You are on page 1of 78

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 1

drewo a srd

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 3

edcia pozia

sulej/archetypalne

7/7/04

18:15

Strnka 4

Peter ulej: Archetyplne leto


Copyright Peter ulej Authors photo Bruno Roy Cover illustration KUSKUS Vydalo vydavatestvo Drewo a srd ako svoju 100. publikciu Vydanie prv Bratislava 2003 Zodpovedn redaktorka ubica Somolayov Korektra Katarna Weissov Oblka a layout KUSKUS Tla KRUPA print, ilina, krupa@krupaprint.sk Vetky prva vyhraden Intern katalgov slo: DAS0100PO6/2003 ISBN: 80-88965-76-4 Kniha vychdza vaka finannmu prspevku Ministerstva kultry.

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 5

Archetyplne leto

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 7

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 8

pozn.: Lomky (/) na koncoch verov poukazuj na miesta v bsniach, kde sa vere prekrvaj

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 9

Toto je pozia V podstate bez nzvu

je niekoko svetov niekoko rozhdzanch realt ani tak nezle na usporiadan len v jednom som svedomie a zachraujem svet v alom varm ratatouille a v alom som len zmten mal ni neviem o inch svetoch a realitch

v jednom sme obsadili vae mest nasahovali sme sa do vaich bytov vae deti sa stali nami

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 10

vietor nie vdy prina brku pravda nie vdy pochdza zvonku

tu u na ahkosti dosiahnutia ciea bolo osi divn asi sme radej mali osta v lesoch pozorujc atle a kukuky ve kad riaden udalos zaprinila intelektulne zlyhanie teda naozaj? nie je to len o miere (ne)zvldnutia situci? atle a kukuky mono ete zbiera huby a med naroden z chaosu

10

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 11

premajc o nhode: sv. Robert z Molesme skon roku 1111 nie je vak prirodzen e aj v takomto na konpirciu ako stvorenom roku niekto s menom zomrie

ale asov krivky sa pohli nezvisle od ns starej technolgii njdenej kdesi v suterne nerozumieme nov si s akosami ale predsa len zasimilujeme

potom sme vm dali jedno slovo: ROBOT privlastnili a osvojili ste si ho ani len netute e m mme stle my nenpadne ukryt za bukami

11

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 12

premenme vodu na poziu ohe bl vo veroch zem kvitne lyrickm vyznanm vzduch sa rozprestrel do strof lska je vdy piaty element

stromy a iky jazer a lekn pomyslenie na ne vyprch akonhle sa nm poste premen na intalciu Tracy Emin

12

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 13

roztvra nru chce privta lode nie je ist i a. d. 907 pri Dowine vbec nejak boli

v alom niekto obsadil nae mest nasahoval sa do naich bytov nae deti sa stali nimi hovoria ich reou ako porozumie

13

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 14

obrtili sme tiscron duby hore nohami vchor u nelme vetvy v korunch zavyje pri nraze na betnov piliere ako keby toho nebolo dos vetko pokrauje kol dokola proste: histria

14

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 15

Mozno Mozno

mono je moje meno mono / mono je straten bse ktor vetci tak penlivo hadme na najnepredstavitenejch miestach kde sa mono me dosta len mono

mono chce by spravodajskm dstojnkom tejto vpravy preto na seba zobral identitu mona a zelen sneenie zrazu vykrytalizovalo do obrazu za nm sa skrva duch siete mono

15

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 16

mono m meno zaklnaa / zaklnadla je tajomn formula ukryt v spisoch ministerstva zzrakov mono? alebo ide len o systm zrkadiel? hmm mono

mono (sa) revolunm spsobom men medzidovos tam vetky oneskoren sprvy s prbehy s nejasnm koncom doasnos sa premen na trvcnos mono na nemono

16

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 17

mono ije v ronch dobch mono je strom vietor d mesiac slnko sestra brat mono je zo zabudnutho semitskho kmea ktor sa kedysi volal mono / dnes jeho meno nevyslov mono

mono je pn niekto a mono je pn nikto mono som to ja mono je moje meno mono

(ten kto mi nadiktoval tto bse mono pozn odpovede)

17

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 18

Defragmentarizcia

de kad mintu kad okamih zvaujeme o je dobr zl a aj tak to vedie len k poiatku k zapnutiu televzora vetveniu a nsledne aliemu zvaovaniu zbieraniu farebnch kamienkov k pokusu o defragmentarizciu

18

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 19

Modern klasika Ritul

ijem z ponkanch obrazov ktor ku mne prehovraj ty sa ticho modl v najvchodnejej kresanskej katedrle a vpravy stpaj do vrchov v hi-end obuvi neustle tak opakujeme ritul ako uloi vinyl na gramofn a aka o prde al vyfabrikovan ohe na plazmovch obrazovkch zvesnch obrazoch zjavenie sneh i hmla modernej klasiky pln kninice

19

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 20

vyahujeme a ovoniavame a aj ke do znanej miery zle na formte ete stle je mnostvo informci uloench v knihch preto pouije ritul rovnako rybka naber do papule zrnk piesku aby postavila nsyp v akvriu celkom zbyton ako dervisk tanec japonskch my nemonos pozna sm seba odrdza vybrsi kame do dokonalosti pred nahromadenm vznikal anarchistick tlak mnohost

20

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 21

dopili sme ponkan npoje odhadzuje aty ke kon program vysnvame sa

do rn

21

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 22

Bez nzvu Prvykrt

v atni si prezerme povymiean dresy z prehratho zpasu a nikomu nie je do smiechu uvedomme si len in farby tak ako sa menia v ronch obdobiach a na obrazovkch ale toto vlastne nebola ani zmena prirodzen nstup elektronickho vetra ns zavial niekam kde sme ani vo sne nepredpokladali e sa raz ocitneme nemo civieme na zapuvan dvorek ktorho sme u dvno sasou

22

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 23

pery odriekaj mantru na privolanie svetelnej bytosti (najskr v podobe eny) ktor by ns vyslobodila prebudili by sme sa na slnkom vyhriatej piesonatej pli (tam kde sa surfisti ostoes pretekaj s delfnmi) nie netvrdm e je to nemon ale zatia je dleitejie nakpi hygienick potreby a zakonzervova dresy mono raz dopadn takto aj tie nae a my si v nich ete s chuou zahrme

23

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 24

Ale Nestastny

som permanentne neastn bol ma av noha hlava a asi mm aldon vredy nasdaq kles a niekde je vojna (dvno u vo mne) bez peaz v pasci monotnnost zvisl na kve alkohole cigaretch ench a slanom syre

24

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 25

neastn preo vlastne nie som ena? ve hrdinovia u nezomieraj na hraniciach nespokojn s bytom a dennou tlaou sexulne frustrovan nemem psa ani robi v banke otrven z tvojich / mojich naivnch re potom neastn ke ich nepoujem / nevypoviem a ty tu nie si

25

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 26

nemem ani len snva o mori vlastne zomieram nudou ale: /

nakoniec sa ete musm rozhodn i sobotn popoludnie strvim na finle futbalovho pohra alebo dm prednos fed-cupu

26

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 27

Ved Stastny

astn e svieti slnko la vie est belle hrme futbal s loptikou vylovenou z Dunaja smeje sa a vska a op cti minerlne ltky vo fai

astn ke sa dozviem recept na prpravu morskch jekov a ete aj mrnomysenos je spokojn ako som predpokladal nejde o iadnu alchmiu op len o petrlene a cesnaku

27

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 28

astn z hier v celulrnom priestore z mnostva bench nevedomost z rozfzovanho pohybu ten premen a na zzrak ve: /

astn si odlom njden momentku do archvu dobrch nlad

28

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 29

Ratatouille Predtym

predtm ako sme zjedli ratatouille sme sa milovali no vlastne sme dos divoko sloili lska sa nm z toho nevedno kam vytratila ale aj tak to bolo pekn

predtm ako som uvaril ratatouille sme sa rozprvali o archetyplnom lete ni sa ti nechce nud sa a chba ti sex odpovedal som faou ervenho v chladnike a ete e mem pripravi ratatouille

29

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 30

predtm ako som sa nauil pripravova ratatouille od mojej kamartky som a nepoznal ale tvoje preden krivky som u hadal v uliciach po baroch na nbre Dunaja

predtm ako moja kamartka jedla ratatouille niekde vo Franczsku a bola zvedav na recept som miloval asi niekoho inho

30

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 31

predtm ako niekto zmieal baklany tekvice a cukety s paradajkami paprikami a cesnakom dusil zmes na olivovom oleji spenenej cibuke a do mkuka a nazval ju ratatouille som nebol

31

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 32

Prroda

pozrie dva neposedn azurity tvoje mal prsia s konvexnmi bradavkami ulity slimkov krtery miniatrneho vulknu tak toto je prroda?

32

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 33

tvoje dlh nohy kmene sekvoj osie hniezdo v btavine mechanika ocelota tak toto je prroda v neprebuden zap svieku nech je aspo slab svetlo so mnou v hlbokch jaskyniach (a tie s)

hadal som al rozmer teraz je uloen v tebe

33

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 34

Trigonometria

ke sa vzahy dostan do trojuholnka op zane znma fgliare s hadanm aiska astokrt vbec nie je jasn o ak typ ide rovnostrann rovnoramenn pravouhl tupouhl ostrouhl a kde sa vlastne nachdza a kde som ja nemenia sa uhly kontinulne?

34

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 35

darmo ti recitujem Pour toi mon amour a ty hovor e vyzerm sexy podivn juxtapozcia znemouje uri vzdialenosti medzi vrcholmi

niekedy fakt neviem preo sa anjeli pobavene prizeraj ako sa trpim s rieenm trigonometrickch rovnc

35

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 36

Manulna prca Dobry pocit

vlastne mm dobr pocit ke sa nieo urob pokos sa trva poviae vinohrad opatr sa statok a hyd navar sa obed uvar kva a potom nesmie chba minerlka vysaje sa dom kancelria i hviezdny prach zapaspartuj sa pichlerove grafiky nlepky vytla sa prv i druh strana njde sa hrb a kok sa dopln o pon kvety zosieuj sa vetky potae at. at. ale fakt je e neznam manulnu prcu (darmo e k nej hr vesel hudba ako vo filmoch) a tak tu popjam toiac krytlovm pohrom

36

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 37

a z barovej stoliky sa snam vetko organizova obas myslm na sex a na smerovanie sveta na manulnu prcu a tyroch protorobotov pem podobn bsne ako je tto alebo nasledujca o ivotoch tetovanch drakov alebo len pem a mm dobr pocit

dobr pocit

teda asi

37

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 38

Zivoty drakov

ak vlastne s ivoty tetovanch drakov farebnch rafinovane tylizovanch zo enskch pliec prsnkov bruiek zadokov stehien ltok astokrt orosen vivnm spermatom neskr zas ocman bezzubmi stokami dieaa napadnut celulitdou zvrsnen striami nemohli sa brni pri chladncich pohadoch milencov

38

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 39

teda ak vlastne s ivoty tetovanch drakov z dokonalch enskch tiel z telocvin galri a mze horskch parkov cel as hadajcich svojich princov (nie nevyhnutne na bielych kooch) vyhladen do matnho lesku oakvania vypukl bezndejou opitch noc dorezan do krvi ostrm samoty

39

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 40

ak s ivoty tetovanch drakov zakliate v tvare vypreparovan klimatizciou bankovch hl oslepen neustlym blikotom monitorov s rozprestretmi krdlami leteli za karirou a potom zaspvali otupen barbiturtmi pred plaziacou sa depresiou

40

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 41

ak by vlastne mohli by ivoty drikov a drakov ktor na veky vekov zostan na papieri v mimozemnosti

41

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 42

Na brehu mora Niekde v meste

zabalen v oslom loji s hlavou delfna je jasn e astie sa ukrva v mori tam kde sa usmievaj krovce plne bez seba z ambientnho pohybu

mapa mesta a jej udn krypt ma uzavrel vo svojom vntri ctim zvan klaustrofbie z hbky predsa nieo prdi

42

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 43

niekde na piesonatom pobre som ja trva rastie na druhom brehu v strede vidm diea chceli sme plva vlnami amfetamnu teraz sa zd e nemme silu

kon sa vek naivity a tern sa pomaly men len Slovnaft v diake ako fatamorgna ete dym

43

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 44

v tomto meste som navdy ochabnut v tele delfna s oslou hlavou

u nie je kam

u nie je kam

44

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 45

u nie je kam

paparapap

45

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 46

Niektor veci sa nemenia Od cias Anouk Aime

stva sa to akosi priasto nemm pri sebe pero a tak sa mnostvo mylienok strca zaujmav e neprtomnos asomiery vyvolva rovnak efekt kde hada straten as: v smutnom smeve Evy Kostolnyiovej jej mdiom zmenenom hlase

46

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 47

alebo: mu so enou sa po piesonej pli prechdza ona pova on rozprva a hoci sa cel svet zrchlil nieo v ns ostalo st ako jazyk medzi dvomi sstami edaru oko v prievidzi spsob retartovania motocyklu rozkolsanie vec no?

47

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 48

pri nvale energi stojme v zkladnej ermiarskej pozcii mise-en-garde preden hrana vyti trajektriu v obrane i v toku sstredene pozerme cez sieovanie masky pripraven nech teda kordy spievaj ako cikdy

rovnak nakoniec zostan aj nae nzory na kura vindaloo

48

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 49

Uzavrety

uzavret v kolobehu v priestoroch v budovch v kultrach v jazykoch v slepch oknch (pvodne priemyselnch objektov) rozmam ako z toho von zd sa e to nebude tak ahk ako otvori plastov fau s perlivou minerlkou aj ke aj tu sem tam hroz nebezpeenstvo vytrysknutia straty triezveho pohadu pri nsil a rchlosti

49

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 50

a u astokrt nevnmam o mi vrav jem jablk zo stromu urenho na vyrbanie pritom sa treba prekopa von cez napadan jesenn lstie pred prahom lebo ako potom zachraova svet

mon dieu!

50

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 51

Zena s hviezdnou mapou Ved ako inak

v Jardin des Tuileries v spomienkach na: zaiva v Bystrici po smrti v raji v Sade Janka Kra (si) vade a nikde na pomedz Pankowa a Prenzlauerbergu na pravom brehu rieky Mur pri Vcskom ohybe rchlosou pu prebleskne poznanie

51

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 52

len ty jedin ena s puncom na tele kl telo mapa

ak ja som stroj bu mi teda dea ex machina

52

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 53

Puncovy rad

rozvrili sme hladiny na rznych rovniach jedna je medzi terasou mjho bytu a Puncovm radom Slovenskej republiky

na nmest nealeko rast zatia ploty a zbrany kam sa medzihladinnosou nikdy nedostanem

53

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 54

potom tu stojm cel nesvoj v bielej koeli s iernymi prkami tak ako sa ti prjmaj gratulcie medzi cigaretou a antikoncepnmi pilulami medzi dvomi hladinami

poskladan z drahch kovov urite raz njdem znamenie signum commune cehae

54

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 55

potom zaijeme spolu: Zota Era Rzeczpospolitej Obojga Narodw bez bitiek a pohrm

tento prbeh nakoniec aj tak raz skon na puncovom rade

55

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 56

Zelinkr

Kdo chce vie tak epi, na kterch bud o volakter rok zvenku ern jablk jako irk a zntra obzvltnej chui? Kdo chce vie epi, kter ikd ebud kvitn, a predca bud ma vbornho maku jablk? T sivkov stromi, na kterch bud sivi bez kstek; t krpat stromki nad zem na tri, ba en na dve padi visok, kter maj pen jako tlst prut a u kvitn; teto ai in mho hospodrstva skuenosi kdo bi chcel vie, ech prne do mojj chudobnj zahradi.

Juraj Fndly: Pin domaj a pon hospodr, Druh strnka, s. 48.

56

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 57

z vkov lk samt a slatn vynoril sa op njs svoj prales preil veky sm opusten

to o ti povedal aman je u dvno v kremku tam bujnie kaduik by (v tvare listu je strecha domu krytina okolia baznu okvetn listy letia k inm shvezdiam koreov systm dvno zabsorbovala sie)

57

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 58

pov rua ktor som ti dal ja pre t chvu zelinkr a navdy privonia ku mne krsna bailadora

prespieval sa lesmi hjmi sp k nm vznal sa neviden cestou lin zzrakom pootvoril dvere

58

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 59

nikdy nezabudni na byliny mty a sgy z nich vyextrahuje prepotrebn ze (po uit bunka strat pam gn zmutuje v mm zaplpol vntorn zrak) ve fiat lux

mj druh zelinkr navdy zostvam sn a do konca vekov s tebou

59

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 60

dula ako jedna z poslednch odchdza z konrov a vetiev u sa ak len na teba cibba

60

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 61

Amateur dart

qeridda mamacita dlho predlho som tu nebol a rieny most vyzer zrazu ako / ndhern priestorov intalcia rieka samotn vrchol landartu

61

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 62

amateur dart skryje sa do cesnaku ako / do napnutho bannu v lese ptra had jeleokravu v mori spermioverybu vo vzduchu helikopotvoru a nahota? nahotu koncept zmen

62

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 63

mi amor znamen to nieo e plaem za Finneganom ja viem u nikdy sa nezopakuje grand pas de quatres (Maria Taglioni / Carlotta Grisi / Fanny Cerrito / Lucile Grahn) tak zrolujme baletizl

y porqu la aspiradora no esta en la vitrina?

63

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 64

Hlucho

kde bolo tam bolo ostalo hlucho zamlan tajomstvo vypovie sochy me obraca (hoci) tvrou v tvr nech len krik spust vchor svieky na vzdialench miestach hasn v otvorenom patiu zvuk mizne kram chvu mestom duchov v brutalite administratvnych budov ozveny

64

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 65

ech nikto nepouje tak stran je nepovatenos

() ()

prichdza as vidie obrazy

65

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 66

Vidiet obrazy

abstraktn obrazy zrazu z bodu splynutia zraku a hmatu zimn vere sa v lete potia tak o sa stane s lskou jesennou? v rozfarben jar /

vidie obrazy je rovnako dleit ako uvedomi si kde a v akej situcii sa nachdzame knieac kame alebo: upraven hlavica rmskeho inskeho stpu

66

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 67

vidie obrazy v obilnch lnoch snehovch poliach stopy po nvtevnkoch a lyiaroch v kadom pohriku ktskej s adom /

vidie obrazy spozna o je a o nie (iv lku som prvkrt videl a 26-ron v Kapadkii) doteraz boh i jazvec s neviden

je len jedno mzeum kde sa osi kria

67

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 68

V kruhu Crem de la crem

nie je ahk ochutna polevu bsne svetlo fantzie rozsvieti sa / vtedy a len vtedy ke kvapk sladk krm:

na rovine v diake vidno iba vee kostolov v prevrsnench doliach roztrsen mestek tam / najlepie uvid horsk koniare zo striech katedrl

68

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 69

palce nh tanenc s tvrd pokoka postupne rohovatie na lke sa pohyb men na kvety ty na vlu a potom: / rzne miesta sa stan lkou trva a mach vetko zjemnia

vetky prvky jedno s sta pouvoova urit sily zrchli vykonvacie opercie a potom u: snai sa ivot skr spomaova so nad zlato crem de la crem

69

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 71

Archetyplne leto Plus

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 73

Herr Komisar

no pn komisr videl som ialen eny mlad a pekn ako si roky odopierali lsku i sex nedali ni na chmiu vraveli e nevedia o chc nie neboli z Viedne ale aj tak vy im pomete ach pn komisr

73

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 74

niekto ich okradol o ich ivoty a identitu ve ke sa do przdnoty namieaj ksky humoru nemyslm si e vznikne ed mono ete stle veria na rozprvky viete ako naprklad o halucinognnej abe ale poda ma za tm niekto urite je vy ho vyptrate prosm muste muste

74

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 75

no pn komisr nieo na tom bude upodozrievate upodozrievate na okraji operujcu skupinu romantizujcich bsnikov ozbrojen a nebezpen svojimi ergonomickmi klvesnicami vybaven ako pikov hackeri lmu srdcia dievat a ien

75

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 76

a e u aj do neminy boe oni potiahnu na Viede a potom ach nechcem ani pomyslie Herr Komisar som vm plne k dispozcii Herr Komisar

76

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 77

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 78

OBSAH

Toto je pozia V podstate bez nzvu Mono Mono Defragmentarizcia Modern klasika Ritul Bez nzvu Prvkrt Neastn Ale astn Ve Ratatouille Predtm Prroda Trigonometria Manulna prca Dobr pocit ivoty drakov Na brehu mora Niekde v meste

9 15 18 19 22 24 27 29 32 34 36 38 42

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 79

Niektor veci sa nemenia Od ias Anouk Aime Uzavret ena s hviezdnou mapou Ve ako inak Puncov rad Zelinkr Amateur d art Hlucho Vidie obrazy V kruhu Crem de la crem

46 49 51 53 56 61 64 66 68

Archetyplne leto Plus Herr Komisar 73

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 80

Slovensk pozia: Mria Ferenuhov: Skryt titulky Generator X: Hmlovina Michal Habaj: Korene neba Michal Habaj: Gymnazistky. Przdniny trinsronej Michal Habaj: 80-967760-4-5 Michal Habaj: Bsne pre mtve dievat Andrej Hablk: Tichord Andrej Hablk: Jazvyk Mila Haugov: Atlas piesku Laco Kerata: Priiel som, videl som Katarna Kucbelov: Duly Peter Macsovszky: Cvin pitva Peter Macsovszky: Smran re Peter Macsovszky: Strach z utpie Agda B. Pain: Kos & Koa 139 Sk 99 Sk 99 Sk 99 Sk 99 Sk 149 Sk 139 Sk 99 Sk 139 Sk 129 Sk 139 Sk 99 Sk 99 Sk 129 Sk 149 Sk

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 81

Jana Pcalov: Citov vchova Nra Ruikov: Mikronauti Nra Ruikov: Osnova a tok Anna Snegina: Pas de deux Martin Solotruk: Tich vojny Martin Solotruk: Mletie Peter ulej: Pop Peter ulej: Nvrat vekho romantika (bilingvlne vydanie anglicko-slovensk)

139 Sk 99 Sk 99 Sk 139 Sk 99 Sk 139 Sk 99 Sk 149 Sk

Pripravujeme: Mila Haugov: Archvy tela

Objednajte si z naej ponuky na adrese vydavatestva alebo telefonicky na tel. .: 02/5262 6524. Cenu za dobierku plat vydavatestvo. Pri objednvke nad 500 Sk poskytujeme zavu 10 %.

sulej/archetypalne

7/7/04

17:00

Strnka 82

Vydavatestvo Drewo a srd


Vlkova 18 811 06 Bratislava Slovakia e-mail: drewoasrd@drewoasrd.sk http://www.drewoasrd.sk

You might also like