KEBERKESANAN STRATEGI TMK KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) DI KALANGAN MURID ASLI DAERAH SEPANG

Soal selidik ini di gubal untuk mengenalpasti keberkesanan strategi TMK KSSR dari segi sikap terhadap komputer serta tahap penguasaan asas komputer murid-murid asli.

Soal selidik ini mengandungi DUA bahagian iaitu A,dan B.

ARAHAN: Sila jawab semua soalan yang disediakan.

Semua maklumat yang diberikan adalah SULIT dan tidak akan dihebahkan kepada mana-mana pihak. Maklumat ini akan digunakan semata-mata untuk kajian ini sahaja. Kerjasama daripada pihak tuan/puan dalam menjawab soal selidik ini secara ikhlas dan jujur amatlah dihargai dan diucapkan RIBUAN TERIMA KASIH.

Band yang dicapai untuk elemen TMK dalam DST pada tahun 2012 (Untuk diisi oleh penyelidik / guru penyelaras PBS) . 1. Jantina 3. Nama 2. Pemilikan komputer di rumah: Ada Tiada : ____________________________________ : : Lelaki tahun Perempuan 6.BAHAGIAN A Maklumat Latar Belakang Responden ARAHAN: Sila jawab soalan-soalan berikut mengenai diri anda dengan menandakan ( / ) dalam kotak yang bersesuaian. Umur 4. Tingkatan : 5.

Saya gembira kerana terdapat banyak komputer. 3. Saya takut saya akan merosakkan komputer. Saya suka bercerita tentang komputer dengan orang lain. Komputer menjimatkan masa. 4. 10.BAHAGIAN B SIKAP TERHADAP KOMPUTER ARAHAN: Bulatkan nombor dalam petak yang disediakan mengikut pendapat anda berdasarkan kepada skala penilaian berikut: Skala 1 2 3 4 5 BIL ITEM Skala Penilaian Sangat Tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju SKALA PENILAIAN Sangat Tidak seruju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju DIMENSI AFEKTIF 1. 7. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 DIMENSI KOGNITIF 8. 9. Komputer memudahkan kerja. 5. Saya seronok menggunakan komputer. Sekolah akan menjadi tempat lebih baik tanpa komputer. Saya suka menggunakan komputer ketika belajar. 6. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 . 2. Saya takut dengan komputer Saya selesa dengan komputer.

suka menggunakan 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Saya ingin belajar lebih banyak lagi tentang komputer. saya akan membeli komputer. Saya tidak berhasrat untuk menggunakan komputer pada masa hadapan. 17.BIL ITEM Sangat Tidak seruju SKALA PENILAIAN Tidak setuju 2 2 2 2 Tidak pasti 3 3 3 3 Setuju 4 4 4 4 Sangat setuju 5 5 5 5 11. 14. merupakan alat yang untuk mendapatkan 15. Komputer terpantas maklumat. Saya tidak komputer. 20. 12. 1 2 3 4 5 DIMENSI TINGKAH LAKU 16. 13. Jika saya mempunyai wang. Pelajar mesti menggunakan komputer dalam semua subjek. Belajar tentang membazirkan masa sahaja. 1 2 3 4 5 . Saya fikir saya tidak memerlukan komputer di dalam kelas. 18. komputer 1 1 1 1 Komputer membantu pelajar belajar dengan lebih baik. 19. Saya tidak berasa bimbang ketika menggunakan komputer.

hamparan data. Saya kerap melakukan kesilapan apabila menggunakan ICT. Tidak mudah untuk saya mengingati setiap langkah dalam menggunakan ICT. 7. 4. Saya merasakan bahawa amat sukar untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan apabila menggunakan ICT. 5. Saya perlu merujuk kepada panduan pengguna semasa menggunakan ICT. pemprosesan data. Item Skala Penilaian Sangat Tidak Mahir Tidak Mahir Kurang Mahir Mahir Sangat Mahir Skala Penilaian 1 2 3 4 5 Saya sering menjadi keliru apabila saya menggunakan ICT. Saya sering membuat silap semasa menggunakan ICT. 2. Secara keseluruhannya. . dan Internet). 6. 3.BAHAGIAN D Persepsi D1: Kemudahgunaan ICT (Perceived Ease of Use) ARAHAN: Tandakan ( / ) dalam petak yang disediakan mengikut pendapat anda berdasarkan kepada skala penilaian berikut: Nota: ICT merujuk kepada lima konsep asas teknologi maklumat. persembahan data. saya merasakan ICT tidak mudah untuk digunakan. Skala 1 2 3 4 5 Bil 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful