You are on page 1of 1

+ Tekst Jan Bom

Books auteurS OP clOSING the lOOP

32
P+ september + oktober 2013

+++++

Zwermen
den van hun vrienden van hun vrienden. Pak je de vierde graad, dan heb je op LinkedIn alleen al een klantenkring van miljoenen mensen. Aslander vertelt er graag over op bijeenkomsten en laat de bezoekers daarna de waarde van zijn verhaal bepalen. Hij doet dan uitspraken als: Sociale media hebben geen zak te maken met communicatie, maar met zelforganisatie. Internet is cutting out the middle men. Kennis delen is macht. De spelregels veranderen terwijl je er zelf bijstaat. Innovation is a mind-set. Met zijn pamflet prikt Aslander in dezelfde bron als onderzoekend hoogleraar Jan Jonker, die de nieuwe duurzame business modellen in kaart brengt. Aslander geeft de praktijkervaringen van deze pionierende ondernemers door, die net zoals hij, onderdeel zijn van een steeds grotere macht van zelfstandige kenniswerkers die met elkaar de grootste en moeilijkste klussen kunnen opknappen. Al het zwerfvuil in een land als Estland in n dag opruimen, bijvoorbeeld. Iets wat zelfs het grootste bedrijf vanwege de logge bureaucratie niet voor elkaar zou krijgen. In een nieuw boek, dat Nooit af gaat heten, zal hij dieper ingaan op deze zwermen. Aslander bijt op de Textieldag 4 oktober van Closing the Loop 2013 het spits af. Kan de zwerm volgens hem ook de cyclus van textielproductie heel snel sluitend maken? Hoe dan?
Pamflet 2.nl Zelfsturing Martijn Aslander, Erwin Witteveen Uitgeverij Van Gorcum EAN: 9789023251972 Prijs: 19,50 euro

+++++

Nieuwe

Op het toppunt van zijn perfect mislukte carrirestart, waarbij hij het bestond om na verkoop van zijn bedrijf een schuld van drie ton op de bank te hebben staan, begon Martijn Aslander met het bouwen van het grootste hunebed in Drenthe. Hij vertelt er nog wel eens over. Hoe hij met duizenden mensen die kolossale stenen van achtduizend kilo in beweging kreeg. Achteraf bleek het proces van samen doen veel interessanter te zijn dan het eindresultaat. Toch weer een rij saaie, op elkaar gestapelde rotsblokken. Meer niet. Dat samenwerken van mensen, als een wilde zwerm vogels, dat werd zijn ding. Na een boek over Easycratie scoort hij dit jaar met een pamflet over zelfsturing. Het is een bundeling van praktijken waarin mensen met hun digitale contacten zaken voor elkaar krijgen. Naar netwerkborrels gaan ze niet. Aslander rekent ze voor dat hun klanten op LinkedIn en Twitter en Facebook zitten. Het zijn de vrien-

Niet bekend in meer. Parlemen zijn boek over h van de wereldve productie in eig Het was voor he prijs naar een n taling in het Ne waar zijn epos V heten. Zijn verh zijn eigen textie gaat over de telo globalisering en Europa heerst d den met onze k we aan hightech aan topsectoren dat hij aangeeft zo belangrijk, m de oude manne Prato ermee gaa hoe je perfecte g ragfijn geweven een nieuwe run Wereld ook ech kan dit tij gekee Dat komt de au in Nederland ve Textieldag van C

Velours uit Prato ISBN: 978904502