You are on page 1of 32

Typ, typ, förståelse, definition Eksploratioris

forskning avgörande, beskrivande och


orsakssamband - Vetenskap Forskning
Forskning Statistik

Tis, 20/06/2006 - 12:13 - godam64


A. Forskning Eksploratoris

Eksploratoris forskning är forskning som har till syfte att få information, insikt, kunskap,
tankar, idéer, förståelse, och andra i ett försök att formulera och definiera problemet,
förbereda hypotetisk och kan gå vidare med ytterligare forskning för ett mer avancerat.

Natur Grundforskning:
- Resultaten av forskning är preliminärt
- Syftet är att bättre förstå de bakomliggande problem
- Kan fortsätta med ytterligare forskning för en mer allvarlig
- Forskningen är inte snyggt strukturerat
- Analys av primärdata med ett litet urval
- Grundläggande information berdifat flexibel

Exempel på forskning eksploratoris:


- Intervju eller djupintervjuer
- FGD / fokusgruppundersökningar diskussion / grupp diskussion
- Fallstudier som har inträffat
- Analys av sekundära uppgifter
- Enkät till experter

B. Bevisvärde forskning
Bevisvärde forskning är den typ av forskning där huvudsyftet är att testa en hypotetisk
eller ett särskilt förhållande.

Natur Grundforskning:
- Resultaten är övertygande forskning
- Syftet är att testa en hypotetisk eller
- Resultat från forskningen används vanligtvis för beslutsfattande
- Den formella processen för forskning och prydligt strukturerad
- Kvantitativ dataanalys med ett stort urval
- Grundläggande information som krävs är klar
Bevisvärde Forskning kan delas in i två typer, nämligen:

1. Beskrivande forskning
Forskning är beskrivande forskning som syftar till att beskriva en karaktär eller beskriva
din / eller funktion av de egenskaper som i det enskilda fallet. I denna forskning krävs
information 6W är varför, när, vem, vad, när och hur. Exempel på forskning är
beskrivande, exempelvis hur konsumenternas uppfattning om en mobil telefon mobil
fren-8.

2. Orsakssamband forskning
Orsakssamband forskning är forskning som syftar till att fastställa sambandet mellan en
träff / av ett orsakssamband frågan. Till exempel, till exempel hur förhållandet mellan pris
bbm / eldningsolja till antalet användare av motorcyklar.
Hur startar jag min forskning är bra?
28 december 2006 på 3:53 (Forskning)

Denna fråga är nästan säkert frågade vem som helst som kommer att starta eller bedriva
forskning / studier. Efter en sökning i det här så småningom jag det.

Denna artikel fick jag från vad en kollega internationella studenter i CSIE, NTU, Kai
Chin Thang från Mala

Denna artikel är ursprungligen på engelska, skriven av en professor från Kalifornien


Institute of Technology, USA, prof. Andre DeHon vid Caltech. Jag försöker översätta i
engelska, kan räkna med ännu mindre användbara. Om du vill läsa originalet kan klicka
på den adress http://www.cs.caltech.edu/ weixl ~ / forskning / erfarenhet / winner.htm,
tack för Chin, du ger mig inspiration.

Originaltitel med denna artikel är "Hur ska en vinnare - Råd för studenter som börjar i
forskning"
==========================================

Hur ska en vinnare - Rådgivning för studenter som börjar i forskningsarbetet

Hur bra fungerar den forskning, låt oss se de förslag som författaren till artikeln om :<!--
[! Vml ]--><!--[ endif] ->

1. Har aldrig ge upp att försöka förstå allt i början


Största utmaningarna som vi st

saker som vi
behöver veta för att hantera problemen i vår forskning med höger. När detta fenomen
förekommer i nybörjare forskare i liten skala, vilket också sker i varje forskningsprojekt i
stor skala. Så lär sig att övervinna denn
på att utvecklas när vi får vänta till kunskap är ett komplett sätt att misslyckas.
Mekanismer som används för att lösa detta problem genom vinnare inkluderar:
Prioritet (Vad gör jag för att ta reda på så mycket som möjligt)
Reading (allt tillgängligt för oss, och letar efter mer, men inte alltför länge
melakukannnya)
Multitrådning (då hindras av en del, är det sätt / saker som du kan bli en produktiv?)
Av de övriga sätt, teknik som möjliggör lösning (vissa kan vara lättare eller inte så
blockeras än andra)

Tänk klokt (ok, antar att detta underområde problem lösas, om detta ger oss möjlighet att
vägar och andra problem som memcahkan?)
Möt människor som kan ha information som vi behöver (vi kanske tror att de ska veta
vad vi behöver, men ofta inte har en lysande idé, och inte visste om vad vi ska göra, börja

med att få dem att ge oss vägledn ing om vilka saker som kan
användbara för oss. Visa uppmärksamhet och utmärkelser när de tar till oss och alltid
göra en uppföljning akan resurser före ber oss att ge en personlig förklaring.
Ställ en arbetsmodell - De kan skilja sig från den ena eller den andra, men de gav oss
något att arbeta och något konkret att diskutera och jämföra med andra. Vi kommer att
förbättra våra modeller på en kontinuerlig basis, men det är bra att ha något konkret i
åtanke att arbeta med
Förlorare stannar första gången de ser något de inte vet, inte kan färdigställa problem
eller har ett litet problem med vad de anser som en del av problemet och sedan ger
anledning till varför de inte kan göra framsteg.
Vinnare mempertimbagkan och slutföra alla problem och hitta en väg ut varje gång
nästan upp.
Förlorare Kontrollera att det inte finns någon eller något som ansvarig för förseningen på
framsteg eller bristen på dem.
Vinnare hitta sätt att förbättra framsteg trots svårigheter.

Förlorare alla vet anledningen till att han inte kan göra.
Vinnare hitta ett sätt att göra det.

2. Ofta kommunicera och synkronisera

Naturligtvis, när vi måste bygga vår modell löser inte de problem som förväntas, vilket
gör antaganden och det gör att synkronisering och kommunikation med andra forskare.
Har de en modell som skiljer sig från oss? Vad kan vi lära av de modeller och
antaganden? Låt dem veta vad vi tycker, vad vi står inför och hur vi har försökt att ta itu
med dem.

3. Sönderfaller

Hela problemet är ofta mest synliga. Pecahlah i avsnittet kan dimanage (bättre, med en
stabil nivå i varje avsnitt). Undertecknat för sidan, och pecahkan. Detta kan verka
självklart, men det kan fungera. För ett antal problem i en liten kan dipecahakn inom 1 till
2 dagar. Men de problem som stora långvariga akan löst alla.

4. Organisasikan

Särskilt i datasystemet, begränsar möjligheterna att hantera det största problemet är de


komplicerade. Vi måste kontinuerligt arbeta för menstrukturkan att förstå våra problem
och att hantera komplexiteten standard. Var noga med att spara det vi måste göra och vad
vi behöver. Skapa en lista, skriva, inte bara minnet komma ihåg i vårt minne (eller
möjligheten av de värsta i vårt minne) för att hantera alla de saker som måste göras.
5. Det är en prioriterad

Gör en prioritering i varje företag och vi gör våra kontroller med prioritet. Gör
prioriteringar i ditt arbete och kontrollera dina prioriteringar med din handledare.
Gemensamma händelser som ofta händer är att begära att A och sedan glömma det, och vi
ber att innan vi slutföra B A. Om man är osäker på om B har en prioritet än A, be tydligt.
Akan ledare eftersom vi anser glad att vi har varit upptagen mengingatkannya fylla A.
Tänk B, och när du är klar arbetar på, se om det finns en kemungkina B.

6. Vi förstår att den livliga

Våra professorer eller de personer som vi är väl upptagen. Han kan motivera oss att
slutföra vår forskning, och ibland inte haft tid att följa upp våra framsteg. Den största
fördelen för honom är om vi kan motivera oss själva. Inte förvänta oss att lösa de
problem som vi alla eftersom de är mycket upptagen. Upptäck vad de tycker om och
föreslå att börja arbeta med det. Men sadarilah, kanske han har tid när vi kan sätta om
kvaliteten på vad han tyckte (och detta kommer att ske och hända igen när vi kan arbeta
med båda). Så, när vi tror att vi ser eller vet ett bättre sätt att lösa problemen, han
tempuhlah. I det ideala fallet är vad som hände. Vår lärare gav oss en del idéer och
riktning, och sedan att tänka på annat. Vi koncentrerar oss på de problem och vi kommer
tillbaka med mer kunskap och bättre förstå problemen i vår akan än våra professorer.

Som en vägledning, den ursprungliga författaren av detta arbete i två lägen:


1. Fram till den studerande visar vad han tycker mer om ett visst problem, författaren
anser att eleverna börja arbeta med hur författaren gav.

2. När en elev att se mer problem, och studenterna kan diskutera i allmänhet och
studenter att bli experter i understrecksatsen problem, och författaren kan ge allmänna råd
av den erfarenhet och kunskap om författaren.

7. Leverera - Låt

När vi listan för testet eller anser att vi har att lägga fram ett färdigt resultat som vi
slutförts. Det är ett misstag många människor, eller forskare om vi tror att vi inte behöver
lämna in en slutlig lösning.

Förlorare akan akan leverera utlovade resultat att stora i framtiden, men inte har något att
visa.
Vinnare kan visa resultat som är användbara eller kan arbeta. Varje avsnitt kan innehålla:

Lösning för modellen förenkling

Flödet av varje del till andra delar av


output / data
Mätningar av karakteristiska problem
keberlajutan en stabil (lihatdi nedan)
Visa framsteg. Med den här guiden kommer att ge en tidig feedback för att hjälpa oss att
prioritera och fokusera. Detta kommer att hjälpa oss både på Temne i mitten eller i slutet.
Skaffa och förstå andra variabler inblandade (kom ihåg att den stora utmaningen i början
av kunskap är inte komplett) och ändrar riktning igen är normalt, hopp och hälsa (behov
av att kunna få förståelse för och kunskap om mer eller bara att koncentrera sig).
Inkremental modellen är en modell av en stark och klar för anpassning, där monolitisk
modell (alla på en gång) är sårbara och ofta leder oss fram till en lösning som inte
faktiskt. Inkremental strategi som leder oss till en bra lösning (särskilt för programvara).
Och detta är en bra vana som förväntas av vår guide.

8. Ett stabilt mål.

Leta efter en mittpunkt som är stabil för växande vårt sätt att avsluta en del av problemen.

Den punkt där några av de uppenbara problem har lösts (har ett bra gränssnitt för
underenheter problem produktionen i detta skede)
Tänka att vi kan utveckla
Tänka att vi kan köra
Tänka att vi kan dela med andra teammedlemmar i den meningen att de låt oss hjälpa
Punkt prestation
9. Don't memcah problem (subtask) forskning om problem som inte behöver

Ofta kommer vi att lösa våra problem i en subtask det är inte bara en, sade han den rätta
lösningen. Om problemet är med rätt är nyckeln till att uppnå detta mål, kan det vara
nödvändigt att ge tid att studera och lösa underkommittéerna problem bättre än de
lösningar som någonsin tidigare. Men i de flesta underleverantörer frågor är detta inte ett
fall. Vi vill fokusera på de övergripande målen och kommer med en lösning som är
lämplig för det här problemet. I allmänhet försöker göra något enkelt och okomplicerat
som kan göras klokt. Gör anteckningar om de brister som vi får fysiska och alternativ
som kan undersökas för att begränsa eller avsluta detta problem. Sen om vi stannar vid en
punkt och inte en lösning vi kan försöka alternativ och investera mer kraft att utforska
dem.

10. Studie för att komplettera våra egna problem

I allmänhet är i livet, det finns ingen person som har alla svar är alla saker som händer
med oss. Detta är viktigt för oss att undersöka alla problem i vår forskning. Vi gjorde
hjälpare eller stege för att visa oss. Hur han
observerade och lärde sig inte bara deras svar på vårt problem men hur de hittar de svar
vi inte kan övervinnas. Att sträva efter framgång. Läs teknik och skapa förtroende för vår
förmåga att lösa problem just nu.

Lycka till !!!!!!!!!!

6 Kommentarer

isnadi sa,
5 februari 2007 vid 12:10

tacka forskningsinformation. gör vi ibland den forskning som är en offentlig. finner vi


ofta att problem som vi inte bör göra. och detta kommer att ligga på målet vi pesoalan ..
till exempel vår forskning disebuah en viss region. didaerah hade konplik interen område.
tah vi direkt upplever två problem. (Forskning och vi konplik area) som jag vet vilka
åtgärder vi behöver göra för att nå målet för forskningen är
Svara

rio masloman sa,


21 mars, 2007 at 10:42

tack för informationen forskning. finner vi ofta att problem som vi inte bör göra. och
detta kommer att ligga på målet vi pesoalan .. till exempel vår forskning disebuah en viss
region. didaerah hade konplik interen område. tah vi direkt upplever två problem.
(Forskning och vi konplik area) som jag vet vilka åtgärder vi behöver göra för att nå
målet för forskningen är

Svara
Wardoyo forskningsmetod 1
Forskningsmetod
(Forskningsmetod)
FORSKNING
En utredning av de systematiska och organiserade för att förbättra
en viss mängd kunskap och särskilda problem som behöver
svar.
Destination forskning
Allmänt: För att erhålla kunskap som kan svara på frågan
eller lösa problem.
Special:
- Hittade: de uppgifter som erhålls från forskningen är att data
helt nya, tidigare inte kända.
- Läs: uppgifterna används för att bevisa
tvivel om att det finns information eller kunskap om allt.
- Utveckling: utvidga och fördjupa kunskapen.
Varför forskning
Återspegling av den aktiva människor att förbättra pengetahuannnya
om saker.
Uppmuntran från reaktiva människors lust att svara på frågor eller
lösa problem i li

vet.
Forskningsmetod
Penyelidikkan systematiskt kräva metoder. Metodelogi
forskning som innehåller kunskap om metoden för
används i forskningen.
Business Research Methodology
Är ett sätt att få vetenskapliga data med ett giltigt ändamål kan
funna, utvecklas och demonstreras kunskap så att
kan användas för att förstå, förutse och lösa
problem.
Den
Metoder för forskning är ett sätt att hämta data med
specifika mål och syften.
Vetenskapligt sätt innebär att den forskning som baseras på de egenskaper som
akademiskt
nämligen rationellt, empirisk och systematisk.
Rationell kunskap som organiseras med hjälp av minnet och
rimliga (ingen motivering). Logic i objektet. Rationalism
ge konsekvens av kunskap.
Wardoyo forskningsmetod 2
Empirisk strategi bygger på att separera kunskap
Fakta / företeelser som inte bygger på fakta. Rationalism måste
stöds av empirism.
Systematisk process som görs i forskning med
de steg som ett visst logiskt.
Gäller: noggrannhet av uppgifterna faktiskt förekommer i objektet
med de uppgifter som kan samlas in av forskare. Om tillförlitliga uppgifter och
mål, forskningsresultaten kommer att vara ogiltiga.
Tillförlitlighet: Grad av samstämmiga uppgifter vid en viss tidpunkt.
Tillförlitliga uppgifter som inte nödvändigtvis gäller. Men giltigt data som definitivt
tillförlitlig
och mål.
Giltigheten av data som erhållits med hjälp av ett giltigt instrument, varifrån uppgifterna
lämpligt och tillräckligt många och metod för insamling och analys
de korrekta uppgifterna.
Uppgifterna har hämtats från ett tillförlitligt instrument och tillförlitlig forskning
utförts med upprepas.
Målet uppgifter från ett urval uppgiftskällan
nära befolkningen.
Data från den forskning som kan användas för att förstå,
förutse och lösa problem.
Förstå: en ytterligare klargöra problemet.
Solve: minimera eller eliminera problemet.
Förutse: Uppmuntra problemet inte uppstår.
Undersöka
• Dictionary Webster's New International:
Undersökningen är en noggrann och fortsätta att uppnå i
fakta och principer, det är mycket skumma att ställa
någonting.
• Hillway (1956)
En metod för studier som genomförts genom den undersökning som någon
O framtoning och perfekt för problemet, så att
lämplig lösning på problemet.
• I ett försök att finna, utveckla och testa sanningen
en kunskap om

verksamheten sker med hjälp av metoden


vetenskapliga.
• tänkt på olika systematiska problem som
lösningar kräver insamling och tolkning av fakta.
• Utredning av en fråga om kunskap som drivs för
få fakta-fakta/prinsip-prinsip med patienten, noggrann och
systematiskt.
Wardoyo Research Methods 3
Forskning och vetenskap
Forskning är en verksamhet som syftar till att utveckla
kunskap.
Vetenskap är en del av den kunskap som har vissa kriterier.
Operationalization av forskningen är en metod som används för att
förvärva vetenskaplig kunskap, eller den så kallade vetenskapliga metoden.
Vetenskaplig metod eller förfarandet är ett sätt att få kunskap
kallas vetenskap.
Vetenskap, forskning och sanningen
• Vetenskap, född av en känsla keingintahuan mannen.
• Definition:
1. Kunskap om en allmän och systematisk kunskap om
som kan vara ett bevis-bevis enligt kaidahkaidah
vanlig. (Moh. Nazid, 2005)
2. Kunskap som har testats och är enligt den ordning och
innebörd och omfattande och systematiska. (Moh. nazisterna, 2005)
3. Vetenskap täcker ett mycket brett område, som når alla
aspekt av den totala mänskliga framsteg. Inklusive
inuti kunskap som har formulerats systematiskt
genom ständig kontroll som har producerats
en allmän sanning. (J. Marañón, 1953)
4. Vetenskap är inte bara den samlade kunskapen som
systematisk, men även metod. Vetenskapen har gett en metod
och systemet, som kommer att vara utan kunskap är en
behöver bara (V. A. Tan, 1954).
Så med vetenskap:
1. Finns naturli

ga material
2. Ge rationalisering som naturliga lagen.
3. Formulär en vana.
4. Bättre kunskaper om observation, experiment, klassificering,
analys och generalisering
Och kommer att fortsätta att utveckla kunskap och förmåga att bidra till att forma
uppfattning och förmåga att tänka logiskt (Penalaran).
Wardoyo forskningsmetod 4
Tankeprocessen
(En bild av en regelbunden och noggrann)
• J. Dewey (1933) sekvens av processen att tänka på följande sätt:
- Uppstått känns svårt (Svårt anpassning av instrument, typ, eller
förklara de saker som kom plötsligt.
- Pendefinisian mening som svåra problem.
- Det finns en möjlig lösning, confab confab, hypotetisk, teoretisk
stund.
- Tanken med rationella lösningar beskrivs genom
konsekvenserna av det sätt att samla in data.
- Stärka kontrollen tentnag idéer och lösningar
menyimpulkannya genom rättegång rättegång eller keteranganketerangan.
• Kelly (1930), sekvensen är:
- Uppstår smärta
- Pendefinisian smärta
- Sök efter tillfälliga lösningar
- Lägg till en beskrivning av problemlösning
tron att lösningar på problemet
sant
- Trial / experimentell verifiering
- Bedömning av resultaten av ett experiment för att jämföra eller att få
alternativ lösning är
- Att ge synpunkter på framsidan / mental bild av situationen
kommer att kunna använda dessa lösningar
lämpligt sätt.
Kriterier återspegla nalar:
1. Det finns element i en logisk
• Varje form har logikanya eget tänkande.
• Tänka logiskt sett en plural konnotationer (andra människor kan
logikanya användning enligt de antaganden / uppfattningar om andra)
2. Det finns Analytiska
• Aktiviteter att tänka sig är en aktivitet analys
• Natur är det a

nalytiska konsekvenserna av mönster av tänkande


säker
Thinking vetenskapligt / vetenskapligt tänkande, innebär:
1. Genomföra verksamhet i analysen av vetenskapliga logik.
2. En kombination av den deduktiva resonemang och induktiva.
Wardoyo forskningsmetod 5
Vetenskap och forskning relationer
• Almack (1960)
Vetenskap och forskning relation är som den process och resultat.
• Whitney (1960)
Vetenskapliga sanningen kan tas emot om
• Det finns en samstämmig
En förklaring är riktig om uttalande stämmer överens med sebelumnyz
som anses korrekt.
Ex: Si Badu akan döda, uttalandet är sant, eftersom det tidigare penryataan
är alla människor kommer att dö.
• Det finns en korrespondent
En förklaring anses vara korrekt om det material som finns i den kunskap
uttalanden är anknutna eller har någon relation (korrespondent) med
objekt dituju av pernaytaan den.
Ex: Bandung är huvudstad provinsen. West Java, beror på att vara sant
berkorespondensi eller släktskap i syfte att dituju.
• Den typ av pragmatisk
Förklaringen anses vara korrekt när funktionell karaktär har
praktiska livet.
Undersöka
Vetenskap
Leder
Undersöka
Vetenskap
Process Process
Sanning
Resultat
Wardoyo forskningsmetod 6
Sanningen kan fås genom följande ordning:
Två viktiga kriterier för vetenskapliga
• Det finns samstämmighet med nästa.
• Det finns en överensstämmelse mellan den kunskap som de fakta som utvecklats i
fält.
Process Forskning
Problem:
Vad, hur, varför och så vidare.
Vetenskap är inte vetenskapligt
Sanningen erhålls genom:
• Trial and error
• olycksfall / spekulativa
• Myndighet / makt / ställning
• intuition
Sanningen som erhålls genom
vetenskaplig undersökning. Med egenskaper:
• Mål
• noga
• systematisk
• Baserat på vetenskap
P
E
N
E
L
I
T
I
En
n
PROBLEM / FRÅGOR
FORSKNING
Studie teori och
Forskning verktyg
Test Fakta
Hypotetisk
RESULTAT
SLUTSATS
Wardoyo forskningsmetod 7
Flow forskningsverksamhet
Att välja metod
Välja ett problem
Studie In

ledning
Formulera
problem
Hypotetisk

Abdul Mufti Oh yessssssssssssssssss


Definiera variabler bestämma källuppgifter
Formulera
påstående
Definiera och utarbeta instrument
Samla in data
Analys av data
Intressant Slutsats
Sammanställa rapporter