PENGENALAN SENI VISUAL

Kemahiran Pengajaran Pendidikan Seni Visual Seni Visual sebagai ilmu dalam pendidikan Seni Visual sebagi ilmu dalam bidang yang lain Peranan Pendidikan Seni visual dalam perkembangan potensi individu Pendidikan seni sebagai bidang ilmu menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh memenuhi domain kognitif, afektif dan psikomotor.
Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali

PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kemahiran Pengajaran Pendidikan Seni Visual
1. MURID – PSV dapat memenuhi keperluan pembentukan sahsiah melalui: • • • • • • • • • menerapkan nilai murni Mengasah bakat/potensi Membina sikap Menajamkan persepsi Menerapkan nilai estetik Membangun intelek Merancang kreativiti Meningkatkan kemahiran Merangsang emosi.
Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali

PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kemahiran Pengajaran Pendidikan Seni Visual
2. BIDANG KEMAHIRAN – Murid dapat mengalami aktiviti dan pengalaman dalam bidang-bidang PSV: • • • • • • • • • media alatan proses dan teknik sistem dan kaedah fungsi dan makna kritikan dan penghargaan warisan budaya sejarah pelukis dan pandai tukang (adiguru)
Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali

PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kemahiran Pengajaran Pendidikan Seni Visual
3. PENDIDIKAN – PSV adalah satu bidang ilmu yang terancang mengandungi pembentukan: • • • • • • • kurikulum Ojektif methodologi pengukuran/penilaian pengurusan / pentadbiran masyarakat dan budaya persekitaran

Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali

PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Seni Visual sebagai ilmu dalam pendidikan
1. Seni sebagai kaedah penyataan diri – PSV dapat memenuhi keperluan pembentukan sahsiah dengan cara: • • • • • • melahirkan perasaan menyatakan emosi melahirkan idea manifestasi fikiran membuat refleksi membuat tafsiran

Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali

PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Seni Visual sebagai ilmu dalam pendidikan
2. Seni sebagai media kaedah pendidikan – melalui aktiviti bidang seni pelajar dapat mengalami aktiviti dan pengalaman ke arah:
• • • • • • • • • • membina keyakinan menajamkan persepsi meningkatkan kreativiti meningkatkan nilai estetika Menerapkan nilai murni meningkatkan kemahiran menyelaraskan kemahiran koordinasi fizikal, mental dan emosi meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah meningkatkan keupayaan membuat keputusan meningkatkan kemahiran merancang dan mengurus
Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali

PENGENALAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Seni Visual sebagai ilmu dalam pendidikan
3. Seni untuk seni – PSV merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang: • • • • memahami aspek seni Teori dan amali Produk seni Meningkatkan kualiti seni

Nota Pengenalan PSV - Hassan Mohd Ghazali

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful