You are on page 1of 8

KERTAS KERJA AKTIVITI

LAWATAN MUHIBAH MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR POLITEKNIK MUKAH SARAWAK

Tarikh 13 MAC 2014 SEHINGGA 16 MAC 2013

Tempat UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

Anjuran MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR POLITEKNIK MUKAH SARAWAK

1.0

TUJUAN Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapat kelulusan, bantuan kewangan, peralatan dan pengangkutan daripada Pengarah Politeknik Mukah Sarawak untuk mengadakan lawatan ke Universiti Malaysia Sarawak. PENGENALAN Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik merupakan para pelajar yang telah diberi mandat untuk mewakili pelajar di samping dapat membantu pihak pengurusan Politeknik Mukah dalam menjaga kebajikan serta kepentingan pelajar sepanjang tempoh berkhidmat. Program ini melibatkan seramai 28 Exco Jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Mukah Sesi 2013/2014 dan program ini dirancang adalah untuk memberi pendedahan kepada Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik akan pengurusan Majlis Perwakilan Pelajar di Peringkat Universiti. Ini adalah selaras dengan saranan pihak Politeknik Mukah untuk meningkatkan kualiti pelajarnya ke peringkat yang lebih tinggi. Melalui program ini, Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Mukah dapat meluangkan masa untuk mempelajari kepimpinan di Universiti Malaysia Sarawak yang mempunyai kapasiti pelajar dan lebih ramai, serta dapat berbincang dalam menyediakan aktiviti bersama yang boleh dijalankan pada masa akan datang. Melalui program ini, usahasama yang diwujudkan di kedua belah pihak dapat memberi manfaat yang lebih banyak kepada Politeknik Mukah. Melalui usaha ini, penghargaan juga diberikan kepada para MPP PMU dengan penghayatan terhadap persekitaran bandar Kuching. Ini dapat melupakan sekejap akan beban yang besar yang di bawa oleh setiap ahli MPP dan sekaligus memotivasikan mereka dalam merancang aktiviti yang memberikan manfaat kepada pihak PMU dan pelajarnya. Sebagai kesimpulan, diharapkan program ini akan mendapat kerjasama daripada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak. Semoga segala objektif yang digariskan dan perancangan yang diatur akan dapat dilaksanakan dengan jayanya.

2.0

3.0

KOD PROGRAM H02: Kepimpinan (Motivasi) H03: Kebajikan dan Kemasyarakatan

4.0

OBJEKTIF Program ini dianjurkan bertujuan untuk: i. ii. iii. iv. Memberikan pengetahuan dan pendedahan mengenai kepimpinan dan pengurusan MPP di peringkat universiti. Mewujudkan perhubungan bagi melaksanakan aktiviti bersama di antara PMU dan UNIMAS. Memberi penghargaan kepada Majlis Perwakilan Pelajar yang menjadi tonggak kepada para pelajar Politeknik Mukah. Memahami budaya dan mendekati masyarakat setempat, sekaligus merapatkan ukhwah di kalangan masyarakat setempat.

5.0

TARIKH & TEMPOH PELAKSANAAN Akan Ditentukan Kemudian Tempoh : 4 hari

6.0

TEMPAT Universiti Malaysia Sarawak

7.0

ANJURAN Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Mukah Sarawak

8.0

TETAMU KEHORMAT / PERASMIAN / PENUTUPAN OLEH Tiada PENCERAMAH / FASILITATOR Tiada PENYERTAAN DAN MAKLUMAT PESERTA Program ini melibatkan penglibatan semua ahli jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Mukah Sarawak

9.0

10.0

11.0

ATURCARA PROGRAM Rujuk Lampiran 1.

12.0

JAWATANKUASA PELAKSANA Rujuk Lampiran 2 SENARAI NAMA PESERTA Rujuk Lampiran 3 .

13.0

ANGGARAN PERBELANJAAN Rujuk Lampiran 4

14.0

PENGESAHAN KERTAS KERJA 14.1 Disediakan Oleh Nama Jawatan No Telefon Tarikh : : : :

14.2

Semakan Oleh JHEPP

Ulasan …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Nama Jawatan Cop Tarikh : : : :

14.3

Semakan Unit Kewangan Ulasan …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Nama Jawatan Cop Tarikh : : : :

14.4

Semakan dan Sokongan Ulasan …………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… DISOKONG / TIDAK DISOKONG* Nama Jawatan Cop Tarikh : Abd Aziz Bin Talib : Timbalan Pengarah (Sokongan Akademik) : :

LAMPIRAN 1 TENTATIF ATURCARA PROGRAM (Khamis) Masa 0800 am – 1800 am (Jumaat) Masa 0800 am – 1100 pm Aktiviti / Tempat Bertolak dari PMU ke Kuching Catatan

Aktiviti / Tempat Bertolak ke Universiti Malaysia Sarawak Perjumpaan dan perbincangan bersama MPP UNIMAS Lawatan dalam UNIMAS Solat Jumaat dalam UNIMAS Melawat Muzium Sarawak Melawat Muzium Islam Menikmati keindahan Waterfront Kuching

Catatan

(Sabtu) Masa 0800 am

Aktiviti / Tempat Pertandingan Bowling MPP PMU vs UNIMAS Penyampaian Cenderamata kepada MPP UNIMAS Lawatan ke Muzium Kuching DBKU

Catatan

1400 pm (Ahad) Masa 0800 am

Aktiviti / Tempat Bertolak dari Kuching Ke PMU

Catatan

LAMPIRAN 2 JAWATANKUASA PELAKSANA Jawatan Penaung Pengarah Program Setiausaha Pegawai Pengiring Tn. Hj. Abd Aziz Bin Talib Cik Siti Hajar Binti Mohammad Noh En. Azrol Bin Adenan En. Mohammad Bin Muda En. Luciani Bin Benedict Nama

LAMPIRAN 3 MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR BIL NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

NO MATRIC

NO KAD PENGENALAN

LAMPIRAN 4 CADANGAN PERUNTUKAN KEWANGAN

POLITEKNIK MUKAH SARAWAK
LAWATAN MUHIBAH MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR POLITEKNIK MUKAH
Sumber Kew Keterangan PERUNTUKAN / HASIL OS42000 TAP T&T Pegawai dan Pemandu Peruntukan Program RM1800.00 RM3160.00 RM1800.00 RM3160.00 36.29% 63.71% Jumlah % Perbelanjaan

Jumlah Peruntukan / Hasil

PERBELANJAAN Majlis Perwakilan Pelajar Penginapan Elaun Pelajar Seragam MPP Cenderamata Yuran Boling Perjalanan Pegawai Elaun Makan Perjalanan Pemandu Elaun Makan Penginapan Elaun Kerja Lebih Masa Jumlah Perbelanjaan

RM20 x 32 org x 2 malam RM15 x 28 orang x 3 hari RM35 x 28 orang RM100 RM10 x 28 orang

RM1120.00 RM1260.00 RM840.00 RM100.00 RM240.00 RM3400.00 RM780.00 RM780.00 RM240.00 RM300.00 RM480.00 RM1020.00 RM5200.00

63.71%

RM65 x 4 orang x 3 hari

15.73%

RM40 x 2 orang x 3 hari RM50 x 2 orang x 3 hari RM8/jam x 4 orang x 30jam

20.56% 100%