You are on page 1of 6

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri

Tingkat/Jurusan

: III / Pendidikan Bahasa Inggris

SEMESTER

:

V

Mata Kuliah

: LANGUAGE TESTING II

TAHUN

:

2012

Dosen Pembina

: MOH. KUSEN

No

NPM

1

09.1.01.08.0068

2

09.1.01.08.0305

3

10.1.01.08.0001

4

10.1.01.08.0002

Nama Mahasiswa

Nilai

Nilai Akhir

Partisipasi

Tugas

UTS

UAS

Angka

Huruf

DINI HANIFAH

81

76

70

50

67.9

C+

SHELLA NURI SASMITA

65

78

60

45

61.8

C+

ABDUL HAFIDZ

90

80

75

47

71.2

B

ACHMAD FRENDY SEPTIAN

81

50

65

40

56.1

C

ADJENG IKA YUNI PRATIWI

71

70

70

45

62.7

C+

AGITA RESTURINA F.

98

95

90

84

91.2

A

10.1.01.08.0006

AGUNG YUWOKO

91

80

72

40

68.6

C+

8

10.1.01.08.0007

AGUS SAKTI H.

93

75

78

57

73.7

B

9

10.1.01.08.0008

AGUS SUGIANTO

95

84

72

65

78.2

B

10

10.1.01.08.0009

11

10.1.01.08.0011

12

10.1.01.08.0012

13

10.1.01.08.0014

14

10.1.01.08.0016

5

10.1.01.08.0004

6

10.1.01.08.0005

7

AGUSTIAN FAJARWATI

89

80

82

75

80.6

B+

AKHMAD ENDAR PRASETYA

48

50

50

70

55.7

C

AKHMAD MUZAQI AL FARUQ

77

76

65

58

68.6

C+

ALFIAN ADITAMA

74

70

60

65

67.3

C+

ALFIATI NUR FADILAH

84

76

68

62

71.8

B

15

10.1.01.08.0017

ALIA RACHMIHARTI

86

78

70

40

66.6

C+

16

10.1.01.08.0019

ANGGA APRILLIANTO

80

80

70

58

71.5

B

17

10.1.01.08.0021

ANGGARIA PERMATASARI

84

80

70

61

73.0

B

18

10.1.01.08.0022

ANGGUN MAHIRENI

84

88

72

45

71.1

B

19

10.1.01.08.0023

ANGGUN NISMA K

84

60

80

40

62.7

C+

20

10.1.01.08.0025

ANIS FARIZA USMANI

87

60

65

62

66.9

C+

ANNE CRISTIRA N.

89

88

86

66

81.1

B+

ANNISA NI'MATUL AJIZAH

86

82

74

69

77.3

B

10.1.01.08.0030

ANOM PUJIASTUTI

84

83

70

54

71.8

B

24

10.1.01.08.0032

ARDHI KUSUMA

84

74

74

59

71.5

B

25

10.1.01.08.0035

ARGA FAJAR RIADI PUTRA

82

70

78

50

68.1

C+

26

10.1.01.08.0037

27

10.1.01.08.0039

28

10.1.01.08.0042

29

10.1.01.08.0043

30

21

10.1.01.08.0027

22

10.1.01.08.0028

23

ARIF AMINUDIN

90

81

60

50

69.3

C+

ASEP SASONGKO

87

70

70

52

68.0

C+

AYIK PUSPA YUNITA

68

60

70

50

60.6

C+

BAGAS PRASETYA PUTRA

93

80

72

63

76.0

B

10.1.01.08.0045

BELAFEBTY W.

84

72

70

85

77.8

B

BINTI ANNAFIAH

87

80

72

40

67.8

C+

BRIGITA AYU

65

68

65

45

59.8

C

CAHYANING WAHYU GESANG

90

70

74

82

78.4

B

31

10.1.01.08.0047

32

10.1.01.08.0049

33

10.1.01.08.0050

34

10.1.01.08.0051

DANAR SRI LESTARI

87

73

65

63

71.1

B

35

10.1.01.08.0055

DESITA RAGIL SAPUTRI

80

72

65

77

73.8

B

36

10.1.01.08.0056

37

10.1.01.08.0058

38

10.1.01.08.0059

39

10.1.01.08.0062

40

10.1.01.08.0063

DESSY NILA SARI

87

80

60

75

75.8

B

DESY FRANSISCA

88

82

82

79

82.2

B+

DEVA SURATINIK

83

80

70

40

66.5

C+

DEWI PURDIANTI

87

80

70

76

78.1

B

DEWI RUKMANA SARI

98

95

90

93

93.9

A

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri

Tingkat/Jurusan

: III / Pendidikan Bahasa Inggris

SEMESTER

:

V

Mata Kuliah

: LANGUAGE TESTING II

TAHUN

:

2012

Dosen Pembina

: MOH. KUSEN

No

NPM

Nama Mahasiswa

Nilai
Partisipasi

Tugas

Nilai Akhir
UTS

UAS

Angka

Huruf

41

10.1.01.08.0064

DHEA NITA YOLANDHA

90

84

80

65

78.8

B

42

10.1.01.08.0067

DIAN MARGARETNA

97

89

76

64

80.6

B+

43

10.1.01.08.0068

DIKY ADI WICAKSONO

68

78

78

72

74.2

B

44

10.1.01.08.0069

DILIA AGUSTINA

87

70

50

72

69.9

C+

45

10.1.01.08.0070

DINA ROHMA SAFITRI

80

70

60

72

70.7

B

46

10.1.01.08.0074

47

10.1.01.08.0076

48

10.1.01.08.0078

49

10.1.01.08.0079

50

10.1.01.08.0080

DONNA MEIRISTA R.

75

80

78

81

78.8

B

DWI PUJIATI

83

78

84

83

81.8

B+

DYAH NUR HARIYANTI

84

84

66

85

80.6

B+

DYMARCONNIK U.U

84

82

85

89

85.0

B+

EFRA KURNIATI

83

68

60

73

71.0

B

51

10.1.01.08.0083

ELISA DEVI SUSANTI

94

90

80

85

87.2

B+

52

10.1.01.08.0084

ELVI SUSANA

80

75

60

82

75.2

B

53

10.1.01.08.0085

EMI NUR NIATI

95

78

86

96

88.4

B+

54

10.1.01.08.0087

ERFIN NURMAN SYAH

68

74

72

69

70.9

B

55

10.1.01.08.0088

ERMA AFNIA

80

78

68

71

74.4

B

56

10.1.01.08.0089

ESTI YUNIS MURYANA

87

72

74

82

78.3

B

57

10.1.01.08.0090

EVANTI DIAN OCTANILA

68

40

60

48

52.0

D

58

10.1.01.08.0091

EVI SUSANTI

87

76

76

51

70.6

B

59

10.1.01.08.0094

FARIHA AZIZAH

88

78

76

94

84.3

B+

60

10.1.01.08.0099

FIKE VERANITA

90

84

80

66

79.0

B

61

10.1.01.08.0101

FITRI WIDAYANTI

80

70

80

66

72.9

B

62

10.1.01.08.0102

63

10.1.01.08.0103

64

10.1.01.08.0104

65

10.1.01.08.0107

66

10.1.01.08.0108

67

10.1.01.08.0109

68

10.1.01.08.0110

69

10.1.01.08.0112

70

10.1.01.08.0114

71

10.1.01.08.0115

72

10.1.01.08.0116

73

10.1.01.08.0117

74

10.1.01.08.0118

75

10.1.01.08.0121

76

10.1.01.08.0122

77

10.1.01.08.0123

78

10.1.01.08.0125

79

10.1.01.08.0128

80

10.1.01.08.0130

GESSYTWI P.

97

88

90

92

91.3

A

GUNAWAN ARISONA

98

95

90

98

95.4

A

HAKIM MUSHOBIRIN

80

80

65

80

77.1

B

HANIK SAFITRI

61

76

55

66

65.8

C+

HAPSARI SETYOWATI

93

84

84

71

81.9

B+

HARMA PUJI KURNIA LENDRA

72

75

84

85

79.2

B

HARUM PERMATASARI

83

72

55

75

71.8

B

HENDRI SUGITO

71

78

68

77

74.3

B

HERNIS PUJI RAHAYU

81

78

60

90

78.5

B

HESTY RETNO SARI

87

84

74

94

85.5

B+

HILDA ADITYA NOVALINA

87

78

70

70

75.7

B

IDA ELISA APRILIANA

87

73

55

82

74.8

B

IKA ALIYA K.

95

92

84

80

87.4

B+

INDAH SRI WULANDARI

91

86

78

71

80.8

B+

INDAH SRIANI

87

85

70

75

79.5

B

INDAH TRILESTARI

87

80

65

45

67.9

C+

INSAN YUHANDONO

72

75

78

74

74.7

B

ISA FAISOL

90

86

90

63

80.7

B+

JELIKA MARWATI

87

72

84

94

83.9

B+

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri

Tingkat/Jurusan

: III / Pendidikan Bahasa Inggris

SEMESTER

:

V

Mata Kuliah

: LANGUAGE TESTING II

TAHUN

:

2012

Dosen Pembina

: MOH. KUSEN

No

NPM

Nama Mahasiswa

Nilai
Partisipasi

Tugas

Nilai Akhir
UTS

UAS

Angka

Huruf

JIHAN MILASTYANUR

83

72

60

45

63.8

C+

KRISTIANA BUDIARTI

87

70

65

74

73.5

B

KUSDINA WULANSARI

84

73

70

52

68.2

C+

10.1.01.08.0136

LADY ASMARA ADEPUTRA

84

80

70

66

74.6

B

85

10.1.01.08.0137

LAILATUROHMAH HIDAYATI

97

86

70

64

78.5

B

86

10.1.01.08.0138

87

10.1.01.08.0139

88

81

10.1.01.08.0131

82

10.1.01.08.0134

83

10.1.01.08.0135

84

LAILATUL ZERLINA R.

87

80

74

66

75.9

B

LAILI LUTFI M

74

70

50

64

65.0

C+

10.1.01.08.0140

LEDY ANFIKANIYA K.

93

85

76

45

72.7

B

89

10.1.01.08.0141

LELA RESKI AGUSTINA

87

70

72

50

67.7

C+

90

10.1.01.08.0143

LIA ANGGRAENI

84

68

60

40

61.1

C+

LODIKA AGUSTINA

84

72

74

56

69.9

C+

LUTFIATUL NUR AZIZAH

90

80

65

55

71.5

B

LUVI FITRIANA

94

88

75

70

81.1

B+

MAGDALENA RINDU SETIANI

94

84

72

66

78.3

B

MALA JAYANTI

89

84

70

60

75.0

B

MALINDA DIAN

83

78

65

72

74.7

B

91

10.1.01.08.0144

92

10.1.01.08.0147

93

10.1.01.08.0148

94

10.1.01.08.0150

95

10.1.01.08.0151

96

10.1.01.08.0152

MAR'AH NADHIROH

87

75

65

74

75.0

B

MARIANA NINGRUM

91

85

80

63

78.6

B

10.1.01.08.0157

MARIATI RETNONINGSIH

90

85

84

70

81.3

B+

100

10.1.01.08.0158

MEDYA ROSALINA S.P

80

68

68

61

68.4

C+

101

10.1.01.08.0159

MEGAWATI SUSANTI

83

74

60

62

69.5

C+

102

10.1.01.08.0160

103

10.1.01.08.0161

104

10.1.01.08.0162

105

10.1.01.08.0165

106

10.1.01.08.0166

97

10.1.01.08.0153

98

10.1.01.08.0155

99

MEICO DWI PRASETYO

84

80

80

67

76.8

B

MEIKA WAHYU CIPTOHARMI

91

86

80

78

83.3

B+

MIA ROHANA

87

74

74

55

70.8

B

MOCHAMAD ROFUL

97

85

50

77

77.9

B

MUHAMMAD FAISAL BAIHAQI

85

78

80

63

75.3

B

MOH TANWIR

67

70

65

59

65.2

C+

MOH. SAHRUL MUNIR

87

82

70

58

73.3

B

M. BINTORO

91

83

86

60

78.3

B

MOCHAMAD NUR SALIM

84

82

50

40

63.4

C+

M. DAHRIAR ASSHIVA

71

80

72

52

68.2

C+

MUJIATUN

90

75

88

78

81.5

B+

NABILA RAHMAWATI YUSUF

81

76

75

52

69.5

C+

NASTITI EKA WIDIARTI

74

82

65

76

75.2

B

NASTITI PRANANNYA DABRASA

80

72

68

78

74.7

B

NASYICHATUL AULA

80

70

70

66

70.9

B

NILA YUSIA

83

65

70

65

69.7

C+

NIMAS RATRI K.

74

72

80

75

74.9

B

NINING TRIYANTI LESTARI

87

74

70

81

77.9

B

81

74

70

64

71.5

B

107

10.1.01.08.0167

108

10.1.01.08.0168

109

10.1.01.08.0169

110

10.1.01.08.0170

111

10.1.01.08.0172

112

10.1.01.08.0173

113

10.1.01.08.0175

114

10.1.01.08.0177

115

10.1.01.08.0178

116

10.1.01.08.0179

117

10.1.01.08.0182

118

10.1.01.08.0183

119

10.1.01.08.0184

120

10.1.01.08.0185

NISMA KHOIRINNAWATI

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri

Tingkat/Jurusan

: III / Pendidikan Bahasa Inggris

SEMESTER

:

V

Mata Kuliah

: LANGUAGE TESTING II

TAHUN

:

2012

Dosen Pembina

: MOH. KUSEN

No

NPM

121

10.1.01.08.0186

122

10.1.01.08.0189

123

10.1.01.08.0190

124

10.1.01.08.0191

125

10.1.01.08.0194

126

10.1.01.08.0195

127

10.1.01.08.0197

128

10.1.01.08.0198

129

10.1.01.08.0199

130

10.1.01.08.0200

Nama Mahasiswa

Nilai
Partisipasi

Tugas

Nilai Akhir
UTS

UAS

Angka

Huruf

NITA YUSIKA

90

88

70

68

78.8

B

NOVI INDOSE KURNIAWAN

98

78

84

84

84.9

B+

NOVITA DIAN SUSANTI

77

70

55

62

66.1

C+

NUR AINI

86

86

76

75

80.7

B+

NURUL DYAH NOVITA

87

78

82

80

81.1

B+

NURUL FADHILLAH

74

70

60

65

67.3

C+

NURUL RAHMAWATI

93

78

78

65

77.2

B

NURUL SRIWIJAYA

87

78

85

65

77.2

B

NYIMAS DHINI W.

95

76

82

80

82.2

B+

ONE NOVKI NANDA SANTOSO

87

77

55

45

64.9

C+

OSY HARISA

93

88

75

40

72.1

B

PEBRUANA RAHMAWATI

84

70

60

52

65.3

C+

PENI WINDIA PRASTIWI

90

78

74

92

83.8

B+

PERCIKA FASKORA

87

84

70

40

68.6

C+

PRAFITA SINTIANI PUTRI

84

78

80

71

77.4

B

10.1.01.08.0207

DEDIT PRASETYO

76

50

70

68

64.6

C+

PRASETYO ISTIANTO

93

76

60

82

78.1

B

PRISSILIA LEONITA

77

68

68

72

71.1

B

PUJI RATNASARI

77

68

70

79

73.6

B

131

10.1.01.08.0202

132

10.1.01.08.0203

133

10.1.01.08.0204

134

10.1.01.08.0205

135

10.1.01.08.0206

136
137

10.1.01.08.0208

138

10.1.01.08.0209

139

10.1.01.08.0211

140

10.1.01.08.0213

PUTRI AMALIA NAFISAH

87

78

76

56

72.7

B

141

10.1.01.08.0215

RATNA PUTRI IFTA DIYANI

93

80

73

52

72.9

B

142

10.1.01.08.0216

143

10.1.01.08.0217

144

10.1.01.08.0218

145

10.1.01.08.0219

146

10.1.01.08.0220

RATNA WULANSARI

87

78

60

96

81.5

B+

RATNASARI

88

78

68

86

80.4

B

RENDA ANISA

80

74

76

68

73.8

B

REZA RAHARDIAN

83

70

70

65

71.2

B

RIA HADI KRESNAWATI

87

72

60

53

66.8

C+

147

10.1.01.08.0221

RIA JULIANIK

71

78

55

60

66.6

C+

148

10.1.01.08.0222

RIAN HARTAWAN

90

82

76

70

78.9

B

149

10.1.01.08.0223

RIFATUS SA'DIYAH

87

70

68

80

75.9

B

150

10.1.01.08.0224

RILLY MUKLIS

79

76

70

67

72.8

B

151

10.1.01.08.0227

RISMA ARIANI

80

75

72

68

73.3

B

152

10.1.01.08.0228

153

10.1.01.08.0229

154

10.1.01.08.0230

155

10.1.01.08.0231

156

10.1.01.08.0233

157

10.1.01.08.0234

158

10.1.01.08.0235

159

10.1.01.08.0238

160

10.1.01.08.0241

RIZA ROMANSA

71

72

65

82

73.4

B

RIZKITTA AULIA

77

76

60

79

74.0

B

RIZKY DWIPRAVANGASTA N

93

92

70

77

83.4

B+

ROLYSTYA KURNIA RATIH

83

80

50

68

71.1

B

ROISATUL INAYAH

84

75

68

72

74.4

B

RUDI LESMANA

87

80

60

65

72.8

B

RYEN PUTRI CANADIAN

86

78

74

57

72.6

B

SARTIKA FEBRI WULAN SARI

84

78

65

51

68.4

C+

SEPDIKA DWI SAPUTRI

79

76

70

75

75.2

B

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri

Tingkat/Jurusan

: III / Pendidikan Bahasa Inggris

SEMESTER

:

V

Mata Kuliah

: LANGUAGE TESTING II

TAHUN

:

2012

Dosen Pembina

: MOH. KUSEN

No

NPM

161

10.1.01.08.0244

162

10.1.01.08.0245

163

10.1.01.08.0246

164

10.1.01.08.0248

165

10.1.01.08.0250

166

10.1.01.08.0252

167

10.1.01.08.0253

168

10.1.01.08.0254

169

10.1.01.08.0256

170

10.1.01.08.0257

171

10.1.01.08.0258

172

10.1.01.08.0259

173

10.1.01.08.0260

174

10.1.01.08.0261

175

10.1.01.08.0262

176

10.1.01.08.0263

177

10.1.01.08.0266

178

10.1.01.08.0268

179

10.1.01.08.0269

180

10.1.01.08.0272

181

10.1.01.08.0273

182

10.1.01.08.0274

183

10.1.01.08.0275

184

Nama Mahasiswa

Nilai
Partisipasi

Tugas

Nilai Akhir
UTS

UAS

Angka

Huruf

SEPTINE ELISTYA

87

76

75

70

76.1

B

SETYA AFRIAWAN

90

78

72

70

76.9

B

SHINTADEWI RETNO .A.P

83

70

50

78

71.1

B

SUCI WULANDARI

84

80

68

72

75.9

B

SILVI OCTAVIANI

68

70

40

75

65.0

C+

SINTA EKA T.

82

78

74

83

79.6

B

SINTA RIZKI FADILA

87

70

65

88

77.7

B

SIRAJUL MAKMUNIL A.

94

92

90

88

90.7

A

SITI NURUL LAILIL M

90

80

60

70

75.0

B

SITI ROMELAH

87

70

70

75

74.8

B

SITI ROMELAH

84

70

70

72

73.3

B

SOFI NUR HIDAYAT

97

92

92

97

94.4

A

SRI WAHYUNI

87

74

80

58

72.9

B

SUFI DARIS MALIHA

84

76

60

56

68.4

C+

SULLI TYA KUSRINI

81

80

70

80

78.1

B

SUPRIYADI

87

72

50

85

74.4

B

TAUFIQ ACHSAN

87

81

55

65

72.1

B

TIARA PRAMITHA S.

48

50

65

45

51.2

D

TITIK SOLICHAH

80

72

55

90

75.7

B

TOYYIBATUL UTAMI

81

74

76

74

75.7

B

TRI EKA AGUSTIN

81

78

65

82

77.1

B

TRI INDAH SARI

90

80

70

50

71.0

B

TRI INDARTI

85

84

80

70

79.2

B

10.1.01.08.0278

TUTIK SETYOWATI

86

70

72

50

67.6

C+

185

10.1.01.08.0279

TYAS AJI SEBASTIAN

77

74

50

50

62.7

C+

186

10.1.01.08.0280

ULIN NOVA ARDIANI

84

80

60

67

72.8

B

187

10.1.01.08.0281

VENESIA SEPTININDAR

74

70

65

73

70.7

B

188

10.1.01.08.0282

VERA SUSILOWATI

83

72

55

54

65.5

C+

189

10.1.01.08.0284

VIMA MEILA HAYATI

91

88

85

77

84.6

B+

190

10.1.01.08.0285

WANDA NUR KARIMAH

84

72

60

68

70.7

B

191

10.1.01.08.0286

WANODYA UTAMI

83

72

70

73

74.2

B

192

10.1.01.08.0287

WIDYA OKTAVIA MELATI S.

78

88

85

73

80.8

B+

193

10.1.01.08.0289

UEFA MOH. BAHRUL ULUM FZ.

87

75

72

50

69.2

C+

194

10.1.01.08.0291

YESI MAYANGSARI

91

78

65

79

78.2

B

195

10.1.01.08.0295

YUDITH SEPTRIANTO

97

90

83

60

80.9

B+

196

10.1.01.08.0296

YULANDI HAENISSA V.

77

68

65

75

71.4

B

197

10.1.01.08.0297

YULI ROFITA

89

90

80

79

84.4

B+

198

10.1.01.08.0298

YUNITA TRIANA DEWI

87

68

75

65

72.2

B

199

10.1.01.08.0299

YURIKKE IRIS RISDICHA

81

66

60

78

71.3

B

200

10.1.01.08.0301

ZAHRA FATIN ROSYIDA

93

78

73

81

81.0

B+

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri

Tingkat/Jurusan

: III / Pendidikan Bahasa Inggris

SEMESTER

:

V

Mata Kuliah

: LANGUAGE TESTING II

TAHUN

:

2012

Dosen Pembina

: MOH. KUSEN

No

NPM

Nama Mahasiswa

Nilai
Partisipasi

Tugas

Nilai Akhir
UTS

UAS

Angka

Huruf

ZANUAR DWI P.P

93

85

90

65

81.7

B+

ZENY FARIDATUL L.

86

70

70

60

70.2

C+

ZIADDATUL INAYAH

52

76

70

65

66.7

C+

10.1.01.08.0305

LAILIS SYAFIATIS S.

80

78

70

74

75.6

B

205

10.1.01.08.0313

YESY SARI ARISTRYANI

87

72

76

50

69.1

C+

206

10.1.01.08.0315

AYU PERMATASARI

77

60

60

50

60.5

C

207

11.1.01.08.0270P

ARIANA RAHMAYANTI

89

88

78

90

86.7

B+

208 11.1.01.08.0271P TRI AJENG HUMAIDA

94

90

85

96

91.5

A

209

49

84

70

94

77.2

B

210 11.1.01.08.0277P LUTHFIYAH KURNIAWATI

84

76

60

90

78.6

B

211

70

79

87

60

73.0

B

201

10.1.01.08.0302

202

10.1.01.08.0303

203

10.1.01.08.0304

204

11.1.01.08.0273P
12.1.01.08.0207P

PUJI ASTUTI
BREAMON SYTBHIKA P.

MAHASISWA BERHAK KONFIRMASI
212

09.1.01.08.0048

DAHLIA VINNY APANDINAR

KEDIRI, 25 OKTOBER 2013

213

09.1.01.08.0301

DEVINTA SHINTA DEWI

DOSEN PEMBINA

214

10.1.01.08.0003

ACHMAD SETIAWAN

215

10.1.01.08.0010

AHMAD ZAENAL

216

10.1.01.08.0036

ARIE RISTANTO

217

10.1.01.08.0075

DONNY SUSADI

218

10.1.01.08.0098

FERY FEBRIANTO

219

10.1.01.08.0105

HANANTO DWI PRASETYO

220

10.1.01.08.0111

HARYO BIMO SURYO H.A

221

10.1.01.08.0132

JONI NUR HUDA

222

10.1.01.08.0164

MOCHAMMAD HABIBULLAH

223

10.1.01.08.0176

NADYA CHARLINA SARI

224

10.1.01.08.0201

ONE REZA W

225

10.1.01.08.0210

PRODI HERNOWO

226

10.1.01.08.0212

PUTRA ARDANA

227

10.1.01.08.0237

SAMSUL HUDA

228

10.1.01.08.0292

YESSI KRISTINA

MOH. KUSEN, M.Pd