RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS TEKNOLOGI TAHUN 3 AMANAH Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid

Tema Tajuk Standard pembelajaran: 7.1.1 Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat, pasir dan tanah kebun dengan menjalankan penyiasatan. 7.1.2 membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan 7.1.3 Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan siasatan di atas. : Dunia Sains Teknologi : 3 Amanah : 2 September 2013 : 8.45 – 9.45 pagi (1 jam) : 17 orang : Bumi dan Sains Angkasa : 7. Tanah 7.1 Menganalisis kandungan tanah

Objektif : Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: Pada akhir pembelajaran murid dapat; 1) Mengenal pasti komposisi yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti a. Tanah liat b. Tanah kebun c. Pasir dengan cara menjalankan eksperimen ringkas 2) Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan eksperimen ringkas 3) Membuat kesimpulan jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan. Kemahiran proses sains : 1. Memerhati 2. Mengelas

Guru memanggil tiga orang murid untuk menyentuh tanah yang disediakan di dalam kotak misteri yang berasingan dengan menggunakan tangan.Jujur - . Komunikasi 4. 2. bekerjasama. Guru menyoal murid tersebut. toleransi Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Bersikap positif dan mempunyai fikiran kritis dan kreatif Bahan Bantu Mengajar • • • • • • : 3 jenis tanah 3 cawan kertas 3 bikar air ( 100 ml ) 3 biji gelas Jam randik Paku Masa Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan/Bahan Set Induksi (5 minit) Kotak Misteri : Sentuh tanpa melihat. - 1. Meramalkan Pengisian Kurikulum Nilai Murni .Jujur.  Apakah yang terdapat di dalam kotak tersebut?  Bagaimanakah struktur Kemahiran proses sains : Meramalkan Nilai : .3.

2. Setiap kumpulan dikehendaki menjalankan ujikaji bagi menentukan jenis tanah yang mempunyai keupayaan air mengalir melaluinya mengikut urutan. 1. pasir keupayaan air mengalir melaluinya paling lemah? dan tanah kebun 1. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bahan dan radas ujikaji iaitu. Guru menunjukkan 3 jenis tanah KPS : tersebut kepada murid-murid dan Komunikasi / bertanyakan 2 soalan? Meramalkan  Jenis tanah manakah Nilai : yang mempunyai Jujur keupayaan air mengalir melaluinya paling baik? BBM :  Jenis tanah manakah yang mempunyai Tanah liat. murid menjalankan siasatan dengan tunjuk ajar guru. Memerhati Nilai : 1.Jujur 2.tanah tersebut?  Apakah nama jenis tanah tersebut? Langkah 1 (10 minit) Menunjukkan bahan maujud kepada murid.Meramalkan 2.  3 jenis tanah  3 cawan kertas  3 bikar air ( 100 ml )  3 biji gelas  Jam randik  Paku 3. Bekerjasama . Langkah 2 (20 minit) Eksperimen ringkas. KPS : 1. Komunikasi 3. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. Di dalam kumpulan.

6.4. Murid mengisi 3 jenis tanah ke dalam cawan kertas dengan kuantiti yang sama. Murid menuang 100 ml air ke dalam setiap cawan kertas. . 5. Murid menebuk 9 lubang di bahagian bawah setiap cawan kertas dengan menggunakan paku.

7. KPS : 1. Langkah 3 (10 minit) Perbincangan : Hasil eksperimen dibentangkan di dalam kelas mengikut kumpulan. . Setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan eksperimen secara ringkas dan cepat. Murid dikehendaki mengenalpasti tanah yang mempunyai keupayaan air mengalir melaluinya paling baik dan lemah berdasarkan kuantiti air yang terkumpul di dalam gelas selepas 3 minit.Mengelas 2. Guru bertanyakan semula soalan Nilai : berdasarkan hasil dapatan.Komunikasi 2.Kerjasama  Tanah manakah yang mempunyai kuantiti air .Jujur yang paling sedikit? . 1.

Guru menyimpulkan pelajaran. Murid memberikan contoh tanaman yang terdapat di dalam Taman Sains. 4. 2.Lembaran penyiasatan yang disediakan oleh guru (Lampiran) 2.Soalan pentaksiran 1. murid mengenalpasti jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok. B3D8E1. Murid membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dari yang paling baik kepada paling lemah di dalam lembaran penyiasatan. Teknik : . B4D4E1 dan B4D4E2 BBM : Lembaran penyiasatan Penutup (5 minit) Kesimpulan 1. 3.Soal jawab BBM : Buku aktiviti m/s 60 dan 61 . Tanah manakah yang mempunyai kuantiti air yang paling banyak?  Jenis tanah manakah - yang mempunyai keupayaan air mengalir melaluinya paling baik?  Jenis tanah manakah yang mempunyai keupayaan air mengalir melaluinya paling lemah? Langkah 4 (10 minit) Menterjemahkan hasil dapatan : 1. 2. Murid menjawab soalan pentaksiran yang disediakan oleh guru. Berdasarkan hasil dapatan. Guru memberikan aktiviti latihan pengukuhan.

. Urutan jenis tanah mengikut kuantiti air yang dikumpul paling sedikit kepada paling banyak. Urutan keupayaan air mengalir melaluinya mengikut jenis tanah dari yang paling baik kepada yang paling lemah. 1. Arahan : Isikan tempat kosong dengan jenis tanah (berdasarkan eksperimen) mengikut urutan. 2.LEMBARAN PENYIASATAN NAMA : Tajuk : Keupayaan air mengalir melaluinya mengikut jenis tanah.

10/17 murid dapat mengendalikan bahan radas dan ujikaji dengan baik dan teratur sebelum dan selepas menjalankan eksperimen. Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………… . Guru hanya bertindak sebagai pemudah cara dan murid dapat melalukan aktiviti dengan baik.Refleksi : Pada akhir sesi PdP. 17/17 murid dapat menjawab soalan lembaran penyiasatan dan latihan dari buku aktiviti dengan baik berdasarkan eksperimen. Semua murid dapat menguasai kemahiran proses sains dan objektif pada hari ini. 17/17 murid dapat menjalankan aktiviti iaitu eksperimen ringkas secara baik dalam berkumpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful