You are on page 1of 10

Adobe®

Lees mij voor Photoshop CS4 en Photoshop Extended CS4
Welkom bij Adobe® Creative Suite® 4 Photoshop en Photoshop Extended. Dit document bevat op het laatste moment beschikbaar gestelde productinformatie, updates en tips voor het oplossen van problemen die niet in de Creative Suite 4-documentatie worden besproken. Minimale systeemvereisten De software installeren De software verwijderen Aanschaffen op basis van proefversie Elektronische licenties Informatie over registratie Prestaties en optimalisatie Bekende problemen Klantenondersteuning Andere bronnen Minimale systeemvereisten Windows® • 1,8GHz-processor of sneller • Microsoft® Windows® XP met Service Pack 2 (Service Pack 3 aanbevolen) of Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise met Service Pack 1 (gecertificeerd voor 32-bits versies van Windows XP en 32-bits en 64-bits versies van Windows Vista) • 512 MB RAM (1 GB RAM of meer aanbevolen)* • 1 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf; tijdens de installatie is meer vrije schijfruimte vereist (kan niet worden geïnstalleerd op flash-gebaseerde opslagapparaten) • Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 (1280 x 800 aanbevolen) en een 16-bits videokaart of hoger • Dvd-romstation • Voor bepaalde GPU-versnelde functies is grafische ondersteuning vereist voor Shader Model 3.0 en OpenGL 2.0 • QuickTime 7.2 is vereist voor multimediafuncties • Voor onlineservices is een breedbandverbinding met internet vereist Mac OS • PowerPC® G5 of multicore Intel®-processor • Mac OS X v10.4.11–10.5.4 • 512 MB RAM (1 GB RAM of meer aanbevolen)* • 2 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf; tijdens de installatie is meer vrije ruimte op de vaste schijf vereist • Beeldscherm met een resolutie van 1024 x 768 (1280 x 800 aanbevolen) en een 16-bits videokaart of hoger • Dvd-romstation

9/11/2008

Lees mij voor Photoshop Creative Suite 4

1 van 10

• • •

Voor bepaalde GPU-versnelde functies is grafische ondersteuning vereist voor Shader Model 3.0 en OpenGL 2.0 QuickTime 7.2 is vereist voor multimediafuncties Voor onlineservices is een breedbandverbinding met internet vereist

*OPMERKING: voor 3D-functies in Photoshop Extended is minimaal 1 GB RAM vereist Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar www.adobe.com/nl/products/creativesuite/design/systemreqs U kunt de functionaliteit van dit product uitbreiden via toegang tot bepaalde functies die online worden gehost (“onlineservices”). Voor deze services hebt u wel een snelle internetverbinding nodig. De onlineservices en bepaalde onderdelen hiervan zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen, talen en/of munteenheden, en de ondersteuning ervan kan zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk worden beëindigd. Het gebruik van onlineservices is onderhevig aan de voorwaarden van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst en aan het onlineprivacybeleid van Adobe. Voor toegang tot deze services moeten gebruikers zich mogelijk aanmelden. Voor bepaalde onlineservices worden mogelijk kosten in rekening gebracht, waaronder voor services die in eerste instantie gratis waren. Voor meer informatie, de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst en het onlineprivacybeleid gaat u naar www.adobe.com/nl.

De software installeren LET OP: DE PROCEDURE VOOR INSTALLEREN/VERWIJDEREN IS IN DEZE VERSIE GEWIJZIGD. LEES DE VOLGENDE OPMERKINGEN BETREFFENDE DE INSTALLATIE: Het moet mogelijk zijn om Adobe Photoshop CS4 zonder problemen op hetzelfde apparaat te installeren als eerdere versies, zoals CS3. 1. Voordat u een toepassing gaat installeren, dient u alle geopende toepassingen te sluiten, dus ook andere Adobe-toepassingen, Microsoft Office-toepassingen en browservensters. Daarnaast is het raadzaam antivirusprogramma´s tijdelijk uit te schakelen voordat u de installatieprocedure start. 2. U dient te beschikken over beheerdersrechten of u dient zich als beheerder te kunnen aanmelden. 3. Afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem voert u een van de volgende handelingen uit: Windows: • Plaats de dvd in het station en volg de aanwijzingen op het scherm. Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, navigeert u naar map Adobe CS4 in de hoofdmap van uw station en dubbelklikt u op Setup.exe om de installatieprocedure te starten. • Als u de software van internet hebt gedownload, opent u de map, navigeert u naar de map Adobe CS4, dubbelklikt u op Setup.exe en volgt u de aanwijzingen op het scherm. Mac: • Plaats de dvd en volg de aanwijzingen op het scherm. Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, navigeert u naar de toepassingsmap in de hoofdmap van uw station en dubbelklikt u op Setup (Mac OS®) om de installatieprocedure te starten. • Als u de software van internet hebt gedownload, opent u de map, navigeert u naar de toepassingsmap, dubbelklikt u op Setup en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

9/11/2008

Lees mij voor Photoshop Creative Suite 4

2 van 10

Als u een upgrade van het programma installeert, zoekt het installatieprogramma op uw systeem naar het geldige upgradeproduct. Wanneer geen upgradeproduct wordt aangetroffen, wordt u gevraagd het serienummer in te voeren van het product waarvan u een upgrade wilt uitvoeren. U kunt ook de proefversie van de software installeren en het nieuwe en vorige serienummer invoeren in het scherm dat tijdens het starten wordt weergegeven. OPMERKING: ga naar www.adobe.com/go/cs4install_nl/ voor meer hulp bij de installatie van CS4.

BEKENDE PROBLEMEN BIJ DE INSTALLATIE VAN PHOTOSHOP
Problemen bij de installatie op Vista • Het installatieprogramma dient op het hogere beheerdersniveau te worden uitgevoerd. Om het programma te starten als beheerder, klikt u met de rechtermuisknop op Setup.exe en selecteert u Als administrator uitvoeren. Als u de optie Als administrator uitvoeren niet ziet, schakelt u Gebruikersaccountbeheer in. Deze optie bevindt zich in Configuratiescherm/Gebruikersaccounts. In het takenvenster van Gebruikersaccounts selecteert u Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen De eerste keer dat u Photoshop start, dient u te beschikken over beheerdersrechten, zodat u de toepassing kunt activeren en gebruiken. Bestanden die zijn opgeslagen in de map Program Files, zoals Voorbeelden, Presets, etc., worden gevirtualiseerd zodat ze niet zichtbaar zijn voor andere gebruikers en ook niet door Windows Verkenner worden gezien als de locatie waarin u de bestanden hebt opgeslagen. Deze bestanden worden naar de mapnaam geschreven waar ze onder Program Files waren geschreven (bijv. Voorbeelden, Presets). Om toegang tot deze bestanden te krijgen, dient u naar de volgende locatie te gaan: Gebruikers/[gebruikersnaam]/AppData/Local/VirtualStore/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS4/[mapnaam]. Druppels werken alleen als ze hetzelfde niveau in gebruikersaccountbeheer hebben als Photoshop. Wanneer Photoshop op het hogere beheerdersniveau wordt uitgevoerd, dient de druppel ook op dat niveau te worden uitgevoerd. Om een druppel met benodigde bevoegdheden uit te voeren, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en selecteert u Eigenschappen. Vervolgens schakelt u de optie Als administator uitvoeren in onder Eigenschappen in het tabblad Compatibiliteit van de map die de druppel bevat.

• •

Problemen bij de installatie op 64-bits versies van Windows Als u zowel de 64-bits als de 32-bits toepassingen installeert op de 64-bits versie van Windows XP of Windows Vista, installeer Photoshop dan NIET op een aangepaste locatie. Er zullen problemen optreden. De 64-bits én de 32-bits toepassing worden standaard opgeslagen op een 64-bit OS. Als u alléén de 64-bits toepassing wilt installeren, voert u de volgende stappen uit: 1. Voer het installatieprogramma van Photoshop CS4 uit. 2. Voer uw serienummer in. Klik op Accepteren 3. Schakel aan de rechterkant van het deelvenster Opties, onder het kopje 64-bits, het selectievakje voor Adobe Photoshop CS4 uit (laat de optie "Adobe Photoshop CS4 (64-bits)" ingeschakeld). 4. Voltooi de installatie.

9/11/2008

Lees mij voor Photoshop Creative Suite 4

3 van 10

OPMERKING: voor meer informatie over de installatie gaat u naar http://www.adobe.com/nl/support/loganalyzer/ Opmerking: als u extra onderdelen wilt installeren of als u uw software na de oorspronkelijke installatie opnieuw wilt installeren, dient u toegang te hebben tot het oorspronkelijke installatieprogramma (cd, dvd of het van internet gedownloade bestand). Reparatie is niet mogelijk. De software verwijderen Adobe Photoshop CS4 bevat een BELANGRIJKE wijziging in de verwijderprocedure ten opzichte van vorige versies. U kunt de toepassing niet langer verwijderen met het installatieprogramma of de setup van Photoshop. U MOET de uninstaller gebruiken voor zowel Mac OS als Windows. Als de toepassing is geïnstalleerd, ondersteunt het installatieprogramma alleen het opnieuw installeren (toevoegen) of het ongedaan maken van de installatie (verwijderen) van de workflow. Als u Adobe Photoshop CS4 wilt verwijderen: 1. Deactiveer de toepassing—Ga naar Help > Deactiveren. Denk eraan uw serienummer te WISSEN (klik op het selectievakje voor “Wis mijn serienummer van deze computer als het deactiveren is voltooid”). 2. Sluit alle geopende toepassingen, dus ook andere Adobe-toepassingen, Microsoft Officetoepassingen en browservensters. 3. Ga op een van de volgende manieren te werk: • Open in Windows XP het Configuratiescherm en dubbelklik op Software. Selecteer het product dat u wilt verwijderen, klik op Wijzigen/Verwijderen en volg de aanwijzingen op het scherm.

• •

Open het Configuratiescherm in Windows Vista en dubbelklik op Programma's en onderdelen. Selecteer het product dat u wilt verwijderen, klik op Verwijderen/Wijzigen en volg de aanwijzingen op het scherm. Sleep toepassingen in Mac OS NIET naar de prullenmand om ze te verwijderen. Als u programma's op de juiste wijze wilt verwijderen in Mac OS X, dubbelklikt u op het installatieprogramma van het product in Programma's/Hulpprogramma's/Adobe Installers of u dubbelklikt op de alias voor het verwijderen van de software in de toepassingsmap. Meld u aan als beheerder, selecteer Onderdelen verwijderen en volg de aanwijzingen op het scherm.

BELANGRIJK: Mac OS bevat een nieuwe functie voor het verwijderen van programma's. Lees de instructies voor het verwijderen zorgvuldig door voordat u programma's verwijdert.

Aanschaffen op basis van proefversie Voer in het serienummerscherm dat bij het starten van het programma wordt weergegeven het serienummer in dat u hebt ontvangen bij de aankoop van de toepassing. U kunt een serienummer voor de toepassing invoeren of voor een willekeurige versie van Creative Suite waarvan de toepassing deel uitmaakt. Als het product dat u hebt aangeschaft een versie van Creative Suite is, kunt u het serienummer van de suite in elke toepassing van Creative Suite invoeren. Andere toepassingen die als onderdeel van dezelfde Creative Suite zijn geïnstalleerd, herkennen het nieuwe serienummer de volgende keer dat u ze start.

9/11/2008

Lees mij voor Photoshop Creative Suite 4

4 van 10

Alleen toepassingen die worden uitgevoerd als een proefversie herkennen het nieuwe serienummer. Wanneer voor een ander programma al een ander serienummer is ingevoerd, wordt het oudere serienummer gebruikt totdat u dit verwijdert via Help > Deactiveren > Wis het serienummer van deze computer als het deactiveren is voltooid. De volgende keer dat u de toepassing start, wordt het nieuwe serienummer herkend. Het serienummer dat u hebt aangeschaft, is bestemd voor het gebruik van de software in een specifieke taal en wordt alleen geaccepteerd door een product dat in die taal is geïnstalleerd. Het is niet mogelijk op basis van een proefversie rechtstreeks volumelicenties aan te schaffen, maar er kan wel een serienummer voor volumelicenties in de proefversie worden ingevoerd. Neem contact op met uw leverancier of met een bevoegd licentiecentrum van Adobe als u een volumelicentie wilt bestellen. Op http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp vindt u een overzicht van leveranciers bij u in de buurt

Elektronische licenties Dit product wordt aangeboden op voorwaarde dat u akkoord gaat met de licentieovereenkomst die met de media wordt meegeleverd en met de voorwaarden van de beperkte garantie. Lees de licentieovereenkomst voor Adobe-software voor meer informatie. Mogelijk wordt geprobeerd de software automatisch via internet te activeren. Hierbij worden geen persoonsgebonden gegevens verzonden, behalve in het geval dat IP-adressen in bepaalde rechtsgebieden als persoonsgebonden gegevens worden beschouwd. Meer informatie vindt u op de volgende website van Adobe: http://www.adobe.com/go/activation_nl. BELANGRIJK: als u het product op een andere computer wilt installeren, moet u het eerst deactiveren op de eerste computer. Kies Help > Deactiveren als u het programma wilt deactiveren.

Informatie over registratie Wanneer u uw software tijdens de installatie registreert, ontvangt u up-to-date productinformatie, training, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor Adobe-evenementen en -congressen.

Prestaties en optimalisatie De map Plug-ins of Voorkeuren werkschijven wijzigen tijdens het starten Als u Control+Shift (Windows) of Command+Shift (Mac) ingedrukt houdt tijdens het starten van het programma, wordt het dialoogvenster Map kiezen voor extra plug-ins weergegeven. U kunt dan een aanvullende map kiezen van waaruit Photoshop plug-ins laadt. Als u tijdens het starten van Photoshop de toetsen Control+Alt (Windows) of Command+Option (Mac) ingedrukt houdt, wordt het dialoogvenster Voorkeuren werkschijven weergegeven. U kunt de werkschijfvoorkeuren wijzigen in dit dialoogvenster. De voorkeuren opnieuw instellen tijdens het starten Als u alle Photoshop-voorkeuren opnieuw wilt instellen, houdt u tijdens het starten tegelijkertijd de toetsen Control+Alt+Shift (Windows) of Command+Option+Shift (Mac) ingedrukt. Voorkeuren voor Adobe opslaan voor web De instellingen voor Opslaan voor web staan in het voorkeurenbestand Adobe Save for Web 11.0. U vindt dit bestand op de volgende locatie:

9/11/2008

Lees mij voor Photoshop Creative Suite 4

5 van 10

Windows: C:\Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Save For Web\11.0\ Mac OS X: de map Bibliotheek/Preferences in de hoofdmap van uw station Als u de standaardinstellingen van Opslaan voor web wilt herstellen, sluit u Photoshop af, wijzigt u de bestandsnaam of verplaatst u het bestand naar de prullenmand en start u Photoshop opnieuw. OPMERKING: voor gedetailleerde informatie over het optimaliseren van de Photoshop-prestaties raadpleegt u de online documenten “Optimize performance in Photoshop CS4” (Prestaties optimaliseren in Photoshop CS4) op: Mac OS: http://www.adobe.com/go/kb404440_nl Windows XP en Vista: http://www.adobe.com/go/kb404439_nl

Bekende problemen Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe voor de nieuwste informatie over en bekende problemen van alle Creative Suite 4-toepassingen. Inclusief, maar niet beperkt tot informatie over de volgende gebieden: 64-bits 64-bits ondersteuning is alleen beschikbaar op de 64-bits versie van Microsoft Vista. De 64-bits versie van Photoshop kan worden geïnstalleerd op 64-bits apparaten met Microsoft Windows. Dit is echter niet getest en gecertificeerd. Er is geen 64-bits versie van Photoshop CS4 voor Mac OS. Het team van Photoshop is van plan om 64-bits ondersteuning toe te voegen aan Appleplatformen na het overstappen naar de Cocoa-technologie van Apple. Daarna kan 64-bits native ondersteuning worden toegevoegd. OPMERKING: raadpleeg het online document “64-bit Operating System benefits and limitations in Photoshop CS4” (Voordelen en beperkingen van een 64-bits besturingssysteem in Photoshop CS4) op http://www.adobe.com/go/kb404901_nl voor meer informatie over 64-bits ondersteuning.

Bridge Bridge CS3 zal niet starten als Photoshop CS4 is geopend op Microsoft Windows XP. Curven De manier waarop wordt omgegaan met curven is aanzienlijk verbeterd. Er wordt nu gebruikgemaakt van een dynamisch en niet-modaal aanpassingsdeelvenster. Wanneer u uw afbeelding aanpast met curven, wordt het momenteel geselecteerde gereedschap niet automatisch gewijzigd in het gereedschap Pipet, zoals bij verouderd gedrag gebeurt (Afbeelding > Aanpassingen > Curven). Om verouderd gedrag weer te geven, moet u de aanpassingsoptie op de afbeelding gebruiken in het venster Curven van het deelvenster Aanpassingen. Als dit gereedschap is geselecteerd, werken alle verouderde snelkoppelingen, behalve een recente verbetering waarbij een punt op de curve wordt weergegeven als u de cursor over de afbeelding zweeft (in versies ouder dan CS4 was hiervoor klikken en slepen nodig). OPMERKING: ga voor een gedetailleerd technisch document over wijzigingen in curveaanpassingen in CS4 naar Photoshop Support Knowledge Base op http://www.adobe.com/nl/support Druppels

9/11/2008

Lees mij voor Photoshop Creative Suite 4

6 van 10

Er zijn twee manieren om druppels te gebruiken op de 32- en 64-bits versies van Microsoft Windows Vista. U hoeft de stappen slechts eenmaal uit te voeren (ook als u uw aanmeldgegevens wijzigt). 1. Als u beheerderstoegang hebt, klikt u met de rechtermuisknop op de druppel en kiest u Als administrator uitvoeren. Start Photoshop daarna opnieuw. 2. Voor de alternatieve methode dient u Gebruikersaccountbeheer uit te schakelen in Configuratiescherm/Gebruikersaccounts. Als u geen beheerderstoegang hebt, start u het besturingssysteem opnieuw op en gebruikt u een administratoraccount. Voer de druppel eenmaal uit en meld u daarna opnieuw aan als standaardgebruiker (druppels zouden nu moeten werken, ongeacht het toegangsniveau). Nadat u druppels eenmaal hebt uitgevoerd, kunt u Gebruikersaccountbeheer weer inschakelen en de druppels blijven werken. Flash-deelvensters Ontwikkelaars kunnen nu hun eigen Flash-deelvensters toevoegen door een SWF (en/of JSXbestand) te kopiëren naar de map Plug-ins\Panels (Photoshop opnieuw starten vereist). Na het kopiëren dient u Photoshop opnieuw te starten. U kunt het Flash-deelvenster SDK downloaden van de site met voorlopige versies van onze ontwikkelaar. Gebruikers kunnen maximaal 10 Flash-deelvensters geopend hebben in Photoshop. Wanneer het deelvenster Kuler is geopend en Bestandsinfo wordt geopend, kan het gebeuren dat Photoshop vastloopt op een Mac PPC (Rosetta)-systeem. Ondersteuning van GPU en OpenGL Photoshop bevat nu ondersteuning voor het versnellen van de grafische kaart met gebruik van de Graphics Processing Unit van de grafische kaart. Op Windows XP is deze ondersteuning standaard uitgeschakeld. Functies die afhankelijk zijn van GPU-ondersteuning zijn daardoor niet beschikbaar. Voor een lijst met functies die van deze ondersteuning afhankelijk zijn, raadpleegt u het document met GPU-informatie dat hieronder staat vermeld. U kunt deze optie inschakelen in het gedeelte Prestaties van Photoshop-voorkeuren. Van de volgende zaken is bekend dat ze betrekking hebben op GPU-ondersteuning op Windows XP: • • • Geen ondersteuning voor duale beeldschermen Problemen met vernieuwen tijdens het slepen van zwevende afbeeldingen Penseelcursoren worden bijgesneden indien groter dan 64 pixels

OPMERKING: raadpleeg het online document “GPU and OpenGL Features and Limitations in Photoshop CS4” (Functies en beperkingen van GPU en OpenGL in Photoshop CS4) in http://www.adobe.com/go/kb404898_nl voor een gedetailleerd document over GPUondersteuning. GB18030-ondersteuning voor Windows XP Voor de ondersteuning van de weergave van alle tekens van de Chinese standaard GB18030 op Windows XP-systemen, raadt Adobe aan om het ondersteuningspakket GB18030 van Microsoft te installeren. Dit ondersteuningspakket werkt uw XP-systeem bij met onder andere lettertypen en invoermethodebewerkers (input-method-editors, IME) om GB18030 goed te kunnen ondersteunen. Het ondersteuningspakket kan worden gedownload via de Microsoft-website.

Kodak PhotoCD Kodak ontwikkelt de PhotoCD-bestandsindeling niet meer en biedt hier geen ondersteuning meer voor. De plug-in voor het importeren van Kodak PhotoCD is niet meer inbegrepen in het installatiepakket van Photoshop CS4. We raden u aan om uw PhotoCD-bestanden om te zetten in een andere indeling (zoals DNG of PSD). Plug-ins en voorinstellingen verwijderd van Photoshop CS4

9/11/2008

Lees mij voor Photoshop Creative Suite 4

7 van 10

Figuurpakket/Contactblad, PDF-presentatie en Webfotogalerie bevinden zich nu in Bridge CS4 in het Adobe Output Model (AOM). Deze plug-ins, evenals Uitpakken, Patroonmaker en PhotomergeUI, zijn niet geïnstalleerd in Photoshop CS4. Verder zijn de voorinstellingen Structuren en Layouts ook niet geïnstalleerd. OPMERKING: raadpleeg de OptionalPluginsReadMe.pdf op uw installatie-dvd om te lezen waar u deze plug-ins en voorinstellingen kunt vinden en hoe u ze handmatig kunt installeren in Photoshop CS4. Problemen met afdrukken • Als oudere printerstuurprogramma's worden uitgevoerd op Mac OS 10.5, kan dit leiden tot problemen met kleuraanpassingen, vooral wanneer u documenten afdrukt die niet binnen de sRGB-kleurruimte vallen. Daarnaast kan het gebruik van aangepaste papierformaten en/of liggende voorvertoningen leiden tot problemen met afdrukken. • Inkjet-apparaten van Canon kunnen een bijgesneden voorvertoning weergeven terwijl de daadwerkelijke afdruk van het document correct is. Het effect varieert afhankelijk van het documentformaat, de afbeeldingsgrootte en de resolutie. In deze gevallen raden we aan om de instelling "Photoshop beheert kleuren" te selecteren met het juiste media/printerprofiel toegepast. • Kleuren zijn mogelijk onjuist wanneer u afdrukt met een Canon-printer met de instelling "Printer beheert kleuren". In deze gevallen raden we aan om de instelling "Photoshop beheert kleuren" te selecteren met het juiste media-/printerprofiel toegepast. • We raden u sterk aan om altijd het stuurprogramma te gebruiken dat door de fabrikant van de printer wordt geleverd. Er zijn kleurafstemmingsproblemen bij printers met GIMPprinterstuurprogramma's op een Mac OS. • Het is nu mogelijk om grote documenten (tot 32 K pixels voor breedte en hoogte) af te drukken. Bij oudere stuurprogramma's kan het afdrukken van grote documenten (~20-32 K) mislukken. • We hebben de pop-upvoorvertoning voor afdrukken verwijderd in CS4. Onze gebruikers hebben opgemerkt dat deze functie de prestaties tot 15% kan verminderen en dat de gemaakte voorvertoningen niet altijd nauwkeurig waren. Gebruik Pagina-instelling voor een nauwkeurige voorvertoning. OPMERKING: raadpleeg het online document “Printing issues, troubleshooting, and best practices in Photoshop CS4” (Problemen met afdrukken, problemen oplossen en tips uit de praktijk in Photoshop CS4) op http://www.adobe.com/go/kb404899_nl voor gedetailleerde informatie over Afdrukken. Scripts Visual Basic Script (VBS) en Apple Script (AS) worden niet langer ondersteund voor nieuwe Photoshop CS4-functies. Compatibiliteit met oudere systemen en ondersteuning van oudere systemen zijn voor beide scripts behouden in Photoshop CS4. Javascript (JS) wordt ondersteund voor zowel nieuwe als verouderde functies. Spaces (alleen Macintosh) De functie Spaces van Apple OS X Leopard wordt officieel niet ondersteund. Als er problemen optreden bij het gebruik van Photoshop CS4 en Spaces, neem dan contact op met de ondersteuning van Apple. Stock Photos Adobe Stock Photos wordt niet langer ondersteund. Raadpleeg voor meer informatie de Veelgestelde vragen online: http://www.adobe.com/nl/products/creativesuite/stockphotos/faq/

9/11/2008

Lees mij voor Photoshop Creative Suite 4

8 van 10

TWAIN  De TWAIN-plug-in voor Macintosh is verwijderd. Als u TWAIN-ondersteuning wilt op uw Macintosh-systeem, raden we u sterk aan om Rosetta (PPC) OS te gebruiken op uw apparaat. U kunt uw afbeelding ook eerst inscannen en de afbeelding daarna afzonderlijk openen in Photoshop. De plug-in vindt u op de volgende locatie op de installatie-dvd: //Nederlands/Extra's/Optionele insteekmodules/Import-Export/TWAIN plug-in of online op http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=39&platform=Macintosh. Plaats deze plug-in in de map //Adobe Photoshop CS4/Plug-ins/Import-Export.   OPMERKING (alleen Windows): de TWAIN-plug-in is geïnstalleerd voor Windows-gebruikers. We raden u echter sterk aan om WIA-ondersteuning te gebruiken voor uw apparaat, indien beschikbaar. Als uw apparaat geen WIA-stuurprogramma's ondersteunt, dan raden we u aan om uw TWAIN-stuurprogramma bij te werken. Photoshop ondersteunt geen TWAIN op 64-bits besturingssystemen. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat voor extra TWAINondersteuning.

PROBLEMEN DIE SPECIFIEK VOOR PHOTOSHOP EXTENDED GELDEN
Opmerking: kies Photoshop > Info (Mac OS) of Help > Info (Windows) om te controleren of u met Photoshop CS4 Extended of met Photoshop CS4 werkt. In het scherm dat vervolgens verschijnt, ziet u of u Photoshop CS4 of Photoshop CS4 Extended hebt geïnstalleerd. Algemene problemen met 3D • Modellen met meer dan 100 structuren worden traag geladen en kunnen ertoe leiden dat de toepassing vastloopt. • U kunt niet verven of een filter toepassen op een model dat buiten het scherm valt. In dat geval wordt het model mogelijk bijgesneden. • Modellen of structuren die zijn omgezet in 32-bits (van 8- of 16-bits) leiden tot een haloeffect wanneer u op het model verft. Raytracer • Het gebruik van Raytracer als een software-fallback op grafische kaarten kan ertoe leiden dat de toepassing vastloopt op Windows XP. Om dit op te lossen, raden we u sterk aan contact op te nemen met de fabrikant van uw grafische kaart en uw stuurprogramma bij te werken. • Er zijn geen zachte schaduwen voor een puntlicht (scène wordt donker). • 3D-lagen die terugkomen van Perspectiefpunt zijn mogelijk niet correct uitgelijnd of geschaald. Collada-ondersteuning • DAE-bestanden die zijn geïmporteerd van Maya 8 met Collada Exporter v.3 van Feeling Software resulteren in structuren die worden weergegeven in lagen, maar de 3Dgeometrie is niet zichtbaar. De bestanden kunnen echter wel correct (zonder gegevensverlies) terug worden geïmporteerd in Maya. • DAE-bestanden die zijn geëxporteerd van Poser Pro behouden mogelijk geen poses wanneer deze wordt geopend in Photoshop. • 3D-bestanden die zijn geëxporteerd als DAE-bestanden van Photoshop, kunnen mogelijk niet worden geopend in 3D Max 2009. • De informatie over het roteren, het draaien en de netten van een bewegend DAEbestand komt niet overeen met de informatie in 3D Max.

9/11/2008

Lees mij voor Photoshop Creative Suite 4

9 van 10

OPMERKING: ga naar http://www.adobe.com/nl/support/ voor gedetailleerde documenten over ondersteuning van het gebruik van 3D in Photoshop CS4.

Klantenondersteuning Klantenservice De klantenservice van Adobe verschaft productinformatie en assistentie met betrekking tot verkoop, registratie en andere niet-technische problemen. Ga naar Adobe.nl en klik op Contactinformatie als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met de klantenservice van Adobe. Opties voor ondersteuningsplannen en technische informatiebronnen Als u technische hulp nodig hebt bij uw product, zoals informatie over de ondersteuningsplannen die gratis of tegen betaling beschikbaar zijn en over het oplossen van problemen, kunt u meer informatie vinden op http://www.adobe.com/go/support_nl/. Buiten Noord-Amerika gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/ en klikt u naast de landennaam op Change (Wijzigen) om uw eigen gebied te selecteren. Tot de gratis bronnen voor het oplossen van problemen behoren de knowledgebase en de gebruikersforums van Adobe. We zijn voortdurend bezig om nieuwe hulpmiddelen en informatie online beschikbaar te stellen om u te helpen problemen zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er problemen optreden bij het installeren of verwijderen van Creative Suite 4toepassingen, start uw computer dan eerst opnieuw op voordat u contact opneemt met onze ondersteuningsafdeling. Ga naar www.adobe.com/go/cs4install_nl/ voor meer hulp bij de installatie van CS4. Andere bronnen Documentatie U kunt een gedrukte versie van de documentatie bestellen op www.adobe.com/go/buy_books_nl. Onlinebronnen Voor volledige Help plus instructies, inspiratie en ondersteuning via Adobe-gemeenschappen kunt u terecht op www.adobe.com/go/photoshop_community_help_nl .  Adobe-website Adobe TV Adobe Design Center Developer Center Gebruikersforums Training Adobe-certificeringsprogramma http://www.adobe.com/cfusion/partnerportal/Adobe-partnerprogramma's Een door Adobe geautoriseerd trainingscentrum zoeken Een door Adobe geautoriseerde aanbieder van afdrukservices zoeken

© 2008 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

9/11/2008

Lees mij voor Photoshop Creative Suite 4

10 van 10