EL CASTANYER

EL CASTANYER
El castanyer és un arbre de fulla caduca.

Té un tronc molt alt i unes arrels molt profundes. A la tardor ,canvia de color. marrons . El fruit del castanyer és la castanya que està amagada dins d'un pelló ple de punxes. A la tardor, el pelló canvia de color i cau a terra amb les fulles.

Les fulles es tornen grogues i

NOM:__________________________________

EL CASTANYER

ELS ARBRES El castanyer és un arbre que viu als boscos. Els arbres són plantes. N'hi ha de moltes formes i mides diferents. Els arbres netegen l'aire que respirem, el renoven i fan que sigui més sa. Els arbres prenen l'aliment i l'aigua per viure a través de les arrels i les fulles. Quins arbres coneixes? Fes un llistat.

NOM:_______________DATA:______________

EL CASTANYER

LES PARTS DEL CASTANYER

NOM:_______________DATA:______________

EL CASTANYER Relaciona:

Subjecten l'arbre al terra.Sovint estan enterrades.

TRONC

Aguanta la

capçada de l'arbre. Està recobert per l'escorça.

ARRELS

Està formada per les fulles i les branques.

CAPÇADA

EL CASTANYER

LES FULLES Les fulles dels arbres són de formes i mides diferents.. Alguns arbres, com el castanyer, en arribar el fred, perden totes les fulles. Els tornen a caduca. créixer amb el bon temps. Són arbres de fulla

Altres , mai no perden les seves fulles: en perden però alhora en surten de noves.Són arbres de fulla perenne.

NOM:_______________ DATA:______________

EL CASTANYER OBSERVEM LA FULLA DE CASTANYER

Com és?

EL CASTANYER

EL FRUIT La castanya és el fruit del castanyer. És un fruit sec que està tancat dins d'un pelló. La castanya és també la llavor del castanyer. OBSERVEM LA CASTANYA I EL PELLÓ Castanyer

NOM:_________________DATA:____________

EL CASTANYER

Castanyer d'Índies

EL CASTANYER

QUÈ ENS DÓNA EL CASTANYER? Del castanyer obtenim el fruit, la castanya, i la fusta per fer mobles , bótes de vi, bastons... flors per fer infusions medicinals. Dibuixa els productes que obtenim del També es fan servir les fulles , l'escorça i les

castanyer:

NOM:_________________DATA:____________

EL CASTANYER

EL CASTANYER AL LLARG DE L'ANY PRIMAVERA

ESTIU

NOM:_________________DATA:____________

EL CASTANYER

PRIMAVERA

ESTIU

EL CASTANYER Retalla i enganxa:
Surten fulles noves. Floreix.

Està ben ple de fulles verdes. Comencen a formar-se els fruits a partir de les flors. Les fulles comencen a tornar-se grogues i marrons. Els pellons cauen a terra. El castanyer queda sense cap fulla.

EL CASTANYER Retalla i enganxa: