You are on page 1of 1

NOMBOR

PENYERTAAN

MAKLUMAT PESERTA

Nama:______________________________________Jantina:_______________________
No. Kad Pengenalan:__________________________
No. Tel / HP:_________________________________
Alamat:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________
Email:_____________________________________
SPESIFIKASI KAMERA
Jenama:____________________________Model:____________________________
Tandatangan:___________________________________
Tarikh:______________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(POTONG BAHAGIAN INI DAN TAMPALKAN PADA SETIAP GAMBAR PENYERTAAN ANDA)

NOMBOR
PENYERTAAN

NOMBOR
PENYERTAAN

Tajuk Foto:___________________________________
Penerangan Foto:
_______________________________________________________

Tajuk Foto:___________________________________
Penerangan Foto:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya bersetuju dan akan


mematuhi syarat-syarat pertandingan yang ditetapkan. Setiap gambar
yang dikemukakan untuk pertandingan ini tidak akan dikembalikan.
Pihak penganjur berhak mendapat "royalty-free rights" untuk
menggunakan gambar-gambar saya untuk sebarang tujuan komersil
dan promosi.

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya bersetuju dan akan


mematuhi syarat-syarat pertandingan yang ditetapkan. Setiap gambar
yang dikemukakan untuk pertandingan ini tidak akan dikembalikan.
Pihak penganjur berhak mendapat "royalty-free rights" untuk
menggunakan gambar-gambar saya untuk sebarang tujuan komersil
dan promosi.

Tandatangan__________________________

Tandatangan__________________________

Tarikh:__________________________

Tarikh:__________________________