T a n r N e ster? Eer insanlar; davranlarnda rehberlik yaptm savun duklar Tann'mn talepleri yerine, insanln karlar dorul tusunda hareket ederlerse dikkat ekici farkl sonulara ula abilirler. nsanln karlarn yanl tanmlamak kolay de ildir. nsanln karlar, Tann'mn karlarnn aksine, ol duka ak ve nettir. nsanln en byk kar yaamdr. Bu ayn zamanda Tanr'nm da en byk kardr; fakat baz insanlar bunu farkl yorumlar, Tann'mn insan yaamndan daha byk bir kan olduunu dnrler ve dokunulmazlkla bunu heba ederler. Uaklan binalarn iine srp "Allah ycedir!" diye barmalanna veya susuz sivillerin tepelerine bomba yadrmalanna, stelik de maalanm zerlerinde Tanr 'ya inan rz yazan banknotlarla almalanna sebep olan budur. Ancak, insanln ilahiyat teorilerinden ortaya kan ahla ki kesinlik drt kelimelik mesajla zetlenebilir: Tanr Hibir ey stemez. te bu kitabn bu kadar tehlikeli olmasnn nedeni budur.

113

N e a l e D o n a l d Walsch

23

te bu kitabn en tehlikeli blm. Belki on nc blm olduunu dnmtnz fakat asl artan bu blmdr. Gc elinde tutanlarn okumanz istemedikleri blm budur; nk heyecanlanacanz biliyorlardr ve onlarn oyunlar nn sonunun balangc olduunun farkndadrlar. Daha nce incelediimiz snflandrmalara bu kez, Tanr 'nn stediine yeni anlaymzn prizmasndan tekrar bakacaz. Asrlardr dnyada bar yaratmaya abaladk, Tanr'nn herkes iin arzusu buydu. Ben hl bunu baarabileceimize inanyorum. Evet, zaman daralyor. Evet, zm yollarmz gitgide daralyor. u andaki davran eklimizle evre, daha fazla dayanamayabilir. Teknoloji -kitlesel tahribat iin "kirli bombalar" ve kimyasal ve biyolojik silahlar dahil baka si lahlar kullanma imkn veren teknolojimiz- ruhani gelii mimizin nnde yer alyor. Ben hl iyimser kalabiliyorum. Sannn yapabiliriz. Sannm Noel tebliinin geree dn mesini salayabiliriz. imdi buna ulamak iin denemnesi gereken iki yol var. Birinci yol; organize dinlerin asrlardr yapmaya altklar dr: Herkesi Tek Gerek Din'e dnmeleri iin ikna etmek ve kurallar uygulamalanm salamak. Bu sadece dnyay kurtaramamakla kalmayan, bizi dnyay ykmaya daha da yakla tran nanc Yayarak Dnyay Kurtar anlaydr. Dier yol ise, insanlk bilincinin farkndalm, Tanr'nn ve Yaam'n Bir olduu, yaamdaki her eyin birleik bir btnn paralar olduu ve farkl dinlerimizin aslnda bizi 114

T a n r N e ster? ayn yere -bu yer ruhun ulamaya zorlanmamas gereken bir noktadr, nk ruh zaten Tanr'nn sonsuza kadar sren ku caklaym sergiledii yerdedir- ulatrd anlay boyutuna getirmektir. Btn insanlarn politik, ekonomik, sosyal, eitsel ve dini kararlarnda Birlik doktrininin uygulanmas temel alnrsa dnyada yaanan hayat nefes kesici boyutlarda deiime uratlabilir. Terk edeceimiz inanlarmz arasnda en b yk deiiklik, Tanrmn bizden bir ey istedii konusunda olacaktr. Eer insanlar Tanr'nn hibir ey istemediini anlarlarsa korku ve sululuk duygusu ruhani yaamlarn terk edecektir. Bu, insan rkm mnda zenginletirecektir. Sonunda yeni bir tanry kucaklayacaklardr. Bu da insanlarn nsanlk diye adlandrlan kolektif kresel dnyann yan sra kiisel ya amlarnda da yeni bir hayat srmelerini salayacaktr. nsanlk ne gibi deiiklikler grebilir? Kiisel yaant nzda ne gibi deiimler oluur? Daha nce inanlarmza gre smflandrdklarmza ikinci kez gz atalm ve Tanr 'nn stediiyle ilgili yem bir anlayla nasl farkl grndne bakalm.

Tanr
nsanlar; Adonai, Allah, Brahman, Elohim, Tam, Jehova, Krina, Yahweh isimlerinin Var Olan Tek ey'e verildiini anlayacaklar. Ayn zamanda var olan her eyin, Var Olan Tek ey olduunu da anlayacaklar. Var Olan Tek ey'in bir paras olmayan hibir ey yoktur. Var Olan Tek ey; stn Varlk, Cennet'in ve Dnya'mn Yaratcs, Yaam Kayna, Her eye Gc Yeten, Her Za man ve Her Yerde Bulunan, nsan Anlaynn zerinde bir Akl'dr.
115

N e a l e D o n a l d Walsch Var Olan Tek ey; Alfa ve Omega, Balang ve Son, Ha reketsiz Hareketli, insanlktan ayr deil, insanlkla bir, Yara tan ve Yaratlan'dr -Yaratlan kesinlikle Var Olan Tek ey'in kendi suretindedir. Var Olan Tek ey'in hibir ihtiyac ve istei yoktur. Nasl olabilir ki? Var Olan Tek ey'dir. O yzden Var Olan Tek ey ne kimsenin yargsn alr, ne de Kendisinin Bir Paras nn, Kendisinin Btnne katlp katlamayaca hesaplama larna karar verir, zaten hibir Paras Btn'den ayrlmam tr ve ayrlamaz. Bu retinin bir sonucu: Hibir insan Tam'dan, Allah'tan Yahvveh'ten veya Var Olan Tek ey'den ya da her nasl ad landrmay seerlerse Her eyin Her eyi'nden korkmaya cak. Sadece Tanr'nn muhteem btnln grecek ve sevecekler. Ayrca insanlar, artk sevgiyle korkuyu kartrmayacak lar. Bunlarn tmn kapsar ekilde sekin olduklarn aka grecekler ve ikisinin de ayn anda ayn yerde var olamaya caklarm fark edecekler. Olabilirmi gibi davranmaya al mak, bir ekilde bir arada olabileceklerini dnmek ve tabi atlarna tamamen ters den, igdsel olarak sra d oldu unu bildikleri gerekd bir yaam srdrmeye almak insanlar nevrozlu varlklara dntrmtr.

Tanr'nn Sz ve Tanr'nn Szcs


nsanlar, Tanr'nn szlerinin dnyadaki kutsal kitaplarn hepsinde bulunduunu ve hibir kitabn bir dierinden daha yetkili, daha tamam, daha doru ve daha zgn olmadn, ancak her birinin byk bir bilgelik tadn ve Var Olan Tek Geree doru daha yce bir anlatmn yolunu gsterdi ini anlayacaklardr.

116

T a n r N e ster? Ayrca, insanlar, Var Olan Tek Gerein birok Szcs olduunu da anlayacaklardr - hatta her yerdeki tm insanlar szcleridirler ve szckleri yaam mesaj landr. nk ya am, yaam tarafndan bilgilendirilen kendisinin ifade sre cidir. Yaam; yaam hakkndaki yaam, yaam yoluyla ak lar. Yaam, Var Olan Tek Gerein kendisini gstermesidir. Her insanolu hem szc hem de szn kendisidir. Bu retinin bir sonucu: nsanlar, hangisinin doru metin ve hangisinin doru szc olduunu anlamaya almaktan vazgeecekler ve Mkemmel'le balantlarm, yaamn muh teem gizemlerini ve gzelliklerini en iyi ekilde ifade etme lerini ve deneyimlemelerini salamamn hangisi ile mmkn olduunu anlamak iin daha dikkatle inceleyeceklerdir. n sanlar, ayn zamanda kalplerine yakn hissettikleri metnin ve szcnn herkesin balanmas gereken olduuna, dierlerini ikna etmeye almaktan vazgeeceklerdir. Bu artlar altnda belli bir metnin ve szcnn adna sa vamak ve ldrmek mmkn olmayacaktr ve bu kavram yok olacaktr.

Cennet ve Cehennem
nsanlar, evrenin cennetten ayr, uzaklarda bir alan olmad m, Var Olan Tek Alan'n bir paras olduunu anlayacak lar. Cennet'in o alanda mutluluk iinde -kiinin yaamnda ne olursa olsun, mutluluk, aslnda, her an ulalmas mmkn olan bir ruh halidir- yaplan bir yolculuk deneyimi olduunu nihayet anlayacaklar. nsanlar, ayn zamanda yaamn bir dl ve ceza sistemi olmadn, hi kimsenin Cehennem'e yollanmadn veya Tam tarafndan knanmadn anlayacaklar. En azndan bir dnya dini lideri, Papa II. John Paul bunu aklamtr. 28 Haziran 1999'da Roma'daki bir konuma117

N e a l e D o n a l d Walsch sndan nce ilahiyat asndan nefes kesen bir aklama yap mtr. "Lanet, Tam balantl gerekleemez, nk merhametli Sevgisi Yarattklarnn kurtuluundan baka bir ey isteye mez," diye duyurdu Papa, akn toplulua. "Sonsuz lanet asla Tanr'dan gelmez, Tann'nn sevgisini ve merhametini reddedenlerin kiisel cezalandrmasdr," diyerek iddiasn srdrd. "Lanef'le sylenmek istenen nedir? Cehennem denen yerde alevler iinde sonsuza kadar ikence grmek midir? "Hayr," dedi Papa. "Cehennem bir yer olarak var olmaz, 'kiinin Tanr'dan, yaam kayna ve cokusundan uzaklat nda kendisini iinde bulduu durumdur', " diye duyurdu. Papa kiilerin kutsal kitaplarda yer alan Cehennem tanm lamasn -"snmeyen ate" ve "yanan ocak"- ok dikkatle incelemeleri gerektiini, bunun sembolik ve mecazi olduu nu syledi. Bu tanmlar, "Tanrsz bir yaamn boluunu ve hayal krklm vurgulamay amalarlar," dedi John Paul. Peki, gerek nedir? Cehennem'de hi insan var m? Papa II. John Paul'e gre bu, "bilebileceimiz bir ey deil". Bu, dnyann en byk dinlerinden birinin ruhani lideri tarafndan yaplan arpc bir aklamadr. Bu soru on yl nce sorulduunda yeryzndeki birok papaz, rahip, haham veya molla phesiz hemen, "Evet! Size ne anlatmaya al tk sanyorsunuz???" diye cevaplarlard. Ancak grne gre Papa'nn bu konuyla ilgili Yeni Ruhaniyet'le rten yeni fikirleri vard, nk onlar Cehennem korkusunun in sanln tm ruhani gereklerini derinden etkileyen ilahi b' ara olduunu reddediyor. Bu retinin bir sonucu: nsanlarn yaam kavramlar Yaam Somasnn kazan-kaybet yaplanmas ile ekillenme yecektir. lmden soma ne deneyimiendii hakknda yen fikirler gelitirmeye balayacaklardr. nsanlar, artk yaam 1 arn Cennet'e gitmek umuduyla veya Cehennem'e gitmeni

T a n r N e ster? korkusuyla ekillendirmeyeceklerdir. lk sonucu yaratmak iin sra d, artc ve kendilerini yok eden eyler yapmak tan vazgeeceklerdir. Nasl davrandktan, neyi niin setikle ri, neyi niin syledikleri, neyi niin dndkleri hakknda farkl sebepler bulacaklardr. Dnyann aray iinde olduu yeni bir ahlak ls yaratacaklardr.

Yaam
nsanlar, yaamn bir okul olmadn, snanma sreci olma dn anlayacaklar. Eer Tam hibir ey istemiyorsa, s nanmak iin bir neden yoktur. Eer insanlar Tanr'yla Bir'se, renilecek hibir ey yoktur, sadece unutulanlar hatrlana caktr. nsanlar yaamn; ruhun Tam'ya geri dnmesi iin m cadelesini gerektiren ateten bir gmlek olmadn, buna karn ruhun bymesi, genilemesi, snrsz ve mkemmel olan igdsel doasn deneyimlemesi iin devam eden bir sre olduunu anlayacaklardr. Bu srece evrim dendii, asla sona ermedii, farkl boyutlarda ve farkl ekillerde ruh tarafndan sonsuza dek deneyimlendii aka anlalacaktr. nsanlar, yaamn sadece be duyu ile alglananlardan iba ret olmadn, insanln hayal ettiinden ve dinlerin ret tiinden daha geni kapsaml ve daha derin boyutlu olduunu anlayacaklardr. Bu retinin bir sonucu: Be duyuyla alglanmayanlara ok daha fazla dikkat edilecek ve yaamn yeni bir anlayla ne kadar cokuyla ve muhteem deneyimlenebileceini gre ceklerdir. Yaam, Yaam Sonrasn gzlemleyerek deil, farkl alg lama boyutlannda imdi'nin Kutsal n'yla yaratlann, ifa de edilenin ve deneyimlenenin gzlenmesiyle oluacaktr.

119

N e a l e D o n a l d Walsch nsanlar, ayn zamanda "imdinin" Var Olan Tek Zaman olduunu da fark edeceklerdir. Yaam; bir mcadele veya Tam'ya geri dnme gayreti olarak deil, kiinin sonsuz ve mkemmel olan igdsel doasnn ifadesi olarak zgrce yaanacaktr. "Cennet'e ulamak" artk yaamn tek gayesi olmayacak tr. Kiinin bulunduu yerde Cennet'i yaratmas, esas ama haline gelecektir. Bunu deneyimlemek iin, insanlarn gnah karmalarna, gn sresince oru tutmalarna, hac yol culuklarna kmalarna, her hafta ibadet etmek iin bir yerle re gitmelerine, kazanlarnn yzde onunu dzenli olarak balamalarna veya belli trensel davranlarda bulunmala rna gerek olmayacaktr. Ancak bunlar yapmak holarna gidiyorsa, Tam ile ilikilerini hatrlamalarna yardmc olu yorsa veya amalaryla balantda kalmalarna rehberlik edi yorsa, ilerinden gelerek, istediklerini yapmay seebilirler. Daha derin anlaylar olacandan ve birleik alanda kii sel yaamlarm daha zengin deneyimleyeceklerinden, dnya nn her yerindeki insanlar iin yaamm kendisi esas deer olacak ve btn ruhani anlay ve ifadeler bu ekirdein etra fnda dnecektir.

Kadn ve Erkek
nsanlar Tanr'nn erkek olmadn, kadn bir Tam da ol madn, Tanr'nm hi cinsiyetinin bulunmadn anlaya caklar. Tanr'nn erkek olduu sradan, saf ve yanl bir fikir ola rak kabul edilip reddedileceinden, insanlar erkeklerin hibir ekilde kadnlardan daha stn olmadklarn da anlayacak lardr. Tanr'nn erkee ve kadna snrl roller vermek istedii fikri, kadn ve erkein tam eitlii fikriyle yer deitirecektir.
120

T a n r N e ster? Hatta her rktan, her inantan, her cinsiyetten, her yatan veya her seksel tercihten, her yerdeki insanlara bakldnda stnln olmad ve kiiler arasndaki mutlak eitlik, Var Olan Tek Dnce olacaktr. Bu retinin bir sonucu: Kadnlara yaplan suiistimal ve ayrmclk sivil toplumlardan yok olacaktr.

Evlilik
nsanlar, evliliin evrim geiren kiilerin ruhlarnn gnde mini oluturmak iin kullanlan ruhani bir ara; bir Dieriyle karlkl bymek amacyla ve Kendisinin tekrar yaratlma sn devam ettirmek iin tamamlayacaklar yolculuun bir paras olduunu anlayacaklardr. Ayn zamanda insan ilikilerinin tmnn kutsandn, anlaml biriyle yaanan yakn ilikinin ok nemli ve etkili olduunu, kutsal evliliin fevkalade mana ve nem tayan bir kontrat olduunu anlayacaklardr. nsanlar iki ruhun tesadf sonucu karlamadklarn, an cak her karlamann bir amaca ynelik olduunu, armaan lar ierdiini, ister ksa ister uzun sren bir iliki olsun eriyen kalplerinin ve birleen ruhlarnn, gizemli anlamann bir paras olduunu fark edeceklerdir - bu, Tanrmn farkmdal, bilinci, anlay deneyimleyip geniletmeye ve Kutsal Olu Esas'nn ifade edilmesine Daveti'dir. Bu retinin bir sonucu: nsanlar, evlilie kendilerini ta mamlamak iin bir frsat gzyle bakmayacaklar veya evlilik yaamlarna "eksik olan bir eyi" tamamlamak zere girme yeceklerdir. Bununla birlikte evlilikte aslnda hibir eyin eksik olmadn grecekler. Bu halleriyle Btn, Tamam ve Mkemmel olduklarn kutlamak ve ilikiyle glenen m kemmel mucizevi balar sayesinde genileyip bymek iin evlendiklerini anlayacaklardr.
121

N e a l e D o n a l d Walsch nsanlar bir daha asla gvenlik nedeniyle evlilik yapma yacaklardr (veya evliliklerini srdrmeyeceklerdir), nk gerek gvenliin sahiplenmek veya sahiplenilmekle deil... isteyerek veya bekleyerek, yaamlarnda ihtiyalar olduunu dndklerinin bakalar tarafndan temin edileceini uma rak bile salanamayacan, ancak yaamdan arzuladklar her eyin... btn sevginin, btn bilgeliin, btn igrnn, btn gcn, btn bilginin, btn anlayn, btn ge liimin, btn efkatin, btn kuvvetin... ilerinde var oldu unu anlayarak yerine geleceini greceklerdir. nsanlar, hibir ekilde kendilerini veya partnerlerim, ile rindeki en yksek, en iyi ve drst kutlamalar ve gerek ifadeleri -Tam sevgisi, yaam sevgisi, insan sevgisi, i sev gisi ve gerekten onlar temsil eden ve onlara coku veren her ey dahil- snrlamak, kontrol etmek, engellemek veya kstlamak zere evlilie girimeyeceklerdir. Nihayet insanlar evlilii, zorunluluklan yerine getirmek olarak deil, frsatlar sunmak olarak greceklerdir... byme, kendisini tam olarak ifade etme, yaamlarn en yksek potan siyele karma, kendileri hakknda sahip olduklar her yanl dnceyi veya fikri iyiletirme, iki ruhun itiraki sayesinde Tanr ile son toplantya katlma iin frsat olarak grecekler. Evlilii gerek bir Kutsal tirak olarak grecekler.., Ka dnla erkek arasnda iyi gnde ve kt gnde sonsuza dek sren bir birleim olarak deil; birbirlerini seven iki insann beraber olmay setikleri sre kadar bir birliktelik, otoriteyi ve sorumluluklar eit bir ekilde paylaan, ortaya kabile cek yklere beraber gs geren, zaferlerden eit derecede keyif alan, eit bir partnerle yaplan bir yaam yolculuu olarak greceklerdir. nsanlar, evliliin baarsnn ne kadar verilip almdyla, paylalp iyiletirildiiyle, ne kadar b yme saladyla lleceini anlayacaklar. Ve nihayet btn insanlar evliliin bir ekip almas ol duunu, yaamn kendisinin iini yapmak zere oluturdukla122

T a n r N e ster? n, kutsal bir ekibin byme, birlii deneyimleyerek m kemmelliin ifadesi olan ekip almasn yapan iki ruh ol duklarn anlayacaklar. Kutsal bir birlie sahip olanlar, birli in ynl bir birlik olduunu bilecekler. Tanr ve her ikisi bir ekip olutururlar ve bu da Var Olan Tek Ekip'tir.

Cinsellik
nsanlar cinsel birlemenin, Bir Olma'nn vg dolu ve muh teem bir ifadesi, iki kiinin paylaabildii benliin en mah rem fiziksel, duygusal, psikolojik ve ruhsal yanlarndan olu an, olaanst gl ve derin anlaml bir deneyim ve fizik sel anlamda, benzersiz bir sevgi ve yaam kutlamas olduu nu anlayacaklardr. Yine aka, sekse hibir tabunun yklenemeyeceini, seksin yaplabilirler ve yaplamayanlar listesine sahip olma dm, nzas olan yetikin kiiler arasnda snrlara, arzulara ve anlamalara sayg duyarak her ikisine de zevk verecek bir deneyim olduunu anlayacaklardr. nsanlar bedenlerinin kutsal olduunu, utan kayna ol madm, hibir blmnn dier bir blmnden daha az gzellikte olmadm ve bu sebeple de bedenin tmnn utanmadan gsterilebilir ve baklabilir olduunu anlayacak lardr. Bu retinin bir sonucu: Cinsellikten utan ve sululuk duymak, zaman iinde yok olacaktr. Cinsel taciz de yle. Cinselliin ifadesine derin bir anlam yklenecek, asla sayg szlk seviyesine indirilmeyecektir. Ruhani enerjiyle cinsel enerjinin birbirleriyle karamayacaklar inanc olmayacak, hatta cinsel enerjinin ruhani enerjinin harika bir fiziksel ifa desi olduu dnlecektir. Gitgide daha fazla insan, cinsel deneyimin kutsal bir bir liktelik olarak ifade edildii tantrik seksle tanacaktr.
123

N e a l e D o n a l d Walsch Tantra kiinin Birliin ve grnen dnyann farkmdal olarak tanmlanr ve seks, kutsal olarak deneyimlendiinde Var Olan Tek Tantra'mn fiziksel eklidir.

Homoseksellik
nsanlar, sevginin saf ve gerek ifadesinin yanl olmadn, bunun tek bir eklinin ve yolunun olmadn anlayacaklardr. Bu retinin bir sonucu: Ayn cinsle ilikiyi doal bulanlar artk reddedilmeyecekler, ihbar edilmeyecekler, iftiraya ura mayacaklar, knanmayacaklar, aalanmayacaklar, yalmz bra klmayacaklar, saldrya uramayacaklar ve Tanr'nn arzusunu yerine getirdiini dnen kiiler tarafndan ldrlmeyecek lerdir. zerlerindeki toplum basks sona erecektir.

Sevgi
nsanlar, sevginin llemediini ve artlara bal olmadn anlayacaklardr. "artl sevginin" kendi iinde elikili bir ifade olduunu, sevginin deiik ebatlarla llemeyeceini, ancak Kalp, Zihin ve Ruh Btnl'nn -Kendi Olmann Kutsal z'nn tam bir ifadesi- deneyimlenmesinde her an herkesle ya var olduunu ya da olmadm bileceklerdir. nsanlar, sevginin llemez olduunu anlarken sevginin farkl ekillerde ifade edilebildiini ve gemite bu deiik ekilleri seviyelerle kartrdklarn anlayacaklardr. Tanr'nn insanlardan hibir ey istemedii ve her eyi in sanlara verdii anlalr hale gelecei iin, Tam, nihayet sevginin ne olduunun, ne anlam tadnn tek modeli hali ne gelecektir. Bu retinin bir sonucu: Sonunda sevginin etrafndaki karmaa rts kalkacaktr. nsanlar "sevgi" terimini imdi insan ilikileri arasnda kullandklarndan tamamen farkl bir
124

T a n r N e ster? anlam ifade etmek iin kullanacaklardr. Sevgi szc bir daha asla "ihtiya" kelimesiyle kartrlmayacak ya da de itirilerek kullanlmayacaktr. "Sevgi" szcnn gerek enerjiyi tad ok net anla lacandan, Tanr'nn farkl isimleri hari, insanln birok lisamndaki kelimelerden ok daha farkl ve ok daha gl titreime sahip olduundan, sevgi kelimesine daha yksek derecede olmak kaydyla derin sayg duyulacaktr. Dahas, Tanr'nn z'nn hibir evrensel sz veya hibir lisan tarafndan yakalanamayaca ak hale gelecektir. n sanlar Tann'y bir tek kelimeyle tanmlamak iin, "sevginin" Var Olan Tek Terim olduunu aka anlayacaklardr.

zgr rade
nsanlar, iradelerinin gerekten zgr olduunu anlayacak lardr. Yaamlarnda yapm olduklar seimler yznden Tanr'nn Yaam Somas'nda korkun sonularla ac ekme lerine neden olmayacan bileceklerdir. Bu retinin bir sonucu: Tanr'nn insanlara verdii szlerdeki ikilemler yok olacak ve bu da insanlarn birbirlerine verdikleri szlerdeki ikilemleri yok etmeleri iin ilham kay na olacaktr. Kelimenin her zaman tamas arzu edilen anlam dorultusunda her trl snrlamann tamamen orta dan kalkt, "zgrln" yeni bir tanm yaratlacaktr.

Ac ekmek
nsanlar, Tanr'nn kimsenin asla ac ekmesini istemediini ve kesinlikle "Tanr'yla iyi ilikiler iinde bulunmak" veya "doru olan yapmak" adna gereksiz ve sonsuz aclar ek mek gerekmediini anlayacaklardr. 125

N e a l e D o n a l d Walsch Bu retinin bir sonucu: Belli durumlarda eer kontrol ellerindeyse, artk insanlar kendilerinin veya bakalarnn ge reksiz ve sonsuz fiziksel ac ekmelerine izin vermeyecek lerdir. nsanlar, acnn nesnel bir deneyim olduunu, buna karn ac ekmenin znel bir karar olduunu incelerken, ac ve ac ekmek arasndaki fark da anlayacaklardr. Birok anne doum sanclarn ac ekmek olarak deneyimlemez, onlar iin bu, yaam kutlamamn youn cokusu; yaamn kendi srecinde yaamn kendisim retmektir. B tn aclarda bu farkndalk boyutunda ykselmek, kiinin kendi bilincini eitmesi, deneyimi tmyle deitirebilecek yeni bir bak am devreye sokmas durumu sz konusu dur. Yani dsal kantlara meydan okuyan beden, insan zih ninde deneyimini yaratarak ve hal deitirerek, "bilinli" bir deiim arac olarak kullanlr.

Para
nsanlar, paramn dier enerji formlar gibi bir enerji olduu nu; kendi iinde ntr bir deeri olduunu ve bu deeri, kii nin parayla ne yaptnn belirlediini anlayacaklardr. Tanr'mn paraya kar olmadm, ruhaniyet ve parann birbirle rine kanamayacaklan fikrinin yanl olduunu da anlaya caklardr. Bu retinin bir sonucu: nsanlar, parayla ilgili sululuk larndan zgrleecektir. Toplum genel anlamda, dnyaya iyilik yapanlarn - "Tanr'nn iini" yapanlar dahil- istedikle ri veya arzuladklar kadar para kazanmalarn mmkn kla rak paraya kar tutumunu deitirecektir. Toplumun azami ilevselliine ulamas iin en byk dln toplumun deerini en yksek noktaya karan kiilere verilebilecei ve -tam tersinin deil- bunun doruluu, ok ak olarak ortaya kacaktr.
126

T a n r N e ster?

Ablak
nsanlar, ahlakn deimez olmadm, Tanr hibir ey iste mediine gre Tanr'nn stediiyle dikte edilemeyeceini anlayacaklardr. Bu retinin bir sonucu olarak insanlar kurum ve dernek otoritesini reddederek ahlak tanmlama grevini kendileri skca ele alacaklardr. Bunun sonucu olarak ada ahlak, zgn ada davranlar yanstacaktr. Bylece insanlar her zamanki davranlarn srdrecekler, ancak artk sululuk ve "dlanma" ya da knanp ayplanarak yarglanma korkusu tamayacaklardr. Bunun gereklemesiyle artk insanln onaylanmas ge rekmeyecektir, nk insanlara kendileri adna byk sorum luluklar verilecektir. Gerekten kim olduklarm ifade etmeleri, yaratmalar iin yksek boyutlara km olacaklardr. Bu, yaamn mucizesi ve amacdr. Grecekler ki, kendimi zi srekli yeniden yaratmak -tr olarak, kiilik olarak ve ne densel evrende muhteem varlklar olarak- kim olduumuza dair oluturduumuz en byk vizyonun en byk versiyonu dur.

lm
nsanlar, lmn olmadm anlayacaklardr. renme ve byme frsatmzn hi sona ermediini, nasl yaadmz hakknda dllendirilme veya cezalandrlma zamanmzn asla gelmeyeceini anlayacaklar; nk yaam, bir dl-ceza teklifi deil, devam eden ve asla sona ermeyen byme, ge lime, genileme, kendim ifade etme, yaratma ve kendim tatmin etme srecidir.

127

N e a l e D o n a l d Walsch lmn sadece bir gei olduu anlalacaktr -ruhun bi lin seviyemizde muhteem bir deneyim deiiklii yaad, zgrletiren, aclan yok eden, farkndalm geniledii, sonsuza dek devam eden bir evrim sreci. Bu retinin bir sonucu: Birok insan lmn korkulacak bir ey olmadn, tam tersine Yaamn Kendisi diye adlandnlan muhteem deneyimin muhteem bir paras olduunu anlayacaktr. nsanlar, yersiz zntye izin vermeden lmden zgrce bahsedecekler. nsanlar ac ekerlerken, lm deinde yaa ma yapmak iin zorlanmayacaklar; nk yaamdan BAKA hibir ey olmadm ve Var Olan Tek ey'e yapmann hibir nedeni olmadm bileceklerdir. Kiinin belli bir fiziksel form iinde dier yaam formlannda olduu gibi ruhani btnlk iin sonsuz aclannn sona ermesi talep edilmeyecek ve gerek meyecektir. Bundan kiinin kendi yaamm sona erdirmesiyle belli zorluklardan ve zntden kurtuluunun yreklendirildii anlalmamaldr. Kiinin var olan fiziksel formunun muhteem bir dl olduu ve hi kimsenin zorluklar yok etmek adna bundan vazgeemeyecei, ancak gerekten kim olduunu deneyimlemek iin en derin boyutta kullanlmas gerektii anlalacaktr. Bununla ve daha birok farkl ekille, insanlk yeni bir ruhaniyet yarattnda kiisel yaamlarda gzle grlr farkl lklar olacaktr. Bakalanyla ilikilerin artk ihtiya kaynakl olmadn, ancak derin kiisel tatmin, kiisel g ve herkesin iinde var olan en yce dncelerin kiisel ifadesi olduunu hayal edin! "Onsuz yaayamam" fikrinden syrlm, hi kimseye ba ml olmadan Kendinizi en st boyutta ifade edebilme ve deneyimleyebilme farkndalna ulatnz, vermek suretiy le kendinize gerek ak yaatarak, dokunduunuz her kiinin yaamn zenginletirdiiniz bir ak serveni hayal edin! 128

T a n r N e ster? inizin ve kariyerinizin, iinizdeki en iyiyi yanstabil diiniz coku dolu bir kutlama olduunu ve Kim Ol duunuzun en mutlu deneyimini yaadnz hayal edin! Tam korkusu ve Tanrmn Kurallar diye dndkleriniz iin en ufak bir sululuun olmad bir yaam hayal edin! Sonunda Tann'yla Bir olduunuzu anladnzda ruhun, zihnin ve bedenin deneyimleyecei zgrl hayal edin! Deneyimleyeceiniz gc hayal edin -hayal ettiiniz yaam yaratma gc ve bakalarna da kendilerininkileri yaratmala rna yardm etmek! Hayal knklklarnn, endielerin ve yarn kayglarnn so na erdiini, artk dnde kalan olaylar yznden duyulan zntnn ve kt hislerin sona erdiini ve hibir eyin ters gidemeyeceini, her eyin bu haliyle mkemmel olduunu, Tanrmn; tam imdi, tam olduunuz kii olarak, tam olarak yaptnzla ve tam olarak bulunduunuz noktada sizden baka hibir ey talep etmediini hayal edin! Nihayet, genilemi farkmdalnz sayesinde kendinizi, her an kendiniz gibi ifade ederek yaamn mucizesini ve sev gisini deneyimlediinizi hayal edin! Bu, Yeni Ruhaniyet gnlerinde yaamn nasl olacana dair azmza bal almaktr ve btn insanln bu deneyimi topluca yaratmasn beklemeniz gerekmez. Herkes, bireysel olarak kendisi ve yaamlarna dokunduu dierleri iin bunu yaratmaya balayabilir. Hatta yaam sizi huna davet eder! Tam u anda Tann'nm sizi yapmaya ard budur!

129

T a n r N e ster?

imdi soru, Tanr'nn nasl kullanlacadr.

131

T a n r N e ster?

24

Hepimiz bizden bekleneni yapmaya hazr olduumuzdan, birbirimizle ilikilerimizde, Tanr'yla ve yaamla olan iliki lerimizde kim olacamzn kararm verdiimizden, burada, bu kitapta anlatmaya altklarmn byk bir ksmm yap mak bizim yararmza olacaktr. Her gn Tanr'yla ve yaam la ilgili karmza kan inanlarn ileyip ilemediini, hl ilevselliklerini koruyup korumadklarm grmek iin daha objektif olarak bakabilmeliyiz. Bu burada yaptmz gibi, yaamlarmzn her alanna gerekten, daha yakndan bakmak, bu konuda birbirimize ne sylediimizin ve yaamlarmzda sz sahibi kiilerin bize neler sylediklerinin farkna varmak demektir. Dikkat edilmesi gerekir. te burada bahsettiimiz sregelen kiisel keifle ilgili bir rnek. Diyelim ki gerekten siz evlenmeyi dnyorsunuz veya yakn bir arkadanz ya da ocuunuz evlemneyi d nyor. Evlilik imdi aklnza takld. Kendinize unu sormak iin mkemmel bir zaman: Burada incelediklerimizden ba ka, evlilikle ilgili gereklik hakknda bilgilerinize glge d ren inanlar var m? Daha nce evlilikten bahsetmitik, fakat bir anlna ikin ci kez bir bakalm. Btn bunlar hakknda ldiltrmzn "hikyelerine" daha yakndan bakalm. nsanln yetkili kaynaklarndan biri olan Kutsal ncil'in evlilik konusunda ne dediini kefedelim.

133

N e a l e D o n a l d Walsch 1. Evliliin bir erkekle bir veya daha fazla kadn arasn daki birlikten olumas kabul edilir. {II Sam. 3:2-5) 2. Evlilik, bir erkein karsnn veya karlarnn zerine evlilikd bir kadn alma hakkm engellemez. (IISam. 5:13; Kings 11:3; II Chron.ll:21) 3. Evlilik, sadece kadnn bakire olmas durumunda geer li kabul edilir. Eer kadnn bakire olmad anlalrsa, evli lik zlm kabul edilir ve gereken ceza infaz edilebilir. (Deut. 22:13-21) 4. Bir inanlyla bir inansz arasnda evlilik yasaktr. (Gen. 24:3; Num. 25:1-9; Ezra 9:12; Neh. 10:30) 5. Evli bir adam ocuksuzken lrse, dul karsyla kardei evlenmek zorundadr. Eer karde aabeyinin dul karsyla evlenmeyi reddeder ve hemen onu ocuk sahibi yapmazsa, Halitsa ad verilen dini bir ritel gerekletirilir veya farkl bir durumda kanunlarla belirlendii ekilde cezalandrlr. (Gen. 38:6-10; Deut 25:5-10) Tabii ki, hi kimse ncil'deki szlerin harfi harfine yerine getirilmesini nermiyor. Bu ve bunun gibi blmlerin birok kaynakta, birok konu hakknda- tarihsel ierik do rultusunda geni ve zaman kavramnn dnda alglanan bir mesaj anlatt anlalmaktadr. te varmak istediim nokta da tam burasdr. Tarih tarihtir, fakat tarihi imdiki zamanmza uyarlamaya alrsak onu tekrar etmekten baka hibir ey yapamayz. Ve sanrm bu, biroumuzun yapmak istedii ey de deildir. 134

T a n r N e ster? nsanln toplu gemiinin bir blmn incelediinizde, Tann ve Yaam hakkndaki baz tarihsel fikirlerin artk ilev lerini yerine getirmediklerini grecek kadar cesaretiniz varsa, bu fikirleri yenileriyle deitirmeyi dikkate almann kaplar sizin iin almtr. O ilk adm burada anahtar grevi grr. Tanr ve Yaam hakknda baz fikirlerin artk i grmediini itiraf etme arzusu elde etmeliyiz. Bu yaklamla, biz insanlarn, aslnda evrim anlamnda daha ocuk olduumuzu anlayarak, kendinize kar nazik olun. Bylece inatlmz ve baz eyleri itiraf etmek bir yana, daha onlar anlayamamlmz affedebiliriz. Birok kii, insanlarm gelimi bir tr olduklarna inan may severler. Hatta bu gezegende insanlk onlarn ocuklu undan ortaya kmtr. Robert Ornstein ve Paul Ehrlich New World New Mind adl kitaplannda bunu artc bir bak asyla belirten bir paragrafa yer vermilerdir: Dnya tarihinin Ocak 1 gece yarsnn Dnyann balang cm ve 31 Aralk gece yansnn da u n temsil eden bir se nelik takvime yerletirildiini varsayn. O zaman dnya "y lnn" her bir gn, gerek tarihin 12 milyon yln temsil edecektir. Bu lee gre, ilk yaam fonnu olan bakteriler ubat ay ortalannda kacaktr. Ancak daha karmak ya am formlan ok daha sonra gelirler; ilk balklar Kasm 20 civarmda ortaya karlar. Dinozorlar 10 Aralk gibi ortaya kp Noel gn yok olurlar. nsan olarak kabul edilen ilk atalanmz 31 Aralk leden sonrasna kadar grnmezler. Homo sapienler -trmz- gece yans saat 11:45 civannda ortaya kacaklardr. Kaytl tarihte btn olanlar, yln son dakikasnda gereklemi olacaktr. Bylece leklerde yerimizin ne olduunu gryoruz. Orn stein ve Ehrlich, kitaplannda insan beyninin bugn yaamn bize sunduu verileri yeterince ve etkili kullanacak kadar 135

N e a l e D o n a l d Walsch gelimediini ve insan trnn ilkel olduunu gl bir anla tmla dile getiriyorlar. Buna Tanr hakknda bize sunulan veriler de dahil olabilir mi? Tabii ki olabilir ve oluyor da. Ancak yine de bu kt haber deil, iyi haberdir, nk imdi inde bulunduumuz dramatik zaman belirtse de, bize nereye kadar gitme becerimizin olduunu da gsteriyor. Eer bize ne olduumuzu, nasl ulatmz anlatan sebepler sunu yorsa, ne olmay setiimize de nasl ulaabileceimizi anlatan sebepler sunabilir. Hayatta olmamn en heyecan verici zamanndayz. Ornstein ve Ehrlich leine gre, insanlk kinci Dakika'ya gir mek zere. Sanrm imdi bizler ruhaniyetimizin gelien tek nolojimizle baa kmasn mmkn klmayan, her tehdit edici durumda srngenler gibi sava veya ka yantmz, Ayrlk Teorimizde srarc olmay, evrende ilerin nasl y rdne dair son szn bize ait olmasn ve daha nce insan bedeninde vuku bulamam deneyimleri genilemi farkndalmzla yaama olaslm, yani bu lek senaryosunu daha nce en az bir kez yaamn olduu dnlrse- terk etmeyi temsil ediyoruz. Sanm Shakespeare'in doru olduunu ispatlamaya haz rz. "Dnyada ve Cennet'te felsefemizde hayal ettiimizden daha fazla eyler var..." diye yazmt.

136

T a n r N e ster?

25

Burada deinilmesi gereken son bir konu daha var, bu en heye can verici konulardan biri. Konu, bu gezegende yaam deneyimlemek istediimiz gibi yaratabilmektir. Daha nce lahiyat'm iki Temel Kural kefedilmiti. O iki soru yleydi: 1. Tam kimdir ve nedir? 2. Tanr ne ister ve neden? Bu sorularn cevaplar da yleydi: 1. Tam yaam ve yaama dair her eydir. 2. Tam hibir ey istemez, nk Tam isteyebilecei her eye sahiptir, her eydir. Eer bu cevaplar doruysa, mantken nc bir soru bunlar takip eder: 3. O halde Tann'nn amac nedir, Tann'nn ilevi nedir? Bunun daha iyi anlalmas iin yle de ifade edebiliriz: Bir tanrya sahip olmann amac nedir?

137

N e a l e D o n a l d Walsch Yaama bak as olarak "ayrln" var olmad, ya amda her eyin birbiriyle balantl, ilintili, birleik olduu -Yaratan'n ve Yaratlan'n Bir olduu- sylenebilir. Peki, ama ne? Hepsi bu mu? Tann ve biz Biriz? Yeni Ruhaniyet bu mu? Hayr. Bundan daha fazlas var. Tanr'nm her ey olma sndan daha te bir eyler var. Tann kullanlabilir. Bir tanrya sahip oknann amac BUDUR. Daha nce, Tann'ya inanmak iin iyi bir neden olduunu sylemitim. Bunun, nedenin kendisi olduunu sylemitim. G, kuvvet, enerji, yani istikrarl ve nceden ngrlebilen sonularla yaamn kendisi kullanlabilir. lgintir, bu nokta btn dinlerin retilerinde defalarca, tekrar tekrar ortaya atl mtr. Btn dinler Tann'nn gcnn kullanlabildiini retmi lerdir. Ancak ou, insanlann o gce eriebilmeleri iin, kendile rinin dna ynelmelerini retmilerdir. Yeni Ruhaniyet, insanlan isel araya davet etmektedir. Yeni reti yle olacaktr: EER NE YNELMEZSEN, MAHRUM KALIRSIN Sosyalbilimci ve antropolog Jean Houston kitab Jump Time 'da bunu daha detayl dile getirmitir. "nsanlar lekeli pencere camlan gibidirler," der Houston. "Parlayp ldarlar, ama karanlk ktnde ancak ilerinden k yansrsa, ger ek gzellikleri ortaya kar." Bu fikir insanln ortak kltrne szmtr bile. Belki de gelecein usta film yapmclar tarafndan gen nesil iin en unutulmaz ifadeyle bir cmlede yle telaffuz edilmitir: "G iinizdedir." imdi soru, Tann'nn nasl kullanlacadr.
138

T a n r N e ster? Basittir. Dnce, kelime ve eylem. Ne dndnz, ne sylediiniz ve ne yapanz Tanr'y nasl kullandnzdr. Yaranann Arac vardr ve bu aralar mkemmeldir ler. Olaanstdrler. Etkindirler. Sadece deneyimlemeyi setiiniz eyi dnn, sadece ger ekletirmek istediklerinizi syleyin, sadece En Yce Gerekli iniz olarak gstermek istediinizi yapn. Buna yakndan bir balon. Bu her ustann yapt deil mi dir? Hibir usta daha fazlasn yapm mdr? Hayr. Bir tek kelimeyle, hayr. Fakat imdi burada bir sr daha var. Bir ey arzuladnzda, o eye sahip olduunuzda, deneyimleyeceinizi dndnz hissi hayal etmeye aln. Neden? nk -bu ok byk bir ipucudur- ruhunuzun arad her zaman isel bir deneyimdir, dsal deil. ou insan istediklerinin dardan karlanacan dnr. Dtan karlanmaz. sel bir eydir. Bu o deneyime verdiimiz, btn insanln arad ve "hissettii" manadr. Bu, kiisel bymenin en zgrletirici anlaydr, nk isel huzur ve isel coku iin kendi dnzda hibir zaman, hibir eye ihtiya duymadnz anlamna gelir. Bu, her an Tann'run bildiidir. Bu Tann'nn ne olduudur. Kati suretle, bu nedenden dolay Tanr'mn insanlktan hibir ey istemediini sylemek mmkndr. Peinde olduunuzun hisler olduunu fark ettiinizde, her zaman aradnzn bu olduunu ve deneyimlemek istedikle rinizin hepsine, her an iinizde sahip olduunuzu anlad nzda, siz de hibir ey istemeyeceksiniz. Hisler ruhun dilidir. Ruh, kim olduunuz ve Var Olan Her ey'le balantnz hakknda hisler yoluyla zihinle konuur. Btn yaamnz boyunca Var Olan Her ey'den ayrlmadan 139

N e a l e D o n a l d Walsch nceki hissettiinizi ararsnz. Her zaman bildiiniz fakat tanmlayamadmz zlem budur. Bu, yaamn kendi drt dr. Btn dsal olaylar hislerle deneyimlenir. Bu yaamn daha dk boyudan iin geerli deildir. Ken Keyes Jr. Your Roadmap To Lifelong Happiness adl bir baka kitabnda bu konuya deinir. Ken bize, eer bir ylan sizi snrsa, bu onun kzgn olduunu gstermez, der. Ylanlar fkeyi bilmezler. Byle bir duygulan yoktur. Belli dsal uyanlara kar hayatta kalabilmeleri iin uygun davranlarda bulunmak zere talimat alm, snrl bir srngen beyni ile igdsel olarak davranr. Bir ylan isel uyanlara karlk veremez. Hi isel uyans yok tur. Dier yandan, bir memelide her ikisi de vardr. Dnya ze rindeki yaam evrimi devam ettiinden memelilerin beyni s rngenlerin beyninden sonra gelimitir. Bu, ikinci beyin sevi yesidir ve burada duygular deneyimlenir. Bir aslan eer alam tehlikeye girerse fkelenebilir. Bir aslan, belli isel ve dsal uyanlara sahip olduundan yaam sava iin ihtiyalanna uy gun olarak davranr. nsanolunun nc bir beyin geliimi seviyesi vardr. nsan beyni dncenin, mantn ve muhakemenin bulundu u yerdir. Burada hem sezgiler hem de hisler (srngenlerle memelilerin beyinleri) beraberce, daha yksek seviyede anla lan, analiz edilen ilemcilerdir. Verilere dayanarak bilinli kararlarn verildii yerdir. Bilinli kararlarla bilinsiz karar lar arasndaki fark, bilincin sonular dikkate almasdr. nsanlar davranlannn sonulanm dnmeden hareket ettiklerinde, "hayvan gibi davrandklarndan" bahsedilir. Hayvandrlar, tabii ki. Bizler memeliyiz ve srngenlerin beyinlerinin zerinde, gelimi memeli beynimiz var. Bizde de tpk ylanda olan sava veya ka mekanik gds vardr. Aslann fkesinin aynsna da sahibiz. Ve daha yksek yaam formlarnn, yksek geliim gstenni varlklarn muhakeme
140

T a n r N e ster? yeteneine sahibiz. Ancak bunu kullanmamz gerekir. Duy gular, birok insann etkin ekilde kullanmad beynin muh teem aralardr. ou insan yaamlarn duygularla yarat mak yerine, duygular reddederek geirirler. O halde imdi, ayrlmadan nce bu fevkalade bilgiyi siz lerle paylamak istiyorum. Bu bilgi, "Eer Tanr hibir ey istemiyorsa, o halde bir tanrya sahip olmamn amac nedir?" sorusunu dorudan cevaphyor. Bir tanrya sahip olmann amac; Tann OLAN z ve enerjiyi kullanmaktr; bir ekilde kendi deneyiminizi yarat manza ve bu sayede Tann gibi yaratc olmanza izin veren yaamdr.

141

N e a l e D o n a l d Walsch

26

Tanr'nn sizi yaratt ekil sayesinde (Bu Tanr'nn olu eklidir), her duygu, dtan gelen doal uyarc bir olay ol madan deneyimlenebilir. Bu, phesiz yaamn en byk srlarndan biridir. Bu, Tanr'nn ileyi eklidir. Sadece bir olay dnp deneyimlemek istediiniz duy guyu yakalayabileceinizi biliyor muydunuz? Bazen bir korku filmi izlersiniz ya da romantik bir film. Gerekten bedeninizle hibir dsal deneyim yaamadan filmde oynayan kiinin sahip olduu tm duygulan deneyim lersiniz. Ekranda seyrettiiniz kiinin o duygular iinde ol madn, sadece rol yaptn bile bilirsiniz. Hi fark etmez. Her ekilde o duyguya sahip olabilirsiniz. Film yapmclar bu duruma, "askya alnan inanszlk" derler. Onlarn ii, filmi, inancnz durdunnadan akmasn salayacak kadar gereki yapmaktr. Ayn teknolojiyi kendinizi barole yerletirerek ve motor di ye seslenerek, zihninizin ekrannda da kullanabilirsiniz! stedi iniz anda arzu ettiiniz duyguya sahip olabilirsiniz. Ve imdi, ite gerek mucize! Sklkla, bir duyguyu iinizde yaratmakla, dnzdaki bir olay yaratabileceinizi greceksiniz. Bunu duydunuz mu? Burada sylenen kk bir anlatm de ildir! Bu byk bir duyumdur. inizde bir duygu yaratmak, dnzda bir olay yaratabilir. Bunun nedeni, duygularn enerji yi harekete geirmesidir ve enerji, yaam maddesidir. Bu olgu, duygulann bize yaratma gc veren Tann'mn bir amaam olduunu anlayan Hristiyan rahip saygdeer Dr. 142

T a n r N e ster? Norman Vincent Peale'in elli yl kadar nce yazd klasik kitab Pozitif Dncenin Gc {The Power of Positive Thinking) adl kitabnda fevkalade bir anlayla tartlmtr. Bu kitap milyon larca satmtr ve kitab bugn de kitaplarda, ktphanelerde ve her on-line kitap sanda kolayca bulmak mmkndr. Bu muhteem srece daha gncel ve Hristiyan kkenli olmayan bir yaklamla bakan ise, Esther ve Jerry Hicks'in cokunun gcnden bahseden ada kitab Ask and It Is Given 'dr. Kitap sizi; cokuyla nasl buluacanz, cokuyu nasl yaratacanz, zengin ve dolu deneyimler yaratmak iin nasl muhteem bir ara olarak kullanacanz hakknda ay dnlatr. Bir eyi zihninizde resmederek, zaten olduunu grerek, kendinizin o duyguyu deneyimlemesine msaade ederek, insanln bugne kadar duymu olduu en harika haber olan Tanr'nn Hibir ey stemediinin kamt olarak, yaratabilir siniz. Eer Tanr bizden belli bir ey isteseydi, bize istediimiz her eyi yaratma gcn zor verirdi! Ama biz bu gce sahi biz. Buna inanyor musunuz? Eer inanmyorsanz, doal olarak bu gce de sahip deilsinizdir - nk bu gc sahip olmadnz gereini yaratmak iin kullanyorsunuz. ("nancnz dorultusunda yaayacaksnz.") Tam insanla sadece bir tek ey sylyor: "Benim senin iin arzum, senin kendin iin olan arzundur." Bu, mucizelere yer aar. Gnlk yaamnzda kiisel mucizelerinize. Bu, Tanr'nn size nasl zen gsterdiidir. Tanr size, kendinize zen gsterme gcn vererek zen gsterir. Her insann kendi gerekliini yaratma yetenei vardr. Btn insanlar yaratcdr ve bizler kendi gerekliimizi imdinin her nnda yaratyoruz. Bu yzden "imdi" var olan en nemli andr - bu nokta Eckhart Tolle'nin muhteem kitab imdinin Gc 'nde etkili ve gzel bir ekilde anlatlmtr. 143

N e a l e D o n a l d Walsch Srecin yaratlmasnda en etkili olan imdi'nin nnda ne yaptmz deil, ne hissettiimizdir. Duygularnz isel ger ekliinizi; isel gerekliiniz de dsal gerekliinizi yaratr. Bu sizi ofr koltuuna oturtur. Maalesef birok kii, nasl araba kullanldm bilmez. Kontrolszdr, nk birdenbire duygular "onlar teslim alr" ve onlar ynetir. Genellikle pek ounun byle anlarda yapt ey btn yaamlarn etkiler. Dnyann her yerinde sunduum Kendinizi Yeniden Ya ratn seminerlerinde bunu o kadar sk duyuyorum ki. Bu se minerlerde katlmclara, "Arzu ettiiniz her duyguya sahip olabilirsiniz. Duygular Seilebilir eylerdir, Tahamml Edilmesi Gereken eyler deillerdir," diyorum. Onlara, duygularn dnceler yoluyla yaratldklarm ve her dncenin zihnin sihirbazlkla ortaya kard bir fikir den te bir ey olmadn, gerek deil, sadece gereklik HAKKINDA bir fikir-sizin fikriniz- olduunu sylyorum. Kendinizi Yeniden Yaratn seminerlerinin bir blmnde insanlar "hikyelerini" terk etmeye davet ediyoruz. Benim lgatmda hikye, genellikle bir yargdan domu, Balang Dncesinden zihinlerimize dm, batan sona bir ey veya bir kii hakknda zihinlerimizde yarattmz senaryo lardr. Bir kez bunu anladnzda yaamakta olduunuz dene yimde arzuladnz duyguyu yaratmaya karar verebilirsiniz ve o anda olay setiiniz yeni ekliyle deneyimleyebilirsiniz. Hatta belli durumlarda ve olularda ne hissetmek istedi inize, olaylarn ncesinde bile karar verebilirsiniz. imdi bir gece ge saatte bir kasaba yolunda lastii patla yan bir adamn hikyesini anlayacam. Bagaj aan adam krikosunun olmadn grr. Hemen etrafna bakmp, "Belki etrafta bana krikosunu dn verecek birilerine rastlarm," diye dnr ve yolun aasna doru yrmeye balar. Y144

T a n r N e ster? rrken btn olup biten hakknda kendi hikyesini yaratmaya balar. "Kasabann dndaym," diye szlanr. "Kilometrelerce hi ev olmayacak." Fakat birden ilerdeki iftlik evini grr. "Saat ok ge," der kendi kendine. "Herhalde kimse uyamk deildir." Soma pencerede k grr. "Herhalde yanan bir gece lambasdr," der kendi kendine. "Btn aile derin uyku dadr, ifti btn gn tarlada almtr ve onu uyandrmak imknsz olacak. Birisinin kapya gelmesi iin kapya defa larca vurmam ve uzun sre beklemem gerekecek. ifti uyansa bile onu yatandan kardm iin bana ok kzacak ve ona bir krikoya ihtiyacm olduunu sylediimde 'Aman Tamm, imdi giyinip ahra kadar gidip onu almam gerekir!' diyecek ve imdi gerekten kzp belki de kapy suratma arpacak ve ve ve..." Bu sre zarfnda olduka gerginlemi olan adam iftlik evinin kapsna varmtr. Kapya zellikle serte vurur, kap neredeyse nnda alr. "Evet?" der korkmu olan ifti ierden. "Neden bu ekilde davranyorsun?" diye barr adam. "Sen nasl bir insansn. Bamn dertte olduunu gr myor musun? Tek istediim kk bir rica! Tek istediim bir kriko! imdi sakn kapy yzme arpmay dnme bile!" te tam o anda ifti kapy yzne arpar. Hayatnda byle bir durumun en azndan baka versiyo nunu yaamam canl bir insan bulmak neredeyse imknsz dr. Bu, insanlarn kulland en gl yaam aletlerinden biri olduu halde az anlalan bir deneyimdir. ou insan bunu kaytsz olarak kullanr. Duygularmza nceden karar verme sreci olumlu veya olumsuz ekillerde kullanlabilir; ancak zcdr ki, daha ok olumsuz ynde kullanlr, nk genellikle -tekrar sy leyeceim- insanlar bunu kullandklarn bilmezler ve asln da kullanmay da reddederler. Bir ey olmadan nce yargyla
145

N e a l e D o n a l d Walsch varlan bu n dnceye nceden yarglama veya nyarg denir. Kiinin salkl nyarglar veya salksz nyarglar ola bilir. Salksz nyarglar, nceden yaptnz ve size gergin lik veren, sizde fke, kzgnlk ve korku gibi olumsuzluklar yaratan yarglardr. Salkl nyarglar, nceden yaptnz, ancak size isel huzurun, isel cokunun ve rahatln olumlu deneyimlerini getiren yarglardr. Yaamnzda olmasn beklediiniz olaylara (bir anda dn dnzden ok daha fazlasnn nceden kolaylkla tahmin edi lebilir olduunu greceksiniz) bakabilirsiniz ve onlar hakknda ne hissedeceinize nceden karar verebilirsiniz. Bu "hesaplama" gibi grnebilir ve yledir de! Hesaplama yapyor olmann hi bir yanl taraf yoktur, zellikle de kendiniz ve tm ilgililer adma en iyi duygusal sonucu yaratmay tasarlyorsanz. Ben buna Olumlu nyarg derim. Tam u anda, tam burada neler olduuna dair de yeni bir bak as yaratabilirsiniz. "Eylem" diye adlandrd srecin yaratcs Byron Katie, Stephen Mitchell'le beraber yazd Loving What Is {Olan Sevmek) adl kitabnda bu konuya muhteem bir netlikle de inmektedir. Eylem sreci, benim Kendinizi Yeniden Yaratn seminerlerinde kullandm "imdi Ne Olacak?" srecime ok benzer. Her iki sre de kiileri, bir ey hakkndaki fikirlerini gerek deneyimleriyle karlatrmaya davet eder. Yani, "hika yeleriyle", an iinde ve burada yaadklar gerekleri karlatrrmaya. nsanlar "hikyelerinden" vazgemeye istekli olduklarn da, bak alar deiir ve muhteem eyler olur. Ve insanlar Tanr 'nn Ne stediiyle ilgili "hikyelerinden" vazgemeye istekli olduklarnda, tm yaamlarm deitirmek artk mm kndr.

146

T a n r N e ster?

27

Yaamda ilk kez deneyimlediiniz ok az ey vardr. Korku hi kimse iin ilk kez deneyimlenen bir duygu deildir. fke de yle. Sevgi de yle. Daha nce hepsini deneyimlediniz. Hatta yasanmzda bu zamana kadar, hibir yeni duygu olmamasndan hareketle, hibir yeni duygu deneyimi yaa manzn mmkn olmadn da sylemek doru olur. Yeni olan her ey deneyimlediinizin yaratt veya uyard dsal durumlar ve olulardr. Hatta bunlar bile ok yeni deildir. Size nceki fiziksel deneyimlerinizi hatrlatan ve sizi duygu sal davranmaya davet eden tetikleyici mekanizmalardr. Ya ni, tam olarak sylemek gerekirse, sizi daha nce yaptnz gibi davranmaya veya tepki vermeye davet ederler. Alt beynimizi kullandmzda olan budur - daha nce bahsettiim srngenlerle memelilerin beyinlerinin birleimi. Beynimizin bu blm ayrt etmez, ayrt edemez. eyler arasndaki farklar bilmez. Zaman bilemez. Hibir n bir baka andan, hibir kiiyi bir dierinden ayramaz. Her iki zaman da bir sanarak, dnn imdi olduunu, imdinin dn olduunu zanneder. rnein her ikisini bir grdnden, einizi ebeveyniniz sanr. Ebeveynlerinizden biri size ocukken cannz ok actan bir ey sylemi olabilir, nk onlar en fazla onay bekledi iniz kiilerdi ve bugn, einiz size ayn eyi veya benzer bir eyi sylediinde, alt beyniniz konuann ebeveynlerinizden biri olduunu sand.

147

N e a l e D o n a l d Walsch Duygulannz ok uzun sredir bastrldndan, tepkiniz olana oranla ok daha "saldrgan" gerekleebilir. Ancak olay biraz yattnda, einiz ve siz beraberce bu kadar fke ve kzgnln nereden geldiini merak edebilirsiniz. Bunlar zilminizin imdinin nce olduunu, burann oras ol duunu ve onlarn bunlar olduunu dnmesinin davetiyesidir. Sava veya ka mekanizmamz tekrar almaya ba lamtr. Bu, "hayata kar kendini koruma" zamandr. Ustalar bu davetiyeyi reddederler. Sanki daha nce hi byle bir ey olmam gibi, her eye ilk kez gryormuas na bakarlar. Ne hissettiklerine derinden bakarlar ve bunun ardndaki gerei kefederler. Ustalar; her na, nm zgn gnahyla deil, zgn dncesiyle yaklarlar. Bylece, ustalar daha nce deneyimlenmi bir nm tekrar yaratlmasn ve bunun etrafnda oluturulmu hikyeyi gr mek yerine, imdiki n -imdi ve burada olam- grebilir ler. Yani, bakalar iin tepki zaman, usta iin yaratma za mandr. Siz de aynsn yapabilirsiniz. Bilinli olarak nasl hisse deceinizi seebilirsiniz. Bunu; hislerinize srngenlerin ve memelilerin beyinlerinin birleimi olan alt beyninizin deil, st beyninizin karar vermesine msaade ederek salayabilir siniz. Tam tabiriyle, bilincinizi ykseltebilirsiniz. O anda hisleriniz, tpk ustalarnki gibi, tepkisel deil yaratc olacak lardr. En iyi dostlarnz olacaklardr. Bilinli olarak semediiniz nilerinizle bile dost olabilir siniz, nk size isel gereinizle dsal gerekliiniz ara snda ne kadar mesafe olduunun sinyalini verirler. Byron Katie Loving What Is kitabnda, "Gl bir duy guyla srklenip gitmek o kadar kolaydr ki," der. "Her stres li duygunun, 'bir ryann iinde yakalandn' diyen efkatli bir alar saat grevi stlendiini hatrlamak yararl olacaktr. znt, ac ve korku, 'Tatlm, u anda dndne iyice
148

T a n r N e ster? bak. Senin iin gerek olmayan bir hikye yayorsun,' diyen armaanlardr." Olumsuz bir his deneyimlediiniz anda, bilinaltmza "Bana bunu gsterdiin iin teekkr ederim," diyebilir ve gereklemesini salamadan, bir duyguya dnmesine m saade etmeden, o olumsuzluun gitmesine, serbest kalmasna izin verebilirsiniz. Duygu, hareket halindeki enerjidir. Sahip olduunuz his lerle ne yaptnzdr. Bir duygu, bir ey hakknda sahip ol duunuz dncedir. Bir duygu bir patlamadr, bir ortaya kma hali, belli bir ekilde dnldnn ifadesidir. O dnceyi harekete geirerek gereklemesini salar. sel bir fikrin dta resmedilmesidir. Genellikle biz "duygularmz gsteririz". Yani beden ne hissettiimizle ilgili dnyaya telgraf eken bir ey yapar (ne e ile srarz!). Biliyorum, burada ok ufak bir fark var. Ba na yle geliyor ki, "duygu", zihnimizin bedenimize nasl hissettiimiz hakknda yapmasn syledii eydir. Bir ey "hissederiz", soma da "duygusunu" yaarz. Bu da, Hareket halindeki youn Enerji'dir. Hisler her zaman gerektir. Duygular bazen kandrabilir. Caddenin kar tarafnda alayan birini seyreden kiinin, ne olduu hakknda hibir fikri yoktur. kinci kiinin neler his settiini bilmiyordur, tek bildii ikinci kiinin olay hakknda duygulara sahip olduudur. Bu his znt veya byk mutlu luk olabilir. Yani hisler en derin gereklerimizdir. Duygular ise akln sonsuz (ve hzl) analizleri sonucunda elde ettii zihinsel ve fiziksel belirtilerdir. Akln, hisler hakknda bir dirhem bile bilgisi yoktur. Hissi sadece kalp bilir. Tabii ki akl, bildiini sanr ve binbir trl tepkiyle karlk vermeye kalkar. Aslnda akln baz tepkileri, gerek ililerimizle uyum iindedir. Bazlar deildir. 149

Neale D o n a l d Walsch Yaantmzn byk karar ve seim anlarnda daha derine gidip Gerek Hislerimize yakndan bakmak bizim iin yararl olacaktr. Cevap bizim Duygularmzda deil, gerekliimizdedir. Kendinizi Yeniden Yaratn seminerlerinde kullandm "imdi Ne Olacak?" sreci, belirli bir olay veya acil bir so run iin harika bir yntemdir. Bu srecin iyi yan, bunu kul lanmay bir kez rendiinizde, kendinizin de yapabilmenizdedir. Arzuladnz her yerde, her an uygulayabilirsiniz. Balangta kt kalem kullamnak isteyebilirsiniz, ancak birka kez uyguladktan soma otomatikleecektir. Hi kimse ne yaptnz bilmeden, aklnzda sratle tekrarlayabilecei niz gerek bir zihinsel sretir. Bu, gnbegn, anbean deneyimlerinizi yaratmanzda usta ln ikinci boyutuna ulamanz salar. Ustaln birinci boyum, belirli bir ey hakknda bilinli olarak nasl hisset meyi setiinize karar vermektir. Ustaln ikinci boyum ise, sahip olduunuz hissi, o hissi kasten seseniz de semeseniz de, nasl ifade etmeyi setiinize karar vemektir. "imdi Ne Olacak?" srecinin amalar bunlardr. Bu ok gl bir maddedir. Bu iki etapl mekanizma Aralarn Arac'dr. Olumsuzluun sizi alt etmesi gerekmez; Siz olumsuzluk larn stesinden gelebilirsiniz.

150

T a n r N e ster?

28

Tanr'nn Ne stedii ile ilgili "hikyemizi" braktmzda, bir daha asla deneyimlemeyeceiniz veya semeyeceiniz iki hissi de serbest brakabilirsiniz: korku ve sululuk duygusu. Korkunun ve sululuk duygusunun insanln dmanlar olduunu sylemitim. Bu, derinden derine gerektir. Sululuk duygusu anlamszdr ve pimanlk duymakla ay n ey deildir. Pimanlk, bize yaptmz yznden zgn olduumuzu ve ayn eyi bir daha tekrarlamak istemediimi zi anlatan histir. Sululuk ise bizi bu konuda sulayan ve her ne yaparsak yapalm kendimizi kurtaramadmz bir histir. Pimanlk g verirken, sululuk felce uratr. Korku anlamszdr ve uyanyla ayn ey deildir. Uyan, bize kaldrmdan inmeden nce her iki tarafa bakmamzn bizim iyili imize olacam syleyen histir. Korku ise kaldrandan inmemi ze hi izin venneyen histir. Uyan g verenken, korku felce u ratandr. Korku, tpk btn hisler gibi titreim yaratan bir histir. Daha nce hislerin, gerekliin grnrln yaratabileceini renmitik. Bunun nedeni hislerin enerjiyi etrafta hareket ettir meleridir, hisler enerjidir ve enerji yaam maddesidir. Korku nun kendisi bir enerjidir, bir titreimdir. Her ey bir titreimdir. Kuantum Fizii ve Sper Sicim Teo risi -ve imdi bunun en son ekine M-Teorisi deniyor- var olan her eyin enerji "noktalanndan" olumadm, farkl oranlarda srekli titreen minicikten daha kk dairesel sicimlerden olutuunu syler. Bu sicimlerin birbirlerine balanma, birbirle-

151

N e a l e D o n a l d Walsch rini sarma ve birbirleriyle bir "sper sicim" oluturma yetenek leri vardr. Sper sicimlerin titreimlerinin zihinle yaratlabilmesi mmkn olabilir mi? Tartan insanlarn bulunduu bir oda ya girdiimizde, tartma biz odaya girdiimiz anda sona ermi olsa bile, kt titreimli bir odaya girdiimizi biliriz. Bunu hissedebiliriz. O titreimleri, tartan kiiler mi yarat mlardr? Hisler havada hissedilebilirler. Boluk ne kadar younsa, bunu hissetmek o kadar daha kolaydr. Bunun nedeni hissin yani enerjinin- bir yerde youn olmasdr. Bir yerde ne kadar az kii varsa, enerjiyi o kadar seyrekletireceinden, enerji hafifleyecek ve tanmlamas kolaylaacaktr. Hepimiz etrafmzda akan enerji titreimleri yaratrz. Dalgalanmalar retiriz. Biz kendimiz dalgalanmalarz. Biz ler srekli deien enerji alanlarnn etrafmzda dnd deiimleriz. Bunun karlnda dalgalanmalarmz enerji alanlarmza bitiik baka dalgalanmalar veya "bozukluklar" yaratr ve bunlar da etrafnda baka baka dalgalamnalar yaratr ve bu byle devam eder... Enerji bozukluklar da doru gitgide byyerek daha fazla alan etkilerler ve ba lang Kaynandan k yayarlar, fakat Kaynak'tan uzakla tka gitgide etkilerini kaybederler. Bylelikle her dnce, btn dnyay -hatta bir noktaya kadar btn evreni- etkiler. Ne kadar? Tam odaklanmann nadirlii ve ou insann yayd enerjinin sabit olmamasnn etkisiyle, herhalde ok belirgin bir ekilde deil. Ancak o enerjiye younlalr ve tutarl olunursa, eer bir lazer nnn ucu gibi olunursa ve srekli netlik olursa, ev redeki enerji alanndaki hemen hemen her engel kesilerek, o alan bizim kiisel olarak setiimiz ekilde yeniden yaplandrlabilir. Birok insann, kiisel gerekliklerini derinden ve drama tik olarak etkileyebilmeyi rendikleri yol budur. Onlar se152

T a n r N e ster? tikleri yaam yaarlar. Ve ok fazla birey kolektif olarak ayn seimi yaptnda, kolektif bilincin birleen enerjisi her ortamda geni gerekliklere nnda ve alglanabilen bir etki salayabilir. Nihayetinde, bu dnya zerindeki yaamn ken disini etkileyebilir. Yani buradaki sihir, odaklanma ve srekliliktir, buradaki yakt his; ara da dncedir. Nasl odaklanrz? Sreklilii nasl koruruz? Burada bize kolay anlalan, kullanm kolay bir mekanizma verilmitir. Bu mekanizma Niyet'tir. Yaratc enerjimizi her an niyetimizle etkiliyoruz. Bunu ister bilinli, ister bilinsiz yapalm, srekli olarak yapyoruz. Niyetimiz kendimize ne derece aksa, o derece bilinli yara tabiliyoruz. Kendi niyetimizin farknda bile olmadmz (bilinalt bir tepki) bir gndemden ortaya kyorsa, enerji miz o derece salyor ve hayatmzda istediimiz belli so nular yaratmak ok zor oluyor. Yaam, onunla ilgili niyetleriniz dorultusunda ilerler. Bu daha nce defalarca sylendi. u anda sizi buna dikkat etmeye davet ediyorum. Niyetlerinize dikkat edin. Niyetleri nize aklk kazandrmaya doru ilk admlan atarken sulu luu ve korkuyu serbest brakn; nk sululuk ve korku niyetlerinize glge drebilir.

153

N e a l e D o n a l d Walsch

29

Tanr 'nn Ne stedii, yaam sreci ve tam yaratclk tart masnda dikkatinizi ekecek bir ey var. Siz btn bunlarn merkezindesiniz. Tanr anlaynzda eksik olan sadece bir tek ey var. Siz. Eksik olan sizsiniz. Fakat artk eksik deilsiniz. Bir zamanlar kaybolmutunuz, fakat imdi bulundunuz. Kendinizi Tanr'da buldunuz. Ve Tanr'y kendinizde buldu nuz. Tam Tek Varlk'tr veya bir bakma, Tanr Tek'tir, Var lktr. Tam Varl ne demektir? Tam'nn "ne"lii Tanr'nm Olmasdr. Bunu dnn. Bunlar kalbinizin derinliklerinde tartn. imdi kavrayn snrlan geniliyor. Bir anda her ey aka kendini gsteriyor ki, Tanr'nm VARLIK olmas O'nun Olmasdr. "Varlk" ve "olmak" etir. Tam varlktr, Tam olandr ve Tam var olandr. Bu bir dng. Ba ve sonu yok. Bir balang veya bir sonu aramayn; nk 01mayan' bouna aram olursunuz. Sadece bir tane Olan var dr. Sadece Bir Tam vardr. Bu hangi Tann'dr? Adonai mi? Allah m? Elohim mi? God m? Hari mi? Yehova m? Krina m? Kral m? Rama m? Vinu mu?
154

T a n r N e ster? O Hepsidir, imdi kelimeler ekillenmeye balar. Kelimeler, en az g venilen iletiim eklidir. Daha fazla anlam aray srdn de, kelimeler ortadan yok olarak grevlerini en iyi ekilde yerine getirmi olurlar. Tanr'nn "ne"lii Tanr'nn olmasdr. Tam varlktr ama "ne"dir Tanr? Tam ne olandr? Tam var olandr. Tam var. Tam.

155

N e a l e D o n a l d Walsch

30

Tanr Tanr'dr. Ya da Tanr'nm kendi kelimelerini kullana rak: BEN BENM. Bydm yllarda bunu o kadar sk duymutum ki. Ben benim, dedi Kral. Ne anlama geldiini asla bilmezdim. Yllar soma bir gn, usta hocalarmdan biriyle yolda yryordum. Bir binann kenarnda kirli, kt kokan, sakallan bir kar uzam, sakat elinde bo bir arap iesi tutan bir adam grdm. Horluyordu. "te, Tanr'nn merhameti iin ben ilerliyorum," diye fsldadm. Hocam bana bakt ve "Hayr. te, Tanr'nn mer hameti sayesinde sen ilerliyorsun," dedi. Anlayamadm, hocam bana izah etti. "Kendi dnda bir ey grdn her seferinde, kendini o eyden ayrma, onunla birle. Onunla bir ol. Ayrlk dnce lerine msaade etme. O adama bak ve 'te ben, sarho ola rak,' de. Bir film yldzna bak ve 'te ben, mehur olarak,' de. imenlere bak ve 'te ben, imen olarak,' de. Kendini her yerde grmeye devam et. Sadece bak ve 'Ben buyum,' de. Bu altrmay her gn yap, ay iinde sana yaam hak knda tamamen farkl bir gr salayacaktr." Ben de yle yaptm. Bunu iimden syleyerek dolatm. Bir eye bakp kendi kendime, "Ben buyum," diyordum. Bir gn benimle beraber yry yapan birine neden her eye bu
156

T a n r N e ster? kadar derin baktm anlatyordum. Grne gre yzm deki ifade, bunu darya yanstyordu. Bana, "Ne dn yorsun?" diye soruldu. Ben de, "ey aslnda, bu olduumu dnyordum," diye cevapladm. "Sen o musun? Sen neden bahsediyorsun?" Ben de "Ben buyum ve buyum ve buyum....." diyerek etrafmdaki eyleri iaret etmeye baladm. Arkadam szm keserek, "Hayr, deilsin. Sen sensin," dedi. "Hayr, tam olarak deil. Sonsuz gereklikte deil. Hayal dnyamzda ben benim, ancak burada sonsuz gereklikte, bu 'benim' ve ayn zamanda da ben oyum," diye cevapladm onu. Arkadam bana sorgulayan gzlerle bakt. "Evet, gerekten, ben oyum... oyum" dedim. Soma srtmda bir rperti hissettim. Birden Tanr'mn etrafta dolatm, nesnelere iaret ederek inanmayan dnyaya "Ben benim" dediini hayal ettim. O anda zgrletim. Ve imdi siz de zgrsnz. Kendiniz hakkndaki snrlayc dncelerden zgrletiniz. Tann'yla sizin ayr olduunuza dair hl tatunduunuz fikirlerden zgrletiniz. Dnyann btn ruhlar zgrletirilebilir. Yeni Ruhaniyet adna yaplan, nihayet insanl ayrlk, kzgnlk, iddet ve korkutan Tann'dan zgrletiren insan haklan hareketidir. nsanolu her zaman zgrd. Sadece bunu bilmiyordu. Ne siz, ne de atalarnz, ne de atalarnzn atalan, Tann ko nusunda asla baansz olmadnz. Asla Tann'ya itaatsizlik et mediniz, nk Tann size hibir emir vermedi. Tann kimi ko muta eder ki? Eer komutlan yerine getirilmezse, Tann kimi cezalandm? Tann Sol Eline vunnak iin Sa Elini kullanr m? Dnyada gerekten ortaya kan Yeni Ruhaniyet ve Birlik fikri tam ekirdektedir. Bu gereklik htiya Duymama anla157

N e a l e D o n a l d Walsch yn douruyor. Mkemmellik, hibir ey istemeden ve hibir eye ihtiya duymadan Btn ve Tamam olmak olarak grlyor. Bu Yeni Ruhaniyet, bir kez daha aklk kazandrmak gere kirse, u anda insanln dinlerinin hibirinin yerini almak iste miyor, ancak onlar geniletmek istiyor, onlarn konumunu de itirmek deil, onlar tazelemek istiyor, onlar reddetmeyi de il, daha geni bir gereklik ve daha byk bir ilikiyle Yeni Milenyum iin yeniden canlandrmak istiyor. Yeni Ruhaniyet'te kutsalla hnnetsizlik yoktur, inanlar da deiiklik, inanszlk ve delalet de yoktur. Ancak farkldr. Bugne kadar dnyann byk dinlerinin rettiklerinden olduka farkldr. Belki de sadece bu sebeple de, insanlk iin ok byk deer tayabilir. Sizi ldren, Tam ve Yaam hakkndaki ayn eski hik yelerdir. Ayn eski dnceler, ayn eski kelimeler, ayn eski szlerdir. te kelimeyle Yeni Ruhaniyet: Tanr her eydir. Ne derin bir bildirim! Ne dikkat ekici bir anlay! Yaam deitiren bir farkndalk! Bu farkmdahktan kusursuz bir bilgi akar: Tanr hibir ey istemez. Bir anda anlamaya balarsnz. Birdenbire, grrsnz. n ceden krdnz, ama ndi gryorsunuz. Biz insanlarn "eytan'n tuzaklarndan" kurtarlmamz gerekmez, bizim kendimizden kurtarlmaya ihtiyacmz var dr. Kendimizi tam burada dnyada, Cehennem'e mahkm etmekle tehdit ediyoruz. Ancak dnyada Cennet'i yaratabili riz, ancak imdi ok akll bir seim yapmamz gerekir. Eski efsaneler, eski alarn hikyeleri ve geersiz ilahi yatlar ile yeni gerekler, daha fazla bilgelik, daha geni bir
158

T a n r N e ster? Tanr vizyonu ve "Bir" diye ifade edilen; yaam zaferini, yaamn iinde koruyan ve nihayetinde, Btn nsanlk in Yeni Bir Yaam ekli 'nin olaslklarm douran, birlik iinde bir Dnya arasnda seim yapmamz gerekecek. Dnmz ve Yarnmz arasnda seim yapmamz gereke cek. nsanla Yarn'n Tanrsnn muhteem olaslklarn ke fetmek ve bu yeni Tanrmn yaratabilecei dnya iin bir davetiye verildi. Bu; hi de yeni bir Tam deildir, tabii ki, sadece var olan Tanr'nn, Bir olan Tammn, Var Olan Tek ey'in yeni an laydr. Bu yeni anlay, daha nce yazlm olan Bin Senelik Ban' harekete geirebilir. Altn a Zaferimin domasm salayabilir.

159

N e a l e D o n a l d Walsch

31

Bu kitabn iindekilere ok az sayda insan inanabilecek. En azndan balangta. Burada sylenenlerin herkes tarafndan "tabii ki" denerek kabul edilecei gn de gelecektir. O gn geldiinde, btn bunlar o kadar ak grnecektir ki. Bugn bile bazlar iin nettir. Tam burada, u anda bu mesaja inananlar olacaktr. Aralarndan bazlar yerlerinde rahat duramayacaklardr. Duyduklaryla ilgili bir eyler yapmak isteyeceklerdir, nk bunun dnyadaki her eyi deitirebileceini nnda fark edeceklerdir. Bunlar; ssz alanlara adm atanlar, kendilerini takip ede ceklere geride izler brakanlar, sadece cesurlarn grebilecei ryalar olanlar, korkusuz olanlardr. Konumlan ok gz nnde olmayabilir, fakat ksa sre soma dnyay gerekten aydnlatan mumlar gibi grnecek ler. ok gl makamlarda olmayabilirler, fakat ksa sre soma btn trn mirasna sahip kmas ve nihayet kendi kaderini yaamas iin yetki sahibi olacaklar. Bu nedenle, dnyada yaam dikkat ekici boyutlarda deiime uraya caklar arasnda bulunacaklar. Ve bu onlann miras olacaktr. Siz bu az saydaki sekinlerden biri olabilirsiniz. Eer ru hunuz burada en basit haliyle aa kanlmak istenen mesa ja cokuyla snyorsa, artk sizin de onlardan biri olduunuz arptlamaz, yanl anlalamaz ve inkr edilemez. Eer onlardan biriyseniz, burada verilen mesajlan kendi yaamnzda uygulamaya balayabilirsiniz. Ve bu ekilde 160

T a n r N e ster? yaayarak, sessizce, dierlerini de deneyimleriniz hakknda bilgi salayan bu dramatik alternatif fikirleri dikkate almaya davet edeceksiniz, nk onlar, davranlarnz grmezden gelemeyecekler; ne bildiinizi ve bu bilgiye nasl ulatnz merak edecekler. Bu sizin iin, benim Sessiz Davet diye adlandrdm yaymanz iin en uygun zaman olacaktr. Davrannz, ya amnz, Sessiz Davetinizin ilk blmdr. Etrafmzdakiler ksa sre iinde dncelerinizin temsil ettii muhteem ola slklar kefetmek isteyecekler. Size yaamn iinde bu ka dar huzur, coku ve sevgiyle, daimi olarak nasl kalabildii nizi sorduklarnda, onlara anlatacaksnz. Sessizce, din dei tirmeye ikna etmek adna hibir giriimde bulunmadan, onla ra sadece dnyadan, yaamdan ve Tann'dan ne anladnz anlatacaksnz. Bu fikirlerin dnyalarn ba aa edebileceini bildiiniz iin bunu yapacaksnz nk u anda, dnyann biraz ters dnmesinin fayda salayacan biliyorsunuz. Bunu yapa caksnz, nk sizin gibiler yapmazsa, hi kimsenin yapma yacan biliyorsunuz. Burada sunulan mesajn, gz nndeki ve etkileyici ko numlardaki birok kiinin dikkatini ekecei dorudur. Bu mesajn hkmetlerde, i dnyasnda, medyada, elence dnyasnda, sporda, akademik alanda ve dinde yksek profil sahibi kiilere ulamamas son derece artc olur. Bunlarn arasndan sadece bir avu kadarnn bu mesajla hemfikir ola ca da dorudur. Ancak, neredeyse hibiri inkr edemeye cektir. Etkileyici ve gl konumlarda olan nemli kiiler ok fazla sayda insan tedirgin etmekten holanmazlar. Bu nemli olmann beraberinde getirdii bir sorundur. Eer "neminizle" evliyseniz, genellikle "gcnz"den boanmsmzdr. Bu yzden nemli insanlarn, hemfikir olduklar halde, greneklere uymayan fikirleri halk arasnda harekete 161

N e a l e D o n a l d Walsch geirmek iin fazla bir ey yapmalar beklenemez. Bazdan yapar. ou yapmaz. Bozulma; vicdan bozulmas, akl bozulmas ve irade bo zulmas gibi birok ekilde olur. En byk tahribat yapan da bunlann sonuncusudur. ou bozulma; dnyaya kiilerin yaptklanyla deil, yapmadklanyla gelir. Hibir ey yapmamak, her eyi yapmaktr. Hibir ey sylememek, evet demektir. Hayr demek, konuulmas gerekir demektir. nemli konumlardaki insanlann, insanln bugnk Tan r ve Yaam anlayna hayr demeleri zor olduundan, yeni fikirleri daha geni kitlelerin nemsemesi ve kefetmesi iin, yeni liderlerin bulunmas gerekecektir. Bu yem liderlerden biri olabilmek iin gereken ilk nitelik, irade gcdr. nsanlk kolektif iradesini geri kazanmaldr ve yeni liderler bu yolda ylmadan ve korkmadan yol gs termelidir. te siz burada devreye giriyorsunuz. Ltfen u anda, ruhunuzdan gelen arya cevap olarak kendinize, bu ifa veren mesaj getirdiiniz olaslm dikka te aln. Bu ykselen bir ardr. Umursamaz dnyada bir fark yaratmak iin iinizin derinliklerinden gelen bir zlem duygusudur. Bu umursamazlk yznden, dnyamz bizden almyor. Hayalini kurduumuz yaam, yava yava midimizi yitirdi imiz bir kbusa dnyor ve imdi uyanmazsak dnme ye devam edecektir. Biroklarnn umutlannda gnein battn grmzdr. Ancak, Ernest Hemingway'in gzel szlerle syledii gibi, gne yine doar. Gelin imdi gn doarken uyumayalm. Bu insanln uyanma zamandr. Tek tek ve birbirimizi uyandrarak, yeniden doalm m?

162

T a n r N e ster?

SONSZ

Bu pekl okuduunuz en nemli kitaplardan biri olabilir. Bu, kitapla hemfikir olsanz da, olmasanz da geerlidir. Eer hemfikir deilseniz, eminim ki kendi bak anz hakknda daha net bir fikir edinmisinizdir ve bu iyi bir ey dir. Eer hemfkirseniz, yararl olduuna ayn derecede emi nim. Ltfen bu kitabn amacnn, ieriiyle hemfikir olmanz salamak olmadn, ancak ok daha te bir amac olduunu belirtmeme izin verin: Tanr hakknda, Tanr 'nn Ne Olduu hakknda, Tanr 'nn Ne stedii hakknda bir tartmay tek rar balatmak. Eer kitap, sadece bunu yapabilmise bile, amacna ulam saylr. Bu konuyu benimle kefetme cesareti gsterdiiniz iin size teekkr ederim. Tanr hakknda her yeni ve farkl dncenin insanlar tarafndan desteklenmediini sizin gibi ben de biliyo rum. Bu insanlar bu konuda her eyi bildiMerini syleyenlerdir. Size, Tanr 'nn Ne stedii hakknda yeni bir dncenin, Tan r 'nn steyecei son ey olacan syleyeceklerdir. Yeni bir dnceye yer yoktur. Bu kuraldr. Yeni bir d nceye doru yaplan her giriim eytanidir. Yeni Dnce Hareketi eytan'n ii olarak kabul edilir. Brakn burada bu lunan yeni dnceleri kucaklamay, ciddi ekilde kefe giri tiinizde, sonsuz ruhunuzun kurtuluunu riske attnz syle yenler olacaktr. Eer insanlk, bilimde, teknolojide veya tpta ortaya ka cak yeni grler konusunda da ayn tutumu izleseydi, son 163

N e a l e D o n a l d Walsch yz ylda hemen hemen hi gelime kaydedilemezdi. Bu alanlarda bile yem grlerin kabul edilmesinin zaman ald bir gerektir, fakat en azndan buna izin verilir. En azndan gr sunulabilir ve somasnda da tartlabilir. lahiyatta durum byle deildir. Belli bir kltr tarafndan geni kitlelerce kabul edilmemi Tam ve yaam hakknda ciddi tartmalar yapma olasl, sadece yreklendirilmemekle kalmaz, baz yerlerde inanca kar saldr olarak nite lendirilir ve kurallara uygun olarak cezalandrlr. Hayal rn bir almada bile, Her eye Kadir Olan hakknda farkl dnceler kefedilemez. Salman Rt'y hatrlyor musunuz? ABD'de iler biraz daha arpc. Tanr hakknda yeni fi kirler, artc derecede, sadece yok saylyorlar. Ben New York Times 'm en ok satanlar listesine giren, Tanr hakknda 5 adet kitap yazdm, Times bir tekini bile incelemedi. En kutsal inanlar sz konusu olduunda cemaatimiz, doktrini ihlal eden hibir yeni gre tahamml etmeyecek, hatta sorgulamayacaktr bile. Yani biz birinci asrn ahlak, etik ve ruhani aralaryla yirmi birinci asrn gerekliini ya plandrmaya alyoruz. Bu, bir cerrahn gnmzn mo dern ameliyathanesine ok sivri bir tala girmesine benzer. Yannlarmz bu kadar ilkel aralarla ina etmek gerekmi yor. Tam hakkndaki yeni fikirlerin ve yeni dncelerin zer lerindeki yasaklan kaldrabiliriz ve kaldrmalyz. Tam ve Tan r 'um Ne stedii hakknda yeni bir tartma balamaldr. "inde yaadmz a ontolojik bozulmann titremesidir," der Jean Houston, sra d kitab Life Force'da. "Her ey deiiyor, ahlaki emirler, yaplar, standartlar, hkmet ler, dinler, ekonomi; fikir birliine vanlm gereklik ykl yor, yaamn arkasndaki doku ve gerekliimizi dzenledi imiz sre, kim olduumuz, neden ve nerede olduumuz dncesi deiiyor."
164

T a n r N e ster? "Varl sayesinde kendimizi anladmz dnyamz insanlk, Tanr, gerek ve ahlaki ve metafizik dzenle ilgili belli ncllerle, binlerce yl nce temel buyruklarla balayan bir dnya; varoluu yaanlannz bakmndan ise bilim devrimiy le yzyl nce balad- artk ilevini yerine getiremeyen bir dnyadr. Kontrat sona ermi, misalleri kemiren ve bizi ortala malarla tatmin etmeyen, kendimizi ayarlayacamz referans noktalan bulunmayan bir dnyadr. Uurumun devamndan kp komaya devam eden, bann belada olduunu fark edip 'Aman!' demeden nce Cehennem'in zerinde yryen izgi film kahraman bir kediden farkl deiliz." "Bir asrn sonu ile o sonu kefetmek arasnda bir gecikme sz konusudur. Biz gecikmenin ocuklaryz, ara dnem insanlanyz -yaamak iin daha ho bir zaman dilimi yoktur nk gelecek, ara zamanda alacaktr- yeni an tohumla r atlyor, yeni efsaneler grnmeye balyor..." Bu srece yardmc olabilirsiniz. ounuzun bunu istedii ni biliyorum. lk kitabmn yaynlanmasndan somaki yllarda ok sorulan bir baka som vard. Kitabn zgrletiren taze mesajndan derinden etkilenen binlerce kii bana yazarak, "Kitaptaki mesaja yardm etmek ve mesaj daha ileriye gtr mek, bu fikirleri paylamak ve yaymak iin ne yapabilirim? Eer Tann'nn koulsuz sevgisinin harika mesajlan bakalann, beni etkiledii ekilde etkileyebilirse, dnyay deitirebi leceklerini biliyorum. En azndan, insanlann bu konuda ko numalarn nasl salayabilirim?" diye sormutu. nsanlann bu konuda konutuklarn bilmek sizi memnun edecektir. Elinizde tuttuunuz kitap dnyann her yerinde okunacaktr. te burada bir sray yaptk. Yaplacak ok ey var, ama en bandan balyoruz. Burada muhteem bir frsatmz var. nsanln muhteem bir frsat var. imdi elimizde, Yeni Ruhaniyet'in dnyada ortaya kma olasl na, alan yaratma frsatmz var. Geleneksel inanlanmz hibir ekilde engellemeyecek, ykmayacak bir ruhaniyet 165

N e a l e D o n a l d Walsch eidi bu. Ancak geleneksel inanlarmz yenileyecek, taze leyecek, canlandracak, geniletecek ve kendi Tanr anlay larndan dolay hi kimsenin yanl olmad, Mkemmelli in birlemi ekliyle sonunda, yaamlarmza kiisel dene yim salayacak ve Tann'nn adyla knanmayacak ve ikilem yaratmayacak, iek aacak bir ruhaniyet. Bu dinden ok fazla ey talep etmek midir? yle midir? Hi sanmam. Fakat ifa verecek byle bir ruhaniyet, sizin katlmnz olmakszn gerekleemez. nk siz, bu mesajn yaratclar ve tayclar olmalsnz. Bu grev sizin iin ok mu byk? Hayr. Yapabileceiniz ok ey var, ilk nce evi nizde, ocuklarnza rettiklerinizde, ailelerinizle etkilei minizde. Soma da her gn dokunduunuz yaamlarda. ye rinde. Maazada. Bankada. Alveri merkezinde. nternette. Enerjinizi, deiim enerjinizi bu yerlere gtrn. Size do kunanla siz de, bu yerlerdeki insanlara dokunun. Tammn gerek sevgisinin mucizesi ve cokusu, Tann'nn rahatlatan, g veren ve yetki veren varlnn kesin kabul. Dnyada grmek istediiniz deiikliin kendisi olun. Gandi'nin sra d szleri ne kadar tekrarlansa azdr. Bu "deiimin kendisi olma" ii, tahmin ettiinizden daha ko laydr ve hayal edebileceinizden daha etkilidir. Her eyi deitirebilir. Sizin iin. Etrafnzdakiler iin. Onlarn etra fndakiler iin. Onlarn ve onlarn etrafndakiler iin... Gerekten. Gerekten. Buna inann. imdi size bu grevi stlenirken yalnz olmadnz bil dirmek istiyorum. Bu muhteem bir haberdir ve umarm b tn bu sylenenlerden aldnz da budur. Yzlercesi, binler cesi -hatta, milyonlarcas- imdi sizin gibi dnyor. Ben ne yapabilirim? Dnyamz iyiletirmek, daha iyi bir yer ha line getirmek, bu lgnla bir son vennek iin, ben ne yapa166

T a n r N e ster? bilirim? Hepimizin inanlarmz tekrar gzden geirmesini salayabilmek iin ve kiisel ykmmzla sonulanan bu inanlar deitirmek iin ne yapabilirim? Ve grdnz gibi dostlarnz var. Refakatileriniz var. Aynen John Kennedy'nin syledii gibidir: "Blnm olarak yapabile ceklerimiz azdr. Birlikte ise, yapamayacaklarmz azdr." O halde, haydi beraber alalm! Yapabileceimiz eylerden bir tanesi bakalarnn yaptk larna destek olmaktr. nternetle ve postayla elde etmeniz mmkn olan ve binlerce kii tarafndan okunan Changing Beliefs: The Newsletter of the New Spirituality 'yi (Deien nanlar: Yeni Ruhaniyet Gazetesi'ni) yaratma sebebim bu dur. Burada, koulsuz Tam sevgisinin yaamlarna dokun duu insanlarn ilham veren hikayeleriyle, Yeni Ruhaniyet ilkelerinin gndelik hayata nasl uyarlanacana dair makale ler ve sizi, Tam ve Yaam hakkndaki yeni dnceleri kl trn iine yerletirmeye alan dnyann birok yerindeki insanlarla bir araya getirecek bilgiler yer alyor. Bu muhteem gazeteyi newsletter@cwg.org'a kayt yapt rarak temin edebilirsiniz. Bu balantda, hzl ve kolay bir kayt sayfas alarak, ruhunuza hitap edecek aylk bir elekt ronik posta hediyesine ulama frsat sunulacaktr. (Eer bil gisayar kullanmyorsanz, aada belirtilen adrese yazarak, aylk gazeteyi posta yoluyla da temin edebilirsiniz.) Daha geni bir anlaynzla ilerlemeniz ve burada bulunan mesajlar gerek dnyaya uyarlamanzn bir dier yolu da kiisel ve ruhsal geliime odaklanan, Kendinizi Yeniden Yara tn seminerlerimize katlmaktr. Bu seminerlerde kitapta daha nce bahsedilen, kiilerin "hi kyelerini" brakma frsat veren ve yaamlarnn nemli anla rnda, tepkiden yaratmaya gemelerim salayan, "imdi Ne Olacak?" sreci de anlatlr. Program hakknda daha fazla bilgi edinmek iin www.nealedonaldwalsch.com'a girin. Burada, yeni "CwG Blog (Gnlmz)"u da grebilirsiniz.
167

N e a l e D o n a l d Walsch Nihayet, Yeni Ruhaniyet konumalarmda, snflarda, semi nerlerde ve almalarda, etkili ve gvenilir bir temsilci olman z destekleyen veya bakalarnn gerek yollarn ve en yksek potansiyellerini bulmalarna yardm ederek Yeni Ruhaniyet Yaam Kou ve iftlere Danman olmanz salayan Yaam Eitimi Prograrm'na (Life Education Program) kayt yaptrmak isteyebilirsiniz. Btn bu faaliyetlerde insanlara kendilerini geri veriyor olacaksnz. Daha byk bir ruhani anlayla insanl yeniden yarat may arayan, iinde benim de bulunduum bu kurum kr amac gtmeyen bir misyon stlenmitir. Bu kurum LEP'ye, aylk gazeteye ve insanlara kendileri hakknda en byk viz yonlarnn en byk versiyonunu yeniden yaratma imkn ve daveti sunan daha birok program ve faaliyete destek salar. Kurumumuzda, saylan yarm dzineyi gemeyen dk maala alan eleman ve onlara destek olan bir avu kararl g nllden oluan bir ekip vardr. Hepsi birlikte, elinizde tuttuu nuz bu kitabn iindeki mesajlan ve ayn zamanda "Tann'yla Sohbet" adndaki dnyann birok lkesinde yaynlanan seri ki taplarmda verilen mesajlan duyurabilmek iin almaktadrlar. Bu, gezegenimize muhteem bir ifa getirebileceine inandmz bir mesajdr. Bizimle temasa geecek kadar etkilendiinizi umuyoruz. Conversations with God Foundation PMB# 1150 1257 Siskiyou Blvd. Ashland, Oregon 97520 Tel: 541.482.8806 Website: www.cwg.org E-mail:info@cwg.org
168

T a n r N e ster? Ayn zamanda karde kurumlunuzla da balantya gemek isteyebirsiniz; bizim demein kurduu nsanlk Ekibi (Humanity's Team) www.HumanitysTeam.com Yeni Ruhaniyet gruplarm yerletirmek iin, dnya genelindeki ehir, kasaba ve kylerde baka eitim programlan ve faaliyetler zerinde bizimle yardmlaarak almaktadr. Bunlar, bu gayretin dnya zerinde ifadesidir. Part of The Change: Your Role as a Spiritual Helper {Dei imin Paras: Ruhani Yardmc olarak Rolnz) adndaki kita bmdan da bir tane edinmek isteyebilirsiniz. Kitap bir sesleni gibi, ancak sizin ve yaknlanmzm yaantlarna deiim getire bilecek, hemen uygulamaya geirebileceiniz 10 basit basama anlatan, hedefine ulaan bir elkitabdr. Eer isterseniz ben size cretsiz olarak elektronik bir kopya yollarm. Sadece www.nealedonaldwalsch.com'a girin ve istek fonnunu doldu run. Nihayet, zerlerinde "Ben Deiimin Bir Parasym" yazan mesajl bilezik lgnlna katlp kendinize ve evrenize bile zik alabilirsiniz, bylece dierleri de sizin dnya apnda bir gayrete dahil olduunuzu bileceklerdir. Bunun iin sadece www.partofthechange.com internet adresine girmeniz yeterlidir. 23 Haziran 2004'te en ilgin basn aklamas yapld. Hanis Etkileim tarafndan bir ay ncesinde ymtlen bilim sel anket sonularna gre, yetikin Amerikallarn yzde altm dokuzunun eitli dinlerin kresel bar elde etmede en byk engel olduuna inandklar tespit edilmitir. te bu, her eyden fazla gerei yanstyor. The New Revelations (Yeni Aklamalar) ve Tomorrow's God (Yarnn Tanrs) adl kitaplarmda, vurgulayarak dikkat ektiim nok ta da buydu. Bu kitaptaki fikirleri daha derin biimde anla malar iin tm okurlarm bu iki kitab daha yakndan ince lemeye davet ediyorum. Hanis anketi harika bir haberi mjdeliyor, nk artk birok kiinin bugnn dnyasnda en byk sorunun gerek 169

N e a l e D o n a l d Walsch yapsn anlamaya ve idrak etmeye baladn gsteriyor. Bu sorunu zmenin birok yolu vardr ve bir yazar, konumac ve ilahiyat profesr olan Dr. Bruce Chilton en dramatik yaklamlarndan birinin, rahip snfnn -Tanr'nm Szn dnyaya tayanlarn- ilahiyata verdikleri destei daha de rinden kefetmek iin aba sarf etmeleri olacana inanr. 2004 ylnn sonbaharnda, New York Eyaletimde Bard Ko lej i'ndeki ofisinde Dr. Chilton' ziyaret ettiimde bana, "Rahip snfyla din bilginlerini karlatnrken entelektel altyaplar nn ne kadar dar olduunu grmek beni olduka endielendirdi. Bence, bunu deitirmek iin kararllkla hareket etmeliyiz," demiti. Ona kesinlikle katlyorum. Dr. Chilton bana, bugnn ilahiyat rencilerinin etdn yaptklar konu hakknda gerekten aratrmalarm, karlatrmalarn veya derinden kefetmelerini salayacak sorular dahi sormadklar iin zellikle daha da zgn olduunu sylemiti. Sanki neredey se her seviyedeki doktrine meydan okumaya isteksizler, bu tarz meydan okumalarn ok sert olacan ve ilahiyat okulla rnda bile kimsenin ilgilenmeyeceini dnyorlar. Bu incelemelerine yant olarak, Dr. Chilton Bard da leri lahiyat Enstits kurmutur. Bana, "Yerel rahip smf benden konuma yapmam istedi inde Enstit almaya balad," demiti. Bu 1988'deydi ve imdi hevesli ve iyi eitimli dostlar, ruhani farkndaia ula m, dini bak alarndan farkl olan bir gr takdir eden veya etmeyen yeleri vardr. 1996'dan beri Enstit, tarihsel ierik ile karlatrmal ilahi yat konularna ynelen almalarla bir seri konferansa sponsor luk yapm, konferanslarda elde edilen almalar yaynlam ve uluslararas saygnlk kazanmtr. Ancak benim bak ama gre, en heyecan verici giriim Dr. Chilton'un bir somaki hedefidir; rahip snfnn gncel 170

T a n r N e ster? yelerine ileri derecede karlatrmal ilahiyat program ek lemek. Bu yaznn geerlilii iin New York Eyaleti'nin iznine su nulmaya neredeyse hazr olan program, rahip smfinn ve ilahi yat bilginlerinin ufuklanm geniletmek iin tasarlanmtr. Dr. Chilton, kaydm semelere gre yaplacam ve kresel dinlerin gizemli gelenekleri konusunda hassas olunacam aklad. "Her gn karlatmz kt huylu din tacMiinin karsnda, Amerika'mn ve dnyann dini mizacm deitirmek iin, rahip smfinn ufkunu geniletmekten daha fazla ve daha hzl etki edebilecek baka hibir deiim dnemiyorum." Bruce Chilton'un tam hedefe isabet ettiim dnyorum. Hem ok cesaret isteyen, hem de sra d anlaml bir ey yapt m gzlemliyorum. Kurduu enstitnn almalar ve gele cekte gerekletirebilecekleri dncesi beni heyecanlandryor. Eer leri lahiyat Enstits'nn almalanyla ilgili burada okuduklarnz size hitap ediyorsa, desteinizle o almalarn bir paras olacanz umuyorum. Maddi katklarnz (vergiden muaftr) aadaki adrese yollayabilirsiniz. The Institute of Advanced Theology at Bard College P.O.Box 5000 Annandale-on-Hudson, NY 12504-5000 Enstitnn internet adresi: www.bard.edu/iat Elektronik posta adresi: iat@bard.edu Telefon numaras: 845 758 7279. Bugn dnya barnn nnde duran en byk engel, din dir. Bu konuda hata yapmayalm. Konuyu saptrmayalm. Yzde altm dokuz Amerikalnn Harris anketinde yaptn yapalm. Aynen olan syleyelim. Bu konu o kadar telaffuz
171

N e a l e D o n a l d Walsch edilmitir ki, New York Times ke yazar Nicholas Kristof 17 Temmuz 2004'te bu konuda yle yazmtr: "Eer son kan Evangelist macera serisi Geride Kalan lar'a (Left Behind) inanacak olursak, sa dnyaya geri gele cek, Hristiyan olmayanlar soluna toplayacak ve hepsini son suza dek yanan atee atacaktr. "sa sadece bir elini birka santim kaldrm ve dnyada hepsim iine alp yutacak kadar byk bir yank alm ve genilemitir. Hepsi lklar atarak iine dm, ancak ksa sre soma feryatlan bitmi ve byk bir sessizlik iinde, yark tekrar kapanmtr. "Bunlar dnyada 60 milyondan fazla satan, Amerika'da ye tikinler iin en ok satanlar listesindeki kitaplardandr. sa'nn dnyaya dn ve Hristiyan olmayan herkesi gezegenden sprdn anlatan sonuncu kitabn ad Glorious Appearing'di (Parlak Zuhur). Etik temizliin dindarlk merte besinde kutlandm grmek endie vericidir. "Eer bir Mslman, Glorious Appearing'in slami versi yonunu yazacak olsa, Tam tarafndan Mslman olmayan milyonlann katledileceini sevinle anlatsa ve bu Suudi Ara bistan'da yaynlasa, o zaman demek istediim daha iyi anla lrd. An tutucu slami kesimin iinde banndrd hogr szl anlatan brorleri olduka kolay grebildik. Artk gzmzn nndeki perdeyi kaldrmann zamandr." Daha soma Bay Kristof ayn kede yazsna yle devam eder: "Tpk slami brorler Suudi Arabistan'da olduu gibi, bu gerek dnyada nemsenir. Her trl ar tutucu eilim, dindarlarla kendi aralarnda -kfir olanlar cehenneme giderkat ahlaki blnmeler yaratr." Soma sanki benim hislerime tercman olurmu gibi, Times'm ke yazan, "Yazmam iin ayrlan bu kede hi kimsenin dini inanlaryla dalga gemek istemiyorum ve milyonlarca Amerikalnn Glorious Appearing'de Tanr'nn Arzusunun anlatldn dnmelerini istemiyorum. Ancak 172

T a n r N e ster? dine, gerek bu lkede, gerekse Suudi Arabistan'da bir tabu olarak baklmasnn yanl olduunu dnyorum," der. Nihayet, Bay Kristof gazetesindeki grn ineleyici bir soru sormak iin kullanr: "Eer dini inanca balysa, hogrszl grmezden gelmeli miyiz? "Birok Amerikal Hristiyan, bir zamanlar ncil'in Afri kal Amerikallarn, Nuh'un olu Ham'dan gelen lanetlen milerin soyundan geldiini ve esaretlerinin Tanr tarafndan verildiini samrd. On dokuzuncu yzylda .milyonlarca Amerikal, ncil'deki esir yorumunu Tanr'mn sz olarak itenlikle kabul etmiti -ancak baz kiilerin aklamalar dini inanlarn itiraf etmek olarak alglanabilecei in byle sama bir rklktan bahsetmek yanl olacaktr. "nsanlarn rk bir tanrya veya ncil'e inanmayan mil yonlar cehenneme yollayan bir tanrya inanmaya haklar vardr. Bunu syleyen kitaplar yasaklamamz gerektiim dnmyorum. Fakat en ok satan kitaplarmz inansz kiilere kar iddet ve hogrszlk ieriyorsa, utanmal yz. "Amerika bunu temsil etmez, Tanr'mn da bunu temsil et tiinden phe duyarm." Eminim ki etmiyordur. Biz gerek yaam olarak adland rlan, buradayz, imdiki zaman kmazmzn yapsdr. imdi sorulacak asl soru, "Sorun Nedir? " deil, ancak "Bu Konuda Ne Yapacaz? " olabilir. Her ne yapmay seersek seelim, bunu yalmz yapamayz. Fark yaratmak iin bir kiiden fazlas -hatta birka kiiden fazlas- gerekecektir. Bylece ben de bir yiitlik gemisine biniyorum, bazlar yrekli, bazlar aratrmac olduumu syleyeceklerdir... Tanr ile Sohbet (tesi Yaynclk) kitaplarmn dnyada milyonlar etkilediini, saysz yaam iyiletirdiini biliyo rum. Eer o okurlarn sadece bir ksmm bulabilirsek ve im173

Neale Donald Walsch di Yeni Ruhaniyet'in yaratlmasnda birlikte almaya a rrsak, nihayet dnyamz yerinden oynatacak snrsz bir insan enerjisi kayna ve durdurulamaz bir gc harekete geirebiliriz. Eer burada okuduklarnzla etkileim iindey seniz veya Tanr 'yla Sohbet kitaplar sizi olumlu ynde etki lemise, ltfen kresel topluluumuza katln. E-maillerinizi readers@nealedonaldwalsch.com adresine yollayn. Bana ilham verin! Neale Donald YValsch Ocak, 2005 Ashland, Oregon Not: Tabii ki bu Yeni Ruhani mesaj hayata geirmenin en mzh yolu, bu kitab elden ele geirmektir. Birok kiinin eline geeceini umut ediyorum.

174

T a n r N e ster?

Var olan gereklikle savaarak asla bir eyleri deitiremezsiniz. Bir eyi deitirmek iin var olan modeli eski klan, yeni bir model ina edin. -R. Buckminster Fuller

175