You are on page 1of 3

Tc dng cha bnh ca cy m

Cc th nghim cho thy, m (c bit l phn l) c tc dng li tiu, tng thi tr ur, axit uric v mui trong nc tiu. Do , c th dng n h tr iu tr chng tng huyt p bn cnh cc thuc c hiu. Ht m c s dng trong mt s bi thuc hiu qu cha si ng tit niu. M cng c tc dng long m v tr ho. Thuc vin bo ch t cao m v terpin c p dng trn lm sng, iu tr hiu qu cc bnh vim cp tnh ng h hp trn, lm nh qu trnh cng t nim mc h hp, cha ho v phc hi ting ni bnh nhn vim thanh qun cp. Cao nc m c p dng cho hn 200 bnh nhn vim amian cp, kt qu 92% khi bnh, 8% . Tc dng h st, phc hi s lng bch cu v lm ht cc triu chng ti ch ca m c nh gi l tng ng cc thuc khng khun thng dng. M cng c s dng trong cc dc phm tr mn nht v bng. Thuc dng du ch t bt m khi p ln mn nht c th lm mn nung m v vim ty. Cn thuc m bo ch t cao c m c s dng iu tr cc ca bng 2-45% din tch da, t kt qu tt. Bnh nhn cm thy mt, d chu, khng xt, khng nhc but, d thay bng v bc gc. Vt bng nhim trng, t m, gim mi hi thi, ln da non tt, tht pht trin u, khng sn si. Bnh nhn gim c lng thuc khng sinh dng ton thn. Cc nghin cu cng cho thy, cht polysacharid trong ht m c tc dng nhun trng, tr to bn mn tnh. Trong y hc c truyn, m c dng lm thuc li tiu, cha mt s bnh v tit niu, cm mu, ph thng, ho lu ngy, tiu chy, chy mu cam... Liu dng mi ngy l 10-20 g ton cy hoc 6-12 g ht, sc nc ung. Ph n c thai cn thn trng khi s dng loi thuc ny. i vi ngi cao tui hay i tiu m, trnh dng m vo bui chiu ti.

Sau y l mt s bi thuc c th:


- Li tiu: Ht m 10 g, cam tho 2 g, sc ly nc, chia 3 ln ung trong ngy. - Cha tiu ra mu: L m , ch mu, mi v 12 g; gi nt, vt ly nc ct ung. - Cha vim cu thn cp tnh: M 16 g, thch cao 20 g, ma hong, bch trut, i to, mi v 12 g; mc thng 8 g, gng, cam tho, qu chi, mi v 6 g. Sc ung ngy mt thang. - Cha vim cu thn mn tnh: M 20 g, d 16 g, thng trut, phc linh, trch t, mi v 12 g; qu chi, hu phc, mi v 6 g; xuyn tiu 4 g. Sc ung ngy mt thang. - Cha si niu: Ht m 12-40 g, kim tin tho 40 g, thch v 20-40 g, hot thch 20-40 g, tam lng, d, ngu tt, nga trut, mi v 20 g; ch xc, hu phc, gai b kt, h kh tho, bch ch, mi v 12 g. Sc ung ngy mt thang. - Cha vim bng quang cp tnh: M 16 g, hong b, hong lin, phc linh, r c tranh, mi v 12 g; tr linh, mc thng, hot thch, bn h ch, mi v 8 g. Sc ung ngy mt thang. - Cha ho, tiu m: M 10 g, ct cnh, cam tho mi v 2 g. Sc ung ngy mt thang. - Cha l: M , dy m lng, c seo g mi v 20 g. Sc ung ngy mt thang. - Cha tiu chy: M ti 1-2 nm, rau m ti 1 nm, c nh ni ti 1 nm. Sc c, ung ngy mt thang.

- Cha tiu chy mn tnh: Ht m 8 g, ct cn, rau m, ng sm, cam tho dy mi v 12 g, cc hoa 8 g. Sc ung ngy mt thang.