You are on page 1of 290

()

2013

Cetakan Pertama Mac 2013


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iii

iv


100 000
1.1 (i)
, , .
.
1.1 (ii)

1.1 (iii)
.
1.1 (iv)
1.2 (i)
1.3
1.4

2.1 (i)

2.2
2.3 (i)
2.4 (i)
3.1 (i)
3.2 (i)
3.3 (i)
3.4 (i)
4.1 (i)
4.1 (ii)
4.1 (iii)
4.1 (iv)

100 000
.

.
(i) .
(ii) .
. , , ,
.
. , , ,

.
5
, ,
100 000 .

.
.
.
100 000
.
100 000
.

.
.
100 000
.
100 000
.
100 000 100, 1
000 .
100 000
,
100, 1 000 .

1
6
11
15
21
27
32

40

44
49
53
61
65
71
75
78
81
84

4.2 (i)
5.1 (i)
5.2 (i)
6.1 (i)
6.2 (i)
6.3 (i)
6.3 (ii)
9.1 (i)
10.8 (i)

10.9 (i)
10.9 (ii)
10.10 (ii)


.
100 000
, , , 100 000 .

.
100 000
.
100 000 ,
.

.

.

.

, , ,
,
.

.
RM1
.


11.1 (i)
11.2 (i)
11.3 (i)
11.4 (i)
11.5 (i)
11.6 (i)
12.1 (i)
12.2
12.3 (i)

12.4 (i)

() , () , ()
.
) , ) , ) ,
.
) , ) , ) ,
.
) , ) , ) ,
.
) , ) , ) ,
.
, , ,
.
() (mm), () (km)
.
(i) .
(ii) .
) , ,
) ,

.

.
) ,
) ,

88
92
99
102
106
111
114
117
121

132
140
144

155
164
172
180
188
196
202
206
214

222

12.5 (i)

() ,
() ,
.

227


16.1(i)
16.2(i)
17.1 (i)

,

.
,
.

.


18.1(i)
18.2(i)

) , ) , ) .
;
) , ) , ) .
.

235
240
248

253
261


(KSSR)
.
, , ,

21 ,

.

, , , ,
.
, ,
.

. KSSR , KSSR

,

.

. ,
. ,


.
, ,

.


, .
.
. ,

.
,

.

()
5

2013

: 4

100 000

:
1.1
.

:
(i)


,
,


0 9
.
.

.
..
:
i. 35 479
ii. 37 549
iii. 93 574
.

. .: ,
, , , .
i.
.
ii.
.
iii.
.
2.

60

1.

100 000

i.
?
ii..
iii.

.
iv.
.

. .
.

.

: 4

35 479

37 749

i.

ii.

93 504

.
.
3.

i.

42 931

.
42 931

ii.

..
4.

. 1, 2 3
.
.
.

, ,

.

, ,
.

.
i.

: 4

1
:_______________________________________

:_____________


1.
3.
5.
7.
9.

.
.
.
.
.


1. .
2. .
4. .
6. .
8. .

: 4

2
:_______________________________________

1.

8 623

2.

10 500

3.

24 355

4.

89 764

5.

71 602

6.

50 834

7.

17 215

8.

68 001

9.

45 072

10.

20 645

:_____________

: 4

3
:_______________________________________

:_____________

: 4

100 000

:
.
1.1

:
(ii)

.

60

1.

71 265
.

.


. ,
,
.


.

.

2.

.
. (
).
.
:
20 413
.
.

i. .
ii.
.
iii.
.
iv.

.
v.

: 4

.
.

3 3 .
1 10 .
4 400 .
0 0 .
2 20 000 .

.
.

3.

.
.
.

i.

.

.
ii.

:

..
iii.
.

i.

ii.

.
,

.
4.

. 1 9
(
) .
. ,

.

: 4

. .
:

.
.
.
.

i.

?
.
( , ,

5
.


. ,
.

: 4

4
:_______________________________________

:_____________

) .

1.

75 611

2.

37 624

3.

49 862

4.

50 371

5.

12 546

6.

28 003

7.

85 219

) , 8 .

1.

37 804

2.

82 511

3.

98 652

4.

24 083

5.

43 478

: 4

5
:_____________

:_______________________________________

. .

56 802
1.

____________

2.

____________

3.

6 ?

____________

4.

0 ?

____________

5.

____________

6.

8 ?

____________

7.

5 ?

____________

8.

6,
.

____________

. .
6 .

3 .
1 .
7 .

_____________________

9 .
. .
86 015

64 721

53 296

44 063

6,
.
: ____________________

10

: 4

100 000

:
1.1
.

:
iii.

60

1.


.
(A)

(B)

65 423

308

(C)

(D)

43 241

6 832

.

.

i.

.
ii.

.
iii.

3
.

.
3
.
2.

. A .
.

.

.

i.
.
ii.

11

: 4

.
.
6 + 5 + 4 +
2 + 3
.
:
60 000 + 5000 + 400 + 20 + 3
.
:
65 423
= 6 + 5 + 4
+ 2 + 3
= 60 000 + 5000 + 400 + 20 + 3

3.

.
,
.
. 0 9

.
.
5
.
:

iii. +
.

iv.


.

i.

ii.

.
.
8
= 80 000
9
= 9000
6
= 600
2
= 20
4
= 4
.
.
8 + 9 + 6
+ 2 + 4
80 000 + 9000 +600 + 20 + 4

12

i.
.

: 4

.
.
600 + 80 000 + 4 + 9000 + 20
6 + 8 + 4 + 9
+ 2 .
4.

. 6

.
.

i.


. ,
.

13

: 4

:_______________________________________

:_____________

.
1. 54 629 =

2. 18 304 =

3. 60 518 =

4. 93 072 =

5. 45 860 =

) .

14

1.

8 + 2 + 3 + 7 =

2.

5 + 3 + 1 + 9 + 4 =

3.

2 + 8 + 5 + 9 =

4.

6 + 8 + 5 + 4 =

5.

3 + 6 + 7 + 1 =

: 4

100 000
:

:
1.1
.

100 000

(iv)

60

1.


.

.
60 000

40 000

50 000
.

20 000

30 000
i.

ii.

iii.

. (), (), (), () ().

.


.
.
.
.


.
.

15

: 4

2.

. .
: 54 350
.
.
.

.


.
:
1 000

54 350

1 000

55 350

56 350

.

.

i.
.

ii.
.

. ,

.
.


.
:
1 000
1 000

56 350

55 350

54 350

.

.
.
:
1.
2.
3. , ,

16

iii.
.

: 4

3.

. .

. 4 ()
. 2


2

.

i.
2

2


.

.
.
.
.
4.

. 7 8
.

ii.

i.

.
.


.
.
.

17

: 4

. 2 ; 2
:

23 450

19 999

81 540

20 000

81 535

76 300

25 450

75 300

74 300

81 530

24 450

19 998

18

: 4

:_______________________________________

:_____________

.
1.

25 450, 24 450, 23 450, 26 450

2.

38 200, 36 200, 37 200, 35 200

3.

34 570, 34 870, 34 770, 34 670

4.

15 986, 16 286, 16 186, 16 086

5.

83 430, 83 420, 83 450, 83 440

6.

45 530, 45 520, 45 500, 45 510

7.

72 448, 72 439, 72 430, 72 457

8.

38 295, 38 286, 38 313, 38 304

.
1.

32 766, 32 752, 32 759, 32 745

2.

47 472, 47 465, 47 479, 47 486

3.

75 430, 75 440, 75 435, 75 445

4.

21 735, 21 750, 21 745, 21 740

5.

16 859, 16 862, 16 853, 16 856

6.

41 657, 41 660, 41 666, 41 663

7.

39 499, 39 501, 39 500, 39 502

8.

72 643, 72 642, 72 645, 72 644

19

: 4

:________________________________

:_____________

.
1.

86 900, 87 900, 88 900, 89 900

:________________

2.

71 640, 72 640, 73 640, 74 640

:________________

3.

45 400, 45 300, 45 200, 45 100

:________________

4.

32 010, 32 110, 32 210, 32 310

:________________

5.

56 580, 56 570, 56 560, 56 550

:________________

6.

22 600, 22 590, 22 580, 22 570

:________________

7.

99 679, 99 671, 99 663, 99 655

:________________

8.

38 371, 38 379, 38 387, 38 395

:________________

9.

11 637, 11 633, 11 629, 11 625

:________________

10.

98 962, 98 966, 98 970, 98 974

:________________

11.

86 839, 86 841, 86 843, 86 845

:________________

12.

23 273, 23 271, 23 269, 23 267

:________________

13.

56 433, 56 432, 56 431, 56 430

:________________

14.

39 779, 39 780, 39 781, 39 782

:________________

15.

49 459, 49 458, 49 457, 49 456

:________________

16.

11 463, 11 464, 11 465, 11 466

:__________________

20

: 4

100 000

:
1.2

:
(i)

.
:

1.

60

.
(
) .
.
. ,.
.

.

2.

i.

.
ii.

.
iii.


.
iv.
.

.

.

i.

?

.


.

ii.

21

: 4

.
.
i. 100
ii. 100
iii. 100
. , ,

.
3.

.
.
.

.
2
.

i.

.
ii.

. .


.
.
iii.

.
4.

. ,
.

i.

.

9.

22

, ,

: 4

_______________________________

________________________________

1:

.
.

2:

23

: 4

3 :

___

___

___

.
1.

, / .

2.

, /.

3.

, / .

24

: 4

: __________________________________
1.
.

: ____________

. 6 756 5 987

. 2 015 2 051

5 955 5 595

.13 742 13 724

. 99 890 99 908

2. 40 . 200
.

25

: 4

3.

A 800 .
B _________.

4.

30 .
.

5. x 4000 . x
. .

26

: 4

100 000

:
1.3
.

:
(i)

.
(ii)
.

60

1.


.


.

1000

2000

3000

4000

.

.
.

.
.

1000
.
+ 1000
+ 1000
+ 1000
1000

2000

3000

4000

.


.

i.

?
ii.??
iii.?
iv.
,

?

27

: 4

2.

.
.
i. 21 499, 31 499, 41 499, 51 499
ii. 56 203, 55 203, 54 203, 53 203
iii. 1 002, 2 002, 3 002, 4 002
iv. 78 423, 68 423, 58 423, 48 423
v. 73 300, 73 400, 73 500, 73 600

i.

. .

.
.
.
100, 1 000 10 000
.
3.

.

.
:
i. :

20 567

30 567

32 458

33 458

ii. :

36 035

35 035

.
,

.
.

.

28

i.

: 4

ii.

:
1.
31 800

31 400

31 900
31 700

31 600
31 500

2. .
16 468

15 468

13 468
18 468

17 468
14 468

3. .
21 004
41 004
51 004

4.

71 004
31 004
61 004

. 10 11

.
.

i.

29

: 4

10

:_______________________________________

:___________

. .
1.

15 048

16 048

2.

27 999

37 999

57 999

3.

43 105

43 405

4.

16 394

26 394

5.

24 199

25 199

27 199

6.

69 470

72 470

7.

73 456

73 756

8.

25 888

55 888

35 888

43 305

71 470

56 394

73 856

:
. __________________________________________________________
. __________________________________________________________

30

: 4

11

:_______________________________________

:_____________

. .

1.

78 124

77 124

74 124

2.

62 811

52 811

22 811

3.

79 813

79 613

79 513

61425

51425

95 896

94 896

11 234

10 234

26 797

4.
5.

97 896

6.
7.

28 797

8.

81 965

,
81 665

:
. __________________________________________________________
. __________________________________________________________

31

: 4

100 000 .

:
1.4 .

:
. , , ,
.
. , , ,

.

60

1.


.
.

.

i.

32


( )
?

ii.
?

iii. 1 9
7

?

: 4

2.

.
.
+1

+0

3
2
1
0

6
7
8
9

.
.
.
0, 1, 2, 3, 4
+ 0 .
5, 6, 7, 8, 9
+ 1 ..
.
3
.
.

6
0
5
3
+
1

6
1 0
0
.
,
, , .
.

.
:


.
35 250

:
35 246, 35 247, 35 245, 35 248, 35 249,
35 251, 35 252, 35 253,35 254

i.

.
5
. 5


+ 1
.

0
.
ii.

33

: 4

3.

.
12 13
.

.
.

.

4.

. 14 .
.
.
.
.

i.

i.

34

: 4

3
.

32 670 32 671

32 672 32 673

32 674 32 675 32 676 32 677

32 678

32 679 32 680

32 671, 32 672, 32 673 32 674 32 680 32 670


, 32 670 .
32 676, 32 677, 32 678 32 679 32 670 32 680
, 32 680 .

35

: 4

12
:_________________________________

:________________

.
.

1.

43 573

2.

75 050

3.

37 247

4.

99 605

5.

70 176

6.

84 123

7.

20 308

8.

47 385

9.

51 948

10.

26 509

36

: 4

13
:_________________________________

:________________

.
1.

66 780 _______________.
A)
66 000
B)
67 000
C)
70 000
D)
76 000

2.

80 000 ?
A)
85 190
B)
72 250
C)
79 500
D)
83 678

3.

6 042 2 486
.
A)
8 900
B)
7 600
C)
8 000
D)
9 000

4.

9 099 _______________.
A)
9 000
B)
9 100
C)
9 090
D)
9 200

5.

8 699 4 329 .
?
A)
4 300
B)
4 440
C)
5 400
D)
4 500

6.

26 955 ____________.
A)
27 000
B)
26 000
C)
26 900
D)
27 900

37

: 4

7.

87 623 _______________.
A)
85 000
B)
87 000
C)
88 000
D)
90 000

8.


?
A)
83 462
B)
34 759
C)
75 816
D)
27 960

9.

54 532 _______________.
A)
50 000
B)
60 000
C)
55 000
D)
54 000

10.

14 006

20 712

44 037

.
A)
79 000
B)
78 000
C)
80 000
D)
70 000

38

: 4

14
:_________________________________

:________________

.
.

.
1.

2467

(2460, 2470)

2.

43 415

(43 410, 43 420)

3.

52 712

(52 710, 52720)

.
1.
3520

(3500, 3600)

2.

24 784

(24 700, 24 800)

3.

74 950

(74 900, 75 000)

.
1.
3390

(3000, 4000)

2.

26 810

(26 000, 27 000)

3.

73 526

(73 000, 74 000)

.
1.
22 931

(20 000, 30 000)

2.

78 348

(70 000, 80 000)

3.

99 215

(90 000, 100 000)

39

: 4

: 100 000

: :
2.1

: :
i) 5
, ,
100 000 .

: 60

1.


.
. .
. .

.
. .
.

.


i.

ii.

?
iii.

?
iv.
?

1118
+ 1215
2333
2.

40

.
.

i.
?

: 4

ii.
?
. .

34 567 + 9 865 + 12 098 = ______


.
,

.

iii. ?
iv.

.
?

.

.
3.

. .
.
. .


.

1369 + 3123

5119 + 2424

3279 + 4515

7438 + 1336

4.

) 15
16 .

.

.

41

: 4

15

: ______________

: _____________________________

. .

=
4 216

7 144
+

3 459
+

+
2 335

6 327

. .

:
2 439
+ 3 123
5 562

42

+1
1

2 440
+ 3 122
5 562

3.

1 149
+ 2 114

1.

4 332
+ 1 439

4.

3 558
+ 4 225

2.

2 216
+ 5 528

5.

68 978
+ 10 332

: 4

16

: _____________________________

: ______________

10 200 + 12 900 = ____


10 200
+ 12 900

2.

+ 800
800

1.

20 830 + 17 260 = ____

11 000
+ 12 100
23 100

14 760 + 40 840 = ____

22 390 + 16 610 = ____

35 821 + 23 142 = ____

46 063 + 31 825 = ____

4.

5.

52 746 + 25 207 = ____


6.

3.

63 433 + 22 955 = ____


7.

43

: 4

: 100,000

: :
2.2 .

: :
i)
.

: 60

:
.
i.
1.

.
?

2689 + 42 375 = 45 064


ii.

2.

iii.
?

i.
?

3 247
.
3 978
.

?

44

,


.

ii.
?
iii.

: 4

i.

- 3247
- 3978
ii.
iii.
:

iv. : 7225 - 3978 = 3247


.

.
.
.
.
:
A 1 208
, B
898 , C
1 077
.

.

3.

.
.

i.
.

5 236 + 4 001 = 9 237


.

ii.

?

45

: 4

4.

. 17 .

.
.

.

.

, .

46

: 4

17

: _____________________________

: ______________

.
:
1.

10 892 . 809
210 .
?
10 892 + 809 + 210 = 11 911
10 892
809
+
210
11 911
: 11 911 .

2.

12,859 , 20,000
, 19 804
.
?

3. 11 892 13 900 .
?

47

: 4

4. 16 397 .
18,669 23 964 .
?

5.

...
.

2007
2008
2009


11 855
9 064
29 188

48

...

: 4

: 100 000

: :
2.3 .
2.4 .

: :
i) .
ii)
.

: 60

1.


. .
8 .
.
12
.


i.

a. G

12


.
2.

. ,

.

8

.
12 .

.

i.

ii.

iii.
?

49

: 4

.

.
8+

= 12

. B


.
8 + y = 12
. y-
.
8 + y = 12
8 + y 8 = 12 8
y = 12 8
y=4
.

.
3.

.
.
27

96

.

. 96
.

i.

27 + y = 96 y + 27 = 96
. y
.
.
.
4.

50

. 17
18 .
.
.


.
,

: 4

17

: ________________________
.
1.

.
. 12
.

2.

12 .
. 27
.

3.

135 .
. 286 .

4.

. 69
. 358 .

5.

78
. 400
.

51

: 4

18

1.

x + 8 = 17, x-

2. 26 + b = 38, b-

.
.

3. 168 + y = 298, y

4.

708 + m = 1200, m
.

5.

z + 1235 = 5000, z

6. 8976 + k = 12 547, k

.
.

52

: 4

1.

100 000

:
3.1 .
:
i) 100 000
.
60


.

.
53467


i.

ii.

iii.
?
iv. .
v.

.
?

. 1124-
.
.
.
:
53 467 1124 = 52 343

2.

.
.
:

i) .

27 192 7 895 =

53

: 4

21

716

110

918

212

.
.
3.

. 10
.

.
.

i. 10
.
ii. 10

.
iii.
10 .

. 10
.
:
27192 7 895 =

2
55

10-

iii.


.
?

iv.

5 ?

v.

.
.

,
.
. 0
.

.

54

: 4

. 2,
.

.

9
9

55

:
2+5=7
. ,

9 1 .

98
9

vi.

2
55
7

. 3 4
, , ,
.
.

:
27 192 7 895 =
. .
27 192 7 895 =

i.
.
55

: 4

27 192 (7 000 + 800 + 90 + 5) =


27 192 5 90 800 7 000 =
ii.
.

i. 27 192-, 5- .

98

212
5

ii. , 27 187 , 90
.

10

818

iii. , 27 097 800


.

76

010

iv. ,
.

56

26 297, 7 000

: 4

21

616

3.

. 19, 20, 21 .

.
.

.
.

,,
.

57

: 4

19

58

1. 56 372 4 156 =

2. 37 488 8 356 =

3. 78 266 5 433 =

4. 59 632 24 381 =

5. 72 887 7 365 =

6. 42 870 4 650 =

7. 29 054 5 640 =

8. 72 864 11 249 =

9. 23 456 6 432 =

10. 82 736 1 584 =

: 4

20

:_________________________________

:________________

59 527

.
_

576

8 016
1

99 058

50 527

74 44

8 016

11

13

1 1
1 2

897

1 3

5 295

90 9
25

8 8

5 1 2 1

59

: 4

21

:_________________________________

:________________

.
)

1) .
) 34 216 7 109 =
) 56 013 14 327 =
) 47 956 38 694 =
) 24 934 6 908 =
) 63 495 29 346 =
2) .
) 31 705 4 607 =
) 96 834 16 775 =
) 72 881 31 045 =
) 80 075 19 643 =
) 100 000 12 757 =

60

: 4

100 000

:
3.2
.

:
i) 100 000

.

60

1.

.
.

i.

,
. (,
8
.
, 6

.)

ii.

iii.

.
.

iv.

.

.

v.

vi.

2.

1900
.

i.
.

61

: 4

. 500
.

.
.
190 50 = 140

ii.


.

. 1 20
.
.
.
140 120 = 20
.

.
190 50 120 = 20
3.

.
.
:
19 000 5 000 13 000 = _______

9
5

0
0

0
0

0
0

.

.

ii.
.

1
1

9
5
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1

4
3

0
0

0
0

0
0

.

.

62

i)

.

: 4

.
.

iii.
.

.

.

:
28 407 11 819 13 079 =

2
1
1

8
1

4
8

10 0
1

7
9

1
1
-

6
3

5
0

8
7

8
9

iv.

.

.
.
.
.

4.

. 22 .
.
.

63

: 4

22

:_________________________________
.

1) 12 678 10 015 1550 =

2) 25 023 14 012 1000 =

3) 33 152 22 040 10 000 =

4) 41 096 20 085 10 010 =

5) 54 652 23 540 20 102

64

:________________

: 4

100 000

:
3.3 .

:
(i)


.

60

1.


.

.

,
.

. :
10

.

?
. 9


.
.
;
.
10 - 7 = 3
2.

. RM100
.
RM120

i .

?

65

: 4

.
. .
.
.

3.

. 56 788

. 34 022
.
.

ii.
,

?

. .

.
.
.
.
i.
ii.

.
..
= 56 788

= 34 022

iii.

:
56 788 34 022=_________

iv.

:
56 788
-3 4 0 2 2
22 766

v.

i.

:

.
-
/
.
-
.

22 766
+ 34 022
56 788
. .
1
.

.

66

i. :


.
.

.

: 4

1:
87 299
. 34 500
.

?

2 :
65 344
.
23 762 .

?

3:


.
____________
11 988 .

536
?
.
.
.
.
.
.
4.

. 23
.
.
.

67

: 4

.
.

68

.

.
,

: 4

23

:_________________________________

:________________

1
99 000 . 47 830
?

:
1. .
2. .
: ___________________
3. :
: _____________________

: ______________________
:

__
========================
========================
4. :

______________________________

=============================================

69

: 4

24 500 .

15 690 .
.

: ?

8 200

1. .

1.
.
: ___________________

24 500

2. :

: _____________________
: ______________________
:

__
_________________________
_______________________

__

========================
=====================
3. :

______________________________

_________________________

=============================================

=======================================

70

: 4

100 000

:
3.4 .

:
(i)

1.

60

.

.
.


.
. 10
.

.
6
.
i. 10 y = 6 = 10 6 = 4
y=4

2.

. .
i. 13
.
.
6
.

i.

.
ii.

?

i.

.
ii.

?

.
.
.
.

71

: 4

13

.
6
.
.

13 - _________ = 6
.
.

3.

.

.
:

1. ( ) 3 102 = 1 289
2. 35 500 ( ) = 13 560
3. 45 134 ( ) = 32 631
.

.
:
k 3 102 = 1 289
k 3 102 + 3 102 = 1 289 + 3 102
k = 4 391

.
. .
:
.

9130
.
.
4 020

72

i.

.
ii. k
3 102

: 4

. 35 489
.
18 371
.

?

4.

24
. .


.
.


; .

73

: 4

24

:_________________________________

:_______________

. 76 890 . 28 590
.
?

. . 5 572
.
38 945 .
?

. 40 950 .
. 37 588
. ,
?

. 68 406 .
5 579 .
?

74

: 4

: 100 000

: :
4.1 .

: :
i) 100 000
.

: 60

1.

.
.
.
.
(
,
,
)
:

1243 3 =

i.

.

.
ii.

.


1 2 4 3

2.

. (4
)

.
3
3

6
3

. .
: 2 315 6 =

i.


?
ii.

.
.
.

75

: 4

3.


(4
)

i.

: 2 315 6
1 256 3
.

.

.


.

ii.

i.

ii.

.
.
.
.

4.

76

.
25 .
.
.


.
.
, ,

: 4

25

: _____________________________

: ______________

.
525 7 =

:
1

5
7
5

1. 333 5 =

2. 724 6 =

3. 512 5 =

4. 589 8 =

5. 2137 3 =

6. 1254 7 =

7. 4 050 4 =

8. 1 570 8 =

9. 2 156 4 =

10. 1 005 6 =

11. 1 243 7 =

12. 2 309 9 =

77

: 4

: 100 000

: :
4.1 .

: :
ii) 100 000
.

: 60

1.


.
: 7 321 4
.

i.

ii.

i.

ii.

.
1

2 9

1
4
4

.
.
2.

.
:
56 37 = ____
234 22 = ____
843 14 = ____
305 11 = ____
.

:
1

3
8
1 1

78

3
4
8

4
1
7
3
0

3
4
2
0
2

843 4
843 10

: 4

3.

.


.

i.

ii.

843 14
= (843 10) + (843 4)
= 8 430 + 3 372
= 11 802
.
.
.
.
4.

. 26 .

.
.

i.


.


.

, , .

79

: 4

26

: _____________________________

: ______________

.
:

31 47 =

3
4

2 1
+ 1 2 4
1 4 5

1
7
7
7

1. 49 21 =

2. 58 18 =

3. 84 35 =

4. 183 15 =

5. 674 82 =

6. 577 45 =

7. 431 19 =

8. 583 38 =

9. 624 15 =

80

: 4

: 100 000

: :
4.1 .

: :
(iii) 100 000 100,
1 000 .

: 60

1.


. 1, 10, 100
1 000
.
1

10

100

1000

2.

i. 1, 10, 100
1000
.
ii. ..


..

.
:
392 100 =
78 1000 =
.

.
392 x 100 = _______
392 x 1 = 392

i. 392 1
392
.

. ,
392 x 100 = 39 200
.

81

: 4

.
, 392 x 100 = 39 200
78 x 1000 = _______
78 x 1 = 78


.
, 78 x 1000 = 78000

ii.

:
) 25 x 100 = _____
) 512 x 100 = _____
) 67 x 1000 = _____
)
84 x 1000 = _____
) 15 x 1000 = _____

3.

.
.
. .

i.
.

:
.
) 238 _____ = 23 800
ii.
) 11 _____ = 11 000
.
) 69 _____ = 69 000
) _____ 100 = 46 800
) _____ 1000 = 75 000
.
.

4.

82

.
.
. 27 .
.

.

i.

,
.
, ,

: 4

27

: _____________________________

:______________

1.

83 100 =

2.

66100 =

3.

471100 =

4.

550100 =

5.

917100 =

6.

121000 =

7.

491000 =

8.

761000=

9.

941000=

10.

1001000=

83

: 4

: 100 000

: :
4.1 .

: :
iv) 100 000
,
100, 1 000 .

: 60

1.

i.

9 8,
.

70 10
1000 5

2..
36 52 =
( 1)

:
1

1 8

3
1 8
+
1 8

84

0
7
7

0
2
2

3
5
0

6
0
0

i.


.
ii. 1 3


.

: 4

3
5
7
0
7

1
1

8
8

6
2
2
0
2

.

.
: ( 2)
( )

:
200 + 200 + 200 + 200 + 200
= 1 000

iii. ,

.
.
iv. 1
2
,
,.
v..

:
5 200 = 1000
.


3


.

3.

1
1

3
5
8

3
5
1
6
0

6
2
2. ,

i.

85

: 4

4.


.
.

.
28 .
.

.
ii.
.

i.

, , , ,
.

86

: 4

28

: _____________________________

:______________

.
1.

2.
254

3.
392
4

5.

4.
67
24

7.

6.
92
36

8.
827
13

637
7

58
19

9.
452
35

907
63

87

: 4

: 100 000

: :
4.2 .

: :
(i)
.

1.

2.

60

)
i. 4A

?

. ii. 4A


4-
6

4A
40
38
4B
42
42
4C
40
35
4D
45
44

) 4

.

4A

40

4B

42

4C

40

4D

45

)

.

88

i.

4

?

ii.

?
iii. 4
4

?

: 4

4A
38
4B
42
4C
35
4D
44

) 4
,

.
x

iv.
30

v.

.

) 30

.
x 30

)
.
3.

)

.
) 167 x 4
.

) ,
)
.
)

ii)

.

167
167

i)

167
167

89

: 4

1
0

6
2

4
6

4
6

167 4 =

7
7
6

8
668

167
4
668

4.

25 000

25 000

25 000

25 000 3 =
25 000 + 3 =
25 000

i.

ii.

3=

)
29 .

.

.

90

: 4

29

: _____________________________

: ______________

.
1. 250 .
32 ?

2. 4 000 .
16 ?

3. 2 300 . 21
?

4. 24 . 50
?

5. .

350 ?

91

: 4

100 000

:
5.1
.

:
(i)
100 000
, , , 100 000
.

90

1.


.
.

. A B
,

2.

92

.
.
.
i)

.

i.

.
ii..
iii.


.
iv.

?
i.

: 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

:
34 250 5 =

5
6
2
3
4
4
6
8 10 12
6
9 12 15 18
8 12 16 20 24
10 15 20 25 30
12 18 24 30 36
14 21 28 35 42
16 24 32 40 48
18 27 36 45 54

(JSPG)
8
7
14 16
21 24
28 32
35 40
42 48
49 56
56 64
63 72

9
18
27
36
45
54
63
72
81

6850
5 34250
30
42
40
25

25
0
0
0
.
86 346 27 =
i)
.
27
1.

= 27

2.

14

= 54

3.

21

= 81

4.

28

= 108

5.

10

35

= 135

6.

12

42

= 162

7.

14

49

= 189

8.

16

56

= 216

9.

18

63

= 243

7 = 27
+

21 = 81

+
14

=
49 = 189

93

: 4

3198
27 86346
+

81
53

21 = 81

27
264
243
216
216
0
100 1 000 .
i)

.
:
74 938 100 =
. i.
ii.

.
:

749
100 74938
700
493
400
938
900
38

100

1. 100
2. 200
3. 300
4. 400
5. 500
6. 600
7. 700
8. 800
9. 900

ii) 100 1000


.
:
98 652 1000 =

94

: 4

9 8 .6 5 2
1 000
= 98
3.

652

.
. (
) 98 99
.
.


.
.
.

i.

5


.

ii.


.
iii.


.


.
iv.

.

. 30
15
.

i.

15

.

ii.

.

. .
.

, ,

95

: 4

21 992 4 = __________

56 894 17 = __________

45 216 36 = __________

83 629 100 = __________

73 294 1000 = __________

96

: 4

1 : _______________________
2 : _______________________
3 : _______________________
4 : _______________________
5 : _______________________


:
1 : _______________________
2 : _______________________
3 : _______________________
4 : _______________________
5 : _______________________

1 : _______________________
2 : _______________________
3 : _______________________
4 : _______________________
5 : _______________________

1 : _______________________
2 : _______________________
3 : _______________________
4 : _______________________
5 : _______________________

1 : _______________________
2 : _______________________
3 : _______________________
4 : _______________________
5 : _______________________


:
:


:
:


:
:

97

: 4

30

: _____________________________

: ______________

1.

26 560 5 =

2.

43 794 9 =

3.

66 438 18 =

4.

83 902 35 =

5.

39 204 100 =

6.

92 586 1000

98

: 4

100 000 .

: :
5.2

1.

:
(i)

.
60

.

.

i. .

:
33 354
. 9

.
?

2.

3.

?
?

.

.

i.

99

: 4


.
3 706

i.

ii.

9) 33 354
-27
63
-63
5
-0
54
-54
0

11 118

3) 33 354
-3
03
-3
03
-3
05
-3
24
-24
0
3 706

iii.

4.

100

3) 11 118
-9
21
-21
01
-0
18
-18
0

. 31
.

.

ii
.

.
.
.

: 4

31
: ________________________

:____________

1.

592 440 . 60
,
?

2.

319 300 .
100 .
?

3.

161 315 .
35 .
?

4.

795 810 . 82
. ,
?

101

: 4

:
6.1


(i)

60

1.

.
100 000
.

12

i)
.

ii) 13

, 13

iii)
.
.
iv)
?

2.

i)

.
.
51 + 49 24
:
1

+
1

5
4
0

1
9
0

102

0 10
2 4
7 6

: 4

3.

.

.
:
5
1
2
4

2
7

2
4
7

i)

i)

7
9
6

.
.

4
9
2
4

2
5

4.

2
5
7

5
1
6

:
1. 56 + 30 26 =
2. 45 + 39 38 =
3. 63 + 35 32 =
4. 38 + 46 35 =

.
.
.

ii)

.
iii)

103

: 4

: _____________________________

: ______________

1)

36

45

28

2)

25

96

55

3)

52

45

28

4)

525

96

55

5)

74

84

68

6)

295

96

55

7)

893

96

55

8)

74

84

68

104

32

: 4

: _____________________________

: ______________

1)

18

216

100

2)

756

113

206

3)

156

781

103

4)

496

289

492

5)

156

781

6)

248

7)

8)

33

820

= 103

617

= 564

345

= 248

617

245

= 605

105

: 4

: __________________________

1)

: ______________

.
7 104

2)

3 056

2 984

3 147

1 197

5 600

2 187

6 035

3)

7 154

4)

9 113

2 592

6 880

5)

4 156

3 103

4 058

6)

8 214

7)

8)

106

6 425

5 967

6 753

3 946

4 853

7 823

4 167

8 265

34

: 4

:6.2 .


(i)
100 000

60

1.

,
.

. .

i)

ii) ?

5 95=
.
.

iii)
.

.
.
.

2.

. .
23 4 4 =


.

(i)

1
8

i)

0 2
2
92

107

: 4

3.

i)

. .
.

10

ii)

.
.

4.

. 35
.

i.

108

: 4

: _____________________________
.

35

: ______________

1.

15 x 6 3 =
(ii)

3.

2.

28 x 5 5 =

(i)

240 2 x 7 =

(ii)

4.

(i)

(ii)

(i)

120 x 28 6 =
(i)

(ii)

109

: 4

. .
1.

3.

114 3 6 =

105 16 4 =

5.

4.

136 8 6 =

126 3 9 =

6.
345 21 3 =

110

2.

452 4 7 =

: 4

:
6.3

:
i)

60

1.

.
.
6+64=8
:
.

(
2.

i.

.
ii.

.

.

i.

ii.

3.

.
i.

ii.

.
3 .

111

: 4.
-
-
-
-
-

iii.

:

.
4.

.
. 36
.

i.

.

.

112

: 4

36
: _____________________________

: ______________

1.

750 460

. , 330
, ?

2.

. 5 000 7 200
.
10 700
. ?

3.

7 400 8 600
. 5 500

?

4.

5.

7 000
. 8 540
,

RM50 000 .
RM32 000

. RM15 000

. ?

113

: 4

:
6.3

:
i)


.

60

1.

2.

3.

.

.
1.
2.
3.
4.
5.

?
?
?

i.
.

i)

ii)
?
iii)

.
.

iv)

.

.

i)

.
.

ii)

.
.
.
.

114

.
iii)

: 4

.
.

4.

. 37

.
.

.

115

: 4

37
: _____________________________

1.

: ______________

5
450

.
?

2.

6
84

3. 8

42 400

.
?

4.

80 000

5.

152

34
4

.
.

116

10

: 4

: :
9.1 .

: :
(i)

.

60

1.

.
.
.


.
:

0.20

2.

0.45

i.

ii.
.

0.84

.
.
.


.
:

i.

ii.


.

117

: 4

0.20

20
100

.
.


,


.
:
0.60 =

3.

60
100

.
,
.
:
20
= 20%
100
..
:
54%
75%
98%
. .

..

118

iii.


.

i.

.
ii.

iii.


.
iv.
.
v.


.
vi.

.

: 4
.


.

4.

vii.


:
5
0
100

75%

25%

2
5
100

7
5
100

50%

. 38 .
.

.

i.

.

,
,
.

,
.

119

: 4

38

: _____________________________________

: ____________

. .
1. 0.26 =

4. 0.92 =

2. 0.82 =

5. 0.44 =

3. 0.01 =

6. 0.19 =

1.

0.50

5%

2.

0.05

80%

3.

0.14

66%

0.80

50%

0.66

14%

4.

5.

120

: 4

RM100 000

:
10.8
.

:
i. , , ,
,
.

1.

90


. : (
)


(

)
1 :
( )
2 :
( )
3 :
( )
4 :
(
)

,
.
.

.

i.

ii.

.
iii.


.
iv.

.
v.

121

: 4

: (
)
,
.
(
)
, ,
, .
.

.

2.

. 1:


.
:
1. RM15.00 .
2.

:
i.
ii. .

i.
.


.
:

:
ii.

122

\
.

i.

?
ii.

?
iii.
/
?
iv. /

/
?
v.

RM15
?
vi.


.
vii. ;

.
viii.
?

: 4

3.

. 2:
i.
. (
)

ii. .
,
RM300
.

.


.

*
.
iii. ,


.
iv. ,

. (
)
v.
.
vi. ,

.

i.


.
ii.
.
iii.

?

iv.

.
v.

.
vi.

.
vii.
?
viii.


.

vii. .


.
.
( 4)

123

: 4

viii.

.

4.

:
. 39
.
. 40
.

, , , .

124

: 4

39

.

RM28.00

RM23.90

RM18.00

RM16.90

(12 )

*90cm .

.
1. . 12,
9, 2 .
.
. . ?
. . RM50 RM10
RM5 .
.
. .
?
2. .
. RM50
.
RM26 . 90 cm
. .
?

125

: 4

40

3 2
RM508.00
3 2 RM338.00
3 2 RM440.00
3 2
3 2

3 2
3
2

RM570.00

RM380.00

RM350.00
RM388.00

**12

126

: 4

, :
1.

2. 10
. RM200 .
) ,
? .
) ,
?
3.

10

. :

10

14

10

12

16

17

13

15

11

10

11

127

: 4

Kij

()

()


RM5.00

RM4.80

RM4.50

RM9.90

RM8.90

RM7.50
/ / :


RM5.50

RM5.50

RM5.50

angg

1.60

1.80

1.80

ABC

()

128

(RM)

RM3.00
RM2.80
RM1.50
RM2.20
RM1.30
RM2.50
RM2.50
RM4.80

(RM)

1.80
2.00
2.00
1.30
2.80
2.80
2.80
2.80
2.50
3.50
2.50
3.00

: 4

129

: 4

130

: 4

()

131

: 4

RM100 000 .

:
10.9 .

:
(i)

1.

60

. 10
.
-, , ,
, , ,

.
.


.
. () ()

2.

.
.

.
.

132


i.

ii.

;
.
iii.

?
iv.

?

i.

.
ii.

: 4

. () ().
:

3.

. .

.
41 .
.
.
.

i.
.
ii. 41


.

.

.
. /

133

: 4

4.

. 41 42
.

i.
.

.
.

ii. .

:.

134

, .

: 4

41
: _______________________________

: ________________

) : ____________

) : ____________

) : _____________________

) : _____________________

) : _______________

) :_______________

) : _______________________

) : _______________________

) : ____________

) : _________________

) : ____________________

) : __________________________

135

: 4

42
: ______________________________

: _______________

.
.

136

) : __________

) : __________

) :
) : __________

) : __________

) :
) : __________

a) :
) : __________

: 4

.
.
1. ?
2. ________________ .
3.
?
4. ?
5. . .

. .
; .

137

: 4

138

: 4

139

: 4

RM100 000

:
10.9 .

:
(ii) RM1
.

60

1.


. .
() ()
RM1 S$1
( ) .
.
.

i. ()

?
ii. ()

?

. () RM1
() S$1
.
.
.
2.

140

. RM1

.
.
.

i.

ii.

: 4

RM1

0.399

10.055

3144.000

6816.260

0.314
0.203

*
5/12/2013 .
.

3.

. .

. 6
.
.
.
. .

4.

. 43 .

iii.
?
iv.

?
v. RM1


?

i.
.
ii.

,


.
i.

.
ii. .

.
.

RM1
.

, , .

141

: 4

6 ( )
.
.
: http://finncei.com/forex/cc?from=MYR&to=krw&q=1

RM1 .

142

: 4

43
: _______________________________

: ________________

. 6
.
1.

RM1 ?
_____________________________________________

2.

,
? .
______________________________________________

3.

?
_______________________________________________

4.


? ?
_____________________________________________________________________

5.

143

: 4

RM10 000

:
10.10

(ii)

120

1.

i.
.

http://www.youtube.com/watch?v=Sh9

ii.

ZXAzkzWw
.

.
,

iii.
;

.
:

,
.

2.

i.

144

: 4

ii.

.

.

,
.
:

RM3.60
.
RM5.00

.
:

.
:

,
.

145

: 4

.
[ (Touch n Go)
:

.
(Prepaid
)

.
:
.

RM50
,
.

RM10
,
.

146

: 4

.
:

:
:
.

3.

v.

(7

vi.

147

: 4

.
.

i.

ii.

8)

.
iii.

.
44 46


( .
.

)
.

148

iii.

, , ,
.

;
.

: 4

149

: 4

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

150

: 4

44
:

Touch n Go

1. _________________

1. _____________________

2. _________________

2. _____________________

3. _________________

3. _____________________

1. _________________

1. _____________________

2. _________________

2. _____________________

3. _________________

3. _____________________

151

: 4

45

,
.

1.

RM50

.
.

2.

RM1 200

RM3 000.

RM1 200

: :

3.

,
.
.
,

: :

4.

RM250
.
,

152

: 4

46
:

RM2 500

1.

.
.

. ___________________________________________________________________
. ___________________________________________________________________
2.

3.

4.

,
?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

153

:
11.1 .

:
(i)
() ,
() ,
()
.

60

1.

.

.

i. ?
8.00.
ii.


?
12
iii.
?

. .
24 = 1
.
,
.

.
.


.

iv. ?

12
, 24

,
24
.
155

.
.

v.

?
29 .
vi.
.
, ,
, ,
, ,

. .
7 = 1

vii.
?
7 ..
.
2012

.
.
.

i.

?
, ,
, , ,
, ,
, ,
, ,
.

ii.
?
12 .
.
1 = 12
156

iii. 12
.

2.

.
.

.
1:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
4
4
8
6
12
8
16
10
20
12
24
14
28
16
32
18
36

24
48
72
96
120
144
168
192
216

2:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7
14
21
28
35
42
49
56
63

7
14
21
28
35
42
49
56
63

3:

1
2
3
4
5
6
7
8
9


1
2
12
2
4
24
3
6
36
4
8
48
5
10
60
6
12
72
7
14
84
8
16
96
9
18 108

1, ,


.

2, ,


.

3, ,


.

157

.

.

.
..
3.

.

. ?
:
7

.

.
12 , 24 , 3 ,
2 , 2 .
.
.
9

.


.

158


1
2
3
4
5
6
7
8
9

7
14
21
28
35
42
49
56
63

7
14
21
28
35
42
49
56
63

. 2 2 ,


.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
4
4
8
6
12
8
16
10
20
12
24
14
28
16
32
18
36

24
48
72
96
120
144
168
192
216

9 , 7
, 14
,
, 9-7, 1 2
.

2 ,
48
. 48+2=50

2 2 50
.

. ,
,


.
4.

.
47 49

.

. ,
159

, 47
49 . .

.

, , ,
.

160

47
:____________________

: _____________

.
.

3 = _______

. 2 7 = ______

3 10 = _____

. 52 = ______ _____

24 = _______

76 = _____ ____

161

48
:__________________________
:
. 1 =

_____

_________
. 2 2 = _____

. 3 5 = _____

. 14 = ______

. 18 = ____ _____

. 23 = ____ ____

162

49
:__________________________

_________

:
. 2 = _______

. 1 3 = ____

. 2 5 = ____

. 12 = _____

. 23 = ___ ___

. 39 = ___ __

163

11.2


i)

60

1.

13

2
5
7

164

13
6
19
,
,

12

3
2
5
1
6

+
+

12
15
27
24
3

1
3
+ 2
5
+
6
6

+1


1
3

2

27

15

27

12
15
27
24
3

2.

+2

i. 2

3
+1

+1
5

4
165

ii. 3
5

6
+4

iii.1
7

iv. 1
9

+1
=

6
+3

+2
5

8
+2

+1
6

i.

2
1
2
5

8
9
8

(i)

8 + 8 = 16
16 + 9 = 25

+
+

166

2
1
2
5
1
6

8
9
8
25
24
1

4
1
2

2
6
5

vi.

1
1
1

6
9
11

vii.


.
viii.
.

2
1
4

18
15
10

167

ix.
.

.


?

?
.

168

. 50, 51 52

.
.

,
.

50

1
=

13

+2

1
=

20

1
+1

10
+2
15

+2

10

13

16

15

16

+4

+1

+1

16

12

14

+2

+1

169

51

170

1
2

+ 2

52

171

:
11.3 .

:
(i)
() ,
() ,
()

.

60

1.

.
.


3
8
2
1
1
7


:
8 1 = 7

:
3 2 = 1


.
. ,
,
.

,
1 7

.
1 7
.

.

.
172

2 4 6 8

1
2
1

11 (7+4
4 )
6
5

.
.


.

:
4 6
.
2
.
2
.
7 .
7 + 4 =11

,
11 6 =
5

1 1 =
0

1 2 3 4

. ,.

2.

.
(LCD)
.

.

:
i.
.
ii.
.

,


.

173

iii. ,


.
iv. ,

.
. ,

,

.
:

,
= 4 1

1
2
3
4
5

.


.

174

,


?
,

.
,


.

12.3.1970

25.4.2002

09.11.1975

.
.

. 6
.

.

.

1 3

.

1:

.
2:

.
3:

.
4:.
175

5:.
6:.

,
.

.

.
..

3.

.
.

,
.
1

7 4
3 6

176

9
2

11
8


,
.

_______________

_______________

1.
2.

4
3 2 1 11 =
___

5
2 6 1 9
= __

. 10 15
.

,


.

.
.

4.

. 53 54
.
.
.

.
.
. ,
.

.

177

53
:____________________________________

:_________________

. 2 6 1 4 =

. 4 19 2 5 =

. 3 6 1 4 =

. 9 5 2 1 =

178

3 9 1
3 =

8 11 1
5 =

54
:____________________________________

:_________________

:
i.

3 4 1 5 =

iii. 3 5 1 6 =

v. 4 6 1
11 =

ii. 6 11 2 19 =

iv. 8 2 3 5 =

vi. 9 2 2
8 =

179

:
11.4 .

:
(i)
()
()
()

.

60

1.

.
.

. , ,
.

12

12
180

i. ?
ii.

?
iii.

i.
?
ii.
?
iii.

?
i.

ii.
.
iii.
?

:
1 = 24
2 = 48
4 = ___
. 4

.
i. : 4 x 24 = 96
ii. :
1 = 24
2 = 48
4 = 96
iii. :
24 + 24 + 24 + 24 = 96
.

.

.
.

1 = 7

i.

i.

.
ii.
?
iii.

?

2 = 14
6 = 6 x 7
= 42

181

1 = 12
2 = 24
4 = 4 x 12
= 48

2.

.

.

2x3

4x2

5x4

182

i.

?
ii.

.
iii.
?

.

.

2 x 3

4 x 2

20

5 x 4

i.

.
ii.
?

.
.
A

3
x 2
6

3
+

3
6

.


.

A:
.
B :
.

183

.

.

8 x 2 4 =

i.

ii.

iii.

1 6

3 2

iv.

2 4

+
1

.

.


.
24

1
:

17

8
v.

.

.
:
i. 7 x 2 3 =
ii. 5 x 8 6 =
iii. 6 x 9 5 =
vii.
.
7 x 3 8 =

?
?

3.

184

,

.
,
1


?
?

.
i.
.

.

.
.


:
4 x 4 5 =

ii.
.

.
.

.
16 20
.
, .


.
..
4.

.

.
55 56.
.

.
.

.
.
.

i.

.
ii.


.

, ,
.

,
.
185

55
:____________________________

:_____________

1. 7

x 8 =

2. 4 x 6 =

3. 9 x 12 =

4. 6 x 32 =

5. 5 x 2 7 =

6. 9 x 8 5 =

7. 3 x 7 4 =

8. 8 x 2 8 =

186

56
:
1. 8 x 6
3 =
4. 5 x 45

2.

x 33

3.

6 x 14

3 x 4 12 =

9 =

23 =

x 70

14 =

5.

6.

9 x 15

8.

6 x 12 11 =

6 =

8 =

187

11.5

(i)

(
(

1.

i.

ii.


188

1
1
1

= 24
=7
= 12

i.

ii.
iii.

12 4 =
30 10 =
24 6 =
2.

i.

ii. 30

?
3

?
iii.

iv. 366

2, 3
6

360
6=
624
8=
175 7 =
252
6=
15
5=

189

3.

2012

i.

ii.

10
3 )3 1
3
01
0
1

: 1

190

3 = 10

1
, 1

24
24
0

31

1
5 )6
5
1

:
= 24

24

3=8

2
3
+7
10
-10
0

:
5=1

1
,

1 =7

:
3
+7

= 10

1
7 )12
-7
5

10

9
3
+60
63
-63
0

12

7=1

,
= 60

60

+3

63

7=9

= 63


57

60

5=2

191

57

:______________________

:___________

:
3 = ______

264

258

6 = _____

135

195

192

5=______

5 = ____

6 = ____

360

387

7 = _____

371

9 = ____

84

3 = _____

4 = ____

224

344

8 =____

58

:__________________________

:___________

1.

2.
2 ) 3

3.

5 ) 9

3 ) 7

4.
6 ) 8

193


:__________________________

:___________

1.

2.
2 ) 3

3.

4.
6 ) 8

194

3 ) 4

8 ) 10

59


:__________________________

60

:___________

1.

2.
2 ) 9

3.

3 ) 5

4.
7 ) 8

9 ) 13

195

:
11.6

1.

:
, , ,

.
60


.

.

i.

:
10
10.30
.
.


.

196

?
ii.
?

.


.
:

. 3:00
.
1

?
.


.
.

.
0
2.

1

.

3:00

.

.

.

.
.


.

:
=

197

= +

=

3.

.
:
1:
2 15
.
3 18
.

.

2:
2
2:
8 .
1 12
.

?

3:
2 4
.

.

4:

2 12
. 3
.
,

?

198


. 10

.


.

.
10
.

:
1:

2:

3:

4:


4

.
.

.

4.

. 61
.
.
.


.
.

i.

199

61
:__________________________

:___________

7.30

10.30


10

.
1.00

200

i.

40 . 30
. .

ii.

25
30 .
?

iii.

7:30

25

10:00

1 20

8:00

10:30

3 10

4:30

1 20

2:30

10:20

30

201

:
12.1 .

(i)

60

1.

() (mm)
() (km)
.


.
.

.
.

km
mm
.

.
.

.

.
i. mm

. :
,
ii.

202

km
.


.
km
.
mm
.

2. .
.

. .

.
.
.
.
.
.
mm

km

i.


?

ii.


?

iii.?
iv.

( )
3.

. ,

.

i.

.
.

ii.

.

.

203

mm
mm

mm

iii.
:

km

km

km
.
.
4.

204

. 62
.

.
.
62
.

.

62
:___________

:__________________________
.

mm

km

205

:
12.2 ,

1.

:
i) .
ii) .
60

. ,
,
.

?


.

. , , ,

.

. 63
.
206

,


17

.

2.

.


.
?
. 64

.

.

.

3.

.
.
.
65 .

.


.

.
.
.
.
.

4.

.


.


. 10
.

.


:
207

i.

ii.

iii.

iv.

v.


.
:

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

.

.

, ,

208

:__________________________

63
: ____________

.
( mm )

( km )

..........................................................................................................................................................

209

:__________________________

64
:____________

___________________ mm

___________________ mm

210

___________________ mm

___________________ mm

___________________ mm

___________________ mm

___________________ mm

___________________ mm

211

65
:__________________________

:___________

TAMAN
FIRDAUSI

RUMAH ALI

STESEN LRT
SETIAWANGSA

212


.
1. 3 km
(km) .
i.

LRT ?

___________________________________________
ii.

?
___________________________________________

iii.


?
___________________________________________

iv.

McDonald ?
___________________________________________

v.

?
___________________________________________

vi.

?
___________________________________________

213

12.3

(i)

60

1.

,
,

)
.

)


.
)
.

214

.
.

.
i.


.

: ,
.

2.

) 66

.

ii.
.
iii.
.
i.
.
15 cm + 25 cm =
ii.
.
iii.
.

)

.

1 1 9 cm
8 3 cm
+ 3 6 4 cm

).
i.
,
.
90mm + 75mm = 165mm
= 16.5cm

=========
iv. 1 cm = 10 mm
10 mm = 1 cm
v. :
cm
mm
( )
mm
cm
( )
vi.
.

36cm + 25cm = 61cm = 610mm

65cm + 154mm =

ii.
.
:

. 65 cm 650 mm
.

65cm + 154mm =

. 650mm + 154mm =
mm

mm

56mm+ 97mm + 25cm =

cm

iii.

.
iv.


.
:
c
m
1
3
+ 4
8

mm

mm

:
7 + 8 = 15 mm, 10 mm
, 1 cm 1
cm 5 mm . 5 mm
1
cm
.
:
1 cm + 3 cm + 4 cm = 8 cm.

7
8
5

v.
.
215

:
450 m + 750 m = 1200 m, 1200
m 1000 m .

, 1 km 200 m .

:
km
1
2
+ 3
6

m
450
750
200

200 m
1 km
.
:
1 km + 2 km + 3 km = 6 km

. 6
. 6
.

i.

.

.

.
67 .

.

.

ii. ,

.

216

. 68 69
.

i.

.
.

66

90 mm + 75 mm =
1323 mm + 6720 mm =
158 cm + 143 cm =
36 cm + 25 cm =
56cm + 70 cm + 5 cm =
480 mm + 194 mm + 12 mm =
563 mm + 276 mm + 404 mm =
119 cm + 83 cm + 364 cm =
217

1 : 91 cm + 424 cm =

1 : 1020 mm + 582 mm =

2 : 524 cm + 462 cm =

2 : 849 mm + 734 mm =

3 : 763 cm + 378 cm =

3 : 999 mm + 765 mm =

4 : 460 cm + 96 cm =

4 : 394 mm + 255 mm =

5 : 114 cm + 279 cm =

5 : 818 mm + 2543 mm =

6 : 868 cm + 419 cm =

6 : 6724 mm + 617 mm =

1 : 703 cm + 935 cm + 490 cm =


2 : 671 cm + 588 cm + 303 cm =
3 : 840 cm + 567 cm + 934 cm =
4 : 1245 cm + 3470 cm + 468 cm =
5 : 3754 cm + 2958 cm + 7723 cm =
6 : 5048 cm + 339 cm + 4285 cm =

1 : 3470 mm + 2711 mm + 920 mm =


2 : 679 mm + 1078 mm + 5642 mm =
3 : 6921 mm + 532 mm + 1149 mm =
4 : 2930 mm + 1283 mm + 5423 mm =
5 : 3024 mm + 1162 mm + 3599 mm =
6 : 5514 mm + 3098 mm + 1527 mm =

218

67

1 : 98 cm + 3451 mm + 6378 mm =

mm

2 : 2904 mm + 348 cm + 4452 mm =

mm

3 : 583 cm + 837 cm + 6775 mm =

mm

4 : 6941 mm + 783 cm + 5060 mm =

mm

5 : 520 cm + 347 cm + 2816 mm =

mm

6 : 373 cm + 6325 mm + 481 cm =

mm

1 : 98 cm + 3451 mm + 6378 mm =

cm

2 : 2904 mm + 348 cm + 4452 mm =

cm

3 : 583 cm + 837 cm + 6775 mm =

cm

4 : 6941 mm + 783 cm + 5060 mm =

cm

5 : 520 cm + 347 cm + 2816 mm =

cm

6 : 373 cm + 6325 mm + 481 cm =

cm

219


:__________________________________

:______________

:
1. 1 437 mm + 8 491 mm + 3 208 mm =

2.

870 cm + 499 cm + 328 cm =

3.

3 491 mm + 832 cm + 204 cm =

4.

956 cm + 7 903 mm + 3 492 mm =

220

mm

mm

mm

cm

68

:__________________________

:_________________

69

:
1.

3 cm 4 mm + 6 cm 9 mm =

2. 8 cm 5 mm + 7 cm 8 mm =

3.

7cm 6 mm + 9 cm 5 mm =

4. 2 cm 3 mm + 5 cm 7 mm =

5.

2 km 280 m + 1 km 900 m =

6. 1 km 350 m + 2 km 800 m =

7.

3 km 700 m + 2 km 500 m =

8. 5 km 200 m + 7 km 850 m =

221

:
12.4

;
(i)
.
) ,
) ,

60

1.


.


.
A :

B :

i.
.
ii.
.
iii.


.
222

i. .
ii. A
?
iii. B
?
iv.

.


.
?
:
50 m, 100 m, 200 m,
800 m 1500 m
..

:
1500 m 50 m
2.

i.
.
100 mm 19 mm 20 mm =
4 cm 8 mm 2 cm 6 mm =
3 km 200 m 1 km 500 m =

i.

ii.

,

.

ii.

.
iii.

.
iv.

223

:
6
v. :
6 km 250 m 3 km 800 m =
vi. 6


.
vii.

.

3.

.

.
1:
8cm 18mm 3cm 19mm
=____cm
1 cm = 10 mm
cm

mm

10

+18

3
4

19
9

mm :
8 mm 9 mm,
.
8 cm 1 cm
7 cm
, 1 cm = 10 mm
. ,
10 mm + 8 mm
18 mm ,
18 mm 9 mm 9 mm,
9 mm mm
.
cm :
7 cm 3 cm = 4 cm
:
4 cm 9 mm

224

2 :
6 km 50m 4 km 200 m
=_______ m
1 km = 1000 m
.
km
5
1
6
0
4
2
1
8

m
5
0
5

0
0
0

.
70
.

m :
50 m 200 m,
.
6 km 1 km
5 km
, 1 km m
1 000 m
.
50 m 1 000 m
1 050 m ,
1 050 m 200 m
, 850 m
, 850 m
.
km :
5 km 4 km = 1 km
:
1 km 850 m

.


.

4.

. 71
,

.


.
,
.
,
.

225

70
:__________________________
:
1. 8km 700m 4km 250m = _____________
km

1km = 1000 m

2. 4 cm 3 mm 2 cm 6 mm = ______________
1cm = 10mm
cm

3.

7cm 2mm 2cm 4mm = __________mm


1cm = 10mm
cm

226

Mm

Mm

:___________

71
:___________

:__________________________
:
1

7 cm 9 mm 5 cm 4 mm =

6 cm 4 mm 2 cm 3 mm =

8 cm 6 mm 3 cm 8 mm =

5 cm 3 mm 1 cm 9 mm =

6 km 500 m 3 km 200 m =

7 km 850 m 2 km 655 m =

8 km 100 m 2 km 300 m =

9 km 250 m 4 km 353 m =

227

:
12.5 .

:
(i)
() ,
() ,

.

60 .

1.

. 11 cm
.

..

11 cm
.

.
.

.
:

228

17 cm

i.


3

?

ii.
7
.

.
()

.
2.

i.

ii.
.

1 cm = _____mm
1 km = _____m
10 mm = ____ cm
1000 m = _____km
iii..
iv. 8

.

)
.

) 8
.
mm
.

:
= 30 cm

=8
229

30 cm 8 = 240 cm
.

1:
30 cm

8
240 cm
2:
.
1
2
4
8

30 cm
60 cm
120 cm
240 cm

v.
.

8

.

6
?

:
10 cm 3 mm
vi. 6

.
vii.
:
i.
.
cm

10
60
+1
61

Mm
3
6
18
-10
8

ii.

.
230

mm :
3 mm x 6 =18 mm, 18 mm
10 mm ,
1 cm 8 mm
, 8 mm

1 cm
.
cm ()
:
10 cm x 6 = 60 cm,
60 cm 1 cm
61 cm .
:
61 cm 8 mm

1 : 10 cm 3 mm
2 : 20 cm 6 mm
3 : 30 cm 9 mm
6 : 60 cm 18 mm
+1 cm 10 mm

3.

.

.
.

.

.
:

18 mm, 10 mm
. ,
1 cm 8 mm ,
8 mm

1 cm
.

i.
.
ii.

.
iii.

8 x 13 cm
.


.


.
.

.

.

231

4.

.
72 73
.


.
.


.

.

232

:__________________________

72
:___________

.
1. 18 cm x 7 =________mm

2. 13 cm x 9 = ______mm

3. 112 mm x 8 = ______cm

4. 215 mm x 6 =_______cm

5. 310 mm x 4 = ________cm

233

:__________________________

73
:___________

.
1.

75 km x 3 =________m

2.

27 km x 6 =_________m

3. 2300 m x 7 = ________km

4. 3560 m x 4 =________km

5. 4365 m x 5 =_________km

234

: 4

16.1 .

:
(i)
,


.
:

1.

60

.

.
( 9)

i.

.
.

i.

.
ii. , , ,

.
iii.


.
iv.

.

2.

.
.

3.


.
ii.
,


?
iii.
.

i.

235

: 4

4.

i.

.
ii..
iii.
.
i.

.
ii.
.

236

: 4

(4,6) , .

237

: 4

10

238

: 4

10

.

10

239

: 4

:
16.2

:
i)
,
.

60

1.


.
, ,
.
.

.

A B C D
.

.
4
3
2
1
A B C D
.
.
.

.
240

i. A,

.
ii.
,
B .
iii. B,

.
iv.
,
C .
v.

,

?
vi.
.

: 4

2.

. 47
.

. 16

.

.

.
.

.

3.

.


.

i.


2 , 4
?
ii.
(i)
.
i.

(B)


.

4
3
2
1
A B C D
(B , 2)
B .
.
4
3
2
1
A B C D
(B , 2)

241

: 4

2
. .
, , 48

..
,

..

;
.

.
, ,
75 .

/
/

.

4.

73
.


.

.

, , ,

242

: 4

74

243

: 4

75
: _________________________

: __________________

, .
1)

6)
(H,2)

2)

(G,5)
7)

(C,4)
3)

(F,3)
8)

(A,5)
4)

(E,2)
9)

(E,4)
5)

(D,1)
10)

(B,2)

(I,4)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

244

: 4

1
A

245

: 4

76

:_________________

:_________________

1. .
5

1
A

246

i.

(B, 2)

ii.

(C, 2)

iii.

(D, 4)

iv.

(A, 4)

v.

(F, 3)

vi.

(E, 5)

: 4

2. .
.

3.

2
1

.
A

. (B, 1)
. (B, 2)

,
.
.
.
.
.

(B, 3)
(D, 5)
(F, 3)
(F, 1)
(D, 1)

? _______________.

247

: 4

:
17.1

:
i)

.
60

1.

i.

ii.

iii.

iv.

v.
2
. 1 .
. 1
.
2.

248

. 2 i.
.


?


?
1
?


?
3

1 15
5

.


?
ii. 2

: 4

5
=
15

1 = 3

, 3 = 9
.

.
- 3 RM1.20.
7
?

249

: 4

3.

. 5
.
.
.
.

.
.
3 .
.
.
.

.
5
.
:
1

, , , ,

20 . ,
,
?
: _____________________

250

: 4

4.

. 10 77
.
.
.
.
.

,
.
.

251

: 4

77

: ___________________________________

:____________

.
1. 4 12
2. . 36
.
6 .
6
. 3
?
?

3. 7 RM35.00.
11
?

252

4. , , ,

36
. ,

?

: 4
:

:
18.1 .

:
()
,
()
,
()
.
;

60

1.
i.


.
ii.
?
iii.
?


.
2.

, ,

.

i.

:
.
. ?

ii.

?

:
.

100

253

: 4

,
600, 35%

,
400, 24%

,
500, 29%

,
200, 12%

i)

600

500

400

200

ii) 3
.
3.

i.

ii.
.

254

i.
?
:
.
. ;


?
:
. 4
.
.

: 4

-> 1,2
-> 3,4
-> 5,6
)

100

.
.

.
.
.
.

255

: 4

,
600, 35%

,
400, 24%

,
500, 29%

,
200, 12%

.
.

.
.
.
.

256

: 4

600

500

400

200

.
.
.

.
.
.
,
.


.
4.

. 78
.
( 1 )

.
.

.

, .

257

: 4

78


. .
)

50
i)

ii)
?

iii)

258

: 4

i)

ii)

iii)

259

: 4

i)

ii)

iii)

260

: 4

:
18.1 .

:
(i) ) ,
) ,
) .
.


:
60

1.


, ,
.


..

:

.

.


.
:
.

10

15

.
1) ,

.
1)

261

: 4

2:

30
20
10

2:

.
.

.
262

: 4

2.


.
3

(4 )


.

.
:
( )
1

1.

2.
3.

4.

10

263

: 4

3.

264

: 4

:


.

265

: 4

4.

, ,

266

: 4


:__________________________

:___________

1.
?

2. , ?

3.
?

4 .
?

4.
?

267

: 4


:__________________________

:___________

46%

1 ?

2
.?

3
?

268