RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI Mata Pelajaran Tarikh Hari Masa Kelas Bil Murid Modul Aspek

: : : : : : : : Pendidikan Jasmani 13 September 2013 Jumaat 7.30 – 8.00 pagi 2 Wawasan /28 (L: /18 P: /10) 1. Kemahiran 1. Kemahiran Pergerakan

Standard 1: Kemahiran Pergerakan 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul. 1.4.3 Membaling bola pada satu jarak

Standard 2: Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan 2.3 Memahami konsep dan prinsip asas kemahiran

manupulasi alata 2.3.4 mengenalpasti kelakuan menggunakan tangan, kaki dan alatan yang menggerakkan dan menghentikan objek. Standard 3: Kesukanan 5.2 Kebolahan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seromol semasa melakukan aktiviti kumpulan.

Objektif Pembelajaran

:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :

Psikomotor

:

1)

melakukan balingan sekurang-kurangnya 4 kali daripada 5 kali percubaan dengan menggunakan teknik yang betul.

Kognitif

:

1)

Murid dapat menyatakan 3 anggota badan yang terlibat

Afektif : 1) Memperlihatkan sikap bekerjasama. dan mengambil kira aspek keselamatan semasa melaksanakan aktiviti. 1 .dalam melakukan balingan bola. berdisiplin.

Strategi utama : Teori kecerdasan Pelbagai dan Pembelajaran Konstruktivisme.3.4. bertanggungjawab. KBKK : Mengenal pasti anggota badan yang terlibat dalam melakukan balingan Elemen Merentas Kurikulum: Pengalaman sedia ada : Kreativiti dan inovasi. Keyakinan diri. 2. Standard Pembelajaran : 1. Penggabungjalinan Nilai Murni : : Kemahiran menyambut bola. .Standard Kandungan : 1. Perincian Bola gim Kon Wisel Kuantiti 14 7 1 . disiplin dan semangat berpasukan. 5. Bahan bantu mengajar : Bil 1. Murid pernah melakukan aktiviti membaling dan menyambut bola ketika di tahun 1.2 Melakukan secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok. 3.3 Membaling bola pada satu jarak 2.4.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

Wisel 2. . Murid ini akan berusaha merebut dan mengambil bola daripada 3 orang murid yang mengelilinginya. Murid yang melakukan kesilapan semasa membaling bola atau menerima bola akan menjadi anak monyet. Petunjuk :Murid Anak Monyet Guru Organisasi Anak Monyet 1. Patuhi arahan.FASA CIRI STRATEGI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI CATATAN Alatan: Persediaan (5 minit) Permainan kecil “Anak Monyet”   Seorang murid akan berada di tengah dan digelar “Anak Monyet". 2.  Pertukaran berlaku sekiranya anak monyet dapat menangkap bola yang dibaling. Tidak berputus asa. Kerjasama 3.  Tiga orang murid ini akan membaling bola antara satu sama lain untuk mengelak bola daripada diambil oleh anak monyet. Bola gim (7) “Anak Monyet” Strategi Utama: TKPKecerdasan Kinestatik & Interpersonal Nilai: 1.

Wisel (1) Strategi utama: TKP. balingan - 1. .- Alatan: Perkembangan (13 minit) Guru menerangkan apa yang akan diajar iaitu membaling bola dengan menggunakan sebelah tangan. Langkah 1 (6 minit) Demonstrasi guru membaling bola  Membaling bola sebelah tangan adalah kemahiran membaling bola ke arah yang dituju atau sasaran di mana pergerakan tangan bermula dari belakang ke hadapan menggunakan sebelah tangan. Patuhi arahan.Kecerdasan Petunjuk: Guru Murid Nilai: 1. Kinestatik & Interpersonal dan diikuti murid. KBKK: Teknik yang betul. 2. Bola gim (14) 2. Guru menunjukkan demonstrasi cara membaling bola dengan menggunakan sebelah tangan. Kerjasama.

- Pergerakan bola .  Pegang bola menggunakan sebelah tangan dengan kemas.  Baling bola dengan kuat ke arah rakan dengan tangan diluruskan dan gerakkan ke hadapan. Murid diminta berdiri berhadapan dengan pasangan masing-masing dengan jarak kira-kira 5 meter. Petunjuk: - Guru Murid  Bola dibaling apabila mendengar bunyi wisel daripada guru sambil menyebut “Go Go Away”.  Bengkokkan siku dan gerakkan ke belakang.  Mata pandang ke arah kedudukan rakan. Aktiviti (“Go Go Away”)  Aktiviti ini dilakukan secara berpasangan.

 Seorang murid daripada setiap ahli kumpulan akan berdiri di belakang kon sasaran masing-masing bagi menyambut bola yang dibaling oleh TKPKecerdasan Kinestatik & Interpersonal . Bola gim (7) 2. Aktiviti ini diulang sebanyak 5 kali (setiap murid perlu membaling sebanyak 5 kali). · Langkah 2 (7 mini) Aktiviti Tuju Kon Murid perlu membaling bola menuju ke arah sasaran iaitu kon.  Murid dibahagikan kepada tujuh kumpulan kecil. Alatan: 1. Kon (7) Strategi Utama:  Setiap kumpulan berbaris berhadapan dengan kon sasaran masing-masing.

2. Kerjasama 3. Toleransi. Petunjuk: Guru Murid Kon Nilai: 1.  Murid pertama akan membuat balingan dahulu kemudian menggantikan murid yang menjaga kon sasaran dan begitulah seterusnya sehingga. Patuhi arahan. Aktiviti ini diulang sebanyak 5 kali. .rakan kumpulan.

Kon (6) 2. .  Sekiranya berjaya menyambut bola yang dibaling oleh pihak lawan. Guru Murid Kon 2 1 Alatan: 1.  Kumpulan 1 akan berada di kawasan A dan kumpulan 2 akan berada di kawasan B. Patuhi arahan.Permainan Kecil “Dodgeball”  Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan dengan menyebut nombor 1 dan 2. Kumpulan yang mendapat bola akan cuba mengeluarkan pihak lawan dengan membuat balingan.  Petunjuk: Murid yang terkena bola (mati) akan keluar daripada kawasan permainan. Toleransi. 2.Kemuncak (6mini) Aktiviti Permainan Kecil “Dodgeball” Aktiviti 2.   Masa permainan adalah 5 minit. Kerjasama 3. Bola gim (1) Strategi Utama: TKPKecerdasan Kinestatik & Interpersonal Nilai: 1.

 Guru mengingatkan murid supaya hanya melakukan balingan kepada pihak lawan daripada paras pinggang dan ke bawah sahaja.rakan sekumpulan yang telah “mati” boleh masuk ke dalam padang semula.  Permainan tamat sekiranya hanya terdapat 2 orang yang tinggal dalam kumpulan tersebut. 2. kumpulan yang mempunyai ahli yang ramai akan menang.  Sekiranya masa tamat. - KBKK: 1. Mengelak bola. . Membaling tepat menuju sasaran.

 Refleksi dan soal jawab tentang kemahiran yang baru dipelajari. terlibat dalam balingan.  Membuat regangan pada otot yang banyak digunakan (tangan).Kinestatik & Interpersonal KBKK1. Teknik baling bola (nyatakan 3anggota terlibat) 3 sukan yang melibatkan balingan bola. .  Berjalan dalam bulatan sambil - Strattegi utama: TKP. Sukan yang melibatkan balingan. badan yang Refleksi. Anggota badan yang menarik nafas (badan dibongkokkan dan naik secara perlahan dan tangan diangkat ke atas).Penutup (5 minit) Aktiviti gerak kendur (berjalan. membuat regangan).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful