t_sp_psih_2_psih_pers_1

MULTIPLE CHOICE 1. Caracteristicile tipologice sunt a. proprii tuturor oamenilor b. c.

proprii anumitor grupuri de indivizi unice fiecarui tip de individ

2. Orientarea idiotetica a fost introdusa de catre: a. b. c.

R. Linton J. Lamiell K. Lewin

3. Personajul ca „masca” se refera la a. „ce vreau sa fiu” b. „ce mi se impune sa fiu” c. „ce vreau sa par ca sunt” 4. Statutele prescrise sunt a. înnascute b. dobândite 5. Conditiile interne de natura psihologica sunt a. procesele psihice b. functiile psihice c. însusirile psihice 6. Definitiile prin structura interna explica a. formarea personalitatii b. natura personalitatii c. formarea si natura personalitatii 7. Conceptul de individ se aplica a. organismului uman b. organismului infrauman c. tuturor organismelor vii

1

8. Persoana este o entitate a. biologica b. psihologica c. psihosociala 9. În conceptia lui Jung inconstientul personal reprezinta a. stratul profund al psihicului b. stratul superficial al psihicului c. stratul inaccesibil al psihicului 10. Arhetipurile sunt achizitii a. filogenetice b. ontogenetice c. filogenetice si ontogenetice 11. Extraversiunea implica a. centrare pe autoanaliza si autocritica b. tendinta de interiorizare a conflictelor c. independenta relativa fata de opiniile altora 12. Tipul dependent descris de Adler se caracterizeaza prin a. impulsivitate b. impulsivitate c. senzitivitate sociala 13. Tipul de personalitate complezent, descris de K. Horney, dezvolta o orientare interpersonala: a. b. c.

detasata de relatii spre relatie împotriva relatiei

14. Trasaturile cardinale descrise de Allport, au în cadrul personaitatii, o semnificatie: a. majora b. minora 15. În conceptia lui Kelly, comportamentul este mai mult: a. b.

reactiv anticipativ

2

16. Factorii metaergici ai personalitatii au fost descrisi de catre a. Allport b. Cattell c. Eysenck 17. Personalitatea este un sistem a. determinist b. închis c. dinamic 18. În raport cu temperamentul, tipul de activitate nervoasa superioara are o sfera a. mai restrânsa b. mai larga 19. În cadrul personalitatii, temperamentul reprezinta componenta a. cea mai stabila b. cea mai fluctuanta 20. Sub raport valoric, temperamentul este a. specific b. nespecific 21. Tipul temperamental astenic are o constitutie fizica a. verticala b. orizontala c. proportionala 22. Nota determinanta a temperamentului sangvinic este a. inertia b. mobilitatea c. neechilibrul 23. În plan intelectual, temperamentul coleric este productiv în activitatile a. de lunga durata b. de durata medie c. de scurta durata 24. Temperamentul pasionat se caracterizeaza prin a. rezonanta afectiva primara b. rezonanta afectiva secundara c. non-activitate

3

25. Tipul temperamental estetic are ca valoare dominanta a. dragostea de oameni b. armonia c. unitatea 26. Tipul temperamental hipertimic se caracterizeaza prin: a. violenta b. pesimism c. optimism 27. Cercetarile lui Pavlov au evidentiat a. baza fiziologica a temperamentului b. baza psihologica a temperamentului 28. Psihologii englezi considera notiunile de aptitudine si capacitate ca fiind a. sinonime b. diferite c. opuse 29. În raport cu capacitatea, aptitudinea are a. o sfera mai larga b. o sfera mai restrânsa 30. Functionalitatea aptitudinilor conduce întotdeauna la obtinerea unei performante a. la nivel mediu b. la nivel supramediu 31. În comparatie cu aptitudinea, performanta are un caracter a. constatativ b. predictiv 32. Pentru a deveni aptitudine, o însusire psihica trebuie a. sa fie generala b. sa fie individuala c. sa aiba un grad mediu de operationalitate 33. În cazul aptitudinilor literare si artistice, performanta maxima se atinge la vârsta de: a. 25-29 ani b. 30-40 ani c. 35-45 ani

4

34. Pe un fond ereditar superior corelat cu un mediu nefavorabil, aptitudinea are un nivel a. scazut de dezvoltare b. mediu de dezvoltare c. înalt de dezvoltare 35. Spre deosebire de deprinderi, în cazul formarii aptitudinilor se realizeaza a. o amplificare procesuala b. o reductie procesuala 36. Unul dintre cei mai importanti factori motivationali în formarea aptitudinilor îl reprezinta a. idealul b. interesul c. nevoia de autorealizare 37. Inteligenta a. este identica cu gândirea b. este diferita de gândire 38. Ca aptitudine generala, inteligenta vizeaza mai ales a. continutul b. structura c. finalitatea 39. Teoria bifactoriala a inteligentei a fost elaborata de catre a. A. Binet b. C. Spearman c. R. J. Sternberg 40. Factorul „g” de inteligenta este: a. comun tuturor activitatilor b. specific anumitor activitati 41. Asimilarea este procesul care presupune a. modificarea schemelor existente b. utilizarea schemelor existente 42. Dezvoltarea inteligentei se realizeaza predominant prin a. acomodare b. asimilare

5

43. Problema genezei inteligentei a fost abordata de catre a. H. Gardner b. J. Piaget c. Ph. Vernon 44. Tipurile de inteligenta descrise de Gardner sunt considerate de catre el ca fiind: a. independente b. corelate 45. Teoria triarhica a inteligentei a fost formulata de catre a. C. Spearman b. R.J. Sternberg c. H. Gardner 46. Sternberg abordeaza inteligenta din perspectiva psihologiei a. asociationiste b. cognitive c. umaniste 47. Componenta cognitiva a atitudinilor include a. idealuri b. reprezentari c.

emotii

48. Atitudinea caracteriala este a. constanta b. relativ constanta c. fluctuanta 49. Spre deosebire de trasaturile caracteriale atitudinile au o sfera a. mai restrânsa b.

mai larga

50. Trasaturile caracteriale deriva din a. trebuinte b. atitudini c. aptitudini

6

51. Trasaturile caracteriale centrale sunt în numar de a. 1-2 b. 5-10 c. 10-15 52. Perseverenta este o trasatura de caracter a. cognitiva b. motivationala c. volitiva 53. Eul este a. un construct personal b. un concept general 54. În raport cu personalitatea, Eul are o sfera a. mai larga b. mai restrânsa

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful