RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Tunjang Tajuk Aktiviti Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Objektif

: Kecergasan : Kecergasan Fizikal : Koordinasi : 29 Ogos 2010. : 7.10 – 7.40 pagi. : 2 Hyper : 20 orang murid. : Pada akhir pembelajaran murid dapat : Psikomotor Kognitif Afektif : Melakukan 3 daripada 4 aktiviti koordinasi dengan betul dan tepat : Menyatakan 2 daripada 4 aspek-aspek keselamatan melakukan aktiviti koordinasi. : Murid gembira melakukan aktiviti koordinasi dan memahami perasaan orang lain.

Pengalaman sedia ada

: murid pernah belajar kemahiran manipulasi alatan menyambut bola dalam pergerakan asas.

36

7 biji bola kecil : berpusatkan guru : gaya B (Latihan) : Demonstrai 37 . KBKK Penggabungjalinan : Mengenal pasti tindakan berbahaya semasa melakukan aktiviti koordinasi : Mata pelajaran Sains – otot-otot yang terlibat dalam aktiviti koordinasi. 7 mark skitel. Menghormati rakan-rakan lain.Penerapan nilai : Bekerjasama dalam kumpulan. Pendidikan Kesihatan – Keselamatan semasa melakukan aktiviti. Alatan Strategi Kaedah Teknik : Pemain muzik.

Lambung bola. aturan aktiviti. 4. tepuk tangan sekali. 4. Guru menerangkan kepada 1. bola kecil 7 biji. 38 . ladam kuda. Guru bertanya kepada murid berkaitan dengan beberapa soalan. wisel Teknik: Demonstrasi. 1. tepuk tangan dua kali kemudian sambut.  Pernahkah murid melihat pemain badminton cuba untuk melakukan rejaman semasa bermain  Bolehkah murid melompat sambil bertepuk tangan 4. Kaedah berpusatkan guru gaya B (Latihan) Petunjuk Murid Guru Skitel muzik 2. pemain muzik. 3. 1. 2. dan sambut. Lambung bola. Guru melakukan beberapa bola dan sambut. kaki dan badan. 2. 1. Lambung bola kemudian melompat dan sambut. 2. Koordinasi bermaksud pergerakan yang melibatkan keselarasan antara mata. Guru akan menerangka n kepada murid berkenaan definisi dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan koordinasi dalam hidup seharian.Bahagian / Masa Gerak kerja kelas (6 minit) Aktiviti Butiran mengajar Ansur maju Pengelolaan / organisasi catatan 1. tangan. Mark skitel 7 biji 3. Lambung murid apakah yang dimaksudkan dengan koordinasi. 3. 2. Penerangan dan demonstrasi daripada guru.

Murid mengikut perlakuan seperti apa yang guru lakukan.aktiviti yang melibatkan koordinasi. 5. 6. 7. pusing dan sambut bola kecil. kemudian akan melakukan aksi untuk melambung bola. Aktiviti koordinasi ialah:   Lambung dan sambut bola tenis Lambung dan tepuk tangan seterusnya menyambut bola tenis  Lambung. Murid juga dibekalkan peralatan sekiranya aktiviti melibatkan alatan. Murid akan berada di stesen masing-masing. 39 .

Kekuatan : 2. Penambahbaikan 4. Kelemahan : 3. Murid akan melakukannya sehingga muzik di matikan.8. Komen Pensyarah : : 40 . kemudian murid akan berlari mencari kawasan yang kosong. Refleksi 1. Murid akan melambung bola. menyambut. 9. dan meletakkan bola kembali ke tempat asalnya.

Saya menggunakan teknik demonstrasi adalah kerana saya percaya setiap sesuatu tajuk itu memerlukan penerangan dan tunjuk cara agar menjimatkan masa dan memudahkan murid memahami tajuk dengan lebih cepat. bola kecil dan marker. mereka memerlukan masa yang lebih untuk melakukan latihan. 3. Saya juga peruntukkan 6 minit bagi melaksanakan fasa ini. tepuk tangan sekali. Lambung bola.Fasa yang saya pilih ialah fasa perkembangan gerak kerja kelas. Lambung bola. Dalam fasa ini guru akan memberikan penerangan kepada murid-murid berkenaan dengan berkenaan dengan maksud tajuk pelajaran pada hari ini iaitu tajuk Koordinasi. Dengan adanya contoh-contoh yang sesuai. Setelah itu barulah saya melakukan demonstrasi. 41 . Oleh itu. Ansur maju saya pula terdapat pada 4 tahap iaitu : 1. Kaedah latihan pula sesuai kerana murid yang baru mempelajari koordinasi memerlukan latihan demi latihan yang lebih kerap agar dapat menyeragamkan pergerakan dan lakuan. tepuk tangan dua kali kemudian sambut. saya telah berjaya membuatkan murid saya faham akan maksud koordinasi. Pada awalnya saya menggunakan strategi induktif bagi menerangkan tajuk saya pada hari ini dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan setelah mendefinisikan tajuk saya. Lambung bola dan sambut. dan sambut. Lambung bola kemudian melompat dan sambut Saya juga telah mengatur permainan agar lebih cepat murid-murid memahami konsep dan seterusnya untuk mereka melakukan aktiviti ini dengan baik. Saya telah menggunakan alatan seperti pemain muzik. Demonstrasi yang saya gunakan adalah demonstrasi yang biasa digunakan iaitu guru akan menjelaskan aktiviti. Saya juga menggunakan kaedah B (latihan) teori Mosston a& Ashworth (2002). 2. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful