Toată suflarea să laude pe Domnul!

3

4

Sfinte Comunicări Cereşti

5

Bucureşti 2007-2013 6 .

cu )oarte mult z&omot 'i total nepotrivit pentru tr iri spirituale# /ram !ineînţeles îm!r cat cu pantaloni 0nu aveam nici o )ust . s nu vor!esc ur$t# 3 ru&am puţin. care se aduc din locurile s)inte# (nt$lnirea noastr a avut loc la *iaţa . s ne întoarcem la "umnezeu. luase 5A+-ul cu media peste 6. cineva din &rupul nostru a îndreptat tele)onul mo!il spre Soare. corect 'i c pro!a!il "umnezeu nu m va considera ca ) c$nd parte dintre cei necredincio'i# I-am povestit Ioanei 0care era cu capul acoperit 'i îm!r cat cu o )ust lun& . mai spuneam un Doamne ajută! din c$nd în c$nd 'i m &$ndeam la "umnezeu ca la Cel care a creat totul. c toţi tre!uie s ne schim! m viaţa. de necrezut pentru analitici# Soarele se desp rţea în trei sori sau alt dat mer&ea dintr-o parte în alta a cerului 'i multe altele# (n 2007. s ne înt rim credinţa# "e peste 10 ani la Seuca se înt$mplau lucruri nemaiauzite# %a ora anunţat venirii Maicii Domnului pe cer se înt$mplau lucruri speciale cu Soarele. într-un loc cu lume pestriţ .În loc de prefaţă Am cunoscut-o pe Ioana în 17 iunie 2006. care este departe de tot. c$nd m culcam. o )at )oarte modest 'i )irav . c$nd m 'i spovedeam 'i m împ rt 'eam# 3 str duiam s nu )ac rele. adic spuneam Tatăl nostru. dar. la ora 17. c$nd au început s !at clopotele# Atunci Soarele a început s pulseze evident 'i o lumin s-a desprins din Soare. dintrun pelerinaj de S)intele *a'ti# -oiam s -i dau lum$n ri aprinse de la Sfânta Lumină 'i alte m runţele. apoi totul a revenit la normal# +e comentarii poţi s )aci c$nd vezi a'a ceva 'i nu sin&ur.70 'i terminase )acultatea cu !rio1 despre pelerinajul la %ocurile S)inte# Am vor!it vreo 20 minute 'i c$nd s ne desp rţim m-a între!at dac nu simt miros de t m$ie# 7 . tot în pelerinaj la Seuca. într-un pelerinaj la Seuca. ci împreun cu alţi oameni. Am sunat-o pe Ioana dup ce m-am întors de la Ierusalim. 'i pe care speri s -% auzi 'i s -% vezi atunci c$nd pleci din lumea asta# 4u eram mulţumit de mine. cu p rul vopsit 0o s ziceţi2 şi ce dacă! c a'a a' )i zis 'i eu înainte1# 3er&eam la !iseric de s r! tori. asta de c$teva ori.oman . dar mi se p rea c sunt !un . a venit spre * m$nt. loc unde Maica Domnului anunţa oamenilor care aveau urechi de auzit s aud . pe vremea aceea1 machiat . dar )oarte de'teapt .

Dacă vrem să le $ . că e nevoie de mai multă rugăciune. Am început s pl$n& de emoţie. p c toasa 'i nevrednica 'i s -mi vor!easc . că omenirea este !ntr"un impas. ci şi pentru toată lumea. care erau parc în versuri. în care eram !ndemnate să ne rugăm mai mult şi nu numai pentru noi şi familiile noastre. 3ie. că trebuie să mă rog mai mult.ristos 'i de la 3aica "omnului. că oamenii nu se mai roagă şi că Dumnezeu are nevoie de rugăciunile noastre. c nu m puteam duce direct acas # Am povestit cele înt$mplate surorii 'i )iicei mele 'i unei prietene 'i am hot r$t c toate acestea sunt ) r comentarii# +e poţi spune dup a'a ceva. oricum celor mai apropiaţi %ui# Am re inut doar că trebuie să mă rog mai mult. în sinea mea# Maica ui Dumne!eu vrea s -mi trimit un mesaj mie. cu )um de ţi&ar 'i de ma'ini# 3i-a spus c tre!uie s -mi )ac un dar. în cuvinte.9. /vident cuvinte ) r rost# "up o s pt m$n am invitat-o pe Ioana acas la mine# (mpreun cu )iica mea 'i cu sora mea ne-am a'ezat la mas # Ioana ne-a îndemnat s spunem Tatăl nostru. ca s !inecuv$nteze "umnezeu m$ncarea# "up mas Ioana ne-a spus să mul umim pentru m$ncare 'i ne-a între!at dac nu vrem s spunem o ru& ciune# 4u am comentat nimic. de'i p$n atunci credeam c ru& ciunile se )ac în !iseric sau )iecare sin&ur. #nsuşi Dumne!eu s Se co!oare la mine nimicul. *ra)ul 'i pul!erea * m$ntului. c$nd Ioana mi-a spus c Domnul "isus vrea s -mi transmit un mesaj# *entru mine era prea mult9 3 &$ndeam cum se poate ca "umnezeu +el Atoatecreator. că lumea nu se mai roagă şi că Dumnezeu are nevoie de rugăciunile noastre ca să ne ajute. copiilor. pe r$nd. chiar 'i prin Ioana# *$n atunci credeam c "umnezeu vor!e'te S)inţilor. /moţia a )ost ma8im # 3i-a spus.Am tras aer in piept 'i am simţit doar aerul str zii. în )aţa icoanei# 4e-a ru&at s ne acoperim capul cu un !atic# :iica mea deja se retr sese în camera ei# Am citit Acatistul Sfântului Acoperăm!nt al #aicii Donmului . 3-am desp rţit de Ioana 'i am plecat pe str zi. celor curaţi. p c toasa 'i nevrednica. +el 4ecuprins cu mintea. +ine sunt eu ca s se &$ndeasc Maica Domnului la mine. )iecare c$te un condac 'i un icos# "up aceea ne-a transmis mesaje de la "omnul Iisus . c are un mesaj de la Maica Domnului# 3-am mirat )oarte tare.

S ne spovedim mai des 'i s ne împ rt 'im cu >rupul 'i S$n&ele "omnului# S ne ajute "umezeu.fie bine copiilor noştri. Ioana tre!uia s )ac un &rup de ru& ciune. scrise dup moartea m icuţei# /a era luat în duh în timpul sluj!elor 'i înv ţat de 3aica "omnului ce tre!uie s )ac oamenii ca s nu-'i piard su)letele# >ot la &rup am a)lat de c rţile scrise la 1?=0 de @aAo! %or!er dup +omunic rile "omnului Iisus . unde oamenii renunţ la timpul lor pentru a se ru&a pentru ceilalţi oameni.ristos# +itiţi aceste Sfinte $omunicări. pentru c timpurile sunt la s)$r'it# Acest sfânt grup de rugăciune ne-a trans)ormat pe toţi cei care ne adun m ca s -I aducem Slav %ui "umnezeu. vii şi adormi i. să ne rugăm pentru to i copiii. am a)lat de S)$ntul &rup de ru& ciune de la +luj 'i de c rţile cu Comunicări Sfinte ale 3ariei <andor# Am a)lat de 3aica Iuliana +ara&ioiu. ca s ne salv m su)letele dup plecarea noastr din aceast viaţ B s ne purt m cu toţi oamenii a'a cum am vrea s se poarte ceilalţi cu noiB s ne iert m pe noi 'i pe toţi ceilalţi. ca 'i "umnezeu s ne poat ierta pe noi# S d ruim mai mult celor în nevoi 'i nu neap rat lucrurile pe care oricum le-am )i aruncat# S -% iu!im pe "umnezeu cu tot su)letul. dup 3are 3ila Sa9 % . indi)erent c$t de mult au &re'it )aţ de noi. Jurnalul viselor. s -I mulţumim pentru toate darurile pe care le primim în )iecare clip . pe toţi. în 5ucure'ti. mai ales pentru cei singuri şi !n nevoin ă şi atunci Dumnezeu !i va ajuta şi pe copiii noştri. Dacă vrem să ne facem bine. oraşul !ntunericului şi al patimilor# Am a)lat c sunt &rupuri de ru& ciune în toat ţara. mai ales cu su)letul9 >oate ne îndeamn s ne ru& m mai mult. apoi au mai venit unii.ecea 'i de cele 1= c rţi. din toate puterile noastre 'i pe aproapele nostru ca pe noi în'ine 'i s ţinem cele %ece porunci. au mai plecat alţii# (mpreun . să ne rugăm şi pentru to i cei care suferă !n lume şi Dumnezeu ne va ajuta şi pe noi. %a început am )ost cinci persoane. de care nici nu suntem con'tienţi 'i s ne ru& m 'i pentru ceilalţi. de la 3 n stirea .

din ce în ce mai mult voi veţi a)la. s r spundeţi la chemarea 3ea 'i s lucraţi spre mai 3are Slava 3ea# Amin9 10 .em2 -eniţi mai aproape9 . ca -nce. prin )iecare din aceste su)lete# . acesta la care /u v chem acum. în )orma de mani)estare# %a început mai su!til ./n* *in această !i' +oi să +ă ru0a1i' -nsă nu *oar . /u voi )i !ucuros. dragele #ele.!inecuv$ntez )iicelor 'i !inecuv$ntez aceast cas . )iind pre& tiţi în orice moment. dac voi veţi primi darurile 3ele 'i v veţi înv ţa s lucraţi cu ele. veţi simţi trans)ormarea în untrul )iinţei voastre 'i apoi în e8terior. ca /u s pot lucra.emat astă!i aici# "in porunca 3ea aţi venit. înc$t va putea )i o!servat at$t de voi. s posteasc 'i pe "omnul s -% sl veasc # )ste un mare a*e+ăr acesta' căci )u +-am c. va )i o reu'it # -reau din partea voastr doar atat2 Să vă străduiţi mai mult! Se poate cu Ajutor +eresc s )aceţi tot ce-3i doresc# /ste o chemare a su)letelor pentru su)lete 'i din toat *uterea +uv$ntului# )u' +ă c. ca s se roa&e. sufletele prin care &u voi lucra. împreun cu toţi cei care se vor s l 'lui într$nsa. care va dura mulţi ani de acum înainte. pentru a se !mplini 'reasfântă (oia #ea # /ste întradevar ceea ce doresc. c$t 'i de cei din jurul vostru# /ste un proces de maturizare spiritual .Comunicarea Domnului "isus &ristos' 25(07(2007 *ace vou tuturor9 .entru +oi' ci şi .idicaţi-v mai mult9 . dac 3a veţi asculta. ca /u s pot s )ac întotdeauna -oia 3ea 'i *lanul 3eu s se împlineasc .ca s v dau tot ce am mai !un# -reau s împart cu voi tot ce am# A'a.!inecuv$ntez să fi i voi. dar cu ajutorul 3eu.entru ceilal1i# Camenii nu se prea roa& 'i am nevoie de su)lete care s mi se o)ere necondiţionat. pentru c /u a'a am !inevoit. iar apoi din ce în ce mai evident .c ci 'tiu c se poate# . care este *reas)$nt -oia 3ea# (ncet. este ceea ce de la voi înc nu primesc# /ste o perioad de pre& tire aceasta în care v a)laţi acum# >reptat.

şi dacă nu voi men ine !n inimile voastre *ocul Dragostei $ereşti. prin voi# Drmaţi-v inspiraţiile pentru a 'ti 'i pentru a discerne.ta să o a4an*ona1i2 A'a c spuneţi doar acelora. din 11 . pe care îi consideraţi c sunt pre& tiţi. îns cap t o nou nuanţ # +$nd ajun& în +eruri ele au )orma lor real . pe care dornici îi consideraţi 'i doar acelora. 'tiind c de la 3ine nu veţi pleca ) r a v rezolva cererea. dar 'i pentru a v !inecuv$nta 'i a v da dra&oste din dra&ostea 3ea.ite at/t *e multe' -nc/t nu +e1i mai +rea să +ă ru0a1i' +e1i +rea lu. pentru a li se dezv lui aceast lucrare a 3ea. nemodi)icat de dorinţe sau &$nduri p m$nte'ti# . din ce în ce mai mult veţi vrea a v ru&a.!inecuv$ntez ca acest &rup de ru& ciune s se m reasc 'i în putere s se înt reasc # )tiu bine că voi nu ve i rezista. prin mijlocirile 3ele c tre >at l# >at l este +el la care toate cererile ajun&. nu vor s aud .!inecuv$ntez. cu at$t mai mult cu c$t pro!lemele vi se vor rezolva 'i lucrurile în jurul vostru se vor schim!a# Camenilor lumina prin voi se va da# 5ucurie mare v va umple inima# %ucrarea 3ea se va )ace chiar dac unora nu le place# +eea ce se înt$mpl în aceast cas le va r m$ne ascuns celor ce nu vor s cread . ca s nu-i întoarceţi împotriva voastr # Amin9 Comunicarea Sf/ntului 5rooroc "lie' 25(07(2007 *ace vou . cui tre!uie s spuneţi 'i c$t tre!uie s spuneţi. c ci ru& ciunea voastr împreun . prin intermediul (n&erilor 'i al S)intelor *uteri +ere'ti# >oate se trans)orm . dacă &u pentru voi nu #ă voi ruga. o s mai atra& oamenii s vin 'i c$nd v veţi da seama c$t este de mare puterea sa. dra&ele mele )iice. care va aduce cu ea tot ceea ce nevoie veţi avea 'i prin care ajutor voi veţi a)la. 'i cu at$t mai mult nu vor s patricipe la acest sfânt grup de rugăciune. ca în toat clipa cea &rea s aler&aţi la S)$nt (ntrajutorarea 3ea. este îns 'i ru& ciunea. dra&i copii9 *entru a v mulţumi am venit. 3e1i a+ea is.Comunicarea Maicii Domnului' 25(07(2007 . 'i mulţumirea 'i nemulţumirea oamenilor. +eea ce v va da putere.

cum v vor!esc la )iecare în parte 'i cum v chem mereu mai aproape# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 10(0$(2007 5inecuv$ntate s )iţi. unde v-au înt$mpinat minunaţii (n&eri ai 3ei# 5inecuv$ntaţi aţi )ost de >at l vostru +el +eresc 'i de 3ama 3ea *reas)$nt . pe care-l puneţi voi acum 'i eu m voi ru&a. c ci /u în voi !inevoiesc. mereu mijlocesc# 4u este u'oar munca voastr 'i ispitele v vor )i cu at$t mai mari. ori de c$te ori este nevoie de ru& ciune pe plan local. pentru a putea )ace )aţ ispitelor care vor urma 'i pe cele pe care le-aţi simţit deja# /u sunt aici 'i am venit s v ajut s v ru&aţi mai mult 'i s -% ascultaţi pe Tatăl Sf/nt# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 10(0$(2007 *ace vou .dra&ostea cu care /u %-am iu!it pe >at l.!inecuv$ntez. dra&i copii9 5ucuros sunt c v-aţi adunat din nou la ru& ciune 'i c v-aţi ru&at a'a cum se cuvine. pentru voi. pe care prin voi vreau s -l împlinesc 'i pentru care. ca "umnezeu s v dea puterea. /u la "omnul. dra&ele 3ele. ca poporul vostru prin ru& ciuni s -l iz! vesc de mari pedepse 'i dureri.entru +oi locul -l cură1esc şi ru0ăciunile +oastre le *uc la Tronul Ceresc# /ste un !un început acesta. ca s 3 vedeţi cu adev rat în inimile voastre. cu c$t ru& ciunea voastr se va în lţa mai mult c tre >at l 'i pe 12 .lină *e Sfinte 5uteri Cereşti' care . apropiindu-v ast)el de +er# --am condus su)letele înspre +erul (nt$i. 'i toat dra&ostea Sa s stea asupra voastr . naţional sau &lo!al# 5inecuv$ntat s )ie aceast cas 'i cei ce locuiesc în ea. c$t am tr it pe * m$nt# Casa aceasta este . care continu s v adune în acest sfânt grup de rugăciune. cu mult smerenie 'i cu dra&oste s)$nt . ce se vor înt$mpla. precum 'i cei care în ea vor intra cu &$nduri !une 'i vor rosti o s)$nt ru& ciune# . care sunt scrise în *lanul >at lui +eresc. )iice iu!ite ale >at lui +eresc. dac poporul rom$n mai mult nu se va ru&a# Am nevoie de ru& ciunea voastr 9 Am nevoie de voi în acest *lan de Salvare al între&ului * m$nt# :iecare dintre voi constituie o parte important în acest *lan +eresc.

v !inecuv$ntez cu dra&ostea 3ea de * rinte +eresc 'i vreau pentru voi ce e mai !un.arte *ormi1i # 4u v daţi seama c$t de important este su)letul. c ci "omnul va )i în ei 'i le va d rui a Sa pace. vreau s )iţi ai 3ei de acum# (n&erul vostru v va înv ţa pe )iecare partea sa# (n&erul v va vor!i. c ci lumea întrea& . dar numai o parte dintre ele. un s)$r'it la care nu se pot &$ndi.ătimi +oi . iar lucrurile cu adev rat importante le las la o parte# 3ult durere am /u în su)let pentru ace'tia 'i +-am trimis -n lume ca să-i tre!i1i' *ar +oi -ncă o . pentru c î'i risipesc ener&ia în cu totul alte direcţii dec$t ar tre!ui# Se str duiesc mult pentru !ucurii neimportante.m sura puterii ru& ciunilor voastre. c ci el este firul de lumină prin care se face legătura cu Mine şi cu Cereasca Mea Împărăţie. s & siţi în (n&erul pe care vi l-am dat tot sprijinul 'i ajutorul 3eu cel !inecuv$ntat. de p cate despov rat. doar voi de lini'tiţi veţi )i pentru a-l putea auzi# Acesta este darul pe care vi-l o)er. Tatăl Sf/nt. cele care s-au trezit la viaţ . pentru c vai va )i celor care dorm în continuare 'i se îndreapt spre pierzanie# *entru ace'tia va )i s)$r'itul. care este (nsu'i :iul 3eu Iisus# Aceia care-% vor privi pe /l cu su)letul curat. c ci timp nu mai este mult 'i toţi cei care nu înţele& acum ce au de ) cut vor re&reta mai pe urm . care mai poate )i înc salvat. c$nd timpul deja a trecut# Aceia care înc nu s-au trezit puţin mai au. c sunt de "omnul locuiţi 'i c nimic de acum înainte nu îi va atin&e. ca în lume -oia %ui s o poat duce# Amin9 Comunicarea Tatălui Ceresc' 10(0$(2007 /u. la %umina cea Adev rat . a'a v vor )i 'i ispitele 'i mult +e1i . oamenii nici cele mai mici lucruri nu le iz!utesc# El 13 . c ci timpul a sosit. /l este spiritul care asi&ur permanenţa comunic rii s)inte dintre om 'i "ivinitate# /l lea& +erul de * m$nt. nu poate valora c$t un !iet su)let întors la "umnezeu# + ci lumea va trece 'i su)letele vor r m$ne. )iind un minunat cola!orator pe plan p m$ntesc# : r el oamenii se pr !u'esc# : r ajutorul S u.entru 6umele Domnului "isus &ristos# %upta deja a început. cu toate !o& ţiile ei. ca s Se în) ţi'eze în )aţa voastr al vostru Scump 3$ntuitor 'i s cear socoteal pentru )aptele 0lor1 voastre# Ajutaţi-i s se trezeasc 'i pe cei care dorm înc . pot s se considere )ericiţi.

iar unde este dez!inare 'i cel r u d t$rcoale 'i v va separa. voi cei c rora v vor!esc9 )u' Du. încercaţi s o supliniţi cu altceva# "ar nu e8ist ceva mai !un ca ea.ului Sf/nt' 10(0$(2007 *rimiţi !inecuv$ntarea "uhului S)$nt. *e ele să +ă folosi1i c/t . ca vrednici în )aţa >at lui s staţi9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 15(0$(2007 *ace vou . de )iecare dat c$nd v ru&aţi 'i c$nd în comuniune cu 3ine intraţi# Acesta este *asul *rimordial pe care vreau s v înv t s -l )aceţi. *entru c timpuriu El vă aude rugăciunea 'i o poart mai Sus spre 3ine. împreun cu 3ine 'i cu S)$nta 3ea >reime.e 5ăm/nt +oi trăi1i' ca şi . dac nu veţi r m$ne în S)$nt *acea 3ea# Amin9 14 .e al1ii +oi să-i tre!i1i şi *rumul +oi să li-l arăta1i.cer aceasta. 'tiind c în lumea nev zut veţi )i mereu primiţi.este primul şi Cel mai grabnic a utător . ce se revars peste * m$nt#9 *rimiţi "uhul 3eu +el +eresc. ca s 3 co!or în mijlocul vostru. ca drepţi în )aţa 3ea s staţi 'i cu el la +eruri s v în lţaţi înc din timpul vostru p m$ntesc# S v în lţaţi spre cele +ere'ti. cu "ra&oste S)$nt înt$mpinaţi. ca 'acea pe care doar /u v-o pot da# 5ăstra1i această #ace -n mi7locul +ostru' lăs/n* unii *u.ul Sf/nt' +ă -narme! cu !ar şi cu "irtuţi Cereşti.ă ceilal1i şi fiin* fiecare cel mai mic *intre to1i # . dra&i copii 'i pace tuturor acelora pe care îi purtaţi în inim 'i pentru care v ru& ţi9 3ult nevoie de pace este în lume 'i de multe ori. voi oamenii. pentru tr inicia acestui sfânt grup de rugăciune# : r 'ace va )i dez!inare. mijlocind 'i cer/n*u-Mi' uneori cu lacrimi fier4in1i' ca +oi să fi1i a7uta1i în pro!lemele pe care le înt$mpinaţi# *e el voi s v !azaţi9 +u el s v consultaţi9 *e el s -l ascultaţi ca 'i lui s v asem naţi. 'i cu "aruri S)inte încununaţi# Amin9 Comunicarea Du.

'i )iţi aproape de "umnezeu9 Asta este tot ceea ce v cer /u# *lin de iu!ire (mi este inima )aţ de voi 'i pentru voi am ) cut acest sfânt grup de rugăciune. datorit )irii voastre p m$nte'ti 'i datorit multelor p cate acumulate de-a lun&ul timpurilor. e chiar puţin comparativ cu ceea ce aţi )i putut s )aceţi. de o apropiere mai mare de "umnezeul 3are 'i >are. dar nu 'tiaţi cum# Acum aţi a)lat. nu 'tiaţi nici voi ce.lora1i Mila Sa' nu numai . în su)letele voastre# Spovediţi-v 9 (mp rt 'iţi-v 9 . .entru m/ntuirea multora.ai# -oi decideţi9 Sunteţi din nou pu'i în situaţia de a ale&e ceea ce credeţi c vi se potrive'te 'i ceea ce doriţi# 4u sunt întotdeauna lucrurile ceea ce par a )i 'i de multe ori sunteţi dezam &iţi de ceea ce & siţi# ua1i *eci!iile consult/n*u-+ă cu cei *e Sus' ascult/n* -n inima +oastră ceea ce )i au *e s. dar nu aţi ) cut# 3ai este înc timp s )aceţi mai mult.entru cei *ra0i ai +oştri' *ar şi . să im. m$ntuirea 'i drumul de întoarcere spre . dar 'i voi sunteţi datori s v îndepliniţi promisiunile ) cute. pe care aţi )i vrut s -% slujiţi mai mult.mul1i # :iecare dup ale&erea sa î'i va avea plata sa# <i )iecare dup dorinţa sa î'i va a)la sau nu.entru +oi şi . dar nu e chiar at$t de mult. ce dup aceea v vor durea# :iţi treji în orice clip 9 +hiar c$nd dormiţi. care înc n-au a)lat drumul c tre +eruri 'i care înc r t cesc 'i pe "omnul nu-% doresc# /ste o minune acest sfânt grup de rugăciune. ca s )iţi de ei protejaţi# #ncre*in1a1i-+ă Mie cu toate ale +oastre şi 4une şi mai .us2 4u le luaţi sin&uri. seara înainte s v culcaţi. dar în care se vedea dorinţa su)letului de mai mult. iar nu pentru 3ine# /u am ascultat ru& ciunile voastre.rin care se +or ri*ica mul1i' *ar se +or şi co4or. s placeţi "omnului mai mult. (n&era'ilor vo'tri ru& ciuni s le în lţaţi. dra&ele 3ele )iice de lumin 9 -'i pace su)letelor voastre &reu încercate pe toate planurile. înc dinainte de a veni pe * m$nt# Aţi promis c veţi )ace mult.u1in 4une2 % saţi-v purtaţi pe !raţele 3ele protectoare 'i înv ţaţi 15 .Comunicarea Maicii Domnului' 15(0$(2007 *ace vou . c ci sin&uri veţi suporta consecinţele.cei care nu aţi ) cut-o înc . în care (mi cereaţi. în postul acesta al 3eu. *lanul 3eu vou s-a ar tat.

dar care nu va )i acum 'i pe care /u îl pre& tesc pentru aceia care -oia 3i-o împlinesc# . ca în toat vremea &rea.lini *e smerenie 'i *e iu4ire9 :iţi voi raza de lumin care va cuprinde Dniversul c$nd va veni 3$ntuitorul 'i v va spune2 #ace vouă! /ste înaintat vremea 'i puţini se vor mai întoarce. s nu v pierdeţi credinţa 'i s v p straţi speranţa într-un viitor mai !un. cu -oia "omnului.chem 'i pe voi la împlinirea *oruncilor 3ele 'i la "ra&ostea 3ea 3are 'i la !inecuv$ntare# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 21(0$(2007 . nu a'teptaţi s luaţi9 :iţi voi ceea ce aţi vrea ca ceilalţi s )ie 2 .de la *uterile +ere'ti s deose!iţi c ile ce tre!uie urmate 'i mereu s v amintiţi c Sfintele 5uteri Cereşti tre4uie lău*ate# Amin9 Comunicarea Du. dra&i copii9 +u pace /u v însemnez 'i su)letele voastre /u le !inecuv$ntez# :iţi pa'nici în tot locul 'i veţi mo'teni * m$ntul9 :iţi voi cei care daţi.!inecuv$ntez. <i de ce vi se pare at$t de &reu de acceptat cuv$ntul 3eu. dra&i copii.ului Sf/nt' 15(0$(2007 *ace vou . 'tiind c nu le veţi putea duce sin&uri pe toate# :iecare dintre voi a venit cu su)letul împov rat 'i de aceea. ca toate &rijile s le l saţi deoparte. dar )erice de cei care. /u v vor!esc ca o 3am 16 .!inecuv$ntez. su)letele lor. dra&i copii. se vor ridica mai u'or spre înaltul +erurilor# 4u sunteţi sin&uri9 +e anume nu înţele&eţi. o vor )ace9 *e ace'tia îi voi !inecuv$nta 'i din veac în veac l$n& 3ine îi voi avea. cu virtuţi le voi înno!ila 'i *reas)$nt 4umele 3eu în veac (l vor chema# Amin9 Comunicarea Tatălui Ceresc' 15(0$(2007 . at$t de &reu su)letul la ru& ciune s-a în lţat# "ez!r caţi-v de grijile voastre p m$nte'ti# Lăsa i"le la uşa casei !n care intra i să vă ruga i 'i ast)el su)letele voastre mai u'oare )iind. ce în cur$nd vi se va ar ta.

dar văzând şi grijile care atârnă asupra voastră şi pe care mult s"ar bucura dacă. !ncredin a i fiind. dar nici a'a de &reu cum pare 'i totul nu e doar o înt$mplare# >oate s-au ) cut cu rost.e care )u +i-l +estesc *e mult 'i )iţi mereu încrez tori. că &a singură ştie ceea ce este mai bine pentru fiecare. pe care /u prea mult îl iu!esc 'i c ruia vremuri noi îi vestesc# +redeţi al 3eu cuv$nt.emării Sale curs n-au *at( :iţi voi cei întelepţi. c ci voi )ace un * m$nt S)$nt în care tot omul va cre'te cu pace 'i !ucurie 'i toate cele !une în viaţa lui o s )ie# Cre*e1i -n acest 5ăm/nt . oamenii. pe toţi aceia în casa c rora nu sunt. pentru c el nu va )i acum' -nainte totul se +a face scrum# <i ceea ce din cenus 17 .Iu!itoare. în casa voastr locuiesc 'i în casele oamenilor care 3 primesc 'i care 3 cheam în casele lor# /u prezent sunt 'i îi a'tept cu dor. ca s v protejez 'i în tot locul s v p zesc de orice pericol p m$ntesc# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 21(0$(2007 *ace vou . care v !ucuraţi de darurile 3ele 'i de a 3ea S)$nt ocrotire. ce &rij în permanenţ de )iii S i are# <i dac am ) cut acest grup de rugăciune.ristos# /l împreun v-a adunat 'i la ru& ciune v-a chemat# 8nii -au ascultat' iar al1ii c. l-am ) cut tot pentru voi. cu at$ta !ucurie 'i cu ad$nc 'i minunat smerenie# &a S"a !nfă işat la voi. s înalţe ru& ciune. *acea 3ea v-o d ruiesc.ului Sf/nt' 21(0$(2007 . 'tiut de-al vostru "omn . 'i s -I mulţumeasc pururea. ca s v scot din &rele nevoi# 4u este simplu. pentru multa Sa &rij )aţ de voi. pentru c *atorită ru0ăciunii )i' )u -ncă 1in lumea# Amin9 Comunicarea Du. 'i pentru toate darurile o)erite cu at$ta d rnicie. dra&i copii9 5ucuraţi-v de prezenţa 3aicii 3ele în mijlocul vostru 'i mul1umi1i-" aşa cum se cu+ine. dra&ii 3ei )ii de lumin ai acestui p m$nt rom$nesc. ştiind gândul vostru bun. ce v-o o)er cu duio'ie# /u cu mare !ucurie am venit s v adun. dar )iţi 'i r !d tori.!inecuv$ntez. de"o parte le"a i lăsa şi cu totul v"a i oferi &i. precum clo'ca pui'orii su! ale sale aripi. s vin ei în casa 3ea 'i s stea c$t or putea. c tre 3aica 3ea.

!inecuv$ntez dra&ii mei. Să le dau lumina Mea tuturor acelora care vor vrea. "umnezeu# /l.e care fiecare o +a a+ea *e trecut la un moment *at al e:istentei sale 'i care va da )iec ruia r splata cuvenit pentru )aptele sale# -oi luptaţi cu toate armele voastre 'i )iţi încrez tori în )aţa celor r i# 4u-i l saţi s v !iruiasc prin ispitele lor. c$t tr iţi s le )aceţi av$nd în &$ndul vostru mereu pe >at l vostru. c ci tot /l i-a creat 'i pe ace'tia 'i îi a'teapt . şi să%i bucur cu pre)enţa Mea d*ndu%Mi Slavă pururea! Amin9 Comunicarea Tatălui Ceresc' 21(0$(2007 -eniţi )iilor la 3ine. Eu. ca în toate c$te le s v$r'iţi pe acest * m$nt. 1$ . s se întoarc 'i capul s 'i-l plece înaintea Sa. !ucuros de întoarcerea lor la "umnezeu# "uios 'i m$n&$ietor s -l priveasc în ochi pe muritor 'i s -i spun 2 $e iubesc.aiul cel * m$ntesc.rena'te.aşnici şi ră4*ători# Amin9 Comunicarea Sf/ntului &eru+im 9ntim' 21(0$(2007 *acea "omnului s )ie cu voi9 . s v umplu de-a 3ea iu!ire 'i s simţiţi )iilor mai !ine. Tatăl.turilor şi nu *oar Tată al +ostru( +hiar 'i demonilor le este >at . a'tept$nd porunca pe care vrea s le-o dea# >ot a'a îi a'teapt 'i pe oameni. este +el care nu v va las s &re'iţi. este însu'i . precum numai Soarele poate lumina# S i împodo!easc cu s)$nta hain cereasc # S -i îm!race în %umin pentru vremea ce va s vin # S -i str$n& la pieptul S u. s se întoarc 'i s )ie vii# S str luceasc în lumina Sa. +are ţine întrea&a ) ptur la viaţ . şi vreau să%Mi aparţii şi%n Cer cu Mine mereu să fii. ce este cu cea de%a doua a +iului Meu venire. $atăl Cel Ceresc. Să te laşi de ale tale păcate şi de viciile tale toate şi să fii liber pentru a te putea &nălţa. ci fi1i . pre& tit pentru aceia pe care-i iu!esc 'i care 3 iu!esc# 9ceasta este 0rani1a . dac pe /l (l stri&aţi 'i la /l cu &$ndul staţi# 3ă -n+ă1 *es.re Tatăl' ca Tată al tuturor fă. după cum cere &nsăşi inima ta! <i apoi s -i spun 2 'u%te şi &mplineşte misiunea ta şi c(eamă%i şi pe aceia care să vină ar vrea şi &n Ceruri cu Mine să stea.

pururea 3ireasa 3ea# (m!r cat în lumin . dra&i copii9 +u pace am venit. ca toţi cei care aţi venit aici. atunci s v pre& tiţi. pe care nu mulţi le întele&.'i /l v va ar ta drumul 'i calea ce-o aveţi de urmat# /l. c din nou vine# Sunteţi cu adevărat pregătiţi. a postit 'i S-a ru&at. dar pe care /u cu dra& vi le d ruiesc# %uaţi aminte la 3aica 3ea. de a v ru&a în aceast s)$nt cas . ca s )iţi vrednici de (mp r ţia Sa 'i de toate c$te pentru voi va mai lucra# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 05(0%(2007 *ace vou . /a ve&heaz cu a Sa !inecuv$ntare lin . )amiliile 'i pe toţi cei care v-aţi adunat pentru a 3 sl vi cu adev rat9 .!inecuv$ntez casele. aşa cum se cuvine voi să%. voi s 'tiţi. iar acum iat . dar un sin&ur lucru este de )olos2 Să%. c ci doar a'a veţi rezista vremurilor care vor urma# 3ă mul1umesc că a1i +enit la ru0ăciune cu un pas &r !it 'i c doriţi at$t de mult ca acest * m$nt s devin unul S)$nt# /ste adev rat c toate cu ajutor de Sus s-au l sat 'i 3aica S)$nt vou v-a dat acest dar minunat. asupra tuturor copiilor /i. c$t de +urat este 'i a )ost /a 'i c$t de mult str lucea. ! tut a )ost 'i prins în cuie pentru a voastr m$ntuire. ca atunci c$nd va veni. !l$nzi 'i !uni ca ni'te miei# :iţi 'i voi precum e /a. s r m$n asupra voastr pururea. pe voi oamenii v-a vindecat 'i v-a iz! vit din al vostru &reu p cat# /8emplu pe Sine (nsu'i S-a dat# "in iu!ire pentru voi S-a sacri)icat. picioarele s -I s rutaţi 'i *reas)$nt 4umele S u s -% stri&aţi.Este aproape. +are pe * m$nt de toate v-a înv ţat. s )iţi r spl tiţi pentru ru& ciunile voastre pe care mereu le în lţaţi 'i su)letu-3i (l !ucuraţi# . primiţi. în aceast cas . înv ţ$ndu-i s -I semene /i# /a v-a !inecuv$ntat de c$nd prima oar v-aţi ru&at 'i v va mai !inecuv$nta de )iecare dat c$nd v veţi ru&a# <i /u v voi da binecuvântarea #ea. pe loc s nu mai z !oviţi# 3ereu la cele p m$ne'ti v &$ndiţi. înspre /l s aler&aţi.idicaţi-v su)letele. purtaţi mereu &n inimă pe !ristos ! . pentru a-3i primi darurile 'i a-3i înţele&e cuvintele. de >at l din +er aleas # 1% . c$nd pe * m$nt /a tr ia# :iţi 'i voi asemenea /i."ac nu sunteţi.

c ci aceasta este r splata 3ea pentru toţi aceia care 3 vor urma 'i care vor asculta s)$nta chemare a 3ea# /ste un dar mare acesta d ruit vou . iar voi întoarceţi mereu capul. puţin de tot mai este. a'a cum le r$nduie'te "umnezeu pe toate# 5re1ui1i +ia1a +oastră' căci Du. un dar de la +el ce a creat +erul 'i * m$ntul 'i care v-a dat vou cuvântul plin de înţelepciune. care nu au pentru eternitate nici o valoare# (ă irosi i via a. uitând că nu e bine să trăi i a voastră via ă. 'i totul va trece. ca o trist poveste# 6imic *in ce este acum nu +a mai e:ista' -ntre0ul 5ăm/nt *e0ra4ă se +a transforma şi noi oameni -l +or .chem la aceast viaţ pe care /u am pre& tit-o pentru voi special.o. mereu av$nd cu voi r !darea 'i mereu ar t$ndu-v a 3ea Iu!ire 3are# (nc puţin. ru&$ndu-% pe >at l vostru +el +eresc s v dea pace 'i izvor ceresc din care s cur& al S u cuvânt.ului Sf/nt' 05(0%(2007 *acea s )ie cu voi 'i cu cei din )amiliile voastre. pentru a v ar ta c$t de mult v iu!esc 'i cum la )iecare clip spre 3ine drum v croiesc. în aceast minunat zi. înc mult timp pe acest * m$nt# Amin9 Comunicarea Du. mereu ar t$ndu-v calea. decât alături de #ine# (n momentul în care v-aţi îndep rtat 'i !ucuria din 20 . în&rijindu-v pe )iecare a'a dup cum nevoie are. ca s cunoa'teţi ale Sale 'i /l s se a'eze între ale voastre 'i s )iţi una împreun pentru S)$nta Slav a Sa# /u v !inecuv$ntez cu !inecuv$ntarea 3ea 'i ve&hez asupra voastr pururea. Sf/nt este ea2 "uh din "uhul 3eu am pus la procreerea voastr 'i lumin din %umina 3ea am s dit în inima )iec ruia. /u vreau a v vor!i 'i a v ar ta c$t de minunat 'i c$t de scump este viaţa# + ea nu se poate pl ti cu nimic din ceea ce omul ar do!$ndi 'i zilele-i sunt num rate.%ucraţi pentru ca prin voi s poat 'i /a lucra.ula2 . spre mai mare m rirea Sa 'i acum 'i pururea# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 05(0%(2007 #acea Mea asupra acestei case se va a'terne de )iecare dat c$nd voi v veţi ru&a 'i la sfântul grup de rugăciune v veţi aduna. c utaţi mereu !ucurii în lucruri materiale. c ci iat ast zi.

ca pe un *ar . ea 0Ioana1 este doar instrumentul de care 3 )olosesc ca pe mulţi s -i iz! vesc 'i s le spun c$t de mult îi iu!esc# #rin ea Eu vă vorbesc! Su)letul vi-l înmiresmez# . s )iţi uniţi a'a cum se cuvine unui sfânt grup de rugăciune. iar rezultatele nu vor înt$rzia s apar .o)er în dar cuvintele 3ele. dra&i copii. c ci mult printre voi nu va 21 . în voi 'i în a)ara voastr # "ar mai înt$i voi s str luciţi.lătit de la :aţa 3ea 'i c tuturora c*te un dar le voi da. pl$n& de necredinţa lor. con'tienţi )iind c numai în acest )el +ia1a +oastră +a răm/ne' ca un Dar Sf/nt *e la Mine' pe care o veţi avea 'i în noul * m$nt care se va întemeia# Amin9 Comunicarea Tatălui Ceresc' 05(0%(2007 .rea mare# /a în cur$nd va pleca. care mereu v str duiţi ca -oile s -3i împliniţi. dra&i copii. s împliniţi toate -oile 3ele# Bucuros sunt *e stră*ania +oastră 'i de dra&ostea cu care v adunaţi s v ru&aţi# S 'tiţi c nimeni nu +a . care în loc s v despart . dac cu inima curat la 3ine veţi aler&a# Ditaţi-v în jurul vostru 'i vedeţi c oamenii pl$n&9 *l$n& de dep rtarea de "umnezeu. precum 'i a 3ea s)$nt !inecuv$ntare. dar )erice de cei care ascult al 3eu +uv$nt# 4u este al celei prin care vor!esc. chiar dac nu întotdeauna reu'iţi9 Eu vreau să văd strădania voastră. ca 'i pe ceilalţi s -i aduceţi mai aproape de 3ine 'i de S)$nta 3ea (mp r ţie# Frea lupt se duce acum pe * m$nt pentru cei care împlinesc *lanul 3eu cel S)$nt. chiar dac sunt puţin vizi!ile la nivel p m$ntesc# Schim! rile se în) ptuiesc puţin c$te puţin.su)let vi s-a luat# <i în zadar voi o veţi c uta.!inecuv$ntez. acelora care vor veni să se roage &n casa Mea# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 12(0%(2007 *ace vou . l s$nd la o parte diver&enţele dintre voi 'i micile di)erenţe. c ci doar la 3ine voi o veţi putea a)la.E ar tre!ui s v uneasc 'i s )ac din voi un grup de rugăciune 'i mai puternic. pl$n& de r utatea lor# Iar voi )ericiţi veţi )i dac v veţi smeri 'i tot cuvântul 3eu îl veţi împlini.leca nerăs.

ăta' to1i aceia care +ă +e1i ru0a la 5reasf/nta Maica Mea. 'i . care c tre voi mereu Se uit # .e' să +ă -n+ă1 cu *ra0 *e toate( .lină cre*in1ă la Maica Mea# +ereţi-o 'i o veţi lua (ns 'i din m$na Sa. care se va a'terne asupra capului vostru 'i ca un )ir al!astru de lumin v va înconjura tot trupul 'i su)letul 'i v va )ace curajo'i 'i puternici în lupt # Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 12(0%(2007 *acea 'i !inecuv$ntarea 3ea s co!oare asupra acestei case 'i asupra celor care intr în ea. pentru c ru& ciunea voastr e puternic at$ta timp c$t e ) cut cu dra&oste s)$nt # <i .urta mai Sus la Dumne!eu şi . copiii 3ei.utere multă +e1i că.entru că nu a1i cerut-o cu *e.a'teapt 'i Se roa& pentru întoarcerea voastr la :iul /i 3ult Iu!it# <i pentru voi mereu a mijlocit. c ci sunteţi )iravi. c ci scade rezistenţa sa. ca un grup puternic de rugăciune s puteţi )orma# Amin9 Comunicarea Du. pentru a primi a 3ea !inecuv$ntare s)$nt 9 )ste -n*ea7uns &arul Meu .entru a +ă . ca prin mijlocirea Sa *reas)$nt s do!$ndiţi putere mult .uterea -ncă nu stă -n +oi' . dra&ii 3ei copii.!inecuv$ntez. s împliniţi voia 3ea cu grupul acesta pe care /u l-am întemeiat.ului Sf/nt' 12(0%(2007 +a o adiere de v$nt ce str !ate * m$ntul. pentru ca s v )ie vou de )olos 'i s v apropiaţi de al vostru Iisus . ca &$ndul vostru s se ridice de la cele p m$nte'ti înspre cele +ere'ti 'i !inecuv$ntare s)$nt s aveţi.ristos# Amin9 Comunicarea Tatălui Ceresc' 12(0%(2007 22 . iar voi tre!uie s înv ţaţi a v ru&a chiar 'i ) r ea. în ora'ul acesta care nu este pentru ea# (ntr-alt loc o voi purta. dra&i copii.mai sta. care v va înv ţa cum 'i c$t tre!uie citit 'i cum s )iţi cu su)letul smerit# /a 0Ioana1 este un început !un pe care /u %-am pus. în durerile 'i în su)erinţele voastre# Am venit împreun cu 3 icuţa S)$nt .entru ca să +ă am a. /u al vostru "omn Iisus# *e ea 0Ioana1 o veţi mai avea p$n c$nd v veţi )orma 'i va cre'te puterea. 3i-am co!or$t razele asupra voastr 'i am venit s v m$n&$i.roa.

utere i-ar sto. dor de .a şi cel rău' să stea -n fa1a +oastră nu ar mai .entru a +ă ru0a# S v ru&aţi )iecare la casa voastr . chiar în zilele în care nu v înt$lniţi. c ci dup aceasta se va cunoa'te cel ce )ace -oia 3ea. ca toate ispitele voi s le !iruiţi# -oi veţi )orma un puternic grup de rugăciune. dra&i copii9 *acea 3ea mereu va domni asupra celor care se vor smeri 'i -oia 3ea o vor împlini. 'i pace su)letelor voastre. pe care cu dor ceresc /u le-am umplut. acum 'i în vremea ce-o s vie# Amin9 23 .ita 0rea 'i pacea voi o veţi p stra 'i su)letul curat.tatea nu o +a a+ea# + ci ce )olos aţi avea s v certaţi cu cineva. cereţi !inecuv$ntare de la 3ine 'i !inecuv$ntarea 3ea lui voie nui va da s v mai supere cu ceva# *entru c sin&ur el se va opri din r ut ţile lui 'i se va c i 'i se va tul!ura 'i-n sinea sa se va între!a2 De ce am vrut eu să fac aceasta+ (n schim! *acă +ă +e1i certa şi +oi la r/n*ul +ostru şi unul şi altul +e1i . c$nd pacea v puteţi p stra 'i îl puteţi 'i pe cel lalt ajuta# "ac voi în acele momente de &rele ispite v-aţi ru&a. ca +oi să răm/ne1i uni1i -n ru0ăciune' c. bucurie 'i armonie.otri+ită' ca munca Mea să nu fie !a*arnică# 5inecuv$ntarea 3ea cea cereasc s se reverse peste aceast cas 'i s v umple su)letul de pace.utea a*una . dra&i copii.utea( (nchinaţi-v 'i spuneţi2 $ată! 'i atunci /u voi )i l$n& voi dintro dat # <i chiar c$t de &rea ispita vi se va p rea. cei r i s v prind în mreje nu ar mai putea# *entru c ru0ăciunea +oastră cu . dup cum va avea sau nu pace în inima sa# Co.atăl vostru Sfânt# Dorin1a Mea este aceasta.ăcătui' şi-n fa1a Mea nici unul *re.iii mei fi1i 4l/n!i ca nişte miei2 +$nd cineva v ceart .ronun1a1i 6umele -ntot*eauna şi )u +ă +oi sal+a *e toată is. 'i !ucuro'i veţi )i de ajutorul 3eu !inecuv$ntat# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 1%(0%(2007 *ace vou . să +ă aminti1i săMi . *acă veţi asculta *oruncile 3ele 'i *acă veţi împlini cuvintele 3ele. care vor s 3 iu!easc 'i în veci s 3 sl veasc .iar *acă nu -ntot*eauna +ă +e1i . pe care vi le dau vou cu at$ta dra&oste s)$nt 'i +reau să ro*ească -n +oi roa*ă 4o0ată la +remea .*ace vou .

ăra1i' ca şi cum cu #nsuşi Domnul *e +or4ă sta1i# Aceasta este dra&ostea pe care a' vrea s o ar taţi celor cu care discutaţi 'i-n polemici s nu mai intraţi. un "omn care doar !inele voie'te 24 . c ci v-aţi adunat s v ru&aţi 'i Slav 3ie voi s -3i daţi9 /ste un lucru minunat. c ci 'i /u am de dus lupta 3ea. un *ar de la Iisus.urt/n*u-+ă cu ceilal1i cu *eose4it res. o)erindu-I inima 'i iu!indu-% cu toat dra&ostea de care este capa!il# 9ceşti co. 'tiind c "umnezeu este ajutorul s u 'i d ruindu-I-se cu toat supunerea. c$t tr iţi pe acest * m$nt# +$t de )rumoas este (mp r ţia +erurilor 'i cum pe )iecare în parte îl a'teapt s -I c lcaţi pra&ul9 <i c$t e de minunat tot omul care alear& la "omnul 'i c$nd îi este !ine. un dar )rumos pe care voi 3i l-aţi dat 'i de aceea /u v r spl tesc pe voi 'i v scot din ale voastre nevoi# *acea s)$nt a +erului s r m$n cu voi 'i în voi.o)er vou puterea de a trece peste ispitele lumii acesteia 'i de a-% c uta cu mai mult tra&ere de inim pe "omnul vostru S)$nt. c ci nu sunteţi sin&uri9 +uraj în lupta voastr &rea.ect şi cu multă .Comunicarea Tatălui Ceresc' 1%(0%(2007 5inecuv$ntarea 3ea 'i *acea s se reverse în inimile voastre 'i s aveţi parte de cele mai mari !ucurii cere'ti.urtare *e 0ri7ă' ca să nu cum+a să-i su. din cauz c nu au ascultat de al lor 3are (mp rat. pentru ca d ruind-o 'i altora ea s se înmulţeasc 'i tot * m$ntul s -l împ$nzeasc # +uraj )iilor. pentru a v putea salva pe voi 'i omenirea aceasta rea# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 1%(0%(2007 *ace v o)er 'i /u. s -I duc mulţumire 'i c$nd îi este &reu.ii ai Mei +reau să fi1i şi +oi mereu' . ca pe un mare *ar. tuturor acelora pe care vreţi a-i îndrepta# 6u se face m/ntuirea cu for1a2 +u )orţa îns iadul se poate lua de c tre aceia care-n viaţ pe "omnul nu-% vor asculta# /ste dureros pentru o mam s -'i vad copiii cum or s piar . c ci nu a'a pe oamenii îi c$'ti&aţi# Sin&ura cale de întoarcere la Dumne!eu' Tată al tuturor' este aceea de a v ru&a 'i e8emplu în virtute de-a da. pe care-% iu!esc nespus9 .

ca s se împlineasc prin ei *reas)$nt -oia 3ea9 *e ace'tia îi voi !inecuv$nta c$t pe * m$nt vor mai sta.uternică le0ătura *intre )l şi crea1ia Sa' care s-a -n*e. dra&i copii.re!en1a Sa -n +ia1a +oastră' -ntr-un mo* uneori mai *ur' ca să +ă tre!ească la realitate 'i ca s vedeţi )iecare ce poate# Amin9 Comunicarea Tatălui Ceresc' 24(10(2007 . !ine &$ndit de >at l vostru +el +eresc. s se întoarc la credinţ omenirea c$t mai mult# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 24(10(2007 . dac pentru aceasta voi v veţi ru&a# . de /l s nu uitaţi. care au at$ta nevoie de ea. care d curs acestei relaţii 'i vrea s o apro)undeze# 5rin -ncercări +ă atra0e către Sine' +rea să facă mai . m$ne ca )iecare dintre voi s descopere ceea ce >at l vrea cu viaţa sa 'i s caute s )ac acel ceva# (n raport cu )iecare dintre voi "umnezeu are o relaţie special . pentru a-l determina ast)el s aler&e necontenit înspre înt$mpinarea 3irelui +eresc# *entru c oamenii nu 'tiu înc sau nu vor s 'tie. sunt mereu în c utarea a ceva care s le umple inima. c ci )l +ă +a a*uce aminte *e . +are este ) r de p cat 'i +are ar vrea s v dea totul. )ie pentru c nu au înv ţat înc . ca toat dra&ostea pe care v-o port s o simţiţi în inim 'i s o r sp$ndiţi celor din jurul vostru.!inecuv$ntez aceast cas 'i pe toţi cei ce în ea vor intra. mani)estat prin îns 'i a omului sl !iciune. dar cu at$t mai mult /l. de'i uneori îi 'i voi mai 25 . care s le dea puterea 'i care s )ie !ucuria în aceast viaţ p m$nteasc # "e'i nu pare totul are un sens. la care contri!uiţi 'i voi. de'i nu 'tiu s o cear .'i care cu cuvinte melodioase le &r ie'te.rea mult *e7a# /l v vrea curaţi. întocmai în ideea de a-% percepe mai !ine pe /l.ărtat *e )l .!inecuv$ntez. îns cu condiţia de a-% asculta 'i mereu de a v ru&a. indi)erent ce s-ar înt$mpla# +hiar dac momente !une aţi avea. Sin&urul "umnezeu Adev rat. pe care 'i vou vi-l va ar ta. )ie pentru c nu vor înc # "e la aducerea su)letului în trup "omnul a creat o dependenţ a omului )aţ de Sine. a'tept$nd întoarcerea lor 'i mereu mai împin&$nd vremea s nu vin înc .

voi s )iţi o raz de lumin pentru vremea ce-o s vin 'i toţi care din jur vor vrea s ia puţin lumin . )iilor. c$nd v veţi achita socotelile din viaţa aceasta 'i veţi înainta în cea viitoare. c ci timpul oricum repede z!oar 'i nu va r m$ne în urma voastr dec$t )apta voastr !un . ca multa iu!ire ce v-o port s v str !at inimile în lun& 'i-n lat 'i s le înno!ileze cu )orţa sa "ivin . -oi sunteţi strate&ic a'ezaţi. mai mult vaţi îndep rta 'i apoi cu mare &reutate 3-aţi mai a)la# 3ai !ine dar. unde v a'teapt !ucuriile pentru str daniile voastre p m$nte'ti# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 24(10(2007 *acea s )ie cu voi 'i s v v d mai vioi.ărtăşi1i-+ă cu Sfintele Taine ca să +ă fie +ia1a mai uşoară. cu inima-3i prea plin de iu!ire. al vostru Iu!it Iisus# #m. pentru a le da putere în vremea ce-o s vin 9 Sunt mulţumit c aţi venit 'i v-aţi ru&at 'i pe 3ine cu &las curat 3-aţi l udat9 Sunt !ucuros c %-aţi l udat pe "omnul . c ci prea mult su)erinţ în su)lete vi s-a adunat. c/t *e milosti+i a1i fost cu cei nevoia'i 'i c/tă *ra0oste a1i a+ut unul )aţ de cel lat# Amin9 Comunicarea Tatălui Ceresc' 14(11(2007 . v zic a'a.ar înaintea 3ea 'i s vi se în) ţi'eze înaintea ochilor S)$nta (mp r ţie a +erurilor. voi doar le ampli)icaţi9 (n loc ca s iertaţi.!inecuv$ntez. 26 . de Sus de la 3ine. dra&i copii. deta'aţi de toate pro!lemele cu care v con)runtaţi. mai !ine staţi certaţi 'i a'a nu rezolvaţi situaţia cu care v con)runtaţi# 3ai !ine v-aţi ru&a s se )ac pace în inima )iec ruia 'i acolo unde nu e pace. l$n& voi s vin 'i prin voi să se coboare -arul şi binecuvântarea pentru cel ce nevoie are de o sfântă !ntrajutorare. ca s vad mai mult *uterea 3ea 'i s se !ucure îndeajuns de ajutorul pe care /u (l voi daB c ci alt)el.ristos9 Sunt fericit. su)erinţ pe care /u am v zut-o c$nd am trecut al casei pra&# :iţi. ca s primiţi mult .încerca. c/t a1i a7utat 'i nu c$t aţi )ost ajutaţi. copiii 3ei. c voi aţi dat Slav +elor de Sus 'i aţi Sl vit-C pe 3ama %ui Iisus9 /a este model de 3am . de'i prea multe nu con'tientizaţi# *rin voi vine %umina din +erul 3eu. 'i a'a pro!lemele nu voi le rezolvaţi.

aiului aduse vou .o 3am e8emplar .arul 3eu. dec$t dac aţi avea toate !o&aţiile * m$ntului 'i le-aţi împ rţi# :iţi a'adar mode'ti 'i curaţi cu inima. c ci mari veţi )i în micimea voastr # . pentru a v ridica unii pe ceilalţi. ridicaţi prin . mult m$n&$iere9 5inevoiţi a v asculta unul pe cel lalt în durerile voastre. s co!oare în inimile voastre . înv t$ndu-v mereu s )iţi cei mai mici. c$nd om )aţ de om &re'e'te# <i c*nd omul nu mai vrea Eu nu mai sunt pre)ent &n inima sa. căci . chiar pentru cei care nu v vor doar !ine# :olosiţi cuvinte dr & stoase din Fr dina .arul *reas)$ntului "uh 'i s v dea putere în zilele &rele 'i mult . ca s -i c$'ti&aţi pe oameni pentru 3ine 'i mai mare Slava 3ea# :aceţi-v mici. cu &$ndul de a-l ajuta pe cel a)lat în nevoie.idicaţiv prin umilinţa pe care /u v-o strecor în su)lete. ca s v ridicaţi pe aripi de (n&er. /u 3 !ucur 'i 3 milostivesc spre cel care (mi cere o s)$nt întrajutorare# "e aceea /u v spun2 )u ascult ru0ăciunea unuia . cu at$t c$t puteţi material. de la care )iecare are ce-nv ţa 'i )erice de cei care aminte la /a vor lua# Cur0e iu4irea Mea s. chiar dec$t credeţi 'i realizaţi mai mult. mereu condu'i la "umnezeu# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 14(11(2007 *acea 3ea s )ie cu voi. c ci sin&ur dac om cu om se ridic .entru celălalt şi cel -n ne+oie este *e0ra4ă a7utat# +$t de neputincio'i sunteţi în )aţa &reuţ ţilor pe care le aveţi 'i totu'i c$nd stri&aţi în &ura mare2 'oamne.veţi & si sc parea.re +oi' ca +oi să o *a1i şi celorlal1i # :olosiţi cuvinte )rumoase. c ci smerenia este sin&ura care înalţ cu adev rat# . pentru c sunt 27 . pline de iu!ire.nima Mea este &n voi şi ea tresaltă de bucurie la fiecare bine pe care%l faceţi celuilalt 'i care mult se nec je'te. c ci /u putere v voi da vou 'i se vor !ucura inimile voastre de darurile 3ele 'i de multa 3ea iu!ire# %uaţi-v de m$ini c$nd sunteţi încercaţi. dar mai ales spiritual# *rin ru& ciunile pe care le )aceţi puteţi s ajutaţi mai mult. fii a mea scăpare! /u de îndat v ajut 'i iert tot ce n-aţi ) cut# A'a s )aceţi 'i voi unii cu ceilalţi 'i deoparte m$ndria s o l saţi.

ca dar de la :iul 3eu .!inecuv$ntez 'i v iu!esc# *ace vou 9 Amin9 Comunicarea Du.acea' s v !ucuraţi de toate c$te le a)laţi9 :iţi !ucuro'i de un aşa mare dar Ceresc' ca )u +ouă să +ă +or4esc şi -n această casă Să co4or. ca în aceast zi de s r! toare s aveţi în su)lete !ucurie mare.arul 'i *uterea Sa# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 14(11(2007 *ace v o)er 'i /u.etrece totul şi cum +a lucra .ului Sf/nt' 14(11(2007 *acea 3ea 'i a 3amei voastre +ere'ti s v însoţeasc întotdeauna 'i %umina 4oastr s v netezeasc calea în aceast viaţ .entru cei care #l ascultă şi fac 3oia ui cea Sf/ntă( Drmaţi-% a'adar pe al vostru Mare 'ar. pe care"L primi i când vă !mpărtăşi i. c ci a'a /u v despov rez9 %uaţi% c$t înc mai puteţi 'i c$t în viaţ sunteţi. spre a Domnului 0ntâmpinare! 3ă mul1umesc' pentru c aţi r spuns chem rii 3ele de a v aduna la acest grup de rugăciune 'i de a l uda pe :iul 3eu Iisus. mereu l s$ndu-v purtaţi &rijile s le a!andonaţi# 6u şti1i +oi cum se +a . 2$ . s )iţi cuminţi 'i pe "omnul s -% Sl viţi 'i toate cele de tre!uinţ o s le aveţi 'i pe "omnul la @udecata de Apoi o s -% vedeţi# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 21(11(2007 .nevoit s plec din ea 'i s 3 a'ez din nou acolo unde este su)letul curat 'i sunt cu mult dor a'teptat# . dra&ii 3ei. pe cei care v ru&aţi 'i pe cei care nu sunt aici.iserică /ntrare. dar ar )i vrut s )ie. pentru a 3ea în .rin +oi Domnul2 6u şti1i +oi c/t *e tainice sunt ale Sale lucrări şi c/t *e minunate sunt *arurile Sale . %uaţi-% c$t mai des. s )ie totul dup a "omnului -oire# -oi s v smeriţi.!inecuv$ntez. /l s v a'tepte în S)$nta (mp r ţie a Sa. s v îm!r ţi'eze cu s)$nta îm!r ţi'are a Sa 'i s v dea din . s v )iu scut ap r tor# 5inecuv$ntez aceast cas . ca de îndat ce veţi pleca de pe * m$ntul acesta.

încetul cu încetul. dar 'i pentru voi în'iv 'i pentru cei dra&i ai vo'tri# . pentru a voastr s)$nt str danie de a l sa totul 'i de a 3 urma. +are spre voi prive'te mereu# "ac v ru&aţi. dra&i copii9 *ace peste aceast cas 'i !inecuv$ntarea 3ea s co!oare asupra voastr 9 S aveţi din !el'u& daruri 'i 2% . mult mai !inecuv$ntat9 Acesta este plin de p cat# S)inţi 'i martiri l-au mai cur ţat. pentru voi şi pentru cei din lume.u&aţi-v .entru a-l sal+a şi . c ci pentru el "omnul S-a sacri)icat. dar. ca s aveţi viaţa lun& 'i !inepl cut %ui. pentru ca acest * m$nt s )ie curat9 . prin ru&a pe care la +er au în lţat. dra&ii 3ei9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 21(11(2007 *ace vou . pe care deşi nu%i cunoaşteţi &i aveţi 'i de care este !ine s v )eriţi. pentru c oamenii mereu p c tuiesc 'i -oia "omnului nu o împlinesc# %or în'i'i oamenii î'i slujesc 'i de "omnul s aud nu voiesc9 Cum oare )u Mă +oi mai ru0a şi c/t 5ăm/ntul acesta +a mai *ura' *acă şi +oi' oamenii' la r/n*ul +ostru nu face1i ce+a . c ci nu se 'tie c$t "omnul Se va mai milostivi 'i din marea-I !un tate v va d rui# 6u se ştie c/t +a mai 1ine acest 5ăm/nt# -a )ace unul mai curat 'i mult. dar tot este plin de p cat. s -I slujiţi cu !ucurie "omnului# /u v înt$mpin ast zi cu mare !ucurie.entru a-l cură1a= . o s a)laţi toate r spunsurile pe care le c utaţi# <i1i milosti+i unul cu celălalt' 0/n*in*u-+ă că şi Domnul +a fi milosti+ cu +oi şi cu cei *ra0i +ouă2 /u este scăpare &n lumea aceasta dec*t a voastră rugăciune.ncludeţi%i &n rugăciune c(iar şi pe ai voştri vră maşi. ca s -l salveze pe el 'i împreun cu el pe voi.împreun cu (n&erii de Sus9 5inecuv$ntarea 3ea cea matern v va înv ţa care este -oia 3ea cu &rupul acesta 'i ce are )iecare dintre voi de ) cut. de a veni în casa aceasta 'i de a v ru&a# C )aceţi pentru acest ora' 'i pentru aceast ţar . care sunt -oile :iului 3eu. drumul pe care îl are )iecare dintre voi de parcurs# /u v voi ar ta prin s)$nt puterea 3ea. pentru c a'a v veţi în lţa mai mult dec$t s &$ndiţi aţi putea 'i pentru c a'a îi veţi putea ierta 'i "omnul la +er v va ridica 'i v va da din Iertarea Sa 'i din marea 'i !o&ata 3ila a Sa# *acea s )ie cu voi.u&aţi-v . dar 'i-n ru& ciune "omnului s -i o)eriţi.

dar nu v opriţi aici. celor ce veţi asculta 'i veţi împlini -oia 3ea# )u +ă +or4esc2 3ă +or4esc şi #n0erii şi Maica Mea' +oi *oar' *oar *e +e1i asculta# 4oi vrem o comuniune între +er 'i * m$nt9 -rem ca acest * m$nt s devin S)$nt9 -eniţi la 3ine9 -eniţi cu !ucurie. o)erinduvi-le în dar pe toate# -oi doar s po)tiţi 'i veţi &usta din !un tatea 3ea 'i s renuţaţi la ea în veac nu veţi vrea. s &uste toţi din ea 'i s v în)ruptaţi cu toţii din masa 3ea# 5ucuria voastr va cre'te.e care le-a1i .arul 3eu se va co!orî asupra voastr . c ci atunci veţi lua !ucurie. dar nu toate sunt !une# F$ndiţi-v mai !ine înainte de a-3i cere ceva 'i vedeţi dac e sau nu *reas)$nt -oia 3ea. c ci doar a'a îi veţi putea atra&e 'i pe alţii spre Slava 3ea. ci numai cea pentru a voastr iz! vire# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 25(11(2007 *ace vou .vindec ri. pentru a v putea !ucura de cuvintele 3ele. c ci alt)el. 30 . tot ce aveţi nevoie. doar s -3i cereţi ajutorul. s v dau povaţa 3ea9 -eniţi 'i )iţi smeriţi./n*i1i 4unătatea "u4irii Mele şi celorlal1i. doar s vreţi s &ustaţi 'i s vedeţi c*t de 0un este 'omnul 'i cum v hr ne'te din visteriile Sale. doar a'a 'i ceilalţi vor putea &usta din 5un tatea 3ea9 . s v scot din ale voastre nevoi. pentru 0ntâmpinarea #ea. dar s vreţi tot binele 'i atunci binele va r m$ne cu voi. dac nu v sunt de )olos. ce vou pururea v voi da. plini de m$n&$ierea 3ea. umpl$ndu-v cu .re Mine şi *in *arurile . c ci to1i sunte1i 0reu -ncerca1i 'i toţi pe 3ine într-un &las 3 stri&aţi9 . o)erinduv de toate# 4 zuinţe multe aveţi. de înv ţ turile 3ele 'i de %umina 3ea +ereasc 9 +o!or la voi pentru a v !ucura su)letele.idicaţi-v 9 /u am venit s v ajut. s v v d mai vioi. plini de viaţ 'i de speranţ . dar s r m$neţi cu 3ine.o)er totul. pace 'i !ucurie pentru a 3 putea auzi. mer0e1i şi răs. pentru a nu se sup ra inima voastr c nu v-am împlinit cererea cea spre )ire. dra&i copii. *acă +e1i *a şi celorlal1i *in ştiin1a +oastră *es. /u o s v dau ceea ce cred /u de cuviinţ c este pentru a voastr tre!uinţ 'i v voi înv ţa -oile 3ele toate 'i .aruri 'i cu daruri neasem nate. s v întind m$na 3ea salvatoare. de'i o s -3i cereţi.rimit cu at/ta *ărnicie( Acesta este osp ţul la care v chem pe )iecare.

4u aici este adev rata !ucurie. ca s veniţi întru înt$mpinarea 3ea. su)letul lui ar )i mai voios# Frijile lui le-ar încredinţa în m$inile Giditorului s u 'i 'i-ar purta crucea cu !ucurie.oate să facă ce +rea cu ea# 31 . &$ndindu-se la !ucuria care vine c$nd zilele i se termin 'i se înt$lne'te cu 3ine.minunate creaturi ale 3ele. dra&ii 3ei copii. de multe ori ) r ca s 'tiţi# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 25(11(2007 *ace 'i !ucurie. /u v o)er din *aradis. c ci este post. pentru c oamenii nu împlinesc -oile 3ele# "ac omul ar )i credincios. *reas)$ntul 3$ntuitor. pace 'i zile senine 'i o permanent adorare a *reas)intei >reimi# Aici e doar jale.e&e al tuturor# :iţi treji în orice moment 'i nu v l saţi ispitiţi. prin su)erinţele voastre 'i prin jert)a pe care 3i-o d ruiţi. care sunt su)letele cele curate ce 3 a'teapt cu !ucurie.arul 3eu *reas)$nt. să +ă -m. pentru a v scoate din ale voastre &rele nevoi# .invit 'i pe voi la aceast pre& tire de zi cu zi. ca /u s co!or în ele 'i s le umplu de . să suferi1i. c ci ca un c$nt ru&a voastr se aude în +erurile 3ele multe# . ca dar pentru cei ce împlinesc planul 3eu cel s)$nt# . &$ndindu-v c sin&ur "omnul le rezolv pe toate# +u ce sunteţi datori %ui dec$t cu ru& ciunea.ărtăşi1i cu *arurile Mele 'i să +ă c/şti0a1i astfel +ia1a cea +eşnică. ca-n aceast zi s v o)eriţi viaţa voastr toat în m$inile +elui care v-a o)erit-o cu dra&oste de >at # S l saţi &rijile deoparte. care v des v$r'iţi pe zi ce trece. post de pre& tire pentru a 3 primi în casele 3ele. #n afară *e acestea nu a+e1i ce-" *a' .!inecuv$ntez )iilor.!inecuv$ntez în 4umele *reas)intei >reimi ca !ucuro'i s )iţi pentru darurile pe care de Sus le primiţi 'i de care v învredniciţi.entru că toată lumea-i a Sa şi )l . ca /u s v iz! vesc 'i s v înveselesc. post în cinstea 1aşterii #ele. a 3irelui +eresc. să +ă -năl1a1i . 'tiţi 'i voi !ine c acolo unde sunt /u e !ucurie. cu )apta 'i postirea 'i s v îndreptaţi spre /l &$ndirea. c ci iat /u vin la voi. pe * m$nt nu puteţi s )iţi )ericiţi9 91i +enit să creşte1i -n +irtu1i . pl$nset 'i durere. c$t pe * m$nt mai tr iţi# 4u v mai am &iţi.aiul cel de nedescris# *acea 3ea 'i !ucuria de-a v auzi ru& ciunea 'i de-a v primi c$ntarea inimilor voastre. din .rin cruce şi *urere. "omn 'i .

perseveraţi! <ace1i tot ceea ce este 4ine' fără să +ă .rin care )u +oi lucra . c ut$nd să face1i numai ceea ce este .ecta1i felul *e a fi al fiecăruia' care nu este i*entic cu al +ostru 'i c cel lalt nu poate s se comporte dup criteriile voastre 'i s &$ndeasc 32 . 'i cu sceptrul puterii Sale dup dreptate v va judeca. un ajutor care nu v-a lipsit 'i nu v va lipsi niciodat . a'a c urmaţi-v voi calea cea dreapt . c$nd alţii sunt r i cu voi sau necruţ tori9 <i1i +oi 4l/n!i. c ci a'a veţi înţele&e c$t de mult sunteţi la r$ndul vostru iu!iţi 'i veţi vedea c$t de mult +e1i fi răs. c ci are cine s v judece pe voi toţi9 8nul Sin0ur are toată 5uterea' şi Dre. pentru a putea lupta. ci dup judecat dreapt 'i mult prea înţeleapt . acolo unde e r z!oi9 <i1i +oi umina "nimii Mele.lăcut Domnului +ostru. dar se aseam n între ele# <i voi tre!uie s res. dar nu v l saţi. acolo unde domne'te întunericul 'i . dac veţi cere izbăvire 'i protec ie. doar voi s le practicaţi 'i s înţele&eţi c )iecare om este o entitate aparte.un ceilal1i# :iecare va )i judecat dup propria-i con'tiinţ .acea.ro. a'a cum voi o )aceţi.e altul ca*e -n .ese *e ce s. tuturora.lăti1i# %ecţiile cere'ti sunt simple. m/inile . ce nu se identi)ic una cu alta. 'i lumin din %umina 3ea v dau vou .ria-i 7u*ecată 'i judecat va )i la "reapta @udecat 9 *e voi v !inecuv$ntez 'i v spun c v iu!esc9 .rintre oameni# 2ingăşia #ea !nvă a i"o şi blânde ea #ea practica i"o. ca s )iţi 'i voi )ericiţi 'i s nu mai su)eriţi9 4u v luaţi dup ceilalţi9 -oi r spundeţi pentru )aptele voastre 'i )iecare pentru ale sale va da socoteal 9 6u +ă mai fi1i 7u*ecători unii altora . nu dup aparenţe. -ar 'i binecuvântare 'i toate cele de )olos su)letelor voastre# Amin9 Comunicarea Du. spre a se )ace -oia 3ea# :iţi !uni unii cu alţii 'i iu4i1i-+ă ca fra1ii.înv ţ s nu &re'iţi# "e voi depinde dac vreţi s 3 ascultaţi 'i cuv$ntului 3eu crezare s -i daţi# Sunteţi cu toţii încercaţi.<i1i +oi 4uni.tatea este în m$na Sa. al +elor de Sus. c ci sin&uri v os$ndiţi9 Cine 7u*ecă . c ci aveţi ajutorul 4ostru.ului Sf/nt' 25(11(2007 *ace vou . ca s poat )i de voi priceput # 4u v mai chinuiţi )aptele celorlalţi s le socotiţi. c$nd alţii v apostro)eaz 9 <i1i +oi lumină.

ca să +ă ru0a1i . care este de oameni în mod încon'tient mult dorit # "ă binecuv*nte) să vă uniţi cu Mine. ca s împlinim cu !ine aceast misiune a 4oastr pe * m$ntul rom$nesc.rin . pentru c oamenii îl cheam pe cel r u.un!ători *e ale0erile +oastre 'i c veţi suporta consecinţele )aptelor voastre. cu care v îm!o& ţesc 'i su)letele vi le înzestrez cu putere 'i iu!ire.re1. pentru ca . ) r s încerc m s îi impunem 4oi sau voi. ca s devenim o )orţ mai puternic dec$t cea care aţi )ost voi p$n acum. ca pe un *ar *e mare . m$n&$iere.con)orm judec ţilor voastre. a1i . un anumit mod de viaţ sau o anumit comportare# Sunte1i li4eri să face1i tot ce *ori1i. înc$t tre!uie l sat s tr iasc dup re&ulile ei 'i dup propria-i con'tiinţ . dar dac veţi uni )orţele voastre. 33 . doar s )iţi con'tienţi c sunte1i răs.utea a*uce lumină -n oraşul acesta' . dar nu v l saţi învin'i# /u sunt cu voi 'i r m$n cu voi acum 'i-ntotdeauna# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 2$(11(2007 5acea Mea v-o dau vou . ale &$ndirii voastre 'i ale vor!elor voastre# Amin9 Comunicarea Tatălui Ceresc' 25(11(2007 5ine aţi venit în casa 3ea pentru a v ru&a 'i pentru a )i una înaintea 3ea9 Sunteţi aici din -oia 3ea cea S)$nta.entru acest oraş. aţi putea )ace o mic parte din %ucrarea 3ea. care este at$t de n praznic invadat de )orţele întunericului. lumina pe care o avea 'i ca un soare str lucea# Acum el este înne&rit de c$t este de pone&rit 'i de aceea este at$t de o!ositor traiul pentru ai s i locuitori# . )iecare su)let )iind o individualitate at$t de !ine conturat . pomenesc numele s u 'i de aceea ora'ul acesta 'i-a pierdut lumina de alt dat . pe care vreau din nevoi s -l iz! vesc# "e aceea ispitele sunt at*t de multe şi at*t de grele c*nd doriţi să vă &nt*lniţi la rugăciune. c$nd co!or$t voi )i s v aduc lumina cea de Sus d ruit .rin ru0ăciunea +oastră şi a Mea Milă şi #n*urare' să-l sal+ăm *in -ntunericul care l-a cuprins 'i s -i red m lumina cea de nedescris# 4u este o misiune u'oar aceasta care v-a )ost înm$nat .re!en1a Mea în casele voastre.îndemn s v ru&aţi.

prin mâinile voastre. dar s acceptaţi s 'i su)eriţi. ca s pot intra în ele 'i s -3i )ac l ca' preas)$nt împreun cu :iul 3eu Iu!it 'i S)$nt9 % saţi-3 s intru mai ad$nc9 "erta1i . tot de la /l iertarea o c p taţi9 -oi doar s vreţi. 0/n*i1i-+ă la <iul Meu şi ru0a1i. s cereţi s iu!iţi 'i de îndat o s 'i primiţi.ciune c$'ti&at fără stăruin1ă -n*elun0ată# -edeţi aceasta în viaţa de zi cu zi.e cei ce +ă su.ără2 Iertaţi că nu ierta1i *e la +oi.ortant -n +ia1a +oastră' care +a sc. c ci mare nevoie are lumea s )ie m$n&$iat 9 % saţi-3 s -i m$n&$i pe cei în su)erinţ . ) r s ai! binecuvântare Divină.alinare 'i tot cea ce voi mai aveţi nevoie9 +opiii 3ei în&$nduraţi.im4a -nsuşi cursul +ie1ii +oastre.as -ntro *irec1ie sau alta. de la &$nduri pleac totul# /le sunt r d cina din care iese ro*ul-Cu+/nt 'i apoi în) ptuim tot &$ndul# 4oi. c ci înapoi s )aceţi pasul nu veţi mai putea# >ot ceea ce s-a ) cut este !un ) cut.as im. ci tot de la "umnezeu iertaţi. iar dac nu v consultaţi cu +ei de Sus e8ist o mare posi!ilitate ca voi s &re'iţi# :aceţi pasul cu +ei de Sus. ci totul este trec tor# spun &$ndiţi-v pro)und. ) r s v &$ndiţi la tot ceea ce presupune acel lucru în pro)unzimea sa 'i pe o perioad lun& de timp# -oi acţionaţi doar pe moment ) r s v &$ndiţi. c ci voi vedeţi lucrurile unilateral. iar nu pe a altuia 'i în nici un caz s nu )aceţi voia voastr . pe cei c zuţi în dezn dejde. prin gurile voastre şi prin !ntreaga voastră fiin ă. <i1i 4l/n!i' ca să-Mi semăna1i Mie 9 :iţi cu inimile lar& deshise. cu îm!un t ţirea voastr cea pe din untru 'i cu l sarea voastr în m$inile 3ele. precum nu este nimic ve'nic pe * m$nt.ca )l să +ă ins. av$nd o putere ener&etic deose!it 34 . pe cei oropsiţi. c pentru )iecare lucru mic tre!uie a v str dui# >ot a'a este 'i cu viaţa spiritual . pentru a nu re&reta.ire' să face1i numai 3oia Sa. veniţi. ca s r m$neţi pe ) &a'ul cel !un. c viitorul voi nu-l 'tiţi. pentru c nu e iu4ire fără suferin1ă 'i nici reuşită fără efort 'i nici -n1ele. de reparat uneori nu se mai poate repara 'i voi amarnic &re'elile vi le veţi re&reta# <i1i aten1i atunci c/n* face1i un . ri*ica1i-+ă 0/n*ul la Cer -nainte *e a face un . cel ) & duit de >at l 3eu 'i ca s -% urmaţi pe :iul 3eu mereu# <i1i aten1i la 0/n*urile +oastre. veţi c$'ti&a mai mult dec$t toate planurile ) cute zadarnic pe * m$nt# 4u-i plan care s ţin . ca la 3ine ajutor s a)laţi9 -eniţi iu!iţilor 'i m$n&$iaţi-i pe ceilalţi la r$ndul vostru.

de durere.oartă cu sine ener0ii ne0ati+e' pe care le r sp$nde'te în jurul sau 'i -i -n*olia!ă .ristos# *acea 3ea v-o dau vou 9 %uaţi. ca s v asi&uraţi protecţie împotriva acestora 'i s c p taţi ajutor de la al vostru scump 3$ntuitor# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 2$(11(2007 *ace vou .oate sc. <i totu'i ajutor de Sus speraţi9 Dar *e ce nu face1i ceea ce +ă cer= /ste meritul vostru sau al 3eu acest * m$nt. putem lucra doar cu &$ndul# -oi mai aveţi multe de înv ţat. mereu vie 'i la îndem$n . ei 3 întrea! 2 'ar. atunci c/n* omul . de e)ectele pozitive sau ne&ative pe care între!uinţarea acestuia o poate na'te în voi sau în ceilalţi. De ce nu mul1umi1i . &ustaţi din ea.. pentru )iecare raz de lumin .entru tot ce .a4ili sunt *e multe răută1i şi 4irui1i-i cu ru0ăciunea +oastră. pentru 35 .uterea 0/n*ului +ostru. p$n c$nd veţi 'ti &$ndul a vi-l )olosi în direcţia pe care "omnul o va dori# 3oi sunte1i inconştien1i *e . . dra&i copii9 4u mai z !oviţi ca întru înt$mpinarea 3ea s aler&aţi9 -eniţi9 -eniţi s 3 îm!r ţi'aţi9 /u vin la voi cu !raţele deschise 'i a'a Mă arăt +ouă ca un nor luminos 'i co!or la voi voios. 'oamne mai mult nu se poate.oadele care pe el sunt. îns în sensul nedorit de +ei de Sus.im4a ener0etica locului 'i poate transmite celorlalţi numai &$nduri !une. <i nici ei nu 'tiu de ce o )ac# (i vedeţi cum în )iecare zi se z!at ca pe'tele pe uscat. care îi va ajuta 'i pe o scar superioar ener&etic îi va urca# >ot a'a se înt$mpl .rimi1i' pentru )iecare )irimitur de p$ine 'i pentru )iecare can de ap pe care o aveţi prin 5un voinţa 3ea +ereasc . cum aler&aţi în&$nduraţi 'i cum ochii spre +er nu vi-i în lţaţi.e to1i ceilal1i# 5rusc apare o stare de an8ietete. c$t de pl cut este 'i c$t de m$n&$ietoare 'i de . <i tot ceea ce am creat.de puternic .vedeţi pe str zi. în mediul înconjur tor 'i în relaţiile dintre oameni# >otul depinde de &$ndul vostru9 8n om cu o -ncărcătură ener0etică 4ună . /u al vostru Iu!it . (i vedeţi cum de'i /u le o)er de toate.ar aduc toare# 4u ezitaţi 'i celorlalţi s o daţi# -edeţi !ine c$t nevoie este de ea în lume# (i vedeţi pe oameni cum alear& . uneori chiar )izic 'i de am r ciune# <eri1i-+ă *e aceştia' căci ca.

"e ce nu spuneţi2 Mulţumesc 'oamne. tre!uie s-o )aceţi voi mai des 'i mai cu spor.entru a fi a. p$n în momentul acesta.us mai -nt/i. pentru c ceilalţi n-o )ac.oi +ă -nce.entru care +oi +-a1i ru0at' *in ia* s-au eli4erat şi acum ele sunt la cură1at # 3ă aco. pentru )iecare picur de ploaie 'i pentru )iecare adiere a v$ntului.an0.entru purtarea Mea de gri ă fa1ă *e +oi oamenii' a. De ce sunte1i nerecunoscători 'i c$nd plou spuneţi2 De ce plouă+ 3. iar sufletele . Mulţumesc! pentru ca s v înv ţ s mulţumiţi. pentru că El a salvat planeta voastră #ăm*nt. Mulţumesc! a.entru darurile Mele şi . mulţumiţi #reasf*ntului M*ntuitor &$ndinduv mereu.ăra1i *e *u. care vrea s % cunoasc 'i s -% iu!easc # Amin9 36 .oi "-am cerut 5ărintelui Ceresc# A'a a' vrea 'i de la voi s spuneţi mai înainte de a începe cererile voastre. a'a cum este ea# /ste darul S u pentru voi oamenii 'i-<i arat prin ea îns 'i dra&ostea Sa. c$nd v ru&aţi.urile rele 'i de orice nepl cere pe care v-ar putea-o aduce ele 'i pentru ca s dormiţi lini'tiţi la casele voastre.e1i !iua cu ru0ăciunea' cu cererea şi cu tot lucrul cel 4un# Amin9 Comunicarea Sf/ntului 9r. at$t de minunat 'i at$t de cald . care înc lze'te orice su)let. aşa cum )u "-am mul1umit Tatălui Ceresc c/n* "-am cerut orice lucru Ceresc sau 5ăm/ntesc# A'a cum )u "-am s. de s"ar opri odată! Iar c$nd nin&e2 De ce ninge+ 3. cât e de frig afară! "e ce c$nd !ate v$ntul îl apostro)aţi 'i )urio'i spre el privirea vi-o îndreptaţi.el )+0u*iil' 2$(11(2007 . că din somn mă tre)esc! 3ă s. a voastr mulţumire# /l are nevoie s aud aceste cuvinte din &urile voastre. să%.mulţumesc 'i eu pentru ru& ciunile aduse pentru su)letele celor adormiţi.ăr -n !alou Sf*nt de #rotecţie . c$nd ajun&eţi 'i c$nd "omnului o s -I mulţumiţi pentru tot ce de la /l primiţi# 4u 'tiţi voi c$t !ucurie (i aduce "omnului vostru. c tre 3ine sau c tre 3aica 3ea sau c tre cine aţi vrea9 S. prin S*ngele Său cel Sf*nt. "oi Îi sunteţi datori cu viaţa. că fără El voi nu aţi mai fi.)iecare m$n&$iere a Soarelui. în raport cu care eu mi-am împlinit misiunea.un )u.une1i mai -nt/i cu+inte *e mul1umire şi-Mi a*uce1i Sla+ă Mie .

pentru ca Eu asta am nevoie să primesc de la voi. oamenii şi vreau să primesc asta prin voi. c ci misiunea tre!uie s vi-o îndepliniţi 'i s nu v mai socotiţi# -eniţi. a unuia )aţ de cel lalt. dra&i copii9 /u nu v las or)ani.Comunicarea Domnului "isus &ristos' 02(12(2007 *ace vou . pe care spre +er le în lţati# Să fi1i uni1i -ntre +oi 'i mereu s v ru&aţi. pentru ca dra&ostea voastr .audă Mie şi 5reasfintei Mele Maici# 2cesta vreau să fie un grup de rugăciune care să &nalţe spre Cer mai mult c*nt de laudă. chiar c$nd Ioana cu voi nu va mai )i. v ru&aţi 'i darurile 3ele le luaţi.!inecuv$ntez9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 02(12(2007 *ace vou . S%1 lăudaţi şi #reasf*nt /umele Său să%. ca 'i altora s le purtaţi. dra&i copii9 *ace pentru voi va )i dac veţi continua 'i v veţi ru&a. dec*t cereri. c*ntaţi! 4u v temeţi. asta vreau !ine s-o 'tiţi. nu altul. 2cesta va fi locul vostru de &nt*lnire 'i de acum înainte. c ci nu veţi r m$ne sin&uri9 /u voi )i cu voi 'i voi porni în căutarea voastră pentru a v aduna la sfântul grup de rugăciune ca să-Mi a*uce1i . ca dra&ostea s se înmulţeasc în voi 'i s )iţi mai vioi# . care v vor însoţi întotdeauna c$nd voi v veţi ru&a 'i voi pune început în lucrurile 'i în ru& ciunile voastre. c*ntaţi Maicii Mele Sfinte imnuri de laudă. c ci prin el v voi comunica care este -oia 3ea. c ci adev r v spun. protej$nd acest &rup de ru& ciune 'i pe voi toţi 'i s v !ucur 37 . s în)loreasc 'i s)inte roade s rodeasc # Să vă rugaţi c*t puteţi de mult şi să%. precum 'i !inecuv$nt rile 3ele. mai multe mulţumiri. nu veţi a)la# Aceasta este -oia 3ea9 S v ru&aţi cu 9catistul Dra0ostei Dumne!eieşti. pentru ca /u l-am ales 'i r m$n consecvent ale&erii 3ele# 4u v mutaţi din cas în cas 'i nici alt loc nu c utaţi. cum acum nici nu &$ndiţi# >re!uie doar s v ru&aţi ca s -l descoperiţi 'i de el s nu v îndoiţi. c ci alt communicator o să primiţi . s creasc .

audă şi #reamărire a Sfintei $reimi şi rugăciuni &nc(inate Mie şi +ă +a fi 4ine# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 04(01(200$ *ace vou . cu pace 'i iu!ire# Ceilalţi nu vor putea să intre. de ru& ciune. c ci doar a'a se vor putea eli!era 'i spre o viaţ mai !un s se îndrepte# Amin9 3$ . ca s )ie incluse toate cele de tre!uinţ su)letelor voastre. 5inecuv$ntez aceast cas 'i pe toţi cei care intr în ea cu &$nduri !une. ca s asculta i 'i să !mplini i cuvântul #eu# -e&heaţi asupra voastr în'iv 'i consultaţi%vă &ntre voi. incluz$nd totodat ru& ciunile care s v înalţe spre +eruri# Citi1i multe 2catiste de .inimile. rug*ndu%vă &mpreună. dra&i copii# --aţi reînt$lnit cu !ine în acest an. pentru că vă cunosc at*t de bine şi ştiu dinainte orice mişcare de%a voastră şi orice g*nd &nainte ca voi să%l fi ştiut .!inecuv$ntez pe )iecare în parte. care vine spre a )ace a 3ea -oire 'i spre a împlini cu dra&oste tot ceea ce a r mas în anul trecut 'i ce mai aveţi de împlinit în anul acesta. ca s )ie decizia !un # /u faceţi nimic fără rugăciune şi fără a Mea binecuv*ntare! S v înt$lniţi 'i miercurea 'i duminica. r sti&nindu-v patimile 'i eli!er$ndu-v de tot ce este r u. ştiind dinainte tot ceea ce fiecare va face pentru Sf*nta "oia Mea. con)orm *lanului 3eu "ivin# . pentru c Eu nu le voi da voie ca să spurce acest loc de rugăciune( (nv ţaţi unii de la ceilalţi cum s v comportaţi. înainte de a lua o decizie. pe care de multe ori îi desconsideraţi# Ditaţi-v în jurul vostru 'i )ie-v mil de su)erinţa multora. care v prive'te ca &rup. în m sura în care timpul v va permite aceasta 'i veţi putea 'i nu mai a'teptaţi ca s v împin& din spate cineva# "estule sunt ru& ciunile# -eţi ale&e din ele dup cum v voi inspira /u 'i S)inţii vo'tri (n&eri * zitori. ru&$ndu-v a le-o alina 'i a le da putere din *uterea 3ea. lu$nd ceea ce este mai !un de la )iecare 'i lu$nd aminte )iecare la neajunsurile sale. dintre cei mai mici ai vo'tri. ca s nu )ie cel lalt judecat 'i s nu )ac nici un p cat# -oi priviţi în untrul vostru pentru a vedea c$t de sla!i sunteţi 'i c$t de neajutoraţi 'i veţi înţele&e mai !ine dra&ostea de care )iecare are nevoie.

iubiţi cu adevărat pe 'umne)eu# +$nd iu!e'ti cu adev rat pe cineva te încrezi în el din toat inima ta# +$nd iu!e'ti e'ti vesel 'i încrez tor.arul S u.entru )l o face1i ci tot .arul %ui "umnezeu. "e ce v temeţi de soţii vo'tri.e +oi multe +-a -n+ă1at -n tot acest tim.2 >sana Celui 5rea-nalt care . lumin din %umina Sa v va d rui 'i oric$t de înc p ţ$naţi aţi )i. )l p ze'te la c p t$iul vostru. dac )aceţi altuia un !ine. "e ce v temeţi de r ul care acum domne'te în lume.arul ce pentru voi în acea zi îl va d rui# )l v va deschide lar& porţile Sale# Desc. *e c/n* la ru0ăciune +-a1i a*unat2 >sana2 Să-" !ice1i şi +oi căci +-a scos *in multe ne+oi' fără să o conştienti!a1i2 3ai t$rziu a!ia o s realizaţi ce a ) cut )l pentru voi. ce lor li s-ar d rui dac doar 'i le-ar dori# >re!uie s )ii deschis ca s prime'ti . Care nu )l este +el ce v iu!e'te./nă c/n* a*ormi1i 'i ui în &$nd 4umele s -I 'optiţi.aruri mii 'i mii. <i v d . &$ndindu-se la ce o s v o)ere a doua zi 'i la ce daruri )l v va d rui. )l tot v va !irui 'i supu'ii ui veţi deveni# Amin9 3% . iar acest lucru este pentru voi destul de &reu.i*e1i-+ă şi +oi ui' căci nu . Care nu )l spre voi prive'te cu ochii S i !l$nzi 'i r !d tori. c ci ) r )l nici 5inele nu vi se poate înt$mpla. c ci nu%. c ci sunte1i ale Sale oi' oi cu 0ri7ă alese' *in ?ră*ina @aiului trimise . spre a )ace un #ăm*nt bun. curat şi sf*nt.e 5ăm/nt' nu .Comunicarea Maicii Domnului' 04(01(200$ 5inevoi cu !ucurie s stri& cu (n&erii2 >sana Celui ce o să fie -ntre +oi . 'tiind c ai cu tine un + l uzitor S)$nt# -oi mereu v îndoiţi.este mult tim. c ci a'a )l v va înveli.aruri pentru a doua zi 'i &rijuliu este pentru a nu v lipsi nimic din .entru +oi2 +u lumin în su)let presar !un tate# Amintiţi-v de )l în toate9 ui tre4uie să-" mul1umi1i *e c/n* +ă tre!i1i şi . spre a-i împodo!i pe oameni cu . înc din timpul somnului vostru# )l v pre& te'te mari . v temeţi 'i ezitaţi. de c$nd v treziţi 'i p$n adormiţi 'i chiar în timp ce dormiţi. dar un lucru îl uitaţi. dar nici r ul s se întample ) r S)$nt -oia Sa# A'a c de ce v temeţi 'tiind c )l v va p zi.

!inecuv$ntez 'i v iu!esc9 *ace vou 9 Amin9 Comunicarea Du.pentru c s r! torile a!ia apuse le-aţi petrecut în pace 'i în deplin înţele&ere unul cu altul.Comunicarea Tatălui Ceresc' 04(01(200$ 5inecuv$ntarea 3ea s co!oare peste voi. chiar dac nu vor s se trezeasc # Spuneţi-le ce ar tre!ui s )ie 'i )olosiţi toate armele împotriva r ului care împ ienjene'te acest * m$nt# +iţi cura oşi! 3ăul nu vă poate birui at*ta timp c*t Eu cu voi voi fi şi ridicaţi sufletele voastre spre Cer prin rugăciune.ului Sf/nt' 04(01(200$ *ace 'i !ucurie de la >at l 'i de la 3ine v spun )u' Du. ca s v v d vioi# "e dra&ul vostru am creat acest * m$nt. pe care 3i-am pus în &$nd s -l trans)orm într-unul S)$ntB 'i din întunericul care l-a ro!it /u s îl ajut s se )ac din nou curat. c$nd sunt ) cute cu adev rat smerenie 'i cu su)letul curat# Sunt 4ucuros2 . p$n la cele mai importante 'i de valoare# -oi nu 'tiţi c cele mai mici lucruri devin cele mai importante 'i mai pl cute 3ie. !inecuv$ntat. încep$nd de la lucrurile mai m runte. a'a cum cu toţii s o )ac ar )i tre!uit. c ci doar a'a veţi putea c$'ti&a lupta ce se d acum pe * m$nt# 40 . com)irm$ndu-v tr irea dup modelul s)$nt# . ca să fie Sf*nt /umele Meu Slăvit 'i s pot s co!or de )iecare dat # Am nevoie de îndreptarea pe o cale mai !un . &n care Eu v%am reunit. cu bucuria de a vă regăsi &n acelaşi sf*nt grup de rugăciune. pe care /u cu dra& s calc 'i s -l scutur de p cat# 2m venit cu bucurie. de c(emarea voastră dintr%o inimă sinceră şi curată 'i de tot ceea ce mai puteţi s -3i o)eriţi. c ut$nd s 3 s r! toriţi pe 3ine.ul Sf/nt' 5uterea +oastră .e 5ăm/nt# %ucraţi p$n c$nd puteţi în via cea cereasc 'i a utaţi%i pe cei care dorm să se tre)ească. pe :iul 3eu Iu!it. cu at$ta !ucurie. scuturaţi-i !ine. dra&ii mei copii 'i s v d ruiasc înţelepciunea 3ea cea "umnezeiasc 9 +u at$ta dra& am co!or$t la voi. nel s$nd la o parte ru& ciunea.

vă spun că mai mari !aruri dec*t greutăţi vor fi.c ci sunt c i ascunse care tre!uie descoperite 'i dureri multe care tre!uie dep 'ite. căci pun*nd &n balanţă tot ceea ce veţi primi. spre a le împlini sarcinile pe care "omnul vi le va d rui. c ci mari poveri s-au pus asupra voastr . ca s puteţi )ace un pas înainte 'i s împliniţi -oile 3ele multe. cu !l$ndeţe v vor!e'te 'i cu dra&oste s)$nt v pov ţuie'te s )aceţi 'i voi la )el# "ocea voastră să fie bl*ndă. să vă spuneţi cuvinte de reproş unul altuia şi să vă acu)aţi pe nedrept pentru toate nimicurile acestea # *riviţi cerul c$nd înseninat este. fie Slavă şi 2leasă #reţuire! Sunteţi ner !d tori în a schim!a multe lucruri. rapide 'i corecte in)orm ri 'i mari realiz ri v a'teapt în anul acesta care a!ia a început# 'e aceea să nu vă temeţi. &nsă. care sunt cele mai importante.aruri."eg(eaţi mult! . în mod &ratuit. asemenea p s rilor care c$nt spre Slava %ui "umnezeu >at l. mari . sunteţi mai pre os dec*t acestea. dra&i copii9 . pentru a v iz! vi de toate neputinţele voastre trupe'ti 'i su)lete'ti care nu v las s urcaţi spre +eruri 'i s stri&aţi >at lui +eresc2 Mărire şi &n veci . Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 06(01(200$ *ace vou . F$ndiţi-v la z$m!etul pe care l-aţi putea. v z$nd ce vreţi s )aceţi pentru mulţi# 3ari poveri.aze de )elurite tre!uinţe /u peste voi co!or. 41 . o)eri 'i care ar aduce oamenilor multe !ucurii# F$ndiţi-v la dra&ostea cu care aţi putea iu!i 'i la preţuirea cu care i-aţi putea preţui# Sau mai !ine amintiţiv c$t de mult v !ucur înseninatul &las al +elui care. mari !inecuv$ntari 'i e)ective întrajutor ri. aduc$ndu-I pream rire 'i în ea smerit preţuire. /u al vostru Scump 3$ntuitor.ui 'umne)eu şi spre bucuria oamenilor . care c*ntă spre Slava . c ci nu faceţi dec*t să vă igniţi reciproc. ru&$ndu-se ele însele s )ie adev raţi slujitori ai >at lui +eresc# "oi. ) r a le acorda importanţa cuvenit celor mărunte.ui să%. a'a s înc peţi 'i voi în lumea mare. a'a cum astrele sunt între ele 'i cum )iecare dintre ele las loc 'i celeilalte. atunci c$nd soarele zam!e'te 'i )iţi 'i voi uniţi între voi. fiindcă sunt cele mai multe şi apar !n via a de zi cu zi.

c ci ea s rac este 'i în )ocul p catelor ei se perpele'te# "ar înt$i îm!o& ţiţi-v pe voi. de înţele&ere. c ci nu este om fără greşeală 'i )iţi !uni slujitori unul altuia. pentru ca )iecare dintre voi s -'i ai! locul s u 'i s poat lucra pentru S)$nt -oia 3ea# +iţi răbdători unul cu celălalt. +$ţi )aceţi ceva. ca 3ie s -3i slujeasc # "oioşi să fiţi. c ci mereu v poticniţi. tot ce e în jurul s u s-ar trans)orma9 C*nd iubeşti te dăruieşti şi doar binele celuilalt &l doreşti! +$ţi dintre voi )aceţi asta. +$ţi vreţi s schim!aţi ceva. pentru a li se deschide oamenilor ochii. care nu vor s înţelea& c ) r 3ine nimic nu pot s )ac # "ine o vreme c*nd cei buni vor răm*ne. doar ea s le primeasc 'i s le doreasc . iar cei r i. c ci tot ce-i !un vine din +erul S)$nt# *ri!e&iţi mereu 'i nu înţele&eţi c$t de simpl este iu4irea 'i c ea este soluţia la tot ce este. ci din voia lor. c$nd de &reut ţi v loviţi# +ei mai mulţi dintre oameni sunt a'a 'i nu înţele& pe de-a-ntre&ul iu!irea 3ea# C9 "ac ar înţele&e-o cineva. ca /u s )ac ce vreau cu voi spre l murirea multora din poporul vostru.care-i &ata de pieire. dar nici voi pe deplin nu iu!iţi. tot ar valora 42 .arurile 3ele. ca s aveţi ce s d ruiţi lumii acesteia# At$t de s race îi sunt visteriile 'i at$t de !o&at este 3ila 3ea 'i vreau s o umplu pe ea cu toate .'i pentru a-i )ace s înţelea& c lumea &ntreagă este seacă+ Seac de putere. seac de mil . pentru !inele acestei lumi.pentru a li se ar ta oamenilor calea. C*ţi vă oferiţi sufletele pentru a vă răstigni &mpreună cu Mine . nu din -oia 3ea. seac de iu!ire. unul c$te unul# -eţi vedea cum se cur ţ * m$ntul. de cei pe care-i ajutaţi# 0inecuv*ntaţii Mei copii. ) r s v pese de )elul în care sunteţi trataţi. c ci ei au cerut-o prin )aptele lor 'i prin neru'inarea lor# -oi v str duiţi. ridicaţi%vă privirea &nspre Ceruri. vor disp rea. . căci de acolo vine m*ntuirea! (n zadar o c utaţi aici pe * m$nt. copiii 3ei dra&i. dec$t iu!ind 'i d ruindu-v su)letele. a fost şi va urma 'i asta e de c$nd lumea. de !ine 'i de s)inţenie9 -oi tre!uie s-o îm!o& tiţi. .care este destul de cuprinz toare. trupurile 'i întrea&a voastr )iinţ . nu doar de acum# <i voi nu veţi putea schim!a mersul lumii acesteia. trec$ndu-v cu vederea toate &re'elile voastre. care nu au vrut s se întoarc la credinţ . . c(iar dacă totul &n urul vostru pare amar. c ci lupta voastră nu este &n )adar şi c(iar dacă un suflet voi aţi salva.

Arhan&helii 'i (n&erii. lau*ă care-" a*uce Tatălui mul1umire' 4ucurie şi care sc. spre întrajutorarea sa# Aceasta 'i mai mult îl va ajuta spre îndreptarea 'i spre m$ntuirea sa# -eniţi copiii 3ei la 3ine. curaţi s rezistaţi# Apoi pe cei mai apropiaţi. c ci se vede c$t de mult v doriţi ca tot ce )aceţi s )ie !ine primit înaintea >at lui +eresc 'i ca e)orturile voastre s aduc roade pe * m$nt. cu c$t 43 .im4ă mult a Sa' -n ra. împlinind tot lucrul cel s)$nt# 5ucuro'i sunt .eruvimii. c ci v ajut m 'i 4oi.mult &naintea Mea. mame 'i taţi 'i pe toţi pe care-i vedeţi neajutoraţi# +$nd vedeţi un s rac pe strad miluiţi-l. c ci nu v este u'or ca în lumea aceasta plin de p cate. ) r ca s ai! pe cineva la c p t$iul lor# :aceţi ce puteţi voi pentru omul care tocmai s-a stins din viaţ . pe cei pentru care v ru&aţi. c$t de mic . ale )iec ruia.invit spre drumul &reu# Mă rog pentru voi. El pe oameni nu i%ar mai pedepsi 'i tot binele pe #ăm*nt ar domni# "ar pentru c voi oamenii pre)eraţi s )aceţi alte lucruri. c$t 'i cu o ru& ciune. de lauda voastr adus *reas)intei >reimi. . să fiţi i)băviţi. spus din su)letul vostru. s v umplu su)letele cu .arurile 3ele. precum 'i ru& ciunile de Slav aduse 3ie 'i S)intei >reimi 'i v sunt recunosc toare pentru a voastr str danie mare. at$t de tre!uincioase vou 'i at$t de cu dra& o)erite de 3ine 'i de S)$nta 3ea >reime.arul S u# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 06(01(200$ *ace 'i iu!ire peste voi 'i întrea&a lume9 +unosc durerile voastre. ridicaţi la cele cereşti şi să aibă gri ă 2totputernicul 'umne)eu de voi toţi 'i de cei din )amiliile voastre.%ar slăvi.e +oi să +ă sal+a1i. at$t cu un ! nuţ sau cu ceva de m$ncare. Sera)imii. m*ntuiţi.ort cu +oi' 3oire# *entru c dacă toţi oamenii . dar 'i de cei care sunt lipsiţi 'i nu au ajutor 'i sin&uri în lume mor. cu totul ne)olositoare vou .iu!esc 'i v !inecuv$ntez9 +a o 3ama Iu!itoare v str$n& la pieptul 3eu# . /l v ra!d cu în& duinţ cereasc toate. pe cei care sunt surori 'i )raţi. nep sarea voastr în raport cu cele s)inte 'i mult dra&oste v d ruie'te 'i de acum înainte# . (n primul r$nd. ve&hind totodat ca întotdeauna s -I slujiţi +elui care v ţine în viaţ 'i v d .

cu /oi cei de Sus. de orice boli trupeşti şi sufleteşti. care acum s v$r'iţi misiunea voastr pe * m$nt# @u0a1i-+ă mai mult2 /u este altă cale şi nici dar mai mare ca acesta *e a +ă ru0a' c ci "omnul v va ajuta prin prea 3are 3ila Sa. c ci v întoarceti în acela'i punct din care aţi plecat# .!inecuv$ntez 'i /u. din tot su)letul. s%ar &nt*mpla minuni cu voi 'i v-aţi simţi mai u'ori 'i mai vioi# (ncerc$nd s le rezolvaţi sin&uri pe toate veţi constata c nu se poate 'i c zadarnic este str dania voastr . (l iu!esc pe "omnul Iisus. ale celor care cred că vor fi vindecaţi prin puterea vindecătoare a 'u(ului Sf*nt. at$t voi c$t 'i cei pentru care v ru&aţi.rotiţi p$n ameţiţi 'i tot nu reu'iţi. ca în ziua s r! torii mele s aveţi mari daruri. lucru cunoscut 'i ast zi prin puterea vindecărilor Sale. printre care 'i acela de care m-am învrednicit 'i eu în vremea venirii mele pe * m$nt. ca s )iţi cu toţii vindecaţi# Amin9 Comunicarea Tatălui Ceresc' 0%(01(200$ *ace vou . la 5otezul în apa Iordanului. dacă aţi şti să &mpărţiţi sarcina voastră.putem 'i împreun o s )acem s )ie !ine 'i pentru el. 3$ntuitorul meu 'i al vostru. de a%. chiar dac nu atunci c$nd voi vreţi9 +hiar dac nu sunt toate a'a cum le &$ndiţi. ca s v iz! veasc 'i pe voi. la plecarea sa din lume 0se referă la nea #etrică1# Comunicarea Sf/ntului "oan Bote!ătorul' 06(01(200$ . /l este scut 'i ap rare.pace 'i nu +ă os/n*este' *ec/t *acă +oi nu +re1i să fi1i m/ntui1i # >oate c$te sunt în planul %ui le împliniţi 'i atunci c$nd nu &$ndiţi ajutorul %ui îl primiţi. în r z!oi . S)$ntul "omnului. dra&i copii9 *ace 'i su)letelor voastre at$t de întunecate uneori# "ar din cauza multor nevoi care apar în viaţa voastr . de 44 . 'i m ro& %ui. care uneori nu este deloc u'oar . vedea pe 'omnul Sf*nt cu oc(ii minţii mele omeneşti. dar 'i cu ochii trupe'ti. îns dacă a utorul Meu l%aţi avea.

!inecuv$ntez ca întotdeauna s -3i purtaţi vie amintirea. încerc$nd în tot timpul s )iţi pe placul %ui .ui 'umne)eu 2totputernicul. să Mă pomeniţi &n g*ndurile voastre.ui să%. mulţumiţi şi recunoscători să%.ristos# 4u este timp de pierdut# (n tot locul 'i-n tot minutul este c$te ceva de ) cut. c ci nu-i este dat omului s )ac lucruri m reţe 'i nici chiar m runţele.upeţi le& turile care v ţin str$ns le&aţi de acest * m$nt 'i l saţi-v su)letele s z!oare. ) r de "omnul s u# .ea1i mult9. c ci va veni timpul c*nd numai faptele voastre cele bune vă vor putea a uta.&ndată aţi lucra numai "oia Mea şi v%aţi face părtaşi bucuriei Mele cereşti. dorinduv înc lucruri p m$nte'ti. au at$ta !ucurie acolo Sus în +eruri înc$t nu le mai lipse'te nimic# 45 . ca 'i ceilalţi s )ac la )el. lupt$nd pentru lucruri materiale 'i mai puţin pentru cele spirituale. doar c voi nu vă daţi seama c*t este de important fiecare ceas care de Sus vi s%a dat. ţin$nd înc la voia voastr . pe care o simt doar sufletele cu totul devotate Mie# 6u mai r/*e1i fără rost2 3ai !ine petreceţi-v timpul mai cu rost. c*t şi pe cei răposaţi. care v ţine pe voi 'i tot * m$ntul# . să%i a utaţi at*t pe cei vii. . atunci c*nd veţi da socoteală &n faţa Mea. nepotrivite pentru un cre'tin adev rat. at$t cu ru& ciunea c$t 'i cu )apta voastr .arul "omnului. care de'i par adev rate sunt )alse în realitate 'i v aduc doar !ucurii trec toare. )acem în parte -oia 3ea# .ca s nu )iţi )uraţi de aparenţele acestor vremuri. at$t cu &$ndul c$t 'i cu îndemnul. 3e0. &mplinindu%Mi "oirea 'i încerc$nd pe c*t puteţi. care 'tie !ine misiunea care de Sus i s-a dat# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 0%(01(200$ "ă binecuv*nte) 'i vă mulţumesc pentru e)orturile depuse ca s 3i se împlineasc -oile 'i pentru ca )iecare în parte. )băt*ndu%vă să placeţi oamenilor şi nu .spun &n parte pentru c nu sunteţi pe deplin deschi'i -oii 3ele celei S)inte. fiţi! . c ci ele au at$ta nevoie de .c ci /l v ţine în viaţ ca s nu pieriţi# : r a Sa putere voi aţi )i )iinţe at$t de puţintele înc$t nici cele mai elementare lucruri nu le-aţi putea în) ptui.

iu!iţilor9 4i vă poftesc &n rugăciune &n cinstea Sfinţilor Mei. mani)estate la nivel p m$ntesc# "ai celor care ştiu şi nu fac! . ci 'i acele nevoi cere'ti. pe care din ve'nicie le pre& tise pentru voi. *atori sunte1i să şi e:ecuta1i9 +eea ce nu puneţi în practic se va întoarce împotriva voastr . duios 3i-e &lasul ce voi îl auziţi 'i dra& (mi este aceast )iic prin care &l suiesc.'i drumul printre pericole vi-l ocrotesc# :rumos /u v vor!esc. c ci 4oi îl vom ajuta 'i *utere de Sus el va lua. veţi înţele&e care este -oia 3ea. at*t cei pre)enţi aici de faţă. c nu puteţi vieţui ) r ei# <i ei sunt la )el de importanţi în planul 3eu de m$ntuire a lumii ca 'i voi. ca semn de r scump rare pentru p catele voastre 'i ca r splat pentru )aptele voastre cele !une# 3ă iu4esc2 . dar nu acum. c*t şi cei răi. care tr iţi pe * m$nt# Căci fără rugăciunile lor. tot ceea ce vreau de la voi# Sunt mari minuni cele &nt*mplate cu voi. dar oricum nu o veţi avea deplin . dar dragi Îmi sunteţi cu toţii. ci la momentul în care /u o s v deslu'esc pe îndelete. căci sunt ai Mei# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 0%(01(200$ *acea 3ea vi-o dau vou .Sufletul omului doar acolo Sus este fericit. +u r !darea de care dovad veţi da. c ci nu veţi mai putea spune că nu aţi ştiut. dac 3 va asculta# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 13(01(200$ 46 . at*ta timp c*t nu aţi făcut. c*t şi cei din lumea &ntreagă. pentru ca aşa 'omnul din vecie i%a sortit! *uteţi s c utaţi )ericirea pe * m$nt. doar voi ochi s aveţi s le vedeţi 'i inima plin de recuno'tinţ +elui care din multa Sa !un voinţ v-a trasat sarcini speciale 'i v-a dat s)$nta Sa întrajutorare ca s reu'iţi s împliniţi nu numai ceea ce doriţi. :iecare s -'i )ac partea sa. at*t cei buni. din ceea ce vă dau Eu să faceţi. dec$t în +erul S)$nt# Acolo v a'teapt +eata cea (n&ereasc spre a v conduce spre cele ale >at lui. pentru că nu aţi vrut. nu aţi putea face prea mult. )iilor.c ci os$nd î'i vor lua c$nd vor veni în S)$nt (mp r ţia 3ea9 <i voi care aţi ascultat. în mod concret. a Îngerilor Mei.

care sunt mai lene'i din )ire 'i care nu-'i doresc a lor m$ntuire# #rin rugăciuni şi sfaturi fiţi alături de ei! 3ulţi dintre ei nu vor. dezam &iţi )iind. în (n&ereasca 3ea (mp r ţie 'i c$nd nu veţi mai 'ti dec$t de !ine# 6n bine absolut vă va cuprinde! Iu!irea 3ea "ivina v va înv lui 'i de str lucirea 3ea cereasc cuprin'i veţi )i9 +iecare treaptă urcată vă apropie mai mult de Mine şi ferice de cei care%şi continuă urcuşul printre spini şi trandafiri. dra&i copii9 *ace cu !ucurie v-am adus /u de Sus. p$n c$nd sus pe munte au urcat# A'a se vor t ia din mintea voastr 'i se vor risipi toate durerile pe care le în)runtaţi acum. ridic$ndu-v su)letele spre cele +ere'ti. de cele p m$nte'ti# 5sta este rolul pe care%l are pe #ăm*nt omul' de a suferi! +ără suferinţă nu se pot urca trepte &nalte. + ci a'a veţi înlesni calea voastr ce duce spre +eruri 'i veţi per)ecţiona su)letele voastre mai mult chiar dec$t dac l-aţi judeca pe cel lalt# >rienta1i .re a*/nc' căci aşa +ă +e1i 47 . atunci c$nd v veţi înt$lni cu 3ine. căci aceia vor moşteni #ăm*ntul 'i împ r ţia ve'nic a iadului nu-i va cuprindeB !ucuro'i al tur$nduse +etelor (n&ere'ti care cu dra& c$nt 'i-% sl vesc pe "umnezeu# *acea 3ea s )ie cu voi9 <i-n urcu'ul vostru s nu o!osiţi. nu c nu pot s se m$ntuiasc 9 -oi iertaţi-i pe cei care &re'esc consider$ndu-se mai presus de voi 'i nu )iţi dojenitori9 Lăsa i"#ă pe #ine să"i muştruluiesc cu dulcea ă. 'i presupune o scar în lt care s )ac le& tura între +er 'i * m$nt# Scara se urc cu mare &reutate. oamenii. iar nu ale celorlal i. pentru c e departe de voi.ri+irea +oastră -ns. c ci nu sunteţi sin&uri9 3ama voastr e cu voi9 <i /u sunt cu voi. a'a cum pe * m$nt se urc un munte. 'tiind c mereu mai aproape de 3ine veniţi9 :aceţi pasul cu încredere. dar !ucuro'i sunt cei ce vor ajun&e în v$r)ul muntelui. aşa cum numai &u ştiu să fac şi strădui i"vă ca mai mult să vă vede i păcatele vouă !nşivă. !inecuv$ntaţii 3ei copii9 În urcuşul vostru )ilnic &ncercaţi să%i trageţi şi pe ceilalţi după voi. c ci vor uita su)erinţele pe care le-au avut de îndurat. nu se poate a unge la Cer. ca prin ea s v m$ntuiţi su)letele. pentru c 'tiu c nu sunt toate lucrurile a'a cum voi aţi vrea s )ie 'i c nu dup a'tept rile voastre se înt$mpl toate cele petrecute în viaţa voastr .*ace vou . dar resemnaţi-v c asta este viaţa pe * m$nt# 2sta este viaţa pe care aţi primit%o ca dar de mare preţ.

an0. la sfintele voastre rugăciuni. &n mod nevă)ut. cu dorinţa în su)let de a împlini a 3ea promisiune# 5inecuv$ntez locul acesta.c sin&uri nu sunteţi9 +redeţi în ceea ce nu se vede9 Credeţi orbeşte &n Învăţăturile Mele! . iat ce eu vou v prevestesc2 vin vremuri grele pe acest #ăm*nt. dar din ad$nc vin 'i . dac o s c utaţi.el )+0u*iil' 13(01(200$ 0ucuroşi să fiţi de 1aspeţii Cereşti pe care%i aveţi &n această )i alături de voi şi care participă.aruri 'i primiţi# /u vă mai pl*ngeţi! 4u v )ace !ine9 (mp rţiţi totul cu 3ine9 Asta este a voastr iz! vire# 3ugaţi%vă mai mult! .arurile # Din a*/nc +ine sufletul şi cere m/ntuirea# . c ci v înv ţ numai !ine9 +redeţi c puteţi9 . c ci de la credinţ pleac toate# Credinţa este ba)a pe care se aşea)ă toate celelalte virtuţi. ca în lume c$t tr iţi voi s nu dezn d jduiţi. la aceast ru& ciune. dar din ad*nc vine şi iu4irea2 "in ad$nc vin patimile.c ci veţi lua în dar pacea.!inecuv$ntez cu *acea 3ea +ereasc . o s a)laţi# În voi sunt pre)ent prin Sfintele $aine 'i a' vrea ca su)letul vostru s )ie m car la )el de primitor ca ieslea în care am venit ca M/ntuitor# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 13(01(200$ *ace vou . 5inecredincio'i copii ai >at lui +eresc. pentru c veţi )i în'elaţi# 'in ad*nc vine ura.ot din adânc vine şi ispita şi cere pedepsirea. dra&i copii9 5ucuro'i s )iţi c v-aţi înt$lnit din nou.cunoaşte mai mult9 4u v opriţi doar la supra)aţ . dintre cei adunaţi aici# . Credeţi &n Mine. c ci repede v ia valul lumii acesteia 'i din credincio'i v )aceţi necredincio'i 'i din vrednici 'i evlavio'i v )aceţi r i 'i necredincio'i. "in ad$nc. c ci de'i &reut ţi înt$lniţi pe m sura lor . esenţa pe care o purtaţi. în ad$nc cine sunteţi. cu care sufletele vă sunt &mpodobite. sfinţit prin rugăciune 'i pe )iecare în parte. ca s )ie "omnul în veci *reasl vit# Amin9 Comunicarea Sf/ntului 9r. care v umple inima 'i veţi înţele&e mai !ine cursul vieţii voastre p m$nte'ti 'i tot ceea ce mai aveţi de îndeplinit. 4$ .ca s se s)inţeasc su)letele 'i trupurile voastre.

<i )ericiţi vor )i cei ce vor r m$ne s st p$neasc * m$ntul. se va înt$mpla# /ste un mare semn de între!are. !une sau mai puţin !une. c ci nu este a'a9 :iecare dac depune dili&enţele necesare. dra&i copii9 S nu v &$ndiţi prea mult la viitor. iar un cre'tin va zice mereu2 +ie 'oamne "oia $a! (nc înaintea )iec rei reu'ite el cu semnul Sfintei Cruci se va &nsemna 'i va porni la drum. pentru c nu vor putea s )ie nep s tori 'i vor avea şi ei la r*ndul lor mari &ncercări. în )iecare zi# /u vă mai amăgiţi cre)*nd că totul este &nt*mplător. plec$nd prin viaţ plini de "uhul 3eu +el S)$nt 'i pre& tiţi înc de pe acum viitorul vostru. care tre!uie parcurse în timpul vieţii 4% . c ci a lor este (mp r ţia +erurilor 'i toate c$te vor )i9 <i vrednici ace'tia se vor ar ta în )aţa "omnului Savaot. c ci cei necredincio'i 'i r i la su)let. va atin&e scopul dorit. care v va a)ecta pe toţi. ca s -l locuiasc 'i împreun cu toţii s se veseleasc de dra&ostea %ui "umnezeu cea cereasc # Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 14(01(200$ *ace vou . iar celor credincioşi şi buni % plăcuţi . pentru ca 'omnul să vadă dragostea lor şi credinţa lor. nu numai pe unii. c ci prezentul este ceea ce conteaz 9 Dn prezent pe care voi vi-l )aceţi cu m$na voastr . păcate care at*rnă greu asupra omenirii.ui 'umne)eu. atunci c$nd * m$ntul lor li-l va încredinţa. prin )aptele voastre 'i prin tr irea voastr # Dn viitor mai !un v puteţi croi tot voi.din cau)a păcatelor. prin tot ceea ce )aceţi. prin tot ceea ce sunteţi# /u e7istă soartă! >ot ceea ce )aceţi este e)ectul a ceea ce voi v doriţi# +eea ce vi se înt$mpl este în primul r$nd datorit ale&erilor voastre. li se va )ace mil de cei ce su)er 'i vor su)eri 'i ei. c*nd veniţi pe #ăm*nt aveţi trasat un drum sf*nt. prin &$ndirea voastr . vor su)eri amarnic pentru nepoc inţa lor 'i neîntoarcerea lor la "umnezeu. care sunt &ncă nespovedite şi nerecunoscute. *rin ru& ciune se va mai diminua e)ectul pe care-l presupune plata p catului. care presupune anumite etape. convins )iind c numai ceea ce "umnezeu vrea. 'i v între!aţi2 )i totuşi care sunt lucrurile predestinate a fi !ntr"un anumit fel şi care sunt cele care se !ntâmplă doar aşa din !ntâmplare+ "oi oamenii.

+ ci peste toate el trece dac -oia "omnului o )ace 'i dac se str duie'te. s v ajut cu tot ce pot. ceea ce v va asi&ura mult !ine în viaţa voastr p m$nteasc # + ci )ericit e omul care-'i p streaz pacea. pe care cu ajutorul celor de Sus le veţi putea u'or dep 'i. ca s v d rezistenţa voastr în )aţa lor 'i c$t sunteţi de hot r$ţi s 3 urmaţi pe 3ine. *acă +ă +e1i ru0a în primul r$nd ca s 'tiţi care sunt acestea. <i am r ciunea lui din zilele &rele la ce-i )olose'te. ai 3ei de lumin )ii9 5ucuro'i s )iţi de dra&ostea pe care de la "omnul o primiţi 'i să%. c ci ceea ce /u v dau în dar ast zi. c ci sunt înc sla!e. mulţumiţi! *ace 'i !ucurie am venit s v aduc. c$t acolo în +erul S)$nt# (ede i ce vă este pus !n cale şi !nainte de a alege. at$t cele pentru prezent. . s v iau suspinul. s vi-l duc la Iisus. dac stri&aţi dup ajutor# Sunt multe capcane ale vieţii voastre omene'ti. ca să face i alegerea cea mai bună.ermit s vin în drumul vostru. de Sus din +erul S)$nt. chiar dac voi. chiar 'i în cele mai &rele încerc ri 'i care mereu prive'te în Sus 'i niciodat în jos. în virtute o trans)ormaţi. ast)el c de multe ori nici nu le veţi simţi# "s. s înt resc inimile voastre.sunt aproape în toate. c$t 'i pentru viitor# . chiar dac uneori nu se vede. încep$nd cu micile voastre )r m$nt ri 'i în&rijor ri.use -n cale' nu sunt de la Mine' *ar )u le . atunci veţi )i )ericiţi. a'a cum mai !ine /u socot.itele ce +ă sunt . ca să coincidă (oii #ele celei $ereşti 'i s nu v împotmoliţi atunci c$nd tre!uie s ale&eţi. ruga i"vă. nu înţele&eţi pe deplin -oia 3ea.acea. /u v-o ar t pururea# #rin suferinţă voi transformaţi darurile &n virtuţi . voi prin su)erinţe dac o cultivaţi. c ci veţi )i ajutaţi. chiar dac 50 . nu at$t pe * m$nt. iar în al doilea r$nd s treceţi cu !ine de testele cere'ti care v sunt puse în cale# "ac voi veţi urma drumul pe care-l vrea >at l vostru din +eruri.voastre p m$nte'ti 'i prin care voi veţi reu'i s treceţi. c ci ce-i sunt omului lucrurile ne)olositoare. dra&i copii. în întunecimea minţii voastre 'i în în&ustimea &$ndirii voastre. al vostru 3$ntuitor# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 14(01(200$ *ace vou .

pentru c or&oliul nu ajut la nimic# /u v înv ţ s v ţineţi capul plecat.ai v veţi apropia cu pa'i repezi. num raţi. care apar de multe ori din lipsa de comunicare# + ci oamenii dac ar vor!i mai mult despre ceea ce îi doare 'i su)letul 'i l-ar deschide celui care îi este aproape. dup ce a trecut timp mai mult# <i voi. ci mereu spre mai !ine îl c l uze'te# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 30(01(200$ *ace vou . nici nu vreţi s acceptaţi că sunteţi trecători. c ci &eneraţiile se succed repede 'i voi veţi )i necunoscuţi celor de dup voi# 2şa că tre)iţi%vă! /u mai dormiţi! -edeţi c$t sunteţi de mici. care era nevinovat! "oi &nsă sunteţi m*ndri şi nu vreţi să recunoaşteţi &n nimicnicia voastră. chiar dac nu v înţele&eţi întotdeauna a'a cum voi aţi vrea# Sunt neînţele&eri. de a vă iubi unul pe altul. iar aceasta din urma (mi este cea mai dra& 3ie# 1u ve i ajunge !n 0mpără ia $erurilor dacă nu ve i şti să pleca i capul vostru. dar nu pentru mult vreme. pentru a v înt ri în lupta pe care o aveţi de dat. iar v z$nd aceasta veţi pricepe mai multe din taina 3ea 'i de . pentru toate. c ci a'a veţi schim!a ceva în voi# M*ndria o veţi face umilinţă şi smerenie. >rec tori ca )runza care se a'terne pe p m$nt 'i nici urma nu i se mai cunoa'te. &l. precum 0nsuşi *iul #eu a făcut"o. c$t pe * m$nt mai aveţi de stat# -e&heaţi asupra voastr în'iv ca toate s le )aceţi con)orm *lanului "ivin. s-ar l muri mai !ine tot ceea ce de viaţa voastr ţine 'i nu ar mai e8ista at$tea semne de între!are 'i at$ta durere# E7primaţi%vă bucuriile! $ransmiteţi bucuria! "ac nu voi o veţi )ace atunci cine. în amintirea unora veţi mai r m$ne.arul %ui "umnezeu nu-l p r se'te. 0ucuraţi%vă precum copiii! (n inocenţa lor atin& chiar 'i cele mai în sprite inimi# /u fiţi orgolioşi! . c ci sunteţi ai 3ei )ii !inecuv$ntaţi# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 30(01(200$ 51 . urm$nd întotdeauna *oruncile :iului 3eu Iisus.nu reu'e'te. dra&i copii9 4u v nelini'tiţi pentru toate &rijile acestei vieţi9 /le sunt )ire'ti 'i trec toare9 'aţi 'omnului. Slavă Mare! 5inecuv$ntarea 3ea co!oar asupra tuturor. .

30(01(200$ . nu doar at$t c$t e pe * m$nt.entru +iitor nu te mai teme aşa2 asă' oi +e*ea tu' că toate se +or re!ol+a.nspiraţie Cerească # 4'entru Acatistul Du5ului Sfânt de slavă. s v ru&aţi 'i dac vreţi ca ru& ciunea pe mai mulţi s îi atra& înspre cele s)inte. l saţi-le. după Sf*ntă "oia Mea! asă *eo. 'i v dorim un an !inecuv$ntat dup *lanul "omnului. de darea pe care ţi%am făcut%o prin această fiică a Mea 'i .!inecuv$nt m 'i noi. pentru a v ru&a 'i &rijile aici a vi le l sa. accept$nd -oia "omnului 'i c ut$nd adev rul cel s)$nt adus vou pe * m$nt# 52 . ca s -ţi )ie ţie !ine 'i să poţi mulţumi &n lume. Maria draga Mea.care v-aţi adunat în casa 3ea. din (mp r ţia +erurilor. mul umire şi !nc5inăciune6 *ace tuturora9 . s v d cum se înalţ su)letul )iec ruia. 'i mult putere s aveţi de Sus. c ci totul vine de la 3ine pentru tine.o1i ru0a2 4eram bolnavă de cancer şi nu ştiam6 Acela'i s)at vi-l dau tuturora. d ruindu-v unii altora iu!irea. s împliniţi -oia %ui Iisus. dar nu e a'a# "ar.or să te . #aria dra&a 3ea 'i peste toţi ce aici vor intra# *ace 'i să nu te temi. ci s se ridice mai sus. c ci aceasta este -oia 3ea. atunci c*nd vă puneţi ca să vă rugaţiB altfel ru0ăciunea +oastră nu urcă *e la 5ăm/nt' nu a7un0e la scaunul cel sf/nt( "e aceea ziceţi voi oamenii c nu este primit ru& ciunea voastr . cu mii de mulţumiri şi să fii recunoscătoare Celui ce te%a (rănit cu !rană Cerească şi ţi%a dat Sf*ntă . +el 3inunat. S)inţi ai >at lui +eresc. tuturora9 *ace peste casa ta.arte. c ci tot ale voastre r m$n9 %e puteţi lua înapoi atunci c$nd v terminaţi ru& ciunea 'i v veţi putea împlini ast)el dorirea# Amin9 Comunicarea Sfin1ilor 3asile' ?ri0orie şi "oan.arte -n0ri7orarea ta' ca şi cu mai mult s. cu &riji sau ) r . dac ajutat nu este ca s se ridice. ca să vă eliberaţi de toate greutăţile &n care &n fiecare )i intraţi. spre +erul S)$nt# 0ucură%te fiica Mea. laudă. ea la * m$nt r m$ne 'i nu aduce )oloase multe# 4u e ca 'i ru& ciunea care într-o clip z!oar 'i tot +erul îl înconjoar # -oi ale&eţi dac .*ace vou . atunci lăsa1i 0ri7ile *eo.

vei de Sus 'i doar su)letele.uptaţi pentru adevăr. nu aici pe * m$nt. c ci este Cel Mai Binecu+/ntat dintre cei mai !inecuv$ntaţi 'i Măre1 este 6umele Său( "omnul este 'i nimeni altul. ci doar o ) r$m din el9 +iţi sinceri cu voi &nşivă şi nu vă lăsaţi amăgiţi! /u vă consideraţi mai mult dec*t ceea ce sunteţi. Amin9 Comunicarea Tatălui Ceresc' 30(01(200$ . +el care a creat +erul 'i * m$ntul 'i care a ) cut 'i omul 'i la El trebuie să alergaţi. dec$t "omnul vostru 'i nici mai S)$nt ca Acesta. la El să vă &nclinaţi şi #reasf*nt /umele Său să%. pentru meritele voastre. binecuv*ntaţi! 53 . 'i l-a spus dintr-o r su)lare# >at l +eresc ne-a cerut iar 8pre)entaţi%Mi toate durerile. iar noi s ne ru& m mai mult#1 Comunicarea Maicii Domnului' 06(02(200$ *ace vou . ci acolo în +erul S)$nt. c ci a'a veţi )i mai c$'ti&aţi. c ci /u le 'tiuH0Ioana nu a a'teptat s se scrie mesajul. unde poate nu se vor vedea meritele voastre.!inecuv$ntez pe )iecare în parte. ce cu dra& le d ruiesc vou 'i prin care ridic sufletele voastre mai presus de realitatea voastră păm*nteană pentru a &usta din !inecuv$nt rile cere'ti# . nemulţumirile9 ca s ai! /l &rij de toate.Sunt mari tainele cere'ti 'i o s le descoperiţi cu totul. unde vii sunt toţi cei ce au m rturisit adevărul cel sfânt 'i au luptat pentru adevărata credin ă. dra&i copii9 *ace 'i lini'te ca s puteţi asculta cu !ucurie cuvintele 3ele. doar în momentul în care v veţi uni cu noi. care era prea )rumos. vi se vor p stra ve'nice 'i !ucuroase de înt$lnirea cu +reatorul lor# Atunci veţi cunoa'te adev rul în )orma sa cea mai pur 'i atunci veţi vedea dincolo de ceea ce se vede 'i veţi înţele&e dincolo de ceea ce se poate pricepe cu mintea voastr p m$nteasc # . chiar dac pare a )i mai mult. c nu-i alt domn mai mare. chiar dac nu îl cunoa'teţi pe de-antre&ul. ci dimpotriv consideraţi-v a )i mai puţin. sin&urele.idic v lul de pe ochii vo'tri ca s puteţi vedea adevărul.

lumina Sa cea "umnezeiasc pe care vrea tuturora s o d ruiasc 9 Mulţumiţi%. chiar dac pentru unii dintre voi a )ost o zi mai &rea.entru toate2 .ui 'umne)eu şi pentru &ncercările date şi să le faceţi apoi uitate. c ci de la "umnezeu este 'i ea9 3ulţumiţi-I %ui pentru aceast zi în care aţi v zut lumina Sa. +e doleanţe aţi prezentat 'i "omnul nu v-a ascultat.5ucuraţi-v de aceast zi. casa pe care s o aveţi în momentul desp rţirii de aceast lume 'i pe care "omnul (nsu'i în dar le-o va da celor care )ac *reas)$nt -oia Sa9 Sunt ca m r&elele )aptele voastre !une 'i "omnul este !ucuros de ele. c ea în sine e un mare dar de care oamenii nu au ha!ar# 0ucuraţi%vă pentru viaţa trăită &n El 'i c nu o tr iţi în a)ara %ui. să%. mai înt$i trebuie să vă rugaţi. de )iecare dat c$nd "omnul o va încerca 'i prin nimic altceva9 2dunaţi%vă comoară &n Ceruri. c ci o s )iţi de îndat eli!eraţi# (ns .ui vă atinge &n orice moment 'i v umple inima de !ucurie9 $receţi prin aceste greutăţi cu mai multă uşurintă pentru c nu sunt importante dec$t prin m reţia iu!irii voastre de care dovad veţi da. c ci prin ele ajun&eţi la "umnezeu 'i "umnezeu co!oar la voi ori de c$te ori sunteţi în nevoi# /u fiţi trişti! $risteţea este un păcat mare! Cmul î'i pierde ast)el .'i o s simţiţi ajutorul venit de departe# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 06(02(200$ *ace vou dra&i copii. +e aţi cerut 'i nu vi s-a dat. unde sin&uri (n&erii o p zesc 'i de cei r i o )eresc şi faceţi%vă &ncă de acum casa voastră &n Cer.ve&hez îndeaproape pentru a nu &re'i c ile care tre!uie urmate# 54 . .ui 'umne)eu pentru viaţă.arul pe care de la "omnul îl are# *entru ce sunteţi sup raţi. 3ai a'teptaţi9 "ovad de r !dare s daţi. mulţumiţi . c ci /u voi )ace s )ie !ine# . )ii ai 3ei de lumină şi binecuv*ntate vase prin care /u lucrez# :iţi ai 3ei pe vecie. a'a cum o )ac necredincio'ii# 0ucuraţi%vă că lucrarea m*inilor . Să-" mul1umi1i .

s v iau în !raţul 3eu. )ie c nu vor s aud . ar t$nduv vou dra&ostea 3ea cea ne!un # Sunt at*t de dornic ca să vă str*ng la pieptul Meu! -eniţi dar. )iindc sunt mai pricepuţi. iar oamenii se pierd întru acestea. Eu vă voi pune din nou pe calea cea bună . ridicaţi mintea voastr spre cele +ere'ti9 Su)letul vostru su)er din cauza insu)icienţei ru& ciunii voastre 'i tem tor este în )aţa ispitelor.veţi simţi ca ni'te condamnaţi dac de la început nu ascultaţi 'i în p cate &rele voi intraţi# +iţi binevoitori! Asta v ro& mereu. înc$t voi în'iv v veţi între!a cum s-au ) cut acestea 'i de unde au izvor$t toate aceste schim! ri în !ine. nici /u nu vreau aceasta. dacă cu durere &n suflet vă veţi căi. dar !un # Amin9 Comunicarea Du. s v ar t pe "umnezeu# Dumne!eul +ostru sunt c. ţin$ndu-v de m$n . dar oamenii î'i )ac planul lor. 'i care r m$n peste veac.ului Sf/nt' 06(02(200$ 5inecuv$ntaţii 3ei copii. ca ele s )ie a'a.4u v temeţi. copiii 3ei. în care s atin&eţi punctele voastre sla!e. sunt cele +ere'ti. c ci durerile v vor )i )oarte multe9 (n lume lucrurile s-au ) cut ur$te# 4u este de la 3ine aceasta.idicaţi inimile voastre spre +eruri9 4u le l saţi spre cele materiale aplecate. c ci nu veţi &re'i în ale&erile pe care tre!uie s le luaţi9 %uminaţi veţi )i9 'ar de veţi greşi. chiar 'i cele mici# 55 .idicaţi cortina 'i vedeţi ce este dincolo de scena acestei lumi 'i veţi înţele&e z d rnicia a toate lucrurile p m$nte'ti 'i c importante cu adev rat. "umnezeie'ti# . )ie c nu le pas . în viaţa voastr # #regătiţi%vă pentru o spovadă bună. &re'elile voastre. iar ritmul este )oarte lent# Fr !iţi-v 'i veţi simţi !ucuria unor realiz ri at$t de minunate pe plan spiritual. pentru c nu este !ine ap rat prin ru& ciune# +iţi prudenţi căci nu ştiţi c*nd puteţi să cădeti! <i apoi cu mare durere v mai ridicaţiB în primul r$nd pentru c nu 'tiţi s v iertaţi# . ) r s ţin seama de al lor 3$ntuitor# . dar nu prea v d pro&rese în evoluţia voastr # Sunt mici pa'ii pe care îi )aceţi.iar )u2 <i v a'tept la 3ine mereu9 . )ie c pur 'i simplu sunt prea comozi ca s )ac pa'i într-o direcţie &rea.estul sunt doar pra). um!r ce nu se mai întoarce.

Învătaţi să vă corectaţi reciproc.an0.el )+0u*iil.iu!esc 'i v !inecuv$ntez9 *ace vou tuturor9 Amin9 Comunicarea Sf/ntului 9r. ţara voastră şi &ntregul popor rom*n. ca în lume curaj s aveţi. iar voi trebuie să vă asumaţi această sarcină de creştini. dra&ii 3ei copii9 :iindc aţi venit aici. pentru c lor nu le-a mai r mas dec$t aceast 'ans . pentru c este trecut în planul 3eu cel s)$nt s )ie a'a precum v-am spus# . /u v r spl tesc pe )iecare în parte cu ceea ce aveţi voi nevoie.. pe toţi cei ce locuiesc &ntr*nsa. 06#02#200$ *ace vou v spun 'i eu9 5ucuros sunt de darul pe care vi l-a ) cut "umnezeu. de suflete din iad 'i continuaţi s v ru&aţi 'i pentru cei ce nu mai sunt printre voiB 'i ei sunt importanţi. s v ru&aţi 'i pentru cei adormiţi9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 0$(02(200$ *ace vou . )aceţi c$t veţi putea. c v pas de cei ce în urm lumea au l sat# #entru această ţară rugaţi%vă şi nu numai pentru ei! 3ugaţi%vă să se lumine)e minţile oamenilor. )iecare dup tre!uinţa sa 'i )iecare dup dorinţa inimii sale# +iţi prudenţi &n ceea ce cereţi. c ci sunteţi r spunz tori în )aţa %ui "umnezeu pentru cererile voastre. s dovediţi c sunteţi cre'tini adev raţi. !ucuros de ru& ciune 'i de toate cele !une# -oi copii. unul pe altul. acum 'i c$nd veţi veni în (mp r ţia Sa9 4u e prea mult e)ort s )aceţi -oia Sa9 5ucuraţi-v 'i de testele prin care sunteţi trecuţi 'i de la "omnul l sate 'i de încerc ri 'i de &reut ţi 'i de ispite# 0ucuraţi%vă de salvarea celor :. c "omnul plat v va da. pe care Eu prea mult &l iubesc şi pe care%l binevestesc. ca s cereţi !ine. Se +a sfin1i acest 5ăm/nt' chiar dac unii din voi nu vor s cread . ) r m$ndrie 'i ) r prejudec ţi. c ci nu u'oar v e ru& ciunea pentru cei adormiţi# .!inecuv$ntez s nu mai )iţi ispitiţi. binecuv*nte) oraşul acesta. c ci a'a înv ţaţi# 0inecuv*nte) această casă. pentru c e mare lucrarea de scoatere a lor 'i presupune mult e)ort din partea voastr 'i a (n&erilor. 'i 56 .

s ascultaţi al S u +uv$nt 5inecuv$ntat# 5inecuv$ntarea 3ea o rev rs asupra voastr . păcatele sale şi tot ceea ce a mai rămas neoferit &n voi# C)erindu-v durerea 'i sl !iciunea voastr p m$nteasc /u le voi trans)orma dup -oia 3ea +ereasc 'i ceea ce este p m$ntesc. pre& tit cu mult mi&al . care neteze'te calea. lupte între popoare. prin toate aceste lupte.ronul $elui 'rea!nalt. de +erescul vostru >at 'i de a voastr din +er. lupte din care oamenii nu ies c$'ti&aţi# Sunt pierderi mari de ener&ie. de'i par a )i în )avoarea voastr # . lupte între )raţi. chiar ) r s v daţi seama. durerile sale. c ci 'tiu /u mai !ine dec$t voi tre!uinţele voastre 'i durerile voastre# +iecare să%Mi ofere ceea ce are< tristeţile sale. care pe tot parcursul rugăciunii v"a ajutat de v"a i eliberat de al vostru păcat şi grijile deoparte le"a i lăsat. !inecuv$ntare pentru întrea&a lume 'i în su)let s aveţi mulţumire# Acestea sunt lucrurile cu adev rat importante. pentru c$t pe * m$nt voi luptaţi# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 0$(02(200$ *ace vou . nemulţumirile sale. dar rugaţi%vă şi pentru ţară şi pentru al vostru neam rom*nesc. pe care voi mereu le treceţi cu vederea 'i v l saţi amarnic în'elaţi de toate. prin marea-3i "ra&oste +ereasc 'i v conduc pe )iecare în parte pe drumul vostru de lumin .uptaţi măi copii pentru cele Cereşti. 3am # /a. pe care voi oamenii le daţi. v îndeamn la 57 . de'i sunt nev zute# Sunt lupte tot mai multe. dra&i copii9 'rimesc rugăciunile voastre şi le duc la . iar prin ceea ce este +eresc /u pe voi v îm!o& ţesc# Intenţiile voastre de ru& ciune sunt !une9 (n mare voi cereţi ceea ce tre!uie. /u voi )ace s )ie +eresc.ucrare mare se face peste voi 'i v cunosc toate ale voastre nevoi# 4u este nevoie s mi le în'iruiţi pe toate. ca su)letele voastre s devin potir ales.u&aţi-v s se ridice prin ru& ciune aceast stare de p cat care a cuprins întrea&a lume9 Sunt r z!oaie peste tot. chiar dac nu ies toate a'a cum doriţi9 . în )iecare zi# %upta voastr este pentru lucruri e)emere 'i rezultatele v sunt potrivnice. .pentru ceea ce primiţi să vă amintiţi mereu să mulţumiţi .

Însumi.!inecuv$ntez. pe 3ine voi 3 & siţi 'i cu 3ine vor!iţi 'i /u v spun vou în Flasul 3eu "umnezeiesc. care vă ţine aproape de Mine şi vă conduce spre Cereasca Mea Împărătie. +ontinuaţi s v ru&aţi a'a cum aţi ) cut-o 'i p$n acum# 4u v cer s e8&eraţi9 . care s-a îndep rtat mult de 3ine în ultimul timp. Ioana %-a ru&at pe "omnul Iisus . pe care numai inima cea mai curat poate s -l aud 'i s -% împlineasc cu "ra&oste S)$nt 'i +ereasc # 4u mai c utaţi în a)ar . 0$#02#200$ 'in nou m%am milostivit şi suflete din iad am i)băvit! +$ţi oameni se duc în iad în )iecare zi# Coo999 De a1i şti +-a1i -n0ro!i2 *entru nepoc inţa lor 'i pentru c nu s-au întors la al lor 3$ntuitor.r m$ne timp 'i pentru ca de toate s v !ucuraţi. sunt &n acea rugăciune pe care voi cu dragoste o rostiţi! Acolo în ea. c ci !ani a luat 'i de la s rac 'i de la !o&at# (n loc s împlineasc planul #eu cel binecuvântat s-a tul!urat inima sa la 5$ . dac este venit de la "umnezeu sau din alt parte# Comunicarea Domnului "isus &ristos' 0$(02(200$ . să poată ieşi de acolo şi ei. să facă o sf*ntă rugăciune şi c*t mai multe fapte bune. ca s v uniţi cu 3ine# Eu. mulţi dintre oameni au ajuns în iad 'i )ac &ncă acolo. dra&i copii9 S nu luaţi aminte la cuvintele acestui om. pentru c nu s-a mai smerit# A uitat de unde a plecat 'i spre &rele p cate sa îndreptat. dar ru& ciunea este 'i ar tre!ui s )ie. mult durere# . prima voastr preocupare a zilei 'i a vieţii voastre.!inecuv$ntez 'i v iu!esc# Amin9  (n urma unor discuţii repetate despre dl# 3arinov.ristos s ne spun dac tre!uie s avem încredere în dl# 3arinov. s se învredniceasc de lumina cea +ereasc . pe care voi o cunoa'teţi# "eja 'tiţi c nici un )olos nu aduce ea# Amin9 Comunicarea Sf/ntului 9r. ce acelora nu are cum s str luceasc . pentru că nu are cine se milostivi de ei.el )+0u*iil.an0.ru& ciune# Este singura cale bună cu adevărat. pentru c e întuneric 'i pl$nset 'i mult . c ci nu este dec$t de'ert ciunea acestei lumi.

aici &n mi locul vostru. dec$t cele ortodo8e. dra&i copii9 5ucuro'i s )iţi de înt$lnirea cu 3ine. chiar dac sunt de voi mai departe# (i !inecuv$ntez pe cei care vor s 3 aud .un +ouă că fericit e cel ce cre*e -n <iul Meu şi -n Mine' că acela +a +e*ea +ia1a +eşnică' in*iferent *e reli0ia .vederea !o& ţiilor lumii acesteia# S-a întrupat pentru ca tot omul s )ie ajutat.e care o are# Cre*in1ă să fie şi fa. spre cei pe care îi iu!iţi 'i care v sunt al turi în tot 'i în toate. c/t a*e+ărurile *e cre*in1ă sunt aceleaşi -n care cre*e1i şi +oi' . parc nu un sin&ur "umnezeu ar )i >at al tuturora# 9*e+ărat +ă s. care în loc s -i uneasc pe cre'tini îi dez!in . dar prin aceast copiliţ . este singura voastră armă &n lume! /u priviţi la aceia care iau bani de la cel care nu are. în aceast sear 'i s l saţi deoparte &rijile care v do!oar # Sunt minunate tr irile voastre în timpul ru& ciunii. 4u este un p cat s mer&eţi s v spovediţi în alte !iserici. s 3 aud 9 Sunt aici cu voi! Sunt îns nev zut pentru ochiul vostru p m$ntesc. c ci de la 3ine vin 'i spre 3ine se îndreapt # . îi )ac s se învr j!easc între ei. ci priviţi la aceia care.te şi atunci +e1i fi 4ucuroşi' iar la sf/rşit +e1i ieşi +ictorioşi # 4u )iţi nelini'tiţi9 Spre +er voi mereu s priviţi.arul 3eu cel S)$nt îi îm!rac 'i intr pe a +erului poart # Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 13(02(200$ *ace vou .arul nu puteţi s -l cump raţi9 *e cei care )ac acestea îi veţi cunoa'te dup )aptele lor 'i în ace'tia s credeţi. nu-'i doresc dec$t s )ie s n to'i# <i durerea 3 cuprinde c oamenii nu înţele& ale 3ele +uvinte# /u am spus2 #n *ar a1i luat' -n *ar să *a1i2 . ri&idit ţi ale oamenilor. s 5% . catolici 'i ortodoc'i. s raci )iind 'i neputincio'i. c ci adev rat v spun vou c acestea sunt )ormalit ţi create de voi p m$ntenii. at/ta tim. )u +ă +or4esc9 C !inecuv$ntez 'i pe ea.rin cre*in1a +oastră orto*o:ă 'i nu este p cat s schim!aţi reli&ia în care v-aţi n scut. indi)erent de starea material a celui !olnav9 3idicaţi%vă mai mult prin rugăciune. dar 'i mai minunate ar )i ele dac v-aţi l sa cu totul în m$inile 3ele 'i nu v-ar mai p sa de nimic altceva dec$t să vă bucuraţi de #re)enţa Mea.

c are misiune &rea de realizat în ora'ul acesta. amintiţi-v s stri&aţi# Cerul vă va a uta şi &n momentele cele mai disperate lucruri minunate se vor &nt*mpla. care le vor da de g*ndit multora dintre voi. care aţi )i crezut c e cu neputinţ s se modi)ice at$t de mult viaţa voastr 'i veţi )i miraţi s constataţi c$t de mult sunteţi ajutaţi. mult. "omnul vostru Iisus. care la r$ndul S u v vor!e'te# +$t sunt de nenum rate darurile Sale pentru cei care-I împlinesc planurile 'i c$t sunt de preţioase în ochii S i e)orturile pe care )iecare le )aceţi în )elul vostru pentru. pentru ca pe /l s nu-% mai sup raţi 'i toată dragostea . Sunt lucruri mari cele pe care tu le )aci pentru 3ine 'i pentru a 4umelui 3eu *ream rire. c ci numai de !ine vrea s v înveţe.6 te !inecuv$ntez s Mă poţi asculta cum &ţi vorbesc şi să simţi răsplata pe care ţi%o voi da. ca s v îndreptaţi 'i tr irea s vi-o corectaţi. +$t sunt de mari milele Sale peste cei care )ac ascultare 'i c$t de minunate sunt cuvintele Sale. pentru toată strădania ta. dar amintiţi-v s aler&aţi. de aceea /u te voi r spl ti pe tine cu darurile 3ele 'i cu !inecuv$nt rile 3ele 60 . /u 'tiu despre voi tot 'i cunosc )r m$ntarea )iec ruia 'i 'tiu c )iecare dintre voi are c$te o durere sau poate chiar mai multe 'i c mai aveţi înc multe dorinţe neîmplinite. misiune dat pentru întrajutorarea voastr ca s urcaţi o treapt pe scara spiritual 'i s )iţi cu un pas mai sus. voi 'i toţi cei pentru care v ru&aţi# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 13(02(200$ *entru tine )iica 3ea 4#aria . mult de tot 'i chiar dac pare imposi!il de crezut. pe care le strecoar în inim la )iecare.. dar 'i v zute cu ochii vo'tri p m$nte'tiB ajutor la care nici nu v a'teptaţi 'i care o s v scoat din mari neajunsuri p m$nte'ti în care sunteţi# (ă promit tot ajutorul #eu acum c$t 'i pentru viitor. dintre cele nev zute. în speranţa unei !une cola!or ri viitoare# "ă iubesc mult.îndeplineasc cu !ine misiunea sa.ui să o daţi. mai aproape de Iu!itul vostru Iisus# 5inecuv$ntaţi-I 4umele +elui care v iu!e'te 'i oiţele Sale preasfinte El vă numeşte. dar timpul le va rezolva pe toate 'i veţi avea de ajutoare parte.

de răutăţile toate. ast)el ca disproporţia între trup 'i su)let s nu )ie prea mare. sper$nd ca 'i m$ine s ai! ajutorul S u cel s)$nt# Iar în timpul zilei. c ci timpul este în'el tor 'i nu 'tiţi c$nd va veni ziua voastr . c$t 'i pe plan pur spiritual. c ci nu e lucru care să%l &nalţe pe om mai mult şi nici să%i dea mai multă putere ca o rugăciune spusă cu durere. din cauza sin&ur ţii sale 'i tinde dup +reator# . &nnegrit de gri ile acestei vieţi şi de tristeţile adunate. c$nd cre'tinul st cu capul plecat 'i e con'tient c ) r "omnul s u nici s înceap ziua n-ar putea. cre'tine. de'i cuprins de &rija zilei de m$ine. Ceea ce +ă -n+ă1 )u . care e murdar în loc s )ie s)$nt# 5un tatea oamenilor e pe cale de dispariţie. C/n* eşti -n*urerat stri0ă creştine' căci eşti a7utat2 61 . pentru c &ntr%o )i totul s%a sf*rşit şi atunci sufletul pleacă din om &nnegrit. c ci pe m sur ce zilele trec. c$nd su)letul departe de "omnul s u su)er . tot mai &reu e traiul vostru pe acest * m$nt. cre'tinul 'i seara î'i pleac &enunchiul la ru& ciune 'i Îi mulţumeşte 'omnului pentru )iua care a trecut . de duşmăniile &n suflet purtate şi de multe alte nenumărate păcate.. c$nd nu o s mai puteţi )ace )aţ )r m$nt rilor +ere'ti 'i p m$nte'ti. de)leg*nd căile tale 'i c l uzindu-ţi pa'ii înspre +ereasca 3ea (mp r ţie# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 13(02(200$ *ace vou 9 *ace peste cei s rmani 'i peste cei cu mulţi ani. care v am r 'te su)letul 'i care v va crea nepl ceri at$t pe plan p m$ntesc. s v desp rţiţi de trup# F$ndiţi-v la )iecare zi ca la cea din urm 'i propuneţi-v ca în )iecare zi s )aceţi mai mult pentru su)letul vostru. mintea ta s )ie tot la ru& ciune. pentru c oamenii sunt cuprin'i de m$nie 'i de invidie 'i toţi vor putere. atunci c$nd. putere care nu le )olose'te la nimic.+ere'ti.e +oi' e să +ă -n0ri7i1i mai mult *e suflet *ec/t *e tru. c ci atunci se creeaz un dezechili!ru su)letesc. nici s o termine pe ea.s) tuiesc s )iţi mai prudenţi cu voi în'iv 'i s nu acordaţi lucrurilor importanţa pe care nu o au# Singurul lucru care vă &mbogăteşte &ntr%o )i trăită pe #ăm*nt este rugăciunea spusă cu sufletul curat.

rin tine multe p cate ale oamenilor ) cute cu 'tiinţ s u din ne'tiinţ . pentru că tu eşti ertfa Mea de iubire 'i Dumne!eu +rea să cure1e . indi)erent c$te ispite ai atra&e asupra ta.un*e. v rsat cu at$ta iu!ire 'i neprih nire pentru a voastr ne&r it m$ntuire# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 13(02(200$ >e !inecuv$ntez )iica 3ea A9n*reeaB. s poţi primi din partea 3ea darul pe care vreau a ţi-l da# Dn dar de iu!ire pentru cel care în viaţa ta vine 'i un dar de neprih nire# Să răm*i curată ca şi Mine. 'tiind c poţi p ţi rele c$nd te ro&i pentru cei necredincio'i. chiar dac mintea s-o rosteasc n-ar vrea.im4ă c$te un pic. de'i el nu vrea tot se va schim!a. mereu s caute de /l apropierea va încerca 'i se va apropia omul de "umnezeu 'i se va )ace una.a!d )iic .oi eli4erat' stri0ă Sla+ă Celui ce te-a sal+at2 3ereu ru& ciunea s )ie în inima ta. pentru c mintea e uneori &ncăpăţ*nată şi nu%şi doreşte &ntotdeauna apropierea de Cerescul său $ată # (ns inima care ad poste'te îns 'i Iu!irea Sa. @ăs. atunci c$nd î'i va cur ţa su)letul prin spovedanie 'i se va uni cu >rupul 'i S$n&ele 3eu.62 / !ine s ne ru& m cu nume 0sau numindu-i pe toţi laolalt 1 pentru cei din neam. c ci ţi-l dau cu dra& inim .un*e Maica Domnului. p cate pe care Dumne!eu +rea să le is. S te ro&i din inima ta. Să te rogi pentru el. cuno'tinţe care nu mer& la !iseric . prieteni. ca s )iţi )ericiţi împreun . au viaţa în a)ara "omnului. )umeaz . rabdă crucea ta care uneori 62 . s v !ucuraţi de toate c$te de la "umnezeu le a)laţi# Amin9 #ntre4are către Maica Domnului 4#aria /.rin suferin1a ta# Amin9 Sil+ia a -ntre4at cum să-şi a7ute 4ăiatul( Maica Domnului -i răs. chiar dac roadele ru& ciunii tale nu se v d acum# -a veni un timp c$nd +ei +e*ea că se sc.C/n* eşti a.ăşească . p$n la a ta cu el însoţire# >e !inecuv$ntez s nu-l re)uzi pe acesta pe care ţi-l dau /u. pentru s)$nt ru& ciunea ta# . pentru toţi cei ce nevoie de ru& ciunea ta vor avea.

al vostru . cu ră4*are 'i cu multă iu4ire se )ace orice lucru !un. un *ar *e cre*in1ă. pe care îi iu!iţi# 5ineînţeles c nu sunt toate a'a u'oare cum voi aţi vrea s )ie. iar pacea 'i liniştea le e str in .ristos# Cel ce nu munceşte să nici nu măn*nce. deşi ar vrea să muncească. munca şi cu rugăciunea şi nu !ncuraja i cerşetoria! :iţi atenţi la cine. dar am mai zis înc ceva2 rugaţi%vă la $atăl. dup putere 'i dup cele materiale. Munca este *e folos' a'a am r$nduit /u. fie nu sunt sănătoşi. dar cum altfel aţi putea c*ştiga Cereasca Împărăţie!!. unde su)letul s se înalţe un pic. să ridicaţi glasurile voastre bune. iar acum /u vreau s ţi-l dau înapoi prin ru& ciunile 3ele. dar unii dintre ei nu se &$ndesc deloc la cele spirituale# "ă invit pe toţi la rugăciune.e 5ăm/nt 'i multe pericole sunt# Cmul caut 'i nu & se'te ceea ce su)letul s u î'i dore'te# Aţi vrea s & siţi un loc lini'tit.Cu tru*ă. co!or la voi. ca s ajun&eţi la lumina cea adev rat . pline de iubire spre Mine şi să cereţi i)băvire at*t pentru voi c*t şi pentru lume. c ci pentru toate sunteţi r spunz tori în )aţa >at lui vostru# 'aţi celor care. c ci vei primi de la "omnul un dar mare.este )oarte &rea# . ce daţi. tot ceea ce El va vrea! 0mbina i"le acestea două. pe ace'tia s -i s) tuiţi la munc s mear& 'i datoria s -'i )ac . dup !ani. pe care l-ai pierdut. dar lumea e & l &ioas 'i un loc !un su)letul nu are unde s -'i & seasc # -edeţi c$t sunt oamenii de a&itaţi 'i de neast$mp raţi. pe care /u preamult îl iu!esc. pentru a vă da din #reamare Mila Sa. c ci alt)el "umnezeu nu este dator ca pe ei s -i hr neasc 63 . c ci e mare -ntunericul . c$nd su)letul t u tare z!uciumat a )ost. test*nd credinţa fiecăruia prin &ncercările la care sunteţi supuşi . fie nu le mai permite v*rsta să o facă! *e cei pe care-i vedeţi tineri 'i vi&uro'i. dra&i copii9 :iii mei de lumin pe plaiul vostru rom$nesc. alear& dup o himer . at$t voi c$t 'i cei din )amiliile voastre. ca s -ţi )ie ţie !ine# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 17(02(200$ *ace vou . dar care sunt lene'i 'i nu-'i doresc s -'i c$'ti&e p$inea cea de toate zilele.a!d 'i )ii încrez toare. iar voi dac vreţi s v m$ntuiţi tre!uie mai înt$i prin toate acestea s treceţi.

asta v d. în toate &reut ţile pe care le 64 . de'i pot.arul 'i 5inecuv$ntarea 'i toate cele de )olos vou 'i su)letelor voastre. s-o luaţi iar de la început 'i s reluaţi al vostru drum. atunci c$nd &re'iţi. căci adevăr vă spun vouă. un .lan 4inecu+/ntat &n care $atăl Ceresc este mult implicat 'i este dornic s v ajute. înc nu v-aţi întors cu totul la "umnezeu# % saţi planurile voastre 'i le urmaţi pe ale 3ele9 Care sunteţi voi mai întelepţi dec$t (nsu'i +el ce v-a creat. pentru a )i ajutaţi în permanenţ de +ei de Sus. ci vinovat este cel care a ştiut. ca s )aceţi doar -oia 3ea +ereasc 'i vine ceasul c$nd veţi da socoteal pentru toate c$te /u v-am înv ţat în mod direct 'i pentru care aţi primit !inecuv$ntare de cereasc cola!orare 'i întrajutorare# 4u v-am spus2 C<ace1i2D ) r s v dau 'i . ci pre)er s leneveasc # 5inecuv$ntaţii 3ei copii. "ai vouă dacă au)iţi cu+intele Mele şi nu le &mpliniţi pe Ele.lanul Meu să%l &mplinesc. dar s munceasc B /l ar vrea. îns nu )aceţi în tot -oia 3ea# 4-aţi renunţat înc în totalitate la voia voastr p m$nteasc .alou 'i !inecuv$ntare cereasc co!or /u asupra voastr . de'i v spun mereu. încredinţaţi )iind de 3ila 3ea 'i de *reamare Iu!irea 3ea# 'oresc ca prin voi . ca s împliniţi -oile 3ele# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 17(02(200$ *ace vou .ar de îndreptare. <tiţi oare mai !ine dec$t +el care în viaţ v ţine 'i v d . nu vor s munceasc . .arul S u s)$nt 'i protector. căci acestea sunt cu adevărat cu+intele Mele' rostite vouă pentru binecuv*ntare şi pentru &ntoarcerea voastră la dreapta credinţă! 4u este mai puţin adev rat dec$t c v ap r mereu în )aţa >at lui vostru. c ci /l le-o va da# "umnezeu nu iu!e'te lenea 'i aspru-i pedepse'te pe cei pe care. în toate c$te v-aţi propus# /u fiţi &ndoielnici. nu este vinovat cel care n%a ştiut. la ru& ciunea 3ea. dra&i copii9 .arurile necesare pentru împlinirea -oilor 3ele# --am spus2 C<ace1i2D c ci /u v dau vou *uterea 'i .) r ca ei s se osteneasc # "umnezeu e 5un 'i-i ra!d 'i pe ace'tia. dar n%a facut! *entru acestea pe care le 'tiţi dar nu le )aceţi veţi )i pedepsiţi9 (ncercaţi.lan *e iu4ire pentru &ntreaga omenire. v str duiţi. ca /l s v spele vou p catele voastre 'i s v dea din nou . ca ei s -'i cî'ti&e p$inea.

un*e Maica Domnului. "ac voi v-aţi învrednicit în viaţa aceasta de mari daruri cere'ti 'i %-aţi ajutat pe >at l vostru mult. @ăs. c avem pe * m$nt mai multe vieţi# 3aica "omnului i-a spus 3aicii Iuliana de la .ecea.!inecuv$ntez 'i v iu!esc9 %a drum cu voi pornesc# -in întru înt$mpinarea voastr ori de c$te ori nu mai & siţi calea 'i vreţi s v-o arate cineva# Sunt plină de iubire pentru voi. dornic )iind ca prin voi s lucreze mai mult chiar 65 . c avem pe * m$nt doar o viaţ # +um este. cu bucurie sf*ntă. cu durere şi m*(nire. ca s )aceţi acelea'i lucruri.an0. pe care 'i pericolele or s vin 'i din care &ncercările nu vor lipsi. c ci este bineplăcută mie rugăciunea pe care voi o faceţi cu lacrimi şi bucurie.veţi mai înt$mpina pe drumul acesta de lumin . pe cei care locuiesc într$nsa 'i toate c$te se vor mai înt$mpla în ea. cei care tr im acum.el )+0u*iil' 17(02(200$ *ace vou . sau poate mai mari dec$t cele dint$i. )ii ai aceluia'i "umnezeu# 5inecuv$ntez aceast cas . Simţiţi 'i voi !ucuria lor. dar care v sunt )raţi. 3aica voastr a tuturora9 -oi sunteţi trup 'i su)let. iar su)letul nu moare# "ac >at l vostru +el +eresc dore'te s v trimit din nou pe * m$nt. ca s se împlineasc -oile pe care >at l pe * m$nt le are 'i pentru care v d a Sa S)$nt 5inecuv$ntare# Amin9 #ntre4are2 4ea Ion de la Ione'ti spune c noi. El mulţumit fiind de opera voastră pe #ăm*nt. căci altfel de Cer voi v%aţi mai &nvrednici. *ace vou . ce poate s -% opreasc din planul Său cel sfânt. am )ost pe * m$nt 'i la venirea "omnului Iisus. copii Mei! *entru aceasta )iţi mai vioi 'i încredinţaţi "omnului toate pro!lemele voastre. dra&i copii9 Sufletele salvate astă)i prin rugăciunea voastră sunt multe şi se bucură. rug*nd pe $atăl pentru voi . ci sunt de )olos unor su)lete pe care nici nu le cunoa'teţi. poate să vă trimită din nou. atunci c$nd veţi mer&e în +erul S u cel S)$nt.arul de care nevoie are# Amin9 Comunicarea Sf/ntului 9r. ca s v încurajeze în ru& ciunile voastre# S 'tiţi c nu sunt zadarnice. c ci /l cu si&uranţ va )ace ce este mai !ine pentru )iecare 'i va da )iec ruia . v spun din nou.

s împliniţi *lanul S u cel S)$nt# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 20(02(200$ *ace vou . dra&ii 3ei copii. dra&ii 3ei.ar tuturora. atunci su)letul se smere'te 'i tace 'i precum e -oia >at lui s u a'a 'i )ace# /u e ca la voi pe #ăm*nt cu neascultarea! /ste smerenia. ale tuturora.dec$t a ) cut-o prima dat 'i s v dea mai mari . 'i )aceţi totul a'a cum puteţi voi mai !ine# Ascult$nd de "omnul vostru. >at l vostru. umilinţa 'i dragostea care conduc su)letele la +er 'i care 'i pe mai departe le determin ca s -% asculte pe +reatorul lor# . cuprinz$nd întrea&a omenire ce se îndreapt spre pieire# 'e aceea mare nevoie am de voi şi de rugăciunile voastre. 'i su)letele venite la /l în +er (l ascult 'i )ac -oia Sa cea S)$nta# "ac /l. c ci v iu!esc /u. să audă toate acestea pe care eu vi le spun acum. este c pregătită suficient de mult ea nu era. c ci dat &i este omului să priceapă numai c*t vrea 'omnul.aruri dec$t v-a d ruit la prima voastr venire pe * m$nt# %ui nimic nu-I este cu neputinţ a lucra# >oate se )ac dup S)$nt -oia Sa# +erul murmur de -oia %ui. c$nt 'i se !ucur la orice dorinţ a Sa. în care voi sunteţi doar mici pioni. dra&i copii 'i . 66 .or şi +oi mai +or4i -ncă. trimite pe cineva pe * m$nt. de darurile voastre 'i de dra&ostea pe care "omnul )aţ de voi o are. chiar dac v mai 'i mustr uneori. 3aica voastr . Drmaţi-v +erescul drum9 3-am +or4it -n . iar dac 3aicii Iuliana i-am spus atunci ceva. prin care /u voi lucra. pentru a salva o parte c*t mai mare din populaţia acestui glob! Eu Mă rog ne&ncetat pentru #ăm*nt şi rugăciunile Mele &n Ceruri se aud! Am nevoie de cola!orarea voastr prin aceast oper m iastr . dar asta numai dac 'i voi aţi vrea# 5ucuraţi-v .!inecuv$ntez s nu v îndoiţi de toate aceste cuvinte pe care le auziţi. 'i v-am adus daruri de Sus.o. dar "umnezeu 'tie sin&ur -oia Sa cea S)$nt 'i doar /l sin&ur cunoa'te dac vrea sau nu s v mai trimit pe * m$nt. în toate veţi iz!uti 'i pe mai departe# %ucrarea 3ea este mare. acel su)let se smere'te 'i tace mult# "ac /l îns vrea în +er s lucreze s -i dea. de la Iu!itul vostru Iisus# :iţi pe pace.

/l o )ace pentru voi# "ac /l v-ar l uda voi de îndat v-aţi del sa, sau chiar v-aţi m$ndri 'i atunci !ine de voi deloc nu ar )i# "ă mustră ca pe nişte copii ai Săi, care mai aveţi nişte trepte de urcat, c alt)el nu v-ar )i mustrat# Să nu fiţi pentru aceasta supăraţi, căci doar aşa voi &nvătaţi că lecţiile primite trebuie să le şi practicaţi! Alt)el cum v împodo!iţi su)letele 'i cum vi le )aceţi mai )rumoase 'i mai în)loritoare, +um veţi tinde la mai mult, dac voi v veţi mulţumi cu puţin 'i dac nu vi se va ar ta calea spre mai bine, +um v veţi ru&a pentru toţi cei din lume, *entru c misiunea voastr aceasta este2 /u doar pentru voi să vă rugaţi, ci şi pentru ceilalţi care nu se roagă şi nu ascultă şi nu fac "oia Mea cea Sf*ntă! .ezum$ndu-v la a v ru&a doar pentru )amilia voastr , nu veţi c$'ti&a prea mult pentru (mp r ţia 3ea, c ci /u am nevoie de su)lete multe, multe, chiar din cele care sunt deja pierduteB at$t din iad c$t 'i de pe * m$nt, c ci iat nu mai este mult9 "in vremuri grele pentru voi, copii! Sunt lucruri pe care voi nu le ştiţi, c*te pentru /umele Meu o să pătimiţi! 'ar e mai bine pentru voi aşa, pentru a nu vă &nspăim*nta, c ci dezam &irea va )i mare a multora, c ci voi cu toţii a'teptaţi s vin !inele, iar !inele acesta const tocmai în &reul care va s )ie# + ci !inele va )i al celor care se vor smeri, chiar dac nu le va )i u'or, vor )i înt riţi de al lor 3$ntuitor# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 20(02(200$ *ace 'i iu!ire, dra&ii 3ei copii9 5ucuros sunt s v r spl tesc la aceast ru& ciune 'i s ascult cu luare aminte dorinţele voastre 'i s p trund în cu&etele voastre# .idicaţi perdeaua de pe ochii vo'tri, ca s vedeţi c$t de u'oare sunt toate, c$nd sunt în n dejdea "omnului l sate 'i c$t de mult voi p m$ntenii complicaţi toate ale voastre, cu care v con)runtaţi# >are mult v )r m$ntaţi pentru c nu aveţi su)icient încredere în +el care v ţine 'i v d al vostru ajutor# 'acă voi aţi crede, nimic din ce Mi%aţi cere nu v%aş refu)a, dacă bine g*ndită ar fi rugăciunea şi v%ar fi de folos să vi se &mplinească cererea! -oi îns , oameni ) r minte ce sunteţi, mereu aler&aţi 'i c utaţi 'i între!aţi 'i r spunsurile tot nu le a)laţi, pentru
67

c înc nu 'tiţi s v l saţi purtaţi# 3ereu conduceţi viaţa voastr 'i )aceţi ce vreţi voi cu ea, c$nd ea este de )apt a 3ea 'i /u ar tre!ui s o coordonez pe ea, nu voi9 -oi nu 'tiţi cum, 'i v împotmoliţi mereu pe al vostru drum, 'i apoi nu 'tiţi cum s mai ie'iţi 'i din pericole s v iz! viţi# .ezultatul e simplu 'i era 'i de a'teptat s se înt mple a'a, pentru c voi nu aveţi su)icient maturitate 'i destul înţelepciune, ca s )aceţi ceva de capul vostru 'i s ias ceva !un, cu adev rat !inepl cut 3ie 'i s)$nt# "e aceea v zic vou 2 lăsaţi%vă purtaţi, planurile voastre le abandonaţi, cereţi ca să fiţi de Sus luminaţi, ca pe toate după "oia $atălui Ceresc să le lucraţi! *lanurile s le a!andonaţi 'i !ucuro'i în )aţa 3ea s staţi9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnlui' 24(02(200$ *ace vou , dra&i copii9 ,iniştiţi%vă sufletele ca să Mă puteţi au)i, c ci a'a de lin v vor!esc 'i cu at$ta dra&oste v omenesc# #entru voi am cobor*t din nou pe acest #ăm*nt, ca s v înv ţ despre >at l vostru mai mult, ca s v ar t c$t de mult v iu!e'te, 'i cum prin (n&erii S i /l v pov ţuie'te# (ncet, cu pa'i m runţi, mer&eţi înainte# Acum c aţi & sit calea' tre!uie s o p straţi dreapt 'i neîntinat 'i asta e partea cea mai important B o parte care presupune un efort susţinut din partea voastră, pentru că sunteţi atacaţi de fortele răului ca s nu mai )aceţi ceea ce este pl cut "omnului 'i s renunţaţi la a pune în aplicare ceea ce aţi înv ţat acum# "ar voi nu v l saţi am &iţi9 +hiar dac &reut ţi mari o s înt$lniţi 'i c(iar dacă de durere o să vă cov*rşiţi , cu înţelepciunea de Sus, din toate o s ie'iţi# :iţi curajo'i, c ci nu sunteţi sin&uri, aveţi mereu în preajma voastr S)inte *ersonalitaţi +ere'ti, care, de'i în mod nev zut, )ac pentru voi tot ceea ce voi nu puteţi )ace, v îm!rac cu mult putere de Sus# *acea 3ea s )ie cu voi, cu toţi, ca s )iţi victorio'i, pentru c mare iz!$nd v a'teapt , dar nu aici, ci pe lumea cealalt , unde v veţi vedea r spl tite toate e)orturile voastre 'i toat lupta pe care o daţi acum o veţi înţele&e mai !ine, iar rostul ei nu v va r m$ne ascuns ci v va )i deslu'it vou de (nsu'i +el pentru care aţi luptat, )ie 4umele S u 5inecuv$ntat9 Amin9
6$

Comunicarea Domnului "isus &ristos' 24(02(200$ *ace v spun 'i /u, *ace de la "umnezeu, ca s se !ucure su)letele voastre de lumina pe care au primit-o ast zi prin ru& ciune 'i de dra&ostea cu care >at l v-a r spl tit pentru c voi la ru& ciune aţi venit# - !inecuv$ntez c lduros, /u al vostru "omn ;ristos 'i v încredinţez c nimic *in ceea ce se +a -nt/m.la *e acum -n +ia1a +oastră nu este fără ca )u s-o ştiu şi fără ca )u s-o +reau# >otul se petrece dup planul #eu Divin, care v-a r mas necunoscut vou , dar care continu s vi se dezv luie de la o zi la alta, pe m sur ce tre!uie s le a)laţi, toate c$te pe * m$nt tre!uie s le lucraţi# +u )iecare zi veţi primi mai mult 'tiint 'i mai convin'i veţi )i c drumul vostru este unul !un 'i veţi înţele&e din ce în ce mai mult ceea ce v cer )iec ruia dintre voi, raportat la posi!ilit ţile pe care le aveţi, la misiunea care i-a )ost încredinţat 'i la &radul de pre& tire în care se a)l # 4u v cer mai mult dec$t puteţi voi s )aceţi# "e aceea puteţi )i asi&uraţi c de la 3ine nu o s luaţi mai mult dec$t puteţi s purtaţi# - spun din nou23ugaţi%vă! 3ugaţi%vă! + ci ru0ăciunea este sin0ura armă contra celui rău, care spre voi se îndreapt mereu 'i care prin di)erite c i viclene, încearc s v întoarc de pe drumul vostru de lumin # /u v !inecuv$ntez9 Apropiaţi-v de 3ine9 /u vă fie teamă de a Mea iubire! C(iar dacă doare, este pentru a voastră m*ntuire. Amin9 Comunicarea Du,ului Sf/nt' 27(02(200$ *ace vou , dra&ii 3ei )ii de lumin , de pe p m$ntul vostru rom$nesc9 >2 De-a1i şti +oi c/t *e mult +ă iu4esc2 *acea 3ea se a'terne peste )iecare dintre cei veniţi ast zi aici, pentru ca )iecare dintre voi s plece înc rcat cu ;aruri 'i !inecuv$ntari 'i cu inima )rem t$nd de iu!ire, pentru a >at lui milostivire# 6u sunte1i +re*nici să .rimi1i toate acestea' dar mare este dra&ostea 3ea )aţ de voi 'i puternic (mi este milostivirea )aţ de cei ce )ac -oia 3ea sau se str duiesc s-o împlineasc pe /a# +u toat dra&ostea v poruncesc2 "u4i1i-+ă -ntre +oi2 - ca s p reţi o )amilie unit înaintea 3ea, iar nu una dez!inat , c ci adev r
6%

dra&ii 3ei copii9 %ini'tea 3ea de 3am v acoper pe voi în încerc ri 'i v cuprinde inimile. ca s v per)ecţionez pe zi ce trece. )iecare în lupta pe care de dus o are. nu într-un viitor mai !un dec$t momentul pe care-l 70 . voi tre!uie s r m$neţi încrez tori. c dac v deschideţi ochii vedeţi c pentru voi toate se )ac# 5inecuv$ntez &$ndurile voastre cu care aţi venit azi la ru& ciune9 5inecuv$ntez lucrarea care se )ace acum pentru voi 'i m$n&$i inimile voastre ad$nc întristate de cele de cur$nd înt$mplate 'i !inecuv$ntez c rarea )iec ruia dintre voi. du!lat de smerenia voastr # Acest dar va )ace s se umple +erurile de !ucurie 'i v vor )i primite 'i cererile înaintea scaunului +elui *reaînalt. c$t 'i în locurile de munc 'i din societate# +unosc sensi!ilitatea inimilor voastre 'i c$t nevoie de m$n&$iere )iecare are. dup -oia 3ea cea s)$nt # +onlucrez cu )iecare dintre voi pe plan spiritual. c ci !un este orice loc de ru& ciune. copiii 3ei# "ă str*ng la pieptul Meu şi binecuv*nte) fiecare colţişor al inimii voastre. însoţiţi de ru& ciune 'i de-a 3ea !inecuv$ntare# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 27(02(200$ *ace 'i iu!ire. ca s puteţi rezista în continuare. ca s 'ter& din ea toat durerea. c ci timp mult nu mai este şi voi trebuie să fiţi curaţi la vreme7 curaţi precum curat sunt 'i /u 'i r m$n. pentru c tot ceea ce se înt$mpl în lume acum v in)irm încrederea într-un viitor mai !un# <i pentru c sunt false imagini. iu!irea voastr a unuia )aţa de cel lalt este cel mai )rumos 'i cel mai minunat dar pe care voi 3i-l puteţi o)eri 3ie. 'i precum a' vrea s )iţi 'i voi. at ta timp c$t pelerinajul se va )ace cu &$nduri !une. ca s i se aline durerile. ca s i se dea înc putere. s reziste în aceast lume p$n la vreme 'i s împlineasc -oile 3ele# <tiu c$t de mult v a)ecteaz )aptul c lucrurile nu stau a'a cum v-aţi dori 'i c toate speranţele voastre de mai !ine se dovedesc a )i o am &ire. ca s )ie dreapt 'i neîntinat . ca s r m$n numai !ucuria de a v re& si plini de iu!ire 'i de-a 3 d rui 'i altora# A'tept ru& ciunea voastr în continuare9 3er&eţi acolo unde v dicteaz con'tiinţa voastr . at*t &n familia sa.v spun vou . cele pre)entate &n mass%media.

care %-a a!andonat pe "umnezeu. d ruiţi9 6icio*ată să nu +ă !0arci1i2 'in ce veţi da. care de-a lun&ul timpului n-au ) cut altceva dec$t s murd reasc * m$ntul cu necur ţeniile lor 'i să transmită păcatele urmaşilor lor. c ci sunt prea jos 'i vreau s le umplu cu )olos. c veţi avea tot ajutorul cerut 'i c toat necur ţia acestei lumi nu vi se datoreaz vou în mod personal. c ci toate )aptele voastre !une la vreme se vor v di 'i îm!r caţi în lumină Dumnezeiască veţi )i# "e aceea. ca s )iţi de /le ajutaţi 'i condu'i pas cu pas. a'a 'i /u cu daruri v voi împodo!i# . mult prea sensi!ili pentru a supravieţui ) r e)ort în acest lume rea. 'i ridic su)letele voastre mai mult dec$t v-aţi putea închipui# %e ridic. dra&i copii. pentru ca s 'tiţi ce aveţi de ) cut. a'a cum 'i voi la r$ndul vostru aveţi nevoie s )iţi miluiţi de +el de la care pe toate le primiţi# <i a'a cum voi milostivi veţi )i. c*nd &n Împărăţia Mea veţi veni. ci oamenilor în &eneral. ci 71 .uminoşi veţi fi. c*nd vor veni &n Împărăţia Mea! *ace v spun 'i /u. ca /l s v poarte tot mai sus# *ace 'i iu!ire9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 27(02(200$ %umina cea s)$nt a >ronului "ivin s co!oare peste toţi aceia care în înt$mpinarea 3ea vin 'i ferice de cei care au ieşit &ntru a Mea &nt*mpinare. mai mult vi se va da 'i vi se va umple casa. ci credinţa s v )ie scut. c ci iată timp nu mai este mult! . în care voi tr iţi acum 'i care nu corespunde deloc nevoilor voastre personale 'i nici )elului vostru de a )i# -oi sunteţi delicaţi. A'a s-a procreat aceast lume. cu )olos duhovnicesc pentru cei ce 3 iu!esc# +u daruri de Sus v împodo!esc 'i su)letele de p cate vi le cur ţesc9 3idic perdeaua de pe oc(ii voştri ca să vedeţi lumina cea a*e+ărată ce în lume se arat 'i care pe toţi oamenii îi cheam la o s)$nt zeciuial # 'in ce aveţi să *ărui1i. cei care acum veţi dărui.tr iţi acum. nu numai de !un t ţi p m$nte'ti. prin uitarea Sa9 -oi tre!uie s ţineţi le& tura în permanenţ cu S)intele *uteri +ere'ti. ca pe sărmani să%i faceţi fericiţi! Sunt destui în lumea întrea& care au nevoie de mila voastr . căci Eu bucuros &i voi aştepta.idicaţiv mult deasupra su)erinţei dac vreţi s ie'iţi !iruitori în lupta ceo aveţi de dus 'i ru&aţi-v mult "omnului Iisus.

c$t 'i pentru cei din jurul vostru# /u negli aţi rugăciunea! 0a)aţi%vă pe ea! E singura voastră forţă care v%a mai rămas &n aceasta lume rea! %uaţi aminte la ea. pentru ca s v asi&ure c ru& ciunea voastr nu este zadarnic 'i c )ie ea c$t de mic . ca s v ru&aţi.ar v învelesc. ci ca pe ceva care vă poate a uta! (ncercaţi s simtiţi m$n&$ierea 'i . ca inimile voastre s le îm!o& ţeasc # 3ult este dra&ostea cu care v adunaţi. ea are o s)$nt reu'it at$t pentru voi. chiar dac mai sunteţi 'i pentru )aptele voastre ispiţiti# <ace1i 4ine tuturora şi 4ine +ă +oi face şi )u +ouă' ca s am pentru ce s v r spl tesc 'i în voi toţi /u s !inevoiesc9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 05(03(200$ *ace vou . care caut pe orice cale s v surpe 'i s v opreasc de la lucrarea voastr # :iţi !inecuv$ntaţi )iilor. dar -ncă nu sunte1i suficient *e uni1i' ca să fi1i o for1ă *estul *e . iar nu ca o o!li&aţie. pentru toat dra&ostea pe care 3i-o purtaţi 'i pentru !un voinţa de care dovad daţi9 Sunt mii de încerc ri peste voi copii. ca s )iţi voi cu toţii )ericiţi. cu toat puterea. acela de a v simţi iu!iţi 'i ocrotiţi de ale 72 . iar mintea voastr s )ie acolo Sus. dra&i copii9 5ucuro'i s )iţi de aceast nou înt$lnire a voastr 'i de dragostea cerească ce în inimile voastre se revars . în care dac v ancoraţi cu !ine. de unde (n&erii v z$m!esc 'i cu .mai de&ra! cu cele +ere'ti.uternică -n fa1a celui rău şi +iclean. dra&i copii9 Cobor l*ngă voi &n mod nevă)ut 'i v dau un sentiment pl cut. /u tuturora le voi d rui. de toate &reut ţile vieţii sc paţi# (ncercaţi s o vedeţi ca o !ucurie.arul pe care vi-l d ru& ciunea ca s -i & siţi dulceaţa 'i s o )aceţi din toat inima. cu care toat )amilia voastr se va hr ni 'i din preaplinul 3eu. c$t e de simpl 'i curat # A'a s v )ie 'i viaţa voastr toat 9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 05(03(200$ *ace vou . nu ca ceva ce trebuie făcut.iar şi -n această situa1ie' 4arca +oastră *e sal+are. sunt multe teste din care nu înţele&eţi esenţa lor 'i de ce v-au )ost date 'i nu prea 'tiţi cum s le treceţi cu !ine# @u0a1i-+ă2 @u0ăciunea răm/ne' c.

una în lume voi s )iţi# 3-am -n+ă1at să fi1i soli*ari' atunci c/n* unul *intre +oi suferă să fie a7utat *e to1i ceilal1i( *rin ru& ciune. că Eu vă voi prote a pe voi cu întrea&a mea C'tire de (n&eri 'i S)inte *uteri +ere'ti# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 26(03(200$ >e !inecuv$ntez )iica 3ea Ioana. dra&i copii9 . ci în e&al m sur iu!itori. răbdarea voastră 'i &nţelegerea voastră 'i aici sunteţi de)icitari# +re'teţi. copii 3ei.!inecuv$ntez )iilor să vă rugaţi în continuare pentru cei adormiţi ori de c$te ori puteţi 'i să nu vă temeţi. c ci 'i >at l vostru este iu!itor 'i cu iu!ire e&al v iu!e'te# Amin9 Comunicarea Sf/ntului 9r.te 4une ca să răscum. . dra&a 3ea.ărtinitori.el )+0u*iil' 05(03(200$ *ace vou . prin cuvinte de m$n&$iere.ăcătuit at/t *e mult' *ar care n-au a+ut suficiente fa.artici. chiar dac nu aveţi voi puterea de a schim!a ceva.e care le-a1i făcut -n +ia1a +oastră' cu +oie şi fără +oie' cu ştiintă şi cu neştiintă' c. prin dorinţa de a ajuta.entru celălalt2 2ici se vede iubirea voastră. mo'tenirea cea mai de preţ pe care /u v-am l sat-o vou # 3-am -n+ă1at să iu4i1i.iar *e a1i cu0etat ce+a rău -n inima 73 . să-i scot *in ia* pe oropsiţii care au avut mare nevoie de a voastr participare.u& ciunea voastr mult m-a ajutat 'i de aceast dat .3ele !raţe sustinuţi. s v d ruiţi. ajutaţi de îndemnurile 3ele !une 'i nu fi1i .ere fa. c ci +oi' -n mo* in*irect' a1i .tele lor cele rele( . prin s)aturi !une.an0.rin -nsăşi *orin1a +oastră 4ună' +oi +ă -ntin*e1i a +oastră m/na -n *irec1ia celui care are ne+oie *e a +oastră sf/ntă -ntra7utorare( 4u este important ceea ce voi puteţi s )aceţi# Ceea ce contea!ă este ceea ce +oi +re1i să face1i . ca s v înv ţ înc odat ce înseamn puterea rugăciunii 'i puterea iubirii. chiar dac nu ţine de voi. spre a nu mai )i sup rat 'i s la'i deoparte tristeţea ta. c ci /u te voi m$n&$ia 'i ajuta# <i1i cu to1ii 4inecu+/nta1i şi iertaţi de toate păcatele voastre .at la sal+area *in ia* a unor suflete care n-au . prin !un voinţa mani)estat în raport cu cel lalt.

ca s le înmulţiţi 'i s daţi 'i celor ce n-au. de care v-am vor!it adesea 'i v-am spus c ba)a este ea 'i nimic în lume nu o poate e&ala# "ar voi nu aţi respectat *orunca 3ea 'i aţi dat cu piatra în cel. r sti&nit 'i împreun cu 3ine nu aţi su)erit# Aţi su)erit pentru or&oliul vostru cel nem surat 'i dovad de dra&oste s)$nt . nu aţi dat# 4u aţi ) cut dup cum v-am înv ţat 'i calea cea !un . s vin s le dau din -arul 'i 'uterea #ea# *e ace'tia voi tre!uie s -i în&rijiţi ca pe ni'te )raţi mai mici ai vo'tri . ci pentru c /u v-am !inecuv$ntat ca s )iţi un grup mai înche&at# --am unit. nici pentru c aţi )i vrednici de ele în vreun )el. care nu au 74 .ăcătosi şi +ai *e +oi' mici şi ne-nsema1i2 .+oastră sau *e a1i *orit răul cui+a sau *e a1i c/rtit -m. + /u doar calea cea !un v-am înv ţat. /ste )oarte adev rat c Eu pe toate vi le%am dat! <i1i recunoscători . :eriţi-v copii de p cat 'i lăsaţi%vă de udecat! .iu!esc pentru c /u v-am creat.entru că sunte1i ceea ce sunte1i şi . c*nd )u sunt Sin0urul Eu*ecător= M%aţi lăsat singur sus pe =olgota. să vă udecaţi unul pe altul. iar voi 'i unul 'i altul aţi c zut în p cat. pentru c pe celel lt mult l-aţi judecat# Cine sunteţi voi dragii Mei. pe care n-are cine-i ocroti. nu pentru c voi dovad de ceva merite aţi )i dat.entru că a+e1i ceea ce a+e1i2 4u le aveţi pentru c le meritaţi. 'i pe care n-are cine-i iu!i. ce )rate v era9 "in aceast e8perienţ trist .otri+a Mea' sau *e n-a1i cre!ut cuvintele Mele' sau +-a1i -n*oit *e ele' )u +ă iert şi +ă iu4esc aşa cum sunte1i' . c$nd voi v-aţi dez!inat9 Aducere aminte de ale voastre p cate v-am dat.arul de Sus su)letele vi le-am înmiresmat# +u par)um ceresc pe voi v-am înconjurat 'i voi doar unul pe altul v-aţi criticat 'i su)letul 3eu prea mult l-aţi sup rat. voi copii. mereu nu aţi urmat9 Spuneţi cine este vinovat. /u al vostru 3$ntuitor# 4u v-o spun dec$t pentru a 'ti care este -oia 3ea# 3oia Mea este "u4irea. 'i care nu mai au puterea de a se ridica. 'i n-au cu ce s -'i spele p catele lor. ci pentru c /u v iu!esc 'i pentru c /u 3-am r sti&nit pentru voi 'i vi le-am dat în dar vou # "e aceea le aveţi. e adev rat. calea cea dreapt /u v-am ar tat 'i cu .spun asta tuturor. voi cu toţii aveţi multe de înv ţat# >reziţi-v copii la realitate 'i vedeţi )iecare ce poate# Sunteţi voi unul mai presus dec$t )ratele vostru pe care-l consideraţi mai jos.

oticnire2 . doar iubire 'i o s vedeţi cum lucrurile vor mer&e din ce în ce în ce mai !ine# &u vă ofer această iubire de care voi şi cei din jurul vostru ave i atâta nevoie 'i )iţi încrez tori.pentru c mereu -oii Sale celei s)inte voi v împotriviţi 'i re)uzaţi pe de-a între&ul s v iu!iţi# Iu!iţi doar a'a. ca s se ridice în z!or# 6u sunte1i +oi -n măsură să *a1i sfaturi2 . în ochii s i s do!$ndeasc o putere nou în lupta pe care o are de dus.e ceilal1i2 .c ci v veţi co!orî pe voi 'i-i veţi co!orî 'i pe cei ce nu au su)icient putere pentru a se ridica din nou# 6u fi1i . c ci /u sunt cu voi pe al vostru drum 'i nu )iţi tri'ti pentru ce vi s-a comunicat. s v l saţi de &riji. ci voi &re'iţi9 .ca s nu v )ie aceasta spre ru'inea voastr 'i spre os$nda cea ve'nic . doar c înv ţaţi &reu ceea ce vrea "omnul 3eu# &l vrea iubire.daţi%vă sfaturi vouă &nşivă 'i per)ecţionaţi-v pe calea spiritual pe care aţi început s mer&eţi# ăsa1i-i . pentru c alt)el s-ar )i dez!inat 'i acum în aceast cas nu v-aţi mai )i adunat# >otul se poate spul!era at$t de u'or9 :iţi atenţi la cuvintele pe care vi le-a spus al vostru 3$ntuitor9 4u /l &re'e'te. v spun /u acum. s v eli!eraţi 'i în totalitate -oii %ui "umnezeu 'i s v consacraţi# /u fiţi trişti! El vă iubeste şi planul Său prin voi &l &mplineste . 75 .c*t aţi primit voi. ci ajutaţi din nou s cread .v vor urma dac vor vrea )iecare.'i v !inecuv$ntez pentru acest nou început al grupului vostru care s-a redresat pentru c a )ost ajutat de al vostru >at din +er.iatra *e . ci mai !ine plecaţi-v voi capetele înaintea celor c zuţi 'i daţi-le lor m$na de ajutor de care au nevoie. nici nu sunt ceea ce v%am dat vouă să fiţi# <i amintiţi-v mereu c toate de Sus le primiţi 'i de aceea tre!uie totdeauna cei mai mici s )iţi# 6u +ă mări1i2 . vor )ace a'a cum le dicteaz inima# 4u împin'i de la spate se vor întoarce oamenii la credinţ . s )ie m$n&$iat 'i iu!it nespus# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 26(03(200$ 3ă iert şi )u2 . p$n într-un punct# "ar înc nu v-aţi eli!erat de voi de tot. s spere din nou în "omnul lor 'i s cread .

pentru c nu au cu ce s umple inima lor. pentru c nu au dat întru totul ascultare 3$ntuitorului +eresc. c ut$nd întotdeauna !inele. &ncet. care putere mare are# 5inecuv$ntarea >at lui Atotputernic 'i a S)$ntului :iu "umnezeiesc împreun cu adierea carismatic a S)$ntului "uh v cuprinde su)letele 'i v ajut s treceţi cu !ine într-o nou etap de evoluţie spiritual .el )+0u*iil' 26(03(200$ *ace vou . în loc s v ridicaţi mintea voastr spre o lume superioară. urca şi &ncă o lecţie a &nvăţa! A'a veţi putea pricepe mai u'or -oia Sa 'i o veţi putea )ace încep$nd cu lucrurile cele mai m runte 'i continu$nd cu cele mai importante.c ci din acestea toate aveţi c$te ceva de înv ţat# . ne& sindu-se pe ei în'i'i 'i c ut$nd în lumea material ceea ce ei au pierdut pe partea spiritual # Ace'tia sunt &oi în interiorul )iinţei lor. o lume a iubirii şi a păcii# 4u v l saţi am &iţi9 Camenii nu sunt ceea ce par a )i 'i dup cum !ine o vedeţi în )iecare zi# /i devin din ce în ce mai )al'i. ca să puteţi &ncet. iar su)erinţa le e mare# 76 . cu o !az mai solid de cuno'tinte cere'ti.an0.!inecuv$ntez )iilor9 Amin9 Comunicarea Sf/ntului 9r. ca să fie şi sufletele din iad salvate' dar şi sufletele voastre m*ntuite de orice ispită diavolească( Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 10(04(200$ *ace vou . dar in)ormaţia primit nu este !ine înţeleas de voi 'i voi raportaţi totul la ceea ce v înconjoar . 'tiind de acum )iecare ce are de ) cut 'i cum s împace pe "omnul s u +el S)$nt# $oate s%au &nt*mplat din #reasf*ntă "oia Sa. mult mai adecvat nevoilor voastre p m$nte'ti# *entru voi p m$ntenii s-au )acut multe descoperiri cere'ti. at$t al vostru c$t 'i al celor din jurul vostru# 5inecuv$ntarea 3ea co!oar asupra lumii acesteia. dra&i copii9 Ai 3ei sunteţi pe vecie dac împliniţi -oile 3ele 'i v supuneţi întru totul -oinţei 3ele "ivine. pentru ca s se ridice din starea de p cat spre o nou scar a evoluţiei spirituale. iu!iţii mei )ii de lumin 9 *ace pentru su)letele voastre care au trecut prin momente de &rea încercare.

în timpul ru& ciunilor voastre însoţite de smerenie 'i de )apte !une# + dac le-aţi vedea. 3ari !ucurii 'i minunate se înt$mpl în postul *a'telui. +ereţi îns înţelepciune ca s nu le )olosiţi eronat 'i vrednici s v )aceţi de ele. continu cerescul t u drum# Spun oamenii ce vor dori. daruri de care voi aveţi at*ta nevoie # /i nu vin în chip v zut tocmai pentru a nu v speria. care pe el îl cur ţe'te 'i îi d daruri s)inte s mear& înainte# /u este voie ca voi să fiţi trişti.'i toate vi se vor ad u&a vou cu trecerea timpului. nici nu ar putea s )ie alt)el.ela1i2 . v dau t$rcoale 'i v nec jesc at$t de mult# >e !inecuv$ntez )iic mult iu!it a 3ea.lin *e Dumne!eu nu ar tre4ui să fie trist. tu dac te vei smeri. mult mai mari dec$t ru& ciunile p m$ntenilor# :iţi !inecuv$ntaţi9 . dra&a 3ea. c le-aţi primit din &ura 3ea 'i odat cu ele v-am dat -arul #eu cel Sfânt ca s împliniţi planul #eu cel sfânt pe acest * m$nt# "esi&ur c e mare lupta voastr . de cre'tini mult iu!itori# 6u e!ita1i la Sfin1i să a. dar v ridic la +er ru& ciunea. ca /l s decid dac omul va )i ajutat sau nu 'i c$nd este momentul s se intervin pe plan $eresc. prezent$nd-o >at lui +eresc. ci ar tre!ui s str luceasc de iubirea Sa Dumnezeiască care în el !inevoie'te.c ci o s )iţi de&ra! ajutaţi. pentru viaţa lor !inepl cut "omnului 'i pentru c ei au trecere &naintea 'ivinităţii cu rugăciunile lor. împlinind -oile 3ele# Cricare om de-al %ui . pentru că voi aveţi cuvintele Mele şi vă puteţi folosi de ele. c ci trece vremea &rea 'i o alta mai !un ţi se va în) ţi'a# 4u re&reta ceea ce ţi se înt$mpl acum. dar 'i lupta este mare# +erice de cei ce au a Mea sf/ntă 4inecu+/ntare. cu dep 'irea încerc rilor 'i cu iz!$nd asupra ispitelor care v înconjoar . !ucuriile care se s desc în su)let 'i pacea care de Sus co!oar .ristos este înzestrat cu putere de Sus. aţi c p ta mai mult încredere 'i nu v-aţi mai teme at$t# Sunt minunaţi Îngerii care coboară din Ceruri să vă aducă daruri. )ericit vei )i# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 10(04(200$ 77 . c ci alt)el de oameni sunteţi voi 'i c utaţi pacea 'i !ucuria în inimile voastre. Îngerii mi locesc. dar $atăl Însuşi (otăreşte a utorul pe care fiecare om &l primeşte prin propriile sale rugăciuni sau prin rugăciunile altor mi locitori. s mai ra!zi acestea.8m om .

e 5ăm/ntul acesta -ntre0# "ar pentru c /l v iu!e'te. c ci veţi r m$ne în'elaţi c$nd veţi vedea c$t sunteţi de sla!i.ot să fie mul1i oameni a7uta1i( Iu!ire dac n-ar mai )i * m$ntul între& s-ar n rui.oate a*uce multă 4ucurie -n sufletele celor -ncerca1i şi .oate sim1i' se . care v va înv ţa lucrul cel s)$nt9 Amin9 Comunicarea Du.utin1ă este numele vostru. copiii S i# : r pace este r z!oi 'i unde este r z!oi nu încape iu!irea# 2ceastă iubire de care vă vorbesc nu este un lucru . dra&i copii9 %umin presar peste voi.are dac veţi aluneca. ca s )ac loc iu!irii pe care >at l vrea s o pun în voi. lumea întrea& o miluie'te cu îns 'i 3are 3ila Sa ce cuprinde toat lumea. A'a v-a )ost dat de la na'tere# S-a dus vremea c$nd 7$ . lumea /l ar nimici.oate . s se repete 'i s devin un e8erciţiu continuu al vieţii voastre# 4u este pe !ani.oate răs. c$nt rit 'i m surat # >re!uie doar acceptat s se înt$mple. 3$n&$ietorul./n*i' . nu se poate cump ra. c ci cunosc !ine încerc rile 'i durerile voastre# /u vă pl*ngeţi! Mai bine vă rugaţi! /u mai discutaţi problemele voastre cu ceilalţi! Mai bine gri ile deoparte le lăsaţi şi &n M*na Mea Cea Sf*ntă vă lăsaţi.rimi' se .rin*e )u *acă +e1i că*ea= Care nu tot /u +ă +oi fi scă.oate -nmul1i' se . pentru c nu-i nici un drept . nu /u +ă +oi lumina ca s înţele&eţi taina 3ea. din care oamenii î'i iau puterea 'i reu'esc s se menţin pe o linie c$t mai !un # . nici vinde cuiva# Se poate doar da.ului Sf/nt' 10(04(200$ *ace v spun 'i /u 'i v m$n&$i inimile /u.oate stărui' se . 6u +ă +oi . ca s )iţi din nou veseli 'i vioi# D'urez inimile voastre de poverile care iar 'i vi s-au adunat 'i v ajut s plecaţi de la ru& ciune cu su)letul curat# >r iţi în pace unii cu ceilalţi.*ace vou .ubirea Mea! Cea Mai +rumoasă .ubire de pe #ăm*nt . c ci ea v va scoate din nevoi# Este . 4u )iţi încrez tori în )orţele voastre proprii.o)er aceast iu!ire9 S o purtaţi mereu cu voi.ăm/ntesc9 4u poate )i vizualizat .rin ea . pentru c singura care &l ţine este a $atălui iubire# "ac /l nu v-ar iu!i. Sau dac veţi înţele&e prea puţin din ce v spun. c ci ne. cu toat inima celor care au nevoie de ea# Se .

pas cu pas. c ci omul se simte )rustrat 'i neputincios 'i vrea s loveasc 'i el în cel de care este lovit# -oi s nu )iţi asa9 -oi s daţi doar !inele vostru. pe m sur ce aţi înţeles mai multe din tainele cereşti. c ci ) r acestea toate lupta v va )i inutil 'i voi v veţi înc rca cu pro!lemele celorlaţi ) r s -i puteţi ajuta# <i1i .e fiecare -n . c ci &re'eala este omeneasc 'i prin a sa &re'eal omul poate s se s)inţeasc . pacea voastr . dra&i copii9 Am venit la voi ca s v umplu su)letele de pace 'i de !ucurie. dar +ă a7ut . )iecare dup puterile sale 'i dup propria sa con'tiinţ # 5inecuv$ntarea 3ea co!oar asupra casei acesteia 'i asupra voastr a tuturor. s v îndreptaţi.e care Tatăl *in Cer +-a *at( . v-aţi dat seama c$t de mult &re'iţi 'i aţi încercat. de a deveni mai !uni 'i mai în& duitori cu semenii vo'tri# /ste un lucru de apreciat str dania de care voi dovad aţi dat.irituală' 1in/n*u-+ă cu .utere atunci c/n* sunte1i . dac învaţ ceva din ea 'i nu mai vrea s o repete# +um aţi )ost 'i voi la început.era cre'tin tot omul9 Acum este )rate cu p catul 'i de aceea este nemulţumit omul 'i su)er în dezn dejdea sa pentru toate relele lumii acesteia. )iindc ascultaţi de al vostru Scump 3$ntuitor# --aţi îndreptat mult în ultimul timp 'i se v d e)orturile voastre de la o zi la alta.c ci a'a veţi c$'ti&a (mp r ţia 'i fiţi voi lumina acestei lumi &ntunecate.e . ca s ajun&eţi s )iţi voi în'iv mulţumiţi c$nd în o&linda su)letului vostru priviţi# "esi&ur c p$n la des v$r'ire mai e o cale lun& . în )iecare zi tot mai mult.aşnici2 .re iu4irea .unctul *e a aluneca' *intr-o cau!ă sau alta( 7% .e scăra s. &re'eaţi mai mult. pentru c împliniţi -oile 3ele.arte ca nici unuia *intre +oi să nu-i li. ca s se împlineasc prin voi ale 3ele -oi toate# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 17(04(200$ *ace vou . care l-au atins deja 'i care )ac din el un instrument. dar mai a+e1i -ncă mult *e -n+ă1at' *es. dar pe parcurs.ubirea necondiţionată a $atălui Ceresc vă iartă atunci c*nd fără voia voastră greşiţi . iu!irea voastr .sească *arurile *e care are ne+oie ca să se ri*ice mai sus .

entru +oi +ia1a Fi-a . crez$nd c mai aveţi timp mult.e cea mai mare 0aran1ie a sal+ării +oastre( 4ici un e)ort nu este prea mare pentru /l.!inecuv$ntez ca acest post al *a'telui s v aduc în su)lete !ucurie 'i împlinirea dorinţelor voastre p m$nte'ti9 +ei ce cred s se vindece9 +ei ce ascult cuvântul #eu s -% împlineasc 9 +ei ce v d S)inte *ersonalit ţi +ere'ti s %e mulţumeasc 9 +ei ce simt în timpul ru& ciunii c ldura "umnezeiasc cu mai mult dra&oste %ui "umnezeu s -I *ream reasc 4umele 'i s -I împlineasc -oile9 +ei sla!i s se înt reasc 9 +ei mici în credinţa s creasc 9 +ei în&rijoraţi s se lini'teasc 9 +elor neîncrez tori s le r sar soarele n dejdii 3ele9 + ci nu vor )i p r siţi copiii 3ei care alear& la 3ine 'i 3 roa& s -i acop r pe ei cu S)$nt Acoper m$ntul 3eu# #uţin credincioşilor. de tot !inele 'i de toat pacea.us2 6u uita1i asta nicio*ată şi -n1ele0e1i Eertfa "u4irii Sale ca . c$te minuni se înt$mpl su! ochii vo'tri în )iecare zi9 +redeţi în +el ce v vrea !inele. care a ) cut totul pentru m$ntuirea omului 'i-% vedeţi neîncetat cum alear& s v aduc la credinţ pe toţi. pentru îndreptare 'i pentru poc inţ 'i lacrimi ce duc spre adev rata c inţ # /u vă ba)aţi pe timpul care a mai ramas! :aceţi acum ce a mai r mas de ) cut9 -oi oamenii mereu v în'elaţi. cu tre!uinţele voastre 'i vin s v umplu inimile voastre. care i-au auzit 'i i-au crezut cuvântul# -rea ca 'i ceilalţi s )ie m$ntuiţi cu preţul vieţii Sale# *reţ mai mare ca acesta nu este. ca s v dovedeasc a Sa iu!ire mare# . de care voi aveţi at$ta nevoie# 4u v sup raţi pentru nimicurile acestei lumi. c sunt inutile9 . iar nu numai pe unul sau pe altul.ristos# )l . 3$ntuitorul lumii 'i al vostru. v spun 'i /u. +are vin s v caut pe )iecare.4u v descurajaţi atunci c$nd &re'iţi9 3ai !ine înv ţaţi ceva din a voastr &reseal 'i p 'iţi mai departe cu încrederea pe care v-o d îns 'i Iu!irea "omnului vostru Iisus . al tuturor.&$ndurile voastre de m$ntuire nerezolv$nd $0 . dar nu 'tiţi voi timpul vostru 'i c$t v mai d "omnul de tr it9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 17(04(200$ *ace9 *ace vou . dar care v d dureri.

nimic cu ele 'i )iind tri'ti pentru o lume rea# Cricum nu o veţi putea schim!a9 Asta este lumea pe care aţi ) cut-o tot voi oamenii 'i acum suportaţi păcatele anterioare, at*t ale voastre c*t şi ale &naintaşilor voştri, care mai mult sau mai puţin au &re'it 'i su)icient de mult nu s-au smerit# *l$n&eţi mai !ine su)letele care se pierd în ne'tire, prin milioane de avorturi 'i prin nenum rate omoruri# *l$n&eţi mai !ine pe cei ce nu vor s se întoarc de la calea lor cea rea, s îm!r ţi'eze cu dra& calea Mea# *l$n&eţi-i pe ace'tia care nu mai au timp de întoarcere pentru r ut ţile lor 'i nici drumul nu-l mai cunosc 'i n-are cine s -i mai îndrume spre a su)letului m$ntuire, c ci mai mult sunt r i 'i p c to'i dec$t !uni 'i credincio'i# *ace9 - v spun din nou# 5ucuraţi-v de aceste zile de pace, în care p s rile dau &l suire pentru întrea&a omenire, ca s v !ucure, s v înc$nte, iar 3ie laud s -3i c$nte# *riviţi la întrea&a natur care s-a trezit la viaţa 'i-3i c$nt 2 Aliluia! într-un mod cum poate voi oamenii nu-l )aceţiB într-un )el curat se o)er +reatorului S u 'i-I ascult *oruncile a'a cum voi oamenii nu o )aceţi# (i p streaz tainele9 4atura î'i )ace partea sa, aceea pe care v-am spus-o deja# +aceţi şi voi partea voastră ca s nu )iţi mai prejos ca ea 'i s v ridicaţi la în lţimea sa cea cereasc # +$t de )rumos 'i de plin de !un t ţi este acest * m$nt9 -oi numai tre!uie s 'tiţi s -l )olosiţi, s v !ucuraţi de el 'i să%Mi c*ntaţi 9liluia2 pentru dragostea cu care pe toate le%am făcut pentru voi, s )ie aceasta spre t m duirea su)letului 'i trupului voastru# Amin9 Comunicarea Du,ului Sf/nt' 17(04(200$ *acea cea lini'titoare 'i de ;ar aduc toare o transmit 'i /u prin cuvântul 3eu, s-o daţi lumii ostenite de-ale sale p cate multe 'i s -i purtaţi dra&ostea pe care v-o dau /u în aceste momente ca să vă iubiţi mai mult unul pe celălalt, s ajun&eţi la "umnezeu cu adev rat# Sunt pa'i care tre!uie ) cuţi, pa'i !inecuv$ntaţi de Sus2 % #rimul este iertarea, fără de care iubirea nu poate e7ista. + ci voi toţi oamenii &re'iţi 'i dac nu v iertaţi, v dez!inaţi 'i nu mai r m$neţi uniţi#
$1

% 2l doilea pas este renunţarea, renunţarea la voia voastră, la !inele vostru în )avoarea altora, la cele materiale pentru cele spirituale# %a dezlipirea de cele p m$nte'ti voi su)eriţi, dar dup ce aceast su)erinţ trece, se a'eaz pacea 'i resemnarea c-aţi ) cut -oia 3ea# % 2l treilea pas este umilinţa, pocăinţa. +onsider -te tu omule cel mai p c tos dintre toţi oamenii9 - ca s -i poţi iu!i pe toţi p c to'ii care par a )i mai întinaţi ca tine 'i mai c zuţi ca tine# +a tu pe aceia s -i poţi ridica tre!uie s te consideri mai jos dec$t ei 'i nu cu m$ndrie s încerci a-i ridica, ci cu smerenia de care dovad vei da# +$nd vor )i acestea, atunci e'ti un cre'tin adev rat# *$n atunci cauţi ca !ezmeticul în noapte, ) r a & si r spunsurile la toate# >e între!i mereu2 $e o vrea Dumnezeu+ -c$nd r spunsul vi %-am spus chiar /u# +iţi paşnici mai copii! 'i nu v r z!oiţi cu nimeni pentru nimic9 :i-vor ele idei, vor pieri, îns pacea în veci va d inui9 :ivor ele cuvintele, vor trece9 :erice de cel ce p streaz a sa pace 'i nu d )r$u li!er m$niei sale, ci se a!ţine înlocuind-o cu iu!ire# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 20(04(200$ *ace vou , dra&i copii9 5inecuv$ntez aceast zi de s r! toare pentru voi toţi# :ie ca praznicul (nt$mpin rii 3ele s v aduc în su)let !ucurie 'i pace# 5inecuv$ntez casa aceasta, pe ru& torii ei, ru& ciunile care se )ac 'i &$ndurile cele !une care se înalţ la +er neîncetat# *acea 3ea v-o a'tern în inim la toţi, ca s -3i puteţi asculta cuvintele 'i s v !ucuraţi de ele, c ci sunt ale 3ele pentru voi 'i pentru a voastr m$ntuire# "ra&ii 3ei copii, vin la voi cu mari !inecuv$nt ri cere'ti, ca s v întorc inimile pentru ceea ce vine, dar 'i ca s v aduc r splata, pentru postul acesta, pe care l-aţi ţinut cu at$ta str 'nicie 'i cu o mare m rinimie# --aţi îndeletnicit cu )apte !une, pl cute 3ie 'i v-aţi milostivit spre cei s raci, care nu aveau cele de tre!uinţ lor 'i )amiliilor lor 'i mari pl ţi veţi lua pentru aceasta, dar 'i pentru altele ) cute în ascuns, dar pe care /u le cunosc, c ci v d str duinţa voastr , a )iec ruia, 'i dra&ostea cu care încercaţi s v )aceţi !ine pl cuţi 3ie#
$2

- !inecuv$ntez ca s nu )iţi tri'ti# /u ast zi am venit la voi, aşa păcătoşi cum sunteţi' s v !ucur inimile prin cuvintele 3ele 'i prin mângâierile 3ele# *erseveraţi în lupta voastr de a )ace !inele pe acest * m$nt, c ci iată tim. nu mai este mult 'i tre!uie s v adunaţi c$t mai multe )apte !une 'i prin voi ale Mele cu+inte trebuie să răsune &n lume# +elor care vor s v asculte spuneţi-le ceea ce 'tiţi voi, pentru c aţi a)lat de la 3ine# (nv ţ ţi-i cele ce au tre!uinţ , ei 'i su)letele lor 'i încercaţi s )iţi c$t mai simpli, ca s )iţi u'or înţele'i de cei care nu au o pre& tire !un în cele spirituale# +uvintele 3ele sunt simple# (n aceast )orm simpl )aceţi-le voi cunoscute oamenilor, ) r s puneţi nimic de la voi, dec$t simpla voastr e8perienţ , spus cu puţine cuvinte în lim!ajul o!i'nuit, ) r a încerca s p reţi altceva 'i ) r a v considera superiori prin ceva, c ci dac /u nu v-a' )i înv ţat pe voi, nici voi nu le-aţi )i 'tiut spune mai departe celorlalţi# $rataţi%i ca prieteni pe cei neştiutori, vorbiţi%le mai ales şi mai presus de toate de .ubirea Mea. 6u le s.une1i *e .e*e.se2 - c ci asta îi va îndep rta, &nsă vorbiţi%le de .ubirea Mea 'i ei se vor apropia 'i vor vrea s 'tie tot mai multe despre S)$nta (mp r ţie a 3ea# "in vremuri grele pentru cei necredincioşi! - c ci nu va mai avea cine s -i sprijine, atunci c$nd le va )i &reu, dar şi celor care cred le va fi foarte greu, pentru că li se va pune la &ncercare credinţa lor, ca să văd puterea cu care cred ei &n Mine. 6u +ă teme1i2 4u pentru a v teme v spun /u acestea, ci pentru ca s începeţi s acţionaţi, pe cei p c to'i la turma 3ea s -i adunaţi# S nu credeţi c sunt ) r speranţ 9 4u este a'a9 F$ndiţiv numai la cei ce s-au întors deja# 4imic nu e cu neputinţ celui care crede în 3ine 'i celui care nu crede înc , dar dore'te, i se vor arata minuni ca s cread din ce în ce mai mult în 3ine# /u nu stau ascuns, ci 3 ar t în toate# *riviţi raza de soare, care printre copaci r z!ate 'i 3 veţi recunoa'te în ea, iar lumina 3ea este mai mare ca a unei raze de soare 'i puternic este tot cel ce crede în 3ine 'i )ace -oia 3ea# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 20(04(200$
$3

atunci c*nd la Mine o să apelaţi. ci să fiţi veşnici. iar lupta voastră aceasta este pentru nemurire 'i veţi avea mari ajutoare ca s ajun&eţi la scopul propus. au )ost d t toare de hran su)letelor voastre 'i puternice s-au dovedit ele a )i. ce st mai presus de moarte. care a luat viaţ prin ale 3ele mijlociri c tre >at l nostru +el +eresc# --am ascultat ru& ciunile în tot acest timp 'i n-au )ost zadarnice# "impotriv . Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 11(06(200$ *ace vou . dra&i copii9 <i !inecuv$nt ri cere'ti v o)er /u vou acum. ca s 'tiţi c sunt înc cu voi 'i c ve&hez asupra acestui grup de rugăciune.iruitorul vostru şi ve i ieşi biruitori !mpreună cu &l. ci numai 'i numai !ucurie# Amin9 Comunicarea Sf/ntului 9r. ca s v veseliţi întru învierea lui %azar 'i s 'tiţi c toţi cei credincio'i nemuritori sunt. să continua i rugăciunile pentru cei adormi i şi să veg5ea i ne!ncetat.!inecuv$ntez s nu muriţi. !inecuv$ntaţii )ii ai >at lui +eresc.ar de Sus de la +el ce vine dintre cele înalte ale Sale la cele smerite ale Sale. l-a adus iar la viaţ ca s v arate c omul poate )i s)$nt# 5inevestesc aceast !ucurie a vieţii. pace cu . chiar dac înc mai aveţi o lupt de dus# .!inecuv$ntez 'i /u. create 'i puse în om# --a v zut "omnul c sunteţi puţin tri'ti de nereu'itele voastre de p$n acum 'i v-a încurajat spun*nd că tot cel ce va crede va fi m*ntuit. o să fiţi prote aţi. c$nd vor veni în (mp r ţia +erurilor. dând de milostenie şi pentru cei ce sunt !n iad şi bucurându"i şi pe ei cu pu inul care se mai poate face. nu pentru că sunte i voi puternici.*ace vou .an0. prin &nseşi sufletele voastre 'i )ie ca ele s str luceasc pentru vredniciile lor. c ci de'i ispitiţi. <i /u v spun2 crede i !n . ca viaţa s-o ai! 'i din !el'u& s-o ai! 'i ) r nici o urm de tristeţe. 4u v temeţi s v ru&aţi pentru ei. pentru mântuirea sufletelor lor.el )+0u*iil' 20(04(200$ . mai ales în momentele voastre de $4 . ci pentru că &l este Atotbiruitor# /l a învins moartea 'i l-a sculat pe %azar din morm$nt.

veţi primi9 "oar de la 3ine sunt toate# %uaţi 'i v !ucuraţi acum de dra&ostea pe care /u v-o port 'i l saţi jocul cel &reu al p timirilor la o parte. a tuturora9 *rimiţi darurile 3ele 'i !ucuraţi-v de ele# Sunt cu voi şi vă iubesc! Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 11(06(200$ *ace vou . c ci nu e a'a. acum în aceste momente c$nd /u stau de vor! cu voi9 *ace. s v ar t c$t de mici sunteţi voi 'i c$t de mari suntem 4oiB s v ar t m iu!irea care deschide orice poart )erecat 'i care poate s c$'ti&e lumea toat # +iţi fericiţi că Mă aveţi aici &n mi locul vostru! (mp rt 'iţi-v unul altuia !ucuria9 /u sunt 3ama voastr . l s$nd &rijile la o parte. )iecare dintre voi aţi simţit 3$na %ui "umnezeu st$nd asupra sa 'i m$ntuindu-l în toat clipa &rea# 4umai ve&hind asupra voastr veţi putea )ace mari lucruri. Să nu vă temeţi pentru &ncercări şi greutăţi! Sunt )ire'ti. ci $5 .eşiţi &ntru &nt*mpinarea Mea! "ă aştept! "ă c(em la Mine nu pentru a da socoteal pentru p catele voastre. se vor )ace r$nd pe r$nd toate# >ot ceea ce voi mai aveţi nevoie s primiţi. dar numai aşa spre $er voi v"a i !năl at# % saţi su)letele voastre s z!oare# /le nu sunt at$t de )ericite dec$t a'a9 % saţi *uterea 3ea s p trund în voi. acas sau în orice alt loc s-ar a)la# :iecare dintre voi poate 'i tre!uie s împlineasc -oia 3ea# 4u v &$ndiţi c sunteţi p r siţi. e adevărat. pe strad . s 'tiţi9 Sunt multe !ncercări.tainic comuniune cu 4oi. purt$nd în su)lete lumin 'i pace# . c ci cu ajutor ceresc se vor )ace toate# . pace ca s v )ie vou su)letele înc rcate de !ucurie. +ei de Sus# 3ai ales atunci c$nd ru& ciunea a )ost desprins de cele p m$nte'ti v-aţi ridicat su)letele spre cele înalte 'i v-aţi îm!r cat în 3areţia +erurilor. spuse pentru !ntreaga tară. )iecare acolo unde este el2 la locul de munc .iniştiţi%vă! . doar tr iţi pe * m$nt9 Cricum )iecare dintre voi a simţit ajutorul cel sfânt# Indi)erent în ce circumstanţe aţi )i )ost.!inecuv$ntez înc odat pentru a putea înţele&e semni)icaţia cuvintelor 3ele 'i câtă bucurie am &u pentru rugăciunile voastre.

deschiz$nd noi orizonturi spre *laiurile +ere'ti# . pure 'i neîntinate 'i s v l saţi condu'i cu puterea "uhului S)$nt. spre ceea ce /l are pre& tit pentru voi din visteriile Sale +ere'ti 'i s v !ucure într-at$t înc$t s nu v mai amintiţi de * m$nt# Acest av$nt ceresc )iec ruia dintre voi îl doresc# /ste at$t de minunat c$nd su)letul de la * m$nt la +er s-a în lţat# "e aceea lucraţi pentru su)let 'i lucraţi cu sufletul pentru a nu%l lăsa să lenevească. în care credeaţi c )aceţi totul !ine. veniţi la 3ine iar. oric$t i se va p rea de &rea# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 27(0$(200$ *ace vou . dra&i copii. at$ta timp c$t e8ist din partea lor voinţ 'i umilinţ # Acestea dou îl înalţ pe om mai presus de cu&etul inimii sale 'i dincolo de orice putere de ima&inaţie a minţii sale. de care nu toţi oamenii au parte. s p straţi su)letele voastre curate. iar /u v-am ar tat c nu este a'a.!inecuv$ntez. *rimiţi !ucuria de a3i )i 3ie )ii 'i de a avea parte de acele !ucurii cere'ti. de'i uneori pare c ale voastre pro!leme nu au rezolvare. ca din somn să se tre)ească. vedeţi c at$t în trecut c$t 'i în prezent /u v ajut cu tot ce pot 'i )ac ast)el înc$t viaţa voastr s devin mai u'oar . 2cesta este darul pe care astă)i vreau să vi%l dăruiesc.pentru a vă spune şi a vă arăta c*t de mult vă iubesc. s v ar t c osteneala voastr nu este în zadar. care v-aţi adunat în aceast cas pentru a v ru&a 3ie 'i :iului 3eu Iisus. 1mul este supus greşelii şi stă &n firea lucrurilor ca omul să greşească# "ar ferice de acela ce vrea să se &ndrepte 'i care caută din toata inima să &mplinească "oia Mea. ca s v t m duiasc 'i s v poarte tot mai sus9 4u este cu neputinţ oamenilor s se ridice prin ru& ciune la cote inima&ina!ile pentru ei. dac priviţi mai de aproape. totu'i. s )ie cel puţin suporta!il pentru voi# Aţi pro&resat mult în ultimul timp. ca s se $6 . ci doar aceia care 3 caut 'i vor ca-n viaţa lor /u s )iu prezent# -eniţi. prin dra&ostea pe care 3ie 'i aproapelui i-aţi dovedit# *$n acum tr iaţi într-o lume a voastr . pentru ca în av$ntul vostru spre cele înalte.

împ rt 'easc mai mult de latura +ereasc dec$t de partea p m$nteasc a vieţii pe care a ales de !un voie s-o tr iasc # Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 27(0$(200$ *ace vou dra&i copii, v spun 'i /u, al vostru "umnezeu, conduc$ndu-v spre bine mereu9 Eu am coordonat acest sf*nt grup de rugăciune ' chiar dac voi nu întotdeauna v-aţi dat seama, cu o dra&oste "umnezeiasc 'i * rinteasc 'i v-am acoperit cu mila 3ea, dăruindu"vă protec ia de care grupul nevoie avea# +a grup nu aţi )ost uniţi întotdeauna, îns aţi &nvăţat multe &n această perioadă de pregătire a voastră, care a durat foarte puţin, &n raport cu &ntreaga voastră viaţa , dar care 'i-a pus puternic amprenta asupra vieţii voastre spirituale, înv ţ$ndu-v care este de )apt -oia 3ea# (n puţine, dar alese cuvinte, v%am dat &nvăţătură despre cum +reau )u să trăiţi voi &n lume şi despre ceea ce voi aveţi de făcut # :iecare dintre voi de acum s urmeze, în m sura în care poate 'i 'io dore'te, această 9leasă şi Sf/ntă Cunună *e 5o+e1e Sfinte' .e care )u +i le-am a*resat +ouă' *e-a lun0ul acestui tim.' -n care am fost cu +oi' ca &ntr%o 4coală Cerească' ca Maistru -n cele s.irituale( Dnii aţi înv ţat mai mult, alţii mai puţin, dup cum v-a )ost dorinţa voastr , iar e8amenele le-aţi trecut cu note mai mici sau mai mari, în )uncţie de pre& tirea voastr # - !inecuv$ntez ca toate înv ţ turile 3ele cele +ere'ti s le ad postiţi în inima voastr , )iindu-3i recunosc tori c le-aţi primit 'i s le practicaţi în )iecare zi# - dau )orţ s luptaţi, v sunt aproape ca s trium)aţi, c ce r m$ne al vostru este ale0erea 'i sin&uri v veţi da seama c$t aţi pro&resat 'i c$t mai aveţi de înv ţat, din toate lecţiile cereşti pe care vi le-am dat# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 03(0%(200$ *ace vou , dra&i copii9
$7

(n lumina 3ea voiesc a v înveli, c ci 'tiu durerile cu care v con)runtaţi, dar 'i dra&ostea de care voi dovad daţi, a'a c vedeţi-v de drumul vostru, a'a &reu cum este el, cer$nd ajutorul * rintelui vostru +eresc, de la care, pentru voi, pe toate le primesc, o)erinduI puţinul pe care-l puteţi )ace voi p m$ntenii, în aceste vremuri de &rea r scruce, în care voi, oamenii, v simtiţi neînţele'i 'i tri'ti# "oi g*ndiţi că 'umne)eu nu vă &nţelege &n durerea voastră 'i de aceea dejn d jduiţi mereu a'tept$nd r spunsuri la între! rile voastre, ) r îns a v lupta din toata inima voastr # :olosiţi armele pe care le aveţi9 Acestea nu sunt dec$t cele despre care v-am vor!it deja2 rugăciunea, postul, faptele şi smerenia şi *easu.ra tuturor acestora se află iubirea( Iu!ind veţi iz!uti, dra&i copii, s alun&aţi întunericul din viaţa voastr 'i s aduceţi lumina, îm!o& ţindu-v de cele mai alese daruri cere'ti 'i înv ţ$ndu-i 'i pe ceilalţi s iu!easc , veţi a)la (mp r ţia cea +ereasc , chiar înainte de a v urca la +eruri# 3ugaţi%vă, dragi copii, ca mai &nt*i de toate să găsiţi iubirea. /a este comoara care niciodat nu piere 'i care v d puterea de a înainta oric$t de &rea va )i calea 'i oric$t de mulţi s-ar opune pe ea# "oi &ncă nu &nţelegeţi puterea iubirii, căci dacă aţi face%o aţi fi fericiţi. 4umai accept$nd-v crucea 'i purt*ndu%vă &n inimă iubirea, c(iar faţă de cei care vă fac vouă rău , veţi putea pricepe din tainele Dniversului, din le&ile )irii, aplicate vou oamenilor# /u vă temeţi să iubiţi, c(iar dacă o să suferiţi! 4u este oare su)erinţa calea care duce c tre +eruri, / at$t de dulce c$nd Iisus cu tine o duce 'i /l îţi arat calea, tu doar tre!uie o a urma, a te l sa purtat de m$na Sa# /l îţi vrea !inele9 /l te iu!e'te9 6u este altul care să te iu4ească mai mult *ec/t #nsuşi Creatorul tău2 #ncre*e-te -n )l şi +ei fi fericit' tu şi toată casa ta 9 6u mai aşte.ta9 6u mai căuta9 9i 0ăsit *e7a9 / în inima ta9 /l !ate, mereu !ate, a'tept$nd s -I deschizi# -ine, vine la tine iar tu r m$i nep s tor9 Desc,i*e-" lar0 .oarta sufletului tău şi- +ei +e*ea .e Dumne!eu9 4u-% vei vedea cu ochii minţii tale, c ci judec ţile Sale sunt de necuprins pentru mintea ta, dar #l +ei +e*ea cu oc,ii inimii tale, c ci acolo /l s l 'luie'te 'i într$nsa îţi 'opte'te tainic c$t de mult te iu!e'te9 Amin9
$$

Comunicarea Domnului "isus &ristos' 03(0%(200$ *ace9 *ace v aduc /u vou din (naltul +erurilor la voi pe * m$nt, c ci 'tiu c su)eriţi mult# - sunt al turi, în &reut ţile toate 'i 'optesc tainic2 $uraj, nu vă teme i! -remurile acestea, prin puterea ce v-o o)er, v veţi mira voi în'iv de voi, de u'urinţa cu care le veţi trece pe toate, c$te v sunt puse înainte pentru a )i dep 'ite de voi 'i pentru a înv ţa ceva din ele# /u sunt &nt*mplătoare &ncercările şi e7perienţele vieţii voastre! Ele au rostul lor şi anume acela de a vă arăta c*t de mare este #uterea Mea şi c*t de neputincioşi sunteţi voi &n faţa tuturor acestor greutăţi# Alt)el voi v-aţi considera independenţi 'i aţi vrea s tr iţi sin&uri în lume, n-aţi mai avea nevoie de 3ine, iar /u v z$nd acestea cum sunt, l-am trimis .e cel rău .e 5ăm/nt ca să +ă* ce +e1i ale0e +oi( Mă veţi alege pe Mine sau pe el2m vrut să văd dragostea voastră şi de aceea vă pun la &ncercare mereu# (ntotdeauna aţi avut de ales între !ine 'i r u, între a )ace sau nu -oia %ui "umnezeu, pentru ca s se alea& ast)el dintre oamenii de pe acest * m$nt, cei ce )ac, de cei ce nu )ac *lanul 3eu cel S)$nt# Amin9 Comunicarea Sf/ntului 9r,an0,el )+0u*iil' 03(0%(200$ *ace9 *ace, de la "umnezeu >at l tuturora9 Să se risipească răii care vă stau &mpotrivă şi să se adune Îngerii &mpre urul vostru, mereu sfătuindu%vă cu privire la ce mai aveţi de făcut, )iecare dintre voi lumin$ndu-v cu ;arul lor, d ruindu-v puterea de a lupta pentru binele cel sfânt 'i ajut$ndu-v în lupta voastr pe * m$nt# - eli!erez din p catele voastre, lumin$ndu-v orizontul minţii voastre, spre a-% cunoa'te mai !ine 'i într-un mod mai pro)und, pe "umnezeu# /l nu v este ascuns vou , doar c necredinţa voastr v or!e'te 'i p catele voastre v în&reuneaz su)letul, întunec$nduv mintea spre a nu-% mai vedea pe "umnezeu# )li4era1i-+ă *in toate acestea şi- +e1i +e*ea .e Dumne!eu2 /l vrea s vi se arate vou în )orma Sa deplin , de iu!ire plin 'i vrea s v m$ntuiasc #
$%

Apropiati-v de /l 'i mul1umi1i-" aşa cum se cu+ine .entru toate -ncercările' .entru toate is.itele şi .entru multele 0reută1i .e care -n +ia1ă +i le-a *at' căci aşa *e )l +-a1i a.ro.iat( Mul1umi1i-" ui cu iu4irea curată şi a*e+ărată şi -n+ă1a1i să fi1i recunoscători2 /u mai cr*cniţi, nu vă mai pl*ngeţi, c ci nu aveţi de ce9 "omnul e 3are 'i >are 'i St p$nire peste voi are, a'a c orice veţi cere v va da, dac e spre m$ntuirea tuturora, !ucur$ndu-v inima în &rele încerc ri 'i d ruindu-v pacea 'i !inele su)letului vostru# Amin9 Comunicarea Sf/ntului 9r,an0,el @afael' 03(0%(200$ *ace vou , v spun 'i /u, c ci vine de la "umnezeu# *ace din +ereasca (mp r ţie, ca s domneasc "umnezeu în inimile voastre spre vecie 'i s )iţi cei de care /l are nevoie, în aceast lupt &rea, prin care /l vrea * m$ntul a-l c$'ti&a# 4u v temeţi s )iţi voi în'iv 'i s )iţi puternici, atunci c$nd credeţi c sunteţi sla!i, c ci 'omnul vă va &ntări cu #uterea Sa, d ruindu-v .acea 'i lumina de care nevoie veţi avea# - !inecuv$ntez9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 05(10(200$ *ace vou , dra&i copii9 5inecuv$ntarea 3ea 'i a >at lui +eresc s co!oare asupra casei acestea 'i asupra celor ce se roa& , cu evlavie s)$nt , tuturor S)intelor *uteri +ere'ti# 0inecuv*nte) acest loc, ca să se sfinţească prin rugăciunile voastre şi să vă sfinţiţi şi voi odată cu ele şi prin ele, ca să vă faceţi vrednici de a fi locuitori ai 3aiului. Învăţăturile Mele date p$n acum, s v )ie vou de )olos 'i de acum înainte 'i s luaţi !ine aminte la ele, c ascund toată esenţa m*ntuirii voastre. Sunt Învăţături Cereşti, de care "umnezeu i-a învrednicit pe oameni, nu pentru meritele lor, ci pentru marea Sa iu!ire de oameni 'i pentru multa Sa în& duinţ )aţ de voi toţi# #rimiţi%. iubirea şi mulţumiţi%. pentru toate darurile cu care 'umne)eu $atăl, +iul şi 'u(ul Sf*nt vă &n)estrea)ă &n viaţa trăită de voi pe acest #ăm*nt. Mul1umi1i-"2 9sta #i face cea mai mare 4ucurie2
%0

conduc 'i de acum înainte. sufletele şi g*ndurile voastre. ca-n toate s se împlineasc cele s)inte 'i curate. %1 . 'i nu v temeţi de &reul +rucii Sale. că Eu vă c(em. dacă veţi persevera pe calea cea bună.+iţi recunoscători şi pentru cei care nu%. mulţumesc aşa cum se cuvine! *acea 3ea v-o dau vou 9 . &mplinind cu străşnicie #oruncile Sale.e calea Sa chiar dac este uneori &rea. su! S)$nt Acoper m$ntul 3eu# . dra&i copii. iu!iţii 3ei )ii de lumin 9 Smeriţi%vă pentru a putea primi darurile +ere'ti 'i pentru a-i !ucura pe +ei din +eruri pentru multa voastră străduinţă. încredinţ$ndu-v c de acolo de Sus. din +eruri. ca să puteţi să%Mi au)iţi c(emarea 'i s v port în !raţele 3ele# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 05(11(200$ *ace vou . căci prin Însăşi Crucea Sa vă veţi m*ntui voi şi casele voastre. cu c(emare sf*ntă să veniţi cu toţii la Mine! Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 1%(11(200$ *ace vou . spre a nu &re'i# +ereţi. atunci c*nd veţi greşi. 'i pace casei acesteia care 3 ad poste'te cu mult dra&oste 'i în care /u 3-am s l 'luit ca s v d ruiesc vou pace# 5inecuv$ntaţii >at lui 3eu. ci pentru împlinirea voilor celor cere'ti# umină 'i &ar v d ruiesc 'i v acop r cu 4ună+oin1a Mea de 3am .iniştiţi%vă.. a'adar. ca să &nţelegeţi. prin Îngerii voştri #ă)itori şi pe diferite căi.e M/ntuitorul2 8rma1i. v voi conduce spre plaiurile cele cere'ti 'i vă voi averti)a. primiţi 'i !inecuv$ntarea 3ea matern ca pe un dar de mare preţ. nu pentru împlinirea nevoilor voastre p m$nte'ti.lu . trupurile. atunci c*nd ceva nu e bine. care s v c l uzeasc în aceast a voastr viaţ . de ce nu e bine şi cum să faceţi să fie bine. chiar dac aţi r mas ) r îndrum tor. cele !inecuv$ntate# ua1i e:em. %umina cereasc v va c l uzi. care n% am vrea să răm*nă fără de folos 9 *rin smerenie str dania voastr cap t str lucire 'i la aceasta v chem pe toţi# Sfinţiţi%vă inimile.

dra&i copii9 . în timpul vieţii 3ele p m$nte'ti. ci &ncre)ători! Învăţaţi%vă bine lecţiile pentru a le putea aplica! 3epetaţi%le pentru a nu le uita! Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 27(11(200$ *ace vou . 'i s v dea .!inecuv$ntez cu iu!irea 3ea. vou . căci aceştia. 4u este un alt mijloc mai si&ur pentru m*ntuire. precum a r mas 'i în 3ine. /u v înv ţ S)inţenia 3ea# +erice de aceia care Mă vor urma! +erice de aceia care pentru Mine şi de dragul Meu toate le vor lăsa. consider*ndu%vă cei mai păcătoşi şi cei mai mici dintre oameni. at$t de mult îndurerat de p catele acestei lumi9 2ş vrea să nu mai păcătuiţi nici voi.arul 'i pacea 3ea s r m$n cu voi întotdeauna 'i s v ţin uniţi. şi &ntr%un mod neştiut de nimeni. ca pacea s-o aveţi 'i s r m$n deplin în voi.arul S u# /u fiţi temători. căci Eu vă iubesc mult şi vreau să fiţi asemenea %2 . a'a c începeţi cu aceasta în opera voastr de s)inţire. se vor m*ntui. prin !arul Meu se vor sfinţi. dec$t îns 'i a voastră smerenie. )iii 'i )iicele 3ele 'i încredere v d ruiesc /u. tuturor acelora care v-aţi adunat în 4umele 3eu. ca . în viaţa 3ea# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 1%(11(200$ *ace. "umnezeu. precum au mai făcut%o şi mulţi alţi Sfinţi &naintea voastră. chiar dac nu veţi mai )i împreun . dar şi cu ceilalţi. mai pre os dec*t toţi cei pe care i%a creat $atăl Meu.. c puterea ru& ciunii este mare 'i aprinde su)letele chiar de peste hotare# Încredinţaţi%vă 'omnului şi fiţi răbdători cu voi &nşivă. c$nd încredinţat am )ost de dra&ostea %ui "umnezeu >at l 'i de *rezenţa %ui în *ersoana :iului. 'i s !ucuraţi inima 3ea.!inecuv$ntez dra&ii 3ei. tr ind o viaţ curat 'i plin de s)inţenie. !ine pl cut 3ie 'i S)inţilor 3ei# +iţi &ncre)ători nu neapărat &n voi. ca s împliniţi -oia 3ea. ci &n Mine. ca s v ridice la /l.

c ci /u te voi ajuta s porţi crucea ta 'i .!inecuvintez din nou pe toţi cei care )aceţi parte din acest sfânt grup de rugăciune. al vostru Iisus# *ace vou . c ci nici de data asta nu te voi l sa# A'a cum am ) cut-o p$n acum. vă voi a uta. ca prin voi s se împlineasc -oia 3ea 'i s se umple de !ucurie inimile voastre# (ncet 'i cu r !dare veţi înv ţa s )aceţi tot ceea ce veţi primi ca inspiraţie de Sus.Mie. ca )iind de la 3ine. )iica 3ea 4Silvia6.arul 3eu va sta asupra ta 'i s -ţi porţi crucea /u te voi ajuta9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 21(03(200% *ace vou . c ci te ajut mereu.arul 3eu asupra ta îl voi rev rsa# :ii r !d toare în !oala ta 'i va )i !ine. c ci putere mult /u v voi da. dra&i copii9 . )iica 3ea. dar continu a lupta. Ioana9 C nou etap a vieţii tale începe de acum# Drmeaz -ţi cerescul t u drum 'i )ii încrez toare. pe cei din )amiliile voastre 'i pe cei pe care îi iu!iţi# +unosc durerea )iec ruia 'i ispitele pe care le înt$mpinaţi ca %3 . 4u v temeţi s )iţi voi în'iv . cu toat a 3ea iu!ire 'i cu multa-3i 'i marea-3i iu!ire de oameni v ocrotesc pe )iecare în parte. te voi ajuta pe al t u drum# :ii încrez toare. )iica 3ea iu!it # Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 2%(12(200$ *ace ţie. dra&i copii9 . &n măsura &n care voi. căci Eu mult. vei vedea9 :ii !un cu toţi cei din jurul t u. 'tiu c -ţi este crucea &rea. 27(11(200$ *ace ţie. copilul 3eu# >e-am creat o )iinţ minunat 'i minunat vei r m$ne at$ta timp c$t te vei ru&a 'i vei împlini -oia 3ea# 4u te descuraja9 <tiu c lupta ta e &rea9 /u te voi coordona. d ruindu-3i 3ie toate &rijile tale 'i a'a vei )i )ericit . iu!ita 3ea. nu te l sa am &it 9 . ca oameni.!inecuv$ntez cu dra& 'i dor. &n sensul ăsta. veţi putea. al vostru 3$ntuitor# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului.

dar vă &ntăresc pe fiecare cu a Mea Sf*ntă binecuv*ntare şi cred că nimic nu e imposibil celui care se roagă şi care la Mine aleargă. ce în cur$nd în jur o s se r sp$ndeasc 'i pe care )iecare dintre cei care vin în casa ta o s-o primeasc # C !inecuvintez 'i pe )iica ta s poat înv ţa 'i s )ii m$ndr 0în sensul !un1 de ea. . în ceea ce v prive'te pe voi oamenii# +unosc sl !iciunile pe care )iecare dintre voi le are.risma ru0ăciunilor +oastre( . că primite sunt rugăciunile voastre &naintea $atălui Ceresc şi primită este ertfa voastră &n m*inile Mele. dar din di)erite motive nu o pot )ace# *e ace'tia îi voi !inecuv$nta pe )iecare în parte.s v ru&aţi pentru împlinirea *lanurilor 3ele.la1i cu Cerul . draga Mea şi +reau să Mă aşe! -n ea2 : mai mult ru& ciune pentru aceasta 'i va )i a'a9 >e !inecuvintez9 4u pl$n&e. +ei de Sus# 'ragii Mei.!inecuvintez9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 21(03(200% *ace vou .rin ru0ăciunea +oastră şi sunte1i 4ine+ă!u1i *e Cei *e Sus' . s -ţi )ac cinste ţie. puternică şi mare fiind ocrotirea Maicii Mele faţă de acest sf*nt grup de rugăciune. -oi ru&aţi-v în continuare9 Aveţi a 3ea S)$nt 5inecuv$ntare9 Sunte1i cu.rin .ubesc casa ta Maria. dra&i copii9 5inecuvintez acest sfânt grup de rugăciune 'i pe toţi cei ce se vor al tura lui din *reas)$nt -oia 3ea 'i !inecuvitez pe toţi aceia care vor s se roa&e împreun cu voi. vinecaţi%vă de rănile voastre prin puterea rugăciunii şi prin credinţa voastră! 4u v l saţi am &iţi9 4u sunteţi voi cei care vindecaţi ci 'umne)eu este Cel care prin #uterea Sa cea Mare face orice vindecare. ci )ii voioas pentru dra&ostea 3ea cereasc . c ci prin ea multe daruri îţi voi da# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 25(03(200% %4 . căci adevărat vă spun vouă. pentru truda lor 'i pentru dra&ostea pe care o au )aţ de &rup 'i )aţ de 4oi. s te !ucuri de ea.

dra&ele 3ele )iice de lumin 9 .umea &ntreagă are nevoie de a voastră rugăciune. ca )u să fiu Slă+ită şi 5reamărită# 5entru aceasta +ă +oi răs.e )a# 3ă iu4eşte şi' c$nd su)letele voastre la ru& ciune se reunesc. ci atunci c$nd în +eruri veţi veni# Str duiţi-v pentru aceasta9 3er&eţi în continuare pe drumul de lumin 'i nu v l saţi în)r$nte# Sunt ispite multe9 >receţi victorioase peste ele9 3or +eni altele la fel *e 0rele sau mai 0rele' dar )ie 'i ele9 %e veţi !irui dac v !azaţi %5 . dar tot la )el de adev rat e c v%am a utat pe fiecare &n parte. 3ulte &reut ţi sunt peste voi. mai ales acum c$nd trece printr-o perioad &rea. Sunteţi doritori de Sfinte $omunicări $ereşti 'i de s)aturi !une. 6rmaţi%1 pe Ea şi nu veţi greşi calea! .*ace v spun cu dra&. dar 'tiut.reună cu +oi se roa0ă' *eşi +oi nu > +e*e1i .iu!e'te 'i s v ai! ar vrea pentru s)$nt dra&ostea Sa# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 25(03(200% *ace vou .umple de pace 'i cere multe în ru& ciune pentru voi.iu!e'te mult. /u al vostru 3$ntuitor. mulţumindu%vă totodată pentru dragostea cu care vă rugaţi 'i la sf*ntul grup de rugăciune vă adunaţi. &mpreună cu voi c*ntă $atălui Ceresc Aliluia! %uaţi-C de m$n 9 *riviţi la /a9 . c$t 'i moral-spiritual# 4u sunteţi sin&uri9 Maica Mea vă coordonea)ă &ndeaproape pentru a &mplini "oile Sale toate. după ruga ce Mi%aţi &nălţat. dar mai ales cele de care aveţi mai mult tre!uinţ # )a -m. S-au scurs multe !ile fără ru0ăciune2 Să nu se mai re. 'ar e mai bine pentru voi că nu Mă vedeţi şi totuşi vă rugaţi şi credeţi că o să fiţi a utaţi. v conduce cu dra&oste 'i v d a Sa !ucurie# . at*t de grea# <i unul pentru cel lalt s v ru&aţi 'i în ce-l doare pe cel lalt s v implicaţi at$t )inanciar.ete2 Să +ă -nt/lni1i mai *es la ru0ăciune2 .lăti nu acum.iu!esc 'i apreciez e)orturile pe care le )aceţi )iecare dintre voi pentru 3ine. at*t de pre)ent &nc*t dacă v%aţi da seama v%aţi cutremura. e adev rat. de aceea v voi spune2 /u vă temeţi! /u cu voi sunt aici 'i pretutindenea# Sunt cu voi în chip nev zut.

une1i 5oruncilor ui Dumne!eu2 )l +ă iu4eşte 'i .voi ar ta calea9 <i1i +oi . ca !ine s v )ie vou 'i s tr iţi ani mulţi pe * m$nt9 .entru sal+area oraşului +ostru' de cutremurul ce va urma nu peste multă vreme şi care va )gudui cu putere tot #ăm*ntul.uterea Mea -n lume şi +ă su. copii 3ei# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 11(04(200% *ace vou . .iu!esc )iicele 3ele şi am -ncre*ere că +e1i continua lucrarea început prin voi. *e ru0ăciune şi să lase deoparte orice altceva! 3ă cer ru0ăciunea . dra&ele mele )iice de lumin 'i pace tuturor acelora care se roa& pentru împlinirea *lanurilor 3ele +ere'ti. căci vor veni vremuri grele# 4u ţineţi cont de ele9 Cre*e1i că +a fi 4ine' ca s prindeţi curaj 'i s nu v l saţi prad desn d jduirii voi. dar 'i al tuturor S)intelor *ersonalit ţi +ere'ti# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 11(04(200% %6 .u& ciunea voastr poate atenua impactul asupra voastr 'i asupra celor credincio'i 3ie 'i poate salva multe vieţi# "ă mulţumesc celor ce ascultaţi cuvintele Mele şi credeţi &n ele! Drmaţi-3i înv ţ turile cu stricteţe 'i +or4i1i şi altora *es.pe puterile 3ele# Sunt at$tea S)inte *ersonalit ţi +ere'ti care a'teapt s v ajute 'i s împlineasc s)intele porunci date de "ivinitate# .rin Mine +ă răs.!inecuvintez pe )iecare în parte cu !inecuv$ntare cereasc . cu ajutorul 3eu 'i al :iului 3eu.lăteşte2 #uterea Mea şi &mplinirea #oruncilor Sale vă vor ţine. pentru a lucra spre slava 3ea# <iecare *intre +oi să-şi facă tim.re cele ce *e la Mine le afla1i 'i pe toţi spre !ine îi îndrumaţi# 6u +ă teme1i să Mă mărturisi1i -naintea oamenilor . căci şi Eu voi mi loci &naintea 'omnului pentru voi . pe plan p m$ntesc# .

cu mic cu mare.e care o are' ca să se roa0e . lupt*nd contra lor şi nelăs*ndu%vă &nfr*nte. 3ă 4inecu+inte! *ra0i co.aiului# Aceasta este e8plicaţia a ceea ce voi nu înţele&eţi 'i rostul rugăciunii % acela de a vă purifica prin intermediul 3aiului.iu!esc.te 4une2 *ace 'i ./nă acum e 4ine9 5erse+era1i -n ru0ăciune şi face1i fa. spre iluminarea şi &ntra utorarea celor ce vor citi din ea. ca tot ceea ce împliniţi s )ie spre S)$nt Slava 3ea 'i a :iului 3eu Iu!it# Ceea ce a1i făcut .ar ca s nu )ie str dania voastr în zadar9 S )iţi uniţi 'i s perseveraţi în cele !ine pl cute 3ie. dar 'i în inimile voastre.ii cu iu4ire' cu multă iu4ire .!inecuvintez pe )iecare în parte. *u.uterea .arul asupra voastr va sta 'i -oia 3ea o veţi înv ţa# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 22(04(200% *ace vou . unde su)letele ajun& c$nd se roa& cu )ier!inte ru& ciune c tre +ei de Sus# %7 . dra&i copii9 . c.!inecuvintez cu !inecuv$ntare cereasc .itele.ă . ale celor care v ru&aţi pentru S)$nt Slava 3ea 'i ca prin voi s se împlineasc -oia 3ea cea S)$nt pe acest p m$nt rom$nesc# .entru care nu se roa0ă nimeni' 'i care au nevoie de s)$nta ru& ciune a voastr # >i1ele Mele 4une.*ace peste tot * m$ntul. ale voastre su)lete se înalţ spre +er prin ru& ciune 'i se !ucur de )rumuseţile . c ci . ca tot ceea ce /u vreau prin voi s se împlineasc . dintru ale 3ele v înveselesc 'i din partea voastr ru& ciunea o primesc# +ontinuaţi s v ru&aţi9 Sunteţi ai 3ei copii !inecuv$ntaţi9 5entru +oi mi7locesc *aruri *e la Tatăl Ceresc 'i v conduc spre +er# (ncet.entru cei mul1i' . face i !n continuare rugăciune pentru voi şi pentru !ntreaga lume 'i ră4*a1i toate is.iar *acă +ă este 0reu# . 'i s s v$r'iţi în viaţ numai -oia 3ea cereasc # Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 14(04(200% "ă mulţumesc tuturor sufletelor din grup. care s%au rugat pentru ca această sf*ntă carte să iasă la lumina tiparului.

utin1ă unui .ii care cre* -n )l 'i-% urmeaz cu credinţ nestr mutat 'i nealterat . cu daruri încununa# 6u este cu . în continuare.aiul e pre& tit pentru voi. de vremuri 'i de încerc ri# . ) r a v m$ndri cu ceva# Să nu consi*era1i +oi că sunte1i mai . ci să +ă consi*era1i că sunte1i cei mai 7os *intre oameni .ăm/ntean să -n1elea0ă c/t *e mare este *ra0ostea Mea. pentru ca s se o&lindeasc în voi iu!irea 'i pacea 3ea 'i s v pot.3ă con*uc ru0ăciunea s. dar e nevoie de str dania voastr pentru a-l cuceri 'i a-l lua cu asalt# 3in*ecarea +ine *in cre*in1a +oastră# Cei ce se roa0ă +or fi +in*eca1i2 Cei ce cre* cu a*e+ărat -n cu+intele Mele se .!inecuvintez ca tot ce )aceţi s )ie spre slava 3ea 'i a între&ii "ivinit ţi# +u iu!ire se )ac toate9 3oi a+e1i -ncre*ere că totul +a fi 4ine2 %$ . v a'teapt . cei ce v ru&aţi.urific sufletele9 Sunte1i ai Mei şi Mă 4ucur că e aşa2 . dar 'i cu toţi ceilalţi9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 22(04(200% *ace vou . chiar ) r a o vedea. dar cei ce vor crede în ea.resus *ec/t ceilal1i .entru ai Săi co.ot +in*eca *oar au!in*u-le.!inecuvintez s v iu!iţi 'i s v purtaţi ca )raţii. iar celor necredincio'i li se va p rea imposi!il vindecarea 'i nu-'i vor & si din !oli 'i din nevoi sc parea# +redeţi copii c tot ce este pentru voi veţi primi 'i c +in*ecarea e un *ar *e la Domnul' .re Cer2 3ă . mare !ucurie în +er vor a)la# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 27(04(200% *ace vou dra&i copii9 . dra&i copii9 Bine +ă +a fi *acă +ă +e1i smeri 'i veţi considera toate aceste daruri ca provenind din m$na 3ea.

!inecuvintez9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 27(04(200% 5ace dra&ii 3ei copii de lumin 'i &ar vou de la >at l vostru +el +eresc9 Smeri1i-+ă' ca ru& ciunile voastre s )ie !ine primite în )aţa Sa9 3a +e0.e2 "ată că )u +in' *ar nu ca să m/ntuiesc ci ca să Eu*ec2 3oi' cei ce +ă ru0a1i' .e o o4li0a1ie' ci ca .entru ca ru0ăciunea să fie mai .ea mult asu. ca 0reş +oi să nu *a1i2 Eliminaţi g*ndurile cele rele din g*ndirea %% .ăcate o am/na1i2 +uraj )iilor.el la 4ună+oin1a +oastră' a tuturora . ca s v înt resc pururea9 Continua1i să +ă ru0a1i' căci sunteţi de Mine supraveg(eaţi.ace -n inima +oastră' .entru sal+area acestui 5ăm/nt2 91i +ă!ut semnele +enirii Mele2 Sunt a.ra +oastră' dar 'i voi asumaţi-v r spunderea )aptelor voastre9 Cre*e1i cu tărie -n cuvintele Mele şi -m.entru .lini1i-le .e ele2 5ace v spun din nou9 Sunt cu +oi mereu2 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 2%(04(200% *ace &rupului de ru& ciune 'i tuturor celor care se roa& împreun cu voi9 .Rugaţi-vă în continuare şi resemna1i-+ă că asta e 3oia Mea( Totul +a trece2 6imic nu +a răm/ne nesc.e o ru0ăminte( <ac a.sa .roa. c ci -ntre0ul 5ăm/nt are ne+oie *e ru0ăciunile +oastre2 ?ăsi1i .uternică şi mai *e0ra4ă la Cer -năl1ată# 4u v temeţi în ispitele pe care le aveţi9 Sunt cu !inecuv$ntarea 3ea.d ruiesc dra&ostea 3ea pentru ca s puteţi în ru& ciune persevera# 6u +ă cer aceasta ca .e*ea.im4at2 3ine +reme 0rea .este rom/ni2 3ugaţi%vă! .

&n lacrimi de bucurie şi de Slavă adusă Mie! . ) r de care nu se poate urca la +er# Scara e &rea smerenia mult v va ajuta9 $ere i"o !n rugăciunile voastre! 6milinţa 'i ascultarea.!inecuvintez9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 15(05(200% *ace vou )iicele 3ele dra&i de lumin # *ace în su)letele voastre 'i peste tot * m$ntul# <i1i cura7oase' -n ceea ce Domnul +ă cere 'i face1i fără şo+ăire 3oia Sa( Smeriţi-v su)icient de mult pentru a primi darurile care v sunt pre& tite vou # Mulţumiţi pentru ele &ncă dinainte să le fi 100 .ite care sunt 0rele *ar insi0nifiante şi nu tre4ue luate -n seamă# >mite1i unele lucruri im. cu dra& v ajut s puri)ic inimile voastre 'i su)letele vi le înalţ spre cele de Sus# 4u sunteţi sin&uri9 Mă aveţi ca #rotectoare şi =rabnică 2 utătoare! @u0ăciunile +oastre sunt 4ine. +ie1uieşte( 3ă a. suspinele voastre (mi sunt cunoscute la )el 'i ale voastre ispite# 2cestea sunt scara pe care se urcă la Cer .sunt al turi mereu9 9m -ncre*ere -n +oin1a +oastră *e aMi -m. 'i v atra& spre 3ine prin iu!ire# :iii 3ei cei dra&i. "oar a'a veţi putea înainta pe scara virtuţilor ce duce la 3ine 'i numai prin suferinţă se vor purifica sufletele voastre 'i se vor c$'ti&a noi su)lete ce vor s 3 cunoasc # $ransformaţi durerea.rimite -naintea Domnului' că se fac .!inecuvintez9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 2%(04(200% *ace vou dra&i copii9 +uraj. acestea )ac smerenia# .rin 3oia Mea acest 0ru.rin mi7locirea Mea. neîntin$nd cuvintele voastre cu ceea ce e r u# .lini *orin1a2 Ajutaţi )iind de Sus.voastră păm*ntească şi faceţi%o cerească. iar :iul 3eu le prime'te c 'tie c . veţi reu'i9 Cobor asupra voastră ra)e sfinte de &ntărire.ortante cum ar )i smerenia.ăr *e is. pentru tot ceea ce vine.

cu atât mai promptă va fi ridicarea sa la $er 'i v va aduce mai mult !ucurie# @i*ica1i-+ă s. *e aceea vă rog pentru mai multă rugăciune' care să cu. c ci 'tiu 'i v d str dania voastr # 1u vă teme i c5iar dacă cei răi caută să vă doboare. at*t ca grup de rugăciune. Dumne!eu aşa +ă iu4eşte mai mult 'i &rij are de )iecare dintre voi care v ru&aţi.re cele -nalte 'i face1i *eose4ite ru0ăciunile +oastre' prin înse'i smerenia lor 'i prin iu4irea de care daţi dovad 9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 05(06(200% . chiar 'i în vremurile din urm .!inecuvintez cu iu!ire. pentru c ştiu că aţi renunţat la multe pentru Mine.urifică sufletul 'i-l -nal1ă tot mai sus# Cu c*t se smereşte mai mult sufletul vostru. ca creştin.rin*ă -ntre0 5ăm/ntul# 3ugăciunea voastră Îmi este bine plăcută cu c*t este mai multă şi mintea +oastră mai atentă la ceea ce se rosteşte' pentru c !nseşi cuvintele au !ncărcătură spirituală deosebită. 3aica voastr a tuturora. ca pe un mare dar de la "omnul# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 15(05(200% *ace )iii 3ei !inecuv$ntaţi9 5acea Mea o +oi *a tuturor acelora care se +or ru0a.mulţumesc pentru e)orturile voastre de ru& ciune din ultima vreme.primit 'i fiţi cu sufletul smerit. /u. dar 'i de cei pentru care la +er ru& ciuni )ier!inţi în lţaţi# 6u +ă teme1i2 +hiar în aceste vremuri sunt cu voi 'i +ă iu4esc mult' mult *e tot9 <ace1i ru0ăciune la Sf/nta Treime ca să se -n*ure *e 5ăm/nt2 :aceţi tot posi!ilul pentru m$ntuirea multora9 Sunt cu +oi la 0ru. +ie ca toate dorinţele voastre cele bune să se &mplinească după "oia Mea 101 . cât şi pe fiecare individual. . . ca să%Mi &mpliniţi "oile.ul *e ru0ăciune 'i voi r m$ne at$ta timp c$t 3 veţi chema 'i veţi împlini -oia 3ea# :iţi purt tori ai p cii 3ele 'i & siţi pacea în interiorul vostru.

tu 'i )amilia ta 'i s o poţi ajuta 'i pe 3arta. .S se roa&e mai mult9 Domnul "isus. de S)$nta >reime# )u sunt cu +oi şi +ă con*uc -ntot*eauna2 Sunt aici . a'a cum mai !ine vei putea. c ci ea are acum nevoie s )ie ajutat at$t de tine c$t 'i de toţi din &rupul de ru& ciune.Cerească şi nimeni dintre voi. . pe plaiul rom$nesc pe care /u mult îl iu!esc9 Amin9 Domnul "isus.entru +oi. ca ele s )ie ascultate înaintea 3ea 'i s dea road !o&at la vremea pre& tit pentru aceasta# 6u aşte. "ac vrea Domnul "isus sau Maica Domnului s dea un s)at. c$nd unul pe altul v ajutaţi 'i plecaţi în )aţa 3ea voi staţi ru&$ndu-v totodat pentru 102 .!inecuvintez cu iu!ire9 *ace vou 9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 05(06(200% *ace. 3$ntuitorul vostru Iisus . #aria! %as deoparte orice &rij a ta# >e vom ajuta /u 'i 3aica 3ea s învin&i orice ispit &rea 'i s te poţi în tot 'i în toate !ucura de toat dra&ostea 3ea. o încurajare pentru dl# "umitrescu sau pentru +ornelia# Maica Domnului. *ace ţie )iica 3ea. ca în lucrarea voastr cea cereasc s 3 urmaţi întotdeauna 'i s v l saţi purtaţi de 3ine. dar faceţi% le cu multă smerenie.ta1i minuni şi să nu căuta1i semne2 Eu sunt aici şi nu trebuie să Mă căutaţi.ristos v iu!esc pe toţi la )el9 -oi toţi sunteţi copii 3ei 'i chiar dac lucraţi ) r -dele&ea tot ai 3ei sunteţi 'i v iu!esc pe voi# 4u se raporteaz iu!irea 3ea la p catele voastre9 Iu!irea 3ea e in)init 9 -i se o)er în virtutea )aptului c sunteţi )ii ai 3ei de lumin . ) r a cerceta prea mult pricina aceasta 'i crez$nd c toate cele ce v spun /u sunt adevarate 'i sunt de la >at l date# Amin9 @u0ăminte. trebuie doar să credeţi că e aşa cum vă spun Eu. )iica 3ea. !inecuv$ntaţii 3ei )ii de lumin .ucrării Mele să nu i se &mpotrivească# . pentru c vreau s v d dra&ostea voastr 'i cum nimic vreunuia din &rup s nu îi lipseasc # A'a veţi dovedi c sunteţi cre'tini adev raţi. /u. să vă &mplinesc cererile.

ri+e0. la a doua Sa venire. spre a-3i aduce 3ie pream rire 'i spre a-3i împ rţi darurile mai departe. c ci /u iu!esc . celor care au nevoie de ele pentru ru& ciunile voastre# +u !ucurie vă c(em de fiecare dată. a'a cum v-am înv ţat /u s )iţi# + ut$nd. pacea veţi a)la.ar. spre a vă &mbrăţişa cu toată dragostea Mea. aşa cum se cuvine # 5re0ătirea -nseamnă . vrednici veţi )i de a >at lui (mp r ţie 'i de tot ce /u v voi d rui# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 1%(06(200% *ace vou )ii 'i )iice. care v adunaţi la ceas de ru& ciune. oferindu%vă protecţia Mea. ca scut de apărare &mpotriva celui rău.cel pe care vreţi s -l ajutaţi# "ac )aceţi voi asta. c ci 'tiu vremurile ce or s vin # 4u sunt deloc u'oare 'i fără o prealabilă pregătire nu%l veţi putea &nt*mpina pe +iul Meu. şi a utaţi%vă unii pe alţii ca fraţii. înaintea 3ea 'i a :iului 3eu 'i veţi înţele&e mai !ine ce vreau de la voi. copiii Mei.acea 'i Mă aşe! acolo ea sălăşluieşte# +o!or peste voi raz de lumin puternic # 3ijlocitoare v sunt înaintea +elui *reaînalt 'i v conduc prin ru& ciune spre +el pe care (l iu!iţi 'i-% pream riţi# :iţi încrez tori c ci /u cu voi sunt. a'a cum v-am spus-o 'i alt dat 'i n-aveţi de ce v teme# "ac /u sunt *uternic 3ijlocitoare a voastr . +iţi paşnici &ntre voi. /u# "eg(eaţi mult.iii Mei' *e la Domnul tot ce +e1i +rea' căci )l +ă +a *a . *rin aceasta veţi do!$ndi .o+e*anie şi -m.ost şi . ca totul s )ie spre Slava 3ea 'i a Sa# -e&hez asupra pa'ilor vo'tri. dacă vă veţi ruga şi veţi cobor& la umilinţa pe care Eu vi%o cer. 'i vi se va umple inima de dra&ostea 3ea.ere' ru0ăciune şi cercetare a celor sfinte' s. copiii 3ei de lumin # 103 . cere1i co. s nu v duc pe un drum &re'it 'i ca totul s )ie a'a cum 3i-am dorit# "eţi dob*ndi multe !aruri.ărtăşire re0ulată şi a4an*onare cu totul -n 3oia ui Dumne!eu# *acea s )ie cu voi9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 1%(06(200% *ace vou .

'i +ă ocrotim mereu# 2preciem eforturile voastre de rugăciune# Continuaţi şi dovadă de dragoste unul faţă de altul daţi . c ci ceea ce voi (mi daţi prin ru& ciune2 timpul. indi)erent c$t de neatenţi sau o!osiţi aţi )i# 4u v &$ndiţi c ru& ciunea nu v este primit # 3er&eţi la casele voastre. dup a Sa înţelepciune "umnezeiasc . pe care nimeni nu poate s o dep 'easc # 4i cel ce crede că ştie ceva se &nşeală amarnic pentru că singur 'umne)eu este Cel ce ştie şi cunoaşte ale inimilor taine nebănuite de oameni şi nici c(iar de cel &n cau)ă. cu inima împ cat 'i cu &$ndul c "omnul v ascult ru& ciunea ) r s v mai )aceţi &riji cu privire la aceasta# % saţi-% pe "umnezeu s lucreze cum 'tie /l mai !ine 'i cum poate /l s v ajute# 4u-% )orţaţi cu nimic9 4tie El mai bine ce are pregătit pentru fiecare şi de ce nu dă i)băvire &ntr%un ca) sau altul.Însutit şi &nmiit vă cer rugăciune . la )el ca :iul 3eu. )ii ai Dnuia Sin&ur 'i Adev rat "umnezeu ce !mpreună la un loc v"a creat şi la sfânt grup de rugăciune v"a adunat# Continuaţi să%Mi daţi slavă şi preamărire Mie şi Sfintei $reimi 'i veţi do!$ndi mari .e o 4ucurie a Mea' *e a +ă asculta toată !iua' cu un 0rai al sufletului ce nu se sf/rşeşte nicio*ată# A'tept ru& ciunile voastre ca dar pe care vi-l )aceţi sin&uri.aruri +ere'ti de la +el ce pe toate le ţine în m$na Sa 'i putere mare are de a-l ţine pe )iecare în palmele Sale.iu!esc9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 01(07(200% . /u 3aica 3ielului +eresc. ener&ia 'i concentrarea. vi se întoarce tot vou . ca o le& tur tainic ce se creeaz între 3ine 'i voi 'i ca . /u vă ba)aţi pe priceperea voastră! /u sunt +el ce 'tiu 'i dau 'i )ac dup !unul 3eu plac# 4imeni dintre voi s nu considere c 'tie ceva sau poate ceva sau )ace ceva. d ruindu-i vindecare 'i tot ceea ce nevoie are# Amin9 104 . 'i daruri s)inte din !el'u& v d ruiesc# +iţi răbdători &n suferinţe şi &n grele &ncercări şi ieşiţi asupra lor &nvingători! +u voi sunt. ca pe o punte ce lea& pe om de "umnezeu. ) r ca /u s încuviinţez mai înt$i aceasta# >otul se des) 'oar con)orm *lanului 3eu +eresc9 .iu!esc.

la rugăciunea cu inima. c ci sunteţi de 'umne)eu purtători 'i ai Cuv*ntului Său &mplinitori. S )iţi optimi'ti 'i încrez tori. 3i se arată semnele +enirii Mele *in nou 9 *re& tiţi-v ca s 3 primiţi cu inimile curate. Mer0e1i -n . /u al vostru 3$ntuitor 'i vă invit pe toţi la rugăciune.em )u 'i împlinind misiunea ce v-a )ost încredinţat veţi a)la !ucurie în su)letele voastre# . :ie ca lucrurile s se a'eze în vieţile voastre dup -oia 3ea 'i s con'tientizaţi c e mai !ine a'a# %umina S)$nt s co!oare peste voi. căci asta este 3oia Mea să%i a uţi c*t poţi pe toţi 'i să nu 105 .!inecuv$ntez cu multă iubire.re locurile un*e +ă c.!inecuv$ntez ca în toate încerc rile acestei vieţi s 3 aveţi în inimile voastre 'i s 3 purtaţi în &$nd 'i în cuv$nt.umina Mea Cerească vouă vi s%a arătat. spovedite 'i de p cat eli!erate9 3ă sunt alături -n toate2 +u iu!ire. dar pe care 'i /u l-am ) cut# )ste *rumul +ie1ii +oastre' *rum trasat *e Sus' *e la <iul Meu "isus. al vostru 3$ntuitor# Amin9 4După lumina văzută la #edjugore6 Comunicarea Maicii Domnului' 26(07(200% *ace vou dra&ii 3ei copii9 .ace s. cu !ucurie /u v d ruiesc 'i la drum cu voi pornesc# Dn drum anevoios 'i &reu de str ! tut. împlinind lucrul cel s)$nt# *ace. ca să creşteţi &n ea. să ave i pacea !n sufletele voastre şi să rămâne i !ntotdeauna calmi. 'i condu'i de ea s aler&aţi pentru înt$mpinarea 3ea# S nu v )ie team 2 ceea ce vede i e adevărat! . orice s"ar !ntâmpla !n via a voastră şi oricât de grea v"ar fi trăirea voastră pe acest 'ământ. dra&ii 3ei9 "ă binecuvinte) cu iubire. cuprinşi de iubirea Mea 'umne)eiască.Comunicarea Domnului "isus &ristos' 01(07(200% *ace vou . care v îndeamn cu !ucurie s 3 ascultaţi pe 3ine 'i s 3 cinstiţi cu !ucurie# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 26(07(200% *ace dra&a 3ea9 >e !inecuv$ntez pe tine 'i toat casa ta să%i poţi primi pe toţi care nevoie vor avea să vină şi să locuiască &n ea.

c ci asta e din -oia 3ea# 4u o judeca. c ci a tr it prea mult deja în casa ta 'i s o p r seasc de&ra! a' vrea. c ci mult mai . un pic în casa ta s mai stea 'i arat -ţi )aţ de ea mila ta. )iica 3ea# Dn pic. căci şi )u am fost mereu +or4it şi 4at7ocorit şi nu M-am .lece ca tu să te . c /a doar !inele vi-l vrea# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 07(10(200% *ace ţie.e ea a o a7uta# /u voi )ace s )ie !ine# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 1$(10(200% *ace vou )iilor9 +u dra& v îm!r ţi'ez pe )iecare dintre cei a)laţi la &rupul de ru& ciune# 3ă ru0a1i' *ar -ncă nu trăi1i mesa7ele Mele# @eciti1i-le şi -n+ă1a1i *in ele să +ă com. ca s se resta!ileasc din nou lini'tea în inima ta# Să . e din -oia 3ea. dar spune-i cate&oric c vrei a pleca.l/ns *e nimic# .ăra( / din -oia 3ea.pui la socoteală răul pe care ţi%l fac unii dintre oameni . *e ru0ăciune care să nu fie -ncercat şi testat *e Domnul +ostru' să 106 . c*nd vrei să%i spui că dorinţa ta e de a pleca de acum din casa ta# S nu )ie nici urm de îndoial în inima ta 'i s crezi c /u te voi ajuta s treci cu !ine peste aceast încercare a ta. nepierz$nduţi încrederea în oameni.!inecuv$ntez ca &n toate să aveţi gri ă unul de altul.iar *acă se +a su. c ci nu sunt toţi a'a# / !ine c aţi descoperito. fii categorică cu ea.une-i aceasta cu toată inima ta' c. c ci sunteţi cu toţii )iii 3ei 'i să fi1i ascultători' aş +rea' *e 5reasf/nta Maica Mea -ntot*eauna. nu fii rea cu ea.o1i *in nou ru0a# S. c ci a'a &rupul 3eu de ru& ciune se va restructura 'i vor răm*ne numai acei care vor simţi c(emarea Mea# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 07(10(200% / din -oia 3ea ca ea s plece de acum din casa ta# >u ai ) cut partea >a# %as de acum s se descurce cum o putea# )u o +oi a7uta' *acă are -ncre*ere -n 3oia Mea # *acea ţi-o voi da.re1ioasă #mi este ru0ăciunea ta *ec/t .orta1i 4ine cu to1i cei *in 7urul +ostru( (ncerc rile s le primiţi cu mult pace 'i s daţi dovad de încredere mult # 6u este 0ru.

vin asupra voastr cu putere# S nu v temeţi de ele# Sunt din partea 3ea. s le puteţi pe toate lucra dup S)$nta -oia 3ea. a'a c smereşte-te şi fă 3oia Mea# %as dreptatea 3ea s lucreze în locul t u 'i s )ac pentru tine ceea ce /u voi vrea. fie &n trup. şi să accepţi planul Meu de iubire cu tine.rin tine Maria' *ra0a Mea' *acă +ei .i*e o nouă eră a comunicărilor sfinte. l s$nd la o parte orice urm de invidie. Iisus.ta să faci 3oia Mea( Să te smereşti 'i să +e!i un*e 0reşeşti 'i -ntot*eauna să te consi*eri +ino+ată mai ales atunci c/n* eşti. c ci lupta voastr este &rea# . . fie &n spirit. 4u v l saţi descump niţi 'i de &reut ţi voi nu )u&iţi# /le vin. chiar dac la început te va durea. tocmai prin încerc rile pe care vi le d ruie'te# Domnul "isus &ristos. chiar dac r u la început îţi va p rea# Este din "oia Mea ca tu să te smereşti &ntr%at*t &nc*t tu să uiţi de tine . 'i să faci pace cu toată lumea &n inima ta# Să%ţi ierţi şi inamica cu care te% ai confruntat de at*tea ori.iu!esc. un drum care duce mai Sus# <iului Meu #i . de r utate. să uiţi de faptul că e7işti şi că tu doar un simplu om eşti B 'i să te 107 .rimi şi +ei acce. la nivelul vostru p m$ntesc# Sunt pentru ca voi s înţele&eţi mai !ine tainele cereştiB c ci c ut$nd veţi descoperi 'i 4ăt/n* +i se +a *esc. dar s-ar putea s 'i )ii# Să%ţi ierţi greşelile 'i să le ierţi şi pe ale altora. dar 'i c$nd s-ar putea s nu )ii. de ur sau de nedreptate# 4u e'ti tu îndrept ţit s spui nimic din ceea ce l-ar putea pe aproapele t u sup ra.!inecuvintez cu toat iu!irea 3ea. ca s nu v temeţi.+a*ă cre*in1a fiecăruia( . cu totul v înm$nez :iului 3eu.!inecuv$ntez pe )iecare în parte cu tot ceea ce voi aveţi nevoie 'i cu curaj. dup cum v-am cerut-o deja 'i v-am ar tat-o de at$t de multe ori p$n acum# "ă iubesc mult şi vă arăt drumul spre sfinţenie . ca /l &rij s poarte de )iecare în parte şi in+i*ie să nu mai fie &ntre voi &n grup# Amin9 Maica Domnului şi Domnul "isus &ristos' 25(10(200% Maica Domnului.lace să +a*ă că sunte1i *escura7a1i # /l accept totul cu iu!ire 'i ar vrea ca 'i voi s )aceţi la )el ca /l# /l v încearc în di)erite moduri 'i în di)erite c i v arat c$t de mult v iu!e'te.lace stră*ania +oastră' *ar nu-" . *ace vou dra&i copii9 .

le ceea ce tu +rei şi să ai4ă loc -n familia ta acea transformare . mai a'tept întoarcerea lor9 4u va )i u'or. ca tu s înveţi ceva din asta 'i c tot ceea ce ţi se înt$mpl e din -oia 3ea cea S)$nt # *ace Iie# Amin9 Maica Domnului şi Domnul "isus &ristos. c ci nu se )ac toate dintr-o dat # ) ne+oie *e ani -ntre0i *e ru0ăciune ca să se -nt/m.rimi .oa& -te pentru ei# Asta e tot ceea ce poţi )ace# / &reu 'i pentru tine ca mam s -ţi vezi copiii cum se îndep rteaz tot mai mult de "omnul lor. >e !inecuvintez pe tine Steliana.rimi tot ce ai cerut -n ru0ăciune' . / din -oia 3ea toate c$te s-au înt$mplat# S nu te îndoie'ti c e a'a# Să . dra&a 3ea.a4an*one!i cu totul Mie 'i s te o)eri cu totul la -oia 3ea prin tine# Să nu te temi! Te +oi con*uce lent astfel -nc/t tu să Mă . 'i să nu te m/n*reşti cu ceea ce ai( / de la 3ine pentru tine. *acă suficient *e mult o să te smereşti 'i dac o s )aci tot posi!ilul pentru )amilia ta 'i /u pe ei îi voi ajuta# Ajut$ndu-i pe alţii. pentru c sunt obiceiuri la care cu greu se poate renunţa şi pentru care ertfă comportă &mplinirea a ceea ce Eu voi vrea. s -ţi poţi 'i tu crucea cu demnitate purta 'i s nu te la'i do!or$t de ea# 3ei .o1i urma' a'a înc$t s nu se team inima ta# Să-1i urme!i inima 'i să-1i a4an*one!i +oirea. l s$nd-o în a)ara ta.tă să o facă familia ta( / prea &reu pentru ei s le ceri asta acum# 6u le-o mai cere nici tu2 " -le timp 'i ai r !dare# .entru că ascul1i *e Mine şi faci +oia Mea( "ar mai ai puţin r !dare.utere *e Sus şi +ei . cu 7ertfă . /u îmi voi îndrepta privirea spre )amilia ta ca să te .e care nu o acce. "eschide-ţi inima )iica 3ea 4Andreea6 pentru a primi comunicarea pe care vreau a ţi-o da din îns 'i inima 3ea# $e binecuvinte) pe tine şi pe toată familia ta să vă puteţi bucura de tot ceea ce Eu vă voi da at*t acum. dar dac ei nu vor### /u mai a'tept. dar crede-3 ai s !iruie'ti. c ci asta e voia ta. dar e 'i -oia 3ea 'i a tuturor S)intelor *uteri +ere'ti c rora tu 10$ . ca eu s pot prin tine lucra# Amin9 Maica Domnului.rimeşti cu smerenie tot ce +reau a-1i *a )u' Maica ta.e care tu 1i-o *oreşti( Ii-am !inecuv$ntat )amilia de at$tea ori ca ei s se întoarc la credinţ . c*t şi &n vremea ce va urma. pentru a ta s)$nt smerenie.o1i -n Cer cu ei 4ucura.

irituale care +ă +or costa mult# Multă. ei nu se vor înt$lni cu al lor 3$ntuitor 'i va )i trist. curaj )iilor 'i îndr zneal în lupta ce v a'teapt B o lupt care de mult v este anunţat 'i pe care /u v-am vestit-o de la început. dar nu toţi oamenii pot s-o )ac prin )orţele lor proprii 'i au nevoie de ru& ciunile voastre 'i de ru& ciunile celorlalţi care se roa& . at*t de%ai voştri c*t şi oameni pe care nu%i cunoaşteţi> at*t pentru cei din ţară c*t şi pentru cei din afară. atenţion*ndu%vă de la &nceput că ceea ce vreau e greu de făcut şi că implică din partea voastră multă.!inecuvintez dra&i copii# -ou vi s-au dat mari daruri cere'ti prin aceste comunic ri.re+estesc noi lu. c ci e iu4irea Mea care 1i-o +oi *a c/tă +reme te +ei ru0a şi +ei face 3oia Mea# Amin9 Maica Domnului şi Domnul "isus &ristos' 25(10(200% *ace vou . at*t credincioşi c*t şi necredincioşi. de ru& ciunile tuturor# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 26(10(200% . +eea ce /u v spun acum nu e deloc îm!ucur tor. / din -oia 3ea ca toţi oamenii s se m$ntuiasc . pentru c +ă . at*t pentru cei buni c*t şi pentru cei răi la suflet.te s.entru to1i care au ne+oie *e ru0ăciunile +oastre( /u uitaţi că sunteţi c(emaţi să vă rugaţi pentru toţi cei care au nevoie de rugăciunea voastră. multă ertfă şi mult. prin care aţi înţeles mai multe despre tainele cere'ti care mult vreme v-au )ost ascunse vou 10% . cei ce acum pe "omnul nu-% vor# . ci v%am pre)is greutăţile la care să vă aşteptaţi. multă suferinţă din partea voastră şi şuvoaie de lacrimi pentru cei care nu se pocăiesc# %a s)$r'itul vieţii lor. c$nd a început acest s)$nt &rup# /u v%am spus că va fi uşor. )oarte trist pentru su)letul lor.u&aţi-v pentru ei9 )i au acum ne+oie mai mult *ec/t nicio*ată *e ru0ăciunile +oastre şi *e ale acelora care se roa0ă( ) *in 3oia Mea ca +oi să +ă ru0a1i . mult efort &n &mplinirea voilor Mele cele Sfinte.te ro&i 'i pe care tu le iu!e'ti# S nu te temi în lupta &rea ce acum macin inima ta 'i să%ţi &mprăştii iubirea tuturor acelora care o vor vrea 'i care din inim o vor accepta.

c ci 'tiu c nu e u'oar 'i c presupune multe &reut ţi pentru voi 'i mult jert) din partea voastr # ) .itele se +or -nte1i' iar +ouă tot mai 0reu +ă +a fi' *ar a+e1i -ncre*ere căci sunte1i ai Mei fii şi tim.are( >re!uie s aveţi încredere. iar singuri nu veţi reuşi niciodată să%l parcurgeţi p*nă la capăt. c$nd proorocirile se vor împlini.artea +oastră. c ci /u v ajut pe )iecare cum pot mai !ine.rimită ru0ăciunea +oastră' *eşi nu . din lips de deschidere )aţ de cele s)inte 'i din ne! &are de seam a voastr . cu &$nd curat 'i cu su)letul de p cate 'i de &riji împov ratB 'i de )iecare dat a1i 0ăsit .oamenilor.ără1ia Cerurilor( E un drum sinuos şi anevoios. greu de parcurs.linin*u-Mi 5oruncile# +uraj )iilor. nu întotdeauna a'a cum v &$ndiţi# / îns nevoie de smerenie *in . pentru c asta nu v-ar )olosi# 3ai mult v-ar d una dec$t v-ar ajuta s 'tiţi c$nd vine vremea.!inecuvintez9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 26(10(200% *ace vou dra&i copii9 /u v îndemn spre !ine ca s puteţi împlini a 3ea S)$nt -oire# /u v conduc spre Iisus# 9cesta este rolul Meu -n +ia1a +oastră' acela *e a +ă arăta *rumul către #m. cum v este mai !ineB nu întotdeauna a'a cum v doriţi. "e aceea aveţi nevoie de 4oi. cei de Sus. al &rijilor 'i a &re'elilor pe care le )aceţi în )iecare zi# 2veţi nevoie de cineva care să vă m*ng*ie atunci c*nd pl*ngeţi datorită multelor nevoi &n care vă scăldaţi &n fiecare )i( Aveţi nevoie de cine+a 'i acel Cine+a 110 . mai mult dec$t p$n acum. cum 'tiu mai !ine. pentru a v conduce la Iisus# Aveţi nevoie s )iţi luaţi de m$n în momentele în care c deţi din pricina p catelor voastre. în lupta voastr .ul nu +a +eni . pentru a )ace )aţ &reut ţilor ce vin peste voi# 4u se vor opri aici# "s./nă c/n* )u nu +oi *ori( *re& tiţi-v îns pentru acest timp# /ste aproape# 4u v pot spune c$nd va )i timpul. a p m$ntenilor# +u !ucurie v-am îm!r ţi'at de )iecare dat c$nd v-aţi adunat la sfânt grup de rugăciune.ace -n inimile +oastre' urm/n*u-Mi 3oile şi -m. îns !ine v va )i dac v veţi pre& ti înc de acum pentru venirea vremii 'i pentru începutul nou care se va pune acestui * m$nt. care a su)erit deja prea mult din pricina p catelor oamenilor# .

/u mult. c ci +in 0reută1i mari . Eu voi &mplini &n voi ceea ce am de &mplinit 'i ceea ce (mi d :iul 3eu Iu!it# -oi aveţi îns partea voastr pe care tre!uie s o )aceţi cu dra&. iar nu spre cele p m$nte'ti# *e acestea le aveţi pururea cu voi.ără1ia Cerurilor# /l v va spune totul. de care voi nu ştiţi acum şi la care nici nu vă g*ndiţi. ci pentru c /u v-o cer# <ace1i ru0ăciune cu cea mai -naltă trăire# Mai mult dec*t cantitatea contea)ă calitatea. ori de c$te ori c deţi sau v împotmoliţi pe calea voastr . :iul 3eu v va ar ta ce aveţi de ) cut# (n orice împrejurare. nu )orţaţi.!inecuvintez cu toat iu!irea 3ea de 3am Atotiu!itoare 'i v înve'm$ntez cu dra&ostea 3ea cea cereasc 'i cu lumina 3ea cea d t toare de viaţ B c ci este *in 3oia Mea acest 0ru. ci bun! 2sta vă cer de acum. îns pe cele cere'ti tre!uie s luptaţi mai mult ca s le do!$ndiţi# Amin9 111 . în cererile voastre# )l +ă iu4eşte mult9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 27(10(200% *ace vou dra&i copii9 . ca s puteţi împlini ceea ce /u v cer# 6u +ă teme1i2 /u cu voi sunt 'i v primesc în !raţele 3ele de 3am 3ultiu!itoare. ori de c$te ori (l veţi c uta 'i (l veţi stri&a# <i ori de c$te veţi aler&a la /l. )l +ă +a a. care duce c tre +eruri# Să nu vă descura aţi c(iar dacă pare a fi o luptă imposibil de c*ştigat. )l este scă. care s v arate c numai . nu din o!li&aţie. va veni 'i /l înaintea voastr .rin suferin1ă se .ăra 'i veţi & si la /l acea m$n&$iere de care su)letul vostru are nevoie.egii 'omnului &mplinitori. în drumul vostru spre +eruriB 'i nu v va uita în necazurile voastre.suntem 4oi. oric$t de &rea. /u am !inevoit întru acest &rup s 3 ar t vou 'i s v spun tot ceea ce (mi este 3ie !inepl cut.este to1i oamenii. Adunaţi-v mintea c$nd v puneţi la ru& ciune 'i ridicaţiv mintea spre cele înalte 'i cere'ti.area# "e orice pericole aţi da.# /ste ca +oi să +ă smeri1i 'i s v ridicaţi tot mai sus# %umina co!oar din +er. la nivelul vostru păm*ntesc şi c(iar dacă pare că p*nă acum nu aţi ieşit biruitori şi că nu sunteţi ai .oate cuceri #m. co!oar peste voi 'i v înve'm$nteaz cu putere de Sus.

'i s aduceţi road !o&at cuvintelor acestora prin îns 'i credinţa voastr # .t . în momentele de n lucire din partea duhurilor întunericului 'i atunci c$nd v simţiţi sin&uri# /a v va ocroti întotdeauna. ca s vedeţi adev rata )aţ a lumii 'i s v )eriţi de ea# . c ci aveţi ru& ciune 'i cel r u nu v va r pune# S v amintiţi întotdeauna cuvintele 3ele.Comunicarea Domnului "isus &ristos' 27(10(200% *ace vou fii *ra0i *e lumină2 *ace în inimile voastre 'i peste tot * m$ntul9 Eu vă iubesc mult şi am daruri pentru voi. de aveţi &ncredere că va fi aşa. 'i nu vor &usta moartea. în veci voi tr i. pe care v-o cer s o chemaţi 'i voi în ajutor. ocrotitorul 5ucure'tiuluiB cu puterea S)intei +ruci. 'i mare a utor de la ea veţi avea.!inecuvintez pe voi 'i pe cei din )amiliile voastre pentru ru& ciune.!inecuvintez s nu intraţi în panic 'i s acceptaţi totul a'a cum este# /u v voi proteja pe voi.!inecuvintez ca să nu vă faceţi vaccinul contra gripei porcine şi să răm*neţi tari &n credinţă că nu vă veţi &mbolnăvi. c toţi cei ce 3 vor iu!i. Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 06(11(200% *ace vou dra&i copii9 .iu!esc9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 06(11(200% *ace vou dra&ele 3ele9 .e to1i 'i v chem cu mic cu mare s v dau a 3ea sfântă binecuvântare9 Amin9 Comunicarea Sf/ntului Dimitrie Basara4o+' 27(10(200% *ace vou dra&i copii ai >at lui +eresc9 *ace vou 'i !ucurie rev rs peste su)letele voastre 'i asupra inimilor voastre. cei ce v veţi ru&a# 3are va )i puterea 3ea în sensul acesta. aşa că nu vă temeţi! +ontra &ripei porcine nu e8ist remediu.!inecuvintez ca în lumina 3ea s în)loriţi mereu 'i să creşteţi &n virtuţi şi calităţi sfinte pe care 112 . eu. dec$t ru& ciunea 'i credinţa puternic # . mai ales în momentele &rele. -eniţi s le luaţi9 -eniţi împreun cu 3ine la masa 3ea s v !ucuraţi2 )u +ă aşte.

căci El mult vă iubeşte pe voi şi vă va &mplini orice cerere făcută cu folos şi din toată inima voastră. 'i ca s poţi vedea care este -oia 3ea# *ace ţie9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 16(11(200% *ace ţie )iica 3ea# +u lumin te !inecuvintez pe tine 'i pe întrea&a ta )amilie 'i v o)er a 3ea protecţie mare în toate zilele.entru lume( 9ceasta este cea mai mare *orin1ă a Mea2 / ceea ce /u a'tept de la voi acum. c ci /u v voi conduce pe )iecare în parte spre împlinirea poruncilor 3ele# A'a c nu te teme 'i roa& -te ca s se )ac lumin în viaţa ta. că timp nu mai este mult! Căuta1i să face1i c/t mai multă ru0ăciune .iu!esc mult 'i am &rij de voi# *ace vou 9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 07(12(200% *ace vou dra&i copii9 3ă iu4esc cu toată iu4irea Mea şi +ă in+it la ru0ăciunea făcută cu inima2 +iecare să%şi spună păsurile sale &n comuniunea cu toţi ceilalţi şi să vă rugaţi unii 113 .entru .ubit. ca s -3i împliniţi -oile 'i ca s nu v temeţi# . s aduc team în inimile voastre# /u v cer curaj 'i îndr zneal . c ci mai mare putere ca /l nimeni nu are# :erice de cei ce au a Sa s)$nt 'i cereasc !inecuvintare# @u0a1i-+ă şi .atrie şi . ca voi s -3i o)eriţi viaţa toat în sluj!a 3ea. c ci dac :iul 3eu v asi&ur c v va proteja. s 'tiţi c este a'a.să le cereţi de la +iul Meu .entru cei care nu au cunoscut -ncă iu4irea *e Dumne!eu2 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 16(11 200% *ace ţie )iica 3ea9 >e !inecuvintez pe tine 'i pe toat )amilia ta s )aceţi -oia 3ea 'i numai -oia 3ea 'i s nu te mai tul!uri a'a# /u v iu!esc mult pe toate trei 'i nu vreau s &re'iţi# "e aceea v voi spune ce aveţi de ) cut2 3ugaţi%vă. 3ă 4inecu+inte! ca teamă să nu a+e1i2 +hiar dac cel r u aceasta încearc .

)iica 3ea. să%Mi călcaţi pe urme 'i să nu şovăiţi &n alegerile pe care le faceţi.!inecuv$ntez s aveţi parte de s r! tori minunate al turi de cei dra&i vou # S le petreceţi în mult pace 'i !ucurie# 4u v nec jiţi pentru ceea ce a r mas înc neîmplinit în anul acesta. ca s o poţi picta a'a cum este /a# . ca să se &mplinească cu fiecare &n parte "oia Mea cerească. fiicele Mele.aruri care s v )oloseasc at$t vou c$t 'i celorlalţi# 114 . care s v însoţeasc pe )iecare# *ace vou 9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 07(12(200% *acea 3ea 'i !ucuria s v însoţeasc în aceste zile de mare s r! toare 'i s v puteţi !ucura de toate ale 3ele c$te vi se dau vou 'i de *rezenţa 3ea în S)$nta >ain 'i în inimile voastre# "ă binecuv*nte).pentru alţii. s 3 poţi mereu asculta 'i s se împlineasc prin tine *reas)$nt -oia 3ea# S începi din nou a picta *reas)$nt :aţa 3ea 'i pe a 3amei 3ele care ţi se va ar ta în cur$nd. căut*nd mereu să faceţi "oia Mea si numai "oia Mea! Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 07(12(200% *acea ţie #aria. mulţumindu%Mi pentru toate darurile pe care le%aţi primit din m*na Mea! "%am dat multe pentru care trebuie să%Mi fiţi recunoscători! 3-am -nm/nat inima Mea pentru a putea iu!i cu /a 'i +am făcut unelte ale Mele în aceast lume plin de p cate 'i rele# 3-am *at .oa& -te pentru aceasta 'i s )ii smerit în toate cele. dra&a 3ea. l s$ndu-ţi inima slo!od la -oile 3ele 'i ru&$ndu-te neîncetat ca s )ii pe al 3eu plac# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 23(12(200% *ace vou dra&i copii9 . *acea "omnului s v însoţeasc mereu 'i s aveţi parte de mari !ucurii cere'ti acum 'i în anul care vine# S v puteţi p stra acum 'i-n anul care vine a 3ea s)$nt iu!ire 'i !inecuv$ntare.

al vostru #ărinte Ceresc. mer&$nd înainte pe drumul &reu pe care v invit :iul 3eu ) r 'ov ire.ăm/nt( 4u te teme. chiar 'i în anul acesta ce se anunţă un an 0reu dar şi binecuv*ntat de Mine. ) r a da înapoi.e .ă 3oia Mea( 9şte. s v puteţi ru&a în continuare în casa ta 'i s nu-1i . pentru c s-a s v$r'it 'i postul acesta ţinut cu &reu de voi toţi 'i care cu !ine s-a )inalizat pentru c voi prad încerc rilor nu v-aţi l sat# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 23(12(200% . a)lat în 115 . a ut*ndu%vă unii pe alţii cu ceea ce puteţi 'i hr nindu-v din laptele înţelepciunii 3ele.ul acesta *u. pace ţie 'i la întrea& )amilia ta.ita cea 0rea( 3-am 4inecu+/ntat a*esea cu 4inecu+/ntarea Mea pentru a lupta spre a împlini *reas)$nt -oia 3ea# .ar vou 'i !ucurie tuturora. cu tot ce ai nevoie 'i pentru viitor îţi spun nu te teme9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 13(01(2010 *ace dra&ele 3ele )iice de lumin 9 *acea 'i . te iu!esc mult 'i te ajut cu tot ce pot.ul acesta care tin*e să se sfăr/me -n mici 4ucă1ele' *in cau!a necre*in1ei oamenilor şi a multor is. 4u v temeţi s v spuneţi p surile 3ie# /u v port de &rij la )iecare dup a 3ea dra&oste mare# 6-a+e1i a +ă teme2 +eea ce vine e trecut în planul 3eu pentru întrea&a omenire.t -nsă -n continuare ru0ăciunea ta .arul 3eu 'i !ucuria s v însoţeasc mereu 'i s )aceţi ce vrea :iul 3eu9 /u v iu!esc 'i vă binecuvinte) ca pacea s%o aveţi . s nu v temeţi.ier!i -ncre*erea căci se +a re-ntre0i 0ru.uterea *e a -n+in0e is.arul s )ie peste voi toţi 'i s v puteţi !ucura de darurile 3ele. cre)*nd şi rug*ndu%vă pentru o lume mai !un . pentru ca 4inele s domneasc pe * m$nt9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos 23 12 200% *acea ţie )iica 3ea #aria.entru 0ru.ite care sunt acum .3-am *at .

d ruindu-v m$n de ajutor.ra +oastră 'i s )aceţi partea voastr .ui -n Mine' Maica ta' că . mai ales celor mai mici ai vo'tri 'i tuturor celor nevoia'i 'i care au nevoie s )ie ajutaţi# Amin9 *acea ţie )iica 3ea. a'a c nu te teme 'i ) doar ceea ce st în puterile tale.ra +oastră. c ci le vei lua cu !ine 'i mare va )i a su)letului t u !ucurie# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 22(02(2010 . ca să puteţi re)ista vremurilor ce vor urma. ascult$nd povaţa 3ea# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 13(01(2010 *acea 3ea s )ie cu voi. d ruind )iec ruia dintre voi ceea ce /u cred de cuviinţ . dintre cei care au nesocotit *oruncile 3ele 'i nu au ţinut cont de ele# 4ici asta s nu v sperie# "oi să faceţi ce vă spun şi să aveţi mare &ncredere &n Mine! Să nu a4an*ona1i cre*in1a +oastră .!inecuvintez dra&i copii ca pacea 3ea s v uneasc )orţele pentru a )ace )aţ unor noi -ncercări care +in asu.!inecuvintez ca 116 . . privitor la e8amene.ururea te +oi a7uta 'i cu e8amenele. Andreea9 5ace cu 4ucurie şi cu mult' mult a7utor *e Sus. )iicele 3ele de lumin 9 <i tuturor acelora care vor s v urmeze le spun a'a2 /u vă vaccinaţi! Încrederea &n Mine nu vi%o )druncinaţi din cau)a veştilor pe care le aflaţi! ) ne+oie *e mai multă ru0ăciune2 /u vă descura aţi sufletele. nici nu vă temeţi! Cei ce au &ncredere &n Mine nu vor muri! 2 utor de Sus le va veni şi &ncre)ători peste toate vor fi. 3ă 4inecu+inte! cu 4inecu+/ntare +erească' să face1i fa1ă cu 4rio -ncercării care +ine *in nou asu.entru nimic -n lume2 6imic nu +alorea!ă ca ea' căci putere vă va da din ea &nsăşi. cu putere de Sus de la :iul 3eu Iisus# . l s$nd la o parte orice &rij .!inecuv$ntez 'i v iu!esc.ute1i face . >e !inecuvintez pe tine 'i toat )amilia ta9 #ncre*erea să 1i-o . ca să poţi trece cu bine ceea ce &nainte ţi s%a pus.starea de p cat# 3oi ru0a1i-+ă2 Doar at/t mai . dra&a 3ea.entru cei afla1i -n suferin1ă( 3ulţi vor muri în anul acesta. ) r p rtinire 'i cu mult iu!ire# Aveţi &rij unii de alţii. cum mai !ine veţi putea.

ai încredere 'i p streaz -te aproape de 3ine ca s ai parte de mari daruri cere'ti 'i de !ucurie# Amin9 *ace vou )iicele mele dra&i de lumin 9 .iu!esc mult 'i cunosc puterile fiecăruia pe care nu trebuie &ntre voi a le comparaB c )iecare )ace dup puterea Sa 'i dup cum îi este dat de Sus s )ac # Amin9 :ie ca dezideratele voastre s devin realitate 'i s împliniţi -oile 3ele toate9 /u cu voi sunt 'i s conduc. s v ru&aţi în continuare pentru Slava 3ea cea 3are 'i pentru ca a 3ea !inecuv$ntare s se reverse peste casa 'i )amilia voastr dar 'i peste între&ul ora' 'i peste comunitatea din care voi )aceţi parte# . ca voi s aveţi tot ceea ce :iul 3eu vrea s v dea 'i tot ceea ce v este de tre!uinţ vou 'i celor din jurul vostru# umina Mea se re+arsă .!inecuvintez pe )iecare în parte dup nevoile pe care )iecare le are apropiindu-v 117 . Andreea9 *acea s )ie în inima ta s te poţi de darul meu !ucura.oate face cu iu4ire# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 17(03(2010 *ace ţie )iica 3ea. c ci prezenţi sunt întotdeauna pe aici 'i oriunde se va )ace ru& ciunea în 4umele 3eu 'i al 3aicii 3ele.ort *e 0ri7ă cum nimeni altul nu o . precum un p stor î'i conduce turma sa 'i vă voi apăra de lupii ce vor a vă sf*şia .*acea 3ea s r m$n în voi 'i să nu +ă teme1i -n -ncercările care +in asu. Maria draga Mea şi &n inima tuturor acelora care vor intra &n casa ta pentru a se ruga. Să nu vă temeţi.ra +oastră( /u sunt deasupra voastr s ve&hez peste voi.este +oi' fiicele MeleB v înv luie cu putere ca s împliniţi -oile 3ele ce vi le voi ar ta /u vou 'i tuturor celor ce vor s )ac -oia 3ea# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 22(02(2010 #ace vouă fiicele Mele dragi de lumină! #acea Mea să domnească mereu &n inima ta. c +oi sunte1i oi1ele Mele şi +ă . c ci a'a cum 3i-ai cerut am ) cut# -reau s te !ucuri mai mult împreun cu toat )amilia ta de tot ceea ce /u am pre& tit pentru tine# * streaz -ţi optimismul re)eritor la e8amene 'i vei lua toate e8amenele ce le vei da.

ca s v înveselesc 'i s pot s primesc darurile pe care voi 3i le11$ . voi toţi cei trudiţi 'i împov raţi.ristos# /l este viaţ pentru cei ce cred în /l 'i izvor de lumin # -eniţi s v ad paţi cu toţii din apa m$ntuirii Sale. cu dra& 'i !ucurie. voi toţi ce su)eriţi pri&oane 'i r ut ţi din partea celor necredincio'i. )erice de cei ce'i aduc a lor participare. de lumină 'i pace. ca s puteţi împlini -oia 3ea cea S)$nt #Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 17(03(2010 *ace &rupului de ru& ciune de la 5ucure'ti9 *arte din voi v-aţi dez!inat 'i cont n-aţi ţinut de al 3eu plan !inecuv$ntat# .de inima 3ea preas)int de 3am 'i ocrotindu-v în permanenţ oripeunde mer&eţi 'i ar t$ndu-v adev rul care vine de la "omnul pentru voi# *acea s )ie a voastr a tuturora 'i . ace'tia cu toţii vor )i r spl tiţi 'i de rele ocrotiţi# *acea s )ie cu voi9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 30(03(2010 *ace vou . şi dragostea voastră daţi%o. purt$ndu-v la Iisus. 5inecuv$ntatul . pentru ca apoi s înviaţi împreun cu /l# /l v da salvarea.iu!esc mult. s r! torind lumina care izvor 'te din "omnul vostru Iisus . )iii 3ei dra&i de lumin 9 *a'tele acesta s )ie pentru voi un prilej de bucurie. pentru a voastr s)$nt m$ntuire# -in s v aduc !ucurie din +erul 3eu de lumin . voi care v numiţi cre'tini# :aceţi-v p rta'i ai @ert)ei Sale de pe +ruce. )iilor 'i v îm!r ţisez cu dra& 'i dor. a venit pentru a da iz! virea Sa celor de pe * m$nt care cred într-(nsul# 2scultaţi%. de &reut ţi ap saţi. ca s%o primiţi &n sc(imb pe a Sa.arul 3eu s r m$n cu voi.od al trupului 3eu# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 30(03(2010 -in din nou la voi. p timind 'i murind al turi de /l.arul 'i cu ace'tia s )ie spre a lor s)$nt trezire# 3ăm*neţi uniţi &n rugăciune şi &n greutăţi să fiţi aproape unul de celălalt 9 4imeni nu e scutit de &reut ţi9 %ucrarea ce se )ace e mare. C)eriţi-v inima toat ca s puteţi primi iu!irea Sa# .

'i pe tineri. a'a c nu aveţi de ce s v temeţi. c ci +erul se apropie de * m$nt tot mai mult# -oi nu tre!uie s v temeţi de vremurile care vin peste voi. dar dac !ine le veţi chi!zui.iau la pieptul 3eu. s treac valul de încerc ri ce a venit 11% .a'tept pe )iecare s veniţi. 'i pe cei mari. pe care (l iu!esc 'i + ruia vreau s (i slujesc 'i prin +are toate cererile voastre se împlinesc# #rimiţi ertfa Mea din iubire. în m$inile >at lui. c ci de veţi împlini -oile 3ele v voi vindeca de toate !olile 'i neputinţele voastre. pace cu "ra&ostea 3ea "umnezeiasc 9 . nu doar pentru voi.aţi pre& tit 3ie# :iecare v-aţi pre& tit în acest post pentru a 3 a'tepta a'a cum se cuvine 'i a-3i d rui ceva 3ie# . dra&a 3ea. 'i pe cei mici. prin )iecare zi care trece. sprijinindu-v 'i înt rindu-v în &reut ţile voastre 'i ocrotindu-v de tot r ul ce ar putea s )ie în viaţa voastr . d$ndu-v . o)erindu-3 . c "umnezeu v ajut 'i c /l este plin de dra&oste la adresa voastr . 'i pe cei ce nu au pe nimeni 'i se simt sin&uri 'i p r siţi# . 'i pe cei s n to'i. din a 3ea S)$nt -oire# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 07(04(2010 *ace ţie )iica 3ea Andreea. veţi înţele&e c asta tre!uie s )ie. pentru a s r! tori *a'tele. ca miel de ispăşire pentru p catele voastre 'i ale lumii. în casa 3ea. sunt 'i trec 'i vor mai )i.iu!esc 'i v aduc mai aproape de 3ine.îm!r ţi'ez pe am$ndou )iicele 3ele 'i v dau curajul de a mer&e înainte.arul 3eu 'i ocrotindu-v mereu# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 07(04(2010 +u dra& v îm!r ţi'ez pe am$ndou . lu$ndu-v poverile. primiţi%Mi ertfa şi nu o refu)aţi! /a se d pentru toat lumea. p timind pentru 3ine 'i pentru a su)letelor voastre m$ntuire# *ace vou tuturora9 *ace în casa ta #aria. 'i pe v$rstnici. îns voi sunteţi primii chemaţi în calitate de cre'tini ai 3ei# . plini de iu!ire. 'i pe cei !olnavi. purt$ndu-v de &rij cum numai /l 'tie 'i poate. pline de încredere s)$nt .

entru Mine ci .!inecuvintez ca în aceast zi s puteţi primi !ucuria pe care /u vi-o o)er în dar. -oi )aceţi dup inima voastr 'i )aceţi totul pentru 3ine9 At$t c$t (mi o)eriţi s -3i o)eriţi din iu!ire 'i cu !ucurie.!inecuvintez s nu v temeţi c sunteţi puţini la num r. înc de c$nd v-aţi reunit prima dat .roa. pace ţie 'i &rupului t u de ru& ciune9 S v puteţi aduna cu toţii cu !ine 'i să%Mi puteţi mulţumi Mie pentru toate darurile pe care le%am revărsat asupra voastră.asupra ta 'i asupra casei tale 'i s v puteţi din nou !ucura de toat dra&ostea 3ea 'i de toat lumina ce prin (nvierea 3ea o primiţi voi împreun cu toţi cei ce 3 iu!esc 'i -oia 3ea *reas)$nt o împlinesc# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 12(04(2010 *ace vou .irituală' . c ci nu asta conteaz .entru ca +oi să fi1i mai a. la s)$ntul &rup de ru& ciune# 120 . at$t c$t simţiţi. at$t c$t puteţi s )aceţi9 /u primesc oric$t 'i v d ruiesc tot at$t de mult9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 07(05(2010 *ace ţie )iica 3ea #aria. )iicele 3ele dra&i de lumin 'i )iii ai >at lui +eresc9 . ca s nu )ie nimic )orţat 'i nici peste m$n # >otul tre!uie ) cut din iu!ire 'i cu !ucurie9 3ugaţi%vă at*t c*t simţiţi că vă cere inima şi faceţi după cum simţiţi! )u +ă in+it la mai mult' *ar nu . pentru e)orturile voastre de a v ru&a 'i de a )ace S)$nt -oia 3ea# .entru -năl1area +oastră s. ci important este ca voi s v ru&aţi at$t c$t puteţi.entru +oi' . nu o cerinţă.!inecuvintez9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 12(04(2010 Să vă &nt*lniţi mai des sau tot la fel de des este o dorinţă.e *e Dumne!eu( "esi&ur c ru& ciunea personal în a)ara &rupului de ru& ciune are de asemenea o mare valoare 'i poate salva su)letele# .

iar şi -n momentele 0rele # 5rimi1i *ra0ostea Mea *e Mamă *re.ensă . care înc v mai ru&aţi 'i le& tura cu 3ine o p straţi. chiar 'i în cele mai &rele încerc ri9 Eu vă voi fi alături şi vă voi da putere ca s puteţi învin&e ispitele &rele# +iţi &ncre)ători şi purtaţi pacea Mea &n inimile voastre. ca s puteţi vedea realitatea a ceea ce se va înt$mpla în vremea ce va urma.t recom.entru *ra0ostea . realitate &reu de suportat# "ar pentru că v%aţi rugat veţi fi degrabă a utaţi. )iilor. /u 3$ntuitorul vostru al tuturora 'i +ă ofer *ra0ostea Mea ca s -i puteţi iu!i cu ea pe toţi oamenii de pe * m$nt 'i să +ă ru0a1i c/t mai mult Mie2 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 07(05(2010 *ace )etele 3ele de lumin 9 <ii şi fiice +ă 4inecu+inte! cu . căci toate sunt trecute &n planul Meu de iubire pentru voi toţi.Să nu vă descura aţi şi să nu vă pierdeţi &ncrederea . voi toţi care )aceţi aceasta în 4umele 3eu# 3ă 4inecu+inte! 'i +ă iu4esc mult.e care Mio arăta1i c$nd la &rup voi v adunaţi 'i slav 'i mulţumire voi (mi în lţaţi# 3ugaţi%vă mai mult pentru &ntregul #ăm*nt at*t de &ncercat! 3ugaţi%vă ne&ncetat! Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 06(06(2010 *ace vou )iilor9 . c ci am putere mare s v ajut cu tot ce voi aveţi nevoie ca s supravieţuiţi# 121 .utere *e Sus şi cu lumină' ca să a+e1i cura7 şi -n*ră!neală # *utere 'i lumin de Sus /u v dau în dar# *rimiţi-le cu !ucurie9 )u +ă sunt alături c. împlinind pe c$t se poate -oia 3ea "ivin # "ă binecuvinte) să nu fiţi trişti pentru sc(imbările ce se fac acum &n ţara voastră. dac nu-l va m$ntui "omnul. c nu v voi l sa s muriţi de )oame 'i v voi purta de &rij la )iecare în parte. ca voi să vă &ntoarceţi la credinţă prin aceste greutăţi prin care veţi trece voi toţi. a'a c încredeţi-v în 3ine cu putere. dup nevoile pe care le aveţi 'i pe care /u le cunosc mai !ine dec$t )iecare. 4u-i este cu putinţ omului s se m$ntuiasc sin&ur.!inecuvintez cu mult iu!ire cereasc pe voi.

în vremurile care vin peste voi toţi# 'aţi%vă m*nă de a utor at*t c*t veţi putea şi nu lăsaţi să treacă )iua fără a vă ruga. din iu!ire pentru /l 'i pentru 3ine# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 06(06(2010 *ace vou tuturora din &rupul de ru& ciune al 3aicii 3ele9 S continuaţi s v ru&aţi )iecare la locul s u.are . s decur& a'a cum este -oia 3ea "ivin . ca oamenii s se întoarc la 3ine cu adev rat# *entru aceasta rugaţi%vă ne&ncetat cu mintea şi cu g*ndul vostru. pentru că se duce la nivel spiritual.% saţi timpurile s se des) 'oare. prin volumul mare de informaţie cu care sunteţi bombardaţi. ce niciodat nu ar putea s v p r seasc # S aveţi mare încredere în /l 'i în 3ine 'i s v p straţi credinţa mereu vie.entru că a+e1i mare ne+oie *e ru0ăciune' mai ales -n aceste tim. pentru îns 'i dra&ostea Sa cea cereasc . c ci "umnezeu nu v las 'i nici nu ar putea s o )ac . c ci /u v iu!esc 'i din iu!ire pentru voi.uri c/n* totul .ărta1i( -oi s nu v pierdeţi lini'tea su)leteasc .un aceasta . chiar 'i în cele mai &rele încerc ri. 3ă s. *acea s )ie cu voi9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 06(06(2010 +u încredinţare de Sus vin la voi.ier*ut( S aveţi încredere mult 'i s p straţi pacea 122 . Se -ncearcă să fi1i *e Dumne!eu -n*e. c nu v voi p r si pe voi 'i pe cei ce se roa& 3ie cu credinţa c vor )i ajutaţi# Să nu vă pierdeţi speranţa &ntr%un viitor mai bun! S credeţi cu t rie în cuvintele 3ele 'i c ceea ce v spun /u nu va trece ) r a se împlini# +redeţi cu t rie în spusele 3ele 'i ale :iului 3eu. ) r a v opune într-un )el la ceea ce va )i 'i tre!uie s )ie. voi )ace totul pentru voi# Amin9 +uraj )iilor în lupta ce v a'teapt 9 E o luptă deloc uşoară. ca să fiţi mereu cu Mine şi să faceţi totul &n /umele Meu şi pentru Mine şi Eu vă voi a uta acum şi &n vremea care vine. ascult$nd 'i împlinind cuv$ntul 3eu 'i înt rindu-v unii pe alţii în credinţ .

u&aţi-v . 123 . -oi aveţi datoria s -i ajutaţi. at$t c$t consideraţi )iecare. -oi s aveţi încredere în 3ine9 S nu v )aceţi &riji nici pentru ce veţi m$nca.!inecuvintez s v împ caţi cu cei cu care sunteţi certaţi# Să%i iertaţi pe toţi care v%au greşit vreodată &n viaţă! 8na la alta să +ă *a1i iertare şi -m. c !ine v va )i tuturor acelora care v veţi smeri 'i -oia 3ea cea s)$nt o veţi împlini9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 06(06(2010 +u dra& v !inecuvintez )etele 3ele dra&i9 S aveţi încredere una în alta 'i să nu vă mai puneţi semne de &ntrebare cu privire la ceea ce o să fie. dac o )aceţi cu inim curat 'i )iecare dintre voi va )i de&ra! ajutat # Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 06(06(2010 *ace vou )iicele 3ele dra&i de lumin 9 . nici cu ce veţi rezolva pro!lemele care vor ap rea.ăcare2 Iertarea 3ea necondiţionat de 3am s co!oare asupra voastr # S încercaţi s vedeţi totul cu alţi ochi. nici pentru ce veţi îm!r ca. ) r a v în&rijora de nimic# 5ine este oricum9 /u primesc ru& ciunea voastr a'a cum este.reocu. at$t c$t veţi putea 'i c$t )iecare din voi vrea.a2 :aceţi-v doar partea. mai în& duitori )aţ de cei care nu sunt ca voi# /u sunteţi voi &n măsură să%i udecaţi pe cei care sunt de 'umne)eu &ndepărtaţi. pentru c nimic din ceea ce )aceţi cu )orţa nu poate s aduc cu sine !ucuria. at$t c$t este. pentru a )ace ceva ce e contra inimii voastre# +iecare să%şi facă partea sa at*t c*t &i doreşte inima. iar nu din o!li&aţie. <i dac vrea careva dintre voi s )ac mai mult /u o ajut# "ac vrea s )ac mai puţin /u o ajut 'i pe aceea# Important e ca ceea ce )aceţi s )aceţi din toat inima. at$ta timp c$t /u v voi ajuta# 6u tre4uie *e nimic lumesc a +ă . dup cum inima vi-o cere 'i dup cum )iecare are nevoie. iar pentru a voastr str danie v voi r spl ti# .în inimile voastre# /u sunt cu voi 'i v iu!esc cu iu!ire nes)$r'it de mare. ci întristarea inimii 'i r zvr tire interioar # -oi tre!uie s v înţele&eţi una pe alta 'i c )aceţi mult 'i c )aceţi puţin. ) r a v )orţa una pe alta.

chiar dac 'i încerc ri vor mai )i# (ncrez tori de v veţi dovedi toate cu !ine le veţi !irui 'i cu cunun de lumin v veţi împodo!i# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 07(06(2010 +$t despre 4oul Ierusalim s nu mai mer&eţi pentru o vreme. cu voinţ puternic 'i cu dorinţ de îndreptare. dorindu'i din toat inima lor s )ie m$ntuiţi# S nu )iţi m$hniţi9 Să fiţi fericiţi şi să%Mi mulţumiţi pentru tot ce voi primiţi! /u sunt cu voi 'i v iu!esc mult9 *acea s )ie cu voi9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 07(06(2010 . s puteţi c tre "omnul cu credinţ reveni 'i %ui sin&ur a-I mulţumi pentru toate darurile pe care vrea a vi le d rui.nu s -i judeaţi# 4u încercaţi s -i )aceţi pe toţi s )ie ca voi# 4u veţi reu'i 'i nici -oia 3ea aceasta nu poate )i# :iecare are drumul s u în viaţ 'i tre!uie respectat pentru ale&erile sale. ca s nu r t ciţi 'i înt rindu-v ca tot mai mult pe "umnezeu s (l iu!iţi# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 07(06(2010 *ace vou )iicele 3ele de lumin 9 Iu!itele 3ele )iice rugaţi% vă cu lumin "umnezeului vostru 'i c utaţi s mer&eţi pe calea cea dreapt . indi)erent dac v convine sau nu# *entru cei pe care îi vedeţi în nevoi rugaţi%vă! *entru cei p c to'i rugaţi%vă! *entru ca dra&ostea 3ea s co!oare asupra tuturor oamenilor rugaţi%vă! *entru ca "umnezeu s domneasc în inima )iec ruia rugaţi%vă! *entru ca s )ie pace pe * m$nt rugaţi%vă! <i pentru toate intenţiile 3ele rugaţi%vă! <i a'a v veţi do!$ndi !ucuria su)letelor voastre 'i /u voi )i mereu cu voi. care au venit c tre 3ine cu iu!ire. revenind de pe c i &re'ite c tre 3ine cu putere. cu daruri 'i cu !ucurii. p$n c$nd v veţi l muri &$ndurile 'i p$n c$nd v veţi înt ri în 124 . asem n toare cu cea a S)inţilor din vechime. întotdeauna ajut$nduv 'i de m$nec tr &$ndu-v de c$te ori &re'iţi.!inecuvintez )iicele 3ele 'i pe voi toţi ai 3ei copii.

doar să &mpliniţi "oile Mele.vreau în adev r a )i.spun pentru c vreau aproape de 3ine a )i atunci c$nd din nou voi veni 'i pe * m$nt v voi & si# .ubitul Meu. spus prin pro)eţii 3ei. prin iu!iţii 3ei. prin proorocul 3eu Ion de la Ione'ti 'i p$n c$nd v veţi da seama c restul sunt doar r t ciri. în adev rul 3eu. c ci chiar dac nu v convine /u voi )ace a'a cum consider c e mai !ine pentru întrea&a omenire9 3ugaţi%vă ca efectele acestor fenomene să nu se răsfr*ngă asupra voastră şi să primiţi putere de Sus. /u. c ci tot /u sunt cel care le coordonez 'i pe acestea spre )olosul 'i m$ntuirea oamenilor# /u trebuie să te temi de nimic at*t timp c*t faci "oia Mea cea Sf*ntă şi te oferi cu totul Mie. $eme%te doar că n%ai putea &mplini "oia Mea. de la . asta doresc 'i în tot 'i în toate v înt resc9 *ace vou tuturor# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 21(07(2010 *acea s )ie cu voi )iicele 3ele# S treceţi peste toate acestea intemperii ale naturii cu !ine. >at l vostru +el +eresc de toate 3 în&rijesc 'i )ac ca vou s nu v lipseasc nimic# $u fă partea ta şi nu te &ngri i de nimic altceva.spun aceasta pentru a nu &re'i# . Astea e ceea ce tre!uie s -ţi preocupe inima 'i mintea# +ele !une 'i de )olos ţie ţi se vor da doar s ai încredere în s)$nt puterea 3ea# /u te g*ndi că nu vei putea! 2m Eu putere suficientă şi pentru tine şi pentru toţi din lume. pe care i-am dat lumii spre m$ntuire 'i ajutor# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 21(07(2010 *ace ţie )iica 3ea Andreea9 4u-ţi )ie )ric de tr snete. Asta e tot ceea ce v cer# : c$nd aceasta veţi do!$ndi m$ntuirea# "oia Mea o puteţi afla doar dacă vă veţi ruga fiecare at*t c*t &i dictea)ă şi &i cere inima! 4u v comparaţi una cu alta9 :iecare î'i are misiunea sa 'i partea sa# :iecare s -'i considere propria culp ca )iind cea care a cauzat neînţele&erile dintre voi# S v )iţi sprijin 'i ajutor una alteia.adev rata credinţ pe care v-o ar t /u.isus. de care dac v veţi )eri )eciţi veţi )i9 Amin9 . mult . de )ul&ere 'i de alte asemenea 'i nici de vremea rea. 3 voi ru&a 'i /u ca s ie'iţi cu !ine din 125 .

/u te !inecuvintez 'i te iu!esc mult9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 25 12 2010 *ace vou tuturor acelora care mai sunteţi înc parte din &rupul 3eu de ru& ciune9 126 . 3ie ru&a 'i s nu porţi tu de &rij prea multor lucruri# "oar un sin&ur lucru tre!uie. c ci viitorul nu e a'a de sum!ru cum pare. să păstre)i vie inima ta. c ci te voi ajuta ca crucea &rea s o poţi cu !ine purta# <i să cre)i că numai Eu te pot a uta! În toată ispita cea grea.iu!esc mult 'i v înt resc în toate ale vieţii# v s) tuiesc s nu &re'iţi. Eu. prin lumina 3ea# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 12(0$(2010 +uraj )iica 3ea #aria. s te um!reasc 'i s ai tot ajutorul de care ai nevoie. aşa &nc*t nu te teme. 'omnul &ţi voi fi a utorul 'i voi )ace ca lumina (nvierii 3ele. Credinţa ta să fie puternică 'i să ai &ncredere că &n toate. c ci ştiu cel mai bine de ce ai tu nevoie şi ştiu cum pot să &ţi vin &n a utor. las la o parte orice &rij de-a ta. ca s te poţi în continuare. cu dra&. s nu p c tuiţi 'i s tr iţi ca S)inţii# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 12(0$(2010 >e !inecuvintez )iica 3ea #aria. de tine 'i de întrea&a ta )amilie# 2i multe lucruri pentru care să%Mi mulţumeşti! Fă-o! <i spre viitor mai puţin s prive'ti. absolut &n toate. &rij s nu ai pentru viitor. lumina ce izvor 'te de Sus.aceast var care e o var mai neo!i'nuit pentru voi toţi# 3ugaţi% vă ca "oia Mea şi a +iului Meu să se facă &n toate ale vieţii voastre şi să primiţi &n sufletele voastre pace! . c$nd ai de Sus cereasc întrajutorare# A'a c nu te teme9 +ontinu -ţi calea ta. c ci a'a cum am avut &rij de tine p$n acum a'a voi avea 'i de acum înainte. acela de a te ruga şi de a face Sf*ntă "oia Mea. Eu &mpreună cu al Meu +iu M*ntuitor. %as -te a!andonat cu )iinţa ta toat în m$inile 3ele de 3am .

arul 'i protecţia 3ea# A'a v !inecuv$ntez s r m$neţi 'i road !un s aduceţi aici. chiar 'i c$nd nu simţiţi protecţia 'i iu!irea 3ea# /u. c$t 'i în valori morale.. Atotputernicia 3ea în raport cu voi toţi# A'a este starea actual a acestei lumi. nimic s)$nt. din care s nu v lipseasc nimic !un. prinz$nd )orţ 'i r d cin în inima )iec ruia dintre voi. &reut ţile 'i neajunsurile voastre din viaţa de zi cu zi s le puteţi l sa deoparte 'i s puteţi s 3 sl viţi în toate# /u v !inecuvintez în aceast zi. dec$t )oarte puţine 'i acestea în stare at$t de )irav înc$t sunt pe cale s se piard . care nu mai d roade. sunt cu voi 'i v încredinţez milei "ivine pe voi 'i pe toţi cei care 3 sl vesc 'i 3 roa& în ru& ciune. a 4a'terii 3ele &lorioase s puteţi s rena'teţi 'i voi. încredinţaţi-v 3ie cu totul 'i p straţi-v calmul. dar nu uitaţi c /u. ca pro!lemele. cu inima curat # *ace vou 9 *ace vou tuturora 'i . înt rindu-v cu&etele. !at la u'a )iec ruia dintre voi 'i nu sunt l sat s intru dec$t în )oarte puţine inimi 'i de aceea sunt trist9 Sunt trist 127 . în lumea aceasta at$t de s rac at$t în valori spirituale. o)erindu-3i 3ie tot ce aveţi de o)erit 'i tot ceea ce sunteţi# /u v port în inima 3ea cea s)$nt . c ci stau ! t$nd la inima )iec ruia dintre voi ca s 3 l saţi s intru 'i s 3 s l 'luiesc în voi cu toat puterea "umnezeirii 3ele. ocrotindu-v )amiliile. lume care nu vrea s 3 mai primeasc 9 /u 3 nasc. curat 'i !inecuv$ntat# / o perioad &rea pentru voi toţi. asem nat cu un &r unte plantat în p m$nt. "omnul.!inecuvintez pe )iecare în parte. eli!er$ndu-v de orice p cat.arul "omnului s )ie peste voi toţi 'i peste întrea&a umanitate. "omnul. d$nd na'tere unei noi vieţi ancorat în 3ine. am at$ta dra&oste pentru toţi înc$t nu o s v las s pieriţi de )oame 'i nici de )ri& 'i nici dintr-un alt motiv. împreun cu 3ama 3ea +ereasc 'i v iu!esc cu o iu!ire care în veci nu o s se s)$r'easc 'i v ocrotesc cu dra&ostea 3ea p rinteasc # (n& duiţi-3i s m apropii de voi. pentru c &reut ţile v apas din toate p rţile. ) r ca /u s vreau 'i s 3i-o doresc# A'a c . a)lat acum în su)erinţ din lipsa de recuno'tinţ pentru darurile primite 'i pentru c nu vrea s recunoasc e8istenţa 3ea "ivin . dac nu ar )i . cu toat puterea cuv$ntului 3eu.

ca s v d a voastr iu!ire. c ci a venit vremea ca )iecare s pl teasc pentru &re'eala sa. cu mult . cu toat iu!irea 3ea. )iica 3ea9 S te treze'ti dimineaţa z$m!ind. chiar 'i în vreme de încercare. mult smerenie 'i iu!ire# *rotejez casele 'i )amiliile voastre a'a înc$t s nu aveţi de ce v teme# 5ucuria "omnului s )ie deplin în voi9 *ace vou tuturor9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 31(01(2011 *ace ţie )iica 3ea. c asta-i a 3ea S)$nt -oire.pentru r ut ţile acestei lumi 'i pentru tot ceea ce se înt$mpl 9 >oate acestea c$te le vedeţi c se înt$mpl zi de zi sunt consecinţa neascult rii omului )aţ de 3ine 'i a îndep rt rii sale permanente de "ivinitate# (nţele&eţi c acestea sunt -oile 3ele toate. s -'i puri)ice inima 'i într-o zi s se poat salva# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 25(12(2010 . s primiţi 4a'terea 3$ntuitorului 3eu 'i al vostru a'a cum se cuvine. dup a 3ea S)$nt -oire# S nu v temeţi de )ri&ul care vine. c nu aveţi ce s )aceţi# Acestea sunt -oile %ui "umnezeu. dar tre!uie s le r !daţi. acum pe * m$nt 'i voi tre!uie s v smeriţi din ce în ce mai mult. dar va 12$ .!inecuvintez dra&ele 3ele 'i dra&ii 3ei copii. pentru o nou zi care începe pentru tine 'i )iica ta# S acceptaţi provocarea 3ea cu inima deschis . plin de voio'ie. a'a înc$t r !daţi-le pe toate cu !ucurie. ce voi o aveţi pentru 3ine# +hiar prin aceast încercare vreau s testez a voastr încredere mare ce voi o aveţi în 3ine. ast)el înc$t s puteţi trece peste tot# *acea s )ie pururea cu voi. s puteţi 'i de toate acestea trece cu !ine. #aria! >e !inecuvintez pe tine 'i )amilia ta. spre a "omnului slav 'i m rire# %ui s -I )ie slava în vecii vecilor9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 31(01(2011 *acea s )ie cu tine. c ci /u v voi scoate din ale voastre nevoi. #aria. la 3ine &$ndind. c ci voi avea &rij de tine 'i de întrea&a ta )amilie# "ureroase sunt vremurile acestea pentru voi toţi. plin de puterea 3ea )iind.

cu !ucurie# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 14 03 2011 *ace ţie )iica 3ea mult încercat . de aceea ra!d acum umilirea 'i toate c$te vor mai )i# S 'tii c /u. !inecuv$ntare mult de Sus aţi avut. a'a c nu te teme. inima 'i cu&etul t u s )ie mereu spre "umnezeu 'i s nu te temi c în orice &reu /u voi )i ajutorul t u 'i te voi ocroti de orice r u. 'i va )i minunea ce se va înt$mpla în viaţa ta. #aria! 5inecuvintez casa 'i )amilia.a!d -le toate c$te sunt9 /u te ajut 'i te iu!esc mult9 *acea 3ea cu tine s )ie. s înţele&i c toate au )ost spre !ine. s admiri opera . copilul 3eu 'i ra!d totul a'a cum vrea "umnezeu# +e a )ost mai &reu a trecut. s 'tii c toate au avut un rost# *acea 3ea cu tine s )ie 'i acum 'i pe vecie 'i s ai &rij de tine 'i în vremea care vine.ui 'umne)eu. 4#aria6! /u prin tine vreau s -3i împlinesc -oirea. a'teapt doar 'i vei vedea. c mare este puterea 3ea. corpul 'i s n tatea ta. "omnul > u 'i "umnezeu te-a luat în !raţele Sale. Steliana! >e !inecuvintez pe tine 'i )amilia ta s le puteţi pe toate r !da.veni o vreme !un pentru tine. putere 'i iu!ire# *acea 3ea s )ie cu tine9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 14 03 2011 *ace ţie dra&a 3ea. chiar dac u'or nu prea a )ost. s simţi protecţia Sa cea mare 'i vei vedea c te va r spl ti pentru toate c$te pentru /l ai vrut a su)eri# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 14 03 2011 4u te teme )iica 3ea. s ai o hran corespunz toare. s ie'i a)ar din cas . "omnul. s puteţi înt$lni cu 12% . cu . s te pui pe picioare. )iica 3ea# "espre toate cum vor )i nu te între!a. toat natura ce prim vara reînvie mereu 'i s nu-ţi mai aminte'ti de c$t ţi-a )ost de &reu# "e acum.arul 3eu te voi um!ri 'i în viaţa ta toate !ine vor )i at$ta timp c$t tu te vei smeri 'i binele îl vei în) ptui 'i -oia 3ea în tot 'i în toate o vei dori# . c de )ri& nu vei mai r !da nici tu nici )iica ta# >e !inecuvintez cu mult t rie.

un drum spinos. )iica 3ea. dar )rumos.toţii iu!irea 3ea# >e !inecuvintez s nu se descurajeze inima ta. pentru care vrea inima ta s atra& milostivirea %ui "umnezeu asupra lor# Ai &rij de tine. ca s puteţi în toate -oia 3ea )ace# C s puteţi înţele&e c$nd toate v sunt al turi 'i v ajut cu tot ceea ce aveţi de ) cut. copilul 3eu9 :ii tare în continuare 'i !ucur -te chiar 'i în încerc ri 'i su)erinţe. ca s puteţi împlini misiunea ce o aveţi pe * m$nt# >r iţi pentru 3ine 'i o s v re& siţi în slav c$nd în (mp r ţia 3ea o s veniţi 'i o s vedeţi atunci pentru ce acum v 130 .oa& -te în tot 'i în toate 'i vei avea de Sus pov ţuire s )aci pe * m$nt doar !ine# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 02(05(2011 %umina (nvierii 3ele s v înv luie pe )iecare în parte. dac vei )ace -oia :iului 3eu 'i te vei ru&a mai mult pentru ei la "umnezeu# 4u l sa ru& ciunea deoparte9 . mult 'i nu te las la &reu.ristos# :aceţi tot !inele. dar învaţ mai înt$i a te smeri 'i -oia 3ea în tot 'i în toate a o împlini# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 14(03(2011 *acea 3ea cu tine s )ie 0Steliana1 'i a 3ea s)$nt iu!ire s te însoţeasc în drumul vieţii d ruindu-ţi puterea 'i lumina de care ai nevoie ca s vezi drumul pe care /u te chem. c ci aveţi mare nevoie de pace. te ajut 'i te voi mai ajuta# S ai încredere c va )i a'a9 /u te iu!esc mult. doar a'a le vei putea )i de )olos celor din jurul t u. c ci toate sunt de la 3ine pentru a ta s)$nt smerire 'i pentru a 3ea mai mare m rire# %ucreaz pentru 3ine 'i ra!d -le pe toate cu !ine# /u îţi voi )i al turi 'i voi veni în ajutorul t u de c$te ori vei avea nevoie de 3ine 'i de s)$nta 3ea putere# +ere-3i tot ceea ce vei dori 'i /u ţie îţi voi d rui. un drum plin de &loria %ui . cum te-am ajutat. voi 'i cei ce 3 iu!iţi 'i o s vedeţi c o s )iţi din !el'u& r spl tiţi# 5inecuvintez toate acţiunile tale. nu te mai ne&lija at$t de des. iar în inima voastr s co!oare *acea "ivin . )amilia 'i casa ta 'i pe toţi cei pentru care te-ai ru&at 'i te vei mai ru&a# (i am pe ace'tia în ru& ciunea 3ea 'i împreun cu tine 3 voi ru&a pentru toţi ace'tia.

ca s v înt riţi unii pe alţii. s primiţi r spuns !un la ru& ciunile voastre. neo!osind niciodat s -% c utaţi. o)erindu-I %ui toate !unurile voastre materiale 'i averile voastre spirituale. care v împresoar uneori. nici dintre cei de pe * m$nt. nici dintre cei din v zduh# >ot ceea ce-I o)eriţi "omnului vostru va )i în e&al m sur protejat 'i ap rat. s )aceţi cum e mai !ine. s )aceţi -oia Sa cereasc # Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 07 07 2011 *ace vou tuturor celor din &rupul 3eu de ru& ciune# *ace. at$t pe cele pozitive c$t 'i pe cele ne&ative. v protejez pe 131 . &$ndindu-v la /l în )iecare clip a e8istenţei voastre pe * m$nt. sp l$ndu-le prin poc inţ 'i d ruindu-I "omnului )iecare zi a vieţii voastre.trudiţi# S nu v par r u pentru ) cute e)orturile p$n acum pentru 3ine 'i nici pentru a c$'ti&a +ereasca 3ea (mp r ţie. "omnul vostru# "e )olos (mi este 3ie orice )el de ru& ciune. primind de la /l tot ceea ce are s v o)ere# /l este viu 'i viu este tot cel ce crede în /l 'i nu va muri cel ce-% iu!e'te 'i -oia Sa *reas)$nt o împline'te# *acea Sa 'i a 3ea s )ie cu voi pururea 'i s v însoţeasc . care pururea pentru voi mijlocesc# . at$t pentru aproapele c$t 'i pentru 3ine. oric$t de mic 'i insi&ni)iant ar p rea ea în ochii vo'tri# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 02(05(2011 *reţuiţi timpul pe care îl aveţi9 /ste important pentru )iecare dintre voi s alocaţi c$t mai mult timp "omnului. c ci /l va trans)orma totul pentru voi# Amin9 *re& tiţi-v pentru viitor înt rindu-v su)letele. ast)el înc$t s nu vi le r peasc nimeni.iu!esc pe )iecare în parte. ci str duiţiv )iecare în parte. )iind în permanent comuniune cu /l 'i cu S)$nta >reime 'i împ rt 'indu-I %ui toate e8perienţele voastre. care s nu-I )ie o)erit %ui. pentru ca înt$lnirea voastr s )ie întradev r un motiv de !ucurie pentru )iecare dintre cei pentru care v adunaţi la ru& ciune. ca s prindeţi aripi spre cer. dar 'i mult mai !ine valori)icat# (ncredinţaţi-v cu totul "omnului vostru 'i nu l saţi nimic doar pentru voi. s v umpleţi su)letele de recuno'tinţ la adresa 5ine) c torului vostru +eresc 'i la adresa 3ea. at$t c$t )iecare poate.

în toate.!inecuv$ntez )iilor. s aveţi &rij unii de alţii 'i s le )aceţi pe toate 'i cu r !dare s împliniţi toate îndatoririle vieţii voastre de zi cu zi. ast)el înc$t s puteţi înţele&e 'i )ace tot ceea ce /u am în plan cu voi# S daţi dovad de acea comportare plin de iu!ire pe care /u v-am înv ţat s o aveţi unii )aţ de alţii.u&aţi-v s înţele&eţi care este -oia 3ea cu voi pe * m$nt 'i cum s contri!uiţi la )ormarea unui 'ământ Sfânt# %a asta sunteţi chemaţi 'i spre asta tre!uie s v îndreptaţi# C s primiţi lumin . tre!uie s mer&eţi 'i v asi&ur c nu o s )iţi lipsiţi de protecţia 'i de dra&ostea 3ea at$ta timp c$t v veţi ru&a 'i înv ţ turile :iului 3eu le veţi urma# 4u tre!uie s v temeţi în drumul vostru de lumină.îm!r ţi'ez cu dra& )iilor# *acea 3ea s )ie cu voi. v c l uzesc 'i v ajut# *acea s )ie cu voi# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 07 07 2011 *acea 3ea cu voi s )ie. de la )iecare. în toat vremea )iind cu voi 'i d ruindu-v pacea 3ea divin # /u v iu!esc cu o iu!ire ce nu are mar&ini.)iecare în parte. s puteţi înv ţa -oia 3ea în) ptuind cu dra& tot ceea ce /u v-am înv ţat deja# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 23 07 2011 *ace vou . cu toat a 3ea iu!ire. )aţ de toţi. ca )iind din -oia 3ea cea S)$nt # . nici limite 'i care v este viaţ tuturor# "in aceast viaţ v puteţi ad pa cu toţii 'i puteţi s v apropiaţi mai mult de 3ine prin îns 'i a 3ea iu!ire# . v luminez minţile ca s )iţi ce vrea "umnezeu de la voi. /u v sunt al turi în toate. de încercare. accept$nd tot ceea ce vi se va înt$mpla. )iilor9 . mai ales atunci c$nd sunteţi în cump n 'i nu 'tiţi încotro s p 'iţi# %umina 3ea cu toţii o s-o primiţi. dar 'i în vreme de pace 'i de !ucurie a su)letului. ca s 'tiţi în anumite împrejur ri ce e mai !ine s )aceţi. potrivit planului S u. înv ţ$nd în toate cuv*ntul adevărului pe care /u înc vi-l predau vou în vreme de r stri'te. 'i v conduc pe drumul cel !un pe care voi. dar depinde de voi c$t sunteţi de smeriţi 'i de deschi'i la -oia 3ea# 132 .

-oi nu aveţi cum s & siţi drumul !un ) r ru& ciune. &ra!nic Ascult tor 'i 3ultmilostiv p stor. ca s vedeţi ce am pus /u în ele. cu iu!ire v ajut în toate s treceţi cu !ine. la cele ce au )ost. cu care tre!uie s lucreze 'i s -'i adau&e altele noi. !ine'tiind c /u sunt +eea ce am )ost 'i r m$n 3ama tuturor. în a)ara celor deja alocate# 4u )iţi invidio'i unii pe alţii9 /u am pus su)icient în )iecare din voi înc$t s )iţi mulţumiţi# Aduceţi-3i slav . v coordonez în permanenţ . 'i cum puteţi s )aceţi mai mult -oia 3ea# *entru aceasta aveţi nevoie de un timp. s v dau . 'tiind !ine c toate vin de la 3ine 'i c în toate 3 aveţi S)$nt *rotector 'i tare 3$n&$ietor. oropsiţi# 4u uitaţi nici în acele momente c )iii 3ei iu!iţi sunteţi 'i )iecare dintre voi este )oarte important în )aţa 3ea 'i are o valoare inestima!il . ) r s cereţi de Sus ajutor s)$nt# +o!or$ţi ad$nc în inimile voastre. v ar t drumul pe care s mer&eţi 'i v spun2 1u vă teme i. în )iecare dintre voi. convin'i )iind c /u 3 în&rijesc de toate# -eţi simţi o mare pace în acele momente. dar 'i celor care v pri&onesc 'i v du'm nesc pe 133 . s puteţi dep rta 'i momentele &rele ale vieţii c$nd v simţiţi sin&uri. r t ciţi.ar 'i putere s împliniţi toate -oile 3ele. laud 'i pream rire 3ie 'i S)intei >reimi. "omnul. care nu se poate cu alta compara# "e aceea v îndemn s nu v comparaţi unii cu alţii# :iecare are calit ţile sale. su)letul 'i mintea 'i veţi putea s deslu'iţi atunci care este -oia 3ea cu voi# /u sunt aici cu voi în mijlocul vostru# /u. darurile sale. care v va cuprinde tot corpul. 3ama voastr copiii 3ei dra&i# /u v primesc pe )iecare în !raţele 3ele s)inte 'i cu m$na 3ea atotcuprinz toare îndemn$ndu-v la !ine pe )iecare. &u sunt cu voi şi cum am fost şi până acum. aşa va fi şi de acum !nainte! +u putere. tuturor celor din )amiliile voastre. pentru cei ce pe 3ine 3 cheam pururea în ajutor# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 23 07 2011 *ace vou tuturor9 Am venit s v aduc de Sus pace tuturor. la cele ce vor )iB un timp în care s l saţi &rijile deoparte. v !inecuv$ntez 'i v am su! paza 3ea cea s)$nt . s )aceţi c$t de mult !ine puteţi celor din jur. în care s nu v mai &$ndiţi la cele p m$nte'ti.

/u al vostru +eresc 3$ntuitor 'i 3 apropii mult de voi. c ci ele nu r m$n ) r rezultat# Au un impact )oarte mare. #aria. din interiorul vostru. de'i vou nu a'a vi se pare 'i pot s -i supere pe cei din jur )oarte tare 'i pot s distru& armonia pe care /u am creat-o pentru voi 'i ast)el voi deveniţi în mod direct responsa!ili de soarta celor din jur# -oi sunteţi cei care sunteţi chemaţi mai înt$i s v îndreptaţi. S nu )iţi r i precum sunt cei din lume9 -oi tre!uie s ar taţi tuturor c sunteţi ai 3ei 'i c aţi înv ţat de la 3ine toate cele !une.arul 3eu. pe tine 'i pe toat )amilia 'i pe )iica ta Andreea. dar schim!area vine 'i tre!uie s vin copiii 3ei. asta înainte de a o cere celorlalţi# +um puteţi voi cere schim!area. dac s-ar putea s nu )aceţi nici un e)ort. pe care voi l"a i vrea pentru voi. !nvă a i mai !ntâi răbdarea. care vreţi cu adev rat schim!area.!inecuvintez cu mult dra& 'i cu mult dor. asta voi aţi vrea. dar voi să le vre i binele. la vor!ele pe care le rostiţi 'i la ce ţineţi s ţintiţi# Ar )i !ine s vreţi lucruri mai mici. pe care voi le practicaţi cu cei din lume# Aveţi &rij la ce vor!iţi. apoi cu toţi ceilalţi# /u v iu!esc 'i tot !inele vi-l doresc# Ascultaţi-3 dac vreţi s v )ie !ine pe p m$nt# *ace vou 9 Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 10 0% 2011 >e !inecuvintez )iica 3ea. ei se vor simţi incapa!ili de ele 'i nu le vor mai )ace nici pe cele mici# -or considera c nivelul care li se cere este prea mare pentru ei 'i vor pre)era s r m$n a'a# 4u vor mai dori nici într-un )el schim!area 'i vor dori s r m$n a'a# -oi. pentru a & si drumul c tre (mp r ţia +erurilor# -oi aţi vrea ca mai înt$i ceilalţi s se schim!e 'i ast)el s devin totul u'or pentru voiB 'i voi. 134 . c$nd voi în'iv nu cooperaţi cu . voi în'iv . ar )i !ine a'a# S )ac ceilalţi în locul vostru.voi# Sunt destui 'i dintr-ace'tia care nu v vor !inele. din inim # S spuneţi celorlalţi ce vreţi nu e un p cat. ca pe cei din jur s nu-i smintiţi# 4u aruncaţi cu vor!e &rele. s -'i poat cu !ine e8amenele lua 'i s 3 poat în tot 'i în toate !inecuv$nta# . dar aten ie la tonul pe care"l folosi i. s nu începeţi înt$i cu lucrurile cele împov rate# +er$ndu-le lucruri mari.

s le poţi pe toate r !da 'i îndura. nici &$nduri prea multe s nu ai# : acum ce ai de ) cut 'i a'teapt ca s vezi cum se vor rezolva toate. 'i de la +el ce vi le d ruie'te toate cu iu!ire nem surat # Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 15 0% 2011 *ace ţie )iica 3ea. de smerenie 'i cu iu!ire toate pot s vi se par !une. 4#aria6 de nimic nu te în&rijora9 %as tot în n dejdea 3ea9 "e toate 3 voi în&riji ) r ca tu s o 'tii. c ci /u sunt cu voi 'i v ajut în toate pe care le aveţi de ) cut# "ar ru&aţi-v c$t mai mult. doar s ai încredere în 3ine# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 15 0% 2011 *ace ţie )iica 3ea. c nu mai e mult 'i se va schim!a tot 'i toate pe acest p m$nt# "eocamdat acestea tre!uie s )ie dup S)$nta >at lui -oire. 'i mulţumiţi pentru toate darurile o)erite 'i pentru purtarea 3ea de &rij # +$t despre s n tatea ta &rij nu avea.a'a înc$t s nu v temeţi de încerc rile vieţii prin care treceţi. pentru voi de la 3ine. #aria! >e !inecuvintez pe tine 'i pe toat )amilia ta s -3i împline'ti cu dra& -oirea 'i s te supui la tot ceea ce vreau de la tine acum# S nu-ţi )aci &riji pentru viitor9 /u te ajut oricum. r$nd pe r$nd. din inim . 'i inima ta va )i una nou . !inecuv$ntat 'i pur # Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 10 0% 2011 5inecuvintez casa 'i )amilia ta 'i pe tine. 'i cum vei primi din nou pacea în inima ta# Amin9 135 . dup S)$nt -oia 3ea# 5ucur -te de cele ce sunt acum 'i ra!d . dra&a 3ea 4#aria6. tot din -oia 3ea se va vindeca trupul > u. dra&a 3ea. 3aica *reacurat . c ci va )i !ine9 +um ţi-am promis a'a o s )ie. a'a înc$t &rij s nu ai9 >oate &rijile 3ie s 3i le dai9 /u sunt al t u 3$ntuitor 'i plin de milostivire 3 voi ar ta )aţ de tine 'i de întrea&a ta )amilie# *une-ţi toat încrederea în 3ine. a'a c nu-ţi mai )ace pro!leme de nici un )el. dar cu ru& ciune 'i cu multe )apte !une.

(n&erul t u * zitor. te înconjor cu mult dra&oste de c$nd te culci p$n te treze'ti 'i apoi iar 'i p$n adormi 'i tot timpul. sunt mereu în preajma ta. 'i tot mereu cu tine sunt. lini'te interioar 'i o încredere superioar .ar 136 . c vei primi de la 3ine s)$nt întrajutorare tu. c ci /u prin voi lucrez. care 'tii c au nevioe de s)$nt ru& ciunea ta# . #aria.a!d -le pe toate c$te de purtat le vei avea.Comunicarea Domnului "isus &ristos' 1% 0% 2011 *ace ţie )iica 3ea. iar tu ) -oia 3ea cea S)$nt # Amin9 *entru tine nimic s nu conteze mai mult dec$t s împline'ti *lanul 3eu cel S)$nt# S )aci ce vei putea s eviţi p c tuirea cu tot ce-ţi va aduce în inima ta# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 1% 0% 2011 >e !inecuvintez )iica 3ea. prin oameni 'i prin cei ce-3i împlinesc -oile# S ai încredere în 3ine. oric$t de &reu ţi s-ar p rea. cu toat a 3ea iu!ire. mult. s v puteţi ru&a 'i !ucura de toat darea 3ea. 'i cu toţi cei ce 3i se vor ru&a 3ie# S aveţi pace unii cu alţii 'i o încredere mare. 'i a-ţi da povaţa mea# /u te !inecuvintez9 /u. c nici de data asta nu te voi l sa. îţi dau la lucru . 'tiind !ine c te voi ajuta. împreun cu &rupul t u de ru& ciune. pe tine 'i toat )amilia. dra&a 3ea. at$t pe tine c$t 'i pe toţi ceilalţi. 'i plin de smerenia 'i de iu!irea 3ea# *ace ţie# Amin9 Comunicarea Sf/ntului #n0er 5ă!itor' 1% 0% 2011 *ace ţie )iica 3ea. d ruiduv m$na unii altora pentru a v asi&ura cele necesare. #aria! >e !inecuvintez ca-n inima ta s )ie pace. ) r a mai judeca pe cineva din preajma ta# %as pe )iecare a'a cum le dicteaz co'tiinţa 'i inima s )ac . uite a'a. dornic a te ajuta. du!lat de o n dejde mare. at$t pentru cea de acum c$t 'i pentru cea care va urma# Aminte'teţi întotdeauna s -3i )ii recunosc toare. 4Steliana6 în casa ta 'i în )amilia ta# S nu ţi se mai supere at$t de des inima ta. #aria. )iica mea# /u te iu!esc mult. s m poţi din nou în inima asculta 'i s nu te descurajezi. 'i ) doar -oia 3ea.

ru&aţi-v ca s vedeţi ce tre!uie s )aceţi de acum înainte# E un pas important acesta care trebuie făcut şi care va marca &ntreaga voastră viaţă. că sunt de la Mine toate. dra&a mea. #aria! >e !inecuvintez pe tine cu toat )amilia ta să nu aveţi teamă &n inima voastră pentru cele tocmai aflate. în lumea aceasta# @udec ţile voastre nu contri!uie la altceva dec$t la învr j!irea 'i separarea voastr # 137 . Steliana dra&a 3ea.'i ajutor 'i te pov ţuiesc spre tot lucrul !un. curat 'i !inecuvintat. doar tu s -3i dai voie 'i s ai în su)let mai mult smerenie. 2veţi răbdare 'i nu trageţi conclu)ii pripite. -n 0/n*irea ta' fără a mai udeca &ntr%un fel pe aproapele tău. copilul 3eu. c or trece 'i acestea cumva. pace în inima ta 'i în )amilia ta. cele cu care te con)runţi tu acum. l s$nd pe )iecare a'a cum este 'i crez$nd c numai %umina de Sus poate schim!a ceva în !ine. să se facă &n toate. ca s poţi s )aci al "omnului plac# >e !inecuvintez s nu mai )ii trist . cu tine. dra&a 3ea# /u cu tine voi )i mereu 'i la !ine 'i la &reu. doar ca tu s poţi s urmezi cerescul t u drum# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 1% 0% 2011 *ace ţie dra&a 3ea. tare 'i curajoas în )aţa încerc rilor ce vin în viaţa ta. c ci asta tare !inepl cut (mi este 3ie 'i a'a pot s te coordonez mai mult spre ceea ce (i este "omnului !inepl cut# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 11(11(2011 *ace ţie dra&a 3ea. doar. ce anume tre!uie s mai schim!i în tr irea ta. ) r s te însp im$ntezi. Maria. 4u v pierdeţi încrederea într-un viitor mai !un 'i nici n dejdea în )aţa încerc rilor ce în )aţ vi se pun# 3oagă%te. ca s te poţi din nou !ucura de toat dra&ostea 3ea# /u sunt cu tine 'i vreau mai mult s te ajut. s)$nt. fiica Mea. 'i ar t$ndu-ţi ce anume tre!uie s mai )aci de acum încolo cu viaţa ta. c l uzindu-ţi mereu pa'ii. "oia Mea 'i s nu se team inima ta în )aţa evenimentelor ce vor urma de acum în viaţa ta# S r m$i treaz .

amintindu-v mereu cuvintele 3ele. mult iu!it )iic a 3ea 'i din operaţia ce va urma# %as totul dup cum a r$nduit "omnul 'i te smere'te.:iţi uniţi 'i împreun o s !iruiţi9 "eţi ieşi &nvingători &n via Mea. l s$nd totul a'a cum este.. ) r nici 13$ . se va )ace -oia 3ea 'i cu viaţă vei scăpa. al vostru. al tuturor 'i v iu!e'te mult. m$neţi uniţi cu "umnezeu. o)erindu-v tot ajutorul de care voi toţi aveţi nevoie acum 'i-n vremea ce o s vin # Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 15(11(2011 *ace ţie. 'omnului pentru toate. pentru aceste momente de &rea încercare. ast)el înc$t s nu v lipseasc nimic din cele ce v sunt de tre!uinţ # 3ugaţi%vă şi mulţumiţi%. @ă4*a1i toate c$te sunt 'i smeri1i-+ă mult2 /u oricum v ajut c$t pot de mult.8:: am aflat că am o tumoră malignă de <=><8 mm. Am nădejde !n Dumnezeu!6 Comunicarea Maicii Domnului' 11(11(2011 5inecuv$ntarea 3ea 'i a :iului 3eu Iisus s se co!oare asupra voastr 'i asupra casei 'i )amiliei voastre 'i s v umple de toate darurile de care voi aveţi nevoie. dacă veţi &mplini #reasf*ntă "oia Mea şi atunci şi Eu voi &mplini voia voastră şi vă voi reda vindecarea şi tot ceea ce aveţi nevoie pentru viaţa aceasta păm*ntească. #aria! >e !inecuvintez pe tine cu toat )amilia ta în aceast încercare &rea ce-ţi )r m$nt inima# >e roa& . doar faceţi%Mi &n viaţa voastră loc şi puneţi% Mă pe primul loc. c(iar şi%n &ncercări şi%n suferinte. c ci /l este 3$ntuitor. )iica 3ea.::. Sunt programată pentru operare. copiii S i. ca /u s &uvernez totul în voi 'i prin voi pentru ceilalţi# Amin9 4pe data de 89. r m$neţi uniţi cu su)erinţele :iului 3eu 'i /l v va conduce la limanul m$ntuirii ve'nice 'i va avea &rij de voi toţi. mult. nu te-n&rijora. cum c nu v voi p r si 'i mereu cu voi /u voi )i 'i o s v protejez de tot r ul 'i de toat sup rarea care vine de la potrivnic înspre voi# . nep r sindu-v nici în aceste momente &rele pentru voi toţi# *acea "omnului s )ie cu voi toţi 'i s v umple de iu!irea Sa.

să nu se teamă inima ta 'i s r m$n tare spre îndurarea @udec torului. #aria. 'i vreau acum a te ajuta s în)runţi teama 'i orice resentimente din inima ta# Accept -oia "omnului a'a cum este ea 'i vei primi pacea în inima ta# Acolo voi )i 'i /u. smerenie şi răbdare şi &n toate acceptare 'i vei vedea c tot !inele ţi se va al tura ţie 'i )amiliei tale# . căci asta vrea 'omnul de la tine. a'a c stai treaz 'i prive&heaz . amintindu-i în ru&a ta 'i pe cei asemenea ţie. dup a >at lui voire# (ncearc . vei vedea c 'i tu de e)ectul ru& ciunilor tale vei !ene)icia# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 23(11(2011 >e !inecuv$ntez )iica 3ea.u&$ndu-te pentru ceilalţi. ) r urm de în&rijorare în inima ta 'i ) r a'a un )ream t mare# -oi trimite (n&eri spre ap rarea ta. c ci /u cu tine sunt 'i te ajut s 13% . nici de altceva. pe c$t posi!il. să Mă poţi asculta 'i urma în toate ale vieţii tale. s )ac !ine. ca s 'tie ce tre!uie a lucra. s nu te &$nde'ti prea mult la ce va )i 'i s te ro&i pentru asta. care au nevoie de 3ine 'i de S)$nta-3i întrajutorare 'i vindecare# 3oagă%te aşadar şi pentru cei ce nu se roagă şi cere şi pentru ei vindecarea şi tot ceea ce ei au nevoie. ca s 'tie ce au de ) cut. care s -ţi dea lini'tea 'i pacea 'i s te înt reasc în clipa &rea. s )ii calm . ca 'i c$nd totul !ine va )i. multă răbdare. #aica ta. c ci /u te voi ajuta 'i îndruma 'i vei simţi în toate scutul 'i ap rarea 3ea# /u sunt cu tine. ca s se lucreze *reas)$nt -oia 3ea# Amin9 ?&n )iua internării@ Comunicarea Maicii Domnului' 23 11 2011 "ra&a 3ea #aria.o în&rijorare din partea ta. a)laţi în nevoi &rele. c ci /u de-a dreapta ta voi sta 'i pe medici !i voi inspira. s se str duiasc c$t de mult în a lor meserie 'i ce )ac. cu iubire 'i smerenie 'i cu multă. c$nd te vei opera 'i ajutor medicilor le vom da. împreun cu :iul 3eu. &mplinind "oile Mele 'i răm*n*ndu%Mi fidelă p$n la s)$r'itul c l toriei tale p m$nte'ti# >e !inecuv$ntez să nu" i fie frică nici de moarte.

*ace vou tuturora9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 25 11 2011 *ace ţie )iica 3ea. a'a c nu te teme. ast)el înc$t s nu te temi 'i să priveşti cu &ncredere viitorul. a'a c nu te teme c$nd ţi-e &reu. Amin9 ?&n )iua e7ternării@ Comunicarea Domnului "isus &ristos' 2%(11(2011 $are e &ncercată de%acum inima ta. cu daruri 'i cu !inecuv$nt ri cere'ti dintre cele mai alese. #aria. ca s 'tii 'i s ale&i !ine în viaţ . în ciuda tuturor &reut ţilor ce le vei mai înt$mpina în calea ta 'i să nu" i pierzi credin a. c ci ea vine de Sus. în 140 .ar 'i %umin de la "omnul t u ai acum. care te va înt ri în vremea &rea# *ace ţie 'i vou tuturora ca să%Mi &mpliniţi "oirea 'i să staţi tari &n credinţă p$n la cap t# *ace. . dar nu te descura a. nici tăria.)aci ce ai de ) cut 'i să te smereşti c*t mai mult. urm$nd s)$nta-3i povaţ 'i crez$nd c toate cele spuse de 3ine sunt adev rate 'i c se vor vedea înt$mpl$ndu-se toate# >e încredinţez de gri a Mea maternă 'i de protecţia Mea de )i cu )i. #aria! "in nou i"e !ncercată credin a. copilul 3eu. dar nu te descurajaB sunt aici cu tine pentru a te ajuta# *acea s )ie a ta9 3oagă%te în continuare 'i vei primi puterea 3ea. Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 2%(11(2011 >e !inecuv$ntez )iica 3ea #aria. c ci Eu nu te voi lăsa nici de data aceasta. dra&a 3ea. Am /u &rij de tine 'i de întrea&a ta )amilie# Doar roagă"te! Amin9 ?&n )iua operaţiei@ Comunicarea Domnului "isus &ristos' 25(11(2011 >e !inecuv$ntez s ai pace în inima ta #aria. c te ajut "omnul t u# Ai răbdare că trec toate cu bine. vine de la 3ine. c se vor &mplini cu tine "oile Mele. dra&a 3ea.

încredeţi-v în /l mai mult 'i primiţi pacea Sa divin . c ci nu este nicidecum a'a# /u vor!esc în inima )iec ruia. cu &reut ţile voastre 'i cu cei din )amiliile voastre. s le puteţi pe 141 . te smereşte şi purt$ndu-ţi crucea Mă iubeşte.utere s poţi s învin&i toate ispitele &rele# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 06(12(2011 *ace vou . înc de pe acum. dra&ele 3ele )iice9 .!inecuvintez cu !inecuv$ntare cereasc pe )iecare în parte. în su)erinţ 'i-n !ucurie 'i-n tot ceea ce de Sus vine# 4u uitaţi s -I multumiţi "omnului pentru toate. doar-doar de 3 aude cineva 'i-3i va deschide 'i 3ie. ca s -% puteţi urma îndeaproape pe Iisus. ca /u s -3i )ac l ca' în inima sa 'i s 3 a'ez acolo cu toate ale 3ele daruri 'i . p str$nd vie credinţa într-un mai !un viitor pe care /l (nsu'i vi-% va asi&ura 'i v va )ace demni de slava Sa. al tuturor. chiar 'i-n încerc rile date 'i s -% primiţi ca St p$n 'i "omn al vostru. doar voi s v ascuţiţi simţurile ca s 3 auziţi# /u !at la u'a )iec ruia dintre voi. s puteţi p stra drept drumul 3eu. tuturor9 /u v !inecuvintez pe voi. dac -% veţi asculta 'i veţi )ace -oia Sa# +unoa'teţi milele Sale c$te sunt. din viaţa aceasta. care s v conduc spre tot ceea ce /l vrea cu voi s împlinesc .aruri 'i !inecuv$nt ri cere'ti dintre cele mai alese# .ciuda tuturor încerc rilor care vor mai )i de acum încolo# 3abdă. mult iu!ire 'i cu pace de Sus. c ci 'i /u te iu!esc mult pe tine 'i îţi dau sf/ntă . copiii 3ei.!inecuvintez pe am$ndou cu mult . acum 'i-n vecii vecilor# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 23(12(2011 *ace vou . spre vindecarea voastr cea trupeasc 'i su)leteasc 'i spre tot ce e mai !un pentru voi. ca s se împlinesc prin voi *reas)$nt -oia 3ea# S nu consideraţi c dac nu v-am mai vor!it v-am p r sit. indi)erent c$t v va )i de &reu 'i oric$te piedici aţi înt$mpina în drumul vostru# /u sunt cu voi 'i v ajut întotdeauna s v puteţi drumul drept p stra 'i-n toate a 3 urma.

m$ne ca voi s decideţi odat pentru totdeauna pe cine vreţi a urma. Sau cu ce v pot ei împiedica s )aceţi -oia 3ea. 'i atra&e asupra între&ului or&anism o stare de a&itaţie. nemulţumirea. p$n c$nd nici una nu a mai r mas# "ar pentru asta tre!uie mult credinţ . pe 3ine sau pe altcineva 'i cui vreţi s -i împliniţi voia. ca /u s pot s -i dau )iec ruia partea sa# -oi r m$neţi mult în urm datorit judec ţilor voastre care nu sunt drepte 'i care nu coincid cu judec ţile 3ele# . care a)ecteaz p$n 'i microelementele corpului vostru# +e s mai vor!im de su)letul vostru 142 . "omnul vostru# . m$neţi în pace. oric$t de mult r u cineva v-ar )ace# +e putere au ei. 'i sper$nd într-un viitor mai !un 'i mai luminos# Aveti r !dare unii cu alţii 'i nu v mai judecaţi at$t de mult reciproc# :iecare )ace !ine ceea ce )ace. dup a sa con'tiinţ 'i în )uncţie de asta va )i 'i judecat nu de voi. smeriţi-v 'i încetaţi s v mai pl$n&eţi# Sunt alte cruci mult mai &rele dec$t ale voastre# (ncercaţi s v multumiţi cu ceea ce aveţi 'i )iţi )ericiţi de multitudinea darurilor pe care de la 3ine le primiţi# 4u mai )iţi nerecunosc tori. c$nd va veni în +ereasca 3ea (mp r ţie# (ncercaţi s v a!ţineţi de la comentarii prea multe 'i s )olosiţi timpul mai mult pentru ru& ciune. a voastr sau a 3ea. . )raţilor 'i poc inţ 'i smerenie 'i umilinţa inimii 'i atunci toate dorinţele voastre ar deveni realitate 'i !ucurie mult ar )i în inimile voastre 'i pace# "ar pentru c înc v r z!oiţi unii cu alţii. oamenii s schim!e destinele. trup 'i su)let 'i )iinţa voastr întrea& # 4erecuno'tinta na'te îns clevetirea.toate r !da. pe care am îndurat-o pentru voi. dac voi din su)let asta veţi vrea. ci de 3ine. &$ndindu-v la +rucea 3ea. nu de v ic relile 'i de prea multe vor!ele voastre# <tiu /u necazurile voastre mai !ine dec$t 3i le puteţi voi spune 'i voi doar de-aţi 'ti împlini -oile 3ele toate s-ar rezolva r$nd pe r$nd 'i pas cu pas. ci recunosc tori 3ie 'i +elor de Sus pentru tot ce )acem pentru voi 'i pentru protecţia 'i &rija 4oastr cea +ereasc # (ns 'i mulţumirea adus 3ie aduce mulţumire în su)letele voastre 'i recuno'tinţa na'te o stare e8traordinar de !ine. n-aveţi cum s cunoa'teţi pacea adev rat ce vine de la 3ine. de asta am /u nevoie. cu putere de re&enerare a între&ului or&anism.u&aţi-v .

care au mai mare nevoie de a 3ea milostivire# -oi s -i iu!iţi 'i pe ace'tia mai neputincio'i ca voi 'i s -i ajutaţi cum 'tiţi mai !ine voi. )iecare cu multul sau puţinul s u 'i dac v este cu putinţ . c ci ele sunt necesare la m$ntuire. ast)el înc$t !ucuria na'terii :iului 3eu Iisus s nu v lipseasc . dup dreptatea 3ea "umnezeiasc 'i 3 în&rijesc cu e&al dra&oste 'i de cei mai de)avorizaţi.u&aţi-v mai ales ca aceast s r! toare a "omnului 3eu s v um!reasc mereu 'i s v aduc de Sus întocmai ce vrea Iisus# 143 . în pra&ul +r ciunului. 'i str duiţi-v pe zi ce trece s )iţi mai !uni unii cu alţii 'i mai în& duitori 'i veţi c$sti&a (mp r ţia 3ea ce v este pre& tit tuturora. întru toate cele s v !ucuraţi 'i "omnului slav s (i daţi. ca s v îndreptaţi 'i s cre'teţi în lumina Sa. c ci în schim! mare r splat o s c p taţi# . de la 3ine 'i /u împart )iec ruia ceea ce i se cuvine. ) r s -i dispreţuiţi. sla!i 'i neajutoraţi. necesar !unului mers al vieţii voastre# :inanciar. voi toţi cei ce v numiţi copii ai %ui "umnezeu# Iu!iţi-v unii pe alţii. ci ea în inimile voastre s prisoseasc 'i s v umple de pacea Sa cereasc # S nu v întristaţi pentru cuvintele 3$ntuitorului. c ci cu toţii )raţi sunteţi 'i ai 3ei toţi r m$neţi. v spun a'adar în încheiere. multumiţi-v cu c$t aveţi. celor ce )aceţi -oia 3ea# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 23(12(2011 *ace vou . ast)el înc$t s puteţi împlini *reas)$nt -oia Sa# /u v !inecuvintez s nu )iţi tri'ti nici pentru micile piedici pe care le înt$mpinaţi în drumul vostru. dra&i copii ai 3ei9 . c ci el dore'te pro&resul vostru duhovnicesc 'i vrea s v arate 'i unde &re'iţi. ca s v m$ntuiţi# >oate s le r !daţi. tot a'a cum sunt necesare 'i toate &reut ţile de care v loviţi. ) r s -l judecaţi în sinea voastr pe cel ce nu are sau are mai puţin# "oar totul de Sus vine.care are cel mai mult de su)erit din cauza deciziilor neînţelepte pe care le luaţi re)eritor la cum s v conduceţi viaţa 'i care este at$t de tare a)ectat înc$t nu mai poate produce acea stare de !ine. ) r s murmuraţi. întindeţi-v m$inile unii altora. spre mai mare slava Sa# -oi aveţi datoria s)$nt de a-% urma 'i de a v ru&a.!inecuvintez cu multe daruri acum.

tuturor# "ra&ostea 3ea s-o aveţi )iecare 'i s v ajutaţi reciprocB dac îndreptaţi spre :iul 3eu Iisus toat dra&ostea. 'i atunci /u v voi ocroti mereu# *ace vou tuturor# Amin9 A*l( DumitrescuB Comunicare *e la Maica Domnului' 30(03(2011 *ace ţie )iule iu!it9 >e !inecuvintez s nu-ţi )ie )ric de moarte. 'i v dau putere. p str$ndu-v calmul 'i optimismul cu care v con)runtaţi în viaţa de zi cu zi# /u sunt cu voi 'i v ajut pas cu pas. c$nd veţi vedea S)$nta (ntoarcere a Sa. c nu vine de&ra! . s )aceţi tot ce e mai !ine 'i mai pl cut %ui "umnezeu.u&aţi-v /i cu toat dra&ostea# /u v !inecuvintez din nou. a'a c nu te teme 'i )ii cu inima tare# (m! r! teaz -i pe toţi din jurul t u în acest an nou. 'i din nou. 'i lumin din %umina 3ea# . Iisus. 'i s puteţi trece peste toate acestea cu !ine. 'i dra&ostea 3ea. veţi primi în su)lete !ucuria. copilul 3eu. /u. av$nd toat puterea 3ea. 'i ori de c$te ori v este &reu s chemaţi 4umele 3eu. "omnul 3eu 'i al vostru >at al tuturor# /l nu v va l sa la &reu. c ci 'i în încerc ri v sunt al turi 'i nu v p r sesc nici chiar atunci c$nd u'or nu v este# *uterea 3ea de Sus v înt re'te 'i 3ama 3ea cu dra& v p ze'te# . ca s v puteţi cu dra&oste 'i cu c ldura de Sus întrema.!inecuvintez )iilor ca s nu v temeţi. pe )iecare în parte.*ace vou tuturor9 Amin9 Comunicare *e la Maica Domnului' 11(01(2011 *ace ţie )iule9 /u te !inecuvintez pe tine 'i între&a ta )amilie. dac îndepline'ti voia 3ea cea s)$nt B 'i s le ra!zi pe toate cele care sunt acum în viaţa ta de pe p m$nt# 144 . pe care v-o va da chiar c$nd mai mare nevoie de ea veţi avea# Amin9 A*l( DumitrescuB Comunicare *e la Domnul "isus &ristos' 11(01(2011 /u cu dra& v !inecuvintez )iilor. pace din *acea 3ea. dup tre!uinţele 'i nevoinţele voastre. iu!ire din Iu!irea 3ea. din *uterea 3ea. pe care vi l-am dat vou .

'i cu dra&oste te-am înconjurat. purt$ndu-v )rumos unii cu alţii.arul S u ţi-a dat. cu deplin încredereB c ci /u lumin voi pres ra în toate lucrurile voastre# 145 . "omnul. at$t în societate c$t 'i în )amiliile voastreB c ci /u v iu!esc mult pe toţi. ca s împliniţi cu !ine aceast s)$nt îndatorire ce o aveţi )aţ de 3ine. din s)$nta 3ea d ruire ce vreau vou a v-o da. )ie S)$nt 4umele S u !inecuv$ntat# Amin9 A*l( DumitrescuB Comunicarea Maicii Domnului' 07(01(2012 *ace ţie dra&a 3ea9 . ca s v puteţi cu toţii !ucura de toat dra&ostea 3ea ce v-o trimit vou tuturor. s v aduc !ucurie 'i s puteţi u'or dep 'i toate durerile acestea# . mult s n tate. pe care ast zi "omnul ţi le-a ) cut ţie. mai ales în momentele &rele. 'i cu daruri te-am înconjurat. s puteţi avea puterea de a-3i da 3ie &rijile voastre. c$nd su)letul t u va )i din nou încercat# S 'tii c "omnul Iisus nu te-a uitat.!inecuvintez cu mult . 'i haruri din . 'i de at$tea ori te-am ajutat. am pus dreptatea 3ea "ivin 'i te-am !inecuv$ntat. c$nd de &reu în viaţ ai dat.-e&heaz 'i te roa& . mult c ldur . în anul care tocmai a început. 'i inima ţi-am !ucurat cu darurile pe care "omnul din +er ţi le-a dat# Aminte'te-ţi de scurtele noi !ucurii. accept$nd în toate -oia "omnului. pentru s)$nta 3ea s)inţire# *ace vou tuturor9 Amin9 A*l( DumitrescuB Comunicare *e la Domnul "isus &ristos' 07(12(2011 *ace ţie )iule. pace ţie 'i la întrea&a ta )amilie. ) r îns a te teme de ceea ce a pre& tit pentru tine :iul 3eu Iu!it# Amin9 A*l( DumitrescuB Comunicare *e la Maica Domnului' 07(12(2011 *ace ţie )iule.!inecuvintez cu toat dra&ostea pe toţi din &rupul vostru de ru& ciune# Aveţi r !dare unii cu alţii 'i în& duiţi-v reciproc. c$nd toate s-au înt$mplat dup a "omnului s)$nt voireB c ci /u. pace 'i !ucurie în inima ta de acum s )ie. cu aceea'i iu!ire neschim!at 'i ve'nic . o iu!ire care se a'terne în dar peste )iecare.

'i împlinţi -oia >at lui +eresc chiar 'i în cele mai neînsemnate aspecte ale vieţii. c ci multe ispitiri sunt acum pe * m$nt. c ci sunteţi copiii 3ei cu toţii 'i /u v iu!esc mult pe )iecare în parte. credeţi în /l 'i /l v va )ace vou mult !ine 'i v va da în su)lete !ucurie odat cu 4a'terea Sa. ast)el înc$t ru& ciunea voastr s -3i )ie pl cut 3ie 'i s nu daţi loc la certuri care nu-'i au rostul între voi# Str duiţi-v . o servitoare )idel a 3ea se va ar ta 'i va 'ti s )ac voia 3ea# Ascultaţi-o pe ea 'i ascult$nd-o pe ea. dar /u sunt cu voi 'i v conduc.!inecuvintez cu !inecuv$ntare 3atern 'i cereasc 'i v ajut su)letele.(mp rt 'iţi-v de !ucuria :iului 3eu. o)erindu-v 'i pacea Sa# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 07 01 2012 *acea 'i . care prin smerenia de care dovad va da. cu e&al iu!ire. dintre cele mai alese din partea >at lui +eresc 'i tr iţi în pace unii cu alţii.!inecuvintez s nu v temeţi în încerc ri 'i-n &reut ţi. cu )amiliile voastre împotriva atacurilor celui r u 'i 3 ro& pentru voi la :iul 3eu s v m$ntuiasc cu dra&ostea Sa cereasc 'i cu puterea Sa "umnezeiasc # Amin9 146 . &relele încerc ri s le dep 'easc # :iţi uniţi 'i veţi primi mari daruri. 3 veţi asculta pe 3ine 'i veţi împlini ast)el voile 3ele# :iţi smeriţi cu toţii în ru& ciunea voastr . )erindu-v de orice r u 'i de orice neputinţ # Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 24 02 2012 *ace vou . r m$neţi cu ea. copiii 3ei.protejez pe )iecare în parte. c ci a'a !ucuria Sa va )i mai mare 'i r splata voastr 'i mai mare# . a'a cum vam înv ţat întotdeauna# /u v iu!esc mult pe )iecare în parte 'i nu am pus alt conduc tor peste voi dec$t pe #aria. dra&ele 3ele9 . acoperindu-v su)letele cu tot ceea ce ele au nevoie# .ezumaţi-v în toate la -oia 3ea# Aveţi în su)lete pacea.arul 3eu sunt peste voi mereu 'i v protejez de orice r u. iar cel r u nu va putea s v supere mai mult# . c ci ve'nic este iu!irea 3ea 'i puternic este.

iar pentru ca s nu &re'easc .Comunicarea Domnului "isus &ristos' 24 02 2012 *ace ţie. ea s se roa&e s împlinesc -oia 3ea cereasc # 4ici s v împov reze nu e !ine. atunci totul va )i !ine în &rupul vostru de ru& ciune 'i pacea va domni în su)letele voastre# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 27(02(2012 Iar 'i v spun2 'ace! . acela de a-3i sluji 3ie 'i S)intei >reimi# "ac veţi )ace a'a cum v-am înv ţat. cu pro!lemele voastre 'i cu tot ceea ce a r mas nerezolvat în vieţile voastre# *otrivit planului 3eu cel +eresc. c acum e timpul s u. v ridicaţi 'i iar 'i înaintaţi# +$t despre cine s )ie mai mare dintre voi.ru& ciunea# Ascultaţi-o pe ea 'i r u nu v va p rea. 'i vreau prin ea s continui a lucra pentru a v îndemna a v ru&a 'i ce anume tre!uie s )aceţi spre mai mare slava 3ea# /a va sta!ili ru& ciunile care vor )i ) cute la &rup 'i c$te.!inecuvintez pe )iecare în parte. Str duiţi-v . dra&a 3ea. tot ceea ce (mi doresc e s v v d c v ru&aţi 'i c pe drumul s)inţeniei înaintaţi# +hiar dac v mai împotmoliţi din c$nd în c$nd.!ucur inimile prin prezenţa 3ea în mijlocul vostru. acela s )ie mai mic. v spun c cel care vrea s )ie mai mare între voi. 'i din cauza lipsei voastre de smerenie# *iecare să se considere cel mai mic şi mai ne!nsemnat !n acest grup şi acela cel mai mare se va arăta când va veni !ntru 0mpără ia #ea. mai ales c v une'te un scop comun. c ci ea ascult 'i )ace -oia 3ea# .u&aţi-v ca s se remedieze orice neînţele&ere care s-ar ivi între voi 'i c utaţi ca. iar ca 'i conducator al &rupului vostru. s tr iţi în pace unii cu altii. nici s se piard rostul înt$lnirii voastre în acelaţi loc . at$ta c$t ţine de voi. la )iecare înt$lnire a voastr la ru& ciune 'i prin darurile pe care vi le o)er la )iecare persoan care se roa& în acest &rup de ru& ciune# (ncerc rile nu înceteaz s apar în mijlocul vostru 'i din cauza celui r u care lucreaz . copiii 3ei. am ales-o înc de la început pe #aria. )iica 3ea #aria! *ace ţie 'i între&ului &rup de ru& ciune# . s )iţi !uni 'i !l$nzi ca ni'te miei 'i atunci veţi vedea cum pacea 3ea 'i 147 .

dra&a 3ea #aria! >e !inecuvintez pe tine 'i între&ul &rup de ru& ciune. ca &$ndire. le puteţi dep 'i pe toate# .u&aţi-v pentru unitatea acestui &rup. ar )i haos 'i )iecare ar )ace ce ar vrea 'i nici o re&ul nu ar mai putea între voi e8ista# Sunteţi di)eriţi. ca s )aceţi S)$nt -oia 3ea# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 2$ 02 2012 *ace. ast)el înc$t s nu v mai simţiţi sin&uri în &rele încercari 'i s puteţi p 'i mai departe cu încredere c . ci s simţiţi cum su)letul se înalţ 'i z!oar # Aceasta este adev rata ru& ciune care v înalţ spre +er 'i p$n c$nd nu veţi )i în pace unii cu alţii. nu veţi putea z!ura împreun spre (nalt# (nt riţi-v în ru& ciune 'i în )apte !une. ca su)lete. 'i încercaţi s deveniţi mai !uni. c ci /u pe voi mult v iu!esc 'i pe )iecare în parte în e&al m sur îl preţuiesc# :iecare î'i are darurile sale 'i nu tre!uie s )aceţi comparaţie unii cu alţii# :iecare )ace c$t poate 'i c$t simte# . !une 'i adev rate. ele ar putea s v apropie mai mult unul de altul. acum c a început postul. c ci /u am pus-o conduc tor peste voi# Alt)el. dimpotriv .espectaţi li!ertatea )iec ruia de a )i el însu'i în acest &rup de ru& ciune. ) r a-l impune celorlalţi 'i ) r s supere pe vreunul din &rup# Iar c$nd e8ist diver&enţe. d$nd dovad de înţele&ere 'i de !un voinţ reciproc # Acceptaţi-l 'i pe cel mai sla! ca pe unul de-ai vo'tri 'i nu )aceţi di)erenţieri între voi# <i cel mai sla! este r spl tit pentru s$r&uinţa lui. de a-'i spune punctul de vedere. ca )ormare. cu at$t mai mult cu c$t e)ortul s u va )i mai mare dec$t al celui care )ace totul 14$ . pentru ca totul s )ie !ine ) cut 'i ru& ciunea s nu vi se par o povar . ce v cuprinde în !raţele 3ele pe )iecare. #aria va decide ce 'i cum se va )ace. ca tr ire. cu a 3ea mil 'i-ndurare mare. )iecare dintre voi. ajutaţi de Sus. ast)el înc$t s simţiţi între voi o adev rat comuniune s)$nt de su)lete# * straţi pacea în mijlocul vostru cu orice preţ.!ucuria vor domni în su)letele voastre 'i v vor ar ta calea ce tre!uie a o urma. dar nu tre!uie s l saţi ca aceste deose!iri s v dez!ine# +i. 'i cu toţii împreun s urcaţi spre cele s)inte 'i curate.

ceilalţi s stiţi 'i s cunoa'teţi c "umnezeu prime'te oricum jert)a voastr . spre a vedea ce am pre& tit /u pentru )iecare dintre voi 'i cum pl nuiesc s v scot din ale voastre nevoi. acceptaţi 'i apreciaţi e)orturile )iec ruia dintre voi ca )iind din tot su)letul 'i din toat inima 'i l saţi-% pe "umnezeu s primeasc jerta )iec ruia a'a cum 'tie el mai !ine. pun$ndu-v din nou pe c rarea ce duce la 3ine. în toate zilele vieţii voastre# Str duiţi-v . ca s )aceţi -oia 3ea nu voia voastr . potrivit planului 3eu !ine întocmit# Asteptaţi. a'a c str duiţi-v cel mai mult s -% iu!iţi 'i atunci toate cele !une o s le primiţi 'i o s puteţi s -% pream riţi prin )aptele voastre 'i prin îns 'i tr irea voastr # Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 2$(02(2012 *ace. al vostru 3$ntuitor 'i v str$n& în !raţele 3ele. cu iu!ire 'i cu neprih nire 'i conduc$ndu-v su! m$na 3ea de * stor.cu mai mult u'urinţ 'i putere# "e aceea. tre!uie mult s$r&uinţ din partea voastr . r$nd pe r$nd 'i pas cu pas. /l care cunoa'te &$ndurile 'i su)letele oamenilor# -oi continuaţi s v ru&aţi şi !n genunc5i să sta i numai cei care rezista i. s vin vremuri mai !une 'i ca . încetul cu încetul. primiţi-l în dar 'i !ucuraţi-v de tot ceea ce v 14% . dra&ele 3ele )iice 'i între&ului vostru &rup de ru& ciune9 *ace v zic din nou.arul 3eu s nu )ie-n zadar. ceea ce /u consider c e mai nimerit. se vor s)inţi 'i cei din preajma voastr # "ar pentru asta. 'i mai ales pentru convertirea celor din jur# 4u disperaţi 'i nu consideraţi c în ru& ciune nu sunteţi ascultaţi# 4u e adev rat &$ndul care uneori v mai trece prin cap 'i voi )ace. dra&i copii. în scurt timp. lucrurile se vor schim!a 'i c ascultat v este ru& ciunea. c ci a'a cu adev rat veţi simţi multe !inecuv$nt ri +ere'ti pentru voi 'i pentru )amiliile voastre 'i veţi vedea cum. s puteţi darurile 3ele primi 'i s puteţi -oile a 3i le împlini. ) cut din iu!ire pentru /l# Iu!irea e cea care d sens jert)ei. /u. în r !dare 'i în umilinţ . la timpul potrivit. ca s ie'iţi din orice impas# -eţi vedea c . r spuns !un la cererile voastre de ru& ciune 'i în lţaţi capetele voastre spre +er. numai c încercat v este r !darea 'i credinţa# A'teptaţi a'adar.

aduce ziua de azi. dintre cei ce vor r m$ne. iubirea sunt armele prin care cel r u se va surpa 'i între voi r ul nu va mai e8ista# Aveţi încredere c va )i a'a 'i s nu v mai )ie m$hnit inima. dar iat c vin zilele în care su)letele voastre vor )i r scump rate# :iţi pa'nice în continuare 'i veţi primi darurile 3ele ce pereche n-au pe lume 'i sunt menite s v scoat de la r u la !ine. cu speranţ în su)let c vin vremuri mai !une pentru voi 'i pentru întrea&a lume. pentru a trece cu !ine 'i aceast nou încercare ce v-o dau vou # . s vedeţi cum toate cele !une pentru voi împlinesc 'i pentru voi la >at l mijlocesc# :ie ca pacea 'i lumina "omnului vostru s v lumineze minţile 'i s puteţi înţele&e cum puteţi )ace -oia Sa 'i ce anume v lipse'te ca s sta!iliţi o relaţie autentic cu +reatorul# . ) r s v &$ndiţi la ziua de m$ine sau de poim$ine. )iicele 3ele.!inecuvintez s nu )iţi sup rate pentru încerc rile date# +u )olos au )ost ele 'i )erice de cei ce au înv ţat cele !une din ele# /ertarea. îns ) r s sup raţi# >re!uie s )iţi sinceri unii cu alţii 'i s & siţi modalitatea de comunicare cea mai potrivit pentru voi. dra&ele 3ele. în care )iecare s zic ceea ce are de zis# . c ci /u sunt cu voi 'i v ajut s )aceţi în toate ce e de ) cut# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 2%(03(2012 .u&aţi-v ca s 'tiţi ce aveţi de ) cut în timpul ce vine cu privire la al vostru &rup de ru& ciune 'i cum puteţi s )aceţi s )ie iar 'i pace 'i !ine între voi. 'i s v arate pe mai departe care sunt -oile 3ele toate# +u dra& s priviţi spre +er mai des. cu toate darurile. dup S)$nta 3ea -oire# *ace vou tuturora9 Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 27(03(2012 *ace.!inecuvintez. cei ce v ru&aţi# (n nici un caz s nu v dez!inaţi 'i ceea ce aveţi de spus s comunicaţi. cu &rele încerc ri aţi )ost încercate.!inecuvintez s nu v temeţi s v deschideţi inimile unii )aţ de alţii 'i s )iţi c$t se poate de sinceri# Spuneţi ce nu v 150 . dialogul desc5is.

'tiind c numai a'a. 'i veţi & si calea c tre (mp r ţia 3ea# Iertaţi-o pe cea care at$ta timp v-a m$hnit prin prezenţa sa în mijlocul vostru. s )iţi mai !uni. cu calm 'i cu r !dare veţi tran'a aceast situaţie care dureaz de prea mult. de'i menit s v ajute. ca în 4umele 3eu s v uniţi pe acest * m$nt. 'i doar a'a veţi putea împlini -oia 3ea +ereasc # -eţi descoperi acea pace în care veţi putea -oia 3ea )ace. ajutaţi de 3ine. deja. cu mare 'i v dau o cald îm!r ţi'are. pentru a vedea !o& ţia ce /u am pus-o în ea# S nu re&reţi în Frecia plecarea ta. s aveţi în 3ine încredere c v voi da în lume putere dac veţi împlini -oile 3ele# /u v !inecuvintez cu mic. c ci în cazul vostru sin&ur dialogul e cel ce poate rezolva totul# *uneţi c rţile pe mas 'i spuneţi totul în )aţ . 'i )iţi unite în ru& ciune în continuare împlinind în pace -oile 3ele# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 20(04(2012 >e !inecuvintez )iica 3ea Steliana. ce aţi dori s se schim!e. pe tine cu toat )amilia ta. cum credeţi voi c lucrurile ar putea mer&e mai !ine# : r comunicare. nu prea poate. s puteţi trece cu !ine tot ceea ce peste voi vine. ast)el înc$t adev rul la iveal s ias . veţi putea c$'ti&a m$ntuirea# 151 . s le poţi pe toate cu dra& purta 'i s se deschid lar& inima ta.convine în al vostru &rup de ru& ciune. ru& ciunea. mai r !d tori 'i de >at l +eresc mai ascult tori. ca s -ţi ar t c tot mai !ine e în ţara ta. cu toat iu!irea 3ea 'i cu toat pacea de care are nevoie inima ta. c ci s-a ) cut cu !inecuv$ntarea 3ea. ast)el înc$t voi s v deschideţi inimile 'i s 3 puteţi urma oric$t de spinoas v-ar )i c rarea. mai !ine dec$t oriunde altundeva# :ie ca pacea 'i lumina :iului 3eu Iisus s te poarte tot mai sus 'i s poţi trece cu !ine toate c$te în cale ţi s-au pus# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 20(04(2012 >e !inecuvintez )iica 3ea Steliana.

3 adresez vou tuturor îndemn$ndu-v s aveţi pace în inimile voastre. care se vor ruga şi vor face "oia Mea.!inecuvintez dra&ele 3ele )iice de lumin . ca întru smerenia inimii s puteţi r z!ate prin mii de di)icult ţi îndurate 'i s puteţi &$ndi la un sin&ur aspect. în toate ale vieţii voastre# /u cu voi sunt acum 'i în toate vremurile 'i nu v p r sesc la &reu. d ruindu-v cuv$ntul 3eu plin de !un tate 'i de pace pentru voi toţi# F$ndiţi-v la @ert)a 3ea de pe +ruce. !olile. c$t am su)erit de mult pentru voi 'i atunci veţi prinde curaj în toate di)icult ţile ce le presupune viaţa voastr de acum# <tiu c nu v e u'or9 "e aici de Sus se v d toate neajunsurile voastre p m$nte'ti2 )inanciare.. &$ndind pozitiv 'i d$nd dovad de încredere p$n la cap t. +are daruri a pre& tit pentru voi din ve'nicie# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 2$(05(2012 "ra&i copii. !ine'tiind c numai îns 'i ru& ciunea v va putea salva din tumultul lumii acesteia.!inecuvintez s nu v temeţi 'i s p straţi pacea în inimile voastre.u&aţi-v 'i nu dezn d jduiţi9 Sunteţi de >at l +eresc mult iu!iţi 'i cele ce tre!uie s le lucraţi o s le 'tiţi. sociale. acela c prin suferinţă vă veţi m*ntui sufletele voi şi ai voştri. neputinţele 'i toate c$te v sunt puse înainte spre a )i dep 'ite# "e aceea v îndemn rugaţi%vă şi nu pregetaţi să%Mi cereţi a utorul ori de c*te ori vi se pare că vă depăşeşte o anumită situaţie cu care vă confruntaţi 'i o s vedeţi c o s )iţi de&ra! ascultaţi 'i pov ţuiţi spre cele !une de la S)$nta >reime. alun&$nd toat &rija cea lumeasc 'i l s$nd de la voi toate preocup rile lumii 152 . care pare s nu mai ia s)$r'it# . Aveţi &rij unii de alţii precum veţi putea 'i p straţi-v uniţi unii cu alţii ca s pot lucra prin voi. dac din su)let o s v smeriţi 'i dac o s v l saţi condu'i de 3ine 'i de S)$nta 3ea >reime# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 2$(05(2012 . )amiliale. 'i !uni 'i r i.

c ci moartea nu e dec$t ceva trec tor. care alt)el v do!oar # . dup nevoile voastre. m$neţi unite cu 3ine în S)$nta 3ea >reime. nici chiar de moarte. atunci c$nd reu'iţi s v opuneţi lui cu toat )iinţa voastr # 3ai apar ispite.acesteia. chiar dac acum v este &reu 'i chiar dac acum totul pare ) r rezolvare# (ncredinţaţi-v cu totul 3ie prin ru& ciunile voastre 'i nu v descurajaţi chiar dac de &reu voi daţi# /u sunt 'i r m$n al turi de voi chiar în aceste momente &rele c$nd v con)runtaţi cu tot )elul de pro!leme# .!inecuvintez dra&ele 3ele s aveţi curaj 'i îndr zneal . dar pentru asta nu tre!uie a v mai m$hni# >rec toate pe acest * m$nt 'i )erice de cei ce cu r !dare crucea 'i-o duc. c ci ace'tia î'i vor m$ntui su)letele prin su)erinţ 'i jert) de iu!ire pentru 3ine 'i pentru toţi cei de Sus# Amin9 Comunicarea Domnului "isus &ristos' 2%(06(2012 *ace vou dra&ele 3ele )iice de lumin # +u dra& v !inecuvintez spre cer s v îndreptaţi privirile 'i s priviţi încrez tori spre viitor. o stare prin care omul trece 'i se întoarce iar 'i la viaţ . 153 . c ci cu dra& v !inecuvintez pe )iecare în parte. putere 'i iu!ire. o viaţ care uneori poate )i mai !un dec$t cea anterior avut de cel care moare# . c ci pe ace'tia în cur$nd o s -i îndep rtez9 -or r m$ne doar cei !uni 'i drepţi 'i vor pieri toţi ceilalţi# "e aceea ru&aţi-v s )iţi 'i voi printre cei ce vor r m$ne 'i !ucuraţi-v mult de iz!$nda voastr împotriva r ului.m/ntuirea tuturora( -edeţi cum un om e8ploateaz pe alt om 'i nu mai este dreptate pe * m$nt# -ai acelora care comit nedrept ţi pe plaiul vostru rom$nesc. destoinic în )aţa ispitelor. la tot pasul le veţi înt$lni. s puteţi în)runta totul cu !ine# /u v !inecuvintez s nu aveţi team de nimic. atunci c$nd v ru&aţi# "oar a'a ru& ciunea voastr va atin&e punctul culminant 'i va trans)orma )iinţa voastr în ceva mai !un.u&aţi-v cu o inim deschis +reatorului 'i )aceţi tot ce puteţi ca s -% ajutaţi s se m$ntuiasc c$t de mulţi oameni 'i c$t de puţini s se piard # Cmenirea piere puţin c$te puţin. mii 'i mii. c nu împline'te ceea ce "omnul are în plan cu ea .

căci &u te voi lua pe bra ele #ele sfinte şi protectoare şi" i voi arăta $erul. )i atunci tu. )iec rui su)let. Amin9 Comunicare *e la Domnul "isus &ristos' 27(07(2012 *ace vou . c iţi-v de p catele voastre din timpul vieţii ca s pot s v pre& tesc un s)$r'it !un pe m sura ru& ciunilor voastre 'i s puteţi isp 'i totul înainte de a trece la cele ve'nice# -e&heaţi 'i v ru&aţi c ci timpul scurt este# *rive&heaţi 'i 3ascultaţi în cele ce v spun c ci de la "omnul sunt 'i prin 3ine. vrea "omnul vostru s v îndrepte spre c i mai !une 'i mai drepte 'i s culea& m$ntuire pentru voi pentru )iecare. dornic s v ajute. s v trans)orme 'i s v aduc mai aproape de 3ine# 4u v temeţi. )amiilor 'i celor pentru care v ru&aţi# *ace în inima )iec reia dintre voi 'i lini'tire s)$nt ca )iecare dintre voi cuv$ntul s 3i-l aud . 3aica voastr .dup puterea voastr de a înţele&e 'i de a accepta totul a'a cum este# Amin9 Comunicarea Maicii Domnului' 2%(06(2012 *rivesc din +er spre voi dra&ele 3ele. veşnicia şi toate câte sunt !n ea. dra&ele 3ele )iice de lumin 9 *ace vou 'i caselor voastre. 'i v ocrotesc. "omnul vostru. Amin9 A'a c nu te întrista v z$nd acum toate acestea. plin de dra&oste 'i de îndelun& r !dare. draga #ea. c ci de la #ine au fost pentru tine toate cele !ntâmplate ca să poată fi spălate toate ale tale păcate! Aşa tu te vei mântui şi de tot răul te vei izbăvi şi pacea şi bucuria !n sufletul tău vor domni. a'a precum vi-l dau /u. totul are în +er 'i pe * m$nt rezolvare# -oi smeriţi-v . dra&ii 3ei copii# *rivesc cu at$ta !ucurie c$nd v v d jert)ele 'i v r spl tesc pentru ele# +hiar dac nu pare. 'tiind c v e )oarte &reu 'i c$t nevoie 154 . /u. care din inim o cere. în modul în care /l dore'te 'i 'tie ce i se potrive'te# Să nu te temi #aria de moarte. în lumin s)$nt v învelesc. cu adevărat te vei bucura şi vei rămâne !n slava #ea. d ruind r spuns !un 'i &ra!nic salvare. v z$nd încerc rile prin care treceţi# conduc cu m$n si&ur .

cu iu!ire 'i decid pentru voi cum e mai !ine# Amin9 Comunicare *e la Maica Domnului' 27(07(2012 +uraj. de dra&ul 3eu# . ca s se termine cu a relelor isp 'ire# 'rin suferin ă se spală totul. care pare 155 . )iicele 3ele 'i îndr zniţi în ru& ciune. căci bucuros sunt să vă ajut cu tot ce !nseamnă via a voastră de acum !ncolo. c5iar cât de greu vi s"ar părea totul. nici nu v voi p r si. /u vou v voi da ca s -% puteţi pe "omnul urma 'i s nu v l saţi am &iţi de himerele acestei lumi. dar deocamdat asta a'a tre!uie s )ie. dup -oia "omnului . %a o ast)el de viaţ v chem. de abandon şi de credin ă. ca s puteţi s primiţi tot ceea ce /u am de d ruit2 !un tate. comportarea# *e m sur ce 'i voi )aceţi -oia %ui "umnezeu 'i /l va )i mai prompt 'i va da curs cererilor voastre# +u c$t pro&resaţi pe calea spiritual . dup cum 'i voi v schim!aţi atitudinea.vindec de r nile voastre su)lete'ti 'i trupe'ti at$t c$t (mi permite "omnul S)$nt. resemnare. cu at$t mai mult nevoie de lumin veţi avea 'i dac 3i-o cereţi.!inecuvintez s nu )iţi triste c$nd daţi de &reu. &$ndirea. inclusiv păcatul şi se cură eşte sufletul. har 'i r !dare 'i toate c$te v mai sunt vou de )olos.u&aţi-v în continuare s primiţi în dar a 3ea s)$nt !inecuvantare 'i s puteţi înainta pe a vieţii voastre str$mt c rare cu curajul pe care l-am avut 'i /u c$ndva 'i vreau 'i vou a vi-l da. dup cum -oile %ui sunt. c ci v ascult în &$ndul 3eu 'i înre&istrez cererile voastre adresate 3ie.ristos# . s în)runtaţi chiar moartea. îns ţine de r !darea voastr cereasca vindecare# +ereţi-o în ru& ciunile voastre 'i perseveraţi.aveţi de ajutorul 3eu. c ci de aici v vine tot !inele# "eschideţi-v lar& inimile. ci 3 voi apleca spre voi cu &rij s)ant 'i v voi ocroti pe voi# . dup S)$nta 3ea -oire. &$ndind c sunteţi de >at l +eresc ascultaţi. o via ă de suferin ă. chiar dac imediat e)ectele ru& ciunilor voastre nu le o!servaţi# /)ectele vin în timp. t rie. astfel !ncât voi să"#i urma i !ntru totul. iu!ire. pe voi 'i pe toţi cei ce vor s -3i urmeze 3ie 'i v asi&ur c pe drum nu v voi l sa sin&uri.

'i de oameni Iert tor 'i am îndelun& r !dare cu toţi copiii 3ei. cruţ$ndu-te de ce e prea mult 'i ochii t i nu pot s vad . 'i Iu!itor. ca s te poţi uni cu 3ine odat pentru totdeauna# >e !inecuvintez s ai r !dare cu tine îns ţi. ca împreun acestea dou s poat !irui tot r ul 'i toat su)erinţa ce sunt acum asupra ta# Amin9 Comunicare *e la Maica Domnului' 20(0%(2012 156 . c ci asta (mi este -oia. dra&a 3ea. s puteţi )ace cu toţii -oia 3ea. c ci /u te voi iz! vi de orice r u 'i te voi !inecuv$nta pe tine 'i )amilia ta. s p strezi în ad$ncul su)letului t u n dejdea c /u nu te voi l sa la &reu 'i voi în& dui su)erinţe numai at$t c$t poţi duce. 'i cu tine. 'i cu (n&erii din +er convieţuirea.ve'nic în ochii vo'tri. c ci /u sunt 5un. pentru tine 'i pentru toat echipa care te va opera. dar se vor împlini -oile 3ele cu tine 'i cu întrea&a lume# Amin9 Comunicare *e la Domnul "isus &ristos' 20(0%(2012 *ace ţie. acum 'i întotdeauna# S nu te temi. dup )aptele sale 'i dup jert)a sa din iu!ire pentru /l# Amin9 Comunicare *e la Domnul "isus &ristos' 13(0%(2012 *ace. acum 'i-n toat vremea# >e !inecuvintez s nu )ii trist pe drumul t u. iar corpul t u s simt # 5inecuvintez corpul t u cu vindecarea de care are nevoie 'i su)letul t u cu tot . dar te voi salva pe tine 'i toat )amilia ta 'i de data aceasta. c$nd vei veni în a 3ea (mp r ţie. 'i la chemarea 3ea toate pe p m$nt le vei l sa. dar nu este# >oate &reut ţile trec9 Important este ca voi s puneţi totul pe c$ntarul drept ţii "ivine 'i "umnezeu îi va c$nt ri totul )iec ruia. c ci vindecarea cere timp 'i ru& ciune. 3aria.arul tre!uincios lui. dra&a 3ea9 <i dup cum îţi este dorirea a'a îţi va )i 'i tr irea. dra&a 3ea 3aria9 +unoscute (mi sunt su)erinţele tale de acum 'i te sprijin pe al t u drum# >e !inecuvintez s ai pace în su)letul t u 'i cu &$ndul s )ii tot la "omnul t u.

c$nd at$t su)letul t u.>e !inecuvintez. 'i c "omnul revars de Sus peste tine a Sa t rie. ast)el înc$t voi s puteţi împreun mulţumi pentru tot ce a )ost 'i c$te vor mai )i# . c -oia "omnului se împline'te în tine cu iu!ire.u&aţi-v a'adar 'i nu dezn d jduiţi. Silvia. c ci te ajut pe al t u drum 'i sunt cu tine 'i la &reu. s ra!zi tot ce în)runţi acum. pl$n&eţi cu cei ce pl$n&. caci /l va da iz! vire su)letelor voastre. at$t pentru tine. Ai încredere. 'i acum. 'i totul va )i !ine iar9 +u iu!ire vei primi de Sus toate cele necesare ţie 'i )amiliei tale 'i mai ales t rie. )iica 3ea. pentru c nu au credinţa aprins c îi ajut al t u 3$ntuitor# Crede doar. cu total resemnare. toţi aceia care cereţi în ru& ciune vindecarea. sau poate chiar mai mult. la ru& ciunile 3ele 'i ale voastre. 'i-n s$nul )amiliei voastre ea va reveni. cu iu!ire# 5entru 9n*reea. s nu te îndoie'ti de puterea 3ea cea mare 'i de a 3ea puternic mijlocire la >at l +eresc c ci /u pe tine prea mult te iu!esc 'i vreau s te ocrotesc 157 . )iica 3ea 3aria.port de &rij am$ndurora 'i 3 ro& pentru voi >at lui +eresc ca cele !une pentru voi s le do!$ndesc 'i s & siţi r spuns !un la cererile voastre îndrept ţite la >at l . te !inecuv$ntez pe tine cu toat )amilia ta. c$t 'i trupul au at$ta nevoie de vindecare 'i &ra!nic întrajutorare# Arat -3i încredere mare. de pe o zi pe alta tot mai !ine va )i. s le treci pe toate cu !ine 'i s ai în su)let a!andon total în m$na +reatorului t u. s & se'ti r spunsul la toate în inima ta 'i din aproape în aproape s le treci r$nd pe r$nd pe toate. c ci mare va )i în +er )ericirea voastr # Amin9 Comunicare *e la Maica Domnului' 05(11(2012 *ace ţie )iica 3ea. ale tuturora# . într-un viitor mai !un 'i nu dezn d jdui9 >oate !ine cu voi dou vor )i 'i mama ta se va îns n to'i. c te va conduce p$n la cap t. c$t 'i pe cei din jurul t u care su)er poate la )el de mult ca tine. c ci ea este cu putinţ celor ce cred în ea 'i se roa& pentru a o avea# 5ucuraţi-v cu cei ce se !ucur . pun$ndu-ţi în 3ine a ta n dejde de mai !ine.

indi)erent ce presupune asta 'i c$t de mult su)erinţ te-ar costa. care îţi sunt împotriv . puţin lumin care ar putea s -i ajute în vremea ce o s vin . doar dac ei ar vrea# *uţin har. dra&a 3ea. 'i un lucru nu uita2 c toate sunt date de "umnezeu spre salvarea ta# +hiar dac acum nu înţele&i. înt re'te-ţi inima 'i p ze'te-ţi &$ndirea de orice &$nd r u ai putea avea la adresa celor din preajma ta. chiar dac pe )inal mai &reu îţi va )i# S te ro&i în continuare. s capeţi putere mare de a dep 'i toate ispitirile 'i toate încerc rile care vor mai veni asupra ta de acum înainte. tul!uri pentru toţi oamenii 'i mai ales pentru cei încercaţi de p cate neisp 'ite înc pe acest p m$nt# 5inecuv$ntez casa 'i )amilia ta 'i pe toţi cei care de acum te vor ajuta s )aci doar voia 3ea oric$t ţi s-ar p rea de &rea# Amin9 Comunicare *e la Domnul "isus &ristos' 05(11(2012 *ace ţie dra&a 3ea Sil+ia9 >e !inecuv$ntez s ai mult pace în inima ta.de tot ceea ce tu sin&ur nu te poţi p zi. c ci vreau a te ajuta cu 15$ . mai t$rziu le vei vedea în toat realitatea. c acestea toate care ţi se înt$mpl sunt din S)$nt -oia 3ea# A'a c nu te descuraja 'i ) -oia 3ea oric$t ţi s-ar p rea de &reu c /u vreau a te ajuta s treci cu !ine de toate acestea c$te sunt în viaţa ta# "e aceea roa& -te 'i nu te descuraja v z$nd acestea c$te sunt acum în viaţta ta. c mult >e iu!e'te 'i tot !inele îţi dore'teB de aceea )ii optimist )iica 3ea cea dra& . dra&a 3ea. care nu înţele& ce )aci tu acum pentru ei# / cel mai !un lucru pe care tu ca mam 'i soţie îl poţi )ace 'i c ru& ciunile tale ar putea schim!a multe în )amilia ta. de care ai dat dovad p$n acum. c ci /u sunt. continu a te ru&a 'i ru& ciunea inimii nu o a!andona# *rin ea su)letul ţi-l vei salva 'i nu uita de spovada care îţi va u'ura mult inima 'i su)letul îl va apropia de "umnezeu 'i de :iul 3eu. 'i cu toate c înc multe vei mai r !da de acum încolo. 'i cu tine voi )i. a'a cum este ea. c ci vin vremuri &rele. at$ta timp c$ vei mai tr i# A'a c de prezenţa 3ea tu în viaţa ta nu te îndoi. urm rindu-ţi +erescul t u drum# >e !inecuv$ntez s ai curajul s mer&i p$n la cap t pe drumul vieţii tale. acum 'i în vremea ce ca urma 'i s nu-ţi pierzi în mine încrederea ta.

mult a )ost inima ta îndurerat . c vei primi o !ucurie mare. s 'tii. roa& -te ca 'i de aici înainte /l s împlineasc prin tine toat a Sa voire 'i s se )oloseasc de tine a'a 15% . )iica 3ea cea dra& 'i te )elicit pentru curajul cu care ai trecut încerc ri a'a de &rele pentru su)letul t u. care de "omnul mult s-a apropiat# /ar această de Domnul apropiere este de fapt un dar pe care &l i l"a dat pentru că tu te"ai rugat şi ai vrut să !mplineşti al Său plan binecuvântat. c ci vei )i din nou su)icient de încrez toare s )aci 'i o plim!are mai mare# >e vindec cu raze vindec toare 'i îţi dau protecţie mare# >e coordonez în continuare s 'tii ce ai de ) cut întocmai. va )i !ine. c ai 'tiut a te smeri. c totul va )i !ine 'i a'a o s 'i )ie. dup cum tu vei &$ndi. ca s se împlineasc cu tine *reas)$nta 3ea voire# S &$nde'ti pozitiv.toat dra&ostea 3ea 'i am )aţ de tine toat !un voinţa inimii 3ele de 5un * stor al tuturor# Amin9 Comunicare *e la Domnul "isus &ristos' 12(10(2102 "ra&a 3ea cea dra& . <i acum. p$n la a ta deplin recuperare9 Ai nevoie de mult odihn . copilul 3eu# Ai r !dare 'i în 3ine încredere mare. dra&a 3ea9 >e vei re)ace în scurt vreme 'i toate vor )i dup S)$nta 3ea voire# "ar atenţie. drumul t u în viaţ a'a îl vei croi 'i vei vedea c !ine toate vor )i# *ace 'i multe !ucurii te a'teapt . c a 3ea -oie prin tine s se poat împlini# *ace ţie 'i r !dare în continuare. dar iat c s-a ) cut lumin casei acesteia 'i su)letului t u# S-a cur ţat su)letul t u prin su)erinţ de tot ce e r u# >e !inecuvintez s ai mult încredere în cuv$ntul 3eu 'i în ceea ce am de spus /u# S nu te temi de ceea ce va urma. c ci ai un su)let curat. prin tine. ca s se re)ac corpul t u 'i pentru aceasta tre!uie menajat c$t mai mult. s 'tii. ) r a c$rti împotriva +reatorului t u 'i ) r într-un )el a te nemulţumi# -e&heaz 'i te roa& . c -oia "omnului se va împlini de acum înainte 'i mai !ine. nu ai voie s )aci e)ort mare. care va )i a e)orturilor tale +ereasc încununare# >e !inecuvintez9 Amin9 Comunicare *e la Maica Domnului' 12(10(2012 >e !inecuvintez cu mult dra&. prin su)erinţ mult puri)icat.

mult pe toţi. iar prin mijlocirile 3ele la >at l v !inecuvintez 'i v-am !inecuv$ntat de at$tea ori cu daruri s)inte 'i cu multe !inecuv$nt ri cere'ti.ap r în lume de tot r ul. ce vi s-a d ruit vou . dar nu s-au înt$mplat 'i asta pentru c /u te-am protejat 'i mila 3ea cea mare /u am rev rsat asupra ta 'i asupra casei tale 'i asupra )amiliei tale 'i asupra tuturor acelora pe care-i iu!e'ti 'i pentru care adesea la 3ine mijloce'ti# >e !inecuv$ntez s ai mult pace în inim 'i s te poţi de toate !ucura.u&aţi-v cu mult !ucurie în su)let. c ci "omnul v va aduce m$ntuirea 'i de tot r ul iz! virea. peste casa ta 'i peste )amilia ta. c ci /u te iu!esc pe tine 'i pe întrea&a ta )amilie 'i te am su! mantia 3ea protectoare pe tine 'i pe ai t i.cum 'tie mai !ine. c ci prin a voastr smerit ru& ciune v veţi putea în lţa su)letele la 3ine 'i veţi do!$ndi pacea de care au nevoie su)letele voastre# Amintiţi-v c /u sunt mereu aproape. dup S)$nta 3ea voire# Ai mult pace în inima ta s poţi accepta cu dra& tot ceea ce tre!uie s mai )ie dup S)$nta 3ea voire. a'a c nu te teme# (n su)erinţe 'i în încerc ri ţi-am )ost al turi 'i te-am protejat de toate c$te puteau s se înt$mple. tuturora# Amin9 Comunicare *e la Domnul "isus &ristos' 23(11(2012 *ace ţie )iica 3ea. pace ţie. c ci numai a'a te vei putea !ucura de toat darea Sa. 'i-3i cereţi s)atul 'i ajutorul# . iz! vindu-v de tot r ul 'i d$nduv tot ajutorul de care su)letele voastre au nevoie# Amin9 160 . 3aria9 5inecuv$ntez cu mult iu!ire tot ceea ce de acum în viaţa ta tre!uie s mai )ie. ast)el înc$t s -I puteţi aduce toat slava 'i mulţumirea# /u sunt &ata s v ajut ori de c$te ori aveţi nevoie. c ci sunt dar din partea 3ea pentru tine 'i pentru )amilia ta# Amin9 Comunicare *e la Maica Domnului' 25(01(2013 *ace ţie dra&a 3ea. s v puteţi cu toţii !ucura de toat dra&ostea 3ea 'i de toate darurile pe care am a vi le da# . 'i c v iu!esc mult. doar ru&aţi-v 3ie 'i S)intei >reimi 'i tuturor (n&erilor 'i S)inţilor care în veac 3i-au !inepl cut 3ie.

pentru slava 4umelui 3eu S)$nt. c ci "umnezeu are pre& tite daruri 'i v !inecuv$nteaz cu at$ta dra& pe voi# Amin9 Comunicare *e la Maica Domnului' 22(01(2013 *ace ţie dra&ul 3eu. 'i la toat casa 'i )amilia ta. cu tot ceea ce presupune ea. acelora care vor )ace s)$nt voia 3ea# 161 . ) r pic de c$rtire 'i v-aţi ru&at 3ie cu mult duio'ie. c ci prin asta !iruiţi toate uneltirile potrivnicului care se îndreapt asupra voastr # . iar asta 3i-a )ost 3ie spre !ucurie 'i vou spre t m duire 'i spre ajutor în toate nevoile care au mai )ost înt$mpinate pe parcurs# . ocrotindu-v 'i scoţ$ndu-v din toate ale voastre nevoi# Amin9 Comunicare *e la Maica Domnului' 25(01(2013 5inecuvintez )etele 3ele care înc se mai roa& 'i vor -oia >at lui +eresc s o )ac . 'i s v puteţi cu toţii !ucura de s)$nt dra&ostea 3ea ce vou 'i tuturor o voi da. s aveţi pace unii cu alţii 'i s )iţi tari mai ales în virtuţi. pentru c voi aţi r !dat 'i cele rele 'i cele !une. pace ţie 'i peste casa ta 'i peste )amilia ta 'i peste toţi aceia pentru care nu încetezi a te ru&aB c ci !ucurie mare se va )ace în cur$nd în casa ta 'i în )amilia ta.îm!r ţi'ez cu dra&oste de 3am 'i v atin& inimile.Comunicare *e la Domnul "isus &ristos' 25(01(2103 *ace ţie )iica 3ea. trans)orm$ndu-le pentru o iu!ire mai curat 'i mai devotat +erescului >at .!inecuvintez 'i v iu!esc mult 'i am daruri pre& tite pentru voi. chiar 'i c$nd vi se pare mai &rea. &$ndind 'i împlinind -oia Sa întotdeauna. chiar în momentele &rele.

at$ta timp c$t veţi împlini *lanul >at lui Iu!it# Amin9 Comunicare *e la Maica Domnului' 11(10(2013 . r spl tind )iec ruia dup e)orturile sale 'i dup dra&ostea cu care pe toate le lucraţi# Amin9 . c ci /u !inecuv$ntez cu mult iu!ire orice e)ort al vostru pe care îl )aceţi pentru 3ine 'i pentru a 4umelui 3eu pream rire. ca voia 3ea s o puteţi din nou )ace# /u cu voi sunt în toat vremea 'i v ajut întotdeauna chiar 'i c$nd v este &reu# /u cu voi sunt 'i v ajut s împliniţi planul >at lui +el S)$nt 'i s le primiţi pe toate c$te sunt. )iicele 3ele. pentru c aveţi de acum posi!ilitatea de a isp 'i toate p catele s v$r'ite din tinereţe 'i p$n acum.!inecuvintez )iicele 3ele.!inecuvintez s nu v temeţi 'i s aveţi mereu încredere în cuv$ntul 3eu pe care vi-l dau vou mereu. 'i ru&aţi-v 'i S)inţilor 'i S)inţilor (n&eri# Amin9 4Dumitrescu ?. lucraţi pentru 3ine 'i spre a 3ea m rire# S nu v descurajaţi.u&aţi-v 'i veţi trece cu !ine 'i de aceast nou încercare pentru voi 'i pentru su)letele voastre 'i veţi do!$ndi mult pace. c /u sunt cu voi 'i v ve&hez. ..!inecuvintez cu mult dra& tot ceea ce voi. ru&$ndu-3 pentru voi 'i ocrotindu-v în toate c$te le aveţi de trecut pe acest p m$nt 'i d ruindu-v din c$nd în c$nd cuv*ntul sf*nt. c ci a'a cum a vrut >at l toate s-au ) cut# Inima voastr s se smereasc mult 'i s cereţi iertare >at lui S)$nt pentru tot ce aţi &re'it p$n acum pe p m$nt 'i s nu uitaţi s împliniţi -oia Sa cea s)$nt # -oi v-aţi închis inimile pentru a primi copiii pe care /l a dorit a vi-i d rui vou 'i de aceea acum tre!uie s p timiţi cu toţii.6 Comunicare *e la Domnul "isus &ristos' 25(01(2103 . c ci prin cuv$ntul 3eu primiţi putere 'i toate cele necesare vi se vor al tura vou 'i nu veţi duce lips de nimic. curaj s aveţi în clipele &rele.!inecuv$ntez cu 162 . înainte de a pleca din nou la drum# S cereţi toţi înt rire 'i iluminare. tu 'i )amilia ta# "e aceea s nu c$rtiţi la toate acestea. ci mereu pe calea s)inţeniei s înaintaţi 'i dovad de mult curaj s daţi.

'tiind !ine c "omnul "umnezeu ve&heaz 'i de Sus pe voi v protejeaz cu al Sale +ete (n&ere'ti ast)el înc$t s împliniţi cele !une.u&aţi-v . care nu întotdeauna v înţele& pe voi 'i care uneori )ac lucruri care v dau )iori# %ini'tiţi-v )iicele 3ele. c ci veţi & si de Sus putere s împliniţi -oile 3ele 'i toate acele resurse de care voi nevoie veţi avea9 -oi ajun&e la voi tocmai pentru a v înt ri încrederea voastr de zi cu zi. 'i va )i totul !ine. 'i de toate relele voi 'i ai vo'tri s )iţi )eriţi# . ca toate s le )aceţi cu spor 'i cu mult înţele&ere )aţ de cei din jur.mult dra& 'i dor. c$te sunt !une prin ru& ciune s)$nt pe toate le luaţi 'i veţi avea at$t de mult înc$t 'i altora din ele s daţi# +u voi sunt în toat vremea 'i v ve&hez pururea s nu &re'iţi calea ce duce c tre (mp r ţia 3ea# Amin9 Comunicare *e la Domnul "isus &ristos' 11(10(2013 . doar voi s împliniţi -oile 3ele toate# Amin9 163 . c$te vi le doriţi. 'i s puteţi p 'i mai departe cu încrederea s)$nt c /u v ajut în toate ocrotindu-v cu a 3ea lumin acum 'i în vremea ce o s vin 'i veţi avea de la 3ine parte. c nu v voi p r si indi)erent vremurile cum vor )i.u&aţi-v . 'i nu v descurajaţi.u&aţi-v )iicele 3ele 'i veţi & si r spuns !un în ru& ciune9 .

ăcătoşii2 164 .e noi .5entru ru0ăciunile 5reasfintei 6ăscătoare *e Dumne!eu' Doamne "isuse &ristoase' <iul ui Dumne!eu' miluieşte-ne .