You are on page 1of 2

CONJUGAREA VERBELOR

PREZENT
a) Verbele regulate: rădăcina verbului plus terminaţiile I -e -en II -(e)st -(e)t III -(e)t -en Ex. kaufen → “kauf” (+)
kaufen = a cumpăra kaufe kaufen kaufst kauft kauft kaufen reden = a citi rede reden redest redet redet reden arbeiten = a munci arbeite arbeiten arbeitest arbeitet arbeitet arbeiten

“(e)” se adaugă la 3 terminaţii, pt. verbele a căror radăcină se termină în “-d” sau “-t”. Ex. reden → rădăcina “red” sau arbeiten → “arbeit”, antworten → “antwort”, ş.a. b) Verbele “neregulate” (de fapt tot verbe regulate, dar cu câteva particularităţi, sau iregularităţi):
NB: Clasificarea regulate / neregulate este în funcţie de conjugarea la trecut, respectiv imperfect şi participiul trecut.

Prima categorie de iregularităţi se referă la modificarea rădăcinii la pers. II şi III singular 1. Unele verbe primesc umlaut pe “a” la pers. II şi III singular:
fahren = a călători fahre fahren fährst fahrt fährt fahren sehen = a vedea sehe sehen siehst seht sieht sehen geben = a da gebe geben gibst gebt gibt geben Exemple: braten = a frige; fallen = a cădea; schlafen = a dormi; tragen = a căra, a trage; laufen = a alerga; waschen = a spăla.

2. Unele verbe schimbă “e” în “ie” la pers. II şi III singular:
Exemple: lesen = a citi; fehlen = a greşi, a pierde (drumul). a lipsi, a nu fi de faţă; befehlen = a porunci, a ordona; empfehlen = a (se) recomanda; geschehen = a se întâmpla; stehlen = a fura.

3. Unele verbe schimbă “e” în “i” la pers. II şi III singular:
Exemple: brechen = a (se) rupe, a (se) frînge. a fractura; erbrechen = a vomita; essen = a mânca; helfen = a ajuta; sprechen = a vorbi; sterben = a muri; treffen = a întâlni (pe cineva). a nimeri, a atinge (o ţintă); werfen = a arunca, a azvârli.

NB: nehmen are o iregularitate complexă (tot la pers. II şi III singular): schimbă “e” în “i” şi în plus pierde “h”-ul şi dublează “m”-ul. nehmen = a lua (to take)
nehme nimmst nimmt nehmen nehmt nehmen

A doua categorie de iregularităţi se referă la modificarea terminaţiilor 4. Pt. verbele a căror rădăcină se termină în “-s” sau sunet “-z”, terminaţia pt. “du” (pers. a II-a singular) este “-t” în loc de “-st”
reisen = a călători reise reisen reist reist reist reisen sitzen = a şedea (to sit) sitze sitzen sitzt sitzt sitzt sitzen

5. Pt. verbele care la infinitiv se termină în “-n” şi nu în “-en”, terminaţia pt. “wir” şi “sie” (pers. I şi III plural) este “-n” în loc de “-en”. Cu alte cuvinte, conjugarea pt. “wir” şi “sie” se menţine identică cu infinitivul. În plus, tot la această categorie (verbe care la infinitiv se termină în “-n”), dacă rădacina se termină în “-el” sau “-er”, pt. “ich” (pers. I singular) rădăcina pierde “e”-ul
tun = a face (to do) tue tun tust tut tut tun segeln = a naviga cu vele segle (fără „e”) segeln segelst segelt segelt segeln

Exemple (sunt multe verbe în această categorie!): essen = a mânca → aβ aβ aβen aβest aβt aβ aβen sitzen → saβ saβ saβen saβest saβt saβ saβen schlieβen = a închide →schloss schloss schlossen schlossest schlosst schloss schlossen . II singular) primesc “-e” la terminaţie (terminaţia devine “-est”). conjugarea “ihr” (pers. II pl. pt conjugarea “ihr” (pers. imperfect şi respectiv un participiu trecut aparte (care trebuie memorate!) – vezi liste de verbe. conjugarea “du” (pers. a se afla → cu “e” befand mich befanden uns befandest dich befandet euch befand sich befanden sich Verstehen = a (se) înţelege → cu “e” verstand verstanden verstandest verstandet verstand verstandet stehen = a sta (în picioare)→ fără “e” la “du” stand standen standst standet stand standen braten = a frige. în timp ce pt. a îndura → du littst schneiden = a tăia → du schnittst Alte verbe importante care se conjugă fără “e” la “du” sunt: 2.) toate primesc “-e” la terminaţie (terminaţia devine “-et”). a prăji → du brietst erfinden = a inventa → du erfandst laden = a invita → du ludst leiden = a suferi. Verbele a căror rădăcină se termină în sunet “-s”. Exemple: finden = a găsi → fără “e” la “du” fand fanden fandst fandet fand fanden sich befinden = a se găsi.) unele primesc “-e” la terminaţie (terminaţia devine “-est”). Exemple: kaufen kaufte kauften kauftest kauftet kaufte kauften reden redete redeten redetest redetet redete redeten arbeiten arbeitete arbeiteten arbeitetest arbeitetet arbeitete arbeiteten b) Verbele neregulate: au o rădăcină particulară pt. beginnen = a începe → begann begann begannen begannst begannt begann begannen nehmen = a lua → nahm nahm nahmen nahmst nahmt nahm nahmen Particularităţi: 1. în timp ce pt. conjugarea “du” (pers II sg. II plural) terminaţia rămâne “-t”. pt. a se situa. Verbele a căror rădăcină se termină în “-d” sau “-t”. dar altele se conjugă fără “-e”.IMPERFECT Se formează din rădăcina verbului plus următoarele terminaţii: I II III Verbe regulate -te -ten -test -tet -te -ten Verbe neregulate — -en -(e)st -(e)t — -en a) Verbele regulate: rădăcina se formează ca la prezent: din infinitiv se elimină “-en” Verbele a căror rădăcină se termină în “-d” sau “-t” primesc “-e” înaintea tuturor celor 6 terminaţii pentru uşurararea pronunţiei.