Prof.

dr Staniša Stojiljković
Moramo da povratim o kontrolu nad svojim zdravljem . Čini se da čovek odbija da preuzme odgovornost za svoje problem e. Prevrnućem o svaki kamen, pogledati iza svakog drveta i osvetliti svaki mračan ćošak ne bismo li našli nekog koga ćemo da okrivim o za svoje bolesti. Imamo m entalitet žrtve, kao da je naš organizam samo nesrećna bespom oćna žrtva žalosnih događaja, zgodno igralište za svako zlonam erno biće koje se zadesi pored nas. Žrtva okolnosti? Greška! Kada je zdravlje posredi, mnogo je toga što možemo da učinim o da bismo odredili svoju sudbinu, i trebalo bi što pre da se pobrinemo za to.

MRŠAVUENJE

detoksikacija
na zdraviji način

ekologija organizma

MRŠAVLJENJE I DETOKSIKACIJA na zdraviji način EKO LO G IJA O RG AN IZM A

MRŠAVLJENJE I DETOKSIKACIJA
na zdraviji način

Autor:

Prof. d r Staniša Stojiljković

Izdavač:

„G oja”B eograd Tadeuša Košćuška 63 http://www.zdravzivot.com e-m ail: redakcija@ zdravzivot.com

EKOLOGIJA ORGANIZMA

Štam pa:

Prof. dr Staniša Stojiljlcovic

AMD Sistem, B eograd

ISBN 9 7 8 -86-86813-16-9

Beograd, 2008.

Beograd, 2008.

UVOD
Savremeni život, preplavljen bujicom najnovijih naučnih otkrića, kako u ishrani, tako i u farmaciji, tehnologiji i umetnosti, stalno pomera ravnotežu između živog organizma i okruženja. Ponajveća bolest savremenog sveta upravo i jeste taj disbalans između progresivnog narastanja znanja, koje je utkano u sve savremene tokove života, i našeg - neznanja. Pored to­ ga, u stalnoj trci sa vremenom, često zanemarujemo osnovnu svrhu života, a to je - uravnoteženo oblikovanje stvarnosti. I naše podneblje preplavljeno je proizvodima koji su rezultat burnog razvoja tehnologije. Potrošačko društvo vapi za što većim serijama, brzim obrtom kapitala, a u toj trci sa vremenom ishrana postaje najzapušteniji deo življenja. Umesto da hrana bude lek, ona postaje suprotnost tome, ili, pak, zamena za neka sadržajnija životna zadovoljstva. Savremena ishrana prebogata je, između ostalog, slatkišima, koji su proizvedeni po propisanim zakonskim sadržajim a dodataka (aditiva). Tako se, npr. čokoladi, da bi se sjedinila m ast sa kakaom i šećerom dodaju emulgatori, a da ne bi vrem enom užegla, moraju se dodati i neki antioksidans i konzervans. Nadalje, da bi čokolada bila ukusna, ukusnija od konkurentske, doda­ ju se i jake arome, koje su najčešće sintetičke prirode1. Cokolada konzumirana u većim količinama tipičan je primer jakog energenta. Međutim, ona može da bude hranljiva i korisna samo u malim količinama, pod uslovom da organizam istovremeno dobija i prirodne elemente u ishrani, kao što je npr. celuloza iz voća i povrća. Konzumiranje ovakve, koncentrisane hrane, ili npr. tableta i kapsula sa mnoštvom minerala, vitamina i antioksidanasa može pom oći samo u ekstremnim slučajevima, kada
1 Poznati em ulgatori kod čokolada su digliceridi i trigliceridi, kon­ zervans je butil-hidrazin-toluol, ili butil-hidrazin-anizol (B H T i BH A ), dok su pojaćivači arom e i arom ati sintetički vanilin, sintetički m iris pavlake i sl.

5

je organizam u lcrizi. Stalno konzumiranje koncentrisane hrane može ulenjiti želudac, tanko i debelo crevo, pa ćemo tako, posle izvesnog vremena, postati alergični na mnoštvo namirnica. Većina slatkiša najčešće sadrži veoma jake arome i veštačke boje. Jake arome prve dolaze do naših nerava, gde osm otskim razlilcama pritiska u nama pojačavaju glad. Ta­ ko, nekontrolisano jedem o, a zatim uzimamo i konzervisane sokove, koji imaju emulgatore, konzervanse i veštačke boje. Da bi organizam preradio šećere, naš pankreas radi punom parom, all ni on, kao ni jetra u prethodnom slučaju, ne može svojim enzimima da zadovolji potrebe za preradom šećera. Višak šećera u crevnoj flori uništava normalnu mikrofloru, tzv. probiotike i napokon se u našim crevima javljaju gljivice, najčešće Candida albicans, s kojom se veoma teško može izboriti i savremena medicina. Šećeri nakon prerade sa sobom nose određene količine nekih pratećih komponenti, koje su dozvoljene u hrani, ali kako mi do desetak i više puta koristimo šećer, ti dodaci, kao što je sumpor (kalijum-metabisulfit - vinobran), u organizmu uništavaju folnu kiselinu. Uzgred, vinobranom se konzerviše svo sušeno voće i povrće, kao i sva vina, i nemali broj tzv. prirodnih voćnih sokova. M asnoće i šećer su posebno teški za preradu. Proizvodi na bazi masnoća i šećera su rezultat neke tehnološke prera­ de i konzervacije.2 Različite vrste eurokrema tipičan su primer sjedinjavanja biljnih ulja sa šećerima i konzervansima. Još lead tome dodamo štetno prisustvo veštačkih aroma, boja i pojačivača ukusa... Oni nas zavaravaju da osećaj sitosti pomerimo za dvadesetak minuta unapred, taman toliko da pretrpamo želudac, lcoji podigne nivo dijafragme i mi ubrzo osećamo pospanost. Ako smo još uz kompjuter, ili pak televizor, trenutak kada ćemo prestati da konzumiramo hranu i dalje se pomera. Savremeni slatkiši sadrže u većini i margarin sa šećerom, što je veoma teška hrana za naš organizam, pogotovo kada sadrži veštačke boje i arome.
2 Tako životinjske m asti konzervišem o propil-galatim a, a ulja butilhidrazin-toluolom i butilhidrazin-anizolom (B H T i BHA).

Jetra kao osnovna laboratorija organizma stalno se puni i prazni. Njen zadatak je da izvrši selekciju produkata sagorevanja, da nas obezbedi čistom lcrvlju zbog prenosa kiseonika i ugljen-dioksida arterijskom i venskom krvlju. Jetra stvara prirodne emulgatore (žučne kiseline, odnosno njene soli), koji imaju za cilj da sve m asnoće unete u organizam pretvore u neki oblik rastvorljiv u vodi - mokraća, znoj ili pak produkti disanja i napokon stolica koja je neka vrsta sapuna. Sav višak masnoća koji smo uneli u organizam jetra ne može da preradi (preko žuči). Te masnoće se zato jedine sa nekim mineralima u crevima stvarajući sapune. Na ovaj na­ a n npr. izgubićemo esencijalni kalcijum iako smo ga uneli u organizam, jer će ga masnoće vezati i izbaciti sa stolicom iz organizma. Da bi u organizmu bilo kalcijuma, pre svega radi mišićne kontrakcije, organizam ga povlači iz svojih deponija, kostiju. Kako se u srži naših kostiju stvaraju crvena krvna zrnca, postajemo malokrvni, iako smo uneli velike količine hrane koja po svim normama zadovoljava potrebe. Jer, nažalost, ta hrana nije ravnomerno rasporedena. Da bismo se osvežili, počećem o sa konzumiranjem nekog soka ili, rede, voća. U tome na prvi pogled nema ničeg lošeg. Ali, ako je voće prskano prevelikom količinom insekticida i fungicida, a zemljište germicidima, koji su najčešće organska hlorna i fosforna jedinjenja sa dodacima arsena, cinka i sličnim hemikalijama, naš organizam dolazi u pat poziciju. Savremeni svet ustrojen je tako da industrijska hrana podleže kontroli, a na nama je da poštujemo norme konzumiranja. Ali, uz solidno predznanje i čitanje deklaracija. Znate li da litar gaziranog soka sadrži 60-80 grama šećera, ili kombinaciju šećera i nekog veštačkog zasladivača, veštačke boje i veštačke arome, te natrijum -benzoat i kalijum -sorbat kao konzervanse. Šećer iz soka mnogo brže dolazi do krvi, pogotovo ako smo pre ili posle soka popili kafu. Veštačke boje sadrže sulfojedinjenja nekih metala, koji se veoma teško mogu izbaciti iz organizma, a najčešće se deponuju u masnim tkivima. N atrijum -benzoat uvišku izaziva agresivnost kod dece. Kalijum -sorbat, koji se, uzgred, nalazi

6

7

ribe. Naš imuni sistem se sve više iscrpljuje. u sebi počinje da taloži holesterol. Dakle.lenja. Proteini iz hrane. Na to reaguju bubrezi i respiratorni trakt. najčešće u obliku kristala. koji u krvi vezuju kiseonik. zdraviju hranu u stomak! Vaš prof. Sledi razmišljanje kako u postojećim realnim okolnostima održati funkcije organizma u ravnoteži. Tako. Naša creva ponovo postaju . te naš organizam. koji će obnoviti građu crevne flore i odgovarajućom kom binacijom hrane dovesti stanje organizma na zavidni nivo. višak žuči ne od­ lazi stolicom i organizam upada u sopstvenu klopku. Potrebno je sistemski upoznati tok procesa hrane u organizmu i nastajanje otrova. ujedno uništavaju crevnu mikrofloru. Inače. Crevna flora polako gubi svoju funkciju. U krvi reaguje sa unetim pesticidima. Želudac je u klopci. ako je gajeno veštačkim đubrivom. počinjem o duboko da dišemo. žučna kesa se prazni. Ili putem kapsula ili pak putem probiotičkog jo gurta. Ali. antibiotici koji su neophodni kod nekih rizičnih bakterijskih oboljenja. Tako deo nesvarene proteinske hrane iz mesa. kapilara. oni stvaraju velike probleme norm alnom metabolizmu organizma. npr. sok. a venska krv. Pamet u glavu. koji se talože u zglobovima. naš organizam postaje smetlište raznovrsnih dodataka hrani koji se u ovakvim uslovima života i ishrane ne mogu izbaciti iz organizma. smrznuta peciva. Tanko crevo i debelo crevo gube svoju elastičnost i permeabilnost. Naime. [etra luči žučne kiseline. Ovladavanjem sleda procesa u organizmu omogućavamo njegovu samoorganizaciju.umesto prijatelja imamo neprijatelje.) izaziva gasove u stomaku. pa postajem o malokrvni. nastaju hemoroidi. što dalje pogoršava naše stanje. pasulja i si. Umesto jedne skladno podešene celine. insekticidima ili nelcim drugim aromama iz hrane. konditorski proizvodi i dr. višak lciseonika u krvi sužava krvne sudove. soje. jaja. nepasterizovano pivo. rešavanjem problema crevne flore.crevnoj flori . M i imamo osećaj nedostaka vazduha. Staniša 8 9 . bundevom i sl. U crevima guše dragocene probiotike. Višak proteina u hrani sa našim genetskim sklonostima najčešći je uzročnik većine reumatskih bolesti. Iz njega ne može da odlazi hrana. odnosno masne ugruške. Za dobro zdravlje potrebno je mnogo više od površnog traganja za jednim medikamentom. sušeno voće. potrebno je iz organizma odstraniti sve neželjene i štetne materije. probiotički jogurt je najbolje konzumirati sa oligosaharidima iz voća. metale. umesto da se hranom održava. kečap. koji često veoma brzo i efikasno deluju na ciljano oboljenje. Pomozimo svom organizmu. pom oći sistemu disanja. zbog viška masnoća i manjka ugljen-dioksida. u kojoj se isoljavaju neke neželjene soli.. U slučaju prejedanja (pomeranje pH iznad 4) nitrati mogu u želucu da se transformišu u nitrite. sadrži nekoliko puta više nitrata nego što bi ina­ ce sadržavalo. kada ih ima višak. u njima se stvaraju masne naslage koje vezuju neke metalne jone. ako u našem organizmu . Gasovi povećavaju zapreminu creva i iritiraju creva. nerazgrađenu hranu i dr. mikroorganizme. Potom je potrebno u cre­ vima nastaniti prijateljske mikroorganizme. Zbog lenjosti creva. stvaraju u krvi višak m okraćne kiseline. ili iz pitke vode (organska hlorna jedinjenja nalaze se u pitkoj vodi u veoma malim količinama.skoro u većini prehrambenih proizvoda (majonez. pa ćem o tako. koji su ovakvom vrstom ishrane oslabljeni. jednom vrstom hrane ili konačno izbegavanjem odgovarajuće vrste hrane. Šta tada radimo? Rešenje obično tražimo u medikamentima. Pre svega. prolazi kroz tanko crevo i dospeva u krv. ali dovoljnim za izazivanje alergije). Celuloza u njima ne može da se prerađuje. Običan jogurt ne sadrži probiotike. Zato je poželjno da posle korišćenja antibiotika unesemo probiotike. dunjama. on sam sebe počinje da gricka. tako da nastaje veliki rizilc od njihovog zastoja ili prskanja najfmijih tzv. počinje njome da se truje. ili sa nekim prirodnim voćnim sokom ili pal< sa pečenim jabukama. Mi konzumiramo povrće koje. Oni su potencijalni karcinogeni. Kako hrana u crevima ostaje duže.

CKX)<><X>0<X>XK><XX><><XX><><XX><><><X><X><X><XX>0<X><X><X> 10 11 . jer mnoge bolesti počinju tako što ih nesvesno izazivamo. oooo Iako će danas većina reći da je hrana najvažnija. Pirogov naglašavao da budućnost pripada medicini prevencije. Integralni pristup organizmu moguć je jedino praćenjem procesa u organizmu. ni stolicom. kozmetici i dr. lečiti nagomilane bolesti. u krizu bismo dospeli kad-tad. sav višak neprerađene hrane. U lekovima. ako bismo održanje života podredili hrani. odnosno usaglasiti procese u organizmu. U čitavom svetu ljudi nastoje da sm anje upotrebu sintetićkih preparata. dozvoljava se odbrambeni sistemi čovekovog organizma se vise ili manje odupiru tim uticajima. Zašto? Hrana je funkcionalna samo ako je prati zdravo raspoloženje. zaboravljene <X><X><X>0 < X > < > < > < X > < X > < > < > < > < ^ 0 <XXXXX>00 Kao rezultat sagorevanja hrane nastaju produkti koji se mogu eliminisati u onom obimu u kom to naš organizam može da postigne. To nije jednostavan zadatak. dakle funkcionalan život.KRITIČKI PREGLED PROCESA U LJUDSKOM ORGANIZMU Uvek je lakše bolest sprečiti nego je lečiti. Često i sami nagomilavamo probleme. lcojim sredstvima do toga doći. ne posvećujući pažnju umu i fizičkoj aktivnosti. Povezanost procesa sa enzimskim i hormonskim sistemom dace nam dosta podataka za realnu analizu stanja procesa u organizmu. Sve veći broj novih hemijskih jedinjenja. te se većina naučnika. ali i stare dobre. a organizam je stalno pod uticajem neželjenih dejstava. )oš je u prošlom veku čuveni ruski hirurg N. Organizam se sastoji od više medusobno zavisnih procesa. korekciju porem ećaja i lečenje bolesti. Delimično posmatranje or­ ganizma ne može dati jasnu sliku stanja organizma. a pogotovo ne znojenjem ili disanjem ne može da napusti organizam. a naročito dece. a pre svega kojim metodam a. U protivnom. da nađu biljna. profilakse. tj. Neke od bolesti uslovljene su genetskim oštećenjem i pojavljuju se u odredenim uslovima. nego i znanje kako to činiti i kako postići i uglavnom. prirodna sredstva za održavanje i unapredenje zdravlja. hrani. Pred svakim se pre ili posle postavlja pitanje kako. Savremeni čovek živi u agresivnoj sredini. ali povremeno dolazi do pada zaštite i javljaju se razna oboljenja. lekara i specijalista za različite oblasti trude kako bi sproveli svestrana ispitivanja i učinili dostupnim nove. postaje balast za njega. I. Za realizaciju ovog principa potrebna je ne samo želja za očuvanjem i unapredenjem svoga zdravlja i zdravlja svojih bližnjih. ili pak deo produkata sagorevanja koji ni pomoću mokraće.

Disanjem unosimo neophodne gasove u organizam: kiseonik. dijagnostika se svodi na puku statistiku. sastava i enzima. bilo preko vode ili vazduha. Bilo je to zlatno doba m edi­ cine. argon. je r deluje na neke patogene. Ako se npr. ali se poslednjih 100 godina njihov razvoj odvijao različitim putevima. Savrem ena m edicina je postala dom inantan pravac.75%. pa tako i m edicinu. bilo da je reč o formaceutskoj ili pak o prirodnoj. crevna flora neće odmah stradati.sastav izduvnih gasova. Na današnjem stupnju razvoja nauke treba praviti jasnu razliku između alternativne m edicine kao terapije koja se razvila kao narodna iskustvena medicina. Engleskoj i drugim zem ljam a. hemija. Njihova preraspodela umnogome zavisi od mesta nastajanja kao i od pH vredno­ sti. biohem ijske termodinamike. Osnovni parametar koji karakteriše uslove preobražaja energije u organizmu bilo preko hrane. Gasovi koji na­ staju u crevnoj flori delimično se vezuju za crevnu sluz. mikrobiologiju. delimično se vraćaju preko želuca i jednjaka kao izduvni. Ako je crevna flora pretežno gljivična. naturopatija iz učenja Hipokrata. M edicina izučava prirodne nauke. hom eopatija . term odinam ike i drugih fundamnetalnih oblasti. Izdahom izbacujemo čak 150 različitih jedinjenja. čim e se sprečava nagomilavanje patogena koji prouzrokuju bolest. Kao dobar primer može nam poslužiti i sistem disanja. pojava hemoroida kod trudnica najverovatnija je zbog „prigušivanja” dijafragme. dinamike. inženjerske m ikrobiologije i naravno bioelektrodinamike. stalno prejedamo. Prvi znaci narušavanja ravnoteže procesa prerade hrane su tzv. gasovi. Prolaskom kroz nosne šupljine vazduh se maksimalno vlaži. Sve pomenute procese možemo obuhvatiti jedinstvenim parametrima stanja funkcionalnosti svalcog od navedenih procesa. azot. fiziologiju. Zatim se preko inženjerskih nauka selektivno uvode aproksimativne. m ikrobiologiju. ali bez dubljeg izučavanja mehanike. biologiju. jeste entropija. u svim oblastim a. zatim stalno nadimanje. Uporedimo na prim er savrem eno inženjerstvo sa m edicinom . Najpre u njoj zbog promene pH vrednosti. zadah . pristupiti inhalaciji. Zato se može zasnovati i ekologija ljudskog organizma. kom plem entarnoj. koje nisu svojstvene tankom crevu. prvo zbog narastanja ploda i drugo zbog prevelike količine hrane. a tradicionalni vidovi Iečenja u većini zem alja sveta bili su stavljeni van zakona kao šarlatanstvo.preparate prirodnog porekla. Ipak. ugljen-dioksid i vodenu paru. Burni razvoj nauke razudio je i razgranao sve oblasti. mehaniku fluida i duge nama znane tradicionalne nauke. pogotovo gljivice.iz drevnog principa „slično se sličnim leči". m ožem o „preventivno” usporiti sistem disanja. empirijski proverene inženjerske discipline koje su dovele do neverovatnih pouzdanih otkrića savremene nauke. svakako da se ukazuje potreba za zaštitom kvaliteta ljudskog života. Sveukupni pristup kvalitetu života podrazumeva da neka nauka preuzm e odgovornost koja je posledica neodgovornosti dosadašnjih priznatih m etoda unapredenja ljudskog života. fiziku. kiropraktika i osteopatija iz iskustva sam oukih „kostolom aca” . pa i u oblasti m edicine. 5 8 0 0 -1 2 0 0 m ililitara venske krvi u m inuti 12 13 . M etode prirodne m edicine se pojavljuju kao m etode narodne m edicine: fitoterapija proizilazi iz prakse vračeva. Kini. postaje baza za nasejavanje patogenih mikroorganizama. U m esto zagrevanja m ožem o koristiti prirodna sredstva za inhalaciju m azanjem u nosnu šupljinu (na primer. Zapravo. Zatim. tada će se pojaviti i gasovi koji će intenzivirati pojavu hemoroida i proširenih vena. A ntička epoha bila je bogata velikim ljudim a i velikim otkrićim a. biohem iju. dakle oko 180 puta. Americi. termodinamiku. Ako se vremenski desetak puta ranije otkrije disfunkcija procesa disanja. fizika. Proces u crevnoj flori je takav da jetra ne može da „pumpa” dovoljne količine5 4 Tako se koncentracija ugljen-dioksida od 0. A danas? 3 Pogledajmo sada neke važne procese u organizmu. integrativnoj ili alternativnoj m edicini.4 Potrebno je znati da sistem disanja preko vibracija (frekvence dijafragme) utiče na kretanje venske krvi kroz jetru. nastaju reakcije ferm entacije i truljenja. m edicina izučava sam o skup delova nauka bez njihovog uzajam nog povezivanja.03% povećava na 4. eterisan inhalator). Ako postoji zaštita životne sredine. Dakle. Kao posledica promene količine hrane nastaje promena mikroflore creva. Učestalost datog procesa definiše frekvenca. ili pak zagrevanju. u poslednje vrem e interesovanje za prirodnu medicinu se ponovo rađa. ali ne kao posle­ dica siučajnih ili empirijskih zaključivanja nekim m etodam a sličnosti. U toku studija inženjerstva izučavaju se prirodne nauke: matematika. šam ana i prim ene etnobotaničkih lekovitih biljaka. bez povezivanja delova u funkcionalnu celinu. tako da potpuno zasićen dolazi u pluća nosed sa sobom rastvorljive gasove u vodenoj pari koji su koncentrisani u dijafragmi. 3 Tradicionalna (prirodna) i savrem ena (zapadna) m edicina imaju zajedničke izvore. anatomiju. ali ujedno on je potreban za održavanje potrebne mikroflore. O na gubi svoj granični sloj. od alternativne m edicine sa visokoškolskim obrazovanjem koja već duže vrem e postoji u Indiji. a delimično se potiskuju kroz debelo crevo. Ugljen-dioksid je potreban arterijslcoj krvi. Proces disanja je složen strujnodinam ički proces koji u sebi uldjučuje biohemiju. Sve njih m ožem o objediniti preko nauke o biofluidima. već kao nauka koja će posm atrati procese u organizmu.

kapi za nos će nam postati smetnja. minerala. jezgrasti nepečeni plodovi. alco na odgovarajući način zagrevamo čelo. moguće je da otkrijemo da je uzrok navedenog poremećaja disfunkcija mesto gde se spajaju tanko i debelo crevo. smanjuje intenzitet prepoznavanja čula mirisa. Primera radi. ako je neka osoba do juče tretirana medikamentima i sada ima.6 Ova priča možda nekima izgleda i kao bajka. A na kraju i uvesti hranu sa što vise enzima.hormonskih veza. koje progresivno obnavljaju obustavljene procese u organizmu. jer ćemo iskomplikovati razumevanje. pojedine alternativne m etode um nogom e mogu pom oći oporavku organizm a u fazi detoksikacije i oporavka. Energetski gledano. Ali. kvasnog hleba. Svi oni imaju svoje puteve. konzumiranjem sirovih semenki bundeve. Ubrzo se međutim. Prepoznavanje reda veličine opasnosti disfunkcije procesa u organizmu ukazuje na moguće m e­ tode uravnoteženja procesa.). zagrevati noge (pre svega zbog pojačanja venske cirkulacije u odgovarajućim elektrolitima).venske krvi kroz debelo crevo. hladi ostale organe u okruženju. organizmu treba pom oći i spolja. koje se zbog toga pothladuje. Pored ishrane. Višalc bilo koje komponente ili pak loši transportni procesi dovode do poremećaja procesa u organizmu. tada i mentalni i hormonski sistem pomažu ubrzavanje oporavka svih proce­ sa u organizmu. a vazduh disanjem. ako svemu ovome pristupamo svesno i voljno. Prvo treba očistiti crevnu floru od patogena. Medutim. 6 Svi ovi procesi treba da teku istovrem eno. Počećem o da upoznajemo mirise koje (sa punim nosom) nismo poznavali. koji smanjuju kontaktnu površinu. tešlco je pristupiti oporavku kada je već zdravstveno stanje toliko narušeno da organizam u kratkom periodu ne može da samog sebe isceli. ako počnemo sa primenom inhalatora na bazi prirodnih supstanci. Svakako. ubrzaćemo i proces oporavka respiratornog sistema. potrebnu za fermentaciju i truljenje. rukovodeći se transportnim biofluidim a koji su nosioci bioaktivnih m aterija. mehaničkih povreda i drugih oboljenja koja direktno narušavaju ukupni status organizma. vitamina i aminokiselina (sveže povrće. u kojima ima dodatih polifosfata. vode i gasova. u slučaju jakih infekcija. Tada obično počinjemo sa primenom kapi za nos. kada se nos neće svakog jutra puniti balastim i sluzavim materijama. ako posmatramo povezanost unutrašnjih organa sa respiratornim sistemom. pre svega izbegavanjem mlečnih proizvoda. vremenom ćemo organizam dovesti u stanje ravnoteže. Uz sve ovo. zapaljenje pluća. koji stvaraju sluz. slatkiša. Na duži rok. semena i dr. jer ono hrani sluzokožu nosne šupljine. procese prolaska kroz organizam. jogurta. sira. debelo crevo se puni nerastvorljivim jedinjenjima. holistički. da ne idemo dalje. 14 15 . najverovatnije je u organizmu puno produkata mleka. koje privremeno izazvaju proširenje kapilara i regulišu simptom. Zato problemu treba pristupiti integralno. ako nam je nos stalno pun sluzi i otežano dišemo kroz njega. organizam najveći deo energije dobija putem hrane. Talcode. i to prirodnim metodama detoksikacije. virusa. Medutim. 5 druge strane. Učestalo ponavljanje istih negativnih stanja degradira postojeću ravnotežu u organizmu i dolazi do nagoveštaja bolesti. Hranu unosimo žvakanjem. odnosno metode izlečenja. te dolazi do nekontrolisanih posledica po organizam. Izloženi pristup ne isključuje ni savremenu medicinu. Ali. Senzitivnost organizma na ukus možemo pojačati i hranom. zatim čišćenjem organizma od sluzi. Primera radi. vodu pijenjem. svojstvene debelom crevu. jer se upravljanje biodinamickim sistemom odvija preko bioloških telekomunikacionih . Nadasve pozitivan odnos prema životu je ve­ oma bitan. Zatim treba nastaniti prijateljsku crevnu floru. na primer. ako u ishrani pretežno koristimo meso i sir.

ima korene i u radovima starih isceljitelja. po kojoj se bolest posmatra kao svojevrsno odstupanje od norme. koja je ’venozno srce! Neravnom eran rad dijafragm e daje negativne nadražaje jetri. kao i prirodna medicina. a 460. Ipalc. Tada magla postaje „kisela voda". pri čem u sa m aglom sve vise unose ugljen-dioksid. am onijaka. u svom radu „Istorija u devet knjiga” medu prvima govori o uticaju klime i okolne sredine na zdravlje čoveka. Pod 7 Upravo je H erodot među prvima uočio vezu izm edu prom ene vremena i napada gušenja. preciznije sa procentom vodene pare. u respiratornom sistem u ispušta ugljen-dioksid i draži sinusne otvore i bronhije. azotnih oksida. medu prvima je ukazao na pluća kao na disajni organ. Astm atičari počinju da dišu duboko. koji pak sužava krvne sudove i dovodi do hipoksije.). Taj pristup se suprotstavlja Hipokratovoj koncepciji prirodne medicine. čija su osnovna pravila lećenja ušla kasnije u Hipokratovu zakletvu. izazvano porem ećajem sistema i funkcija datog organizma. sum por-vodonika i dr. uobličenim u IV veku n. Napad gušenja povezan je sa sastavom vazduha. 17 . čak i prekomemog ispoljavanja principa specifičnosti. M agla neverovatno brzo vezuje ionako malu količinu ugljen-dioksida (dvesta pedeset puta brže od kiseonika). Potpuno izlečenje se postiže samo putem uspostavljanja ravnoteže pom oću samoisceliteljekih sila organizma. koja treba da za m inut propusti 8 0 0 -1 2 0 0 m ililitara venske krvi iz debelog creva. koja na tem peraturi tela. pošto je udahnem o. e. U njenom daljem razvoju dolazi do punog.ISTORIJA SAVREMENE MEDICINE O tac istorije. Sofokle. god. kiseonika i ugljen-dioksida (izuzimamo toksicne kom ponente vazduha poput sum por-dioksida. na grčkom ostrvu Kos rodio se veliki lekar i filozof Hipokrat. tvorac medicine novog doba. za poslednjih 150 godina došlo je do izdvajanja alopatske medicine u samostalnu granu. za čije lečenje su potrebne odredene metode. Herodot. e. Shodno tom principu.7 Poznati grčki autor. koji odgovaraju specifičnom poremećaju. u učenju Galena iz Pergama. N eravnom erno disanj'e dovodi do pom eranja amplitude dijafragme. pre n. Savremena medicina. ali intenzivnim disanjem unose povećan procenat kiseonika. svaka bolest se ispoljava specifičnom grupom simptoma.

da bismo integrisali rezultate nauke. tešlco je nad pravu. u širokim masama. potrebno je izudti nove naučne discipline koje intenzivnije povezuju saznanja o procesima u organizmu i o nadnima jačanja odbrambenih snagu organizma. Na taj nadn možemo preko frekvencije i entropije svestrano pratiti korespondenciju odgovarajudh fluida u telu i njihovih sastavnih elemenata. U današnje vreme pojavila se mogućnost da se poveže viševekovna mudrost narodne medicine i novih biohemijskih tehnologija. biološkim i drugim supstancama. tako i u smislu nuspojava lečenja. urbani objekti. Preovladali su novi preparati. limfe. Za poslednjih 100 godina princip specifičnosti je zauzeo dominantnu poziciju u medicini. došli bismo do izbora dva parametra koji mogu povezati sve uticaje. izlečenja. psihološke. lečenju oboljenja pomoću preparata prirodnog porekla. digitalisa. lekar. vode. kojima treba pristupiti na sistemski nadn. društvo. Medutim. Na­ uka se izuzetno razvila i razgranala. U celom razvijenom svetu tradicionalni sistemi lečenja su stavljeni van zakona i bili su proganjani. uopštile i udnile dostupnim informacije o prirodnim načinima profilaktike i lečenja. Povezanost procesa u organizmu može nam pom od da nademo najverovatnije rešenje za negativne posledice savremenog života.reku. ako bismo zašli dublje u suštinu bivstvovanja. Dovoljno je pomenuti da je Pupin doktorirao kod Helmholca na temu „Uticaj slobodne energije na reverznu osmozu” Dvadeset prvi vek je vek autoimunih sistemskih o bolje­ nja. same materije i energije. pa čak i medu Iekarima. Ako bismo tražili zajednički imenilac svih procesnih parametara sredine i organizma. Poznavalac fiziologije. Svaki sistem biofluida i elektrolita ima svoje biopolje. i posmatra čoveka kao svesno biće. fizike i inženjerstva. rukovodilac laboratorije za fiziku u Hajdelbergu. ne stohastički ili statistički. Interes za njih ponovo se pojavio tek 60-tih godina prošlog veka. U protivnom ćem o i dalje juriti svaki novi poremećaj u organizmu pojedinačnim pristupom. da bi se sakupile. Nažalost. Medutim. mogli bismo ih nabrojati na hiljade. Nove postavke statusa ljudskog zdravlja prelaze granice medicine i idu na širi nivo. jer medicina nema uspešnih rešenja za mnoge autoimune bolesti. kinina i opijata nisu odbacili principe prirodne medicine. koje kao krajnji impuls ima neko biozračenje. dajud mogućnost korišćenja svih bogatstava biljnog i životinjskog sveta u cilju održanja zdravlja. ali su je ostavili bez pacijenata. Javlja se pojam javnog zdravlja. Herman Helmholc. što je bilo svojstveno prethodnom periodu. koji doprinose njegovom oporavku. Njega treba ponovo skupiti u novi tok . krvi. ravnotežne procese u organizmu opisuje entropija kao mera njihovog preobražaja. kao i sve raznovrsnija ishrana obogaćena (dozvoljenim) hemijskim. informacije o statusu organizma kao složenog sistema dobijamo na osnovu skupa parametara koje svodimo na frekvenciju i entropiju. inženjerske. koji može izazvati veću štetu nego korist. daje neverovatan doprinos razvoju ljudslce civilizacije uopšte. povezujud ga sa entropijom. Da uspostavimo onakav pogled na procese u organizmu pom od će nam entropijska analiza. posebno prirodnim naukama. Ove informacije dobijamo preko biofluida. savremeni aparati. Ubedljivi rezultati primene aspirina. sluzi. na koje sistemski deluju priroda (okruženje). upravo ih posmatrajud kao proces koji neprekidno traje. zdravom načinu života. 18 19 . koje su veoma teško biološki razgradive u našem organizmu. kojima su se koristili travari. To pomalo lid na pokušaj da iz oblaka prašine uhvatite jednu česticu. a takode i preko elektrolita kojima neki biofluidi pripadaju. medu prvima otkriva energetske povezanosti u živim organizmima. razvoj savremenih nanotehnologija briše granice pojedinih nauka. klimatske i druge oblike uticaja. sigurnu informaciju o pravilnoj ishrani. umesto da ceo oblak filtrirate i zaustavite sve krupne čestice. kao potolc koji se razlio po travnjaku. medicinske. koji uključuje sociološke. Naravno. dobijeni iz lekovitih biljaka. Moj izbor ova dva parametra nije slučajan. a to su frekvencija i entropija. doktor medicinskih nauka. kako u ekonomskom smislu. Zapravo.т izrazom „isceljenje” zapravo podrazumevamo skup procesa u organizmu. usled čega on dospeva u sistemsku krizu. kvantne. velikan u oblasti prirodnih nauka. Radi toga. uglavnom zbog toga što su savremene medicinske usluge opterećene velikim teškoćama. sprečavanja bolesti. uvodenjem pojma slobodne energije.

Da bismo održali to stanje. savršenog zdravlja i sreće. harmoniju i blaženstvo i maksimalno iskoristimo naše sposobnosti za dostizanje krajnjeg cilja. Dakle lekari. Cilj je da se u biološkitn procesim a entropija i frekvenca održavaju u željenim granicama. tj. uvažavajući tesnu povezanost ličnosti sa globalnim okruženjem. kozmetike ili pak organskih farmaceutskih preparata.učestanost.pokazuje u kojim se vrem enskim intervalim a posm atrana energija prenosi ili transform iše. Sledeći primer su apoteke i tzv. u svom radu Savrem eni pristup intoksikaciji i detoksikaciji organizm a energetskoeksergetsko balansiranje izložio sam dva param etra nauke. vazduh koji svi udišu.8 ' Ona nam pokazuje ne samo kako da tretiramo bolest. Tako entropija treba da teži sm anjenju. Izloženi pristup holistički sagledava zdravlje i bolest u celini. na primer. već ih stalno guši.balkanoterapijom. s našim realnim potrebama.Navedimo primer medicinskih ustanova koje se najčešće nalaze u jako urbanim zagađenim sredinama. Koje tre­ ba da proistekne iz sirovinske. istorijske i naučne osnove svakog podneblja. Slično pojmu organski gajene hrane. jer je njihovo zdravlje permanentno ugroženo. u zavisnosti od bioprocesa. 20 21 . M noštvo hlornih preparata. To je ldjuč zdravlja. Entropija predstavlja veličinu koja definiše uslove i kvalitet odvijanja energetskih procesa. ne stimuliše bioaktivne komponente u plućima. koji obuhvataju sve procese u prirodi. namenjena da poveća našu efikasnost i sreću u svakom pogledu. benzalkolijum-hlorida. tj. da nauči praktična znanja samoozdravljenja koja su navedena u ovoj knjizi. zbog bezbednosti pacijenata i osoblja. Harmonija i blaženstvo jesu naše prirodno stanje. u medicinskim centrima treba razviti i uvesti što prirodnije aseptičke uslove. već na koji način da živimo i dostignemo prirodno zdravlje. dok se frekvenca m enja od orga­ na do organa. Na M edunarodnoj konferenciji Integrativna m edicina 2006. fizičko i umno zdravlje. sva atmosfera je aseptička. apotekarski miris. a to su entropija i frekvencija . Svako od vas može. tako i zbog medicinskog osoblja. čini vazduh sterilnim. đok frekvenca . BALKAN OTER API} A (U SUSRET CIVILIZACIJSKIM POTREBAMA) Мој pristup detoksikaciji i oporavku organizma pre svega je baziran na izvornim sirovinama našeg podneblja. To je nauka o samobrizi koja nas poučava da živimo zdravo i srećno do smrti. ako želi. Posebno su opasne poljoprivredne apoteke u kojima su radnici na najvećem stepenu ugroženosti isparljivim toksičnim supstancama. medicinske sestre i ostalo osoblje zdravstvenih ustanova prvi su na udaru permanentnog dejstva hemijskih agenasa iz vazduha. koji i te kako deluju preko respiratornog na imuni sistem. koji permanentno guši osoblje koje radi u apotekama. kako zbog bolesnika. Bilansiranje energije 8 N aučno gledano. već nauka o sveukupnom uzdizanju svesti. moramo poznavati našu prirodu i živeti u skladu s njom. Pored ovog fenomena treba uzeti u obzir i elektrone iz vazduha i negativne jone i detaljno ispitati njihov uticaj na zdravlje. ova oblast je m ultidisciplinarna i zahteva veliki broj param etara . tako da biofluid. koji sam upravo zbog toga nazvao .učestanost . Balkanoterapija nije samo medicinski sistem. i drugih hem ijskih sredstava.učesnika u procesu. U domovima zdravlja i bolnicam a. Niko osim nas samih ne može nam podariti savršeno zdravlje.

Svinje.zejtinu koji je hidrogenizovan. meso i m ast su bili veoma usaglašeni sa ovom hranom. koji je svo­ ju svežinu zadržavao danima). minerali vinove loze jedinili su se sa svojim slatkim sokom. metoda življenja. Medutim. antocijanima. Kao prvo. pasle su travu . Naše bake su pre gotovljenja slatkog stavljale šljive. prebogat kalcijumom. 22 23 . Ako je takva svinja dolazila na trpezu naših starih. koji bi bili takode mogli biti integrisani pod pojmom . mogli bismo slobodno reći da bi ona sa ovog današnjeg nivoa tehnologije bila nazvana organski gajenom. niskotemperaturno preradena. U količini u kojoj su ih naši stari koristili. proisteklih iz načina čuvanja i vrste hrane. dok je seme grožda bogato piknogenolima i nekim aromatičnim komponentama. Drugo. Pektini umnogome potpomažu uklanjanju viška soli žučnih kiselina iz organizma. kajsije i drugo voće u krečnu vodu. cena organski gajene svinje bi bila dva do tri puta veća od one gajene koncentratom na farmama. bio od sastojaka obradivanih niskotem ­ peraturno. O n se u organizm u veom a brzo polim erizuje. bioflavonoidima. Sada se . sa jasno definisanim odnosom masnih kiselina. gajene na tradicionalan način. koji je bio u marami(ci). niskotemperaturno tretirana).slatko spravljeno u širi vina od bundeve i bobica grožđa. Zatim. komunikaciju i nove naučne potvrde takvih principa. slatko u sebi ima pektina (želirajuću komponentu). koji je prskan samo bordovskom čorbom (plavim kamenom i krečnom vodom).bavimo korišćenjem zeolita. Primer četvrti. koji se konzumirao ujutru natašte sa čašom hladne bunarske vode. Deca su za užinu jela i svinjsku mast na hlebu sa alevom paprikom i kolutićima paradajza. Zahvaljujući rezultatima istraiivanja na polju organske proizvodnje. mi danas možemo prezentovati slične proizvode na našem tržištu. Poznati slatki proizvod naših starih bio je recelj ili recelj . rada i obraditi ih po principima savremene nauke i potrebama savremenog društva.9 Hleb je m ešen sa kvascem iz vazduha.unutar organizma i njena interakcija sa okolinom predmet su mnogih istraživanja. a zatim mlevena na kamenovim mlinovima. Dakle. odlična navika. Paprika je sušena. koja uzeta natašte sa vodom priprema organizam za energetsku aktivnost. Da ovo malo proanaliziramo iz ugla savremene nauke. moguće je valorizovati neke od tradicionalnih proizvoda. Medutim .kada bi obnovio svoju enzimsku aktivnost. njegove rituale. Naravno. Drugi primer. a ne veoma agresivnim pekarskim kvascem (takozvani kiseli hleb. Aleva paprika je prebogata mineralima. ceo obrok je. esencijalnu so koja je potrebna za gradnju kostiju i nervni sistem.balkanoterapija. njegovim organskim kiselinama. čime se rasterećuje limfni sistem. organske kiseline voća reagovale su sa kalcijum-hidroksidom i stvarale kalcijum -citrat. 9 Većina dece za užinu danas konzum ira slane grickalice. lične higijene. To je organsko čišćenje od otrova koji nastaju upotrebom koncentrata.marketinški prenaglašeno . Dakle. (inače je korišćen kao komponenta za čajnu mešavinu za urinarni trakt). koji je rastvorljiv u mastima. minerala i oligoelemenata. vitaminom C i provitaminom A. zatim koprivu i dr. pri čemu je slatko dobijalo na punoći. da bismo bili konkretni u predstavljanju balkanoterapije kao moguće naučne discipline. navedimo nekoliko primera iz prakse našeg podneblja. Poštujući tradicionalne vrednosti podneblja.dalde i lekovito bilje. Paradajz je bogat vitaminom C. To nije organsko gajenje. hleb se konzumirao isključivo hladan . koje su prepune minerala cinka i drugih nutritivnih elemenata. Izloženi pristup integriše osnovne zakone i principe koji upravljaju životom na Zemlji. bioflavonoidima i veoma popularnom antikancerogenom supstancom likopenom. ima ulogu vezivanja amonijaka u crevnoj flori svinja. m ast je bila topljena od slanine (dakle. te stvara lepak (plak) u krvnom sistemu. sem hleba. Dopunska ishrana bila im je trava štir (amarant). odmora. najčešće iz pocinkovane posude. Slatko od bundeve su npr. Dole se grejala šira (slatko vino) u njoj je potopljena veza pepela od vinove loze. Primer treći. kuvale u širi od grožđa uz dodatak pepela. Dakle. koje se prže u ulju . koji npr. Dakle. Ovako se dobijao recelj. ishranu. jele dosta tikve. Grožđe je izuzetno bogato invertnim šećerom.

masiranje mokrom a hladnom lanenom tkaninom je zdravo i lekovito. poznata po svojim esencijama. Potapanje u kadu sa slanom vodom. Ukoliko imamo problema sa disanjem. koja je prihvaćena u mnogim zemljama kao naučna disciplina. Pastu za zube na bazi gline zahvatamo četkicom.uljnim ekstraktim a lekovitog bilja.trljanje . Danas u stanovima možemo da aranžiramo prostirke na kojima će ležati sitan kamen . koji dezinfikuje usnu duplju. slamarica. ektraktima bilja i zeolitom u zavisnosti od temperature vode može se upražnjavati jedanput nedeljno u trajanju 30-40 minuta. probode.1 0 minuta. a ujedinjen sa česticam a gline intenzivira beljenje zuba. Za ovo vreme svih 6 litara krvi prostruji usnom dupljom. dok bolesne osobe. Ulje se posle toga ispljune. Lanenu krpu umocimo u hladnu vodu u kojoj je odležala glina. oko vrata. Ovim postupkom dreniramo naš organizam. a ponekad (dva do tri puta nedeljno) na pola pranja na četkicu dodamo nekoliko kapi 3% m edicinskog vodonik-peroksida. Šetanje po pesku. dušek se izraduje od prirodnih elastičnih materijala i ljuske kokosovog oraha. P ran je zuba posle svakog jela hemijskim pastama može da naškodi. dijabetičari na primer treba da koriste vodu do 37°C sa kraćim periodima zadržavanja 5 . pastom za zube na bazi gline. D ental u lje se sisa . pored ishrane. Ovo je pogotovo poželjno uveče kod osoba koji pate od nesanice. solju. orahovim listom . svih unutrašnjih or­ gana. sušenim biljem i te kako može da doprinese zdravlju. mekinjama. Neke m etode balkanoterapije Rituali p ranja nogu. Umesto potapanja u kadu svakodnevno se u zimskom periodu mogu potapati noge u toplu vo­ du sa kupkom i solju. jer time vršimo stimulaciju celog nervnog sistema. Na sličnim principima nastajala je i alhemija. kanta- riona. Posebno treba istaći masiranje . srčani bolesnici. travama. čime se stimuliše venski sistem. poznato je u nauci. plećima. dok pranje prirodnim sredstvima. Ovim postupkom sprečavamo zubobolje. Ovu terapiju treba primeniti ujutro. jednom rečju podižemo imunitet tela. kojim ćemo stimulisati organizam. da bismo poučeni njihovim prednostima i nedostacima vremenski dostigli željeni proi­ zvod popularno nazvan brend. vrat i glavu. Temperatura vode kod zdravih osoba treba da bude 37-39°C . sušene šargarepe. U svetu se već prave proizvodi isključivo od prirodnih materijala. bundeve i dr. Spavaća soba je bila uvek vetrena. već je to čin jutarnje masaže lica. gli­ nom. emulguje se. po ledima i po celom telu doprinosi boljem snu. uravnotežava limfni i krvni sistem. Naše bake su prale su kosu glinom po imenu uma. imaju jak oslonac u savremenoj nauci o samobrizi odnosno javnom zdravlju. koje su svojim sorpcionim karakteristikama održavale nutritivni sadržaj slatkog. Trljanje po prsima. ulje menja svoju viskoznost. slam om od ovsa i drugim kom ponentam a. Ujedno vodonik-peroksid izaziva efekat penušanja u ustima.tucanik (u kuhinji dok spremamo jelo ili peremo sudove na primer). bez napora. kamilice. ponekad pepelom i glinom. Za to vreme dišemo na nos.potapanja u buradim a sa pepelom . posteljina je odisala svežinom. kao na primer. ili rashladeni čaj sa glinom i ujutru trljam o gornji deo tela. a ležaj je bio tzv.bućka kao bom bona 15-20 minuta. Suvo trljanje. Ovaj proizvod je sjajan izvor energije za orga­ nizam. ovsom.Tako dobijeno slatko čuvano je u glinenim posudama. 24 25 . pre spavanja. Trljanje . Zato treba na tržište vratiti paste. pre pijenja gline. Čin brijanja nije samo čin uklanjanja dlaka. U početku mi možemo praviti kombinovane proizvode. Ovo je poznata terapija su dok. naše podneblje obiluje biljnim proizvodima. i naveče. kupanja . od kojih se mogu napraviti slični proizvodi. postaje sve tečnije i belje. Tokom sisanja i bućkanja. sevanje. pre sisanja dental ulja nozdrve namažemo eterisan inhalatorom. lekovitim biljem. kreme i sapune za brijanje. kamenu ili neravnom terenu stimulisalo je akupunkturne tačke celog tela. poznatom glinom (bentonitom). gušobolje. zatim ju ta rn je g b rija n ja . Medutim. slamom. zapaljenje pluća. pranja glave. stablom vinove loze. da bi taj čin trajao bar pet do deset minuta.

vodom. a tek mali deo ide masnim (lipofilnim) putevina. kao na primer biomaske. posebno ističem o cvrčka koji ima ultrazvučno blagotvorno terpeutsko dejstvo). Da bi se nečim moglo trgovati ili marketinški obrađivati. sušenog. kupku za kupanje i potapanje nogu i vitamin C. fitolecitinom. biljem. Da bismo to ostvarili. pogotovo zlato i srebro. Č ajne m ešavine. posude-grnčarija. koja se bazira pre svega na izvorima našeg podneblja. koje su danas veoma popularne. U oviru ovog paketa dopunski se uzimaju probiotioci. brže uklopimo u mozaik okruženja zahvaljujući originalnom pristupu. a pogotovo aktivna znanja. Ovi proi­ zvodi su elementi mnogih proizvoda koje sam razvio. nanotehnologijama glavni predmeti izučavanja. Da bismo mogli da čistimo ćelije. Treba pomenuti AJURVEDU. a do nje se dolazi masnim putevima. mi stvaramo armiju ljudi čije diplome. voća i povrća. farm acije i metalurgije do savremnih kompjuterskih komponeti. ulje dental za žvakanje. Ceo paket proizvoda prezentovan je Školi javnog zdravlja . minerala i plemanitih metala u mnogim civilacijama je doživela integrisanu primenu. megaestrakt lekovitog bilja. U periodu detoksikacije u zavisnosti od statusa korisnika propisuje se odgovarajuća kom binacija hrane. Otrgnim o se nametnutim životnim principima. M inerali našeg podneblja. zabava. koje će biti u funkciji razvoj a ovog podneblja. već se uveliko koriste u mnogim kozmetičkim preparatima. kroz organizam idu samo vodenim (hidrofilnim) putevima. ulja za masažu. zatim antocijanima. Plem eniti m etali našeg podneblja. šumskih plodova i pro­ polis. Sa dobrim sadržajima on bi bio daleko sadržajniji. (prirodnog majoneza i si. provitaminom A (beta-karotinom ). uljni ekstrakt za detoksikaciju. U svom istraživanju paketa za detoksikaciju i oporavak organizma razvio sam preko 50 uljnih ekstrakata lekovitog bilja.) Uljni ekstrakti su bogati fitosterolim a. ne služe samo za nakit. prirodna kozmetika. moramo doći do jetre. Neka pozitivni lični primeri budu vodilja svima nama. pticama. Seoski turizam bi se mogao upražnjavati cele godine. Hrana. neće moći da prate svetske trendove. Slično tim principima mi imamo šanse da se oslobađajući. bolje reći pravilno usmeravajući energiju dolazećih generacije. insektima (njihov zvuk je terapeutskog dejstva. za ove ciljeve će biti potrebno mnogo više vremena. zeolit i aktivni ugalj su možda sada u novim tzv. Posebno bih istakao paket za detoksi­ kaciju i oporavak organizma koji uključuje glinu za piće sa ekstraktima bilja. Ako ih zavaravamo „lakim” profesijama. od hrane. a primenjuju se u svim tehnologijama. Stari stereotipi obrazovanja samo odlažu agoniju koja je u našem društvu sve prisutnija. koji imaju višestruku namenu: od pravljenja farmacetskih i kozmetičkih preparata do nam irnica. zainte- resujmo mlade novim oblicima znanja i veština.Alternativna medi­ cina M edicinskog fakulteta u Beogradu u okviru predmeta ekologija organizma. Njih posebno treba uvesti preko nanotehnologija u svakodnevni život. 26 27 . Svet vapi za takvim sadržajima. reumu. proizvesti. kosu. suveniri.Naša sela su bogata čistim vazduhom. Jedinstvena primena lekovitog bilja. kozmetike. jedinjenjima koja regulišu holestreol u organizmu. bili bi specifični proizvodi našeg podneblja. to nešto treba razviti. omega tri masnim kiselinama i oligoelementima. za sve ovo potrebno je da energiju mladih usmeravamo ka onim poljima koja će biti prepoznatljiva za svet. potreban je ogroman napor. koji bi uposlili sve uzraste u porodici i bili bi implementirani na specifičan način. preraditi i svetu prezentovati. a od velikog interesa za širu medunarodnu zajednicu. blagotvorniji i ekonomski isplativiji od mnogih popularnih turističkih ponuda. Naravno. mešavinu začina. emulzije za sunčanje i negu tela i dr. koji pored aktivnog znanja učitelja podrazumeva više prenos vešina učenicima na svim nivoima. glina. gline za vene. pi­ ce.

izmena odeće i obuće. Cilj je prepoznavanje najvećih opasnosti po savremenog čoveka: zagađen vazduh. za rešenje savremenih obolje­ nja mi posežemo i za nekim tradicionalnim vrednostima. Fizičke vežbe treba da se sastoje od laganih i umerenih aktivnosti. prerade žitarica. konzervanasa. Navešćemo primer respiratornih oboljenja i stalnih upala grla. na primer makrobiotiku ili vegetarijanstvo. emulgatora i sl. bilo veštačkim đubrivom. Treba vežbati lagano disanje. pojačivača arome. npr. On ukazuje na potrebu stvaranja novog. izmena slobodnih aktivnosti i dr. veštačkih boja. ili urbani prostor gde najviše provodimo vremena. bilo pak spektrom stab ilizato r. treba izbegavati bazen sa hlorisanom vodom. aditivi u lekovima i sami lekovi. Iz ishrane treba isključiti slane grickalice sa mononatrijum-glutaminatom. Što se tiče slobodnih aktivnosti. Zbog mogućih infekcija nosa i sinusa iz ishrane treba isldjučiti sir i mleko. termodinamike i teorije informacija. integralnog pristupa. nanotehnologije i nadasve savremenih komunikacionih tehnologija. prehrambenog inženjerstva. aditivi u hrani. odeća ili obuća. bilo pesticidima. bilo da je to izmena položaja ležaja za vreme spavanja. soje i dr. kriza savremenog sveta jeste nemogućnost sveobuhvatnog pristupa životu. nadajući da će nam ona pomoći. ne ulazeći u problem njihove hemikalizacije. bilo izmena ishrane. pripreme sveže hrane. kao i gazirane napitke.NUŽNOST INTEGRALNOG PRISTUPA Zapravo. U nedostatku parametara. inženjerslce fiziologije. Savremene probleme čovečanstva u 29 . savremene farmakologije. Prepoznavanje najvećih opasnosti omogućiće prioritetna dejstva. zbog toksičnog dejstva hlora i organskih hlornih jedinjenja. prerade povrća. Zato često favorizujemo neku vrstu ishrane. Sve dosadašnje metode moramo sagledati iz ugla savreme­ nih tehnologija. koji će se bazirati pre svega na rezultatima naučnih istraživanja u oblasti molekularne mikrobiologije. geopatogene zone ili zračenja trafoa.

mi ćemo koristiti možda čajeve koji samo privremeno neutrališu gasove. Sva žarišta u organizmu su nastala od patogenih mikroorganizama koji koriste hranu i slabost imunog sistema. Za njihovo uldanjanje po­ treban je duži vremenski period. Prirod­ na medicina povezuje dostignuća klasične. ako ste imali pneumoniju. ako se stalno hranimo biljnom hranom. Kod asmatičara. tada patogeni mikroorganizmi preuzimaju ini- cijativu. a za to je potrebno obrazovanje. tada kriza lečenja može biti praćena temperaturom 40°C . Njihovo izbacivanje ponekad može da stvori sumnju. Javiće se glavobolja. energije. sluz u vidu pene. Ona dovodi do balansiranja svih procesa u organizmu. Ako ne poznajemo rastvorljivost gasova u kiseloj ili baznoj sredini. narušavajući razmenu materije. iskustvena. Za bezbedniji život po­ trebno je mnogo više. neočekivano. Tada odjednom. poput ugljen-dioksida i metana. U zavisnosti od vrste bolesti. Tragovi patogena . Sta je to prirodna medicina? To je oblast nauke i praktične delatnosti d ji je cilj očuvanje i poboljšanje zdravlja ljudi. I jedan i dugi gas pogoduju stvaranju perforacija crevne flore i daljem rastu patogenih mikroorganizama. stvarajući slabu ugljenu ldselinu. „Goreće” dlanovi ruku i stopala nogu. jer se sva energija gubi na izbacivanje bolesti. počinje uspostavljanje ravnoteže. Poboljšanje zdravlja uključuje procese koji povećavaju unutrašnju energiju organizma. Vodonik-sulfid se takode apsorbuje na sluznici creva stvarajud jako bazne uslove. i bolovi u svim zglobovima i mišićima (naročito na mestima preloma). U stvari. Ako se temperatura smanjuje lelcovima. sa jasno definisanim procesima koji se u tim organima dešavaju. Ali sada to nije upala. metode dijetologije. u početku se izbacuje crna sluz (šlajm). nutriciologije i fitoterapije. sprečavanja i lečenja bolesti pomoću prirodnih. To može trajati od jednog do nekoliko dana. Ovo povezivanje bez poznavanja principa prirodnih nauka. Kada u organizmu nastane disbalans u crevnoj flori. Da bismo ovo ostvarili. bez komplikacija. Ovo je takozvana kriza lečenja i ona ide obrnutim tokom od tolca oboljenja. Ako se pak preteino hranimo mesnom hranom i imamo patogene gljivice u crevima. odnosno prirodna medicina. ubrzavaju se procesi razmene. Period fizičkog olakšanja ne podrazumeva potpunu eliminaciju patogena.pogledu autoimunih oboljenja ne može rešiti ni tradicionalna. Naučno gledano. prvenstveno biljnih sredstava. Povećanje temperature je rezultat pozitivnih procesa u organizmu. Sve ovo ukazuje da raznovrsnost i umerenost ne moraju biti dovoljni parametri za uravnotežen život. odstranjivanjem žarišta u organizmu. Povišena temperatura do 40°C je dozvoljena. jer se manifestuje ekvivalentno nekoj bolesti. oficijelne medicine i najbogatije tradicije narodne medicine raznih naroda sveta. tada će ona stvoriti gasove poput vodonik-sulfida i amonijaka. tj. potrebno je da znamo vreme zadržavanja hrane u pojedinim digestivnim organima. Za to vreme. sve se odvija prirodno. već kontraupala. koje može da traje 30 31 .ostaju u telu. sluz (šlajm) i sline. ispravniji put je izmena crevne flore i obnavljanje sluzokože tankog creva. čišćenje počinje povraćanjem. dolazi do poboljšanja zdravlja. bez savremenih inženjerskih koncepata strukture procesa. remeteći unutrašnju harmoniju skoro do ćelijskog nivoa. ako su patogeni mikroorganizmi stvarali prethodnu toplotu. vreme i nadasve volja kao osnovni pokretač svih procesa u organizmu.bolesti . Dakle. Nastali ugljen-dioksid se rastvara na sluznici tankog creva. time se narušava prirodni proces lečenja. ispoljavaće se i sopstvena simptomatika krize lečenja. sada prijateljske bakterije i imuni si­ stem stvaraju veću enegiju koja pobeduje svog patogenog prethodnika. suze. dok već 41°C predstavlja opasnost. samo desetak puta brže. obilno će teći znoj. one će nam stalno stvarati gasove. D od će do velikog opadanja snage. koja draži sluzokožu tankog creva. U plućima se resorbuje slderoza. Na primer. na osnovu opšteg dobrog osećanja. organizam se od njih čisti. Temperaturu možemo skidati čestim tuširanjem vise puta dnevno. stvara se vise imunih tela. usled povećanja temperature tela. Kao rezultat. Učestalo korišćenje čajeva sa gorkim komponentama može tokom vremena smanjiti apsorpciju gvožđa u organizmu. Obnavljanjem unutrašnje snage organizma preko mikroorganizama crevne flore. za­ tim žuta i. bez izmene crevne flore. Kod oboljenja želudačno-crevnog trakta i jetre. Pri­ mera radi. a u crevima imamo patogene gljivice. koja ukazuje na definitivni izlazak bolesti i dšćenje pluća. na kraju. ne daje jasnu povezanost pomenutih tradicionalnih metoda.

jesti voće pomešano sa krem om (od kokosa). takođe. onda Iako možemo dobiti ili izgubiti težinu. Stolica je češća. čime se podstiče pojačana cirkulacija krvi. to se lakše one oslobadaju iz stomaka preko tankog creva. Postoje dva načina da rešite ovaj problem. <xxx><xx>o<xxx><x>oo<x><><><x><><><xx><x><><>o<x><><><x><><x> Ako imamo dobar metabolizam.dugoročno gledano . Bićete tvorac sopstvenog zdravlja. Posle nekoliko godina ponavljanja ovog ciklusa sa povećanim nivoom šećera u krvi. Može doći i do ispljuvavanja sluzi (šlajma) sa krvlju ili da krv poteče iz nosa. višak glukoze se pretvara u mlečnu kiselinu i time izaziva prezasićenost kiselinama i nedostatak minerala. zelenkastu. Mokraća poprima boju crepa. kružnim procesom limfe. ili usporiti pražnjenje stomaka m ešanjem ugljenih hidrata sa dovoljno m asti ili ulja. kombinacijom začina i vitaminom C. Ova kombinacija omogućuje obnavljanje sluzokože crevne flore. zbog njihove niske vrednosti zasićenosti. što pomaže glukozi da brže ude u ćelije. A n ajbolje je da koristite oba istovrem eno. Sve je to kriza lečenja. uverićete se da je prirodno izlečenje . Ako je bolest teža. pozdraviti. Uzimanjem još jednog obroka sa ugljenim hidratima priča se ponavlja. do talcvih snažnih pojava uopšte ne mora da dode. Ili se glukoza pretvara u masti (uglavnom u jetri). Problem je sledeći: što manje masti ima u obroku. masti ostaju u masnim ćelijama i po­ novo osećate glad. trpeti. tri. Drugo. Takođe može izlaziti kao katran crn ekskrement. do nedelju dana. Istovremeno se pridržavamo odgovarajuće dijete. mokraća se odjednom zamuti i to je sve. Masa koja se povraća može. Posle gline koristimo salatu od svežeg povća kojoj dodajemo detoks ulje. veoma efikasno uklanja parazite crevne flore i brzo obnavlja pozitivnu crevnu floru. zatim mešavinu semenskih kultura (koja je bogata lipazama i lecitinom) i vitamin C. Izlučuje se lepljiva. Verujte u svoju snagu. tako i pri gubljenju težine. Ovo može dovesti do oštećenja . ili iz suplemenata lipaze. počinje proliv. Ali. sa neprijatnim mirisom. Češće su potrebe za mokrenjem. zaboli ih glava. Tada je mast nagomilana u ćelijama. Poželjno je da to bude iz sirovih masti i ulja. mešavinu začina. Ako nedostaje lipaza. može se dijagnostikovati dijabetes. Prvenstveno unesite mnogo lipaze. upravljanjem i modelovanjem sprečavamo razvoj bolesti. Ovo je posebno problem kod ishrane bogate ugljenim hidratima. pankreas luči velike količine insulina. ako na vreme ne obavljate fizičku aktivnost ili vežbe. Neželjene masti i ugljeni hidrati se Iako i brzo apsorbuju. imamo poteškoće kako pri dobijanju. Takve pojave mogu da se ispoIjavaju dan. Da bi se ovo izbeglo. na primer. Svake večeri potrebno je da mažemo jetru u tri sloja glinom za jetru. kružnim procesom ćelijske i vanćelijske tečnosti daje nam znatno realniju sliku o procesima u našem organizmu. da bude u vidu crnih dronjaka. uljnim ekstraktima lekovitog bilja. Izbacivanje crnih materija ukazuje na to da je organizam otrgnuo patogene uzročnike. čijom korekcijom. sve je to burni izlazak bolesti.lilcvidirajte bolest. Vidim da vlada epidemija gojaznosti. Ni u kom slučaju ne odustajte na pola puta. To treba znati. usporite apsorpciju ugljenih hidrata. M ožete sprovoditi ishranu bez ugljenih hidrata. mišići. Kod srednje obolelih sve reakcije su ublažene: oznoje se. Kod Ijudi koji su lakše oboleli. protera ih. 32 33 . M ožete. dovedite stvar do kraja . um.ispravniji postupak.visokog nivoa šećera u krvi. Kada metabolizam postane neefikasan. <X><X*X><><><><><X><X><>^<X><><X>C<><X><>< ^ ^ g o ja z n o s t Mršavljenje Jedan od prvih koraka je detoksikacija i čišćenje organizma glinom. dva. To m ožete učiniti na nekoliko načina.do šest časova. uglavnom kao simptom nedostatka lipaze (enzim koji razlaže masti). gusta sluz sa neprijatnim mirisom. Kada nivo šećera u krvi opadne. ali samo ako imate dovoljno unutrašnje lipaze. ove nagomilane masti mogu se upotrebiti za stvaranje energije. Upoznavanje sa kružnim procesima arterijske i venske krvi. reakcije izlečenja biće izraženije. Kada preživite ove krize. Sve u prirodi podleže kružnim cildusima.

po mogućstvu marinirana riba. a s njom i svu svoju lipazu. koji su uzrokovani ili pogoršani konzumiranjem preradenog sira i maslaca. Da bi zadržali visok unos lipaze iz povrća. pasterizovanom mleku ili kuvanom mleku pate od istih bolesti kao i njihovi vlasnici. Oni tre a pi vo da se podvrgnu detoksikaciji organizma i oporav<u cievne flore. kardiovaskularna oboljenja. Sva masna ili uljana hrana prirodno ima veliki sadržaj lipaze. ili cedenje i pasiranje kokosovog tkiva da bismo napravili mleko ili krem. bundeve.A možete i jesti uglavnom ugljene hidrate koji se slabo vare. izazvane restrikcijama prodaje nepasterizovanih m lečnih proizvoda od strane ministarstva zdravlja. Pojedinci sa genetskim ili stečenim nedostatkom lipaze će teško m oći da dobiju dovoljno lipaze iz presne hrane koje ima u prodavnicama. Medutim. ali je pasterizovani puter izaziva ili pogoršava. Prirodno rešenje za probleme nastale usled nedostatka lipaze je uvodenje ishrane bogate lipazom. na primer. a takode i presni puter i presna pavlaka. već samo obogatiti vaše ćelije mastima. Ipak budite svesni da ako imate visokokalorični obrok uveče. Lipaza za spasavanje. suncokreta. pankreatin je uglavnom dostupan u obliku table- 34 35 . ali je bilo vrlo verovatno da je pasterizovano m leko izaziva. na primer. Da bismo ga zastitili od deaktivacije u s oma <u. Holesterol nije nikome naštetio do pre nekoliko decenija. Pojedite samo onoliko ugljenih hidrata koliko vam je potrebno da proizvedete energiju za 30 do 60 minuta. Zato. Isceliteljski efekat presnog putera je upravo rezultat visokog sadržaja lipaze. Onda uzmite drugu grickalicu. treba da konzumiramo cele proizvode. ovi inhibitori mogu izazvati loše varenje. Cak i ako ih jedemo cele. kao dodatak salatama od povrća. kardiovaskularna oboljenja su bila skoro nepoznata. da bismo poboljšali genetske ili probleme masnog metabolizma povezane sa starenjem. najčešće kao dugotrajne manifestacije nedostatka lipaze. Lipaza u hrani. U jednom eksperimentalnom izveštaju svi enzimi inhibitori uldonjeni su posle 24-casovnog natapanja. Talcvi zdravstveni problemi nisu zapaženi kod stanovnika Kavkaza i Bugarske. Ovo onda mora biti stavljeno u zamrzivač ili frižider. kao što su mahune. psi i mačke na konzerviranoj hra­ ni. tako da se ništa ne pretvori u masti. Ovde su posebno dobre leblebije i klice od pasulja i sočiva. Isto važi i za srčane tegobe i probleme sa jetrom. jer oni unose mnogo proizvo­ da od presnog mleka. možda ipak nećemo imati mno­ go koristi od njih. i gojaznost. lana i dr. To znači da jedem o avokado umesto da koristimo samo njegovo ulje. moramo povećati unos presnih. Isti je slučaj i kod avokadovog i kokosovog ulja. nezagrevanih i nerafinisanih masti i ulja. To se dešava zbog prisustva enzima inhibitora. Najbogatiji izvori lipaze su sveže se­ me susama. kao sastojak pankreatina iz zivotinjskih izvora. Sva hrana bogata lipidima je takode bogata i lipazom. ne možete uneti dovoljno lipaze korišćenjem samo preko biljnih ulja. onda to ne može pomoći. dijabetes. Prvobitna lipaza može biti dobijena samo u re ativno malim koncentracijama. Nasuprot njima. osim kada je nefiltrirano ili mutno. Kod oraha i uljanih semenlci susrećemo se sa drugim problemom. Krem. jer visok sadržaj enzima izaziva brzo kvarenje na sobnoj temperaturi. Cak i vrlo blago maslinovo 10 Presno m leko je bilo navodno korišćeno za lečenje tuberkuloze. Povezao bih sa velikim unosom preradenih ugljenih hi­ drata trenutnu epidemiju bolesti. se navodno koristi za lečenje psorijaze. trebalo bi da budete svesni da je lipaza rastvorljiva u vodi. kao što su Alchajmerova bolest. još uvek ima oko 60% vode. Drugi životinjski izvori lipaze su iseckano presno meso i sirova. ali ono takvo nije dostupno u prodaji jer bi lipaza izazvala njegovo brzo kvarenje. pak. Druga mogućnost je sledeća. Kada se jedu često ili u velikim količinama. nije slučaj sa svežim avokadom i kokosom ili sirovim životinjskim lipidima jer oni obično sadrže dovoljno vode. ali nema znakova ateroskleroze i obolje­ nja srca. Takođe. putera 16% i žumanca oko 50%. kada su uglavnom korišćeni proizvodi od presnog nezagrevanog mleka. Suplem enti lipaze. ulje ne sadrži lipazu. Rešenje je da potopimo i ako je moguće fermentišemo ovo seme.1 0 Divlje životinje-mesožderi imaju ishranu bogatu masti­ ma i holesterolom. Presan puter. oraha. Ovo. Lipaza se uništava zagrevanjem na preko 40 do 45 stepeni.

Izveštaj australijskog odbora TG A u kom su autori ispitivali sigurnost pokazuju da oni nisu mogli n ad zabeležene negativne reakcije na oralno konzumiranje enzima poteklih od mikroba kod ljudi. Za ljude to bi bilo jednako unošenju 100 do 150 grama dnevno. Tehnički d etalji. pogotovo beli sole u nezreloj voćki i u lišću i granama. i po m ogućstvu predite na lipazu proizvedenu na razne načine ako sum njate na neku alergijsku reakciju. bez zadržavanja proteina iz gljiva ili bakterija. privrem eno prekinite dodavanje lipaze. S obzirom na sigurnost. N ajbolje je koristiti lipazu iz prirodnih izvora. kođ dece visoka stopa koncentracije pankreatina iz rastvorenih tableta u nižem delu creva može da izazove oštećenje crevnog zida.1 1 Prednost u korišćenju prethodno pomešanog praha enzima u odnosu na tablete pankreatina m oie se videti iz zabeleienog slučaja u kome su film tablete pankreatina bili mogući podstrekad razvoja raka pankreasa. Drugi problem kod mešanja visokih nivoa proteaze i niskih nivoa lipaze je taj što je lipaza pro­ tein. dok je prah gljivičnih enzima pret­ hodno pomešan sa hranom pomogao pacijentu da preživi.ta otpornih na kiselinu (obložene tablete). testovi sa pacovima nisu pokazali neželjene efekte posle uzimanja 2g/kg jake li­ paze za period od nekoliko meseci. potražite kvalitetnu hranu ili kvalitetnu zamenu za lipazu. 36 37 . Lipaza koja je u prodaji uglavnom se dobija od posebnih vrsta gljiva i bakterija. ako niste znali. U svakom slučaju. i shodno tom e m asne kiseline mogu u d u celije vrlo brzo. Generalno rečeno. prskanjem ili prirodnim putem. esencijalne masne kiseline. Dok tablete pankreatina imaju svoju primenu. Zato. ona može biti već pomešana sat vremena pre obroka i ostavljena na toplom mestu da reaguje. Lipaza se. Zato. potpunim žvalcanjem sa drugom hranom. zdravstveni stručnjaci ne brinu o lipazi kao dodatku prehrambenim proizvodima. Najveća koncentracija je u zelenoj kožici nezrelog voća. pošto su enzim i proteini. fitosterole i oligoelemente. otvoriti kapsule i pom ešati njihov sadržaj sa obrokom. O sim toga. ulje m oie samo ostati nerazgrađeno i neće biti apsorbovano jer lipaza ne može da probije grudvicu ulja ili masti. ne apsorbuje se dobro i m oie dovesti do lose probave i drugih problema. koje se rastvaraju samo u crevima. Trenutni pankreatin i lipaza iz životinjskih izvora su naglo zamenjeni enzimima iz biljnih i mikrobnih izvora. naravno. Njena glavna prednost je njena aktivnost preko dozvoljenog pH dometa. svarena bez potpunog žvakanja sa drugom hra­ nom. O ni su uvek u obliku tableta. ili kašiku bakalarovog ulja. Ovo m o ie izazvati preteranu kiselost. Jedan od najpoznatijih proizvođača ovog enzima jeste papaja. i efikasna je kada je pomešana sa hranom u obliku praha pre gutanja. kada pokušavate da nadete lipazu. ako je ostavljena predugo m ože dobiti drugačiju aromu. ona nije deaktivirana od strane stomačne kiseline. Njena aktivnost može biti smanjena ako je delimično svarena u bliskom kontaktu sa proteazom. i p očn ite opet da je unosite. verujem da su tablete ili kapsule mikrobske lipaze relativno neefikasne pošto podnju da funkcionišu samo u tanlcom crevu gde one uskoro mogu biti razgradene od strane tripsina. kao u praškovima za pranje. V rem enom to m o ie izazvati m išićne problem e. Sigurnost. Kod neke masne ili uljane hrane. Zato. kasnije i u m anjim dozama. ili masna hrana kao što je žumance jajeta. pogotovo u prisustvu kratkolančanih m asnih kiselina. pazite na ovu m ogućnost. 11 M edutim . Uvek postoji m ogućnost razvoja alergije na lipazu. Zato. vi možete. Ako ste samo progutali kapsule ili riblje ulje ili vitamin E. obično sa niskom koncentracijom . Zato. Zato uvek pokušajte da emulgujete ulja i masti mućkanjem. i pomešani sa drugim enzimima. koristi i van ishrane. može uzrokovati da krv postane bogata i m asnim kiselinam a. Takode nema zabeleženih zdravstvenih problema. Osim prote­ aze papaina. masti ili ulja. Ipak. Ona je visokopredšćena. U p o zo ren je: Postoji teorijska m ogućnost da stalni veliki unos lipazinih suplem enata. posebno u kom binaciji sa povećanim nivoom m asnoće u krvi. oni sadrže i značajne količine lipaze. Najbolje je lipazu uneti preko svežih semenskih kultura koje pored lipaze sadrže lecitin. ili emulgovana sa lecitinom. ako prim etite preteranu kiselost .ili da se razvija bilo koji oblik m išićnih problem a.

Io se odnosi prvenstveno na povišene vrednosti LDL . omega-3). Ako sumnjate na lošu apsorpciju masti ili nedostatak lipaze. hiperholesterolemija. vitamini. tako da je najbolje unositi ga preko fitolecitina . Do jetre možemo doći jedino masnim putem. hranjivi sa sto jci iz tankog creva preko vene porte dospevaju u jetru . neke namirnice. Niskokalorična ishrana. oboljenja srca. emulgujuće supstance koje doprinose varenju masne hrane koju unosimo. Ulje detox u sebi ima prirodne saponine. koji putem krvi dolaze do drugih delova tela.lipo­ proteina niske gustine. za razliku od „dobrog”HDL . onda treba da izbegavamo oslobađanje tripsina uzimajući ga na prazan stomak i sa razumno velikim količinama tečnosti. U slučaju uzimanja veće količine hrane bogate ugljenim hidratima ili mastima. Da bi laboratorijska analiza dala realnu sliku. stvara jetra. Lecitin se kuvanjem denaturiše.UKLANJANJE I STABILIZACIJA VIŠKA M ASNOĆA U KRVI Da bi se smanjila količina holesterola u krvi. promućkajte supenu kašiku ovog ulja ili nekoliko otvorenih kapsula ribljeg ulja zajedno sa malo lecitina i lipaze u soku pre varenja. neoplodno je pridržavati se sledećeg pravila: biti na normalnoj 38 39 . koji se npr. omega tri masne kiseline. Ukratko. zatim vitamin A koji je veoma bitan za crevnu floru. dakle drugi nazivi su još: hiperlipemija. Povišene vrednosti lipida u krvi vezane su za aterosklerozu. Povišena količina masnoće u krvi naziva se lipemija (latinska reč lipem ia). veće količine lipoproteina se sintetišu (sinteza je proces spajanja) u jetri. Uzrok m oie biti različit. potrebno je po­ red ostalog imati lecitina. holesterol ili drugi lipoproteini. Ć elije jetra stvaraju lipoproteine. <хкх>«х><><><х><х><х><х<><х><х><х>о<><>о<хххх><х><х>с><х><х> Kako do lipaze Na našem podneblju. trigliceridi. koje podstiču stvaranje lipaze. no lipemija je najčešće vezana za preobilnu ishranu. smanjuju nivo LDL i povećavaju nivo HDL u organizmu. Ćelije sadrže mnoštvo omega 3 masnih kiselina u svojim zidovima i proizvode vise od 7 puta energije nego ćelije sa drugim masnim kiselinama u svojim zidovima. Ulje detox pored fitosterola sadrži i fitolecitine. a u znatnoj meri povećavaju m ogućnost za nastanak povišenog krvnog pritiska i m oidanog udara. minerali i nezasićene masne kiseline (npr. Ako želimo da povećamo apsorpciju lipaze u krvotoku.lipoproteina visoke gustine).uljnog ekstrakta lekovitog bilja. antocijane. Tako u krvi registrujemo višak masnoća. lipaza se posebno razmnožava u prisustvu uijnih ekstrakata lekovitog bilja. Dakle. zatim da sve bioaktivne komponente koje su rastvorljive u mastima dopremimo do jetre. Od masnoća u krvi mogu biti povišene: slobodne masne kiseline. nakon uzim anja hrane. Omega tri masne kiseline i ekstarkti bilja iz ulja detox smanjuju povećani nivo masnoće u krvi. gde se iskorišćavaju ili deponuju kao masno tkivo. Sinonimi. <><x k x x x > o <x > < x > < xxx> < xxxx> < x > < x> < x > < xxx> < > < x > o< xxx> < x > (Radi lakšeg pam ćenja LDL pam tite kao „losi” lipoprotein. mogu naći u ulju detox. Posebno je značajno znati da kalcijum. ulje detox omogućava da prvo stvorimo lipazu.

Trodimenzionalne (3D) strukture lipaza pokazale su da one prema načinu savijanja pripadaju u skupinu a/phidrolaza. što ih čini veoma važnim biokatalizatorima u organskoj hemiji. već im je m e­ tabolizam „spor” . Ova se pojava može odraziti na dva načina: .i enantio selelctivnost. Kako bismo „probudili” naš metabolizam. kataliziraju i druge re­ akcije poput sinteze estera i transesterifilcacije. Lipaze hidroliziraju hidrofobne estere karboksilnih kise­ lina. Normalne vrednosti koje se daju za pojedine lipidne komponente su prosečne vrednosti i odnose se na odraslu zdravu populaciju u našim krajevima.. D elotvornost lipaze. Sigurno ste se puno puta upitali kako je m oguće da određene osobe jedu zaista mnogo i obilno. Time direktno delujemo na jačanje imunog sistema i zastitu našeg organizma u borbi protiv stranih materija i nepoželjnih mutiranih ćelija. Rešavanje struktura nativnih lipaza. doprinosi shvatanju odnosa strukture i funkcije. ili najčešće . Na tako sitne kapljice masti sada u tankom crevu delotvornije može delovati enzim lipaza. Namirnice. bilo iz m etaboličkih razloga. međupovršinska aktivacija („interfacial ac­ tivation”).raspršiti” za efikasno delovanje enzima lipaze. odnosno kada postoji nekakva nasledna ili stečena anomalija u tzv. jagoda (dsti organizam delujud na jetru i bubrege. One pomažu u razgradnji. I konačno evo koje se namirnice u tu svrhu preporučuju: šargarepa (sveža ili u obliku soka). Koje je rešenje? Za dobar m etabolizam masti važno je uz hormonsku ravnotežu imati i zdravu jetru u pravom smislu te reči. Imaju važnu ulogu u ćelijskom metabolizmu i vanćelijskoj razgradnji lipida. ra ič. zavisi od toga kako je žuč uspela da rasprši velike masne kapi u malene dostupne kapljice. što pak omogućuje usmerenu evoluciju i inženjering novih enzima s određenim svojstvima za ciljane biotehnološke primene. ali i masti direktno iskoristiti za dobijanje energije. pa se mast neće m oći „preraditi . odnosno štite i oslobadaju jetru od toksičnih materija. Osim hidrolize. Karakteriše ih povećana aktivnost prema netopljivim ili slabo topljivim supstratima.gorke maten je koje stimulišu sve sisteme za izlučivanje). gde je na nju delovala želudačana (hlorovodonična) kiselina. Takve osobe im aju „življi” m etabolizam (jaki oksidansi). treba da ko­ ristimo hranu koja sadrže jod i stimuliše stvaranje adrenalina. i to većinom uz visoku regio . U tankom crevu žuč pomaže raspršivanje (emulgovanje) kapljice masti u sitne čestice nakon što je hrana prošla kroz želudac. odnosno izgaraju više „goriva” u kraćem vrem enskom roku. Dokazano je takode da se u aktivnom mestu lipa­ za nalazi katalitička trijada aminokiselina. nisu u stanju da im aju takav m etabolizam . već i na masno ili adipozno tkivo direktno. deluju ne samo na ubrzanje pojedinih biohemijskih ciklusa. asimilaciji i eliminaciji masti. maslačak i cikorija (sadrže flavonoide .masti se akumuliraju u potkožnom tkivu. enzim a koji razgrađuje masti (trigliceride) na sastavne delove i na taj način pomaže njihovom m etabolizm u. dobra namirnica za 40 41 . hepato-biliarnom sistemu (sistem jetra-žuč). Da bismo stimulisali jetru na lučenje žuči i time omogućili emulgovanje masti. sa serinom kao nukleofilom.ishrani najmanje 3 nedelje i bez obroka najmanje 14 časova pre uzimanja uzorka krvi za Iaboratorijsku analizu. a da se nikada ne udebljaju? Odgovor je u njihovom m etabolizm u. koju luče ćelije pankreasa sa spoljnim (egzokrinim) delovanjem. To nikada ne može poći za rulcom nekim drugim osobam a koje bilo zbog konstitucije. doći će do neadekvatne sinteze ili lučenja žuči.mast se ne može iz hrane iskoristiti (prisutno kod izrazito mršavih osoba). koristimo uljni ekstrakt lekovitog bilja. koji biljnim hormonima-fitosterolima stimuliše rad jetre. tzv. Jetra je organ koji može neku prehrambenu namirnicu (proteine i ugljene hidrate) prevesti u masti. u kompleksu s inhibitorima ili aktivatorima. Kada je jetra slabo aktivna. i onu hranu koja tonizira naš nervni sistem i potpomaže održavanju neuro-endokrine ravnoteže. koje omogućuju takvim osobama ubrzan metabolizam. Da bismo sačuvali jetru .u punoj formi” potrebno je u ishranu uvoditi namirnice koje imaju hepatoprotektivnu ulo­ gu.

kao što butine. susama. odnosno da joj omogući efikasnije razlaganje hrane. Možete utrljati u kožu hranljive sastojke bogate lipazom. Uz kašu dodavati uljni ekstrakt lekovitog bilja. mahunarke. Biljno mleko obiluje enzimima. ali i transformaciju-razgradnju niza industrijski važnih hemijskih jed i­ njenja. jer ga kiselina koaguliše . Postoje veoma efikasni uredaji za izradu biljnog mleka koje je nutritivno najzdravije za sve uzraste. med. kao što je med ili svež gel od gline. matičnjaka. Kašu čuvati u frižideru i dodavati svakodnevnoj hrani. Nanesite ovo na obolelu oblast i pokrijte da odstoji preko nod ili nekoliko dana. sastoji se u unosu hrane koja ima sumporna jedinjenja (žuti uljni ekstrakti lekovitog bilja. Biljnom mleku može se dodati kakao. rotkvice (sveže ili u obliku soka).). potom skuvati. celulozom. tj. Lipaze najviše ima u svežem mleku od semenskih kultura (soje. ostoji veliki broj kombinacija konzumiranja biljnog mleka. ili žućkasto-braonkaste fleke. šljiva (treba je jesti zrelu. badema. lanenog semena. Suština ishrane koja treba da rastereti rad jetre. ruzmarina.crvena paprika. Celer se renda neposredno pre konzumiranja. plavi paradajz (stimuliše stvaranje žuči). Može se kombinovati sa svežim lisnatim i krtolastim povrćem (nekiselim.Takođe će pomoći ako dodate malu količinu ulja detox. paškanat. Neke od njih deluju enantioselektivno (enantiomeri su molekuli koji se odnose kao leva i desna ruka). Povremeno ponovite ako je potrebno. mineralima. Da izgubite salo sa odredenih delova tela. Svež celer rendati i dodavati svakodnevnoj hrani. celer. senf i ruzmarin. ispasirati. Povremeno se potapajte u kadu sa toplom vodom u kojoj ste sipali 500ml gela na bazi gline kupko i 1 kg soli. Biomaska pomešana sa uljem Detox uodnosu 4 prema 1je vrlo germicidna. pomešajte određenu količinu lipaze sa nosiocem. čaj i kafu (dve šoljice dnevno) koji zbog sadržaja kofeina i tanina (čaj) deluju na razgradnju rezervnih m aterija na stimulaciju lipolize (razgradnju masti). Neprskane jabuke sa korom i celer iseckati i dinstati na pari ili isped. polen. možete utrljati mešavinu lipaze iz ulja detox i biomaske na bazi gline. (jogurtu. maticni mleč i dr. proteinima. zadni . koprive i dr. ili da podmladite ostarelu ili oštećenu kožu.zdravlje kože). šiplca vanile. ISHRANA Potopiti naut (leblebije) nekoliko sati u mlaku vodu. Lipaze lcataliziraju hidrolizu triglicerida.). milk-mejker koga svakodnevno koristim. Koristite ovu metodu i kod raka kože na osetljivim oblastima. ili pomešajte žumance jajeta ili avokado sa losionom za telo.ugušćuje). To je tzv. a ne sušenu. lukovice. Možete probati ovo i kod spoljnih tumora. kao štoje nepasterizovana pavlaka. kod mladeža i čira. čorbama. masiranjem tih oblasti i puštanjem tople i hladne vode na ta mesta. pra nekih biljaka (šipurka. kataliziraju hemijsku reakciju samo jednog enantiomera. semena bundeve i dr.i posebno dobra za oblasti obolele kandidom ili drugim gljivama. oraha. svežu. Biljnom mleku moze se dodati neki pčelinji proizvod. raka kože. Pre nego bilo koju jaču metodu. bilo kom jelu sa mesom i dr. <XXXK><Xx><X>0<XX><X>0<X<><X^<<X>0<>0<X>0<X><X>00<XX> Spoljna upotreba lipaze Da uklonite masne izrasline (lipome). suncokreta. dok je drugi neaktivan ili čak štetan. ili šljivu koja je salamurena morskom solju u tolcu cele godine). kao što su usne. Da regenerišete ostarelu kožu. od njih napraviti kašu (m ikserom-blenderom). i dr. Dodatno stimulišite ove oblasti naprezanjem i opuštanjem okolnih mišića.). propolis. zadnjica ili stomak. pogotovo za osobe sa narušenim imunitetom.). ren. rotkvice. Kašu dodavati svakodnevnoj ishrani. supama. Kod lekova često samo jedan enantiomer ima željeno dejstvo. Ili dodajte malo lipaze vašem omiljenom losionu za telo pre nego što ga utrljate. c*x>0<><><x><>0<><xx><x><>c<><x'<x><><>c><><^^ 42 43 . šećerima tako da je izuzetno za ishranu. normalno utrljajte rastvorenu lipazu (ulje detox) sa glinom za celulit.

masivnom i smradnom izmetu. već i za probleme sa kožom. ili najčešće k om b in acije i jednog i drugog. Oni se stvaraju u jetri da prenose sintetizovane masti ‘z ® u| <oze •fruktoze u jetri pa kroz telesne ćelije. Nedostatak lipaze. Biohemijska funkcija lipaze je da razgradi masti na njihove komponente. autoimune bolesti. i sastoje se od tri m olekula m asnih kiselina u kombinaciji sa alkoholom glicerolom. jasno je dokazao da je prvi biohemijski korak ka dobijanju raka ustvari oštećenost ćelijske m em brane. i koje krvotok nosi do svih ćelijskih struktura. T ran sp ort lipida. rak. Posle prolaska kroz zid creva. Dr Siger. ulja i vitamini povezani sa rastvorIjivim mastima kao i druge biohemikalije. Ovo dalje može dovesti do lose apsorpcije 12 M asti su hemijske supstance zvane trigliceridi. vrlo plodan istraživač veza između ishrane i ra­ ka. i korisna je kod problema sa jetrom . To vodi masnom. Ovo uzrokuje hroničan nedostatak minerala. one se kombinuju sa mineralnim jonima. naročito sa kalcijumom. dijabetes. nego jo š vise za strukturni integritet našeg tela. oni sakupljaju holesterol od ostalih 44 45 . fosfolipida i osnovnih om ega tri m asnih kiselina. koje kolektivno zovemo lipidi. Postoji nekoliko lipaza sa različitim funkcijama. Kao što m ožem o videti. Masti. prouzrokuje ili doprinosi osnovnim sim ptom im a starenja i razvoja degenerativnih bolesti. nervi i ćelijske m embrane sastoje se većim delom od lipida. osnovnih m a­ snih kiselina i vitamina rastvorljivih u mastima. lipida i problema sa jetrom. kao što je lecitin. sm anjenog protoka žuči. Loša apsorpcija masti se naziva steatorea. ili loše apsorpcije m asti. uključujući fosfolipaze. Drugi veliki razlog za lošu apsorpciju lipida i minerala je osetljivost na gluten. Ovo obezbeduje adekvatno snabdevanje ćelija hranljivim sastojcim a i otpuštanje otpadaka.Lipaza i metabolizam masti Lipaza je enzim koji razlaže masti. Diuga grupa je VLDL ili lipoproteini veom a m ale gu ­ stine. posebne komponente se ponovo sjedinjuju i form iraju m a­ sti i fosfolipide. Ova kom binacija opadanja proizvodnje lipaze. Ona je od ogromnog značaja za naše zdravlje. Siroka p asprostranjenost nedostatka m inerala uprkos odgovarajućoj ishrani najčešće nastaje zbog nedostatka želudačne kiseline. za uzvrat. Lipaza nije potrebna samo kod varenja i apsorpcije lipida iz hrane. Lipaza i lecitin dodati obrocima pomažu da se izbegne nedostatak važnih lipida posle uklanjanja žučnog mehura. pogotovo vitam ina rastvorljivih u m a­ stim a. nerava i ćelijskih zidova. U tom slučaju mast je razložena na masne kiseline ali umesto da budu apsorbovane. degenerativna obolje­ nja mišića. takođe opada i proizvodnja lipaze u pankreasu. Onaj koji se vise lepi za W C -solju ima više masnih sastojaka. oni sada postaju tupi sa prilično sm anjenom spoljnom površinom. Lipa­ za je važna za održavanje optimalne propustljivosti ćelijskih membrana. kao i za podmlađivanje i regeneraciju uopšte. već i za unutrašnju upotrebu lipida. Ona je rastvorljiva u vodi i deluje na medusloju izmedu vode i lipida. sm anjene apsorpcije crevnih zidova. Kako lipaza može biti važna kod svih ovih problema i bolesti? Odgovor leži u naglašenom značaju masti i ulja ne samo za našu metaboličku energiju. što se postiže oslobadanjem žuči iz jetre i žučnog mehura. Gluten izaziva nadraživanje i zapaljenje crevnog zida i briše izraštaje za apsorpciju. taurina ili lecitina može dovesti do nedostatka žuči i stvaranja kamena u žučnom mehuru. Naš mozak. Pošto gu6 Пе 0<^ trighcerida. zvanim hilom ikroni. kao što su lecitin i holesterol. Ovo. ne samo u pogledu uobičajenih b o ­ lesti masnog metabolizma kao što su gojaznost i mršavost.1 2 Apsorpcija masti Većina lipaze za varenje oslobada se iz pankreasa. Zato. degenerativne bolesti mozga i nervnog sistema. kardiovaskularne bolesti. Oni su najveći i najm anje zbijeni lipoproteini zbog njihovog velikog sadržaja masti. posebno da uldoni dve od tri masne kiseline iz baze glicerola kako bi prenosila zasebne komponente kroz zid creva. Um esto dugi i tanki. Fosfolipidi su važne strukturne komponente mozga. i jed n oličn e ishrane vode u nu trašnjem nedostatku lipida. Sada su oni kombinovani sa prenosnicim a proteina. lipaza može da adekvatno funkcioniše samo ako su li­ pidi iz naše hrane skroz emulgovani. da bi stvorili nerastvorljive soli. Hilom ikroni pripadaju klasi nosilaca li­ pida zvanih lipoproteini. koje dele fosfolipide. Sumporna aminokiselina taurin je većinski sastojak žuči.

dijabetes. Učestaliji je urodeni nedostatak koji je nasleden od samo jednog roditelja. Tada telo ima poteškoće u ponovnoj apsorpciji i proizvodnji dovoljne količine lipaze kako starimo. fibromialgija. pre nego što masti mogu da udu u ćeliju. hroničan bol u mišićima. proširene vene i osetljive arterije. ona se može proizvesti u pankreasu. neophodno je puno unutrašnje lipaze za održavanje funkcionalnosti tela i dobrog režima rada. a kada je priliv lipoproteinske lipaze malo. HDL ili vrlo gusti lipoprotein i su najm anji i najgušći lipoproteini. lipaza u masnim ćelijama razgraduje trigli­ ceride i oslobada ih u krvotoku da bi bili probraćeni u jetri ili iskorišćeni od drugih ćelija za proizvodnju energije. ili problemi mogu biti izazvani viškom triglicerida. Ako nismo jeli duže vremena. dok kraće masne kiseline. plavičasto belog kruga oko rožnjače. Ako nema dovolj­ no jetrine lipaze. Aminokiselina karnitin nosi masne kiseline kroz unutrašnjost ćelijskog zida do jedinica za proizvodnju energije. zapaljenje pankreasa ili hronični pankreatitis. vraćene u jetru i pankreas kroz cirkulaciju krvi i limfe. onda smo sposobni samo da skladištimo masti ali ne i da ih koristimo normalno pono­ vo kada zatreba. Najgori oblilc se vidi kada je nedostatak lipoproteinske lipaze nasleden od oba roditelja. Nedostatak unutrašnje lipaze se može razviti kada je po­ trebno vise lipaze za varenje masti i apsorpciju. holesterol može da se nagomilava i dovede do kardiovaskularnih oboljenja. Koliko vidim. ili one mogu biti ponovo sakupljene u trigliceride i sačuvane u masnim ćelijama. dcpresija. lateralna 46 47 . Alchajmerova bolest. M alo vise lipaze u krvi može sačuvati krvne sudove od nagomilavanja masti. N ajčešći simptom je rano formiranje arkus senilisa. Zapravo. Zato postoji druga lipaza privržena spoljnom zidu ćelija ili zidu blizu lcapilara. stvaranje žućkasto-braonkastih slojeva kože. Unutar ćelija masne kiseline mogu se lcoristiti za proizvodnju energije ili da formiraju nove zidove prilikom deljenja ćelija. arterioskleroza i arteroskleroza. nasledenog ili sličnog nedostatka lipoproteinske lipaze. U skladu sa razdeljenim i ponovo sakupljenim lipidima. masne tumore ili potkožni lipom. kao neke nalik onima u puteru i kokosovom ulju. U ovom slučaju problemi mogu biti osrednji u detinjstvu. Kako možete videti iz ovog kratkog opisa. cistična fibroza. zapaljenja kože i bolesti mišića. kardiovaskularna obolje­ nja. dem encija. N edostatak lipaze. dok ćelije čeznu za lipidima da bi proizvodile energiju ili vršile strukturnu regeneraciju. ili da zamene strukture u postojećim zidovima. rak. U svrhu varenja masti oslobadaju se lipaza i žuč. Ovo vodi svim ovim problemima naročito u ranoj mladosti. Lipaza je čak osnovni faktor u sintezi insulina u beta ćelijama pankreasa. takode uobičajno nazvanog hilomikronemija. Oni nose holesterol u tkivo ćelija i u skladišta m a­ sti. i uopšte nedostatak energije. Osim toga.lipoproteina i tada se nazivaju LDL ili lipoproteini m ale gustine. oni nose holesterol i fosfolipide nazad iz ćelija do jetre za recikliranje ili izbacivanje. koji kasnije može postati celi krug oko zenice. a ako nedostaje u krvi. lipaza se preraduje slično žuči. jetra traži sopstvenu lipazu. oboljenja očiju. ako manjka u masnim ćelijama. tada se stvaraju hilomikroni i VLDL u krvi i uzrokuju m nogo problema. postoji veliki obrt u strukturi masnih kiselina. To m o­ ie izazvati povećanje jetre i slezine. Na sreću. ali neiskorišćene količine i jednog i drugog su ponovo apsorbovane u nižim predelima tankih creva. Pošto se svi odvojeni molekuli u našem telu redovno zamenjuju. beljenje unutrašnjosti očnog kapka. Zavisno od tačne prirode nedostatka. nedostatak lipaze prouzrokuje ili doprinosi mnoštvu zdravstvenih problema i oboljenja kao što su starenje kože. Ona se zove lipoproteinska lipaza. ne traže nosioca. Unutrašnja lipaza. Drugi problem je porast slučajeva genetskog. sindrom hroničnog umora. i ona se zove jetrina lipaza. autoimuna bolest. one moraju biti razložene da bi prošle kroz ćelijski zid. spazme i grčeva. nagomilavanje u m režnjači oka. krvni sudovi se mogu zapušiti. možemo razviti masne porem ećaje jetre. i razvijaju se degenerativne promene tela u skladu sa godinama. i postaju sve manji kako starimo. nagomilavanje masti. Nedostatak unutrašnje lipaze se povećava kada stalno jedemo hranu siromašnu lipazom. ovo je retkost sa ušestalošću od jednog slučaja u milion.

neprohodni ili teško prohodni. koji omogućavaju razvoj prijateljskih mikroorganizama. gojaznost. kanala. javljaju se spontani pokreti u vidu malih. loša apsorpcija. Energetske manifestacije tkiva mogu se meriti elektroprovodljivošću tkiva. Kada su energetski kanali začepljeni ispod pojasa (o čemu govori artritis. žarište bolesti). i vertigo. kao što su masni rastvorljivi vitamini. U tim delovima organizma gde postoji žarište bolesti kanali su. Rejnodova bolest. u tom momentu čovek oseća „sevanje" u glavi. mišićna distrofija. radi otldone. e n e r g e t s k e k r iz e U energetske krize može se svrstati niz specifičnih pojava ko­ je nastaju u organizmu pri dostizanju odredenog nivoa uravnoteženosti-uvežbanosti. treba sag edati energetske odnose izmedu nervog. Medicinsko rešenje za povećane nivoe triglicerida i holesterola. tzv. pH vrednošću. Kao rezultat toga biokanali postaju prohodni. koji indukuju različite pomenute pojave «)je nisu svojstvene uravnotežnom organizmu. pojedinačnih trzaja. naglo se povećava kapacitivnost i energetska efikasnost odredenih tkiva. trup). Medutim. trči. 48 49 . dok dijeta sa mnogo ugljenih hiodrata predisponira razvoj dijabetesa. udar energije u čepove ispoljava se u vidu spontanog hodanja na petama ili prstima nogu. skokova. termoregulacijom. Ona dovodi do jakog nedostatka osnov­ nih lipida. koji se razlikuju po snazi. usled kojih čovek može da se grčevito bije. Uzrok te pojave je ipak u preraspodeli energije strujanja u biofluidima. reverznom osmozom i nizom drugih prirodnih fenomena. da divlje skače i dr. skače. do čega dolazi postepeno. konvulzija. trčanja. Da bismo objasnili ovu pojavu. koji će potisnuti najezdu patogenih mikroorganizama. i svaki višak ugljenih hidrata se u jetri pretvara u zasićene masti i holesterol. i ovo ima svojih mana. Ako su začepljeni gornji kanali (viat.). jeste dijeta sa malo masti. multipla skleroza. Ovo ukazuje kako na nasledeno tako i stečeno povećanje lipida. i to je glavni razlog gojaznosti. disanja itd. osim lekova. i velikih složenih trzaja. Povećani „prilivni talas” energije udara na mesto talcvog začepljenja (to jest.trzaja. Kao kod udara električne struje. energetska stru­ janja prave zaobilazne puteve.skleroza. tada čovek vrti glavom. smeha i tako dalje. U te pojave u prvom redu spadaju „sevanja” . oduzetost donjih udova itd. kao pražnjenje munje. Parkinsonova b o ­ lest. Kada se takav proboj dešava u glavi (često za vreme gladovanja. psorijaza. skokova. Kao rezultat redovnih vežbi. što dovodi do pojave spontanih pokreta . U slučaju začepljenja bilo kog od njih. oboljenja jetre. po pravilu. krvnog i limfnog sistema.). osnovne masne kiseline i fosfolipidi. pankreatitis. pokreće ramena i čini niz poketa. da se smeje.

zaštitna itd. ili pak magle. koja podrazumeva akumulaciju rezervne energije. a drugi u Sunce ili vatru. dm e ćemo veoma brzo izbalansirati energetske krize i spoznati nove. dakle vanćelijske vode. radost . upravo zbog viška neraspoređene i nepreradene hrane. slično vremenu neposredno pre kiše. Ovde se pre svega rrusli na ravnotežu krvnog. a na to u prvom redu utiče psihičko raspoloženje i snažne emocije. To se ispoljava i kod obolelih od hepatitisa. 13 Upoznavanje tokova protoka hrane. U drevnom kineskom traktatu (raspravi) „Prosta pitanja tim povodom se govori: „Gnev . Energetskoeksergetske procese u organizmu m ožem o posm atrati kao realna stanja.1 3 Energetsko balansiranje procesa u organizmu sistemskim pristupom predstavlja razvoj nove naučne oblasti ekologije organizma koja znatno pre nastanka bolesti redeflniše procese u organizmu. 50 51 . prevelike emocije menjaju regularnost podizanja i slabljenja energije. Njih se ne treba bojati. vode. težine oboljenja i niza drugih uzroka. Javljanje sličnih pojava. optičko doživljavanje stvarnosti je energetsko stimulisanje organizma. Pri pojavi kriza čišćenja. Dakle. Upravo suprotno . Oko je i prijemnik i predajnik energije sa veoma senzibilnim aparatom. Kada smo puni vode. Da bismo ovu pojavu objasnili. čija odstupanja najavljuju bolest. Preveliku količinu hrane i vode u telu organi ne mogu da kontrolišu i telo reaguje na spoljne uticaje. neviđene granice zdravlja i stvaralaštva. pa samim tim i pojavu ounog Meseca. spontano dolazi do plača. Vremenski inkrement prestrujavanja venske krvi je od prvorazrednog značaja. To nije ništa drugo nego intuitivno samopothranjivanje. posle nastupa gneva koji je prouzrokovao energetski poremećaj funl<cije jetre. Dakle. i to vode koja je vezana za k'vo slabim energetsldm vezama. prevaspitati navike (želju za prevelikom kolidnom jedne vrste hrane). da biste izbegli traume. preplašenost . ukazuje na to da je otpočelo izlečenje energetskog tela i tela misli.energija se povećava. Neki ljudi žele (imaju potrebu) da gledaju u Mesec. organizam treba u prvom redu rasteretiti od viška patogena iz crevne flore.ispoIjavanje srčanih osećaja. izobličavaju hologram organizma. Kada postoji nedostatak aktivne energije (jang).energija se uništava. uz istovremeno nasejavanje pozitivne mikroflore i odgovarajuće terapije. razmišljanje . Nasilno ih ne prekidajte i ne izazivajte ih veštački. probavna. uzrasta. Poznato je da telo misli (hologram hronalnog polja organiz­ ma). već ih nepokolebljivo savladivati.energija se meša (pravi zbrku). Kod svakog od nas one se ispoljavaju strogo individualno.ener­ gija se opušta. odnosno do izlečenja. neko ima potrebu da gleda u Mesec.energija se koncentiše” Drugim rečima. Savremena istraživanja su potvrdila ovu činjenicu. formiranje mikroemulzija sa svim prioritenim procesima koje obavlja jetra.pozdravite ih: to su putokazi vašeg sopstvenog samoozdravljenja. kontrolišite spontane pokrete kada su oni suviše snažni. On zavisi od ritma disanja i od ispunjenosti želuca hranom. tada 1 mnogome osećamo promene vremena. ne bi li aktivirao stvaralačku energiju (jin).uravnoteženi.začepljenje kanala jetre. Radost i smeh . U momentu prolaska energije kroz to začepljenje. zatim krvi. dovodi do ravnoteže. dalde detoksikovati organizam. koja daje toplotu i aktivira sve procese u organizmu. strah . treba da analiziramo mikrostrujanja kroz biokanale jetre. Uzrok tome je što u jetri postoji zastoj . koje potvrduje energetsku povezanost cove- a prirodom. Gledanje Sunca i vatre predstavlja nrimanje elektromagnetne talasne energije koja putem intenziteta zračenja svetlosti stimuliše rad nekih organa. balansiranje energija biofluida. Energetske krize su prvi pozitivni znaci upozorenja. odnosno vode u organizmu.energija slabi. što remeti rad unutrašnjih organa.) i da su medusobno balansirani . tipa plača i smeha. Kod neldh osoba se dešava da se smeju. čovek voli da gleda u Sunce ili vatru. m inim alan ]e preduslov da razum em o sveobuhvatni pristup energetsko-eksergetskom balansiranju procesa u organizmu. Za njihovo savladivanje. Kako u organizmu nedostaje energija (odnosno voda u telu je zauzela nepravilnu poziciju u energetskom smi­ slu). lečenja i energetskih kriza ne treba paničiti. kao i elektromagnetnih ener­ gija misli. koji ukazuju na to da su različite energije konačno počele slobodno da cirkulišu (na primer. limfe i rasporeda nerava.Tako neki ljudi plaču. Drevni mudraci su veoma davno uodli sposobnost čoveka da uzima i zrad energiju odma. All. limfnog i nervnog toka sa svim biofluidima koji su svojstveni svakom od njih. u zavisnosti od konstitucije. tuga .

opstipacije i vena. aminokiseline. te ona tako „sirova” odlazi u dvanaestopalačno a potom u tanko crevo. Istovremeno treba stimulisati jetru. taie kiseonika. Prevrnućemo svaki kamen. ve­ oma su rastvorljivi i svojom prevelikom baznošću uništavaju resice creva. Svaka pojava gasova govori o nekom disbalansu u crevnoj flori.mogu pratiti i dovesti na funkcionalne vrednosti svojstvene zdravom organizmu. kao da je 14 Sve one se prostiru kroz biofluide. Organizam ne može da se izbori sa njom. jer je uspostavljena pozitivna povratna sprega preko neurotransmitera crevne flore i mozga. disanjem ili podrigivanjem. a neke preko jednjaka. pogotovo u poslednjim danima trudnoće. Zadah se oseća dan-dva posle obroka. zato što je aevna flora nezdrava. Ako sistem om detoksikacije i oporavka organizma obnovimo crevnu floru i osposobimo prijateljske mikroorganizme u crevnoj flori. koje zbog ploda i velike količine hrane najčešće obolevaju od hemoroida . potrebno je individualno posmatrati svakog korisnilca i usmeravati sistem oporavka uključivanjem odgovarajuće vrste hrane. Primer su za to trudnice. rasteretiti organizam od hrane koja stvara otrove (jer je crevna flora nezdrava). Veoma je teško sve ove procese upoznati i razvrstati po prioritetima. Pankreas i žučna kesa rade punom parom. Primer je jedenje belog. M etan je veoma opasan i agresivan za mnoge prijateljske procese. Prejedanje. Ako u rezervoar automobila na benzin naspemo šećer. mi ne opterećujemo samo želudac. kiselu ili „hrapavu” hranu (primer A ek) Kako je rastvorljivost gasova na sluzokoži jednjaka intpnzivirana.biofizička. Često se gasovi „zaglave” kao čepovi u debelom crevu (poprečni-transverzalni deo). deluje negativno. Dalde učestalim prejedanjem mi gušimo venski krvotok. praziluka. ona postaje ponor energije. pogledati iza svakog drveta i osvetliti svaki mračan ćošak ne bismo li našli nekog koga ćemo da okrivimo za svoje bolesti. term odinamićka. Ako vozimo auto bez napumpanih guma. Neke gasove izbacujemo preko debelog creva i anusa. već i dijafragmu. dola- Ло želuca i uništavaju kraj jednjaka.. ali bez uspeha. venozno srce. arterijski i venski krvotok. jednjak strada. Dalde. naravno. stvarajući gasove svih vrsta. truli. biohemijska. Cirkulacija gasova u crevnoj flori je veoma bitan podatak o njenoj funlccionalnosti. hleb i kolače. Dovoljno je imati u vidu da je crevna flora prva na udaru toksina. Tada mi postajemo osetr ' na toplu. kombinovanjem hrane koja će veoma brzo energizovati naš organizam. Prejedanje opterećuje želudac. Zatim. ljutu. naš organizam prima hranu preko usta i jednjaka u želudac. Izm enom karaktera crevne flore skoro neprimetno dolazimo u stanje u kome možemo da izmenimo svoje patološke navike prejedanja. Zato se ide si­ stemom najverovatnijeg čišćenja ili detoksikacije sa istovremenim oporavkom crevne flore. nećemo daleko stići.1 4 Moramo da povratimo kontrolu nad svojim zdravljem. Uporedo sa ovim primenjujemo neke energetske metode „omekšavanja organizma. Zadahom izbacujemo mnoštvo gasova. Tako za taj problem postoji rešenje. Ugljen-dioksid je slaba kiselina. Umesto da se preraduje (digestira) hra­ na se fermentiše. on sigurno neće raditi. masnoće i. Cini se da čovek odbija da preuzme odgovornost za svoje probleme. da nju treba pokrenuti. ili neredovnu ishrariu. čije se karakteristike . tada naš želudac neće zahtevati još slatkiša posle slatkiša. To se dešava nekoliko sati posle jela. Sa svim ovim treba kombinovati i bioaktivne materije. koji ukazuju da nešto nije u redu sa radom želuca ili crevne flore. pivo. vitamine. Program detoksikacije i oporavka organizma koji sam razvio u okviru discipline ekologija organizma daje izvanredne rezultate. medu kojima treba uzeti u obzir enzime. M etan nastaje kada u crevnoj flori . koje je dugoročno. Gasovi se kreću gravitaciono naviše. Ako se prejedamo. Frekvenca (vibracija) dijafragme je tzv. minerale. Umesto da bude izvor energije. Na sve ovo odgovorićemo da ne možemo da promenimo našu (patološku) želju za odgovarajućom vrstom hrane i pića. Jetra dobija preko vene porte nezdravo preradenu hranu.Možemo navesti primer. Neki gasovi. crnog luka . hladnu. blago pokrenuti limfu.. ali sa blagom kiselošću. koji može da menja svoju zapreminu. poput amonijaka. i „jednosmerni ventil” (na kraju jednja­ ka) za hranu postaje dvosmerni za nastale gasove. elektrom agnetna i ostala svojstva . koji ne može da obradi hranu. vodu. 52 53 . jer je želudac potiskuje i mi otežano dišemo. Imamo mentalitet žrtve. Ovo je početak nastajanja mnogih patogenih procesa u crevnoj flori.

shvatamo (bolje rečeno. Varenje je dobro. već i kako nas. ali ako ih objedinite. jer bi vas bez njih doslovno nestalo. niko ne zna šta je tačno elektricitet. Upoznajte se sa svojim biološkim potrebama i postići ćete mnogo. Farovi blešte. M edutim. voda i vazduh očigledno privlače najviše pažnje. Nervna energija kreće iz mozga. farove. ima mnogo delova koji su međusobno zavisni. disanje je neefikasno. Medutim. Štaviše. pod uslovom da mu to dozvolite! Sve se svodi na energiju. snabdevaju onim što nam je potrebno da izgradimo snažne temelje zdravlja. Shvatićete sledeće: svalca od preporuka koje vam dajemo je sama po sebi veoma jednostavna. zgodno igralište za svako zlonamerno biće koje se zadesi pored nas. Kad je akumulator pun. našeg psihičkog stanja. U automobilu imate akumulator. Od njega vode kablovi i mnoge žice koje idu u razne delove automobila . Varenje je lose. elektroinženjeri shvataju) zakone koji upravljaju elektricitetom. Naša tela su slična ovome. Dobro funkcionisanje svakog pojedinog našeg organa zavisi od dovoljne kolidne energije. neguju i iskorišćavaju. kao i naš organizam. Svi načini interakcije s okruženjem utiču na vaše zdravlje. radio. cirkula­ cija je ispod normale. Bez enerije naše telo prestaje da funkcioniše. Nema tu nikakve tajne! Hoćete da budete zdravi? Izaberite svo. asimilovanje i eliminacija se efikasno sprovode. i tako dalje. najvažnija roba? Nervna ener­ gija! A šta je to nervna energija? Niko u stvari ne razume njenu suštinsku prirodu. sirenu. olcoline. oslonite se na velike prirodne elemente. Zdravlje nam se pogoršava. Vas oreanizam je savršeno sposoban da sačuva svoje zdravlje. organi zadovoljavajuće funkcionišu. socijalnih uslova i dr. Čitajući o tim elementima zdravlja i o tome kako da ih upotrebite u svom životu. a apsorbovanje. koje je istovre­ meno dinamično i trajno. Možemo da uporedimo sebe sa automobilom koji. motor počne da radi. ako se naš „akumulator” isprazni. Preraspodela energije dolazi od hrane. autđmobil ide dobro. u tome je lepota darova prirode: jednostavni i snažni. Kad okrenemo ldjuč. Žrtva okolnosti? Greška! Kada je zdravlje posredi. Bolest je kriza energije u organizmu.svećice. dolazi do pogoršanja svih funkcija organizma. lišavamo sebe elemenata zdravlja. Svojim načinom života. Ono što im daje snagu je upravo njihova međusobna interakcija. Pobliže ćemo se upoznati s ovim elementima zdravlja i videti ne samo kako utiču na svakog od nas ponaosob. shvatajući zakone koji upravljaju njome 54 55 . ako dozvolimo da naš dotok energije bude slab. Bolesni smo! Dalde. Celije vise ne dobijaju dovoljno hrane i mi se ne osećamo do­ bro. asimilovanje i eliminacija se usporavaju. alnaser. umemo da ga odlično iskoristimo. tako da iako ne znamo šta je. Da biste ojačali. vrlo verovatno ćete biti iznenadeni njihovom krajnjom jednostavnošću. I onda se pitamo zašto se razbolevamo. nacin zivota. šta je ovde. cirkulacija se održava na potrebnom nivou. neki su toliko jednostavni da bi vaša prvobitna reakcija mogla da vas navede da odbacite m ogućnost da tako mali napor rezultuje tako velikim blagodetima. koji podstiče pojavu bolesti. Način ži- vota koji pogoduje pojavi raka zaista i dovodi do pojave tog oboljenja Isto važi i za sidu. dovode do velikih promena. disanje se normalno odvija. Ako nervne energije ima u dovoljnim količinama. mnogo je toga što možemo da učinimo da bismo odredili svoju sudbinu. Međutim. kako se čini. Elementi kao što su hrana. Ovo će vam biti sasvim jasno kad počnete da ih koristite u svom životu. ali isto tako. a mi ga ipak koristimo. I mada ne znamo šta je ta vitalna snaga u nama lcoju nazivamo energijom. apsorbovanje. i trebalo bi što pre da se pobrinemo za to.naš organizam samo nesrećna bespomoćna žrtva žalosnih događaja. vazduha. I pogodite šta? Sva tkiva i tečnosti u organizmu prelaze iz slatkog u kiselo stanje. Ćelije dobijaju hranu i mi smo zdravi. da smo skloni da budemo skeptični kad se suočimo s onima koje to nisu. na duge staze ono ipak uzima svoj danak. ukoliko se i ti drugi elementi ne priznaju. Nešto što se samo po sebi čini beznačajno. Tkiva i tečnosti u organizmu su slatki i čisti. Toliko smo indoktrinirani time da očekujemo da promene budu teške i komplikovane. i te kako dobija na značenju kad se nade zajedno s ostalim elementima. u međusobnom skladu. a kičmena moždina i nervi je razvode po svim delovima organizma. Premda zanemarivanje ostalih elemenata ne rezultuje tako neposredno negativnim posledicama. Suština novog pristupa je sinhronizacija procesa u organizmu.

Kako postajemo iscrpljeni? Nervna energija ljudskog organizma troši se na sve ono što on radi da bi se održao. nervna energija se troši kroz aktivnost . a na kraju i obolimo? Kao što sam već pomenuo. Razumemo li te zakone. gradi ili generiše nervna energija? Kroz odmor i san. kontrolišemo svoje zdravlje. Svakako. Tajna je u tome da naudte kako da svoj život živite tako da u toku dana ne trošite vise energije nego što je mozete obnoviti u toku nod. U isto vreme.ovoljno energije.. Baš kao što savesno vodite računa da ne ostavite svetla na kolima da gore celu noć. To dovodi do stanja koje je i previše često i koje moramo da razumemo i izbegavamo. Organi vise ne funkcionišu efikasno i svi procesi bivaju usporeni. postajemo sve vise zatrovani ili toksikovani. da energiju ne trošite preterano ili uludo. Pokušajte. Nemate je u neograničenim količinama. i stavljanje samotrovanja. Toksični otpad počinje da se nagomilava. Kako se. Tada moramo pribed triku. da ujutru ne biste zateldi prazan akumulator. onda je to pravo vreme za redovnu i pravilnu ishranu.koriste nervnu energiju. morate da imate na umu i važnost isldjudvanja svega onoga što crpi vašu energiju. To stanje se naziva enervacija.možemo je ipak iskoristiti. jer nema do­ voljno nervne energije da bi ga se organizam oslobodio. jer organizam apsorbuje hranu Coiasepokvarila zbog usporenog varenja. Ako je potrošite. Samo onda kad ne radimo ništa. suvišno ugadanje sebi. Blagim zagrevanjem vrata (temoglinom SHENEMIL na primer). Slušanje. Kad je količina energije koju trošimo veća od količine koji stvaramo. taposletku. Življenje iziskuje trošenje. krvotok. zaliha nervne energije u našem organizmu se smanjuje. nije vreme da idete sa žurke na žurku. Naročito moramo da razumemo zakone koji rukovode njenim gubljenjem — načinima njenog iskorišćavanja. suvišno jelo. Budući da je zaliha nervne energije mala. medutim. veoma je jednostavno. Otud lose varenje. uživate alkohol.jer vise nema . pri kojoj se toksični krajnji produkti metabolizma skupljaju i izbacuju iz organizma. naš organizam m oie da obnovi svoju zalihu energije. ulazite u stanje „samozatrovanosti” Mi smo umorni. prekonierne em ocije. Pogledajmo prvo kako se energija iskorišćava. preko disanja. Eliminacija.organizma usmerene na očuvanje funkcija i onu aktivnost koja se javlja kao deo svakodnevnog iivljenja. svež vazduh. a ne možemo da zaspimo.kao i „prekomerno” —prekomeran seks. stoga. ništa ne radi kako bi trebalo. Posta'emo bolesni. Mozete li da uvidete kako enervacija dovodi do toga da 'e osećamo dobro? Pošto se sve telesne funkcije odvijaju ^ poreno. Trik je u tome da izbegavate sve što je „suvišno . kad smo pasivni ili neaktivni. dakle. gledanje. To. usporavaju se i ostali procesi . To ne znad da bi trebalo da smanjimo aktivnosti. opuštamo nerve. Bolest se manifestuje u onoj telesnoj regiji koja je genetički najslabija ili je bila najviše zloupotrebljavana. suvišan fizički rad . Svest o nadnu na koji trošimo svoju energiju početni je koralc na putu prema zdravom načinu života. dalde. Kontrolišući svoju telesnu energiju. 56 57 . lose asimilovanje. možemo da kontrolišemo energiju u svom organizmu isto onako inteligentno kao što elektroinženjer kontroliše elektricitet. redovno vežbanje.ili se čak zaustavljaju . dovodi do stvarnog sloma u organizmu. upotreba mišića. govor i doživljavanje em ocija: sve to iskorišćava nervu energiju. a možete i da se razbolite. pokušavate da rešite porodične probleme ili se nervirate što se vaš pomoćnik na poslu pojavio sa sat vremena zakašnjenja. osećate se usporeni i letargični. menjamo pH vrednost krvi i polako upadamo u san. prekomerna uzbudenja i prekomernu zabrinutost. Ni slučajno! Znad samo da bi trebalo da budete svesni kako trošite svoju dragocenu energiju.. Kad ste enervisani. Svi životni procesi — od treptanja. Kako. svi telesni procesi se odvijaju lošije od standarda. razmišljanje. jelo. do varenja hrane . Kad se nalazimo u stanju enervacije.kroz sve aktivnosti . čak odgledan matematički zakon koji se odnosi na energiju. Ako vam predstoji teška nedelja.suvišan posao. mnogo sna i očuvanje emocionalne staloženosti. budud da je ona uzrok što se ne osećamo dobro. Navešćemo ovde jedan jednostavan. On je otrovan i zakiseljava organizam. kako biste spredli da se yaš „akumulator” isprazni. da spredm o pojavu enervacije. Kako je to moguće? Zapravo. biva usporena.

Sačinite inventar svih elemenata zdravlja u svom životu. na vama je da uradite ono što mora da se uradi. pogad». jeste da prihvatite inteligentan plan življenja koji će vaš nivo energije održavati na visini dovoljnoj da stal- 10 budete zdravi. ono lose osećanje kojim ona rezultuje i njeno akutno stanje (bolest). Nelco vreme ce. Vaš organizam je pun otrova i usporen. mnogi veruju da se pred televizorom opuštaju. O tom e bismo. ljubavi i nežnosti? Da li je vaše gnezdo u redu? Ako nije. M noge od svakodnevnih navika o kojima smo odavno prestali da razmišljamo oduzimaju nam više energije nego što mislimo. a odmor i san su stanja tokom kojih obnavljamo svoju nervnu energiju.u vasu f nerg1^ ieleli da organizam pokrenemo iz stanja •ie hranom će to biti teško. preterali ste. sunca. dovoljno čiste vode. čistih namirnica. u kojima bismo mogli da punimo svoje baterije. dovoljne fizičke aktivnosti. blage fizičke aktivnosti P° P ^ b rže dovesti do stanja ravnoteže. može da pred­ stavlja onu kap koja preliva čašu. Upravo program d e t o k s i k a c i j e i oporavka organizma uvodi sitemsk. Vreme pasivnog odlaženja kod nekog drugog da bi se „ozdravilo” primiče se kraju. O reklamama da i ne govorimo. Za sada. 59 58 . Da li to iko m o ie da porekne? Neprestano pričanje. Uolikoi n e i i energija utiče na vanja Sad ц . koje čini veliki deo televizijskog programa. je r e l ‘ " “ V S ' . Na primer. odmora i sna. uz svu onu disonantnu muziku i govor koji para uši. shvatite da najbolji način da izbegnete enervaciju. barem ne onako kako bi trebalo. Da li ste ikad videli da se neki ljubitelj sporta „opustio” gledajući kako njegov omiljeni tim gubi utakmicu? Većina dečjih programa takode dovodi do enervacije. mira i tišine. Sadržaj večernjih vesti prilično doprinosi enervaciji. zagrevanje. Cišćenje. Zato floraJnPrdzacijom organizma. te biti izuzetno energični i osećati se odlično i onda. jer je naruiena crevna лПеГУ Ona od najelitnije hrane m oie praviti otrove. Zdravlje dolazi isključivo od zdravog života.Enervacija može da postane hronična. Jednostavno zapušite sve rupe kroz koje ističe. normalna nervna energija se Iako obnavlja. Iscrpljeni ste. pr. nastavićemo s razmatranjem ostalih elemenata f d[t « a ° u o B " kako svi oni. U p « ™ 0 t0m № “ 8е" 1 п о т P' a" U . Da li dobijate svež vazduh. pošto svaka aktivnost iziskuje utrošak energije.srnp procesima u organizmu. Veliki deo onoga što se prikazuje na televiziji ume da zamara. na ova) ill onaj način. Srećom. Ne izgledate dobro i ne osećate se dobro. bum. i psihički i emocionalno. Ironična je i sama pomisao da vam bilo koja aktivnost vraća energiju. кГе' еТпГоГп а11јап је crevne flore. medutim mogli da raspravljamo. u ionako preterano bučnom društvu. Poenta je u tome da bi trebalo da pazimo šta radimo u periodima relativne neaktivnosti. Niko to neće uraditi ume­ sto vas. Mir i tišina su pozadina za odmor i san.

istim putem kojim je izašao.* 'K O fA t t i fSSKS. клкоамш икЈјК I **ат вж \ УЈЕСЕН. Isto kao i vene. Na ovom mestu su tkivna 15 Limfni kapilari se povezuju s drugima i formiraju male limfne sudove. Čim ova tečnost kroz zidove kapilara prode u medućelijske prostore.eritrociti. Pogonsku snagu za limfni tok daju mišići. limfni sudovi su izgrađeni slično kao i vensld. ona postaje „tkivna tečn ost” . koji su neophodni za izgradnju tkiva. U stvari. izvor energije. Limfa se kreće u limf­ nim sudovima sam o nešto manjom brzinom od kretanja venske lcrvi u venama. To oni čine svojom aktivnošću u toku našeg rada ili kretanja. Jedino najsitniji delovi plazme prolaze bez tešlcoća.NEIZBEŽNA KOD MRŠAVLJENJA Plazma je krvna tečnost boje slame. ne mogu da produ kroz „pore” u kapilirama. ovi kapilari se otvaraju direktno u prostor između ćelija.limfnim kapilarima. Tkivna tečnost se polako kreće. Suviše su velike. nebs*!!!'« Т А Ј Н ЕЧ И Ш Ђ Е Њ А | ?1вШШ »т m l'_ш~' «a>] LIMFNA DRENAŽA . Plazma takođe prenosi antitela za borbu protiv bolesti. dobijamo limfu. horm one i enzime. Ovi se sjedinjuju u veće limfne sudove isto onako kako sitne vene stvaraju krupne venske sudove. Osim što ne sadrži istu količinu proteina. Kada se tkivna tečnost sakupi limfne kapilare15. N jen sastav je vrlo sličan krvnoj plazmi. Krvne ćelije . izuzev što su im zidovi tanji od venskih. Možemo ih uporediti sa jednosmernim ventilima. Ona sadrži mnoge hemijske supstance koje su neophodne za život tidva. Dok krv teče kapilarima. Njen sadržaj čine i masnoće i proteini.o. Ona sadrži i minerale. koji služe za izgradnju tkiva i regulaciju životnih procesa. Tkivna tečnost može slobodno da ulazi u te cevčice. izvesna količina njene tečnosti (plazme) prolazi kroz male prolaze između ćelija kapilara i stvara tkivnu tečnost. U plazmi se nalaze i otpadne materije. Za razliku od kapilara koji raznose krv.o. nego nešto manju. N e postoji nikakva pumpa koja bi potiskivala Iimfnu tečnost kao što čini srce koje potiskuje krv kroz arterije i kapilare. ali izvestan deo ulazi u specijalni sistem kapilara koji nazivamo . MOŽETE DOBITI NA: 011/21 86 827 g ill i 065/505 1234 S fiS iiiK H S r tn w K poKum sESA SO BO M ČASOPIS I KNJIGE Zdrav život Ko sam? 6desam ? Kuda Idem? тимШХж 1 : иимжшиК *»p e6ttn lk « __2»fto fctn lic# iR E C E Prr 61 . limfni sudovi imaju unutrašnje zaliske koji sprečavaju limfno l<retanje unazad. » 4 S О Т А Р З Д Р Ш И Т Ш C A itA T E СЛАТКИШ И » м н д е ш к со ш SVE INFORMACIJE O PRODAJII PRETPLATI IZDANJA NIP GOJA d. leukociti itd. Isto tako prolaze i neke druge supstance kao što su minerali. Izvesni deo se vraća u krvotok. koje ona prenosi do kože i bubrega. U njoj se nalazi glukoza. hranljive materije.

upaljene i otečene oblasti. sakupljači toksina koji dolaze u oči. limfna tečnost se povećava i stagnira. Ponaša se kao unutrašnji odbrambeni sistem. tada dobijamo čvorove cista. Bez ovog važnog sistema umrli bismo za 24h. Preostalih 10% vode. Kad se limfni sistem blokira. 17 Leukociti.intoksikacija Zbog svih toksičnih uvreda nanetih našem telu teško je održati limfni sistem otvorenim i protočnim. svaki segm ent limfnog suda izmedu sukcesivnih sudova funkcioniše kao zasebna automatska pumpa. Limfni sistem igra vitalnu ulogu u telu regulišući imuni sistem. Zatim polako dovodi organizam u stanje opuštanja. Limfa je ispunjena hranljivim materijama koje odvodi u ćelije. veliki molekuli i čestice u međućelijskoj tečnosti. Ćelije mogu da funkcionišu bolje ako je limfa sveža sa odgovarajućim koncentracijam a vodonika. m onociti. I<od velikih limfatika. Limfa se formira od krvi ali ne sadrži crvena krvna zrnca. Ali samo 12% telesne tečnosti je krv. sprovode ih dalje. a 62% telesne tečnosti se nalazi unutar ćelije. kiseonika. Ako postane začepljena i pretrpana. Ali ishrana svih ćelija zavisi od ekstracelularne vode. Nisu sve ćelije okružene vodom. Koje ćemo ime upotrebiti. ventili izlaze na svakih nekoliko milimetara. I<ao što je i vazduh oko našeg tela u konstantnom kretanju. jer su u pitanju primarne limfne žlezde. To je u suštini jedna duga železnička pruga. eliminiše m etabolički otpad i toksine iz tela. Program za detoksikaciju i oporavak organizma pomaže u prirodnoj ekstralcciji limfnih tečnosti iz tela i takode asistira u čišćenju blokada. ali one sadrže limfu koja je prozirna i ne može biti videna (sem ako se ne ubaci odgovarajuća boja).1 7 16 Limfni sudovi prelaze u veće kanale koji se prazne u krvotok. vislca vo­ de i proteina. „omekšavanja” . koja se sastoji od materija iz krvotoka i ćelijskih supstanci. Svaka ćelija u telu je okružena medućelijskom tečnošću. hranljivih materija. obnavlja nervni sistem i pomaže olakšavanju stresa i tenzije. koja teče niz telo zaustavljajući se na stanicama da pokupi krhotine. To znači da sastav svakog segm enta izaziva kontrakcije i tečnost se pumpa kroz ventil u sledeći limfni seg­ ment. Ukratko. To je ćelijsko okruženje. Ovi sudovi sadrže jednosm erne ventile. a kod m anjih limfatika ventili su znatno bliži jedan drugome nego kod većih. Snim ci limfnih sudova pokazuju da kada se limfni sud izdužuje od tečnosti. kao i enzim i. što znači da se nalazi van 62 63 . bakterija. Limfni sistem je sličan krvnom sistemu i ima jednak broj žila. M eđusobne odnose ćelijske i vanćelijske tečnosti diktira koncentracija katjona i anjona. krv i limfa. limfociti. Ventili imaju izlaz u svim limfnim kanalima. Oko 90% vode i malih molekula koji dospevaju u međućelijsku tečnost iz krvotoka apsorbuju lokalni krvni sudovi.tečnost i limfa istovetne po sastavu. dve telesne tečnosti. tako je i limfna tečnost oko ćelija u stalnom procesu kretanja. čine mrežu manjih sudova. Jedna trećina telesne tečnosti je ekstracelularna. koji su u liniji sa m išićnim tkivom koji pumpa limfu kroz ove ventile. limfni si­ stem je odgovoran za sakupljanje i uklanjanje toksina iz tela. nežniji mišići u zidu kanala se automatski grče. Zatim. Mnogi se ljudi žale na otekline ispod ušiju i brade. zavisi od mesta gde se ta tečnost nalazi. glukoze i dr. Ovaj proces se nastavlja duž celog limfnog sistema sve dok se tečnost konačno ne isprazni u krvotok iz kanala grudnog koša u šuplju venu (vena cava) baš na mestu ispod ključne kosti. Limfni sistem i debelo crevo Skoro 80% ulcupne telesne težine čini voda. ćelija. antitela i dr. krhotina ćelija. Ovo ispunjava sledeći segm ent i nakon nekoliko sekundi i on počinje da kontrahuje. odnosno mineralni sastav. Limfni si­ stem čisti telo od toksina. n je­ govo pravilno funkcionisanje je važno za zdravlje čitavog te ­ la. tu su i otpadne m aterije iz ćelijskih horm ona. Limfna tečnost putem malih kanala hrani čak i ćelije kostiju. Limfni sistem se razlilcuje od krvnog sistema i po tome što krv stalno cirkuliše kroz celo telo dok limfa samo drenira iz svakog dela tela.mase tela. Ovo ima smisla. transportuje nutrijente do ćelija i povećava metaboličku efikasnost. Limfni sistem je „sistem za odlaganje otpada” u okviru tela. Kada otpadne materije napuštaju ćelije. Minerali kostiju okružuju ćelije ko­ stiju. pa ceo sistem postaje toksičan. Začepljen limfni sistem . nos i usta. Štaviše. Limfa je tečnost koja okružuje sve ćelije. U telu ima tri puta vise limfe nego krvi. a sm anjuje višalc tečnosti i pomaže u smanjenju težine . krvna zrnca m ogu da putuju dokle god ima vode.1 6 Pošto limfni sistem odvodi toksine iz telesnih ćelija. Ovo znači da je 36% tečnosti limfa. mali molekuli i proteini.

Koristite"termoglinu"uvek kada ste u prilici i kada osećate hladnoću ili slabu cirkulaciju. što i objašnjava zašto životinje jedu travu kada im je mulca. Toksini. Kada limfni sistem postane prepun sluzi. On počinje kao napetost u mišićima. Kad se to desi. Ako morate nositi grudnjak potrudite se da pritisak bude preko rebara ne direktno ispod dojki. a zatim prerasta u bol. otpad se vraća u limfni sistem. ♦ Detox ulje (sa vitaminom E. spavanje i omekašavanje tela. Posebno je značajno mazanje natečenih oblasti „biomaskom". ona se vraća u stomak i rezultat je mučnina. <><><Х>С><><ХУ^<КХ><ХХ><Х>С>0<><ХХ><>:><Х?<ХХХХ><Х><ј<ХХХХ Praktični saveti za limfnu drenažu Evo korisnih načina da poboljšate limfnu drenažu: ♦ Pristupite Programu detoksikacije i oporavka organizma (glina uljni ekstrakt. otrove. Uklanjanje proteina iz međućelijskog prostora je osnovna funkcija limfe. Kad protok žuci postane suviše veliki. ♦ Koristite Paket za detoksikaciju tela sa upustvom za vežbe. bioflavonoidima. tada se stvara pritisak koji osećamo po čitavom telu. megaekstrakt. potrebno vrlo malo pritiska da potpuno zatvori sistem. antocijanima fitocidima i vitaminom C) često pomaže kod cisti koje mogu ukazivati na blokiranu limfnu oblast. Sva tesna odeća ograničava protok limfnog sistema. mešavina začina. Detox ulje može se pored terapije uz doručak koristiti i uz svaki obrol< po nekoliko kapi. pomažu drenaži limfnog sistema. Debelo crevo je glavni organ kroz koji se izbacuje sluz iz limfe.) ♦ Pridržavajte se upustva za kombinovanje hrane za vreme detoksikacije i oporavka organizma. Jedan od odgovora organiz­ ma jeste i groznica. a samim tim postajete zdraviji i vi. viruse. do telesnih tkiva i rezultat je bolest. koje je jetra preuzela izlučuju se kao deo žuči. Pored toga potapajte noge u toplu vodu sa kupkom i kuhinjskom solju jedanput do dva puta dnevno prvih desetak dana. čaj za detoksikaciju i dr. ♦ Preskakanje vijače (gore dole) pomaže kretanju limfnog sistema.Kada sveže materije zamene otpadne (toksine. bez koje bismo umrli za 24 časa. smanjuju groznicu. Sportski grudnjaci obično dobro funkcionišu. Ukoliko debelo crevo ne može da vrši pročišćavanje limfe odredenim tempom. Većina trava ima funkciju da pročišćava limfu. Sada nam je valjda jasno kakvi problemi mogu da nastanu kada je debelo crevo prepuno otpadnih materija. što omogućava bolji protok kroz zid debelog creva. zato što limfni sistem opslužuje sve telesne ćelije. uvijanje tela. konzervanse i slično iz ishrane. ♦ Pijte dosta vode. onda to umesto njega radi jetra. pored toga blago skakutanje. otpade i ostatke) ćelije postaju zdravije. ♦ Potapajte telo u kadu sa kupkom (na bazi gline i uljnih ekstrakata bilja) i solima 30 do 40 minuta. ♦ Iizbacite sve aditive. ♦ Termoterapija dosta pomaže u drenaži limfnog sistema. sklekovi. Jasno je da ovaj proces može da zahvati bilo koji deo tela. bakterije. Grudnjaci su naročito loši zato što zatvaraju sistem baš ispod grudi gde se čiste toksini iz dojki i pluća. sokova i biljnih čajeva pošto pomažu detoksikaciju limfe. Napori limfe da pročišćava. čiji je zadatak da proredi limfnu sluz. < > < x k x x x x ><x > < xxx> < > < x > o <> oo< x > < x > < x > oo< x> o< x > < xxxxx> < 64 .

ф Kako prepoznavati dobre i loše aditiv ■ da li ih sve treba izbegavati i kako organizam . Vitamin C 7. тШ тт ■ EKOLOGU Kako pristupati ishrani % u savremenom svetu # Šta najvišetoksikuje i intoksikuje naš organizam . IN F O R M A C IJE O S E M IN A R IM A : 0 1 1/21 8 6 827. Aktivni ugalj 6. lekovitog bilja. sušenog voća i šumskih plodova 4."'< V. 2 0 3 0 555 i 065/505 1234_______ Л ' 67 . GLINA ZA PIĆE 2. TERM O GLIN A 9. V R H U N SK I S EM IN A R I Autor: prof. DENTAL ULJE 6. ULJNI EKSTRAKT lekovitog bilja. KUPKO glina gel sa kupanje u kadi 10.INTENZIVNI PROGRAM DETOKSIKACIJE I OPORAVKA ORGANIZMA Program prezentovan na Medicinskom fakultetu u Beogradu u Školi javnog zdravlja. koštičavog voća i sušenog povrća 3. Alternativna m e­ dicina I i II iz oblasti EKOLOGIJE O RG A N IZM A PRA K TIČN E M ETO D E D ET O K SIK A C IJE . Dobroćudne bakterije 5. Čaj za oporavak organizma Џ Radionicu detoksikacije # ♦Pripremu paketa za detoksikaciju Broj polaznika je ograničen. M EGAEKSTRAKT propolisa. Uljni elcstrakt belog luka 8. dr Stanisa Stojiljković. NUTRITBLEND 7. Pasta za zube na bazi gline 11. Sem in ar je dvod n evni Rezervacija putem akontacije (5 0 % ) je obavezna.integralni pristup SEMINAR OBUHVATAI: Џ Kako praktićno detoksikavati • 1.

gli­ na se promućka u flaši i sipa u čašu neposredno pre pijenja. pre svega na alkalotvorne procese. nikada za vreme varenja. akni. vodonik-sulflde i dr.. ujutru. ♦ regeneriše oštećenu sluzokožu crevne flore. VAŽNE N APOM EN E: Glinu ne treba pripremati u metalnim sudovima i metalnim priborom. Ovo je veoma značajno kada zaboravljamo uveče da potopimo glinu. ali se njome može zalivati cveće.ielatinoznim stanjem omogućuje apsor­ pciju hrane u tankom crevu. trovanja. Posle aktiviranja . Prvih nedelju dana. ♦ čišćenjem krvi stimuliše rad koštane srii. jer vezuje vodu i usporava zasušivanje površinskog sloja zemlje. pogotovo kandide u crevnoj flori. bolova. Uklanja amonijak. ♦ svojim gelastim . tj. Sada se granica korišćenja gline pomera shodno karakteru hrane koju konzumiramo. Ф reguliše krvni pritisak. Ne mešati. ♦ usaglašava krvni i limfni tok tečnosti-elektrolita. kadmijum. Starije i senzitivnije (osetljivije) osobe predvidenu dnevnu dozu treba da podele na 3 dela sa malo vise vode. postoperativnih zahvata. a za­ tim 10 dana mesečno. bizmut. Jednom korišćena gli­ na nije za piće. neke sulfide i druge gasove iz debelog creva i ubrzava normalizaciju metabolizma.4 nedelje tako što se pije i voda i glina. Akutna stanja: Kod akutnih stanja (pijanstva. Posle pauze od jedne nedelje nastaviti terapiju glinom 3 . Kod gljivičnih oboljenja. želudačnih promena i reumatoidnih oboljenja) piti glinu 3 puta dnevno pola sata pre jela ili piti svaki sat samo vodu u lcojoj je rastvorena glina. ujutru piti na prazan stomak (pola sata pre jela) samo vodu.POSTUPAK GLINA ZA PIĆE Upustvo za upotrebu: Uveče u čašu sipati 2 dl vode i u nju nasuti jednu punu kafenu kašičicu gline (drvenom ili plastičnom kašikom) i poklopiti. Ovo je preporuka koja je važila kada je u hrani bilo znatno manje dodataka . tj. ♦ čisti jetru od otrova. tkivu. amonijak. Glina se može potopiti i u većem sudu. Terapija od 6-7 nedelja se preporučuje obavezno na prelazu dva godišnja doba. proliva. piti vodu i glinu. bistri deo. mitesera i si. pre svega izazvanu radijumom i stroncijumom . povećana masnoća u vidu holesterola i triglicerida. Posle burnih noći i preterivanja u jelu i piću. U ekstremnim-hitnim slučajevima glinu rastvoriti u mlakoj vodi. ziva i dr. Dejstvo: * eliminiše toksične metale kao što su olovo. dijabetes. nastaju vodonik i metan. u litar vode sipati pet kašičica gline. gojaznost. krvi i limfi.odležavanja. ulkus. 68 69 . Glina se koristi pola sata pre jela ili 2-3 sata posle jela (Iaganijeg obroka). glina apsorbuje metanol i uklanja toksine nastale od preterane konzumacije belančevina iivotinjskog porelda. ♦ deluje na uravnoteienje kiselo-baznih procesa u organiz­ mu. osveiava hormonske ilezde. intenzivne intelektualne aktivnosti i si.) ♦ pozitivno deluje na preraspodelu vode u organizmu. ♦ nadoknaduje oligoelemente u telu. Glina je potrebna svakoj zdravoj osobi za oslobadanje od otrova unetih putem hrane u organizam. Sledeće tri nedelje. ♦ smanjuje i eliminiše (sa kombinovanjem hrane) mladalačke promene na lieu u obliku masnih bubuljica. vodonik. pre svega tiroidnu i nabubreine ilezde. ♦ eliminiše gasove u crevnoj flori (metan. visokog krvnog pritiska. izrazite nervoze. Posle toga izazvati povraćanje. reuma. koje glina veoma efikasno vezuje. ili pak idemo na put. nervna napetost. dobro promešati i popiti. opstipacije. prethodno promešanu. ♦ eliminiše višak žučnih kiselina iz debelog creva. Ostala blagotvorna dejstva gline: Glinu treba piti i kod hroničnih stanja kao što su: povećan krvni pritisak. * eliminiše masne naslage u crevima. smanjen imunitet. jer će glina sama postepeno pasti na dno case. kolitisa. ♦ smanjuje radioaktivnost tela. Može se postepeno piti i deo taloga u cilju prilagodavanja organizma.aditiva. osim u slučaju trovanja.

predmenstrualni sindrom. antioksidanasa i esencijalnih masnih kiselina. U ljn i ekstrakt sadrži esencijalne omega tri masne kiseli­ ne. U vreme korišćenja gline izmedu obroka piti više vode. Sadržaj dobro promešati . poznat po antivirusnom dejstvu. he­ patitis. da bi dejstvo gline bilo delotvornije. Organske komponente gline su poznati praantibiotici. pasulj. iz njihovih krečnjačko-silicijumskih i aluminatnih skeleta se na dno mora i okeana stva­ raju taložne stene. lana. prostatu. vitamina. borom ). jaja. u njega sipati supenu kašiku uljnog ekstrakta. KARI ZAČIN I VITAM IN C U čašu ili neku posudu sipati 2 decilitra jogurta plus sa probiotičkim bakterijama (može se dodati i jedna kapsula probiotika Lactobacilus acidophylus-а. i Bifidumci . U vreme pijenja gline isključiti proizvode na bazi belog šećera. Sastav i dejstvo gline . F i D. slatkiše na bazi margarina. semena bundeve . Organska komponenta gline je posebno značajna za vezivanje aktivnih supstanci i njihov prenos u dublje slojeve membrana crevne flore ili pak membrana krvnih kapila­ ra. u organizmu se stvaraju pozitivni uslovi za asimilaciju minerala. Kari začin je mešavina začinskog i lekovitog bilja bogata. hromom. esencijalnim m asnim kiselinama i horm onim a rasta. piknogenole. vitamina C 500mg. beta karotin. uljnog ekstrakta belog luka. Osnovni aktivni sastojak gline je hidratisani aluminijum silikat. naslage bentonita imaju slojevitu građu. arteriosklerozu. bubrega i žlezda s unutrašnjim lučenjem. bioflavonoide. narendanog krastavca (zbog arome).pogotovo ne slatkim sokovima. hemoroide i dr. tzv. bakrom. pad imuniteta. Zbog porelda od jednoćelijskih algi. Hidratisana glina pripada nanočesticama. kandidu albikans. sojini proizvodi) ne nalivati se tečnošću . sir. Uspostavljanjem normalne mikroflore u tankom i debelom crevu. ULJNI EKSTRAKT. ribe na najmanju moguću meru. dijabetes.otvori se i pomeša sa jogurtom ). Toksično dejstvo gline do sada nije zabeleženo. Vitamin C u ovoj kombinaciji ima dugotrajno dejstvo u organizmu. Redukovati masnu i proteinsku hranu. Tako lg bentonita u vodenoj suspenziji razvija kontaktnu površinu od oko 5m2. selenom. 70 71 . vita­ min E. Emulgaciona svojstva gline ubrzavaju degradaciju lipidnih-masnih naslaga u crevima i na taj način sprečavaju njihov membranski prenos u krvotok. koji se višestuko lakše asimiliraju u crevnoj flori u datoj kombinaciji. Svesti proizvode na bazi mesa. pogotovu je značajan da u kom binaciji sa glinom eliminiše višak žučnih kiselina iz debelog creva. što je svrstava u najefil<asnija sredstva za prirodno čišćenje organizma. mleka. jer oni razvijaju u crevnoj flori patogene organizme. Glina vrši uravnotežavanje koeficijenta lipidno-vodene raspodele. cinkom. jaja. Ne jesti voće i slatkiše bar dva sata posle obroka. Glina i uljni ekstrakt u kombinaciji rešavaju niz problema u organizmu. Pogotovo treba izbegavati svu hranu i napitke sa veštačkim bojama i veštačkim aromama. PP. enzimima. jaja. sira i piva (kvasne namirnice).bentonita: Glina-bentonit nastaje od skeleta jednoćelijskih algi Diatomea. kako bi kom binacija gline. kari začina navrh kafene kašičice. tako da njena aktivacija u kiseloj sredini ie luca utiče na pojačavanje emulgacionih sposobnosti u tankom i debelom crevu. ribu. Kombinovanje hrane: za vreme korišćenja gline smanjiti količinu slatkiša. vitaminima. Glina eliminacijom otrova u crevnoj flori rasterećuje rad jetre.homogenizovati i pojesti umesto doručka. oligoelementima (vanadijum-sulfatom. fitosterole. depresiju. meso.bez ljuske). što se pozitivno odražava na povećanje njihove aktivne površine. belog hleba.Zbog toga glina ima izuzetno dejstvo na poboljšanje autoimunoloških osobina organizma. a uz njega se uvek nađe još koja vrsta oksida u neznatnim količinama. Glina je poznat emulgator. može rendanog celera ili šargarepe (oko 50 grama) i samlevene mešavine (sirovog susama. Uljni ekstrakt u sebi sadrži spektar minerala i oligoelemenata vezanih za ligande. Posle obimnog proteinskog obroka (meso. ulja za detoksikaciju i ostalih dodataka bila što efektivnija. deobni particioni koeficijent. Medu njima treba izdvojiti višak holesterola i triglicerida.golice i semena suncokreta .

pre sisanja dental ulja. adrenalina. kantariona. M egaekstrakt se koristi pet do deset kapi sa 2 decilitra vode pola sata pre obroka. Ako koristite mineralne vode. seme grožđa. kvasaca i drugih organslcih m aterija u želucu i crevima. toksi­ na. Cistin i cistein takode učestvuju u detoksikaciji od štetnih metala. sušena šargarepa. Prolaskom kroz pljuvačne žlezde za vreme sisanja organizam se oslobada patogenih mikroorganizama. hajdučka trava. sušena bundeva. Ovu terapiju primeniti dva puta dnevno. što je dovoljno (pri normi primanja od 5 g/dan) za kompletno om movanje i izbacivanje iz bolesnog organizma sred- njednevne norme otrova i holesterola ili od 100-1000 maksimalno dozvoljenih doza većine otrovnih materija koje su prodrle u ljudski organizam iz vena. Posebno su u kombinaciji sa glinom i vitaminom C efilcasni kod šećerne bolesti (dijabetes melitusa). čim e doprinosi ubrzanom procesu detoksikacije. može se koristiti posle obroka. tiroide. kao i od destruktivnih slobodnih radikala. Uljni ekstrakt je kombinacija uljnih ekstrakata (nerafinisano . Tokom sisanja i bućkanja. ruže. DENTAL ULJE Tradicionalna metoda čišćenja organizma sisanjem biljnih ulja (sa ekstraktima lekovitog bilja) je jedna od kompatibilnih metoda integralnom konceptu čišćenja organizma. U vremenu ovog tretm ana koristiti što više voća. bioflavonoide. Alctivni ugalj spada u prvu kategoriju (ima status da je bezbedan i efikasan) za akutno toksično trovanje. sušenog voća (maline. list peršuna. Kombinacija gline sa uljnim ekstraktima ubrzava pretvaranje holesterola u krvi u žučne kiseline. 72 73 . antioksidante. Doprinosi alkalizaciji organizma. M EGAEKSTRAKT Koristi se za vreme detoksikacije organizma sa vodom. prostate i si. Za to vreme dišemo na nos. ulje menja svoju viskoznost. kombinujte ih i vise koristitevode sa što manje natrijuma a što vise magnezijuma.) Koristi se za vezivanje nekih kiselina. bubrega. Sumpor pri m etabolizaciji štiti organizam od toksičnog delovanja bakra. U akutnim slučajevima može se koristiti vise puta dnevno. ili dva sata posle obroka. estogena.). Dental ulje se sisa kao bom bona 15-20 minuta. bez napora.Ova kombinacija pozitivno utiče na endolcrini sistem (si­ stem lučenja hormona. sirovih sokova voća i povrća. Količina krvi koja protiče kroz njih nekoliko puta je veća pri sisanju ili žvakanju.Terapija kod klasičnog sistema detoksikacije može da traje 14 dana. šljive. Ukoliko imamo problema sa disanjem.95 EUP Ph 1997g. ono se emulguje. viška kiselina i soli i isceljuje se. čajem ili jogurtom . progesterona). integralni hleb. jabuke i dr. Bioaktivne komponente bilja difunduju u krv čisteći najsenzibilnije kapilare i venule. kupine. Čišćenjem organizma glinom i uljnim ekstraktom postižu se pozitivni efekti kod psorijeze i vitiliga uz odgovarajuću ishranu. bokvica. kruške.) i propolisa.280 g/g. šipurak. postaje sve tečnije i belije. sa što vise tečnosti. jetre. sokom. m ajčine dušice i dr. nabubrežne žlezde. uz jačanje membrana ćelija indirektno utiče na uspostavljanje normalne funkcije vitalnih organa (mozga. kao i neophodna koncentracija triglicerida. Koristi se dva do tri sata posle jela. ren. Aminolciseline sadrže sumpor. Ova kombinacija sprečava reapsorpciju i ponovno pretvara­ nje žučnih kiselina u holesterol. mlad zelen plod oraha i dr. antocijane i organske kiseline. kamilice. i ubrzava njihovo izlučivanje iz organizma. Sto se svojih fizičkih karakteristika tiče. Na taj način se u organizmu održava normalni odnos holesterola niske i holesterola visoke gustine. Megaekstrakt sadrži komponente: lekovitog bilja (nevena.hladno cedeno ulje) i to: kantarion.). nozdrve namažemo eterisan inhalatorom. Ulje se posle toga ispljuje. naročito cistin i metionin. N a­ a n čišćenja se zasniva na sposobnosti pljuvačnih žlezdi da izdvajaju produkte razmene m aterije iz krvi. ujutru pre pijenja gline i naveče pre spavanja. U sluučaju dijareje i nekih blagih trovanja. Megaekstrakt sadrži oligoelemente. medicinslci preparat meks je apsorbent velike efikasnosti dugotrajnog dejstva sa apsorbcionom moći većom od 0. A K TIV N IU G A LJ U PRAHU (MEKS .

Reflektornim putem dolazi i do vazodilatacije u dubljim krvnim sudovima. smokva. zatim ispod kičme. Izbegavati sve vrste antibiotika. N UTRITBLEND Koristi se u trenucim a kada se javi potreba za slatkišima. oligoelemente u sprezi sa ligandima. selen. godine je objavilo da beli luk efikasno deluje na 200 razlicitih vrsta patogenih gljivica. Integralno brašno sadrži: ražano. piknogenole. Toplota olakšava mokrenje. ječm eno. sem u slučaju jačih infekcija. Ter­ moglina podstiče cirkulaciju krvi lokalno tretiranog mesta. Uljni ekstrakti lekovitog bilja u hladno cedenom ulju sadrže omega tri masne kiseline. lešnik. Beli luk je jedan od najm ocnijih antimikrobnih agenasa. Ovaj proizvod sadrži esencijalne organske kiseline. Beli luk je jedan od najbogatijijh izvora elementa germanijuma. grožđe) 40% . Nutritblend je mešavina meda 30%. sušenog voća (šljiva. Za vreme tretm ana glinom i uljnim ekstraktima bilja ne konzumirati beli šećer i proizvode koji ga sadrže. postavljena umesto jastuka psihički opusta i uspavljuje. Znatno redukovati meso. badem. esencijalne masne kiseline. a istovremeno ne dozvoljava isušivanje kože. procijanidine. menta. sa kratkim prekidima ako nam je to potrebno. Peršun i morač se mogu uzimati kako bi ublažili jak miris koji je povezan sa korišćenjem belog luka. lan. bočno za bubrege i žučnu kesu ili pak bešiku. bundeva) 15%. Povećana je aktivna mreža kapilara. enzime. Dokazano je da efikasno deluje kod svih osim kod dve od 26 vrsta kandide. Dakle termoglina indirektno podstiče čišćenje i oporavak organizma. jačaju im unitet i eliminišu kandidu. antocijane. kapilara i venula.). vitamin E. koji ublažavaju perforaciju creva. to je termoglina preporučljiva da se drži u toku spavanja. Njega koristiti uz obrok 10-20 kapi. kikiriki. KUPKO Kupko je glina u obliku gela pripremljena specijalnom tehnologijom koja je veoma efikasna za uklanjanje potkožnih toksina. jaja i sir. Primena toplote dovodi do širenja arteriola. kačkavalj i dr. antioksidanse. TERM OGLINA Termoglinu koristiti kao osnovu za bilo koju termoterapiju. minerale. jer sadrži 74 75 . U toku postupka detoksikacije koristiti hleb od integralnog brašna bez kvasca. Ona je uradena u obliku emulzije. pektine i antocijane. beta-karotin. pšenično. jabuka. Ove promene su posledica indirektnog delovanja simpatičkog nervnog siste­ ma. invertne šećere. zbog čega se kod sm etnji pri mokrenju preporučuje stavljanje termogline ili primena kratkotalasne dijam etrije u predelu mokraćne bešike. ULJNI EKSTRAKT BELOG LUKA.Ovom metodom olakšavamo i ubrzavamo proces čišćenja organizma i uspostavljanje ravnoteže. kukuruzno i ovseno integralno brašno u istom odnosu (pomeša se po jedan kilogram pomenutih brašana) i čuva u nekoj papirnoj vreći (za brašno). ekstrakata bilja (žalfija. M obilizacija krvi iz unutrašnjih organa i krvnih depoa (jetra. Takode smanjiti upotrebu proizvoda na bazi kvasca (hleb. orah) 15% . Koristio ga je Albert Švajcer za lečenje dizenterije i Luj Paster kao antibakterijsko sredstvo. jezgara (brazilski orah. M artovsko izdanje časopisa Scien ­ tific American iz 1985. Kako veći deo naslaga-kamena u bubrezima. Ovaj oblik termoterapije koristile su stare civilizacije. m oćan izazivač interferona i efikasno deluje protiv odredenih vrsta raka menjanjem reakcije imunog sistema. bešici i žučnoj kesi i krvnim sudovima (kalcifikovanje sudova) nastaje noću kada je metabolizam na minimumu svojih funkcija. Ona posle umora. U zglobovima dolazi do pobuđivanja zgusnute sinovijalne tečnosti u cilju poboljšanja cirkulacije hranljivih materija kroz kapilare i ćelije. pivo. sir. suncokret. Ona se postavlja umesto jastuka ispod vrata. slezina i subpapilarni venslci pleksus) nastaje pri primeni opštih termoterapijskih procedura. ruzm arin. pecivo. geranijum) i dr. Kupko i so se sipaju u kadu temperature vode 38-39°C u kojoj treba da ostanem o 30-40 minuta. sem ena (susam.

uljne ekstrakte nevena. Održava normalnu pH vrednost usne duplje. ČAJ ZA OPORAVAK ORGANIZM A Većina čajeva zakiseljava organizam. Nakon pranja isprati vodom. Paradentoza . osvežava kožu. krvarenja.penušavac koga poseduju penušave paste za zube (i sva sredstva za pranje suda).Pranjem zuba ovom pastom i njenim povremenim nanošenjem (2-3 puta nedeljno) kao kod upala desni vremenski eleminiše kamenac. Samo penušanje u ustima ne podrazumeva i racionalno ispiranje zubnih naslaga. Ako ste već navikli na svoju zubnu pastu m ozete je obogatiti pastom na bazi gline. PASTA ZA ZUBE Osvežavajuća aromatična ekološka pasta za zube uklanja zadah iz usta i daje prijatan ukus i miris. geranijuma. Polira i održava belinu zuba. Izuzetno se pokazala kod upale desni. Ovom kom binacijom voda u kadi povećava svoju konduktivnost. glina i uljni ekstrakti bilja imaju efekat detoksikatora organizma bez isušivanja kože. uljni ekstrakt i pretežno alkalotvornu hranu . Koža posle kupanja ima blago mastan izgled. kamilica. Otklanja zubni kamenac. sušene šargarepe. ekstrakti bilja: bergamota. a ujutru isprati vodom. m atičnjak. Masa lOOg. ruzmarin. jednom do dva puta dnevno. U knjizi V. menta.sveže povrće . Srčani bolesnici i astm atičari se mogu potapati u kadi sa nešto nižom temperaturom vode do 38°C. nane i žalfije (imaju antiseptičko i adstrigentno dejstvo). U kadu se pored kupka (500ml) stavi i lk g kuhinjske soli. UPO TREBA: Suvom četkicom zahvatiti pastu (i to sam o po površini) i prati zube bez naknadog kvašenja četkice vodom. Sa tako nanesenom glinom prespavati. Ovim se intenzivira beljenje zuba i postiže efekat jake dezinfekcije usta od mnogih pato­ gena. Sastav: Glina. voda i vitamin C. smiruje od dnevnih stresova. Kam enac . Hoffman je otkrio da glina velike čistoće korišćena pri kupanju može zaista izvući otrovne hemikalije kroz pore kože.čaj se može koristiti dva puta dnevno. Poželjeno je noge potapati u toploj vodi sa „kupkom” i solju u trajanju od 30 minuta. D oziranje: U 2 dl proključale vode sipati 1 ravnu supenu kašiku mešavine čaja. kako bismo poboljšali vensku cirkulaciju i tim e stimulisali rad debelog creva. kamilice. Mogu je koristiti svi uzrasti. Poznato je da ekstremne količine gline pri kupanju pomažu detksikaciju tela od nekoliko teških metala. krvotok. ta ­ ko da ne zahteva natrijum-lauril-sulfat . M ože se piti rashladen sa ledom. zato sa njima treba biti oprezan. Hofmana „Energijom do ozdravljenja” i svo­ jim istraživanjima. šipurka i dr.Prstom zahvatiti pastu na bazi gline i utrljati na desni neposredno pre spavanja. Ovaj postupak možete koristiti i dok se ne naviknete na čistu glinu (postepeno smanjujući penušavu pastu). lavande. poklopiti i sačekati 30 minuta. Kada koristim o glinu. U svetu su popularnije nepenušave paste za zube. i žalfija. u vodi sa dodatkom gline i soli podstiče razmenu materija. Kod upale desni . tako da voda. Procediti i piti izmedu obroka. varenje. Sastav: Neven. Uveče kupka u toploj vodi. Na prethodno opisan način naneti pastu na bazi gline a preko nje zubnu pastu zapremine zrna graška. pa zato ima izuzetna emulgaciona dejstva. paradentoze. Glina (bentonit) ima najbolju kombinaciju silicijuma i aluminijuma. karanfilića. 76 77 .Isti postupak kao i kod kam enca. Posle mnogih eksperimenata on je zaključio da se optimalni rezultati dobijaju potapanjem tela u kadu sa vrlo toplom vodom pomešanom sa glinom visoke čistoće 30 minuta. što intenzivira efekat detok­ sikacije. jer su bez hemijskih površinski aktivnih supstanci. eukaliptusa. m ajkina dušica. Ponekad na pola pranja zuba na četkicu možemo naneti nekoliko kapi troprocentnog medicinskog vodonik-peroksida.

................... blago kretanje.......... rad u bašti..................................n em in ovn ost kod m ršav ljen ja ...... pojačivača arome... Promena težišta organizma........ Suština dvomesečnog paketa za detoksikaciju je uvođenje organizma u stanje koje može da prihvati novi sistem življenja.6 2 L im fn i sistem i debelo c re v o ...... pomaže poboljšanju izgleda kože i smanjenju nadutosti........4 4 E nergetske k riz e..... koji neće biti zavisan kao ranije od aditiva... SADRŽAJ: U v o d ...........................................I FIZIČK E VEŽBE Aktivnost organizma je veoma bitna zbog ravnoteže krvnog i limfnog sistema.. Pomaže podmlađivanju kolagenih vlakana i pomaže u usporavanju procesa starenja........................................................... 3 3 Ish ra n a ...................... preskakanje vijače............................................ 6 7 o<x>ooc<xxxxxxxx><xxxx><xxx>c>c><>o<xxxx><><><>oo<x><> Dvomesečni paket za detoksikaciju i oporavak organizma je veoma efektivan u tretmanima lica..................in to k sik acija........ Blago cupkanje.................. sa plitkim disanjem omogućuje ravnotežu (gasova i tečnosti) kod respiratornog........... savijanje..................................61 Z ačepljen lim fni sistem .... 5 K ritičk i pregled procesa u ljudskom organizm u Balkanoterapija u su sret civilizacijskim p otrebam a N u žn o st integralnog pristupa U klan jan je i stabilizacija viška m a sn o ća u krvi 11 21 29 39 Isto rija savrem ene m ed icin e......... <XKXXxX><XXXX><X><XXXX>0<X><>0<X><X><X>0<XX><>0<><XX>0 78 79 ..... krvnog i limfnog sistema..................... bez naglih i intenzivnih pokreta......................... 4 9 L im fna drenaža ....................................... omogućuje ravnotežu organizma...........................................................................................17 G o ja z n o s t.4 3 Dodatne informacije: SH ENEM IL NIŠ 381/18-221-320 064/211-9-660 064/134-34-29 Lipaza i m etabolizam m a sti........................ pešačenje........ 6 2 Intenzivni program d etoksikacije i oporavka organizm a...........................

Приручници C O B ISS. . . Станиша M ršavljenje i detoksikacija na zdraviji način : ekologija organizma/ Staniša Stojiljković.000. .: .Biblioteka: Zdrav život Urednik: Goran Kojić Naslovna strana: K atarin a Petrović Prelom : Jasm in a В т пас Lektura: Goran B ojić Tiraž: 13000 ISBN 9 7 8 -8 6 -8 6 8 1 3 -1 6 -9 C IP .Хигијена .N apom ene uz tekst.79 s t r . ISBN 9 7 8 -8 6 -8 6 8 1 3 -1 6 -9 a) Исхрана .SR -ID 146634252 .К аталош зац и ја у публикацији Народна библиотека Србије. (Biblioteka Zdrav život) Тираж 13.Beograd : G oja. Београд 613. 2008 : (Beograd : A M D sistem ).2(035) С ТО ЈИ Љ К О В И Ћ . 21 cm .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful