Andreea-Teodora Stănescu – Grile societăţi comerciale – Noţiune şi personalitatea juridică 1.

Societăţile comerciale: a) pot fi constituite exclusiv în temeiul Legii nr. 31/1990 b) pot fi constituite numai în temeiul C. com. c) pot fi constituite în temeiul unor legi speciale d) nici o variantă corectă Potrivit Legii nr. 31/1990: a) pot fi constituite societăţi comerciale îmbrăcând orice formă b) pot fi constituite numai formele de societăţi comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 c) pot fi constituite numai SNC, SCS, SCA, SA şi SRL d) nici o variantă corectă Pentru a desfăşura o activitate comercială (fapte de comerţ), potrivit Legii nr. 31/1990: a) persoanele fizice şi juridice au libertate de alegere deplină între formele de organizare prevăzute de Legea nr. 31/1990 b) persoanele fizice şi juridice trebuie să aleagă o anumită formă de organizare, exclusiv pe baza capitalului social pe care vor să îl constituie c) persoanele fizice şi juridice au libertate de alegere limitată, în anumite situaţii tipul activităţii implicând cu necesitate o anumită formă de organizare d) nici o variantă corectă În măsura în care toate celelalte condiţii ar fi îndeplinite, potrivit Legii nr. 31/1990 ar putea să înfiinţeze o societate în nume colectiv: a) două persoane fizice b) două persoane juridice c) o persoană fizică şi o persoană juridică d) nici o variantă corectă In temeiul Legii nr. 31/1990, o persoană fizică, asociat unic al unui SRL poate să înfiinţeze: a) o societate pe acţiuni, împreună cu alte două persoane fizice b) o societate în comandită simplă, împreună cu o altă persoană fizică c) o societate cu răspundere limitată, împreună cu o altă persoană fizică d) nici o variantă corectă 6. Două persoane nu pot constitui, în temeiul Legii nr. 31/1990: a) societăţile în nume colectiv b) societăţile în comandită simplă c) societăţile pe acţiuni d) nici o variantă corectă Cincizeci de prieteni doresc să îşi constituie o societate comercială. În această situaţie, conform reglementărilor legale în vigoare nu pot alege să îşi constituie: a) o societate în comandită pe acţiuni b) o societate cu răspundere limitată c) o societate în comandită simplă d) nici o variantă corectă Au personalitate juridică: a) societăţile în nume colectiv b) sucursalele societăţilor pe acţiuni c) filialele societăţilor cu răspundere limitată d) nici o variantă corectă Două persoane care ar dori să nu aibă o răspundere nelimitată şi solidară nu îşi pot constitui o: a) societate în nume colectiv b) societate în comandită simplă c) societate în comandită pe acţiuni d) nici o variantă corectă

2.

7.

3.

8.

9.

4.

5.

10. Răspund nelimitat şi solidar pentru datoriile societăţii în nume colectiv ai cărei asociaţi sunt: a) societatea cu răspundere limitată X şi persoanele fizice A, B şi C b) doar persoanele fizice A, B şi C c) persoanele fizice A, B şi C, doar dacă sunt asociaţi comanditaţi d) nici o variantă corectă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful