FIŞA Nr. 1. INTERNAREA PACIENTULUI OBIECTIVELE PROCEDURII  Primirea şi Internarea pacientului in cel mai scurt timp de la sosirea in UPU.

 Stabilirea unei relaţii pozitive cu pacientul sau / şi aparţinătorii  Obţinerea de informaţii despre starea de sănătate trecută şi prezentă, despre sistemele funcţionale.  Asigurarea unei ingrijiri de calitate conform cu nevoile si aşteptările pacientului / familiei. PREGĂTIREA MATERIALELOR  Registru de intrări al UPU  Planul de ingrijire / Foaia de observaţie clinică  Materiale şi instrumente pentru măsurarea funcţiilor vitale şi vegetative şi pentru examenul fizic: termometru, tensiometru, stetoscop, spatulă linguală, sursă de lumină, recipient, recipient pentru colectarea urinei. PREGĂTIREA PACIENTULUI/ CLIENTULUI a) PSIHICĂ:  Oferiţi pacientului / familiei informaţii clare, despre necesitatea internării.  Obţineţi consimţămantul informat de la pacient / familie. b) FIZICĂ:  Aşezaţi pacientul in poziţie confortabilă adaptată stării de sănătate,  Asiguraţi intimitatea pacientului.  Intruduceţi-vă cu numele şi stabiliţi o relaţie terapeutică nursă-pacient  Observaţi şi notaţi starea fizică, emoţională şi intelectuală a pacientului.  Observaţi dizabilităţile sau limitările fizice sau / şi psihice.  Evaluaţi gradul de confort sau disconfort al pacientului.  Măsuraţi greutatea şi inălţimea pacientului.
1

 Informati pacientul despre procedurile sau intervenţiile nefamiliare.Comunicaţi cu pacientul .  Efectuaţi anamneză şi o apreciere nursing cat mai completă a pacientului. 2 . . varstă. Apreciaţi semnele vitale şi obţineţi o mostră de urină.Pacientul se simte binevenit. accesibile . prelevările de produse biopatologice.  Identificaţi problemele. .Puneţi intrebări scurte.orarul meselor şi al vizitelor. Rezultate nodurile / Ce faceţi Pacientul are un nivel inalt de anxietate sau dezorientare care-i ameninţă siguranţa. numele medicului care a făcut internarea.Familia se simte confortabil intrucat pacientul este in siguranţă.Consemnaţi refuzul pacientului in documentele medicale sub semnătură .Cercetaţi documentele vechi in caz de reinternare . regulamentul şi rutinele spitalului . Rezultate aşteptate/dorite: . starea la internare. nume şi pronume. nevoile şi aşteptările pacientului legate de internare. . relaxat şi are incredere in echipa medicală.  Completaţi planul de ingrijire a pacientului cu informaţiile obţinute : data / ora.Pacientul refuză internarea exprimandu-şi dorinţa de a părăsi UPU in ciuda recomandărilor medicale .Culegerea de date este completată in primele 24 ore sau chiar mai puţin de la internare.  Explicaţi pacientului / familiei. . valorile funcţiilor vitale. orientarea in timp şi in spaţiu. măsurile aplicate la UPU.Asiguraţi condiţii optime de confort Pacientul sau altă persoană semnificativă este incapabilă să furnizeze informaţii despre istoricul stării de sănătate.  Faceţi inventarul bunurilor de valoare ale pacientului conform cu politica serviciului medical.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful