RANCANGAN TAHUNAN PEMULIHAN KHAS

MINGG U 1. KEMAHIRAN Huruf-huruf kecil a-z AKTIVITI 1.1 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan. 1.2 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak. 1.3Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi. 1.4Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, dibelakang kawan dan sebagainya. 1.5Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut turutan. 1.6Menekap atau melukis huruf daripada kadkad tebuk mengikut urutan. 1.7Menyurih huruf kecil mengikut urutan. 1.8Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil. 1.9Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan rakaman audio kaset audio. Contoh : kaset audio BAHAN/ALATAN Kad-kad abjad satu-satu

a

b

c

Carta abjad secara turutan

a b c d e f g h i j k l ....................... z
Kad-kad abjad gambar

Kad-kad tebuk abjad

C
Kertas pasir di

d

Huruf di sebelah Buat daripada Kertas pasir

2

Huruf-huruf besar A –Z

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Menyebut/mengenal nama huruf besar secara turutan. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara rawak. Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi. Menulis huruf besar di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari di belakang kawan dan sebagainya. Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan. Menekap atau melukis huruf dari kad-kad tebuk mengikut urutan. Menyurih huruf besar mengikut urutan. Menyalin huruf besar dari kad-kad huruf besar. Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru atau rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan rakaman audio kaset. Contoh : kaset audio.

Kad-kad abjad satu-satu

A

B

C

Carta abjad secara turutan

A B C D E F G H I J K L ..................... Z
Kad-kad abjad gambar

Kad-kad tebuk abjad

D
Kertas pasir di

B
e a i a

Huruf di sebelah Buat daripada Kertas pasir

3.

Huruf-huruf vocal

2.1

mengenal dan membunyikan vocal a, e, I, o,

a a

o a

u a

aeiou e taling / e pepet 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

2.8

u, mengikut warna di tetapkan. a. merah o. Coklat e. unggu(pepet) u. Biru i. hijau e. kuning Mendengarkan bunyi-bunyi huruf vokaldari pita rakaman atau language master. Menyesuaikan bunyi vocal dengan gambar. Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vocal. Memilih huruf vocal dengan gambar yang sesuai. Menulis huruf vocal berdasarkan gambar. Permainan menyebut atau menyambungkan bunyi vocal awalan. Contoh : Guru -i Murid - kan Permainan domino gambar dengan vocal awal dan vocal dengan suku kata.

Kad-kad huruf

Lembaran kerja. Kad cantuman

u a

i a
a

Kad dominon(3.8) u

O i

4

Suku kata KV

4.1

Mengenal dan membunyikan suku kata KV

Carta suku kata. (bukan untuk

4.2 4.3

berdasarkan gambar. Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan suku kata. Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata. Contoh : ba

latih tubi) a b ba c ca i bi ci u e o bu be bo cu ce co e be ce

(huruf-huruf vokal mengikut warna yang ditetapkan)

Kad suku kata satu-satu. ba be bi bu be bo

kad gambar

4.4 4.5

Memilih kad suku kata berdasarkan gambar. Menulis suku kata berdasarkan gambar

Kad suku kata

bu
5. Perkataan KV + KV 5.1 5.2 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatu dan memadankan dua suku kata Kad gambar

berdasarkan gambar. Contoh : ba + tu = batu Kad suku kata 5.3 5.4 5.5 5.6 Membaca kad padanan. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Menulis perkataan bedasarkan gambar. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. ba kad lipat ju ba

Kad perkataan Carta perkataan (suku kata ditulis dengan warna berbeza) tu Kad padanan ba ju Pa Contoh ayat: 1. Bapa beli baju. 2. Baju bapa baru. 3. Bapa beli baju baru. Kad gambar Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna

6.

Perkataan dua suku kata V + KV

sama seperti aktiviti 5

bo

yang berbeza) lembaran kerja Contoh ayat: 1. Ini baju saya. 2. Baju saya biru. 3. Abu bawa ubi. 7. Perkataan KV + KV + KV Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad gambar Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza) lembaran kerja Contoh ayat: 1. Ali ada kerusi 2. Bapa beli kelapa. 3. Abu bawa ubi keladi. 8. Perkataan KVK Sama seperti aktiviti kemahiran 4. Kad gambar Kad perkataan (vokal ditulis dengan warna yang berbeza) Lembaran kerja

Contoh ayat: 1. Rian beli beg baru. 2. Bas Baba cat kelabu. 3. Tepi bot ada pelita.

9.

Suku kata KVK

Sama seperti aktiviti kemahiran 4. Carta
b c d
bam can das bim cin dis bum cun dus bem cen des bom con dos bem cen des

Kad suku kata satu-satu tan bam lam

lembaran kerja

10.

Perkatan V + KVK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

Kad gambar

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza) Lembaran kerja.

Contoh : 1. Ayah bela itik. 2. Ayah bela ayam. 3. Ayah bela itik dan ayam. (Ayat-ayat hendaklah mengandungi perkataanperkataan dari kemahiran 5 – 10). 11. Perkataan KV + KVK Sama seperti aktiviti kemahiran 5. Kad suku kata po kok

kad gambar kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza) Kad-kad ayat (ayat-ayat hendaklah mengandungi perkataanperkataan dari kemahiran 5-11) Kad suku kata Kun Kad gambar Kad perkatan(suku kata ditulis dengan warna yang berbeza) Kad imbasan ci

12.

Perkataan KVK + KV

Sama seperti aktiviti kemahiran 5

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 12) 13. Perkataan KVK + KVK Sama seperti aktiviti kemahiran 5 Kad suku kata Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 13). 14. Perkataan KV + KV + KV Sama seperti aktiviti kemahiran 5 Kad suku kata Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad-kad ayat ( mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 14 ). Lembaran kerja. Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad suku kata Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5-15) Lembaran kerja. Kad perkataan

15.

Perkataan KVK+KV+KVK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5

16.

Perkataan KVKK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

17.

Suku kata KVKK

Sama seperti aktiviti kemahiran 4.

Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 16). Contoh suku kata. (bukan untuk latih tubi)
bang cang dang bing cing ding bong cong dong bung cung dung beng ceng deng Beng ceng deng

18.

Perkataan KV+KVKK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza. Kad suku kata Kad gambar Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 18). Lembaran kerja.

19.

Perkataan V+KVKK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad suku kata Kad gambar Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 19).

20.

Perkataan KVK+KVKK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

Lembaran kerja Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad suku kata Kad gambar Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 20).

21.

Perkataan KVKK+KV

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

Lembaran kerja Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad suku kata Kad gambar Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 21). Lembaran kerja Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad suku kata Kad gambar Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 22). Lembaran kerja

22.

Perkataan KVKK+KVK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

23.

Perkataan KVKK+KVKK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad suku kata Kad gambar Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 23). Lembaran kerja Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad suku kata Kad gambar Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 24). Lembaran kerja

24.

Perkataan KV+KV+KVKK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

25.

Perkataan KV+KVK+KVKK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad suku kata Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 25).

26.

Perkataan KVK+KV+KVKK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

Lembaran kerja Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad suku kata Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 26).

27.

Perkataan KVKK+KV+KVK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

Lembaran kerja Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 27). Lembaran kerja

28.

Perkataan KV+KVKK+KVK

Sama seperti aktiviti kemahiran 5.

Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad suku kata Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari

kemahiran 5 – 28). 29. Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding 29.1 mengeja dan membunyikan terus perkataanperkataan yang telah disediakan. 29.2 Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong / vokal berganding. 29.3 Mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataan-perkataan yang sesuai. 29.4 Latihan ejaan terancang Lembaran kerja Carta perkataan Kad perkataan Kad gambar Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 29). Kad suku kata Kad perkataan (suku kata ditulis dengan warna yang berbeza). Kad-kad ayat (mengandungi perkataan-perkataan dari kemahiran 5 – 30 ). Lembaran kerja

30.

Perkataan yang Sama seperti aktiviti kemahiran 5 melibatkan huruf konsonan bergabung (digraf)

31.

Membaca dan membina ayat mudah

31.1 membaca ayat berdasarkan gambar. 31.2 Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar. 31.3 Membina ayat berdasarkan gambar.

Ayat bergambar ( mengandungi semua perkataan yang telah dipelajari). Kad perkataan Lembaran kerja.

32.

Bacaan dan pemahaman

32.1 membaca petikan mudah. Ayat bergambar (mengandungi 32.2 Menyusun ayat supaya betul susunannya semua perkataan yang telah berdasarkan gambar bersiri. dipelajari). 32.3 Membaca dan menjawab soalan pemahaman. Kad perkataan. Lembaran kerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful