You are on page 1of 28

Muka depan.....

Isi kandungan............

1.0

STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH ANTARABANGSA Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sebit merah Antarabangsa Mempunyai Struktur

yang agak mengelirukan. Pergerakan ini daripada tiga badan yang berasingan iaitu jawatankuasa Palang merah Antarabangsa, persekutuan Palang merah dan bulan Sabit merah, dan persatuan-persatuan kebangsaan. 1) Jawatankuasa Antarabangsa palang Merah (ICRC) Jawatankuasa Antarabanga Palang merah pada asalnya dinamai Jawatankuasa Antarabangsa untuk Perawatan Orang-orang Cedera Semasa perang yng ditubuhkan pada 17 Februati 1863. Oleh sebab ada lima ahli pengasasnya, jawatankuasa yang mula-mula ini lebih popular dengan nama jawatankuasa Jawatankuasa Berlima. Sebenarnya jawatankuasa ini ditubhkan di bawah Persatuan Kebajikan masyarakat Geneva, dengan tujuan asalnya untuk mengkaji idea-idea Jean Henry Dunant dan pelbagai idea-idea itu boleh dijadikan kenyataan. Jwatankuasa ini telah berfungsi dengan baik sekali dan setiap kali menjemput negara-negara bersidang telah mendapat sambutan yang hebat. Oleh itu jawatankuasa ini beransur-ansur menjadi satu badan yang tersendiri. Pada tahun 1876, nama jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah (ICRC) mula digunakan dan nama inilah yang kekal sehungga sekarang. ICRC kini dianggotai oleh 25 ahli jawatankuasa dan semuanya terdiri daripada warganegara Switzerland dan beribu pejabat di Geneva. Walaubagaimanapun ICRC mempunyai pejabat-pejabat di rantau dunia dengan kakitangan dan delegasinya terdiri daripada pelbagai bangsa. Seperti Jawatankuasa Berlima, ICRC masih lagi mengekalkan tujuan asal pembetukannya iaitu melaksanakan idea-idea Henry Dunant walupun dalam bentuk yang berbeza. Cadangan Henry Dunant yang pertama ialah pembentukan satu persatuan sukarelawan sudah lama menjadi kenyataan. Cadangan Dunant yang kedua berkenaan konvensyen antarabangsa juga telah menjadi kenyataan. ICRC berperanan menyebarkan maklumat tentang konvensyen Geneva dan memantau pelaksaannya. ICRC mempunyai satu agensi dibawahnya yang dinamai Agensi Pengesanan Pusat (Central Tracing Agency) yang berfungsi mengumpul maklumat tentang korban dan tawanan

perang serta memberitahu keluarga tentera yang terkorban atau ditawan. Seringkali juga ICRC menjadi orang tegah dalam pertikaian bersenjata, situasi tebusan dan sebagainya. Peraturan-praturan yang ada dalam konvensyen Geneva jugasentiasa dikembangkan dan dikemaskan dari semasa kesemasa. iCRC menyediakan draf untuk dibincangkan oleh persidangan Diplomatik, sama ada dipersetujui atau tidak dipersetujui. Seluruh dunia mengenali ICRC dan memberikan kepercayaan kepadanya. Malah perhimpunan Agung Bangsa-bangsa bersatu, ICRC juga diberikan taraf pemerhati melalui tahun 1990. 2) Persekutuan Antarabangsa persatuan-persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) Hampir setiap negara di dunia sekarang mempunyaipersatuan kebangsaan, sama ada Persatuan Palang Merah atau Persauan Bulan Sabit Merah. Setiap Persatuan ini bernaung di bawah satu badan induk yang bernama Persekutuan Antarangbangsa Persatuan-persatuan palang Merah dan bulan Sabit Merah atau IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies). IFRC ialah satu badan yang lain daripada ICRC. Sejarah IFRCbermula pada tahun 1919, iaitu sebaik sahaja selepas tamatnya perang Dunia Pertama. Sejak perang Dunia Pertama telah melahirkan ramai sukarelawan yang memberikan khidmat kemanusiaan di medan perang dan juga di kem-kem tahanan perang dan mereka mendapat pelbagai pengalaman. Timbullah idea untuk mengumpulkan sukarelawan-sukarelawan inidi bawah satu badan induk agar ilmu dan pengalaman tersebut dapat dikongsi bersama. Presiden Jawatankuasa Palang Merah. Henry Pomeroi Davison, mencadangkan penubuhan atu persekutuan Persatuan-persatuan Palang merah. Davison mengadakan satu persidangan perubatan di Paris pada 1919 dan mengemukakan cadangannya Daripada cadangannya lahir Liga Persatuan-persatuan Palang Merah. Negara pengasas Liga ini ialah Amarika Syarikat, Britain, Perancis, Itali dan Jepun. Pada awalnya, ibu pejabatnya terletak di Paris, kemudian berpindah ke Geneva juga. Dalam Perang Dunia Kedua, Liga inilah yang banyak terlibat dalam aktiviti kemanusiaan. Oleh kerana lambang bulan sabit mula digunakan secara meluas, pada tahun 1983 nama rasminya ditambah menjadi Liga Persatuan-persatuan Palang Merah dan Bulan Sait merah.pada tahun 1991 perkatan liga digugurkan dan diganti dengan persekutuan. Sekarang nama rasminya ialah Persatuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Palang Merah (IFRC)

3) Struktur Jawatankuasa ICRC ICRC ditadbir oleh Dewan (Assembly), satu Majlis Dewan (Assembly Council) (badan kecil dengan kuasa tertentu) dan Badan Eksekutif (Directorate).Kedua-dua dewan dengan bilangan ahli warga Swiss sebanyak 25 orang dan Majlis Dewan dipengerusikan oleh Peter Maurer sejak 1 Julai 2012 dan dibantu oleh dua orang naib presiden. Badan Eksekutif mempunyai lima orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Pengarah, Yves Daccord. Berikut adalah senarai nama dan jawatan masing-masing dalam struktur jawatankuasa ICRC ini. Peter Maurer selaku presiden Christine Beerli selaku naib presiden kekal Olivier Vodoz selaku timbalan presiden

Badan Eksekutif Yves Daccord, Ketua Pengarah Pierre Krhenbhl, Pengarah Operasi Helen Alderson, Pengarah Sumber Kewangan dan Logistik Charlotte Lindsey-Curtet, Pengarah Komunikasi dan Pengurusan Maklumat Philip Spoerri, Pengarah Undang-Undang Antarabangsa dan Kerjasama Caroline Welch-Ballentine, Pengarah Sumber Manusia

Ahli Dewan Peter Maurer, president Christine Beerli, permanent vice-president Olivier Vodoz, vice-president Christiane Augsburger

Hugo Bnziger Paolo Bernasconi Franois Bugnion Jacques Chapuis Bernard G. R. Daniel Paola Ghillani Alexis Keller Jrg Kesselring Claude Le Coultre Yves Sandoz Doris Schopper Rolf Soiron Bruno Staffelbach

2.0 STRUKTUR ORGANISASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA PERINGKAT KEBANGSAAN. 1. Struktur organisasi BSMM Satu organisasi pusat yang mengandungi senat Bulan Sabit Merah Malaysia, Majlis Kebangsaan, Jawatankuasa Eksekutif Kebangsaan, dan Jawatankuasa Kebangsaan. Cawangan-cawangan dan jawatankuasa serta beberapa jawatankuasa kecil di setiap negeri dan wilayah persekutuan Malaysia juga diadakan. 1.1. Senat BBSM Merupakan badan tertinggi dalam organisasi dan tidak mempunyai kuasa eksekutif. Pelantikan senator ini ditentukan atas budi bicara Majlis Kebangsaan dan dilantik di kalangan ahli-ahli BSMM. Peranan utama senator ini adalah meningkatkan imej dan matlamat persatuan sejajar dengan prinsip-prinsip pergerakan.

1.2. Majlis Kebangsaan Salah satu badan yang terpenting dan mempunyai kuasa untuk mengendalikan pengurusan serta pengawalan semua hal-hal persatuan yang terdiri daripada pengerusi kebangsaan, timbalan pengerusi kebangsaan, empat naib pengerusi kebangsaan, pengerusi jawatankuasa kebangsaan, memilih dua orang wakil daripada tiap-tiap cawangan yang terdiri daripada pengerusi cawangan, naib pengerusi,pengarah cawangan, setiausaha kehormat cawangan dan bendahari kehormat cawangan. Selain itu, badan ini juga boleh mengadakan sekurang-kurangnya 3kali mesyuarat dalam setahun dan memerlukan satupertiga kehadiran ahli bagi membentuk korum.

1.3. Jawatankuasa Eksekutif Kebangsaan Jawatankuasa ini menguruskan hal ehwal persatuan dimana ahlinya terdiri daripada pemegang jawatan utama (pengerusi, timbalan kebangsaan, naib-naib pengerusi dan bendahari kehormat kebangsaan), pengerusi jawatankuasa kebangsaan, wakil dari setiap 5zon. Selain itu, pengerusi jawatankuasa eksekutif kebangsaan ini dikenali sebagai pengerusi kebangsaan yang akan mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali setiap bulan. Antara kuasa pengerusi kebangsaan ini ialah boleh menamakan calon bagi pelantikan setiausaha agung oleh Majlis Kebangsaan serta melantik kakitangan yang bergaji serta menentukan syarat perkhidmatan mereka. Di samping itu, pengerusi ini boleh member pertimbangan dan meluluskan pelantikan ahli-ahli jawatankuasa cawangan yang dipilih selain daripada pengerusi cawangan yang dicalonkan oleh jawatankuasa cawangan.

1.4. Jawatankuasa Kebangsaan Terdapat 9 jawatankuasa kebangsaan dan setiap satu itu diketuai oleh pengerusi masing-masing. 9 jawatankuasa kebangsaan ialah 1) Perkhidmatan ambulans 2) Pentadbiran dan pengurusan 3) Bangunan 4) Rekreasi kecemasan 5) Program darah 6) Perkhidmatan kesihatan dan masyarakat 7) Hal ehwal antarabangsa

8) Perhubungan raya dan kutipan derma 9) Undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan hal ehwal perundangan latihan dan tenaga manusia.

2. Keahlian BSMM Terdiri daripada 5 ahli iaitu : 1) Ahli kehormat 2) Ahli seumur hidup 3) Ahli bantuan sukarela berpakaian seragam / tidak berpakaian seragam 4) Ahli belia (13-18tahun) ahli belia terbuka (13-17 tahun) 5) Ahli kanak-kanak BSMM (9-12 tahun)

3. Carta organisasi BSMM

URUSETIA KEBANGSAAN
URUSETIA CAWANGAN URUSETIA CABANG

PASUKAN KEBAJIKAN

LAIN-LAIN UNIT

4. Sijil ahli seumur hidup.

3.0 STRUKTUR ORGANISASI CAWANGAN NEGERI PERAK. Struktur Organisasi di peringkat cawangan pula adalah yang terletak dalam setiap negeri. Kesemua jawatan dalam struktur organisasi tersebut berada di Ibu Pejabat Kebangsaan (IPK ) Kuala Lumpur. BBSM mempunyai 15 cawangan di Malaysia. (setiap negeri, Wilayah Persekutuan dan Labuan. Struktur organisasi di peringkat cawangan pula hampir serupa dengan NEB. (Lembaga Eksekutif Kebangsaan). Setiap Cawangan pula terdiri daripada beberapa Cabang (Chapter) di mana dahulu dikenali sebagai Daerah dan Daerah Kecil. Daerah Kecil biasanya merupakan suatu institusi seperti universiti, maktab perguruan dan sebagainya. Perak pula adalah antara negeri yang mempunyai cawangan BBSM yang beralamat di Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Perak, Ibu Pejabat Cawangan, Jalan Kompleks Sukan, 31400 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. Antara struktur organisasi yang wujud di cawangan Negeri Perak adalah seperti berikut.

PENGERUSI

NAIB PENGERUSI 1

TIMBALAN PENGERUSI

NAIB PENGERUSI 2

SETIAUSAHA KEHORMAT

BENDAHARI KEHORMAT

PEGAWAI PERUBATAN

PEGAWAI PENJAGA LATIHAN

PEGAWAI PENJAGA PBS

PEGAWAI PENJAGA BELIA/LIN K

PJKK KUTIPAN DERMA KUARTERMASTER

PJKK UUKA

PENGUASA JURURAWAT

PJKK REAKSI KECEMASAN

PJKK KEBAJIKAN

PJKK PROGRAM DARAH, HIV/AIDS

PEGAWAI SERANTAU

3.1 PERJAWATAN BULAN SABIT MERAH PERINGKAT CAWANGAN.

Penaung (DiRaja)

Penaung

Pengerusi

Penasihat, Timb. Pengerusi

Naib Pengerusi , Pengarah

Pen. PengarahLatihan Pen. Pengarah PBS Pen. Pengarah Belia Setiausaha Kehormat Bendahari Kehormat Peg. Perubatan

Penguasa Jururawat Kuartermaster / PJKK / Duta Muhibbah

3.2

TUGAS-TUGAS AHLI-AHLI JAWATANKUASA PASUKAN BANTUAN SUKARELA BULAN SABIT MERAH MALAYSIA.

1. KOMANDAN Bertanggungjawab mempastikan disiplin, latihan, kecekapan, pakaian seragam, rekod

dan kewangan pasukan di dalam keadaan baik. Menerima dan melaksana arahan yang diterima daripada Cabang / Cawangan dari

semasa ke semasa. Mengatur kursus dan latihan untuk ahli-ahli pasukan seperti mana peruntukan Buku

Panduan Latihan. Mengatur program aktiviti tahunan pasukan. Mengagihkan tugas rasmi BSMM di kalangan anggota pasukannya dan mempastikan

kehadiran anggota pasukannya dalam setiap tugas yang telah diberikan. Bertanggungjawab menghantar laporan pasukan kepada Cabang setiap tahun.

2. PENOLONG KOMANDAN Memikul tanggungjawab Komandan pasukan semasa ketiadaan beliau. Membantu Komandan di dalam perlaksanaan tugasnya.

3. KUARTERMASTER Mengendalikan penerimaan peralatan-peralatan pasukan atau peralatan yang dipinjam

daripada Cabang / Cawangan / IPK atau organisasi lain agar sentiasa terpelihara. Mengadakan rekod-rekod mengenai alatan serta aset pasukan dan memastikan ianya

boleh digunakan pada bila-bila masa diperlukan. Mengetuai pasukan semasa ketiadaan Komandan dan Penolong Komandan

4. KETUA UTAMA SEKSYEN Melatih dan menjaga disiplin anggota seksyen di bawah jagaannya. Bertanggungjawab mengetuai dua orang Ketua Seksyen. Bertindak sebagai Setiausaha di dalam mesyuarat pasukannya. Mengetuai pasukan semasa ketiadaan semua pegawai atasan pasukannya.

5. KETUA UTAMA SEKSYEN Melatih dan menjaga disiplin anggota seksyen di bawah jagaannya. Bertanggungjawab mengetuai dua orang Ketua Seksyen.

Bertindak sebagai Setiausaha di dalam mesyuarat pasukannya. Mengetuai pasukan semasa ketiadaan semua pegawai atasan pasukannya.

6. KETUA SEKSYEN Menjaga seksyen dan membantu Ketua Utama Seksyen di dalam memantau disiplin

anggota pasukan di bawah jagaannya. Bertanggungjawab mengetuai tiga orang Penolong Ketua Seksyen. Mengetuai pasukannya semasa ketiadaan semua pegawai atasan dan Ketua Utama

Seksyen pasukannya.

7. PENOLONG KETUA SEKSYEN Bertanggungjawab mengetuai empat orang anggota pasukan. Bertanggungjawab menjaga dan melatih anggota bawahannya. Sekiranya pasukannya mempunyai bilangan anggota yang ramai, beliau boleh

memberi tunjuk ajar kepada sekurang-kurangnya 15 orang anggota pasukannya.

4.0 STRUKTUR ORGANISASI CABANG TANJONG MALIM/ SLIM RIVER Struktur organisasi merupakan salah satu corak pemerintahan atau pengurusan sesuatu kumpulan. Struktur organisasi penting bagi menentukan peranan bagi setiap individu dalam sesuatu kumpulan. Melalui struktur organisasi, sesuatu aktiviti yang dirancang oleh sesuatu persatuan atau kumpulan dapat dilakukan dengan mudah. Dalam bulan sabit merah cabang Tanjong Malim, struktur organisasi turut diwujudkan bagi memudahkan lagi pelaksanaan sesuatu aktiviti dan melicinkan segala urusan pentadbirannya. Apakah yang dimaksudkan dengan cabang? Cabang merupakan kawasan yang dahulunya dikenali sebagai daerah kecil. Daerah kecil merupakan satu institusi seperti universiti dan maktab perguruan. Namun, pada hari ini, daerah kecil ini lebih dikenali sebagai cabang. Pada tahun 2000, terdapat 119 buah cabang di Malaysia. Setiap cabang yang ada di Malaysia melakukan pelbagai aktiviti melalui unit-unit yang terdiri daripada bahagian Pasukan Bantuan Sukarela (Volunteer Aid Detachment) atau PBS, Pasukan Kumpulan Kebajikan (Welfare Service Group), Belia (Youth) dan Kanak-kanak (Link). Ahli-ahli belia terdiri daripada pelajar sekolah menengah dan kanak-kanak yang merupakan pelajar sekolah rendah telah membentuk lebih kurang 80% daripada ahli BSMM di Malaysia. Setiap unit ini

mempunyai pegawai masing-masing misalnya bagi unit Belia, pegawai belianya ialah guru penasihat BSMM yang dilantik oleh sekolah. Apakah peranan BSMM peringkat cabang? BSMM peringkat cabang berperanan membantu BSMM pada peringkat cawangan namun tidak mempunyai kuasa untuk menggubal dasar dalam BSMM

Carta Organisasi Cabang

PENGERUSI

NAIB PENGERUSI 1

PENASIHAT

NAIB PENGERUSI 2

SETIAUSAHA KEHORMAT

BENDAHARI KEHORMAT

PEGAWAI PERUBATAN

PEGAWAI PENJAGA LATIHAN

PEGAWAI PENJAGA PBS

PEGAWAI PENJAGA BELIA/LINK

KUARTERMASTER

PJKK KUTIPAN DERMA

PJKK UUKA

PENGUASA JURURAWAT

PJKK REAKSI KECEMASAN

PJKK KEBAJIKAN

PEGAWAI SERANTAU

PJKK PROGRAM DARAH, HIV/AIDS

STRUKTUR ORGANISASI BULAN SABIT MERAH CABANG TANJONG MALIM/SLIM RIVER

PENAUNG YBHG Orang Kaya-kaya Panglima Bukit Gantang Seri Amar Diraja Dato Seri Yeop Junior bin Yeop Adlan., SPMP., DPMP.,PMP.,PJK.,JP. Orang Besar Jajahan Batang Padang.

PENASIHAT

En. Muhamad Bin Musa., PPT. Ketua Penolong Pegawai Daerah Tanjong Malim/Slim River

Dr. Hj. Ghazali Bin Abdul Wahab., BHMS (NEW DELHI)., AMP., PJK., PPL., JC

PENGERUSI Kolonel (RC) Malek Bin Selamat., PJT., PPL.

TIMBALAN PENGERUSI Lt. Kolonel (RC) Mohd Hayadi Bin Abd Ghani., PJT., PPL

NAIB PENGERUSI 1 Lt. Kolonel (RC) Alias Bin Haron., PJT,. PPL

NAIB PENGERUSI 2 Lt. Kolonel (RC) Cheri Bin Yeop., PPL

PEGAWAI PERUBATAN KEHORMAT Lt (RC) Dr. Nik Mohd Safikudin Bin Md. Taujuddin

SETIAUSAHA KEHORMAT Mejor (RC) En. Mohamad Fais Bin Jamil., PJK., PJT., PPL

BENDAHARI KEHORMAT Mejor (RC) Khairul Asraf Bin Ibrahim

PEGAWAI PENJAGA LATIHAN Mejor (RC) Haji Anuar Bin Mohd Salleh

PEGAWAI PENJAGA UNIT BANTUAN SUKARELA Mejor (RC) En. Hashim Bin Dahalan., PPL

PEGAWAI PENJAGA BELIA Mejor (RC) Halmi Bin Miswan

PEGAWAI PENJAGA KANAK-KANAK Mejor (RC) Nor Ashikin Binti Shujaudin

PENOLONG PEGAWAI PENJAGA LATIHAN Mejor (RC) En. Mohamad Fais Bin Jamil., PJK., PJT., PPL

PENOLONG PEGAWAI PENJAGAPASUKAN BANTUAN SUKARELA Kapten (RC) Mohd Fadris Bin Mohamad Taufik

PENOLONG PEGAWAI PENJAGA BELIA Kapten (RC) Rabiatul Adawiah Binti Mohd Yusuf

PENOLONG PEGAWAI PENJAGA KANAK-KANAK Kapten (RC) Thiagarajan a/l Karupiah

KUARTERMASTER

Kapten Noorazrie Bin Dahari

PEGAWAI PERHUBUNGAN Mejor Hamidi Bin Hasan

PENGUASA JURURAWAT Kapten Khairi Johari Bin Alwi

PENGERUSI JAWATANKUASA BENCANA ALAM Kapten Sokkiah a/l Nadseon., PPT., PJT., PPL

PENGERUSI JAWATANKUASA KEBAJIKAN & KESIHATAN Kapten (RC) Ym Raja Azhar Bin Raja Mohamad Nor

PENGERUSI JAWATANKUASA DERMA DARAH Kapten (RC) Applanaidu a/l Ghandi

PENGERUSI JAWATANKUASA HIV & AIDS Kapten Khairil Johari Bin Alwi

PENGERUSI JAWATANKUASA KUTIPAN DERMA Mejor (RC) En. Mohd Hamidi Bin Hasan

PENGERUSI JAWATANKUASA HAL EHWAL UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA Lt. Kolonel Alias Bin Haron., PJT., PPL

PENGERUSI JAWATANKUASA PENGANUGERAHAN Kolonel (RC) Abd Malek Bin Selamat., PJT., PPL

PERJAWATAN BULAN SABIT MERAH PERINGKAT CABANG 1. Unit Bantuan Sekarela

PANGKAT: MEJOR Jawatan: 1. Pegawai Penjaga Belia UBS (cabang).

2. Unit Kanak-kanak

PANGKAT: MEJOR Jawatan: 1. Pegawai Penjaga Kanak-kanak (cabang).

3. Unit Belia

PANGKAT: MEJOR Jawatan: 1. Pegawai Penjaga Belia (cabang). 2. Pengetua (sekolah)

