Kinderarmoedefonds beheerd door Koning Boudewijnstichting?

Dat is pas cynisch Thierry Debels @thierryd 17/10/13

‘Maak nu een gift over’, klinkt het op de website van het Kinderarmoedefonds.

En daaronder: ‘Maak nu meteen online een gift over’.

1

Goed initiatief, uiteraard. Maar het Kinderarmoedefonds wordt wel beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS), die er volgens de website van het Kinderarmoedefonds ‘dankzij haar jarenlange expertise garant voor staat dat het geld bij de juiste projecten terechtkomt.’ In de regel vraagt de Koning Boudewijnstichting een vergoeding voor het beheer van fondsen van derden. De KBS zelf: ‘Als algemene regel geldt dat bij de Fondsen met kapitaal de vergoeding van de Stichting jaarlijks 0,8% vertegenwoordigt op het kapitaal van het Fonds. Bij de Fondsen van bepaalde duur neemt de vergoeding van de Stichting de vorm aan van een bijzondere dotatie, die jaarlijks wordt uitgekeerd en staat voor 5% van de ontvangsten van het Fonds.’ Is dat hier ook het geval? Een toelichting zou op zijn plaats zijn. Maar het wordt cynisch als je weet op welke berg geld de Koning Boudewijnstichting zelf zit. In 2012 maakte de KBS een winst (!) van ruim 50 miljoen euro.
2

De KBS beschikt bovendien over een enorme spaarpot.

Dat het Kinderarmoedefonds dus bij de KBS ondergebracht is, is een beetje cynisch.

3