Opšti podaci o satu broj 29.

Datum održavanja Naziv škole Razred i odeljenje Učiteljica

O Š ‚‚Matija Gubec‚‚ Tavankut III. a MILENA URUKALO Metodički podaci o satu

Nastavna tema Nastavna jedinica Tip sata Oblici rada Ciljevi i zadaci sata

JEZIK Veliko slovo u pisanju imena naroda vježba Frontalni, individualni, rad u paru Osposobljavanje učenika za pravilnu upor abu velikog slova u pisanju imena naroda, razvijanje logičkog mišljenja

Nastavne metode Nastavna sredstva i potreban materijal Aktivnosti učenika

Monološka, dijaloška, demonstrativna Hamer, nastavni listić

Slušanje, odgovaranje na postavljena pitanja, zaključivanje, pisanje pravila, rad na nastavnom listiću

Aktivnosti nastavnika Rezultati sata – ishodi Korelacija

Čitanje, objašnjavanje, podela nastavnih listića Učenici znaju da koriste veliko slovo u pisanju imena naroda Sa ostalim pravopisnim sadržajima

Tijek sata: Uvodni dio sata – 5 minuta U uvodnom dijelu sata na tabli lijepim hamer sa ispisanim tekstom: Ove godine, ljetnji raspust ću provesti u Grčkoj. Nadam se da ću, pored Grka, sklopiti nova prijateljstva sa Englezima, Mađarima, Rumunima, Makedoncima, s obzirom na to da imam veoma lijepo iskustvo i sjećanje na druženje sa Rusima, Crnogorcima i Bugarima. Učenicima čitamo tekst posle čega sledi kratak razgovor o istom:

Sadržaj nastavnog listića: 1. njemci.– O čemu govori ovaj tekst? – Sa kim bi osoba u tekstu željela da se druži? Na današnjem satu ćemo uvježbavati kako se pišu imena naroda. a drugi učenik iz para dopisuje pored ime naroda. Učenici zapisuju pravilo u bilježnice. Na ploči pišem naziv nastavne jedinice. kaže ime naroda i zapisuje ga na ploču. na osnovu ovog teksta. državljana i etničkih grupa pišu se velikim početnim slovom. maltežani. i obrnuto. Glavni dio sata – 30 minuta – Šta možemo. U daljem radu učenici dobijaju nastavne listiće za individualan rad. Hrvat 4. Ispravi nepravilno napisane riječi: Srbi. U daljem radu svaki učenik svom paru piše ime države. Mađari. . a učenici pišu u svojim bilježnicama. nekoliko učenika izlazi ispred ploče. izraelac. državljana i etničkih grupa? 2. u bilježnici. Na crtici upiši ime naroda: Turska ____________ Irska _____________ Amerika ________ Češka ____________ Indija _________ Kina_____________ 3. Popuni tabelu: Država Narod Državljanka Državljanin Meksikanka__________________ Španija________________________________________________ Francuzi_________________________________ Kanađanin__ Belgija_________________________________________________ Crnogorac__ Završni dio sata – 10 minuta U završnom dijelu sata proverava se točnost urađenih zadataka. da zaključimo? Kako se pišu imena naroda? Imena naroda. Kako se pišu imena naroda. Nakon toga. Bosanac. Rade zatim zadatke u Radnoj bilježnici.

SAMOEVALUACIJA SATA U POTPUNOSTI Nastavnik odgovarajuća primenjuje didaktičkoDELIMIČNO NIJE metodička rešenja na času Nastavnik različitim učenja na času Nastavnik na času Nastavnik rad na času Uspeh učenika pokazuje da su ostvareni obrazovni standardi NAPOMENA: UTISAK UČENIKA stvara efikasno uči učenike tehnikama upravlja procesom učenja podsticajnu atmosferu za ZAPAŽANJA: . državljana i etničkih grupa pišu se velikim početnim slovom.IZGLED PLOČE Imena naroda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful