You are on page 1of 9

LAPORAN PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK), SEMENYIH Pendahuluan Program pemulihan dalam komuniti merupakan satu subjek yang

perlu diambil oelh semua semester 6 bagi program pendiidkan khas sekolah rendah. Pada semester ini kami didedahkan dengan subjek Pemulihan Dalam Komuniti (PKU 3112). PDK ini merupakan satu strategi pembangunan komuniti yang membolehkan golongan orang kurang upaya (OKU) menjalani program pemulihan dengan penglibatan aktif ahli keluarga dan komuniti sendiri supaya dapat mengecapi peluang sama arata dan membolehkan mereka diintegrasikan dalam masyarakat ke arah kehidupan berdikari. Saya sebagai guru pelatih yang bakal mengajar dalam bidang pendidikan khas seharusnya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan kanakkanak OKU ini. Oleh yang demikian, melalui mata pelajaran ini, saya mendapati ianya amat berguna kepada saya bagi memberikan pengalaman dan pengetahuan yang akan membantu saya dalam menjadi seorang warga pendidik yang berjaya. Dalam subjek ini, memerlukan guru pelatih untuk menjalankan satu program bersama anggota PDK selama seminggu di PDK yang terpilih. Oleh itu, saya telah ditempatkan bersama guru-guru pelatih yang lain di Pemulihan Dalam Komuinti Semenyih, PDK ini terletak di Pekan Semenyih, Selangor. Jarak antara IPGM Kampus Ilmu Khas ialah 34km yang mengambil masa selama 30 minit untuk sampai. Kedudukan PDK ini terletak berhampiran Balai Polis Semenyih dan bersebelahan dengan Perpustakaan Semenyih. Kedudukan PDK ini tidak jauh dari jalan utama Pekan Semenyih. Guru pelatih yang terlibat dalam aktiviti di PDK semenyih seramai 10 orang yang diwakili oleh 5 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Kumpulan ini terdiri daripada gabungan beberapa ahli dari kumpulan G 6.1 Masalah Pendengaran dan G6.2 Masalah Pembelajaran. Ahli kumpulan ini telah dikelompokkan mengikut pilihan yang telah ditetapkan oleh pensyarah pembimbing. Aktiviti yang dijalankan di PDK Semenyih telah dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu aktiviti keceriaan, aktiviti akademik dan aktiviti lawatan ke rumah (home visit). Aktiviti keceriaan yang dirancang mengandungi aktiviti seperti

Tanggungjawab dan Jawatan yang disandang Dalam menjalankan program ini saya telah dilantik menjadai penolong setiusaha bagi Ahli Jawatankuasa (AJK) induk. Pelbagai pihak telah memberikan sumbangan termasuklah sumbangan daripada badan berkanun. surat menyurat pada peringkat awal. Kebanyakkan tugasan penolong setiausaha berlaku pada peringkat sebelum dan selepas. golongan koprat dan sumbangan daripada individu perseorangan.mengemas stor. Masalah Syndrome Down dan masalah Autisme. Dana yang dikumpul sedikit sebanyak membantu dalam pengurusan program yang telah dirancang. Tugas saya sebagai seorang Penolong Setiausaha bagi AJK induk adalah membantu setiusaha dalam menyiapkan kertas kerja. Hal ini kerana saya terlibat dalam menyediakan kertas kerja. Saya juga menjadi pengacaran bagi Majlis Penutupan bagi Program Khidmat Siswa PDK Semenyih ini. Aktiviti ini dijalanakn di PDK Semenyih dan kawasan sekitar. Program yang dijalanakan ini telah mendapat dana daripada pelbagai pihak yang memberikan sumbangan wang ringgit dan juga sumbangan dalam bentuk barangan. Malahan saya turut dilantik untuk menjadi Setiausaha bagi aktiviti keceriaan. menghias bilik snoozelan. melukis mural. Tugas saya ini banyak membantu setiausaha untuk melancarkan lagi proses menyiapkan tugasan yang tidak dapat setiausaha siapkan. Manakala aktiviti lawatan ke rumah dibuat berdasarkan jenis masalah kanak-kanak oku yang elibatkan kanak-kanak masalah Cerebral Palsy. Semua aktiviti ini telah dijalankan selama seminggu bermula pada 7 Oktober 2013 hingga 11 oktober 2013. mengindahkan kawasan PDk dan aktiviti menanam pokok bunga di halaman PDK semenyih. kami telah jalankan aktiviti lawatan ke Muzium Islam Kuala Lumpur. mengadakan bengkel membuat dadih dan mengadakan ceramah Rehabilitasi kepada ibu bapa kanak-kanak Oku di PDK semenyih. mencuci kolam renang. surat-surat dan dan segala perkara yang berkaitan. Bagi aktiviti akademik pula. Selain itu . Penyediaan surat menyurat diserahkan kepada saya kerana setiausaha menguruskan kertas kerja dan tugasan yang lain. Tugasan seorang setiausaha sememangnya memerlukan penolong untuk membantu setiausaha dalam menjalankan tugas beliau. Kerjasama yang saya berikan dapat menjadikan sesuatu perancangan yang dirancang dapat berjalan dengan baik.

mencuci kolam renang. Saya bersyukur kerana semua ahli dapat memberikan kerjasama dengan baik dan memberikan sepenuh kepercayaan kepada saya dalam menjalankan tugas ini. Gambar ini diperlukan bagi menjadi bukti bahawa sesuatu aktiviti itu telah berlaku. . menanam pokok di halaman PDK dan sebagainya. Selepas program dijalanakan. tugas saya sebagai setiausaha aktiviti kecerian ialah mengambil gambar aktiviti semasa. Tugasan saya yang berkaitan tuigsan seorang setiausaha ialah menyediakan surat menyurat. saya perlu membuat laporan untuk Setiausaha yang memerlukan saya mencatatkan dan menyediakan pada penghujung program ini. Dan tugas saya yang lain ialah membuat perancangan bagi setiap aktiviti yang memerlukan penelitian untuk mengelakkan masalah dalam menyediakan perlatan.saya turut terlibat dalam aktiviti selepas program ini dijalankan. Pada penghujung program ini saya perlu menyediakan laporan penuh bagi semua aktiviti keceriaan yang telah dijalankan. Gambar-gambar yang diambil perlu ada di dalam penyediaan laporan pada penghujung program ini. Beberapa cadangan telah diutarakan oleh ahli-ahli kumpulan. Berikutnya tugas yang saya jalankan ialah membuat pembahagiaan kumpulan utnuk setiap[ aktiviti keceriaan. Aktiviti keceriaan dibahagikan kepada beberapa akitiviti seperti aktiviti melukis mural.akan tetapi tidak semua cadangan tersebut dapat diterima atas beberapa faktor seperti kewangan dan masa. Selain itu. Perkara ini memerlukan hubungan komunikasi yang baik bagi mengelakkan ahli-ahli berkecil hati. Tugas saya dalam aktiviti ini ialah menyediakan kertas kertas program yang hendak dijalanakan. Setiap aktiviti keceriaan memerlukan saya menyediakan bajet untuk membeli peralatan dan keperluan sepanjang aktiviti keceriaan dijalankan. saya turut menyediakan belanjawan yang diperlukan untuk menjalankan program Khidmat Siswa ini. Tugasan seperti ini memerlukan saya untuk terlibat dengan semua ahli untuk merancang segala akitiviti tersebut. Malahan dalam menjalanakn tugas sebagai Setiusaha ini. Aktiviti keceriaan ini memerlukan dana yang besar berbanding aktiviti-aktiviti yang lain. Antara surat yang perlu disediakan aialaha surat memohon sumbangan bagi mengutip dana untuk aktiviti keceriaan. kewangan dan sebagainya. Seterusnya tugas yang diamanahakan kepada dalam menjayakan program khidmat siswa ini ialah memegang jawatan sebagai Setiusaha Aktiviti Keceriaan.

Malahan tugsana ini memberikan saya pengalaman yang amat berguna. Kekuatan yang dapat saya kenal pasti dalam penglibatan saya dalam program seperti ini ialah dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan dalam menyelesaiakan masalah yang dihadapi. Dengan adanya bantuan dan perbincangan bersama. Pengalaman ini sikit sebanyak memberikan pengalaman berharga bagi saya sebagai seorang guru pelatih yang bakal menguruskan acara di sekolah kelak. Dalam menjalankan program ini saya dapat membuat refleksi berkaitan kekuatan dan kelemahan yang dapat saya kenal pasti setelah saya membuat penilaian dari pelbagai aspek dalam penglibatan saya dalam program ini. kekuatan saya dalam menjalankan program ini ialah dapat buat kerja mengikut masa yang ditetapkan walaupun masa yang diberikan tersebut . Saya perlu membuat beberapa rujukan mengenai pengurusan acara. Saya akui bahawa saya bukan seorang yang mampu buat sesuatu pekerjaan tanpa ada sedikit kesilapan ataupun kelemahan. Oleh yang demikian. Sesuatu program yang formal sebegini tidak dapat berjalan lancar jika diuruskan dan dibuat secara individu. saya dapati bahawa kerjasama antara ahli kumpulan merupakan sesuatu kekuatan yang dapat ditonjolkan dalam program ini. saya dapat membuat beberapa kesimpulan berkaitan kekuatan dan kelemahan saya. Dalam menjadi pengaca majlis bagi Program Khidmat Siswa saya memperoleh pengalaman yang tidak dapat dibeli di mana-mana kecuali saya terlibat sendiri dalam menjadi pengacara majlis. Selain itu. maka masalah yang dihadapai dapat ditangani dengan mudah. Saya merasakan tugsan ini amat mencabar saya dari segi emosi dan fizikal. Cabaran saya yang pertama dalam menjadi pengacara majlis adalah menyediakan skrip dan teks untuk Majlis Penutup ini. Ini melibatkan aspek-aspek protocol yang memerlukan penelitian. Oleh yang demikian selepas sesi post mortem yang di buat selepas majlis penutup itu.Antara tugasan lain yang saya pikul dalam program ini ialah menjadi pengacara majlis bagi Majlis Perasmian Penutup Program Khidmat Siswa PDK Semenyih. Kekuatan Dalam menjalankan Program Khidmat Siswa ini saya dapat menilai kebolehan dan keupayaan saya dalam menguruskan sesuatu program. Malahan penggunaan nama panggilan dan pangkat perlu diteliti bagi mengelakkan kesalahan semasa acara berlansung.

kita tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. kekuatan saya juga ialah dapat menyediakan surat-menyurat mengikut format yang sebenar. Kekuatan yang berikutnya ialah kejayaan melaksanakan program Khidmat Siswa ini dengan jayanya. Oleh itu kelemahan yang dapat saya kenalpasti selepas program ini ialah . Kekuatan yang dapat dikenalpasti dalam program ini ialah kebolehan komunikasi bersama pekerja PDK dan juga Ibu bapa.adalah terhad. Selain itu. Kejayaan dalam menjayakan program merupakan kejayaan semua ahli. Apabila seseorang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. kebolehan untuk berkomunikasi dengan baik adalah sangat penting kerana setiap hari guru akan menggunakan komunikasi untuk menjagar anak murid. Kelemahan Dalam menjalanakn sesuatu program. maka saya dapat menyiapkan surat tersebut walaupun saya tidak pernah menyediakan surat seperti itu. saya cukup Saya akui masih dan terdapat kelemahan. Sebagai seorang bakal guru. dapat waaubagaimanapun berbangga gembira apabila bergandingan dengan ahli kumpulan yang bersama-sama bertungkus lumus dalam menyiapkan tugasan ini bersama-sama. Ini berlaku kerana setiusaha terlepas pandang tentang soal surat jemputan semasa pergi ke pejabat ADUN. Oleh itu dalam masa yang terhad itu. Segala masalah yang timbul dapat di atas walaupun berlaku pada saat-saat akhir. maka ini dapat memudahkan seseorang untuk masuk dan bergaul dalam komuniti. Penggunaan surat amat penting bagi program rasmi seperti ini. Selain itu. Contoh yang dapat saya berikan ialah dimana saya perlu menyiapkna 2 jenis surat dalam tempoh yang agak terhad. komunikasi turut berlaku di antara ibu bapa dan juga orang disekeliling. Oleh itu saya merasakan bahawa surat yang dibuat dapat menarik penerima dan mesej dapat disampaikan dengan mudah berdasarkan surat yang dibuat itu. Penyedian surat dapat menunjukkan gambaran tentang sesuatu program tersebut. Komunikasi merupakan medium penting bagi menyampaikan sesuatu maklumat. saya perlu menyediakan surat jempiutan tersebut. Dengan adanya bantuan dari rakan dan merujuk kepada sumber internet.

Semasa menjalankan program ini. saya menghadapi beberapa masalah dari segi mendapatkan “letter head” daripada pihak PDK Semneyih. Maka dalam tempoh itu. Selepas tamatnya praktikum barulah saya dapat memberikan tumpuan kepada program ini. saya dapat mengetahui format surat yang betul. saya tidak dapat menumpukan kepada program ini. Apabila sesuatu perubahan berlaku pada saat akhir. Ini berlaku semasa Majlis Penutup di mana ADUN yang dijemput tidak dapat hadir pada saat-saat akhir disebabkan oleh perkara yang tidak dapat dielakkan. Seterusnya ialah kelemahan dari menyediakan surat dalam bentuk format yang betul. Namun selepas surat tersebut dirujuk kepada pensyayarah pembimbing. Oleh yang demikian format yang diperolehi tersebut mempunyai beberapa perbezaan kecil. Dengan adanya perbincangan dengan pensyarah. Ini berlaku disebabkan oleh rujukan dibuat itu Cuma diambil daripada bahn atau sumber internet. Namun selepas mengadakan beberpa perbincangan akhirnya pihak PDK membernarkan kami menggunakan logo PDK. waktu saya banyak dihabiskan untuk membuat persiapan mengajar seperti menyediakan bahan bantu mengajar dan sebagainya. maka saya dapat membetulkan kesilapan tersebut sebelum dihantar ke pihak-pihak yang dirujuk. Dalam menguruskan program ini. Ini menyebabkan saya mempunyai kelemahan dalam aspek pengurusan masa. Pertama kali saya menyediakan surat. . Ini menyebabkan timbul masalah dalam mencari jalan penyelesaian. Maka perhubungan antara ahli kumpulan agak terbatas disebabkan faktor jarak yang agak jauh. saya terlibat dengan praktikum selama sebulan di Sekolah Kebangsaan Bukit Rahman Putra.masalah dalam menyediakan surat. maka saya bersama-sama ahli kumpulan perlu memikirkan altenatif lain bagi mengelakkan masalah itu timbul. Dalam menguruskan program ini.oleh itu. Masa amat penting dalam menguruskan sesuatu aktiviti atau program. saya dapati bahawa banyak program berubah pada saat-satakhir. Perkara ini berlaku kerana pihak PDK tidak mahu pihak saya menggunakan Logo PDK untuk kepentingan tertentu. Oleh itu. saya terpaksa membuat perubahan dengan menggantikan pensyarah pembimbing bagi merasmikan majlis penutup. Sg Buloh. saya menghadapi masalah untuk menguruskan masa. namun masa yang tinggal adalah sangat pendek.

saya juga dapat meningkatkan kemahiran saya dalam berkomunikasi. Selain itu bagi membuat penambahbaikan yang berlaku dari aspek penyediaan surat. Dengan adanya perancangan yang baik . Dengan adanya bantuan daripada pensyarah maka segala yang dibuat kan menepati kehendak dan secara tidak langsung akan mengurangkan kesilapan. maka masalah dalam menguruskan masa akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul masalah pada saat terakhir. Guru bukan sahaja menjadi seorang pendidik tetapi seorang guru memegang tanggungjawab dalam semua perkara di sekolah. Seorang guru tidak akan terlepas daripada menjalankan sesuatu program di sekolah nanti. Bagi masalah yang dihadapi untuk perubahan pada saat-saat akhir. Oelh itu bagi meperbaiki kelamahan yang berlaku saya merasakan bahawa saya perlu membuat perancangan dengan rapi berdasarkan aspek pengurusan masa. maka saya dapat . Cadangan untuk membuat plan ini hasil daripada perbincangan post mortem yang dibuat selepas majlis penutup itu dijalankan. Dengan melibatkn diri dalam program seperti ini. Kesimpulan Dalam menjalankan program ini saya mendapati bahawa saya banyak menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman yang amat berguna untuk saya gunakan pada masa akan datang. saya perlu menyediakan plan B bagi memastikan saya sudah bersedia jika berlaku sesuatu pada saat terakhir. Pengetahuan ini akan menjadikan saya lebih matang dalam mengguruskan sesuatu program kelak. maka saya perlu membuat rujukan dan mendapatkan nasihat daripada pensyarah pembimbing bagi mengelakkan masalah seperti itu akan berulang lagi pada masa yang akan datang.Cara mengatasi dan cadangan Setiap kelamahan yang berlaku mesti dibuat penambahbaikan. Banyak aktiviti yang dijalankan memerlukan guru untuk menyediakan semua keperluan dan persediaan bagi menguruskan sesuatu program. Dengan adanya bak-up plan secara tidak langsung tidak akan memberikan tekanan apabila berlakunya perubahan. Saya perlu mengambil serius dalam menyediakan „back-up plan‟. Selain itu.

Sebagai seorang guru.2 masalah Pembelajaran. saya merasakan bahawa keekuatan atau hubungan itu semakin kuat. Sebelum program ini. Akan tetapi selepas program ini.meningkatkan kemahiran dalam berkomunikasi. . kemahiran berkomunikasi amat penting kerana guru sememangnya menggunakan medium komunikasi untuk penyampaian ilmu kepada murid-murid di dalam kelas. Malahan dalam menguruskan program ini. hubungan antara saya dan ahli kumpulan lain tidaklah begitu rapat. Saya mengharapkan bahawa perhubungan yang dibina akan terus kekal sampai bila-bila. Hal ini berlaku kerana kami terlibat dalam mengharungi masalah dah suka duka sepanjang program ini dijalankan. saya dapat membina hubungan dengan lebih akrab dengan ahli kumpulan dari kumpulan G 6.

SEMENYIH . SEMENYIH.PROGRAM KHIDMAT SISWA DI PEMULIHAN DALAM KOMUNITI. KAJANG “LAPORAN KHIDMAT SISWA” NAMA MUHAMMAD KHAIRUL AMZAR BIN GHAZALI TARIKH : 7 – 11 OKTOBER 2013 BERTEMPAT DI : PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK).