Gejala Sosial

8/14/2010

BURUH ASING

Buruh asing terbahagi kepada buruh yang dating dengan izin, iaitu dengan menggunakan dokumen yang sah dan buruh asing yang dating ke Negara ini tanpa izin iaitu tanpa dokumen yang sah. Kedatangan buruh asing semakin ketara pada tahun 1980-an. Kebanjiran buruh asing sama ada secara sah atau pun haram memberikan impak kepada pembangunan sosioekonomi Negara.

Faktor-faktor kemasukan buruh asing (Faktor tarikan dalam Negara)

Permintaan buruh tidak mahir yang tinggi merupakan faktor tarikan kemasukan buruh asing dalam negara. Permintaan tinggi datangnya dari sektor perladangan dan pembinaan. Menurut kajian Persatuan Bersatu Malaysia (UPAM), sektor perladangan kelapa sawit dan getah mengalami kerugian pendapatan sebanyak RM370juta antara tahun 1980 hingga 1985 disebabkan kekurangan pekerja. Sektor pembinaan juga menawarkan peluang pekerjaan yang

(Faktor tolakan. kadar upah yang tinggi di Malaysia juga merupakan faktor tarikan kemasukan buruh asing dalam negara. Selain itu. perubatan. agama dan bahasa yang hampir sama menjadi tarikan kerana mereka mudah berkomunikasi dan berasa seakanakan berada di Negara mereka sendiri. Di Indonesia. Pekerja asing yang tidak berdaftar juga tidak akan membuat aduan kerana takut ditangkap oleh pihak berkuasa. seramai 886000 buruh asing telah masuk ke Malaysia secara tidak sah antara bulan Jun 1991 hingga September 1994. pengetahuan dan membantu pembangunan Negara dalam menuju era globalisasi. kerajaan menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Indonesia tentang penawaran tenaga kerja dengan had tempoh bekerja selama dua tahun. pekerja ladang memperolehi RM3. Rakyat Malaysia yang tidak berminat bekerja di dalam sektor pertanian dan pembinaan menyebabkan kerajaan terpaksa membuka peluang kemasukan buruh asing ke Malaysia.banyak rentetan daripada pembangunan pesat Negara. Pada bulan Mei 1984. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan melebihi 8% untuk lapan tahun berturutturut didorong antara lain kepesatan bidang ekonomi berkaitan dengan perindustrian. Kadar upah di Negara seperti Indonesia. Di Malaysia. buruh binaan mendapat RM5. Majikan juga boleh memberhentikan mereka pada bila-bila masa. Contohnya. iaitu lebih kurang RM3 sehari. perladangan dan perkhidmatan. Thailand dan Filipina lebih rendah berbanding Malaysia. budaya. Tambahan pula. di Pulau Jawa Indonesia. Majikan tidak perlu mengeluarkan wang untuk membayar KWSP dan insurans. Keadaan ini menyebabkan upah yang lebih rendah. gaji permulaan pekerja . Kestabilan ekonomi Negara juga merupakan salah satu faktor tarikan kemasukan buruh asing dalam negara. Filipina dan Thailand. Di Negara asal pekerja asing. Faktor lain ialah dasar kerajaan terhadap pekerja asing juga merupakan faktor tarikan kemasukan buruh asing dalam negara. Akhir sekali ialah sikap majikan dan pengusaha juga merupakan faktor tarikan kemasukan buruh asing dalam negara.00 sehari.00 sehari dan petani sawah menerima RM0. Keadaan ini menyebabkan penduduk berhijrah ke Malaysia yang menjanjikan peluang pekerjaan. di Indonesia. pekerja ladang dibayar 2000 rupiah. Permintaan ke atas tenaga buruh mahir masih tinggi di Malaysia akibat keperluan kepakaran dalam bidang teknologi. Golongan ini kebanyakannya lebih berminat mengupah buruh asing yang lebih murah dari Indonesia. Keperluan mereka diperlukan untuk membolehkan rakyat tempatan menimba pengalaman. Hingga Mac 1993. ekonomi dan sebagainya. Kadar upah yang rendah di Negara asal juga menjadi faktor tolakan buruh asing di luar negara.80 sehari.luar Negara) Faktor tolakan buruh asing di luar negara ialah kekurangan peluang pekerjaan di Negara asal. Sementara itu. Contohnya. Latar belakang sejarah dan budaya yang hampir serupa juga merupakan faktor tarikan kemasukan buruh asing dalam negara. teknologi maklumat. ganti rugi atau pampasan kerana pekerja asing tidak diperuntukkan di bawah Akta Buruh. Tenaga buruh amat diperlukan di Malaysia. Perkembangan ekonomi yang pesat menyebabkan permintaan buruh terpaksa dipenuhi untuk meneruskan aktiviti perekonomian dan mengelakkan kerugian dalam sektor-sektor tertentu. Kerajaan turut membenarkan kemasukan sesetengah pekerja asing ke Malaysia untuk bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Latar belakang sejarah. keperluan negara juga merupakan faktor tarikan kemasukan buruh asing dalam negara. Kos hidup yang tinggi menyebabkan pendapatan mereka tidak mencukupi dan seterusnya mendorong mereka berhijrah ke Malaysia yang menjanjikan pembayaran upah yang lebih tinggi. seramai 444000 orang buruh asing telah masuk ke Malaysia. kekurangan peluang pekerjaan dalam sektor pertanian akibat kekurangan tanah menyebabkan ramai penduduknya menganggur. penawaran buruh melebihi permintaan.

jumlah pendatang tidak berdaftar adalah seramai 444000 orang.00 sehari. Seterusnya. Pendatang-pendatang dari Negaranegara jiran seperti Indonesia. Kedudukan geografi Malaysia yang mempunyai perairan yang panjang dan sukar untuk dikawal rapi menyebabkan pendatang mudah memasuki Malaysia. Kemasukan pendatang ke negara ini memberi imej buruk terhadap kawalan sempadan negara ini yang dikatakan longgar. 335000 dari Indonesia. Pada akhir tahun 1992 sahaja. Peranan orang tengah dan sindiket haram yang menguruskan dari segi keperluan hingga mendapat pekerjaan membantu peningkatan kedatangan golongan ini. Keadaan ini mendorong mereka meninggalkan Negara mereka. Kawalan yang rapi belum menunjukkan hasil kerana setiap tahun kemasukan buruh asing tidak berdaftar semakin meningkat. 19886 dari Bangladesh. Menjelang bulan Mac 1993. Keadaan ini mendorong mereka masuk ke Malaysia. Bayaran menggunakan perkhidmatan haram untuk masuk ke negara ini adalah murah iaitu antara Rp100000 hingga Rp150000 atau bersamaan RM160. mudah datang ke Malaysia juga merupakan faktor tolakan buruh asing di luar negara. Pembinaan pos-pos yang lebih banyak terpaksa dilakukan di sempadan dan perairan Malaysia. (Dari segi ekonomi) Masalah dari segi ekonomi yang dihadapi ialah menambahkan perbelanjaan kerajaan. masalah dari segi politik yang dihadapi ialah hubungan diplomatik. Sekiranya berlaku masalah diskriminasi terhadap pekerja asing oleh pihak yang tidak bertangguungjawab. India dan Bangladesh mengalami kebuluran akibat kemusnahan bahan makanan oleh bencana alam atau tiada punca pendapatan serta kekurangan kemudahan infrastruktur. masalah dari segi ekonomi yang dihadapi ialah imbangan pembayaran negara terjejas. Pendatangan asing turut menjalankan kegiatan-kegiatan penyeludupan seperti rokok untuk dijual . Bilangan Pegawai Jabatan Imigresen sangat kecil berbanding tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. khususnya yang tidak berdaftar.00 di samping memerlukan urusan yang rumit. Perbelanjaan negara bertambah akibat menanggung kos semasa penahanan sementara dan semasa penghantaran pulang.00 hingga RM240. Malah. pendapatan negara berkurangan juga merupakan masalah dari segi ekonomi. Pendatang asing yang bekerja di negara ini. keadaan ini boleh menjejaskan hubungan politik antara negara-negara. Keadaan ini menyebabkan pengaliran mata wang negara ke negara luar tanpa kawalan dan seterusnya menjejaskan imbangan pembayaran negara. 24830 dari Thailand. tidak membayar cukai pendapatan. Daripada jumlah itu. Penduduk di Negara seperti Myanmar. Di samping itu.00 sehari manakala buruh binaan menerima RM13. Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi (Dari segi politik) Masalah dari segi politik yang dihadapi ialah kawalan kemasukan. Pendatang asing turut menggunakan perkhidmatan awam seperti kemudahan kesihatan dan pendidikan di negara ini.00 berbanding secara sah yang mencapai Rp250000 atau RM400. 11235 dari Myanmar dan 16746 dari India.ladang ialah RM6. Filipina dan Thailand hanya perlu menggunakan bot-bot yang kecil atau melalui jalan darat untuk sampai ke negara ini. Mereka dapat menghantar sepenuhnya pendapatan mereka ke negara asal mereka. Tambahan pula. Selain itu. faktor tolakan buruh asing di luar negara ialah kemiskinan di Negara asal mereka. Hubungan diplomatik di antara Malaysia dengan negara asal pendatang menjadi tegang semasa mengendalikan penghantaran pulang pendatang ke negara asal mereka. terdapat 374205 buruh asing tidak berdaftar.

perjudian dan sebagainya. Keadaan menyebabkan kerajaan tidak dapat memperolehi hasil daripada cukai barangan tersebut di samping tidak memperolehi pendapatan ke atas cukai pendapatan buruh asing. Buruh asing yang datang ke negara ini kebanyakannya berasal dari kawasan terpencil di negara mereka. Ketegangan dan pergaduhan juga berlaku dalam kalangan mereka di samping konflik dengan penduduk tempatan yang memandang seorang terhadap pendatang-pendatang tersebut. Hubungan mereka secara seksual dengan pelacur tempatan turut mempercepat merebaknya penyakit tersebut. kusta dan sebagainya. Masalah dari segi sosial yang dihadapi ialah wujud penempatan haram. Buruh-buruh asing membina kediaman di kawasan larangan seperti di kawasan setinggan dan tanah-tanah simpanan kerajaan untuk menjimatkan kos hidup.Sikap suka membuang sampah dan membuang najis di sungai-sungai menyebabkan pencemaran dan merebaknya penyakit-penyakit seperti taun. ramai buruh asing turut menjalankan kegiatan jenayah seperti pelacuran. rompakan. (Dari segi sosial) Jenayah merupakan masalah dari segi sosial. Di samping datang untuk bekerja.kolera dan sebagainya. kebanyakan mereka membawa bersama penyakit-penyakit berbahaya seperti malaria. Kesan-kesan positif kedatangan buruh asing . Statistik menunjukkan bahawa ramai daripada mereka merupakan pembawa HIV dan Hepatitis. TB.di negara ini. Keadaan ini mengganggu proses rancangan kerajaan untuk menyusun semula petempatan dsn pembangunan masyarakat. Masalah kesihatan juga merupakan masalah dari segi sosial.

Kesan positif kedatangan buruh asing ialah mengisi kekosongan tenaga buruh. Malah ini menyebabkan pengaliran wang Malaysia ke negara luar tanpa dapat dikawal. Di antaranya ialah memperkenalkan sistem layan diri dan memperkenalkan teknologi moden dalam sektor-sektor tertentu supaya tidak terlalu bergantung kepada tenaga buruh. Keadaan ini seterusnya membantu meningkatkan ekonomi negara. Kos buruh yang pada umumnya murah menarik pelabur datang ke Malaysia. kerajaan mencari alternatif lain. Kesan-kesan negatif kedatangan buruh asing Kesan negatif kedatangan buruh asing ialah mewujudkan persaingan dengan buruh tempatan. kesan positif kedatangan buruh asing ialah meningkatkan perkhidmatan awam. Keadaan ini mengelakkan kos buruh meningkat kerana permintaan buruh diimbangi dengan kemasukan buruh asing. Kos penyelenggaraan terpaksa ditanggung oleh kerajaan. mengelakkan kenaikan kos buruh juga merupakan kesan positif kedatangan buruh asing. Selanjutnya. menambahkan perbelanjaan negara juga merupakan salah satu kesan negatif kedatangan buruh asing. Kerajaan bukan sahaja terpaksa menanggung kos malah tidak mendapat pulangan dsri segi cukai pendapatan dan sebagainya. . Kini. Kerajaan terpaksa mengurangkan perbelanjaan untuk pembangunan bagi menampung kos-kos ini. Sikap sesetengah majikan yang suka mengambil pekerja asing disebabkan upah yang rendah dan kesanggupan mereka bekerja dalam pelbagai situasi menyebabkan buruh tempatan sukar bersaing dengan buruh asing. Kedatangan buruh asing telah menutup peluang pekerjaan penduduk tempatan. Tambahan pula. Untuk mengelakkan kebergantungan terhadap buruh asing. Kemudahan awam turut digunakan oleh buruh asing. Kemasukan buruh asing menyebabkan penawaran tenaga buruh bertambah. Kos penahanan di pusat-pusat tahanan dan kos penghantaran pulang buruh asing terpaksa dibiayai oleh kerajaan. kekosongan itu diisi oleh buruh asing yang sanggup bekerja dengan upah yang rendah. Pemalsuan dokumen menyebabkan kerajaan menyediakan peralatan yang lebih canggih bagi mengesan penipuan di samping mengenal pasti kelemahan-kelemahan dan menutup kelemahan di dalam perkhidmatan awam. Sektor pembinaan dan perkilangan mengalami kekurangan buruh kerana tidak diminati oleh penduduk tempatan. Selain itu.

Menambahkan bilangan masyarakat majmuk. Penduduk tempatan harus mengubah sikap dengan tidak memilih pekerjaan bagi memenuhi bidang pekerjaan di sektor pertanian dan pembinaan. Tindakan yang lebih tegas juga perlu ambil ke atas buruh haram dengan mengenakan hukuman penjara atau rotan. masalah pendatang tanpa izin tidak akan selesai selagi masyarakat negara ini masih mengamalkan budaya memilih kerja. ditulis oleh DANNIE WONG CHYE YIN no matrik: 206657 E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke Facebook Label: BURUH ASING 3 ulasan: . Sebagai kesimpulan. Kaedah-kaedah perekonomian berintensifkan teknologi merupakan satu langkah jangka panjang yang berkesan untuk mengatasi masalah ini. Penduduk tempatan harus melaporkan kepada pihak berkenaan sekiranya mendapati ada pendatang asing di kawasan mereka. Wujudnya sindiket pemalsuan dokumen. Mengetatkan kawalan sempadan darat dan laut di samping mengenakan kompaun yang lebih berat ke atas majikan yang didapati mengupah buruh asing secara haram. Langkah-langkah mengatasi kemasukan buruh asing Salah satu langkah mengatasi kemasukan buruh asing ialah penguatkuasaan undang-undang. Kemasukan mereka juga mencerminkan kelemahan sistem pentadbiran kerajaan. pemalsuan kad pengenalan dan sebagainya boleh menggugat keselamatan negara. Peranan penduduk tempatan juga merupakan langkah mengatasi kemasukan buruh asing.Masalah politik juga merupakan kesan negatif kedatangan buruh asing.

^-^ Balas . ini sangat membantu saya. Aida Ahmad (Double A)23 Julai 2013 6:36 PG *thumbs up* terima kasih ats idea2 ini. Balas 2. Hanis Nizam12 Jun 2013 9:17 PTG thanks..1.

:) Balas Catatan TerbaruLaman utama Langgan: Catat Ulasan (Atom) SELAMAT DATANG N_N htttp://starflower-gejalasosial.. it was very helpful.com// BAHASA MELAYU UNTUK PENGURUSAN KUMPULAN 28 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA .blogsport.. Virsha M28 Ogos 2013 9:14 PTG Thanks.3.

SHO SIN HUA 205842 (PERDAGANGAN MANUSIA) 4.LEE YE LING 205700 (PEMBUANGAN BAYI) 2.ONG LING LEE 205975 (DADAH) 5.SOON LEE MING 206642 (CETAK ROMPAK) 8.YANG CHIN LIT 206640 (JENAYAH ATAS KANAK-KANAK) 7.CHIN SEE MUN 206086 (GENGSTERISMA) 6 .GEJALA SOSIAL  ▼ 2010 (10) o ▼ Ogos (10)  Perdagangan Manusia          Pembuangan Bayi RASUAH Mat Rempit CETI HARAM CETAK ROMPAK Dadah JENAYAH KE ATAS KANAK-KANAK Gengsterisma BURUH ASING AHLI KUMPULAN 1. CHENG JIA HUEY 206644 (CETI HARAM) .YEOH SYE NI 205786 (MAT REMPIT) 3.

LIM LAY YONG 206645 (RASUAH) 10.^ GEJALA SOSIAL powered by Templat Picture Window. .^ http://starflower-gejalasosial.ULASAN YANG ADA BERI AMAT KAMI HARGAI ^.ulasan yang anda beri amat kami hargai ^. Dikuasakan oleh Blogger.blogsport. Imej templat oleh konradlew.DANNIE WONG CHYE YIN 206657 (BURUH ASING) SILA BERIKAN ULASAN ANDA.com// UNIVERSTI UTARA MALAYSIA Sila berikan ulasan anda.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful