Pilih jawapan yang paling tepat. I. Antara pernyataan berikut, yang manakah menerangkan tentang reka cipta?

A Mengubah suai barang yang ada di pasaran BMembeli barang baru di pasar raya C Mencipta barang yang sudah ada di pasaran D Menghasilkan sesuatu barang yang baru

2. Antara gambar di bawah, yang manakah menunjukkan reka cipta barang terbaru yang ada di pasaran

3. Rajah di atas menunjukkan botol air minuman. Bentuk asas geometri yang manakah terdapat pada botol tersebutI Kon II Kuboid III Silinder IV Piramid A I, II dan III B I, III don IV C II, III dan IV D 1, 11, 111 dan IV

4. Objek yang manakah mempunyai persamoan dengan bentuk silinder? I Bola II Pen III Kotak IV Botol A I dan II B I dan III C II don IV D III dan IV Pilih jawapan gang paling sesuai. 5. Sikap yang manakah dapat menyebabkan berlakunya kemalangan di dalam bengkel? A Teliti BSambil lewa C Berhati-hati DBekerjasama 6. Apakah yang perlu kamu lakukan jika jari kamu terluka ketika menggergaji kayu? A Memanggil ambulans B Melaporkannya kepada guru C Berlari keluar dari bengkel D Membalut luka dengan kertas las

• Kerosin

• Racun rumpai

7. Di manakah bahan di atas sesuai disimpan di dalam bengkel? A Di atas meja guru B Di dalam kabinet alatan C Di dalam almari berkunci D Di dalam laci meja guru

8. Antara alat keselamatan yang berikut, yang manakah perlu ada di dalam

bengkel? I Kotak jahitan II Kotak pertolongan cemas III Alat pemadam api IV Kotak komponen elektronik A I dan II B I dan IV C II dan III D I I I d a n I V

9. Apakah yang perlu dilakukan jika kamu hendak menggunakan alat elektrik di dalam bengkel? A Pastikan tangan kering B Pasang suis sebelum memasukkan plag ke soket punca bekalan C Menggunakan peralatan elektrik secara beramai-ramai D Menggunakan peralatan elektrik ketika guru tiada di dalam bengkel 10. Antara berikut, yang manakah sesuai dipakai di dalam bengkel? A Selipar BApron dan penutup rambut C Baju lengan panjang DTali leher 11. Antara ubat-ubatan yang berikut, yang manakah sesuai digunakan untuk merawat luka kecil? I Iodin III Ubat biru II Antiseptik IV Ubat tahan sakit A I dan II BI dan IV C II dan III D III dan IV

Tandakan () pada objek yang dilukis dalam bentuk 3D dan (X) pada yang tidak dilukis dalam bentuk 3D 12. 13 14

15

11 6

17

18

19

20

17

Namakan alatan tangan dalam gambar di bawah dan ngatakan fungsinga 21. 22

Nama alat :__________________ Fungsinya :___________________ ____________________ ____________________

Nama alat :______________________ Fungsinya : ______________________ _______________________ _______________________

23.

24.

Nama alat :__________________ Fungsinya :___________________ ____________________ ____________________

Nama alat :______________________ Fungsinya : ______________________ _______________________ _______________________

Suaikan pernyataan kepada jawapan yang betul. 25.Selalu digunakan sebagai langkah kerja yang terakhir untuk mencantikkan projek. 26. Bahan ini digunakan untuk mengemaskan dan mencantikkan permukaan kayu . 27. Alatan tangan ini berfungsi untuk mencengkam kayu ketika mengerggaji 28. Keutamaan yang harus diberiakan oleh setiap murid semasa membuat projek 29.Digunakan untuk membelah dan mengerat kayu yang kecil sahaja Gergaji puting Apit G Bahan kemasan syelek kekemasan

Pilih jawapan yang paling tepat. 30 . Kepentingan menggunakan bahan kitar semula ketika membuat sesuatu projek adalah seperti yang berikut, kecuali A dapat menjimatkan kos. Bdapat mengawal pencemaran alam. C dapat menjimatkan sumber daripada alam. D dapat menghasilkan projek yang lebih berkualiti.

31. Apakah kegunaan kad kerja? A Sebagai panduan untuk membuat projek B Sebagai bukti bahan projek telah dibuat C Untuk memastikan setiap murid melakukan tugasan masing-masing D Sebagai jadual yang menentukan tugasan murid-murid

32. Maklumat yang terdapat dalam kad kerja ialah I nama projek. II bahan dan alatan. III kos membina projek. IV langkah kerja. A I dan II B II and IV C I, II dan III D I, II dan IV 33. Lukisan projek meliputi semua yang berikut, kecuali A alatan tangan yang digunakan. B bahan untuk membuat sesuatu projek. C rupa bentuk projek. Dukuran bagi setiap bahan projek.

34. Alat yang manakah tidak digunakan untuk mengukur dan menanda? A Pembaris keluli B Pisau penanda C Pita pengukur D Penahan tepi 35. Untuk menguji kerataan permukaan, kita boleh menggunakan A paku. B gergaji puting. C sesiku L. D apit G.

36. Gergaji puting ialah alatan tangan yang sesuai digunakan untuk A memotong kertas. B memotong tanggam. C memotong besi dan PVC. D memotong papan tebal atau beroti. 37. Pemutar skru Phillips digunakan untuk melonggarkan atau mengetatkan A paku. B paku payung. C skru beralur lurus. D skru beralur palang. 38. Alatan yang digunakan untuk melubangkan papan lapis ialah A paku. B gergaji. C gerudi tangan. D gergaji tangan.

39. Apakah fungsi alatan dalam gambar di atas? A Mengapit benda kerja ketika menggergaji B Memindahkan jarak pada benda kerja C Membuat garisan bersudut tepat pada permukaan kayu D Menahan benda kerja semasa kerja menggergaji dilakukan 40. Bahan yang digunakan untuk membuat kemasan ialah I cat sembur. II kertas hiasan. III kikir parut. IV kerajang aluminium. A I dan II B II dan IV C I, II dan III D I, II dan IV

41. Syelek ialah bahan kemasan berbentuk A cecair. C kepingan. B heiaian. D semburan.

42. Mengapakah kertas las perlu dibalutkan pada bongkah kagu sebelum menggosok permukaan kayu? A Untuk menjimatkan kertas las B Untuk mengelakkan kecederaan pa tangan pengguna C Untuk mendapatkan tekanan yang sekata D Untuk mengelakkan kertas las daripada terkoyak 43. Yang manakah susunan langkah kerja yang betui? I. Potong kayu mengikut ukuran yang betul. II. Fahami lukisan projek terlebih dahulu III.Ukur dan tandakan kayu. IV.Licinkan permukaan kayu. A I. 11. III dan IV B II. I. IV dan III C II, III, I dan 11 D IV, III, I dan II

Padankan komponen yang berikut dengan fungsinya (untuk soalan 44 hingga 48).

Untuk memegang mentol

Untuk menghasilkan cahaya

Untuk menyambung dan memutuskan litar

Membekalkan arus terus sebagai kuasa elektrik untuk menyalakan mentol.

Untuk memegang sel kering

Namakan alat tangan di bawah .

49.

___________________________

50.

________________________

51.

_________________________

52.

________________________

53.

________________________

Labelkan lukisan bergambar di bawah . 54____________ 55____________

56______________

57______________

58______________

Nyatakan jenis litar bagi kedua-dua lukisan bergambar di bawah.

59.a.Litar A : __________________ __________________ 60. Berkan maksud kedua-dua litar tersebut .

b.Litar B : _____________________ _____________________

a. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ b. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Pilih jawapan yang tepat. 61. Antara komponen elektrik di bawah, yang manakah suis?
A

C

B

D

62. Yang manakah simbol suis ? A B B

63. Pilih pasangan yang betul .

64. Apakah aktiviti yang sedang dilakukan dalam gambar di atas ? A. Memotong wayar B. Menjalur wayar

C. Menyambung wayar D. Memutuskan wayar

65.Berapakah mentol yang digunakan di atas ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

66. Di dalam litar di atas , apakah yang akan terjadi jika mentol 2 dikeluarkan ? A. Mentol 1 akan terus menyala. B. Mentol 1 akan terbakar C. Mentol 1 tidak menyala D. Mentol 1 menyala semakin cerah

67. Rajah di atas menunjukkan litar bergambar untuk litar selari. Apakah yang akan berlaku kepada mentol di atas jika di tambah satu lagi mentol ? A. Mentol 1 akan malap B. Mentol 1 dan mentol 2 akan terus malap C. Mentol 1 dan mentol 2 akan menyala semakin cerah

D. Mentol 1 , mentol 2 dan mentol 3 akan menyala sama cerah.

68. Nyataka Dua tujuan utama melakukan penyenggaraan pada alat tangan di atas. a. _____________________________________________________________ ______________________________________________________________ b. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

69. Tandakan (/ ) pada bahan yang diperlukan untuk menjalankan kerja-kerja penyenggaraan alatan tangan di atas. Minyak pelincir Minyak tanah Surat khabar Pasir Tanah liat Turpentin Kain lap Thinner Berus cat Tepung kanji Gris Air garam Berus dawai Asid Kertas las

70. Kerja-kerja menyenggara peralatan melibatkan proses I. II. III. IV. Membersih Meminyak Menyimpan Mengubah suai A. B. C. D. I dan II II dan III I,II dan III I,II,III dan IV

71.Minyak disapukan pada alatan tangan yang diperbuat daripada logam untuk A. B. C. D. mengilatkannya menajamkannya mencegah daripada berkarat mencegah kerosakkan yang disebabkan oleh serangga.

72. Kerja-kerja penyenggaraan yang betul adalah seperti yang berikut, kecuali A membersihkan alatan. B menyimpan alatan. C memeriksa alatan secara rutin. D menyembunyikan alatan.

73. Berdasarkan gambar di bawah, senaraikan jenis tanaman hiasan dan juga satu contoh bagi setiap jenis tanaman hiasan tersebut.

Pokok palma Rumput karpet

Pokok kaktus Kaktus

Pokok bunga raya

Penutup bumi Pokok renek Pokok pinang Pokok bunga semusim

Pokok ketapang

Pokok naungan

Pokok menjalar dan memanjat Pokok bunga matahari JENIS TANAMAN HIASAN A. B. C. D. E. F. G. ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Pokok bunga kembang pagi

NAMA TANAMAN HIASAN _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

74. Namakan alatan perkebunan di bawah dan nyatakan kegunaannya

NAMA ALATAN

KEGUNAANNYA

Bahan organik 75. Bahan di atas terdiri daripada A pasir sungai yang halus. B bahan reputan yang bercampur tanah bakar dan reputan najis haiwan. C tanah biasa yang mengandungi tanahliat atau tanah kebun. D tanah merah daripada bukit. 76. Medium ditapis dengan penapis untuk A menggaul ketiga-tiga bahan supaya sebati. B membuang serangga dan organisma lain. C meningkatkan pengudaraan dalam medium. D mengasingkan batu dan ketulan tanah daripada medium. 77. Pasu perlulah mempunyai lubang untuk A membolehkan akar keluar. B memberi ruang untuk oksigen. C membolehkan air siraman yang berlebihan keluar. D membolehkan zat nutrien daripada tanah masuk. Sebelum ditabur, biji benih dicampur dan digaul dengan pasir halus 78. Apakah tujuan langkah di atas A Untuk membuat taburan yang sekata B Untuk mengelakkan penyakit C Untuk menyuburkan anak benih yang akan tumbuh daripada biji benih tersebut D Untuk mempercepat biji benih bercambah

79. Mengapakah medium anak pokok perlu disiram sebelum diubah ke tempat lain? A Supaya anak pokok akan terus hidup subur B Untuk memudahkan anak pokok dikeluarkan daripada bekas semaian C Untuk membersihkan bahagian pangkal anak pokok D Supaya anak pokok tidak perlu disiram lagi setelah diubah ke tempat lain