MIHAI EMINESCU

Bibliografie 1990-2005

Lista periodicelor prospectate

Academica (Bucureşti) Adevărul literar şi artistic* (Bucureşti) *7 ian.1990-7 oct.1990 cu titlul „Adevărul de duminică” Ager (Târgu-Jiu 2001)- semnale Al cincilea anotimp (Oradea) - semnale Apoziţia (München) Argeşul (Piteşti) ; schimbare de titlu - Calende Asachi (Piatra Neamţ)- semnale Ateneu (Bacău) Axioma (Ploieşti)- semnale Bucovina literară (Suceava) Calende – vezi Argeşul Carnet literar (Buzău – 1998) Columna (Turku – Lectoratul de limba română) Convorbiri literare (Iaşi 1990-1991, 1996-2005) Crai Nou (Suceava) - semnale Cronica (Iaşi) Cuibul visurilor (Maieru – Bistriţa Năsăud ) - semnale Dacia literară (Iaşi)
1

Dilema (Bucureşti) Eminescu -Luceafărul românilor de pretutindeni (Timişoara) Eminescu – foaie enciclopedică pentru români (Timişoara) Familia (Oradea) Gazeta de Botoşani - semnale Idei în dialog (Bucureşti) -semnale Kurier der Bochumer Gesellschaft fűr rumänische Sprache und Literatur (Bochum) Lamura (Craiova) -semnale Luceafărul (Bucureşti) Luceafărul la Floreşti (Floreşti-Gorj) Manuscriptum(Bucureşti) Mihai Eminescu (Chişinău) Oglinda literară (Focşani) - semnale Origini (SUA) Poesis (Satu Mare) Polis (Bucureşti)1998 Porto-Franco (Galaţi) Ramuri (Craiova) Revista română (Iaşi) - semnale Revista V (Vrancea, Focşani) România literară (Bucureşti) Saeculum (Sibiu) -semnale Steaua(Cluj) Sud (Călăraşi) - semnale Sud Est( artă, cultură, civilizaţie) -Chişinău Telegraful Român (Sibiu) Tomis(Constanţa) Vatra (Târgu-Mureş) Viaţa românească (Bucureşti) Vitralii (Mehedinţi) – semnale Zarandul (Deva) semnale -2000

Articolele din periodice sunt aşezate în ordine cronologică

2

CUPRINS

1. OPERĂ a. Ediţii în limba română b. Ediţii în limbi străine c. Operă în periodice 2. REFERINŢE A. CĂRŢI şi ANTOLOGII B. PERIODICE 1. Despre operă 2-Viaţă, Personalitate 3. MANIFESTĂRI OMAGIALE 4. OGLINDIT ÎN LITERATURĂ, ARTE PLASTICE, MUZICĂ, FILM

3

EDIŢII ÎN LIMBA ROMÂNĂ (1990-2005)
1990 Basarabia. [Sibiu], Edit. Mileniul Trei, 1990, 67-[71] p. (Colecţia Clio). I 724 716 Decebal. Bogdan-Dragoş: Cornul lui Decebal. Alexandru Lăpuşneanu. Ediţie îngrijită de Petru Creţia. Bucureşti, Edit. Eminescu, 1990, 175-[179] p. (Teatru). I 719 651 MECU, NICOLAE: Eveniment editorial eminescian. „Viaţa românească”, Buc., 1990, nr. 7, iul., p. 107-109. Făt-Frumos din lacrimă. [Ilustraţii de Luminiţa şi Adrian Aramă]. Cluj, Clusium, 1990, 25-[32] p. III 748 249 Poezii. Antologie, tabel cronologic, prefaţă, note şi bibliografie de Paul Dugneanu. Bucureşti, Albatros, 1990, LIX, 146-[148] p. (Texte commentate Lyceum). I 723 746 Poezii. Postfaţă de Constantin Ciopraga. Iaşi, Junimea, 1990, 768 p. şi 9 f. facs. (Scrieri româneşti esenţiale, 4). I 718 871

*[Poezii. F.l, f. n.], 1990, 94 p. *Lipsă BAR Poezii alese. Prezentate de Alexandru Ciorănescu. Ilustraţii de G. Tomaziu. Madrid, Fundaţia Culturală Română, 1990, 201 [-203] p. şi ilustr. color. II 752 223

4

ANGHELESCU, MIRCEA: Eminescu în Spania. „Luceafărul”, Buc., 1990, nr. 27, 1 aug., p. 4 (Cronica ediţiilor). MACARIE, VICTOR: O ediţie Eminescu. „Cronica”, Iaşi, 1991, nr. 30, 15-30 nov., p. 7 (Valori româneşti în diaspora). Prezentare laudativă. Proză şi versuri, [vol.] I-II. Editor V.G. Morţun. Iaşi 1890*. [Reeditare. Îngrijirea ediţiei şi textul addendei de Florin Rotaru]. [Bucureşti, Edit. Eminescu, 1990], 254 p. şi 1 f. portr. (I); 124-[128] p. (II). I 723 004 *OPERE XVII, Partea I, poz. 25. ILIESCU, ADRIANA: Ediţia Morţun. „România literară”, Buc., 1991, nr. 24, 13 iun., p. 7 (Eminesciana). Comentează atât ediţia propriu-zisă, cât şi gestul reeditării. Publicistică. Referiri istorice şi istoriografice. Chişinău, Cartea Moldovenească, 1990, 572-[574] p. II 743 925

1991 Basarabia. [Publicistică politică]. Prefaţă: Basarabia, parte din vatra strămoşilor noştri, de Mihai Cimpoi. [Chişinău], Verba, 1991, 85-[87] p. II 736 048 *Bucovina şi Basarabia. Studiu istorico-politic**. Bucureşti, Edit. Academiei de Înalte Studii Militare, 1991, 172 p. *BCU-Bucureşti **Atribuit lui M.E., îi aparţine, în fapt, lui I. Slavici (v. OPERE X, p. 501). Călin (file din poveste). [Ilustraţii de Viorica Maria Copăcescu]. Craiova, Literatorul, 1991, 12-[16]. II 731 483

5

[Edit. Antologie şi prefaţă de Eugen Simion. 1991. [vol. II 729 608 Opera literară. II 732 250 Luceafărul. 1991. (Pantheon). XI. 160 p. 176 p. Bucureşti. studiu introductiv şi analize de Ion Rotaru. 48 p. p. Poezii politice de… Ediţie îngrijită de Ion Mânzală. 1991.Călin Nebunul. Edit. 1991. Prometeu. Coperta şi ilustraţiile: Gabriela Georgescu.] Condor. 1991. [Ilustraţii: U. [Scrieri politice]. (Pe mine mie redă-mă…). 1991. proză literară. Poezii postume (1874-1882). I 731 659 Poezie. (II)**. *BCU-Cluj Nouăzeci de poezii. Ion Creangă. Notă asupra ediţiei: Oxana Busuioceanu. (Colecţia „Cartea pentru elevi”). Edit. 188 p. XXVII. Hangiu. 1991. Cuvânt înainte şi antologie de Mircea Ciobanu. ***III. 206 p. Galaţi. Ilustraţii de Vasile Olac. Bucureşti. 1991. Coperta şi ilustraţiile: Pavel Botezatu. Antologie. 159 p. Bucureşti. 144 p. Bucureşti. Iaşi. Edit. Ediţie şcolară de I. Muzeul Literaturii Române. [Miercurea Ciuc]. *I. (Societatea de Ştiinţe Filologice din România. Bucureşti. Casa de editură şi presă „Viaţa Românească”. Poezii postume (1866-1873). II 781 470 Poezii. Fundaţiei Culturale Române. 352 p. III 725 841 *Ne e silă…. (III)***. **II. 172-[175] p. Porto-Franco. 6 . Duminică. Societăţii „Soroc”. Supliment al revistei „Limba şi literatura română”). Edit. Bucureşti. 1991-1993. O antologie urgentă alcătuită de Cornel Brahaş. 4. 32 p. (I)*. II 729 288 De la Nistru pân’ la Tisa.] I-III. Bucureşti. II 730 078 Poezii. Poezii publicate în timpul vieţii. Corlăţeanu]. 288-[291] p. publicistică.

1991. Iaşi. 1992. tablou cronologic. Studiu introductiv. 6 (Recenzii de. „Cronica”. p. Galaţi. 15-30 apr. 1992. ION: Ediţii 1991. 8. 1991. VOICA. LATEŞ. 1992. Iaşi.. Cu 32 de reproduceri după manuscrise. nr.v. ian. Mircea Ciobanu.I 736 152 Poezii. 8. 40-[44] p. cu portr. [Ilustraţii de Sandu Macovei]. 1. Ediţie critică îngrijită de Petru Creţia. indice alfabetic şi cretomaţie critică de Felicia Giurgiu. p. Chişinău. „Porto-Franco”. I. II 731 587 BUZAŞI. Timişoara. Muzeul Literaturii Române. ADRIAN: O primă ediţie a sonetelor eminesciene. referinţe bibliografice şi repere istoricoliterare de Mircea Dinutz. nr. 1991. 33-34. *v. Analizând d. (Biblioteca şcolarului. Cluj.p. 12 (Fondul principal al culturii române).d. 2. p. II 737 04 Sonete. 96 p. „Cronica”. Galaţi. [108]-110 p. prozodic şi stilistic o bună parte din sonetele eminesciene. Porto-Franco. nr. 1992. (Pentru şcoala medie). II 728 582 ANDONE. Facla. I 731 663 Scrisori. nr. vol. 1991. Sărmanul Dionis. IRINA: O deplorabilă antologie Eminescu. p. 352 p. mai sus (I 731 659). Antologie.. 7. Opera literară. X. GEORGE: Mihai Eminescu – Sonete. 7 . „Steaua”. Descrie şi evaluează critic ediţiile întocmite de: Felicia Giurgiu. Mihai Eminescu. Porto-Franco.). Galaţi.. Hyperion. Eugen Simion şi Ion Mânzală. – Poezii publicate în timpul vieţii*.. Bucureşti. 1-15 apr.. exprimă rezerve faţă de criteriile adoptate de Petru Creţia în vederea publicării lor. 1).

[Audiodisc]. Roman. „Oltenia”. Scrisul Românesc. Ediţie şi prefaţă de Constantin Barbu. XIV. p. Voce: Gheorghe Sărac. Romanţe.. 1993. (Antologii şcolare. cu ocazia reeditării acestuia la Craiova. Craiova. Electrecord. Edit. 1993.. CUBLEŞAN. Ediţie îngrijită de Tudor Nedelcea. 8-11. Prefaţă de Al. Scrisul Românesc. Muzica: George Vancu şi Emil Petrescu. 1999. 1). în 1992. Edit. II 736 077 BOT. Piru. 28 febr. Ediţii ratate! „Adevărul literar şi artistic”. cu portr. I 740 270 ORNEA. Popa. 245-[247] p. 14 (Aniversări). fotogr. Amplă recenzie.-sept. 147 p. aug. [Craiova]. „Steaua”. II 731 563 *Fata din grădina de aur. Disc românesc 9742 Eminescu. mărire şi amor. nr. 1992.] V-V Press. 25 febr. [Edit. 8-9. 1992. 122-[125] p. *BCU-Cluj Opera esenţială. 8 p. 7. 1992./ min. Z: Un roman al lui Eminescu? „România literară”. *Corespondenţă [cu Veronica Micle]. p.5 mart. 8 . Craiova. Exprimă rezerve faţă de încadrarea în genul romanului a textului eminescian Aur. Cluj. *BCU-Bucureşti/ Cluj Dintre sute de catarge. Constantin Barbu „pus în pagină” de Eminescu. cu accent pe particularităţile comentariilor lui Noica şi Cioran.. Cu zece comentarii de Constantin Noica şi Emil Cioran. 11 (Cronica ediţiilor). CONSTANTIN: Opera esenţială. [1992]. Macedonski. 33 rot. nr. Buc. [1992]. 1992. Antologie comentată şi alcătuită de Florea Firan şi Constantin M.. p. Basme.1992 Aur. nr. 30 cm. 216 p. Ediţie îngrijită de Petre D. [Bucureşti]. Craiova. Dionysos. mărire şi amor. Cluj-Napoca. Anghel.. 155. IOANA: Eminescu şi eminescologii.

134-[136] p. Porus. 91[94] p. I 744 355 Poezii inedite. Bucureşti. 1992. „Adevărul literar şi artistic”. II 732 233 1993 Copii eram noi amândoi. Bucureşti. (Lecturi şcolare pentru clasele I-IV). Prima ediţie îngrijită de Titu Maiorescu. 1993. 5 (Muzele ne fac cu ochiul). 157-[159] p. Casa Editorială pentru Turism şi Cultură Abeona. Bucureşti. [Antologia. GABRIELA: Eminescu. 1992. Craiova. 307-[309] p. Poezii şi basme. 1992. Edit. 145. 117-[120] p. I 732 310 Poezii. II 738 441 Poezii în „Familia”. Veritas. Cuvânt înainte de Ioan Creţu. poezii în „Familia”. Cezara. Ediţie îngrijită de Perpessicius. „Ametist ’92”. Casa de presă şi editură „Anotimp”. 9 . 1884. Universitas. nr. Prezentarea grafică de Ecaterina Răspopa].Poesii. republicată în facsimil. 6 dec. 1). 1992. Chişinău. 307[311] p. La aniversară. Bucureşti. Recenzie la „o carte minuţios articulată şi gândită. I 735 267 Poezii.”. note şi postfaţă de Miron Blaga. (Biblioteca elevilor. cronologia şi selecţia referinţelor critice de Constantin Mohanu].. [Bucureşti]. 1993. Prefaţă.. II 734 134 NEGREANU. 6). Bibliografie şcolară. 1992. Târgu Mureş. Scrisoarea III. date bibliografice [de] prof. (Cartea elevului). VI.. 128 p.. Minerva. Prefaţă de Mihai Drăgan.. 91-[96] p. George Munteanu. 1992. II 745 836 Făt-Frumos din lacrimă. p. (Carte românească de învăţătură.. Luceafărul. Ediţie de Petru Creţia. Ediţia princeps republicată în facsimil. „Europa”. dr. Sărmanul Dionis. 1992. Buc. [Ediţie îngrijită. Oradea. repere biografice.

*BN-Chişinău [Poezii]*. 1993. Antologie de Aurelia Dumitraşcu. Craiova. Galaţi. (II). 12. Melancolie. [Poezii]. Eminescu). 220-[224] p. 1994.] Gramar. Amendează atât ceea ce consideră a fi „greşeli tipografice”. Hyperion. 183-[185] p. Vlad & Vlad. Galaţi. Piru. II 746 161 Literatura populară. VI. 26. PortoFranco. 1995. nr. (În anexă: fragmente din Istoria românilor de E. II 823 853 Istorie şi destin. (I). Bucureşti.I 740 353 Geniu pustiu. p. 8 (Noutăţi editoriale). Prefaţă. Scrisul Românesc. 10 . 1). V. II 744 226 *Lumină de lună. BELLU. I 744 299 ISTRATE. Virgiliu Ene. [1993]. 172 p. Luceafărul. mărire şi amor. 118-[120] p. „Luceafărul la Floreşti”. Noi amândoi avem acelaşi dascăl. III. dr. Bucureşti. XII. 1993.. Culegeri şi prelucrări.] I-II. „Cronica”. 1993.. 1993. [vol. I. Contribuţii la cunoaşterea românimii sud-dunărene. II. 16-30 iun. IV. nr. NICOLAE: O ediţie bibliofilă„Eminescu” în şase volume. Aur. Porto-Franco. (V). Floreşti-Gorj. 495 p. 158 p. (Colecţia „Studii eminesciene”). 113 p. ian. 128 p. [Edit. Memento mori. p. (100 + 1 capodopere ale romanului românesc). (I). Înger şi demon. (IV). Numai poetul. Ediţie îngrijită şi prefaţată de prof. 1993. 112 p. Iaşi. 97 p. (III). Craiova. 199 p. 188 p. XIV. (Colecţia „Făt-Frumos”. Craiova. Edit. în traducerea lui M. II 746 201 Luceafărul. imputabile editorului. ortografice etc. 4. (VI). Ediţie îngrijită şi prefaţată de Marin Sorescu. dar şi acele „adaptări” şi „actualizări” lingvistice. GAVRIL: Poezia lui Eminescu în ediţia Alexandru Piru. (II). curriculum vitae şi bibliografie de Al. Prefaţă de Nicolae-Şerban Tanaşoca. Muzeul Literaturii Române. Hurmuzaki.

p. nr. IONEL: Eminescu – editat şi comentat de Petru Creţia. 11 . despre opţiunile şi comentariile editorului. p. 354. Galaţi. Tg. 3-16 aug. nr.. 1995. 1994. p. acordat de Filiala Braşov a Uniunii Scriitorilor din România. 1994. Eminescu. 176 p. Scrisorile. nr. II 739 995 1994 Constelaţia Luceafărului.. *Poezii. IOANA: Eminescu şi Democraţia. 6. p. [. Edit. 1-2. Sonetele. „România literară”. 43. Jiu. „Luceafărul”. Bucureşti. Antologie comentată. 1. 102). XXX: Eminescu pentru tineri. 6 (Actualitatea editorială). COŞOVEANU. 15.]. în: Almanahul „Eminescu la Floreşti-Gorj”. nr. alcătuită de Florea Firan şi Constantin M. (v. CONSTANTIN: Antologii comentate. Prezentare succintă. mart.. Ediţie îngrijită de Ion Topolog Popescu. 3-4.. „Ramuri”. 8. Poezii antume. Laudativ.. (Antologiile Humanitas). *Lipsă BAR XXX: Lumea literară. ian.-febr. 1994. p. II 745 899 PÂRVULESCU. nr. GABRIEL: Eminescu editat şi comentat de Petru Creţia. 264 p. Tipocart Braşovia. nr. p. 1993.. Humanitas. (Antologii şcolare). „Adevărul literar şi artistic”. 744 p. „Steaua”. 17. 1995. cu portr. Stabilirea postumelor: Arina Petrovici. p. Popa. 1993. Craiova..-febr.. „PortoFranco”. 1-2. 256 p. Craiova. Braşov.*Lipsă BAR. 10 (Semnal). Buc. 1997. Sumarul revistelor. CUBLEŞAN. Editate şi comentate de Petru Creţia. SAVITESCU. 1997. 2 febr. Bucureşti.. Mondero. 30. Poesis. ian. Eminescu editat şi comentat de Petru Creţia. „AGER”. Ediţia de mai sus i-a adus Arinei Petrovici Premiul „Octav Şuluţiu” pentru critică şi istorie literară. 1995. 2000. 6 dec.

57).] Valeriu. 523 p. 165-[168] p. Antologie. I 751 429 *Eminescu şi cugetarea sacră. Vestala. Există dreptate? Scrieri cu conţinut juridic. Antologie** de Tudor Nedelcea. 1994. Ediţie îngrijită de Stancu Ilin şi George Zarafu. „Adevărul literar şi artistic”. (Colecţia „Făt-Frumos”). 1994. 117-[120] p. 325-[327] p. I 772 830 Opere. Floarea Darurilor. TEODOR: Eminescu necenzurat restituit copiilor. II-III: Saeculum I. [1994].] I-III. proză (2 titluri). note şi comentarii de Eugeniu Safta-Romalo. Craiova. Povestea vieţii în imagini. Cu 50 reproduceri după manuscrise. Alutus D*. Ediţie critică îngrijită de Perpessicius..O. 1994. [Ediţie îngrijită de Boris Crăciun]. Aius. (Eminesciana. Junimea. [Basme]. 1994. (I)*. Romanţe. **La vol. Gemina. Mai am un singur dor. *Lipsă BAR **Poezie (16 titluri). 1995. (Carte şcolară ilustrată). 15 ian. II 747 506 Făt-Frumos din lacrimă. 144 p. 4 (Cronici). Buc. 1994.. nr. Iaşi. II 752 499 VÂRGOLICI. Craiova. articole din „Timpul” (6 titluri) şi din manuscrise (peste 20 de titluri).II 747 344 Eminescu şi copiii. Edit. p. Iaşi. *I. studiu introductiv. Versuri alese. Basme. 1994. Cu reproduceri după manuscrise. Spicon. 68 p. Bucureşti. Porţile Orientului. Prefaţă de Stancu Ilin. 251... II 751 341 Finul lui Dumnezeu. Bucureşti. III 745 314 12 . Poezii tiparite in timpul vietii. note muzicale. (Bucuria copiilor). [vol. [Edit. [Târgu-Jiu].

p. Ediţie critică îngrijită de de Petru Creţia. Prietenii Cărţii. Postfaţă de Felicia Giurgiu. Nicolae Iorga. 1995. 8. *Anul înregistrării exemplarului în depozitul legal. Drobeta Turnu Severin. 20. Notă laudativă de prezentare a ediţiei anastatice. O ediţie al cărei „fundament” îl reprezintă „sobrietatea profesionistă”. 1995 Basme. 1999 (II 784 903). 458-[460] p. 1994. Muzeul Literaturii Române. Galaţi. II 753 852 13 . p. Vizual. 1994. Porto-Franco.. [MANOLESCU. I 746 402 Sonete. 1994*. Arania. [Ediţie îngrijită de Florian Copcea]. Bucureşti. 96 p. Poezii. [Ediţie îngrijită de Dumitru Irimia]. 138-[144] (Literatură de ghiozdan). 25-31 mai. 304 p. 196 p. 4 (Actualitatea culturală). Referinţe critice de: Titu Maiorescu.. Scrieri alese. nr. [Recenzie]. „România literară”. 104 p. Lumina. Edit. [Bucureşti]. II 747 361 Reeditări ne-varietur: 1998 (II 782 139). 1994. Portretul autorului de Maria Sacală]. 2-8 mart. nr. „România literară”.. Iaşi. Universităţii „Al. Poezie şi proză. [Ilustraţii de Mihaela Vaida. 1994. DAN: Poeziile lui Eminescu într-o nouă ediţie. 1994. 19. II 751 131 Sonete. Ediţie îngrijită de Anatol Ghermanschi. Poezii. 1994.M. NICOLAE]: Eminescu în actualitate.I.N. Bucureşti. Mihail Dragomirescu. Cuza”. Braşov. II 745 939 MĂNUCĂ.

119-[224] (Bibliografie şcolară).. BN-Chişinău *Luceafărul. Zarafu. II 756 393 VÂRGOLICI. Scrisul Românesc. Selecţie şi prefaţă [de] Vasile Melnic. *Lipsă BAR *Frumoasa lumii. (Cartea şcolară). Cartier. Note de Ecaterina Ţarălungă. (II)**.R. Bucureşti. „Adevărul literar şi artistic”.L. 1995. Ediţie îngrijită de G. XXXIV. Bucureşti. Selecţia şi îngrijirea textului: Marcel Duţă. 1995. Bucureşti. 88 p. 14 . 1995. (Scriitori români). Craiova. II 753 990 Frumoasa lumii. nr. Ed. prefaţă. 72 p. îngrijită de Florin Mihăilescu (Edit. Ediţie îngrijită. Forum. Basme. Edit.Basme şi poeme originale de inspiraţie folclorică. *BN-Chişinău Cugetări eminesciene. 14 ian. (Prima mea bibliotecă). Antologie şi prefaţă: Barbu. p. Basme. [vol. de mai sus – recenzată în paralel cu Luceafărul şi alte poezii. 1995. „Ion Creangă”. Craiova. 301. 116 p. Garamond-Junior. Dionysos. Buc.. Chişinău. 1996. Călinescu. Basm.] I-II. 1995. tabel cronologic şi referinţe critice de George Sorescu. Chişinău. 1995.. I 758 216 Făt-Frumos din lacrimă. 24 p. 192 p. TEODOR: Prezenţe eminesciene. Introducere: Perpessicius. Chişinău. (I)*. 5 cu F. Floarea Darurilor). Constantin *Lipsă BAR **Cu titlul: Arheologia poemului. *Crăiasa din poveşti. 118-[120] p. 96 p. 1995. 1 (Cronici). Limba română S. (Prima mea bibliotecă). (Biblioteca revistei „Limba română”). 1995. 124 p. Comentarii: G. II 757 535 Făt-Frumos din Lacrimă. Basme.

*După ediţia G. 1995. (Pentru elevi). *BCU-Timişoara *Opere. Floarea Darurilor. 1980. Călinescu. 1995. Ediţie bibliofilă de Ion Iliescu. II 755 816 Poezii. 1996.” II 756 355 *Republicare identică: 1996 (II 765 126). (Scriitori români). Bucureşti. Eminescu. Grai şi Suflet – Cultura Naţională. Murăraşu. nr. 1 (Cronici). Edit. Prefaţă [de] acad. [Ediţie îngrijită de Ion C. Bucureşti. 301. Timişoara. (Orion). Antologie. 205-[207] p. Postfaţă de Eugen Simion. Buc. Bucureşti. 5 cu F. Bucureşti. Vl. Ed. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Ilustraţii de Ştefan Popa Popa’s. D. p. Poezii. Brătescu-Voineşti.. LupaşcuColibaşi]*. Streinu…]. 1995. Garamond-Junior). *Lipsă BAR VÂRGOLICI. 1995.***Cu titlul: Marile comentarii [G.. de mai sus – recenzată în paralel cu Basme şi poeme originale de inspiraţie folclorică. Fundaţiei Culturale Române. Prometeu. Bucureşti. Ediţie îngrijită de Florin Mihăilescu. TEODOR: Prezenţe eminesciene. Biblioteca Eminescu. 5 vol. Ediţie critică de D. 14 ian. 1995. GaramondJunior. XVII. 1995-2000. (Clasicii noştri). 255-[256] p. 15 . Ibrăileanu din anul 1941. [1995]*. *Luceafărul şi alte poezii. 236 p. cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru. Bucureşti. *Nestemate. 205-[207] p. Popa’S Art. 60 f. Editura Eminescu. Cu gravuri de A. 256 p. Logos Star. Nota editorului: „Volumul reproduce culegerea M. „Adevărul literar şi artistic”. Caracostea. Volum îngrijit şi prezentat de George Gană. Edit. Poezii. *Lipsă BAR Poezii. îngrijită de Marcel Duţă (Edit. II 756 425 Poezii.

II 756 349 Poezii. Cu introducere şi sub îngrijirea d-lui G. Murnu. Cu 12 acuarele-facsimile şi numeroase desene de A. Murnu. Cu notă asupra ediţiei de Mihai Ungheanu. Bucureşti, Edit. Regiei Autonome a Imprimeriilor, Imprimeria Coresi, [1995]*, 253-[256] p. + 1 f. portr.
*Fotoreproducere

a ediţiei din anul 1929. II 750 827

Poezii. [Reproducere anastatică după volumul apărut la Bucureşti în anul 1939]. Bucureşti, Saeculum I.O., Gemina, 1995, 261-[263] p. + 9 f. pl. II 751 307 Poezii. Selecţie, prefaţă, notă editorială, repere critice şi bibliografie [de] Mihai Drăgan. Iaşi, Institutul European, 1995, [473]-480 p. + 4 f. pl. (Opera magna). I 758 156 HOLBAN, IOAN: Eminescu şi linia tradiţiei naţionale. „Dacia literară”, Iaşi, 1996, nr. 4, p. 42-43 (Junimea de ieri, Junimea de azi). „Ediţia lui Mihai Drăgan... este cea mai frumoasă alcătuire din opera eminesciană pe care am putut-o vedea în ultimii zece ani...”. BULGĂR, GHEORGHE: O nouă ediţie Eminescu. „Viaţa Românească”, Buc., 1997, nr. 1-2, ian.-febr., p. 147-150 (Miscellanea). Poezii de la Blaj. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Ion Buzaşi. [Alba Iulia], Şcoala Albei, 1995, 80-[82] p. I 755 240 Sărmanul Dionis. Proză literară. Craiova, [Edit.] Valeriu, [1995], 99 p. (Bibliografie şcolară). II 758 037 Sonete. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Ion V. Boeriu. Cluj-Napoca, Dacia, 1995, 124 p. II 752 464

16

1996 Cele mai frumoase pagini. [Versuri şi proză]. Bucureşti, Edit. Coresi, 1995*, 119 p. *Reeditări ne-varietur: 1999, 2001. II 760 287 Făt-Frumos din lacrimă. [Ilustraţii de Adrian Ionescu]. Bucureşti, Gemina, 1996, 32 p. II 764 357 Făt-Frumos din lacrimă. [Vignete de Francisc Kalab]. [Bucureşti], Litera, [1996], 116-[119] p. (Mica mea bibliotecă). II 760 213 Făt-Frumos din lacrimă. Sărmanul Dionis. Proză literară. Cronologia şi selecţia referinţelor critice: Constantin Mohanu. Bucureşti, Minerva, 1996, 173-[175] p. (Cartea elevului). I 767 816 *Icoane vechi şi icoane nouă. Publicistică. Antologie de Dimitrie Vatamaniuc. Bucureşti, Edit. Floarea Darurilor, 1996, 256 p. *Lipsă BAR Literatura populară. Prefaţă de D. Murăraşu. Craiova, Scrisul Românesc, 1996, CVII, 380 p. (Clasicii români comentaţi). II 772 559 Luceafărul. Ediţia a doua, revăzută. Ediţie îngrijită de Zamfir Bălan. Brăila, Istros, 1996, 82 p. (Biblioteca Istros, 1). I 770 659 *Luceafărul. Interpretat de Marin Mincu. [Constanţa], Pontica, [1996], 272 p. (Clasicii români interpretaţi). *BCU Bucureşti

17

OPREA, NICOLAE: Proba Eminescu. „Calende”, Piteşti, 1997, nr. 1-2, p. 4 (Cronica literară). „Marin Mincu reuneşte aici o serie de articole dedicate lui M.E. şi exegeţilor săi, alăturându-le studiului-pivot despre capodopera eminesciană*.” *v. OPERE XVII, Partea a II-a, poz. 619. Luceafărul. Ediţie de Dumitru Tiutiuca. Vol. I. Galaţi, Porto-Franco, 1996, XXXV, 132 p. + 7 f. pl. (Biblioteca şcolară, 48). I 760 448 Mihai Eminescu la Bucovina. Selecţia şi ordonarea textelor, notă asupra ediţiei şi postfaţă de Nicolae Cârlan. Cuvânt înainte de Dimitrie Vatamaniuc. Suceava, Edit. Hurmuzachi, 1996, 142-[144] p. (Liga Tineretului Român din Bucovina). II 764 961 BARBU, MARIAN: Eminescu – lumină peste timp. „Bucovina literară”, Suceava, 1997, nr. 1-3, ian.-mart., p. 9-10 (Cronică literară). DĂNILĂ, IOAN: Mihai Eminescu – La Bucovina. „Ateneu”, Bacău, 1998, nr. 1, ian., p. 5 (Autori şi cărţi). Antologia redactată de N. Cârlan „se arată a fi un izbutit exerciţiu publicisticoeditorial şi o pledoarie deschisă pentru iubirea adevărului istoric”. Poezii. Antologie, prefaţă, postfaţă şi tabel cronologic de Aureliu Goci. Bucureşti, Gramar, 1996, 352 (Pagina alese. Literatura română). II 770 307 *Poezii. Bucureşti, [Edit.] Miracol, 1996, 216 p. *Lipsă BAR *Poezii. Chişinău, Litera, 1996, 320 p. (Biblioteca şcolarului). *BCU-Cluj Poezii. Ediţie întocmită şi comentată de G. Călinescu. [Text îngrijit, postfaţă şi referinţe critice de Al. Andriescu]. [Iaşi, Gama, 1996], 424 p. (Literatura română – opere şi capodopere. Literatura pentru toţi, 1). I 767 931

18

*Poezii. Selecţie Ana Pânzaru. Rădăuţi, Ro Basarabia-Bucovina Press, 1996, 57 p. Clasicii români pentru copiii Basarabiei şi Bucovinei). BN-Bucureşti Poezii, [vol.] I-II. Ediţie îngrijită de Felicia Giurgiu. Timişoara, Helicon, [1996], 128 p. (I); 196 (II). I 760 842 *Poezii de dragoste: Mihai Eminescu – Veronica Micle. [Ed. îngrijită, selecţie şi note de Florin Osoianu]. Chişinău, Miradoniz, 1996, 80 p. cu ilustr. *BN-Bucureşti Proză literară. Chişinău, Litera, 1996, 316 p. (Biblioteca şcolarului). I 770 612 Răpirea Bucovinei. Antologie, prefaţă şi note de D. Vatamaniuc. Bucureşti, Saeculum I.O., 1996, 223 p. I 763 177 VÂRGOLICI, TEODOR: Eminescu şi răpirea Bucovinei. „Adevărul literar şi artistic”, Buc., 1996, nr. 332, 18 aug., p. 4 (Cronici). BUZAŞI, ION: O nouă ediţie din publicistica lui Eminescu. [Recenzie]. „Steaua”, Cluj, 1997, nr. 1, ian., p. 15-16. Romanţe pe versuri de..., interpretate de Gheorghe Sărac. I. Din valurile vremii; II. Dintre sute de catarge; III. Pe lângă plopii fără soţ...; IV. S-a dus amorul... [Înregistrare audio]. Bucureşti, Electrecord, 1996, 4 casete audio stereo în mapă. CA 153 Sărmanul Dionis şi alte proze. Antologie, prefaţă, comentarii critice de George Gană. Bucureşti, Floarea Darurilor, 1996, 304 p. (Prolegomene. Texte, analize, interpretări, sinteze). II 765 132 *Scrieri politice, 1870-1878. Bucureşti, Edit. Ileana, 1996. *Lipsă BAR

19

XXX: Eminescu, Scrieri politice. 1870-1878. [Notă de prezentare]. „Luceafărul”, Buc., 1996, nr. 33, 11 sept., p. 4* (Bursa cărţilor). *Pagină realizată de Alexandru Spânu. Scrisori. Tabel cronologic, note, comentarii şi bibliografie de D. Murăraşu. Prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Bucureşti, Albatros, 1996, 94 p. (Cărţi pentru bacalaureat. Texte comentate. Lyceum). II 770 287 Sonete. Cu ilustraţii de Ligia Macovei. Bucureşti, Edit. Eminescu, 1996, 88 p. II 769 708

1997 Basarabia, pământ românesc samavolnic răpit. Antologie, prefaţă şi note de D. Vatamaniuc. Bucureşti, Saeculum I.O., 1997, 207 p. (Documente revelatorii). I 765 258 VÂRGOLICI, TEODOR: Eminescu despre răpirea Bucovinei şi a Basarabiei. „Adevărul literar şi artistic”, Buc., 1997, nr. 372, 15 iun., p. 12 (Persistenţa memoriei). Basme. Iaşi, Noël, 1997, 48 p. I 770 651 Cugetări. Selectarea textelor: Marin Bucă. Bucureşti, Edit. Vox, 1997, 175 p. I 770 615 Eminescu. Album. O sută de file din caietele eminesciene. Volum alcătuit de Irina Petraş. Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, [1997], 151 p. (Akademos, 100). II 772 569 Eminescu în corespondenţă, [vol.] I-V. Prefaţă, notă asupra ediţiei şi comentarii: Dimitrie Vatamaniuc. Postfaţă: Lucian Chişu. [Bucureşti], Edit. Muzeului Literaturii Române, [1997-2001]. 3 vol. I 782 704

20

*Între Scylla şi Charybda: opera politică. (II). *Făt-Frumos din lacrimă. TEODOR: Eminescu în corespondenţă. Buc.: XVI. 21 . [1997]. parte a „un[ui] proiect editorial imaginat în anii ’80 de Constantin Noica împreună cu Constantin Barbu. (Micul prinţ). 40 p. 2002. BN-Bucureşti *Făt-Frumos din lacrimă. Muzeul Literaturii Române. nr. Imprimeria „Coresi” R. 1998. 20 iul. [Bucureşti]. p. 105 p.. 430. cu il. p. Litera. *Anul înregistrării exemplarului în depozitul legal. 4). 56 p. Prezentare grafică: Emil Childescu. 1997. 1998. 3). [Ilustraţii de Dan Damaschin]. 2. p. 3 vol. [1997]*. 48 p..A. 83 p.] Dyonisos. facs. 1997. iul. 1997.-aug.”. 377. (I). Litera. Se anunţă apariţia celor trei caiete. Ediţie de Constantin Barbu.. „Adevărul literar şi artistic”. Ilustraţii de Radu Olteanu... 636.. 1997. 95 p. (Biblioteca şcolarului. 384 p. 91 p. nr. Craiova. Bucureşti. p. 1 oct. 4. 608 *BN-Bucureşti Luceafărul. Chişinău. (Manuscriptum). 64 p. p. color. 11 aug. II 766 838 *Geniu pustiu. 4 (Cronici). Aquila ’93. (III).. 7-8. Oradea. 1997. *BN-Bucureşti *Gramatica sanscrită. [Edit. Chişinău. *BN-Bucureşti Făt-Frumos din lacrimă. „Ramuri”.VÂRGOLICI. Bucureşti. Litera. Chişinău. (Biblioteca şcolarului. Proză literară. ALL. 1997.I. [Basm]. Ediţie bibliofilă îngrijită de Petru Creţia. *Lipsă BAR XXX: Eveniment editorial. Basm. *Lipsă BAR *Făt-Frumos din lacrimă. nr. Bucureşti. 1997. nr. 4.

Poezii. În contra socialismului. 581 p. Chişinău. Bucureşti. XVI. 7. Rânduri consacrate prozei eminesciene. Românii din afara ţării. LXVI. Opere politice.. p. Litera. Teorii şi opinii politice. Minerva. note şi variante de Aurelia Rusu [şi D. 2001. Bucureşti: Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”. (Biblioteca şcolarului. Minerva. 360 p. *Lipsă BAR Opere. 860 p. 5. 25 (Critica criticii). revăzută. ION: Eminescu şi seducţia istoriei. „Convorbiri literare”. Observaţii şi teorii istorice. p. Chişinău. Prezentare laudativă. Problema ţărănească. 1997-2000. Edit. (Biblioteca şcolarului. BĂLU. (II)**. Teorii şi opinii economice. 1997. Ediţie critică. 341 p. 45. Românii din Dobrogea. DAN: Eminesciene. Timpul. II 784 414 CHELARU. Litera. 1973. Poezii. 448 p. Chişinău. 1975. nr. Independenţa.II 781 399 *Luceafărul. Românii din Transilvania. 22 . nr. Teoria muncii. 1996. (III)***. Printre cărţi). MĂNUCĂ. Românii din Bucovina. 1939. *I. Unitatea românilor. Opere alese. (IV). [vol. „Convorbiri literare”. introducere. nr. Problema culturală.] IV-V. 1989. (I)*. Antume. 638 p. 1997. Iaşi. 2000. MARIUS: Sub raza gândului etern. „Convorbiri literare”. *BN-Bucureşti *Memento mori. **II. Postume. Bucureşti. Bucureşti. mai. Monarhia constituţională. Iaşi.. Litera. aug.] I-III. (V) (Orion). Iaşi. Grai şi Suflet – Cultura Naţională. 1). p. [vol. 1997-1999. Murăraşu]. în „lumina” ediţiei de mai sus. 2). Românii din Basarabia. 456 p. 30 (Critică. Bucureşti. [Coperta şi ilustraţiile: Isai Cârmu]. Reproduce textul ediţiilor: Opere. În lumina textelor editate acum de Aurelia Rusu. iul. 8. Iaşi. 2001.

prefaţă. Poezii.” II 782 492 Poezii. [Bucureşti]. II 770 046 Poezii. Lucrări incluse în programa şcolară. Politica guvernului. Politica parlamentului. editat de A. 128 p. Ediţie îngrijită de G. Addenda. Antologie. 100 + 1 Gramar. [Ilustraţii de Ovidiu Stanciu]. Învăţământul românesc. Ilustraţii de A. Bucureşti. (Literatura de ghiozdan. Recenzia primului vol. Bordenache. Regis. Gravuri şi ilustraţii de A. 1997. 265 p. vol. 40. (Pagini alese. nr.***III.] Prometeu. PortoFranco. Religia. 1964. 1997. Vizual. tabel cronologic şi referinţe critice de Aureliu Goci. 1997. I 772 946 Poezii. [1997]. (Pentru elevi). Chestiunea Dunării. Antologie. Iaşi. *Republicarea ediţiei din 1941 (OPERE XVII. Craiova. 352 p. 23 . 1998. 288 p. Problema izraelită. cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru. al ediţiei.L.. 1997. Cuza. Poezii. Bucureşti. Galaţi. II 769 922 Poezii. Observaţii polemice. Literatura română). apărută sub îngrijirea lui Perpessicius. 215 p. II 774 800 Poezii. 37). Bucureşti. E. (Biblioteca şcolară). 152 p. cuvânt înainte şi comentarii de Ion Rotaru. 1914. Lucman. BrătescuVoineşti*.. II 778 911 BĂDĂRĂU. Hyperion. I-II. Antologie. 1997. p.P. Nota editorului: „Reproduce texte după ediţia Poezii. Buc. [Edit. Selecţie de texte şi prezentare de Mihaela Cojocaru. 7 (Publicistica geniului). GEORGE: Mihai Eminescu – „Opere politice”. 11 nov. [Bucureşti]. Poezia Doina este reprodusă după vol. 146).. poz. 207 p. Pagini alese. 1997. Ibrăileanu.C. „Luceafărul”.

Chişinău. 385. Eminescu & Edit. 24 . p. Ilustraţii de Emil Childescu. Iaşi. Scrisul Românesc. 176 p. II 781 352 *Texte esenţiale. I 767 871 Poezii. color. teme de lectură de Monica Ilade-Costea. ian. Craiova. Muzeul Literaturii Române. „Steaua”. îndreptar analitic. 1997. „Adevărul literar şi artistic”. 1. *Lipsă BAR CUBLEŞAN. (Documente revelatorii). 504 p. notă introductivă. 1997. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Noël. TEODOR: Eminescu şi Transilvania.. Vatamaniuc.. cu portr. Selecţie şi prefaţă de Tudor Nedelcea. CONSTANTIN: Investigaţii tematice şi zonale. 40 p. Cluj. 160 p.I 770 476 Poezii. nr. *BN-Bucureşti Sonete.. Texte alese. Buc. *Somnoroase păsărele. 28 p. p. I 776 379 Sfântul pământ al Transilvaniei. 1997. [1997]. 255 p. cu ilustr. 223 p. Bucureşti. [Versuri]. 1997. Ediţie bibliofilă îngrijită de Petru Creţia.. Edit. Antologie. 1. Institutul European. (Cartea şcolarului grăbit. Saeculum. prefaţă.].. [Iaşi]. nr. referinţe critice. Iaşi. 10). 1998. note şi comentarii de D. Transilvania sub dualismul austro-ungar. Texte esenţiale (Tudor Nedelcea). 1997. Ediţie îngrijită de Dumitru Irimia. [. comentarii. I 770 646 Poezii. Edit. Cu accent pe studiul introductiv. Litera. 1997. 14 sept. 20-21. 1997. Bucureşti. facsimilate (Manuscriptum). 5 (Cronici). I 772 840 VÂRGOLICI. schiţă biografică.

notă asupra ediţiei. 1998. Chestiunea evreiască. ORNEA.. 64 p. 1998. (Documente revelatorii). Hămuraru. *BCU-Cluj Făt-Frumos din lacrimă. 9 (Cronica ediţiilor). *BCU-Bucureşti ŞTEFĂNESCU. Verena. Studiu introductiv [de] Aurel Petrescu. Bucureşti. 363 p. [1998]. Scrisori de dragoste Mihai Eminescu-Veronica Micle. cu ilustr. Antologie.. 13-14. color (Cartea copiilor). bibliografie. cu ilustr. Antologie.. „România literară”. *BN-Chişinău *Când te-am văzut. Edit. pliată. Vatamaniuc.. p..”. 25 . Ediţie îngrijită de Simona Cioculescu. 20-26 ian. Verena. II 776 991 *Reeditare ne-varietur: 2000 (II 793 779). 7-13 apr. 48 p. RAI. nr. [Craiova]. II 770 070 1998 *Călin Nebunul/ Frumoasa lumii/ Borta vântului/ Finul lui Dumnezeu. [Proză]. 1998. „România literară”.. Z. p. ilustr. Petre Vulcănescu. Doina. şi facs. 172 p. 1998*. Bucureşti. 4 (Cărţi primite la redacţie). 1999. Chişinău.. tabel cronologic. [Prefaţă de Tudor Nedelcea. Ilustraţii: Forum.. ALEX: Mihai Eminescu – Veronica Micle: „Când te-am văzut. Prefaţă [de] Gheorghe Vlăduţescu.. Bucureşti. Fundaţia „Scrisul Românesc”: AUSROM. Cartea Românească. 1998. Bucureşti. nr. Bucureşti. Buc. Notă de prezentare.: Scrisori de dragoste. 271 p. Buc. 1997. 2. Note critice de Perpessicius]. cu fotogr. Vestala. indice [de] Gheorghe Anghelescu. Cu ilustraţii de F. 1999. Cartea Moldovei. 24 p.. Ştiinţifică.Universul religios al lui Mihai Eminescu. *Făt-Frumos din lacrimă. prefaţă şi note de D. 1 f.

176 p. Aurelia Ciudin şi Titus Ciornei]. *Lipsă BAR Poezii. (II). Timişoara. Junior. Bucureşti. Sărmanul Dionis. Excelsior. Stabilirea postumelor: Arina Petrovici. Ediţie îngrijită de N. I 779 814 Pagini alese. Introducere de Aurelia Ciudin. Bucureşti. (Cartea şcolarului. I 779 815 Poezii. I 782 810 Învierea. [Bucureşti]. 224 p. 383 p.] II. 1998. [1998]. Prietenii Cărţii. 1998.I 779 801 Făt-Frumos din lacrimă. 1998. Edit. [Edit. 239 p.. 236 p.] I.. il. 128 p. [vol. 19981999. [Ediţie îngrijită de Nicolae Ciudin. 1998. Saeculum. introducere. 608 p. Didactică şi Pedagogică. (Texte şi comentarii). Vestala. Tipocart Braşovia. 304 p. 128 p. ilustr. documente). argumentele şi registrul emendărilor de Gh. Ediţie critică. 1998. 3). Henegariu şi C. 37). II 779 049 Patologia societăţii noastre. Articole politice.] Demiurg. II 785 147 Poezii. Bucureşti. Poezii alese. 1998. II 776 969 *Poezii. Postume. (I). (Fapte. 744 p. Ediţie îngrijită de Ion Topolog Popescu. Bucureşti. Bulgăr. Bucureşti. [vol. [Comentarii de Constanţa Bărboi]. Braşov. [1998]. Vremea. Edit. II 782 139 Poezii. (Literatura de ghiozdan. Antume. 6). Tomescu. Iaşi. (Biblioteca şcolii. I 782 822 26 . Ilustraţia: Ovidiu Stanciu. idei. Vizual.

. 1999. 1998. (Aleea clasicilor). Vatamaniuc. Hyperion. 1998. 87 p. Casa de editură „Petru Maior”. 26). *BCU-Cluj Proză. (Liliput. Reşiţa. 240 p.1). cu ilustr. [1998]. acum descoperite. (Biblioteca de aur. note şi comentarii de D. Cu ilustraţii după sculpturile hiperionice ale lui C. Litera. 312 p. Timişoara. (Documente revelatorii).. Antologie. Ediţie critică de N. Poeme de dragoste. Cartier.*Poezii. [1998]. 40 p. II 775 530 *Proză literară. prefaţă. 1998. Editie îngrijită de Em. note şi bibliografie de Marin Iancu. Timpul. Saeculum. I 785 799 1999 *Dorinţa. Bucureşti. Brâncuşi. Galaicu-Păun. [Poezii]. Chişinău. [Ediţie îngrijită de Haralambie Grămescu]. *BCU-Cluj *Poezii. 328 p. Georgescu. *Lipsă BAR Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională. 188 p. Ediţia a II-a. Helicon. (Literatura română clasică). 208 p. [Bucureşti]. Floare Albastră. Antologie de Felicia Giurgiu. Bucureşti. Craiova. 464 p. Levant. Antologie. *Lipsă BAR *La mijloc de codru. 1998. II 775 681 Sonete. cu ilustr. Chişinău. 1999. II 784 692 27 . Târgu Mureş. 1999. 64 p. *BCU-Cluj Luceafărul.

2000. I 788 324 *Naţiunea română: progres şi moralitate. Vol.. Traduceri.. I-VII*. 4 f. [vol.. [Ediţie îngrijită de Dumitru Irimia]. IV-V. XVI. 1999-2000. Excerpte. VII. ? p. Poezii – publicate în timpul vieţii. I 791 039 SOLUNCA-MOISE. 1264 p. Note de lectură. Primiri la preşedintele Academiei Române.]. 1999-2003. Corespondenţă. *Lipsă BAR Opera poetică. Univers Enciclopedic. nr. ELENA: [.. 2 (Cronica vieţii academice). Cartier.] I-II. Iaşi. Chişinău. (IV) (Poesis). Cluj-Napoca. Excerpte. Bucureşti.Luceafărul. II 787 202 Opera politică. Note de curs. Proză. 1999. *BN-Bucureşti *Opera poetică. variantele şi textul diverselor variante. „Academica”. 1999. ed. Bucureşti. Publicistică. f.. 7 vol. Corespondenţă. Text poetic integral. 1000 p. XXIII.].] I-IV. 1620 p. Albatros. (I). 75 p. (III). 64 p. Transcrieri. III. 728 p. 4. Dicţionarul de rime. 28 . Iaşi. 1550 p. Introducere.. Edit. 302 p. Antologie şi studiu introductiv de Constantin Schifirneţ. Transcrieri. [. Literatură populară. III 792 791 Luceafărul.. Traduceri. pl. Fragmentarium. II 793 629 Opere. (V). Prefaţă de Eugen Simion. Bucureşti. (IV). 1846 p. (II). 1262 p. Buc.. note şi comentarii de Rodica Marian. VI. (Opere fundamentale) (Academia Română). 1999. Teatru. 1999. Ediţie îngrijită de D. *I. 1924 p. Note de curs. Note de lectură. 672 p. febr. Publicistică. p. Polirom. Remus. [vol. II. 272 p. Ediţie îngrijită de Bucur Popescu şi Petru Demetru Popescu. Cermi. Vatamaniuc. 256 p. [1999].

. Texte alese. în seara zilei de 25 octombrie 2000.„Academica”. Bucureşti. Bucureşti. XXXII.. 2004. îndreptar analitic. 1999.. 11-17 aug. VII. cu il. Antologie. interpretări. prefaţă. ARDELEAN. aprecieri critice. nr. Vatamaniuc.. Editura Academiei şi Muzeul Literaturii Române. 1999. Nota editorului: „Textele au fost reproduse după ediţia: Opere. Iaşi. 12. 2 (Cronica vieţii academice). documentar. 29 . „În foaierul Teatrului Naţional a avut loc. 719. Minerva. comentarii critice de George Gană. 400 p. 1500). nr. 15). Vezi şi: STĂNESCU.: O cronică aproape „apolinică”.. *Poezii. 105-110 (Eminesciana). Virgil Cândea şi Vlad Popa. p. Bibliografie şcolară completă: clasele V-VIII). poezii. sinteze. analize. prefaţă şi tabel cronologic de George Gană. p. (Prolegomena: texte. Eugen Simion. 2004. index terminologic de Luminiţa Stoica. SIMUŢ.-febr.: Ediţia Jubiliară Eminescu. notă introductivă. 13 (Literatură. 176 p. Antologie şi studiu introductive [de] prof. [. D..” *BN-Bucureşti *Sărmanul Dionis şi alte proze. Edit. 1 iun. Târgu Mureş. Cronica ediţiilor). 2 (Revista revistelor culturale). de la Societatea Română de Radiodifuziune. Eugen Simion i-a avut ca oaspeţi pe Paul Grigoriu şi Ana-Maria Sireteanu. Bucureşti.În 3 febr. SOLUNCA MOISE. (Biblioteca pentru toţi. Buc.. fragmente critice: bibliografie şcolară completă. tabel cronologic. PETRU M. *BN-Bucureşti *Sărmanul Dionis. nr.” Au rostit alocuţiuni: Ion Caramitru. Buc. cărora le-a dăruit câte un exemplar din ediţia bibliofilă a Opere-lor lui M. Bucureşti. nr. oct. Antologie. C. Floarea Darurilor.. Bibliografie şcolară). (Cărţile copilăriei. 2000.. 304 p.. Ilustraţii de Dumitru Verdeş. 1999. Proza literară. Institutul European.. „Adevărul literar şi artistic”. ian. ELENA: Anul Eminescu. 31. 1-2. 1977. Z.]. 2004. lansarea volumelor IV-V din Opere – Mihai Eminescu. publicistică. „Vatra”. Amplă recenzie. ION: Clasicii – mereu aceiaşi? „România literară”. *BN-Bucureşti *Proză. idei şi teme de lucru. comentarii.E. [1999].. p. 207 p. p. (Cartea şcolarului grăbit. Doina Holban. Buc.

Decebal. Vatamaniuc. Edit. 4 iul. tabel cronologic şi referinţe critice de Constantin Cubleşan. (Poesis). [1999]. Coresi. 2000. *BN-Bucureşti Versuri alese. (I). Personalitatea statului şi organele puterii. Ilustraţii de Anamaria Smigelschi. Bucureşti. 159 p. 525.. Doina..*BN-Bucureşti Statul. Bucureşti. Bucureşti. X.: I. 320 p. nr. Teatru patetic. Prefaţa. Funcţiunile şi misiunea sa. cronologic şi aprecieri critice de G. p. 2000. 30 . 214 p. Buc. Edit. Antologie. Bârlad. 1999. 46 p. Ediţie. 2000. II 804 931 Cezara. Chişinău. 2000. 272 p. Saeculum. II. postfaţă. Ilustraţii de Eudochia Zavtur.. „Adevărul literar şi artistic”. (II) (Documente revelatorii). Cartier. Sfera. (Biblioteca elevului. II 785 103 2000 *Basme. Bucureşti. 2000. 1999. Selecţie. 100+1 Gramar. II 785 196 *Versuri. [Edit. Anul Eminescu). *BN-Bucureşti Călin Nebunul. Bucureşti. 271 p. (Pagini alese. 40 p. 335 p. Cartea Moldovei. [Versuri].] 100+1 Gramar. 2 vol. Chişinău. Clasele I-VIII). (Scriitori clasici). 62 p. stabilirea textului şi aparatul critic de Mircea Coloşenco.. 4 (Cronici. II 805 044 *Din valurile vremii. cu portr. Zarafu. cu ilustr. II 793 897 VÂRGOLICI. 2000. TEODOR: Proza eminesciană. prefaţă şi comentarii de D. Literatura română). Ediţie jubiliară.

. p. Iaşi. CONSTANTIN: Eminescu şi cominterniştii de ieri şi de azi. 192 p. nr.. 276 p. Suceava. 1. PETRU: „Doina”.” Reprodus şi în: „Dacia literară”. 2000. ediţia de faţă. 2000. 585. cu titlul: Un „dosar literar” al „Doinei” eminesciene.. 6.. Polirom. [Edit. Ediţie [de lux] îngrijită. 3. „Ateneu”.. p.T. cu facs. 6 (Texte şi contexte). 2000. 2001. 504 p. transcriere. 4 (Eminesciana). [Iaşi]. maiiun. 15 iun. p.BN-Chişinău Doina. Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. 2000.. (Biblioteca Polirom). ION: „Doina”. nr. nr. p. 5-6. note şi prefaţă de Christina Zarifopol-Illias. Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea. 2000. BUZAŞI. „Adevărul literar şi artistic”.: Jurnal 1940. „Concepută şi edificată cu rigoarea ştiinţifică a cărturarului rasat. 18 iul. p. COROIU. ian. transcriere. mart.. Iaşi. Polirom.” Reprodus şi în: „Tomis”. p. „Convorbiri literare”.] Timpul. Bacău. I 797 940 Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Buc. 18 sept. „. 2000. 11 (Dosar literar). II 798 208 URSACHE. Junimea de azi). nr. 2... I. 11 (Inedit). 2001. Iaşi. nr. p. I 798 811 KIRILEANU. iun. 2002. G. Ediţie îngrijită de Magda Ursache şi Petru Ursache (studiu introductiv). cu titlul: Destinul unei capodopere. Ediţie îngrijită. întruneşte calităţile unui omagiu exemplar. Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea. nr. 31 . 2001. Constanţa. 29. Iaşi. „Bucovina literară”. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle.prima investigare istorico-literară cvasi-completă a «biografiei» unei poezii eminesciene atât de controversate. (Politikon). „Adevărul literar şi artistic”. nr. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle. 27-28 (Junimea de ieri.. 527.. note şi prefaţă de Christina Zarifopol-Illias. GHEORGHE: Doina. 18-19 (Eminesciana). la prima ei audiţie. LUPU..

Consideraţii biografice şi istorico-literare emise pe baza schimbului epistolar dintre cei doi (din care se reproduc câteva scrisori. la Iaşi. 2000. 20 iun. 2000. p. Despre implicaţiile biografice şi istorico-literare ale acestei „excepţionale descoperiri”.La 30 ian. 28 iun. 2000. „România literară”. iun. Din ineditele apărute la Polirom (anul redactării: „1879”). 32 .E. „România literară”. ŢÂRLEA. de către: Silviu Lupescu. realizat de] Viorica Rusu. nr. directorul Editurii Polirom. CĂTĂLIN: Mare emoţie în lumea eminescologilor de ocazie..). „Adevărul literar şi artistic”. 2000. nr. Buc. „Cronica”. [1] cu F. aflat în păstrarea Luciei Erbiceanu.-Veronica Micle. Buc. nr. care urma să-l predea doamnei Grigoriu (corect: Grigorcea). 8-9). către Veronica Micle. nr. cu ocazia lansării volumului (15 iunie). Ultimul paragraf – un episod cu „iz” anecdotic petrecut cu prilejul lansării vol. nr. [1]. 22 iun. Ion Bogdan Lefter şi Nicolae Manolescu. 2 (Contrafort). Aici. de mai sus. 10 (Eveniment editorial). VASILE: Evenimentul literar al „Anului Eminescu”: cele 93 de scrisori (necunoscute) către Veronica Micle obligă la rescrierea biografiei marelui poet. nr.. 3. XXX: Volumul de corespondenţă inedită dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle. 25. 14-20 iun.. 27 (De prin reviste adunate.. 523.. 1. p. 3 (Paralele inegale). 2000. 93 de scrisori inedite ale lui Mihai Eminescu către Veronica Micle văd lumina tiparului. 2000. 6.. nepoata Veronicăi Micle şi soţia lui Vasile Grigorcea. cu o notă explicativă de Nicolae Manolescu.. „România literară”. 14-20 iun.. Opinii exprimate.. 2000. 6 iun. [Interviu cu.. p.-4 iul. [ZARIFOPOL-ILLIAS.. CHRISTINA]: După mai bine de un veac. Despre posesorii corespondenţei şi „odiseea” publicării ei. nr. 25. facs. A consemnat Viorica Rusu.. MIHĂIEŞ.. 23. Vezi şi: IANCU. şi foto Veronica Micle. pachetul de corespondenţă M... p. „Contemporanul”. 23. Buc. p. MIRCEA: Riţa-veveriţa reporteriţa. EMINESCU. 3. NICOLAE: Eminescu inedit! [Editorial]. Iaşi. p. „Adevărul literar şi artistic”. MIHAI: Scrisori ale lui. 2 şi facsimile. ambasadorul României la Londra. p... p. consemnează faptul că a văzut.. 521. MANOLESCU. 12-13 cu F.

2000.”.” CĂLINESCU.: „Pe muză nu fii (sic!) geloasă”. „Tipologizat” pe baza unei lecturi atente a corespondenţei amoroase cu Veronica Micle. Buc. MIHUŢ. nr. 528. sunt oglinda omului tragic Eminescu. p.. GEORGE: „Piatră a lui Sisif.. respectiv. 26 iul. în lumina corespondenţei cu Veronica Micle. Autorul îşi propune să probeze. POPESCU. pe temeiul unor citate din ambele segmente ale operei. Într-o „casetă” intitulată: În atenţia editorilor. real” şi relaţiile sale cu contemporanii. 7. p. Bacău.-1 aug. iul. MUNTEANU.. Ovidiu Papadima. [1]. 527. 7 (Corespondenţa Mihai Eminescu – Veronica Micle). 10 (Sub semnul controverselor). Z. 2000.. Analiza (con)textuală a corespondenţei dintre cei doi. 8-9 (Eseu). „Adevărul” (C. 15. în care poetul se referă explicit la condiţia sa de gazetar la „Timpul”. 6. 7. George Gană.-4 iul. nr. 19-25 iul. 9 (Cronica ediţiilor). nr. 2000. că: „Între creaţia lirică şi scrisul epistolar se stabileşte o osmoză perpetuă. 2000. nr. p. expresii şi stări afective face mereu palpabilă identitatea emiţătorului.. 33 ... 28. 11 (Insolite). 2000. „Un Eminescu uman. p. 18 iul.. 28 iun. 2000.: Un excepţional eveniment editorial. 29. iun. nr.. 7 (Proximităţi). 25. ŞTEFAN: Închipuieşte-ţi plastografie! „România literară”. „Cronica”. nr. iar transferul de imagini. Mircea Anghelescu. p. „Tomis”. p. AL. nr. Iaşi. „România literară”. Comentarii asupra schimbului de scrisori şi a conţinutului acestora. Ioana Pârvulescu) şi.. „Adevărul literar şi artistic”. în: „Observatorul cultural” (Paul Cornea. 8-9 (Eseu). nr.. ORNEA... pentru ediţia a doua. „Adevărul literar şi artistic”. iul. 2000. p. IOAN: Un act de cultură salutar. ARIADNA: Labirint. 2000. recenzenta face o serie de corective pentru acele lecţiuni rămase incerte ori obscure. CRISTIAN TUDOR: Eminescu – un personaj al lui Caragiale. p. Stănescu). Semnalează comentariile consacrate ediţiei. 25 iul. „Ateneu”. Acele scrisori adresate Veronicăi Micle. „România literară”. CAZIMIR. IOANA: „Şi tu citeşti scrisori din roase plisuri”.PÂRVULESCU.

în: „22”. 2.E. 2000 (Corneliu Fotea despre îngerită la M. 8 aug.: Corespondenţa lui Eminescu cu Veronica Micle şi câteva probleme de istorie literară. VIOREL: Marginalii muzicale la „Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit”. 530. Fereastra). Cluj. DAN C. Despre dragostea lor. 32. Lectura „romanului epistolar” M.. 2000. „România literară”. OLĂREANU. „Adevărul literar şi artistic”. „Dacia literară”. nr.. 5. 27 şi 28.: Scrisorile Eminescu – Veronica Micle. PARAVA. 1 aug. p. p.-iun. p.D. IOANA: Revista revistelor. CRISTIAN: O ediţie care provoacă multe semne de întrebare.. p. DAN: Feţele unui epistolar. 16-22 aug. 11 (Anul Eminescu). ŞERBAN C. p. 3.E.. ANDRONESCU. „Steaua”. „Adevărul literar şi artistic”. 9.Vezi şi: MIHĂILESCU. 14 (Apropo.. MĂLĂNCIOIU. VATAMANIUC. Alte publicaţii: Porto-Franco (Bălţi. 1*. ALEX.. 2000. nr. ian.). 2000... sept. D. CODRUŢ.. Iaşi. p. nr. apr. p.-Veronica Micle îi prilejuieşte deducţii privind natura relaţiei dintre cei doi. 2000. Focşani. Salonul literar. ŢÂRLEA. 10 (Cronica melancoliei). COSMA. 1. 2000. ? *v. „Convorbiri literare”.-Veronica Micle şi care subliniază procesul de „umanizare” a „zeului” (poetului) prin publicarea lor. 19 (Anul Eminescu). nr. Buc.. Constanţa. 2000. Prezentare generală a volumului. „Convorbiri literare”.: Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Iaşi. nov. 10. oct. MARIANA: Eminescu şi Veronica – personaje dostoievskiene. Iaşi. p. nr. nr. nr. „Tomis”. în lumina corespondenţei inedite. Buc. 2000. p..B. Basarabia) – interviu cu Z. ILEANA: Acum şi pururea în veci. MĂNUCĂ. „Ateneu”. 532. Bacău. nr. nr. COSTACHE: Eminul nostru iubit. ŞTEFĂNESCU..E. 1. 2001. în: „Contemporanul”. „Adevărul literar şi artistic”. Emin. nr. ian. ? 34 . 22 aug. p. CĂTĂLIN. Tabletă „afectivă” prilejuită de lectura scrisorilor de dragoste M. 2000... 2001. 25 (Eseu). 2000. Buc. 5 (Anul Eminescu). *LIVESCU. 11.

FAIFER. pe baza corespondenţei lor din vol. 2002). 2003. 11 (Eminescu sau dimensiunea românească a Fiinţei). re-compus din paginile de corespondenţă M. 13 febr. nr. 552. p. 1-4 (Atitudini). nr.. realizat de] Constantin Coroiu. 2001. 5. lipsă BAR (v.E. 1-5 (Atitudini). II. 5. nr.. apr. 1. „Scrisorile.. „Adevărul literar şi artistic”.. 551. CISTELECAN. 3. Iaşi.. p. Recenzie. MOTOC. 23 ian. DANIEL: Corespondenţa inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle. IV. reprezintă un atentat la imaginea poetului sublim. 37-39 (Eminescologia anului 2000). 3 dec. 2002. 5 (Cronici). p. O evaluare lucidă. Filigranul geniului.. Comentează un eseu publicat de Mircea Ţuglea în revista „Paradigma” (nr. nr. p. p. p. 2001. I-II. Eminescu – Veronica. p. SIMOTA. 2002. 1. Edit. „Adevărul literar şi artistic”. 78). apr. p. Cronica. 15 (Acul de busolă). nr. Ele sunt. SILVIU: „Mi s-a părut ireal chiar şi atunci când am avut în faţă facsimilele scrisorilor Eminescu – Veronica Micle”. nr. 4.” CRISTEA-ENACHE. de mai sus. Buc. 20 febr. p. LUPESCU. „Cronica”. ian... 7 (Paralele inegale).. Buc. nr.-Veronica Micle. iul. 645. nr. 3-4/ 2001)... nr... AL. 7.E. pe jumătate. CASSIAN MARIA: O dragoste împărtăşită. 5. 35 . Târgu Mureş. 1. a relaţiei dintre M. „Vatra”. dacă nu. „Cronica”. vrem-nu vrem. 6. O problemă de voyeurisme cultural. 16 ian. nr. iun.: Idilă cu Tropoţel şi Momoţel. 2002. nr. printr-o drastică umanizare a poetului. FLORIN: Pluta de naufragiu (Iaşi. ALGERIA: Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. p. 555. SPIRIDON. în: „Steaua”. Portretul moral – prea puţin măgulitor – al dramaturgului. „Afacerea” lui Eminescu. ian. nr. p. Iaşi. directorul Editurii Polirom. măcar rămân angajate într-un proces de lezmajestate. CASSIAN MARIA: Eminescu despre Caragiale. Vezi şi: FAIFER. SPIRIDON.. „Convorbiri literare”.. 1-5. demitizantă.*Nr.. p. p. „Tomis”. 556. Cuprinsul revistei pe anul 2001. pe tema corespondenţei inedite M... Sau. nr. NICOLAE: Efectul de real. III. ian. FLORIN: Umbrele unei legende. iun. 10 (Eminescu sau dimensiunea românească a Fiinţei). 2001. un deicid. I.-Veronica Micle. „Convorbiri literare”. 4. Eveniment sau nu?. [Interviu cu.E. O iubire pe două coloane. 2001. şi Veronica Micle. 2001. 6.

Caragiale. [16] p. 2001. *Făt-Frumos din lacrimă.: Public şi privat în eminescologie. Ilustrator: Valentin Tănase. ian. FIRAN. Mesaj cultural către orădeni de ing. 1964-2005.-febr. Eminescu şi Oradea. 2002. p. nr.cu ilustr. „Ramuri”. *BN-Bucureşti *Lieduri din creaţia contemporană românească.] Seso Hipparion. nr..L. – Veronica Micle – I. 132-133 (Convorbiri polemice). Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”. Corespondenţa lui Eminescu). nuanţări privind „triunghiul” M. univ. NICOLAE: Să dăm cu pâine în biografi! „Convorbiri literare”. p. mai ales. Eminescu 2000: interpretări celebre [din Fonoteca de aur a Radiodifuziunii: George Vraca. 2000. Iaşi. p. Şapte poeme trimise la Oradea în 1883. Emil Botta ş. mai. pornind de la art. Între exponatele reprezentative – şi „ediţia” de mai sus.]. 2003. apr. 64 p. cu accente critice. „Dacia literară”. 2004. p.E. ADRIAN: Demolarea miturilor. EUGEN: România la „Salonul de carte” parizian. Ediţie alcătuită şi îngrijită de prof. [Edit..] Casa Radio. p. Text prescurtat. color. Bucureşti. ClujNapoca. *POPESCU. Suceava. de mai sus. Cuvânt înainte de prof. 63 (Arca lui Noe). „Bucovina literară”. 1.-mart. Ediţie şi studii bibliografice de Constantin Mălinaş.: Curierul „Daciei literare”. *cf. „Ramuri”. rectificări şi. 4 CD-uri reunite în 2 volume. nr. [Edit. febr. Georgeta Ştefănescu Barnea. Oradea. 1-2. 11. Precizări. cu ilustr. univ. 2-3.] I-II**. Scurtă prezentare. formulate din punctul de vedere al eminescologului. 2004. nr. 4. 326. N. [vol. p. 2005. ediţia 22-27 martie 2002. Informaţie din presă COJOCARU. Doru 36 . Scrisul Românesc.. nr. Opinii tranşante referitoare la „statutul” corespondenţei M. 2000. Petru Filip. Iaşi. Leopoldina Bălănuţă. Iaşi. 26 (Editorial). Craiova. „Convorbiri literare”.-Veronica Micle. FLOREA: Destinul unei reviste. 5.E. [Corespondenţa Eminescu – Veronica Micle]. II 805 005 RED.GEORGESCU.a. 1. 2000. dar şi de la „consideraţiile apocaliptice de antropologie ori culturologie ale d-lui Aurelian Zisu” (din vol. GEORGESCU. 146-147 (Varia). Craiova.

(Ediţie bibliofilă). Suceava. nr. 10 (Păcatele limbii). Edit. Edit. p. Valeria Seciu. „Adevărul literar şi artistic”. p. GRAŢIAN: M. 5. Prut Internaţional. 2000. 184 p.. o colecţie conţinând recitări din opera poetului (Ion Caramitru. cu portr.Popovici. 1883. 44. Software Petar.Eminescu. p. CD-ul a fost realizat în cadrul proiectului „EMINESCU 2000” de către Petar Computers. „Crai nou”.. p. [Chişinău]. [CD-Rom]**. Facultatea de Muzică „Victor Giuleanu”). 37 . 43.. XVI. 1-7 nov.. 2001. I 806 685 *Opera completă. 10 (Cronici). Buc. Dan Nasta). RODICA: Despre un CD şi despre posibilele lui întrebuinţări lingvistice. *Lipsă BAR PĂUN. nr. mărturii despre Eminescu ale unor contemporani ai săi. Viena. 2000 (Universitatea „Spiru Haret”. 16 iun. bibliofilă realizată de Săluc Horvat. nr. cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naşterea poetului: 15 ianuarie 1850 – 15 ianuarie 2000]. ZAFIU. Eminescu – Literatura populară. I : Lieduri pe versuri de M. 2924. Fundaţiei „România de Mâine”. 24 apr. 11. [68] p. *Literatura populară. 2000. Botoşani. „România literară”. în colaborare cu Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” Ipoteşti. Bucureşti. [Ed. Reproduce textul publicat de Eminescu în Almanachul Societăţii Academice Social-Literare „România Jună”. La acestea se adaugă o cronologie eminesciană în text şi imagini. 8-14 nov. Universităţii de Nord. OCTAV: M. 2000. 2001. 341 p. JUCAN. *BN-Bucureşti Memento mori.. Bucureşti. [Coordonator ştiinţific: Dumitru Irimia]. 2000. sub egida Ministerului Culturii. *Lipsă BAR **Este vorba de un CD în componenţa căruia intră cele 16 volume ale „ediţiei Perpessicius”. Eminescu şi literatura populară. 2000. 564. Grai şi Suflet. nr. Baia Mare. *BN-Bucureşti **Vol. [Recenzie]. *Luceafărul.

[Iaşi]. Bucureşti. 400 p. *Lipsă BAR *Poezii. 2000. cu ilustr. 2000. cu portr. II 810 586 Poesii. 232 p. (Biblioteca revistei de cultură „13 Plus”). Bacău. (I). I 845 777 Poezia folclorică. Polirom. [Norcross]. I 794 245 *Poezii. [Cuvânt înainte de Petre Isachi]. 194 p. *BNR **Tipărite cu alfabet Braille. motive populare. 326 p.] I-II. 114 p. *Poezii. Cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Psyhelp. Bucureşti. Axa. [Edit. 63 p. [Botoşani]. Edit. pribegie îngrijită de Mircea Eliade. Ediţie îngrijită de Gellu Dorian*. *Lipsă BAR *Poezii. *Pe copertă – titlul: Lasă-ţi lumea. [2000]. 736 p. **Subintitulat: Basme. *Prilejuită de împlinirea a 150 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu (15 ianuarie 2000).. [vol. (II)**. Ediţie de Criterion. 2000.] Biodova. prelucrări. 2000 (Mari scriitori români). 2000. Prefaţă de Mircea Micu.] I-VI**. [vol. *Lipsă BAR 38 .Opera poetică. imitaţii. Curtea Veche. proverbe. Bucureşti. 2000. ilustr... [2000]. (Biblioteca Polirom). (Rânduri pentru suflet). Asociaţia Nevăzătorilor din România. [Ediţie îngrijită de Dumitru Irimia]. Elion. Bucureşti. II 793 345 Poezii: Antume : Ars amandi*.

cu portr. Bucureşti. Robea. CD-Rom multimedia. Articole polemice şi pamflete. ian. Criterion. II 793 725 Proză literară... Muzeul Literaturii Române. îngrijirea lor şi tabelul cronologic de Mihail M.O. 192 p. Comentate de D. II 800 843 *Şarpele. 28 (Printre cărţi). Iaşi. Coordonare şi cuvânt înainte [de] Alexandru Condeescu. prefaţă. Bucureşti. Ediţie îngrijită. Antologie. Vatamaniuc. Selecţia textelor. Emia. Fundaţia Culturală Libra şi Institutul de Tehnică de Calcul. note şi comentarii de D. Vestala.. 2000. (Carte şcolară). 2000. Ediţie îngrijită de Paulina Popa şi Nicolae Szekely. 371 p. [2000]. 280 p. 1. 2000. I 794 001 Poezii. 239 p. (Documente revelatorii). Bucureşti.. Saeculum I. II 793 829 Viaţa şi opera poetului/ The Poet’s Life and Literary Work. Muntenia. Muzeul Literaturii Române. 2000. Deva. prefaţă. 39 . [Norcross]. [2000]. Bucureşti. Vatamaniuc. 2000. Edit. Ediţie îngrijită de Oxana Busuioceanu şi Aurelia Dumitraşcu. 384 p. 271 p. Murăraşu. 2001. nr. Bucureşti. (Poesis). II 817 002 Scrieri politice. „Convorbiri literare”. Ediţie îngrijită şi prefaţată de D. *BN-Bucureşti Versuri lirice. ION: CD-Rom Eminescu. cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii. Cu un studiu comparatist de Romul Munteanu: Eminescu şi eternitatea discursului liric. când îl doare capul.Poezii şi proză. (Biblioteca Manuscriptum). 2000. II 793 865 Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională. cronologie de Simona Cioculescu. 752 p. I 317 250 BĂLU. Bucureşti. p. Cu o prefaţă de Romul Munteanu.

II 793 583 2001 Antologie şcolară Eminescu.. Poeme – Proze – Teatru – Publicistică. Cartea Moldovei. antologie. RADU: Eminescu pe CD-Rom. *Lipsă BAR Capodopere. 11. 4 (Trasee spirituale). Interviu cu... N. 544 p. 16 f. Coresi. [2001]. Mihai Cimpoi. Prefaţă: Zoe Dumitrescu-Buşulenga. 2001. note.MUNTEANU. 120 p.] Doina. 12. cred că ne îndreptăm spre un nou Romantism”. Zarafu. [Bucureşti]. *Lipsă BAR Cele mai frumoase pagini. 2000. Georgescu. Chişinău. Buc. II 804 397 *Basme. realizat de Radu Voinescu.. 2001. Cuvânt înainte de prof. 12-15 (Interviu). [Bucureşti]. nr. Josif Constantin Drăgan. 36 p. Prefaţă. ROMUL: „Judecând după literatura generaţiei tinere. 224 p. Vezi şi: VOINESCU. II 797 928 *Călin (file din poveste). dr. Buc. [Editor: Vasile Poenaru]. 176 p. 2001. Nu vi s-a părut o impietate faţă de cultul pentru carte în care aţi trăit?”. Fundaţia Europeană Drăgan. 2001. Ziaristica. p. Ager. Cuvânt înainte de Valeriu Râpeanu. Răspunde pe larg şi cu argumente întrebării: „Aţi redactat un studiu comparatist [Eminescu şi eternitatea discursului liric] pentru CD-Rom-ul despre Eminescu realizat de Fundaţia Libra anul trecut... Bucureşti. univ. II 807 177 40 . p. Fundaţiei „România de Mâine”. (Tezaur naţional). Edit. 2001. 2001. Bucureşti. 21 mart. 28 mart. cronologic de conf. Ediţie de Georgeta Mitran. Victor Crăciun. Introducere de acad. nr. Ediţie de G. dr. Bucureşti. 160 p. [Edit. [Ediţie omagială într-o viziune editorială de prof. univ.. „Luceafărul”. pl.. dr. „Luceafărul”.

nr. Bucureşti. ? *BN-Bucureşti Opera dramatică. p. 2003. 2001.*Eminescu. ION: Un „Dosar literar” al „Luceafărului”. 588. 50. Ager. PETRU: Interviu cu prof. Edit. N. 185-189 (Comentarii critice). Chişinău. tabel cronologic de conf. Buc. 336 p. Suceava. 2001. mart.. 2002. Litera. p. II 832 886 COROIU. CUBLEŞAN. „Bucovina literară”. dr. I 804 032 41 .. 9 oct. 2001. Răspunde şi unei întrebări referitoare la cele două ediţii critice – Doina (2000) şi Luceafărul – apărute sub îngrijirea sa şi a Magdei Ursache.-apr. (O carte pentru o seară). (Prolegomena).. [Prefaţă: D. Bucureşti. Bucureşti. *BCU-Cluj *La steaua. 3-4. nr.. GHEORGHE: Nemuritor şi rece. (Bibliografie şcolară). mart... 88 p. [Recenzie]. „Viaţa Românească”. 2002.] Timpul. p. p. 6 (Texte şi contexte). *Lipsă BAR Luceafărul. Studiu introductiv de Petru Ursache. 6.. 2002. A consemnat Gheorghe Lupu. 3-4. 3-5. Vatamaniuc]. nr. iun. Recenzie. Satu Mare. Georgescu. 3-4. dr. 348 p. Ediţie îngrijită de Magda Ursache şi Petru Ursache. Floarea Darurilor. nr. Lucrări originale. Vezi şi: LUPU. [Antologie şcolară]. „Bucovina literară”. (Tezaur naţional).. nr. Prefaţă. 2001. 20-21 (Eminesciana). Gunivas.-apr. Corespondenţă. antologie. „Poesis”.-apr. CONSTANTIN: Dosarul „Luceafărului”. 621 p. *Luceafărul şi alte poezii. p.. 2001. 160 p. „Adevărul literar şi artistic”. univ. p. *BN-Bucureşti *Fragmentarium. 2001. univ. mart. note. Iaşi. 2001. BUZAŞI. Suceava. URSACHE. Bucureşti. [Edit. Vestala. CONSTANTIN: Luceafărul.

Fragmente autobiografice. Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Iaşi. Ediţia a IIa. 64 p. [Tabel cronologic şi referinţe critice de Domnica Filimon]. 42 . Ilustraţii Bucureşti. *BN-Bucureşti *Făt-Frumos din Lacrimă.. 110 p. (Bibliografie şcolară. I 817 568 Eminescu şi copiii. Coresi.Poezii. Ediţie ilustrată de Vasile Socoliuc. Cartex 2000. 2002. Piteşti. Cermi. (Esenţe. Tabel cronologic de Jean Dumitraşcu. 2002. Argeş-Press. ALLFA. 13). (Micul Prinţ). 224 p. *BJ-Argeş Versuri alese. 127 p. Bucureşti. Bucureşti.. [2001]. I 807 034 *Poezii. cu ilustr. Gunivas. *BCU-Cluj *Şi când gândesc la viaţa-mi. 48 p. Porţile I 817 661 *Epigonii. I 804 244 2002 Basme. 271 p. Bucureşti. Iaşi. ? p. Antologie şi cuvânt înainte de acad. Confesiuni. 2002. Corint. (Carte şcolară ilustrată). Chişinău. 2002. *BN-Bucureşti Făt-Frumos din lacrimă. [2002]. 2001. 2001. 12). + CDRom (Radio-Prichindel. Casa Radio. Ediţie îngrijită de Boris Crăciun. Societatea Română de Radiodifuziune). Jurnal. de Elena Drăgulelei Dumitru. 168 p. În proză şi în versuri. (Scriitori clasici). [Bucureşti]. Clasici români. Orientului. 759 p. [2001]. [Adaptare radiofonică de Mircea Ştefănescu].

Cartea Moldovei. 272 p. Ediţie critică Georgescu. II 818 480 Poezii. [Bucureşti]. [Ilustraţii de Lucian Săcrieru]. [Bucureşti]. 2002. *BN-Bucureşti *Geniu pustiu. apr.. [2002]. 817 479 Poezii.II 818 169 *Luceafărul. [2002]. II. 2002. în perspectiva apariţiei ediţiei. Emia. Poeziile şi poemele filosofice. Vol. 344 p.. 3 vol. II 807 360 Poezii. Iaşi. 21 cu ilustr. Floare Albastră. Poeziile şi poemele de dragoste. [vol. 43 .: I. [Deva]. Ediţia a II-a. Explică. 258 p. (Poesis). XX. Chişinău.] I-III. ? p. 2002. principiile şi criteriile pe care le-a avut în vedere la ordonarea tematică a poeziilor. Prefaţă de Dan Mănucă. 32 p. 384 p. Istros. „Cronica”. III. 4. Herra. Tehnopress. Proză literară. PETRU: Ediţie tematică a operei poetice eminesciene. Brăila. Cu o prefaţă de Romul Munteanu. Ilustraţii de Eudochia Zavtur. Lucman.. (Tezaur). (Biblioteca copiilor). 2002. 124 p. Poezii.: Îngerul. Iaşi. I: Satire. p. 192 p. Bucureşti. Ediţie tematică de Petru Zugun. îngrijită de Paulina Popa şi Nicolae Szekely. *Lipsă BAR *Luceafărul. 271 p. (Biblioteca şcolarului). sinoptică de N. Poeziile şi poemele naţionale. 2002. de Iurie Matei (Arheologia spiritului). [Bucureşti]. I 824 159 ZUGUN. *Lipsă BAR Opera poetică.156 p. Litera Internaţional. [Editor Lucian Borleanu]. Ediţie şi nota editorului: Zamfir Bălan. 2002. [2002]. nr.

Vatamaniuc”. Vatamaniuc.. Craiova. s. [Edit. [2002]. tabel cronologic.n. Piteşti. fiecare. Inedite publicaţii. Antume. 2002. Ediţie critică de Alexandru Spânu. Corespondenţă. note şi comentarii de D. 40 p.] Minerva. Postume (1866-1876). Traduceri literare. Cu ilustraţii de I. [vol. *Lipsă BAR *Luceafărul. Introducere de Tudor Arghezi. Publicistică..] Scrisul 44 . [Bucureşti]. I 806 817 2003 *Integrala poetică. Râmnicu-Vâlcea. I 812 109 PISTOL. 2003. Proză literară. II. 22. cu ilustraţii. Antologie comentată. Cârmu. Vestala. Ediţie. PETRU: Eminescu – ediţie nouă. reconstituiri şi autonomizări. Ediţie bibliofilă de Ion Iliescu. 319 p.] Fortuna. 324 p. Bucureşti. coroborată cu ediţiile din ultimii ani. nr. 2002. *Lipsă BAR *Luceafărul. IV. Românesc. Tritonic. îngrijite de D. Ediţia [a 5-a] îngrijită şi tabel cronologic de Liviu Petreanu. *BCU-Timişoara *Mihai Eminescu. 2003. [vol. 17. a câte 575 p. [Edit.I 806 673 Proză filozofică şi fantastică. (Bibliografie şcolară). 5 vol. I. Nota editorului: „Versiunea a avut la bază ediţia Perpessicius. febr. Ediţie [liliput] îngrijită de Ion Soare. Antumele. III. Timişoara. 2003. p. Poeme originale de inspiraţie folclorică. cu ilustr. 309 p. „Argeş”. III. I 824 167 Scrieri esenţiale. Postume (1877-1887). II. [Edit. Bucureşti. Litera Internaţional. Poezii postume. Coordonatori: Dan Vidraşcu şi Anatol Vidraşcu. 2003 (Clasicii români comentaţi).] I-IV. IV. Eurostampa. 2003 (Biblioteca pentru toţi). Poeziile antume.] I-V: I. Bucureşti. V.

„România literară”. Lecturi la zi). 2003. Bucureşti. II 823 835 MĂGURĂ. Bucureşti. [Piatra Neamţ]. „Aşa cum este prezentată în această antologie. nr. Cluj-Napoca. Crigarux. 2003. 2004.] Eikon. Ediţie de Fabian Anton. 2004. Caietul vienez şi alte poezii. nr.BN-Bucureşti Ortodoxia. Mitropolitul Banatului. p. Piteşti. (Clasicii literaturii române). CĂTĂLIN: Surpriza necunoscutului. CONSTANTIN: Eminescu: relaţia cu teologia. I 831 646 SPÎNU. p. Texte comentate de Maria Arnăutu pentru elevii de gimnaziu şi de liceu. p. SIMUŢ. 6 cu F. ian. 17.. Cuvânt înainte de Nicolae Corneanu. „Argeş”. II 839 619 Poezie şi proză. studiu introductiv. 1. [2003]. dec. ION: Nebuloasa manuscriselor eminesciene. Icar. Audiobook. 2004. [Ilustraţii de Aurelian Popovici]. nr. 2004. 1 (Literatură. nr. Reconstituite de Petru Creţia. 2003.. p. Ediţie critică.. 80-81 (Eveniment). CRISTIAN: Chestiunea bisericească. CONSTANTIN. 7-13 iul. 12. 64 p. note şi comentarii de Cristian Livescu.. alese de Mircea Cărtărescu şi rostite de Adrian Pintea. Bucureşti. nr. [Edit. 144 p.” CUBLEŞAN. 17-23 mart. 2003. Poemele Ondinei. 26. Selecţie şi postfaţă de Mircea Tomuş. ortodoxia lui Eminescu este cam alunecoasă şi inconsistentă. 10. Lecturi la zi). 45 . 159 p. + CD-Rom (Biblioteca de poezie românească). „Tomis”. p. Prezentare – din „perspectiva” propusă de Petru Creţia. Poeme necunoscute. (Patrimoniu). „România literară”. ALINA: Audiobook – Eminescu. „România literară”. Noul Orfeu. I 818 261 Poezii. 5-11 mai. 11 cu ilustr. Casa Radio. 13 (Cronica ediţiilor). 205 p. 4 (Literatură. 224 p. 2004. (Lirica esenţială).

Cartex 2000. 142 p. (Bibliografie şcolară. 2003. *Lipsă BAR Viaţa culturală românească (1870-1889). 11 ian. evocări. 2003. bibliografie selectivă. Sărmanul Dionis. Ediţie îngrijită de Florea Firan. Cronologie. texte şi comentarii de D. Mihai Eminescu – Nichita Stănescu. Geniu pustiu. [Timişoara]. 2003.] Libertas. Scrisul Românesc. TEODOR: Eminescu despre viaţa culturală românească din epoca sa. (Lirica esenţială. I 817 567 *Poezii. 2003. 2003. Vestala. (Cartea şcolarului). p. „Adevărul literar şi artistic”.I 824 168 Poezii. (Biblioteca elevului). 2003. Buc. nr. 2003. 92 p. fragmente critice. Bucureşti. prefaţă. Selecţie şi postfaţă de Mircea Tomuş. mărturii. Bucureşti. Lipsa BAR Sărmanul Dionis*. Vatamaniuc. La aniversară. Craiova. 323 p. mărire şi amor. 2003. de Ion Creangă. 1). Bucureşti. I 840 200 *Unde suntem. [În viziunea jurnalistului M. 175 p. Niculescu. cu ilustr. 224 p. [Edit. Aur. II 823 693 Poezii. Edit. 4 (Cronici). 304 p.. Eminescu]. I 827 616 VÂRGOLICI. *BN-Bucureşti Proză. Bucureşti. Cezara. Făt-Frumos din lacrimă. Clasici români. Bucureşti. Corint. 750. 46 .. *Tipărită – inversat – împreună cu: Amintiri din copilărie. 105 p. Noul Orfeu. Cernăuţi. 62 p. Ediţie. 2005. Culegere şi prefaţă de Constantin Manolache. 34). II 832 069 *Proză. (Clasicii români comentaţi). ? p. Excelsior Art.

2004 Basme. [Ediţie îngrijită de Alina Hucai]. Iaşi, Sedcom Libris, 2004, 222 p. II 832 173 Făt-Frumos din lacrimă. Ilustraţii de Elena Drăgulelei Dumitru. [Bucureşti], Allfa, [2004], 64 p. cu ilustr. (Micul Prinţ). I 831 618 Gramatica sanscrită. În versiunea lui Mihai Eminescu, [după: Kritische Grammatik der Sanskrita-Sprache, de Franz Bopp]. [Coordonator: George Anca]. Caietul I. [Editor: Vlad Şovărel]. Târgovişte, Bibliotheca, 2004, 2004, LXXVI, 96 p. I 840 171 La mijloc de codru... [Selecţia textelor de Gheorghe Jurma]*. [Ilustraţii: Ligia Macovei, Elena Boariu Opriş, Pavel Botezatu...]. Ediţia a II-a. Reşiţa, Timpul, 2004, 40 p. cu ilustr. color. *Lucrare apărută cu ocazia a 115 ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Realizată după ediţia: Perpessicius, Opere, vol. I-IV, 1939-1952 şi Opere alese, vol. I-III, 19641965. I 831 920 *Luceafărul. Grafica: Constantin Ungureanu. Suceava, Accent Print, 2004, 44 p. *Lipsă BAR Luceafărul. Ediţie, note, studiu introductiv, tabel cronologic, teste de Ion Pachia Tatomirescu. Timişoara, [Edit.] Aethicus, 2004, 220 p. (Biblioteca absolventului: 16 + 1… autori canonici). I 827 914 Manuscrisele Mihai Eminescu. [Introducere la miracolul eminescian (fragmente), de Constantin Noica ; Manuscrisele lui Mihai Eminescu, de Gabriel Ştrempel ; plan editorial de Gabriela Dumitrescu]*. Vol. I; II, 1-2; III; IV, 1-2; V-VIII; IX,1-2; X,1-2; XI,1-2; XII,1-2; XIII, 1-2 ; XIV. Ediţie coordonată [şi cuvânt înainte] de Eugen Simion. Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2004-2007, 14 vol. leg. + 11 CD-Rom-uri.
*Ediţie facsimilată

după caietele manuscrise ale poetului.

47

Titlurile speciale ale volumelor, pe ultima pagină nenumerotată din fiecare volum. Vol. II(1-2)-VI au apărut la Edit. Academiei Române şi Edit. Enciclopedică, Bucureşti. Vol. VII – apărut la Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Biblioteca Academiei Române şi Edit. Enciclopedică. Vol. VIII-XIV au apărut la Biblioteca Academiei Române şi Edit. Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă. III 833 450 XXX: Un grandios monument. „Argeş”, Piteşti, 2005, nr. 1, ian., p. [1]. SIMION, EUGEN: Manuscrisele lui Eminescu. „Pro Saeculum”, Focşani, 2005, nr. 2, mart. SIMUŢ, ION: Manuscrisele eminesciene în facsimil. „România literară”, 2005, nr. 15, 1-7 iun., p. 13 (Istorie literară). * Icoane din Bucovina, [de] Mihai Eminescu şi K.E. Franzos, texte alese şi comentate de Ion Filipciuc, trad. din limba germană de Aristarh Cucu. Câmpulung (Bucovina), Biblioteca „Mioriţa”, 2004, 148 p. *Lipsă BAR *Pagini alese. Constanţa, Steaua Nordului, 2004, 175 p. *Lipsă BAR Poesii. Ediţie critică sinoptică, cu formele şi punctuaţia autorului de N. Georgescu. [Bucureşti], Floare Albastră, [2004], 368 p. cu portr. II 833 804 *Poesii. [Pref.: Titu Maiorescu]**. Bucureşti, Semne, 2004, 308 p. *BN-Bucureşti **Ed. facsimilată. Reproduce ediţia: Poesii. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1884. *Poezii. Bucureşti, Artprint, 2004. *BN-Bucureşti

48

Poezii. [Selecţie realizată de Rodica Diaconu]. Bucureşti, Eminescu, 2004, 120 p. (Biblioteca Eminescu). II 832 086 Poezii. Text ales şi fragmente critice de Perpessicius. Volum îngrijit şi cronologie de D. Vatamaniuc. Bucureşti, Edit. Institutului Cultural Român, 2004, XXIII, 268 p. (Cărţile civilizaţiei româneşti. Lecturi esenţiale). II 832 092 Poezii. Iaşi, Sedcom Libris, 2004, 202 p. II 832 438 Proză literară. [Selecţie realizată de Bucureşti, Eminescu, 2004, 104 p. (Biblioteca Eminescu). Rodica Diaconu].

II 832 094 Ştefane, Măria Ta! Antologie, prefaţă şi notă asupra ediţiei Tudor Georgescu. Bucureşti, Scara, 2004, 127 p. (Antologie). II 832 598

2005 *Literatura populară. Ed. a II-a, revăzută. Botoşani, Axa, 2005. *BN-Bucureşti *Poezii. Braşov, Edit. Dealul Melcilor, 2005. *Lipsă BAR *Poezii. Bucureşti, Cartex 2000, 2005. *BN-Bucureşti Poezii. [Bucureşti], Corint Junior, [2005], 142 p. (Bibliografie şcolară. Clasici români. Best seller junior). I 839 799

49

Poezii. Postfaţă, tabel cronologic, referinţă critică (!) de Aureliu Goci. [Editor: Fănica Alecu-Cocineanu]. Bucureşti, Exigent, [2005], 336 p. (Maeştrii literaturii române, 1). I 845 826 Poezii. Tabel biobibliografic, prefaţă, note şi aprecieri critice: Gheorghe Lăzărescu. Bucureşti, Edit. Niculescu, 2005, 255 p. cu ilustr. (Biblioteca elevului, 1). I 315 556 Poezii. Antologie, prefaţă, şi referinţe critice de Aureliu Goci. Bucureşti, 100+1 Gramar, 2005, 382 p. (Pagini alese. Literatura română). I 845 801 *Poezii, [vol.] I-II. Antologie, tabel cronologic şi indici de A.Gh. Olteanu. Prefaţă: George Gană. Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2005. *Lipsă BAR *Poezii. Chişinău, Gunivas, 2001, 759 p. *BCU-Cluj *Poezii. Cluj-Napoca, [Edit.] Dacia, 2005, 164 p. (Didactica. Biblioteca elevului, 2). *Lipsă BAR Poezii. Ediţie alcătuită de Mircea Coloşenco. Iaşi, Opera Magna, 2005, 373 p. (Biblioteca Bârladul). II 319 756 Poezii. Ediţie îngrijită de Corina Olimpia Negură. Iaşi, PIM, 2005, 142 p. I 845 407 *Proză literară. Chişinău, Cartea Moldovei, 2005, 248 p. *Lipsă BAR *Proză. Cluj-Napoca, [Edit.] Dacia, 2005, 172 p. (Didactica. Biblioteca elevului, 1).

50

*Lipsă BAR Sonete. [Ilustraţii de Iulia Morcov]. [Ediţie bibliofilă]. [Bucureşti, Monitorul Oficial, 2005]. – 57 p. cu ilustr. II 838 114 Sonete. [Ilustraţii de Stancu Monitorul Oficial, 2005], 57 p. cu ilustr. Eduard]. [Ediţie bibliofilă]. [Bucureşti,

II 838 115 Sonete. [Ilustraţii de Elena Dogaru]. [Ediţie bibliofilă]. [Bucureşti, Monitorul Oficial, 2005], 57 p. cu ilustr. II 838 116 Sonete. [Ilustraţii de Mircea Spătaru]. [Ediţie bibliofilă]. [Bucureşti, Monitorul Oficial, 2005], 57 p.cu ilustr. II 838 117 Sonete. [Ilustraţii de Roxana Gibescu]. [Ediţie bibliofilă]. [Bucureşti, Monitorul Oficial, 2005], 57 p. cu ilustr. II 838 118 Sonete. [Ilustraţii de Carla Duschka]. [Ediţie bibliofilă]. [Bucureşti, Monitorul Oficial, 2005], 57 p. cu ilustr. II 838 119 Sonete. [Ilustraţii de Gabriel Isac]. [Ediţie bibliofilă]. [Bucureşti, Monitorul Oficial, 2005], 57 p. cu ilustr. II 838 120 Sonete. [Ilustraţii de Cristina Moise]. [Ediţie bibliofilă]. [Bucureşti, Monitorul Oficial, 2005], 57 p. cu ilustr. II 838 121 Sonete. [Ilustraţii de Nicolas Papagheorghe]. bibliofilă]. [Bucureşti, Monitorul Oficial, 2005], 57 p. cu ilustr. [Ediţie

51

[Ediţie bibliofilă]. [Bucureşti. Monitorul Oficial. [Ilustraţii de Raluca Preda]. [Ediţie bibliofilă]. II 838 128 Sonete. 2005]. 57 p. 2005]. [Ilustraţii de Ion Stendl]. II 838 123 Sonete. II 838 130 Sonete. 2005]. 2005]. [Ediţie bibliofilă]. [Ilustraţii de Cristina Koszti].II 838 122 Sonete. Delamare]. 61 p. [Bucureşti. II 838 126 Sonete. cu ilustr. cu ilustr. Monitorul Oficial. [Ediţie II 838 125 Sonete. [Bucureşti. II 838 129 Sonete. 2005]. cu ilustr. [Ediţie bibliofilă]. [Bucureşti. [Ediţie bibliofilă]. 61 p. Monitorul Oficial. [Bucureşti. 2005]. II 838 124 Sonete. Monitorul Oficial. 2005]. 61 p. [Bucureşti. Monitorul Oficial. [Ilustraţii de Ion Atanasiu bibliofilă]. [Ilustraţii de Mihaela Clocoţan]. cu ilustr. 57 p. 61 p. cu ilustr. 52 . [Ediţie bibliofilă]. [Ilustraţii de Maia Şadmanova]. cu ilustr. [Ilustraţii de Silvana Hristea]. [Ediţie bibliofilă]. Monitorul Oficial. [Bucureşti. 2005]. II 838 127 Sonete. 57 p. Monitorul Oficial. Monitorul Oficial. [Bucureşti. [Ediţie bibliofilă]. ilustr. 2005]. 61 p. [Ilustraţii de Iulia Costache]. 57 p. cu ilustr. [Ilustraţii de Maria Marin]. Monitorul Oficial. cu ilustr. [Bucureşti.

Monitorul Oficial. 61 p. [Bucureşti. cu ilustr. Monitorul Oficial. [Ilustraţii de Cristina Manea]. 61 p. 61 p. [Ediţie bibliofilă]. [Ediţie bibliofilă]. II 838 139 Sonete. cu ilustr. cu ilustr. cu ilustr. [Bucureşti. [Ediţie Monitorul Oficial. 2005]. 61 p. 2005]. [Bucureşti. [Ediţie bibliofilă]. [Ediţie bibliofilă]. [Ediţie bibliofilă]. II 838 136 Sonete. [Bucureşti. bibliofilă]. 2005]. 2005]. Monitorul Oficial. [Ediţie bibliofilă]. Monitorul Oficial. [Ilustraţii de Teodora Stendl]. [Bucureşti. [Ilustraţii de Mircia Dumitrescu]. 2005]. II 838 137 Sonete.II 838 131 Sonete. II 838 132 Sonete. II 838 138 Sonete. II 838 133 Sonete. [Ediţie 53 . II 838 135 Sonete. [Ilustraţii de Alexandra Darie]. II 838 134 Sonete. Monitorul Oficial. [Ilustraţii de Tudor Leşanu]. bibliofilă].cu ilustr. 61 p. Monitorul Oficial. [Ilustraţii de Orbán Anna-Maria]. 61 p. 2005]. Monitorul Oficial. [Ilustraţii de Cristian Ţârdel]. [Bucureşti. cu ilustr. cu ilustr. 2005]. Monitorul Oficial. [Ilustraţii de Oana Bârleanu]. [Bucureşti. 2005]. cu ilustr. cu ilustr. [Bucureşti. 61 p. 61 p. [Ilustraţii de Constantin Baciu]. 2005]. [Bucureşti. [Ediţie bibliofilă]. 61 p.

II 838 143 Sonete. 57 p. 2005]. 2005]. II 838 145 Sonete. Monitorul Oficial. 2005]. [Ediţie bibliofilă]. 57 p. II 838 141 Sonete. 2005]. [Ilustraţii de Carmen Apetrei]. ilustr.II 838 140 Sonete. [Bucureşti. Monitorul Oficial. [Bucureşti. 2005]. 57 p. [Ilustraţii de Cristina Molnar]. Monitorul Oficial. [Bucureşti : Monitorul Oficial. Monitorul Oficial. cu ilustr. Monitorul Oficial.cu ilustr. II 838 148 Sonete. cu ilustr. [Bucureşti. 2005]. cu ilustr. 57 p. cu ilustr. [Ilustraţii de Mihai Ilie]. 54 . cu ilustr. [Ediţie bibliofilă]. 57 p. [Bucureşti. ilustr. [Ilustraţii de Andrei Mâşcă]. 57 p. cu ilustr. [Ediţie bibliofilă]. II 838 142 Sonete. [Bucureşti. 2005]. [Ediţie bibliofilă]. [Bucureşti. II 838 146 Sonete. [Ilustraţii de Adina Iancu]. [Bucureşti. [Ediţie bibliofilă]. Monitorul Oficial. [Ilustraţii de Florin Stoiciu]. [Ediţie bibliofilă]. II 838 144 Sonete. II 838 147 Sonete. [Ediţie bibliofilă]. Monitorul Oficial. [ Ediţie bibliofilă]. 57 p. 61 p. [Bucureşti. 2005]. [Ediţie bibliofilă]. [Ilustraţii de Lucia Dumitrescu]. [Ilustraţii de Corina Marin]. Monitorul Oficial. 2005]. 57 p. [Ilustraţii de Niculae Alexandru].

. 2005. [Ediţie bibliofilă]. [Ilustraţii de Laurenţiu Baltă]. [Ilustraţii de Catinca Nicoară]. 2005]. 2005]. 217 p. 2005]. II 838 154 *Trecut-au anii. 2005]. cu ilustr. [Ediţie bibliofilă]. 57 p. *Lipsă BAR *Fata-n grădina de aur.. 57 p. 57 p. Porto-Franco. Durata înregistrării: 72’14”. Monitorul Oficial. cu ilustr. 55 . La clarinet: Aurelian Octav Popa.II 838 149 Sonete. Recită: Valeria Seciu. II 838 153 Sonete. Bucureşti. îngrijită şi cu o prefaţă de Hristu Cândroveanu. Versiune în grai aromân de Ionel Zeana. Bucureşti. [Bucureşti. [Bucureşti]. Antologie. [Ilustraţii de Mihai Mihail]. Monitorul Oficial. cu ilustr. Monitorul Oficial. *BJ-Argeş Ediţii în aromână *Poezii. Ion Caramitru. prefaţă şi note de Ioan Şerb. Monitorul Oficial. [Bucureşti. Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”. Societatea Română de Radiodifuziune. cu ilustr. Edit. 57 p. Foto: Marcel Baciu. [Coperta de Dumitru Verdeş]. [Ilustraţii de Ovidiu Croitoru]. [Bucureşti. [Ediţie bibliofilă]. Grai şi suflet – Cultura Naţională. 2005]. 1997. Ed. Ovidiu Iuliu Moldovan. Text stabilit de Aurelia Rusu. [Bucureşti. [Ediţie bibliofilă]. 1992. Monitorul Oficial. După Mihai Eminescu. II 838 150 Sonete. CD-Rom. II 838 152 Sonete. [Bucureşti. cu ilustr. Galaţi. 57 p. [Ilustraţii de Bogdan Vornicu]. II 838 151 Sonete.

(Cărţile copilăriei.]. Mihai Eminescu. Doina Marin. Filimon. Edit. 2004.. *Clasici ai literaturii române: poveşti şi povestiri pentru şcolari. de Ştefan Andronic. Ediţie îngrijită de Ioana Andrei. Odobescu. pe versuri de M. Mihai Eminescu.I. *Lipsă BAR *Din poveştile de aur ale românilor. cu ilustr.]. Vasile Alecsandri. Ion Creangă. *Lipsă BAR *Basme româneşti.].E.. [1996?].. *BN-Bucureşti 56 . Al. Bucureşti. 147 p.. 256 p. IONEL: Cântece şi coruri religioase şi laice pentru copii şi tineret [fără acomp. *Lipsă BAR POPESCU. Caransebeş–Reşiţa. Z. 165 p. Bibliografie şcolară completă. [Basme de Mihai Eminescu. N. [Vasile Alecsandri. 2003. Dram Art XXI. Cuprinde şi melodia: Rugăciune (Crăiasă alegându-te). 1998. 240 p. Iaşi. Iaşi. Mihai Eminescu. Bucureşti... 1997. [Petre Ispirescu.. Flamingo GD. Sedcom Libris. 192 p. *Lipsă BAR *Făt-Frumos din lacrimă şi Pasărea măiastră.Conţine basme de Vasile Alecsandri.]. Banatica.. (Cărţile copilăriei). Ion Creangă. [de] Petre Ispirescu. Petre Ispirescu. clasele V-VI). Ion Creangă. Mihai Eminescu. Antologie şi studiu introductiv [de] prof.

X.[ionis] Bubani. de Ştefan Luchian (Junimea de ieri. Përkth. 2000. 2000. p. 2000 (v. CONSTANTIN: Armenii despre Eminescu. Iorga. Edit.] Toena. Redactor: Mihaela Deşliu. la poezia Lacul. 78 p.: D.Tirana. [Cu un cuvânt înainte de N. Traducător: Sevda Kostova. 2003. ilustr. Grillo. 2003. Bucureşti. p. [Edit.] Toena. Siruni. 2003. 2000. Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani. 39 Armeană *Poezii. II. *Reeditare: v. Cărţi consacrate lui Eminescu).: O. cu ilustr. Text paralel în limbile română şi armeană. 1. Honterus. Pikt. Copertă şi desene: Liuben Paşculski. Pe cop. cu ilustr. nr.Dj.: Eminescu văzut de armeni. Bucureşti. Ararat. Honterus.] Ararat. IV: F. Pe baza textelor semnate de N. şi cap. Donaţia Ion C. *Catalogul Fondului documentar Eminescu. Menţionează şi vol. 1. Tirana. Bulgară Stihove [Versuri]. p. Bucureşti. Red. *Catalogul Fondului documentar Eminescu. Donaţia Ion C. 25-26 cu un portr. Traducerea în limba armeană şi un studiu asupra poetului de H. [Edit. şi 4 f.t: Temistokli Çule. [Edit. BCU-Cluj CUBLEŞAN. Dj. II. Rogojanu. 57 . Përkh. Rogojanu. Ediţie îngrijită şi texte selectate de Fabian Anton. 32 p. Siruni]. Iorga şi H. Iaşi. Partea a II-a (1939-1989). 1 mart. Jorgoni. Ararat]. (Comunitatea „Bratsvo” a bulgarilor din România). Ligori. 256 p. 1091. 232 p. Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani. OPERE XVII. 35 Princi i bukur prej pikës së lotit [Făt-Frumos din lacrimă]. Junimea de azi). [Tip. Red.: Dh. I: ilustr.: P.. etj. 2000. Pe cop. „Dacia literară”. poz.EDIŢII ÎN LIMBI STRĂINE 1990-2005 Albaneză *Poezi.

Criticilor mei. 41 . Za slovata vi nehaâ… []. 71 . 64. Popescu.12. Krasiv kato dnešniâ den ! [Frumoasă-i…]. Tajnite na noŝta []. 1990. Ako se sluči dnenem… []. 86.13. Melancolie. p. Nad moreto []. Cărţile. 52. 7. Ezeroto [Lacul]. p. Kalin [Călin]. p. Chişinău.44 . poezii şi proză literară. p. p. Cuprinde: 65 de titluri de poezie şi 4 de proză: Făt-Frumos din lacrimă.46. Ptičkite za s˝n se gotvât [Somnoroase păsărele]. *Lipsă BAR Ebraică [Poezii alese. 82. Kolko korabi []. Ce suflet trist. Ce te legeni. Da bih imal… [De-aş avea…]. p. 50. 78.29. Kogato si pomislâ []. p. 65. 62. p. Sărmanul Dionis. Sonet (Trecut-au anii). Gorski šepot []. Ilustraţia copertei: Sari Rudnik]. Kamadeva [Kamadeva]. IX.1. [Despre traducătoare]. p. p. Suhoto listo []. Zvezdi treptât []. 36. Cuprinde: Introducere. Revedere. p. Traducere şi postfaţă de Feng Zhichen. Otmina lybovta []. p. p. 67. semnată. p. I 798706 Chineză *Mihai Eminescu. p. Prefaţă şi traducere de Ahuva Bat-Hana.7. Despărţire. Coborârea apelor. 66. p. 2003. Obiknal skrito []. [Text paralel]. 84. Şi dacă ramuri…. p. Tolkoz d˝lgo vreme… [Trecut-au anii…]. 90. Cu penetul ca sideful.32 . V˝v zelenata gora [].69 .73 .15. Angel pazitel [Înger de pază]. 27. La (sic!) fereastra despre mare. 68. Dvanajset udrâ veče… []. Edit. Sreŝa [].39 . I ako… [Şi dacă…]. Carkinâta ot prikazkite []. Tel-Aviv.31.25. Život [Viaţa]. 56. p. p. p.68. p. S˝s sedefena okraska… []. K˝de si ti? [De ce nu-mi vii?]. [Text paralel român-englez]. p. II 743968 Engleză Lacul – The Forest Pool. V.10. Ne iskam drugo az []. Kato momče []. p. Vignetele: Mihai 58 . Prefaţă de Danzeng (Tensing). 94 p. 60. codrule. p.43.8.45. 3 . p. Din noaptea….75. 70 . English version by Corneliu M. p. p.11. 76. p. Coperta şi ilustraţiile: Gabriel Decebal Cojoc.Cuprinde: Prefaţă. Ârkata luna [Peste vârfuri]. Kakva duša… []. Hiperion [Luceafărul]. Scrisoarea I. Luceafărul.5. La aniversară şi Geniu pustiu. 14. Sred učiliŝata []. 16. Nas uči ni edin i s˝ŝ učtel [].37. p.9 . p. Mihai Geleleţu (Redacţia revistei „Luceafărul bulgar”). p. 12. p. p. Machbaroth Lesifrut (Caiete literare). p.

1885. 24. Cuza” University]. p. cu ilustr. XIX]. 1990. Kurt W. Prince Handsome – The Tear-Begotten (Făt-Frumos din lacrimă). [Ioan Vestimie] (Moartea lui Ioan Vestimie). [Proză filosofică. 1991”. [Fragment] [„După această întâmplare minunată…”]. A Winter Night’s Dream (Visul unei nopţi de iarnă). 32. 3* (The Romanians in World History. April 25. 307 p. Dr. [Text paralel în limbile engleză şi thai]. – titlul: Thai-Romanian cultural night. „Al. 1991. Edited by Kurt W. Series coordonated by Gh. 193. 1990. Minerva. Edit. O. 188. *BN-Bucureşti Poezii de… Ediţie bilingvă/ Poems of… Bilingual edition. Odă (în metru antic)/ Ode (In Ancient Meter). *Selected works of Ion Creangă and Mihai Eminescu. Poezii. XIX. 142 p. Johnston. Translated by Ioan Giurgea. Cuprinde: Kurt W. datată: „Iaşi. 16. Caesara (Cezara). 181. 141. 28. Iaşi. ediţia II Maiorescu. Treptow.. Sara pe deal/ Eve on the Hill. 53. Corneliu. New York. The Avatars of Pharaoh Tlà (Avatarii faraonului Tlà).C. Traducere de…]. Tasso-n Scoţia). 64. Sylvia Pankhurst and I. 196. Cuza” University Press. 44 p. 52. 138. 1992. *BCU-Cluj **Pe cop. 45. 11.A. I. 59. 20.. With Artwork by Ioana Lupuşoru. Preface. II 725139 *Poems**. Bangkok. cu F. [An indian Tale] (Poveste indică). Treptow. Mihai Eminescu: Chronology of important Dates. alb-negru. A burn-out Genius. Archaeus (Archaeus). Romania – June. Iaşi. 85.O. 1991. Treptow. I. 146. Eminescu’s Recognition in English. Translations by Petre Grimm. Pradipat Poetry Press. 179. [„Al. Poor Dionis (Sărmanul Dionis). 17. Împărat şi proletar/ Emperor and Proletarian. Singurătate/ Solitude. Edit. 10. Dintre 59 . Irina Andone. I 725442 Philosophical Fiction. Buzatu). Tasso in Scotland (Geniu pustiu. Trecut-au anii… Like Clouds o’er Plains…. chilia mea sărmană/ Oh poor dear Refuge Place of mine. 7. 29. St. Edited and translated by Ana Cartianu and R. 7. Doina/ Doina. Bucharest. Şi dacă…/ Whenever. 1991. 200 p. *Din col. cu ilustr. ilustr. 49. şi 4 pl. Bucureşti. Ermil’s Day (La aniversară). Icon-screen and Fragmentarium (Iconostas şi Fragmentarium). alb-negru. 11. 17. 14 p. [Toma Nour in the siberian Ice-land] (Toma Nour în gheţurile siberiene). Boulder: East European Monographs. 25. 21.Eminescu. [Bucureşti]. [vol. Cuprinde: Ştefan Avădanei. St. Hortensiu Aldea. 44. 48. Ştefanovici. Columbia University Press.

27. Pentru sumar.. 82.. poz. 58. 99. 79. Translated by Brenda Walker and Horia Florian Popescu. ilustr. XLIII cu documente iconografice M. Rugăciunea unui Dac/ A Dacian’s Prayer. Consideraţii apreciative la adresa opţiunilor lingvistice şi stilistice ale traducătorului. Academiei. cu facs. [Ediţia a III]. Luceafărul/ Lucifer. Recenzie favorabilă. 78. 106. Singapore. Constantin Lupeanu. 60 . Prefaţă de Nina Cassian. 43. 66. The Centre for the Arts. Edit. alb-negru şi color.* London & Boston. 98. Gravuri de Traian Alexandru Filip. pl.. 59.. 119. 29 oct. [Ediţie bilingvă]. 128 p. 1994. 118. cu ilustr. color.-4 nov. Peste vârfuri/ Over Tree Tops. În zădar în colbul şcolii…/ In vain in the Dust of the School…. 67. Lacul/ The Lake. DAN: O antologie engleză dedicată lui Eminescu. Selected Poems of… [Ediţie bilingvă engleză-chineză]. [1994]. 22 iul. Chang Yao. Newton (USA). Translators: Chen Jian. Mai am un singur dor/ I have yet one Desire. 103. 70. 1997.sute de catarge/ Of the Masts.. 75. Editors: Mira Lupeanu. II 756182 VLĂDESCU. UniPress. English Translation [by] Corneliu M. albnegru şi 4 f. [Preface by Zoe Dumitrescu-Buşulenga]. cu desene alb-negru. [1993] 48 p. 112. II 798315 *Ediţia I: 1989. Cu gândiri şi cu imagini/ With Daydreams and with Images. Prospero Press. 1. Wu Ji. Legenda Luceafărului/ The Legend of the Evening Star. 113. Ediţia a II-a (1990) – lipsă BAR. Partea a II-a (1939-1989). Scrisoarea III/ Satire III. II 732056 MĂNUCĂ. 1992. p. Buc. vezi: OPERE XVII.E. TUDOR: Cum se spune „Legenda Luceafărului” în engleză? „România literară”. 2008. F. Ce suflet trist/ What a sad Soul. nr. Buc. 71. 22. 74. Un farmec trist şi nenţeles/ A Charm obscure and sad. 63. p.. Popescu. „Luceafărul”. In Celebration of Mihai Eminescu. 7. Su Fei. Forest Books. 62. Shi Min. Ce e amorul/ What is Love?. 107. Traducere de Adrian George Săhlean. Chief Editor: Chen Jian. 102. nr. 210 p. Gu Yi. [Supracoperta şi ilustraţiile: Sabin Bălaşa]. National University of Singapore. 83. 1172.

1996. 45. 11***. „Mihai Eminescu”. [Edit. Popescu. Traducere de Leon Leviţchi şi Andrei Bantaş. 64 p. Galaţi. [Cu o prefaţă de Aurel Martin]. 109. Gloss [Glossă]. 24. Tho the Star [La steaua…]. O remain. Prezentare mai mult afectivă. 119. Constantin Lupeanu. 149. 136. 105. Pe cop. 148. 130. When Memory… [Când amintirile…]. 152. What is love? [Ce e amorul?]. 80. 29. Teora. „Porto-Franco”. 81. 108. How many a Star burns… [Oricâte stele…]. [Traducătorii – scurte note biobliografice]. Midst the Sense old Forest stout (In the folk style) [La mijloc de codru des]. Farewell [Adio]. So delicate [Atât de fragedă…]. 72. 61 . Of all the Ships [Dintre sute de catarge…]. 25. 7. ***În lb. 60. Beats the Moon upon my Window [Pe aceeaşi ulicioară…]. 73. 37. 97. Solitude [Singurătate]. 63. Kamadeva. p. 198 p. set your World apart [Lasă-ţi lumea…]. 36. *Lipsă BAR *Lucifer. Deva. 44. 122. Ode (in antique metre) [Odă (în metru antic)]. 20. nr. 84. 127. 93. o Forest Trees (In the folk style) [Ce te legeni…]. chineză. 33. I: F. 1. [3 strofe din Luceafărul]. [Bucureşti]. Traducere [de] Corneliu M. 126. With life’s tomorrow time you grasp [Cu mâne zilele-ţi adaogi…]. 55. 125. *Text bilingv. dear one… [O. 118. engleză. Come dear. Foreward [Cuvânt înainte]. 67. 1995.Cuprinde: F. Now far I am from you [Departe sunt de tine…]. 34. 1999. Lucifer [Luceafărul]. 1. Why don’t you come? [De ce nu-mi vii]. 155. To the Critics [Criticilor mei]. 21. Introduction. 66. Editor’s Note [Nota editorului]. 56. 113. And if… [Şi dacă…]. 62. Why dou you wail. 96. Iaşi. 92. *The Complete Prose Writings of Mihai Eminescu. 143. Ediţie bilingvă*. 208-209*. 4. Longing [Dorinţa]. 131. 35. Sonnet [Trecut-au anii…]. 201. rămâi…]. 1***. Center of Romanian Studies. 132. 32. High o’er the Main [Stelele’n cer]. 59. II 775354 UDROIU. Sonnet [Veneţia]. 12 (Galaxiile spiritului). **În lb. Preface. The Murmur of the Forest [Freamăt de codru]. 87. Edwin Thumboo. 41. 205***. Sydney. Chen Jian. Translated by Ioan Giurgea. 40. Drowsy Birds [Somnoroase păsărele]. Contents [Sumar]*. Edit. 26. 133. 54. Facs după ms. 405 p. 137. One Wish alone have I [Mai am un singur dor]. 1. 110.] Călăuza. 140. NEAGU: Eminescu la Singapore. *BCU-Cluj Poezii ─ Poems. 61. Illustrations**. Down where the lonely Poplars grow [Pe lângă plopii fără soţ…]. 102.

Cuprinde: Ut musica poesis… (Prefaţă/ Preface). 1. 104. 1141. 96. Eve on the Hill. 43. Prefaţă de/ Preface by Dumitru Radu Popa.*Reia ediţia apărută la Edit. Bucureşti. respectiv. Caesara. Ode (In Ancient Meter). La steaua/ Onto the Star. Pe cop. 24. Treptow. 2000. cu ilustr. alb-negru. Nota traducătorului/ Translator’s Note. De ce nu-mi vii/ Why don’t you come. Wasted Genius. Over Tree Tops. alb-negru. Şi dacă…/ And if…. Whenever. 57. Poor Dionis. II 798073 Făt-Frumos din lacrimă/ Prince Charming of the Tear. 219. 8. 123. 48 p. 40. Traducere: Zoea Oniţa. Mihai Eminescu – Note biobibliografice/ Bio-Bibliographical Notes. 247 p. 37. Kurt W. Ilustraţii de/ Illustrations by Mircia Dumitrescu. 75. 114. Ioan Giurgea. I. 72. Oxford. Luceafărul/ The Legend of the Evening-Star. 25. Treptow. 115. A Charm obscure and sad. Popescu. I have yet one Desire. Traducere/ Translated by Corneliu M. Cu 62 . II 798225 Poezii alese/ Selected Poems. I: F. Solitude. poz. The Lake. 15. Glossă/ Glossa. Poems: Doina. Partea a II-a (1939-1989). In vain in the Dust of the School…. 55. Odă (în metru antic)/ Ode (In ancient meter). 17. II 788117 Poezii/ Poems. [Traducători: Irina Andone. 54. Minerva. With Original Illustrations by A. 118. 97. The Center for Romanian Studies. Edit. 45. III 805370 Poems and Prose of… Edited by Kurt W. vezi: OPERE XVII. 28. 1150. 23. 20. 1180. 119. Mai am un singur dor/ With Yearning Last I Sigh. vezi: OPERE XVII. 58. Stefanovici. 149[151] p. Of the Masts. Satire III. 9. 46. color. Bucureşti. Treptow]. Iaşi. 124. cu ilustr. Partea a II-a (1939-1989). 144. Emperor and Proletarian. [Ediţie bilingvă]. Bordenache. Peste vârfuri/ Over Treetops. Prose: Prince Charming – The Tear-Begotten. Emia. cu ilustr. Petre Grimm. 122. Scrisoarea I/ First EpistleSatire. A Dacian’s Prayer. Pentru cuprins. [2000].Deva. 77. 105. 377 p. 1999. Pe lângă plopii fără soţ…/ The Pairless Poplars…. Ilustraţii: Radu Roşian. Sylvia Pankhurst. 14. 7. [Ediţie bilingvă]. 21. în 1978. Univers Publishing House. Cuprinde: Kurt W. Lucifer. *Pentru cuprins. 22. What is Love?. 112. 69. 23. 107. Traduceri de/ Translations by Adrian George Săhlean. 2000. Notă asupra ediţiei/ Editor’s Note. 79. poz. 125. 113. 60. 36. 41. 83. Like Clouds o’er Plains. Edit. With Daydreams and with Images. 105. Portland. Fundaţiei Culturale Române. 106.O. Introduction. [Ediţie bilingvă]*.

[Bucureşti]. Dimitrie Cuclin. Melancholy [Melancolie]. Traduceri/ Translations by de: Irina Andone. Selection by Dan Grigorescu and Emil Moangă. As a child in very much enjoyned to wonder in the wood [Fiind băiet păduri cutrreieram]. 29. 36.gândiri şi cu imagini/ With my Thought. 58-[61] p. In the midst og’f the thich forest (Popular style) [La mijloc de codru…]. Leon Leviţchi. 2004. Through quiet nights [Prin nopţi tăcute]. Sărmanul Dionis – fragment/ Wretched Dionis – A fragment. ilustr. 144. Sleepy little Birds (Good night) [Somnoroase păsărele].a. 280 p. 54. 63 . The winds… the waves [Dintre sute de catarge]. *BJ-Argeş Poems. 43. San Francisco. 21. 47-[49] p. 38. dear Wood? (Popular style) [Ce te legeni…?]. 129. Remain with me [O. Corneliu M. şi 4 f. Treptow. Popescu. 41. fragment]. 27. Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” – Bihor. rămâi…]. 48 p. mamă…]. 38. 40. 138. 1998. California Publishing Company. De-ar fi mijloace/ Had I the Means. f. alb-negru. 135. Adrian George Săhlean. 42. „Graiul străbunilor”. „Grai şi Suflet – Cultura Naţională” Publishing House. Muther [O. Evening up Hill [Sara pe deal]. Why d’you rustle. Cuprinde: Hyperion Star [Luceafărul]. The Star [La steaua]. Calin (Fairy tale) (Wedding in the forest) [Călin (file din poveste) – fragment]. XIV. Trad. (Colecţia „Ianus”). 128. Romanian-English bilingual edition. I have one more Wish [Mai am un singur dor]. 139. Oradea. Kurt W. 140. cu un desen de Ligia Macovei. 2000. Petre Grimm. 25. I.i nenţeles/ A sad Enchantment and obscure. de Josef Johan Soltesz. Dan Solomon. Bukovina [La Bucovina] (fragment). Foreword by Dan Grigorescu. 32. I 804258 *Luceafărul/ Evening Star. Traduko el la rumana lingvo de Jozefo Petrin. II 798472 Poezii/ Poems. Images plenty. Stefanovici. 23. Edit. 45. III (Fragment) [Scrisoarea III. I 845851 Esperanto Luĉifero. 134. 34. Un farmec trist . Sylvia Pankhurst. 145. 141. Bucharest. And if… [Şi dacă…]. Stelele-n cer/ Stars in the Sky. Oh. 24. Letter no. Down the road of poplar trees [Pe lângă plopii fără soţ]. 5. Horea Florian Popescu. Brenda Walker.O. [În limba engleză de Carmen Moldovan]. Ilustraĵoj – Vladuca Partener/ Germanio. Andrei Bantaş.

Cu un cuvânt înainte de Eugen Simion. Cuprinde: Sadat purret satamasta. Eldonejo Bero. 2001. Interviu cu Liisa Ryömä şi Marjo Cosma.. Edit. respectiv. în finlandeză. Finlanda. 2000. En toivo enempää. Universitatea Bucureşti). [Postfaţă şi bibliografie: Eminescu în esperanto. 110 p. [Postfaţă şi bibliografie: Eminescu în esperanto. 2. Kalocsay Kálmán. 2005. XI cu F. Pe cop. Universitatea Bucureşti). IX cu F. revăzută şi adăugită]. Haltiatar. Jozefo E. de Constantin Dominte]. Nagy. [Ediţie bilingvă îngrijită de Aurora Bute]*. I: Statuia lui M. Radian. de autor necunoscut (holul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. Szabó Imre. precedentă li se adaugă Jozefo Ladislao Viktoro Lenkei şi Féher Miklós. traducătoarea şi. Mirton. Jozefo Petrin. Constantin Dominte. despre criteriile de selecţie a poeziilor şi dificultăţile transpunerii lui M. pe cop. IV: Bustul lui M. 1995. Littera. 4. 65 p.. Buc.E. Jos. Eminescu. de Constantin Dominte]. Tähdelle. Armand Su. Eminescu.. Petre Firu. prefaţatoarea volumului de mai sus. nr. Timişoara. II 846172 Finlandeză *Runoja. [Espoo]. Unisina pienet linnut. *BN-Bucureşti CONSTANTINESCU. autor necunoscut (sala de marmură a Facultăţii de Litere. Jozefo E. [Ediţie bilingvă îngrijită de Aurora Bute]*. Laulut säveltänyt Aleksi Ahoniemi. H. Edit. „România literară”. Miksi metsä kohahtelet. II 804390 Poezii/ Poeziaĵoj. [Ediţia a II-a. *Traducători: Adrian Boldan. NICOLAE: Mihai Eminescu în. Cu un cuvânt înainte de Eugen Simion. Tähtijumala. Mirton.. Timişoara. *Informaţie de pe Internet Poezii/ Poeziaĵoj. p. Trad. 15. 79 p. 31 ian.. Tapaaminen. 64 . note muzicale.-6 febr. 1996. Suomentanut Liisa Ryöma. Nagy. 2.II 784761 *La vesperstel’/ Luceafărul. Berkeley. *Listei de traducători de la ed.

par les membres du Séminaire poétique „Mihai Eminescu” de l’Université de Provence. 11. MIRON]: [„Una din paginile de literatură ale cotidianului «Le Monde..câteva texte eminesciene – Dintre sute de catarge. [Edit. 29. [Ediţie bilingvă cu ilustr.. 10. 1993. mere…. Actes Sud. Departe sunt de tine…/ Je suis si loin de toi…. 26. *Le pauvre Dionis suivi de Cezara. 46. 6. Publications de l’Université de Provence. 31. Bucureşti. 175 p. [Iaşi].. 88 p. 550 p.. 13. Sara pe deal sunt însoţite. Trecut-au anii…/ Les ans passèrent….” Franceză Anthologie de la création poétique de Mihai Eminescu. Cuprinde: Melancolie/ Mélancolie. 22. nr. 1993. O. Ibrăileanu. 1990. p. antologia de mai sus (ceilalţi autori fiind: G. cu F. 21. p. Traducere de Elisabeta Isanos. [Ediţie bilingvă].. de Brigitte Grimaldi]. Din valurile vremii…/ Parmi les flot du temps…. 1 aug. Şi dacă. „România literară”. 23.. 20.. Arles. II 738608 M. sous la direction de Valeriu Rusu. nr. Iubind în taină…/ T’aimer secrètement…. 7. 19. albnegru. Traducere în limba franceză de Emanoil Marcu. în acest volum. 23 (Revista revistelor străine). „Junimea”. iubito…/ Si quelquefois.] Libra. 12.. 24. 1994. 28. *Numărul din 19 iulie 1991. de partiturile cântecelor semnate de compozitorul finlandez Aleksi Ahoniemi. *BCU-Timişoara CIOPRAGA. [Aix-enProvence]. Nouvelles traduites du roumain par Michel Wattremez. „Dacia literară”. Edit. mamă…/ Ô. Iaşi. Veneţia/ 65 .. 27. Semnalează şi comentează amplul articol consacrat de Edgar Reichmann unor apariţii din literatura română în Franţa. CONSTANTIN: Eminescu într-o nouă versiune franceză. réalisée. 1991.K. Stau în cerdacul tău…/ Dans ton jardin…. 18. 1 şi ilustr. 25. 9. între care. De câte ori. [Ediţie bilingvă]. Sonete I-III/ Sonnets I-III. Norman Manea şi Virgil Tănase). Buc. [KIROPOL. ma mie….„. Elegii şi sonete/ Élégies et sonnets. 1993. *Lipsă BAR *Poezii/ Poésies.»”]*.

79. 130. 5. Somnoroase păsărele/ Somnolents petits oiseaux. 40. Despărţire/ Séparation.. 205. 41. 36. Lasă-ţi lumea/ Laisse ton monde. Peste vârfuri/ De la lune. demeure. 196. 28. Sonet satiric/ Sonnet satirique. Se bate miezul nopţii…/ Minuit…. encore. Diamantul Nordului (Capriccio)/ Le Diamant du Nord (Capriccio) (fragment). Oricare cap îngust…/ Toute cervelle maigre…. semnată. 85. Coborârea apelor/ La descente des aeaux. Miradoniz/ Miradoniz. Lacul/ Le lac. 75. 98. 156. Răsai asupra mea…/ Parais pour m’éclairer…. 38. Muşatin/ Mouschatine. 67. toujours la même. 49. 63. 194. 74. Cu penetul ca sideful/ Au plumage comme la nacre. 152. stelele-n ceruri/ Ondes sur le lac. 60. Crăiasa din poveşti/ La Reine magique. 185. 190. 159. Replici/ Répliques. Sara pe deal/ Soir des collines. Zboar-al nopţii negru flutur/ Papillon noir. 29. De-or trece anii…/ Si vont. Sarmis/ Sarmis (fragment). Te duci…/ Tu pars…. 170. Gândind la tine…/ Je pense à toi…. 72. 124. 25. 55. Oricâte stele…/ Si mille étoiles…. Părea c-aşteaptă…/ J’ai cru qu’elle attendait…. 204. 55. 23. 197. 62. 66. Adânca mare…/ La mer profonde…. 54. 133. passer les ans…. Dorinţa/ Le Désir. 187. 52. 129. Povestea codrului/ Le Conte du Bois. Floare albastră/ Fleur bleue. 59. Glossa/ Glose. Miron şi Frumoasa fără corp/ Miron et la Belle sans corps (fragment). 43. 180. Pe gânduri ziua…/ Le jour je pense…. Cuprinde: Notă asupra ediţiei/ Note sur l’édition. Stelele-n cer/ Astres divins. Noël!.I. O. 121. Muşat şi ursitorile/ La Mère et les Fées (fragment du poème „Mouschate et les Fées du sort”). Freamăt de codru/ Friselis du bois. Ce e amorul?/ L’amour. 125. 186. Călin (file din poveste)/ Calin (pages d’un conte) (fragment). 47. qu’elles éclairent. 127. Fiind băiet păduri cutreieram/ Encore enfant. 73. 203. 149. 48. Prin nopţi tăcute/ Nuits silencieuses. 202. 126. 6. 27. 143. la nuit. c’est quoi?. tes arbres se balancent…. 50. 71. O. Şi dacă…/ Et si…. 164. 32. Odă (în metru antic)/ Ode (mètre antique). Pe aceeaşi ulicioară…/ La ruelle. Ce te legeni…/ Bois. 63. 171. 38. Maria Tudor/ Marie Tudor. 44. rămâi/ Oh. 71. 142. 99. 78.51. II 750758 Poezii/ Poésies. Cum oceanuntărâtat…/ L’océan…. 150. Diana/ Diane. De pe ochi ridici…/ De tes yeux. 89. 199. 68. dans la poussière. 7. 174. 62. 39. Traducere/ Version française d’Elisabeta Isanos. 146. 157. 50. 198. 161. 153. 181. Şi dacă de cu ziuă…/ Et s’il m’arrive que dès l’aurore…. 178. 175. 74. 24. 34. 70. mamă…/ O. 66 . 148.Venise. Mortua est!/. De ce mă-ndrept ş-acum…/ Te cherche-t-elle…. 31. 179. 75. 120. 131. Nu mă înţelegi…/ Tu ne me comprends pas…. 92. Lumineze stelele/ Les étoiles. 165. 132. tu lèves…. 69. 141. 192. 160. 184. 46. 195. 191. 151. mère…. 1994. 88. 35. 128. colinde/ Noël. 37. Libra. Iambul/ L’ïambe. Albumul/ L’album. La mijloc de codru des/ Au milieu du bois profond. 39. În zadar în colbul şcolii/ A l’école. 42. Colinde. Din cerurile-albastre/ Du bleu du ciel. Edit. Bucureşti. 22. 138. 34. 147. 136-137. 58. 65. 26. 35. 639 p. Kamadeva/ Kâmadeva. 30. 54. E. 158. au-dessus des cimes. 93. 140. 188. 33. [Ediţie bilingvă]. Ai noştri tineri…/ Nos jeunes gens…. 51. j’errais dans les bois. 45. Ea-şi urma cărarea-n codru/ Elle suivait sa route au bois. Strigoii/ Les Revenants. 64. 84. 139. 43. 70. Privesc oraşul – furnicar/ Je vois la ville – fourmilière. Făt-Frumos din tei/ Le Jeune homme du Tilleul. 53. Vre o zgâtie de fată/ Quelque jeune fille espiègle. 189. 42. Uşoare sunt vieţile multora…/ Il y en a…. 61. étoiles levées. Frumoasă-i…/ Plus belle que le jour…. De ce nu-mi vii/ Pourquoi tu tardes. 193. Mihai Eminescu [Prefaţă]. Valuri pe lac. Rugăciune/ Prière.

454. 346. În van căta-veţi…/ En vain en ce temps. Povestea/ Légende (fragment). Veneţia/ Venise. 362. 343. 340. 470. 248. Învierea/ La Résurrection. 313. Verena…/ Quand. Noi amândoi avem acelaşi dascăl/ Nous.208. 321. Când te-am văzut. 225. 441. Sunt ani la mijloc…/ Beaucoup d’années…. souriante. 275. Pe un album/ Sur un album. 330. 287. Rugăciunea unui dac/ La Prière d’un Dace. Pe gânduri ziua…/ Pensif le jour…. Cine eşti?/ Qui es-tu?. 369. 264. 357. Zadarnic şterge vremea…/ En vain le temps efface…. Trecut-au anii…/ Passés les ans…. 408. Criticilor mei/ A mes critiques. 326. 342. 274. 361. 323. 238. 221. Cugetările sărmanului Dionis/ Les Pensées du pauvre Dionys. Sună pietricică/ Sonne. Când tu zâmbeşti eu tremur (fragment din „Mureşanu”)/ Quand tu souris. Azi oceanu-ntărâtat/ Aujourd’hui l’océan est plein de rage. 226. 347. 296. Venere şi Madonă/ Vénus et Madone. 336. 426. 353. S-a dus amorul…/ Parti l’amour…. 320. 265. Revedere/ Revoir. 368. Democraţia/ Démocratie. 403. 306. 256. 331. tous le deux on a le même maître. 365. 266. Tu mă priveşti cu marii ochi…/ Tes yeux me regardent…. Iambul/ L’ïambe. Pe lângă plopii fără soţ/ Auprès des peupliers impairs…. 354. 309. Ce şopteşti atât de tainic…/ Qu’est-ce que tu murmures si bas…. 277. 467. Poet/ Poète. 352. Gândind la tine/ A force d’avoir songé. Iar faţa ta e străvezie/ Et ton visage est transparent. 249. 458. 269. 463. 322. Maria Tudor/ Marie Tudor. 398. 290. 367. Véréna. 426. 345. Părea caşteaptă…/ Que je l’embrasse elle semblait attendre…. Dintre sute de catarge/ De ces mâts qui par centaines. 212. Melancolie/ Mélancolie. 413. 305. 247. 328. 348. Cu gândiri şi cu imagini/ Des pensées et des images. Eu nu cred nici în Iehova/ Ni en Iahve je ne crois. În liră-mi geme şi suspin-un cânt/ Gémit et pleure dans ma lyre un chant. Pierdut în suferinţă/ Puisque je reste vain. zâmbind prin lume treci!/ Jamais à moi. 217. 471. 324. 300. 230. 276. 325. 329. Se bate miezul nopţii/ C’est minuit qui sonne. Când însuşi glasul…/ Lorsque la voix…. Umbra lui Istrate Dabija-Voievod/ L’Ombre du Voïvode. 407. 335. Cum negustorii din Constantinopol/ Comme à Constantinople les mercantis. Ce suflet trist…/ Quelle âme triste…. 434. 351. 213. 449. 220. Luceafărul/ Hypérion. 332. 304. 438. 366. Pierdut[ pentru mine. 337. 232. 245. petite pierre. 350. 239. 278. 338. Despărţire/ Séparation. 307. 244. je tremble (fragment de „Moureschanou”). 224. 231. 227. 402. 462. 406. 344. 254. Când amintirile…/ Quand au passé…. 286. 216. Cu mâne zilele-ţi adaogi…/ Demain rend plus nombreux tes jours. 430. 399. Vorbeşte-ncet/ Parle-moi bas. Din valurile vremii…/ Des ondes de la durées…. Oricâte stele…/ Quel que soit le nombre des étoiles. 417. 444. Singurătate/ Solitude. 260. 459. Cărţile/ Les Livres. l’autome…. La steaua/ Vers l’étoile. Uşoare sunt vieţile multora/ Facile s’avère la vie pour tant de gens. 246. 327. 209. 355. 409. Dormi!/ Dors!. 363. 255. 431. 311. Apari să dai lumină/ Parais et donne le jour. 359. 240. 308. De ce mă-ndrept ş-acum…/ Pourquoi s’achemine…. 310. iubito/ Quand je me souviens…. 312. 448. Oricare cap îngust/ Toute petite tête. Răsai asupra mea…/ Descends sur moi du ciel…. 279. 317. 455. 301. Iubind în taină…/ En grand secret t’aimant…. 411. 358. 267. 261. Din noaptea…/ Du noir. 233. tu passes par le monde! (fragment). Afară-i toamnă…/ Dehors. 349. 257. 333. 364. 334. 427. Adânca mare/ La Mer profonde. 435. 466. 360. j’ai vu ta face. 341. 412. 316. Coborârea apelor/ La descente des eaux. Icoană şi privaz / L’Icône et son cadre (fragment). Epigonii/ Les Epigones. 439. 297. 241. 339. Gelozie/ Jalousie. Preot şi filozof/ Le Prêtre et le Sage. De câte ori. 291. 356. Codru şi salon (fragmente)/ Le Bois et le Salon (fragments). Din când în când…/ De temps en temps…. 445. 268. Renunţare/ Renoncement. Ce-ţi 67 . Departe sunt de tine…/ Loin de toi…. 440. 410. Atât de fragedă…/ Si fraîche…. Ai noştri tineri/ Nos jeunes hommes.

Ce-ţi spun ei. [1994]. 520. Retrouvailles [Revedere] (1879). II 745882 ISANOS. 597. 481. 28. 608. Vers le passé… [Când amintirile…] (1883). 600. 568. nr. Scrisoarea V/ Cinquième lettre. 604.. 6. 577. 22. 68. mamă…] (1880). Scrisoarea III/ Troisième lettre. N-am fost la înălţime/ Ni hier à la hauteur. Nu voi mormânt bogat/ Pas de riche monument. tes ailes ne sont que de la cire!. ELISABETA: Interviu cu. pourquoi tant chanceler? [Ce te legeni…] (1881). 63. 33. Solitude [Singurătate] (1878). 591. Reste. 596. oh! Reste… [O. Împărat şi proletar/ Empereur et prolétaire. Panorama deşertăciunilor/ Le Panorama des vanités (fragments). Scrisoarea IV/ Quatrième lettre. 576. [Vevey]. 484. Memento mori (1872). Roumanie la douce. 562. Bois. 21. Mai am un singur dor/ Me reste un seul désir. 9. 612. mere. 30. 26. 49. Version française par Annie Bentoiu. mamă. prenant tes fils ravis?. 545. 580. 489. 554. iubito…] (1879). 569. Sagesse. 605. Iar când voi fi pământ/ Et quand je serai terre. 609. Suceava. 488. Scrisoarea I/ Première lettre. 601. Scrisoarea II/ Deuxième lettre. Editions de l’Aire. 510. A consemnat Doina Cernica. „Bucovina literară”. 88 p. Căci eterne sunt ale lumii toate/ Car les choses sont éternelles au monde. Un Phoenix e o pasăre-n vechime/ Phénix. 35. 38. mon amour… [De câte ori. dulce Românie/ Quel souhait me pousse. Cuprinde: Note de la traductrice. 2004. 570. 571. rămâi] (1879). Sonnets: Des ans ont fui…[Sunt ani la mijloc…] (1879). Ca şi Stoa ce pretinde/ Comme le stoïque.. Sonnets: Glissent les ans… [Trecut-au anii…] (1879). 31. 491. 616. 7-8.. 64. 555. J’ai ce désir… [Mai am un singur dor] (1882). Genii (fragment din poemul „Ca o făclie”)/ Génies (fragment du poème „Comme une torche”). 59.E. Qu’est donc l’amour? [Ce e amorul] (1883). ai aripi de ceară!/ Sagesse. Dorinţa unui Dac/ Le Désir d’un Dace. Glose [Glossă] (1881). (fără a menţiona în mod expres cele două volume apărute sub semnătura sa). hélas… [O.doresc eu ţie. iul. 581. 492. 20. 42.-nţelepciune. c’était un oiseau jadis. 4-7. 493. O. Mélancolie (1876). p. Sonnets: Quand se tait la voix même [Când însuşi glasul…] (1879). O. 584. 521. 39. 69. Un demain à tes jours s’ajoute [Cu mâne zilele-ţi adaogi…] (1878). Le désir [Dorinţa] (1876). ai aripi de ceară!] (1879). 24. Au mitan du bois touffu [La mijloc de codru…] (1881). Diamant topit în stea/ Diamant qui s’est dissous (fragment). 511. Le lac [Lacul] (1876). p. mère… [O. 527. 495. Chaque fois. Première Epître [Scrisoarea I] (1881). 565. 613. 590. 43. 41. fragment. De-oi adormi/ Si bientôt je m’endors. 490. toujours…. À mes critiques [Criticilor mei] (1876). Laisse donc ton 68 . Glossă/ Glose.-nţelepciune. 485. 62. 564. 37. Exilat aici pe pământ de jale/ Exilé ici. când îţi răpesc copiii?/ Qu’est-ce qu’ils te dissent. De tants de mâts… [Dintre sute de catarge] (1880). 40. 544. Trente poèmes.-aug. 13. 494. Hors des vagues du temps… [Din valurile vremii…] (1880). 526. 563. 480. Renonciation [Renunţare] (1882). Cum cântam odinioară/ Lorsque je chantais jadis. Şi despre cum a început „aventura” traducerilor din M. sur cette terre de douleur. 585. 617. Troisième Epître [Scrisoarea III] (1881). Doina/ Doïna.

1]. I 760841 Elegii şi sonete/ Elégies et sonnets. alb-negru. par Marin Sorescu. 5. 13. Memento mori/ Memento mori (Panorama des vanités) [fragments]. Quelle âme amère… [Ce suflet trist…]. 19. „România literară”. 23. p. Le page Cupidon [Paju Cupidon]. 14. 18. cu ilustr. Étoiles déesses [Stelele-n cer]. 26. Helicon. 21. Amplă cronică laudativă. nr. [1996]. Cum 69 . Dans la même petite ruelle [Pe aceeaşi ulicioară…]. Bucureşti. 33. IRINA: O disperare creatoare. Prière [Rugăciune (Crăiasă alegându-te)]. De centaines mâts… [Dintre sute de catarge…]. 1997. 42. Junimea. Faţă de ediţia 1994 (II 750 758). Les oiseaux ensommeillés [Somnoroase păsărele]. Numai poetul…/ Seul le poète…. 25. Pourquoi trembles-tu. Retrouvailles. 40. 39. 17. În căutarea Şeherazadei/ Au fond des mers du Nord…. 46. Timişoara. 33. 35. 50. Eminesco [Cuvânt înainte]. 74. Reste chez moi [O. Quand les souvenirs [Când amintirile]. 7-13 sept. obscurité froide…. 44. 15. Ode [Odă – în metru antic]. Jusqu’à l’étoile [La steaua]. Ô. [Iaşi]. Hypérion. Fini l’amour [S-a dus amorul…]. 34. L’amour n’est plus [S-a dus amorul] (1883). Lebăda/ Le cygne. mamă…]. 29. [6-7 cu F. 19. 101 p. ma mère [O. Cântecul lăutarului/ Le chant du violoneux. Préface. oublie [Lasă-ţi lumea…] (1883). Buc. [Ilustraţii: Romanescu]. 52. 10. Pourquoi [Cu pânzele-atârnate… (fragment)]. Traducere şi prefaţă de…/ Traduits du roumain et préfacés par Michel Wattremez.. Edit. Cuprinde: Prefaţă. 31. [Ediţie bilingvă]. Adieu [Adio]. 28. 20. 1994. Prin nopţi tăcute/ Par les nuits sages. Adina Elena Cuprinde: Tout cela devait porter un nom [Trebuiau să poarte un nume]. 38. 70. Traducere în limba franceză de Emanoil Marcu. Fundaţiei Culturale Române. 72. 45. Si les années passent [De-or trece anii…].. Le lac [Lacul]. 77 p. 21. 1997. fôret? [Ce te legeni…]. 55. te-nsenină. rămâi…]. 28. 8. Edit. întuneric rece…/ Éclaircis-toi. Venise [Veneţia]. 18. II 784773 MAVRODIN. Fleur bleue [Floare albastră]. 16. 24. p. 24. cuprinde în plus: M. 48. 16. 83-[88] p. Edit. Retrouvailles [Revedere]. 5. 32.monde. l’étoile du soir (1883). 9. 10 (Literatura română în Suedia). Les peupliers – orgue de solitude [Pe lângă plopii fără soţ…]. II 800748 Poeme postume urmate de Fragmentarium/ Poèmes posthumes suivis de Fragmentarium. O. Et si… [Şi dacă…]. Traduit par Paula Romanescu. Hypérion [Luceafărul]. Je n’ai qu’un seul désir [Mai am un singur dor].

239. 234. 44. 31. 83. Sara pe deal…/ Le soir sur la colline. 113. 86. [Ediţie bilingvă]. Atât de fragedă…/ Si frêle…. (Colecţia Estuar). Notă asupra ediţiei/ Note sur l’édition. 142. 47.l 149. 144. 107. 6. 185. 189. nr. Dintre sute de catarge/ De ces mâts. 183. 52. 27. 26. Stelele-n cer/ Là-haut. 22. II 767493 BENTOIU. Viaţa lui Eminescu [Scurtă cronologie]/ Vie d’Eminescu. 203. 85. Glossă/ Glose. Demonism/ Démonisme. 155. 172. Scrisoarea IV/ Quatrième satire. 21-27 mai. reste. mon bois?. 69. 122. Sonet [Afară-i toamnă…]/ Sonnet [Dehors l’automne…]. Floare albastră/ Ma fleur bleue. 162. 247 p. Egipetul/ L’Egypte. Recenzie favorabilă (cu reproducerea copertei). Dintre sute de catarge/ Parmi les centaines de mâts. 61. 53. Lumea îmi părea o cifră…/ Le monde semblait chiffre…. 161. 174. 68. 20. 59. 106. 166. II 782591 70 . 238. Despărţire/ Séparation. 85. 57. 39. Adio/ Adieu. 188. 163. Răsai asupra mea…/ Apparais dessus moi…. Stelele-n cer/ Au ciel profond. 87. 82. De câte ori. Pe lângă plopii fără soţ…/ Sous les peupliers de ton allée. 18. Somnoroase păsărele/ Les oiselets presque s’endorment. Ce suflet trist…/ Quelle âme triste…. Strigoii/ Les striges. 76. 23. 80. 74. . 64. 67. dragă. 59. Cu mâne zilele-ţi adaogi/ Avec demain tes jours s’accroissent. 118. 90. 10. 63. 202. 173. 58. 143. Univers. Ce te legeni…/ Pourquoi te berces-tu. Patria vieţii e numai prezentul/ La patrie de la vie est seulement le present. Poezii/ Poésies. Mortua est!. 182. 116. 95. ANNIE: Postumele eminesciene pătrund în cultura franceză. Edit. iubito…/ Chaque fois. 119. Melancolie/ Mélancolie. 45. Rugăciune [Crăiasă alegându-te]/ Prière. aimée…. S-a dus amorul…/ L’amour nous quitte. 56. E ceasul cel de taină/ C’est l’heure du mystère…. Scrisoarea III/ Troisième satire. 60. Povestea teiului/ Le conte du tilleul. Bucureşti. 167. 70. Rugăciunea unui dac/ La prière d’un Dace. Lacul/ Le lac.-ntr-o zi/ Un jour tu me demandais. Fragmentarium [Aforisme. 85. 112. 77. 148. 62. Pe aceeaşi ulicioară…/ Sur la même petite ruelle. 84. 84. 91. 42. 192. 117. 71. De-atâtea ori…/ En tant de fois. 154. 38. aux cieux. 95. Ce e amorul?/ C’est quoi l’amour?. 123. Sonet [Sunt ani la mijloc…]/ Sonnet [Malgrés les ans passés…]. Mai am un singur dor/ Je n’ai plus qu’un désir. 78. 46. 7. 94. Mă-ntrebai. 158. Venere şi Madonă/ Vénus et la Madone. Luceafărul/ L’astre du soir. Şi dacă…/ Si des rameux frappent aux volets. 243. 94. 65. Criticilor mei/ À mes critiques. 1997. 84. „România literară”. 58. Traduites du roumain par Dan Solomon.79. Scrisoarea I/ Première satire. 160. 81. rămâi/ Reste.universu’n stele/ Ainsi que l’univers…. La steaua/ L’étoile. 24. 30. Pierdut în suferinţa…/ Perdu dans la douleur…. 1998. cugetări]. 25. 145. 66. 175. 242. Cuprinde: Note biobibliografice/ Notes bio-bibliographiques. 184. 43. O. Când amintirile…/ Lorsque les souvenirs…. 159. 235. În zădar în colbul şcolii/ Dans les classes vermoulues…. p. 193. 19. 179. 75. Ai noştri tineri…/ Nos braves jeunes gens…. 178.

101. Bucarest. Veturia Drăgănescu-Vericeanu. Adânca mare…/ Profonde mer…. Cum oceànu-ntărâtat…/ Océan enrage…. 128. 168. 100. Crăiasa din poveşti/ La princesse des contes. 206. deoarece selecţia poeziilor nu reflectă opţiunile unui traducător anume. Oricare cap îngust/ Tout esprit limité. 151. 241. 129. 155. Democraţia/ Démocratie. *În cazul ediţiei de faţă. Demonism/ Démonisme. Iubind în taină…/ Amour secret…. 143. 244. 215. 84. 145. 167. Vorbeşte-ncet/ Parle-moi doucement. Dorinţa/ Le désir. 139. Emanoil Marcu. selection et version française par Paul Miclău. 152. 142. 154. Napoleon/ Napoléon. iubito…/ Chaque fois. 210. 174. 138. Miradoniz. 1999. 108. 89. 56. 76. Poezii/ Poésies. Edit. Ce şopteşti atât de tainic…/ Pourquoi murmure ton mystère?. 231. Călin (file din poveste)/ Călin (feuilles d’un conte). 234.: F. 1999. Cuprinde: Prefaţă/ Préface. La moartea lui Neamţu/ La mort d’un étudiant. Bucureşti. Împărat şi proletar/ Empereur et prolétaire. 235. [Ediţie bilingvă]. Departe sunt de tine…/ Loin de toi…. XXX. 186. 187. 218. Kamadeva. 185. 227. Rugăciunea unui dac/ La prière d’un Dace. 207. Maria Tudor/ Marie Tudor. 47. Peste vârfuri/ Sur les cimes. 50. 175. 237. 169. 136.I. 62. Michel Steriade. Edition bilingue. 140. 217. Alain Bosquet. Préface. 9. Oricâte stele…/ Quelque nombreux que soient les asters…. 77. De câte ori. 95. 156. 57. 147. Memento mori/ Panorama de vanités (Fragment). Mortua est. Criticilor mei/ À mes critiques. Paul Miclău. Traductions par: Annie Bentoiu. Ai noştri tineri…/ Nos jeunes…. Se bate miezul nopţii…/ Sonne déjà minuit…. 64. Noaptea…/ La nuit. 94. Atât de fragedă…/ Tellement tendre… 240. Trecut-au anii…/ Les années ont coulé…. 144. Floare albastră/ Douce fleur bleue. Coborârea apelor/ La descente des eaux. 179. 427 p. 88. 55. 1. Uşoare sunt vieţile multora/ Les vie de tant de gens coulent facilement. 236. 166. Din ocean de vise/ Océan de rêves. 182. 183. 146. 162. [Consultant pentru versiunea franceză: Claude Dignoire]. Eu nu cred nici în Iehova/ Je ne crois ni en Iehovah…. ci pe acelea ale editorului. Gândind la tine/ Pensant à toi. 54. 222. Sara pe deal/ le soir sur la colline. 109. 159. 232.Poeme alese/ Poèmes choisis. 27. Venere şi Madonă/ Vénus et Madone. 205. 184. 85. Sélection des poèmes: Ion Acsan*. 158. 157. 219. Editions Grai şi Suflet – Cultura Naţională. 173. Michel Wattremez. 153. D. 105. Singurătate/ Solitude. 46. Pe cop. rămâi…/ Ô reste…. nu s-a procedat la reproducerea in extenso a sumarului. 67. 216. I. Iambul/ L’ïambe. 223. Lacul/ Le lac. 172. Te duci…/ Tu t’en vas…. 51. 124. 245. 226. Melancolie/ Mélancolie. 125. II 788078 Ediţia a II-a: 2001 (II 817 849). Pe gânduri ziua…/ Le long du jour je pense…. Făt-Frumos din tei/ Le beau prince des tilleuls. 233. 150. 212. Fiind băiet păduri cutreieram/ Par les bois. Dacă treci râul Selenei…/ Passant la rivière de Sélène…. 213. Jean-Louis Courriol. 66. Cu gândiri şi cu imagini/ Pensées et images. 65. O. Înger de pază/ Ange gardien. mon amour…. 141. 163. 178. 221 p. 104. 137. 107. Paula Romanescu. 211. 214. 230. Fundaţiei Culturale Române. 63. Elisabeta Isanos. Préface par: Edgar Papu. În liră-mi geme şi suspin-un cânt/ Sur ma lyre gémit et sourire le chant. Suchianu. Cu mâne zileleţi adaugi…/ Demain t’ajoute encore un jour…. Afară-i toamnă/ Dehors c’est bien 71 . 204. 106.

358. te-nsenină. 405. 1999. Se bate miezul nopţii…/ Sonne minuit d’airain…. vin pe marea…/ Viens sur la mer…. Cum negustorii din Constantinopol/ Comme les marchands de Constantinople. S-a stins viaţa…/ Venise. rămâi…/ Ne t’en va pas…. 33. 251. 19. 11. 24. Floare albastră/ Fleur bleue. 365. 290. 336. Trente poèmes (Vevey. Dorinţa/ Le désir. 335. 38. 258. 49 p. 10. 272. 269. Eu nu cred nici în Iehova/ Non. Dintre sute de catarge/ Parmi tous ces mâts. 16. 401. 296. 420. 26. Scrisoarea IV/ Quatrième lettre. De-or trece anii…/ Si les ans passent…. 22. Diana/ Diane. Peste vârfuri…/ Sur les cimes…. Nu mă înţelegi/ Incompris. 400. S-a dus amorul…/ S’en est allé l’amour…. 32. 35. Fragmentarium [Aforisme. 356. 254. 416. Ce e amorul?/ Que peut bien signifier l’amour?. Când însuşi glasul/ Lorsque même la voix. Glossă/ Glose. 7. 419. De ce nu-mi vii/ Tu ne viens pas. 297. 421. 315. 265. 252. cuprinde în plus: Memento mori (Fragment final). întuneric rece…/ O. 268. Ce suflet trist/ Quelle âme triste. 409.314. 334. 29. 26. 369. 253. 2666. 24. 35. 349. Bucureşti. 23. [Ediţie bilingvă]. 275. 25. 360. 21. 361. 72 . 17. cher ange calme…. 20. 235 p. 262. Lasă-ţi lumea ta uitată/ Laisse ton monde. O. Vitruviu. O. 31. Faţă de ed. 1994). traducere şi note de Annie Bentoiu. 274. IV: F. Cluj. Ce te legeni…/ Pourquoi chancelles-tu…. Selecţie. 5. Cugetare pe marginea…/ Cogitation en marge de…. cugetări…]. 9. Din valurile vremii…/ Dans les ondes du temps…. II 798074 Poezii/ Poèmes. Coborârea apelor/ La descente des eaux. 279. Pe lângă plopii fără soţ…/ Au long des peupliers…. 263. Luceafărul/ Hypérion. je ne crois….248. 34. Scrisoarea II/ Deuxième lettre. Vis/ Rêve. 25. 21. 348. la mijloc de codru des/ Au milieu de la forêt. Sarmis. 45. 417. 27. Scrisoarea V/ Cinquième lettre. 340. 397. Despărţire/ Abandon. 255. Pe cop. 357. 264. Edit. Lumea îmi părea o cifră…/ Le monde me semblait un chiffre…. 13. Odă (în metru antic)/ Ode (original en mètre antique). Ediţii bilingve). Casa cărţii de ştiinţă. 404. Tudor Ionescu. 42. Cu mâne zilele-ţi adaogi…/ Si demain tes jours prolonge…. 278. 250. 364. Glossă/ Glose. 334. 28. 335. 8. 34. 259. 277. 396. 354. Scrisoarea I/ Première lettre. II 798623 Cincizeci de poeme/ Cinquante poèmes. 408. 27. Scrisoarea III/ Troisième lettre. 359. Mai am un singur dor/ Je n’ai qu’un seul désir. 267. 341. 2000. Răsai asupra mea…/ Ressurgis devant moi. Cu gândiri şi cu imagini/ Images et pensées. rassérène-toi. Din noaptea…/ Des nuits…. Lacul/ Le lac. obscurité glacée…. Şi dacă…/ Si…. Traducere de Maria Vodă Căpuşan şi Ariadna Combes. 30. Sunt ani la mijloc/ Passèrent les années. 291. 18. 12. 368. 413. 273. 8. 418. Somnoroase păsărele…/ Les petits oiseaux…. 355. Răsai asupra mea…/ Lève-toi sur moi…. dulce înger blând…/ O. Revedere/ Retour. semnată. 276. 1 (Poezie românească. O. 325. 324. 249. 412. 20. 9. mamă…/ Mère…. [de] Mircea Zaciu. La steaua…/ [Jusqu’]à l’étoile… l’automne. 280. 337. Doina/ Doïna. Când amintirile…/ Quand les souvenirs…. 281. Cuprinde: Prefaţă/ Préface. Ediţie bilingvă franco-română. O. O.

[Edit. Nu voi mormânt bogat/ Point de riche tombeau…. 69. 104.. 57. 47. 223 p. Târgu-Jiu. 74. 75. 9). [de] Petruţa Spânu. Edit. Gelozie/ Jalousie. Jorga et Septime Gorceix. 161. 68. 228. *Lumină de lună. I. N. 92. Glossă/ Glose. BCU-Bucureşti Poesii/ Poèmes. 35. 43.] Fides. 160. „Jurnalul literar”. 229. 93. Notă asupra traducerii/ Note sur la traduction. mamă…. II 823830* *v. 174. 1920. Albatros. Text paralel]. 115. [Ediţie bilingvă]. 105. Les épigones/ Epigonii (fragment). Preot şi filosof/ Prêtre et philosophe. Hors des ondes du temps/ Din valurile vremii. J’ai ce dernier désir/ Mai am un singur dor. Stelele-n cer/ Au ciel. 25. Septime Gorceix*. traducere şi prefaţă: Nicolae Iorga. Selecţie. Zboar-al nopţii negru flutur/ Vole le noir papillon de la nuit…. Bucureşti. 63. (Poesis. Ca o făclie…/ Comme un flambeau….] Spicon. Oricâte stele…/ Si nombreuses que soient les étoiles…. Ce s-alegea de noi. 114. Sélection. 164. I 794198 *Les vagues et les vents. Désir d’amour/ Dorinţa. Iaşi. 119. Mihai Eminescu. Satire I/ Scrisoarea I. Versiune în limba franceză de Theodor Cazaban. 74. 94. Cuprinde: Avertissement/ Cuvânt înainte. Edit. Viaţa şi opera poetului/ La vie et l’oeuvre du poète [Chronologie]. 2001. S. şi cota: II 793 830 – exemplar dintr-un tiraj de lux al aceleiaşi lucrări. 34. 118. notes et traduction du roumain par Paula Romanescu. Librairie Delagrave. 175. Dans le brouillard…/ O. note. traducerea Cuvântului înainte şi a Prefeţei: Petruţa Spânu. 12. Jusqu’à l’étoile. 39. 2001. (Eidos 14). Introduction historique et notices par N. 24. 62. semnat. 102. 95. Poeme/ Lumière de lune. 67. Nocturne/ Somnoroase păsărele. Eterna pace/ La paix éternelle.G. Răsai asupra mea…/ Lève-toi dans mon ciel….. Postface/ Postfaţă. 111 p. 30. Postfaţă. Poèmes. 5. 4. 165. 13. Cuvânt înainte: Septime Gorceix. *BN-Bucureşti Poésies/ Poezii. a mea nebună…/ Quel aurait été notre sort…. 56. S. Comment lire Eminescu en français par Miron Kiropol. 38.. 103. 73 . Venise/ Veneţia. 218. 2000. ? p. 54. 112 p. Renoncement/ Renunţare. Paris. 66. 99. 53. [Ediţie bilingvă]. les étoiles…. 46. Cu pânzele-atârnate/ Voiles baissées…. 219. semnat.G. 52. 31. 42. Note sur l’edition/ Notă asupra ediţiei.I. 2000. 75. *Traducerile şi prefeţele – preluate din: Anthologie de la littérature roumaine des origines aux XX-e siècle. 55. Bucureşti. 98. [Edit.39.

88. 89. strălucită/ La salle luit jusqu’aux voûtes. O arfă pe-un mormânt/ Une harpe sur un tombeau [fragmente]. 178. 168. 137. 19. 149. De câte ori. 32. 83. 60. 175. Cărţile/ Les livres. 145. Junii corupţi/ Les jeunes corrompus. 90. Murmură glasul mării/ Murmure la voix de la mer. 156. 31. În fereasta despre mare/ À la fenêtre vers la mer. 200. Lacul/ Le lac. 18. 20. 177. 203. 23. 128. 67. 162. Amicului F. je me fais sourd…. 21./ À l’ami F. Cântec vechi/ Vieux chant. 79. 183. Doi aştri/ Deux asters. De ce mă-ndrept ş-acum…/ Pourquoi mon coeur encore vers toi m’élance. 207. 130. 11. 164. 133. Locul aripelor/ La place des ailes. 153. 185. 123. 103. 72. [5. 132. 36. 44. Sonete I-III/ Sonnets I-III. 80. 69. Prin nopţi tăcute/ Dans les nuits de vide. 91. O stradă prea îngustă/ Une ruelle trop étroite. 74. Cum universu-n stele…/ Comme l’univers dans les étoiles… [fragment]. 107. La quadrat/ Le carré. 50. toi. Coborârea apelor/ La descente des eaux. Eu număr. De vorbiţi mă fac că n-aud…/ Si vous parlez. 136. Stam în fereasta susă/ À la fenêtre haute. 129. 51. 146. 40. 184. 30. 163. p. Pustnicul/ L’ermite. întuneric rece…/ Ô. 33. 68. 27. 45. 206. 82. 157. De-atâtea ori…/ La mort est venue me tenir…. E împărţită omenirea…/ L’humanité est partagée…. de ai şti cum şoapta ta divină…/ Si tu savais comme ton murmure… [fragment]. 8. 193. 189. 140. 26. 14. 125. La moartea lui Neamţu/ À la mort de Neamţu. 61. 148. 197. Cine-i?/ Qui est-ce?. mon aimée…. La mormântul lui Aron Pumnul/ À la tombe d’Aron Pumnul [fragment]. 191. Lida/ Lida. 144. 171. Venere şi Madonă/ Vénus et Madone. 95. 139. Dorinţa/ Le désir. 159. 190. 102. Şi dacă de cu ziuă…/ S’il m’arrive de voir ton visage le jour. 174. Odă (în metru antic)/ Ode (en mètre antique). 46. 141. Aveam o muză/ J’avais une muse.I. 75. Palida madonă/ La pale Madone [fragment]. O călărire în zori/ Une chevauchée à l’aube.. 181. 204. 78. 165. O. Înger de pază/ L’ange gardien. deviens sereine. plângând/ Je compte et pleure.Cuprinde: Din partea traducătorului/ De la part du traducteur.Stai deasupră-mi/ Reste au-dessus de moi (d’après N. 205. Într-o lume de neguri/ Dans un monde de ténèbres. 86. 73. Gazel/ Ghazel. 87. 109. 35. Care-i amorul meu în astă lume/ Où se trouve-t-il amour… [fragmente]. Ondina/ L’Ondine. 169. 158. Trecut-au anii…/ Les années comme de longs nuages passèrent. 24. 119. 42. 201. Crăiasa din poveşti/ La reine des fées. 155. 9. 106. 52. 152. Amorul unei marmure/ L’amour d’un marbre. Dormi!/ Dors!. E ceasul cel de taină/ C’est l’heure du mystère. Lenau). Copii eram noi amândoi…/ Enfants nous étions tous les deux. Din străinătate/ De l’étranger. Melancolie/ Mélancolie. 22. Strigături/ Ritournelle. Numai poetul…/ Seulement le poète…. 108. 202. 138. Mortua est!/ Mortua est!. Iubind în taină…/ Amour caché en moi…. 49. Când priveşti oglinda mărei/ Lorsque tu regardes le miroir de la mer. Privesc oraşul – furnicar/ Je vois la ville – fourmilière. te-nsenină. 173. 179. Tu cei o curtenire…/ Tu demandes une courtoisie… [fragment]. 81. 48. 180. 118. noirceur froide…. 37. colinde/ Chant de Noël. 124. 98. 105. Colinde. 122. 47. 66. 94. Veneţia/ 74 . 182. 25. Cum ocèanu-ntărâtat…/ Ô l’océan attisé…. Lumineze stelele…/ Que les étoiles…. Ochiul tău iubit/ Tes yeux aimés [fragmente]. Oricât de mult am suferit/ Peu importe combien… [fragment]. 43. 99. De ce în al meu suflet/ Pourquoi dans mon âme. 6]. 176. 170. Venin şi farmec/ Venin et envoûtement…. Gândind la tine/ De trop penser à toi. 114. 188. Din cerurile-albastre/ De l’azur d’alentour. Sala-i mare. La moartea principelui Ştirbey/ À la mort du prince Ştirbey [fragment]. 172. 196. Cum negustorii din Constantinopol/ Comme à Constantinople les marchands. 53. 34. 10. iubito…/ Chaque fois. ah.I. 192. 131. 147. Pe gânduri ziua…/ Le jour…. 104. 154. 41. 15. 115. O. Cu-amândouă mânile…/ Avec les deux mains.

114. 18. 140 p. Dits par Pierre Lamy. 56. 209. Se declară net în favoarea „tehnicii” de transpunere adoptate de Miron Kiropol.. 2004. 62. Glossă/ Glose. 9. *Lipsă BAR Faţă de prima ediţie Courriol (Cartea Românească. OPERE XVII. Împărat şi proletar/ Empereur et prolétaire. Nu mă înţelegi/ Incompris. 51. 38. nr. 85. 1987 – v. Dintre sute de catarge/ Parmi tous ces mats. 71. în opoziţie cu Jean Louis Courriol. 75. *Lipsă BAR *Poezii/ Poésies. Luceafărul/ Hypérion. 212. S-a stins viaţa…/ Venise. mai. 110. 22 poèmes traduits du roumain par Paul Miclău (1-21) et Georges Astalos (22). IV: F. Text paralel. Din valurile vremii…/ Dans les ondes du temps. 16. 19. 104. 77. 50. 84 p. 11. Paralela 45. + CD (Société Roumaine de Radiodiffusion). Traducere din română de Constantin Frosin. Cum oceànu-ntărâtat…/ Océan enragé. (Colecţia Gemini). [Paris]. 1225). Peste vârfuri Au-delà des cimes. mamă…/ Mère…. 53. 210. 74. deşi salvează în parte forma prozodică. 211. 70. Se bate miezul nopţii…/ Et sonne le minuit. Partea a II-a. Cuprinde: George Astalos. 64. 39. Venere şi Madonă/ Vénus et Madone. Prezentare şi traducere de Jean-Louis Courriol. 5. 208. 2005. Bucureşti. [Couverture et dessins: Tudor Jebeleanu]. 68. poz. IRINA: Eminescu tradus în franceză de Miron Kiropol. 55. 65. Pe lângă plopii fără 75 . 119-[123] p. Mélancolie. ajung să modifice până la schimonosire poemul eminescian” (comentariul comparativ se face la prima strofă din Lacul). 2004 (I 827782) şi 2005 (I 839797). p.Venise. 115. 10. „Convorbiri literare”. 116. 63. Somnoroase păsărele/ Les petits oiseaux. 52. 66. Edit. 105. 213. Éditions Casa Radio. iun. 111. 2000**. 47. cuprinde în plus: Glosa/ Glose. Edit. Rugăciunea unui dac/ La prière d’un Dace. 1. 86. Afară-i toamnă/ Dehors c’est bien l’automne. 69. 5. Kamadeva/ Kamadéva. 215. *Sonete/ Sonnets. [Piteşti]. Doina/ Doïna. 57. p. I-II. 6. 54. 84. 117. Diana/ Diana. Eminescu. Se bate miezul nopţii…/ Sonne déjà minuit…. Eminescu ne se raconte pas. nr. Édition bilingue. Napoleon/ Napoléon. 87. criticat pentru apelul la „inadmisibile «licenţe poetice» care. 67. Eu nu cred nici în Iehova/ Je ne crois ni en Jéhovah. Departe sunt de tine/ Loin de toi. Iaşi. Editions Jacqueline Chambon. O. Rugăciunea unui dac/ La prière d’un Dace. 2001. **Retipăriri identice în: 2002 (I 817409). Bucarest. 214. I 804058 MAVRODIN. Odă (în metru antic)/ Ode (en mètre antique). 17. 12 (Cvadratura cercului). 46. Pe cop. il s’écoute. 76.

19. Bukarest. Odă – în metro antic/ Ode (original en mètre antique). 20. Editorische Notiz (deutsch von Herta Spuhn). 137. V. Sonete I-III/ Sonette I-III. deoarece selecţia poeziilor nu reflectă opţiunile unui traducător anume. Poezii]. Dorinţa/ Der Wunsch.. Dieter Roth. 18. Contenu CD. Carmen Sylva. nu s-a procedat la reproducerea in extenso a sumarului. Georg Scherg. Vorwort. Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung. 39. XIII. 35. Grai şi Suflet – Cultura Naţională & Departamentul Informaţiilor Publice al Guvernului României. O. Immanuel Weissglas. Zoltán Franyó. 38. Übertragungen von: Carmen Sylva. Hermann Roth. ci pe acelea ale editorului. 67. 22. 133. 86. 1995. Universal Dalsi Verlag. 139.soţ…/ Au long des peupliers. 21. Werner Bossert. Redacktion: Ion Acsan*. 42. Poezii traduse în limba germană de: Wolf Eichelburg. nu s-a procedat la reproducerea in extenso a sumarului. Rumänisch–Deutsch. *În cazul acestei ediţii. Edit.. La steaua…/ À l’étoile…. Ediţie bilingvă/ Zweisprachige Ausgabe. 1 şi facs. Konrad Richter. Schroff. 174 p. 30. 44. Scrisoarea IV/ Epistel IV. Mite Kremnitz. Mite Kremnitz. Mainz. Albert Flachs. XXV. Gedichte [Dintre sute de catarge. 132. 45. Prefaţă de Edgar Papu. 78 p. *În cazul ediţiei de faţă. 23. Cuprinde: Prefaţă. 66. deoarece selecţia poeziilor nu reflectă opţiunile unui traducător anume. 270 p. Povestea teiului/ Das Märchen von der Linde. Lacul/ Der See.. cu F. 127. Viktor Orendi-Hommenau. Bucureşti. după Luceafărul. II 757843 Von den vielen hundert Schiffen. 126. 43. Notă asupra ediţiei. Franz Johannes Bulhardt. 31. [1999]. Scrisoarea I/ Epistel I. mamă…/ O Mutter…. Konrad Richer. 76 . XXI. Hans Diplich. Hans Mokka. I 779609 Der Abenstern – Gedichte. Mit einem Nachwort von Geraldine Gabor und Ernst-Jürgen Dreyer. 34. 87. 8. Lotte Berg. 1998. Maximilian W. Scrisoarea V/ Epistel V. Cuprinde: Cugetările sărmanului Dionis/ Die Betrachtungen des armen Dionis. Nach einer Interlinearübersetzung von Geraldine Gabor in deutsche Verse gebracht von Ernst-Jürgen Dreyer. Zoltán Franyó. 136. Dieter Fuhrmann. Günther Deicke. XXIII. I 839975 Germană Poezii/ Gedichte. Antologie şi notă asupra ediţiei de Ion Acsan*. Alfred Margul Sperber. Revedere/ Wiedersehen. 9. Atât de fragedă…/ So zart…. ci pe acelea ale editorului. Dieter Fuhrmann. Alfred Margul-Sperber.

ian. 77 . Editura „România Press” – Verlag.. „. Jugendverlag. 138. Novellen. Anmerkungen zu den Gedichten. în postfaţă (Nachwort).. nr. Târgu Mureş. Iaşi. 146. Eminescu. 163. 2000. Märchen. „Vatra”. 1.. *BCU – Cluj & Iaşi SCHIMMEL TREU. M. Sara pe deal/ Abends vom Berg. 29-34 (Eminescologia anului 2000).Luceafărul/ Der Abendstern. p.. Pe lângă plopii fără soţ/ Die Pappeln ungerader Zahl. 197 p. Eminescu. überarbeitet und teilweise neu nachgedichtet von Simone ReichertsSchenk und Christian Wilhelm Schenk. 154. 142. 147. 1890. Schroff. La mijloc de codru…/ Mitten in den dichten Wald. 1963. nr. Kastellaun. după versiunea germană din 1923… II 790902 *Gedichte. „Cetatea culturală”. LUMINIŢA: Eminescu în limba germană (între realitate şi speculaţie). Maximilian W. 1). 135. 150.” Proză fantastică/ Phantastische Prosa*. Şi dacă…/ Und bebt das Laub vorm Fenster mir. Bukarest. ***Text adaptat şi tradus de Matei Albastru. Eminescu. Wolf von Aichelburg. 143. **Traducători: Oskar Pastior. (Rumänische Lyrik.. Scurtă recenzie laudativă. M. [1999]. Der Prinz aus der Träne. HORST: Eminescu în Germania. 155. 157. Nachwort. Cluj.G. Proză şi versuri. La steaua/ Zum Stern.G. Peswte vârfuri/ Mond zieht übers Wipfelmeer. Eminescu. mart. Herausgegeben. Veneţia/ Venedig. 145. 151. 156.observaţiile făcute de cei doi autori – Geraldine Gabor şi Ernst-Jürgen Dreyer –. cât mai ales a investigaţiei istoriei traducerilor germane din Eminescu şi a exegezei eminesciene scrise în această limbă. 1972. 158 . M. Jugendverlag. [Cu o postfaţă de Maximilian W. 1923. 148. Ediţie bilingvă/ Zweisprachige Auflage**. 134. Gedichte. Schroff]***. 139. A. Mai am un singur dor/ Nur dies ist mei Begehr. 102. Anfang von Sonett III im Druckbild vom Maiorescus Erstausgabe der Poesii 1883/ 84/ Sonet [Când însuşi glasul… (fragment – fotocopie după ediţia princeps)]. Dyonisos. 144. 159. S-a dus amorul…/ Forst ist die Liebe. 221 p. Bukarest. 2 Aufl. [1]-2. 3. 149. Editor/ Herausgeber Matei Albastru. *Textele selectate au fost luate din: M. 2000. Morţun. p. 2001.. ediţia V. cu portr. Nachdichtung aus dem Rumänischen von Konrad Richter. Bukarest. ne-au incitat la unele reflecţii pe marginea nu numai [a] transpunerii textului liric dintr-o limbă în alta. Socec et Co. [Bucureşti]. Ediţie bilingvă. 103. I 824162 FASSEL.

Pe lângă semnalarea reuşitelor. *Pentru lista colaboratorilor. Ediţie [bilingvă]* îngrijită de/ Besorgt von Alfred MargulSperber. Gedichte [Dintre sute de catarge. Ediţie bibliofilă* [şi Cuvânt înainte] de Prof. DAN: Eminescu în germană. Dorinţa. Mirton. mai ales în raport cu selecţia operată de Konrad Richter. Poezii/ Gedichte.-dec. Mite Kremnitz. [Cu desene de A. color.-nov. Nachwort von Radu Bărbulescu. oct. Alfred Margul-Sperber. Bucureşti. [Ediţie bilingvă]. Von den vielen hundert Schiffen. O. 2000. Mite Kremnitz. 2000. Edit. Übersetzungen von Carmen Sylva. 2000. Ion Iliescu. Konrad Richter. 65 (Moment de istorie literară). „Poesis”. „Dacia literară”. Iaşi. Satu Matre. 396 p. Universal Dalsi Verlag. 78 . 2000. Timişoara. dr. Edit. nr. Verlag Radu Bărbulescu. Cuprinde: În fereastra despre mare. Prefaţă de/ Vorwort von Oscar Walter Cisek**. 151-152. Bordenache]. Traduceri de: Wolf von Aichelburg. 38. Franyó Zoltán. Carmen Sylva. Dieter Roth. 152 p. Crăiasa din poveşti. în anii ’30. Dieter Fuhrmann. p. cu ilustr. Traducere de Franyó Zoltán. p. Poezii]. 78 (Anul Eminescu). Singurătate. 10-11-12. 2000. IV: Cele dintâi traduceri în limba germană din poezia lui Eminescu. Lotte Berg. Edit. Bucureşti. München. nr. (Sammlung DL-Lyrik). Prezentare. *BN-Bucureşti MARTINOVICI. îngrijită de Virginia Carianopol. univ. vezi p. S-a dus amorul (fragment). 2000. II 798403 *Versuri/ Gedichte. Georg Scherg. Cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Lacul. Bukarest. rămâi.. recenzia cuprinde numeroase delimitări ale autorului de opţiunile şi metoda de lucru adoptate de cei doi traducători. Luceafărul/ Der Abendstern. 140 p. I 798877 Poezii/ Gedichte. 100 + 1 Gramar. Povestea codrului. Elion.MĂNUCĂ. Alfred Kittner. 393-[396] p. 2001. 44 p. Ediţie bilingvă.

[2000]. 1996.2 apr. II 793826 MĂRIUŢĂ. 267 p. Hedy Medrea. f. M. Cuprinde: Premesse: Alcuni fili per una collana (notizie al lettore). „România literară”. Postfaţă: Kostas Asimakopoulos. 27 mart. poz. [7]. Bucureşti. [Ediţie bilingvă]. cu F. Gerthy Rath. Traducere şi prezentare de Christos Ziatas. [Lucca]. Franyó Zoltán. p. Helene Benedict.. Herman Roth. [2000].*Traducători (în ordine alfabetică): Wolf Aichelburg. 79 . nr.L. Iaşi. Partea a II-a. Konrad Richter. semnat. [Massimo Lenzi]. iar cea grecească. SORIN: Mihai Eminescu în limba greacă. I 798879 Poezii/ Poiemata. xxx: Eminescu în greceşte. „Cronica”. Satti. Alfred MargulSperber. 34 p. Italiană Poesie. **Datată: „Bucureşti. [Cu un desen de Ligia Macovei]. A cura di Elio M. p. Atena. iulie 1957”. Prefaţă: Aureliu Goci. Traducere: Rita Boumi Papa.. Atena. Maria Pacini Fazzi editore. ed. O Iperion/ Luceafărul. *v. Mihai Eminescu: Un profilo biografico-critico. Poezii. pe aceea apărută la Editura Melissa. 9. II 817038 Greacă *[Împărat şi proletar. 24 (Spiritul elen – sinteze europene. Toronto. 1996. Editura 100 + 1 Gramar. M. 15 (Meridiane). [Ediţie bibliofilă prin tiraj restrâns (15 exemplare) îngrijită de Ion Iliescu]*. semnat. 1990.]. antologie [de] Aureliu Goci. 80 p.. 12. [Bucureşti]. 1291). şi OPERE XVII. Semnale). *Exemplarul din BAR poartă numărul: 13. [Notă].” (v. Rosenkranz. [În greceşte de: Rita Boumi-Papa]. Nota editorului: „Versiunea românească reproduce ediţia Mihai Eminescu. Albert Flachs.J. Alfred Kittner. ? p. Werner Bossert. sept. Fritz Sohr. 2001. Dialog cu timpul. 1. 1964. [Text paralel român-italian]. nr. Alexander Benedict. Uniunea Elenă din România. Elio M. 1999. Immanuel Weisglas.

30-31. semnată. iubito…/ Le volte tutte. „Luceafărul”. 8 oct. p. stella. XXX: Premiile Poesis de la Satu Mare. 4 (Cronica ediţiilor). De câte ori. 30-31.-2 iul. rimani…. 25. 26-27.. Balaci.. 44-45. Au vorbit: Ion Marinescu şi Al. Criticilor mei/ Ai miei critici. 32-33. 9. Comentată dimpreună şi comparativ cu două ediţii apărute în 1989. 68/69.. Răsai asupra mea…/ Sorgi sopra di me. 74-75.. 290 p. Buc. Traduzioni*. III/ Soneti. Şi dacă de cu ziuă…/ Se quando ancora è giorno…. o amata…. 56-57. III. O. II. Singurătate/ Solitudine. E. 50-51. p. 25. 46-47. Veneţia/ Venezia. Sonete.. 80 . 74-75. 66-67. 72-73. Geo Vasile – premiat pentru traducerea de mai sus. [Notă asupra ediţiei]. 21 nov. 35. mamma. p. Departe sunt de tine/ Lontano ormai ti sono. [Notă]. 100 + 1 Gramar. Bucureşti. Cu penetul ca sideful/ Splendono di madreperla. nr.S. 36-37. 60-61. II 720372 ANGHELESCU. 54-55. 42-43. 26-27p. 26 iun. mică antologie critică. Trecut-au anii…/ Qual nubi lunghe…. 48-49.. Melancolie/ Melanconia. Din noaptea…/ Dal buio dell’oblio perenne. II/ Soneti. 52-53. Sonete.Satti.. Şi dacă…/ E se…. Versiune italiană. 34-35. *Floare albastră/ Fiore azzurro.. Atât de fragedă…/ Così tanto fragile…. 1996. Buc. Din valurile vremii…/ Tra l’onde via del tempo…. nr.. 1997. Ce suflet trist/ Che anima triste. *Traducerea în proză a aceloraşi texte. 26-27. MIRCEA: Traduceri eminesciene. Se bate miezul nopţii…/ Dice ch’e mezzanotte di rame la campagna. 38-39. 74-75. 46-47. „Luceafărul”. rămâi…/ O. 66-67. Când amintirile…/ Se i ricordi…. 6 (Actualitatea culturală). *BCU-Cluj xxx: Fiore azzuro. Postafaţă: Fulvio del Fabbro. „România literară”.. Cu mâne zilele-ţi adaogi…/ Aumenta i tuoi giorni il domani. Odă (în metru antic)/ Ode (in metro antico). sin dover t’affacci ora. 19 (Fapte artisitce). La steaua/ Là. I/ Soneti. 72-73. date biografice esenţiale: Geo Vasile. A recitat: Leopoldina Bălănuţă. Buc. 6465. Despre lansarea volumului. 42-43. I. Revedere/ Rivedersi. 70-71. 62-63. O. Ce te legeni…/ Perché mai ti culli…. în ziua de 14 iun. 1996. S-a dus amorul…/ Partì dunque l’amore….. la Librăria „Mihail Sadoveanu” din Bucureşti. Versi: Sonete. 79. Mai am un singur dor/ Ho più un voto. 1990.M. Edit. La mijloc de codru…/ L’augel che al noccioleto. Ilustraţii: Ligia Macovei. 40-41. nr. mamă…/ O. 58-59. Lacul/ Il lago. 43. Iubind în taină…/ Amai in segreto. Dorinţa/ Desiderio.

Reggio Calabria. 2000.. Bucureşti.Eminescu” din Iaşi) şi foto: Aspect de la redeschiderea Muzeului „M. Cuprinde: Sauro Albisani: Il genio della morte/ Geniul morţii. 174 p.]**. date biografice esenţiale: Geo Vasile. 4. 1 dec. Buc. DUMITRU: O versiune italiană din proza lui Eminescu – între emfază şi ignorarea exigenţelor actului de traducere. ANTOANETA: Eminescu în limba italiană. Poemi scelti. Paolo Fabrizio Iacuzzi. [Traducători: M. *v. Riferimenti critici/ Referinţe critice: Mario Luzi. 12 [ian. Constanţa. 81 . *BCU-Cluj RALIAN. 2001. p. I. p. Eminescu de R. Postfaţă: Fulvio Del Fabbro. Prefaţă de Pina Lupoi]. Edgar Papu. Cezara. nr.. Monica Farnetti]. nr. Avatarii faraonului Tlà. *Poesie/ Poezii. nr. 6-11 cu ilustr. 2000.. Recenzie laudativă. „Luceafărul”. În limba italiană de Mariana Câmpean.: Bustul lui M. Buc.. 2000. Traduzione di Sauro Albisani. Marin Mincu: Il dilemma emineschiano/ Dilema eminesciană. Constantin Noica.*La mia ombra e altri racconti [Umbra mea şi alte povestiri]. p. [Edit. Cuprinde: Poveste indică.] Pontica. Versiune italiană. 7 febr.. „Luceafărul”. IRIMIA. 2005. VASILE. 2000. Poeme alese/ Espero. „Dacia literară”. Gian Paolo Caprettini. GEO: Proza poetului în cinci avataruri. mică antologie critică. 352 p. Con un saggio di Mircea Eliade** e con una introduzione di Marin Mincu. 5. 300 p.P. *BCU-Bucureşti **Insula lui Euthanasius (text tradus de Roberto Scagno). *Luceafărul. 23 (Traduceri). **Imprimat greşit: noiembrie. Poesie/ Poezii. 2002. 16 cu foto cop. Biblioteca Universale Rizzoli. Geniu pustiu. Edizione bilingua italiano-romena a cura di Marin Mincu. Piero Bigongiari. 2. Mincu. *BCU-Cluj *Scritti scelti [Scrieri alese. Hette (Muzeul „M. Silvia Mattesini. Eminescu” din Parcul Copou (Anul Eminescu). ISTAR Editrice. 310 p. A cura di Marin Mincu. Milano. Iaşi. Sărmanul Dionis. „Viaţa medicală românească”.

Cugetările sărmanului Dionis/ I pensieri del povero Dionigi. Ah. 310. Sara pe deal/ Sull’imbrunir…. Din valurile vremii…/ Dall’onde degli evi…. 283. Archaeus. 162. 108. cuprinde: Sărmanul Dionis. 134. 301. 272. Călinescu. 264. 314. 110. 132. 36. 251. 303. 187. 130. 115. 237. Însemnări de traducător. 234. 135. Făt-Frumos din tei/ Principe azzurro dei tigli. G. 297. Venin şi farmec/ Veleno e malía…. Se bate miezul nopţii…/ La mezzanotte batte…. 285. Dorinţa/ Il desiderio. 92. 227. 44. Tudor Arghezi). 245. Din noaptea…/ Dal buio…. 81. De ce nu-mi vii/ Perchè non vieni. 236. Nu mă înţelegi/ Non mi intendi. mamma…. Cele mai frumoase poeme/ I più bei poemi. 279. 15. Te duci…/ Te’n vai…. Pierdut în suferinşa…/ Sperduto nella pena.. Trecut-au anii…/ Passaron gli anni…. 32. De câte ori. 96. mamă…/ Oh. date biografice esenţiale: Geo Vasile. 45. 252. O. 80.. Mortua est!. 262. 312. iubito…/ Ogni volta. Veneţia/ Venezia. Cezara. 119. 64. 280. 296. 147. De vorbiţi mă fac că n-aud…/ Se parlate faccio il sordo…. 140. Cărţile/ I libri. 397 p. 308. [Ediţie bilingvă]. Venere şi Madonă/ Venere i Madonna. 144. 120. 239. Cuprinde: Mică antologie critică/ Breve antologia critica (Titu Maiorescu. Scrisoarea II/ Epistola II. 256. Înger de pază/ Angelor custode. 238. 281. 248. 109. Appunti di traduttore. 268. mierea buzei tale…/ Ah. 313. 219. Doina. Cr[iasa din poveşti/ La regina delle fiabe. 286. 65. 157. Când amintirile…/ Quando i ricordi…. Cu mâne zilele-ţi adaogi…/ Accresci col domani i giorni. în limba italiană. 263. 125. aflăm că vol. Lasă-ţi lumea…/ Lascia stare il tuo mondo…. rimani…. Pe cop. Iubind în taină…/ Segretamente amando…. 253. 99. Venere şi Madonă/ Venere e Madonna. Postfaţă: Fulvio Del Fabbro. 277. Departe sunt de tine…/ Lontano son d ate…. 217. Când însuşi glasul…/ Quando la stessa voce…. 93. Scrisoarea I/ Epistola I. 24. del tuo labbro il miele…. 19. Glossă/ Glossa. Lacul/ Il lago. Despărţire/ Separazione. 257. IV: F. 223. 136. Versiune italiană. amore…. Coborârea apelor/ La discesa delle acque. Împărat şi proletar/ Imperatore e proletario. Mai am un singur dor/ Mi resta un sol desio. 26. 111. 292. 118. La steaua…/ Fino alla stella…. 1. 101. 241. 98. Avatarii faraonului Tlà şi Geniu pustiu. Fream]t de codru/ Fremito di bosco. 114. 229. 306. 309. Ea-şi urma cărarea-n codru/ Lei si avviava al bosco. 216. Ce te legeni…/ Che ondeggi…. 273. 58. Edit. 284. 288. 269. 89. Rug]ciunea unui dac/ La preghiera di un daco. 307. Edgar Papu. Cu gândiri 82 .. 293. 33. Replici/ Repliche. Kamadeva. Luceafărul/ L’éspero. 59. mică antologie critică. 243. 97. 104. 228. 186. 2003. 133. 249. Sunt5 ani la mijloc…/ Son già molti anni…. 250. 235. rămâi…/ Oh. 300. O. Epigonii/ Gli epigoni. Bucureşti. 242. Date biografice esenţiale. „Viaţa medicală românească”. 124. 302. 260. 51. G. În liră-mi geme…/ Nella mia lira geme…. 282. Somnoroase păsărele…/ Assonnati uccellini….. 53. 88. 252. 311. 276. Scrsioarea III (fragment)/ Epistola III (frammento). Scrisoarea IV/ Epistola IV. 315. Tudor Vianu. 131. Şi dacă…/ E se…. 50. 156. Odă (în metru antic)/ Ode (in metro antico). Gândin la tine/ Pensando a te. 145. Dati biografici essenziali. 141.E. Lucian Blaga. 287. 244. Nu voi mormânt bogat/ Non voglio ricco avello.Din cronica – favorabilă – a lui Geo Vasile. 163. 240. Afară-i toamnă…/ L’autunno fuori…. 105. 226. Ibrăileanu. Criticilor mei/ Ai miei critici. 146. Povestea codrului/ La fiaba del bosco. el însuşi traducător al lui M. Floare albastră/ Fiore azzurro. 7. 222. Singurătate/ Solitudine. 278. Melancolie/ Malinconia. 100. Peste vârfuri/ Sulle vette. 37. 289. 218. 121. 52. Pe lângă plopii fără soţ…/ Dei pioppi díspari la strada…. Pe aceeaşi ulicioară…/ Sopra la stessa stradetta…. Atât de fragedă/ Così soave.

3 şi ilustr. *Textul românesc: p. Sătul de lucru…/ Spossato dal lavoro…..ţi cu imagini/ Con immagini. Oricât de mult am suferit/ Per quanto avessi a soffrire. 2000. 352.-iul. 2003. 6-7. Edit. 23. Latină *Poezii/ Carmina. 331. II 798286 Poezii/ Versek. Universal Dalsi. *BCU-Iaşi Maghiară *Az esticsillag [Luceafărul]. Dintre sute de catarge/ Fra tanti alber di velieri. Traducere de Ráduly János. 321. Ce suflet trist…/ Che cuore triste…. Scurt anunţ privind apariţia. Buc. 1993. 355. Bucureşti. La ricezione di Eminescu in Italia. [Ediţie bilingvă]*. notă asupra ediţiei. *Lipsă BAR (v. p. Micromedalion de Constantin Ciopraga. Târgu Mureş. pensieri. Edit. 335. 329. 189-381. nr. Stelele-n cer/ Gli astir nel ciel.] Ars Longa. 373. 343. Bucureşti. Szász János: Icoana stelară a eternităţii/ A múlhatatlanság csillagképe. 150 de ani de la naşterea poetului).. O arfă pe-un mormânt/ Un’arpa su un avello. 342. Răsai asupra mea…/ Spunta sopra di me…. 191 p. Traducere. „Luceafărul”. 316. 325. nr. Fulvio Del Fabbro: Receptarea lui Eminescu în Italia. 330. 317. iun. 353. postfaţă de Traian Diaconescu. Alexandru Balaci despre prima ediţie Eminescu. Geniu pustiu/ Szárnyaszegett géniusz. 334. 333. Din ocean de vise…/ Dal pélago de suoni…. p. 379-[381] p. Jekély Zoltán.”]. alb-negru (2000 – Anul Eminescu.. 328. Ediţie bilingvă. 347. 347. 399 p. 131 (Gesta hungarorum)). 348. 392. „Vatra”. 393. Curtea Veche Publishing. Mario Luzi despre Eminescu. Stau în cerdacul tău…/ Sto nel verone tuo…. 346. 2005. Prefaţă/ Elöszó [de] Nicolae Balotă. Odorheiu Secuiesc.. Traducători: Békényi István. EUGEN: [„Eleganţa grafică a acestei ediţii. Sarmis. Cuvânt înainte: Zoe Dumitrescu-Buşulenga. 2000. 332. 2003. 23. Fiind băiet…/ Io da fanciullo…. Erdélyi Gondolat. Textul maghiar: p. 346. 83 . 5-185. II 819394 URICARU. [Ilustraţii de Dragoş Morărescu]. 320. cu F. Iaşi.. Se reproduce coperta. 18 iun. 324. [Edit.

Szsabédi László. Nota editorului: „Criteriul de antologare a poeziilor a fost valoarea traducerilor în limba maghiară. Lacul/ O lago. Prefaţă şi postfaţă/ Prefácio e postfácio Mircea Eliade. EFC Edições. II 798637 Portugheză Vésper (Luceafărul). 143. pentru versiunea maghiară. Deák Tamás. Editorial Fernandes.” [p. Luciano Maia**. Eminescu Költeményei. Mestre Manole. Şi dacă…/ Se…. 7. Traduceri/ Traduções Victor Buescu – Carlos Queiroz*. Ediţie îngrijită/ A kötetet összeállítota Balogh József. 301-[303] p. Képes Géza. Bucureşti. Jékely Zoltán.] Libra. [prezentare de] Ático Villas-Boas da Mota. Mai am un singur dor/ Tenho ainda um desejo…. 150. Fortaleza. 83 p. 1950 (v. [Biblioteca „O Curumim Sem Nome” Editora]. Márki Zoltán. 1408). Doi poetas do espaço miorítico. Tradução de Luciano Maia. Luceafărul/ Vésper. Edit. Kacsó Sándor. Fortaleza [Brazilia]. Editura Kriterion. Bucureşti. I 749867 Poezii/ Poesias. Berde Mária. Veress Zoltán. La steaua/ À 84 . 152. [de] Marin Iliescu. albnegru. Cuprinde: Apresentação. 1 şi ilustr. São Paulo. cu F. Székely János. 1984. cu F. 158. Balada de Mestre Manole. II 793828 Poezii/ Versek. 247 p. 2000. 162. 1 (Seria „Confluenţe”…). OPERE XVII. 154. 161. 166. Szemlér Ferencz. [Edit. 146. [Editora Giordano Ltda. S-a dus amorul/ Foi-se amor…. Poesias. poz. 2000. 9. 163. 57. *Se republică traducerile apărute în vol. 151. Somnoroase păsărele…/ Sonolentos passarinhos. 1432). Ediţie bilingvă/ Edição bilíngue [îngrijită de Micaela Ghiţescu]. 159. Majtényi Erik. Lisboa.]. Iată titlurile: Stelele-n cer/ Astros no céu. Ce suflet trist…/ Que alma triste…. Kiss Jenö. **Se republică traducerile din: Mihai Eminescu & Lucian Blaga. 100+1 Gramar. Partea a II-a. Pe lângă plopii fără soţ…/ Ao longo de álamos sem par…. Franyó Zoltán. 147. 153. OPERE XVII. Dsida Jenö. [Cu ilustraţii de Ana Maria Jereissati şi Mircea Casapodeanu]. Bucureşti. 160. Când amintirile…/ Quando as lembranças…. 2] Traducători (în ordine alfabetică): Àprily Lajos. (2000 – Anul Eminescu).” (v. 142. 1994. Mestre Manole. 1998 (lipsă BAR). 63. poz. 167.Nota editorului: „Prezenta ediţie are la bază. 155. Bajor Andor.

*ZAMFIR. A. Lisboa.. Studiu introductiv: Dan Mănucă. 14. nr. S. 19. Editorial Fernandes. alb-negru (2000 – Anul Eminescu. Rusă *Izbrannoe. 178. I. Editoarea vol.estrela. 181. Iaşi. A consemnat Marina Dumitrescu. 170. Mihajliuk/ Opere alese. II 798316 Poezii/ Poesias. 7. Castelo Branco (Portugalia). Ediţie [bilingvă] îngrijită. Plecând de la cărţi). 2000. Selecţie. Cuprinde: 21 de poezii eminesciene (17 antume şi 4 postume). Edit. traducere. O. Ediţie bilingvă îngrijită de Aurelia Merlan. Efron. Moskva. 169. „România literară”. traducerea studiului introductiv şi note: Emil Iordache. 1432). p. Ruskii Raritet. de-a lungul timpului. Poesias. Aleksandrov. Neiman. N. 2005. Kojevnikov. N. Gurov. Korceaghina. Cu colaborarea lui Carlos Quieroz. prefaţă şi note de Victor Buescu. 2000.E. tradus de Doina Zugrăvescu se referă la receptarea poeziei lui M. p. Moran. *Reeditarea vol. Evoramons. 180. Cu un eseu de Mircea Eliade*. cu F. 28 (Meridiane). A. N. 150 de ani de la naşterea poetului). Replici/ Réplicas. Mihailiuc. „România literară”. Levik. nr.. IABEL: Cu. M.. I. 85 . Edit. R. Ce e amorul?/ O que é amor?. Dintre sute de catarge/ Dentre centenas de mastros. Partea a II-a. A. 2 şi ilustr. A. Bucureşti. 179. E. [Ediţie bilingvă]. 2005. Steinberg. Şervinski. Traducători (în ordine alfabetică): Anna Ahmatova.. 1950 (v. Globa. Predislovie: I. Junimea. 168. Verjeiskaia. OPERE XVII. Martânov. în spaţiul lusitan. 13-19 apr. cu F. 447 p. Curtea Veche Publishing. L. Mirimski. 174. I. MIHAI: „Revedere” mult aşteptată. 303 p. Prefaţă: I. repere înaintea lecturii. 175. MOLINA. 1-7 iun. *BCU-Iaşi Poezii/ Stihi. poz.* [Ilustraţii: Dragoş Morărescu]. Petrovâh. Traducere de Doina Zugrăvescu. 7 (Literatură. Luceafărul/ Vésper. V. Eminescu în portugheză. 21. 171. Gatov. 1. despre Eminescu. A. Vezi mai sus. Stefanovici. Zamahovski. 317-[326] p. *Revedere. 2000. 2005. *Calea eminesciană spre fiinţă.

42. Tălmăcire: Milan Nenadić. 51 p. tradus în sârbo-croată de Ileana Ursu.. NEDELCU. 147. Continentul Eminescu (cuvântul traducătorilor). 1. Octoih. 59. 152 p. 2000. cu ilustr. Scrisoarea II/ Pismo II. [de] Slavco Almăjan. [Coperta şi desenele interioare: Sabin Bălaşa]. [Ediţie bilingvă]. „Luceafărul”. [2000?]. întocmită de Eugen Uricaru şi Miljurko Vukadinovič. Scrisoarea I/ Pismo I. VII. 1995. I 760727 *Istočno pitanje [Chestiunea orientală. XXX cu F. [2000]. 43. 7. Scrisoarea V/ Pismo V. Cuprinde: Mihai Eminescu (1850-1889). I 758072 Luceafărul/ Svetlonoša. 58. *Pe cotorul cărţii. (Edicija Prevodi). 45. [Ediţie bilingvă]. 66. 55. Veronica Micle şi Statuia de la Iaşi. Luceafărul/ Vecernik. (Biblioteca CB – Cartea bilingvă. *F. nr. 1. [Sa rumunskog prevela Ileana Ursu. Luceafărul/ Večernja zvijezda [Text paralel]. 67. Scrisoarea II/ Pismo II. 5. 1995. [Vrbas].] Slovo. S rumunjskog prepjevao Mate Maras. Scrisoarea III/ Pismo III. Prepevao Milan Nenadiñ]. 20. [Ediţie bilingvă]. *Cf. [prefaţă de] August Kovaček. Cuprinde: Luceafărul/ Svetlonoša. Cuprinde: Eminescu în faţa cerului deschis. Colecţia de poezii. [Panciova]. [Edit. Luceafărul & Scrisorile/ Vecernik & Pisma. 24 mai. 105. OCTAVIA: Confluenţe eminesciene. XIX*. Scrisoarea IV/ Pismo IV. 87 p. p. 12-13. Školske Novine. Selecţie din Scrierile politice ale lui Eminescu. şi 3 clişee fotografice*.II 793827 Sârbo-croată Luceafărul/ Večernja zvijezda. 23 cu ilustr. Scrisoarea I/ Pismo I. 79. 93.: Cop. 31. I a culegerii (Cartea străină). *Acelaşi text. Traducere: Ileana Ursu. 1*). Scrisoarea III/ Pismo III. Zagreb. Buc. Libertatea. Prefaţa: Eugen Uricaru. Edit. Traduceri de Blagoie Ciobotin (România) şi Miljurko Vukadinovič (Iugoslavia)]. I 791052 86 . 6. Edit. Podgorica (Muntenegru).

Vasko Popa. dedicat istoricului literar Michal Gáfrik. sladká mamka.n.. CORNELIU: Destinul unui prieten al literaturii române. semnat. Bucureşti. 2000. p. [Edit.. OPERE XVII.NEDELCU. Kriterion. 400 p. Bratislava. 11 (Mapamond).. BARBORICĂ.. ked nás vedno. Co nejdes mi.. Aurel Gavrilov.. Ja daleko som teba. [Pe aceeaşi ulicioară]. Art.]. Radu Flora. Dagmaria Maria Anoka.. 2000.. Partea a II. 1495). Blagoje Čobotin. Sonet [Ori câte stele]. O. [De câte ori iubito. 1939-1989. Zväzok druhy.. 84 p. 1994. Ružomberok. (Opere complete ale lui. Ioan Flora. art. îngrijitorul ediţiei de mai sus. Z rumunčiny preložil/ Traducere în lb. 3 febr. Bucureşti. [Departe sunt de tine].. Na tej istej ulicocke. Vojslava Stojanović. [O. Publicistică.. Ivan V. nr. Bratislava. „Luceafărul”. George Coşbuc şi Tudor Arghezi. Marija Mutić. Ileana Ursu. Adam Puslojić. „Luceafărul”.. „Adevărul literar şi artistic”. 702. poz.E. 2. Volumul doi.. traducerile lui Krasko din M. List druhy [Scrisoarea II]. nr.. Obroda. 1943 (v. în secţiunea A. româno-sârbă**. Cugetări. *Výber z poézie/ Poezii alese. 23.. p. îngrijită de Ioan Flora şi Octavia Nedelcu. Miljurko Vukadinović. [De ce nu-mi vii]. 87 . Na vydanie pripravil a komentár napísal Michal Gáfrik.. Edične pripravil/ Ediţie îngrijită de: Ondrej Stefanko. Edit.. Cisár a proletár [Împărat şi proletar].. Anjel a démon [Înger şi demon].. „Veda” a Academiei Slovace]. Buc. s. Opere alese*. Ljubomir Simović. 2004. I: F. Buc. Ediţie bilingvă.: Za vrcholy.. Proză. nr. Lalić. *Cf... milá. respectiv. 20. Vzdy. Ediţie îngrijită şi comentariu de Michal Gáfrik. Elion. Dragan Stojanović. Slavko Vesnić. 27. OCTAVIA: Confluenţe eminesciene. Prezentarea vol. 1994. 1993).. (Opera). Reproduce ediţia: Výber z poézie. dulce mamă]. în contextul unei mai ample abordări a „confluenţelor eminesciene” cu spaţiul cultural sârbo-croat.. slovacă: Karol Strmeň. p.. 7 dec. mamă. **Traduceri de: Dragan Bogdanov. 23 (Cartea străină). I 794211 Slovacă *KRASKO. Cuvînt înainte de Zoe Dumitrescu-Buşulenga. 1993. Cuprinde.]. Milan Nenadić. Pe cop. IVAN: Súborné dielo. 24 mai. Ilustroval/ Ilustraţii: Vincent Hložnik. mamka. Ediţie bilingvă. [Peste vârfuri. *Poezii..

sept. 4. 2004. Edit. II. Thai *Thai-Romanian cultural night. 324-334. 9 – Supl. al revistei „Oglinzi paralele”). Poems. de Jan Garai. Nădlac. [Text paralel în limbile engleză şi thai]**. p. cu portr. 2003. şi ilustr. Cartea Românească. 397 p. Text paralel în limbile română şi slovacă. (Punţi. Bangkok. Prefacio Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Curtea Veche Publishing. Poezii. o notă asupra ediţiei. Madrid. „Oglinzi paralele”. Eminescu. Potrivit art. 44 p. Toneghin. Edición bilingüe de Dana Mihaela Giurca y José Manuel Lucía Megías. (Bucarest. Pradipat Poetry Press. Diaconu.*Catalogul Fondului documentar Eminescu. 1991. Honterus. 1535. 1999. Rogojanu. 57 p. *Lipsă BAR XXX: Eminescu într-o nouă versiune spaniolă.-semnal. April 25. Iaşi. p. alcătuită şi îngrijită de M. 36 *Luceafărul/ Zornica. un tabel cronologic şi o bibliografie selectivă. Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani. [2000]. cu ilustr. DAGMAR MARIA: Traduceri din Eminescu în limba slovacă. ediţia beneficiază de un aparat critic adecvat: o prefaţă semnată de criticul Mircea A. Bordenache**. „Timpul”. Donaţia Ion C. un studiu critic. de A. (Letras universales. **Reproduse după ediţia: M. XIX. nr. Bucureşti. Traducción de Dana Mihaela Giurca y José Manuel Lucía Megías. Versión española y notas Valeriu Georgiadi. Partea a II-a (1939-1989). Nădlac. II 798318 *Poesías. 9. Ediciones Cátedra. poz. *BCU – Cluj & Iaşi ANOCA. Societăţii culturale şi ştiinţifice „Ivan Krasko”. 1944. 88 . 2000. 364). Bucureşti. 523 p. 1991. vezi: OPERE XVII. 1884). 2004. Cu reproducerea a 4 dintre acestea. *Pentru cuprins. Trad. nr. Spaniolă Poezii/ Poesías. [Ediţie bilingvă]*. Edit.

[Cu un cuvânt înainte de Violeta Ştefanian şi o notă a traducătoarei]. Pe cop. în România. IV. nr.. [Edit. III. 224 p. 2003.]. 42. devieri de sens. LIA-MARIA: Eminescu în Thailanda. SERGHEI: Scurtă istorie a filologiei la Kiev. 45-46. Informaţii utile. III.-aug. mai grav. mai peste tot apar neconcordanţe de ritm şi măsură. cu prilejul lansării vol. Tătară Tan yildizi (Luceafărul). „Luceafărul”. După datarea traducerilor. 2000. 34 (Transpuneri). Buc. 7-8.. 117. efectuate în luna august a respectivului an.. 1991. îngrijită şi prefaţată de Stepan Kelar. 18 dec. Ed. V). I interpr. 16 oct. Kiev. (cop. II. f.. p.edit. rimă. I: F. II. 2005. *cf. ANDREIŢĂ. bilingvă. p. ION: Eminescu în veşmânt ucrainean. în prezenţa a 5 din cei 15 poeţi care au contribuit la realizarea lui.] Ex Ponto. 33 p. Traducere [şi Cuvânt introductiv] de Güner Akmolla. ediţiei). Constanţa. nr. II 832102 Ucraineană *Din valurile vremii. [2003]*. Lirică. „Steaua”. 14 cu ilustr. „Luceafărul”. iul. II 832063 Turcă Mektüpler I. V (Scrisorile I. COZMEI. 89 . Deşi „traducătorii prezenţi în această ediţie manifestă o vădită strădanie în echivalarea adecvată a tuturor nivelurilor creaţiei eminesciene [. IV. Buc.. F. Trad. eliminarea unor versuri întregi ale originalului şi adăugarea unora inexistente în original”. LUCKANIN.*BCU-Cluj **Volum descris şi la limba engleză. 42 p. 2002..l. nr.... p. sau. Cluj. de Güner Akmolla.

Thứ Dân (textul – în vietnameză). Teren’ Masenko. 19 (Coordonate cernăuţene). Thú Dân tuyển dịch với sự cộng tác của Bùi Hạnh Cần và Nguyên Tâm. 11. 90 . 23 (Eminesciana). nr. „Luceafărul”. Foaie cu semnături Eminescu aflată la MLR – Iaşi (Junimea de ieri. p. Petro Zasenko. nr. COZMEI. p. Mihail Mihailiuc. Cernăuţi. Tuyển thơ. Ediţie bilingvă. Junimea de azi). 2004. Sara pe deal. Volodimir Sosiur. 21 ian. 2. Traduceri (titlul – bilingv.Poezii. Bùi Hạnh Cấn (textul – în vietnameză). 12. Volodimir Kolomieţ. 2003. Traduceri semnate: Kostantin Basenko. ION: O nouă primenire a „veşmântului” ucrainean al poeziei eminesciene. Maksim Rîlski. Edit. textul – în vietnameză): Lacul. Elion. Mikola Upenik. 23 (Eminesciana). p. semnată. *v. Vasili Şveţ. 365 p. 4.: Afişul filmului comemorativ Eminescu-Veronica-Creangă. *v. 2004. Traducere din limba română: Vitali Kolodii. apărută cu sprijinul Consulatului general al României la Odessa. Mikola Ignatenko. Edit. 9. îngrijită de Mihai Mihailiuc. Într-o prezentare făcută versurilor acestuia. 21 ian. 27-28 cu ilustr. „Luceafărul”. Nina Matviiciuk. produs de Octav Minar şi prezentat pentru prima oară la 31 ianuarie 1915 la Ateneul Român din Bucureşti. Bukrek. Ediţie bilingvă. Stepan Kelar. Iaşi. apr. *Luceafărul.. Mai am un singur dor. I: F. 42 p. 7. 14. Cuprinde: [Nota editorului] (în vietnameză şi engleză). 2002. Recenzie critică. Iaroslav Şporta. Ivan Puciko. Suceava. „Dacia literară”. Edit. *Luceafărul. la îndemnul unor prieteni din România. Quotation from a vietnamese Poet’s Note. 1992. româno-ucraineană.. Cuvânt înainte de Dan Horia Mazilu. nr. Andrii Miaskivskii. Avram Kacinelson. Bucureşti. 3. 2001. Nhà Xuất Bản Văn Học. Odessa. dezvăluie că a început traducerea poemului eminescian în urmă cu zece ani. 1. ION: Vitali Kolodii. Mikola Korsiuk. Anatoli Şerbac. 3. Ediţie bilingvă. „Bucovina literară”. ION: Eminescu în limba ucraineană. Pe cop. semnate. Din româneşte de Stanislav Strejeniuc. Vietnameză Tù và buồn vọng nẻo dồi. Acknowledgements. 2000. nr.. Grigorii Usaci.. Ilustraţii de Sabin Bălaşa. 2001.. BELDEANU. 2. p. Maiak. 4. ION: O nouă primenire a „veşmântului” ucrainean al poeziei eminesciene. Hà Nội [Hanoi]. I 794204 COZMEI. COZMEI.

Numai poetul…. La steaua. 2000. 28. 23. 59 p. Din noaptea…. 29. De-aş avea…. Ce te legeni…. 213 p. 37. dulce Românie. rămâi…. [Ediţie parţial bilingvă*. Patria vieţii e numai prezentul. De câte ori. Prin nopţi tăcute. [Prefaţă de Constantin Lupeanu. 144-175): La steaua. Replici. 33. 18. Prefaţă/ Vorwort/ Elöszó: Nicolae Balotă. Ceţi doresc eu ţie. [1998]. [Text paralel în limbile română. Ce e amorul?. Şi dacă de cu ziuă…. Lasă-ţi lumea…. iubito…. Somnoroase păsărele…. 200-208. 25. *Secţiunea bilingvă (p. După ce atâta vreme. Atât de fragedă…. 36. 31. mamă…. mierea buzei tale. Somnoroase păsărele…. O. 20. **Vezi: Prezentarea traducătorilor. Luceafărul/ Der Abendstern/ Az esticsillag. În vietnameză (p. Ligia Macovei. Ah. Al. Mandics György. Împărat şi proletar [fragment]. Foaia veştedă. Vasile Pintea. Foaia veştedă. 38.Singurătate. 35. Anghel Dumbrăveanu. cu ilustr. Edit. Übersetzt von/ Fordította Franyó Zoltán. Peste vârfuri…. De ce nu-mi vii. 38. Vespasian Lungu. Şi dacă…. *BCU-Cluj **Traducător: Dimitrie Cuclin. Cu mâne zilele-ţi adaogi. Nhà Xuất Bản Văn Học. rămâi. 286). 15. Pe lângă plopii fără soţ. De ce nu-mi vii…. I 779847 91 . ***Traducător: Constantin Frosin. Aurel David. Erdös Pál. 32. Sonete I-III. După ce atâta vreme. Hà Nội [Hanoi]. 30. (Colecţia liliput. Glossă. I 831668 Tho’ tình. Floare albastră. Postfaţă de: Alexandru Metea. Dormi!. de: Done Stan. 1997. Pe aceeaşi ulicioară…. Luceafărul. Sara pe deal. Eseuri finale de Nguyen Xuan Sanh şi Pham Viet Dao]. O. Din valurile vremii…. 17. Timişoara. Edit. Te duci…. Ce suflet trist…. Criticilor mei.I. Traduceri de: Pham Viet Dao. Se bate miezul nopţii…. I 798804 Ediţii multilingve *Luceafărul/ Evening-Star/ Hipérion. Luceafărul. 80 p. La steaua. Şi dacă…. engleză** şi franceză***]. A fost odat’ un cântăreţ. 26. Nguyen Xuan Sanh şi Nguyen Van Dan]**. Auzi prin frunzi uscate. 33. Vasile Socoliuc. Când…. Geneze. Şi dacă de cu ziuă…. O. Helicon. Brătescu-Voineşti. Galaţi. Kamadeva. La mijloc de codru…. 21. Mai am un singur dor. 6-110): Dintre sute de catarge. Despărţire. Lacul. cu portr. Prin nopţi tăcute. Pe lângă plopii fără soţ…. Stelele ’n cer. Sara pe deal. 28.

231 p. [Prefaţă: Mihai Cimpoi (datată: „15 ianuarie 2001”). Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Ediţie didactică. Michel Steriade. Mircea Eliade. María Teresa León y Rafael Alberti). [2004]. Petro Zasenko. Annie Bentoiu. Ilustraţii şi viziunea artistică: Valerian Tzopa. Trad. italiană (Geo Vasile. II 805 516 92 . (Universitatea Naţională „Taras Şevcenko”. Julia Carâp. Jean-Louis Courriol. în ucraineană: Stepan Kelar. Jean-Louis Courriol. rusă. *BN-Bucureşti Eminescu pour le monde latin/ para el mundo latino/ per il mondo latino/ para o mundo latino/ pentru lumea latină. 1. Chişinău.. portugheză (Dan Caragea. bulgară. Mioara Caragea.[ărgărita] Miller-Verghi. 2003. Rosa Del Conte. în găgăuză: Dionisie Tanasoglu. *Luceafărul. M. 50 p. Universitatea „Babeş-Bolyai” ClujNapoca. opere plastice de inspiraţie eminesciană). Editor: Elena Condrei. Prefaţă: George Muntean. Naukovii svit. [Edit.[ouis] Barral. în bulgară: Niko Stoianov. Kiev. Ómar Lara. Suchianu). E. *BCU-Cluj MOSENKIS. G. Andrii Miaskivskii. George Uscătescu. p. Geea. **Semnate – în ordine alfabetică – de: George Apostoiu. Maria do Socorro Nóbrega Fernandes. Selecţie: Stela Nicuţă. Tudor Vianu. Institutul de Filologie. 2003. Coordonator: Valeriu Culev]. Traducere în rusă: Iuri Kojevnikov. spaniolă (Valeriu Georgiadi. Mikola Ignatenko. [Bucureşti]. [Antologie de texte de* şi despre** Mihai Eminescu. iun. 367 p. Veturia Drăgănescu-Vericeanu. alb-negru (documente iconografice. 2005. găgăuză. Iaşi. facs. Pe cop. Iaroslav Şporta. Petru Mihai Gorcea. Paul Miclău. Călinescu. Ivan Piciko. îngrijită şi prefaţată de Serghei Luckanin. Lovinescu. Facultatea de Litere).I. Luciano Maia. I: F. Edgar Papu. ucraineană. „Convorbiri literare”. Europa Nova. 2001. Ştefan Mera). Doina Condrea Derer. Copertă şi ilustraţii: Gheorghe Vrabie. Rosa del Conte).Floare albastră/ Sinij ţvetok/ Sinâ kvitka/ Mavi çiçek/ Sin’o ţvete. alb-negru. D. nr. antologate de] George Apostoiu. cu ilustr. I 804323 *„La steaua” în limbile lumii (38 de traduceri în 15 limbi). Poezii în română. şi ilustr. Petru Creţia. Botoşani. cu F. 82-83 (Istorie literară). 3. María Teresa León y Rafael Alberti. Alain Guillermou. Departamentului Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor]. *În traducere: franceză (L. IURIJ: Lumina nemuritoare a poeziilor lui Mihai Eminescu.: Nicolas Blithikiotis. Edit. 6.

italiană. [Ediţie bibliofilă. ***Traducător: Franyó Zoltán. *BN a Rep. Kriterion.. 44 p. esperanto. 2003. rusă. Edit. ?. p. Grafica: Constantin Ungureanu. 692. *cf. sârbă. cu ilustr. Accent Print. realizată în colaborare cu studenţii de la Academia de artă din Bucureşti]. engleză (2). ucraineană** şi germană***]. [Interviu de Elisabeta Lăsconi]. [Text paralel în limbile română. nr. albaneză]. aromână.. 11 (Mapamond). 2004. franceză (3). [Tiraj: 30 ex. DIATCU. spaniolă. Bucureşti. *Odă în metru antic [în 19 versiuni: latină. Moldova **Traducător: Vitali Kolodii. germană (2). ? p. turcă. „Adevărul literar şi artistic”. maghiară (3). 18 nov. 93 . ELENA: „Eu nu-mi văd viaţa fără să fac cărţi”. Buc.]*. Suceava.*Luceafărul/ Lučafer/ Der Abendstern.

14-26 iun.. nr. p. MIHAI : . 3. *** : [Haug Martin : Die Kosmogonie der Inder. *Partea I vezi Manuscriptum nr. grafică de Ligia Macovei.(Pagini germane II). *3 august 1870 EMINESCU.. p.. Conferinţă rostită la Cercul antropologic din Műnchen în ziua de 26 martie 1873. 1. *Fragment din art. p. Versul horaţian „Naturam furca expellas tandem usque recurret” (Epistola X – Ad Fuscum Aristium) notat de M... el se împlineşte pe deplin şi esclusiv înăuntrul individului. ian. Tablou dramatic. 1. 1 ian 1883. 1. *Text afiliabil editorial poemului „Diamantul nordului” datată 1873. 23 febr.” EMINESCU. 5.2. Manuscriptum.Eminescu în mss. MIHAI : Ms. [Fragmentarium]. MIHAI : Cugetare. p. 1990. 2259 – 187r. nr. MIHAI : Cugetări .OPERĂ în PERIODICE Română 1990 EMINESCU. EMINESCU. „Scopul culturei e în esenţă individual. 16-17. 1990. 7-8. EMINESCU. nr. MIHAI : [ Cugetare]. 1990. poz. *Incipit : Nu există. întradevăr. coperta I. 1. nr. Manuscriptum. 1.. 3114. p. 4. EMINESCU. 1990.. cu fax.17-18.. 6. * Cu un comentariu de Oxana Busuioceanu.”Ca un sfinx mut. MIHAI : Doina.. 8-19 şi Opere XVII. [Se-n cheie. p. p. Partea a II-a. nr. 8. nr.. MIHAI : Un vers horaţian. Academica. 10. MIHAI : Mureşanu.* Manuscriptum. 94 . MIHAI : [ Citate din articolele politice]* Convorbiri literare. ian. 10 cu il. 1. „Trebuie să fim un stat de cultură la gurile Dunării... Ateneu (Bacău). 1990.. 1. nr. nr. Timpul. [Fragment]. p. 1990./Cosmogonia indienilor].Vatamaniuc. EMINESCU.*În româneşte de Leonard Gavriliu. nr. decât două forme ale tiraniei. p. p.”* Cronica. Ramuri. ian. 1998.. 1990. Manuscriptum. 9-21.. 1990. nr. 7 cu il. 1. 288 r cu un comentariu de D. 1889.. Partea a II-a.” EMINESCU. 12 ian. 2. 1990.].. 1. EMINESCU. Cronica. (Eminesciana). 2257.

1990. MIHAI : Glossă. Cugetare.. 23. nr. 1. 2. p. 1990. EMINESCU. 6. MIHAI : Rugăciune [Fragment]. Argeş. 5. 1.. 11 mart. 12 aug. aug. p. 3. Cugetare.3-4. Fragment din mss. nr. EMINESCU... Adevărul de duminică. 1990. 1. 1990. mart... 1990. p. 8 iul. 1878.”* *Fragment de articol . 1990. 35. EMINESCU.. p.* Cu un comentaqriu de Oxana Busuioceanu. 1990..* Adevărul de duminică. 30 sept. 1990.2258. p. p 7-9 (Hyperion).10.”În faptă lumea-i visul sufletului nostru . 1. 22 iul. 15 apr.. nr. nr... Adevărul de duminică. 7. Basarabia noastră actuală. 28.f. Adevărul de duminică..” EMINESCU. EMINESCU. 5 aug. 1.11. MIHAI : [Centenar Alecsandri]. 20 mai. Fragment dim ms. p. EMINESCU. Argeş. Adevărul de duminică. 1990. MIHAI : Cărţile [Fragment]. p. Manuscriptum. 1.Eminescu între anii 1866-1872 şi cumulează 5-6 versiuni..1990. 8. nr. p. iun. EMINESCU. nr. Cugetare. 1990. nr.. EMINESCU. 134-135. „Ceea ce se cere de la o profesie de credinţă. p.”* *Fragment din „Studii asupra situaţiei”. MIHAI : O secvenţă inedită din „familia” Ondina Eco. 8. 1. 1). nr. nr. MIHAI : Învierea.] Poemul „Ondina Eco” a fost lucrat şi modificat de M. 2259. 1. nr. 18880. Adevărul de duminică.. MIHAI : [Cugetare]. OPERE XII. aug. *C. MIHAI : „Arta de a guverna e ştiinţa de a ne adapta naturii poporului”. 1. p. MIHAI : „Tăria unui popor mic a stat totdeauna în drept”. Argeş. Argeş. 95 .EMINESCU. p. EMINESCU. MIHAI : [Cugetare]. Adevărul de duminică. 1 .. nr. p. 4 mart. f. EMINESCU. MIHAI : Răsai asupra mea.. 27. 1990. nr.179. EMINESCU.25. 1990 ( Supliment DOR nr. EMINESCU. nr. MIHAI : „Negustoria de vorbe şi prăvăliile de principii sunt cele mai rele din toate”. 18. MIHAI : [Cugetare]. „De când există românii pe pământ.. p. 40r [Întrebi o soră. Adevărul de duminică. Versiunea de faţă este o variantă a cântului „Eu nu voi sa fiu o zee” din „Serata”. 1990.

ian. p. sept. 1. p. p. p.. EMINESCU. nr. 3 aug. 5. EMINESCU. EMINESCU. 16. *Cf. [berei mândre şi-a cârnaţilor cu piele]... nr.]. MIHAI : Omul pururea tânăr. 1 cu foto 1. „Artele şi literatura frumoasă trebuie să fie oglinzi de aur ale realităţii. nr. p. 49..3.. 1878.* Calende. 13-20 ian. EMINESCU. nr. p. „Între legendele noastre naţionale”. Fragment. 1 cu il. nr. MIHAI : [Crăiasă alegându-te]... nr.2260 (Ca o poveste să-mi aud viaţa ). nr. 1. 96 . nr. EMINESCU.f. 1. 18 ian... 16. nr. 16. p. Radix (Bruxelles). 3. Radix (Bruxelles). „În interesul ţării ar fi într-adevăr un guvern serios. Radix (Bruxelles). EMINESCU. MIHAI : Glossă. OPERE IX. sept.-oct. EMINESCU. 1990. 1991. MIHAI : Rusia şi Europa. p.. 16.3. 1991. Opere XII. MIHAI : Hieroglifă. 5. ian.. MIHAI : Cugetare. EMINESCU. 1991. 1. 1. *Poezie scrisă la Berlin 1873. MIHAI : Doina. p. 1990..(29 octombrie 1876)* Adevărul literar şi artistic. 239-242 EMINESCU. 16. sept. 1. MIHAI : Caracterul obştesc al luptelor* Convorbiri literare.. Calende.[Fragment di Împărat şi proletar].. nr. Cronica. p. MIHAI : [Geniu pustiu. 7 febr. MIHAI : Eşti în ţara.. *C... * Timpul. MIHAI : E împărţită omenirea . 49.. 3.. nr. p. 13-20 ian. p..-oct. p.EMINESCU.-oct. Ms.”* *Timpul. 1991.* Cronica.” 1991 EMINESCU.. 16.-oct. 1991. 1880. 105-106. sept. 3. ian. de Ligia Macovei.* Poesis. Adevărul literar şi artistic... 1991. EMINESCU.. ian. 1991. p. Radix (Bruxelles). MIHAI : [Cugetare politică]. nr. 1991. 1 mart. 1990. 1990.

oct. p. nr. 8(Lecturi eminesciene de Petru Creţia). 50. 1991.. MIHAI : Despre „moravurile publice”. Calende. p. 2257. Tomis. EMINESCU. 222v . 1991. *Poezie inedită ms. p. spiritul public la noi au luat o direcţiune foarte periculoasă. 1866 EMINESCU. 1991. nr. *Poezie inedită ms 2258. 3 (Antologia T). p. nr. 33 (Număr special).* Manuscriptum. p. *Poezie inedită ms. MIHAI :S-a dus. „Pe cît educaţia unui popor se câştigă şi se păstrează. 1991. 222v .” EMINESCU.(informaţie din presă). 27(Număr special). 23-25 (Număr special). p. 48. 1991. 2259. Traducere de Petru Vignali. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia..”.. Radix (Bruxelles). Se reproduce scrisoarea trimisă de M. 222v ..Eminescu. nr. 24r . MIHAI : Eminescu la Constanţa. 1 cu foto 1. 8.-apr. „Moravurile publice.* Manuscriptum. nr. 1871. MIHAI : Ode (en mètre antique). MIHAI : La arme. 1881. MIHAI : Deşteaptă-te române* Manuscriptum. 2258... 222v. 1991. nr. 10. nr. nr. Calende. 1991.. MIHAI : Sonete :Adâncă marea. doiniţă ! * Manuscriptum. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). MIHAI : Timpii-n orgii. Constanţa 16 iun. MIHAI : Doină. nr. EMINESCU.. 6. p. p. MIHAI :În modul vechi soarele sună. nr. *Poezie inedită ms. România literară. 5. MIHAI : [Cugetare].. p. EMINESCU. 1991.. 19.. 1. dar am întârziat. EMINESCU. 1991. 1.EMINESCU. 1866 EMINESCU. către Veronica Micle* *Incipit : Iartă-mă că nu ţi-am scris de atâta timp. 1866 EMINESCU. iun. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. 1. 1. 1. 97 .* Manuscriptum. MIHAI : Sonete : Iambul. 27(Număr special).12 dec. 2258. 1 cu foto. p. 29 (Număr special). *Poezie inedită ms.mart. 1991. 1991. EMINESCU. 1866 EMINESCU. nr.. 1. p. Ţara (Chişinău). 6. România literară. 1991. 28 nov. nr. EMINESCU.. la Giurgiu.

1991. MIHAI :Stele izvorăsc pe ceruri * Manuscriptum. EMINESCU. 1873. 1871-1872. 1. nr. *Poezie inedită ms 2287. 1876 98 . 11r. EMINESCU. EMINESCU. nr. 88v. EMINESCU. 2290. 2284. 67v. de adînc de mîndru * Manuscriptum. p. 1991. 1. 1991. 1. 2254. 1. 1991.. EMINESCU. 1. 1872. 1991. p. *Poezie inedită ms. 56r.EMINESCU. 2262. *Poezie inedită ms. *Poezie inedită ms. 2290. 41 cu fax. EMINESCU. p. MIHAI :Marea nalţă mii de valuri* Manuscriptum. EMINESCU. 49 cu fax (Număr special). MIHAI :O poveste * Manuscriptum. *Poezie inedită ms. p. *Poezie inedită ms. 47 cu fax (Număr special). 2286. 1872. 1871-1872. 2260. 102r. 1. 2259. *Poezie inedită ms 2284. 2262. 1991. nr. p. 39 (Număr special). 1. *Poezie inedită ms. 1871-1872 EMINESCU. MIHAI :Atît de palid. MIHAI :O umbră e fiinţa-i * Manuscriptum. *Poezie inedită ms. 1.(Număr special). MIHAI :Vis * Manuscriptum.. p. nr. p. p. nr. nr. (Număr special). ian. 1. nr. p. 43cu fax. 39 (Număr special). 1991. 33 (Număr special). 2287. 1991. 6. 1991. p. nr. 64v. 1.(Număr special). 28r. MIHAI :Păduri sînt risipite * Manuscriptum. MIHAI :Adevărul * Manuscriptum. p. 2290. *Poezie inedită ms. 43 cu fax. 35-37 (Număr special). 1871-1872 Vezi şi : Porto-Franco. 1991. 68r. 1872. 33 (Număr special).v 1875-1876 EMINESCU. nr. 1873. 1997. 186v. * Manuscriptum. 13. MIHAI :Norii se desfac în două * Manuscriptum. *Poezie inedită ms. 1991. 159r. 37 (Număr special). EMINESCU. 47-49 cu fax (Număr special). 1871-1872. 87v . *Poezie inedită ms. 52r. nr. p. MIHAI :Şi stînce pe stînce. MIHAI :O poveste * Manuscriptum. MIHAI :Unde-n sălcii argintoase * Manuscriptum. 159r. 1. EMINESCU. 1. nr. nr. p. 1991. nr.

MIHAI :Săracaă-i a ta limbă* Manuscriptum. 33r v. nr. 1880. hrăniţi cu basme * Manuscriptum. 1. MIHAI :Răpiţi din cer. *Poezie inedită ms. 10v. MIHAI :De pe ochi ţi se ridică* Manuscriptum. EMINESCU. MIHAI :Cîte nopţi eu cugetat-am. 1. 1879.1878-1879. 1. 1991. MIHAI :Şi răsună printre papuri * Manuscriptum. 1878-1879 EMINESCU. nr. ian. 1876 EMINESCU. 13. 33r v. 53-55 cu fax (Număr special). 67 r. nr. MIHAI :O. *Poezie inedită ms 2280. 1991. *Poezie recent publicată ca inedită ms 2259. 99 . 2282.* Manuscriptum. 53-55 cu fax (Număr special). EMINESCU. nr. 1997. nr. p. MIHAI :Răpiţi din cer. 2262. 1991. 14r. rămâi. nr. 242 r. EMINESCU. 1881. 1.69 cu fax (Număr special). p. 53cu fax (Număr special). 1991. 2261. nr. nr. 40 r.EMINESCU. 2259. p. EMINESCU. 127v. *Poezie inedită ms. 6. MIHAI :O. 140 r.65 cu fax (Număr special). MIHAI :Întrebi o soră* Manuscriptum.v.1871-1872. 1. 1. 1991. MIHAI :S-oglindă în lacul * Manuscriptum. Vezi şi : Porto-Franco. 1991. 1991. 1. hrăniţi cu basme * Manuscriptum. p. 65v. 1991. EMINESCU. *Poezie inedită ms. 1991. 1991. *Poezie inedită ms. 2277. p.59 cu fax (Număr special). *Poezie recent publicată ca inedită ms 2254.1871. 115 r. 1868-1869.61 cu fax (Număr special). p. p. p.63 cu fax (Număr special). 1. 1878-1879 EMINESCU. 2280. p. 1. 2257. 1. nr. 53cu fax (Număr special). *Poezie inedită ms.67-68 cu fax (Număr special). rămîi cu bine * Manuscriptum. 1876 EMINESCU. 1991. EMINESCU. 86 r.71 cu fax (Număr special). p. Saturn* Manuscriptum. p. *Poezie inedită ms. *Poezie recent publicată ca inedită ms. nr. nr. MIHAI :E trist ca nimeni să te ştie * Manuscriptum. *Poezie inedită ms. 2280. nr. 66r. 1. p.

*Poezie recent publicată ca inedită ms. ian. MIHAI : Fragmente dintr-o epopee dacică*. 1991. nr. 1. 37r 1872-1873. p. Vezi şi : Porto-Franco. EMINESCU. p. *Poezie recent publicată ca inedită ms. MIHAI : Moarte.azi* Manuscriptum. 1991.EMINESCU.92 cu fax (Număr special). 69r. nr.86 cu fax (Număr special). nr. 1991. 1.1871-1872. 2291.81 cu fax (Număr special). nr. 1991. 1.79 cu fax (Număr special). p.. EMINESCU. 1.97r 187r 1873. 63r 1872-1873. nr. 100 . nr. 1997. MIHAI : Căci ele sînt ale lumii toate* Manuscriptum. 1991. 2259. 6 EMINESCU. *Poezie recent publicată ca inedită ms. EMINESCU. 58v. p. nr. p.89 cu fax (Număr special). EMINESCU.92 cu fax (Număr special). 2262. 1. EMINESCU.81 cu fax (Număr special).77 cu fax (Număr special).85 cu fax (Număr special). *Poezie recent publicată ca inedită ms. 67r 1876. p. EMINESCU. MIHAI :A vieţii rădăcină e minciuna. 81r 1872-1873. 140r. 1872. nr. *Poezie recent publicată ca inedită ms. 50r 1872-1873. nr. 2287. *Poezie recent publicată ca inedită ms 229o. EMINESCU. p. 1991. 70r. p. *Poezie recent publicată ca inedită ms. 1. 1991. 2291. 1991. 71r. 1991. 2290. MIHAI : De dau într-o parte mreaja* Manuscriptum. p. MIHAI : În ochii altor oameni* Manuscriptum. *Poezie recent publicată ca inedită ms. 1. 257r. 96r. 1. 1872-1873. MIHAI : Un far e soarele în marea lumei* Manuscriptum.91 cu fax (Număr special).* Manuscriptum. MIHAI : Sunetul păcii* Manuscriptum. 1. EMINESCU. înger cu aripi negre* Manuscriptum. 2285.77 cu fax (Număr special). Manuscriptum. 13. p. 187r 1873.. 1. MIHAI : Valuri lungi de flori albastre* Manuscriptum. EMINESCU. 1. MIHAI : Eu nu vorbesc de Dumnezeul de. 1991. nr. *Poezie recent publicată ca inedită ms. 2259. nr. 1991. *Poezie recent publicată ca inedită ms. 2306. p. nr. *Poezie recent publicată ca inedită ms. 11r 1872-1873. MIHAI : Zburam* Manuscriptum. 2260. p.

MIHAI :Între nouri şi-ntre mare* Manuscriptum. 1880.2259. nr. 1. 1. *Poezie recent publicată ca inedită ms. nr. *Poezie reconstituită şi autonomizată ms. MIHAI : Floare de tei* Manuscriptum. 1991. MIHAI : Şi era ploaie cu senin* Manuscriptum. 1. nr. 67r 1879. 2279.2270. 128-129 (Număr special). 2306. 1.132-134 cu fax. 68r. p. 1991. 137r-142r 1882. 1991. 129-131 (Număr special). EMINESCU. MIHAI : Muşatin* Manuscriptum.96 cu fax (Număr special).126-127 (Număr special). p. 118. 1991. MIHAI : Dormi. *Poezie reconstituită şi autonomizată cu o sinopsă a manuscriselor din care s-au preluat versurile. EMINESCU. *Poezie reconstituită şi autonomizată cu o sinopsă a manuscriselor din care s-au preluat versurile. 1991. 1991. 1991. nr. 1991. 107 (Număr special). 1991. 80r. 1. p.2276. *Poezie reconstituită şi autonomizată ms. 1. (Număr special). EMINESCU.117r. *Poezie recent publicată ca inedită ms.65v. 101 . 116v. p. p. 154r-155r . EMINESCU. MIHAI : Odă către Napoleon* Manuscriptum. MIHAI : Mohamed biruitorul* Manuscriptum.108-125 (Număr special). 1. 1881.102-105 (Număr special). nr. 83rv 1882 EMINESCU. p. p. nr.EMINESCU. EMINESCU.2262. MIHAI : Un Phoenix e o pasăre-n vechime* Manuscriptum. dormi!* Manuscriptum. 1882 EMINESCU. 1880. 1. MIHAI :Luceafărul[Versiunea maximală a vorbirii demiurgului] * Manuscriptum. 1882 EMINESCU. p. 352r-354r. nr. p.106-107 (Număr special). *Poezie reconstituită şi autonomizată ms. nr. p. *Poezie reconstituită şi autonomizată cu o sinopsă a manuscriselor din care s-au preluat versurile. 1. *Poezie reconstituită şi autonomizată ms. 1. MIHAI : Eterna pace* Manuscriptum. nr. 1991. 118r 1879. EMINESCU. nr.99 cu fax (Număr special).

1992.[Cugetare]. MIHAI : Fragment dintr-o epopee dacică. 75v. 6-7. p. MIHAI : Toţi fac politică. 12 ian. MIHAI :Coroana era supremul legiuitor. 138(Număr special).[Cugetare]. EMINESCU. 12 ian. *Poezie reconstituită şi autonomizată ms. 1991. 1991. 83v. EMINESCU. nr. 324v. 1. 12 ian.[Cugetare]. 165v 1882-1883 EMINESCU. nr. Text inedit. 326r 1882-1883 EMINESCU. 12 ian. nr. 140 (Număr special).99.2270. 1882. 139 (Număr special). 1.. *Poezie reconstituită şi autonomizată ms. 6-7. p. Adevărul literar şi artistic. 12 ian. *Poezie reconstituită şi autonomizată ms. [Cugetare]. EMINESCU. p. 6-7.1992. p. p.. 162v 1882-1883 EMINESCU. 163v. *Poezie reconstituită şi autonomizată ms.. p. 12 ian. nr. nr. p. Adevărul literar şi artistic. MIHAI : Răul cel mare :sărăcia. 77r. Adevărul literar şi artistic. nr.99. 102 . nr. Adevărul literar şi artistic.1992. 1991..99.99.. MIHAI :De ce regina nopţilor* Manuscriptum. p. nr. MIHAI :Aceeaşi moarte * Manuscriptum.1992. 66r.. Mihai Eminescu (Cernăuţi). 73r. nr. 3. p. Adevărul literar şi artistic. 6-7. 33v 1882-1883 EMINESCU. EMINESCU.99. p. 1991. 6-7. 1992 EMINESCU. 1.2261. nr. 1992. p. MIHAI : Dacă iubeşti fără să şperi(variantă)* Manuscriptum.2270.2270. 1. Adevărul literar şi artistic. EMINESCU. 325r. MIHAI :O stea în reci nemărginiri* Manuscriptum.99. MIHAI : A umplut Dumnezeu lumea. nr.[Cugetare].1992.[Cugetare]. 141 (Număr special). EMINESCU. 6-7. oct.*Poezie reconstituită şi autonomizată cu o sinopsă a manuscriselor din care s-au preluat versurile. MIHAI :Nerăbdători de-a parveni. 3. MIHAI :Fără muncă nu există libertate.. 1991.

nr. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). România literară. p.[Cugetare].. România literară. nr. MIHAI : Sonete :Nenorocit noroc de-a fi iubit. 7. p. MIHAI : Numai poetul... Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. EMINESCU. *Fragmente din mss. 13-19 febr. 1992. MIHAI : Sonete : Gândind la tine. 1.. 4. 23 ian.ian. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia).. 1. p. 6-13 febr. MIHAI : „Nu cumva îndărătul culiselor vieţei e un regizor.11mart. ian. EMINESCU. 1-15. Foto1. 9. . 1992. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). EMINESCU.. cu il. MIHAI : Sonete : Pe gânduri ziua. 1992. 2 şi masca mortuară. EMINESCU.. nr. 9r. România literară. 1992. 1992 cu il. EMINESCU. 1. MIHAI : Sonete Iubind în taină.. MIHAI : Sonete :Maria Tudor. 1992. 13-15.. p. 1. Poesis. 1. 1992. 20-26 febr. Cronica. 1. nr. 1992. nr. 1992. EMINESCU. EMINESCU. 1-4. România literară. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. nr. EMINESCU. p. EMINESCU. Familia. 1992.99. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. 30 ian. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). 1992. nr. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. EMINESCU. p. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). nr. 12 ian. 1992. Adevărul literar şi artistic. 1992. 5 .EMINESCU.. Cu un comentariu de D. 26 febr – 4 mart. 446r şi 2292. nr. –statuia poetului –Târgu Mureş. 2.. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). p. 3 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia).. România literară. MIHAI : Odă (în metru antic). Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia.”[Cugetare]. 1992. 5. MIHAI : Sonete :Vorbeşte-ncet. nr. p. 103 . 19-25 mart. nr. MIHAI : [Însemnare din ms.. ian. p.. MIHAI : Sonete Sătul de lucru România literară. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. 2257 cu referire la tratatul de la Luţk din 1711]*. 6-7. 1.5 febr. nr. p. 2257.. p.. ian. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). MIHAI : Sonete : Coborârea apelor. 1. EMINESCU.. România literară. cu il. 6. p. Manuscriptum. EMINESCU. MIHAI :Aceeaşi orbire la alegerile viitoare?. MIHAI : Odă (în metru antic).Vatamaniuc. Vatra. EMINESCU. p. România literară. nr. nr.. 3..

nr. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). EMINESCU. Părea c-aşteaptă. nr. 1 cu il. nr. p. nr. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. EMINESCU. p. Cronica. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. EMINESCU. România literară. MIHAI : Poemul Putnei (Închinare lui Ştefan cel Mare) [Fragment]. p.1992. 12. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. p. 13-20 mai. nr. 9-15 apr. 1992. 27 mai – 3 iunie. foto 1. 18. nr. EMINESCU. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia.. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). 1992. 104 . 20-26 mai. 1992. nr. nr. România literară. p. MIHAI : Sonete:Când însuşi glasul. EMINESCU. MIHAI : SoneteOricare cap îngust. EMINESCU. p. p. Ateneu(Bacău).. România literară. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. România literară.12. 17. 1992. apr. EMINESCU. p. MIHAI : Melancolie (fragment). 15. România literară. 14-22 apr. 4. p. România literară. 6-12 mai.1992. 1992.Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. 15-30 iun. MIHAI : SoneteAfară-i toamnă. MIHAI : Sonete: Sunt ani la mijloc. 30 apr.. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). EMINESCU. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia.10. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia).. România literară. EMINESCU. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). MIHAI : Sonete Oricâte stele. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. 1 apr. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). 13. MIHAI : Sonete:Răsai asupra mea. p. 1992. nr. p. MIHAI : Sonete:Stau în cerdacul tău. 19. 1992. EMINESCU. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). 10. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. EMINESCU. nr. MIHAI : Sonete:Trecut-au ani. 23-29 apr. nr. nr. 13. 1. 16. MIHAI : De la Nistru păn'la Tisa.1992. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). !Fragment]. Cronica. România literară. EMINESCU. 8 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia).16 mai. MIHAI : Sonete. 1-15 iul. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. 14. p. 1992. România literară.1992.

Incipit : „Trebuie să se mântuie odată comedia aceasta jucată de incapacitate şi de perfidie morală. 4.20..153. 32. p. MIHAI : Cu gândiri şi cu imagini. 29.” EMINESCU. România literară. Se reproduce textul cu un amplu comentariu de Petru Creţia. MIHAI : Sonet satiric.. nr. 1. 105 . 1992. *Din motive financiare publicaţia nu a apărut 2 luni EMINESCU. p. nr. . Adevărul literar şi artistic. 23-29 sept. nr.. 26 aug. p. M. 28.1 sept. 32. Adevărul literar şi artistic. 12-18 aug. EMINESCU. . Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. 21-28 oct. nr. nr.3 nov. .... MIHAI : Rugăciune. nr. nr. MIHAI : [Aforisme I-X]. (O sută de gânduri răzleţe). 37. 12-18 ian. 1993 EMINESCU. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. 1993. . 18-24 nov.. p. MIHAI :Ciclul Petrino. 5(Lecturi eminesciene de Petru Creţia). nr. nr. 36. nr. 1992. EMINESCU. România literară. 1992. 28 oct.24. 31. EMINESCU. 7-13 oct. 4-10 nov.23. nr. România literară. nr. EMINESCU. MIHAI :Democraţia. . 5 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia). MIHAI : Şi dacă.. 1992.. 28 iul. 14 febr. 14-20 oct. nr. 5 (Lecturi eminesciene de Petru Creţia).. România literară. România literară. Adevărul literar şi artistic. MIHAI :Sauve qui peut. EMINESCU. . nr.. 1 cu il. 5(Lecturi eminesciene de Petru Creţia). România literară.Eminescu de Ion Vlasiu. 1992. 1. Cu un comentariu de Petru Creţia. 16-27 sept. nr. 21-28 oct. 30.21*. 1992. 33 . 4-11 aug. 1993. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia. 7. 19-25 aug.. 1993.6 oct.. nr. p. p. 1992..25. p.22. . Se reproduce textul cu un amplu comentariu de Petru Creţia. 17 ian. Se reproduce textul cu un comentariu de Petru Creţia.. EMINESCU.. nr. 1992. p. nr.. România literară. . 5(Lecturi eminesciene de Petru Creţia). EMINESCU. 21-27 iunie. 5(Lecturi eminesciene de Petru Creţia). p. MIHAI : Comedia minciunii [Fragmentarium]. 14 iun. România literară. 30 sept. 35. MIHAI :Ai noştri tineri. p. nr. 12.-4 aug. 11-17 nov.nr. 149..EMINESCU. p. 34. 120. .. nr. MIHAI : Veneţia.

.O antologie de Miron Cordun. MIHAI :Trecut-au anii. Foto3 ( Forumul cultural). Cronica. ian. ian. MIHAI : Cărţile. p. p.. 1994. Foto2. 371-372. p.. EMINESCU. MIHAI : [Întâlnind pe câte-un om. 1993.12. EMINESCU. 8 cu il. 1. 1. 16 cu il. Academica. EMINESCU. nr. nr. p.O antologie de Miron Cordun.(plastică). Dragoş Pătraşcu : Mihai Eminescu. EMINESCU.O antologie de Miron Cordun. „Eminescu” de Gh.. 15-30 iun. „Limba românească e la sine acasă o împărăteasă bogată. 1994.. 1 cu il. 1994.” Nu ştiu de unde şi până unde”]. EMINESCU. nr.EMINESCU. Calende. Calende. Adoc. MIHAI :Când însuşi glasul. 12.2. p. MIHAI :Sunt ani la mijloc. Cronica. nr. EMINESCU. *Cf.. iun. 1. p. Calende.O antologie de Miron Cordun. 16-30 iun. 16-31 ian.. 1.]. MIHAI : [Cugetare]. 1.. I (Forum cultural) cu il. nr. MIHAI : Uşoare sunt vieţile multora. EMINESCU.. 24 (La Aniversară ). 1994. Cronica. Calende. 1994. Opere XI. 24 (La Aniversară ). nr. 1.”asta nu-i revoluţie ci comedie” [fragment din art. nr. ian.. ian. Cronica. MIHAI : La steaua.* Cronica.. 1993. nr. 24 (La Aniversară ).. p..(bust). ian. I (Forum cultural) cu il.. 166. 1994. 1994. EMINESCU. 12. Ateneu(Bacău). MIHAI : . p.. 24 (La Aniversară ).. p. 1 cu il.O antologie de Miron Cordun. *Cf. Opere X. 6. 1. Calende. nr. EMINESCU.. 16-30 iun. 15-30 iun. p. MIHAI : Basarabia întreagă a fost a noastră pe când Rusia nici nu se megieşea cu noi. nr. ian. nr. MIHAI :Iubind în taină. 1994. nr..12. EMINESCU... Fragment. p.. 1994.. 1993. 1.. 24 (La Aniversară ). nr.II (Forum cultural ). p. 1994 EMINESCU. EMINESCU.* Fragment. Ateneu (Bacău).. p. 1994. MIHAI :Răsai asupra mea.O antologie de Miron Cordun. p. Calende. nr.” 106 . Dragoş Pătraşcu : Mihai Eminescu..12.. 1994. oct.. EMINESCU. 24 (La Aniversară ).. p. MIHAI : Odă(în metru antic). Foto 3. ian.. p. MIHAI : Stelele-n cer.

oct. MIHAI : Odă (în metru antic). 1. EMINESCU. nr.... Academica.12. Convorbiri literare. nr. 1-15 ian. iul.” EMINESCU. 7-13 iun. nr. MIHAI : Sonet (Sînt ani la mijloc.p. Cu il. nr.” 1996 EMINESCU.. MIHAI : [Cugetare].8.. *Cf.. p.). Scurte citate din publicistica eminesciană. EMINESCU. 1997. 1. Cronica.1995 EMINESCU. ian. 1. 1. MIHAI: Oricâte stele... Porto-Franco. MIHAI : Stele-n cer. 1. 1.. Convorbiri literare. ian. „Forma fixă. 1. Ateneu (Bacău). cu il. p. 1995.. nr. 15 cu Foto 1. Poezia este inclusă în art. 6. 3. 11.. ian. 1997. aug. „Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarele soarbe un nor de aur din marea de amar. 1 cu il. OPERE IX. 1995. 7. nr. p. „(.. MIHAI : [Cugetare].. iun. MIHAI : Trecuta-au anii... MIHAI : [Cugetare]. MIHAI : Din publicistica lui Eminescu. nr. p..178. nr. 1996. p. „Noi nu suntem stăpânii limbii. 1.Eminescu – bust de Ovidiu Ciubotaru. EMINESCU. Porto-Franco.. ci limba e stăpâna noastră. M. MIHAI : [Cugetare]. „Dacă în limbă nu s-ar reflecta chiar caracterul unui popor.cu Foto 1. p. ian. Portretul poetului de Traian Mocanu. p. p. Poesis. Foto 1(Cuvântul care uneşte). 1996. MIHAI : La mormântul lui Aron Pumnul. iun. EMINESCU. nr.. 1. 1. Cronica.. 1998.” EMINESCU. nr. 1996. Suport al ideii” de Czegeni Andrea 1997 EMINESCU.. p. 1996.* Dilema..” 1998 – 2000 EMINESCU. 1998. 107 . EMINESCU. 8. Cronica. nr. 1997.) ni se pare că nici un neam de pe faţa pământului nu are mai mult drept. 1. I (Forum cultural).. p.

Ateneu (Bacău). EMINESCU. MIHAI : Rugăciune.f. (Crăiasă alegându-te). *C. 1. comedie în trei acte*. „Românii au nenorocirea de a nu avea încredere în puterile lor proprii. Dacia literară.. poem într-un act. EMINESCU. 1999. Cronica. 2000. nr. 513. 2000.. sept. Eminescu (Timişoara). EMINESCU. nr. 1. Cronica. p. p. Aurel David : Luceafărul. p.. 2.Eminescu. nr. Mihai Eminescu – portret de Elena Uţă Chelaru.” EMINESCU.. 2. MIHAI : S-a dus amorul. ele se fac în România. MIHAI : Memento mori (Panorama deşertăciunilor)[Fragment]. EMINESCU. [Fragment]. nr.EMINESCU. 1 cu il. MIHAI : Revedere. p. 1 cu il foto 3 M. sept. 2. MIHAI : Noi amândoi avem acelaşi dascăl. p. p... OPERE EMINESCU. 1998. EMINESCU. iun. MIHAI : Colinde! Colinde! Luceafărul la Floreşti. ian.46.. 2000. Cronica. Foto 1 (Cuvântul care uneşte). MIHAI : [Cugetare]. p. MIHAI : Trecut-au anii. 15 ian. p. p. nr. EMINESCU. ian. 1999. nr. sept. Ateneu(Bacău).. p. p. 2000. 7. sept. Eminescu (Timişoara). Cronica. 2. 2. 15 iun. 6. Ateneu (Bacău). MIHAI : Rugăciunea unui dac. EMINESCU. MIHAI : La Bucovina. nr. Eminescu (Timişoara). Eminescu (Timişoara). iul. 1. EMINESCU. p. 2000. nr. 11 apr. 6. 1999. nr. 2. 2000. EMINESCU. 2. cu foto1. nr.. nr. 2.... Adevărul literar şi artistic. Oştenii noştri . 1 cu il. 1 cu il.. p. p. nr. 6. MIHAI : Cu măne zilele-ţi adaugi. 12 ian. Eminescu (Timişoara). Cât despre artă adevărată sau ştiinţă adevărată. 22. 2000. EMINESCU.. 1. 2000. 1996. MIHAI :Mai am un singur dor. sept. 2000. 2. iun. 1. nr. nr. MIHAI :Criticilor mei. 2000. nr. EMINESCU. MIHAI : Visul Dochiei. ian.. EMINESCU. 1. MIHAI : [Cugetare].. nr. 108 . Luceafărul. 1. EMINESCU. 2000... iun. p.. 1 (Poem de iunie). Din expoziţia „Personaje eminesciene în Ex Libris” – Oradea . 1998. MIHAI : Stelele-n cer. 1cu il. 2.. 2.

. 1 cu il. nr. 1 cu il. 19 nov. nr. 5-16 cu il . „O societate ca a noastră.. 1. colinde.Pătraşcu. EMINESCU. 109 . Incipit : „a face din Dobrogea o colonie de netrebnici. ian.EMINESCU. p. Cronica. nr. 1. p.. Eminescu (Timişoara).* Argeş. 3(iarna). 2259. Grupaj de cugetări. p. Ateneu (Bacău). Done Stan : Memento mori (desen). p. 2000. Cronica. EMINESCU. nr. 1993. oct.Vatamaniuc. EMINESCU. 1876.6. 14 nov.. MIHAI : Colinde. p. 2001. MIHAI : Suntem români şi punctum. Mihai Eminescu(Chişinău). Fragment. MIHAI : Turcii să înveţe turceşte. EMINESCU. Fragmente din articolele scrise de poet ăn ziarele Timpul. 56. Eminescu (Timişoara). MIHAI : Sonet ( Trecut-au anii. 10 (Eminescu sau dimensiunea românească a fiinţei). 1. Manuscriptum. Eminescu (Timişoara). EMINESCU. MIHAI : Dicţionar de economie politică.”). iun. p.. Românul şi din manuscrisele 2257. nr. MIHAI : [ La mormântul lui Aron Pumnul ]. 2001. Preocupările lui M. MIHAI : Răsai asupra mea. nr. 2001. .Eminescu din perioada 1877-1883 pentru întocmirea unui dicţionar de economie politică. 10-12. p. nr. MIHAI : Amorul unei marmure. 2000.. p. nr.. 2291.. 400. Adevărul literar şi artistic.2258. 2001... Poetul.. 2001-2005 EMINESCU. 1(4). nr. 51. nr. nr. 2001. e o societate coruptă” EMINESCU..dec. dec. M. MIHAI : Replici. p.. Poesis. Done Stan („Eternii noştri păzitori ai solului veşnic. Cu un comentariu de D. p. 2000. p. EMINESCU. 1. publicat de D.1-4.. Replicile sunt structurate tematic : Poetul. tătarii tătăreşte. 2001. *Curierul de Iaşi. 67-76. Se reproduc textele.” EMINESCU.). 15 iun. 3(iarna). 1.Eminescu : desen de Camil Ressu. 2000. 181-182 şi în Opere XV . 12. Eminescu de D. MIHAI : Texte eminesciene esenţiale.. Iubită. MIHAI : [Cugetare].Vatamaniuc în Fragmentarium. Iubita. EMINESCU. p. 22. 2000. 544. . 2000. nr. 1. MIHAI : Cugetări despre poezie. p. 4. p. care nu se întemeiază pe muncă. Luceafărul de Floreşti. EMINESCU. 3(iarna). 1981.

p. MIHAI : Trecut-au anii. „Cel mai mare bine pe care cei răi îl pot face e de a semăna răul. Un grupaj de 16 cugetări. nr. 2005. MIHAI : Doină. 1. nr. 2004.* *Semnal din Argeş. p. MIHAI : La steaua. 2001. 8. nr. Ateneu(Bacău). (iarna). 4... 2001. ian. Portret M. 4. 2. aug. EMINESCU. p. 1 cu il. p. 2001. coperta 4. Cronica. Eminescu(Timişoara).. 1 (Poem de februarie). 2003. .6..Eminescu de Dragoş Pătraşcu. *Cf. p. MIHAI : [Cugetări]. ian. MIHAI : Criticilor mei. p.1. nr.. 2005. nr. MIHAI : Rugăciune.8(primăvară) 2002. p. 2005.Opere IV. 1. Argeş. Cronica. nr. Cronica. EMINESCU. ian.EMINESCU. nr. MIHAI : Somnoroase păsărele. Eminescu(Timişoara). EMINESCU. p. Eminescu(Timişoara). MIHAI : Aforism. nr. 1. MIHAI : Învierea (variantă). nr. 1 (Poem de ianuarie).. 23. Cronica. Sud. 1 (Poem de ianuarie).6 (toamna). p. EMINESCU. 1. EMINESCU. 1. MIHAI : Pierdut în suferinţa.. MIHAI : Rugăciunea unui dac. iun.. ian. p. ALBANEZĂ 110 . nr. nr. 17-18. EMINESCU. nr. Cronica. MIHAI : Melancolie. p. EMINESCU. Viena 4 martie 1870. nr.. MIHAI : Odă (în metru antic). EMINESCU.. 2004. EMINESCU. 262. Eminescu(Timişoara). 5 (vara). 1.. p. MIHAI : E un popor! O limbă! Un singur Dumnezeu! Eminescu (Timişoara). EMINESCU. 2003. (Poem de ianuarie). p.. 1. EMINESCU. iun. nr. p. nr. p. 6. EMINESCU. 1. 1.9(vară-toamnă) 2002. apr. 1. MIHAI : Apel pentru serbarea de la Putna.* Cronica. 2001. 2002. febr.. 2002.” EMINESCU. Eminescu(Timişoara)..7. 6. p. MIHAI : La Bucovina Eminescu(Timişoara). EMINESCU.. nr. 2004. 1.. iun.2005. EMINESCU. 1.

nr. Ramuri. Luceafărul la Floreşti.32. 1990. 9. MIHAI : Tu murmintlu a lu Aron Pumnul.... Ramuri.dec. Snodgrass.. nr. 9. MIHAI : One wish left . nr.* *Lipsă BAR. Snodgrass. MIHAIL : Star/La steaua.D.. Traducere de Mustar Ales.D.D. 15. 2000. Traducere Brenda Walker. Ramuri. p. 1997.. Text bilingv. Delo.. Traducere de Javorsek Marija.D. 10-12. Snodgrass.. EMINESCU. nr. 2000. 111 . Snodgrass. Ramuri. În aromână de Ionel Zeana. nr. Traducere de W.. 1990. 1990. 9. EMINESCU. EMINESCU. Traducere de W.* *Lipsă BAR. Informaţie din Catalogul Bibliotecii Naţionale Liubliana ENGLEZĂ EMINESCU. MIHAI : Uboghi Dioniz. sept. 9.. MIHAIL : In the wind. nr. Poesis. Traducere de W. 1990.. 9. Text bilingv.. 1996. Snodgrass.D. 1990. Ramuri. nr. Apokalipsa. sept. 1.. CROATĂ EMINESCU.D. mart. EMINESCU. Snodgrass. Traducere de W. EMINESCU. 9. sept. EMINESCU. MIHAIL : Din noaptea..-iun. Traducere de Alexandru Guţuleanu. MIHAIL : Somnoroase păsărele. 1990. Traducere de W. nr. 47-48. 1990.. 1991. sept. nr. Text bilingv.]. Steaua. MIHAIL : Sonnets I-III. EMINESCU. Traducere de W. sept. Text bilingv. Ramuri. MIHAI : And if [Şi dacă. sept.. Ramuri. MIHAIL : Rendevous/Revedere. AROMÂNĂ EMINESCU.14/15. nr.EMINESCU. MIHAI : Transen la pintoj. Informaţie din Catalogul Bibliotecii Naţionale Liubliana EMINESCU. 235.D. in the Wave /Dintre sute de catarge. 9. sept. Snodgrass. Traducere de W. p. 57. Text bilingv. nr./Mai am un singur dor Text bilingv. p. Peste vârfuri. oct.. MIHAI : Zakaj te ni?. Text bilingv. nr.

Traducere de Victor Ploscaru. 15 ian. p. Cronica. p.. EMINESCU. [Fragment]. 4. p. nr. EMINESCU. Radix (Bruxelles). nr. MIHAI : Glossă. 2. EMINESCU. 15-30 iun. EMINESCU.* Columna (Turku) .. p..[Glossă]. Traducere de Corneliu M. *Informaţie din Convorbiri literare nr. 1997. Adevărul literar şi artistic. p.158. p. ian.. EMINESCU. sept. Ateneu (Bacău). MIHAI : Doina. 1. Ateneul (Bacău). EMINESCU. Nu s-a identificat traducătorul.Bulai... p. MIHAI : Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte.EMINESCU. 1990. 1990.. 2001. nr. Traducere de E.. 12.Popescu. nr. 16.. EMINESCU. 17. p. Traducere de Brenda Walker şi Horia Florian. 1. 1. EMINESCU. nr. 1990. nr.158. 1990. nr. MIHAI: La priere d΄un dace (Rugăciunea unui dac). *Informaţie din Convorbiri literare nr. 2003.. Interferenţe culturale (Fălticeni). ian. nr. 2003. EMINESCU. MIHAI : Peste vârfuri. Traducere de E. 2004. 12. many a hundred [ Dintre sute de catarge]. nr. MIHAI : [Odă în metru antic]. Cronica. nr. 1992. ian.Bulai. EMINESCU. MIHAI : Dintre sute de catarge. p. 27 dec. 17. Nu s-a identificat traducătorul.Traducere de Jean Louis Courriol.. Traducere de Victor Ploscaru. 1997.8. 1992. FINLANDEZĂ EMINESCU. 2003. 15-30 iun. nov.8.61.200. 112 . Columna (Turku) . MIHAI :Glose. MIHAI : Des centaines de mâts. MIHAI : Prayer[ Rugăciune]. 9. Traducere de Petru Vignali. 2003. MIHAI : Odă în metru antic.11. Ramuri. 2. 6. p. 16 ian. 1. Traducere de Corneliu M. 1994. Interferenţe culturale(Fălticeni). nr. Traducere de Brenda Walker şi Horia Florian.11. 30.Popescu. nr. 27 dec.-oct. MIHAI : L'étoile qui.. Ateneul (Bacău). nr. 11. 6. 1. p. Luceafărul la Floreşti. FRANCEZĂ EMINESCU. MIHAI : Of the masts.

p. Kurier der Bochumer. 19.EMINESCU. p. p. .L. EMINESCU. 1. sur le coteau (Sara pe deal). 1993. p. p. Traducere de Petru Vignali. iun.L. 1992. [Rugăciunea unui dac]. 4. nr.133-135. mart. p. p. 9. Traducere de J. Manuscriptum. în metru antic).Traducere de Jean Louis Courriol. 7-8. MIHAI : Et si les peupliers tremblants. [Se bate miezul nopţii]. ian. EMINESCU. 6. EMINESCU. MIHAI :Venice. 269 cu il.. MIHAI: Le soir.. 7. Version francaise Jeanne Lutie. în metru antic).Courriol. nr. p. 1993. p. [Veneţia]. Steaua. 1. 1993. (Glossa). MIHAI : Le soir sur la colline. EMINESCU. 15. 9. Traducere de Constantin Frosin. 11. 1991.Traducere de Jean Louis Courriol. EMINESCU.. statui M. 113 . MIHAI : La prière d 'un Dace (Rugăciunea unui Dac). 5.Eminescu.Eminescu (Echivalenţe). 1. 1990. MIHAI : Ode. 6. EMINESCU. MIHAI :Sur le coup de minuit. nov. Ramuri. Traducere de J. Traducere de Constantin Frosin.Courriol. Familia. nr. Radix (Bruxelles). Traducere de Maria Holban. 1. nov. p. nr. 26. EMINESCU. Cu un studiu introductiv de Petru Creţia. nr. MIHAI : L'Egypte. România literară. Poesis. nr. 1992. 1991. Manuscriptum. nov. 1990. 14. EMINESCU.-apr. nr. 11. MIHAI : La prière d'un dace. 11. p. (Echivalenţe). Familia. iun. MIHAI: Ode (En m ètre antique) (Oda.. EMINESCU. 1990. dis-moi pourquoi [Ce te legeni]. 2. ian. Ramuri. nr. Traducere de Filip Piron. Ramuri. Traducere de Constantin Frosin. nr.135-138. 19. MIHAI :Glose. EMINESCU. Familia. Traducere de Jean Louis Courriol. Kurier der Bochumer.. 1992. MIHAI: Glosse (Glossa). 10 ian. Familia. 1992.1-4. Ciorănescu. 1990. MIHAI: Ode (En m ètre antique) (Oda. EMINESCU. p. Traducere de Constantin Frosin. nr. p.1-4. EMINESCU.statui M. nr. nr. 9. nr. (Echivalenţe). MIHAI : Ode. p. MIHAI : Ma fôret. EMINESCU. 269 cu il. 1992. nr. EMINESCU. 15. 15. 1990. Cu un studiu introductiv de Petru Creţia. nr. Traduction de A. p. [Egipetul]. Traducere de Maria Holban.

EMINESCU. MIHAI : Le lac. EMINESCU./ Din noaptea. 271-272.-nov. EMINESCU. 6. nr. Porto-Franco.Eminescu (Echivalenţe). EMINESCU. MIHAI :Les ans ont fui.. EMINESCU. p. Traducere Constantin Frosin. Cu un studiu introductiv de Petru Creţia. mamă. iun. Traducere de Maria Holban.. MIHAI :Lorsque les pensées. mai 2000. Manuscriptum. 1996. Bucovina literară. 6. 1. p. 1998. MIHAI : Kamadeva. MIHAI : Du noir.. 114 . 1. EMINESCU. nr. p. p. Traducere de Maria Holban. . 2001.Eminescu (Echivalenţe). nr. statui M. [Dorinţa]. Traducere Constantin Frosin. EMINESCU. Traducere Constantin Frosin. Traducere de Constantin Frosin. 1998. 1. 6. p. nr.1-4. 20. p. oct. 16. p... nr. 4. MIHAI :Le lac. EMINESCU. statui M. MIHAI : Jusqu'a létoile.EMINESCU. p. nr. MIHAI : Du noir. Cu un studiu introductiv de Petru Creţia.. statui M. EMINESCU. nr. Manuscriptum. EMINESCU.Traducere de Elisabeta Isanos.. 1 dec./O. 16..Traducere de Elisabeta Isanos. p. 1. Traducere de Constantin Frosin. statui M. EMINESCU. Dacia literară. iun. p. EMINESCU.. MIHAI : Le désir. p. nr. 2000. 5. Ateneu (Bacău). Ateneu (Bacău). Traducere de Constantin Frosin. nr.Eminescu (Echivalenţe). Traducere de Maria Holban.. ian. Traducere de Paula Romanescu. Traducere Constantin Frosin. 6. 1993. mère. nr. p. 1993. 12. EMINESCU. MIHAI : Le lac. MIHAI :Dans la ruelle aux peupliers. Ateneu (Bacău). iun. MIHAI : Jusqu'a l'étoile (La steaua) . Manuscriptum. Ateneu (Bacău). EMINESCU. nr. 16.. 1998. Dacia literară. nr.1-4. Ateneu(Bacău).1-4. [Lacul]. 6. 2000. 1 dec.. 10-11.9. p. nr. 2001. 20. 1993. Ateneu(Bacău). 1993. MIHAI : Pourquoi ne viens-tu pas. sept. 270 cu il. ian. 271 cu il. Manuscriptum. p. Cu un studiu introductiv de Petru Creţia. MIHAI : O. Cu un studiu introductiv de Petru Creţia. p. 1. Ateneu(Bacău). 270 cu il. 1998. 1. MIHAI : L'Egypte.1-4. iun.Eminescu (Echivalenţe). nr. 4. cu il. Traducere Constantin Frosin. Traducere de Maria Holban. 2000. nr.

ian.. p. MIHAI : Ode (im antiken Metrum). 2001. Traducere de Alexandra Filippovskaiati. [Rugăciunea unui dac]. 2000. . MIHAI :Venedig. nr.. Traducere de Wolf von Aichelburg. nr.Apoziţia. 1.EMINESCU. 1991. p. Cronica. p. MIHAI : La prière d'un dace. Traducere de Alexandra Filippovskaiati. ian. 12-13. 2004. nr. 12-13. Traducere de Constantin Frosin.Apoziţia.. EMINESCU. 12-13. 7-8. nr. ian. ian. Ateneu(Bacău). MIHAI : Sînt ani la mijloc/Les ans passèrent. 1991. nr. EMINESCU. p. 2004. Apoziţia. 23. 2004. EMINESCU.. 23. mai-iun. Traducere de Georg Scherg. nr. nr. nr. 115 . MIHAI : De câte ori. EMINESCU.65-66. 16. Traducere de Cristian Schenk. 1. 1991. 2001. Traducere de Constantin Frosin. MIHAI : Gebet eines Dakers.. 16. p. Apoziţia. Cronica. 12-13.51-53. Cronica. Traducere de Mathilde Klooss. 12-13. 1. Traducere de Albert Flachs. 4-5. EMINESCU. p. 1991. p. 16.27. nr. iubito. 2001. EMINESCU. EMINESCU. MIHAI :Wie langhinn wolken ziehen. 17-18.. 1. 1991. nr. Traducere de Dieter Roth. nr.. p. 37. Steaua. Traducere de Constantin Frosin. .[Ce-ţi doresc eu ţie].. nr. EMINESCU. EMINESCU. MIHAI : Venice[Veneţia].. p.[Povestea codrului]. p. Apoziţia.. ian. MIHAI :Was ich dir erflehe. 1. 12-13. EMINESCU. . EMINESCU. MIHAI : Sur le coup de minuit[Se bate miezul nopţii]. GERMANĂ EMINESCU. Apoziţia. Apoziţia. p. nr. ian. 1. 1991.91-93. 1991. MIHAI :Waldmärchen. Traducere de Dieter Roth. MIHAI :Glosse. mon amour. Ateneu(Bacău). 12-13. p. MIHAI : Odă (în metru antic) /Ode. p. MIHAI : Der See/Lacul. 23.77. Traducere de Alexandra Filippovskaiati./ Chaque fois. Ateneu(Bacău). p. nr. EMINESCU.[Trecut-au ani] Traducere de Mathilde Klooss.

.-fe3br. p.Traducere de Roland Erb. 10-11(Echivalenţe italiene. EMINESCU..Sperduto nella pena. Traducere de Geo Vasile. România literară. nr. 16. EMINESCU. 6.. pensieri.. 8-9. piange un canto (frammento). 57. p. Con immagini. 2000. nr. Versione italiana di Viorica Bălteanu. 2001. 15 iun. MIHAI :So Zart. 2000.. 4-5. Viaţa Românească. nr.) EMINESCU.) EMINESCU. Poesis. mai-iun. iul. nr. nr.Valeno e malia. ian. MIHAI : Der Weiher/ Lacul.9 ia. Traducere de Adrian Ciupuliga... mai-iun. Viaţa Românească. iun. p. 14.7-8. MIHAI : Abends am Berg.EMINESCU.. 1991.) EMINESCU. [Stelele-n cer]. [Sara pe deal]. Steaua. mai-iun.) EMINESCU. 2000. Traducere de Sauro Abisani. p. MIHAI : Ode in metro antico. Traducere de Cristian Schenk. mai-iun. p. MIHAI : Gli astri nel ciel. 8-9. Traducere de Geo Vasile. p. Viaţa Românească. Traducere de Viorica Bălteanu. Dacia literară.. mai-iun. MIHAI : Cu gândiri şi cu imagini.. [Dormi].. 2000. 8-9. nr. MIHAI : Pierdut în suferinţa. EMINESCU. MIHAI : An grabe von Pumnul. 1994. Traducere de Geo Vasile. Nella mia lira geme. 10-12. 52.dec. MIHAI : Schlaf.. nr. 2000. 2.) EMINESCU. Deutschen űberzetz von Svetlana Paleologu –Matta. 46. mai-iun. nr. oct. 103. MIHAI : În liră-mi geme şi suspin΄un cânt (Fragment) . 2000. Ateneu (Bacău). p. 2000. ITALIANĂ EMINESCU. 9-10(Echivalenţe italiene. 56. Traducere de Geo Vasile. Czernowitz (Cernăuţi). 40... 37. EMINESCU. 5-7. Steaua. p. nr.51-52.. MIHAI : Sulle Cime [Peste vârfuri]. 1992. 2000. nr. Traducere de Geo Vasile. 5-6. p. EMINESCU. 2004. nr.. MIHAI : Gli epigoni [Epigonii]. nr. p. MIHAI : Venezia.-aug. Steaua. 1-2.. p. Viaţa Românească. 116 . 4. EMINESCU. 4-7 (Echivalenţe italiene. 2000. MIHAI : Venin şi farmec. 7-8(Echivalenţe italiene. p. Viaţa Românească.. p. Traducere de Geo Vasile../Atât de fragedă... EMINESCU. 7-8 (Echivalenţe italiene. nr.. 27 dec. Ramuri. nr.

Ateneu (Bacău). MIHAI : Lacus [Lacul].. MIHAI :Venezia. 27 dec. 27 dec. 5. MIHAI : Ad stellam[La steaua]. JAPONEZĂ EMINESCU. Traducere de Traian Diaconescu Convorbiri literare. nr. 10-12. 12 ian.EMINESCU. România literară. p. EMINESCU. 6. p. 5. p... 1990. MIHAI : Cosi soave. 2001. 1990. EMINESCU. nr.51-52. nr. nr. 16. MIHAI :Son gia molti ani. p. 6. p. 2000. Steaua. Magyar forditása Lászlofy Csaba. 117 . Traducere de Traian Diaconescu. Traducere de Traian Diaconescu Convorbiri literare.9 ia. p.. nr. Poesis.9 ia. MIHAI : Kodai şihoo ni ioru ooda/ Odă( în metru antic). [Atât de fragedă].. 56. EMINESCU. nr. Traducere de Geo Vasile.. Traducere de Traian Diaconescu. nr. LATINĂ EMINESCU. nr.2. oct. 1990. p. MIHAI : Super culmina [Peste vârfuri]. nr. 2000. MIHAI : Ac şi [Şi dacă]. p. p. MIHAI : L΄autunno fuori. 27 dec.Traducere de Geo Vasile.. 2001. 46.2. 1. nr. p. Cronica. iun.[Când însuşi glasul].51-52. MIHAI : Glossal. 16..51-52. [Glosa]. 2. 1. EMINESCU. ian. EMINESCU. Ateneu (Bacău). 12 ian. 1990. 57. MIHAI :Quando la stessa voce. Traducere de Geo Vasile. 46. 46. MAGHIARĂ EMINESCU. nr. nr. ian. 40. 2001.9 ia. 2. EMINESCU. nr. 2001.-dec. EMINESCU. 10-12.9 ia.. EMINESCU. 27 dec. 1990.. EMINESCU. MIHAI : In morte di Aron Pumnul.. România literară. ian. România literară.Traducere de Geo Vasile. România literară. 2000.[Sunt ani la mijloc].1. iun.[Veneţia]. p..-dec. MIHAI : Aron Pumnul sirhantjánál. p. oct.. Cronica. Traducere de Sumiya Haruya...Traducere de Geo Vasile. Versione italiana di Ramiro Ortiz.. Poesis..51-52. p.[Afară-i toamnă].Traducere de Geo Vasile. 2000. 46.

129). Traducere de Milan Nenadic. MIHAI : A la tumba de Aron Pumnul. MIHAI : Imnul cosmogonic(Rig Veda X.2. nr.dec. Text paralel romanes / română SANSCRITĂ EMINESCU. 1990. Luceafărul. Notă de Mihai Drăgan. Eminescu(Timişoara). 10. 2000. 10-12. 118 . nr. Traducere în metru original de Cicerone Poghirc. MIHAI : Luceafărul. Cronica.. Version espanola por Valeria Gregoriadi. Poesis. 12 ian. nr. oct. SÂRBĂ EMINESCU. p.[Fragment]. 57. 5.5 (vara).ROMANES EMINESCU. Sunt reproduse 24 de strofe din poem. 1990. SPANIOLĂ EMINESCU. Lumina(Panciova).. 2001. p. MIHAI : Cerhan.. p. Traducere de FranciscRemmel.

Cronică laudativă . în cadrul aceluiaşi an se respectă criteriul alfabetic iar sub fişa bibliografică a cărţii sunt trecute în ordine cronologică şi articole din periodice referitoare la cartea respectivă. p. nr. DUDA.. 186 p. Viaţa Românească. Semnalează volumul cu o scurtă prezentare. Consideră lucrarea exhaustivă. NICOLAE : Numele proprii în opera lui Eminescu. 186 p. Selecţie. IOANA : Eminescu şi lirica românească de azi. Dacia. nr. 1990. Citatul eminescian în poezia contemporană reprezintă o situaţie ilustrativă pentru marea majoritate a tipurilor de texte. Prozodia numelor proprii şi un Indice al numelor proprii eminesciene comentate în lucrare. . Albatros. 1990. I. Bucureşti. Editura Universităţii „Al. Volumul cuprinde: Semantica numelor prorii. 239 p. II 728642 MANOLESCU. 1990. Iaşi. 1. Stilistica numelor proprii. Eminescu.1991. ian. România literară. 8. 1990. 1991. 1990. de a se exprima”. Luceafărul. BCU-Iaşi BOT. Textul eminescian : analize. GABRIELA : Acţiunea citatului eminescian.31.. nr. : O poetică a citatului eminescian. Bucureşti. (Biblioteca critică III ) 119 . 6 (Cărţile săptămânii). GRIGORE : Eminescu. 1991. p. Cluj-Napoca. ŞTEFAN : Semnificaţia numelor proprii eminesciene.REFERINŢE A –CĂRŢI – care sunt dedicate în totalitate sau parţial lui M. p. CIOMPEC. I 720485 GÂRBEA. HORIA : Ioana Bot : Eminescu şi lirica românească de azi. 29 aug. Buc.Aşezarea este cronologică. Cronică. 29.. Cronică laudativă care analizează paradoxul unei culturi care”fiind eminesciană în coordonatele ei fundamentale” tinde să caute „noi moduri. TIHAN. 34-35.2. BOMHĖR. Citatul eminescian în poezia contemporană românească. nr. 9. neeminesciene. Cuza”. 1990 BADEA. Steaua. sistematică şi cu o stăpânire a analizei lingvistico-stilistice dar şi o fineţe a comentariilor. NEOMI : Mit şi mitologie eminesciană.Eminescu. 18 iul . 423 p. studiu introductiv şi note critice de *. T.

tabel cronologic de Gh. Poesis. LUCA : O scrisă cioraniană despre omul din Ipoteşti. Omul interior şi omul cosmic. 1990-1991. (Cronica literară). 275 p. Vol II Postumitatea şi aparatul critic al întregii lucrări. iul. 1992. nr. CUBLEŞAN.** *Textul a apărut în revista „Comoedia” din 16 ian. Ciompec. Buc. Piru. România literară. 1990. 25-28. p. cu ilustr. Viaţa Românească. 12. p. Lipsă BAR PIŢU. Eminescu. (II). CIOPRAGA. COROIU. EMANUEL (EMIL) : Mihai Eminesco*...”. Studiu introductiv Al. VICTOR : Eminescu. p. Prezentarea artistică şi coperta Vasile Olac. 5. **pe ultima pagină apare sigla Locus Solus.Ultimul capitol al lucrării „Coincidenţe : Eminescu şi Manuel Guitenez Nejera (un poet mexican contemporan cu Eminescu). nr. nr. ian.-aug.. Bucureşti. 1. Un veac de nemurire. Bucureşti.*Lucrarea reprezintă vol. *Vol. I cuprinde documente şi imagini legate de Viaţa poetului . Iaşi. p. 1. nr. Album alcătuit de . CONSTANTIN : Eminescu. GLODEANU. Arhetipuri şi metafore fundamentale. 2. 7-8. CRĂCIUN. Ateneul(Bacău). 2001. Cronică laudativă. 3. p. . 51). Genève. Minerva. care presupune multă erudiţie şi multe conexiuni. ALEX. 10. : Întoarcerea la text. O analiză a miturilor şi simbolurilor din opera eminesciană. I 731688 SPIRIDON. VASILE : Fascinaţia tiparelor originare. 1991. Cronică a lucrării lui Gh. 22 febr. 1983-1990. ( Eminesciana. note. cu ilustr. Reproducerea textuluilui Emil Cioran cu comentarii.. 1993. p. nr.751p. CONSTANTIN : Poezia lui Eminescu.. GHEORGHE :Eminescu – etapele receptării operei. p. 362 p. . 3. CIORAN.Ciompec care încearcă să reconstituie etapele semnificative ale receptării creaţiei lui M. Steaua. Vol. Adevărul literar şi artistic. Junimea. III din „Eminescu interpretat de. I 683311 ŞTEFĂNESCU. (I). 1. Cronică laudativă care analizează demersul autorului în meandrele arhetipurilor folosite de Eminescu. 1943.Eminescu folosind analiza textului şi nu o analiză globală a opere. 363. 1991. Cronică laudativă care subliniează tipul de cercetare analitică aplicată la detaliile motivelor fundamentale din opera eminesciană. 17 ian.. ian. Cronică laudativă care subliniează importanţa lucrării prin tematica abordată. 1992. introducere. 1993. iar pe ultima în loc de colofon nanante-neuf exemplares imprimés le 16 mai 1993 a Genève.Antologie. I-II*. 120 . nr.105.. CONSTANTIN : Studii eminesciene.. [8] p.

DEL CONTE. 4. 1. GEORGE : Arhaicitate şi universalitate – două valori constitutive ale eminescianităţii.-2 mart. 1990. 461 p. nr. Viaţa Românească.ALEXANDRU [PINTESCU ALEXANDRU] : Rosa del Conte : Eminescu sau despre absolut. nr. 9. POPESCU.Editura Academiei. Postfaţă de Mircea Eliade. FLORIN : Rosa del Conte în „Bibliotheca romanică”. 6.. II 720381 MANOLESCU. 1990. Este o lucrare indispensabilă unui istoric literar care se ocupă de viaţa şi opera lui M. nr.Dialog Mihai Cimpoi – Mihai Drăgănescu. II 737156 GAVRILOAIA. Comentarii despre lucrarea „Informaţia materiei” cu multe referinţe la comentariile eminesciene. MIHAI : Informaţia materiei. Cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu – Buşulenga. nr. SANDRINO : Eminescu şi Braşovul. p. Cronică laudativă. 22 aug. Coordonator Ion Itu. II 720977 *** : Eminescu. ian. 30. MIHAI : O carte pentru multă vreme. sau despre absolut. 3. 1991. Autorul este fascinat de raţionamentele ştiinţifice ale lui M.E. p. om al profunzimilor materiei.Ediţie îngrijită. DRĂGĂNESCU. 1998. 99-101. Cronică laudativă care subliniează meritele reeditării acestei lucrări. ( Societatea de Ştiinţe Filologice.. 1990. p. Cu un cuvânt pentru ediţia românească de Rosa del Conte. Ramuri. Cronică laudativă a lucrării Rosei Del Conte. nr. Lucrarea se doreşte a fi o replică peste decenii a lucrării „Eminescu şi Bucovina” apărută în 1943 şi analizează receptarea eminescianismului în Braşov. p. Adevărul literar şi artistic. Caiete critice.. 121 . traducere şi prefaţă Marian Papahagi. nr.Eminescu. 24 febr.1. Braşov. cu ilustr. p. Cronică. oraşul lui Andrei Mureşanu şi cuprinde studii despre studiile eminesciene consacrate acestui subiect.1990. Dacia. sept. Poesis. Legăturile lui M. cu Braşovul au o valoare mult mai mare decât cea consemnată în general în studiile de istorie literară. fiind un profund gânditor al ştiinţei care sesiza marile probleme ale ştiinţei din timpul său. p. ian. p. Filiala Braşov). Luceafărul. Bucureşti. Convorbiri literare.55. 322 p..Un veac de nemurire. (Bibliotheca romanica). nr. 4244 cu il foto 2. Cronică laudativă care subliniează meritele îngrijitorului şi traducătorului ediţiei Marian Papahagi. 7-9. 5. 1991. 8.Eminescu. Cluj. Centrul editorial „Coresi”. (Cronica literară). ZAMFIR. 1991.253 p. *** : Eminescu şi Braşovul..II 725085 *** : Eminescu. ROSA : Eminescu. 1990. P. 1993. 5. iun.

10 oct. 24 ian. Lipsă BAR PINTESCU. Viaţa Românească.Iaşi SPIRIDON. 1990. 1990..Eminescu p. 31-42. MIRCEA : Poeţii Junimii. Luceafărul.mart.. nr. p. 459 p. Buc. 4. 41-44 (Mihai Eminescu – departe/aproape). 23 mai 2000. nr. p. Dacia literară. nr. VASILIU. CRISTIAN : Întâiul Eminescu. Piatra Neamţ. British Library FANACHE. Vol. Chişinău. 308 p. 1991. nr. VASILE : Eseuri despre vârstele poeziei. NICOLAE : Istoria critică a literaturii române. 145-148. GRĂSOIU. Roma. I 723712 SIMUŢ. p. p. Cronică laudativă care subliniează meritele antologatorului.(Cronica ediţiilor). I. nr. iun. p. Minerva. Literatura Artistică. 415). Cronică.1990. LIVESCU. EUGEN : Poeţi de pe vremea lui Eminescu. p. Bulzoni. Cronică. 338 p. . ION : De la istorie literară la eseu. 1990. 2000. (Biblioteca di cultura. 4. Fanache cu referiri şi la capitolul despre M. 122 . 7 (Cronica literară). Cronica lucrării lui V. Familia.Eminescu asupra poeţilor contemporani. România literară. nr. ALEXANDRU : N. febr.Eminescu. Cronică amplă a lucrării lui Cristian Livescu în care se face o profundă analiză a perioadei de debut în care „Eminescu nu se eminescianizase încă” LUNGU. 1. 1990. A cura di Marin Mincu e Sauro Abisani. referitor la M. O radiografie a modelului interior ale începuturilor creatoare ale lui M. 1990. p. Capitolul : Ironia melancolică. VASILE : Eminescu-falsul epigon. 1993. TEODOR : Poeţi junimişti din epoca eminesciană. În cadrul capitolului despre „Romantism” se comentează corespondenţele literare existente între Cârlova – Eminescu – Macedonski. 233 p. . VÂRGOLICI.. Adevărul literar şi artistic.519. II 719603 ANGHELESCU.6.Manolescu : O istorie criptică a literaturii. p. 2-3. 4 (Cronici) MANOLESCU. LUCIAN : Poeţi de pe vremea lui Eminescu.37. 1990. Bucureşti. nov. Cronică laudativă care subliniează impactul avut de M. LIVIU : Gândind mereu la Eminescu.Eminescu. Cartea Românească. Crigalux. BCU.*** : Eminescu e il romanticismo europeo. Poesis.. 1990. Bucureşti. 35. maiiunie.

1992. nr. Poezie şi nihilism. CONSTANTIN : Eminescu. 1-15 ian. în care placa turnantă este Eminescu. p. Bucureşti. 1991. 1990. Cronică laudativă a lucrării „Eminescu şi intertextul romantic” în care explică raportul culturii române. IOAN : Eminescu şi Nerval. 1991 *** : Bolşoi Enţiclopediceskii Slovar. p. ION : Cu Mihai Eminescu şi Ion Creangă prin Târgul Ieşilor. care formează sistemul totalizant al literaturii. p. amprenta poetului este foarte puternică şi Iaşul reprezintă adevăratul său climat spiritual. Hyperion. Despre chipul şi personalitatea poetului oglindită în medalii şi monede. II 725597 MUREŞANU IONESCU. BCU-Timişoara MITICAN. Junimea. 1993. cu ilustr. M. CONSTANTIN : Studii eminesciene. Pontica. p. 22 mai. Itinerar sentimental. 12-13. la Iaşi nu a însemnat prea mult ca timp (1874-1876). cu spiritualitatea europeană a sec. CUBLEŞAN. II 729364 123 . nr. I 732270 DOGARU. 53). Constanţa.Prohorov. Moscova. ( Eminesciana. GHEORGHE : Lecturi eminesciene. XIX. 191 p. I 725490 *** : Eminescu şi intertextul romantic. 1991.1. 6.Eminescu menţionat cu o scurtă notă bio biografică – Tom II. Cronica.E.21. Editura Pentru Turism. Biblioteca de Stat a Rusiei(Moscova) BARBU. Redactor A. 96p. 1990.E. 1991. MARINA : Eminescu şi intertextul romantic. – Gérard de Nerval. 1991. 301 p. 1.. 8 (Starea literelor). Cronică laudativă pentru un studiu dedicat cercetării comparative a structurilor creaţiei lui Eminescu şi Nerval. Editura pentru Turism. Chişinău.MAZILU. Iaşi.239[-242] (Hermeneus). 696. Luceafărul. nu este posibilă decât prin integrarea ei în vasta reţea de corelaţii structurale. IOAN DOGARU : Eminescu în documente de metal. cât şi al locului pe care-l ocupă într-o istorie universală a poeziei. Bucureşti. Comparaţie M. Steaua. nr. Cronică cu accente critice. HOLBAN. 1990. Studii critice. O înţelegere corectă a operei eminesciene. Deşi şederea lui M. MARIA.

14). 35). 1991. III 731379 GHERMANI.Romanul unei mari iubiri: Eminescu-Veronica Micle. Ploscău. mart. p. Portret literar de Ion Alexandru.Cuvânt înainte de Viorel Horj.E. Bibliografie eminesciană – selectivă. 1993. POP. Univers. 2.Ediţie îngrijită de Doina Uricariu şi Victor Negară. Bucureşti.Eminescu.(materiale semnate de Marin Maxim). MIRCEA M.*** : Eminescu printre noi. Lipsă BAR TONI.Eminescu . Bibliografie. nr. nr. MAXIM : Zum 100. p.: Cărţi şi studii despre Eminescu în Germania. München. nr. (Text în limba franceză). Argument de Leonida Lari. Volum de versuri care cuprinde şi poezii dedicate lui M. 1991. Bonn. MARIN. 112 p. Cronica volumului de versuri al Leonidei Lari pretext pentru o analiză a semnificaţiei spirituale şi estetice pe care o are Eminescu pentru poetă. Kurier derBochumer. Cronică asupra celor 8 studii grupate în trei părţi dedicate lui M. 1991. Todestag Mihai Eminescu. Cu note bio-bibliografice. Bucureşti. 124 . 147 p. Atheneum. OCTAV : Simfonia veneţiană. Prefaţă de Doina Uricariu. 124.Volumul include şi o bibliografie M. 1991. SILVIA : Mihai Eminescu. (Oxenford. 258-259. Sud Est. Todestag Mihai Eminescus (1850-1889). Album redactat şi îngrijit de Constantin Mălinaş. BCU-Bucureşti LARI. (Abhandlungen zur Sprache und Literatur. 1999. 1991. 3-4. II 730669 CODRUŢ. opera. 51 p. Die feierliche Uberreichund der Eminescu and Buste Frau Constanze Lindern. p. Editura Enciclopedică.49-52 (Cărţi). Recenzie. traduceri. Oradea. Cuprinde : Eminescu und die deutsche Kultur (studii semnate de Zoe Dumitrescu Buşulenga şi Dimitrie Vatamaniuc). LEONIDA : Dulcele foc. „Mihai Eminescu”. Bucureşti. Eminescu in den deutschen und französischen Ǘbersetzungen. British Library *** Mihai Eminescu (1850-1889).* *Majoritatea textelor sunt scrise în limba română şi câteva în limba franceză.18 p. cu ilustr. MATTESINI. MARIANA :”Mi se întâmplă tot ce-am scris cândva”. 1991. p.apr. 1991. Steaua. Romanistischer Verlag. 27 p. ANCA-CRISTIANA: Maxim Marin : Zum 100. DIONISIE : Eminescu – die Eliten in Geschichte und Gegenwart. Viaţa.17. 212 p. Exegeze eminesciene( Studii semnate de George Munteanu şi Edgar Papu). (Inspectoratul pentru Cultură Bihor). II 730785 MINAR.. Firenze. 1992.

Vol. (Cărţi). 30 oct. TOHĂNEANU : De ce Eminescu ? Reşiţa. G. Steaua. necesitând o reluare analitică mai amplă. p. Studiul este considerat sumar şi partizan. II 724924 MURĂRAŞU. 38-47. Cronică laudativă. Cluj-Napoca. pl. 1991. Bucureşti. *O reconstituire a textului prelegerilor ţinute în anii 1983/1984 în cadrul cursului de „Istoria literaturii române”.. Bucureşti. 1991. NEGOIŢESCU. 158 p.372 p. 6. Facultatea de litere. Lipsă BAR NEDELCEA. 12. DIMITRIE : Naţionalismul lui Eminescu.I. 1991. Anexa cuprinde fragmente din articolele publicate în Timpul. Bucureşti. p.. 4).136 p. cu il. „Exclusiv publicitate”. Pantheon. 6. Studiu şi texte.Eminescu. Luceafărul. II 732715 PETRESCU. 55 p. nr. II 736737 POPESCU-GOGAN. 118 p. (Universitatea „Babeş-Bolyai”. 44. p. Sud Est.* Textul prelegerilor a fost stabilit de Ioana Bot. p. Timpul. EUGEN . 1991. Dicţionar. 3.(1800-1945). MIHAI : Eminesciana şi eminescologia plastică. IOANA EM. 79-81 125 . nr. Craiova. (Eminescu. II 771130 MOGA. 56 f. Meridiane.. nr. Bucureşti. : Cursul Eminescu. DULCIU : Oameni de cultură români în arta medaliei. Medalii consacrate lui M. I. Catedra de literatură română) (multigrafiat). CUBLEŞAN. III 731369 CIMPOI.I 728012 MORĂRESCU. MIRCEA : Eminescu împotriva socialismului. TUDOR :Eminescu împotriva socialismului. 1991. Cuprinde şi un capitol dedicat lui M. TODORAN. PETRE : Ecouri eminesciene în arta plastică. 1991. ION : Istoria literaturii române. Cronică . p.Eminescu. iun. 1992. 1991. 1996. 1991. Pacifica. CONSTANTIN : Tudor Nedelcea : Eminescu împotriva socialismului.

1992. ADRIAN : Tehnica accentuării în sonetul eminescian. p.2000. 1992. 5. Bucureşti. p. 126 .. 38. considerată de autor un text cheie pentru felul în care s-a format imaginea interioară a lirismului eminescian. BOERESCU. 6. 1992. 1 oct. 1993.Cărtărescu. CONSTANTIN : O monografie în foileton. Bucureşti. 1992. nr.. p. II 734014 CARACOSTEA. 135 p. Bucureşti. 1992. publicate de Eugen Todoran în ziarul „Drapelul roşu” din Timişoara şi serialul pe teme de stilistică şi limbă intitulat „Creşterea limbii române” semnat de G.Cuprinde 38 de episoade asupra operei şi vieţii lui M. : Arta cuvântului la Eminescu. MIRCEA : Visul chimeric. 19 cântări. 37-41 (Mihai Eminescu 1889-1989. Comentariu cu ton de pamflet referitor la cartea lui M. Luceafărul. Lipsă BAR CUBLEŞAN. 1991. 2830.Eminescu.Caracostea : Arta cuvântului la Eminescu. München. Editura Academiei Române. Cartea Românească.(Extras). autorul încearcă realizarea unei topologii a conţinutului operei. p. Heraugegeben von Ioan Constantinescu) (Sonderdruck). p. Cronică laudativă considerând lucrarea un text de o reală actualitate. 1988-1991. 4 nov. Familia. II 736029 MANOLESCU. II 739915 BUCUR. Subteranele poeziei eminesciene. Cronică care laudă reeditarea lucrării considerată un model al analizei stilistice a operei eminesciene. 12. 24 p.I. Nationale Werte-Internationale Geltung. nr. nr. p. Verlag Südostdeutsches Kulturwerk. VALERIU : Imn Eminescului. MARIN : Le Nord : Repère et complémentaire dans la mythologie dace de M. FLORIN : Imaginea interioară. Luceafărul.Eminescu suscită atâtea opinii negative.Eminescu.(Mihai Eminescu –departe/aproape). CONSTANTIN : D. DAN SILVIU : Chimera lui Cărtărescu. Steaua. CĂRTĂRESCU. 1992. 18-20 (Exegeţi eminescieni). mai cu seamă într-o perioadă în care M.2. Tohăneanu. 19-23 ( Anuarul de lingvistică şi istorie literară. II 738190 1992 ANANIA. Tom XXXII.. nr. p. Bucureşti. B). Pornind de la postuma eminesciană „Cu gândiri şi cu imagini”. iun. febr. Litera. Minerva. VOICA. 42. D. BCU -Timişoara CUBLEŞAN.

nr. BĂLU. 1992. România literară. 1992. 168 p. Craiova. 25 nov. 1992. 4-10 nov. nr. nr. THEODOR : Modelul ontologic eminescian. Scrisul Românesc. Galaţi. Chişinău. 1993. 3) (extras).Trei boli şi o cronicăreasă. p. CIMPOI. Cronică critică a lucrării lui Mircea Cărtărescu. 265 p. 35. (Colecţia Studii Eminesciene). GRIGURCU.-1 dec. Iaşi. Bucureşti. SEBASTIAN-VLAD : A apărut o carte despre eul liric eminescian fără sex. FEVRONIA : O abordare arhetipală a poeziei lui Eminescu. Adevărul literar şi artistic. Codreanu este luată ca pretext pentru a comenta şi căuta cauzele existenţei valului de detractori ai lui Eminescu. în prag de 15 iunie. THEODOR : Eminescu tras într-o parte şi în alta. 13 iun. 9. IOANA : Eminescu sau despre noi înşine. Articol polemic la cronica lui Sebastian-Vlad Popa referitor la cartea lui Mircea Cărtărescu. ALEXANDRU : Contribuţia lui Mihai Eminescu la cristalizarea folcloristicii româneşti moderne. nr.Eminescu.. 1992. p. Poet al fiinţei. Cronică laudativă pentru studiul construit pe rigorile criticii arhetipale care restituie cititorului un Eminescu fascinat de zonele întunecate ale cunoaşterii umane. 137-140. p. 127 .172. nr. 1994. Porto-Franco. România liberă. p. Steaua. 213-217 (Revista de Etnografie şi folclor. 197 p. 1. p. nr. p. Răspuns polemic la articolul Ioanei Bot. p. 1993. NOVAC. (Eminesciana. Ateneul(Bacău). 38. 1993. SPIRIDON. nr. MIHAI : Narcis şi Hyperion. I 747635 CODREANU.. Cronică pretext. 1. II 738253 DUR. Cronică.-sept. Despre demolatorii eminescianismului din perioada post revoluţionară (1990) şi impactul cultural produs de aceste atacuri. 55). VASILE : O analiză în transparenţă. Adevărul literar şi artistic.. nr. Viaţa Românească. 6 (Cronică literară). CUBLEŞAN. 1993. 35-36. CODREANU. Capitolele „Spre un alt Eminescu” şi „Gândirea versus sinteză” sunt dedicate lui M. CONSTANTIN : Theodor Codreanu : Modelul ontologic eminescian. aug. Tom 37. 9. 8-9. GHEORGHE : Mircea Cărtărescu despre Eminescu. Poem critic. ION : Exerciţii de recunoaştere.... nr. 3-4 (Exegeţi eminescieni).-febr. 6. Lucrarea lui Th... ION : Visul chimeric.1-2. 170. 1992. II 737405 BOT. 4. Steaua. p. Eminescu. 27 iun. 1992. DOBRE. Editura Academiei Române. p. ian. 1993.POPA. Cronică a lucrării şi sublinierea permanentei raportări a comentariilor din textul eminescian la actualitatea imediată a politicii României de după 1989.

dulce Românie.I 736099 CUBLEŞAN. 1999. nr. 124. CONSTANTIN : Ion Dur : Exerciţii de recunoaştere. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Gabriel Liiceanu. (Südosteuropa Schriften.apr. Cronică a celor 12 materiale semnate de cercetători ştiinţifici din Germania.Eminescu). Band 58). Cuvânt înainte Viorel Horj. S.** În 1987 autorul a acceptat iniţiativa Editurii Junimea de a aduna într-un singur volum toate textele legate de opera lui M. Wolf. : Cărţi şi studii despre Eminescu în Germania. -Gesellschaft. *** : Mihai Eminescu 1889-1989. semnate de Ioan Constantinescu(Ireala cromatică ca element structural în opera lui Eminescu). 383 p. 149 p. Nationale Werte-Internationale Geltung. Expoziţie şi catalog de Constantin Mălinaş. Luminiţa Fassel. 1992. ION TALOŞ : Ce-ţi doresc eu ţie. Band 11). miercuri 10 iunie 1992. p. 1992. anterior. GREDA SCHǗLER. 1994. „Mihai Eminescu”. Humanitas. 150 p. Viorica Sandu Constantinescu. Demersul nu s-a putut finaliza de către autor dar a fost preluat şi definitivat în 1988 de Marin Diaconu şi Gabriel Liiceanu. Peter Neuhofer.Herausgegeben von Ioan Constantinescu.[Mihai Eminescu:valori naţionale-recunoaştere internaţională]. Nationale Werte-Internationale Geltung. Probleme de traducere). Paleologu Matta. II 745482 NOICA. II 734695 GREIVE. Verlag Südostdeutsches Kulturwerk. Ion Taloş. ARTUR. cu comentarii mai ample asupra studiilor lui Marin Bucur.febr. bibliografie. 1992. Eminescu. nr. p. 44 p. Cuprinde 12 articole despre opera .* Bucureşti. München. Steaua. Artur Greive. II 735819 *** : Mihai Eminescu 1889-1989. viaţa . (Veröffentlichungen des Südostdeutsches Kulturwerks. Nationale Werte-Internationale Geltung.Eminescu.* *Text identic cu vol. Marin Bucur( Le Nord : Repere et complementair dans la mythologie dace de M. ian. Aichelburg(Eminescu în germană. Ioan Constantinescu şi Wolf von Aichebur. 37-41 (Mihai Eminescu 1889-1989. receptarea poetului în alte culturi.1-2. Heraugegeben von Ioan Constantinescu) (Sonderdruck). 1992. cu ilustr. Georg Cojerean. Diferă colecţia. Horst Fassel. Ilina Gregori. Oradea. Verlag Südostdeutsches Kulturwerk. 128 . 4 (Exegeţi eminescieni). *** : Eminescu un secol de medalii. mart. Textul poeziei în română şi germană cu comentariu în limba germană. MIRCEA M. p. 1992.. München. Herausgegeben von Ioan Constantinescu. Expoziţia a avut loc la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. Steaua. Cronică laudativă cu referiri la consistenţa capitolelor despre M. România şi Elveţia.. München. CONSTANTIN : Introducere la miracolul eminescian. II 781439 POP.3-4.

CIMPOI. 1992. Cronică laudativă pentru acest studiu profund care are rezonanţa unui poem filisofic cu accente heidegeriene. nr. 17. p. Steaua. 8-9. 1992. 422 p. POPESCU-GOGAN. 12 aug. 10. Vatra. Cuprinderea necuprinsului. 1992. p. Lucrarea este un pretext pentru autor de a explica fondul ideatic şi tezaurul existent în opera eminesciană. 17. 1992.30. graficienii au fost pătrunşi de spiritul şi personalitatea poetului. ALEXANDRU : Constantin Noica în cumpătul vremii. CONSTANTIN : Exegeze eminesciene. Străbaterea adâncimilor.Noica pentru Eminescu poetul.Eminescu foto 1.7. Dincolo de specii) . M. cu il. p. Permanenta preocupare a lui C. 1992. 9. Steaua. nr. 1992. FEVRONIA : O nouă contribuţie la exegeza eminesciană. nr. Convorbiri literare. acest uomo universale. 129 . 1992. Trei texte pe marginea poeticii eminesciene cu o analiză de tip heideggerian:I. Lipsă BAR OCTAVIAN. filosoful culturii.7. Regimul cantităţilor. Cronică laudativă. PINTESCU. Bucureşti.**Lucrarea a fost reeditată :Bucureşti.. sculptorii. nr.Lucrarea este considerată o portretizare metaforică a „fenomenului Eminescu” pentru o recunoaştere de sine a lumii prin poet. 1 apr. TUDOR : Artiştii plastici şi „Universul Eminescu”. CONSTANTIN : Exegeze eminesciene. Spintecarea dimensiunii( Despre artificiul legendei sau cum să ne situăm sus şi departe. Album care cuprinde felul în care pictorii. TARANGUL. Spaţiul fără fund) . nr. Dureroasa ştiinţă. MUREŞAN. 4. Humanitas. NOVAC. Bucureşti. Humanitas. Luceafărul. 16-22 sept. Cronică cu accente critice cu referire mai ales la selecţia sau lipsa de selecţie a materialului ilustrativ. Cronică laudativă în care se subliniează profunzimea comentariilor . nr. 7. DUMITRU : Despre dimensiunea Eminescu. Cronică amplă care analizează eseul capitol cu capitol . MARIN : Intrarea în infinit sau dimensiunea Eminescu. 2003. 55 – 59. II 732521 CUBLEŞAN.12. România literară. Meridiane. . nr. (I 819736) II 732492 CUBLEŞAN. MIHAI : Intrarea în infinitul eminescian. eseu care reprezintă o iluminare nouă a universului poeziei eminesciene. p. 2001. III Despre „cel mai mare vers” al literaturii române şi o Mică artă poetică. p. Cronică laudativă a cărţii lui Marin Tarangul. dec. România literară. gânditorul. 2001. Lucrarea „Introducere la miracolul eminescian” este o contribuţie de anvergură europeană pentru cunoaşterea poetului. PETRE : Artiştii plastici şi „Universul Eminescu. Figura infinitului. 28.. 1. p. 8-9. Ce este o cădere înăuntru şi cum se măsoară dimensiunea ei. 140 p. II Intrarea în infinit (Particula „stră”. logicianul. p.

1993. CĂLIMAN. MIHAI : Căderea în sus a Luceafărului. Bucureşti. CĂLIN :Dialog cu Mihai Cimpoi. MUNTEAN. Bucovina literară. 6 p. CIMPOI. IOANA. C. Cronică laudativă. 1994. Ioana Bot. Curs universitar. Hyperion. G. 1993.1993 BOT. Dialoguri cu Eminescologi şi traducători din întreaga lume. BCU-Cluj BOT. Cluj-Napoca. GHEORGHE : Mihai Cimpoi : Studii eminesciene. 11-12(Interferenţe). p. 1994. Uscătescu. Drumuri în luminişul lui. Cartea parcurge etapele recitirii studiilor eminesciene . Chişinău. (Colecţia Studii Eminesciene). : Opera lui Mihai Eminescu. Bucureşti. 503(II). Texte semnate de : Constantin Noica. (multigrafiat). Editura Academiei Române. 18.* Vol. Chişinău. Porto-Franco. Ciopraga. Minerva. 31-36. MIHAI : Spre un nou Eminescu. p. 288 p. În cadrul dialogului care a avut loc la Casa Vernescu din Bucureşti în care s-a făcut o trecere în revistă a lucrărilor dedicate lui M. Svetlana Paleologu-Matta. Vatamaniuc. nr. (Eminesciana). Seria Patrimoniu.3. Galaţi. I 806848 CIMPOI. Drumurile în cruce ale eminescologiei. nr. Rosa del Conte. Poesis. Eugen Todoran. I-II. Dumitrescu-Buşulenga. 158 p. Edgar Papu. Z. Theodor Codreanu. D. 234 p. 1. George Munteanu. *Prezenta ediţie reproduce textul ediţiei îngrijite de Andrei Rusu. : Cursul Eminescu. Critică şi interpretare. aug. Lucrarea are patru secţiuni distincte : Căi întrerupte spre Luceafăr. Petru Creţia. cu urmărirea distinctivă a particularităţilor fiecărui model de cercetare. 1993. II 745863 POP.Eminescu s-au făcut referiri şi la lucrarea „Căderea în sus a Luceafărului”. Edit. BCU-Cluj CĂLINESCU. Hyperion . 1993.1-3.. Caiete critice. Brenda 130 . Eseuri. 571(I). 1976 . Amitha Bhose. IOANA : Făt Frumos din lacrimă şi fratele său de cruce. 1994. PETRESCU IOANA EM. G. GEORGE : Mihai Cimpoi : Căderea în sus a Luceafărului. ian. p. nr. 1993. Fragmentarium.

p.6. Vatra. p. nr. GEO : Spre un nou Eminescu? Poesis. p. p. 21 iul. România literară. Sámuel Domokos. . 31 oct. Cronică laudativă. nr. Cronica. ORNEA. p.. 1. I 740360 ANGHELESCU.. ŞOMCUTEANU..3. GEORGE : Eminescianism şi politicianism. nr. p. 1-15 nov. p. 36. p. 1994. AL.ian.1994. Eminescu (între instituţionalizare şi ignorare). 49-50. Sud Est. 44. 1994. 8. România literară. Cronică laudativă. Încercarea de a redescoperii un nou Eminescu prin depăşirea călinescianismului şi a crizei actuale a eminescologiei. 6. Jean Louis Courriol. 1993. 1993. Se laudă ideea adunării unor dialoguri semnificative cu eminescologi din ţară şi din străinătate din diverse generaţii. Ateneu (Bacău). : Exegeza ca dialog. CAMELIA : După 150 de ani. 1993.46. nr. E. CORNEL : Încotro eminescologia? Două cărţi de Mihai Cimpoi. iun. CONSTANTIN : Consensu şi gâlceava eminescologilor. Cronică laudativă. 36. MIRCEA : Spre un nou Eminescu.1.. Adevărul literar şi artistic. 1993. 9. MORARU. Cronică cu accente critice. iun. CRISTI. Cartea nu este o simplă carte de dialoguri cu eminescologi şi traducători din întreaga lume. Iuri Kojevnicov. Pentru lucrarea lui Mihai Cimpoi considerată un bilanţ al cercetărilor existente dar şi un program pentru viitorii eminescologi.10-11(Dreptul la replică). nr. Vatra. : Cu Mihai Cimpoi spre un nou Eminescu. Cronică a cărţii lui Mihai Cimpoi. 6. ea reprezintă un nou orizont al exegezei eminesciene. COROIU.. p. 10-16 nov. 4. MIRUNA : Ceva nou despre Eminescu. cu foto 1(Cronica ediţiilor). 1993. ian. Cartea este un exerciţiu prin care se demonstrează modernitatea lui M. 2430 nov. AURA : Imaginea poetului fiinţei. 1994. Const. 190. nr. 5. 21. 1.Walker. ZIGU : Eminescu cel dintotdeauna.. nr.Eminescu care este descoperită de fiecare generaţie care se apropie de opera sa. CONSTANTIN : Spre un nou Eminescu. Ghe Baoquan. nr. 9.. p.29. 131 . 1994. Luceafărul. 18. p. D. SPIRIDON. 1993. 2001.. MUNTEANU. demers care formează o sinteză asupra operei eminesciene. CRĂCIUN. Replica autorului la o cronică a lucrării lui Mihai Cimpoi semnată de Eugen Simion în revista „Literatorul” CUBLEŞAN. Vatra.1. p. nr. Irfan Ǘnver Nastrattinoglu. Cartea este considerată o modalitate de a-l aduce pe Eminescu mai aproape de modernitate. NICOLAE. CISTELECAN. Loghinovski. nr. nr. Libusa Vajdova. Sumiya Haruya. Cronică care trece în revistă cu scurte comentarii textele din antologia lui Mihai Cimpoi. 26-30 (Cărţi). 21-27 sept. 1993. nr. VASILE : Eternul Eminescu. nr. IRIMIA. Popovici. România literară. Elza Lüder. 5. Steaua.

O încercare de a identifica în personalitatea poetului nu concepţia sa despre drept şi dreptate. revăzută şi adăugită.Volumul îmbină date de istorie literară şi de receptare în universalitate al vieţii şi operei eminesciene. : Mihai Eminescu. 1993.mss. Centro di studi sull’Europa orientale). Silvia Lazarovici].. 206 p.. Editura Didactică şi Pedagogică. Lumina Lex.Culegerea de interviuri cu eminescologi şi traducători din afara graniţelor. GEORGE : O nouă exegeză eminescologică. Bucureşti. Bucureşti. CONDREA DERER. ci comportamentul său în contact cu justiţia. Nr. VINICIUS : Trei elegii corale pe versuri de Eminescu : Codrule măria ta.. nr. România literară. Bucureşti. Bucureşti. 1993. 1993. 4f. II 738836 ORNEA. Ed.. Analize şi sinteze.. 1993. Lucrarea meticulos şi metodic analizează atent cele patru confruntări ale lui M. Cântecul streinătăţii. Mss constituie o variantă a eseului publicat în „Viaţa Românească” LXXXIX. 49p. 444 p. ( Biblioteca judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani. Doina. ALEXANDRU :Eminescu azi. MUNTEAN. 132 . 18f.-5 oct. II 741913 GREFIENS. Asociaţia bibliotecarilor şi bibliotecilor publice România).9. Editura Muzicală. nr. BCU-Cluj *** : Iorga despre Eminescu : Conferinţa Ateneului Român. 29 sept.1. doina. 1993. Volum omagial. un instrument de referinţă pentru acest capitol din viaţa lui M. CIRSS. febr. Botoşani. [Redactori Elena Sfrangeu. încearcă o radiografie a imaginii pe care cercetătorii literari din afară o au asupra lui Eminescu. BCU-Bucureşti PIRU. FĂNICĂ N. Mondero. p.. Bucureşti. . p. 1995. (L’Oriente europeo/ CIRSS. *** : Mihai Eminescu (1850-1889-1989). 1993. III. 6-7.Eminescu în confruntare cu justiţia. 37.2 1994 cu titlul „Iorga despre Eminescu”. DOINA : Mihai Eminescu : antologia critica a cura di . Cronică laudativă care consideră lucrarea o contribuţie rezistentă. III 741204 GHEORGHE. Universul rural în opera poetului. Milano.Eminescu cu justiţia vremii. 1993. 254 p. 324 p. [Manuscris de Petru Creţia]. Bucovina literară. 1993.Eminescu. ian. (Cronica ediţiilor). ZIGU : Eminescu şi justiţia. 159 p. RADU : M. Biblioteca Nazionale Centrale Firenze ECONOMU.

hierogamie. nr. p. ian. IULIAN : Mircea Zaciu – Clasici şi contemporani. p.Tiutiuca făcute de Mihai Cimpoi dar şi de autor. Editura Didactică şi Pedagogică.1. (Colecţia Akademos) O antologie de texte critice ale autorului. p. 1994. nr. MIRCEA : Clasici şi contemporani. II 752894 CIMPOI. 1994.. Galaţi. care aduc elucidări ale unor aspecte rămase în suspensie din viaţa şi opera lui M. Despre conceptul de arheitate căruia i se subordonează eminescianul şi naţionalul.(Colecţia Studii eminesciene). VOICA. Editura Academiei. p.-febr. 1. „PortoFranco”. Galaţi. „Porto-Franco”. ZACIU. DIMITRIE : Eminescu. p.13. 2000. Dacia literară. CONSTANTIN : D. polemici. În cadrul dialogului comentarii şi explicaţii legate de lucrarea lui D. 10. CODREANU.Eminescu.Vatamaniuc : Eminescu. Cronică laudativă pentru volumul care reuneşte studii şi articole publicate în diverse reviste.1-2. Canada. nr. 9-11 cu il. TIUTIUCA. MIHAI : Unitate.Franco. Vatra. 165 p. arheitate I–II. 1994. 1993. 18 – 21. ian. ADRIAN : Aspecte ale rimei compuse în lirica eminesciană. 1993. p. BCU-Cluj BOLDEA. 133 . II 737996 CUBLEŞAN. TH.. Comentează informaţia conform căreia Aron Pumnul nu a fost singurul mentor al poetului la Cernăuţi fiind suplinit la orele de curs de Mihail Kalinowski şi de I.O trecere în revistă cu comentarii.. p.( Colecţia Studii eminesciene). VATAMANIUC. ambii dându-i calificative de „mai mult ca vrednic de laudă” sau „eminent”. Dialog cu Dumitru Tiutiuca. Cumpănirea întru Archaeus. Cuprinde şi capitolul „ Diptic eminescian”. Anuarul de lingvistică şi istorie literară. DUMITRU : Mihai Eminescu. 1995. 7.Sbierea. Steaua. Adevărul literar şi artistic. 1993.7. pe parcursul unui veac de la moarte. nr. Rigoare şi temperament.2.192. 14 nov. 1993. 243-252 (Anuarul de lingvistică şi istorie literară) (Extras). 221. : Un mentor al tânărului Eminescu. 1993. nr. descoperiri şi traduceri a operei eminesciene. Bucureşti. iul. O adâncă pătrundere în laboratorul creaţiei eminesciene şi un demers informaţional şi analitic al operei sale.. 2000. a diverselor interpretări. Contribuţii documentare. 2-3 (Exegeţi eminescieni). nr. p. TEODOR : Exegeze eminesciene. Nicăpetre : Mihai Eminescu (marmură) sculptură amplasată la Câmpul Românesc din Hamilton . I 740345 VÂRGOLICI. Porto .

p. 1994-1998. 1994. p. 77-88 (Extras din Anuarul de lingvistică şi istorie literară. 8. Bucureşti.1. GEORGE :The Budha : Letters from the Buddahood to Eminescu. „o ontologie socială fantastică. *pe frontispiciu nr. *** : Ilie Bădescu – Sociologia eminesciană.C. p.6. Bibl. Capitolul „Utopia lui Eminescu.” I 752559 ANTOHI. O exegeză de referinţă. Porto-Franco. SORIN : Utopia lui Eminescu (fragment).. iun. nr. 12-18 ian. Istorie şi utopie în cultura română. publicistică. Cronică laudativă pentru lucrarea care are la bază o cercetare solidă. condusă cu metodă şi rigoare profesională. Biblioteca Centrală Pedagogică „I. Cartea a fost premiată de Academia Română cu premiul „Dimitrie Gusti”fiind considerată un demers ştiinţific original. nr. 285 p. Bucureşti. IOANA : Sorin Antohi : Civitas imaginalis. p. nr. II 312473 ANTOHI. Bucureşti. 1994. . iun. p. 1994. II 750985 CODREANU. Litera. CUBLEŞAN.Cronică laudativă . (Colecţia Studii eminesciene). România literară.2.Ped. Cronică care comentează pe larg capitolul dedicat lui Eminescu şi anume relaţia subterană care îl leagă pe poet de utopism.Naţională”I. O amplă analiză filosofică a sociologiei eminesciene cu referire la întreaga operă a poetului (poezie. 11-12.6. 1993.Petrescu”. 1996. 13. Steaua. 134 .C. BOT.1*. Editura Academiei Române. THEODOR : Gândirea sociologică a lui Eminescu. 5. 8(Fişe de lectură). 1994 ANCA. p.. Galaţi. raportul dintre utopismul eminescian şi imaginarul artistic. Porto-Franco. BĂDESCU.Petrescu” ANDONE. T XXXIV-XXXVIII. CONSTANTIN : Eminescologie şi sociologie. ian. texte disparate din manuscrise). Porto-Franco. nr. Steaua. 187 p. proză. contaminată de oniric şi de organic”. IRINA : Niveluri lingvistice de manifestare a contrariilor eminesciene. SORIN : Civitas imaginalis. 301 p. 1996. ILIE : Sociologia eminesciană. 1997. 1995. 12-13. 1994-1998). nr.

Astra. ZIGU : Eminescu şi Blajul. NOEMI : Mit şi mitologie eminesciană. MUNTEANU. Familia şi Eminescu. 1999. 1994. CORNEL : Blajul. : Istoria literaturii române văzute de un ochi străin. alături de Titu Maiorescu şi I. episod care a avut însă consecinţe majore pentru personalitatea sa.. 1994. Cronică laudativă care subliniează aportul cărţii în privinţa felului în care trebuie tratat un episod în aparenţă minor din viaţa poetului.Eminescu tratat amănunţit . 1995.BERING. 18-24 ian. nr. 47. febr.-1 nov. România literară. p. Editura Iriana. Steaua. Editura Universităţii BCU-Iaşi BRUMARIU. recitatori şi orgă : „Glossa” – versuri de Mihai Eminescu. Cronică care consideră volumul un eveniment editorial pentru literatura română. p. ION : Eminescu şi Blajul. 41. Cronică laudativă. nr.nov. Steaua. p.Eminescu.(Actualitatea editorială). 239 p. JUCAN. 61 p. MIHNEA : Simfonia II pentru orhestră. 1994. Creangă şi integrarea momentului „Junimea” în context european. Cronica cărţii lui Ion Buzaşi. 9 (Cronica ediţiilor).. mart. VISTIAN : Eminescu şi popasul său în „Mica Romă”. ORNEA. 1995. Konstanz. 1. nr. 1995. România literară. 15. Familia. nr. p. 188 p. Cronică laudativă care subliniează latura documentară a cărţii lui Ion Buzaşi. p. Grama. *Ediţia a II-a apare la Cluj-Napoca. : Un eveniment editorial pentru literatura română.* *Informaţie din presă Lipsă BAR BUZAŞI..6. Iaşi.10-11. OVID S.. 135 . Cronică literară. oct. iun. EVA : Rumänische Literatur-geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart.Capitolul „Eminescu” conţine 17 p. POP. p. GOIA. II 772353 CROHMĂLNICEANU. 1994. Despărţământul „Timotei Cipariu”. Bucureşti. GABRIEL : Eminescu. România literară. 140 p. cor mixt. 6-7. 7-13 dec. BOMHĖR. MIRCEA M. Editura Muzicală. 2000.* Bucureşti. M. nr. nr. 6. 3133. Universitatverlag Konstanz. 13. p. . (II 797320) II 770234 DIMISIANU. Cu o analiză referitoare la capitolul dedicat lui M.3. 1994. 2. 1994. 26 oct. Cronica.. Alexandru Ioan Cuza. GRAŢIAN : Eminescu şi Blajul. 11 (Eminescu şi dimensiunea românească a fiinţei). Macedonski. 1994. nr.

48. p. 5. nr. II Exegeza operei. 55). Bucureşti.6. 1994.Sinteze. 28.(Cronica literară).. CONSTANTIN M. MIRCEA : Timpul eminescian. : Mihai Eminescu. (Carte şcolară ilustrată) BCU-Cluj CUBLEŞAN. 182 p. p. TEODOR : Comentarii eminesciene. Cronică laudativă care subliniează personalitatea marelui nostru poet într-o perspectivă totalizantă... ŞTEFĂNESCU. 38-39.Glose. Porţile Orientului. IOANA : Eminescologia. Cronică laudativă pentru demersul făcut de Constantin Cubleşan care a explorat 47 de volume. 7. 375 p. p. 1995. Contribuţii documentare.Biografia. Cronică laudativă a volumului car4e incită cititorii la o cunoaştere mai amplă şi mai aprofundată a operei lui Eminescu. România literară. p. p. O contribuţie aplicată la cunoaşterea exegezei eminesciene. şi care au ca obiectiv investigarea operei şi personalităţii lui M. Iaşi. Poet al fiinţei. I 751456 DRIMBA. Laborator. Poem critic. LUCIAN : Eminescu la „Familia”. Cronică laudativă. 266 p. III Stilul şi limba. Călăraşi.apr. 1994.Cuprinde capitolele : I.C. VICTOR V. Ediţii. 1994. azi. : Beţia de idei. 168 p. apărute în ultimii 10 ani. Cu note muz. 17. (Eminesciana. Adevărul literar şi artistic. BOT. Eminescu. (Actualitatea editorială). 14 dec.Dicţionar.. Didactică şi pedagogică. 1994. Junimea. mart. CONSTANTIN : Eminescu în conştiinţa critică. 1994. Ediţie nouă. iun. nr. Luceafărul. MIHAI : Narcis şi Hyperion. p. nr. 11. 1997. II 748568 POPA.Pământul SRL. V Orizontul ştiinţific. 14-20 dec. Cogito. : Breviar eminescian. Steaua.Cronică laudativă dar cu unele amendamente referitoare la bibliografia studiată. Nr. I 751525 ANGHELESCU. 1994. ALEX. Varia. BĂLU. 1994.-dec.Eminescu. Steaua. 1995. 136 . Oradea. IV Critica criticii. revăzută.11-12. . 1996. CRĂCIUN. nr. 9 apr.. Meridianele universalităţii. VÂRGOLICI. S. Cronică critică. Iaşi. 3-4. CUTUŞ-MUREŞAN. CIMPOI. nr. 6. Narcis şi Hyperion. ION : Retrospectivă eminesciană. Ramuri.263. 46 p. BORIS : Eminescu şi copii. nov. Un breviar de recomandare al eminescologilor şi al demersurilor critice referitoare la spaţiul eminescian.

8-9 (Schiţe pentru o patologie a discursului eminescologic). Noua Revistă Română. 1 (Editorial).Eminescu ci o interpretare ciudată a vieţii poetului cu conexiuni care nu se pot susţine pe baza unor documente. Adevărul literar şi artistic. IONEL : Eminescu. considerat ca o transferare a obsesiilor autorului în descifrarea unor evenimente din viaţa lui M. 9. autorul considerând că „din prezumţii nu se poate construi nimic în istoriografia literară” GEORGESCU. nr. CREMER. iunie-iulie. nr. NICOLAE : Potriveli şi maşinaţiuni. 1996. volumul conţine texte eminesciene di ziarul Timpul care fac referire la propria sa viaţă. informaţii despre viaţă. 1994.10 (Polemici). Cronică critică a punctului de vedere exprimat de N. 25-28(Eminesciana). nr. Cronică critică. nr. 8. Georgescu a construit cu materialul documentar existent un fel de roman poliţist al cărui erou este M.. LUPU. II 751264 SAVITESCU. PETRU : O falsă ipoteză şi câteva paranoeme. Recenzentul consideră bine venită reeditarea lucrării apărută pentru prima oară în 1974. România literară. . p. .27. TEODOR : Eminescu la „Familia”.Eminescu. Cronică.Eminescu.44. Europa Nova. : A doua viaţă a lui Eminescu. recenzii. România literară.14. 8f. 1994. BOT. Porto –Franco.(Ciclul A doua viaţă a lui Eminescu). 13-19 iul. 9. 1997. 18 sept. 6-12 nov.Volumul cuprinde şi o Bibliografie a apariţiilor lui M. 1994. amintiri.. Cronică. IOANA : Eminescologia de scenarii şi mistere. p. Steaua. ilustr. nr. studii articole.Eminescu cu revista „Familia” şi colaboratorii ei. nr. 5-6. maiiun. p. NICOLAE : O coală editorială pierdută. II 749618 VÂRGOLICI. 5. 1994.(operă.363. p.E. N. iul-aug. nr. 2000.. poezii închinate). NICOLAE C. 6. p. : Eminescu. nr. 1997. 6 apr. 16-22 febr. Autorul încearcă să demonstreze că una din cele 20 de coli de tipar pe care trebuia să le cuprindă ediţia Maiorescu (1883) s-a pierdut.. Lucrarea nu este o nouă biografie a lui M. p. Cronică laudativă pentru lucrarea care reprezintă o radiografie completă a legăturilor lui M. GEORGESCU. Bucovina literară. portrete. 137 . România literară.235. ORNEA. GHEORGHE : Moartea civilă a lui Eminescu.victima unei cabale „masonice” ? Adevărul literar şi artistic. 3-4. 1996.. Bucureşti. Analiză polemică a ipotezelor lui Nicolae Georgescu atât în cartea „Adoua viaţă a lui Eminescu” dar şi în articolul mai sus menţionat. cronici. febr. I. 2000. Referiri în special la ultima zi a lui Eminescu la ziarul Timpul (28 iunie 1883). 4 (Cronici). p. 158 p. MANOLESCU. nr. p. în paginile revistei Familia. ZIGU : Din nou despre senzaţionalul în istoria literară.Georgrscu.victima unui complot. CREŢIA.

II 751732 BOT. 18. nr. p. . Aius. GRĂSOIU. nr.MANOLESCU.Eminescu. 9. TUDOR : Eminescu şi cugetarea sacră. LIVIU : Marii clasici şi sintezele specifice.. Ed. Eseu despre religie şi interpretările teologice din unele creaţii eminesciene. 292 p. Schiţe pentru o patologie a discursului eminescologic. 1994. I-II. Cronică laudativă cu referiri şi la capitolul despre M. ION : Poezia lui Eminescu. 187 p.11. Eminescu. cu ilustr. 1994. M. nr. Porto Franco.31. 6 (Actualitatea editorială). 1995. 22-31 mart. : Un profesor universitar despre epoca marilor clasici. IOANA : Un subiect prea frumos : sacrul la Eminescu. DULCIU : Personalităţi străine despre România. ALEX.-febr. Galaţi. 1994. Despre valorizarea sacrului şi implicit a sacrificiului la Eminescu. România literară. Cuprinde două eseuri pe teme eminesciene : Integritatea concepţiei . [1994]. GEORGE : Istoria literaturii române. II 771192 NEGOIŢESCU. ZIGU : Reeditarea diletantă a unei cărţi proaste. Editura CharmeScott. Pacifica. NEDELCEA. (Colecţia Ouroboros). VALENTIN F. 1995.1-2. Bucureşti. p. 138 . (I). Cu portr. BCU -Cluj ŞTEFĂNESCU. Cronică critică a lucrării lui D. Eminescu citat de diverse personalităţi străine. II 752023 MUNTEANU. Epoca marilor clasici. 1994. nr. Cuprinde şi studii despre M. BCU -Suceava ORNEA. 6-7. p. MIHĂILESCU. Redactare şi coordonare Rodica Pandele. 1995. 1723 aug. [1994]. [Bucureşti]. MARIA : Sacrificiul de sine. D. . Bucureşti. Dialogul imposibil.Murăraşu. A doua revăzută şi adăugită.11. : Naţionalismul lui Eminescu. Ed. Steaua. 137 p. 1994. Bucureşti. a IV-a revăzută. MURĂRAŞU. Cronică cu accente critice mai ales în privinţa aparatului bibliografic dar şi referitor la abordarea unui subiect atât de complex şi la izolarea textului eminescian din contextul operei. [Bucureşti].Eminescu. 456 p.[Sacrul la Eminescu]. Vol. 362 p. şi facs. Craiova. 82 p. 94 p.Eminescu. Luceafărul. Cronică cu referiri şi la studiile despre M. „Odă (în metru antic)”. p. p.. 7 iun. Meta. (II). ian. România literară. Casa Editorială Odeon. 1994.: Viciul nepedepsit (3x3). Lipsă BAR MORĂRESCU.

1997. PALEOLOGU-MATTA. CONSTANTIN : Ioana M.43. Steaua. (Actualitatea editorială) Cronica cărţii „Mihai Eminescu-poet tragic”. care îmbină permanent explicaţia şi comprehensiunea. Iaşi. 56). Editura Nord. Porto-Franco. 1. 1994. 1980). Junimea . Steaua. Meritul studiului pentru cercetătorul literar de azi este acela de a demonstra că în epoca celei mai severe dogmatizări a existat o conştiinţă liberă care a judecat opera eminesciană . CONSTANTIN : I. Bucureşti. 299 p.-febr.Ediţia de faţă reproduce ed.. p. Steaua. Lipsă BAR BUZAŞI. ian. 2001. SVETLANA : Politeia eminesciană. Demersul autoarei este unul din cele mai fecunde ca sugestie de profunzime vizionară în interpretarea creaţiei eminesciene. 201. ian. Cronică laudativă care subliniează permanenta preocupare şi dragoste a autoarei pentru textul eminescian care devine o temă fundamentală în lucrările sale. 20-21 (Reeditări). 1994. Modele cosmologice şi viziune poetică” (1978) existent în manuscris cu titlul „Mihai Eminescu – poet tragic”. nr. PETRESCU. SVETLANA : Eminescu şi abisul ontologic*. 19-20 (Reeditări). *Lucrarea este o reeditarea a celei apărute în 1988 la Aarhus (Danemarca). p. 1996. Junimea. p..: Mihai Eminescu – Poet tragic. AUREL : Rigoarea explicaţiei şi comprehensiunea iubitoare. III (Iaşi. România literară.febr. *pe frontispiciu nr. ANDREEA : Despre Eminescu. 222 p. Steinhardt. HORVAT : Mihai Eminescu : dicţionar cronologic. Textul a fost colaţionat de autor şi cu ediţiile anterioare.-febr. II 752839 CUBLEŞAN. SĂLUC. nr.. 9-15 nov. ian. 1994. Baia Mare.Negoiţescu : Poezia lui Eminescu. 39-41. PANTEA. Gutinul. ian. 13. 1-2. II 744599 PALEOLOGU-MATTA. 1996.1-2. nr. Vatra. Editura Ştiinţifică. (Eminesciana. nr. 12. elaborat încă din anii 1950 şi publicat prima dată în 1967. 6. ION : O cronologie Eminescu. Cronologia biografiei eminesciene are ca ani limită anul 1735 (data probabilă a străbunicului pe linie paternă Petrea Eminovici) şi continuă până în anul 1992. I 749948 DECIU. 139 . 25. Cuvânt înainte N. 207 p. 1994. 1*. nr. 1996. 1-2. p. p. CUBLEŞAN. nr. Fragment din lucrare. IOANA EM. p.Petrescu : Mihai Eminescu-poet tragic.. Ediţia de faţă reproduce textul integral al studiului „Eminescu. Cronică laudativă care salută reeditarea studiului.

19-25 apr.. O anatomie a elocvenţei. 1994..5. .. ALEXANDRU : Eminescu. p. ŢONE. vorbe. Steaua. România literară. 1995. 16-17. D. IOANA : Lecţia citirii. 7.oct. Adevărul literar şi artistic. ALEXANDRU : Săluc Horvat: Eminescu . valoarea ei literară şi valoarea ei complementară . NICOLAE : Eminescu al nostru. 4.. Bulgăr. vorbe.. 21-31 dec. 7. Luceafărul. IOANA : Publicistica eminesciană într-o lectură necesară. p. 8 (Actualitatea editorială). nr. 1994. Asachi”. nr.250. Scurtă prezentare a volumului. SPIRIDON. Gh. Nevoia de Eminescu. „Vinea”. 146 p. 8 ian. Ramuri. teoretician şi pedagog a Monicăi Spiridon dar şi o admirabilă lecţie a selectării citatului eminescian. 302 p. SPÂNU. MUNTEANU. p. lecţia citării. nr. Cronică laudativă care subliniează importanţa demersului autoarei pentru cercetarea şi recitirea publicisticii eminesciene şi analiza retoricii textului. O analiză a publicisticii eminesciene.(Cronica literară). 153[. II 751724 ŞTEFĂNESCU. p. 1994. 1996. : Dicţionar cronologic Eminescu. Glose istorico – culturale. 1995. p. Vatamaniuc. Cronică critică cu referiri la amatorismul autorului în tratarea lui M. Dialoguri cu : Augustin Z. 49-50. BULGĂR. Adevărul literar şi artistic. ALEX. 1-2. VÂRGOLICI. România literară.320. Chişinău..Eminescu. Ioan Alexandru. nr. nr. fiecare deschizând o nouă perspectivă pentru a pătrunde în opera eminesciană. GH.(Cronica literară). 4. Dicţionarul Eminescu. N. [Bucureşti]. Bucureşti. Minerva.febr.157] p. p. 1996. 1995. Subliniează calitatea de critic.. Cronica subliniează varietatea aserţiunilor şi argumentelor formulate de cei intervievaţi. Edgar Papu.Lucrare onestă şi meticuloasă. nr. 9-10. 140 . 1994. nr. : Vorbe.Dicţionar cronologic.18. I 754318 PÂRVULESCU. Adrian Păunescu. Zoe Dumitrescu Buşulenga. p. Cartea valorifică instrumentele moderne de abordare a publicisticii eminesciene. Cronică laudativă care subliniează rigoarea analizei şi obiectivitatea . p. oferind imaginea unui laborator de creaţie. Pop. Luceafărul.25.retorul. sept. Amita Bhose. 14-15. Cronică laudativă care consideră cartea un act de cultură indispensabil cercetătorilor. DEMETRIAN. ian. 1995. GEORGE : Eminescu . nr. 26 iul. BUCUR : Spectacolul publicisticii eminesciene. numită impropriu „dicţionar” ea fiind mai corect intitulată „cronograf”. BOT. Enciclopedică „Gh. 8 mai 1996. TEODOR : Dialoguri eminesciene. 26 mai. MONICA : Eminescu. 5. Editura ZUB.

Antologie şi prefaţă . Streinu.(I) . 216 p. p. Marile comentarii.28. 3 variante ale Luceafărului (I). GEORGE : Haos. [1995]. PETRU : M. iun. Craiova. Junimea. II 772646 BELLU. Ioana Em.* Bucureşti. CONSTANTIN : Luceafărul. Glose istorico culturale. (II). Cotruş. I – II.Glose istoricoculturale” făcute de autor. I 758122 BĂLĂEŢ. 116 p. Târgu Jiu . 17. 1995. Gyr şi Stamatu. *** : Homo istoricus şi homo ethicus. Cronică laudativă care subliniează permanenţa operei eminesciene în integritatea sa. Constantin Noica. II 852082 ANGHELESCU. scrise de autor de-alungul anilor. 120 p. portret în evantai. Cuprinde : Matricea lingvistică a poeziei eminesciene. 1994. 88 p. 14 dec.Volumul reprezintă suma unor texte ocazionale. 57). Vol. 122 p. I 752738 1995 ANCA. Luceafărul. Aspecte filologice.. nr. ZUGUN. Comentarii de Perpessicius.6. Arheologia poemului. Românesc.Călinescu. temniţă. Spre o hermeneutică a versului întemniţat şi exilat. texte : Fata din grădina de aur. Petrescu. ( Eminesciana. NICOLAE : Eminescu şi Oltenia. 204 p. Eminescu. Craiova. Dionysos. 1995. nr. D. Spicon . Convorbiri literare. II 756293 BARBU. Fascinaţia izvoarelor cuvântului. Majadahonda. 1999. Lucian Blaga. Zub. p.. Caracostea. V. exil la Eminescu. Dialog Mihai Cimpoi – Al. Comentarii de G. Petru Creţia. (Gânduri pentru viitor).6. Scrisul Lipsă BAR 141 . Interpretări şi analize. În cadrul dialogului ample consideraţii despre lucrarea „Eminescu. 1994. 1995. Petru Creţia (II). DUMITRU : De la Eminescu la societatea muncii – o extraordinară privire prin Eminescu asupra problemelor de azi ale ţării. Iaşi. MIRCEA : Timpul eminescian. Cuprinde : Arheologia poemului. *Cu rezumat în limba engleză.. (Fundaţia profesor George Manu).

iun. 1996. p. 1995. Catalogul fondului documentar Eminescu Donaţia Ion C. Eminescu. 1990. 248 p. CĂLINESCU. 1995. BCU-Cluj COŞEREANU. Cronică laudativă care sublinieză faptul că textele au aspectul unor interviuri ele reprezintă intervenţii consistente ale unor eminescologi consacraţi. Rogojanu VASILESCU..6. 1995. CONSTANTIN : Nicolae Bellu : Eminescu şi Oltenia. VÂRGOLICI. BCU – Iaşi TRANDAFIR. Un portret în evantai asupra legăturilor lui M.318. Dacia literară.1. (Cronica Ediţiilor). Editura Muzicală. IOANA : Eminescu-Ipoteşti-Eminescu. 1995. dar şi receptarea operei poetului în context oltenesc (cap.Eminescu cu Oltenia. Cronica. cu ilustr. nr. 16-17 (Contribuţii biografice). 1996. Cronică laudativă pentru demersul de a aduna în volum dialogurile cu 30 de eminescologi din toate colţurile lumii. Bucureşti. 59. Rezumat în limba franceză. 1995. (Scriitori români. CULIANU. M. Bucureşti. Cronică laudativă pentru lucrarea care încearcă să fixeze în spaţiu legăturile poetului cu lumea. 1996. : Viaţa lui Mihai Eminescu. ORNEA. IOAN PETRU : Gnozele dualiste ale Occidentului. nr. Cronică laudativă. România literară. (Opere complete 4). Steaua. TEODOR : Convorbiri eminesciene. 273 p.*382 p. MIHAI : Spre un nou Eminescu. Saeculum. nr. 1997. engleză şi italiană. şi facs. 1. Adevărul literar şi artistic.Eminescu inclus în capitolul consacrat nihilismului modern şi relaţiilor acestuia cu nihilismul metafizic gnostic. 9. p. 12 mai. Plon.15. Princeps Paris. Bucureşti. 17-23 apr. 1995..2. poet al fiinţei. Exerciţii de eminescologie). Opere fundamentale ) II 753810 CIMPOI. Iaşi. portret în evantai. *Ed..CUBLEŞAN. ZIGU : O monografie despre Ipoteşti. p. Steaua. CONSTANTIN : Eminescu. 271 p. Nemira. 229-245. Dialoguri cu eminescologi şi traducători din întreaga lume. ian. G. *** : Coruri pe versuri de Mihai Eminescu. VALENTIN : Eminescu – Ipoteşti – Eminescu. II 758061 142 . p. nr. 168p. Bibliografie p. nr. Bucureşti.

Eminescu în ziarul „Timpul”. p. Cronică critică în care cartea lui N. Floare albastră. Bucureşti. Geea.6. LAZAROVICI SILVIA : Fondul documentar Eminescu : Donaţia Ion C. Cronică cu accente critice la prefaţa îngrijitorului ediţiei. Bucureşti. Botoşani. 124 p. Botoşani. Steaua. ( Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” – Botoşani. 16-22 febr. Prefaţa lui Gabriel Gheorghe contestă noţiunea de eminescolog şi neagă studii importante dedicate poetului. nr. 1995. *** : Eminescu : Carte – Cultură..Arta de a trăi pe vremea lui Eminescu. Philobiblion. 138-145. BCU-Iaşi 143 .. iun. 13. 196 p. ORNEA. Cronică critică privind conexiunile de multe ori fanteziste în explicarea unor momente din biografia poetului.Georgescu „este o intruziune păguboasă a senzaţionalului în istoriografia literară”. ION : Nepotul lui Eminescu. 1995. MANOLESCU. 8-9 ((Fişe de lectură).2.22. NICOLAE : Potriveli şi maşinaţiuni. IOANA : Culianu : Gnoze dualiste ale Occidentului.. Cronică care subliniează defrişarea de către autor a editorialelor semnate de M. 6.Eminescu în carte rămâne de fapt un pretext şi nu o analiză adâncă. Cronică care consideră că prezenţa lui M. Cluj-Napoca. BCU –Bucureşti GEORGESCU. Rogojanu : o bibliografie. Floare Albastră. 92 p. p. România literară..22. nr. I 817480 BUZAŞI. p. MARIOARA. p. 1996. III 753320 GĂLĂTESCU. Luceafărul.BOT. p.Ediţie îngrijită şi prefaţă de Gabriel Gheorghe. iun. GEO : Eminescu în contra „Cercului strâmt”. EMINESCU. Contribuţii bibliologice şi cercetări de arhivă. 6. 1995. p.Civilizaţie. 2000. dovedind o totală neînţelegere a operei poetului. România literară. NICOLAE : Cercu strâmt. 1999. 10 iun. 1995. ZIGU : Tot despre senzaţional în istoriografia literară. Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România) (multigrafiat). Steaua. 9 (Cronica ediţiilor).. GHEORGHE : Amintiri. 7-13 iun. 1998. 2000. CORNELIA : Aspecte bibliografice în publicistica lui Eminescu. nr. p. nr. GLASBERG. 1995. 1 (Editorial). nr.f Cota VASILE. Lucrări şi referate prezentate la sesiunile de comunicări 1991-1993.

Chişinău. Ateneu (Bacău). 1995. iun. p. MIRCEA : Indianismul lui Eminescu. 144 . 1996. Rogojanu *** : Raft. ION : Orfismul eminescian. I 755300 MUNTEANU. Scurtă prezentare a Lexiconului cu accente critice. Sud-Est. nr. Timpul. 2003. : Eminescu în oglinda filateliei. Nota despre M. Cronică. MIRCEA M. FĂNICĂ N. iunie 1995. IURII : Eminescu în oglingda filateliei (creionări la portret). 1047 p. 1995. Halucinaţia banalului. dintre care 40 sunt scriitori români. (Critică şi eseu). Braşov. M. 205. GHEORGHE. România literară.GREGOV. Ion Barbu. *** : Illiustrirovannâi Enţiklopediceskii Slovar. Moscova. nr. cuprinzând 5000 de autori. p. LIVESCU. Műnchen. 1. Mircea Eliade – Dionisianismul fantastic. Coşbuc.20. Album. cu ilustr. nov. Sadoveanu. O refacere a itinerariului spiritual parcurs de Eminescu pentru a se întâlni cu spiritualitatea indiană.cu il. I 760764 ITU.* *Volum distins cu medalia de aur la expoziţia Uniunii filateliştilor din Moldova. KRYWALSKI. nr. Ediţie adăugită şi întregită faţă de cea din 1979. : Fără Arghezi. 1995. 2. p.Ed.175 p. Orientul Latin. Catalogul fondului documentar Eminescu Donaţia Ion C.. [Braşov]. p. 22-28 mai..58. 1995. 1995. DIETHER : Knaurs Lexikon der Weltliteratur. Mihai Eminescu „este singurul poet european care a făcut India nemuritoare în ţara sa” (Amita Bhose). Marin Preda şi Nichita Stănescu. 80 p. Semnalează cartea lui Iuri Gregov pe care o consideră interesantă şi bine documentată. ŞTEFAN : Mircea Itu : Indianismul lui Eminescu. 800.Eminescu menţionat cu o scurtă notă. Iaşi. Bacovia. 2. Biblioteca de Stat a Rusiei (Moscova) ITU. Ion Creangă – Retrăirea năzdrăvăniilor originare. 1996.Eminescu se află la p. 1995. Solomonarii lui M..nr.1995. CRISTIAN : Voluptatea labirintului : glose la o hermeneutică a insolitului: Mihai Eminescu – utopia euthanasică. Orientul Latin.23. Lipsă BAR POP. Art and X. 92. Creangă. 11. Luceafărul de Floreşti. 306 p. 192 p. (Autori şi cărţi).

(100+1 Capodopere ale romanului românesc). TUDOR : Vocaţia spiritualităţii. Cluj-Napoca. Aius... Bucureşti. Ed. p. Trohalia. I. p. a IV-a.(Meridiane). [Relaţii culturale eleno-române]. Cronica subliniează meritul cărţii care explică şi sintetizează tema drepturilor naţionale din publicistica eminesciană. Lucrarea cuprinde principalele contribuţii critice ale autorului din perioada 1970-1995. CONSTANTIN : T. 12-13.BCU. II 755443 145 . 12 iul.Nedelcea : Apărătorul românilor de pretutindeni. îngrijită de Dan Damaschin. E. Cuprinde studiul : Unul din ultimii romantici Mihai Eminescu. 1995.Bălăuca. 23. 6. iun. 1995. NEGOIŢESCU. II 761624 CUBLEŞAN. Luceafărul. Steaua. nr. nr. 184 p. Dacia. p. Unul din cele cinci compartimente ale cărţii este dedicat lui Eminescu şi se intitulează “Eminesciana”. Craiova. Craiova. 11(Recapitulări). 1995. 6-12 sept. II 753800 MARINESCU-HIMU. Ediţie îngrijită. MARIAN : Permanenţa lui Eminescu. 1995. p. 100+1 Gramar. 328 p. 1995. Bucureşti. 35. : Poezia lui Eminescu. 1995. MODORCEA. 1995. MARIA : Ellino-roumanikes pnevmatikes sheseis. Cronică cu referiri la toate lucrările dedicate lui Eminescu de Tudor Nedelcea cu referinţe speciale la “Vocaţia spiritualităţii”. nr. Scrisul Românesc. Semnalarea şi cronica lucrării Mariei Marinescu-Himu.Iaşi LOVINESCU. 1995. ELENA : Relaţii culturale româno-elene. Eminescu. O analiză a publicisticii eminesciene în cadrul temei „românismului” şi preocuparea pentru românii dinafara graniţelor ţării. Lipsă BAR LAZĂR. XII. II 754474 NEDELCEA. TUDOR : Eminescu apărătorul românilor de pretutindeni. România literară. NEDELCEA. 400 p. 1996.15... Lipsă BAR BARBU. 216 p. prefaţă şi curriculum vitae de Teodor Vârgolici. GRID : Magul călător sau speranţa în viaţa şi opera lui Mihai Eminescu.Studii şi articole. Prefaţă de Petru Poantă. [Atena]. : Mite.

IOANA : Irina Petraş : Ştiinţa morţii. Cluj Napoca.Vol. nr. POENARU. Partea a II-a – Posteritatea lui Eminescu la Floreşti. Steaua. Cu o postfaţă de Petre Popescu-Gogan). nr. 196 p. Versuri. Cap. 29 nov. BOT. p.6. 47. 1995. 8. Dacia. 1994. CĂLIN : Logică. Centrul Judeţean de creaţie Gorj. dec. 9 (Fişe de lectură).12. face o abordare critică a recentelor Istorii ale literaturii române. Alfa-Press. Steaua. p. aug. NEGULEI. – 5 dec. 1. II 758857 146 . IRINA : Mihai Eminescu. 1995. I 756851 PETRAŞ. Almarom. Replică dată articolului semnat de Miskloczy Ambrus din România literară. IRINA : Ştiinţa morţii. 250-262 (Extras din Analele Bucovinei. an II. p. nr.. România literară.8. Istorici literari despre Eminescu la Floreşti. Râmnicu Vâlcea. Anexe : Corespondenţa poetului din vara floreşteană. Fragment din volumul care a apărut în 1995. p. Cuprinde : Partea I –Eminescu la Floreşti. Un ciclu de eseuri privind drama eroului eminescian confruntat cu absolutul existenţial. 116 p. 1995. p. BCU – Iaşi PĂUN. nr. 1996.Eminescu se referă la interpretarea pe care consideră că o dă I. VICTOR : Dor de Eminescu. postume . Bucureşti. şi planşe.Negoiţescu şi Nicolae Manolescu. Târgu Jiu. 1995. p. Înfăţişările morţii. Comentariile legate de M.Negoiţescu. Cronică cu referiri şi la capitolul „Mihai Eminescu”. 2 /1995). 1995. profesor la Universitatea din Budapesta. I. LIVIU : Eminescu la Floreşti. Editura Academiei Române. Mihai Eminescu în care analizează persistenţa preocupării poetului pentru tema morţii în antume. Tomis. Lipsă BAR PETRAŞ. Volumul cuprinde versuri dedicate poetului. 1995. manuscrise. CARMEN : Studii şi eseuri.Negoiţescu cu privire la corelaţia dintre „naţionalismul poetului şi filosofia sa existenţială”... iun. MANILICI.56. nr. LIVIU : Mihai Eminescu în viziunea lui Leca Morariu. Înfăţişări ale morţii în literatura română. Cluj-Napoca.MISKLOCZY AMBRUS (Budapesta) : Istorie şi ideologie în studiul literaturii române. cu il. în care consideră eronată observaţia legată de naţionalismul eminescian atribuită lui I. Consemnări romanţate privind prezenţa poetului la Floreşti. Autorul.. 1995. datorate lui I. II 752910 PAPUC.

ian. 1999. Cronică.E. Lipsă BAR POP. CONSTANTIN : Analogii tipologice. franceză.Rumänisches Wissenschaftliches Symposion der Sűdosteuropa-Gesellschaft und der Rumänischen Kulturstiftung Weimar 20. Lucrări şi referate prezentate la Sesiunile de comunicări 1991-1993. Botoşani. p. Rezumat în limba engleză. II 18026 SCĂRLĂTESCU. BAR St. DORU : In Der Lieben Stadt Berlin. (Studii şi cercetări de istorie literară). 88 p. 1872-1874. 191 p. II 792444 CUBLEŞAN. Culegerea însumează 20 de comunicări ştiinţifice semnate de cercetători români şi germani. 1995..4).30.3-4. MIRCEA M.* *Lucrarea conţine bibliografie. p. März 1995. 17. BCU. IOAN : Analogia tipologică în poezia lui Vajda Janos şi Mihai Eminescu. 1995. Eminescu şi Vajda Janos. Fragment din lucrarea „Eminescu şi universul artei”. 206 (Aus der SűdosteuropaGesellschaft – Forschung. Porto-Franco. Ediţie de Zaharovici. Giula. 1995. 2 aug. : Despre Eminescu. nr. Bis 22. Voiculescu” – Buzău PLEŞA. Sűdosteuropa-Gesellschaft. 147 . nr.A. nr. 1996. 5. Despre receptarea poeziei lui Mihai Eminescu în literatura maghiară şi comentarii legate de cercetarea comparatistă întreprinsă de Ioan Popon pe diverse coordonate ale creaţiei lui M. 1995. Editura A‫ ۥ‬92. Biblioteca Judeţeană V. Biblioteca Judeţeană. mart. Iaşi.Iaşi RĂDULESCU-POGONEANU.Grafica Dorin Nistor. Cu o fişă bibliografică de Alex. DORU : Eminescu şi universul artei.POPON.A. Rădulescu Pogoneanu : Despre Eminescu. SCĂRLĂTESCU. : Cărţi şi studii despre Eminescu în Germania. ION TRIF : I. 256p. 124. Műnchen. Biblioteca Judeţeană „V. Noi. 1995. Convorbiri literare. 1995. nr. Catalog. Luceafărul.Eminescu (desen). Ediţie îngrijită de Marcela Chiriţă şi Mioara Neagu. Deutsche.Voiculescu. Oproescu Buzău. 1996. p.. p. Prezentarea lucrării.apr.Bd. Silvia. Botoşani. 2000.Eminescu : carte – cultură – civilizaţie. În româneşte de Eva Sebastian Bucur. portr M.1. *** : Rumänien und die deutsche Klassik. Reeditarea a trei dintre studiile despre M. I. germană.cu ilustr. 124 p. Steaua. 12 cu il. 4. *** : Sesiune de comunicări „Eminescu”.

Wien. II : Eminescu. Cuprinde o analiză a simetriei în Scrisoarea I şi Luceafărul. Cronică care subliniează analiza amănunţită a dominantelor tematice şi stilistice ale operei eminesciene. Maiorescu. nr. Cronica subliniează calităţile de documentarist ale autorului. Steaua. Die Judenfrage. (Diddertationen der Universität Wien. 1995. p. 203-204. BUZAŞI. DORU : Istoria literaturii române. BCU Iaşi CREŢU. mai-iun. Steaua. 1995. 20-21. nr. JOACHIM-PETER : Die politischen Schriften des Mihai Eminescu. Band 21).. 10-11. nr.1-2. 148 . Bucureşti. 247 p. ION : Revizuiri. 1995. 1995. Cronică laudativă a lucrării lui Doru Scărlătescu. p. II 751817 STROFA.Epoca marilor clasici Vol. Botoşani. ION : Eminescu şi Transilvania. pl.. Editura SPINEI. MIRCEA : Aşteptându-l pe Boerescu.Vatamaniuc la trei pătrimi de veac. p.24. Eminescu”. Cluj.. 8 (Două cărţi de istorie literară). DIMITRIE : Eminescu şi Transilvania. 1995. Sprache. 1995). Cuprinde: Zur person Eminescus. Lucrarea se deschide cu un eseu dedicat lui Eminescu. scriitor considerat de autor un mit al culturii române. 1996. SIMUŢ. an II.undPersuasions-Techniken Eminescus. WUV-Universitätsverlag. nr. NICOLAE : Junimea. cu 2 f. Editura Dacia.222p.. CONSTANTIN : D. Cronică care subliniează ideea unei structuri de rezistenţă a scriitorilor români. Cronica. Piteşti. nr. Lipsă BAR CAU. 1995. 91 p. 1995. Editura Academiei Române. iun. 1995. Cronică care subliniează valoarea documentară a volumului care punctează câteva din problemele cheie ale raporturilor lui Eminescu cu Transilvania..SCĂRLĂTESCU. 16-31 dec. Caiete critice. Argumentations. Staat und Gesellschaft. Die Bauernfrage. Bucureşti.12. DAN : Semne şi simboluri universitare.. dec. nr. Geea. DIMITRIE : Eminescu şi Bucovina. : . p. NICOLAE N. II 323413 VATAMANIUC. II 795920 VATAMANIUC. 1996. care însă la fiecare lectură trebuie să fie revizuit dar nu negat. Fundaţia culturală română. Calende. Nation und Naţionalismus. CUBLEŞAN..9. 24.. 15 p. (Extras din Analele Bucovinei.”Lumea cea gândită” a lui Eminescu. [ 1995]. MĂNUCĂ. Cronica. 1.

CÂRLAN, NICOLAE : D.Vatamaniuc : Eminescu şi Transilvania. Bucovina literară, nr.1-2, ian.-febr. 1996, p. 31-32 (Recenzii). VÂRGOLICI, TEODOR : Eminescu şi Transilvania. Adevărul literar şi artistic, nr.323, 16 iun., 1996, p. 4. Cronică laudativă a lucrării care reprezintă o sinteză a cercetărilor referitoare la legăturile lui M.Eminescu cu Transilvania. . 1996

ACSAN, ION : 50 Jahre Ubersetzungen aus den deutschsprachigen Literaturen ins Rumänische und aus der rumänischen Literatur ins Deutsche./ 50 de ani de traduceri din literaturile de limbă germană în limba română şi din literatura română în limba germană. Eine Biographie von/ O bibliografie întocmită de ... Bukarest/Bucureşti, 1996, 136 p. În cadrul lucrării sunt cuprinse şi traducerile poeziilor lui M.Eminescu din germană. Lipsă BAR *** : Banchet eminescian. Ed. I.* Târgu Jiu, Floreşti-Gorj, Editura Centrului Judeţean al creaţiei Gorj, 1996. 63 p. cu ilustr. (Hyperion). Culegere de articole apărute cu prilejul primei ediţii a simpozionului „Eminescu după Eminescu” de la Târgu Jiu , dedicat trecerii sale prin Oltenia. *Ed.II – 1998, Târgu Jiu, Floreşti, Brădiceni. Ed.III - 2001, Târgu Jiu , Floreşti Gorj, iunie 2001. III 764182 BÂRLĂDEANU, LUCREŢIA : Sentimentul naturii în poezia lui Eminescu. Chişinău, Cartier, 1996. 144 p. Catalogul fondului documentar Eminescu Donaţia Ion C. Rogojanu DĂNILĂ, IOAN : Lucreţia Bârlădeanu : Sentimentul naturii în poezia lui Eminescu. Ateneu (Bacău), nr.1, ian. 1998, p. 5. Cronică laudativă. BOTTA, DAN : Limite şi alte eseuri. Ediţie îngrijită de Dolores Botta. Cuvânt înainte de Alexandru Paleologu. Bucureşti, Crater, 1996. 383 p. Cap.: Theogonia eminesciană ; Fântânile mistice ale „Luceafărului” ; Poezie şi rugăciune, p.185-209. II 767210 BRUDAŞCU, DAN : Adnotări. Articole şi studii de istorie literară. Cluj-Napoca, Dokia, 1996. p. Capitolul : Au fost Iminoviceştii oieri? – referitor la problema obârşiei ardeleneşti a strămoşilor lui Mihai Eminescu pe linie paternă. I 767874

149

CUBLEŞAN, CONSTANTIN : Dan Brudaşcu: Adnotări. Steaua, nr.1, ian., 1997, p. 16 (Contribuţii biografice). Cronică care subliniează interesul cercetătorilor, încă prezent, pentru stabilirea relaţiilor lui Eminescu cu Transilvania, atât din punct de vedere biografic dar şi spiritual. CARANICA, NICU : Un esculap al sufletului românesc. Bucureşti, Jurnalul literar, 1997. 215 p.(Symposion, 4). II 775830

CAVALLAR, CHRISTINE : Die deutsch-rumänischen Kulturbeziehungen am Beispiel der Rezeptio Eminescus. Salzburg, Univ., Dipl.-Arb., 1996. 210 p. Ősterreichische National Bibliotek CHIHAIA, LĂCRĂMIOARA : Luceafărul de Mihai Eminescu. Bibliografie. Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, 1996. 121 p. (multigrafiat). Lucrarea este structurată pe următoarele secţiuni; Opera, Referinţe critice; Izvor de inspiraţie în muzică şi artele plastice; Addenda. II 770004 CIORAN, EMIL : Scrisori către acasă. Stabilirea şi transcrierea textelor de Gabriel Liiceanu şi Theodor Enescu.Traduceri din franceză de Tania Radu. Ediţie , note şi indici de Dan. C. Mihăescu. Bucureşti, Humanitasm 1996. p. În scrisorile către C.Noica în care vorbeşte despre limba română şi rostirea românească consideră că „fără Eminescu, neamul nostru ar fi neînsemnat şi aproape dispreţuit” dar şi despre intraductibilitatea lui Eminescu. Biblioteca Naţională SIMION, EUGEN : Cioran : imaginarul politic. Caiete critice, nr.8, 1996, p. 5-10 (Cronici literare). Cronică amplă cu comentarii şi la paginile dedicate lui M.Eminescu. CURUCI, LEONID : Poetica lui Eminescu. (Poetica genurilor şi speciilor literare, poetica versului). Chişinău, Paragon, 1996. 304 p. cu portr. II 765033 MIHĂILESCU, FLORIN : Noutăţi eminescologice. Viaţa Românească, nr. 9-10, sept.oct., 1997, p. 122 (Comentarii critice). Cronică laudativă cu referiri la clasificarea şi analizarea în cadrul operei eminesciene a genurilor şi speciilor literare. DOCA, GEORGE : Luceafărul. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996. p. (Akademos). O nouă privire şi înţelegere a poemului Luceafărul „ca reprezentare poetică a structurii tensionale a onticului”. Bibl.Naţională Pedagogică „.I.C.Petrescu”

150

DUR, ION : De la Eminescu la Cioran. Semne ale spiritului românesc. Craiova, Scrisul Românesc, 1996. 270 p. Convingerea autorului că filosofia românească începe cu M.Eminescu urmărind-o pe parcursul evoluţiei sale. II 769999 MUNTEANU, ŞTEFAN : Gh. Doca – Luceafărul. Ateneu (Bacău), nr.1, ian. 1997, p. 3. Originalitatea comentariului constă în noua interpretare a raportului dintre lumea Luceafărului şi lumea Cătălinei infirmând de multe ori ireductibilitatea celor două lumi. MILITARU, ION : Problema specificului românesc. Ramuri, nr. 2, febr., 1998, p. 10. Cronică cu accente critice. GHEORGHE, FĂNICĂ N: Glose eminesciene. Contribuţii bibliografice 1940-1990. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996. p. Culegere de articole , multe fiind citite în emisiunile radiofonice. Bibl.Naţională Pedagogică „.I.C.Petrescu” GHIDIRMIC, OVIDIU : Moştenirea prozei eminesciene. Craiova, Scrisul Românesc, 1996.262 p. Un accent special asupra prozei fantastice eminesciene. II 772438 CUBLEŞAN, CONSTANTIN : Moştenirea prozei eminesciene (Ovidiu Ghidirmic). Steaua, nr.1, ian., 1998, p. 22-23 (Investigaţii tematice şi zonale). Cronică care consideră lucrarea ca o sinteză de referinţă în domeniul eminescologiei şi al creaţiei literare fantastice în cultura modernă română. GOT, PETRE : Inima lui septembrie.Versuri. Bucureşti, Eminescu, 1996. 120 p. Poezia „Urcuşul” în care M.Eminescu este considerat „drumul nostru spre eternitate” I 767945 HEITMANN, KLAUS : Oglinzi paralele. Traducere şi postfaţă de Florin Manolescu. Bucureşti, Fundaţia Culturală Română, 1996. 245 p. Comparaţie între scrierile diplomatului şi publicistului Emil von Richtofen şi unele articole din publicistica lui M.Eminescu, în mod special cele referitoare la ruşi; tot în cadrul aceluiaşi capitol este amintită şi una din sursele de inspiraţie ale poemului Luceafărul şi anume basmele Fata din grădina de aur şi Fecioara fără corp, culese de Richard Kunisch, rudă cu Richtofen şi ataşat al acestuia la Bucureşti. Lipsă BAR TARTLER, GRETE : „Românii să vină în ajutorul restului Europei...” România literară, nr. 37, 18-24 sept., 1996, p. 19 (Actualitatea editorială). Cronica cărţii lui Klaus Heitmann cu referiri şi la comentariile despre M.Eminescu. HEITMANN, KLAUS : „Am început să învăţ limba română din curiozitate...” Interviu consemnat de Victor Durnea. România literară, nr. 3, 28 ian.-3 febr., 2004, p. 16-17. Interviu în care autorul face comentarii şi despre volumul „Oglinzi paralele” cu referiri şi la M.Eminescu.

151

MITU, ADRIANA : Din vechile cărţi de înţelepciune la români. Cugetările lui Oxenstiern (sec. XVIII). Bucureşti, Atos, 1996. p. (Colecţia Academica). Şi despre influenţa scrierilor lui Oxenstiern asupra lui M.Eminescu (Comentariul Glossei ca o dezvoltare originală a ideilor din Cugetări). I 768247 MODORCEA, GRIG : Dumnezeirea la Eminescu.Dumnezeul lui Ion Creangă. Brâncuş, cioplitorul de suflete. Scenariu şi regia Grid Modorcea. Bucureşti, 1996. 1 casetă video. BCU-Bucureşti NICOLAE, NICOLAE I. : Eminescu, azi. (Antologie comentată). Bucureşti, Ulpia Traiană, 1996. 256 p. (Universul. Profesor şi elev). O sinteză critică , un eseu ilustrat cu texte din opera lui M.Eminescu. Catalogul fondului documentar Eminescu Donaţia Ion C. Rogojanu ŞTEFĂNESCU, ALEX. : Eminescu portret şi caricatură. România literară, nr.24, 18-24 iun., 1997, p.4 (Cronica literară). Cronică laudativă a antologiei întocmită de Nicolae Nicolae. POPESCU-GOGAN, PETRE : Banchet eminescian. [Selecţia textelor Petre Popescu Gogan. Îngrijitor de ediţie Constantin Popescu]. Târgu-Jiu, Centrul Judeţean al Creaţiei Gorj, 1996. 64 p.il. (Hyperion). Cuprinde o antologie de texte cu comentarii critice. III 764182 PÂRVAN, ALEXANDRA : 3 eseuri.Eminescu.Eliade.Freud.Piteşti, Pygmalion, 1996. 60 p. Capitolul Eminescu şi Luceafărul . I 770739 SORESCU, GEORGE : Neliniştea esenţelor. Târgu Jiu, Spicon, 1996. 276 p. Capitolele : O conştiinţă preromantică; Magul, simbol, ipostaze; Eminescu, dimensiuni mitice; Floare-albastră, nuanţări; Regresia eului, conţin o analiză a poeziei eminesciene; Eminescu – basmul în proză, p. 30-51, 140. II 771097 ŞTEFANELLI, RADU I. , SBIERA, RADU , ISOPESCU, SAMOIL I. : Amintiri despre Eminescu. Profesori şi colegi bucovineni ai lui Eminescu. Ediţie îngrijită, prefeţe, microbiografii, note de Pavel Ţugui. Craiova, Scrisul Românesc, 1996. 328 p. Volumul conţine şi bibliografie. I 768261

152

TATOMIRESCU, ION PACHIA : Mihai Eminescu şi mitul dacoromâneşti. Timişoara, Aethicus, 1996. 87 p. (Biblioteca Absolventului, 1).

etnogenezei I 765610

ŢUGUI, PAVEL : Eminescu-Creangă. Documente biografice inedite. Bucureşti, Vestala, 1996. 248[- 255]p. cu ilustr.(Colecţia Sinteze). Volumul este structurat în două mari compartimente : Eminesciana şi Contribuţii la biografia lui Creangă. I 765750 Lector : În lumina documentului. Adevărul literar şi artistic, nr.353, 26 ian. 1997, p. 6. (Semnal). Cronică laudativă care consideră volumul pasionant şi plin de date despre familia şi biografia lui M.Eminescu. VÂRGOLICI, TEODOR : Contribuţii documentare la Eminescu şi Creangă. Adevărul literar şi artistic, nr.357, 23 febr.. 1997, p. 4.(Cronici). Cronică amplă care apreciează elogios lucrarea. SAVITESCU, IONEL : Pavel Ţugui : Eminescu –Creangă. Documente biografice. inedite. Ateneu(Bacău), nr.6, iun. 1997, p. 5. Cronică care analizează capitolul referitor la Eminescu şi anume desluşirea unor probleme legate de familia Iuraşcu. UNGHEANU, MIHAI : Scriitorii de la miezul nopţii. Galaţi, Porto Franco, 1996. p. Articole publicate în perioada 1992-1995 în Naţiunea, Vremea, Totuşi iubirea. Primul articol cu care se deschide volumul este dedicat lui M.Eminescu şi pe întreg parcursul cărţii poetul rămâne un punct de plecare. Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechea”Galaţi CODREANU, THEODOR : Marxismul resentimentar şi „reconquista literară”. Porto Franco, nr.3, mart. 1996, p. 5. Cronică în care remarcă meritele lui Mihai Ungheanu în a spulbera vechilor sechele ale percepcerii proletcultiste inclusiv în comentarea operei lui M.Eminescu. VATAMANIUC, D. : Publicistica lui Eminescu. 1877-1883, 1888-1889. Bucureşti, Minerva, 1996. 314 p.(Universitas). II 768495 ORNEA, ZIGU : Publicistica eminesciană de la „Timpul”. România literară, nr. 23, 11-17 iunie, 1997, p. 9 (Cronica ediţiilor). O prea mare suprapunere a comentariilor îngrijitorului ediţiiei cu ideile eminesciene, în multe cazuri autorul nu se poate detaşa pentru a face un comentariu obiectiv şi personal. CODREANU, THEODOR : Romanul publicisticii eminesciene. Porto Franco, nr. 1-2, ian.-febr. 1998, p. 5. cu il. Ipoteşti – Casa poetului. Subliniează valoarea documentară a lucrării. VUIA, OVIDIU : Misterul morţii lui Eminescu.Eminesciene. Bucureşti, Paco, 1996.223 p.

153

42. 1997 (Cronica ediţiilor).7. nr. nr.-5 nov. p. România literară. Ovidiu Vuia şi Alex.Eminescu.. 1997 (Editorial). 5-6. 2. nr. MIHAI : Eminescu.. MANOLESCU. O contribuţie importantă. 4 (Cronica literară). ŞTEFĂNESCU. O interpretare a corespondenţei eminesciene prin prisma geniului epistolar şi locul aparte ocupat în ansamblul operei eminesciene. 14. ZIGU : Un neurolog despre Eminescu. GHEORGHE: Moartea civilă a lui Eminescu.. nr. 1996. Exerciţii de literatură intertextuală. nr. Concluzie care încheie polemica din paginile României literare între autorul cărţii. p. Bucovina literară. p. (Colecţia Eminesciana. 4. 1996. OVIDIU : [Replică]. nr. p. Cronică critică referitoare la conţinutul dar şi prezentarea lucrării.4.I 765694 DINESCU. Argumentele autorului sunt abundente şi structurate cu profesionalism. care clarifică multe lucruri din biografia poetului perioada 1883-1889. Ştefănescu. 1996. Porto Franco. VUIA. CIMPOI. p. Despre senzaţionalele dezvăluiri făcute de autor în legătură cu boala lui M. NICOLAE : Boala lui Eminescu. 7. 1997. p. MUNTEANU. . IONEL : Eminescu o nouă ipoteză asupra morţii : Ovidiu Vuia – Misterul morţii lui Eminescu.131. ŞTEFĂNESCU. 3.6. România literară. Cronică critică în care autorul este acuzat de ridicol în unele consideraţii. România literară. 11 (Reacţii). p.6 (Actualitatea culturală).43. p. iun. Junimea. ALEX : [Răspuns la replică]. fiinţă întru poezie. 25 sept-1 oct.. 154 . THEODOR : Moartea lui Eminescu. Cronică. 25-26. iul 1997. 5. ne supra crepidam! Luceafărul. 43. Cronică critică a cărţii lui Ovidiu Vuia. 23-24. mai. CODREANU. . 1997. mai-iun. Replică la articolul critic al lui Alex. 30 oct. Convorbiri literare. nr. 1997. Cronică. nr. p. Dacia literară. 20 nov. Iaşi. nr. 1996. nr. AURELIAN : Corespondenţa lui Eminescu. care încearcă să combată teoriile existente până în prezent. GEORGE : Sutor. 2. ORNEA. 1996. nr.9. p. o carte care a stârnit dicuţii aprinse. 1996. Post scriptum ataşat la articolul „Risipitorul Coman Şova” în care răspunde replicii date de Ovidiu Vuia . 11. Convorbiri literare. p. România literară. VIOREL : Boala lui Eminescu şi diagnosticile nespecialiştilor. nr. SAVITESCU. 15-21 ian. România literară. 15-21 ian. 52). 2000. 38. sept. 23-29 oct. ALEX : Cărţi năstruşnice. Porto-Franco. LUPU. ZISU. Ştefănescu. MIRCEA : Aurelian Zisu : Corespondenţa lui Eminescu. I 803788 DIACONU.

nr. Cuprinde şi bibliografie M. Menţiuni de istorie literară. Revedere BOMHĖR. nr. p. I 776363 BARAN.. 1997. Timişoara. Ramuri. Bucureşti. Amacord. p. 71. 176 p. BUCUR : Corespondenţa eminesciană. 1.Cronică în care autorul demonstrează caracterul creator şi de o mare valoare a corespondenţei eminesciene. *sic. Cronica remarcă meritul autorului de a integra corespondenţa eminesciană în marele text eminescian. NECULAI V: Maxime şi cugetări latine în opera lui Eminescu. 4. II 778908 155 . 199 p. nr. II 771955 BĂDILIŢĂ. 1740-1996. Bucureşti. Bălgrad. NOEMI : Magie luminoasă în opera lui Mihai Eminescu. Iaşi. THOMAS AMHERST PERRY. Editura Didactică şi Pedagogică. TEODOR : „Ardelenismul „ eminescian.. iun. 1997. CONSTANTIN : Răsfrângeri ale tradiţiei culturale patristice.385. Despre mentalul lumii patristice şi o reflectare a acestuia în unele poezii eminesciene de inspiraţie folclorică. 233 p. Cronică laudativă care consideră contribuţiile lui Ion Buzaşi merituoase în privinţa stabilirii filiaţiilor elective dintre diversele personalităţi transilvănene şi geniul eminescian. Viitorul Românesc. 12. I 767890 MIHAI. 1997. Lipsă BAR CODREANU. 1997. ian. 1997. Adevărul literar şi artistic. ŞTEFAN : Biografia poeziei eminesciene : constituirea textului poetic. DEMETRIAN. p. 1997. O exegeză a poeziei eminesciene “Reverie”. informaţii care vor intra în bibliografia curentă a eminescologiei. 108 p. Center for Romanian Studies. 1997. ŞTEFAN STOENESCU : Romanian poetry in English translation : an annotated bibliography and census. ION : Eminescu şi Transilvania. p. Iaşi. I 772927 BUZAŞI.* Convorbiri literare. CHARLES MERRITT.Eminescu. 2002. CARLTON. 218 p. 1997 BADEA. Comentate sub formă de monografie. 14 sept. Alba Iulia. Apollonia. CRISTIAN : Sacru şi melancolie.6. 1998.

1997. 1997. p. 2003. SAVITESCU. CRIHANĂ. nrr. PRICOP. Cronică laudativă. 7. Resurecţia „Galaxiei Grama”. ION GH. IONEL : Th.Eminescu. CONSTANTIN : Disputele continuă. nr. 1997. 3-4. Cartea lui Th. 7. fiind vorba de un Eminescu sacrificat pe altarul intereselor politice. Porto-Franco. 10-11. Porto-Franco. nr.9. Noutatea demersului lui Th. Comentarii pe marginea cărţii lui Th. Criticul îl plasează pe Eminescu în contemporaneitatea sa polemizând cu detractorii săi. nr. 1997. 7. Bucovina literară. 10-11. 1998.10-11. febr. 5. Cazul Eminescu nu este un caz singular în cadrul literaturii române. 6.. p. 2000. nov. CODREANU. 1996. nr. Carte densă care ridică o problematică actuală. GHEORGHE : Moartea civilă a lui Eminescu. nr. nr. Lucrarea propune un alt Eminescu decât cel cunoscut în clişeele festiv-didactice. nov. Porto-Franco. Consideră inoportună schimbarea morţii lui M. 28 (Bibliografie adnotată). LUPU. Macarie. 1997. ION : „Eminescu nu poate fi înţeles fragmentar”. nr. p. Codreanu : Dubla sacrificare a lui Eminescu. 6. Codreanu constă în fundamentarea teoretică a raţiunilor care au dus la moartea civilă şi finalmente la moartea fizică a lui Eminescu. THEODOR: Dubla sacrificare a lui Eminescu. nov. mai-iun. nr.6. 7.Eminescu „într-una mai convenabilă”. p. p. România literară. CUBLEŞAN. NICOLAE : „Cartea e menită să atragă intelectualii centrului”. Cronică laudativă care subliniează importanţa propagării literaturii române în străinătate. 156 . 1997. BUZAŞI. sept. : Dubla sacrificare a lui Eminescu-un roman veritabil. 16.. 1998. FILIPCIUC. p. GEORGESCU. Steaua. 175 p. MARCEL : O carte în dezbatere. nr. LATEŞ. p. Codreanu redeschide problema dosarului eminescian şi întreaga exegeză a vieţii poetului din perioada 1883-1889 trebuie altfel examinată. TIUTIUCA. Bucovina literară. MIHAELA : Poezia românească în engleză. iun. MIHAI : Toată gazetăria lui Eminescu întemeiază doctrina naţională modernă. p. nov. Târgovişte. 10-11. ION : Înspre alt Eminescu. Cartea este una din cele mai înverşunate lupte pro Eminescu. nov.5-6. nr.Codreanu şi a polemicii cu punctele de vedere susţinute de Nicolae Georgescu (A doua viaţă a lui Eminescu)şi Dumitru Vuia (Misterul morţii lui Eminescu) referitoare la anul 1883 – anul declanşării bolii poetului.2. 10-11. 1997. Volumul cuprinde două studii : De la moartea civică la moartea fizică. DUMITRU : Reforma predării literaturii române în şcoală trebuie să înceapă cu Eminescu. nov. fapt fără relevanţă pentru opera lui M. p. Problemele legate de boala poetului sunt prea mult discutate fără a avea o prea mare relevanţă. 23-29 apr. nr. p. 1998. Porto-Franco.MUDURE. p. 25-28. Porto-Franco. nov. Porto Franco. I 770486 CIMPOI. PortoFranco. 7. 10-11. p. GEORGE : Constelaţia Grama. 10-11. Ateneu(Bacău).[Ediţia I]. 10-11.

Creangă. 244. 40-47. CORNELIU : Societăţi academice din Bucovina. Editura Didactică şi Pedagogică. Adevărul literar şi artistic. 18 iun. 3. Adevărul literar şi artistic. lucrarea devenind o regferinţă inevitabilă în bibliografia eminesciană. Capitolul : Eminescu – conceptul de modernitate. 1997. 191 p. Studii critice despre Eminescu. Comentarii aplicate. II 776199 CRISTEA. 1998. Tulcea. (Colecţia Akademos). THEODOR : Provocarea valorilor. 240 p. Şi despre participarea lui M. Coordonate ideatice. ION : Patriarhul Miron Cristea – exeget al lui Eminescu. 404. Volumul oferă o imagine caleidoscopică asupra explorărilor întreprinse în labirintul ideatic eminescian. Bucureşti. Reeditare prin sprijinul mitropolitului Antonie Plămădeală a lucrării apărute în 1895. O exegeză modernă .. 1997. 4.-1 sept. Bacovia. Şcoala de filosofie de la Tulcea. Maiorescu. 157 . Biblioteca Naţ. broşură. 10 febr. Galaţi.CODREANU. 9 cu foto. ŞTEFAN : Eminescu un Isus al poporului român. Vol.Eminescu ca membru în cele două societăţi. 24. Cogito. Ştefănescu. 26 aug. Arghezi.351. II 772654 VÂRGOLICI. Oradea. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Maria Roşca. nr. 34. Alex : Eminescu. DOCA. Marin Preda. Pedagogică „I. DANIEL : Eminescu. p. Contribuţii documentare. 5. II 767715 CRĂCIUN. Camil Petrescu. 1998. Analize didactice.Petrescu” DIMITRIU. p. p. II Opera. CONSTANTIN : Eminescu în perspectivă critică. C. Cronică laudativă a lucrării şi a iniţiativei celor care au scos lucrarea din unghiul uitării. 12 ian. Porto-Franco. nr. II 770124 BUZAŞI. 1997.(Cronici). care foloseşte metoda structuralistă în interpretarea filosofică a poemului . IV Caleidoscop. DUMITRESCU. 9. TEODOR : Comentarii eminesciene. nr. Noica. p. Cuprinde cap.portret şi caricatură. 1997. 1997. Cezar Ivănescu. art. România literară. Rebreanu. Din sfera lui în cercul nostru strâmt. Fundaţia Culturală „Cele trei Crişuri”.: I.. Ginta Latină. 1997. Cronică care laudă profesionalismul manifestat atât în culegerea datelor cât şi în prelucrarea lor. 1997.E. 1997. Reprezentare poetică a structurii tensionale a onticului. I: Arboroasa şi Junimea. Oradea. ELIE MIRON : Luceafărul poeziei româneşti : Mihai Eminescu. p. Biografia. p.* *Informaţie din „România literară”. GHEORGHE : Luceafărul. 130 p. Sadoveanu. Topîrceanu. Eugen Barbu. Caragiale. CUBLEŞAN. 2. Rememorări. Bucureşti. nr.

1997.( Colecţia Akademos. Anghelescu. Muzeul Naţional al Bucovinei. ELIADE. Braşov. Catalogul fondului documentar Eminescu Donaţia Ion C. 1. II 770070 *** : Eminescu – album : o sută de file din caietele eminesciene. p. menit a reactiva o operă fundamentală şi încercând să o aducă în actualitate. Studiu introductiv de Aurel Petrescu. Cronică laudativă care subliniează meritul autorului de a aduce noi contribuţii referitoare la legăturile poetului cu Bucovina. cu facs. 1997. indice de Gh.Bucureşti. 12. MIHAI : Universul religios al lui Mihai Eminescu. Crăciun şi Ovidiu Moceanu. Introdusao de José Augusto Seabra. Prefaţă de Gh. Babel. Bucureşti. 151 p. nr. notă asupra ediţiei. România literară. iun. ALEX .Lipsă BAR ŞTEFĂNESCU. Gh. 1998. 20. p. 1997. Cronica. 110 p. 6. BCU-Cluj GOCI. Editura Didactică şi Pedagogică. Steaua. ian. 24. considerată un demers exegetic unicat. 4 (Cronica literară). nr. Antologie. 1997. GRAŢIAN : Eminescu şi Bucovina. Vlăduţescu. 363 p. Suceava. Cronică laudativă a cărţii lui Aurel Goci. Bucarest.portret şi caricatură. bibliografie. 100)... 241 p. 1997. 158 . 24 p. 216 p. 1997.. Culegere coordonată de Andrei Bodiu. BCU-Iaşi CUBLEŞAN. Comunicări ştiinţifice. tabel cronologic. Bucureşti. I 770464 EMINESCU. *** : În cercul Labirint. p. 1997. Volum alcătuit de Irina Petraş. 1824 iun. IOAN : Distinguo: un alt Eminescu. CONSTANTIN : Legături cu Bucovina (Graţian Jucan). AUREL : Eminescu la infinit. Cronică critică „în care un veleitar se foloseşte de numele lui Eminescu pentru a se supraexcita cultural”. 1998. Editura Ştiinţifică. MIRCEA : Camoes e Eminescu.Iaşi 1995-1997. LX. : Eminescu. Rogojanu JUCAN.. nr. Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu”Argeş MIHUŢ. Viitorul Românesc. Studenţii filologi ai Universităţii „Transilvania” Braşov la Colocviul Naţional „Mihai Eminescu”. „Dealul Melcilor”.

Volumul este un solid instrument pentru eminescologia contemporană. CRĂCIUN. PERICLE : „Reconsiderarea centenarului”. DULCIU : Personalităţi din alte ţări despre România. Ion Frunzetti.Eminescu. Lucrarea nu atinge nivelul unei exegeze dar are meritul de a valorifica texte eminesciene existente doar în manuscris. Vitruviu. p.504. Horia Niţulescu. Vintilă Horia. Ion Şiugariu. menţionat. nr. Pericle Martinescu). 54-55. ION ILIE : Mihai Eminescu – autor dramatic. 5-6.Rötscher şi tradus de M. . 450 p. Cuprinde: Arta reprezentării dramatice. 524 p. Amintiri despre felul în care s-a desfăşurat şedinţa festivă din sala Ateneului Român dedicată „Centenarului Eminescu” din 1950. 3). [Bucureşti]. M. GEORGE : „Suntem români şi punctum !”: Mihai Eminescu. Rogojanu MARTINESCU. iunie-august 1939 (număr omagial) consemnate de Ovid Caledoniu. Pagini de jurnal. MORĂRESCU. 2001. semnat de H. 1997. (Colecţia cărţilor de referinţă. 32 p. 207218. Fragment din lucrarea”7 ani cât 70”. Dicţionar. Teodor Scarlat.Eminescu. Târgu-Mureş. Versiuni despre trecut). il. piese de teatru originale dar şi traduceri. Bucureşti. autor dramatic. CAMELIA : Mihai Eminescu – autor dramatic. existente în paginile revistei „Meşterul Manole” nr. Adevărul literar şi artistic. publicist.E. II 763507 MILEŞAN. 1997. 71. Bucureşti. nr.Th. Constantin Micu. 1. lucrarea umplând un mare gol în exegeza eminesciană şi anume legăturile pe care poetul le-a stabilit cu spaţiul teatral. interdependenţa creaţiilor eminesciene cu opere din literatura universală . activitatea teatrală a lui M. 8 febr. p. Ediţie îngrijită de Hristu Cândroveanu.8-9. îngrijită de Nicolae Scurtu]. Catalogul fondului documentar Eminescu Donaţia Ion C. 2002. Paideia. Ardealul. Aurel Marin. Bucureşti. p. 247 p. Mărturii privitoare la posteritatea poetului. Vatra. bibliografie p. („Restituiri”.cu ilustr. [Ed. PERICLE : 7 ani cât 70. Eminescu văzut de gruparea literară „Meşterul Manole”. ILEANA CAMELIA : Mihai Eminescu. 1997.MARINESCU. I 773373 MARTINESCU. II 773464 159 . II 803104 TUDOSE. [1997]. Mihai Chirnoagă. „Ulpia Traiana”. Vatra. Reproduceri din grafica revistei semnate de pictorul Rudolf Rybiczka. 9 (Anul Eminescu. Prefaţă de Mihai Cimpoi. Seria enciclopedică). 220 p. *** : Mărturii literare. Cronică laudativă. nr. Macello Camilucci. 2000. 1997. Fundaţia Culturală Aromână „Dimândarea părintească”.

ANA MARIA : Valoarea universală a creaţiei eminesciene. Munteanu. Editura Didactică şi Pedagogică. p.Eminescu în perioada 1858-1869 „Tânguiosul glas de clopot. **Cu un rezumat în limba engleză şi franceză. Deşi volumul pare eteroclit. considerată o contribuţie remarcabilă la studiul valorii universale a creaţiei eminesciene. 1998 (serie nouă). * Revista „Poesis” (Satu Mare) a publicat în serial capitolele lucrării în perioada 19951997.500. Anexe din „Cunsemnaciunariul venitului. Cuprinde : Nuvela documentară despre viaţa lui M. 187 p. 1997. cheltuielilor şi al avutului bibliotecei învăţăceilor români gimnaziali cernăuţeni” . Eseu cu numeroase referiri şi la M. nr. PALEOLOGU-MATTA. Bucureşti. aug. 449p. FLOREA. ŞTEFAN : Filosofia indiană şi creaţia eminesciană*. O trecere în revistă a posibilelor surse de cunoaştere eminesciană a filosofiei indiene. Sibiu. *Lucrarea reprezintă vol. ian. CONSTANTIN : Hermeneutică eminesciană. 1997. Călin zburătorul (poem dramatic în trei acte. nr. p. p. 246 p.MUNTEANU.102 p. 1. lucrarea prezintă interes reprezentând o evocare documentară a lui M. Adevărul literar şi artistic. mart.Eminescu. nr.* Bucureşti. Bucovina literară. după motivele basmului „Călin. Cluj-Napoca. 1997.4. teatru documente. recenzii. 9-10. nr. Stăniloae şi Nicolae de la Rohia.. : Eminescu – geniu neinfluenţat. Cronica. 5. L. Cronică laudativă. (Cronică literară). dialoguri cu eminescologi. PREPELIŢĂ. 10. VLAD : Eminescu-filozof liric ? Ateneu(Bacău).Eminescu. Cronică laudativă a lucrării lui Şt.Eminescu). Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române1997.”. Cronică laudativă cu o analiză a comentariilor referitoare la Eminescu. VI din Scrieri de acelaşi autor. 2000. 7 (Anul Eminescu). „Vasile Cârlova”.8.D.. 2000. cu il. SORIANU. THEODOR : Ucenicie eminesciană. Eminescu şi Goga la Blaga. MIHAI : Ucenic la Eminescu. 22.** *Lucrarea aprimit în 1999 premiul Ion Petrovici al Academiei Române. 2000. 11 ian. file de poveste” de M. mai 2000. II 771426 CLEMENT. SVETLANA : Jurnal hermeneutic*. Clusium. p. (Cronica literară). Bucovina literară. II 763657 CODREANU. nr. II 771154 TRANDAFIR. p. PLĂMĂDEALĂ ANTONIE : De la Alecu Russo.. proză. adunând contribuţii din poezie. 160 . prefeţe. 3.

1997. 2. 21 ian. I 768166 DIMITRIU.. 1.351. nr.Eminescu în limba ucrainieană şi receptarea operei lui.7. MIRCEA : Gândirea filosofică românească. Cronică laudativă. nr.* *Rezumat în limba engleză şi indice de nume proprii. cât veşnicia. 1997. Dacia literară. Convorbiri literare. România literară. IONEL : I. 13-19 ian.27. 1999. p. 70 p. Bucureşti.12. Saizu : Eminescu cât veşnicia. Creaţia poetului naţional român a pătruns prea puţin în spaţiul cultural ucrainiean COZMEI. IOAN : Individualitatea clasicilor: Impresii asupra receptărilor literare româno-ucrainiene. Şi despre traducerile lui M. Cronică care subliniează meritele acestei vaste analize a prozei poetice eminesciene. Adevărul literar şi artistic. Bucureşti. Răsunetul. COZMEI. 1997. 161 . 9 cu foto. I 770925 REBUŞAPCĂ. 2002. 5.2. Omeron. nr. în traducerea lui Vitali Kolodi. Luceafărul. O trecere în revistă a traducerilor poeziei lui M.BCU-Cluj RAŢIU. II 771314 COZMEI. ION : Mezinul familiei Eminovici. IOAN : Eminescu. iul.Luceafărul”. 1997. p. 3. ION : O nouă primenire a „veşmântului” ucrainiean al poeziei eminesciene. Traducere din limba germană de Tiberiu Arsenovici. ( Colecţia Asociaţiei „Mariana” a cadrelor didactice din judeţul Bistriţa Năsăud). SAVITESCU. nr. 12 ian. p. 27-28. 2003. ION : Trudind din greu la Eminescu. 14 (Istorie literară). SAIZU.. 1998. ION : Eminescu în limba ucrainieană. GEORGE VASILE : Matei Eminescu la Bistriţa. 1. Studiul sintetizează contribuţia autorului la lucrarea „Eminescu : sens şi devenire istorică” realizată de un grup de istorici ieşeni. Din sfera lui în cercul nostru strâmt. 286 p. 1997. . Cronică laudativă şi necesitatea traducerii lucrării în limba ucrainieană pentru o mai bună cunoaştere a literaturii române şi implicit a lui Eminescu. Un „dosar de istorie literară” bine documentat şi cu o iconografie bogată care întregesc şi biografia poetului.Eminescu în ucrainieană cu o analiză mai amănunţită a ediţiei „Eminescu. nr. 88 p.Cernăuţi. 1997.(Eminesciana). II 789016 BUZAŞI. cu il. Bistriţa. 176 p. Ateneu (Bacău). Autorul vorbeşte şi de „gânditorul” Eminescu şi de contribuţia sa la gândirea filosofică universală. DANIEL : Eminescu. dec. 1 mart. Iaşi. p. p. (Punct de vedere). 2004. REBREANU. Cronică laudativă. Univers Enciclopedic. Noël. nr.

Majadahonda. DESPINA . 1998. CRISTIAN : Exegeze eminesciene. Convorbiri literare. Demnitatea Naţională. Cezura mobilă în endecasilabii sonetelor eminesciene. Funcţional şi estetic în rimele sonetelor antume. Junimea. 256 p. ian. ADRIAN : Versificaţia eminesciană. THEODOR : Armonie eminesciană. VUIA. 41 (Critice). 2001. p. 109 p. BĂRBULESCU. Recenzentul subliniează analizele complexe făcute de Adrian Voica unor texte eminesciene . 1997). 318 p. nr. (Extras din Analele Bucovinei. 1. Cinci studii de stilistică eminesciană. 1999. Eminescu şi Biblioteca gimnaziştilor români din Cernăuţi. 1997. 2000.Eminescu de către unii scriitori. an IV. 10. ]1997]. Volumul conţine o Post-faţă : Eminescu. D. 1998. Convorbiri literare. „Făt-Frumos”. Doina. II 780184 1998 AL-GEORGE. Bucovina literară. II 323425 VOICA. Lipsă BAR VATAMANIUC. În cadrul articolului o amplă analiză a comentariilor eminesciene existente în paginile lucrării lui George Anca. 25. Pe lângă plopii fără soţ. Interpretări ( Luceafărul. Mai am un singur dor ). II 782315 ANCA. : Intelectuali bucovineni. 2. SIMION : Altfelitatea unor studii eminesciene şi a literaturii pentru copii. Bucureşti. DOINA HANGANU-BUMBĂCESCU : Vocabularul poeziilor lui Eminescu. p. oct. Editura Academiei Române. (Eminesciana. La steaua. SERGIU : Arhaic şi universal : India în conştiinţa culturală românească. Cuprinde : Structura sonetului eminescian. nr. [1997]. Volumul cuprinde ample comentarii legate de indianismul eminescian. Bucureşti. 350 p. p. 18 p. Bucureşti. 11-13. 1997. 162 . febr. nr. p. Cronică laudativă a lucrării lui Adrian Voica. [Craiova]. Lucrare care se doreşte a fi un document cu note amare referitor la „cabala demitizantă” la care este supus M. marele nostru contemporan. I 773283 CODREANU. Studiu patografic. Bucureşti. OVIDIU : Despre boala şi moartea lui Mihai Eminescu.2.TEODORESCU. nr. Glossă. GEORGE : Sub clopot. Herald. 58). II 783415 LIVESCU. Iaşi.

-George. numele şi memoria lui Eminescu. (Studii. Lipsă BAR 163 . 32-33. p.. Cerna. 1998. BHOSE. Patosul cosmic.Să-l apărăm” publicate în ziarele româneşti din Canada (Cuvântul Românesc din Hamilton. 31 mart. p. 175 p. cronologie şi note bibliografice de Carmen Muşat Coman. adunate sub genericul „Eminescu e batjocorit. „România Press”. Ediţie îngrijită de Matei Albastru. T. Eminescu şi limba sanscrită. CUBLEŞAN. 1 vol. CONSTANTIN : Miscelanea. Adevărul literar şi artistic. Cabala limbii sanscrite.5-6. Bucureşti. Bucureşti. II 785288 BĂJENARU. 1998. 1998. Editura Academiei Române. Ediţie îngrijită. Autorul se indignează şi reacţionează împotriva celor ce profanează în paginile diverselor publicaţii din ţară. Repaos şi Chaos. 77-88. Doi poeţi care nu s-au cunoscut niciodată ). Veronica şi Cătălina. LUCIAN : Scrieri. Humorul „roţii cea de obşte”. Traducere din limba franceză de Mihai Popescu. Ritmul cosmic în lirica eminesciană. 5. 255 p. 1998. II 787796 BOZ. Saeculum I. p. Amplă analiză a volumului lui G. şi Vestala. Marea şi codrul. Capitolul Eminescu : Feţele eului poetic.Eminescu. Bucureşti. II 775948 VÂRGOLICI. Luceafărul Românesc din Montreal).(Usanas –Kay Us-Luceafărul. Studii literare. p. Mortua est!. Bucureşti. II 312473 BĂILEŞTEANU. Bucureşti. Cronică laudativă a studiului care analizează metrica şi ritmica liricii eminesciene. 232 p. 191 p. Masca lui Eminescu.ANDONE. [1998].Băjenaru. AMITA : Maree indiană : interferenţe culturale indo-române. Eminescu-Brâncuşi-Al. TEODOR : Eminescu „răstignit” de structuralism. Bucureşti.O. nr. XXXIV-XXXVIII. Steaua. nr. zeul indic. BĂRBULESCU. poziţie care demonstrează capacitatea operei eminesciene de a ne uni pe toţi românii indiferent de graniţe. Kamadeva. Cosmologia lui Eminescu. 1994-1998). cu il. Vinea. o suită de articole pe tema apărării lui M. sinteze : Critică şi istorie literară). Codrul ca fiinţă. FĂNUŞ : Personalităţi culturale româneşti. Majoritatea studiilor cuprinse în volum se referă la preocuparea majoră a autoarei şi anume opera lui Mihai Eminescu. IRINA : Niveluri lingvistice de manifestare a contrariilor eminesciene. Cu pădurea ta cu tot. [1998]. Mihai Dascăl. TITUS : Arta poetică eminesciană*. Ediţie îngrijită de Nicolae Ţone. 21-51. Un serial de articole polemice. Edgar Papu eminescolog.411. 1998. GEORGE : Între sublim şi tragic. mai-iun. Apolinicul Eminescu. *Studiul a fost elaborat la Paris în anii 1970 cu titlul „Structure métrique et rythmique des vers de Mihai Eminescu” şi tradus în română de Mihai Popescu. 2000. cercetări. XXXVI. (Extras din Anuarul de lingvistică şi istorie literară.

Luceafărul. Postfaţă de Paul Dugneanu. Fundaţia pentru I 779752 CIMPOI.(Biblioteca Manuscriptum). 128 p. I 785785 CĂLINESCU. 69-74.p. Cronică laudativă cu prilejul reeditării. [1998]. GEORGE : Viaţa lui Mihai Eminescu. MIHAI : Masca eminesciană în timp. p. Editura Academiei II 787770 CRAINIC. 2000. 6.5-6.. Bucureşti. 12 ian. Recenzie. Este lăudat demersul editorului care a inclus în volum şi unele cometarii critice apărute cu ocazia apariţiei lucrării în 1931. CARACOSTEA. 253 p.CIMPOI. România literară. MIHAI : Mărul de aur : Valori româneşti în perspectivă Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. cu mască şi fără mască. poezie. CUBLEŞAN. nr. Viaţa Românească. 474 p.Eminescu. nr.Eminescu. Viitorul românesc. NICHIFOR : Spiritualitatea poeziei româneşti. II 782551 MIHĂILESCU. Internaţionale „Mihai Eminescu”.. CIOFU. Bucureşti. p. Cuprinde capitolul : Mihai Eminescu.Masca lui Eminescu.1. CONSTANTIN : Conexiuni. : [Mărul de aur]. p. Cronică laudativă. nr.4. 2-8 dec. 48. II 775582 ŞTEFĂNESCU. idei. 1999. Cronică. opinii. an 11. 1998. Cronică a lucrării care comentează originea etnică a poetului. 230-234 (Comentarii critice). 1998. evocări. (Oradea). nr. Bucureşti. 190-193. 1998. *Reeditare anastatică a ediţiei princeps. 1998. Bucureşti. DUMITRU : Personalitatea lui M. FLORIN : Critice şi metacritice. 2000. Aurora. valoare. Cronică cu accente critice. [Versuri]. mai-iun. (Akademos : Eseuri). Poezia(Iaşi). p. RADU : Etnopsihologie şi eminescologie. 53-58.(Cărţi primite la redacţie). Versuri dedicate lui M. 6 (Eminesciana). ALEX. 2000.. Muzeul Literaturii Române. Literatură şi Artă „Regele Carol II”. 184 p. 2. 1998. 1938 [1998]*. PINTESCU. 144 p. Ediţie îngrijită de Ion Iliescu. Cuvânt înainte de Alexandru Condeescu. Interpretări şi ale operei lui M. Spiritualitate. ALEXANDRU : Eminescu. Viaţa Românească. nr. p. 164 . IOAN : Ruperi de ritm interior.E. VOINESCU.

429. nr. 18 aug. 1998. 431.1998. p. 11. nr. MANOLESCU. 7-8. PETRU : Testamentul unui eminescolog. 1998. 15 sept. 299 p. nr. p. 8-9. 1998. nr. Capitolele : Problemele editării . 1998. nr. nr. 425. 333. nr. nr.428. 11. 4 aug.435. LIVESCU. 29 sept. II 816777 PATRAŞ. 5-6. IOSIF : Literatură şi existenţă. CREŢIA. 1997. 13. 1999. 13 (Cronica literară de tranziţie). p. 12. p. Calende. 1998. 1998. Cronică laudativă în care se subliniează meritul lui Petru Creţia de a considera opera poetului mereu vie şi deschisă la noi interpretări şi nu „o icoană dată jos din pod „ doar la momente aniversare. Centrul de greutate al eseului dedicat lui M. 433. nr. eveniment care din păcate a fost prea repede trecut cu vederea. Cronică laudativă dar cu sublinierea tonului uşor didactic în abordarea problemelor. 3 febr. p. 10-13. 11 aug.1 iul. HANGIU. 165 .434. 1999. p. 426. 59. NICOLAE : Cultul lui Eminescu. 12-18 ian.5. GEORGE : Ocolul lui Eminescu în 300 de pagini. 11. nr. nr.11 . 1998. CREŢIA. 427. p. nr. p. 437. 1. Fragment din lucrarea în curs de apariţie. Cronică laudativă care consideră cartea un „îndreptar metodologic extrem de preţios pentru abordarea creaţiei eminesciene” în vederea elaborării unei noi ediţii critice.. 1998. p.436. I 806913 CREŢIA. 2000. dincolo de stereotipia unor imagini vehiculate până la saţietate. p. p. 14 iul.. Luceafărul. PETRU : Testamentul unui eminescolog.. 8-9. 1(Editorial). Humanitas. Timişoara. 5 (Cronica literară). Bucureşti. nr. p. nr. Autorul articolului consideră cartea lui Petru Creţia un mare eveniment în eminescologie. O carte unică. 1998. 1 sept. Dincolo de editare –reprezintă o abordare critică a ediţiei Perpessicius şi sugestii extrem de bine argumentate pentru întregirea ei. PETRU : Testamentul unui eminescolog.3. 13-19 ian. România literară. 28 iul. 8 sept. mai-iun. România literară. 7 iul. nr. 1998. 16-18. 1998. 1999. nr. CRISTIAN : Testamentul unui eminescolog..25 (Critice). mai 1999. 8-9. (Eminescu. Adevărul literar şi artistic. 1998. Excelsior. p. p.4.CHEIE-PANTEA.Eminescu îl constituie reflecţiile asupra erosului eminescian. O analiză amănunţită a lucrării lui Petru Creţia care reprezintă o pledoarie pentru un Eminescu redat literaturii şi recitirii. p. CONSTANTIN : Testamentul unui eminescolog. Dacia literară. Convorbiri literare. 12 Fragmente din lucrarea în curs de apariţie. nr.1-12. p. IOAN : O lecţie despre Eminescu. nr. PRUTEANU. 22 sept.12. 1999. nr.12.1. ION : Soarta manuscriselor eminesciene. 1. 21 iul. 25 iun. 430.. Dilema. p.. Blaga). 1998. p. 1998. 129 p. un şantier imens al creaţiei eminesciene în care Petru Creţia pune ordine pentru a arăta „ce este de făcut întru Eminescu”. STANOMIR. ANTONIO : Literatură şi existenţă. Steaua. p. nr. CUBLEŞAN.

. CUBLEŞAN. 166 . DANIEL : Eminescu. ian. 1998. 46-47. nr. Cronica subliniează demersul autorului de a face o nouă lectură a textului eminescian în totalitatea lui (proză.5 sept. Publicistică economică. ZAMFIR. nr. 1998. ian. p. nr. II. p. 22 sept. Portretul descălecătorilor. 44.* *Fiecare capitol conţine note I 779484 CRISTEA-ENACHE. Steaua. nr.. p. Preocupări teatrale .. Timpul. Făt Frumos din lacrimă. România literară. * Vezi şi : CRISTEA ENACHE. II 782500 VÂRGOLICI. (Ion Vlad. p.O trecere în revistă a periplului manuscriselor eminesciene de la debutul în „Familia”1866 şi până la ultima creaţie poetică din „Convorbiri literare” 1883 şi analiza cărţii lui Petru Creţia „Testamentul unui eminescolog”. Reşiţa. Amplu comentariu al cărţii lui Petru Creţia. . e (Cronici).22-23.(Argumente). 2). CONSTANTIN : Eminescu în noi comentarii critice. CUBLEŞAN. 2000.34. 1998. CONSTANTIN : „Luceafărul şi alte cercetări eminesciene. nr.. SAVITESCU. Steaua. 111 p. 256 p. Călin (file din poveste). nr.care este considerată un manual de recitire a operei poetului.. 2000. THEODOR : Contribuţii eminesciene. 1999.. nr. ZIGU : Disocierea convertită în justificare. nov. p. „Ţara tăcută” şi „partidul frazei”.* Adevărul literar şi artistic. 11 (Eminescu s-au dimensiunea românească a fiinţei). Consideră volumul ca fiind unul de studii de fină analiză care nuanţează şi îmbogăţeşte cunoaşterea universului eminescian. 1998. 1998. Cronica. Autorul consideră lucrarea ca o justificare a concepţiei lui Eminescu. (Colecţia Eminescu. 15 sept.435.29. nr. 5. 1998. 9 (Cronica ediţiilor). 4-10 nov.Eminescu detaliu). p. România literară. DANIEL : Eminescu.. comentariu care reprezintă şi o trecere în revistă a eminescologiei azi.436.. sentimentul responsabilităţii sociale. MIHAI : Un Eminescu între două secole. Adevărul literar şi artistic. Fundaţiei Culturale Române. Cuprinde : Coordonate fantastice în proză.1. p. Basmele în versuri. 30 aug. I. exprimată în publicistică şi nu nişte puncte de vedere proprii.. BUZAŞI. teatru. sept. p. 1998. MIHAI : Civilizaţia românilor în viziunea lui Eminescu. Cronică laudativă în care este dezbătut punctul de vedere al autorului legat de necesitatea unor completări aduse ediţiei Perpessicius dar şi o discutare a cultului exagerat al poetului. Cronică. Editura DORIN. Adevărul literar şi artistic. IONEL : Testamentul unui cărturar. 1.(Cronici). 12-15 cu il.11-12. 5 (Cronici) ORNEA. Luceafărul. Cronică laudativă care subliniează capacitatea autorului de a reda cu mare scrupulozitate nuanţele gândirii politice eminesciene. ION : „Luceafărul şi alte comentarii eminesciene”. publicistică ) Bucureşti.dec.

Londra. cu ample referiri la capitolul dedicat lui M.21 Cronica volumului lui Ion Filipciuc . Geea.Eminescu. DAN TOMA. FILIPCIUC. Bucureşti. Vol. II 805264 DUMITRESCO. La p. Comentariu critic legat de sumara şi superficiala prezenţă a scriitorilor români. Library of Congress BARBU. cu facs.(Arhive. IORDACHE : Istorioare antologate de Mihai Eminescu.Eminescu din manuscrisul lui Golescu. p.Cronică laudativă a cărţii lui Dorin Mihai în care analizează tradiţionalismul şi naţionalismul eminescian. Convorbiri literare. 136 p.* *Conducător ştiinţific prof. BCU-Bucureşti 167 .II]. biblioteci-ambrozie şi aguridă).” Câmpulung Moldovenesc. Univ. 280 a vol. Bucureşti. 1998. Toronto. p. Steaua.Eminescu este prezent cu date biografice şi comentarii sumare despre operă şi o bibliografie a operelor traduse în engleză care cuprinde doar perioada 19301956. Jurnalul Literar. 1998. 216 p. DULCIU. V. 1998. 1999. nr. II 779158 DUNA. Viaţa Medicală. (Facultatea de Litere). Bucureşti. Universitatea Bucureşti. 6. [Ed. GOLESCU. Biblioteca Mioriţa. [Botoşani].Eminescu . 2005. Cuprinde un capitol special dedicat lui M. 1998. nr. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Mihaela Constantinescu-Podocea. ION : Asupra cuvântului „noroc. 112 p. cu il. II 775418 BĂRBULESCU. 40-42. George Gană BCU-Bucureşti *** : Encyclopedia of World Biography. Textele cărţii sunt selectate de M. 40 p. MARIAN : Scriitori români în enciclopediile americane. Teză de doctorat. New York. ION C.Eminescu şi a multitudinii de sensuri în care foloseşte cuvântul noroc. 1998. cu un creion roşu.ROGOJANU : Biblioteca Eminescu. 287 p.Vol. demers solid şi analitic privind publicistica gazetarului de la Timpul. iun. Detroit. V. 7-8. SIMION : Între Eminescu şi Caragiale.Eminescu şi parafrazează alte poezii de M. 1998. În volumul de versuri autorul dedică poezia „Luceafărului slovei româneşti” lui M.V. GEORGES :Triptic. ION : Eminescu în conştiinţa critică românească.

Cronică care subliniează preţuirea lui M. Editura Fundaţiei Culturale „Alexandru Bogza”. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. (Colecţia Eminescu . LUMINIŢA : Cărticică de învăţătură. audio şi video. etc. Steaua. Fundaţia Culturală „Alexandru Bogza”. 1998. Articole şi eseuri care au în centrul dezbaterilor motive. Cronică laudativă. ION : Despre „ardelenismul eminescian”. 1998. nr.* Timişoara. 1997. nr. înfiinţată în 1882 şi care avea ca scop realizarea unităţii naţionale a românilor. Dionisie Miron. [Ediţie îngrijită de Nicolae Oprea]. BCU -Timişoara JUCAN. GHEORGHE : Eminescu gând şi cânt. p. GORCEA. p. 12-18 ian. Destin. p. Fragment din volum. p. 1. p. *Volumul a avut un tiraj de 500 de exemplare. GRAŢIAN : M.) punctând elementele de contact ale acestora cu poetul. teme şi subiecte sugerate de lectura operei eminesciene. Miron Pompiliu. II 775612 HAŞA. numerotate cu autograful autorului. GRAŢIAN : M. 1998. Eminescu într-un turneu ardelean. 119 p. Din universul cărţilor şi produselor grafice. ION : Mihai Eminescu. Mirton. I. Câmpulung Moldovenesc. 1998 – 2005. 2000. CUBLEŞAN. Cronica cărţii lui G. Poesis. Reşiţa. 1999. Timpul.Cluj ILIESCU. T. Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava JUCAN. nr. 1998. 2 vol. GLIGOR : A cuteza cutezanţă.Eminescu şi Ardealul.Jucan în care sunt schiţate portretele unor prieteni ardeleni ai poetului : Scipione Bădescu. 24-25.. (Deschideri). România literară. Vol. Deva. p.3). 1999. 6 (Lecturi la zi). CONSTANTIN : Eminescu în noi comentarii critice. 12. p. Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava JUCAN. Bibliofilie. BUZAŞI.. 1998. Ioan Slavici. Câmpulung Moldovenesc. BCU. PETRU MIHAI : Eminescu. III. GRAŢIAN : Eminescu şi Ardealul. tipografice. 168 . România literară. 5 (Lecturi la zi).Mera. nr.MARCU..Eminescu pentru Ardeal şi activitatea sa în cadrul Societăţii „Carpaţi”. JURMA. p. 13-14. 7-8.-aug. iul.1. ian.

23-24. România literară. Cronică laudativă care consideră că autorul oferă prin lucrarea sa „un ante Eminescu”. Cronică laudativă.4. structurat în 12 capitole. 10. p. 10. 1999. până la plecarea sa la studiile vieneze. nr. 1999. Cronică . nr. Convorbiri literare. M. Studiu critic. Studiul. 41 (Panoramic editorial). febr. ian.. 29. Demersul critic astfel construit are calităţile unui studiu analitic.P. contextul receptării-1999). LIVESCU. IRINA : Despre gânduri şi cântec. un „protopoet” sau „primele trei minute ale constelaţiei de la Ipoteşti” SAVITESCU. el nu a progresat aşa cum progresează un scriitor obişnuit. NICOLAE : Studii eminesciene. Cristian Livescu se sprijină în studiul său pe o cultură solidă din domeniul teoriei şi crirticii literare. 1999. alături de studiile semnate de C.. Cronica. : Primele trei minute ale. p.Eminescu. nr. p. Luceafărul. 1819.10. Cronică care consideră lucrarea ca fiind folositoare elevilor mai ales pentru capitolul „Eminescu-teme şi motive fundamentale”. nr. nr. nr. II 788008 CUBLEŞAN.. autorul optează pentru poezia-cânt. II 782339 STANCA.. nr. 62-63. p. codus cu siguranţă şi pasiune. (Critică). Bucovina literară. mart. două moduri poetice care se confruntă în poezia lui Eminescu.3. apr. 1999. p. care distinge două moduri de a concepe şi scrie poezia : unul dominat de mit (intuitiv-afectiv).Departajând gândul şi cântul. Comentarii şi despre lucrarea lui Gh. GEORGE : Ţinta imobilă.1.Cubleşan (Luceafărul şi alte comentarii eminesciene1998). oct. 1999.universului eminescian. lucrarea fiind o provocare la adresa eminescologilor.Jurma. : Eminescu. CONSTANTIN : Eminescu în noi comentarii critice. apr. p. 1999. Eugen Todoran (De ce Eminescu.1999) şi Mircea Poa (Mihai Eminescu. 1 (Editorial). p. GHEORGHE : Întâiul Eminescu. Vatra. LUPU. CRISTIAN : Întâiul Eminescu. nr. 1998. Familia. nr. A. 2. 116. 2001. Jurma publicată de editura Timpul din Reşiţa. Comentarii laudative pe marginea cărţii lui Gh. 4. 169 . ŞIPEŢEAN.. 2000. Steaua. p. 229 p. altul dominat de gând (intelectiv-raţional). 4. MANOLESCU. Crigarux. se referă la primul segment al vieţii şi creaţiei lui M. CIOBANU.(Recenzie). DAN : Necunoscutul Eminescu. 9-15 iun. p.Gând şi cânt. IONEL : Un Eminescu mai puţin cercetat. Cronică care încearcă să explice titlul de Întâiul Eminescu în lumina existenţei unei valori egale încă de la început. BĂDĂRĂU. *Addenda cuprinde Copiii lui Saturn – Digresiuni despre geniu. M. GH. 17 mart. Cronică laudativă. 2000.. Convorbiri literare. 1. 23.* Piatra Neamţ.

Minerva.Ediţie. nr. 381 p. [Târgu-Mureş]. exemplară din multe puncte de vedere. 1998.. Lucrarea cuprinde un index de citate M. Paideia. 170 . CODREANU. cu portr. 1998. carte subtilă. Friedrich Hölderlin şi Mihai Eminescu(Studiu de literatură comparată). tabel cronologic de Zigu Ornea. (Societatea Germaniştilor din România 4). ( Sinteze). Fundaţia „Scrisul Românesc”. ian. 1-2. care îndeamnă la meditaţie şi la recitirea operei. p. (Critică şi istorie literară). Cronică cu comentarii şi despre opera şi personalitatea lui M. NEDELCEA. nr.Munteanu şi care nu se implică în polemici sterile cu diverşi protagonişti din categoria „dilematicilor”. 1998. AL.11 (Istorie literară). 678 p. prezente în lucrarea lui G. 17 febr. 184-188. p. Cronică laudativă. 1999. Cronică care comentează favorabil „actul critic eminescologic” al lui G. Addenda cuprinde o culegere de texte eminesciene din publicistică. 220 p. Rogojanu MUNTEANU. 16-22 dec. II 783322 ŞTEFĂNESCU. Bucureşti.Panu. Istoricul. TUDOR : Eminescu. Cărţi primite la redacţie). p. Sumară cronică critică.Viena PERIAN. Bucureşti. 10 (Intermezzo). GHEORGHE : Pagini de critică şi istorie literară.4 (Semnal. 1998. 1998. PĂTRUŢ. LISELOTTE : „Nu credeam să-nvăţ vrodată”.49. Convorbiri eminesciene. Craiova. Amintiri şi date biografice legate de prezenţa poetului la şedinţele Junimii.E. XXXVI. Bucureşti.MODORCEA.. şi facs.. 304 p.. 176 p. 9-15 dec. Catalogul fondului documentar Eminescu Donaţia Ion C. II 782236 GRĂSOIU. p. THEODOR : Eminescu şi „cercul strâmt” al posterităţii. 236 p. ALEX : Tudor Nedelcea : Eminescu istoricul. Emin. LIVIU : Cum „Ce proiecte”? Eminescu! Luceafărul.E. GRID : Masca lui Eminescu : Coloanele unui templu teatral. România literară. Bucureşti.50.(Comentarii critice). Culegere de articole publicate în presă şi structurate în două capitole : Eminescu şi noi. 1998. : Un antijunimist despre Junimea. prefaţă. Viaţa Românească. nr. 1998. România literară. GEORGE : Amintiri de la „Junimea” din Iaşi. PANU. Albatros.6.-febr. 2000. Ardealul. 1998. nr. II 776719 SĂNDULESCU. Osterreichische National Bibliothek. GEORGE : Eminescu şi antinomiile posterităţii.

ZAHARIA : Monahul de la Rohia. sept. (Memorii/Jurnale/Convorbiri). p. 1h. 1998. p. Cronică care consideră studiul o sursă solidă de cercetare. 199 p.11-12. (Alternative). 92. FLORIN : Nicolae Trifoiu : Drumurile şi popasurile tânărului Eminescu în Transilvania. Analize stilistice care cuprind şi texte eminesciene( Singurătae. 200 p. p. : Viaţa lumii cuvintelor. 1998.3-4. 2001.. 171 . 1998. BCU Timişoara LUPU.Eminescu.178-180 (Miscellanea). GHEORGHE : G. 1999. Cronică laudativă cu ample referiri la paginile dedicate lui M. Coşbuc. Autorul rezervă spaţii ample traducerilor inclusiv ale poeziilor lui M. Bucovina literară.Cuprinde studii. p.dec. II 783120 SLAVICI. Societatea culturală „Dragoş Vodă”. Vechi şi nou din latină. 22. iar primul este consacrat scriitorilor clasici unde un loc aparte este dedicat lui M. II 803197 TEUTIŞAN. mart. Bucureşti. N.Eminescu şi la felul în care este perceput şi asimilat de N. Viitorul Românesc. Dacia. Memento Mori. 11-12. Luceafărul). nov. nr. POPA.Tohăneanu. nr. Steinhardt răspunde la 365 de întrebări. (Memorialistică). 1998. 103-104. Steaua. MIRCEA : Apropieri literare şi culturale româno-maghiare. nr. portr. [Bucureşti].I. p.Eminescu.-apr. Caragiale. Lucrarea este structurată în patru capitole. 176 p.I. 2-3. 62. Viaţa Românească. 1998. nr. Volumul cuprinde 17 studii şi eseuri consacrate relaţiilor cultural-literare româno maghiare. NICOLAE : Drumurile şi poapasurile tânărului Eminescu în Transilvania : Studii şi articole (1976-1998). SÂNGEORZAN. CĂLIN : Itinerarii critice. Creangă. Cronică laudativă a cărţii lui Mircea Popa.. Augusta. p. 1999. IOAN : Amintiri: Eminescu. 1998. Cluj-Napoca. nr. II 780408 VOIA. ION : Tânărul Eminescu în Transilvania. comentarii şi recenzii publicate în presă de autor pe parcursul a peste 20 de ani.. 164 p. I 824684 TOHĂNEANU. II 777291 LAZĂR.. Timişoara.Eminescu. BUZAŞI. G. febr.-mart.dec. Humanitas.. TRIFOIU. VASILE : Pledoarie pentru convieţuirea prin cultură.9. Maiorescu. Steinhardt. Cronică laudativă cu referiri şi la textele eminesciene. 1998. Steaua. O parte din cele 365 de întrebări se referă şi la M. Steaua. nov.. Cluj-Napoca.

aparat critic de Cristiana Crăciun şi Victor Crăciun. II 783723 *** : Vsemirnâi Biograficeskii Enţiklopediceskii Slovar. Bucureşti. În cadrul articolului referiri la cartea Isabelei Vasiliu-Scraba în subcapitolul „Despre mersul invers al cosmogoniei”. Coordonat de : Mihai Cimpoi. p. Gh. Luceafărul. VASILIU-SCRABA. p. Biblioteca de Stat a Rusiei(Moscova) *** : 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu. I : Eminescu pururi tânăr. 25. 1999. 228 p. Dedicaţii lirice. Dan Grigorescu. 1997.cu ilustr. Cronica lucrării „Scriitori români în paradigme universale” cu referiri exprese la capitolul dedicat lui M.Eminescu. 100 p. Ion Rotaru. 24. Star Tipp. VATAMANIUC. M.Worddsworth. 15 ian. franceză. nr.) I 782933 TUPAN. Chişinău. 192 p. TUPAN. Fundaţia „România de Mâine”. ISABELA : Configuraţii poetice la Platon şi la M. oct. Cuprinde şi două scurte eseuri despre Eminescu care au ca punct de plecare teoria platoniciană prin care adevărata cunoaştere de sine se face numai prin anamnesis. Steaua. 1. CONSTANTIN : Eminescu în noi comentarii critice. Chateubriand. 559 p. Ediţie. 1998. Lamartine. David. *Texte în limbile engleză. 1998. nr. W. Lenau. MARIA ANA : Scriitori români în paradigme universale. 1998. 1999. A.Eminescu prezent cu o notă bio bibliografică.Eminescu. James Macpherson.. Caqpitolul „Eminescu şi epoca post–kantiană” în care autorul îşi pune problema apartenenţei lui Eminescu la paradigma romantică reprezentată de E. 1. Corpus Eminescu.* Slobozia. Bucureşti. 172 . George Munteanu. 897. Romul Munteanu.Young. Cristiana Crăciun. p. Zoe Dumitrescu Buşulenga.Eminescu este „de o irevocabilă actualitate în ansamblul culturii europene”. Arcadie Suceveanu. 1998. Eugen Simion.Cronică laudativă cu referiri la precizia şi scrupulozitatea comentariilor bazate numai pe documente.de Vigny. 5.1850 – 15 ianuarie – 2000. IX. Victor Crăciun. II783415 LIVESCU. CRISTIAN : Exegeze eminesciene. Vol.. ian. Fragment din volum. Fundaţia Culturală Română. DIMITRIE : Caietele Eminescu : Mitologie şi document. Petruşan. Adam Puslojič.10. ANA-MARIA : Eminescu-Ipostaze Kantiene. Vol. Bucureşti : Litera. etc. nr. Studiul arată fără echivoc faptul că M. p. Convorbiri literare. Dimitrie Vatamaniuc. 1998 – 2000. Moscova. antologie. Anatol Vidraşcu. CUBLEŞAN.

Victor Crăciun. Mărturiile contemporanilor. aparat critic de Cristiana Crăciun şi Victor Crăciun. nr. Ediţie. antologie. 1999. Vol. 909 p. VICTOR : „. Bucureşti. 2001. Ediţie. Vol. Vol. 623 p. non verba. cu ilustr. BĂRBULESCU. 12 ian.sculptură de Gabriela Manole (Eminesciana). : Eminescu. 348 p. p. antologie.Selecţia textelor esenţiale de Tudor Nedelcea. nr. febr.acest bronz al nemuririi”. Cronică laudativă. 6. Memorialistică. ci o ipoteză. Capitolul : Utopia lui Eminescu. antologie şi postfaţă de Victor Crăciun. medalistică. Vol. II : Eminescu – înfăşurat în manta-mi. I 794189 BĂLAN. 2000. aparat critic de Fănuş Băileşteanu. II 793888 M. Vol. Dialoguri cu eminescologi LAZĂR.P. iul. Imaginea lui Eminescu în arte. SIMION : Acta.493 p.. 115-116. Vol. 1. p.Ed. Polirom. Ed. aparat critic de Cristiana Crăciun şi Victor Crăciun.Vol. Efigii şi secvenţe literare. VIII – Eminescu mă topesc în flăcări. aparat critic de Cristiana Crăciun şi Victor Crăciun. Realizate de Mihai Cimpoi. filatelie. cu ilustr. antologie.. 566 p. Universal Dalsi. A 2-a revăzută.VIII care cuprinde dialoguri cu scriitori realizate de Mihai Cimpoi (34 de studii şi interviuri) . 207 p. p. IV : Eminescu – propriul vis.. Ediţie. CRĂCIUN. Dialoguri cu eminescologi în perspectiva Mileniului III. Eseu filosofic. VII : Focul meu. 679 p. 1999. Propagarea operei în 64 de limbi şi literaturi. 1(4). Ediţie. Dedicaţii lirice. cu ilustr. nr. 599 p. Ediţie.7. Ediţie. SORIN : Civitas imaginalis : Istorie şi utopie în cultura română. VIII : Eminescu – mă topesc în flăcări. a doua revăzută şi adăugită. Contribuţii istorico literare până la 1939. 16 cu il. Ediţie concepută şi prezentată de Cristiana Crăciun şi Victor Crăciun. GEORGE : Nebănuitul Eminescu. 1999 ANTOHI. Mihai Eminescu(Chişinău). III : Eminescu – Steaua singurătăţii. O trecere în revistă a volumelor care fac parte din „Corpusul Eminescian” şi care oferă o imagine a poetului în durata celor 150 de ani. Familia. Vol. 65-66. cu ilustr. IX : Eminescu peste nemărginirea timpului. Vol. Contribuţii istorico literare între 1940-1999.. 526 p. Prefeţe definitorii. antologie. VI : Eminescu – pe mine redă-mă. p. X : Eminescu – pasărea Phoenix.. Cronică laudativă a celor 10 volume cu o analiză punctuală a vol. Tomis.2. Capodopere şi texte fundamentale. nr. LENA : Nu un templu. Amplă cronică a vol. II 793833 173 . : Eminescu pururi tânăr. Iaşi. V : Eminescu – pe mine redă-mă. 958 p. 1999. aparat critic de Cristiana Crăciun şi Victor Crăciun. antologie. Cristina Crăciun. Luceafărul.(Vitraliu editorial). 2000..

nr. 1999. Steaua. Editura Ion Dumitru. Adevărul literar şi artistic. Adevărul literar şi artistic. Aius. În cadrul interviului referiri şi la lucrarea „Nebănuitul Eminescu”. 124 p. 12. 253 p. 8 febr. MIHAI : Victoria românismului.5 mart. 4. atitudini. 1999.1975). 1998. 504. mai 1998. Craiova. dec. nr. p. I 793963 CALOTĂ. p. număr care a avut ca temă Eminescu şi reacţii la aceste articole. 130 p. Texte şi referiri la articolele din revista „Dilema” nr. Polemici. interpretări asupra creaţiei eminesciene. 265. versiunea apărută în exil la Munchen.POPESCU. 1999. 1991. nr. reacţii din presa anului 1998. TITU : „Musicosophia”. I 807052 *** Cazul Eminescu. (Eminescu). 220 p. MIHAI : Sub 4 dictaturi.Versiuni despre trecut). 416 p. ION : Eminescu – analizat prozodic şi comentat. Timpul. 27 febr. Convorbiri literare.. 46-47. Ion Cristoiu. ŞTEFAN : Prozodie eminesciană. ŞTEFAN : Stelele cardinale: Eseu despre Eminescu. 1999.482. 21 (Critica criticii). Memorii (1940. Ed. Paralela 45. CAZIMIR. Reşiţa. Volumul cuprinde textul Scrisorilor plus varianta la Scrisoarea a III-a şi 31 de Sonete eminesciene analizate prozodic. Texte. p.Ediţie îngrijită de Ion Cristoiu şi Mircea Suciu.. Despre numărul 265 al revistei Dilema consacrat aşa zisului caz Eminescu. CRISTIAN : Începuturile unui scandal literar : „Cazul Eminescu”.5. comentarii. BENIUC. Reşiţa. Prefaţă de Ion Cristoiu. BUZAŞI. editată de Societatea Literar Artistică „Sorin Titel” şi Clubul Cultural Mihai Eminescu din Timişoara. Cuprinde şi o evocare a sărbătoririi lui Mihai Eminescu la 15 ianuarie 1950. nr. p. De vorbă cu muzicologul George Bălan. II 787854 CAZIMIR. 2000. Fragment din lucrare. caz care a scindat tagma eminescologilor în două tabere dar care a demonstrat şi impasul în care se află 174 .8 (Anul Eminescu. apărute în revista „Eminescu” : Foie enciclopedică pentru românii de pretutindeni. ION : Eminescu : Studii şi articole. Cronică care subliniează ideea conducătoare a analizei care se axează pe armonia versului eminescian care are două izvoare „muzica spiritului” şi „muzica acustică” care nu se exclud dar nici nu se substituie unul celuilalt. (Eminescu). articole. Antologie realizată de Cezar Paul-Bădescu. II 790237 BENIUC. 1999. I 799016 LIVESCU. 1999. 24 aug. Bucureşti. Piteşti. studii. Timpul.

5-9 În jurul anilor 1992-1993 Eminescu s-a transformat din poet naţional într-un sindrom. GH.Eminescu. ci pe baza dezgropării şi contestării unor vechi mituri legate de viaţa şi opera poetului. Interim [Stănescu C] : Eminescu la litere.] : Încă un academician doborât. p. Adevărul literar şi artistic. 18-20 cu il. nr. Cele două obiective ale demolatorilor au fost detronarea mitului şi naţionalismul articolelor politice eminesciene. Adevărul literar şi artistic. nr. Convorbiri literare. CONSTANTINESCU. Apărătorii lui Eminescu au însă nevoie de de studii serioase şi fără prejudecăţi. 1999. considerând că semnatarii articolelor din „Dilema” nu au pus la îndoială calitatea de mare poet a lui M. Despre o rubrică a revistei „Astra” pusă la dispoziţia celor ce doresc să se exprime în cazul disputelor din aşa zisul „Dosar Eminescu”. 1925 mai. o obligaţie ştiinţifică firească care ar fi oricând necesară. nr. 34. nr.6.474. Autorul consideră că toată această dispută nu va reuşi să-l scoată din istorie pe poet dar va reuşi să-l repună în actualitate. demitizări. nr. GROSU. iun. CUBLEŞAN. nr. 1998. În contextul ideologic al anilor care au urmat revoluţiei din 1989 se încadrează şi acea contestare a lui M. (Monumentul de la Constanţa de Oscar Han) ( Dosar). p. C.] : Un clişeu periculos : elevul victimă a lui M. 9 nov.Eminescu ci au pus în discuţie absolutizarea şi intangibilitatea lui. : Revizuiri. nr. exprimată în paginile revistei studenţeşti „Litere Nouă”(sub numită şi „Lumea ca cenaclu &Lumea cafenea”) care propune o nouă vedere a celebrei polemici scandaloase provocate de nr. 20. 265 al revistei „Dilema”. 1-2. Replică dată comentariilor lui Ioan Constantinescu din România literară (nr. p.493. Consideră polemica „o şansă pentru o eminescologie intrată în ralanti”.469. Al cincilea anotimp. România literară.10-15. care din păcate nu se face pe baza interpretării operei eminesciene.1999.. p. Autorul consideră normală şi o dovadă de maturitate culturală. 29 iun. GHEORGHE : Eminescu „pro” şi „ contra”. Interviu cu Lucian Boia. Sud Est. LUNGU. FLORESCU. 20. p. CONSTANTIN : [Replică ]. 1-2. p. nr. p. 175 .. 7. exagerări. 19-25 mai. 20. 19-25 mai 1999) şi o culpabilizare a intervenţiilor „juvenil-rebele” a celor de la „Diklema” dar şi a replicilor apărătorilor poetului pe care le consideră după ureche şi insuficient argumentate. 25 mai 1999. 11-17 cu il.. p.Eminescu. Vezi şi: Interim[Stănescu. IOAN : „Cazul” Eminescu. 2. 1999. (Eminescu văzut de Bacovia). iniţiativa revistei „Dilema” de a pune în discuţie cazul Eminescu şi comentează pe larg reacţiile predominant negative şi uneori chiar violente generate de aceste texte. GRIGURCU. 1999. dintr-o problemă de literatură poetul a ajuns o problemă de filozofie naţională de complexe şi frustrări.eminescologia în zilele noastre. Poziţia studenţilor de la Facultatea de litere. Despre opoziţia conservatorismului la ideea rediscutării în prezent a operei lui M. Interim [ STĂNESCU. 1999. 1999.. poate mai puţin infailibil dar cu siguranţă mai apropiat de adevăr. EUGEN : Puncte de vedere. I. EUGENIA : Puncte de vedere.. (Nisipul din clepsidră). 2. Întrebări sau demolări ? Sud Est. 1999. România literară. Adevărul literar şi artistic. nr. 2 (Revista revistelor culturale).Eminescu . În cadrul rubricii sesunt redate studii care aparţin unor studenţi de la facultatea de litere care consideră că opera poetului aşa cum este predată de dascăli devine „o obsesie” şi o obligaţie. C.

nr. 2000.-mart. 176 . 6-7. ian.. ALEX. 2-3. 5-8. Consideră obiecţiile şi contestările din ziarul „Dilema”nr. 25 ian. Toate disputele nu au dus din păcate la o limpezire a apelor în privinţa perceperii în prezent a lui M. O descoperire de ultimă oră. Comentarii critice referitoare la detractorii lui Eminescu. nr. care însă nu pot umbri în final nimic din ceeace înseamnă mitul Eminescu. 2000. p. 2 (Cronica literară). 2000. În cadrul unui simpozion desfăşurat la Floreşti. I. febr. nr. FANACHE. 2000. nr. Cazul Eminescu. NICOLAE : De ce tac poeţii ?[Cazul Eminescu. noi argumente. NICOLAE : Nostalgie la Floreşti.Eminescu. p. Un amplu comentariu referitor la articolele denigratoare scrise în „Dilema”.. CRISTEA-ENACHE. nr. COANDE. 6. PAPADIMA. Comentează critic atmosfera de confuzie generală care generează polemica. nr. ian. nr. 1. (Anul Eminescu). Ramuri. 5 . Convorbiri literare. 1. nr. Dreptul de a fi ridicoli. 1 febr. : Eminescu un caz ? Steaua. 12 ian.2. FUIOREA. 18 ian. CONSTANTIN : Drama unui străin în propria-i ţară. 7. Lucian Boia consideră că Eminescu poetul va rezista în timp mai puţin decât Eminescu ideologul. care evident trebuie curăţat de tentativele sacralizării şi adoraţiei necenzurate. nr. p. p. LIVIU : Vechi dispute.. nr. România literară. susţinuţi de unele voci avizate de critici . p. Copilul naţiunii III. ALEXANDRU : Eminescu supus „unor observaţii”.Eminescu recent şi insuficient. 2000.-Jiu şi Brădiceni la care au luat parte numeroşi scriitori care au răspuns cu fermitate şi competenţă detractorilor lui Eminescu şi a campaniei antieminesciene susţinută de revista „Dilema”. 21-23 (Eminesciana). p. STOICIU. Steaua. văzut de la distanţă. 5.. Despre contestarea lui M. Tg.. p.501. 11. 12 ian.46.Eminescu este un mit al poporului român iar cei ce se revoltă de atacurile împotriva poetului nu sunt admiratori ai poeziei ci ai ideologiei sale căci este mult mai uşor să fie folosit drept stindard al naţionalismului. Consideră antologia lui Paul Cezar Bădescu tendenţioasă. GEORGE.502. : Contestarea lui Eminescu în stil hip-hop. 7-9. II . Luceafărul. LIVIU IOAN : Strâmbând din nas. 1..2000. nr. fapt care nu-i dă autoritatea morală de a scrie şi comenta opera poetului. 2000. p. ŞTEFĂNESCU.Eminescu de către grupul de tineri de la Dilema. devenind pentru o mare parte a lumii literare „un inamic public”. p. febr. 2000. (ex. 2000. GHEORGHE : Teama de Eminescu. (Actualitatea). nr. DANIEL : Cazul Eminescu . 5. selecţia textelor pro şi contra Eminescu nefiind obiectiv selectate. Echivoc este şi argumentul îngrijitorului ediţiei Cezar Paul Bădescu. 2000. p. atitudini. Adevărul literar şi artistic. 1. Demersul iniţiat de Cezar Paul Bădescu. care a mizat pe demolarea idolului (Eminescu) s-a întors împotriva lui. (Eminesciana). Luceafărul de Floreşti. Analizând „argumentul” care explică alegerea acestei teme de către revista „Dilema”. 265 iscate în jurul lui Eminescu „o furtună într-un pahar cu apă” dar care are rolul unei schimbări de atitudine şi percepere a poetului. autorul articolului constată că realizatorul acestei antologii l-a descoperit pe M. uneori până la pierderea obiectului propriu zis al polemicii. Bucovina literară. 2000. 2000. 3. Se reproduc texte din „România Mare” dar nu răspunsurile credibile din Caiete critice. p. 503. ian. 15 ian. România literară.. reacţii din presa anului 1998]. p. V. nr. 1. CUBLEŞAN. 1998) LUPU.”Polemici.

POANTĂ : Cazul Eminescu. mai 2000. acea falangă dilematică (N. nr. nr. IULIAN : Eminescu-repere ale romantismului. iar alţii sunt incapabili de a percepe textul şi simbolul eminescian. alteritatea fiind miezul prezenţei creaţiei sale. Fragment „Floare albastră”. I-II. Excelsior. Cronică laudativă mai ales pentru suportul terminologiei filozofice şi pentru faptul că este scrisă de un profund cunoscător al spaţiului cultural german. MIRCEA : Repere eminesciene. CĂLINESCU. MIRCEA : Cazul Eminescu. 2 febr. Revista „Dilema” invită cititorii la un act de demitizare a simbolului Eminescu. 3. p. 6. Cartea este considerată de autoarea articolului „un eşec”. nr. 2001.Ornea. Istoria ca scenariu tragic. care întregesc un tablou interpretativ coerent şi armonios articulat. 42-44. Neantul divin. 17. Luceafărul. DANIEL : Cea dintâi şi cea mai de seamă cinstire. SERGIU : Repere eminesciene.4-5. Autorul articolului consideră argumentele celor ce subscriu la acest act facile. p. considerat substanţial în cadrul exegezei eminesciene. 7 cu facs. G. un război pro şi contra. mart. POANTRU. nr. Poesis. 1. p. p. Z. Moartea ca negativitate vitală. Laudă meritele cărţii apărută în contextul unor polemici denigratoare la adresa lui Eminescu. p. 5. 2000. 160 p. Timişoara. 2003. IOSIF : Repere eminesciene.. Despre demersul iniţiat de Cezar Paul Bădescu în ziarul Dilema şi replicile date de cei ce se împotrivesc osificării hieratice.PLATON. nr. Ipostaze ale spiritualizării erosului. p. 56. iun. Vatra. BÂRSILĂ.Vol. OVIDIU : Scandalul Eminescu. nefondate şi încărcate de un substrat politic. dar citită cu atenţie se poate constata o legătură şi o filiaţie între temele tratate. 3. Vatra. Omul şi dimensiunea transcendenţei. Ediţie jubiliară îngrijită de Ileana Mihăilă. 17-18 (Istorie literară). Convorbiri literare. 177 . 1999. 2001. Consideră antologia un demers de violenţă simbolică. p. Editura Academiei Române. CLIVEŢ. 45. Steaua. Despre textele din Dilema adunate în volum de Cezar Paul Bădescu şi despre disputa dintre iconoclaştii şi contestatarii lui M.Cristian Preda). Cronica. mai-iun.. 2001. 1.Manolescu.Eminescu. PECICAN. lucrarea propunând o nouă lectură a temelor de bază ale poeziei şi prozei emeinesciene.(Cronica literară). nr. AILENEI. p. care ne demonstrează necesitatea unei receptări mereu alta a operei sale. Cronica consideră lucrarea ca având aparent o structură eterogenă . II 816945 VIGHI. nr. 1999-2000. Cuprinde: Eminescu şi Weltanschauung-ul romantic. Ateneu(Bacău). Recenzentul consideră că iniţiatorii polemicii. 2 vol.. II 787361 CHEIE-PANTEA. 51-52. Studiul. NICOLETA : Eşecul unei privatizări. o antologie „ruşinoasă”.5-7. BOLDEA. 10 (Eminescu sau dimensiunea românească a fiinţei). Bucureşti. : Opera lui Mihai Eminescu. nr. sunt de rea credinţă. 2000. 2002.

notă asupra ediţiei şi schiţă biobibliografică de Răzvan Voncu.. p. – febr. cu 8 f. lucrarea reprezentând o pagină de referinţă pentru o mai bună cunoaştere a biografiei lui M. Ediţie îngrijită. Poeme coagulate sub „steaua Eminescu” : Steaua Eminescu. şi facs. [Bucureşti]. p. Bucovina literară. ILARIE : Eminescu şi vremea sa. apr. Braşov. Studiu introductiv de acad. II 797155 CIMPOI. Despre argumentele lui Th. de cine şi cum a fost asasinat Eminescu. Mioriţa şi Luceafărul. AURELIAN IONEL : Eminescu – Bibliografie. p. Bucovina literară. Cronică care face o analiză a lucrării „Plânsul Demiurgului”. 1999. 1999. 4. Cronică laudativă CODREANU. Ed. CIOCOI. GHEORGHE : Mihai Cimpoi. Bucovina literară. Iaşi. febr. 2001. Chişinău. THEODOR : Dubla sacrificare a lui Eminescu. nr.* 267 p. portr. Noi eseuri despre Eminescu. a doua revăzută şi adăugită. 2005. marile teme şi simboluri eminesciene. 224 p. 1999. 1999. 2. MIHAI : Abisul. Principiul camerei luminate. 2-3. cu o prefaţă de Zoe Dumitrescu Buşulenga. studiu introductiv.(Biblioteca Naţională a Republicii Moldova). Cartea Moldovei. Serafimus. CIMPOI. 20-22 (Eminesciana). p. 2001. 1999. I 812417 178 . nr. *Lucrarea a apărut şi la Chişinău. Editura Civitas.CHENDI. Conţine 19 studii şi articole care reiau concentric şi ascendent preocuparea autorului pentru tragismul ontic eminescian. Bucovina literară. Viitorul Românesc. febr. nr. GHEORGHE : Steaua Eminescu.Eminescu . Un excelent exerciţiu critic pe marginea studiului lui Theodor Codreanu. nr.-mart.Chişinău CODREANU. ELENA .cărora li se adaugă şi câteva articole de exegeză : Model şi modelare în Luceafărul. *** : A doua sacrificare a lui Eminescu.1. Chişinău. 2000. nr. Se reproduce un fragment din lucrare intitulat : Arătările fiinţei. Mihai Cimpoi.. 1999. ian. 186 p. II 790551 LUPU.Prefaţă şi postfaţă de Mihai Cimpoi. MIHAI : Plânsul Demiurgului. I 794080 VOICA. Litera. ( Eminesciana 60). 25 (Eminesciana). Junimea. THEODOR : De veghe la steaua Eminescu. 1-2. 20 (Eminesciana). Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei. Cei trei luceferi din Luceafărul. ian. p. 2001. Motiv Eminescu) tipărită în condiţii bibliofile. CONŢESCU.203 p. Cartea revelează de ce. Convorbiri literare. il. Codreanu unele notabile dar altele mai puţin credibile. Eminescu. ADRIAN : Două cărţi despre Eminescu. 12.

lucrare care dovedeşde încă odată că existenţa simbolului eminescian peste Prut a fost un element al rezistenşei naţionale a populaţiei româneşti din Basarabia. Eminescu.6. 11.. nr. 46 (Convorbiri retrospective).. p. Atitudinea poetului este considerată de autoare „dramatică. nr. Antologie de texte. Bucureşti. [Iaşi]. Cronică a lucrării apărută cu prilejul jubileului de 150 de ani de la naşterea lui M.. nr.31. PAPUC. MARCEL : Valurile. Univers enciclopedic. GHEORGHE : Poetică eminesciană : temeiuri folclorice*. iun. Cronică laudativă care face o amplă analiză a capitolelor dedicate lui M. 3. LIVIU : Bibliografie Eminescu.* * Lucrarea a fost tradusă din manuscris în limba franceză de Constantin Frosin : Eminescu ou le blasphème de l΄agenouillement.CUBLEŞAN. oscilantă. (Cum grano salis). 2001. 179 . Prefaţă Zoe Dumitrescu Buşulenga. DINU. mart.. 1999.Eminescu.4. Vatra. demoni şi muieri. 60 p.136 p. (vezi. CRAIA. Cetatea culturală. 256 p. I 785745 CRIŞAN. obsedantă”.: scrieri dedicate lui Eminescu. * Premiul asociaţiei scriitorilor Iaşi pentru cărţile apărute în anul 1999. Polirom.Eminescu.. Cronică laudativă care condideră lucrarea lui Constantin Crişan un excurs analitic şi speculativ „fascinant prin tocmai jubilaţia sacră a codurilor descifrate metodic şi argumentate sistematic”.. CONSTANTIN : Eminescu versus Dumnezeu. Bucureşti. nr. Cronică care subliniează principalele componente ale mitologiei eminesciene analizate de autor. 13 sept. 2000). Ateneu. Bucureşti. 2000. 2001. I 785635 CUBLEŞAN.. p. I 794087 VÂRGOLICI. Contribuţie importantă care adună tot ce a însemnat Eminescu în Basarabia. ANAMARIA : Blestemul în genunchi. nr. Convorbiri literare. DRĂGAN.. Antologie şi prefaţă de . Les Trois Cailloux. 2. 1999. TEODOR : Îngeri.624.278 p. CONSTANTIN : Eminescu în Basarabia. p. 63. 1999. vânturile. p. 1. 9 iul 2002. Adevărul literar şi artistic. versus Dumnezeu sau blestemul în genunchi. demoni şi muieri. CRIHANĂ. Amurg Sentimental. 1999. p. 2000. Eseu structurat pe două mari secţiuni : Exegeza operei eminesciene axată pe textul poeziei „Rugăciunea unui dac”. 17. Luceafărul. (Collegium : Litere). SULTANA : Îngeri.(Cronici). dec. Tema lucrării a fost inspirată de ipostazele succesive ale feminităţii în creaţia lui Eminescu. CONSTANTIN : Eminescu. nr. sub ocupaţia sovietică şi puţin după. 1993. Amiens.

p. DRĂGAN. 5-6. Eliade.. Temeiuri folclorice. Eminescu.2. I 791004 LUPU. Steaua. SĂLCUDEANU. nr. urmând firul biografic al vieţii scriitorului şi se doreşte a fi un demers pozitiv împotriva curentului denigrator împotriva poetului. Grai şi SufletCultura Naţională. nr. RUSU. Cronică cu accente critice.Eminescu. ANCA : Poetică eminesciană.Eminescu.Dumitraşcu de a antologa cele mai multe definiţii pe care personalităţi de frunte ale scrisului românesc. este că până acum nu s-a consacrat un studiu operei de tinereţe a lui M.12. cu il. Convorbiri literare. p. apărute în 1982 şi 1986. 1999. 32. nr. 480 p. nr. AURELIA : Mihai Drăgan – Eminesciana. CONSTANTIN : Miscelaneea.. 1999. SĂLCUDEANU. Cluj-Napoca. Vatra.Raţiunea acestui volum. 1999. Convorbirile autoarei cu eminescologul Mihai Drăgan.Teorie şi critică literară. 2000. 1. p. Bucureşti. BCU -Cluj CUBLEŞAN. cu facs.* Iaşi.Eminescu are un caracter evocator. Steaua. febr. mai-iun. II 797178 DUMITRAŞCU.. 35. NICOLETA : Cei doi Drăgan. nr. 70-71. după mărturisirea autorului. Bucureşti. FILIMON. 2001. (Eminesciana) Cronică laudativă. GHEORGHE : Pururi tânăr. le-au formulat pentru a defini personalitatea lui M. *Volumul este o reeditare într-un singur volum a volumelor „Interpretări”I-II. mai-iun. : Ridicarea spre sine. p. Cronica salută capacitatea lui D. p. Fundaţia Culturală Forum. 262 p. 1999. Mihai Drăgan este considerat o voce de neconfundat în cadrul cercetării eminesciene. 26. Eseul despre M. Bucovina literară. 1. 2000. 5-6.Eminescu şi nu s-a perceput „intuiţia de totalitate a operei viitoare”. DUMITRESCU-BUŞULENGA. nr. dezamăgit de reacţiile antieminesciene post revoluţionare şi posibila suprimare a colecţiei „Eminesciana”. MIHAI : Eminescu tânăr sau „a doua mea fiinţă”. dec. VALERIU : Poetica imaginarului românesc. 180 . D. 44-46. NICOLETA : Cei doi Drăgan. Universal Dalsi. Institutul European. p. 2005. p. II 787714 NOJE.O replică documentată la textele despre M. 2001. Biografie şi critică literară. 2000. Iorga. 300 p. Cronică care subliniează o bună sinteză a surselor bibliografice preluate dar şi o promovarea unei noi viziuni asupra universului eminescian. ZOE : Eminescu şi romantismul german. 44-46. Vatra.

Cronică laudativă a lucrării lui Valeriu Filimon.12.-apr. GRAŢIAN : Cartea este o compilaţie nereuşită. GRAŢIAN : [Articol critic la adresa lucrării lui Ion Filipciuc]. 2000. nr. cărora li se adaugă şi câteva articole de exegeză : Model şi modelare în Luceafărul. mart. mart. 12. 22. Lipsă în BAR BUZAŞI. ION : Simţul proprietăţii în eminescologia devălmaşă. nr. p. 128 p. 2. Cronica.. p. Timişoara. febr. Poesis. nr. 3-4. 2000. pe care-l acuză de plagiat. Răspuns polemic la adresa articolului lui Graţian Jucan. p. 2000. Macarie. NICOLAE : Pe drumul împărătesc al adevărului. 2000.. 1999. iul-aug. 2000. nr. 5. Bucovina literară. ION : Drumul împărătesc al poetului. nr. Augusta. 3-4.. 2000. FILIPCIUC.Eminescu. 9.Eminescu. VASILE : O „gramatică generativă” a imaginarului.(Colecţia Noi şi Clasicii). Prima parte a lucrării aduce date noi despre acea parte a existenţei poetului mai puţin cercetată de istoria literară : Eminescu. ION : Înspre alt Eminescu. COZMEI.2-3. Lucrarea lui I. 11-12 (Cronică literară).. Sunt folosite o gamă largă de surse documentare şi bibliografice pentru a înlătura multitudinea de legende şi inadvertenţe legate de biografia lui M. 2001. nr. impostură şi inadvertenţa datelor. p. nr. Principiul camerei luminate. p.mart. (Eminesciana). Blaga. 13 (Cronică literară). II 793787 SPIRIDON. nr. Bucovina literară. BCU -Timişoara 181 .* *Nr. Poesis. Convorbiri literare. (Cronici). CONSTANTIN : Drumul împărătesc al poetului. Eminescu-un caz de gândire arestată. 10-12.. 9 mai 2000. Eminescu un bilet pentru neant. febr. O contribuţie de istorie literară temeinic documentată şi cu o filiaţii care să ducă la elucidarea deplină a chestiunilor controversate din biografia eminesciană. nr.517. Cei trei luceferi din Luceafărul. dec. 52-53. CUBLEŞAN.mart.Filipciuc se înscrie pe linia contribuţiilor autentice privind viaţa şi opera lui M. 1999. ION : Blajul în biografia lui Eminescu.2-3. [Din viaţa lui Mihai Eminescu] Târgovişte. JUCAN. Poesis. 160 p.apr. ION : Erori şi inadvertenţe în biografiile consacrate lui Mihai Eminescu. Cronică laudativă FILIPCIUC. Arghezi. p.Lucrarea conţine şi texte definitorii pentru natura invariantă a imaginarului poeţilor Eminescu. Bucovina literară. ADRIAN : Două cărţi despre Eminescu. febr. CÂRLAN. unilematică. 7-8. Adevărul literar şi artistic. Cronică laudativă. JUCAN. hrănit pe o masă rotundă. FILIPCIUC. Mioriţa şi Luceafărul. p. II 793663 VOICA. 2000.

Vol. de o incontestabilă calitate. : Comemorarea a 70 de ani de la trecerea la cele veşnice a lui Matei Eminescu. p. Râmnicu Sărat. Rafet. 18 ian. Crater.. II 850032 IONESCU. 10(Eminescu sau dimensiunea românească a fiinţei). 25. Autorul observă încă din anii tinereţii în paginile sale de publicistică inconsistenţa filosofică a nuvelei „Sărmanul Dionis” de M. Convorbiri literare. Revista Cosânzeana.501. p. HELMUTH : Sursele germane ale creaţiei eminesciene: Identificarea izvoarelor. Adevărul literar şi artistic. Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Nicolae Iliescu.. Destin. comentarea lor şi introducere.. ROXANA : Publicistica lui Nae Ionescu. 26 apr. 12 p. G. Saeculum I. 1. nr. O mare bogăţie de informaţii. 2000. 7. 1999.Eminescu. Bucureşti. Cronică cu accente critice care consideră incomode o serie de comentarii dar nu total înafara subiectului. p. Bucureşti. Vol. iul. În cadrul paginilor de publicistică apar şi consideraţii referitoare la pregătirea filosofică a lui M. Deva. nr. 1999. BCU Cluj IBRĂILEANU. LIVIU : Din nou Eminescu. 2000. ian. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Dora Mezdrea. : Curentul Eminescu. 16. nr. fratele poetului – Bistriţa 15 decembrie 1999.VI. 39 (Critica criticii). 216 p. 1999. 17. Critică literară. Viitorul Românesc. considerând că se regăsesc în ea 182 . Un volum de analize şi sinteze în temele creaţiei eminesciene adresat în special elevilor. II 797981 VÂRGOLICI. I 794257 IONESCU. Sumare date biografice despre familia poetului. Bucureşti. DAN : Sursele germane ale creaţiei eminesciene. 2 vol. MĂNUCĂ. Cronică care subliniează importanţa acestei lucrări care se ocupă de un domeniu foarte puţin cercetat de eminescologi şi o consideră o lucrare de referinţă care nu va putea fi ocolită de nici un exeget al lui Eminescu. p. Cronica. 1 vol. TEODOR : Sursele germane ale creaţiei eminesciene.O.Eminescu şi felul în care este reflectată ea în opera sa. O investigare a presei germane parcurse de Eminescu. 2000. nr. Luceafărul. FRISCH. 46 p.PAPUC. AURORA : Teatrul lui Eminescu. I-II. 1999. 1999. Text în limbile română şi germană. NAE : Opere. II 804656 HAŞA. II 789663 SORESCU. 1999. 1999. 4 (Anul Eminescu). GEVARA. B. p. în paralel cu sugestiile şi punctele de control oferite de manuscrisele poetului. Bistriţa. GLIGOR : Muntele fără poteci.

1. Cronică cu referiri la amanuntele date de autor despre peregrinările poetului în Ardeal şi despre personalităţi someşene şi dejene cu care a avut M.. 3-4. scrisă de un om ce cunoştea filosofia. Nuvela nu este considerată o nuvelă filosofică ci o „istorioară fantastică. nov. Remus.. p. EMIL (Dejeanul) : Someşeni uniţi în spiritul lui Eminescu. p. Ioan Goron.3. Cronică laudativă care subliniează reinterpretarea poemului eminescian pornind de la nivelul semantico-lexical şi ajungând la aspectele sale filosofice.3-4. *Informaţie di Poesis (Satu Mare) nr. 2001. p. CHEIE-PANTEA.22-23. 20. 12. II 791390 ŞERBAN. 2001. IRIMIA. 2000. 20-21. p. Poesis. IRINA :[ Cronică ] Apostrof nr. 2002. p. Luceafărul. Gregoriu Dragoş. Reinterpretează „Luceafărul” din perspectiva valorilor funcţionale ale expresivităţii limbajului poetic. CONSTANTIN : Versiunile Luceafărului. Iaşi.* O evocare a arealului spiritual someşan căruia după părerea autorului îi aparţine şi Eminescu. un demers de virtuozitate critică în mânuirea unor metode de cercetare moderne. RODICA : „Lumile” Luceafărului. NEARSOVA-GRIGORE.Iaşi LAZĂR. p. Studiu masiv. 11-12. apr. nr. 1999.Eminescu contacte : Ioan Neamţu. IOSIF : Luceafărul şi „lumile lui”. 1999.* *Nr. 1999. Astra. 1999. Iacob Onea. 4-5. CUBLEŞAN. Lucrarea este un pion important în contextul cercetărilor eminesciene. Dej.(Eminesciana). suple şi eficiente. BCU . O reinterpretare a textului eminescian. Vatra. 2ooo. nr. Steaua. : „Lumile” Luceafărului.. Steaua. 46-48.-dec. ian. PETRAŞ. 29 mart. DUMITRU : Limbajul poetic eminescian.idealismul subiectiv al lui Kant şi idealismul absolut al lui Berkeley. FELICIA : O reinterpretare a „Luceafărului” eminescian. 1. 2002 . Contacte cu personalităţi din zonă şi mărturii ale celor ce l-au cunoscut. dar o cunoştea mai mult ca un diletant. p. BCU Cluj GRUIA. Ioniţă Scipione Bădescu. ca un poet”. nr. Ilarie Mănăstireanu. LUCIAN : Eternele iubiri ale profesorului Emil Lazăr. p. 17. Cronică care subliniează ampla desfăşurare analitică desfăşurată de autoare asupra textului eminescian.mai. Lipsă BAR 183 . Junimea. MARIAN.* Cluj-Napoca. *Textul a reprezentat teza de doctorat a autoarei. p. O analiză a personajelor poemului care se dedublează devenind mult mai complexe.. nr. C. nr. Cronică laudativă pentru această ediţie unitară a variantelor Luceafărului limpezind astfel acele „puncte nevralgice” ale poemului care au generat dealungul anilor dispute şi comentarii.

nr.Cartea lui Dan Mănucă nu aduce nimic nou în planul exegezei eminesciene. Eseu asupra imaginarului poetic eminescian. 25 ian. 398 p. 12 (Anul Eminescu). România literară. MURĂRAŞU. 30 aug. 5. 50-51. DAN : Recenzie. nr. Bucureşti.Cluj GULEA... 272 p. 2000. Vis animi. Legenda. 26. 1999. Adevărul literar şi artistic. Atos. 2001.511. Critică şi interpretare.. p. nr.. BOLDEA. Atos. 34. p. Hyperion. Studiu de literatură comparată. 4 (Anul Eminescu). : Un eseu asupra imaginarului poetic. p. ŞTEFAN : Eminescu şi Novalis. 288 p. Cronică laudativă. BCU. „Prin poezia lui Eminescu. 2000. Bucureşti.502. 176 p. p. ROGOZANU. 1-7 aug.. SĂNDULESCU. II 788942 SĂNDULESCU.Litere). 28 mart.. Bucureşti.” MELANCU. . invocaţia retorică îşi recapătă duhul dintru începuturi. (Academica). MELIAN. 11 apr. IULIAN : Drumul spre fiinţă. 332 p.( Colecţia „Discobolul”).Napoca.MĂNUCĂ. 1999. 1999. : Măştile criticii tradiţionaliste. C. 23. Cronică laudativă. 1. Un eseu asupra imaginarului poetic. nr.(Eseuri). DUMITRU : Naţionalismul lui Eminescu. : Un eseu asupra imaginarului poetic eminescian. nr. Ateneu(Bacău). care ne propune un model de interpretare şi de lectură a imaginarului poetic eminescian. Fiinţa. Cluj. Cronică laudativă . p. poezia invocaţiei. TEODOR : Poezia invocaţiei la Eminescu. DAN : Pelerinaj spre fiinţă. EUGEN : Alexandru Melian – Mihai Eminescu – poezia invocaţiei. Adevărul literar şi artistic. 2000. Dacia. 4. redevenind din simplă podoabă stilistică. Paradigme romantice. nr. 6 (Lecturi la zi). gest existenţial. Eminescu. AL. BUDĂU. 2000. Polirom.513. II 791343 VÂRGOLICI. AL. p. ALEXANDRU : Mihai Eminescu. Bucureşti. 184 . Autorul distinge trei etape în evoluţia imaginarului poetic eminescian : Destinul. Adevărul literar şi artistic. Cronică critică. Pentru a configura lumea imaginarului eminescian autorul încearcă să descifreze forţele şi întruchipările universului poetic dar şi experienţele fundamentale ale eului artistic. mai 2000. (Collegium. Ediţie de Stancu Ilin. ION : Eminescu. Vatra. Bătrânul. (Academica). 1999. p. 2000. 14. nr. Cronică laudativă.5 sept. 1999. BCU-Iaşi NICA. Observator cultural.

1999.1999. România literară. aşa cum îl relevă istoric raportul de sincronie cu poezia românească. 12. Între prelegerile dedicate lui M. 107 p. Iaşi. nr. 191 p. p. POGORILOVSKI. 92-96 (Cronica ediţiilor). Ediţia a II-a. nr. Cronică laudativă. Consideră antologia ca pe o lucrare care încearcă să recupereze poeţi uitaţi şi o analiză a fenomenului de imitaţie în epocă. Convorbiri literare.11. dimensiunea sa istorică în contrast cu cea a liricilor junimişti. Timpul. p. DAN : Virtuţile istoricului literar. II 786081 MĂNUCĂ. DUMITRU : Contemporanii lui Eminescu în antologie.-4 apr. 1999. 1999. Anca Maria Vacariu. (Serie nouă). 1999. nr. În cadrul articolului comentarii şi despre cartea lui Mircea Popa pe care o consideră un element de referinţă în eminescologie. ION : Eminescu şi muntele. BCU . 1999. dec.Prefaţă de Lucian Vasiliu. 2000(Cronica literară). 10. Bucureşti-Chişinău. MICU. p. II 791674 POPA. Botoşani. Antologie..Au colaborat Ioana Coşereanu. DRAGOŞ : Eminescu şi muntele. 1992. 616 p.Biblioteca Naţională NISIOIU. Axa. p. Autorul urmăreşte de ce şi cum a penetrat opera lui Eminescu în mediile culturale româneşti. 1-2. Lucrarea se încheie cu Bibliografie şi note. Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei se Ştiinţe a Moldovei GRIGURCU. Cronica. Ştefan Oprea. De menţionat capitolul : Aspecte ale receptării operei eminesciene în literatura bulgară.Editura Revistei Convorbiri Literare. Despre implicaţia muntelui în creaţia lui M. Indice de nume.Iaşi 185 . (Colecţia Eminescu in aeternum). apreciată şi comentată. GHEORGHE : Contemporani cu Eminescu. Reşiţa. BCU . Volumul cuprinde 20 de prelecţiuni. 29 mart. Indice toponimic. ION : Miracolul Eminescu. Ediţie îngrijită .12. *** : Poeţi de pe vremea lui Eminescu. (Colecţia Eminescu 5).. p. 25 (Critica criticii).Eminescu. 1999. Trei abordări generative. nov.Eminescu asupra poeţilor contemporani cu el. Bucovina. MIRCEA : Mihai Eminescu – contextul receptării. Carmelia Leonte. Iaşi. prefaţă. cum a fost înţeleasă.Eminescu amintim pe cele ale lui Edgar Papu şi Constantin Noica. *** : Prelecţiunile Junimii.Iaşi POPESCU-SIRETEANU. Influenţa lui M. Prin cunoaşterea poeţilor contemporani cu Eminescu se ajunge la o mai bună cunoaştere a lui Eminescu însuşi. Caiete critice. comentarii critice şi adnotări de Eugen Lungu. fişe bibliografice şi note Olga Rusu.

8. (Texte şi contexte). Luceafărul poeziei româneşti. 1999-2006. I : Eminescu şi telegramele Havas.Antologie alcătuită de Constantinescu Ioan. Poezii dedicate lui M. 2002. ţinută de Edgar Papu şi Constantin Noica . O dragoste împărtăşită. 1999.Macedonski. Bucureşti. consacrată în mare parte manuscriselor eminesciene. Vol. 145. 1999. SAVITESCU. Eminescu despre Caragiale. Constantinescu Viorica S. Vol. SERGIU : Un Eminescu spaniol. NICOLETA : Dor de Eminescu. 2000. Iaşi. LUCIAN : Atitudini literare. Râmnicu Vâlcea. nr. Fides. III : Caragiale şi Eminescu sau feţele lui Ianus. p. I-IV.Critică)* *Vol. Vol. 52 p.8. *Moto : „Eminescu se ruşina că nu ştie tot” O evocare a reluării prelecţiunilor Junimii (serie nouă) la Casa Pogor din Iaşi şi publicate în 1999 de Olga Rusu. 4 vol.Mihai Eminescu. CASSIAN MARIA : Atitudini literare. Chifor Lucia. Cartea Românească. Cronică laudativă a celui de al doilea volum de Atitudini literare.A. nr.COROIU. Cronica.466. Cronică laudativă care subliniează iniţiativa Editurii revistei „Convorbiri literare” şi a Muzeului Literaturii Române din Iaşi de a publica într-o serie nouă prelecţiunile Junimii pe modelul celor din timpul funcţionării cenaclului.(Eseuri. 4 mai 1999. p. Cumpănă şi cumpănire la Eminescu. sept. Studiu comparativ în care se pot depista mai ales coincidenţe de motive. I 796331 AILENEI. SAVU. * *Cu rezumate în limba engleză. Eminescu şi transdisciplinaritatea . *** : Studii eminescologice. Viziteu Cornelia. Cronică care analizează unele coincidenţe de motive ale celor doi poeţi.Eminescu.. 8 vol. CONSTANTIN : Intră cine vrea.. IONEL : Junimea –o prezenţă continuă.II : Românism şi naţionalism la Eminescu. 26 mart.Eminescu a cunoscut opera lui G. 4. EminescuVeronica.Eminescu. 2003. p. II 791496 ALECSA.9. CONSTANTIN N. Clusium.. rămâne cine poate !* Adevărul literar şi artistic. : Mihai Eminescu şi Gustavo Adolfo Bécquer.11.Eminescu III 792719 SPIRIDON. STRĂCHINARU. MĂNUCĂ. nr.6. Cronică cu referiri şi la capitolele despre M. Vol. nr.. cu comentarii mai ample asupra prelecţiunii din 22 septembrie 1977. BCU-Cluj 186 . aug. p. Cronica. 2000. 1999-2006. nr. adversarul lui Eminescu. 9. 4.. Luceafărul. Almarom. p. cu comentarii speciale pentru abordarea lui M.[Articole]. iun. DAN : Respectul cuvântului. franceză. neexistând nici un document care să ateste că M.IV seria Critică şi Istorie literară. Cluj-Napoca. 112 p. germană Critică şi interpretare. Bécquer. Convorbiri literare.

Cronică critică care consideră cartea „o mixtură” fără o idee călăuzitoare. CONSTANTIN : Miscelaneea. IULIAN PUŞCĂ : Doi ardeleni despre Eminescu. Eminescu şi muzica sferelor. I 788495 BUZAŞI.. 312 p.I. p. p. : Cum se insultă memoria lui Eminescu (note pe marginea unei cărţi). 1999. Reflectarea muzicii instrumentale în creaţia eminesciană. nr.” – o evocare a poetului care l-a însoţit permanent pe autor prin imaginea unui tablou reprezentând chipul poetului după ultima fotografie în reproducere tipografică cu semnătura poetului în facsimil şi editată de C. p. nr. postfaţă de Cornel Udrea. 4).Ghindăşescu. LUCIAN : Reîntoarcerea la Eminescu. Iaşi. Eseu. Eminescu. O amplă cercetare asupra relaţiilor şi raporturilor lui M. Steaua. 12 ian. 154 p. p. Personaje eminesciene din lumea muzicii. Modalităţi de asimilare şi de integrare a muzicii vocale în creaţia lui Eminescu. fără o tratare unitară a materiei. preocupările sale în acest domeniu şi influenţa culturii muzicale în creaţia sa. ION : Doi ardeleni despre Eminescu. Portrete eseistice. Iaşi.ŞORA. TAMARIS.5-6..Lucrarea cuprinde 8 capitole cu titulaturi sugestive (Cultura muzicală a lui Eminescu. 2001. Vasile Goldiş şi Elie Miron Cristea. GHEORGHE. 1999. Hyperion. 1999. Luceafărul. 65-67. abordarea amplă a subiectului şi o analiză a capitolelor : „Personaje eminesciene din lumea muzicii” şi „Lirica eminesciană în creaţia compozitorilor secolului al XIX-lea”. VASILE : De la muzica firii şi a sufletului la muzica sferelor. SILVIAN : Eminescu şi muzica. 1999. Opinii critice. . mai-iun. Mihai Eminescu şi Ciprian Porumbescu). Studii critice şi studii de stilistică.Eminescu cu muzica. 1999. [Arad]. Adevărul literar şi artistic. fără obiective precise. Bucureşti. nr. 2000. Cap. PAN M. 204 p. Vatra. ADRIAN : Hanul cuvintelor. BCU-Iaşi VOICA. I 812497 TODORAN. Timpul. Cronică care consideră lucrarea un gest remarcabil de restituire. 2 f. 11 apr. 195 p. p. Timpul. nr. CUBLEŞAN. 187 . I 785973 VASILE. Muzica în viaţa şi creaţia lui Eminescu. G. TOHĂNEANU : De ce Eminescu? Creşterea limbii româneşti. 4. II 786190 GEORGESCU. 1. 19. „Cum îl văd mereu. . ARDELEAN. Reşiţa. Cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu Buşulenga. 2000. PETRU M.. (Eminescu.513. VIZIRESCU. 1999. Prefaţă de Prea Sfinţia Sa Timotei Seviciu. pl. 2000. Cronică laudativă care subliniează multitudinea direcţiilor în care este abordat subiectul . Cronică laudativă a lucrării lui Vasile Vasile. Bucureşti. Viaţa Arădeană. : Coloane care cresc necontenit. EUGEN. 1. 336 p. Fides. 33-34.

În prima parte autorul analizează structura sonetului eminescian. Întreaga prezentare este făcută calendaristic şi cuprinde informaţii. Ilustraţii de Ligia Macovei. Eliade şi Eminescu. Blaga. 15 iun.Lucrarea cuprinde două secţiuni : Studii despre sonet. 2000. 2001. cu înţelegerea cosmogonică din starturilr adânci. Convorbiri literare. Interpretări prozodice. 4 (Anul Eminescu). 8-9 (Eminesciana). nr. Lucrarea este un volum de cercetare locală şi de inventariere a prezenţei lui Eminescu în Gorj. Grigore Haidău. SERGIU : Arhaic şi universal : India în conştiinţa culturală românească. 12 ian. nr. creaţii.. 184 p. I 806498 CUBLEŞAN. 11 apr. nr. GEORGE : Adrian Voica – poet şi interpret. 41. Redactor Al. II 789919 BRELEA. Studiu amplu privind consonannţa filosofiei indiene. p. şi ecoul contemporan al acestei treceri. 271 p. N. funcţional şi estetic în rimele sonetelor antume. 3. 2000. ale culturii noastre. ilustrată în operele lui Brâncuş. divertisment. . 1. Cronică cu o amplă analiză a indianismului lui M. 2000 AL-GEORGE. Jurnalul literar. Universal Dalsi. cezura mobilă în endecasilabi. nr. mart. p. CONSTANTIN : Simbolul sacrei androginii şi sacralitatea simbolismului cosmic. il. adunate sub acelaşi numitor „Eminescu la Floreşti”. Ager. 2000. 208 p. Articole adunate din presa românească şi de exil care aduc o importantă contribuţie eminescologiei. 2000.513. BCU Iaşi BĂDĂRĂU. AMĂRIUŢEI. 2000.Doru Şerban. *** : Almanahul Eminescu la Floreşti-Gorj. 2000. 188 . Luceafărul de Floreşti. : O apariţie editorială de excepţie : Almanahul 2000-Mihai Eminescu la Floreşti-Gorj. Cronică. Luceafărul. I 794180 VÂRGOLICI.. 20. CONSTANTIN :Eminescu sau lumea ca substanţă poetică. p. Târgu-Jiu. documentare. Cronică laudativă a volumului omagial. 51.Eminescu aşa cum este perceput de Sergiu Al-George în lucrarea sa. TEODOR : Lumea ca substanţă poetică eminesciană. Bucureşti. p. Bucureşti. Cronică laudativă. Adevărul literar şi artistic. grafică. la Conacul Bălcescu Mandrea.

Cuprinde : Argument. nr. 65. O analiză a versului eminescian din punct de vedere al cunoaşterii sacre. 189 . ZAMFIR. 1. [Târgu Mureş]. OCTAVIAN : Iniţierea în poezie. p. CORNEL : Dimensiunea metafizică.Eminescu .MORARU. Bucureşti. Familia. Univers Enciclopedic. Îngrijirea ediţiei. 7. Cronică laudativă care consideră volumul lui Nicolae Balotă nu doar o carte de critică ci una de filosofie . 40-41. nr.Eminescu poete de l’initiation a la poésie. MIHAELA : Eminescu şi timpul. BOLDEA. 38. 2000. Cronică cu referiri şi la consideraţiile lui Ion Barbu despre M. Timp sacru şi timp profan în poezia eminesciană. GEORGETA : Dincolo de mode. nr. Modalităţi de recuperare a timpului originar : poezie. 2000. 52-53. Ardealul. ION : Opere. Bucureşti. vis.. Convorbiri literare.. nr. visul. moartea. p. 5-6. Ediţie alcătuită de M. 2000. Eminescu als Poet der Einweihung in die Poesie. 1929. Timp şi eros. 149 p. 2000. 65 din 1929 . ar fi ars versurile de amor şi sar fi adâncit în matematici. Viol.. poet al iniţierii în poezie. 2001. I 780034 BALOTĂ.nr. erosul sunt analizate din perspectiva timpului resimţit de Eminescu ca o structură duală : timp sacru şi timp profan. BARBU.. Cartea Românească. 1 nov. Prefaţă de Eugen Simion. p.” Răspunsul este : „Ar fi renunţat să publice în volum părţile de satiră din „Scrisori”. SERGIU : Timp şi temporalitate.Crevedia şi Mircea Damian . Bucureşti. Vatra. nr. 59-60. iniţiată de N.Coloşenco. Nicolae Balotă impulsionează exegeza eminesciană. II 793836 SOVIANY. NICOLAE : Eminescu.. Cuprinde şi ancheta din Vremea nr. Ambivalenţa timpului la Eminescu. moarte. 107 p. Temele eminesciene discutate de autor timpul. 2000. II. 2001. 44. nr. (Colecţia Sinteze). 2 iul. 19. Eminescu. ian. 2000. Adevărul literar şi artistic. LIVIU : Mituri eminesciene esenţiale. postfaţă şi culegere de referinţe critice Leonard Gavriliu. 1. IULIAN : Timp şi temporalitate în opera lui Eminescu. TUDOR : Eminescu. Cronica remarcă contactul permanent al autorului cu textul eminescian şi încercarea de a construi prin intermediul lor un sistem propriu de estetică românească. p. Vol II. CÂMPEANU. AILENEI. 218 p. mart. Text paralel în limbile română. Vatra. 2002. în care scriitorul răspunde la întrebarea „Dacă ar fi trăit Eminescu. În loc de concluzii.. p. 2001. ARGHEZI. 5. teritorii neexplorate îndeajuns. p. 1. germană şi franceză. în ciuda celor care spun că despre Eminescu s-a spus totul. din Vremea.3. Luceafărul. iul. p.” I 796715 POPA. MIRCEA : Ion Barbu în ediţie cvasi-definitivă. II 806172 DRĂGHICI. Univers Enciclopedic. franceză şi germană şi o traducere a poemului Memento Mori în română. 2001.623. nr. Autorul cărţii găseşte. Vatra.

Saeculum. 96 p. 2000. 6. Cu o addenda de I. p. cu portr. NICOLAE : Istoria şcoalelor din Blaj. Adevărul literar şi artistic. AURA : Viaţa lui Mihai Eminescu pentru elevi. Cronică laudativă care subliniează valoarea comentariilor cuprinse în cartea lui Gh. SĂNDULESCU. Al. O nouă şi valoroasă contribuţie. Cronică în care se menţionează că între elevii şcolilor din Blaj veniţi din alte zone ale ţării figurează şi Eminescu pentru scurt timp. Blaj. cu note muz. ION : Şcolile Blajului.. eliberată de balastul metatextual( referinţele critice). BCU-Cluj BRÂNZEU. Bucureşti.( Lucrări didactice).O carte adresată specialiştilor. p. 2000. II 793921 VOICA. BULGĂR. 11 cu il. Ars Docendi. 2000. 7-13 iun. Cronică laudativă. ADRIAN : Liantul Eminescu. BRAIS. 2000. 16 mai 2000. AL.41. România literară. HARRY : Melodii compuse în temniţele Aiudului pe texte de Mihai Eminescu. mart. 10 ( Eminescu sau dimensiunea românească a fiinţei). Cronică laudativă . Ediţie îngrijită de Ion Popa. 190 . St. : Momentul Eminescu. În Adddenda lucrării se reproduce articolul necrolog al lui N.Bulgăr este considerată un redutabil moment de referinţă în domeniul culturii române şi al eminescologiei. :Momentul Eminescu în cultura română*. nr.Buzaşi.Bulgăr. VÂRGOLICI. Cronica. MIHUŢ. Ed.. II 797181 BUZAŞI. 17 f. Tudor Arghezi. Nichifor Crainic.cartea lui Gh.22. iun. România literară..518.. 2000. p. II 805592 BRAUNER. Eminescu. O. nr. p. Cronica. Bucureşti. p. GH. Cărţi noi despre Eminescu. a 2a. care se înscrie în compartimentul ontologic al exegezei eminesciene. p. Macedonski.6 (Lecturi la zi). 18-24 oct. Iosif. nr. Eminescu integral. TEODOR : Studii de stilistică eminesciană. Editura Despărţământului Timotei Cipariu. Foto 1 (Eminescu sau dimensiunea românească a fiinţei). 2000. Brânzeu publicat în anul morţii poetului în revista Familia. *Reeeditare cu adăugiri a lucrării apărută în1971 Cuprinde în plus şi capitolele : Doina şi semnificaţiile sale.6 (Lecturi la zi). Opera omnia -16 vol.3. Bucureşti. nr. Coresi. Elena Farago. nr. 4 (Cronici). 2000.. IOAN : Eminescu – tezaur de spiritualitate românească. 2000. p.

Ironie. CACOVEANU. 2000. 215 p. Printeuro. 2000. Două note. 1999-2000. : Pământ şi apă. I). Ploieşti. 131 p. [Ed. : Triptic pentru Eminescu : În Nirvana. I-II. 2000. ŞTEFAN : Amintiri despre Eminescu. 46. Volumul marchează jubileul a 150 de ani de la naşterea poetului. ION. şi ilustr. Alba Iulia. Antologie. II 787361 191 . Adolf Ambruster „Eminescu şi Transilvania”. Altip. Dacia. 2000. Radiografii transilvane : paşi ai poetului adunaţi în cuvântul mirabil.Călinescu”). p. II 793754 CUBLEŞAN. DRĂGAN.PETRU. III 802176 CĂLINESCU. Cluj-Napoca. „Transilvania. sept. 5). Ediţie îngrijită de Corneliu-Remus Cacoveanu.L. Cronică laudativă cu referiri şi comentarii la textele dedicate lui M. (Biblioteca Judeţeană „N. apărută sub îngrijirea lui Andrei Rusu. Editura Academiei Române. I. I 796691 CARAGIALE. Contribuţie etnologică la studiul simbolicei eminesciene.Vol. 2000. Îngrijirea ediţiei Cornelia Viziteu. Ediţie îngrijită de Ileana Mihăilă. şi „O familie cu numele Eminescu în părţile Blajului” şi Mircea Popa „Eminescu şi Blajul”. Bucureşti. În cadrul textelor cuprinse în „Radiografiile transilvane” sunt cuprinse : Ion Slavici „Eminescu şi Ardealul”. 72 p.2003.III]. : Opera lui Mihai Eminescu. Lipsă BAR *** : Catalogul fondului documentar Eminescu – donaţia Ion C. Cluj-Napoca. 63 p. Ion Buzaşi „Eminescu şi lumea Blajului”. cu ilustr. nr.(I). Gavril Istrate „Eminescu şi Ardelenii”. Steaua.Eminescu cât şi la cele cuprinse în capitolul Radiografii transilvane. Ediţie îngrijită de Nicolae Boaru.Vatamaniuc. GH. Rogojanu.(Restituiri). Vol. (Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani). Bucureşti. cu facs. 29-31. Prefaţă de Ion Buzaşi şi Ion Mărgineanu. vatra străbunilor lui Eminescu”.(Institutul de Istorie şi Teorie literară „G.-oct. p. cu modificările aduse de G. Cărticica de buzunar. 208 p. 2000. „Eminescu în memoria localnicilor” şi „Eminescu şi Braşovul”. „Eminescu la Alba Iulia”. Ediţia de faţă are ca suport ediţia din 1969-1970. Horia Teculescu „Eminescu şi Ardealul”. CONSTANTIN : Critici şi istorici literari.BUZAŞI.. cu facs. I 817326 CARAMAN.Călinescu în ediţia din 1947( vezi Addenda la vol. argument şi note Constantin Hârlav.9-10. Elion. ION MĂRGINEANU : Eminescu. Clusium. Iorga”. Cuprinde studiile lui D. G. cu il. III.

ROTUND, NICOLAE : Opera lui Mihai Eminescu de George Călinescu-ediţia a III-a. Tomis, nr.3, mart., 2001, p. 5.(Cronica literară). Amplă cronică laudativă care face şi o trecere în revistă a ediţiilor anterioare. ŞTEFĂNESCU, CORNELIA : O carte rescrisă. România literară, nr. 21, 29 mai-4iun., 2002 (Cronica ediţiilor). Cronica accentuează munca editorului care a încercat să scoată în evidenţă „travaliul” lui G.Călinescu în procesul de rescriere al cărţii, comparând prima ediţie din 1934 (în 5 vol.) cu cea din 1947. ŞTEFĂNESCU, CORNELIA : Nimic fictiv. România literară, nr.22, 5-11 iun., 2002, p. 12 cu il. (Cronica ediţiilor). Continuare a comentariilor din nr. 21 din România literară (O carte rescrisă) în care se subliniează munca profesionistă a editorului care a pus la dispoziţia cititorului toate datele despre variantele lucrării. CĂLINESCU, G. : Viaţa lui Mihai Eminescu. Ediţie îngrijită Bucureşti, 100 *1 Gramar, 2000. 293 p. (Sinteze, documente, eseuri). de Ion Mărunţelu. II 782577

CĂLUGĂRU BACIU, ELENA : Lumini către Eminescu : Poezie, proză, critică şi istorie literară. Antologia Orizontului literar Amurg Sentimental realizată de Elena Călugăru Baciu şi Ioana Nuţu Piersică. Bucureşti, Amurg Sentimental, 2000. 94 p. (Primăverile cuvântului). I 801121 CÂRLAN, NICOLAE : Mihai Eminescu în context bucovinean : studii şi materiale. Cuvânt înainte Dumitru Cucu. Suceava, Muşatinii , Bucovina Viitoare, 2000. 152 p Studiile şi articolele sunt grupate în 4 secţiuni : Perenitatea unui simbol naţional; Efigii pilduitoare; Bucovina- un reper naţional de dureroasă actualitate; Poetul în posteritate bucovineană. BCU CLUJ BĂRBULESCU, SIMION : Eminescu şi „Dulcea Bucovină”. Luceafărul, nr. 34, 4 oct., 2000, p. 16. Cronică laudativă care confirmă pasiunea autorului pentru spaţiul Bucovinean şi în special pentru legăturile lui m.Eminescu cu această zonă. BARBU, MARIAN : Galaxia Eminescu. Bucovina literară, nr.10-11, oct.+nov. 2000, p. 21 (Eminesciana). Lucrarea apărută cu prilejul anului internaţional Eminescu, redimensionează izvoarele eminesciene referitoare la om şi operă. DAN, ILIE : Eminescu şi Bucovina. Cronica, nr. 11, nov., 2000, p. 10. Cronică care consideră cartea lui N.Cârlan bogată în date şi idei şi dominată de respectarea adevărului ştiinţific.

192

CERNĂIANU, CĂLIN L.: Recurs Eminescu: Suprimarea gazetarului. Tamaşi, Semnele Timpului, 2000. 358 p. (Din tenebrele istoriei). O analiză a zilei de 28 iunie 1883, când Eminescu a fost internat la un ospiciu de boli mintale cu statut de deţinut politic.Autorul întocmeşte un recurs în apărarea poetului. II 793425 CODREANU, THEODOR : Noi dovezi despre suprimarea gazetarului Eminescu. Cronica , Iaşi, nr. 7, 2000. MANOLESCU, NICOLAE : Politizarea bolii lui Eminescu. România literară, nr. 34, 30 aug.- 5 sept., 2000, p. 1 (Editorial). Articol polemic referitor la cel scris în Cronica de Theodor Codreanu şi care merge pe aceeaşi linie cu opiniile exprimate de N.Georgescu, O.Vuia, Ion Filipciuc şi Călin Cernăianu, opinii care încearcă o cotitură în biografia poetului din ultimii 6 ani de viaţă. Consideră toate aceste opinii o boală a scenariilor ne bazată pe documente. Vezi şi : Interim [Stănescu, C.] : Alienaţiuni critice. Adevărul literar şi artistic, nr.553, 30 ian. 2001, p.2. ORNEA, ZIGU : O contrafacere grobiană. România literară, nr. 39, 4-10 oct. , 2000, p.9 (Cronica ediţiilor). Cronica desfiinţează cartea lui Cernăianu, pe care o consideră o „contrafacere grobiană” atât din punctul de vedere al acuzelor pe care le aduce lui Maiorescu, Slavici, Simţion etc. Cât şi al argumentelor aduse în sprijinul acestor acuze. MINCU, MARIN : Eminescu condamnat la nebunie de către Maiorescu ? Luceafărul, nr. 37, 25 oct., 2000, p. 16. Autorul articolului consideră acuzele aduse lui Titu Maiorescu, considerat principal vinovat pentru internarea lui M.Eminescu în vederea stopării gazetarului de la „Timpul”, ne demonstrate suficient pe baza unor documente. GEORGE, ALEXANDRU : Maiorescu asasin? Luceafărul, nr.44, 13 dec., 2000, p. 7. Replică la articolul lui Marin Mincu (Luceafărul, nr. 37, 25 oct. 2000) în care consideră învinuirea lui T.Maiorescu o „fantezie iresponsabilă” care întinează memoria poetului şi a protectorului său. BOT, IOANA : Nelinişti. Steaua, nr.9, 2001, p. 49-51. Cronică critică la adresa autorului dar şi a tuturor celor care contribuie la ponegrirea lui M.Eminescu. COROIU,CONSTANTIN : O zi din viaţa lui Eminescu Adevărul literar şi artistic, nr.660, 1 apr. 2003, p.14. Cronica face o analiză a lucrării lui Cernăianu. CIFOR, LUCIA : Mihai Eminescu prin câteva cuvinte cheie. Iaşi, Fides, [2000], 144 p. O investigare a ipostazei „poezie-cuvânt” în creaţia eminesciană. II 793838 COTORCEA, LIVIA : Un debut excepţional. Viaţa Românească, nr.3-4, mart.- aqpr., 2001, p. 239-242 (Miscellanea). Cronică laudativă în care remarcă cultura filozofică, filologică şi poetică a autoarei CIFOR, LUCIA : Poezie şi gnoză. Timişoara, Augusta, 2000.259 p.

193

Studii comparative între poezia lui Eminescu, Blaga şi Ion Barbu. II 797190 COTORCEA, LIVIA : Un debut excepţional. Viaţa Românească, nr.3-4, mart.- apr., 2001, p. 239-242 (Miscellanea). Cronică laudativă în care remarcă cultura filozofică, filologică şi poetică a autoarei

CIORĂNESCU, ALEXANDRU : Eminescu sub fiorul timpului. [ Cuvânt înainte de Nicolae Florescu. Post scriptum de Andrei Ionescu]. Bucureşti, Jurnalul Literar, 2000. 96 p. (Capricorn) I 806901 CIUCĂ, VALENTIN, CONSTANTIN PRUT : Ipoteşti : Topos eminescian.Album. [Text în limbile română – franceză- engleză]. Ediţie îngrijită de Elena Condrei.Traducere de Doina Catargiu. Botoşani, Geea, 2000. XVIIp., 74f. pl. (Colecţia de artă „Topos”). III 797856 CÎNTEC, OLTIŢA : Luceafărul 50. O istorie evenimenţială. Iaşi, Cronica, 2000. 138 p O monografie a Teatrului de păpuşi „Luceafărul” din Iaşi. II 830448 CODREANU, THEODOR : Controverse eminesciene şi Eminescologie. Bucureşti, Viitorul românesc, 2000. p. Cuprinde capitolele : Portrete eminesciene; Ontologia arheităţii; Eminescu şi erosul divin; De ce totuţi Eminescu şi Einstein?; Armonia eminesciană; În oglinda pozitivismului; Eminescologie( articole despre G.Călinescu, M.Eminescu. VOICA, ADRIAN : Cartea lui Eminescu. Convorbiri literare, nr. 8, aug. 2001, p. 38. Cronică care subliniează strădania autorului de a sublinia complexitatea operei eminesciene şi credinţa autorului că va veni o vreme când „cartea lui Eminescu” va ocupa locul ce i se cuvine în viaţa şi conştiinţa naţiei sale. LUPU, GHEORGHE : Controverse eminesciene. Dacia literară, nr.1, 1 mart., 2002, p. 25-26 cu il. Ion Mateescu : M.Eminescu (bustul din faţa teiului din Copou). Cele două părţi ale lucrării se orientează pe criterii de axiologie estetică, alăturând lucrări din perioade diferite, încălcând criteriile cronologice CODRESCU, RĂZVAN : De la Eminescu la Petre Ţuţea. Pentru un model paideic al dreptei româneşti. Bucureşti, Anastasia, 2000. 277 p.(Colecţia „Dreapta europeană). Întâlnirea fără prejudecăţi cu opt personalităţi de dreapta printre care se numără şi M.Eminescu. I 801042 OLIVOTTO, ALEXADRA : „Dreptăciuni pseudocritice”. România literară, nr.33, 2329 aug., 2000, p.6 (Lecturi la zi).

194

Cronică critică referitoare la reducţionismul între stânga şi dreapta practicat de autor în legătură cu cele 8 personalităţi, printre care şi Eminescu. Volumul nu este unul de critică literară ci unul de partizanat ideologic. ORNEA, ZIGU : Un doctrinar legionar de azi. . România literară, nr.37, 20-26 sept., 2000, p. 9 (Cronica ediţiilor). Cronică critică referitoare la reînvierea spiritului doctrinelor legionare în comentarea operei lui M.Eminescu.

CONSTANTINESCU, JUSTIN, OCTAVIAN LOHON, POMPILIU MIHAI CONSTANTINESCU : Opinii româneşti despre roman. Sinteză bibliografică (1703-1946). Prefaţă de Marin Beşteliu.Vol.I-II. Craiova, Universitaria, 2000. 439 p (I); 472 p. (II).. Sinteză bibliografică analitică care prezintă critic diferite aspecte ale romanului. Se reproduc şi unele consideraţii ale lui M.Eminescu despre roman. Lipsă BAR PAPUC, LIVIU : Opinii româneşti despre roman. Convorbiri literare, nr.7, iul. 2002, p. 89. (Convorbiri retrospective). Cronică cu referiri şi la remarcile eminesciene despre roman. CORBU, HARALAMBIE : Discursul direct. Aspecte ale publicisticii eminesciene. Chişinău, [ USM], 2000. 236 p. (Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Institutul de Literatură şi Folclor). II 807174

CORNACI, MIHAI C.V., CORIOLAN CHIRICHEŞ : Eminescu în numismatică : Catalog. Botoşani, Axa, 2000.* 126 p. cu il. *Ed. A 2-a revăzută şi completată cu emisiunile anului 2000. Botoşani, Axa, 2001 .160 p. (II 807269) II 793412 CUMPĂTESCU, ANDONE : Eminescu în numismatică. Cronica, nr.10, oct., 2001, p. 10. Cronică laudativă care subliniează efortul colecţionarului de a aduna într-o lucrare reprezentarea lui M.Eminescu în numismatică.

COSMA, VIOREL : Eminescu în universul muzicii. Studiu. Bucureşti, Libra, 2000. 294 p. cu il. Teza susţinută de autor este că dincolo de muzicalitatea versurilor, M.Eminescu a fost familiarizat cu limbajul sunetelor şi un aopropiat al cercurilor muzicale din vremea sa. La finalul lucrării autorul prezintă o listă selectivă a creaţiei muzicale inspirate din opera eminesciană, o bibliografie şi o discografie. II 793835 TUCHILĂ, COSTIN : Adevăruri revelate. Adevărul literar şi artistic, nr.556, 20 febr. 2001, p. 4.

195

O lucrare necesară care acoperă un domeniu al eminescologiei puţin cercetat. COSTEA, SORINA GABRIELA : M.Eminescu...întinsele ape. Bistriţa, Charmides, 2000. 80 p. Motivul apei în poezia eminesciană, cu diferitele lui variante : izvorul, râul, lacul, marea, oceanul. Eseurile dedicate acestui subiect au în vedere doar poeziile antume. I 807036 COŞEREANU, VALENTIN : Eminescu, Ipoteşti, Eminescu. Ediţie definitivă. Ipoteşti, Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, 2000. 300 p., 7 f. pl. (Memorialul Ipoteşti. Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”). II 321224 COROIU, CONSTANTIN : Eminescu, Ipoteşti, Eminescu. Adevărul literar şi artistic, nr.495, 23 nov. 1999, p. 12. Cronică laudativă. COTRUŞ, ARON : Eminescu. Târgu-Mureş, Cezara, 2000. 36 p. (Via lucis)* *Informaţie din presă. Poem. Lipsă BAR BUZAŞI; ION : Aron Cotruş şi „Doina” lui Eminescu. Adevărul literar şi artistic, nr.523, 20 iun. 2000, p. 5. Cronică care aminteşte de ediţiile anterioare ale poemului . CRĂCIUN, VICTOR : Eminescu – „Icoana stelei”. Bucureşti, Semne, 2000. 414 p., 8 f. ilustr. (Liga culturală pentru unitatea românilor de pretutindeni ). I 796790 CRĂCIUNESCU, POMPILIU : Eminescu : Paradisul infernal şi transcosmologia. Prefaţă de Basarab Nicolescu. Iaşi, Junimea, 2000. 216 p. (Eminesciana). II 797218 CUBLEŞAN, CONSTANTIN : Transcosmologia. Viaţa Românească, nr. 5-6, mai-iun., 2001, p. 231-233 (Comentarii critice) .O speculaţie inteligentă în încercarea de a descifra labirintul ideatic eminescian. CRISTEA, ELIE MIRON : Mihai Eminescu : Viaţa şi opera : Studiu în domeniul literaturii române mai noi. Ediţie îngrijită, prefaţă şi postfaţă de Ilie Şandru. [Miercurea-Ciuc, Tipographic, 2000 ]. 146 p. II 807488 BUZAŞI, ION : Semnificaţia unei reeditări. Adevărul literar şi artistic, nr.536, 19 sept. 2000, p. 4. Cronica subliniează semnificaţia reeditării lucrării, importantă pentru istoricul literar care se ocupă de receptarea poeziei lui Eminescu în Transilvania.

196

DAMIAN. 2001. iul. 4. p. TEODOR :Comentarii eminesciene. ANIŞOARA : Eminescu şi Teleormanul. Comentarii aplicate. II 793832 CÂMPAN. 242-243 (Miscellanea). eminesciană. exegeza eminesciană s-a menţinut la dimensiuni majore. Recenzie care subliniează calităţile de eminescolog ale autorului. II. 30. 225 p. 2002. 2000. 1 foto. p. p. Adevărul literar şi artistic. Analize didactice. p. . „Tipoalex”.. 30. 9-15 aug. Viaţa Românească. Ateneu ( Bacău). nr.Eminescu în Teleorman. 10. (Colecţia Deschideri. CONSTANTIN : Eminescu în orizontul criticii. 2000. context cultural. 2000. IOAN : Eminescu şi Teleormanul. Axa. 7. Exegeza operei. 6 (Lectura la zi). Luceafărul. 18 p. BUZAŞI. sept. volumul lui C. Cronică laudativă. . 2000. Seria Universitas).Stilul şi limba. Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani 197 . când făcea parte din trupa de teatru Pascaly. STAN V.III.-oct. nr. II 797219 NANIANU. Antologie de Th. 29 aug. Piteşti.Cubleşan fiind unul din ele.. : Eminescu şi Teleormanul. DIANA : Criticând critica. DOBRE. 190 p.IV. nr.31. ION : Trasee eminesciene. nr. . Alexandria. 4. Poetica. 7 aug. p. Damian. 5.CRISTEA. 2000. 8 f. DANIEL ŞTEFAN : O şansă. Cronică care subliniează valoarea volumului pentru felul în care este abordată viaţa şi opera poetului de către eminescologia actuală. ilustr. Luceafărul. contribuţii documentare. 2000. În pofida multor pagini denigratoare scrise în ultima perioadă despre Eminescu. 2000.Unghiuri caleidoscopice. Consideră lucrarea o contribuţie a biografiei eminesciene dar şi un ecou al preţuirii de care s-a bucurat M. 22. Aniversări newyorgheze. Botoşani. oct. Ipoteşti. Ateneu.533. nr. BCU-Bucureşti CUBLEŞAN. POCOVNICU. nr. STELIAN : Eminescu şi Teleormanu. 2000. Paralela 45. xxx : Cronologie Mihai Eminescu : viaţa. 2 aug. 2000. HOLBAN. p. România literară. nr. V... VÂRGOLICI. opera.. Cuprinde :I Biografia.. Studiu şi bibliografie. p.9-10. Cronică care subliniează valoarea documentară a lucrării şi care aduce noi date despre trecerea sporadică a poetului prin Teleorman în anii 1867-1868. 4. un documentat instrument de lucru. THEODOR : Eminescu 2000. Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” – Memorialul Ipoteşti.

CRIŞU : Insurecţia respectuoasă. 200 p. Cluj Napoca. Mirton. prima exegeză a „Luceafărului”. Familia. 2000. Cronică care subliniează logica succesiunii capitolelor şi locul important ocupat de poezia lui M. cu il. p. 38. interpretări critice ale „Luceafărului”. 2004. iun. Eseu care are ca notă dominantă decelarea paradigmelor poetice în cazul fiecărui autor comentat.* *Lucrare premiată cu Premiul „Mihai Eminescu” la Festivalul literar Mihai Eminescu de la Suceava-Călineşti-Putna. I 804598 DERŞIDAN.Eminescu este punctul de plecare al eseului şi în cadrul poeziei sale autorul evidenţiază 10 paradigme. Luceafărul. 73-79 (Eminescu departe/aproape). DERŞIDAN. Augusta. Tomis.DANCIU PETNICEANU. Cronică laudativă care subliniează limba cărţii cu parfum de cronică şi grai moldovenesc. 2000. DELEANU. NICOLAE: Domnul Eminescu soseşte iarna : (Contribuţii documentare şi puncte de vedere originale). Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic.6. DASCĂLU. p. nr. Analiză de text. capitolul „Năzdrăvanul şi profetul din Ipoteşti” – poreclă dată poetului de Costache Gireadă. 2001. nr. M. 154 p. O prezentare de ansamblu a epocii în care şi-a scris Eminescu articolele politice cu exemplificări din opera jurnalistică a poetului . IOAN : Monologul dramatic eminescian. 151 p. (Colecţia Bibliografie Şcolară. Eminescu (Luceafărul românilor de pretutindeni). despre Eminescu şi câţiva cărturari bănăţeni. Cuprinde amănunte despre unele date biografice ale poetului. sept. p.15-16. Dacia . I 803932 DERŞIDAN. Semnificaţii). Ediţia 2002. Metafora. Seria Bibliografia unei capodopere).Eminescu în această demonstraţie. 7 (Cronica). IOAN : Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu. 2000. 2000.. CORINA : Eminescu – scrieri de filosofie socială şi filosofia culturii. (Cărţi. GETA : Probleme de filosofie socială şi de filosofie a culturii în scrierile sociale şi politice ale lui Eminescu. IOAN : Monologul dramatic eminescian. [Basarabi]. II 787898 DORA. 55 p. II 800630 APOSTOLEANU. MIJA : Domnul Eminescu soşeşte iarna. Dacia. BCU-Timişoara TIMOFTE. nr. DORU : Decelarea paradigmelor. 9. 1 nov. Timişoara. 2001. 6. 96 p.. p. 2001. Timişoara. 11. 2000. nr. Cronică laudativă a lucrării Getei Deleanu. (Alternative). Fragment din lucrare 198 . Cluj-Napoca.

iun. Cernăuţi. I 794384 MUNTEAN. 24-30 iul. Bucureşti. 2000. Prefaţă de José Augusto Seabra. România literară... II 797269 ELIADE.41. Timpul. Cronică laudativă atât în privinţa selecţiei textelor cât şi a traducerilor. nr.1.Locurile unde a poposit Mihai Eminescu. Viaţa. DUMITRAŞCU. MIRCEA : Camões şi Eminescu* (Eseu însoţit de texte ale celor doi poeţi) . II 797239 CUBLEŞAN. p.* Dacia literară. II îmbunătăţită şi adăugită. Bucureşti. II 797430 PINTESCU. Poesis. 2000. 2000. ediţie cuprinsă în vol. EMIL IORDACHE : Paşii poetului . 2000. 2000. un plic adresat „Domnişoarei Henrietta Eminescu. 224 p. 372 p. Paşii poetului. Iaşi. GEORGE : Eminescu-102 documente inedite.anul Eminescu. cu il. JEAN : Eminescu şi Argeşul. CATRINEL : O ediţie bilingvă. 231 p. Argeş. 4 (Lecturi la zi). Cronică laudativă pentru demersul de reconstituire a traiectului biografic dar şi existenţial al poetului. 2. a achiziţionat de la un anticar în 1953. Bucureşti. Piteşti. Eminescu. Autorul adună imagini locale legate de poet în vederea rescrierii sau măcar a completării biografiei sale. Editura Eminescu. 258 p. 2002. Eminescu –Antiteza. Herrengasse” al cărui expeditor era Mihai Eminescu. cu il. Elion.. : Eminescu în două ipostaze critice : 1. 40. 29. M. 1989) . GELLU. Steaua. I 804220 POPA. O sută de documente noi. ZOE : Mihai Eminescu. 2000. p. *** : Eminescu. la Institutul Doamnei de Catargi. Bucureşti. Lucrarea este considerată o privire de ansamblu asupra personalităţii celui mai de seamă poet român. CONSTANTIN : Un triptic monumental. 199 . 128 p. DUMITRESCU BUŞULENGA. 2000. Partea a II-a Bibliografie. Creaţie şi cultură. 317 p. 2000. Cronica laudativă care se referă la ediţia anterioară a lucrării (Bucureşti. *Volum apărut cu prilejul anului 2000 . 1990. II 800908 DUMITRESCU BUŞULENGA. 12noiembrie 1999. Doina. p. Autorul fiind student la Iaşi. AL. Libra. ZOE : Eminescu.10-12. 27-28. Ediţie îngrijită de George Muntean. nr. p. *Ediţie bilingvă româno-portugheză.DORIAN.Ed. nr. *Prelecţiune susţinută la Clubul Junimea '90 (Casa Pogor). 9-11 (Cronica literară). Ediţie revăzută şi adăugită. Eminescu Opere XVII .

DAN : Eminesciene. CUBLEŞAN. p. 48-49. GEORGE : Noutăţi eminesciene. despre cărţile de eminescologie.. 16 ian. aug. Volumul reuşeşte să întregească şi să nuanţeze unele aspecte legate de viaţa poetului şi a familiei sale şi reprezintă o valoroasă sursă de documentare. Viaţa Românească.Luceafărul românismului.Eminescu căci orice document nou care atinge biografia eminesciană este extrem de important. 200 . MUNTEAN.VII. p. p. Vatra. 14. psihologice.4 (Lecturi la zi). Tomis. existente majoritatea la Arhivele Statului. 2001. 7.Documentele pun în evidenţă zidul material şi moral alcătuit de junimişti în jurul lui Eminescu . 4. 10. p. p. ION : Noi documente despre Eminescu. 1. ALEXA. IULIA : Eminescu-100 de documente noi. politice. TEODOR : Noi documente Eminescu. Lucrarea este considerată o contribuţie meritorie la cunoaşterea vieţii lui M. nov. Cronică laudativă. MĂNUCĂ. nr. p. Cronică laudativă în care lucrarea îngrijită de George Muntean care conţine peste 120 de documente inedite. *Textul face parte din vol. nr. texte care vor lămuri unele aspecte încă necunoscute sau controversate referitoare la viaţa poetului şi care pun în evidenţă mai ferm „zidul” material şi moral al junimiştilor din jurul lui Eminescu. Fundaţia „România Mare”. nr. MIHAELA : Monumentul unui poet lăsat să moară. România literară. aug.* Carte îngrijită de Nicolae Lupan. ROŞIORU. ian. în perioada bolii. Cronică laudativă care consideră lucrarea bine venită şi merită întreaga atenţie a tuturor celor interesaţi de soarta lui Eminescu.Eminescu. ION : Noi documente despre Eminescu. etc. 1-2. (Distinguo).. nr. 2000. 18-24. nr. Tomis. nr. URSA. ZIGU : Documente inedite Eminescu.* Argeş. nr. 2. 12-13.. în pregătire. ideologice. Documentele adunate se referă la domenii disparate din viaţa lui M. mai ales referitoare la perioada bolii lui M.Eminescu şi reunirea lor în acest volum : etnice. p. 36. 9 (Cronica ediţiilor). Bucureşti. nr.. 15.8. Cronică laudativă care subliniează consistenţa studiului introductiv de peste 40 de pagini semnat de Gerge Muntean cât şi a notelor explicative care întregesc prin explicaţii valoarea documentelor prezentate. este meritorie. 12-18 sept. ORNEA. România literară.11. oct. 2001. *** : Eminescu Mihai . estetice. „Pro Basarabia şi Bucovina”. 2001. 14. 8. 17 (Eminesciana). 2001. nr. p. morale. CONSTANTIN : 100 de noi documente publicate de George Muntean. VÂRGOLICI. 25. cu ilustr. 2001. 2001. 162 p. Despre importanţa textelor eminesciene descoperite de George Muntean.-febr. Cronică laudativă cu o remarcă specială pentru importanţa documentelor facsimilate din cuprinsul volumului. p. mai ales în perioada bolii. 2001. 2000. Adevărul literar şi artistic. 2004. BUZAŞI. Convorbiri literare. Paris.551.

(Acterian Arsavir.Album publicată cu prilejul manifestărilor programate în cadrul „Anului Eminescu 2000” organizate de Consiliul local al Municipiului Blaj. şi facs. Şcoala Albei... Oradea. 2003. cu il. cu ilustr. Eminescu – memoria bronzului. Dacia literară. Ararat.Eminescu -Desen de Ştefan Luchian. p. 223 p. Coordonator Silvia Pop. Inspectoratul pentru cultură al Judeţului Alba. cuprine amintiri.. 1 mart. eseuri scrise de-a lungul anilor de personalităţi ale vieţii spirituale armeneşti din ţara noastră. 63 p.. CONSTANTIN : Armenii despre Eminescu. II 805005 *** : Eminescu văzut de armeni. Ediţie îngrijită şi texte selectate de Fabian Anton. 25-26. I 806480 CUBLEŞAN.1. Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor. Mircea Cenuşă. 12 p.Siruni. 64 p. Bucureşti. Alba Iulia. (Primăria Municipiului Oradea). unul din traducătorii poeziei lui M. . [Târgu Mureş]. Blaj.Eminescu în armeană.. Astra –Despărţământul „Timotei Cipariu”. Cuprinde : Mesaj cultural către orădeni de Petru Filip (primarul Municipiului Oradea).. Astra „Despărţământul Timotei Cipariu”. nr. Eminescu în viziunea lui Maitec). cu ilustr. il. Ardealul. Grigore M. Zareh Baronian. articole. I 831872 *** : Eminescu. Ion Buzaşi. II 794660 *** : Eminescu la Blaj 1866-2000. Ediţie şi studii bibliografice de Constantin Mălinaş. azi în şcoală : În programele şcolare ale învăţământului preuniversitar. 2000. Studii. Primăria Municipiului Blaj.). Studii bibliografice ( Eminescu şi Oradea.Dj. 2000.*Omagiu al Asociaţiei mondiale „Pro Basarabia şi Bucovina” marelui poet al neamului . poezii dedicate. Broşură. 201 . 2000. 140 p. Cronică laudativă cu comentarii mai ample legate de personalitatea lui H. 2000. II 798410 *** : Eminescu – 2000 : Studii şi cercetări. Avakian. 2000. grafică. Şapte poeme trimise la Oradea în 1883 de Mihai Eminescu. (Societatea de Ştiinţe Filologice Filiala Alba). M. Eminescu şi Bihorul. [Redactor Iulian Boldea]. Coordonator Ironim Muntean. III 792767 *** : Eminescu şi Oradea. documente.

446 p.Voiculescu.7-8. 336 p. CURTICĂPEANU. 10-12. 1-2. : Eminescu şi editorii săi.2. FUNARIU. p.561. 31 uian. Textul a fost publicat anterior de Victor Crăciun (Steaua. Despre introducerea în volum „Amintiri despre Eminescu”a textului „Omagiul lui Eminescu” fals atribuit lui V.. 2000. Autorul articolului cere chiar chemarea în justiţie a doamnei Ileana Ene pentru prejudicii morale şi intelectuale aduse lui V. Poesis. ION : Eminescu şi Ţara Făgăraşului. 11 (Un fals literar). 2001. nr.. II 798446 VOICULESCU. ROXANA SORESCU : Voiculescu despre Eminescu.. 202 . dar şi în dramaturgie şi proză. MORARU. 2000.. II 793831 Interim [Stănescu. p. GEORGE : Melancolia lui Eminescu. Cronică care consideră cartea lui G.4. nr. I-II..ENE. nr. nr. CORNEL : Despre melancolia lui Eminescu.] : Eminescu este „nuiaua noastră”.-dec. 5-6. 22-24 (Cronica literară). O remarcabilă forţă panoramică a cuprinderii fenomenului melancoliei eminesciene. 188-192 (Comentarii critice).-6 febr.Georgescu ziarului „Caligraf”(supliment cultural al ziarului Teleormanul) cu prilejul lansării volumelor la Alexandria. România literară.(Revista revistelor culturale). Făgăraş. Bucureşti. (II).* Fundaţia Culturală „Negru Vodă”. Viaţa Românească. căci melancolia nu este doar o vocaţie temperamentală ci şi „rezultatul amar al unei dezamăgiri universale”. FLORIN : Primordialitatea analizei. 2000. C.febr. N. Floare albastră. DOINA : Melancolia lui Eminescu. p.Voiculescu. Comentarii la interviul dat de N. nr. Vatra. GEORGESCU. 2003. Cronică amplă a cărţii „Melancolia lui Eminescu” care încearcă să acopere prezenţa acestui sentiment fundamental în opera poetică. Bucureşti.* Vol.Gană un eseu de analiză tematică de profunzime dar şi contactul direct cu textul eminescian. Bucureşti. 2001. (Critică şi istorie literară). 2003. 319 p. Pe parcursul a celor nouă capitole ale cărţii autorul face o analiză amplă şi minuţioasă a melancoliei existenţiale a poetului.. [Selecţia. iul. ILEANA : Amintiri despre Eminescu. ian.1972) moment la care s-a specificat eroarea paternităţii.-aug. Fundaţia Culturală Română. p. *Informaţie din presă Lipsă BAR BUZAŞI. 2003. ANDREI. Cronică laudativă. 2000. 344 p.4-5. (I). nr.Adevărul literar şi artistic. ION : Eminescu şi Ţara Făgăraşului.]. GANĂ. oct. p.. p. Dedicaţii lui Eminescu. 2000. BCU-Bucureşti MIHĂILESCU.. 27 mart. 1964 şi în vol. nr. 55 (Eminesciana). Familia.. Viitorul Românesc. *Lucrarea face parte din ciclul „A doua viaţă a lui Eminescu”. 145147. prefaţa şi îngrijirea ediţiei de .

28 mart. 6(Cronici). NICOLAE : Ediţiile critice – Marginalii.562. p. MUNTEANU.. (Societatea de Ştiinţe Filologice. Lucrarea deschide un drum nou în editarea poeziei lui Eminescu.Eminescu. cu cea alui N. Tomis. 128 p. 121-122. nr. Eminescu. GHEORGHE : Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu. p. 14. Meritul lucrării constă în prezentarea unei imagini integrale a faţetelot prozatorului M. 2000.Georgescu. 9(Cronica ediţiilor). nr. p. mai-iun. Adevărul literar şi artistic. SANDA : Recitindu-l pe Eminescu. 168 p. 24. CORNEL : Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu. pe care o consideră o exegeză plină de esenţă. Cronică laudativă care relevă importanţa acestei lucrări pentru eminescologie. 1 nov. Junimea. demonstrând că de fapt vremurile nu s-au schimbat şi că societatea românească a rămas aceeaşi. O bună analiză a preocupărilor epice ale lui M. CUBLEŞAN.11. Familia. Iaşi. Fragment din lucrarea „Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu”. nr. Editura Libra. România literară. Odiseea editării Poeziilor lui Eminescu. Compară cartea lui Pericle Martinescu . bine sistematizate şi de un real interes. Filiala Covasna). GUILLERMOU. 2000. 2001. 63-66. 216 p.9. Bistriţa. 2000. sept. nr. GAVRIL : Ediţii şi editori. Luceafărul. Luceafărul. GHEORGHE : Eminescu şi tentaţia romanului. nr. dând astfel măsura inovaţiilor pe care le produce în dinamica prozei româneşti proza eminesciană. 2001. Traducere de Gh. autorul comentează prezentul social-politic. 5-6. EMIL : Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu. Bulgăr şi Gabriel Pârvan. p. Convorbiri literare. II 804622 TIVADAR. Arcuş. VASILE :(Re)citindu-l pe Eminescu: În umbra Timpului. dec. II 793837 GLODEANU. Citând fragmente din articolele din ziarul Timpul ale lui Mihai Eminescu. 21 mart. 2001. 2001. p. GOGEA. 3 apr. BCU-Iaşi MANU. . 2003. Charmides. Sfântu Gheorghe. GLODEANU. Volum îngrijit de Luminiţa Cornea şi Cristina Vişan. 4..-3 apr. ZIGU : Ediţiile Eminescu.38. ISTRATE.. CONSTANTIN : Avatarurile prozei. p. *** : Ideea de Eminescu.12.. 2000. 2001. nr. ALLAIN : Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu. p. Poesis. nr.. 2000. Bucureşti. 17. 1. nr. 203 . 19. GEORGESCU.ORNEA. Fragment din lucrare referitor la Ediţia Perpessicius. 12. Culegere de articole apărute pe toată durata anului 2000 în ziarul „Informaţia Cluj”. 1999. pe care se impune să-l urmeze toţi viitorii cercetători. 11 (Stop cadru). (Eminesciana). p.

6 iun. Saeculum I. MITE : Amintiri fugare despre Eminescu. Mirton. 31 ian. note de Viorica Nişcov. I 794441 VÂRGOLICI. 164 p. România literară.. Eminescu.Eminescu. RICHARD : Bucureşti şi Stambul : Schiţe din Ungaria. „I. 335 p.Critică literară şi Antologie de texte. 2000. PAN : Epifaniile poetului şi ale poeziei. 2000. p. 185 cu ilustr. 154 p.521. 2000. Leipziger Universitätsverlag. Eseu în care dedică şi pagini omagiale lui M. Bucureşti. BCU-Iaşi KUNISCH. 2000. Bucureşti. GRAŢIAN :M. Vitruviu. I. Cuprinde şi studiul lui Műller. Adevărul literar şi artistic. 113. Timişoara. prefaţă. Cartea Românească. 255 p.6 febr. ION : M. 2001. ION : Făt-Frumos al românilor la Viena. Despre biografia. 273 p.G. Herausgegeben von Mircea Angelescu und Larisa Schippel. 134 p. Eminescu – crochiuri de biografie. 2000..4. Dietmar : Mihai Eminescu zu Identität und Altertät Ein Beitrag zur diskursiven Konstruktion nationaler Identität in Romania. I 801583 JUCAN.. opera şi personalitatea poetului. 2000.Sbiera”. Articole şi eseuri. II 805548 IZVERNA. p. Timişoara. ZIGU : Călătoria lui Kunisch. Mirton. II 801685 ILIESCU. Timişoara. 95 p.(p. Biblioteca Bucovinei II 849574 KREMNITZ. România şi Turcia. 186). 9 (Cronica ediţiilor). 204 .4 (Cronici). Bucureşti. p. ( Anul internaţional M. 2000. Traducere din limba germană. Leipzig. II 798487 *** : Im Dialog : Rumänische Kultur und Literatur. nr.O. 2000. TEODOR : Basmele valahe ale lui Kunisch şi poemele eminesciene. ION : Eminescu din inimile noastre. Vol.Eminescu).Eminescu la Viena şi impactul acestei şederi asupra contemporanilor şi urmaşilor. 2000. Prezenţa lui M. facs. nr. I 807129 ILIESCU. BCU -Timişoara ILIESCU. Suceava. ORNEA.

JIRI NAŠINEC: Mihai Eminescu v české kulture [ Mihai Eminescu în cultura cehă]*. Vinea. 23 (Meridiane). Cronică laudativă . p. 1964). Cronică laudativă a cărţii lui R. IOAN : Demers comparatist. aşa cum reiese din corespondenţa lor. 25-31 iu.29.(1939. GIM : Eminescu şi Descartes : Introducere în filosofia comunicării. 2001. nr. Cronică laudativă. p. 2001. 68 p. Eminescu. 11 (Semnal).mart. 2001. Luceafărul. Bucureşti. 40 p..32. 205 . Dej. LOGHINOVSKI. 2000. Despre trecerea poetului prin Praga şi despre volumele cu traduceri din opera lui Eminescu în limba cehă.-mart.Kunisch inclusiv pentru referirile la M.29.. Biblioteca Judeţeană „Astra” Sibiu GRUIA. 19 sept. revăzută. România literară. Eseuri. nr. p. . 15-21 aug. nr. p. Česko – Rumunská Společnost. 20-21. 2000.. 20-21. Se anunţă un viitor volum de proză eminesciană în traducerea lui Jiri Nasinek. *Informaţie din Poesis. EMIL : Emin şi Verena – apelative ale iubirii. 2000. Astra. 4 (Lecturi la zi). România literară. Ed.Eminescu. nr. o cercetare serioasă cu un loc distinct în bibliografia operei eminesciene. CUBLEŞAN. apr. a 2-a. CĂTĂLIN : Zece luni în Ţările Române. Conţine bibliografie şi note. CONSTANTIN. CONSTANTIN : Eminescu în cultura cehă. nr.* p.Eminescu . . 2000. Poesis. 23. nr. basm care va sta la baza Luceafărului.[Gabriel Dimisiuanu] : Eminescu şi Cehia. Bucureşti. 2001. VALENTOVǺ. I 801537 HOLBAN. Despre poezia jocului apelativelor iubirii dintre cei doi. II 814997 G:D. ELENA : Eminescu universal: spaţiul culturii ruse. 2002. I 794424 LAZĂR. 3-4. Amurg Sentimental. 272 p.. 32.Cronică laudativă care subliniează şi apariţia pentru prima oară în româneşte a basmului publicat de Kunisch şi recomandat de Moses Gaster lui M.Prefaţă de Albert Kovács. p. România literară. Cronică LIBUŠE. Praha. apr. Cronică.3-4. studiul fiind considerat sobru şi la obiect mai ales în privinţa analizei făcute traducerilor din opera lui M. 25-31 iu. 2002. p. LUCIAN : „Eternele iubiri” ale profesorului Emil Lazăr. LAURIAN. *Text în limbile cehă şi română. O carte utilă şi bine scrisă.

EMIL : Eminescu în timp şi spaţiu: Eseuri şi comentarii. Roman. GHEORGHE : Bocet pentru Eminescu. I 803772 MANU.. p. ORNEA. TEODOR : Eminescu şi Mite Kremnitz în viziunea lui E. (Colecţia Primăverile Cuvântului). p. Adevărul literar şi artistic. Luceafărul. p.546. Două puncte cardinale ale biografiei poetului: Trecerea prin Viena şi Veneţia. Bolta Rece. VICTOR : „Eminescu în timp şi spaţiu”. 59). articole omagiale. 2000. 172 p. 2000. Minerva. 2000. proză..Eminescu. note şi tabel cronologic de Ion Nuţă. 240 p. TEODOR : Fragmentarium eminescian. Doina. E. (Colecţia Biblioteca pentru toţi. Iaşi. Ioana Nuţu Piersică. nr.Lovinescu. Cartea după părerea cronicarului . Critică literară. Volumul de versuri poate fi considerat şi o reacţie la atacurile anti-Eminescu şi unul din momentele memorabile ale lucrărilor apărute în cadrul Anului Eminescu.27. p.Serie nouă). Adevărul literar şi artistic.Eminescu. – poezie. Bucureşti. Institutul European. 28 nov. 25. : Mite. I 794389 STOLERU. 2000. 4. Cronică laudativă referitoare la reeditarea lucrării lui E. Exerciţii de admiraţie. 19 sept. 9 (Cronica ediţiilor). Poezii.Eminescu lucrarea lui Emil Manu reprezintă o contribuţie importantă la eminescologia contemporană. 13 (Eminesciana). 206 . ZIGU : Eminescu şi Mite. Eseuri. nr. cu ilustr. Capitolele : Argument. Ediţie îngrijită. 96 p. Eseu. nr. Bucureşti.Lovinescu. THEODOR : De veghe la steaua Eminescu. 94 p.-mart. nr.536. 16-22 mai. Comentarii istorico literare. Amurg Sentimental.(Eseuri de ieri şi de azi.Călinescu. BCU-Timişoara CODREANU. Fragmentarium. 12 iul. recreat romanesc. febr. MANIU. I 796689 VÂRGOLICI. 2001. Poezii dedicate poetului. Bucureşti. 2000. *** : Lumini către Eminescu. manifestări prilejuite de aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui M. p.XXIV. cum o considera G. care este cu mult mai mult decât o popularizare a unor documente rare. România literară. Antologia orizontului literar „Amurg sentimental” realizat de Elena Călugăru Baciu. 19. 240 p. Anexa cuprinde „Amintiri fugare despre Eminescu” de Mite Kremnitz. Iaşi. 2000. 2-3. Bucovina literară. critică şi istorie literară. VÂRGOLICI. La împlinirea a 150 de ani de la naşterea lui M. LEONIDA : Dor şi armonie eminesciană. 2000. nr. 2001.LOVINESCU. 2000. I 801121 LUPU. 4. pune în lumină un episod amoros din viaţa lui M.

ea rămânând deschisă pentru generaţiile viitoare. Constanţa. Luceafărul. 17 (Istorie literară).D..Eminescu este considerat un mare înnoitor spre modernitate. MARTINESCU. p. Cronică laudativă care consideră lucrarea lui Emil Manu ca una care punctează teme şi motive generale în preocupările eminescologiei. care permite inventarierea şi prezentarea tuturor cuvintelor poemului. 2325. TEODOR : Contribuţia eminescologică a lui Pericle Martinescu. 17 oct. CUBLEŞAN. VLAD. 109-110. dec.* *Lucrarea este însoţită de C. ZIGU : Cum a fost editat Eminescu. Clusium. PERICLE : Odisea editării „poeziilor” lui Eminescu în prima sută de ani : 1884-1984. 17 (Istorie literară).. Steaua. România literară. p. Dicţionare Clusium). Steaua.2. p. 2001.. CARMEN : Textul poetic şi „monadele magice”. nr.6. MARIAN. Ex Ponto. . Adevărul literar şi artistic. de unitate în diversitate. 2000. Cronică laudativă considerând lăudabilă trecerea în revistă a ediţiilor Eminescu pe o perioadă de 100 de ani. II 799489 VÂRGOLICI. . cu succinte comentarii şi prezentări grafice de conţinut a tuturor ediţiilor”. în urma căruia M. Steaua. 2000. p. 259 p.5-6. II 794822 MARIAN. „Un catalog complet al ediţiilor. p. 1998. Fragment din lucrare. nr. Viaţa Românească. iun. 207 . 2000. 327 p. 2 mai. CUBLEŞAN. ORNEA. 21 mart. nr. GRĂSOIU. FELICIA ŞERBAN : Dicţionarul Luceafărului eminescian : Şi textul integral al poemului. cu un unghi de vedere personal. RODICA. CONSTANTIN : Dicţionarul „Luceafărului”.12. nr. pl. 9 (Cronica ediţiilor). nr. 2001. 7-10. 12. 18. CUBLEŞAN. 15-16. p. Cronică laudativă a „Dicţionarului Luceafărului” considerat cel dintâi dicţionar al unui text poetic. CONSTANTIN : Odiseea editării „Poeziilor lui Eminescu”I-II. p. LIVIU : Un altfel de epopee. nr. 2001. nr. 2000. 5.(Addenda la anul Eminescu). nr. 4. Cercetarea întreprinsă de Pericle Martinescu asupra modului în care au fost editate poeziile lui Eminescu. reprezintă o reală contribuţie care merită să fie elogios apreciată. Cluj-Napoca. nr. Cronică laudativă a lucrării lui Pericle Martinescu şi convingerea că „oduiseea publicării poeziilor lui Eminescu” nu s-a încheiat încă. CONSTANTIN : În timp şi spaţiu. 540. Luceafărul. 2001. 17. 2001. Cronică laudativă care subliniează amploarea unui asemenea demers lexicografic care deschide calea dincolo de geneza textului spre analiza poetico-textuală a poemului.11. (Cronica literară). p. 17-23 ian.Volumul cu o structură de fragmentarium. 24 f. 9 mai. explorează cu competenţă multiplele coordonate eminesciene. p. timp de un secol. RODICA : Un dicţionar al poemului eminescian Luceafărul şi al variantelor sale. 2001.

2001. MARIN : Paradigma eminesciană. I 794390 SOVIANY. Bacău. MARINA : O carte autoportret. CAP-BUN. 188 p. II 791663 208 . NEDELCEA. 2000.. ION : Ediţiile Eminescu. DUMITRU : Naţionalismul lui Eminescu. p. I 794396 MIHALACHE. Ediţie anastatică iniţiată şi îngrijită de Mircea Brenciu . p. cu portr. O culegere de exegeze mai vechi şi mai noi referitoare la M. il. iun. 324 p. 2001. Etios. 370 p. Eseuri. ŞTEFAN : Fulguraţii eminesciene. O aplicare la textul eminescian a teoriei „modelelor formatoare” şi a raportării la surse. 60-61. 6-7. p. Texte introductive Nicolae Stoie. SIMION : Optimismul lui Eminescu : Goethe şi Eminescu (text inedit). 2000.Ed. 3-4. Craiova. 14. Pontica.Eminescu.Un demers pasionant care nu este o simplă inventariere. XLIV. Cronică laudativă . (Hermeneus). Constanţa.Freund. MUNTEANU. 2001. nr. Elida. 1. Cu o postfaţă de Gheorghiţă Geană. Focşani. Postfaţă de Victor Crăciun. 237-238 (Miscellanea). 11 apr. ŞTEFANIA : Curs resuscitat de economie eminesciană. Luceafărul.Eminescu . (150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu) II 794812 NEDELCEA. 218 p. Viaţa Românească. nr. Lucrarea adună lecturi mai vechi şi mai noi din opera eminesciană care dovedesc o păreocupare constantă a autorului pentru M. Vatra. ALEXANDRA OLIVIA : Eminescu economistul. 176 p.6. Tomis. p. 2000.. BUZAŞI. 2000.. Scrisul Românesc. MEHEDINŢI. 206 p. Cartea este construită pe două planuri : o evidenţiere a formaţiunii economice a poetului şi o ripostă dată detractorilor lui M. Braşov. Terra. Consideră lucrarea o oglindă necesară a editării operei eminesciene şi un studiu comparativ în acelaşi timp. Craiova. I 798942 MURĂRAŞU. II 803490 MINCU. Mircea Doreanu. a doua augmentată. 5 (Cronica literară). TUDOR: Eminescu şi cugetarea sacră. ci o exegeză asupra concepţiei de alcătuire a ediţiilor eminesciene. Titu Maiorescu (notiţe biografice). OCTAVIAN : O fenomenologie a paradigmaticului. 2001. 2000. 2000.Eminescu. Scrisul Românesc.nr. Moldavia. nr.

184 p. 2001. NEGOIŢESCU. Coordonator Ovidiu Petca. LUCIA: Eminescu : De la muzica poeziei la poezia muzicii.Prefaţă de Petru Poantă. DUNĂ. 123-124 (Miscellanea). nr. Luceafărul. 2000. 2000. p. Cronică laudativă în care se subliniează meritul lucrării care a identificat în Eminescu nu doar un degustător avizat al muzicii ci şi un sensibil interpret al acestora. folosind culegerea de folclor alcătuită de Eminescu. 2002. 23 oct. 2002. Cronică laudativă pentru lucrarea Luciei Olaru Nenati care contribuie la o mai bună cunoaştere a motivelor pentru care M. Traducere în limba engleză Elena Iuga. I 794417 NEŢ.-mart. 2004. CD.* [Botoşani]. p. altfel : Limbajul poetic eminescian : O perspectivă semiotică. Bucureşti. Dacia literară. Muzeul Etnografic al Transilvaniei. culese de Alexandru Vooevidca (1940-Cernăuţi). : Poezia lui Eminescu.Eminescu cu muzica prin simbioza dintre muzică şi poezie. nr.2-3. Minerva. nr. Legăturile lui M. Cluj-Napoca. 188 p.De la muzica poeziei la poezia muzicii. Catalogul fondului documentar Eminescu Donaţia Ion C.7. RALUCA : Eminescu . Album CD care cuprinde un booklet cu sinteza cărţii „De la muzica poeziei la poezia muzicii”. NIADI : Eminescu şi muzica. Gea.53. p.[Homage to the Poet Mihai Eminescu]. Piteşti. 21. Autorul nu reuşeşte să demonstreze prin intermediul textelor eminesciene legătura poetului cu Biserica ortodoxă. p. Bucovina literară. febr. Ed.Eminescu pentru muzică fiind „prieten. Geea. Charmides. * Vezi şi : Cântecele lui Eminescu. iul. I 794287 BELDEANU. II 798432 OLARU NENATI. Rogojanu 209 . 6 (Galaxia cărţilor). 37. Cronică laudativă care subliniează gustul lui M. p. Koshei (Japonia). MĂNUCĂ.Eminescu a preţuit muzica şi în mod special muzica populară. 2000. nr. 93 p. 2001..OROS. Cronică laudativă. mărturiile contemporanilor şi o masivă culegere de cântece populare bucovinene. 27 iunie – 17 iulie 2000. DAN : Eminescu şi muzica. nr. 63-64. Vatra. Botoşani. 1. CERNICA.3. * *Volumul mai cuprinde şi Expoziţia de grafică mică „In memoriam Mihai Eminescu” de Tashyo Yoshizumi..V îngrijită de Dan Damaschin. 2000. 124 p. Paralele 45. I. ION : Eminescu şi muzica. Cronică critică. cronicar şi sprijinitor al muzicienilor” şi dovedind încă odată că poetul a fost o existenţă culturală complexă şi exemplară. *** : Omagiu poetului : Concurs Internaţional de Ex Libris. CIPRIAN : Eminescu şi cugetarea sacră (Tentativă de găsire a unei posibile apropieri a poetului de Biserica „Naţională” Ortodoxă).(Cercul literar Sibiu). Viaţa Românească. 2001. MARIANA : Eminescu.

Familia. : La o nouă lectură. MIRCEA : Eminescu – omul de teatru. nr. MORARIU. ION : Despre stilul publicisticii eminesciene. Pentru lucrarea de debut în eminescologie a lui Constantin Parfene. 27 febr. nr.. 1. CODREANU. 2001. Adevărul literar şi artistic. 2002.Argeş 210 .. 234-240 II 794859 PAIU. nr. Timpul. PAPU. nr. Biblioteca Judeţeană”Nicolae Milescu” Vaslui BUZAŞI.161. 19 iun. Cutia Pandorei. O amplă argumentare a însuşirilor de om de teatru complet pe care le-a avut Eminescu. Biblioteca „Astra”. Românească. GHEORGHE : Mapă omagială : Set de ilustraţii la opera lui Mihai Eminescu cu prilejul „Anului Eminescu” (2000). Partea întâi a lucrării este consacrată unor preliminarii teoretice. EDGAR : Muzicalitatea eminesciană. p. PÂRCĂLĂBOIU. (Critică şi eseu). CONSTANTIN : Mihai Eminescu-Note privind stilul publicisticii. omul de teatru. p.572. 123-125. Bucovina literară. 2000. nr. Vaslui. cu un aparat critic bogat. 1993. 2000. CONSTANTIN : Eminescu. [Bucureşti]. THEODOR : Două scrieri despre Eminescu.3. p.OPREA. 224 p. ŞTEFAN : Eminescu.5 mart. PARFENE. 5. 2000. 2001. 6-7. EDGAR : Poezia lui Eminescu : Elemente structurale. Volumul cuprinde bibliografie p. 21 fr. 27-28. Cronică care analizează oralitatea publicisticii eminesciene ca particularitate stilistică dominantă. 10-11. 20-21. 15 sept. Adevărul literar şi artistic. p.1. Cronică care consideră lucrarea bine documentată. 5. ŞTEFĂNESCU. Cartea I 796427 PAPU. 242 p. p. Iaşi. Dacia literară. Sibiu.(Ultima carte a lui Edgar Papu „Eminescu”) Fragmente inedite din lucrare. Cronică laudativă.. p.163. partea a doua intitulată „Ziaristica în viziunea lui Eminescu în care este analizată concepţia poetului despre rolul gazetarului şi a responsabilităţii civice de care trebuie să dea dovadă. Cronică laudativă. 1993. 11 apr. omul de teatru. ALEX. Edgar Papu : Poezia lui Eminescu. 2000... Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” . despre oralitatea publicisticii eminesciene şi despre gândirea ei analitică. 2000. România literară. În care subliniează punerea în legătură a operei eminesciene cu orientările estetice ale epocii. ian. 2002. nr. 8. ian. p. incluzând puncte de vedere inedite. 25 apr. nr. 206 p.

. BUZAŞI. Bucureşti. 22 mart.II. p. nr. MIRCEA. II 796013 POPA. 2000. 14-20 iun. Cronică laudativă. Replică la articolul lui Al. Poesis. 12 iul. ALEXANDRU : Viena românească. Cronică laudativă. Biblioteca Naţională BULGĂR. Opera lui Eminescu. p. PINTESCU. Prefaţă de Nicolae Balotă.* Cluj Napoca. : Eminescu. 2000. CRISTIAN TIBERIU : Eminescu : antiteza. nr. de unde nu lipsesc pagini ample dedicate lui Mihai Eminescu în a cărui formare spirituală capitala austriacă a avut un rol important. II 791731 CUBLEŞAN. (Cronica literară). 23. 2000. 2. 264 p. p. Presa Universitară Clujeană. POPESCU. Bucureşti. Cuprinde : Bibliografie adnotată. 211 . lucrarea este o importantă exegeză eminesciană care încearcă să edifice o poetică a antitezei care depăşeşte condiţia unui simplu „motiv literar”. GHEORGHE : Antiteza lui Eminescu. 2000. Ed.546.7 Cronică laudativă care subliniează travaliul de cercetare al autorului pentru a elabora contextul receptării. nr. 2001. : Eminescu în două ipostaze critice : 1. mart.. p. C]: Un nou Eminescu. reprezintă o contribuţie de seamă la înţelegerea operei lui M. p.. Cartea propune modele. IOANA M. Consideră lucrarea un preţios instrument de lucru. (Revista revistelor culturale). Fundaţia culturală română.(Eminesciana).PETRESCU.10-12. POPESCU. considerând laudele cronicarului ehagerate. ORLANDO : Viena românească. Libra. 2. Un ghid sentimental printr-o Vienă românească. CONSTANTIN : Contribuţii bibliografice. România literară.Eminescu. Luceafărul. sisteme de lectură şi de interpretare a operei eminesciene. (Colecţia „Philobiblon” a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”). *Cu un rezumat în limba franceză. Interim[Stănescu. Pintescu. 12 (Eminesciana). p. bazat pe o documentare întinsă şi adânc spirit analitic. 2000. 308 p.3.27. 28 nov. Cronică care consideră lucrarea un studiu critic aprofundat şi instructiv. p. nr. Biblioteca Naţională BALAŞ.(Critică literară). 11. 2000. 2000. 9-11 (Cronica literară). IOAN : Eminescu în Transilvania. 2000. AL. 163 p. Adevărul literar şi artistic. Luceafărul. Familia. VIORICA SÂNCRĂIAN : Eminescu în Transilvania 1866-1918. necesar. Eminescu –Antiteza. Deşi este carte de debut. Piteşti. Referinţe despre operă. nr. nr. 41-43. 2000. Paşii poetului. Paralela 45. 11. (Bibliografie adnotată).

2000. 25-26. 2001. Poetul/Homenagem-Brasilia. dec. THEODOR : Paradoxurile postmodernismului românesc. Bucovina literară. Bucureşti. nr. Eminescu –doctrina naţionalismului organic. 45. nr. 222-223 BAR St III 17568 *** : Primavera Romena/Primăvară Românească.11 (Cronica literară). Litera Internaţional. nr. 2000. a Mihai Eminescu. Lybra. Augusta. 255 p. modernitate. BCU-Iaşi MOCANU. cu il.POPESCU-GOGAN. TRAIAN : Mihai Eminescu. 2001. Dacia literară. Garuda art. mart. Bucureşti. Albumul documentar literar este o lucrare eveniment care va dăinui în bibliotecile noastre. p. Lipsă BAR RACHIERU. Iaşi. 2000. 212 . Capitala Braziliei. Chişinău. RUSU OLGA : Mihai Eminescu. * Informaţie preluată din Bibliografia volumului Eminescu –Poesias/Poezii. IANCU. 2000. CONSTANTIN LIVIU. Convorbiri literare. Timişoara.12. lui Mihai Eminescu. 131 p. VASILE : Din „cioburi imagistice” o monografie Eminescu. În unele fragmente în care vorbeşte despre mitul geniului care la postmodernişti a dispărut este amintit şi cazul lui M. PETRE : Rezonanţe eminesciene în arta plastică. II 795985 RACHIERU.3. Cronică laudativă cu referiri şi la M. Junimea. o Poeta de Atico Vilas-Boas da Mota şi tradus de Naud Jose Santiago. ADRIAN DINU : Elitism şi postmodernism. p. o monografie în imagini. Cronică laudativă care consideră lucrarea o operă culturală de cea mai înaltă calitate şi în acelaşi timp un omagiu la împlinirea a 150 de ani de la naştere.* *lista ilustraţiilor p.* Cuprinde eseul Omagiu – Brasilia. Grafica Vladimir Zmeev. alb-negru. 2000. Brasilia. p.2. 224 p. Thesaurus Editora. Album carte de o impecabilă condiţie grafică care propune un alt mod de receptare a vieţii şi operei eminesciene bazate însă pe numeroase izvoare documentare. ADRIAN DINU : Bătălia pentru Basarabia. RUSU. Postmodernismul românesc şi circulaţia elitelor. 2000. 2000. postmodernitate (Dialog Mihai Cimpoi – Adrian Dinu Rachieru). Capital do Brasil. Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei CODREANU. 10. cu il.Eminescu dar şi nevoia de a se pune capăt degradării elitelor(a se vedea cazul Eminescu din „Dilema”). Cuprinde capitolele : Eminescu şi Basarabia . Dialoguri eminesciene : Despre elitism. O monografie în imagini.Eminescu. p.

TRAIAN : Mihai Eminescu – o monografie în imagini. Bucovina literară. Sunt luate ca texte suport Împărat şi proletar. VASILE : Eminescu şi „visătorii copaci de chiparos”. 2001. Junimea. Studiu comparativ. * *Lucrare de licenţă. nr. oct-+nov. 2000. p. ian. Cronică laudativă. Convorbiri literare. ian. 2001.. 47. DORU : Eminescu şi religia în contextul receptării critice. I 812102 SĂLUC. cu il. 10-11. nr. LĂCRĂMIOARA : Semnificaţia termenilor poetici eminescieni în limba engleză. Iaşi. Baia Mare. Capitolul „Note” cuprinde o amplă bibliografie legată de tema lucrării. Universitatea de Nord. Bucovina literară. SCĂRLĂTESCU. 132 p.1. dragostea noastră. Consideră cartea lui Doru Scărlătescu un instrument necesar care oferă un model de argumentare asupra legăturii religie – mit – poezie. 213 . p. Tribuna. 12. Iaşi. 1998. RUSU. RUSU. 61). 1. 2000. p. BCU-Iaşi BUDĂU.1-2. VASILE : Eminescu. 20. BCU-Timişoara RUSU. 2000. EUGEN : Un studiu recent despre diverse traduceri ale poeziei eminesciene în limba engleză. 142 p. Cronică laudativă care remarcă un studiu solid de natură lingvistică şi stilistică. 2001. (Eminesciana. LUPU.-febr. ALEXANDRU : Eminescu şi ceilalţi. II 795751 TOFAN. Ateneu(Bacău). dec. Cronică laudativă care consideră lucrarea lui Vasile Rusu o lucrare care se integrează în cadrul celor din colecţia Eminesciana. 14. GHEORGHE : Eminesciana. 104 p. HORVAT : Însemnări despre Mihai Eminescu : Studii şi articole. 2000. Timpul. 2000. Scrisoarea I. motivele faunistice devenind verigile unui sistem de semne simbolice. p. nr. 10.(Critică). nr. Fragment din lucrare. cu ilustr. I 803988 SBÂRCEA.filosofie. [Versuri şi opinii critice]. 2000.(Critică şi eseu). Sanvialy. Iaşi. ian.(Istorie şi critică literară). Scrisoarea III. Sibiu. 210 p. Cronica. 21-22. p. nr.MOCANU. cu tab. VASILE : Eminescu – motivele vegetale şi faunistice.

7.. iul. într-un moment în care Eminescu este puternic contestat de grupul de la „Dilema”. nr. Cronică care consideră posibila influenţare a lui Eminescu de către pictorul K. Steaua. nr. p.59-60. p. 112 p. Viorel Gheorghiţă în dialog cu Emil Şimăndan. Nemira.: Hamlet şi Eminescu : Eseu asupra suferinţei.l. 1.. TIHAN. Tomis. Lipsă BAR BUZAŞI. p. TABARASI. nr. 2000. *Informaţie din Tomis. OVIDIU : Ce culori are romantismul. 2 (150) Cronică laudativă a albumului. Arad. p. ANA MARIA : Romantismul colorat. cu ilustr.]. Paralela 45. autorul fiind artist plastic.Eminescu a lui Ioan Stanomir considerând meritorie analiza nivelului legal parlamentar al gândirii eminesciene şi reconstituirea atmosferei de epocă în formarea ideilor conservatoare.Eseu asupra imaginarului politic eminescian. 2001. nr. 2000. EMIL : Eminescu. S. reflectată în „Sărmanul Dionis. 2. BCU-Cluj 214 . 2001. două dintre locuinţele sigure ale poetului. 2001. p.” Cota MORAR. ŞIMĂNDAN. 2000.Lucrarea reînvie secvenţe importante din această parte a biografiei poetului dar şi imaginea Blajului din a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Piteşti. Cronică care acuză titlul ca ne având de fapt legătură cu conţinutul cărţii. nr. CĂLIN : Eminescu la Blaj. II 796109 STANOMIR.* Album literar constituit din text şi imagine. Cluj-Napoca. o lecţie. (Societatea politică).. 45.Eminescu în mileniul al treilea. 128 p.7-8. Cartea Românească. NICOLAE N.SPINEI. I 812510 POP. p. T. apărute ca o replică. 2000. Spitzweg hazardată şi nedemonstrabilă. Vatra. conştiinţă. În cadrul dialogului dintre Viorel Gheorghiţă şi Emil Şimandan se încearcă o trecere în revistă a felului în care este perceput M. 2000. destin. 2000. Cuvânt înainte de Ştefan Augustin Doinaş. IOAN : Reacţiune şi conservatorism . 336 p. Cronica lucrării despre M. iul. 2000. Se reproduc locuri legate de popasul eminescian la Blaj. p. disputele dar şi actualitatea poetului. : Umanităţi şi valori. Motiv. 2001. în special asupra ziaristicii. Fundaţia Culturală „Ioan Slavici”. Comentarii asupra operei eminesciene. II 800904 GOGONCEA. DORU : [Reacţiune şi conservatorism]. Bucureşti. [STEGEREAN. 61-62. Bucureşti. Convorbiri literare. 7. ION : Eminescu la Blaj. Penultimul capitol al lucrării face o speculaţie asupra înrâuririi unui tablou al pictorului german Karl Spitzweg („Der arme Poet” ) asupra lui Eminescu.7. LUCIA : O lectură.

SCARLAT. [Literatura română în cultura slovacă]. alb negru şi color. Cezar Petrescu. 2000. Victor Eftimiu. II 826149 UNATINSKY.6. 104 p.40. Biblioteca de Stat a Rusiei (Moscova) VASILESCU. cu il. II 802592 SPIRIDON. Camil Petrescu. VAJDOVÀ. Iosif Vulcan. 2000. Convorbiri literare. Publicaţii periodice. 2000. Moscova. 2001. iun. cu ilustr. LAURENŢIU : Mitică şi Hyperion. 104 p. LIBUSA : Rumunská literatura v slovenskej kulture (1890-1990). 1f. nr.Eminescu menţionat cu o notă bio bibliografică. Luceafărul. [Catalog de expoziţie]. Al.DAMŞA. CASSIAN MARIA : Caragiale şi Eminescu sau feţele lui Ianus. M.. 407 p.Vlahuţă.II 18047 *** : Universalnâi Enţiklopediceskii Slovar. 384 p. Emia. 1508. Capitolul III al lucrării cuprinde : Bibliografie. 215 . I 788488 ULICI. 2001. MARIA : Eminescu erou literar. II 802851 *** : Traditio et innovatio. 1-4.2. 299 p. Bratislava. Oradea. STEFAN PAVEL : Receptarea literaturii române în Slovacia. St. Grigore Vieru. GRIGORE : Înapoi la clasici. nr. Ustav Svetovej Literatury Sav. nr. (Atitudini). portr. band 197.(Strucne dejiny umeleckeho prekladu na Slovensku). Texte din : Veronica Micle. Cuprinde studiul . („Colecţia Didactica Plus”). Bucureşti. 2000... febr. Antologie. Traduceri în volume şi publicaţii despre literatura română. Un eseu în care sunt analizate cele două feţe disjunctive ale românului prin opoziţia eului la Eminescu şi Caragiale. [Deva]. Prefaţă de Doina Uricaru.Eminescu. Gheorghe Tomozei. care subliniează şi contribuţiile referitoare la opera de ziarist a lui Eminescu TOMA . p. 2000. STELIAN : Eminescu student la Viena. 2000. Tübingen. VALERIAN : Laviuri eminesciene. Ediţie îngrijită de Aurelia Ulici. Date biografice legate de perioada vieneză a poetului. Cronică laudativă a lucrării lui T. Cronică care subliniează unele trăsături morale ale românului reprezentate de cei doi scriitori. Convorbiri literare. 23. Mircea Ştefănescu. p. Du Style. Washed drawings inspired from Eminescu.Mihai Eminescu und die „blaue Blume”. p. În cadrul acestui capitol sunt menţionate şi comentate şi traducerile din opera lui M. Osterreichische Natinalbibliothek Viena ŢOPA. Traducători din literatura română.Traducere Doina Catargiu. 4. 2000. p. Gheorghe Eminescu. Grafik-Art.Tihan. 2002. 14 nov.Comentariu critic de Valentin Ciucă. Marin Sorescu. Botoşani.

Europa Nova.Rogojanu. 2/2000). Călinescu. comentarii critice semnate de George Apostoiu. nr. 1998.Amplă prezentare a volumului VATAMANIUC. II 323445 VLAHUŢĂ. Geneze. în afara textelor eminesciene în română şi traduse în patru limbi. Editura Academiei Române. Chişinău. Nume proprii: 459 de articole: nume mitologice. BCU-Iaşi 2001 AJARESCU. p. Petru Creţia. secretar al Agenţiei române din Berlin. G. 2001. Filiala Iaşi. ALEXANDRU : După Eminescu.Urechia” Galaţi APOSTOIU. [2000]. anul VII. 2000 ?. Râmnicu Vâlcea. [2001]. 367 p. p. toponime româneşti şi străine. Viitorul Românesc. 194 p. SIMION : Eminescu versus Eminescu.-febr. Edgar Papu. Alain Guillermou. Cartier. an VII. 1/2000) ( Academia Română.1-2. Arhipoeme. OVIDIU : Spre adevăratul Eminescu. Botoşani. 3 p. personalităţi istorice.. Editura Academiei Române. p. cu ilustr. [Bucureşti]. (I-II). ** Republicat şi în Viaţa Românească. Eugen Lovinescu. 1/2000). 253-257 ( Analele Bucovinei. an VII. per il mondo latino. ian. para el mundo latino. II 792191 ZAVA. 5 p.(Extras din Analele Bucovinei. para o mundo latino. Editura Academiei Române. 164 p. I-II. 2000. Cuprinde . II 323447 VATAMANIUC.Prefaţă de Mihai Ungheanu. Jean Louis Courriol. 2000. [2000]. DIMITRIE : Eminescu. Rosa del Conte. DIMITRIE : Anul Eminescu. Bucureşti. Centrul de studii „Bucovina” Rădăuţi). şi câteva documente.** *Documentele s-au publicat în broşura „Biblioteca Eminescu” întocmită de Dan Toma Dulciu şi Ion C.* Bucureşti. DIMITRIE : Anul Eminescu : Eminescu şi propaganda ucrainieană în Bucovina. Galaţi. 2000. [Iaşi]. Almarom. pentru lumea latină. (Extras din Analele Bucovinei.A. Vol. GEORGE : Eminescu por le monde latin. 150-155 (Restituiri). II 805516 216 . Biblioteca „V. Bucureşti. [2000]. II 323443 VATAMANIUC. Tudor Vianu. HORIA : Dicţionar Eminescu. BCU-Timişoara VUIA. 637 p.

Cronica. VADIM : Cântece pentru Basarabia : simpozionul internaţional „De la Eminovici la Eminescu”.(primăria Municipiului Oradea. a III-a. Cronică laudativă a lucrării lui Stelian Baboi. articole. România Press. 466 p. I 801121 217 .Eminescu. 120121.Eminescu. CĂLUGĂRU BACIU. p. VERONICA : Cărţile !. nrl. NICOLAE : Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul.Note Mihai Dascăl.. 5 vol. 2001. *Textul impropriu atribuit lui M. Ediţie îngrijită şi postfaţă de Constantin Mălinaş. CĂTĂLIN : Colinda epopeică a lui Ioan. Ed. 4 (Cronici). II 800919 BUTA. un adevărat poem biblic. fundamentează un model ontologic românesc şi în acest context evident M. II 814887 ALDOAMNEI. glose. Cronică laudativă a Vol. Iaşi.BABOI. Precuvântare şi note Al. vezi: OPERE X p.. 559 p. 9. IX. are în el referiri la cultura română şi universală. Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor) II 806057 BARBU.5-6. 2001-2008.Sîrbu”. Cronică laudativă care face un amplu portret al Amitei Bhose.699. p. II care cuprinde referinţe şi despre M. ELENA : Amurg sentimental. Anexă : Mihai Eminescu : Bălcescu şi urmaşii lui.. Vol. 13 ian. AMITA : Eminescu. Roman. Bucureşti. recenzii. Interferenţe culturale M. I 806342 VÂRGOLICI. STELIAN : Priveghiul profeţilor. Junimea. 2002. Mihai Dascăl.Ediţie îngrijită de Mihai Dascăl şi Carmen Muşat-Coman.. Asociaţia „Familia Română Eminescu”. 2001. p. studii. 2001. 64 p. În cadru vol.Să le citeşti ? Să le scrii?.Eminescu şi India. nr. MARIAN : Trăind printre cărţi : Note. Odobescu. cronici literare. 1-5. Fundaţia culturală „Ion D. Bucureşti. mai. II (apărut în 2002) autorul face consideraţii şi desore poezia lui M.5. 2004. Aqmurg sentimental. Prefaţă Nicolae Edroiu. [2001]. eseurui.Eminescu este amintit. Lucrarea care reprezintă un manual de critică aplicată. Petroşani. 24-26 martie 2001(ediţia a 3-a). 366 p.* Bucureşti. BACINSCHI. 613 I 815635 BHOSE. Oradea. Romanul. 2001.Eminescu. 2004. TEODOR : Eminescu şi spiritualitatea indiană. Vatra. nr. Adevărul literar şi artistic. BĂLCESCU.

New York. Bîrlad. Damian... II 816691 CHISCOP. ian.G. 2001 (Biblioteca Rebus). LIVIU : Poezia lui Eminescu : Teme fundamentale. Craiova. 2001. Dan Grigorescu. Approches diplomatiques. nr. 2001.. MIHAI : Critice. nr. : Formaţia spirituală de esenţă creştină a lui Eminescu.1. Sfera. aşa cum numai celor aleşi le oferă şansa” şi este structurată în 10 capitole. Cuprinde şi lista donatorilor pentru realizarea statuii Mihai Eminescu la Vevey. 2001. Păcurariu (Naşterea unui mit. Prezentarea volumului. 14 nov. Fribourg. Bucureşti. DUMITRU GH. Cronică care laudă preocuparea autorului pentru acest subiect dar care aduce unele critici referitoare la structurarea materialului.(Filologie 10). George Munteanu (Timpul şi comportamentul existenţial în opera lui Eminescu). 2002. 2001. Tomis. : Eminescu şi spiritualitatea creştină. Axa. [Bacău]. 2001-2007. économiques et culturelles. Edit.Bulgăr . 320 p. Editions Universitaires. Cuvânt înainte de Ştefan Munteanu. ian. 218 .II cuprinde şi referinţe despre M. Sous la coordination de Viorel Grecu. ridicată cu prilejul aniversării a 150 de ani de la naştere. Libusa Valentova. nr. TOMA : „Hyperion”-10. CONSTANTINESCU. Th. etc. I 807059 COLOŞENCO. p. Biblioteca „I. Cuvinte încrucişate. executată de sculptorul Andreia Bove Năstăsescu. SERGHEI : Mihai Eminescu. Eminescu). 384 p. Vol. Scrisul Românesc.40. 2002. CONST. Lipsă BAR MIU. dată marcată şi în calendarul UNESCO. Gh.CHINEZU. I-VI. 332 p.1. Lucrarea încearcă să arate ponderea pe care religia a avut-o la Eminescu şi mai ales „felul în care Dumnezeu i-a rânduit să sufere pe acest pământ. 7. Semnează articole D. Vol. p. II 807319 CIMPOI. 19. *Informaţie din Tomis. p.* Cuvânt înainte de pr. CLAUDIA : Roumanie-Suisse. 7. Botoşani. Filologie. Institutul Român de Teologie şi spiritualitate ortodoxă. Lipsă BAR GRIGORE. Hyperion. 2001.Eminescu. Volumul care face parte din seria anuală a Comunicărilor Hyperion este dedicat în cea mai mare parte lui Mihai Eminescu la cei 150 de ani de la naştere. Grigore Tăbăcaru.Sbiera” Suceava *** : Comunicările „Hyperion”. Luceafărul.

4. iun. Logos 94. Cluj. Cronica. 89. Antologie care cuprinde cronici la cărţi de eminescologie. CORNELIU : Societăţi academice române din Viena (1861-1918). 2001.(Biblioteca de critică). CUŢITARU. II 831070 219 . 6. THEODOR : Două scrieri despre Eminescu. II 807240 PAPUC. Adevărul literar şi artistic. II 807196 CODREANU. (Discobolul). MARCEL : Opera lui Perpessicius. LIVIU : „România Jună” rediviva. Târgovişte. p.(Istorie literară). Cronică amplă şi laudativă. CRIHANĂ. Cronică care analizează şi personalitatea lui M. p. 226 p. nr. 2001. TEODOR : Comentarii eminesciene. II 807322 VÂRGOLICI. Oradea.Eminescu. analize literare.(Historia) Societatea „România Jună” se află în prim planul comentariilor şi implicit şi activitatea lui M. ediţii ale operei eminesciene. 2002. (Sinteze).Eminescu de Constantin Cubleşan. 27-27.Eminescu din acea perioadă care este strâns legată de viaţa Societăţii. 2001. Cronică laudativă CRIHANĂ. 2002. CONSTANTIN : Eminescu în oglinzile criticii. Eseu care analizează raportul eu-sine în opera lui M.1.Eminescu în contextul Perpessicius pentru opera poetului. Editura Perpessicius. nr. p. 2002. Bucureşti. 95p. Numeroase referiri la M. 236 p. versuri dedicate poetului. 2001. 195 p.Eminescu din cadrul societăţii care la 8 aprilie 1871 a fost ales bibliotecar. Macarie. nr. MARCEL : Scrieri despreMihai Eminescu. Bucovina literară. Cronică laudativă al celui de al patrulea volum dedicat lui M. 23 apr. ian. Convorbiri literare. nr.614. Iaşi. 2001. 69-70. Volumul cuprinde recenzii publicate în ultimii ani de autor la peste 50 de volume despre Eminescu. Dacia.9. 358 p. sept. SERGIU : Eminescu în ultimii ani.CRĂCIUN. Convorbiri literare. p. 2002. AILENEI. permanentei preocupări a lui II 807907 CUBLEŞAN. VIRGIL : Eminescu despre sine.

Eminescu este considerat cel mai mare poet al secolului al XIX-lea. serie nouă. 247 p. nr. Argeş. Jurnal. 18-20 maggio 2000. Fragmente autobiografice. 2001. Exegeze . Prelucrările. Jurnal.DUMITRAŞCU. poet naţional român”. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi. Al. Timpul. JEAN : Şi când gândesc la viaţa-mi. Six Edition. 2002. 2001. Meteora Press. Iaşi.D. M. Argeş Press.* *Supliment al Analelor Ştiinţifice ale Univ. a IV-a revizuită şi îmbunătăţită. Se face o scurtă caracterizare a operei sale. 319 p. Anca Noje. British Library EMINESCU. Articole semnate de Doru Pop. Fragmente autobiografice. structurate în capitolele Confesiuni. Stancu. *Cuprinde: Versiuni şi variante ale Luceafărului ( A. A cura di Dumitru Irimia. II 832886 *** : Eminescu 2ooo : Venezia. Anexele cuprind : Izvorul de origine . New York.. Istoria şi anatomia unui mit cultural. rusă.* Volumul cuprinde 100 de poezii adnotate. Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş SOARE. aprecieri critice. italiană.Confesiuni. O reconstituire a istoriei interpretărilor date operei eminesciene. Ligia Tudurachi. febr. Bucureşti.. semnate de nume prestigioase ale criticii literare. (Opere). MIHAI : Luceafărul*. 2001. Ioana Pârvulescu. analize şi comentarii literare.Cuza”. engleză.Secţia lingvistică. Cronică laudativă . 347 p. Cuza. Sinteze. Volum coordonat de Ioana Bot. Dacia. GHEORGHE : Jean Dumitraşcu : Şi când gândesc la viaţa-mi. II 805675 *** : „Mihai Eminescu.Cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu Buşulenga. p. aşezate în ordine cronologică şi având drept scop construrea unei biografii interioare. II 801772 *** : Eminescu o lume dăruită nouă. p. Ediţie îngrijită de Magda Ursache şi Petre Ursache. spaniolă.B. Iuliu Raţiu. sinteze. Cluj – Napoca. 2001. Minodora Donisă e Valeriu P. p. medalioane. I. 77 – 303.I. ( Colecţia Discobolul 54).C.Ediţie întocmită de Constanţa Bărboi. germană.11. 303-338. Volumul cuprinde texte selectate din cele XVI volume din ediţia Perpessicius. Ed. păreri ale generaţiilor în timp şi peste timp. franceză. *Lucrare elaborată în conformitate cu programa şi manualele de limba şi literatura română. Iaţi. comentarii şi analize de text. Mircea Anghelescu. 2001. 366 p. 220 . Atti del Convegno Internazionale „Mihai Eminescu”. 2001. Columbia University Press. Editura Universităţii „Al. Anexe cu traducerea poemului în latină. Piteşti. varianta Maiorescu).5. *** : The Columbia Encyclopedia. portugheză.

O carte de decupaje discrete şi imparţiale aplicate mitului eminescian. o ştiinţă pluridisciplinară capabilă să depisteze şi punctele de criză ale criticii eminesciene. ANCA : Istoria şi anatomia unei antologii eminesciene.Coordonator Marcel Dumitru Ciucă. concept ce irită şi inflamează multe spirite contemporane. PAPANĂ. nr. VALERIU : Poetica imaginarului românesc*. CORNEL : Deconstrucţia mitului naţional Eminescu..( Facultatea de Filosofie şi Psihologie. 189-190 II 807603 FILIMON. Analiza este făcută conform 221 . 12. 142 p. iu. Vatra. 2001. BCU – Iaşi *** : Mihai Eminescu în documente de arhivă – catalog. ci cu un mit cultural. Viaţa Românească. 202-210 (Comentarii critice). Comentarii ample despre o nouă abordare a conceptului de poet naţional. II : Imaginarul şi comparatismul. Despre imaginarul eminescian în partea a II-a a primului volum : „Modele ale imaginarului poetic românesc : Eminescu.. URSA. Consideră lucrarea colectivului de la Cluj o tentativă de clasificare şi ordonare a ştiinţei numită eminescologie.Adriana Tudurachi. Fundaţia Internaţională Ştefan Lupaşcu pentru Cultură şi Ştiinţă ). *Lucrarea reprezintă Vol. Volumul conţine bibliografie p. III : Imaginarul şi publicul literar. Vol. nr. Materialele Conferinţei Ştiinţifice 12-13 mai 2000. Casandra Cristea. (Arhivele Naţionale ale României). 118 ( Raport despre starea criticii literare).Petrescu şi G. p. dincolo de poziţii pro sau contra. Blaga. Cronică laudativă a volumului coordonat de Ioana Bot. p. Universitatea de Stat din Moldova. 2004. Chişinău. Cristina Sărăcuţ. *** : Mihai Eminescu şi filosofia formativă. o foarte bună cercetare interdisciplinară. 26. p. p. nr. Iosefina Batto. Daniela Hedeş.Mizele pasionale pro şi contra se contopesc în descrierea unei construcţii ideologice şi culturale devine identitate naţională „greu de asumat”. 2004. Bucureşti. MUNTEANU. ian. 2001. Convorbiri literare. 108-109. nr. MIHAELA : A patra evanghelie a eminescologiei ? Steaua. ANCA : Universul matriotic. Arghezi. 6-7. II 815996 HAŢIEGANU.5-6. 266 p.”. nr. CUBLEŞAN. 207 p. Steaua. p.4-5. 2003. Cronică laudativă a antologiei critice coordonată de Ioana Bot. Ioana Em. Vol. dar care în acelaşi timp relansează discuţia despre Eminescu care devine un caz al conţtiinţei naţionale actuale. Edith Horvath. abordare care încearcă să încheie polemica stârnită de revista „Dilema”. Editura Ministerului de Interne. Sanda Pădureţ. I din trilogia lucrării. 2001. volum considerat o carte esenţială a eminescologiei alături de cea a lui Ion Negoiţescu. 4244.Călinescu. Bucureşti. 2003. 1. CONSTANTIN : Un „nou” dosar Eminescu.-iul. 2001. Paco.

15 p. 160 p.. Argeş. ŞTEFAN ION : Proximitatea lui Eminescu. CONSTANTIN : Lăcrămiorele învăţăceilor. O bibliografie fără pretenţii de exhaustivitate dar utilă ca instrument . MIHAI : „Lăcrămiorele învăţăceilor” şi Eminescu. V. 120 p. Acelaşi procedeu este aplicat şi în partea a III-a a volumului : Mituri dacice în „Memento mori”. 2001.. 2003. p. 2002. 2002. 27. (Aestetis carpato-dunărean). Cronică care comentează date biografice ale poetului din perioada cernăuţeană şi calitatea poeziilor publicate în volum dintre care cea semnată de M.unei „legende procedurale” argumentată cu o rigoare teoretică exemplară.. p. nr.-apr. 17. nr. Bibliotheca. Viaţa Românească. 2001. (Bookstand). ION : Lăcrămiorele învăţăceilor şi Eminescu*.ian. 2002. p. (Eseu). 1866. Editura Academiei Române.A. Biblioteca Judeţeană „I.A. Târgovişte. Date despre M. Bibliografie analitică.3-4. MIHAIL : Imaginarul şi specificul naţional.. p. în volumul „Lăcrămiorele învăţăceilor” şi nu la „Familia” lui Iosif Vulcan. Cronică laudativă cu accente referitoare la rigurozitatea metodei de documentare. chiar faţă de cea a lui K. mart. nr. Cronică laudativă pentru o carte scrisă „cu osârdie de benedictin”. p.Basarabescu”. febr.Eminescu „La moartea lui Aron Pumnul” este considerată a fi cea mai matură . 2001.2-3. I 804100 DIACONESCU. 26. Steaua. Biblioteca Judeţeană „I.Basarabescu” FILIPCIUC. la vârsta de 16 ani. BCU-Iaşi PREPELIŢĂ. FILIP. 24-25. FUNERIU. Cronică laudativă amplă cu analiza capitolelor referitoare la imaginarul eminescian. II 804858 GHILIMESCU. 2001. Câmpulung Moldovenesc.şi Eminescu. recunoscut în mediul cernăuţean ca un talent. IONEL : Mihai Eminescu : „Lecturi infidele”. : Lăcrămiorele învăţăceilor. CAMELIA : Eminescu în publicistica românească 1990-2000. Poesis.G. 222 . Giurgiu.Emil Franzos. CUBLEŞAN. Biblioteca Mioriţa.-febr.1-2. *Volumul de comentarii este însoţit şi de ediţia anastatică a volumului „Lăcrămiorele învăţăceilor” din 1864 apărut la Cernăuţi. 8-9. nr. Bucureşti. (Conferinţele Academiei Române: Ciclul Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor).Eminescu din perioada în care era privatist la gimnaziul din Cernăuţi cât şi despre debutul său literar care conform datelor furnizate de autor a fost la 15/16 ian.

2000. 15 sept.( Eminescu şi Creangă. aug.285 p. Vol. 2001. Spiru Vergulescu : Mihai Eminescu.Eminescu.i a literaturii pentru copii. GHEORGHE : Între oglinzi paralele. Eminescu în viziunea lui Nichita Stănescu. nr.Un caleidoscop din fragmente exegetice pe teme diferite. Piteşti. Cronică laudativă. MIHAIL : Singurătatea şi tristeţea oglinzilor. Dacia literară. 3. contextualizate permanent într-o paralelă comparatistă cu valori naţionale sau universale. 5 dec.2. nr. Orfism şi gnomism. serie nouă. (Critică). CUBLEŞAN. desen. încercând să-l reinventeze mereu pe Eminescu. Adevărul literar şi artistic. BCU-Iaşi LUPU. 15. Iaşi. AL. I 800057 HUSAR.2002]. 2001. Diaconu. mai 2002. 41. p. Junimea 2001. 298 p. LATEŞ. CONSTANTIN : O vastă sinteză poetică. p. 3). care au ca fir evolutiv „ideea apartenenţei poetului la un program literar/cultural de pregnantă aderenţă naţională”.. IONEL : Studii eminesciene. 208-211. Viaţa Românească. Proză. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Mircea A. comunicări ştiinţifice şi articole consacrate lui M. p. Bucovina literară. p. Iaşi. Timpul. 25-26. Recenzia subliniează că autorul oferă o imagine caleidoscopică a receptării lui Eminescu de către critica şi istoria literară actuală. TEODOR : Comentarii eminesciene. II 804552 HUSAR. GORCEA. nr. Braşov . 2002. 8-9. GEORGE : Mihai Eminescu. AL. 5. Cronică. nr. Structurată didactic : Poezie. Serie nouă 4). 2000. Cronică care subliniează soliditatea studiilor despre omul şi opera eminesciană.(I) (Deschideri: Critică şi istorie literară). PETRU MIHAI : Eminescu. trecerea în eternitate a poetului).547. II 798274 VÂRGOLICI. 2001. p. nr. Fragment din lucrarea “Pro Eminescu”. IORDACHE. Paralela 45. [2001. Convorbiri literare. p. (Eminesciana. SIMION : Altfelitatea unor studii eminesciene . Critică.. 365 p. I – II. Ediţie revăzută şi adăugită. SAVITESCU. 11-14 cu il. (Comentarii critice). BĂRBULESCU. : Pro Eminescu. 2. 2002. Cronică laudativă a volumului „Pro Eminescu” care subliniează perspectiva unei noi abordări şi reinterpretări a creaţiei eminesciene. cuprinse în volum. Teme shakespeariene în creaţia lui Eminescu. Junimea. Eminescu şi muzica.Eminescu şi reunite în volum. Eseuri lucrarea cuprinde şi comentarii legate de opera lui M. p. – sept.: Cine este Eminescu? Dacia literară. 4(Anul Eminescu). (Eminesciana. Iaşi. febr. Studii şi eseuri. nr. II 808839 223 .

* *Informaţie din presă Cuprinde şi date despre M... 2003. Praga. 487 p. 3.S. 46.M. Cronica. *Date consemnate în „Convorbiri literare” nr.* Cuvânt despre carte de D. Ediţie îngrijită. România literară. PERPESSICIUS : Studii eminesciene.. 15. 2001. nota editorului şi tabel cronologic de Ileana Ene. nr. Volumul cuprinde date despre diverse manifestări. CONSTANTIN : Eminescu. 2008. revăzută şi completată. Junimea. nr. aug. 195 p. Eminescu – Poetul suferinţei. a II-a.* Aix en Provence. ( Institutul de cercetări interetnice. 2. Convorbiri literare. Iaşi. poetul suferinţei. II 811539 POPOVICI. p. Modele cosmologice şi viziune poetică. Chişinău. *Ediţia de faţă reproduce textul integral al studiului apărut la Editura Minerva. Libri. 2001. ILIE : O nouă carte despre Eminescu. 6 (Lecturi la zi). 143 p. II 811376 RUSU. 2001. Eminescu. VASILE : Eminescu. p. Viaţa şi opera. Ediţie îngrijită. febr. 8. FLORICA : Un dicţionar ceh al scriitorilor români. 2001. dedicate lui M. AcademiA de Studii Economice din Moldova). [2001]. Bucureşti. cu il. I 803718 224 . Cronică care consideră reeditarea cărţii un eveniment important . Cronică laudativă. Lipsă BAR RUSU. I 851152 PETRESCU. Ed. poeme traduse. cu facs. 2001. Muzeul Literaturii Române. O biografie documentară a poetului realizată din nenumăratele note şi articole scrise de Lecca Morariu în presa vremii şi replicile adversarilor.. : Mihai Eminescu – poet tragic. *Pe copertă titlul : M. Editura A. prefaţă şi bibliografie Liviu Papuc. Sibiu. . 299 p. 542 p. Lipsă BAR DIMITRESCU. Timpul. p.Vatamaniuc. 2002. 16-22 apr. IOANA M.Eminescu. AURELIA RUSU : Eminescu. cu titlul Eminescu. prefaţă. MORARIU. 2002. trace et zénith. 140. VALERIU . Cronică laudativă.E. VALENTOVÀ : Slovnik Rumunskych Spisovatelű.Eminescu. 1978.* Iaşi. nr.LIBUSE. Ediţia a V-a. SERGIU : Un spirit polemic. BCU-Iaşi AILENEI. DAN. LECA : Eminescu. Note pentru o monografie. mart. 2001.

ADRIAN : Poezii cu formă fixă. p. Poesis. Comentarii la „Ţiganiada” lui I. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Lipsă BAR VOICA. I 820531 225 . mai-iunie. cu il. 1) II 815381 2002 ANDONE. Chişinău. : Neajungerea limbii.(Colecţia „Stelele-n cer”. Iaşi. Textul lucrării reprezintă teza de doctorat a autoarei. Autoreferat al tezei de doctor în filologie. Îngrijitorul ediţiei Florin Faifer. 2002. 135 p.Budai Deleanu. Antologie de texte despre şi pentru Eminescu. 2002.Eminescu. similitudini tematice. II 815023 DRĂGULĂNESCU. ANGHEL MIJA. Ediţie revăzută şi adăugită. 2002. 2001. CONSTANTIN : O poetică a contrarilor (Irina Andone). Ploieşti.. (Studii despre Eminescu.Tohăneanu : Neajungerea limbii. NICOLETA : Eminescu în Prahova – Documentar.6. Pontos. Coordonator N. 11 (Eminescu sau dimensiunea românească a fiinţei). Cronica. GH.Prefaţă de Gh. ANIŞOARA : Etape de afirmare a eminescologiei româneşti. IRINA : „Farmec dureros”. 266 p. 1. Cronică cu referiri şi la capitolul referitor la M. 208 p. Biblioteca Judeţeană „ N. BCU-Timişoara MOGA. Cuvânt înainte de Mihai Cimpoi. 44-45. p. Boaru. II 813502 TOHĂNEANU.I. SEBASTIAN : Irina Andone. structuri sintactice identice care îndreptăţesc alăturarea celor doi scriitori. ( Institutul de Literatură şi folclor). nr. nr. 23 p. 2001. 2001. Universitas XXI. Aplicaţii eminesciene.. ian. Cartea este considerată un excurs de elucidări teoretice cu aplicare specială pe textul eminescian. G. Cronica. 2003. Timişoara. 2001.I. Iorga”. Poetica eminesciană a contrariilor.Bulgăr. : G.5-7. Cronică care subliniează felul în care autoarea valorifică o întreagă tradiţie exegetică. p. 3). 2003. dovedindu-se un critic şi un interpret înzestrat. 9. Cronica. Universitatea de Vest. nr.Budai Deleanu şi Eminescu”. Postfaţă de Dumitru Irimia. CUBLEŞAN. *** : Vârfu-nalt al piramidei. Prilej pentru autor de a comenta în capitolul „I. poetă şi eseistă. Chişinău. 4 facs. Iaşi.STOICA. p.

. Cluj Napoca. (Cronici). II 805988 CAZABAN.BADEA. România literară. CĂLINESCU. nr. poetul fiind considerat un spirit tutelar al gândirii autorului. 348 p. Eminescu şi politica Italiei.. Barocul. THEODOR : Captiv în lumea liberă. nr. Ediţie îngrijită de Ileana Mihăilă. Z. Constanţa. VIORICA : Eminescu şi spaţiul cultural italic*. Se remarcă minuţia şi soliditatea informaţiilor. a notelor şi a bibliografiei. BĂLTEANU. Cronică laudativă. nr. 65 p. Convorbiri literare. Craiova. Ex Ponto. 6 (Lecturi la zi). Renaşterea. (Academia Română). II 821308 CĂRCĂLEANU.Eminescu referitoare la sensurile noi date unor cuvinte.40. :Viaţa lui Mihai Eminescu. Postfaţă de Al. 23 mart. TUDOREL : Confesiunile unui legionar cochet. 9-15 oct. 288 p. 2002. . BUŞTIUC. 110. aceea de romantic întârziat. 2002-2003. ELEONORA : Eminescu în spaţiul cultural italic. ian. 2002. p. 3 vol. Vol. Paleologu. Cronica lucrării lui Th. 268 p. ŞTEFAN : Dicţionarul limbii poetice româneşti. TEODOR : Feţele rostirii. 709. Cazaban cu referiri şi la evocarea permanentă a lui M. Un epilog italian – Arturo Graf. Volumele conţin numeroase exemplificări din opera poetică a lui M. Bucureşti. Viitorul Românesc. 2004. 2002. Fănuş Băileşteanu explică încadrarea făcută de Edgar Papu lui Eminescu . : Mihai Eminescu în universalitate.în dialog cu Cristina Bădiliţă. 2002. FĂNUŞ : Feţele rostirii. 2002. 1. Editura Academiei Române. ( (Seria Epistema).Eminescu este citat şi venerat de autor pe tot parcursul cărţii. XV. 230 p. I-III. 2004. p. 226 . II 809981 VÂRGOLICI. Echinox. Universitatea de Vest. Neoclasicismul. M. *Lucrarea este la origini Teza de doctorat a autoarei. Despre felul în care se răsfrâng momente esenţiale ale culturii italiene în opera lui Eminescu : Eminescu şi antichitatea romană. Introducere de Eugen Simion. Adevărul literar şi artistic. Eminescu şi romantismul italian. Bucureşti. 2002. (V).. Eseuri despre clasici. Timişoara. Eminescu şi Evul Mediu italian. el fiind unul din cei mai mari poeţi titanici ai lumii. I 815749 BĂILEŞTEANU. II 817092 URIAN. Scrisul românesc. 4.Eminescu în răspunsurile date lui Cristian Bădiliţă. G. C. p. În studiul: „Poezia lui Eminescu” de Edgar Papu.

p. BCU. nr. 2003. I 807130 227 .o culme de sus a romantismului autohton. „Ideea Eminescu” . II 816936 CHEIE-PANTEA. Reflecţii literare Timişoara.-apr. Cronică care comentează laudativ capitolul dedicat lui M. 2002. 2002. p. Studiu introductiv de Mihai Cimpoi. CODREANU.Patapievici. 2002.8-9. Studii de stilistică eminesciană. Editura Universităţii 1 Decembrie 1918. p. o carte deschisă la care se mai pot adăuga şi alte păreri. Excelsior Art. Cronică cu referiri şi la capitolul dedicat lui M. IULIAN : Reflecţii critice. 2002.( Studii). 4 (Lecturi la zi). 177 p.(Raport despre starea criticii literare ). 376 p. Alba Iulia. M. Iaşi. 103-104. SITAR-TĂUT. 564 p. Volumul „De la Eminescu la Nichita Stănescu” este considerat un jurnal exegetic. 2002. 214-217. ELENA : Mihai Eminescu – bibliografie(1945-2000). BOLDEA..-sept. Timişoara. BCU -Timişoara CUBLEŞAN.. IRINA : Critică eseistică.R. II 816983 MARIN. THEODOR : Complexul bacovian. Cap. 2002.Eminescu . II 816794 TRANDAFIR. 2004. Postfaţă de H. p.. IOSIF : De la Eminescu la Nichita Stănescu.7.Cluj CULIANU. 2003.I (1999) sunt bibliografiate şi apariţiile din Republica Moldova. nr. mart.II 807919 CĂTINEANU. CONSTANTIN : Eminescu în universalitate.Eminescu inclus în cadrul capitolului nihilismului modern. România literară.3-4. p. Viaţa Românească. Iaşi.Eminescu. TUDOR : Echilibru şi dezagregare : Antinomia eminesciană. CONŢESCU. Bucureşti. CONSTANTIN : Bacovia într-o tălmăcire impunătoare. Poesis. 48-49. Augusta. Vatra. Ed. Junimea. Ediţia a II-a. Polirom.5-6. Traducere de Tereza Culianu-Petrescu. Istorie şi mituri. 320 p. 19-25 febr. cu il. 230 p. DANIELA : Itinerarii : prin magma clasicilor. Faţă de ed. 2003. Cuvânt înainte al autorului. IOAN PETRU : Gnozele dualiste ale Occidentului. Bacovia considerat un poet care face o sinteză a precursorilor „o sineză între eminescianism şi simbolism”. (Comentarii critice). Cronică laudativă care consideră lucrarea o carte fundamentală despre Bacovia. nr.. Sinapsa. august. A 2-a. nr.

Adevărul literar şi artistic. 338 p. II 814170 DUGNEANU. 2003. 12. 11 mart. CONSTANTIN : Un detractor şi un bătut în cap. 522 p. 29 oct. Buc. ADRIAN DINU : Despre detractori.II.18 mart. Memorialul Ipoteşti-Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. *** : Dicţionarul limbajului poetic eminescian. p. Adevărul literar şi artistic. Critică literară. 2002. (Eminesciana. p. COROIU. 14.9. nr. Cronica lucrării „Detractorii lui Eminescu”. 2003. 328 p. 14. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Alexandru Dobrescu. nr. 59 p.* Botoşani.657. O antologie care cuprinde texte integrale ale unor critici literari din sec. Studii şi articole. al XIX-lea. Eminescu se înalţă” şi „De la Eminescu la Tulsidas”. 658. Vol. [2002]*. 2003. Cronică care consideră esenţial rolul jucat de „Junimea” şi de Maiorescu în valorificarea şi preţuirea lui Eminescu şi care au reprezentat o contrapondere faţă de detractorii poetului. p. Antologie de comunicări susţinute la simpozionul „Cu cât trece vremea. RACHIERU. *Concordanţele poeziilor antume.. [Coordonatori Ioan Derşidan şi Mircea Popa]. 2002. Iaşi. XLIV. 208 p. CORNELIA : Critici şi detractori. reproduse din ed. 2002.Eminescu. ŞTEFĂNESCU. 13. Traducerile versurilor din notele de subsol sunt făcute de autor. I 817547 *** : Eminescu e al nostru al tuturor. O invitaţie de recitire a textelor şi o repunere în discuţie a verdictelor. .Coordonator Dumitru Irimia. unul din detractorii lui M. În partea a doua a articolului se ocupă de comentarea textelor lui Anghel Demetriescu. Cutia Pandorei. PAUL : Eminescu după Eminescu. Universitatea Oradea. Oradea. *Anul intrării exemplarului în BAR Volumul include 47 de poezii eminesciene . Bucureşti. sept. I. Bucovina literară. nr. 2003. II 797251 *** : Eminescu : Dimensiunea romantică. detractori ai poetului. II. România literară. 1964. 228 . incluse în volum. Textele sunt însoţite de referinţe critice şi o bibliografie selectivă. II 818118 COROIU. p. Axa. 2002.659. Vaslui. 25 mart. (Ipoteşti). Serie nouă). Vol. [Concordanţele poeziei eminesciene]. Viitorul Românesc. nr. Opere alese. Junimea. CONSTANTIN : Detractorii lui Eminescu I-. p. 2003.*** : Detractorii lui Eminescu. nr. 14 Autorul cronicii considerî că pentru detractorii lui Eminescu principala ţintă atinsă prin ricoşeu era Titu Maiorescu şi Junimea.43.

Studiu. PETRU : O reintroducere în actualitatea operei eminesciene. 5.Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” *** : Europäische und regionale Bezugssysteme im Spiegel von Lenaus Dichtung : Beitrage der Stuttgarter Lenau-Tagung vom 25. p. 5. DANIEL : Melancolia lui Eminescu. MIREA. I-III Adevărul literar şi artistic. 244 p. p. CREŢU. 2002. nr.Eminescu făcute de exegeţi importanţi . 12 aug.670. Tűbingen. Adevărul literar şi artistic. PAVEL : Despre Eminescu cu Eminescu. 2003. reprezentând cu adevărat un eveniment la scara literaturii noastre. 191.. Claviaturi (supliment literar al Liceului Teoretic „Octavian Goga” din Huedin). 2003. 2003. 11 (Eminescu sau dimensiunea naţională a fiinţei). Editura Fundaţiei Culturale Române.11-12. 2003. Universitas XXI. FLOREA.. 2002. Lipsă BAR( informaţie din România literară.13. Herausgegeben von Horst Fassel und Annemarie Röder. În cadrul interviului acordat de G. *Informaţie din Vatra. CRISTEA-ENACHE.( Materialien des Instituts fűr Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tűbingen. 2002). 2002. ian. Fűr Donauschwabische Geschichte und Landeskunde. 9 sept. GEORGE : George Gană . nr. nr. Iaşi. DANIEL : „Vianu a rămas pentru mine un model intelectual şi moral. p. nr.. 2003. Recenzentul consideră cartea o lucrare majoră. 3-4. MIRCEA : Melancolia lui Eminescu. p. 3-4. CRISTEA-ENACHE.sintetizate de autor pe baza recitirii operei poetice şi a prozei eminesciene. 18 nov. 692. nr. p.* Cronică extinsă a lucrării care însă de multe ori se abate de la subiect şi lasă loc unor comentarii care nu au legătură cu lucrarea. p. Autorul reuşeşte să descopere şi să configureze o structură a creaţiei eminesciene. Melancolia lui Eminescu. oct. poet al melancoliei.”. Cuprinde şi articolul lui Dan Mănucă : Lenau und Eminescu: eine negative Bilanz. Inst. nr. Constatări importante despre M. BCU-Bucureşti ANGHELESCU. und 26 Mai 2000/ Institut fűr Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. p.682. nr. 229 .678. 118 p. 10. 17 iun. autorul face unele mărturisiri legate de preocuparea sa permanentă pentru opera lui Eminescu dar în special laboratorul de creaţie al volumului „Melancolia lui Eminescu”. 59-61 (Critică-Eseu). GANĂ. GEORGE : Melancolia lui Eminescu.Gană lui Daniel Cristea Enache. 1. Cartea lui George Gană este o viziune personală plină de forţă şi eleganţă a exegezei eminesciene. Convorbiri literare. I 807136 ZUGUN. Bucureşti. Cronică care consideră cartea o reintroducere sintetică în actualitate a problematicii operei eminesciene. nr. Adevărul literar şi artistic. 2004. 336 p.34. 2003. nr. Un studiu util şi echilibrat. Cronica. un câştig pentru exegeza eminesciană. BOGDAN : Eminescu. 2002. 14 ).

Vinea. VÂRGOLICI. Bucureşti.132. aşa cum trebuie. nr.-oct. GHIŢĂ. 11 (Eminescu sau dimensiunea naţională a fiinţei). C. Familia..GHIŢULESCU. EMIL : Universal values of Romania and Pakistan : Allama Iqbal* and Mihai Eminescu – a surprising resemblance. Ca shopenhauerian la Berlin. Cronică laudativă cartea aducând un unghi nou de acces în opera şi biografia poetului. 2002. 2002. 2002. CURTICĂPEANU. Basmul – o hieroglifă.(Cronici). Adevărul literar şi artistic.Eminescu şi etnopsihologia. opera.. 32. autoarea ridică exegeza eminesciană pe o treaptă superioară. ILINA : Studii literare. Islamabad. CUBLEŞAN. Fundaţia culturală „Alexandru Bogza”. Editura Fundaţiei Culturale Române. Bucureşti. 33. concizie şi curaj al opiniilor. nr. il. 2002. Amplă cronică laudativă. Eminescu la Berlin. I-II. 51 p. p. . MIRCEA : Eminescu la Berlin. Cronică laudativă.9-10.. Cartea este considerată o îmbinare perfectă de rigurozitate. Cronica consideră lucrarea un moment „crucial în exegeza eminesciană” şi o veritabilă secţiune în biografia . Lucrarea cuprinde şi o bibliografie eminesciană. CRĂCIUN. 6-12 aug. 230 . Berlin – oraşul furnicar. (Critică şi istorie literară). Onirologia shopenhaueriană : O reabilitare a fantomelor ?. la Berlin. 2003. CRISTIAN : Studii literare. 2002. sept. 188 p. 91-94(II). nr. 2002. Înainte de Berlin : Sărmanul Dionis. sept. Eminescu la Berlin. mart. nr. 50-52 (I). Regretă faptul că o autoare ca Irina Gregori lipseşte din instrumentele de lucru ale istoriografiei româneşti. p. p. Cronică laudativă. DOINA : Apropierea de Eminescu. 7. p. Alhamra. 207 p. II 830671 IANUŞ. 3. Lucrarea suplineşte o eminescologie în mare suferinţă. CONSTANTIN : Eminescu . 4. 155 p. 2002.. 21-27 aug. : Despre Eminescu. 28 ian. GRAŢIAN : Eminescu înainte şi după Eminescu. Şi popoarele dorm. nr. 2002. JUCAN. p. România literară. nr. MARIUS : Ursul din containăr – un film cu mine. Universitatea Friedrich-Wilhelm. dar şi în imaginarul teoretic şi poetic eminescian”. Ramuri. TEODOR : Eminescu la Berlin. Prin excelentul său studiu. Cuprinde : Un capitol nefast în biografia poetului. 6 (Cronică literară). 98 p.Bibliothec GREGORI.. Cronica. „22 „.9. Şi totuşi poet naţional?. II 798657 IORGULESCU.3.. 2003. Cîmpulung Moldovenesc. ROXANA : Ilina Gregori sau plăcerea actului critic. 2002. Mircea Eliade : Trei analize. Axioma.651. *Iqbal Muhammad Harvard University. ROGOZANU. p. Eminescu şi egiptologia.

II 833990 CODREANU. 231 . 240 p. nr. lucrare care ilustrează magistral conceptul de „biografie interioară” care încearcă să asimileze organic cunoştinţele de psihanaliză. II 821040 MIHĂILESCU. LECA. CRISTIAN : Întâiul Eminescu. nr. Glossă. 45-49. autorul selectează tot ce i se pare funcţional în sens poetic creaţiei sale. nr. Cronică.De la imaginile curgătoare ale lui Eminescu şi până la ritmurile de hip-hop a unui Eminem.5. familiare şi lui Eminescu încă din timpul vieţii. aug. GEORGE : Hyperion. La steaua. POENARU. Ştiinţa (Întreprinderea editorial poligrafică). CARMEN : Proza artistică eminesciană. Craiova. Studiu critic. Cronologia interioară a operei eminesciene în proză surprinde cronologia interioară a operei. 2002. Ed. 8-9. semiotică.. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. LIVIU : Eminescu sub semn astral. Cronică. „M. 2002. 70 p.* Ed. 2002. 2002. Steaua. a II-a revăzută. Cronică care salută republicarea cărţii lui George Munteanu. Cronica. 245 p.2 ). Iaşi. THEODOR : George Munteanu şi fiinţa hiperionică. MAGDALENA : Limbajul eminescian în traduceri germane şi italiene. MARTINUŞ. DANIEL : De la Eminescu la Eminem. 2003.( Colecţia „Opera aperta”). cu tab.-sept. II 808631 LIVESCU. pentru crearea unei critici totale. Apar în text şi parodii vizibile ale textelor eminesciene. II 819551 MUNTEANU.. Iaşi. p. Glosarul prezintă echivalenţe în italiană şi germană a cuvintelor şi expresiilor eminesciene din Melancolie. 2002. Adevărul literar şi artistic. [Chişinău]. *Addenda : Copiii lui Saturn. a doua. Serie nouă 5).. la un an de la moartea acestuia. Peste vârfuri. p. 347 p. CRISTEA-ENACHE. 1. Viaţa lui Eminescu. (Cronica. Duţescu”.663. antropologie.7. p. Junimea. Stelele-n cer. care include în momentele iniţiale toate marile teme şi motive transfigurate poetic mai târziu.( Eminesciana. Digresiuni despre geniu. Iaşi. 2002. O analiză a modului în care lirica eminesciană trece în două spaţii diferite de cultură. 2003. FLORIN : Fidelitatea criticului. Luceafărul. 22 apr. genetică. Viaţa Românească.

ION : Portretul unui cărturar paşoptist. Nichita Stănescu. Vatra. Adevărul literar şi artistic.3-4. 13 . CĂLIN : Feţele textului. Cronică laudativă. IOANA : Monografie Aron Pumnul. SLEAHTIŢCHI. 182-183. Cluj. : O monografie aşteptată.Eminescu. 2002. Cluj Napoca. Timişoara. Cronică laudativă. 3. 1. 191p. estetice.[Contribuţii închinate lui Eminescu şi alte articole]. Cartier. p. ambele fiind o formă de adresare către divinitate.5-6. DUMITRU : Mihai Eminescu : Ontologia arheică. ILIE : Aron Pumnul.638. 232 . Limes. 11. 2002. Steaua. nr. 2002. Lipsă BAR NANDOR. VIORICA : Graalul fără Graal. 2003. I 812596 MUREŞAN. CONST. Ploieşti. RODICA : Scriitorii şi destinuol cuvintelor. Cronică laudativă cu referiri şi la M.(Oameni care au fost). 2002. Culegere de eseuri despre literatura română. ian. II 313525 BUZAŞI. 15 oct. Fundaţia II 810407 TOHĂNEANU. Eubeea.I. Construirea unei corelaţii între cele mai mari armonii ale culturii româneşti Brâncuşi. Cronică cu ample comentarii despre capitolul dedicat lui M. II 838468 RAD. Fundaţia Culturală Română. p. . 2002. Chişinău. etice. 2005.Comentarii referitoare la aspectele de viaţă socio-profesionale. MACREA. 2003. Premier. : Scrisori din roase plicuri. Bacovia. G. psihice şi paranormale ale poetului. 304 p. mart. p.29-30. Capitolul : Ipostazele androginităţii la Eminescu. MIU. II 813361 TIUTIUCA. 62.Eminescu care alături de Brâncuşi reprezintă îmbinarea dintre sculptură şi poezie.14(Cronică literară). p. nr. nr. p. Universitară „Dunărea de Jos”. 339 p. Lipsă BAR TEUTIŞAN. 2002. nr. 49. Caragiale. p. Tomis. nr. Eminescu. : Condeiul şi dalta. 2003. Bucovina literară. Şi despre rolul şi influenţa profesorului asupra poetului Mihai Eminescu. NEMES M. 2002. RĂDUŢĂ.-apr. 211 p. Prima parte a lucrării cuprinde o suită de interpretări pe marginea liricii eminesciene.(Cronici). Galaţi. MARIA : Jocurile alterităţii. Cioran şi comuniunea artistică pe care o crează. Volumul reuneşte o serie de studii şi despre opera lui Eminescu în care urmăreşte latura stilisticii literare şi anume studiul stilului tuturor mijloacelor lingvistice folosite de scriitor.

VASILE : Eminescu în conştiinţa timpului. exeget al ediţiilor poeziei eminesciene. E. nrl. 9. Cronos. Cronică laudativă care comentează şi comentariile despre Eminescu.6. 2003. TURBATU. Bibliografie p. (Colecţia Critică literară). p. 161-162.E. 153 p. Printre maeştri prezentaţi în volum se numără şi M.-sept.1. Bucureşti.TOROUŢIU. nr. nr. [Giurgiu]. Cronică laudativă care subliniează dorinţa autorului de a fi respectată limba poetului şi nu schimbată de fiecare dată după regulile academice în vigoare. 2002. partea a II-a.5. 9-33. Floare Albastră. Mirton. 23-26. 2004. „Căci unde-ajunge nu-i hotar”. p. Volumul cuprinde 10 studii reproduse din Convorbiri literare (1941-1942)* care se ocupă de transcrierea textelor eminesciene din punct de vedere filologic. Timişoara. Bucovina literară. Exegeza eminesciană are în faţă două obiective : să reexamineze toate textele lui Eminescu şi să aplice în transcriere normele filologice. poz. Rugăciune. p. CONSTANTIN : Eminescologul temerar I. 195 p. Cronica. I 333623 MIHĂILESCU.E.6. CONSTANTIN : Recunoaşterea valorii. TRANDAFIR. Dacia literară. notă editorială şi bibliografie de Doina Rizea. nr.Torouţiu. PAPUC. LIVIU : I. 15629 I 817473 VATAMANIUC. Prefaţă de Nicolae Georgescu. p. (Editorial).E. Scrisoarea III. II 830683 2003 BERCA.Ediţia este însoţită de publicarea a trei scrisori către Perpessicius. ian. 2002. opera sa fiind considerată valore durabilă. :Exegeza eminesciană. 1. OLIMPIA : Despre maeştri. FLORIN : Fidelitatea criticului. 8-9. Hermeneutică eminesciană . precum şi de o Bibliografie selectivă.Eminescu cu o interpretare a motivelor biblice din Memento mori. Poeziile antume din punct de vedere filologic. p. I. aug.E. . Cuprinde cap. ambele obiective fiind greu de îndeplinit şi deci suntem încă departe de o ediţie non varietur. 15 nov.Antologie..Torouţiu. 2003. 2003.Torouţiu : Exegeza eminesciană.. Scriitori români. : Eminescu-„serbarea intelectului”. iun. Bucureşti. I 828230 233 . CUBLEŞAN.Torouţiu şi pentru contribuţia filologică în cadrul eminescologiei. Epigonii. Editor Eugen Dorcescu. 2002. 2004. DIMITRIE : I. din 1947-1948. Cronică laudativă pentru lucrarea lui I. 255 p. * Vezi OPERE XVII. Viaţa Românească. 263 p. Libra.

I-III. Cronică laudativă cu referiri şi la comentariile despre opera lui M. Trasee străbătute de Eminescu în peregrinările sale. 2003-2004. Biblioteca deStat a Rusiei(Moscova) BLANARIU-VUKOVIC. Traductrice Anca Hromadnik. 96 p. Terra Design. Bucureşti.I. 2003. [2003]. (Colecţia Deschideri). 78 p. G. contexte culturel.Graziosissima donna) . 5f. ANA. Introducere de Eugen Simion. 3 vol. Lipsă BAR CĂLINESCU. 48 p. ( Extras din Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. nr.(Lucrări didactice). 2003-2004. Piatra Neamţ. Le Mémorial Ipoteşti-Centre National d΄Ėtudes „Mihai Eminescu”. Moscova. Vol. 2003. Chişinău. 2003. (M)iteme şi simboluri existenţiale eminesciene. 234 . 2003. 277 p. (Colecţia Ipoteşti). 2003. Nona. Ipoteşti. II 303876 CAP-BUN.Eminescu menţionat cu o notă. 2004. Coresi. p. I 831373 *** : Chronologie Mihai Eminescu :Vie. Vatra. Litera Internaţional. M. Introducere de Eugen Simion. Ediţie îngrijită de Ileana Mihăilă. Ediţie îngrijită de Ileana Mihăilă. : Opera lui Mihai Eminescu. Arta portretului la cronicarul Cărtărescu) . oeuvre. : Viaţa lui Mihai Eminescu. 91-100) BCU. Capitolul : Eminescu azi (Reaşezarea plăcilor tectonice : între adulaţie şi contestare. ION : Drumuri eminesciene. Tom XLIX. IOANA : Un mozaic literar.Bucureşti BRAIS. Bucureşti. Gunivas. ADINA : Isotopia nepătrunsului la Eminescu şi Leopardi : despre o posibilă traducere a poeziei „L’infinito” de Giacomo Leopardi în limbaj poetic eminescian. G. Comentarii pe marginea corespondenţei eminesciene (Reevaluări necesare. 132 p. 130. Litera Internaţional. 431 p. serie nouă secţiunea III Lingvistică. Paradigma eminesciană : o carte autoportret. p. Bucureşti.LASLO. Iaşi. (Biblioteca şcolarului). 1840. 2003. Iaşi. I 831664 CÂRNU. 2003. MIHAI : Esenţa fiinţei. I 828070 CIMPOI. [Piteşti].: Eminescu pentru elevi. Editura Academiei Române. p.5-6. I 828108 CĂLINESCU.Eminescu *** : Bolşoi Rossiiski Enţiklopediceskii Slovar.Cuza”. Rédactrice Mihaela Aniţului. MARIANA : Lecturi critice. Paralela 45. cu ilustr.

. 8 iul. nr. II 817735 CRISTEA. Argeş.2004. 2003. VALERIU : Spaţiul în literatură. p. nr. Bucureşti. Viaţa Românească. Spaţii şi semnificaţii. apr. Recenzia comentează câteva din „perlele” cuprinse în volum. KYCYKU. CREANGĂ.I 819991 CODREANU. CODREANU. 2003.2004. .80-83 (Esenţa fiinţei de Mihai Cimpoi -o carte în dezbatere). 13 (Texte şi contexte).-mai. 19.II îngrijită de Doina Cristea. CIOPRAGA. p. p. p.2004. N. nr. CIUBOTARU.-mai. spaţiul deschis al imensităţii (Povestea Magului. nr.-mai. p. apr. Cuvânt înainte de Gabriel Dimisianu.4-5. Semne. Cronică. simboluri şi substanţă filosofică în creaţia eminesciană. Cronică laudativă pentru o carte cu o complexă problematică şi relevantă pentru exegeza eminesciană. Viaţa Românească. Ed. Bucureşti.4-5. p.4-5. apr. apr. KLAUSS : Noua carte. Bucureşti.-mai. Viaţa Românească. nr. p..A. : Mihai Cimpoi sau continuitatea în eminescologie. „spaţiul majestăţii” (Muşatin şi codrul).673. p.2004. p. Cronică.Eminescu este relevat şi analizat spaţiul deschis al suspendării instictului de conservare şi al expunerii voinţei divinităţii (Rugăciune). nr. nr.-mai. KOPI : Esenţa viziunii eminesciene în viziunea lui Mihai Cimpoi. Viaţa Românească.: La plezneală : Perle universitare. CONSTANTIN T. apr. Cronică. GEORGESCU.2004. 73. HEITMANN. nr.4-5. dec. p. spaţiul „luptei”în bătălia de la 235 . Mirabilis. Adevărul. THEODOR : Eminescu al fiinţei. Viaţa Românească. 2003.73-74 (Esenţa fiinţei de Mihai Cimpoi -o carte în dezbatere). II 850432 COROIU.78-79 (Esenţa fiinţei de Mihai Cimpoi -o carte în dezbatere). Cronică. Viaţa Românească. apr. La M.Eminescu cu erorile mai mult decât comice exprimate de unii studenţi. nr. S. CONSTANTIN : „Dionis purta haine postume”. CONSTANTIN : O exegeză despre „omul eminescian”. 27. Viaţa Românească. Adevărul literar şi artistic.76-77 (Esenţa fiinţei de Mihai Cimpoi -o carte în dezbatere).4-5. CUBLEŞAN. Cronică . Culegerea de „perle universitare” cuprinde şi date despre M.74-76 (Esenţa fiinţei de Mihai Cimpoi -o carte în dezbatere). 153 p.4-5. Cronică . 2003.. apr.2004. 315 p. PALEOLOGU-MATTA. CONSTANTIN : Omul eminescian.83-85 (Esenţa fiinţei de Mihai Cimpoi -o carte în dezbatere).2004. THEODOR : Eminescu şi oglinzile fiinţei. 2003.4-5.mai. Luceafărul).mai. SVETLANA : Esenţa adevărului. SORINA : Arhetipuri.(Esenţa fiinţei de Mihai Cimpoi -o carte în dezbatere).

158 p. Bucureşti. nr. Capitolele : Biografia. România literară. DIANA : Eminescu în reprezentări critice. II 844031 CUBLEŞAN. RADU MIHAI : Strategia economică eminesciană : modelul naţional-strategic românesc : schiţă de contur. Cartea Universitară. 2003. 294 p.Rovine (Scrisoarea III). II 820916 CRIŞAN.E. 14. RADU MIHAI : Viitorul economic eminescian. II 828800 CRIŞAN.701. făcând exegeze în marginea altor exegeze. Adevărul literar şi artistic. 2004. un instrument de lucru pentru eminescologi. 2003. 2003. Cronică care subliniează reaşezarea fenomenului exegetic pe un suport polemic. Cartea Universitară. de Eudochia Zavtur . RADU MIHAI : Geneza economiei eminesciene. RADU MIHAI : Economia practică eminesciană. II 831103 VÂRGOLICI. spaţiul „bahic” (Umbra lui Dabija Voievod).Coordonate ideatice. CONSTANTIN : Eminescu în reprezentări critice. O sinteză de iniţiere în universul eminescian. Bucureşti. Cartea Universitară. Interpretări didactice. 2003. pădurea „labirint poetic”(Copii eram noi amândoi). p. II 843920 CRIŞAN. 236 . Stilul şi limba.. 12-18 mai. Cronică laudativă a lucrării cu referiri şi la M. 96 p. . 27 ian.1-2. 368 p. Dicţionare. 47-48 cu il. Grinta. 4 (Cronici). 67 p. Steaua. p.18. CRIŞAN. nr. 2003. Eminescu în contextul universal. 2004. [2003]. Bucureşti. Bucureşti. AL.Contribuţii documentare. tab. p. Cartea Universitară. Bucureşti. incluzând referinţe la studiile apărute în ultimii trei ani. Opera. 81 p. TEODOR : Comentarii eminesciene. I 828 837 SĂNDULESCU. 2003. Caleidoscop. Bucureşti. Cartea Universitară. Cartea II 844805 CRIŞAN. Cluj-Napoca. : O enciclopedie a spaţiului literar. Ediţii. 2004. 256 p. Rememorări. Universitară. RADU MIHAI : Prezentul economic eminescian. RADU MIHAI : Economistul Mihai Eminescu. conferind o identitate culturală şi dimensiuni distincte autorilor şi cărţilor comentate. etc. Bibliografie. CÂMPAN. II 843952 CRIŞAN. nr.

şi facs. Dej.Cubleşan despre Eminescu cu comentarii mai ample despre „Eminescu în reprezentări critice”. BCU-Cluj ILUCĂ. 15 sept.mai. Ediţia a II-a. 2123. traducere şi prefaţă de Marian Papahagi. Cluj-Napoca. I 831278 *** : Mihai Eminescu în documente inedite şi publicistica dejeană. parcă. decât altădată. Îngrijire. Dacia literară. de consecvenţă în prezentarea unui fenomen complex. Gazeta someşană). (Discobolul). Cuprinde : I. ROSA : Eminescu sau despre absolut. Editura „DSG Press”. 2003. Helios. Junimea. p. GA (USA). II 820727 GÂFU. Noţiuni de teorie literară . ŞTEFAN DUMITRESCU : Luceafărul. 151 p. Din publicistica dejeană ( articole omagiale publicate în presa dejeană :Astra dejeană.. LIVIU : Mai mult. 2004. Poezii antume. 181 p. VASILE : Iaşii lui Eminescu. 2003. II. 2003. Cluj-Napoca. Dacia. precum receptarea actuală a unei opere unicat în cultura română”. Texte literare . 2003. Psihanaliza şi filozofia poemului. Comentarii. III. MIHAI : Pagini alese pentru elevii claselor IV-XII. ION : Concepţia filosofică a lui Eminescu despre istorie. Sugestii de lectură. MIOARA. cu ilustr. VOICA. Comentarii. profesori şi studenţi. Criterion Publishing. Postfaţă de Mircea Eliade. Norcross. Viaţa Românească. 2003. GEORGE : Gradul zero al receptării eminesciene. Meteor Press.4-5. Poezii postume. 2003.5. noţiuni de teorie literară. nr. II 832417 DUMITRESCU.Aprecieri critice. 2003. teste de evaluare de Constanţa Bărboi. Cuprinde : Mărturii în actualitate (articole şi poezii dedicate poetului). ADRIAN : Ieşeni despre Eminescu. DEL CONTE. 97 p.Argument. Bucureşti. Iaşi. Sinteze. Proză. IV. institutori. II 844204 EMINESCU. Consideră cartea lui Constantin Cubleşan „o lecţie de conştiinciozitate critică. Cuprinde bibliografie. 2004. II 831999 237 . 50 p. p. aprecieri critice. O trecere în revistă a lucrărilor lui C. 512 p. învăţători. 200-202 (Comentarii critice). sinteze. Cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu Buşulenga. 470 p. apr. nr. II 314472 LATEŞ. Antologie de texte realizată de Dan Mârza. Iaşi.GRĂSOIU.

MARIAN. NOICA. Timpul. O lectură a poeziei „Peste vârfuri”. 2004. POPA. II 818503 NICULESCU.. organizaţii. p. RODICA : Luna şi sunetul cornului. LIVIU : Marginalii junimiste. (Colecţia Deschideri. nr. 2003. Bucovina literară. Metafore obsedante la Eminescu. 799 p. Formele şi semnificaţia metaforei obsedante a luminii de lună asociată cu dulcele sunet (de corn) . România literară. Paralela 45 –Destin. 2003. Anexele cuprind o ediţie a unor texte integrale eminesciene structurate tematic pe motivele din titlul lucrării. instituţii. Bucureşti. Scriitori. 2004.Eminescu. p. 424 p.Eminescu (Noi date despre bibliotecarul Eminescu). Cronică laudativă a volumului lui Florin Manolescu. 2004. lucrarea fiind considerată o completare a istoriei literaturii române. O carte densă. reviste. Humanitas. RODICA : Centre de poeticitate şi metafore obsedante : Luna şi sunetul cornului în lirica eminesciană. I 850963 MARIAN. text prin care se încearcă demontarea statutului de metaforă obsedantă a două motive poetice fundamentale ale universului poetic eminescian : luna şi sunetul cornului. Steaua. (Literatură). 12-13. Documente arhivistice mai puţin sau de loc cunoscute din viaţa şi activitatea unor scriitori junimişti printre care şi M.. GRIGORE : Rodica Marian : Luna şi sunetul cornului. Ateneu(Bacău). EMIL : Marginalii junimiste.1 iul. p.ca text integral. Bucureşti. 44-49. 29.3. Compania. O analiză amănunţită a studiului Rodicăi Marian. nr.25. 254 p. considerat important în cadrul exegezei eminesciene. : Romantism. p. febr. nr. 6. I 819736 PAPUC. 2003. 2003. II 823916 SATCO. 277 p. duh eminescian. 2003. Iaşi. Cap. MANOLESCU. M. Piteşti. CODRESCU. p. Preliminarii la o interpretare „Peste vârfuri” – ca sau despre melancolia senină eminesciană. ALEXANDRU : Exilaţii noştri. suflet românesc.6. IONEL : La orizontul eminescologiei. 18. 2003. 29-31. (Scriptorium).Eminescu prezent în numeroasele publicaţii apărute în diaspora atât cu texte cât şi cu comentarii critice. Cronică laudativă cu referiri şi la capitolul dedicat lui M. Fragment din lucrare.1-2. Seria Comentarii critice). Textul pivot al studiului este poezia Peste vârfuri. 238 . Centre de poeticitate şi metafore obsedante : luna şi sunetul cornului.2. FLORIN : Enciclopedia exilului literar românesc 1945-1989. mart.metafore obsedante la Eminescu. nr. Steaua. căruia îi dedică un capitol întreg bazat pe documente din arhiva Bibliotecii Universitare ieşene. un sens specific al morţii în universul poetic eminescian. Ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Gariel Liiceanu. 25 iun. CONSTANTIN : Introducere în miracolul eminescian. de incontestabilă ţinută academică. nr.

BCU-Bucureşti POPA. p. Medalioane. cu il. O carte reprezentativă pentru cei ce vor să cunoască istoria Junimii. 2003. Cluj Napoca. Iaşi. Universitas XXI. Lucian Blaga.. p. RODICA : Breviar editorial.MĂNUCĂ. p.Zidirea în poemul dublu. Cronică laudativă cu comentarii referitoare la documentele legate de M.Eminescu sublimul a fost o valoare supremă conform căreia şi-a coordonat creaţia. 9.4-5. I 835331 POPESCU-BRĂDICENI. GIURCĂ. studiu introductiv şi postfaţă în limba franceză de Ioana Bot. oct. Sculpturi dispărute. Napoca Star. Versuri.10.(Colecţia Studii despre Emineswcu. Viaţa Românească. nr. OCTAVIAN : Lumina ca metaforă integratoare în opera lui Mihai Eminescu. 2003. cu ilustr. 2004. nr. CONSTANTIN LIVIU RUSU : Iaşi-chipuri în bronz. În cadrul capitolelor apar descrise şi monumente dedicate lui M. 2005. Poezia : Eminescu. *Lucrarea reprezintă teza de doctorat a autorului. 49-51 (Critica criticii). p. Tudor Arghezi. 2).-mai. : Modernism / postmodernism. II 823598 ZETU. 2005. Ediţie îngrijită. Albumul cuprinde peste 550 de titluri structurate pe capitole : Statui. OLGA. involuntare sau nu ? Cluj-Napoca.diversele deschideri către sublim din lirica eminesciană. iul. 2004. 2003. 289 p. Casa Cărţii de ştiinţă. RUSU. GHEORGHE : Liviu Papuc : Marginalii junimiste. 19-20. O ipoteză. Mixtum compositum. CRISTINA : Sublimitatea liricii eminesciene. marmură şi piatră. Basoreliefuri.Eminescu din perioada în care a fost bibliotecar. Sunt analizate. Monumente funerare. căci pentru M. Bucovina literară. GEORGE : Spiritul hyperionic sau sublimul eminescian. Cronică laudativă cu sublinierea importanţei abordării acestei teme în cadrul operei eminesciene. nr. p. 126-127 (Miscellanea). 209 p.7. ian. în trei secţiuni. Convorbiri literare.Eminescu în lumina echivalenţei postromantice a înstrăinării sinelui şi construirea operei pe absenţă.. Bucureşti. Vasiliana. PETRESCU. Universitatea Bucureşti-Facultatea de Litere.Eminescu. portrete. 2003.(Jurnal cu scriitori).. apr. Sculpturi ambientale. Semnalarea volumului cu scurte aprecieri. Iaşi. BCU-Iaşi 239 .1. Busturi. nr. p. IOANA M. poezia în general. nr. Conţine şi o analiză a poemului Melancolie de M. Cronica. ION : Zidirea în poemul dublu. BCU-Cluj BOLTAŞU. DAN : Junimismul. 2003. PĂUN.

p. *** : Monica Spiridon. Carpathia Press. nr. p. Ramuri. 2005. 2003. 28 oct. Mihai Eminescu*. *Die politischen Schriften des Mihai Eminescu.9. 5-184.. 6. I 824715 STORFA. 11 – 12. de Sfinţii Voievozi. Liviu Rebreanu. nr. sobră şi la obiect. Ion Creangă. Iaşi. 2003. : Genul proxim şi diferenţa retorică. 187 p. 8. Traducere Maria Sass. 2003. 174 p. sept. Colecţia „Dissertationen der Universität Wien”. BARBU. Adevărul literar şi artistic. Bucureşti. 15-16. 4. Cronică laudativă care consideră lucrarea ca o cercetare elevată. Curtea Veche. JOACHIM-PETER : Scrierile politice ale lui Mihai Eminescu*. nr.OSTAP. aug. Adevărul literar şi artistic. Cronică laudativă. Eminescu la Mănăstirea Neamţ. BCU-Iaşi 240 . MARIAN: Un nobil critic călinescian – Monica Spiridon.760. CONSTANTIN M. ILIUŢĂ : Portrete de scriitori. TEODORA : Anturaje retorice. CUBLEŞAN. BCU-Bucureşti SPIRIDON. 1995. I. ARTUR : Arheologia unei ore : 1886. CONSTANTIN : Proza jurnalistică (Monica Spiridon). p. II 825499 TEODORESCU. Cronică cu accente critice dar cu laude pentru antologia de texte eminesciene de la sfârşitul volumului. p. Convorbiri literare. Pim.Proza jurnalistică.Caragiale.4. nr. urmată de Antologie de texte. *Eminescu poet orfic. 2003. STANCU-ARDELEANU. Dacia literară. p. 2004. p. 2003.6. 420 p. (Cronică literară). MONICA : Eminescu – proza jurnalistică. Ioan Slavici. 2003. 4. Semnalarea volumului cu un comentariu laudativ. nr. marmură şi piatră. SILVESTRI. Band 21. 16 p. CONSTANTIN : Iaşii în bronz. 2003. Bucovina literară. Paideia. Marin Sorescu. Cronică laudativă. Fundaţia Humanitas. 22 mart. iun. 331 p. 2003. p. 689.L. WUV-Universitätsverlag Wien. BCU-Timişoara POPA. nr. LUMINIŢA : Mihai Eminescu : imaginarul paradisiac.. 2003. Eminescu. Bucureşti. DUMITRU. Volumul cuprinde : Prefaţa – Eminescu şi turnantele culturii româneşti. Bucureşti. Bucureşti. 15 iun. 45-47.

FLORINEL : Accepţia indiană a simbolului în opera lui Mihai Eminescu. Cuprinde : Versuri de M. Vlad. bibliografie cu referinţe critice.3. Eminescu în filatelie. Editura T. 399 p. Lucrarea începe cu un capitol dedicat lui Eminescu. BARBU : O sută de magnifici. articole despre viaţa personalitatea şi opera lui M. în literatura română prin opera lui M. Bucureşti. 2004. nr. GABRIEL : Eminescu şi nirvana. Lider Star.UNGUREANU. *** : 100 cei mai mari scriitori români. p. 2003. II 818540 CIOCULESCU. cugetări. fragmente din opere literare în care M. 75 p. Biblioteca Naţională -Bucureşti SĂNDULESCU. Viaţa Românească. Paralela 45. Cuprinde : Capitolul „Mihai Eminescu” – note biografice. PI 51347 241 .Eminescu. 23 ian. Cronică cu referiri la subiectivitatea selecţiei dar fără a nega utilitatea lucrării. Coordonator Mircea Ghiţulescu.Eminescu. Prefaţă Eugen Uricaru. [ Iaşi]. 16-22 iul. versuri dedicate poetului. nr. 2003. CORNEL : Geografie literară. 14 (Literatură). Târgovişte. Bucureşti. Cuprinde şi studii documentare privindu-l pe M. oct.. 346 p. 2003. 72-75. fragmente din cărţi dedicate poetului. Piteşti. p. nr.10. 28.Eminescu. Do-major. Vol. fiind considerat scriitorul fundamental al culturii române. I. *** : Almanah Mihai Eminescu – 2004.-3 febr. 2003. (Cultură generală). România literară. I. 2004. (Seria Sinteze).2004. fragmente din proză şi articolele politice. 355 p.Eminescu. cu portr. AL. p. : Studii despre clasici. scurte consideraţii privind opera. Vol. p. p. 12-13 (Literatură). TEODOR :Caleidoscop literar.. Volum îngrijit de Mihail I. II 826635 VÂRGOLICI. Macarie. 2004. 105107 (Comentarii critice). cu il.. Cronică care subliniează posibilitatea oferită de lucrarea semnată de Agafiţei Florinel de a înţelege un sistem de gândire integrat. 2004 AGAFIŢEI..Eminescu este personaj. Cronică laudativă cu referiri la seriozitatea analizelor. România literară. II 828391 FUNICA.

[2004].ANTOFI. Lucman. Convorbiri literare. 2004. 495 p. CRĂCIUN. Eminescu. *** : Corpusul receptării critice a operei lui M. Junimea. (Eminesciana. (Eminesciana : Serie nouă) Analiză de text. LIVIU : Din nou despre Eminescu. Cronică laudativă.(Biblioteca Eminescu). 232 p. II 830774 CĂLINESCU. 20042007 (Academia Română. 327 p. Textul are ca punct de plecare lucrarea aceluiaşi autor „Dubla sacrificare a lui Eminescu”(1997. RODICA : A doua sacrificare a lui Eminescu. prefaţă. note . Bucureşti. : Viaţa lui Mihai Eminescu. nr. II 832503 CODREANU. Bucureşti.. Oprişan şi Teodor Vârgolici. 2004.XX.Eminescu . 9). Ştefan Vodă şi Putna. Scara.S.P. THEODOR : Mitul Eminescu. BCU-Iaşi MUREŞAN. 14-15. Mitropolitul Moldovei şi al 242 . 288 p. Bucureşti. 2003. G. ian.Călinescu”). pl. 6 f. VICTOR : Eminescu. (Colecţia Memoria prezentului). Ediţie critică de I. 2004. THEODOR : Eminescu martor al adevărului. Constantinescu-Dobridor. p.O. urmărind cunoaşterea adevărului din perioada 28 iunie 1883 şi 15 iunie 1889. (Facsimil). : Viaţa lui Mihai Eminescu. 53-54. nr.-febr. Prefaţă şi note de I.Oprişan. Bucovina literară. 362 p. 1999) dar focalizarea atenţiei în prezentul studiu se îndreaptă spre temeiurile ontologice ale mitului Eminescu. Saeculum I. GHEORGHE : Pagini uitate despre Eminescu : antologie. II 826144 CODREANU.Eminescu: Sec.XIII. I. 2004. II 834219 BULGĂR. Semne. Bucureşti. G. Iaşi. 275 p. SIMONA : Luceafărul – o re-lectură : Perspective pluritextuale. Serie nouă.Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Cu un cuvânt înainte de I. Junimea. 2004. Ediţie facsimil.1-2. Un merit deosebit al „Corpusului” constă şi în explicarea felului în care s-a constituit curentul eminescian şi readucerea pentru public a unor texte poate pe nedrept uitate. Ediţie îngrijită şi postfaţă de Gh. Lipsă BAR CĂLINESCU. 2004.. Cu prilejul pomenirii Domnitorului la 500 de ani – 1504-2004. Daniel. Iaşi. Antologie de texte critice referitoare la opera lui M. p. II 834481 GRĂSOIU. În cele 31 de capitole autorul cercetează aspecte din viaţa politică şi publicistică a lui Eminescu. Bucureşti. 1.

efectul estetic nu se epuizează în conştiinţa cititorului .Eminescu : creator şi publicist. 411 p. LUCIAN : Impresii de lectură. STAN. 12 (Critică literară). Cronica subliniează existenţa a două căi de abordare a lui M.10. Eonia. XVI f. III revăzută. Note asupra unei recente monografii consacrate lui Eminescu. ANA : Eminescu : acasă în Teleorman. (Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni).. nr.Eminescu. nr. Aula. Luceafărul. Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. 2004. Bucureşti. Cronică laudativă pentru cartea scrisă de un eminescolog pasionat care analizează personalitatea lui M. 2005. CRIŞAN. ci este urmărit în repercursiunile sale3 mai profunde. 11 (Galaxia cărţilor). 189 p. TERIAN. p.. 2004. . 147. from the first published critical appraisals to current evaluation. 47-48. 2005. 342 p. Cronică amplă care analizează cartea lui Caius Dobrescu. Bucureşti. San Diego. 400 p. 4-10 mai. pl. (II 830805) Ed. demers care reprezintă o cale către o regândire a operei eminesciene. New York. 2005. Cartea Universitară. : Eminescu şi Teleormanul.Bucovinei. VLAD : Eminescu şi două cărţi sub un singur titlu. 1-2. pl. 8 f. Imaginarul spaţiului privat. CAIUS :Eminescu.390 p. pe capitole. ROMAN.(Colecţia Canon).Eminescu le-a străbătut. p. 2004. 23-24 (Comentariu). Semne. Cartea Universitară. p. [Bucureşti]. 2004. Editura Rocriss. 2004.II revăzută . 2004. Alexandria. Cronică care subliniează faptul că autorul marchează o nouă abordare a imaginarului eminescian. nr. ANDREI : „Politicile” imaginaţiei. RADU MIHAI : Spre Eminescu : Răspuns românesc la ameninţările prezentului şi la provocările trecutului. OLTEANU.Eminescu în spaţiul teleormănean. p. 51-52. philosophers and other creative writers who died between 1800 and 1899. (Nineteenth Century literature criticism). CAMELIA. nr. (II 844371) II 828754 *** : Criticism of the works of novelists.* *Ed. 2005. România literară. p. [Bucureşti]. oct. 488 p. BCU-Timişoara DOBRESCU. Biblioteca Judeţeană Argeş Felul în care este modelată opoziţia public privat de imaginarul eminescian. TEODOSIU. V. febr. II 829450 CRISTEA. 203 p. Detroit.17. Convorbiri literare. Imaginarul spaţiului public. 22 dec. Cronica. [2004]. Steaua. fapt care duc de fapt la existenţa a două cărţi adunate în una singură legate prin titlu. nr. Braşov. Editor Lynn M.Zott. 2005. 243 .MĂDĂLINA : Privat şi public. Thomson. Cronică laudativă care consideră volumul o carte de excepţie bazată pe documente care poate suscita teme asemănătoare şi pentru alte zone ale ţării pe care M. II 830846 DOBRE. Lucrarea se referă la o serie de poeţi printre care şi M.2.

Universitaria. Blaj.Eminescu : „M. Buna Vestire. 220 p. 228 p. 22 mart. Bucureşti. 2004. Perenitatea filosofiei eminesciene. **O evocare a despărţirilor dintre Eminescu şi Veronica Micle de-a lungul anilor. 244 .418 p.. 2004. 179 p. NICOLAE : Cu Veronica prin infern. Volumul cuprinde şi un amplu comentariu referitor la cartea Ilinei Gregori „Eminescu la Berlin”. 12. 2004. Bucureşti.250 de ani de la deschiderea şcolilor Blajului.(Ciclul „A doua viaţă a lui Eminescu”). II 846399 MANIU. p.11.Eminescu GEORGESCU. DACIANA-MIHAELA : Poeme filosofice eminesciene. *** : Lumina din Ardeal : comunicările simpozionului Şcolile Blajului : tradiţie şi contemporaneitate : 20-21 mai. Bucureşti. CONSTANTIN : Despre români celebri. 2004. I-II.DUMITRU. 9. 2004. 225 p. II 834120 IORGULESCU. Adevărul literar şi artistic. Craiova. Explicând interferenţa între naţional şi universal vorbrşte de M. *Dezvoltă primul aspect al relaţiilor dintre Eminescu şi Veronica Micle. MIRCEA : Tangenţiale. ICR. II 846400 *** : Eminescu şi Caragiale.Eminescu şi de „mândria de a fi român”. Cronică laudativă cu referiri şi la capitolul despre M. Lipsă BAR FLOREA. Cuprinde : Cultură filosofică eminesciană.Cartea regăsirilor*. Cronica. AL: Avem o misiune. I 831788 COROIU. regăsirile lor în viaţă şi operă.** Vol. nr. p. Universitas XXI. 216 p. Craiova. cu o analiză a epistolarului dintre cei doi. LEONIDA : O carte despre clasici. Cronica lucrării lui Mircea Iorgulescu cu semnalarea paginilor despre lucrarea „Eminescu la Berlin”. Poeme filosofice eminesciene.Cartea despărţirilor. nov. Floare albastră.Eminescu : aşa voiam să fim noi şi nu altfel”. 2005. la Paris şi la Berlin. Redacţia publicaţiilor pentru străinătate. Iaşi. Clasicism greco-latin . Cuprinde şi studiul dedicat lui M. 2004. 2004. II 834614 HUSAR. PAVEL : Trimitere la clasici : Idei naţionale: Idei europene. 2004.760. nr. Aius.

II 838428 245 . 2004. Bucureşti. 2004. 2004. Iaşi. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. „Grinta”. 238p. 192 p. II 831205 MUSCĂ. 2004.Cuprinde şi capitolul : Eminescu şi şcolile Blajului de I. 148 p. 2004. BCU-Cluj MARIN. Volumul cuprinde şi un fragmentarium din articolele politice ale poetului privitoare la A. Prefaţă de Dumitru Micu. I. Eminescu. Prefaţă de Traian Diaconescu. Iaşi. (Eseuri de ieri şi de azi). VASILE : Eminescu şi detronarea lui Cuza. Traducere de Mirela Talaşman. Memorialul Ipoteşti. Cluj-Napoca. VASILE : Lumile şi trecerile lui Eminescu. II 831125 NICOLAU. Iaşi. BCU-Iaşi ŞERBAN. II 834131 RUSU. LUIZA : Mihai Eminescu şi Jorge Luis Borges : Interferenţele lecturii postmoderne. 2004. I 839152. Fundaţia „România de Mâine”. 152 p. Edit. Casa de Presă şi Editură „Tribuna”.*. Editura Junimea. NARCIS : Eroismul eminescian. azi. 11. Veronica Micle. Editura Macarie. prieteni şi adversari. 2004.135 p. Culegere de articole.C. Demon. Vol. O continuare a interpretării lui Matei Călinescu din studiul „Titanul şi geniul în poezia lui Eminescu” apărut în 1964. Institutul European.Buzaşi. II 849708 *** : Studii eminesciene : Caietele Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”. Bucureşti. (Eminesciana. 2004. CASSIAN MARIA : Eminescu. Sibiu. SPIRIDON. azi. 294 p. Târgovişte. I 834705 MARINESCU. Cuprinde : biografice. serie nouă). Editura Perpessicius. *Textul reprezintă un proiect de cercetare iniţiat în cadrul Centrului Naţional de Studii „Mihai Eminescu”.Cuza. DEMETRIO : Eminescu şi cultura indiană. LILIANA : Toposuri poetice în lirica lui Eminescu. 145 p. titan şi geniu în opera poetică a lui Mihai Eminescu.

p. Editura Floare I 840208 MARCU. 159 p. ANA MARIA. 2005. : Icoana stelei ce-a murit. Mihai Eminescu. 143.4. Bucureşti. Bucureşti.Predoslovie de G. Studii şi articole despre Eminescu. 309 p. II 852831 BREZOVSZKI. 2004-2005.[Versuri]. ADRIAN : Fragmentarium eminescian. 2004. I 838882 ARDELEAN. apr. familia mea şi Eminescu.167 p. Tohăneanu.I. Arad. Baia Mare. MILJURKO : Eu.(Colecţia „Dialoguri”). Vol. Bucureşti. 2005. II 840609 VOICA. creaţie literară dedicată poetului). Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”. Analize prozodice ale poeziilor eminesciene. II 841046 2005 ANGHEL MIJA. VUKADINOVIČ. Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate. Lucrare bibliografică în care se evidenţiează contribuţia maramureşeană la cunoaşterea operei eminesciene (cărţi. Universitaria. Bucureşti. 2004. studii şi articole. GROGOR ANA. Craiova. 2005. VANCIU FLORINA : Maramureşeni despre Eminescu. 152 p. PETRU M. ANIŞOARA : Odiseea receptării personalităţii eminesciene. Editura Vinea. Convorbiri literare. Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 246 . 168 p. NICOLAE : Nichita Stănescu. * Coperta : Mihai Eminescu – sculptură de Vlad Ciobanu. Dialoguri cu Aurelian Titu Dumitrescu. traduceri. I-II albastră. Editura Paco. Apariţia acestei cărţi în contextul în care personalitatea lui Eminescu este atacată este o binemeritată palmă dată nulităţilor. I 851085 BACIU. 2005. Cristian Popescu. 2005. 72 p. RODICA MAGDALENA : Conştiinţă critică şi viziune tragică în publicistica eminesciană. Multimedia Internaţional. EMILIAN : Adrian Voica : Fragmentarium eminescian. nr. 23 p.ŢONE. Nicolae Labiş. Cuprinde bibliografie. cu ilustr.

Conţine note bibliografice. p. 2005. Vol.* Bucureşti. şi facs. BCU-Iaşi CRIŞAN. 2005.[2005]. 304 p. VALENTIN : Jurnal cu Noica despre manuscrisele Eminescu. 32 p.. Junimea. Semnele Timpului. . p. 658 p. introducere. Gura Humorului. SORIN :Eminescu în critica germană. Univers Enciclopedic. cu il. II 862385 CERNĂIANU. II 837254 247 . Cartea Universitară. Editura Cronica.(Eminesciana. Academia Română. 2005.Eminescu. 64 p. Cartea Universitară. 288 p. Bucureşti. Conţine bibliografie (p. E-K. note şi bibliografie de. 32 p. 178 p. Selecţie. 2005. Mănăstirea Putna. 2005. Suceava. II 850359 COŞEREANU. Simboluri naţionale şi culturale. II 321225 CRIŞAN. BCU-Cluj CHIPRIAN. *Textu integral al anexei din lucrarea „Spre Eminescu.Recurs Eminescu. NICOLAE : Triptic eminescian: Suceava. BCU-Iaşi *** : Dicţionarul general al literaturii române. III.CÂRLAN. II 844253 CUBLEŞAN. 2005. (Ipoteşti). Coordonator general Eugen Simion. Ed. Ştefan cel Mare şi Sfânt. * Bucureşti. Serie nouă). răspuns românesc la ameninţările prezentului şi la provocările viitorului”. Bucureşti. 2005. CRISTINA : Stilistică eminesciană. CĂLIN : Conjuraţia anti-Eminescu. Lidana.Calvarul cetăţeanului). 2005. RADU MIHAI : Cât de „retrogad” este Mihai Eminescu ? 7 răspunsuri unui procuror. 287-312.(Copii din flori ai istoriei literare. 143 p. Iaşi. traducere. Cluj-Napoca. Terra Design. Editat şi pe suport diferit . 270-290) şi index. CONSTANTIN : Eminescu în privirile criticii. 172-176 Bibliografie II 852711 CHIŢAC. Grinta. LXXI cu ilustr. 2005. 790 p. III revizuită. RADU MIHAI : Testamentul politic al lui Mihai Eminescu. Tamasi. Amplu capitol dedicat lui M. Iaşi...

Piteşti. Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza. 31 p. 2005-2007. 44. 2005. p. 2005. Cuza. p. DUMITRU. BCU-Cluj GORCEA. II 852794 EPURIANU. III. România Press. ARHIP ODETTE : Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Bucureşti. 2005. Iaşi. p. Editura Tim. 2005. DUMITRU. 240-242 (Miscellanea). nr. ISTRATI-MACOVEI. Semne şi sensuri poetice. Cronică cu accente critice. 116 p.-dec. I 845876 FILIPCIUC. PAULA DANIELA: O perspectivă asupra sonetului eminescian. II 847849 GAVRIL.. Şincai” Bihor. Ediţie îngrijită de Nicolae Oprea. h. 2 vol. (Deschideri).CHIVU. MARIUS : Merge şi aşa ? România literară. EMANUELA : Expresia artistică a motivelor biblice eminesciene. Oradea. Critică şi interpretare. Reşiţa. cu il. 7..Vol. CONSTANTIN : Dicţionarul limbajului poetic. ELENA M: „Memento mori” : poemul civilizaţiei umane. 1f. Craiova. 150 p. ANDONE IRINA. 228 p. nov. I. II 850231 GOLOVANOVA.. PETRU MIHAI : Eminescu. Teză de doctorat. 236 p. Viaţa Românească. 159 p. MATEI ALBASTRU : Structuri lirice şi motive romantice la Novalis şi Eminescu. 114-115 cuprind Bibliografie. Editura Universităţii Al.1112. Universitaria. Asociaţia Română pentru Ex Libris: Biblioteca Judeţeană „Gh. 2005. Iaşi.* 248 . 106 p. şi facs. Paralela 45. II 775612 IRIMIA. II 836712 CUBLEŞAN. Cronică care subliniează importanţa lucrării prin revelaţia descoperirii tezaurului limbii eminesciene. ION : Simptomuri politice în boala lui Eminescu. 2003.(Critică literară). Iaşi. 2005. nr. 9-15 nov. 2005. 2005. DACIANA MIHAELA : Clasicism indian şi greco – latin în poezia lui Eminescu. Editura Timpul. Conţine note biografice.

Opera Magna. Eminescu şi cugetarea sacră. 291 p. Farmecul unui dialog epistolar.. De la Mihai Eminescu la Marius Ianus. Iaşi. I 850919 *** : Mihai Eminescu în amintirile contemporanilor. TUDOR : Pentru mine. Eminescu.. Postfaţă Victor Crăciun. 459 p. p. 442 p. [2005? ]. Bucureşti. apărătorul românilor de pretutindeni. Iaşi. ANDREI : În rotonda literaturii. (Biblioteca Bârladul). Selecţie de texte şi prefaţă de Daniel Corbu. I 850801 LUCA. II. 13). nr. Cap. 192 p. Craiova. 116 p. 2005. etc. DUMITRU : Eminescu în”raza gândului etern”. Bucureşti. Editura Fundaţiei Culturale „Alexandru Bogza”. 2005. Un demers integrator în care elogiul şi negaţia să coabiteze fără subiectivism în conturarea conceptului de eminescianism. 2005.7-8. GRAŢIAN : M.Eminescu. teorie şi critică literară). 2005. p.(Istorie. 249 . Moldovenesc. Prefaţă de Mihai Cimpoi şi Theodor Codreanu. Bucovina literară. 32-33. Eminescu : peste nemărginirea timpului. MARIAN : Fără Eminescu nu avem amintiri. iul. 2005. RODICA : Identitate şi alteritate : Eminescu şi Blaga. GEORGE : Eminescianismul (o monografie a conceptului). II 849792 BARBU. Princeps Edit. Antologie alcătuită de Mihai Luca şi Vasilian Doboş.224p.aug. 2005. Vestala. Viitorul românesc. Iaşi. 2005. BCU. 182 p. Eminescu istoricul.*Rezumatul tezei de doctorat BCU-Iaşi JUCAN. Cronică laudativă care subliniează şi viziunea christică pe care autorul o are asupra lui M. I 331133 MICU.Iaşi NEDELCEA. 2005. Vol. (Eminesciana.. Conţine note bibliografice. Eminescu şi socialismul. Câmpulung II 329479 LATEŞ. II 306778 MARIAN. Junimea. serie nouă. Fundaţia Scrisul Românesc. II 852890 MILCA. ( Document). Eminescu. MIHAI : Eminescu : studii şi cercetări critice ale scriitorilor bârlădeni. Fundaţia Culturală Ideea Europeană. Bucureşti.

Cartea prezintă un rezumat concis al amplelor proiecte dramatice din laboratorul eminescian şi pune faţă în faţă textele dramatice eminesciene cu cele shakespeariene. Chişinău. VALERIUS M. 776 p. Timpul. GEORGE : Libertarea metafizică eminesciană. 2005. Iaşi.(Colecţia Educaţional 2). 5. Pim. Internaţional. II 850454 URIAN. IOANA : În intimitatea secolului 19. 327 p. Papirus Media. GHEORGHE . 28 dec. Autorii. 2005. II 850123 250 . stabilind relaţii de congenialitate. 158 p. Cronică cu aluzii şi la M. 2005. Iaşi. 2005. 123 p. BCU – Iaşi POPA. Ediţia a 6-a. Litera. 2005. BCU-Iaşi RUSAN.( Critică literară). Bucureşti.Eminescu care prin personalitatea sa şi prin apartenenţa la cenaclul Junimea a făcut parte din cei care au marcat veacul al XIX-lea. 173 p. EDGAR : Eminescu într-o nouă viziune. II 307629 SĂNDULACHE. 80 p.PAPU. Încercare de patografie. 12. (Eminesciana.. Ediţie îngrijită şi postfaţă de Cornel Paiu. Ediţie şi note de Vlad-Ion Papu. CIUCĂ : Mihai Eminescu. IULIUS : Medalii Eminescu în Moldova şi în alte ţări. II 306919 PÂRVULESCU. Eseu introductiv de Zoe Dumitrescu Buşulenga. CONSTANTIN : Viaţa şi opera lui Eminescu. 2005. 2005-2006. Sumare aluzii şi la M. Chişinău. 55 p. 2005. nr. un jurist şi un medic legist. Junimea. 346 p. 51-52. TUDOREL : Viaţa şi opiniile bonjuriştilor. Eseu. Humanitas. ANUŢA : Istoria patriei în opera lui Mihai Eminescu. Sighetul Marmaţiei. OANA : Ingrediente shakespeariene în teatrul eminescian. serie nouă). Iaşi. Princeps Edit. Litera BCU-Timişoara POPOVICI. POPA. 2005.Eminescu. 2005. România literară. analizează şi comentează ştiinţific datele reale ale problemelor ridicate de boala poetului. II 306384 SCRIPCARU. LUMINIŢA : Motivul visului în poezia lui Eminescu. Iaşi. Biblioteca Republicii Moldova – Chişinău ROŞCA. 106 p. (Colecţia Eseu). Bucureşti. cu il. p. – 10 ian.

[Craiova]. DUMITRU : Literatura marilor clasici : I. TIUTIUCA. 29-30.Eminescu. o carte care să-i facă pe intelectualii francezi să înţeleagă ce este mai apoteotic negativ în Eminescu. Steaua. Dionysos. Cota MIHĂILESCU. Bucureşti. *Lucrarea apărută în 1995 la Viena reprezintă teza de doctorat a autorului. nr.STROFA. 1011.a. Bucureşti.L. Craiova.* Traducere de Maria Sass.a.a. BARBU.. aug. Lipsă BAR CUBLEŞAN. când forma nu mai poate să adăpostească gândul şi când gândirea discursivă. 2005. II 324012 Cărţi f. (Corpus Eminescian). că ar fi nevoie de o carte profundă despre Eminescu. nr. p. CONSTANTIN : Opera esenţială. CIORAN. Editura Didactică şi Pedagogică. Steaua. către problema „chestiunii naţionale”. nu mai poate fi captată de vanitate decât neintrând în vacuitate”. Citind textele celor doi autorul identifică existenţa unei mari tragedii comune : „gândirea convenţională. f. JOACHIM-PETER : Scrierile politice ale lui Mihai Eminescu. 2005.Eminescu şi Nâgârjuna. (Corpus Eminescian).-sept. p. lansată de multe ori de E.1-2. Caragiale. deşi vidă. 691 p. FLORIN : Ideologia lui Eminescu. f. 2005. paideia. CONSTANTIN : Autoversiunea inexistibilă.8-9. prin studierea publicisticii sale şi a contemporanilor săi. 1999. Ion Creangă. Mihai Eminescu. p. Eseu care face o comparaţie între textele eminesciene şi gândirea filosofului indian Nâgârjuna.Cioran. Lipsă BAR 251 . Autorul găseşte 64 de negaţii în opera eminesciană. Cronică laudativă. EMIL : Budha ar putea fi gelos? Prefaţă de şi editare Constantin Barbu. Dionysos. Cronica laudă acurateţea traducerii din germană şi consideră exegeza ca fiind predominant orientată către preocuparea lui M. Ideea .

[Introducere de Chris Bernard]. 2000.* Cuprinde şi 14 poeme de M. JULIA : Paginas da lirica romena. Presença. Lipsă BAR *** : Les grands poètes roumains des XIX-e et XX-e siècles. p. *Informaţie România literară 252 . Poesias/Poezii. [Antologie].Eminescu traduse în portugheză. (“Poésie Vivante en Pays Voconse”).ANTOLOGII care cuprind operă M. 1991.* Cuprinde şi versuri de M. Saint-Esteve.Eminescu CARÂP. Lybra.Eminescu în traducerea lui Jeanne Lutic. 1990.Informaţie din bibliografia vol. Rio de Janeiro. Bucureşti. *Nu am văzut volumul şi nu putem da titlurile poeziilor.

nţelepciune. bibliografie de Laurenţiu Ulici. p. nr. Demiurg. Dorinţa. 16 oct. Eminescu. Fata în grădina de aur. Şi dacă. 1993.* *Informaţie di Luceafărul nr. Rugăciune. Scrisoarea I. Sara pe deal. p. Revedere. O. 29 – 56. De câte ori.Eminescu de Ligia Macovei (Patrimoniu. *** : [Trei poeţi români : Eminescu. Aug. 1996].-mai. Atât de fragedă . Blaga.. 1994. Fragmente postume: Ondina. 157 p. Sarmis. Oda. p. ai aripi de ceară. 17.. Bucureşti. Biblioteca de poezie).335 p. iubito. Diana. II. p. Un farmec trist şi ne’nţeles. Trecut-au anii. Odă(în metru antic). Arghezi. Diamantul Nordului. Kamadeva. Luceafărul. Memento mori. Antologie. Lipsă BAR *** : Erotismul în literatură. Afară-i toamnă. Du Style. Dintre sute de catarge. O rămâi. BANTAŞ. apr. Dacia. De din vale. Ce şopteşti atât de tainic. Teora. Prefaţă de Daniel Tomescu.Eminescu Cota GOIA.. Cuprinde : Înger de pază. prefaţă. 42. mamă. VISTIAN : Blajul – o istorie într-o antologie. cu il. 1996. Editura de Artă şi Literatură. Mai am un singur dor.Eminescu traduse în limba franceză de autor :Luceafărul. Mureşanu. 1996. Pustnicul. O antologie a poeziei române.*** : Blajul (o istorie în texte). Cluj. p.. I. p. La steaua. II 774304 *** : O mie şi una de poezii româneşti. La mijloc de codru des. Ca o făclie. 1996. Povestea magului călător în stele. 13 mart. Lipsă BAR ANGHELESCU. Cuprinde : Poezii de M. 18 (Lumea literară). Cronică laudativă care consideră antologia o interesantă cronică a Blajului. Cuprinde şi texte de M. Vol. Bucureşti. Cuprinde : [Ea era culcată pe patul ei cel alb]* *Cf.. Havana. 175 p. Portretul lui M. Doinaş. nr. Sara pe deal. 253 . : De la Dosoftei la Şt. 1997.38.4-5. Cronică laudativă care felicită iniţiativa editurii Teora de a reedita o parte din traduceriile lui Mihail Bantaş. O. Lacul. 233 [Bucureşti]. Să fie sara’n asfinţit. Departe sunt de tine..La o artistă. Nu mă înţelegi. MIRCEA : Literatura ieşenilor : Mihai Bantaş. Presa II 763000 NEGOIŢESCU. românească. Atât de fragedă. [1996].. 1997. MIHAIL : Choix de poésies. Steaua.Ediţie îngrijită şi prefaţă de Cornel Regman. 10. 255 p. Melancolie. Gemenii.. Dintre sute de catarge.. Peste vârfuri. cu il. Antologie şi traducere de Alberto Acosta-Perez. Edition franco-roumaine: Baudelaire.. Când însuşi glasul. Coborârea apelor. Se bate miezul nopţii. poet şi traducător uitat pe nedrept . Stelele’n cer. Verlaine. Opere VII.

O. mai 1998. 1998. 254 . 1997. p. 2. p. p. 1998. Dintre sute de catarge.2 dec. Antologie îngrijită de Paulina Popa şi Maria Razba. Cu referiri şi la vol. nr.4. Cronică laudativă a celor 10 volume de poezie românească care se pot constitui într-un Bildungsroman al limbii române literare. IOAN : Trei secole de poezie românească. p. Stelele-n cer. Scrisoarea I-III. 2. 1998. La steaua. nr. Deva. Piteşti. Trecutau anii. Mai am un singur dor. 1998. Sonete (I-III). 214-264 II 785117 ENE. Trecut-au anii. apr. 1998. Convorbiri literare. Dorinţa. Glossă. mamă. Bucureşti. Vol. nr. Cuprinde : Copii eram noi amândoi .. 1997.47. Floare albastră. STANOMIR. p. ULICI. Luceafărul. Scrisoarea I. nr. Emia. Luceafărul. Umbra lui Istrate Dabija-Voievod. Veneţia. Cuprinde :Sara pe deal. Paralela 45. nr. 1998. Memento mori. IOAN RADU VĂCĂRESCU : Antologia poeziei române de la origini până azi. nr. 1998. p. Muzeul Literaturii Române. Sonet. p. Odă (în metru antic). Atât de fragedă. La steaua.47. Se bate miezul nopţii. MIHAI : Oda în metru antic este o poezie iniţiatică. 15 ian. III. Antologia este „povestea neterminată a liricii româneşti”. 31 dec. la Ipoteşti.. URSACHI. Sara pe deal. p.. 26 nov.. BUCUR : În căutarea casetei cu cărţi.. Rugăciune.6 (Actualitatea culturală). Melancolie. Glossă. LAURENŢIU : Ochiul diurn şi ochiul nocturn al poeziei.... *** : Antologia copilăriei. O. Stelele-n cer.. Melancolie. Peste vârfuri. II 773882 C. II 780949 CHIOARU. I.5. Veneţia. DEMETRIAD. 7.Eminescu. 6 (Ancheta Convorbirilor literare II).. Convorbiri literare. Eu nu cred nici în Iehova. 1vol. 7-155. Pe lângă plopii fără soţ. Luceafărul. DUMITRU . Floare albastră. Epigonii. Vol.. Ramuri. (Colecţia 80). : Concretizarea unui proiect editorial unic. Cronică laudativă a Antologiei.. rămâi. 282 p. Fragment din discursul ţinut de antologator la lansarea celor 10 volume. Atât de fragedă. 7. II care cuprinde o selecţie din opera lui M. ILEANA : Farmecul discret al manuscriselor. Mai am un singur dor. Cu mâne zilele-ţi adaogi.Cuprinde : Venere şi Madonă. febr.B. IOAN : O antologie a Paradisului. 340 p. Autorul consideră „Oda în metru antic” un simbol al spiritualităţii româneşti. febr. Scriitori români în Arhiva Muzeului Literaturii Române. Călin (file din poveste).. Ai noştri tineri. Ramuri. LASCU.. în care explică importanţa „Odei în metru antic” şi semnificaţia ei pentru poezia română... 3. II dedicat integral lui Eminescu..( Ancheta Convorbirilor literare I). Revedere. România literară. Doina. Cronică laudativă care aminteşte şi vol. II. Fiind băiet păduri cutreieram. 5.

II 774378 GRIGURCU. 1889. 40. 255 . Glossă. Le Brontosaure.. Cuprinde : Comentariu. II-a revăzută şi adăugită 2001 (I 806893) Vol. O. Vol.3-4. Proiect de lege (se reproduc interpelările legate de aprobarea unei pensii poetului). [ Deva. Şi dacă. Dorinţa.* Antologie.. Floare albastră . 83-116. La steaua. Editura Regală. Bucureşti. 2258. p. II : Împărat slăvit e codrul. Les Granges-le Roi. II 778882 *** : Farmecul discret al manuscriselor.. nr. 1998]. ill. note bibliografice.. par Frosin Constantin. filele 163-166. mart. 340p. II cuprinde integral operă M.Cuprinde : Transcrieri după manuscrisele eminesciene ale lui D. 158-161 (Comentarii critice). Mai am un singur dor. 1151 p.. 4 (Adnotări). p. dec. 1999. Foi risipite – publicate şi comentate de Al. Luceafărul.. Emia.. 1889). 344 p. Sara pe deal.textul broşurii lui Ilie Ighel „Eminescu (Încercare critică)... Trad.. Teora. nr. Rugăciunea unui Dac. 1998.Eminescu II 790982 ŞINDRILARU. Peste groapă – amintiri de Ion Popescu (Fântâna Blanduziei. Melancolie.I. Scrisoarea III. Doină. cu portr. 59 p. Selecţia textelor. II 782667 *** : Poezia pădurii. Pe lângă plopii fără soţ.-apr. 1998. Orion. Tome 12).10. Bucureşti. Odă (în metru antic). descoperit în Arhiva G. Atât de fragedă.Dem. 11 nov. Antologie îngrijită de Paulina Popa şi Maria Razba. 1998. Cronică laudativă. FLORIN : Antologia poeziei româneşti culte de la Dosoftei până în 1993. Eminescu necunoscut . Mihai Eminescu.Panaitescu-Perpessicius 6 file din ms. mamă. care cuprin cugetări inedite. Luceafărul. . (Les poètes roumains a l΄honneur. Eminescu – victimă a Parlamentului român.* *Reeditare în 2002 Nu am văzut cartea şi nu putem da cuprinsul BNF POPA. p. postfaţă de Florentin Popescu. 107 p. Cronică care subliniează seriozitatea selecţiei dar regretă lipsa unui studiu introductiv şi o mai mare rigoare faţă de corpul critic. nr. George Bacovia. Revedere. Viaţa Românească. Hodoş în dec. Textele nu au fost reproduse în ediţia Perpessicius. 1998. PAULINA : Antologia copilăriei... 25 dec. 1889 în”Fântâna Blanduziei”.. 1999.. * Ed. Ediţie coordonată de Radu Cârneci. Scrisoarea I. Alcătuită de Dan Silviu Boerescu. Amintiri despre Eminescu .Teodorescu din Muzeul Literaturii. Rugăciune... GHEORGHE : O antologie a poeziei româneşti. Bucureşti. *** : Mică antologie a poeziei româneşti. Bucureşti. Cuprinde : Odă în metru antic. *** : Soif des mots : Tudor Arghezi.

Kamadeva/Kamadeva [translated by Leon Leviţchi]. România literară. Paralela 45.. Lipseşte în mod surprinzător poezia „Colinde. Crăiasa din poveşti / The Elefland damsel [translated by Leon Leviţchi] . Povestea codrului/The tale of the forest[translated by Leon Leviţchi]. Dumnezeu şi om. Epigonii/ The Epigones [ translated by Leon Leviţchi]. p. 1999. RUXANDRA : Deliruri şi delire. Se bate miezul nopţii/ This midnight struck [translated by Andrei Bantaş].. ION : O antologie de poezie religioasă românească.O antologie a poeziei onirice româneşti. (Biblioteca pentru toţi). p. Învierea. 7 dec. CESEREANU. Cronică cu accente critice deşi este lăudată iniţiativa. miniportrete şi selecţie de texte de .Napoca. II 780949 *** : Poezia română religioasă. Bucureşti. Antologie. Egipetul/Egypt [translated by Leon Leviţchi]. Criticilor mei/To my critics[translated by Leon Leviţchi] . 409 p. Cărţile (fragment)/Shakespeare or the books [translated by Andrei Bantaş]. 254 p. Fiind băiet păduri cutreieram. Peste vârfuri/Over tree-tops [translated by Andrei Bantaş]. p. Clusium. Lacul/The Lake [translated by Leon Leviţchi] . cuvânt înainte şi note bibliografice de Florentin Popescu. Cuprinde : Studiul „Mihai Eminescu. Volumul este considerat o foarte bună carte de critică şi poezie în care este „delirant” de frumos să te găseşti ca cititor. Dorinţa/The Desire [translated by Leon Leviţchi] . amply annotated. Antologie. II 793785 MARCU. Răsai asupra mea.Cuprinde : Copii eram noi amândoi. 33-37. LUMINIŢA : Critica visului poetic.. Compiled and edited by Andrei Bantaş and Mariana Neţ. 2001. Bucureşti. 2000. Minerva. un abisal delirant”: Povestea magului călător în stele (fragmente). Miradoniz/Miradoniz [ c Sara pe deal/ Eve on the Hill [translated by Petre Grimm and Leon Leviţchi]. Adevărul literar şi artistic. 6 (Lecturi la zi). Floare albastră/Skyblue flower [translated by Andrei Bantaş]. nr. (Colecţia Antologiile Paralela 45).* The Life and Work of the Romanian Poet Mihai Eminescu.-1 mai. 6. 1999.16. 2000. p. 25 apr. colinde”.497. Mortua est !/Mortua est![translated by Andrei Bantaş]. nr. Făt Frumos din tei/ Prince Charming of the lindentree [translated by Andrei Bantaş] . Cluj. Melancolie/Melancoly [translated by Andrei Bantaş] . Texte alese.* Cuprinde: Rugăciune. Ai noştri tineri. 256 . Cu gândiri şi cu imagini/With thoughts and images [translated by Andrei Bantaş] . Cronică laudativă. Cuprinde : Lebăda/ The song of snow-wite swans [ translated by Andrei Bantaş]. Bilingual edition. 2002 (II 823752) Lipsă BAR BUZAŞI. *** : Up to the Star.. *Vezi şi ed..

La mijloc de codru.. De ce nu-mi vii?/Whz don΄t zou come?[ translated by Andrei Bantaş].. Ce te legeni.. RADU : Poezia pădurii.. Sonete 1-3/ Sonnets 1-3[translated by Andrei Bantaş]. Dorinţă. Eterna pace /Eternal peace[ Reconstituted by Petru Creţia] .. Floare albastră. PETRU : Cele mai frumoase 100 de poezii ale limbii române.[ translated by Andrei Bantaş].. comentarii despre operă../ Along the row of poplars odd.. II. Peste vârfuri. Floare albastră.. 257 . mamă. Cu note muz. Diana.. Bucureşti. O.. Lasă-ţi lumea. versuri dedicate poetului şi bibliografie. Orion. O. Cuprinde : Sara pe deal. ( Universitatea „Spiru Haret”. Somnoroase păsărele. I 806893 ROMOŞAN. Fundaţia „România de Mâine”. Facultatea de muzică Victor Giuleanu). Freamăt de codru/Forest murmur [translated by Leon Leviţchi]. Şi dacă.. colinde/ Oh. Lipsă BAR CÂRNECI. La mijloc de codru. 2001.... Stelele-n cer/ High o ΄er the main [ translated by Corneliu M.. Te duci/ You leave. Alese de Petru Romoşan.. Doina. Pe lângă plopii fără soţ. Pe aceeaşi ulicioară/ In the same old lane [translated by Leon Leviţchi]. Cuvânt înainte Doru Popovici./Forest.. Mai am un singur dor. Revedere /Meeting again [translated by Leon Leviţchi]... Ed.. *Volumul cuprinde şi articole despre viaţă . Dintre sute de catarge/ Of a thousand boats [translated by Andrei Bantaş].. 2000./Away from you [translated by Leon Leviţchi].. why d΄zou swing so low? [translated by Andrei Bantaş]. Freamăt de codru.[ translated by Andrei Bantaş].. Scrisoarea I / First Epistle [translated by Leon Leviţchi]. [translated by Andrei Bantaş]. Luceafărul /Hyperion [translated by Leon Leviţchi].Ce te legeni.. La steaua/ Up to the star.. Bucureşti. 4 vol.. Fiind băiet păduri cutreeram. p../Deep within the Forest΄s heart. I : Liederi pe versuri de M.. Odă (în metru antic)/Ode [ Translated by Petre Grimm]. Atât de fragedă/ So fresh and frail [translated by Andrei Bantaş]. 191.. Peste vârfuri .. Despărţire / Parting [translated by Leon Leviţchi]. Cuprinde : Scurtă prezentare. Trecut-au anii/ The years have flown. my sweet mother [translated by Andrei Bantaş]. Eminescu. Melancolie. S-a dus amorul. (Fundaţia Naţională Izvoare). a 2-a revăzută. rămâi/ Stay with me [translated by Leon Leviţchi]. Scrisoarea II/ Second Epistle [translated by Leon Leviţchi].. mother. Antologie.[ translated by Andrei Bantaş]. Departe sunt de tine.... Vol./Drowsy birds./Our love has fled. [translated by Andrei Bantaş]... 50-68.76-382. Glossă/The Gloss [translated by Andrei Bantaş]. Trecut-au anii. Veneţia /Venice [translated by Andrei Bantaş]. Odă(în metru antic). Ediţie alcătuită şi îngrijită de Georgeta Ştefănescu Barnea.. Compania. p. Christmas carols [translated by Andrei Bantaş]./ If branches. Povestea codrului.Popescu].. Mai am un singur dor. Vol../ Oh. II 805931 *** : Lieduri din creaţia contemporană românească.Singurătate / Solitude [translated by Andrei Bantaş].[ translated by Andrei Bantaş]. 1 vol. 2001. Bucureşti.. Carols. [translated by Andrei Bantaş].. Revedere. Mai am un singur dor /The boon which i last crave [translated by [Leon Leviţchi]. Scrisoarea III/ Third Epistle [translated by Leon Leviţchi].[ translated by Andrei Bantaş]. 48-62. Colinde...

(Antologia lirică Orfeu 5). wűnsche (Trad.Schroff). Zum Stern.in altertűmlichem Odenmass. Buc.. . Wernwe Bossert). nr. Traducerile versurilor din notele de subsol sunt făcute de autor. Ioana M. Blaue Blume (Trad. Bucureşti. Konrad Richter). L. Iulian Costache... 9 apr. Herausgegeben von Matei Albastru. PAUL : Eminescu după Eminescu. a structurii grafice şi a traducerilor. Wien. Nichita Stănescu. Alfred Margul-Sperber). Dorel Tifor. Konrad Richter). Franyo Zoltán) .. note şi comentarii de Gheorghiţă Lupău. I. Ion Rotaru.. Rumänien. Negoiţescu. Arad. Simone R. Konrad Richter). Zoe Dumitrescu Buşulenga. wie sie kommen.Elena Tacciu. România Press. Perpessicius. Mădălina Iulia Lupău. Fănică N.Schroff)..Wiedersehen – im Volkston (Trad. Schenk). Gheorghe. [2002]*. 5. reproduse din ed. O Mutter (Trad. Iulian Negrilă. Tudor Vianu. Opere alese. Franyo Zoltán). Mircea Tomuş. Ich hab nur noch ein Streben (Trad. durchgesehne und verbesserte Auflage. 2002. G. Constantin Parfene. 5 (Lecturi la zi). An einsammen Pappeln. Textele sunt însoţite de referinţe critice şi o bibliografie selectivă. Maximillian W. Vladimir Streinu. Und wenn. Petrescu.31.. Nicolae. P. *Anul intrării exemplarului în BAR Volumul include 47 de poezii eminesciene .. II 797251 *** : Lecturi eminesciene.. Franyo Zoltán). Francisc Bajkó.. Alfred Margul-Sperber). Log. România literară. Erster Brief(Trad. 2003. Nicolae I. Lucian Blaga. Kamadeva (Trad. Victor I. Maximillian W. II 822061 258 . nr. Ode. Wenedig (Trad. Cronică laudativă cu menţiunea că cele 8 poeme eminesciene sunt în cuprinsul antologiei ca o placă turnantă între tradiţie şi modernitate. I. Viitorul Românesc. Adevărul literar şi artistic. p.Lotte Berg). Cuprinde : Was ich dir. (Trad. 7-13 aug. IOANA : Cum reuşim să ne facem de râs. Dumitru Popovici. 208 p. DUGNEANU. *** : Rumänische Dichter : Lyrikanthologie. 1964. 2002. „Vasile Goldiş” University Press..612. Gebet eines Dakers( trad. 11. DANIEL : Frumuseţea unei antologii. Von Eminescu bis Gegenwart.52. Cronică cu referiri la lipsa de discernământ a selecţiei poeţilor antologaţi. Călinescu.II 811323 CRISTEA-ENACHE. Cuprinde : Poezii publicate în timpul vieţii (Antume) şi Postume cu comentarii de Iulian Negrilă. Abends am Hűgel. Die 3. Galdi. Cormoş. p. Der Abenstern (Trad. 2001. Einsamkeit (Trad. 298 p. Die Jahre. 320 p. Antologie. Bucureşti. I 815429 PÂRVULESCU. Glosse (Trad. Edgar Papu. Und Christian W.

* *Ediţie anastatică cu cea apărută la München 1985. 241 p. Scrisul Românesc.. keskeny utca. Cuprinde : Făt Frumos din lacrimă. Tudor Arghezi. 321 p.... Postfaţă de Ion Negoiţescu. [ Sesam pentru şapte poeţi : Mihai Eminescu. I 834727 ROMOŞAN. 2003. Hunyt szemedröl. 256 p.]. Cronică laudativă. Cuprinde poezia „Rugăciune” de M.]. Sok-Sok álmos kismadárka. 155-303.. Poezia de meditaţie filosofică . nr.. Adevărul literar şi artistic. alături de comentarii. Bár évre év telik.. Sedcom Libris. 7-28. Compania. Törött lyramból. Antologie comentată alcătuită de Florea Firan şi Constantin M. Anyám. IV Publicistul . Mihai Eminescu. Salvatore Quasimodo és Cesare Pavese verseiböl.... Tenger tükren elmerengve. Cap. Traducere de George Ciorănescu.. Vak vji csendben .. 2003. Macedonski). Cuprinde : II 825307 *** : Din poveştile de aur ale românilor. Poezia iubirii şi a naturii.. Poetul ( Concepţia despre poezie şi misiunea poetului . Craiova. anyám. Bucureşti. 259 . 2004.. Poezia de meditaţie istorică şi socială.13. MIRCEA : Angeologie lirică.* *Volumul cuprinde . Titkon szerettem.... I. Ahogy a vizek lezúgnak .. Antologie lirică.. Bucureşti..** **Toate capitolele. 2005. Arvin Press. „Mihai Eminescu” cuprinde : Viaţa şi opera în date. (Cărţile copilăriei).. Glossza. Cuprinde : Messze töled . II 847502 *** : Spirite enciclopedice în cultura română. 2003. cu unele modificări. Ilustraţii de Eugen Drăguţescu.. p. 23 mart. conţin antologii de texte din opera poetului.. Sha cg veri az ablakot. 176 p.709. LŐRINCZI LÀSZLÓ : Szezám hét költöhöz. Craiova. III Dramaturgul..*** : Mai aproape de îngeri. Óda (antik mértékre) . Giuseppe Ungaretti... Poezia de inspiraţie folclorică ) . Erdö sürüjen. Mély tengerár. Federico Garcia-Lorca. Iaşi... Zegzugos. II : Prozatorul.[Petre Ispitrescu. Alese de Petru Romoşan. p. Bertolt Brecht. Poet naţional şi universal. 2004.. Ion Creangă. 46-74.. p. ediţia din 1995 (Vol. Lipsă BAR ANGELESCU. Az élet csillaga ... („Solus eris”). Ediţie îngrijită de Dana Cojocaru. Müforditások Mihai Eminescu.. PETRU : 100 din cele mai frumoase poeme de dragoste ale românilor... p. Edit. Universal Dalsi.Popa..Eminescu. Bucureşti. Rád gondolok . I-II..

II 849994 260 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful