Matapelajaran : Matematik Kelas Masa : 4 Arif : 8.45 pg – 9.

45 pg

Bidang Pembelajaran : Sukatan dan Geometri Tajuk : Panjang

Standard Kandungan : Murid-murid dibimbing untuk: 12.3) Penambahan panjang Standard Pembelajaran : Murid- murid berupaya untuk: i) Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan: a) Sentimeter dan milimeter tanpa penukaran unit. EMK BBB Tahap Penguasaan Tahap Prestasi : Kreativiti dan inovasi : Reben, pembaris, pensel, lembaran kerja :3 : Menambah , menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit panjang. Refleksi : FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI PERSEDIAAN (5 minit) -Guru menunjukkan sebatang pensel. Apakah yang cikgu pegang?

Berapakah anggaran ukuran pensel ini ?

2. Murid menganggar panjang pensel tersebut.

Apakah alatan yang kamu gunakan untuk

3. 5. Guru meminta murid membuat rumusan panjang pensel dalam unit sentimeter dan milimeter. mengukur ukuran panjang? Apakah unit ukuran yang dapat kamu peroleh ? Apakah bahan yang diedarkan? Adakah panjang reben dan penyedut minuman yang dipotong berbeza atau mempunyai -Guru mengarahkan murid memotong reben dan penyedut minuman dalam beberapa ukuran: a) 5 cm b) 20 mm c) 80 mm d) 9 cm -minta murid membandingkan ukuran panjang reben dan penyedut minuman. a. IMAGINASI Penjanaan Idea (15 minit) -Guru mengedarkan seutas reben dan beberapa penyedut minuman. unit yang bercampur Adakah dua bahan yang dicantum mempunyai unit yang sama? . Guru meminta seorang lagi murid untuk mengukur panjang pensel yang sama menggunakan pembaris dalam unit milimeter. unit yang sama b. Guru meminta seorang murid untuk mengukur panjang pensel menggunakan pembaris dalam unit sentimeter. -minta pelajar memberi perbezaan atau persamaan ukuran antara reben dan penyedut minuman persamaan? PERKEMBANGAN (15 minit) Guru meminta murid mencantumkan reben dan penyedut minuman yang mempunyai . 4.

Guru mengemukakan soalan dan meminta pelajar menyelesaikan soalan yang diberi. Apakah konsep penting dalam menambah ukuran panjang ? 1cm= 10mm Nilai dan Sikap . Terapkan nilai sikap bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti. Membuat penerangan semula dalam kumpulan kecil kepada murid yang kurang memahami. 7 cm + 38 cm =______cm b. membentangkan hasil perbincangan. Guru memberi pujian dan penghargaan kepada semua murid atas kerjasama yang diberikan semasa menjalankan aktiviti. 12 cm 3 mm + 36 cm 5 mm =_______cm _______ mm Membimbing pelajar menulis penambahan ukuran panjang dalam bentuk lazim.Guru menerangkan penambahan unit ukuran panjang dalam bentuk lazim. ukuran panjang yang dikehendaki seperti cm. Adakah dua bahan yang dicantum apabila dibuat dalam bentuk lazim mendapat hasil jawapan yang sama ? TINDAKAN (20 minit) Guru mengedarkan lembaran kerja. 25 mm + 42 mm = i. _____________cm ii. Bincangkan hasil kerja murid Penutup ( 5 minit) Guru bertanyakan kepada murid konsep penting dalam menambah ukuran panjang. Membimbing pelajar meletakkan nombor ukuran mengikut kedudukan unit yang betul . murid Pastikan jawapan yang diberi masa 10 minit untuk diberikan mengikut unit menyelesaikan tugasan dalam kumpulan. _____________mm c. a. Kumpulan yang dipilih secara rawak mm serta cm dan mm.

15 mm + 22cm =______ cm 3. Tambahkan. 4cm 10 cm + Selesaikan 1. 14cm 4mm + 26cm + 7mm =_______cm _________mm 4. 51cm 7mm + 6cm + 9mm =_______cm _________mm . 12 cm + 33 cm = _____cm 5.Lembaran kerja (berkumpulan) Menambah dua hingga tiga unit ukuran panjang melibatkan unit yang sama danberbeza. 45 cm + 27mm =______ mm 6. 9 cm + 42 cm = ______cm = 2. Nama: _________________________________ Kelas: _____________ A.