Seorang yang tekun dan berkeupayaan menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik.

Mampu menguasai danmemahami apa yang diajar oleh guru dengan baik dan berfokus. Berpotensi tinggi untuk lebih cemerlang.Tingkatkan usaha andaBertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan yang diberikan.Anda mesti mempunyai motivasi yang tinggi dan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.Anda mampu mencapai lebih kecemerlangan dengan bersikap proaktif di dalam kelas. KEHADIRAN Anda sungguh bersemangat kerana kehadiran yang penuh dapat membantu ke arah kemerlangan dalam pelajaranPelajar ini telah menunjukkan kehadiran 100%. Tahniah. Teruskan usaha iniTahniah kerana lulus bagi semua mata pelajaran .Anda pasti berjaya jika mempunyai komitmen yang tinggi dalam pelajaran. Tingkatkan usaha bagi mata pelajaranMatematik, Matematik Tambahan, Sejarah dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.Tahniah kerana lulus bagi semua mata pelajaran. Kehadiran anda ke sekolah agak baik. Anda mempunyai motivasiyang tinggi dan minat terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Anda mampu mencapai lebihkecemerlangan dengan bersikap proaktif di dalam kelas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful