You are on page 1of 6

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU(PPG) (Ambilan September 2012

)

[PANDUAN KERJA KURSUS]

CMP 2011 KOKURIKULUM
Semester 4 (8 September 2013 – 13 January 2014)

1

Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 – 50% potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tarikh akhir penghantaran ialah 30 NOVEMBER 2013 Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan Pensyarah masingmasing. Tugasan yang telah lengkap mestilah disusun secara kemas. Jika plagiarisme dikesan. 2.PENILAIAN CMP 2011 KOKURIKULUM Tugasan ini akan menyumbangkan 100% markah kepada kursus CMP 2011 Kokurikulum dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik/Panduan memberi markah.Kumpulan . 3. 4.Kertas Kerja : 60% 2. 5. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberika   Panduan Umum PenyerahanTugasan 1. markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 – 30%: potong 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Individu 3. Muka depan(cover) berwarna yang telah dipersetujui oleh pensyarah masingmasing. 2 . Forum Refleksi Kendiri Surat rasmi : : 20% 10% 10% 100 % 5 Soalan Online : Jumlah Markah PLAGIARISME : POTONG MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Wajaran pentaksiran : 1. Hasil Penulisan Kertas Kerja mestilah dalam bentuk rasmi. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan.

 atur cara dan  buku program. post-mortem. Mengintegrasi elemen pengetahuan. IV. surat menyurat. Membuat penilaian dan pelaporan mengenai aktiviti yang telah dilaksanakan (fasa sebelum. 2. 6. fasa semasa dan fasa selepas ).nombor kad pengenalan.  Post-mortem  Laporan kewangan dll. Panduan Pelaksanaan Kerja KursusKumpulan 1. V.Kerja Kursus Kumpulan ( 60% ) Kumpulan anda dikehendaki membuat SATU KAJIAN KES mengenai satu acara rasmi yang dianjurkan oleh pihak sekolah/ PPD / JPN dalam tahun 2012/2013. sintesis dan aplikasi dalam membincangkan hasil dapatan kajian kes anda. 4. analisis. 8.TAJUK KERJA KURSUS (100%) A. nombor kad matrik dan nombor telepon bimbit. Menemuramah untuk mendapat komen atau cadangan mengenai pengelolaan aktiviti daripada mana-mana guru / murid-murid yang menghadiri majlis tersebut. . Bukti anda telah membuat kajian melalui gambar atau video. Font Arial Saiz huruf ialah 11 Langkau satu setengah baris( 1. anda dikehendaki memberi focus kepada beberapa perkara berikut iaitu:  kertas kerja. III. Format penulisan pelaporan kajian kes adalah seperti berikut:I. II. laporan dan lain-lain).5 ) Jumlah perkataan 1500 – 2500 perkataan Nama ahli kumpulan. minit mesyuaratl. Bibliografi yang lengkap. Tugasan ini adalah tugasan KUMPULAN(jumlah ahli satu kumpulan akan ditetapkan oleh pensyarah masing-masing) Dalam kajian kes itu. Sertakan bahan-bahan kajian kes sebagai lampiran(contohnya buku program.  minit mesyuarat.  penubuhan AJK pengelola. 3. 3 . 7. 9.  surat menyurat. 5.

2.Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:- 1. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Individu 1. nombor kad matrik dan nombor telepon bimbit. 3. 4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian. 2. Format penulisan refleksi kendiri adalah seperti berikut:I. Menonjolkan sifat-sifat keguruan Sertakan satu surat rasmi kepada Guru Besar untuk mengesahkan penulisan” refleksi kendiri” anda. 4. 6.5 ) Nama pelajar. Format dan isi perlu jelas dan koheren Penulisan pelaporan harus menunjukkan kefasihan bahasa.Kerja Kursus Individu ( 20% ) Anda dikehendaki menulis satu Refleksi Kendiri lengkap berkaitan dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum sekolah anda Sertakan satu surat rasmi kepada Guru Besar untuk disahkan (Cop Rasmi )Refleksi Kendiri tersebut. 5. kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara analitikal (terutama dalam mencadangkan masalah taktikal dalam kajian anda). 4 . Muka surat 2 – 5 sahaja. Font Arial Saiz huruf ialah 11 Langkau satu setengah baris( 1. B. 3. Tugasan anda perlu merangkumi perkara-perkara seperti yang telah dibincangkan di atas. Refleksi kendiri yang menyeluruh ( JERIS / Falsafah Pendidikan Kebangsaan ). Penulisan refleksi kendiri berkaitan dengan penglibatan anda dalam pengurusan pelbagai komponen kokurikulum di sekolah anda bagi tahun 2013. II. IV. III.nombor kad pengenalan.

Jelaskan kelima-lima unsur tersebut dengan memberikan contohcontoh yang relevan ( apa. Anda digalakkan berforum sebanyak yang boleh dengan rakan-rakan kursus untuk memahami tajuk-tujuk kursus/ kerja kursus dan lain-lain yang berkaitan. siapa. bagaiman (4W1H) 2 Nyatakan tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah. mana. anda dikehendaki mencetak semua jawapan forum online anda.. Jawab semua soalan. Nyatakan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak yang mengelolakan pertandingan aktiviti kokurikulum. Serahkan kerja kursus yang lengkap kepada tutor anda pada tarikh yang telah ditetapkan.C. 1.Kerja Kursus Individu . 3 Apakah langkah-langkah jangka panjang dan jangka pendek yang diambil oleh pihak sekolah supaya aktiviti kokurikulum itu penting dan wajib dilaksanakan di sekolah? 4 Kejayaan pelaksanaan sesuatu aktiviti kokurikulum sekolah banyak bergantung kepada pihak sekolah atau jawatankuasa yang penganjurkan aktiviti kokurikulum tersebut. Sertakan semua jawapan soalan forum online tersebut bersama kerja kursus individu anda. bila.Forum ( 10% ) Berikut adalah soalan forum:- No. Untuk mengesahkan penglibatan. SELAMAT BELAJAR DAN MENYELESAIKAN KERJA KURSUS 5 . 3. semasa dan selepas? 5 Pertandingan adalah satu pelan penyertaan yang dirancang bertujuan untuk memilih pemenang di samping menghayati semangat kesukanan. 4. SOALAN FORUM 1 Nyatakan lima ( 5 ) unsur kependidikan yang diterapkan dalam kegiatan kokurikulum. 2. 4. Jelaskan apakah yang perlu dirancang sebelum.

iii. viii. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. ii. v. vi. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Pensyarah/Tutor bagi kumpulan masing-masing. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan. 6 . ix. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa.PERINGATAN!!!!!!! i. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. vii. Berhubung dengan tutor Pensyarah anda. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. iv.