Contabilitate An II

57. O întreprindere efectueazã urmãtoarele tranzacţii: 1) vinde unui client, pe data de 01.01.N, mãrfuri în valoare de 1.000.000 lei, condiţiile de platã fiind: 10% din preţ se plãteşte în momentul vânzãrii, 50% din preţ se va plãti dupã un an de la vânzare, iar 40% dupã 2 ani de la vânzare. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiarã la o ratã a dobânzii de 60%; 2) vinde un program informatic pentru suma de 20.000.000 lei incluzând în facturã şi preţul activitãţii de service dupã instalare în valoare de 3.000.000 lei; activitatea de service se realizeazã timp de 3 ani începând cu anul N. Sã se contabilizeze tranzacţiile conform IAS 18 „Venituri”. Rezolvare: Tranzactia 1; Calculul valorii juste; Valoarea justa a veniturilor = 1.000.000 lei x 10% + ( 1.000.000 lei x 50% ) / 1,6 + ( 1.000.000 lei x 40% ) / 1,62 = 568.750 lei; Diferenta dintre valoarea justa si valoarea nominala reprezinta un venit in avans; 1.000.000 lei – 568.750 lei = 431.250 lei; Nota contabila: 4111 = % 707 472 1.000.000 lei 568.750 lei 431.250 lei

La sfarsitul exercitiului N o parte din veniturile in avans sunt inregistrate ca venituri din dobanzi; ( 568.750 lei – 100.000 lei ) x 60% = 281.250 lei Nota contabila: 472 = 766 Tranzactia 2: Conform IAS 18 cand pretul de vanzare al unui produs include o suma identificabila pentru servicii successive, aceasta suma este inregistrata in avans si recunoscuta ca venit pe parcursul
1

281.250 lei

perioadei in care s-a efectuat service-ul In momentul vanzarii: 461 = % 7583 472 23.000.000 lei 20.000.000 lei 3.000.000 lei

Veniturile din dobanzi pe perioada 1 august – 31 decembrie ( 5 luni ); Incepand cu anul N, timp de 3 ani, se recunoaste venit din lucrari executate si servicii prestate: 472 = 704 1.000.000 lei

Alta intrebare posibila: Care este cifra de afaceri neta ? 707 704 CAN 31/288 CGD 58. O întreprindere efectueazã urmãtoarele tranzacţii: 1) vinde unui client, pe data de 01.01.N, mãrfuri în valoare de 1.000.000 lei, condiţiile de platã fiind: 10% din preţ se plãteşte în momentul vânzãrii, 50% din preţ se va plãti dupã un an de la vânzare, iar 40% dupã 2 ani de la vânzare. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiarã la o ratã a dobânzii de 60%; 2) cumpãrã, pe data de 30.07.N, un numãr de 1.000 de obligaţiuni, valoarea nominalã a unei obligaţiuni 1 leu, preţul de achiziţie 1,2 lei; dobânda anualã este de 30%, încasatã la 31 decembrie N. În condiţiile aplicãrii IAS 18 „Venituri curente” sã se contabilizeze operaţiile de mai sus. Rezolvare: Tranzactia 1; Calculul valorii juste; Valoarea justa a veniturilor = 1.000.000 lei x 10% + ( 1.000.000 lei x 50% ) / 1,6 + ( 1.000.000 lei x 40% ) / 1,62 = 568.750 lei; Diferenta dintre valoarea justa si valoarea nominala reprezinta un venit in avans;
2

568.750 lei 1.000.000 lei 1.568.750 lei

1.000. plãteşte dobânzi şi dividende în valoare de 1. legaţi de activitatea de exploatare.m. valoare nominalã 0.000.9 u.m.250 lei La sfarsitul exercitiului N o parte din veniturile in avans sunt inregistrate ca venituri din dobanzi. majoreazã capitalul social prin noi aporturi în numerar încasate în contul curent în condiţiile: numãr de acţiuni 1.2 u.750 lei – 100. 1.000 titluri.m.m./titlu. Nota contabila: 4111 = % 707 472 1. vinde cu încasare directã 5 calculatoare în valoare de 2.000 titluri. partea neeliberatã 400 u. Dobanda aferenta perioadei 1 ianuarie – 30 iulie ( 7 luni ).8 u./titlu.000 lei – 568. calculaţi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi finanţare. În cursul anului N o întreprindere efectueazã urmãtoarele operaţii: acordã un împrumut unei filiale aflate în dificultate financiarã de 850 u. preţ de emisiune 0.m. ( 568.200 u.000 obligatiuni x 1 leu/obligatiune la valoare nominala x 30% x 5 luni / 12 luni = 125 lei.000 lei 568. În condiţiile în care nu se ţine cont de TVA. valoare nominalã 1. din care 100 u. Nota contabila: 5121 = % 300 lei 766 125 lei 506 175 lei Alta intrebare posibila: Care este valoarea totala a veniturilor curente ? 28/284 CGD 59.6 u.250 lei Nota contabila: 472 = 766 Tranzactia 2: Veniturile din dobanzi pe perioada 1 august – 31 decembrie ( 5 luni ).9 u.1 u. acordând un scont de 10% (exclusiv TVA).750 lei = 431.250 lei.m.m..m.750 lei 431.000 obligatiuni x 1 leu/obligatiune la valoare nominala x 30% x 7 luni / 12 luni = 175 lei.000 u. 3 281. preţ de rambursare 1./titlu. preţ de cesiune 900 u./titlu..m.250 lei . preţ de emisiune 0..000 lei ) x 60% = 281.m. şi le încaseazã. valoare matematicã contabilã 0. vinde titlurile de participare înainte de achitarea totalã.m.m.. încaseazã contravaloarea unui împrumut obligatar cu caracteristicile: numãr de obligaţiuni 1. 1.

800 200 Fluxurile de numerar sunt: Flux din investitii. Acordarea unui imprumut filialei Incasari din vanzare titluri de participare Incasari din vanzarea calculatoarelor Flux din investitii 4 .850 +500 +1.Rezolvare: Incasarea contravalorii imprumutului obligator: % = 161 5121 169 1.800 +1.000 2.200 900 300 Vanzarea titlurilor de participare: % = 7641 5121 269 900 500 400 Majorarea capitalului social: 456 = % 1011 1041 Si 5121 = 456 800 800 600 200 Vanzare calculatoare cu incasare directa si acordare de scont: 461 = 7583 % = 461 5121 667 2.450 .000 1.

Incasare imprumut obligatar Incasari din majorarea capitalului Plati dobanzi si dividende Flux din finantare 22/250 CGD 60.m. preluate în leasing financiar..m.. În condiţiile în care nu se ţine cont de TVA.m. şi dobânda aferentã de 300 u. valoare nominalã 1 u. Rezolvare: Plata furnizorului de imobilizari si primirea scontului: 404 = % 5121 767 1. din care 600 u. calculaţi fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiţii şi finanţare.m.m/ obligatiune = 240 161 = 5121 240 Fluxurile de numerar sunt: Flux din investitii.2 u. preţ de emisiune 1. achiziţioneazã 5 autoturisme în valoare totalã de 2. restul achitate pe loc.m.100 +600 Plata dobanzii la imprumutul obligatar calculate la valoarea nominala: 1.m. În cursul anului N.400 u.400 1.600 u. primind un scont de 5%. şi contracteazã un credit bancar pe termen lung 1../ obligatiune x 30% = 300 1681 = 5121 300 Rambursarea obligatiunilor la pretul de rambursare: 200 obligatiuni x 1.000 u.1 u..m.330 70 +900 +800 -1.m. achiziţioneazã o filialã de 1. rata dobânzii 30%.000 obligatiuni x 1 u.m. unui împrumut acordat în anul precedent unei filiale aflate în dificultate financiarã. 5 .m.2 u.m.000. plãteşte dobânda anualã aferentã unui împrumut obligatar emis în exerciţiul anterior cu caracteristicile: numãr de obligaţiuni 1. din care numerar dobândit 400 u.m. plãteşte rata anualã de leasing financiar 50 u. o întreprindere efectueazã urmãtoarele operaţii: încaseazã o ratã scadentã de 700 u. ramburseazã o tranşa de 200 de obligaţiuni. preţ de rambursare 1.Flux din finantare.

Rezolvare: Vanzari produse finite Venituri din vanzari de marfuri 6 +6.000 +1. – variaţia stocurilor (sold debitor) 800 lei.800 lei.incasarea imprumutului acordat filialei Incasari dobanzii aferente imprumutului acordat filialei Plati privind achizitia filialei Plati privind achizitia autoturismelor Flux din investitii Flux din finantare.330 -1. calculaţi cifra de afaceri netã şi total venituri din exploatare. – producţie imobilizatã 5. Se dau urmãtoarele informaţii în conturi (solduri finale) la sfârşitul anului N: – vânzãri de produse finite 6.752/2005. – venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 700 lei.530 -300 -240 -50 +1.200 lei. – vânzãri de mãrfuri 1.000 lei. Plati dobanzi aferente imprumut obligatar Rambursari imprumut obligatar Plata rata leasing anuala Contractare credit bancar Flux din finantare 21/249 CGD 61.800 .200 -1. – costul mãrfurilor vândute 1. +700 +300 -1. 1.000 lei.400 +810 Conform OMFP nr.

Inregistrari contabile la sfarsitul anului N: Provizion pentru litigii necesar = 6188 lei x 40% = 2.800 lei. Rezolvare: 1. Clientul constatã cã o parte din mãrfuri prezintã defecte şi intenteazã firmei un proces judecãtoresc. La sfârşitul anului N.Venituri din subventii af cifrei de afaceri Cifra de afaceri neta Variatia stocurilor Productia imobilizata Total venituri din exploatare 321/318 ISC +700 8. TVA inclus.2 lei.8 lei. 3.8 lei.700 62.Inregistrari contabile la sfarsitul anului N+1: Provizion pentru litigii necesar = 6188 lei x 30% = 1. N+1. societatea estimeazã cã probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. procesul este terminat şi societatea este obligatã la plata unei amenzi în valoare de 5. iar probabilitatea de pierdere se estimeazã a fi 30%.2 lei.475. 6812 = 1511 3. 7 . În mod similar. 6812 = 1511 2. În anul N+3.188 lei. procesul nu este terminat.856.569. La sfârşitul anului N+1. Provizionul va fi majorat cu 3. 4. 2.8 lei. la sfârşitul anului N+2. probabilitatea de pierdere se estimeazã la 90%. Precizaţi înregistrãrile contabile aferente anilor N. N+2 şi N+3.500 -800 +5. Provizionul va fi diminuat cu 618.Inregistrari contabile la sfarsitul anului N+3 Plata amenzii de 5.Inregistrari contabile la sfarsitul anului N+2: Provizion pentru litigii necesar = 6188 lei x 90% = 5.000 12.712.2 lei.475.800 lei.8 lei. 1511 = 7812 618.4 lei.712. O societate livreazã mãrfuri unui client în valoare de 6.

569. O întreprindere de exploatare minierã achiziţioneazã în anul N un utilaj de extracţie în valoare de 15.569.2 – 618.2 lei (2475.8 + 3.000 lei.500 lei.Inregistrari contabile in cursul anului N: Provizion reluat la venituri. În cursul anului N s-au înregistrat cheltuieli pentru remedierea produselor vândute în anul N-1 în valoare de 2. iar 4% vor avea nevoie de înlocuire completã la un cost de 3. Experienţa întreprinderii şi estimãrile indicã pentru anul care urmeazã cã 60% din produsele vândute în N nu vor înregistra niciun fel de problemã.200 lei Total 9.000 lei materiale şi 5.600 – 2.8). În exerciţiul financiar N s-au vândut 30 de produse. la terminarea extracţiei.2 lei. La 1 ianuarie N. din care 2. costurile efective cu demontarea şi mutarea activului se ridicã la 7. Anularea provizionului de 5.500 lei. Întreprinderea estimeazã cã la terminarea extracţiei (peste 5 ani) va efectua cheltuieli cu demontarea.100 lei ( 4.800 lei. Rezolvare: 1. provizioanele pentru garanţii aferente produselor vândute în anul N-1 erau de 4.712.500 = 4.600 lei.600 lei Provizion necesar = 9.600 lei Provizion axistent = 2. 36% vor avea nevoie de reparaţii minore cu un cost mediu de 500 lei/produs.6581 = 5121 5. 6812 = 1511 7.500 lei. recunoscute printr-un provizion în valoare de 5.000 lei.500 lei. 2. mutarea şi restaurarea activului. Precizaţi înregistrãrile contabile aferente anului N. Societatea ALFA SA vinde produse însotite de certificate de garanţie pentru 12 luni.500 lei/produs. 64. Peste 5 ani.000 lei salariale. iar provizionul aferent a fost reluat la venituri. 1511 = 7812 5.400 lei 30 x 4% x 3. 1511 = 7812 2. Precizaţi înregistrãrile contabile aferente 8 .000 lei.500 ) Provizionul va fi majorat cu 7. 63.Calculu provizionului necesar la sfarsitul anului N: 30 x 30% x 0 = 0 lei 30 x 36% x 500 = 5.

Rezolvare: 1. Anul 1 = ( 200/850 ) x 1.Inregistrarea contabila in anul 1.294 lei 9 .000 lei = 235. 411 = 704 235.000 lei = 252.000 lei.000 lei Anularea provizionului constituit.Inregistrari contabile in anul N+4: Inregistrarea cheltuielilor cu demontarea si mutarea utilajului.000 lei 5. Martina SA încheie un contract pentru executarea unor prestaţii în valoare totalã de 1. anul 2 = 300 lei.Inregistrari contabile in anul N: Achizitia utilajului. 2131 = 1513 5.765 lei 2.000 lei = 411. Calculaţi veniturile recunoscute anual conform procentului de execuţie şi precizaţi înregistrarea contabilã aferentã anului 1.000 lei Constituirea provizionului pentru dezafectarea imobilizarilor corporale prin includerea lor in costul initial al utilajului ( IAS 37 ).941 lei Anul 3 = ( 350/850 ) x 1. 1.000 lei 65. Costurile aferente serviciilor prestate sunt în total de 850 lei.Venituri recunoscute annual conform metodei procentului de executie. Rezolvare. 2131 = 404 15. 602 = 302 641 = 421 2. iar durata de realizare este de 3 ani.000 lei 2. anul 3 = 350 lei.anilor N şi N+4. iar costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare an în corelaţie cu stadiul de execuţie sunt: anul 1 = 200 lei.294 lei Anul 2 = ( 300/850 ) x 1. 1513 = 2131 5.

Primirea facturii % = 401 612 4426 23. Presupunem cã.m.000 lei. valoarea clãdirii 900. societatea are obligaţia ca la sfârşitul perioadei de exploatare sã îndepãrteze instalaţia şi sã restaureze amplasamentul. Pe data de 15 decembrie N. Rezolvare: 1.000 u. Rezolvare: Receptia utilajului pentru valoarea facturata de furnizori ( 300.000 lei 3.m. durata de viaţa 20 ani.000 u. Sã se contabilizeze achiziţia utilajului şi recunoaşterea cheltuielilor necesare pentru îndepãrtarea instalaţiei în conformitate cu IAS 16. prin contractul de licenţa. Societatea Martina SA închiriazã în regim de leasing o clãdire necesarã desfãşurãrii producţiei în urmãtoarele condiţii: durata contractului de leasing 3 ani.Inregistrarea contractului de leasing la locatar.Inregistrarea contractului de leasing la locator.000 lei 3.000 ) 2132 = 404 320.000 lei fiecare.750 lei 6811 = 2812 325/322 ISC 3. instalarea şi probele facturate de furnizori 20.800 lei Inregistrarea amortizarii cladirii 900. Valoarea actualizatã a cheltuielilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale este estimatã la 10.66.000+20. plãţile se efectueazã trimestrial şi sunt în sumã de 20.000 lei : 20 ani : 12 = 3. Precizaţi înregistrãrile contabile efectuate de locatar şi locator.800 lei 20.800 lei 20. cheltuieli cu transportul.000 10 . Emiterea facturii cu rata trimestriala 4111 = % 706 4426 23..m. societatea X a achiziţionat o instalaţie în urmãtoarele condiţii: preţ negociat cu furnizorul 300.750 lei 71.800 lei 2.000 u.

000 u.m.m.5 2.000 x 1. 300.000 u.000 u.Recunoasterea cheltuielilor necesare pentru indepartarea instalatiei si restaurarea amplasamentului prin provizion pentru dezafectarea imobilizarilor. 100.000 x 1.000 u.000 u.000 .Reflectarea in contabilitate 212 = % 2812 105 400.5 = 300.000 u. 900.m.000 ) = 1.000 u.m.000 u.m. Rezolvare: 1. 3. Rezolvare: 1.000 u. Sã se contabilizeze operaţia de reevaluare în conformitate cu IAS 16. 2132 = 1513 Costul instalatiei: 330. Anularea amortizarii istorice.000 u. ştiind cã societatea foloseşte procedeul de reevaluare a valorii brute.5 = 1. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcţiile sale.000 / ( 800.m.m. 11 .000 u.m.200.Reevaluarea costului immobilizarilor si a amortizazarilor cumulate.m.m.Calcularea raportului dintre valoarea justa si valoarea neta contabila a constructible. Activele în cauzã au fost achiziţionate la un cost de 800. ştiind cã societatea foloseşte procedeul de reevaluare a valorii nete. Valoarea justã a construcţiilor determinatã de experţi este de 900. Activele în cauzã au fost achiziţionate la un cost de 800. Conducerea unei întreprinderi decide sã reevalueze construcţiile sale. şi sunt amortizate pentru suma de 200.000 72.m. şi sunt amortizate pentru suma de 200. Costul reevaluat al constructible 800. Valoarea justã a construcţiilor determinatã de experţi este de 900. 10.200. Sã se contabilizeze operaţia de reevaluare în conformitate cu IAS 16.000 73. Amortizarile cumulate reevaluate 200.

m.000 u. La 31./ an.500 u.m.000 u. La 31.m.000 . Valoarea contabila a utilajului 300.12. La 31.000 u.000 .000 u.000 u.000 / 10 = 30.500 x 2 = 45. Presupunem cã la 31. ( 900..000 .000 .000 u.m.60. 2. Valoarea contabila neta a utilajului la 31.000 ) va majora valoarea contabila a utilajului la 216.m.N.12.12.m.12. Amortizarea aferenta exercitiilor N-1 si N 225.000 ). Rezolvare: 1. Sã se contabilizeze pierderea la 31. 300. existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat.m.000 u.N-2 şi sã se analizeze eventual sa diminuare la 31.m. 6813 = 2913 75.12. societatea a constatat o pierdere de 75.m.) 12 .m. 3.( 240.000 u. Aceasta este mai mica decat valoarea care ar fi avut-o utilajul daca anterior nu ar fi fost depreciat.45.000 = 240. iar totala 60. N. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani. Daca nu ar fi fost anterior depreciat utilajul ar fi avut amortizarea de 60.000 u.12.000 u. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300.000 u. Inregistrarea diferentei din reevaluare de 300..N-2. 225.m.m. Diminuarea pierderii cu 36.000 u. / an 22.000 u. 2.12.m.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 216.180. Iar valoarea neta contabila ar fi fost 300.m.m.m.000 .000 / 10 = 22.000 u.2812 = 212 200.m.000 u.N în conformitate cu IAS 36.000 u.m.000 u. Situatia la 31.000 = 225.( 216.000 = 180. 74.N.600.N-2 se inregistreaza pierderea de 75. 212 = 105 300.75.000 u.m.12.

m.000 = 180. existã indicii cã pierderea de valoare a utilajului s-a diminuat. La 31.m. valoarea justã a 13 .000 u. Sã se contabilizeze pierderea la 31. societatea a constatat o pierdere de 75.N-2. Situatia la 31. De la data punerii în funcţiune. Iar valoarea neta contabila ar fi fost 300.000 u.12.m.12. 300. Daca nu ar fi fost anterior depreciat utilajul ar fi avut amortizarea de 60.45. imobilul a fost amortizat pentru 500 u. 6813 = 2913 75. 75. N.m. / an 22.000 u.12.000 = 240. Rezolvare: 1.12. ( 240.m.m.000 u.12.m.60. 225.m. Acest imobil a fost dat în folosinţa pe 1 iulie N.N. iar totala 60. La 31. pentru un utilaj cu valoarea contabilã de 300.000 u.m..2913 = 7813 36.500 u.12.000 u.500 x 2 = 45.000 u. 2.300 u.000 u.12. Presupunem cã la 31. Valoarea contabila a utilajului 300. Întreprinderea a construit un imobil al cãrui cost este de 25.m. Amortizarea aferenta exercitiilor N-1 si N 225.12. 76. Daca societies ar relua integral pierderea ( 75..N-2 şi sã se analizeze eventual sa diminuare la 31. estimat la 25.m.). Astfel pierderea maxima care poate fi reluata este de 60.000 u. Valoarea contabila neta a utilajului la 31.000 u.N+1./ an. mai mare decat cea pe care ar fi avut-o acesta daca nu ar fi fost anterior depreciat.000 u.000 u.000 .000 u.N în conformitate cu IAS 36.000 u. Durata de utilitate rãmasã la acea datã era de 10 ani. valoarea contabila a utilajului ar deveni 255.).N.000 / 10 = 30. La 31.m.m.12.m.12.000 .000 u.N valoarea recuperabilã a utilajului este de 255.000 = 225. La 31.000 u. activul este evaluat la valoarea sa justã. 3.m.000 / 10 = 22. 2913 = 7813 60.m.m.000 .N.000 u.N-2 se inregistreaza pierderea de 75.m.000 u. La 31.m.m.75.m.000 u.m.

la 31.12.300 ) Imobile de plasament = venituri din imobile de plasament 700 500 800 77.000 u. si a diferentei dintre valoarea justa a imobilului si valoarea sa contabila.(10. 2812 = 212 500 amortizare immobile de plasament = immobile de plasament .12. 212 = Imobile de plasament = venituri din imobile de plasament 2.N şi la 31. [ 14. întreprinderea a ocupat un imobil cu birouri.m.12.000 . Pe 1 august N. amortizarea cumulatã 4.N şi 14.N+1. Presupunem cã valoarea justã devine 13. Rezolvare: 1.000 u.500 u.4. Pânã pe 1 august N. Sã se contabilizeze schimbarea clasificãrii imobilului la 1 august N şi evaluarea acestuia la 31. Reflectarea in contabilitate la 31. Reflectarea in contabilitate la 31.000 )] ca elemente de capitaluri proprii.imobilului este de 26. astfel încât imobilul a devenit imobil de plasament.12.m.recunoasterea imobilului de plasament.anularea amortizarii cumulate prin imputare asupra valorii de intrare a imobilului. în conformitate cu IAS 40.N .000 amortizare immobile de plasament = immobile de plasament 4. ştiind cã societatea foloseşte pentru evaluare modelul valorii juste.000 .000 u. imobil care se aflã în proprietatea sa.12.m.12.N+1 .N şi la 31..N+1.12. în conformitate cu IAS 40. 2812 = 212 4. valoarea de intrare 10.400 14 ..25.m.m.N+1.recunoasterea dintre valoarea justa a imobilului si valoarea contabila.000 . evaluat la valoarea justa. Sã se prezinte înregistrãrile contabile la 31.000 u.12. Rezolvare: Schimbarea clasificarii imobilului la 1 august N.recunoasterea variatiei valorii juste ( 26. La aceastã datã se cunosc urmãtoarele informaţii privind imobilul: valoarea justã 14.anularea amortizarii cumulate prin imputare asupra valorii de intrare a imobilului.m. societatea l-a închiriat altor societãţi. la 31. ştiind cã societatea foloseşte modelul valorii juste.200 u.000 . 212 = % 1. .

000 Valoare de piata (u. societatea X deţine în stoc urmãtoarele articole: Articole Marfuri M1 Marfuri M2 Marfuri M3 Marfuri M4 TOTAL Cost de achizitie (u.N+1. Recunoasterea variatiei valorii juste ( 14.000 8.N.N în conformitate cu IAS 2 şi sã se contabilizeze eventuala depreciere constatatã.400 600 800 Imobile de plasament = 2.m.) Marfuri M1 9.200 TOTAL 51. Cheltuieli cu imobile de plasament = imobile de plasament 3.000 500 700 Valoarea de piaţa a articolelor a fost stabilitã de un evaluator profesionist şi coincide cu valoarea netã de realizare.000 Marfuri M4 4.m.000 Marfuri M3 30. Imobile de plasament = venituri din imobile de plasament 78.12.500 ) la 31.12. Recunoasterea diminuarii valorii juste ( 14.) 10. La 31.500 8.13.12.000 53.12.N.500 ) la 31.200 .000 4.000 5.700 15 .) 9.500 Marfuri M2 8. Efectuam testul valorii minime dintre cost si valoarea neta de realizare pentru fiecare articol din stoc luat separat. Rezolvare: 1.000 30.212 600 800 % Cladiri venituri din imobile de plasament 1.300 32.13.m. Astfel valoarea stocului in bilantul de inchidere a exercitiului N este: Articole Minim dintre cost si valoarea neta de realizare neta realizabilaCost de achizitie (u.000 .200 54. Sã se evalueze stocurile la 31.

700 ). Reflectarea in contabilitate a pierderii de valoare ( depreciere ) de 1.000 u..000 u.N+1.12...000 .m.000 u. Valoarea justa = 60.m. Rezolvare: Costul de achizitie al imobilizarilor de necorporale = 50.000 u..m. ţinând cont de schimbãrile intervenite pe piaţa. Sã se contabilizeze diferenţele constatate la 31.m.2.12.000 u. Valoarea contabila neta la 31.000 u. Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor necorporale Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor = 15.300 u.000 = 15. ( 53.m.000 u.000 = 30.000 .se contabilizeaza un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscuta la 31. 16 .000 u.m..N+1 = 15. Societatea deţine o categorie de imobilizãri necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N2 cu 50.51. Valoarea contabila neta la 31.000 .000 .. pe o duratã de 5 ani. Cheltuieli privind provizioanele pentru deprecierea activelor provizioanele pentru deprecierea activelor = 1.000: 5 ani = 10. imobilizãrile sunt din nou reevaluate. ştiind cã societatea foloseşte ca procedeu de reevaluare anularea amortizãrii cumulate şi reevaluarea valorii nete. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor necorporale. Valoarea justã este estimatã la 60..m.N: Cheltuieli privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor necorporale = 15.12.5.000 .000 .se anuleaza amortizarea cumulata in exercitiile N-1. Amortizarea anuala = 50.N şi la 31.12.000 u. La 31 decembrie N+1.12.m.12.m. N si N+1. Reflectarea in contabilitate a diferentei nefavorabile de valoare la 31. Diferenta nefavorabila de valoare = 30.N./ 3 ani = 5.m. Valoarea justa la 31.000 u.m. si se diminueaza valoarea de intrare a imobilizarilor.N+1: Amortizarea anuala incepand cu N+1 = 15.12.000 u. La 31 decembrie N.m.N = 50.12.2 x 10. Diferenta favorabila de valoare = 60.10..300 79.m.000 = 50.000 La 31. .000 u. Valoarea justã a acestora este estimatã la 15.N = 15.000 u.000 = 10.m.15. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1.

m.000 .N şi la 31..m. Imobilizari necrporale = Rezerve din reevaluare 35.000 u. Diferenta nefavorabila de valoare = 30.000 u. imobilizãrile sunt din nou reevaluate.000 u.000 .N+1.m.000 = 15.12.se reevalueaza valoarea neta a imobilizarilor necorporale.m.. Valoarea contabila neta la 31.000 .000 u. Imobilizãrile se amortizeazã linear începând cu 1 ianuarie N-1.000 = 50.000 u.10. Valoarea justã este estimatã la 60..m.m.N.000 u.se contabilizeaza un venit pentru a compensa cheltuiala recunoscuta la 31.000 . Sã se contabilizeze diferenţele constatate la 31.000 = 10.000: 5 ani = 10. Reflectarea in contabilitate a diferentei nefavorabile de valoare la 31.000 u. Valoarea justã a acestora este estimatã la 15.N = 50.000 u.N+1 = 15.N = 15.000 u.000 u.m.m. conducerea întreprinderii decide reevaluarea imobilizãrilor necorporale./ 3 ani = 5.12..000 u.12..N: Cheltuieli privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor necorporale = 15. La 31 decembrie N+1.12. .12.000 80. Amortizarea anuala = 50.Amortizarea imobilizarilor necorporale = Imobilizari necrporale 25.m..m.. pe o duratã de 5 ani.m.000 u. Valoarea justa = 60. Valoarea justa la 31.12. Societatea deţine o categorie de imobilizãri necorporale achiziţionate la închiderea exerciţiului N2 cu 50.12. Diferenta favorabila de valoare = 60. ştiind cã societatea foloseşte ca procedeu de reevaluare reevaluarea valorii brute..000 . Provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor necorporale Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor 17 = 15.15.000 = 30.000 u.m.12. Rezolvare: Costul de achizitie al imobilizarilor de necorporale = 50.000 .2 x 10.m..N+1: Amortizarea anuala incepand cu N+1 = 15. Valoarea contabila neta la 31. La 31 decembrie N.000 La 31. ţinând cont de schimbãrile intervenite pe piaţa.5.

Valoarea contabila a terenului = 350.000 u. Între timp (din N-2 pânã în prezent). Amortizarile cumulate reevaluate = 25.m.000 = 170.000 35.000 x 2.000 81.m. Reflectarea in contabilitate a operatiei de reevaluare: Imobilizari necrporale = % Amortizarea imobilizarilor necorporale Rezerve din reevaluare 70.se reevalueaza valoarea de intrare a imobilizarilor necorporale si a amortizarii cumulate.180.. valoarea recuperabilã a terenului este 180.000 u.12.m. Inregistrare pe cheltuieli = 20.din care: Descresterea rezervei di reevaluare = 150.25.N.m. 60.m.4 = 120. Sã se efectueze testul de depreciere a terenului şi sã se contabilizeze eventuala pierdere constatatã în conformitate cu IAS 36.000 u.000 ) = 2. rezerva din reevaluare contabilizatã nu a suportat nicio modificare. Un teren cumpãrat în exerciţiul N-4 la un cost de 200.000 35. .000 / ( 50. a fost reevaluat în exerciţiul N-2 la 350.m.m.000 u.000 u. Rezerve din reevaluare = Terenuri 150.000 u.4 = 60.000 u.000 u.calculul raportului dintre valoarea justa si valoarea neta contabila a imobilizarilor necrporale. Costul reevaluat al imobilizarilor necorporale = 50. Rezolvare: Reflectarea in contabilitate a pierderii de valoare la data de 31.4 .000 u.000 .m.000 18 . Rezulta valoarea neta contabila = valoarea justa = 60.000 x 2. Pierderea de valoare = 350.m. Valoarea recuperabila a terenului = 180. La închiderea exerciţiului N.000 u.000 .m.m.000 u.

12. întreprinderea ALFA a achiziţionat un stoc de mãrfuri la costul de 100.000 lei Valoarea realizabila neta = 150. 80. Achizitia de marfuri. nu se inregistreaza avand in vedere principiul prudentei Depreciere contabilizata anterior = 20.N stocul de marfuri este evaluat la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta. Care este incidenţa aplicãrii normei IAS 2 „Stocuri” în cele douã exerciţii financiare? Rezolvare: 1.000 100.10.000 2.000 3. 120.000 82.000 lei şi cã cheltuielile ocazionate de vânzare se vor ridica la 10. La 31.30. La sfârşitul exerciţiului N+1.000 lei.costulrile estimate cu vanzarea Costul activului = 100.000 lei 19 .100.000 lei.000 .000 lei Valoare evaluata a stocului ( de bilant ) = min ( 100.000 lei Valoarea realizabila neta = 90.000 .000 lei Astfel se recunoaste o depreciere a stocului de 20.000 lei Valoare evaluata a stocului ( de bilant ) = min ( 100. iar costurile ocazionate de vânzare sunt estimate la 30.Cheltuieli privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor = Provizioanele pentru deprecierea terenurilor 20.12. Costul activului = 100. La sfârşitul exerciţiului N se estimeazã cã stocul ar putea fi vândut la preţul de 90.000 ) = 80.000 lei. La 31. % = 401 371 4426 119. TVA 19%.000 = 80.000 lei 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 397 Ajustari pentru deprecierea marfurilor 20.000 = 20.000 lei Astfel trebuie reluata deprecierea stocului inregistrata in exercitiul anterior de 20. preţul de vânzare estimat este de 150.000 .000 = 120.000 lei. Valoarea realizabila neta = pretul de vanzare estimat .000 19.N+1 stocul de marfuri se prezinta din nou la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta. La începutul exerciţiului N.000 .000 ) = 100.000 .000 lei Plusul de valoare = 120.000 lei.

. 612 Cheltuieli cu redeventele. .000 83.recunoastere cheltuielilor cu chiria 612 Cheltuieli cu redevente.000 lei.000 20. 471 Cheltuieli in avans In exercitiul N+1. locatiile de gestiune si chiriile . In contabilitatea societatii ALFA: In exercitiul N .000 10. Chiria anualã este de 10.plata chiriei aferente perioadei curente. Care este incidenţa aplicãrii principiului independenţei exerciţiilor în contabilitatea societãţilor ALFA şi BETA? Rezolvarare: 1. locatiile de gestiune si chiriile = 471 Cheltuieli in avans = 471 Cheltuieli in avans = 5121 Conturi in banci = 5121 Conturi in banci 10.397 Ajustari pentru deprecierea marfurilor = 7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 20. locatiile de gestiune si chiriile In exercitiul N+2.000 20 . întreprinderea ALFA plãteşte întreprinderii BETA chiria aferentã exerciţiului curent şi urmãtorilor 2 ani pentru un depozit închiriat.000 10.plata chiriei in avans. În exerciţiul N.recunoastere cheltuielilor cu chiria 612 Cheltuieli cu redevente.

5121 Conturi in banci = 706 Venituri din redevente.recunoastere veniturilor cu chiria 472 Venituri in avans = 472 Venituri in avans 20. La 31.12.000 = 706 Venituri din redevente.000 ) = 90.recunoastere veniturilor cu chiria 472 Venituri in avans = 706 Venituri din redevente.0 = 90.000 In exercitiul N+2.2. 90. Pe 15 ianuarie N+1.incasarea chiriei in avans.000 lei. .N Valoarea realizabila neta = pretul de vanzare estimat . 5121 Conturi in banci In exercitiul N+1.000 . un provision pentru deprecierea mãrfurilor în valoare de 10. locatii de gestiune si chirii 10. La ce valoare va fi prezentat stocul în bilanţul exerciţiului N? Rezolvare: La 31. In contabilitatea societatii BETA: In exercitiul N .000 lei Valoare evaluata a stocului ( de bilant ) = min ( 100.000 lei 21 .N.12.000 lei Valoarea realizabila neta = 90. Societatea ALFA deţine un stoc de marfã achiziţionat la un cost de 100.incasarea chiriei aferente perioadei curente. societatea a determinat valoarea realizabilã netã a stocului la 90. .000 lei şi a înregistrat.000 .000 lei.costulrile estimate cu vanzarea Costul activului = 100. locatii de gestiune si chirii 10.000 . locatii de gestiune si chirii 10. potrivit IAS 2.000 84. societatea a vândut stocul de mãrfuri la 80.000 lei.

Se cere sã se prezinte calculele şi înregistrãrile contabile la locatar aferente primului an de contract.000 lei 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 397 Ajustari pentru deprecierea marfurilor 10. achitabile în ultima zi a anului.000 Vanzarea stocurilor ulterior datei bilantului cu 80.N . – valoarea justã a utilajului: 31.000 lei 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 397 Ajustari pentru deprecierea marfurilor 10.000 .80.000 Valoarea stocului in bilant = min ( 100. – sunt prevãzute un avans de 4.000 = 10. – obiectul contractului: utilaj.000 lei şi 3 redevenţe anuale de 10. – valoarea rezidualã este estimatã la 5. 80.01.000 ) = 80.000 lei. – durata de viaţa economicã estimatã: 5 ani.Astfel se recunoaste pe baza estimarii efectuate de societate o depreciere a stocului de 10. iar valoarea ei este de 2.primirea bunului in leasing financiar 2131 Echipamente tehnologice = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate / Contracte de leasing 29. 85. ştiind cã se aplicã IAS 17 „Contracte de leasing” revizuit. Rezolvare: 1.577 lei.000 lei constituie o proba cu privire la valoarea realizabila neta a acestora Astfel ALFA va inregistra o ajustare suplimentara = 90.000 lei.000 .000 lei.442 22 . Între societatea A (locator) şi societatea B (locatar) se încheie un contract de leasing financiar cu urmãtoarele caracteristici: – durata contractului: 3 ani. – rata dobânzii utilizatã în actualizarea plãţilor minimale şi în descompunerea chiriilor este rata implicitã a contractului de 12%. precum şi algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 12%.000 lei fiecare. – opţiunea de cumpãrare se exercitã la sfârşitul celui de-al treilea an. – data începerii contractului: 1 ianuarie N.000 lei Deprecierea totala aferenta stocului = 20. La 01.

000 = 36.12 ) ˛ + 10.495 10.000 + 10.01.000 / ( 1 + i )˛ + 10.000 lei.000 10.558 4.000 + 2.se achita prima chirie de 10.577 lei Plati minimale = 4.000 / (1 + i ) + 10.000 + 3 x 10.N . La 31.N+2 TOTAL 4.000 2.N 31.N+2 31.N 31.000 29.000 38.29.12 )ł = 29.000 + 3 x 10.442 lei Dobanda aferenta contractului = 36.N 01.947 7.000 / ( 1 + 0.558 lei Data 0 01.442 25.12 ) + 10.plata avansului 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate / Contracte de leasing 2.000 10.Bunul se primeste in leasing la cea mai mica valoare dintre valoarea justa si valoarea actualizata a platilor minimale Valoarea justa = 31.000 lei Investitia neta = valoarea justa = 29.000 / (1 + 0.12.12.219 1.781 8.000 / ( 1 + 0.442 lei = 4.000 3.000 .12.000 = 36.000 .714 2.000 10.442 18.053 2.12 )ł + 2.000 / ( 1 + i )ł + 2.N+1 31.442 lei Algoritmul de calcul al rartei implicite 29.12.442 = 6.286 6.inregistrarea contabila la 31.N 23 .442 Valoare chirie 1 Dobanda 2 = 4 x 15% Ramb.12.000 6.000 + 10. Chiriile trebuie descompuse in partea de recuperare a investitiei si partea de dobanda Investitia bruta = 4.01.12.000 / ( 1 + i )ł Se determina i = 12% .000 + 2. investitie 3=1-2 Sold invest neta 4=4-3 29.000 0 x = 5121 Conturi la banci in lei 4.714 3.000 lei Platile minimale se actualizeaza utilizand rata implicita a contractului de 12% Valoarea actualizata a platilor minimale = 4.000 / ( 1 + 0.

000 = 24.000 lei. – valoarea rezidualã este estimatã la 5. achitabile în ultima zi a anului. – rata dobânzii utilizatã în actualizarea investiţiei nete şi în descompunerea chiriilor este rata implicitã a contractului de 15%.947 3.000 6. iar valoarea ei este de 3.888 lei.  Cea mai mica durata dintre durata de utilitate si durata contractului daca nu va avea loc transferul de proprietate.000 lei şi 3 redevenţe anuale de 10. – durata de viaţa economicã este estimatã la 5 ani. Deoarece pretul de optiune este foarte atractiv este foarte probabil transferul dreptului de proprietate.442 lei Durata de amortizare este:  Durata de viata economica.Amortizarea utilajului: Valoarea amortizabila este data de costul activului diminuat cu valoarea reziduala= 29.000 u.m. Amortizarea aferenta exercitiului N = 24.. – data începerii contractului: 1 ianuarie N.000 lei fiecare. – sunt prevãzute un avans de 5. Durat de amortizare va fi durata de viata economica = 5 ani. – opţiunea de cumpãrare se exercitã la sfârşitul celui de-al treilea an. chiar daca aceasta depaseste durata contractului daca va avea loc transferul de proprietate. – obiectul contractului: utilaj. Se cere sã se prezinte calculele şi înregistrãrile contabile la locator aferente primului an de contract.5. 24 . 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea imobilizarilor 4. Între societatea A (locator) şi societatea B (locatar) se încheie un contract de locaţie-finanţare cu urmãtoarele caracteristici: – durata contractului: 3 ani.888 86.805 lei.442 .% 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate / Contracte de leasing 666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 10.442 / 5 = 4.053 . – valoarea justã a utilajului: 29.

805 lei Dobanda aferenta contractului = 38.incasarea avansului 5121 Conturi la banci in lei = 2678 Alte creante imobilizate / Contracte de leasing 5.721 2.305 3.N .221 8.305 3.000 3.000 . Chiriile trebuie descompuse in partea de recuperare a investitiei si partea de dobanda Rata implicita se determina pe baza urmatorului algoritm de calcul 29. ştiind cã se aplicã IAS 17 „Contracte de leasing” revizuit.805 24.805 .000 + 3.000 + 10.000 10.darea bunului in leasing la valoarea justa 2678 Alte creante imobilizate / Contracte de leasing = 2131 Echipamente tehnologice 29.N+2 31.N+2 TOTAL 5.279 7.779 1.000 lei Investitia neta = valoarea justa = 29. .N 31.precum şi algoritmul de calcul al ratei implicite a contractului de 15%.000 lei.000 = 38.000 10.000 / ( 1 + i )˛ + 10.N 01.12. Rezolvare: 1.000 / ( 1 + i )ł Se determina i = 15% Investitia bruta = 5.12.805 = 5.526 11.195 lei Data 0 01.12.N .N 31.12.000 2.29.805 = 8.000 0 x 3.01.000 / ( 1 + i )ł + 3.000 / (1 + i ) + 10.000 25 Valoare chirie 1 Dobanda 2 = 4 x 15% Ramb.000 29.000 Sold invest neta 4=4-3 29.01.000 10. investitie 3=1-2 5.195 6.805 18.000 38.805 . La 31.12.695 8. La 01.000 + 3 x 10.Incasarea primei chirii de 10.01.N+1 31.

inregistrarea contabila la 31.N 5121 Conturi la banci in lei = % 2678 Alte creante imobilizate / Contracte de leasing 766 Venituri din dobanzi 10.721 26 .12..000 6.279 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful