You are on page 1of 118

‫‪THAMAR‬‬

‫‪UNIVERSITY‬‬

‫جامعة ذمار‬
‫كلية الهندسة‬

‫‪Faculty Of‬‬

‫فرع الهندسة المدنية‬
‫‪Engineering‬‬
‫قسم بناء وانشاءات‬
‫– ‪(Civil Branch‬‬
‫)‪Building D.P.T‬‬

‫المستوى‪ :‬الثاني‬

‫‪Level: second‬‬

‫أوثش ِٓ ‪200‬‬
‫ِغأٌحِذٍ‪ٌٛ‬ح فً‬
‫اٌرىاًِ ِذٍ‪ٌٛ‬ح‬
‫إػذاد ‪ٚ‬إخشاج‬
‫َ ‪ /‬اعاِح ػثذ اٌثاعط ِذّذ اٌشثٍثً‬
‫وٍٍحاٌ‪ٕٙ‬ذعح تجاِؼح رِاس‬
‫‪OSAMH_ALSHABIBY@YAHOO.COM‬‬

‫‪1‬‬

‫∫‬

‫)‬

‫ן ן‬

‫–‬

‫(‬

‫∫–‬

‫)‬

‫√ ∫‬

‫√‬

‫(‬

‫)‬

‫√( ∫‬

‫√‬

‫√‬

‫∫=‬

‫‪3.‬‬

‫∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫‪2.‬‬

‫∫‬

‫√‬
‫∫‬

‫∫=‬

‫)‬

‫∫‬

‫)‬

‫∫‬

‫ٔضشب‬

‫×‬

‫دً اخش ‪ٔ /‬فشع‬

‫)‬

‫‪2‬‬

‫(∫‪7.‬‬
‫( ∫‬

‫‪y = 3x + 5‬‬

‫)‬

‫∫‬

‫(∫‪6.‬‬

‫)‬

‫ٔغا‪ٚ‬ي اٌرىاًِ ػٍى ط‪ٛ‬سج داٌح ×‬
‫ِشرمر‪ٙ‬ا‬
‫‪ٔٚ 3‬مغُ ػٍى ‪3‬‬

‫(‬

‫‪5.‬‬

‫(‬

‫ٔغا‪ٚ‬ي اٌرىاًِ ػٍى ط‪ٛ‬سج‬
‫داٌح × ِشرمر‪ٙ‬ا‬
‫ٔضشب‬

‫×‬

‫‪ٔٚ 2‬مغُ ػٍى ‪2‬‬

‫حل اخر ‪ /‬نفرض‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫)‬

‫( ∫‪8.‬‬

‫(‬

‫√∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫‪+c‬‬
‫)‬

‫)‬
‫البسط مشتقة للمقام‬
‫‪3‬‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫∫‬
‫∫‬

‫∫‬

∫(

) (

(

)

)

(

)
(

∫√

(

(

)

)

(


)

( )


)

( )

4

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫أوالً ‪ -:‬نضرب ونقسم في‬

‫∫‬

‫ثانيا ً ‪ :‬نالحظ البسط مشقة المقام‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫نالحظ البسط مشقة المقام‬

‫∫‬

‫∫‬
‫نالحظ البسط مشقة المقام‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫√‬

‫√‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫√‬

‫(‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫)‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫√‬
‫√‬

‫)‬

‫√‬

‫∫‬
‫√‬
‫∫‬

‫)‬

‫√‬

‫√(‬

‫(‬

‫∫ قاعدة‬

‫‪5‬‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫(∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫) √‬

‫) √‬

‫( ) √‬

‫) √‬

‫(‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫) √‬

‫( ) √‬
‫(‬

‫) √‬
‫) √‬

‫√‬
‫) √‬
‫) √‬

‫(‬

‫(‬

‫) ) √‬

‫‪6‬‬

‫) √‬
‫( ) √‬

‫(‬
‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫مالحظة ‪ /‬من خواص‬
‫اللوغاريتم الطرح يرجع‬
‫قسمة والجمع يرجع ضرب‬

‫(‬

‫√‬

‫√‬

‫) √‬

‫(‬

‫) √‬

‫(‬

‫) √‬

‫(‬

‫) √‬

‫(‬

‫) √‬

‫(‬

‫∫‬

‫√‬
‫(‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬
‫(‬
‫√‬

‫∫‬

‫(‬

‫) √‬
‫(‬

‫) √‬
‫) √‬

‫(‬

‫) √‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫√‬
‫√‬
‫(‬

‫√‬
(

)

dx
(

(


(

)
)

(

)

(

)

)

7

‫∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫∫‬

‫)‬
‫)‬

‫√∫‬

‫(√ ∫‬

‫(‬

‫∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫∫‬
‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫مالحظت ‪ /‬هناك حل اخر بتطبيق صيغت التكامل مباشرة‬

‫√‬

‫√‬

‫)‬

‫(√‬

‫∫‬

‫∫‬

‫√‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬
‫√‬

‫‪8‬‬

‫اذا كان‬

‫∫‬

∫√

(

)


( )


(

(

)

)

9

(

(

)√

(√

√ )(√

)

√ )√


(

(

√ )(
√ )

(

√ )
(

√ )(

(

(√ )

(

√ )

√ )

(

(

√ )

√ )

(


√ )

√ )

√ )


(

(

√ )
√ )

10

‫│‬

‫) √‬

‫√(‬

‫) √‬

‫√(‬

‫√‬

‫√‬
‫)‬

‫│‬

‫()‬

‫(√‬

‫│‬

‫√‬

‫) √‬

‫(‬

‫√‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫√‬
‫√‬

‫√‬

‫) √‬

‫(‬

‫∫‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬
‫(‬

‫∫‬

‫‪11‬‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫√‬
‫هنا تطبيق الصيغة العكسية‬

‫∫‬
‫∫‬
‫∫‬
‫∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬
‫√‬

‫√‬

‫دالة‬

‫√‬

‫√‬

‫هنا تطبيق الصيغة العكسية‬

‫مشتقتها‬

‫∫‬

‫√‬

‫هنا تطبيق صيغة‬

‫)‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫│‬

‫)‬

‫∫‬
‫∫‬

‫(‬

‫√‬

‫√‬
‫√‬

‫√‬

‫∫‬
‫∫‬

∫ √

∫(
√(

)
)


√(

)

12

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬
‫(‬

‫)‬

‫√ )‬

‫√‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫البسط مشتقة للمقام‬

‫∫‬

‫√‬

‫)‬

‫√ )‬

‫(√‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫√‬
‫√ )‬

‫‪13‬‬

‫∫‬

‫(‬

‫∫‬

‫) ()‬
‫) (‬

‫) ( )‬

‫∫(‬

‫) (‬

‫) (‬
‫)‬

‫) (‬
‫)‬

‫(‬

‫(∫‬

‫) (‬

‫(‬

‫) (∫‬
‫(‬

‫)‬

‫√)‬

‫هنا استخرجنا عامل مشترك‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫هنا تطبيق الصيغة العكسية‬

‫∫‬

‫∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫∫‬
‫)‬

‫(√‬

‫√‬

‫(‬

‫√‬

‫∫‬
‫√)‬

‫√‬

‫‪14‬‬

‫√‬

‫√‬

‫∫‬


√ √


∫(

)


(

) = 2√

(
)
√ ()

15

‫(‬

‫نقسم ونضرب)‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬
‫(‬

‫)‬

‫√‬

‫)‬

‫(‬

‫) (‬
‫)‬

‫‪16‬‬

‫(√‬

‫∫‬

‫) (∫‬
‫)‬

‫√‬

‫∫‬

‫(‬

u=

v=

u=
v=

(


∫(

)

(

)

(

)

)

u=

v=

(

)
17

u=

∫(

)

(

v=

)
∫(

)

u=
v=

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)=

u=

v=

–∫
–∫

u=

v=[


]
18

‫(‬

‫)‬

‫=‪u‬‬

‫∫‬

‫=‪v‬‬

‫∫‬
‫∫‬

‫)نقسم قسمة مطولة( البسط اكبر من درجة المقام‬
‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫=‪u‬‬

‫∫‬

‫=‪v‬‬

‫∫‬
‫)نقسم قسمة مطولة( البسط اكبر من درجة المقام‬
‫‪+‬‬
‫مالحظة ‪/‬‬
‫استخرجنا هنا عامل‬
‫مشترك وهو‬

‫‪19‬‬

‫*‬

‫∫‬
‫(∫‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫(∫‬

‫)‬

‫=‪u‬‬

‫البسط اكبر من المقام نقسم‬
‫قسمة مطولة‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬
‫)‬

‫∫‬
‫∫‬

‫(∫‬
‫∫‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫= ‪u =u‬‬
‫=‪v= v‬‬

‫∫‬

‫√‬

‫√∫‬

‫√‬
‫ٔضشب ‪ٔٚ‬مغُ فً ‪2-‬‬
‫ٌٕجؼٍ‪ٙ‬ا‬

‫مشتقتها‬

‫ط‪ٛ‬سج دالة في‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫√‬
‫√‬
‫√‬

‫‪20‬‬

‫)‬

‫∫‬
‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫=‪u‬‬

‫∫‬

‫=‪v‬‬

‫)‬

‫∫‬
‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫=‪u‬‬

‫(‬

‫)‬

‫اٌذً إٌ‪ٙ‬ائً‬

‫=‪v‬‬

‫]‬

‫ٔؼ‪ٛ‬ع تمٍّح‬
‫اي(‪)y‬‬

‫]‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫(= ‪u‬‬

‫([‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬
‫]‬

‫)‬

‫(‬

‫([‬
‫[‬

‫(∫‬

‫)‬
‫)‬

‫)‬

‫‪21‬‬

‫(= ‪u‬‬

‫(‬

‫)‬

‫(∫‬

‫‪ -1‬ػاًِ ِشرشن‬
‫‪ِ-2‬شتغ واًِ)‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬
‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬
‫)‬

‫)‬
‫(‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫=‪u‬‬

‫∫‬
‫)‬

‫∫‬

‫=‪u‬‬

‫(‬

‫∫‬
‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫ٔأخز (‪)e‬‬
‫ٌٍطشفٍٓ‬

‫(‬

‫=‪u‬‬

‫∫‬
‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫∫‬
‫=‪u‬‬

‫‪22‬‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫ٔأخز ػاًِ ِشرشن‬

‫)‬

‫اٌٍ‪ٛ‬غاسٌرُ ِغ ‪e‬‬
‫ٔخرظشٖ‬

‫(‬

‫)‬
‫(‬

‫))‬

‫(‬
‫)‬

‫))‬

‫(‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫=‪u‬‬

‫∫‬
‫=‪u‬‬

‫∫‬
‫∫‬
‫)‬

‫)‬

‫(‬
‫)‬

‫))‬

‫(‬

‫(‬
‫)‬

‫√‬

‫(‬

‫(‬

‫√‬

‫∫‬
‫∫‬

‫√‬
‫=‪u‬‬
‫‪du =dy‬‬
‫‪23‬‬

‫(‬

[(

)

]

∫(

)

u=
du =

(

)

(

)

∫(

(

)

∫(

)

u =(

)

(

du =

)
)

)

du =(

u =(

(

)(

)

∫(

)

dx

)
24

‫ِالدظح ‪ /‬اٌذً إٌى‬
‫إٌّطمح اٌّذذدج‬
‫ٌىفً ‪ٚ‬إرا أٔد ذشٌذ‬
‫ذثغٍط اعرخشج ػاًِ‬
‫ِشرشن‬

‫‪+‬‬

‫)‬

‫)‬
‫)‬
‫اعرخشجٕاػا‬
‫ًِ ِشرشن‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫(‬

‫(‬
‫)‬

‫) (‬

‫)‬
‫()‬

‫)‬

‫(‬

‫* =‬
‫(‬

‫=‬

‫(‬
‫)‬

‫()‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫(∫‬

‫(= ‪u‬‬
‫= ‪du‬‬

‫(∫‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬
‫(= ‪u‬‬

‫)‬

‫= ‪du‬‬

‫]‬

‫(∫‬

‫)‬
‫)‬

‫(∫‬
‫)‬

‫)‬

‫([‬

‫)‬

‫(‬
‫(= ‪u‬‬
‫= ‪du‬‬

‫‪25‬‬

‫]‬

‫)‬

‫∫‬

‫([‬
‫)‬

‫∫‬

‫(‬
‫) (= ‪u‬‬

‫اعرخشجٕاػا‬
‫ًِ ِشرشن‬

‫= ‪du‬‬

‫]‬
‫)‬
‫‪+c‬‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫[‬

‫)‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫(∫‬

‫)‬

‫(= ‪u‬‬
‫)‬

‫)‬

‫(∫‬

‫(= ‪du‬‬

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫(= ‪u‬‬
‫)‬

‫‪26‬‬

‫(= ‪du‬‬

‫)‬

‫]‬

‫(∫‬

‫)‬

‫)‬

‫(∫‬

‫([‬

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫(= ‪u‬‬
‫= ‪du‬‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫∫‬

‫]‬

‫)‬
‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬
‫)‬

‫دالة‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫‪u =x‬‬

‫∫‬

‫= ‪du‬‬

‫∫‬

‫‪27‬‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫مشتقتها‬

‫( [‬

‫∫‬

‫دالة‬

‫مشتقتها )‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫=‪u‬‬

‫√‬

‫= ‪du‬‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬
‫√‬

‫∫‬

‫√‬
‫√‬

‫√‬
‫√‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬
‫)‬

‫مشتقتها‬

‫√‬

‫دالة‬

‫)‬

‫مشتقتها ) (‬

‫)‬

‫( √∫‬

‫مشتقتها ) (‬

‫)‬

‫( ) (‬

‫) ()‬

‫=‪u‬‬

‫(∫‬

‫= ‪du‬‬
‫) (‬

‫‪+‬‬
‫) (‬

‫)‬

‫∫‬

‫) (∫‬
‫) (‬

‫‪28‬‬

‫)‬

‫(∫‬

‫) (‬

‫اعرخشجٕاػاِ‬
‫ي ِشرشن‬

‫√ (‬

‫= ‪du‬‬

‫) (‬

‫دالة‬

‫∫‬

‫( ∫‬

‫)‬

‫(= ‪u‬‬

‫) (‬

‫√ (‬

‫)‬

‫دالة‬

‫∫‬

‫)‬
‫)‬

‫)‬

‫( ) (‬
‫)‬

‫( ) ( *‬

‫(‬

‫( ) (‬
‫)‬
‫)‬

‫( ) (‬
‫((‬

‫√‬

‫√‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬
‫√‬

‫)‬

‫(‬

‫√‬
‫√‬
‫√‬

‫√‬
‫√‬

‫√‬
‫)‬

‫√∫‬

‫ٔضشب ‪ٔٚ‬مغُ فً ‪2-‬‬
‫ٔجؼٍ‪ٙ‬ا داٌح فً‬
‫ِشرمر‪ٙ‬ا‬

‫√‬
‫√‬

‫)‬

‫(‬

‫√‬

‫‪29‬‬

‫√‬

‫∫‬

‫∫‬
‫(‬

‫(∫‬
‫(‬

‫)‬

‫(‬
‫√‬

‫‪+‬‬

‫(‬

‫)‬

‫√‬

‫)‬

‫√‬
‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫√‬
‫√‬

‫√‬
‫∫‬

‫√ *‬

‫)‬

‫)‬

‫√‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬
‫( ∫‬
‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫∫‬
‫ٔضٍف ‪ٚ‬ادذ‬
‫‪ٔٚ‬طشح ‪ٚ‬ادذ‬
‫‪ٛٔٚ‬صع اٌّماَ‬

‫ٔ‪ٛ‬صع‬
‫اٌّماَ‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬
‫ٔضشب ‪ٔٚ‬مغُ فً ‪ٔ 2‬جؼٍ‪ٙ‬ا داٌح فً‬
‫ِشرمر‪ٙ‬ا‬

‫)‬

‫ط‪ٛ‬سج داٌح فً‬
‫ِشرمر‪ٙ‬ا‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫)‬

‫‪30‬‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫(‬
‫)‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫سوض ػٍى ػٍٍّح اٌطشح (ٌؼًٕ ‪ٚ‬ادذ ٔالض ٔض ٌغا‪ٚ‬ي‬
‫ٔض )‬

‫∫‬
‫∫‬

‫∫‬
‫نضرب نقسم في‬

‫∫‬

‫البسط مشتقة المقام‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫ٔضشب ‪ٔٚ‬مغُ‬

‫∫‬

‫فً‬

‫∫‬

‫∫‬

‫)‬
‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬
‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫‪,‬‬

‫‪31‬‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫‪) +c‬‬
‫(‬
‫‪) +c‬‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫‪) +c‬‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫(‬
‫)‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫ٔ‪ٛ‬دذ‬
‫اٌّماِاخ‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫( )‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫( )‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫√‬

‫)‬

‫(‬

‫√‬

‫√‬
‫)‬

‫√‬

‫(‬

‫‪32‬‬

‫)‬

‫(‬

‫√‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫(‬

‫√‬

‫)‬

‫‪+‬‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫√‬

‫√‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫√‬

‫√‬
‫(‬

‫*‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫√‬
‫)‬

‫√‬

‫اٌّماِاخ ِ‪ٛ‬دذج‬
‫ٔجّغ‬

‫)‬

‫ٔغرخشج ػاًِ‬
‫ِشرشن‬

‫√‬

‫(‬

‫√‬
‫√‬

‫(‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫(‬

‫)‬
‫√‬

‫‪33‬‬

(

)


(

(

)

) (

)

((

)

(

)

(

)

()

(
(

)

)

(

)

)

(

)

34

‫√‬
‫)‬

‫√‬

‫(‬
‫√‬

‫√‬

‫لاػذج ٘اِح جذا‬
‫‪ /‬إرا واْ‬

‫√‬

‫أو‬

‫√ )‬

‫فإْ‬

‫(‬
‫)‬

‫و‬
‫ٌظثخ اٌرىاًِ‬
‫واٌراًٌ‬
‫‪ٚ‬تؼذٌٓ ٔىاًِ‬
‫تاٌشادح‬

‫√‬

‫(‬
‫)‬

‫∫‬

‫(‬
‫√‬

‫∫‬

‫تإوّاي اٌّشتغ ٔأخز ٔظف‬
‫ِشتغ ِؼاًِ ‪x‬‬
‫ٔطثك طٍغح‬

‫ارا واْ‬

‫(∫‬

‫)‬

‫∫‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫√‬
‫∫‬

‫‪35‬‬

‫∫‬

‫)البسط مشتقة للمقام(‬

‫(‬

‫)‬

‫√‬
‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‪α‬‬


(

)

(

(

)

)


(

)
(
(


)
)


36

‫)‬
‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬
‫√‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫√‬
‫(‬

‫√‬

‫√‬

‫ط‪ٛ‬سج داٌح فً‬
‫ِشرمر‪ٙ‬ا‬

‫‪37‬‬

‫∫‬

‫√‬

‫√‬

‫ٔضشب ‪ٔٚ‬مغُ فً ‪2‬‬
‫ٌىً ٔجؼٍ‪ٙ‬ا داٌح‬
‫فً ِشرمر‪ٙ‬ا‬

‫∫‬

‫)‬

‫)‬

‫(∫‬

‫( ∫‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬
‫)‬

‫∫‬

‫(‬
‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬
‫)‬

‫∫‬

‫(‬
‫√‬

‫)‬

‫√‬
‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬
‫√‬

‫اعرخشجٕا‬

‫)‬

‫ػاًِ ِشرشن درى‬
‫ٌظثخ اٌثغط ِشرمٗ‬
‫ٌٍّماَ‬

‫(‬

‫√‬

‫∫‬

‫∫‬
‫)‬

‫)‬

‫‪38‬‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

(

)(
(

)

(

)

(

)

(

)

)(

)
(

)

39

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬
‫(‬

‫)‬
‫ذذً تاٌظٍغح‬
‫اٌرشاجؼٍح‬

‫)‬

‫تظ ٌ‪ٛ‬جذ دً اخش‬

‫∫‬

‫)‬

‫)‬
‫ٔضشب ‪ٔٚ‬مغُ فً‬
‫‪9‬‬
‫ٔضٍف ‪ٔٚ‬طشح‬

‫((‬

‫(‬

‫)‬
‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫∫‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫(∫‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬
‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫)‬
‫)‬
‫)‬

‫∫‬

‫)‬
‫)‬
‫)‬

‫‪40‬‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬
‫∫‬

‫∫‬

‫(‬
‫(‬
‫(‬

‫∫‬

‫تذٍث ٔخرظش‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫(∫‬

‫∫‬

‫ٔ‪ٛ‬صع اٌّماَ‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

[

(

)

(

)

(

)

]
)

(

(

)

(
(

)

((

)

)

)
(

(

)

(

(

∫(

)

(

)

((
(

(

)
)

)

)

(

(

)
)

(

(

)
)

)
(

(

(
(

(

)

)

)

)

)

)

)

(

)

41

(

)

(
[

(

(

)

)

]
)

(

)

(

)

(

(
(

)

((

)

)
)

)

(

)

)

(
(

(

)

(

(

)

)
(

)

(

)

)

(

)
(

)

(

(
))

(

)(

(

)[

)

(

)

]
42

‫()‬

‫)‬

‫)‬

‫()‬

‫(‬

‫()‬

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫)‬
‫)‬
‫)‬

‫ِٓ خ‪ٛ‬اص‬
‫اٌٍ‪ٛ‬غاسٌرُ‬
‫اٌجّغ ٌشجغ ضشب‬
‫‪ٚ‬اٌطشح لغّح‬

‫اٌّماَ الٌرذًٍ‬
‫ٔش‪ٛ‬ق ِا٘‪ ٛ‬اٌشلُ‬
‫اًٌٍ ٌظفش اٌّماَ‬
‫‪ٔٚ‬مغُ لغّح‬
‫خ‪ٛ‬اسصٍِح‬

‫‪43‬‬

‫)‬

‫(‬

‫()‬

‫(‬

‫)‬
‫(‬

‫()‬

‫∫‬

‫)‬

‫)‬
‫(‬

‫[)‬

‫)‬

‫()‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫]‬

‫(‬

‫(‬
‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫()‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫(‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫()‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬
‫(‬

‫)‬

‫()‬
‫)‬

‫(‬
‫(‬

‫∫‬
‫يصفر المقام‬


(

)(

(

)(

)(

(

)

(

)
(

)(

(

)
(

)
(

)
)
(
(

)(

)

)(

(

)

)
)

(

(

)(

)(

)(

)

(

)(

)

(

)

(

(

(

)

)
)

)(

(
(

)

)
)

)


∫(

)


44


(

(

)

)(

(

)

(

)

)
(

(

)(

)(

(

)(

)(
)

(

(

)

)

)(

(

)
)(

)(

)

)

)

(

(

)

(

)

(

)

[

(

)

(

) ]

(

)

[

(

)

]

(

)

(
(
(

)
)

)

(

(

)

)


45

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫()‬
‫)‬

‫‪+‬‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬
‫)‬

‫)‬

‫‪46‬‬

‫ِالدظح لثً ِأفه‬
‫االل‪ٛ‬اط ٌّىٓ ٔجٍة‬
‫اثٍٕٓ ِجاًٍ٘ ‪٘ٚ‬زا‬
‫ٌغ‪ٌٕ ًٙ‬ا فً ػٍٍّح‬
‫اٌذً‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬
‫(‬
‫()‬

‫)‬

‫()‬

‫)‬
‫(‬

‫)‬

‫()‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫)‬
‫(‬
‫)‬

‫)‬
‫(‬

‫∫‬

‫)‬
‫)‬
‫(‬

‫(‬

‫(∫‬

‫∫‬

‫(‬
‫(‬

‫()‬
‫(‬

‫∫*‬

‫(‬

(

(

) (
)

(

)

(

)

(

)

) (

)

(
(

)(
) (

(

)(

)

(

)

)

(

)

)
)
) (

(

(

)
(

)

(

)
(

)

(

)

)
(

)

)

(

)

(

) (

(

(

)

(
(

(

)

(

)
)


(

)

(

)
)

47

(

(

)

(

(

)

)

)

(

(

)
)

(
(

) ]

(

)

)
)

)

)

(

(

)
(

)

)
)

(

)

(

)

(
(

)

)
(

(

)
)

(

)

(

(

(
(

)

(

)

(
(

(

(

[

)

(

(

)

(

)

)

)
)

(
(

)

(

)

)

48

(

(

(

)

)
(

(

)

(

)

)

)(

(
(

)

(

)

(

)
)(

)

)

)

(
(

(

(

)
)(

(
)

)

)

(

)
(

)

49

(

* ∫

)

(

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
(

)(

)

(

)(

)

)

)(

)
(

(

(

)

(
)

)

(

)(

)

(
(

+

)

(

)

)

)
(

)

(

(

(

(

)

(
)(

)
(

)(

(

)

(

)

)
(
)

)(
(

)
)(

)

)

50


(

)
(

)

)

(
(

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)
)


)

)

)

)

(

)

(

)

)

(

)


(

(

)

(

)
(

(

(

)

( ∫

)

(

(

(

)
(

)

51

(
(

)

(

)

(

(

(

(

)(

)

(

)


(

)

)

(

)
)

)
)(

(

)

)(

)(


)

(

(

(

)

(

)
)

)

(

)

)(

(

)

(

)

(

(

(

)

)

)

52

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬
‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬
‫(‬

‫()‬
‫(‬

‫‪B+D‬‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫ٔغا‪ٚ‬ي اٌرىاًِ ػٍى ط‪ٛ‬سج‬
‫داٌح × ِشرمر‪ٙ‬ا‬
‫ٔضشب‬

‫×‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫‪ٔٚ 2‬مغُ ػٍى ‪2‬‬

‫∫‬

‫)‬

‫حل اخر ‪ /‬نفرض‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(∫‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫∫‬
‫∫‬

‫)‬

‫∫‬

‫(∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫√‬

‫√‬

‫)‬

‫∫‬
‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫يصفر المقام‬

‫)‬

‫()‬
‫)‬

‫‪53‬‬

‫(∫‬

‫()‬

‫(‬
‫()‬

‫∫‬

‫(‬

(

)
(

(
)(

(

(

(

(

)

)
(

(

)(

)
(

)

)(

(

)
)(

(

)(

)

)

)

)

(

(

)

)

(

)

)

)(

)

(
(

(

)
)

)
(
(

)

(

)

)

54

(

)


(

)

(

)
(

(
)(

(∫

(

)

(

)

(

)(

(

)

(

)

)

(
(

)

)

(
(

)

)
)

(

)

)

(
(

(

)

(
(

)
)

(

)

(

)

(

)

)
)
(
(

)
)

)
(

)

(

)

55


(

(

(

)

)(

)
(

(

)

(

)

)

(

(

)(

(

)(

)

(

)

(

(

)

)

)
(

(

)(

)

(

)

)

)
)
56

(

(

)

(

)

(

)

)

(

(

)

(

)

)

(

)

(
(
(

(

)

)

)

(

)(

(

)
)(

(
)

(

)

(

)

(

(

)

(

)(

)

)(

)

)
(
)(

)(
)(

)
)

(

)(

)

57

(
(

)(

(

(

)
(

(

)

(

)

(

(

(

)

(

)

)

)

(

)

)

)

(

)(
)(

(

)

(

)(

)
)

(

(

)

)

(

)

)

(

)

)

(

)
(

)

(

)

(

)

58

(

)(

)

(
(

)

(

)

(

)
(

)(

(

)(

)

)

(

(

)
(

(

(

(

)

)

(
(

)

)

)
(

)

)

(

)(

)
)

(

)
)

59

(

(

)

(

)

(

)

)

)
(

(

(

(

)

)

(

)

)

)

(

)

)

)(

)

)(

)(

)

(

(

(

(

)

)

)(

(

)

)(

(

)

(

(

(

(

(

)

)
(

)
)

(

)

(

)
60

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬
‫(‬

‫ِالظح ‪ٕ٘ /‬ان ػذج دٍ‪ٛ‬ي ٌ‪ٙ‬زٖ اٌّغأٌح‬
‫ػٍى دغة اٌفشع اٌزي ذفشضٗ ‪ٔ -1‬م‪َٛ‬‬
‫ِٓ اٌثغط ‪ٚ‬اٌّماَ‬
‫تاعرخشاج‬

‫∫‬

‫‪ٔ -2‬أخز اٌثغط ‪ٔٚ‬ىاٍِٗ ‪ٔٚ‬فشضٗ ب ‪y‬‬
‫تؼذ٘ا ٔشتغ ‪y‬‬

‫∫‬

‫∫‬
‫(‬

‫)‬

‫∫‬
‫∫‬

‫)‬

‫‪61‬‬

‫()‬

‫(‬

‫∫‬

‫)‬
‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬
‫()‬

‫)‬
‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬
‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫( )‬

‫∫‬

‫∫‬

‫(‬

‫(‬
‫( )‬

‫(‬
‫(‬
‫( )‬

‫قبل ما نفك االقواس نستطيع نجيب مجهول‬

‫‪62‬‬

‫(‬

‫()‬

‫)‬
‫)‬

‫()‬

‫(‬

‫)‬

‫()‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫( )‬
‫)‬

‫)‬

‫()‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫)‬
‫()‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬
‫(‬

‫( )‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫(‬
‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫*ٔفه االل‪ٛ‬اط فً اٌّماَ ٔالدظ‬
‫دسجح اٌثغط ‪ٚ‬اٌّماَ ِرغا‪ٌٚ‬ح‬
‫ٔمغُ لغّح خ‪ٛ‬اسصٍِح‬

‫∫‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(∫‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫)‬

‫()‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬
‫∫‬
‫‪63‬‬

‫∫‬

‫)‬
‫)‬

‫()‬
‫)‬

‫(‬
‫()‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫()‬

‫(‬
‫(‬

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫ِالدظح‪ /‬ارا وأد‬
‫خط‪ٛ‬اخ اٌرىاًِ طخ‬
‫فاٌرىاًِ طخ‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫()‬

‫∫‬
‫∫‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫‪64‬‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬
‫∫‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫)‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫∫‬

‫ٔال دظ اْ اٌزي ٌمثً‬
‫اٌمغّح ػٍى ‪ٛ٘ ٚ4ٚ3ٚ2‬‬
‫اٌؼذد ‪ٌ 12‬زٌه ٔفشع‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬
‫)‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫ٔالدظ اْ دسجح اٌثغط أوثش ِٓ‬
‫دسجح اٌّماَ ٔمغُ لغّح‬
‫خ‪ٛ‬اسصٍِح‬

‫)‬
‫)‬

‫)‬

‫‪65‬‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬
‫√ (‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫∫‬
‫(‬
‫(‬

‫∫‬

‫(∫‬
‫(‬

‫)‬
‫(‬
‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫∫‬

‫∫‬
‫)‬

‫∫‬

‫√‬

‫()‬

‫)‬

‫∫‬
‫(∫‬

‫√‬

‫(‬

‫(√)‬

‫√‬

‫√‬

‫∫‬

‫(‬

‫√)‬

‫∫‬

‫*اعرخشجٕا(‪ٚٚ )1+x‬ضؼٕا (‪)1+x‬فً‬

‫√‬

‫اٌّماَ ذذد اٌجزس يعني‬

‫)‬

‫( )‬

‫∫‬
‫√)‬

‫(‬

‫(‬

‫()‬

‫√‬
‫)‬
‫)‬
‫)‬

‫‪66‬‬

‫(‬
‫)‬

‫(‬
‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫(‬
‫)‬

‫(‬

(

)

( (
)

(
(

)

(

))
(

(

)

)

(

)
)

(

)


(

)

(

(

(

)
)(

)

(

)

)


) (

√(


(

)√

)(

(
(

(
(

)

(

)

)
(
(

√(

)

(

) (

)

√(

)

(

) (

)

)
)
)
)

(
(

)
)

(

)

(

)

)

67

(

(

)

)

(

)

(

)

(

)


(

)
(

(
)(

(

(
(

)

)

)

)
)

(
(

)
)

(

)

(

)

(

)


∫(

)

∫(

)

(

)


(

(

)
)

68

(

)√

(
)√

(

(

)√ (

)

(

)
)

(

(

)
(

(
(

)
)

(

(
(

)
(

(

(

)

)
)

(

)

)
(

(

)

(

)

)

)
)
(

)

)

(

)

(

)


(

)
(

(
)(

(

√(

)

)

)

)

√ (

(

)

√ )

(

)


(

)
69

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

√ )

(

)√

(

(√

)(
)

)(√

)√


)
(

(

√ )


(

(

)


(

)(
)

(

)

(
)(

)
)

70

‫]‬
‫)‬
‫(‬
‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫∫ [‬

‫(‬

‫)‬

‫√(‬

‫)‬

‫√(‬

‫)‬

‫√(‬

‫)‬

‫√(‬

‫√‬
‫√√‬

‫∫‬

‫√‬
‫)‬

‫∫‬
‫(‬

‫)‬

‫(‬
‫)‬

‫∫‬
‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫ٔغرخشج ػاًِ‬
‫ِشرشن‬

‫])‬

‫‪71‬‬

‫√(‬

‫∫‬
‫)‬

‫√(‬

‫√(√‬
‫)‬

‫∫‬

‫(‬
‫)‬

‫)‬
‫√( [‬

‫√(‬

‫√(√‬
‫√√‬

∫√ √

∫√

√(

)

√(

√(

(

)

(

)

)

)

√(

)

72

√(
)

√(

)

(

)
(

)

(

∫√

)

∫( )

)

(

(

)

)

∫√

(

(

( )

√ )


∫(

)√

∫(

)

(

)

73

[

]

√(

∫(

(
√(

)

(

)

)

)

)

(

) (

∫(

∫(

(

)

) dx

) dy

)

[

]

(

)

(

)

(

)74

(

(

)

)

(

(∫

)

(

)

(

(

)

)

√(

)

√(

)

√(

)

√(

)

√(

)

(

)

√(

)

√(
√(

(

)

√(

)

)

√(
)

√(

)

(

√(

)

)

√(

(

)

√(

)

)

√(
)

)

)
√(

)

75

∫(

)

(

(

)

( (

(

√ )

) )

(

(

)

(

√ )

(

√ )

)

(

)
(

(

)

)

(

(

)

)

(

(

)

(

)

)

(
(

)
)

)

76

[∫

(

)
(

(

)

)

(

(

)

(

]

)

)


(

∫(
(

√ )

(

√ )

)

∫(

)

(

[ (

)

[ (

)(

)

(

)

)
(

) ]
)

(

) ]

77

(

) [ (

(

) [

]

)
]

(

) (

)


(

)

(

)

[

(

)

(

(

)

(

)

]

(

)

(

)

)

78

)

√(
√(

)

√(

(

√(

(

∫√

)

∫√

(

)

√(

)

)√

)
)

√(

)

√(

)


(


(

(

)

(

)
)

)

79

∫(

)

(

(

)

)

(

[

(

)

(

)

)


(

) (

)

Put y =(

)

(

(

)

]

)
80
)
(


(

)

(

)

(

(

(
)


)

)
(

)


(

)
(

(

(

)
)

(

(

(

)

(
)

)

)
)81

(
(

)

(

(

)

)

(
(

)
)

)

*∫

(

)

(

)

(

)

(

)
(

)

(

(

)

(

)

(
(

+

)

)

)

82


(

(
)

(

)

(

)

(
(
(

)
)

(

(

)
)

(
)

(

(

)

)

(

)

(

)

)

)


(
(

)

(

(

)
(

)
(
)

)

(
(

)
)

)

83

‫‪+‬‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫√‬

‫)‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫∫*‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫(‬
‫√‬

‫(‬
‫√‬

‫)‬

‫(‬

‫ٔالدظ اْ ِاذذد اٌجزس‬
‫ٔغرطٍغ اْ ٔذٍٍٗ ٌزٌه‬
‫(‬
‫ٔفشع)‬

‫)‬

‫()‬

‫√‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫(‬

‫()‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬
‫)‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫√‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬
‫)‬

‫)‬

‫‪84‬‬

‫∫‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬
‫(‬

(

(

)

(

)

)

(

(

)
(

(
(

)

(
(

√(

)

)√(
(
)

(
(

(

)(

)

√(

)√(
(
)

)

)

(

)

(

)

)

)

(

)√(

)

√(

)

√(

)

(

)√(

)

√(

)

)
)

(

)

√(

)
)

)

(
)

(
(
(

)

)
√(

)

)

(
(

)
)


85

‫)‬
‫)‬
‫)‬

‫(‬
‫)‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬
‫)‬

‫)‬

‫(‬
‫)‬

‫)‬
‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫()‬

‫)‬

‫(‬
‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬
‫√‬

‫(‬
‫)‬
‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫∫‬
‫)‬
‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫‪86‬‬

‫(‬
‫(‬

‫√‬

‫√‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫(‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫ٔالدظ اْ ِاذذد اٌجزس‬
‫ٔغرطٍغ اْ ٔذٍٍٗ ٌزٌه‬
‫(‬
‫نفرض)‬

‫)‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫()‬

‫(‬

‫(‬

‫(‬

‫√‬

‫)‬

‫(‬
‫(‬

‫∫‬
‫√‬

‫)‬

‫()‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

(

(
(

)

(

)

(

(
(

)

)

(

(

(
(

)
)

(

)

)


(

)
)

(

)
(

)

)

(

)

)

(

)

(
(
)

(

)

)

)


)(

√(
(

(

)

)

√(

)


(
)√(
(
)

(

)√(

)

√(

)

(

)√(

)

√(

)

(
(

)
)

(
(

√(

)

√(

)

)
)

)
)

87


(

(

)

)

∫(

)

∫(

(

)

)

(

)


∫(
∫(

)

∫(

)

)
)


∫(

∫(

)

88

∫(

)

∫(

(

)

)

∫(

∫( (

)

))

∫(

∫(

(

)

(

)

)

)

)

∫(

∫(

∫(
∫(

)

)
)

89

∫(

)
∫ (


∫(

)

(

∫(


∫(

)

)

)

∫(

[

)

)

]

[

]

[

]

∫( (

∫(

)(

)

)( (

(

)) )

)(

)

90

∫(

)

∫(

)
∫(


[

]
∫(


∫(

)

)

)

∫(

)

(

)
[

]

[
(

]
)

91


(

)

(

(

)
)


(

(

)

)

)


(


∫(

)


92

∫(

∫(

)

)

∫(

∫(

)

∫(

)

(

∫(

)

)

)

93

∫(

)

(

)

)

(

)

(

(

)

(

(

)

∫(

)

)

)


)(
(

(


(

(

(
(

) )
)

)
)

94

‫)‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫(‬

‫()‬
‫)‬

‫درجة البسط تساوي درجة المقام‬

‫(‬

‫)‬

‫نقسم قسمة خوارزمية‬
‫نق‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫)‬
‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫)‬
‫(‬
‫)‬

‫)‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫∫‬
‫∫‬

‫(‬
‫(‬

‫()‬
‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬
‫)‬

‫)‬

‫‪95‬‬

‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫)‬

‫∫‬

‫(‬

‫درجة البسط تساوي درجة‬
‫المقام‬

‫)‬
‫)‬

‫نقسم قسمة خوارزمية‬
‫نق‬

‫)‬

‫√()‬
‫)‬

‫√(‬

‫√(‬
‫)‬

‫∫‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬
‫∫‬
‫(‬
‫∫‬

‫∫‬
‫√(‬

‫√()‬

‫√(‬

‫)‬

‫)‬

‫( √‬

‫√‬

‫√(‬

‫√(‬

‫)‬

‫√‬
‫)‬

‫√‬
‫√(‬

‫√()‬
‫√‬

‫√‬

‫‪+‬‬

‫] )‬

‫)‬
‫√(‬

‫] )‬

‫‪96‬‬

‫√‬

‫√(‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫√‬

‫)‬
‫)‬

‫√(‬

‫√‬

‫√(‬
‫√(‬

‫)‬

‫√(‬

‫∫*‬

‫[‬
‫[‬

*

(√

)

(√

)

+

*

(√

)

(√

)

*


(

(

(√

)

(√

)

+

)

)

(

)

(

)


∫(

)

+


(

(

)

)

dx

97

(

)

(

∫(

)

[

]


)

(

(

)

)

(

)


(

)

[

(

)

(

(

)

)

]

(

)

98

(

)

(

)

dx

(

)

∫(

(

)

)

99

‫∫‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬
‫∫‬

‫∫‬

‫درجة البسط اكبر من درجة المقام‬

‫)‬

‫نقسم قسمة خوارزمية‬

‫∫‬

‫)‬

‫)‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫∫‬
‫∫‬

‫∫‬

‫(∫‬
‫∫‬

‫‪100‬‬

‫(∫‬

‫(‬

‫∫‬

‫∫‬

‫(‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬


(

(

)

)

(

)

(

(

)


)

(

)

(

∫(

)

)

101

(

(

)

)

(

)


(

)
(

)

(
(

(

)
)

)


∫(
∫(
∫ (

)(
)

)

)

∫(

)

102

(

)∫*

(

∫[

(

)

(

(

)

(

)

(

)+

( )]
( ))

)

( )


(

)

(

)

(

)

(

)
)

(

∫(

)

(

)

103

‫(‬

‫)‬

‫∫‬

‫حل اخر بطريقة الضرب في مرافق‬
‫المقام‬

‫∫‬
‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫∫‬

‫)‬
‫]‬
‫)‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬
‫)‬

‫(‬
‫(‬

‫∫‬
‫)‬

‫‪104‬‬

‫∫‬
‫)‬

‫[)‬

‫(‬

‫(‬
‫∫‬

‫∫‬

‫)‬
‫(‬

‫(‬

‫∫‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫∫‬


(

)[

(

(
(

)

)
]
)

(

)

(

)
(


(

(

(

)

)

)
(

(

)

(

)

)

)

(

)(
(

)
)

105

(

(

)(

(

)

)

∫ (

)

)

106

(

*

)

(

)

(

(

)

(

)

)


)(

(

)

)
(

(


(

(

+

)

(

(
)

)

)

)

(

)

(

)

(

)
(

)
(

)

107

(

)

*

*∫

+

+(

)dx

108

∫(

)

(

)

(

)

(

)


(

)

109


(

)


(


)110

(

)

∫(
[∫
[∫

)

]
]

111

[

(

)

(

[

(

)

( )]

[

(


)

(

)

(

)

(

)

(

)
)

(

)

(

)

(

)
(

]

)

(

(

)]

(
(

(

(

)
)

)

(

)

)
(

)

(

(

)
)

)
112

(


∫√


(

)√

(

)(

)

(

(√

)(√

(

)

)

)
(

(

)√

)
(

(

∫√

)

(

)(
(

)(

)

)
)

)
113

[

(

)

(

(
(

)
)

(√

)

(√

)

(

)√(

(√

)

(√

)

(√

)

(√

)

)

(

)

(
(

)
)

(

)

(

) ]

((

(

)

(

)

(

)
)

)

(

∫ (

)

(

)

)

)

114

‫)‬
‫)‬

‫(‬

‫(‬
‫(‬

‫)‬

‫(‬

‫)‬

‫√‬
‫)‬

‫∫‬

‫(‬
‫√‬

‫√‬
‫(‬

‫)‬
‫√)‬

‫(‬

‫∫‬

‫√‬

‫∫‬
‫√‬

‫√‬
‫√‬

‫∫‬

‫لاػذج ٘اِح‪ /‬ارا واْ‬
‫√‬
‫√‬

‫√‬

‫∫‬

‫√‬
‫‪115‬‬

‫∫‬


(

)

(

)

(

)


(

)

(


(
(

(
(

)
)

(

)
)

(

)

)

(

)

(

(

(
(

)

)(
)(

)
)

)


(

)
)

)
(

116

(
(

)

(

(

)

(

(

(

)

)
)

(

)

)

)

117

118