PERANAN AHLI JAWATANKUASA (AJK) PERINGKAT CABANG 1. Pengerusi -Bertanggungjawab terhadap Pengerusi Cawangan dan semua hal yang berkaitan dengan pengurusan, pembangunan dan kegiatan Cabang -Mempengerusikan semua Mesyuarat Jawatankuasa Cabang. -Menyediakan tugas-tugas dan menyelia AJK Cabang dalam pelaksanaan tugas mereka -Memastikan belanjawan dan perancangan belanjawan Cabang tersusun dengan rapi. Naib Pengerusi 1 -Menjalankan tugas pengerusi semasa ketiadaannya -Mengambil alih jawatan Pengerusi apabila Pengerusi meletakkan jawatan sehingga Pengerusi baru dilantik -Membantu pengerusi menyelia tugas AJK Cabang. Naib Pengerusi 2 -Berdasarkan keperluan cabang dan tugasnya sama seperti Naib Pengerusi 1. Setiausaha Kehormat -Bertanggungjawab terhadap setiausaha cawangan dan menjadi pegawai penyelaras dan perhubungan untuk cabang dan unit. -Bekerjasama dengan bendahari kehormat dalam menyediakan Peruntukan Tahunan dan Penyata Kewangan. -Menjadi Pegawai Pentadbiran peringkat cabang termasuk bertanggungjawab mengenai semua dokumen, buku, rekod, pendaftaran dan insurans kepunyaan cabang. Bendahari Kehormat -Bertanggungjawab terhadap bendahari cawangan dan bertanggungjawab menyimpan rekod akaun, menyediakan penyata penerimaan dan pembayaran, pendapatan dan perbelanjaan dan kunci kira-kira bulanan dan tahunan. -Menandatangani semua cek yang dikeluarkan bersama pegawai yang dilantik oleh jawatankuasa cabang. -Menyediakan belanjawan tahunan untuk dikemukakan dalam Mesyuarat Agung Tahunan Cabang dan dimajukan ke pihak cawangan. -Menasihati jawatankuasa cabang dalam pengawasan kewangan dan audit. Pegawai Perubatan - Bertanggungjawab dalam aspek perubatan dan kesihatan dalam program cabang - Bekerjasama dengan Pegawai Penjaga Latihan untuk mengemaskinikan cara-cara latihan pertolongan cemas, pemulihan pernafasan dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan peringkat cabang. Penguasa Jururawat -Bertanggungjawab dalam aspek kegiatan rawatan dan kejururawatan di cabang

2.

3.

4.

5.

6.

7.

-Bekerjasama dengan Pegawai Penjaga Latihan untuk mengemaskinikan cara-cara rawatan. 8. Pegawai Penjaga Latihan -Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah Latihan Cawangan mengenai semua hal latihan di cabang -Mempengerusikan semua mesyuarat Jawatankuasa Latihan Cabang - -Merancang dan mengadakan semua program latihan untuk cabang Pegawai Penjaga PBS -Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah PBS Cawangan, Pengerusi/Naib Pengerusi Cabang dalam semua hal kebajikan am, pengurusan dan kegiatan PBS di cabang. -Menyediakan laporan aktiviti PBS peringkat cabang dan memajukan kepada Penolong Pengarah PBS dari semasa ke semasa. Pegawai Penjaga Belia/Link -Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah Belia dalam semua hal kebajikan am, pengurusan dan kegiatan unit belia/kanak-kanak di cabang. -Menyediakan laporan aktiviti Belia/Kanak-kanak peringkat cabang dan memajukan kepada Penolong Pengarah Belia dari semasa ke semasa. Pegawai Seranta -Bertanggungjawab kepada pengerusi/naib pengerusi cabang dalam memberi informasi mengenai kegiatan cabang -Bekerjasama dengan Setiausaha Kehormat Cabang dalam menerbitkan semua bahan berita, bahan bercetak atau elektronik dan penerangan mengenai kegiatan cabang. Kuartermaster -Bertanggungjawab kepada Pengerusi/Naib Pengerusi Cabang dan Kuartermaster cawangan untuk semua aset (peralatan dan bekalan) yang dimiliki cabang. -Bertanggungjawab mengenai stor dan inventori cabang dan menyediakan laporan harta benda yang berkaitan kepada cawangan.

9.

10.

11.

12.

13.

Pengerusi JKK Bantuan Bencana -Bertanggungjawab kepada pengerusi/naib pengerusi cabang dan pengerusi JKK Bantuan Bencana Cawangan di dalam aktiviti Bantuan Bencana. 14. Pengerusi JKK Kutipan Derma -Bertanggungjawab dalam program kutipan derma peringkat cabang -Berhubung dengan pegawai penjaga latihan /PBS/belia untuk keperluan ahli dan bantuan. Pengerusi JKK Antidadah -Berhubung dengan Jawatankuasa Program Antidadah peringkat cawangan untuk mengendalikan kempen antidadah.

15.

Penutup.