LAPORAN KESELURUHAN ANALISIS KEPUTUSAN

PEPERIKSAAN SPM TAHUN 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) sekali lagi telah berjaya mengekalkan
prestasi kecemerlangan dan keunggulannya dalam Peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia (SPM) 2012. Pada tahun 2012, seramai 7299 orang
pelajar daripada 42 buah MRSM seluruh Malaysia telah menduduki
peperiksaan tersebut yang telah diadakan pada 05 November 2012 hingga 05
Disember 2012.
MRSM Cemerlang mengikut Pencapaian GPM
Pencapaian keseluruhan calon SPM MRSM bagi tahun 2012 berdasarkan
Nilai Gred Purata Maktab (GPM) ialah 1.9847 berbanding dengan GPM SPM
2011 iaitu 1.7933.
Pencapaian Prestasi Pelajar Cemerlang
Seramai 1354 orang (18.55% ) mendapat semua A (A+, A atau A-) bagi
semua subjek yang diambil dalam peperiksaan ini berbanding dengan
pencapaian tahun 2011 iaitu seramai 1368 orang (19.85%). Pencapaian
tahun ini menunjukkan perbezaan sebanyak 1.30 %.
Seramai 29 orang (0.40%) telah memperoleh pencapaian cemerlang iaitu
memperoleh A+ bagi semua subjek yang telah diambil berbanding dengan
pencapaian tahun 2011, iaitu 31 orang pelajar ( 0.45 % ). Ini menunjukkan
perbezaan sebanyak 0.05 %.
Keputusan Peperiksaan SPM pada tahun ini juga turut menunjukkan
peningkatan bagi subjek yang berikut :
SUBJEK

TAHUN 2011

TAHUN 2012

PENINGKATAN

BIOLOGI

3.071

2.971

0.100

MATEMATIK

0.555

0.409

0.145

TASAWWUR ISLAM

0.665

0.364

0.302

PENDIDIKAN MORAL

1.220

0.985

0.235

Secara keseluruhannya, pencapaian MRSM dalam peperiksaan SPM
membanggakan.

1

2012

CARTA PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN
DI BAWAH TAJAAN MARA
1762
24.1%

3110
42.6%

SPC
DIPLOMA SPC
LAIN-LAIN

2427
33.2%

Dengan pencapaian ini pelajar MRSM berpeluang melanjutkan pelajaran
melalui dua program iaitu Skim Pelajar Cemerlang (SPC) luar negara dan
SPC Diploma. Bagi program SPC luar negara yang menetapkan syarat
minimum kelayakan 7A dan 8A, seramai 3110 pelajar (42.6%) MRSM
berpeluang mendapat tawaran ini yang menawarkan sebanyak 140 kursus.
Manakala seramai 2427 pelajar (33.2%) berpeluang mengikuti kursus-kursus
di bawah program SPC Diploma yang menetapkan syarat kelayakan
sekurang-kurangnya mendapat 5A. Pelajar yang mengikuti program ini
berpeluang meneruskan pengajian mereka ke luar negara selepas 3 tahun
mengikuti program persediaan di kolej MARA
dengan
memperoleh
sekurang-kurangnya CGPA 3.75.
Pelajar MRSM seramai 1762 orang ( 24.1%) yang tidak memenuhi syarat
untuk melanjutkan pelajaran bagi kedua-dua program tersebut
masih
berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka di mana-mana institusi
pengajian tinggi yang ditaja oleh MARA.
Secara keseluruhannya, semua pelajar MRSM yang menduduki SPM 2012
(7299 orang) layak meneruskan pengajian mereka di mana-mana institusi
pengajian tinggi di dalam mahupun di luar negara. Pencapaian yang
membanggakan ini membuktikan tidak terdapat keciciran dalam kalangan
pelajar MRSM selepas peperiksaan SPM.
Dalam usaha merealisasikan hasrat kerajaan melalui Transformasi Ekonomi
Negara, MARA akan membantu dan melahirkan modal insan yang unggul dan
dinamik. Sistem pendidikan MRSM diyakini akan terus menjadi pemacu dalam
melahirkan modal insan yang global, berkualiti dan berminda kelas pertama.
Sekian, terima kasih.
Bahagian Pendidikan Menengah MARA
21 Mac 2013

2

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

LAPORAN KEPUTUSAN
PEPERIKSAAN

LAMPIRAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN MENENGAH MARA
21 Mac 2013

0

Lampiran 1
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Mengikut Gred Purata Maktab (GPM)

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

MRSM
TUN GHAFAR BABA
TAIPING
LANGKAWI
PONTIAN
PENGKALAN CHEPA
KUANTAN
TUN ABDUL RAZAK
ALOR GAJAH
PENDANG
PASIR SALAK
BALING
BATU PAHAT
KUALA BERANG
TRANSKRIAN
PENGKALAN HULU
KEPALA BATAS
TUMPAT
MERSING
TUN GHAZALI SHAFIE
TAWAU
BALIK PULAU
BETONG
MUKAH
GEMENCHEH
MERBOK
FELDA
KUBANG PASU
TERENDAK
MUADZAM SHAH
PDRM KULIM
KUALA KUBU BHARU
KUALA TERENGGANU
SERTING
MUAR
KUCHING
LENGGONG
JELI
KOTA KINABALU
KOTA PUTRA
KUALA KRAI
BESERI
BESUT
GPM KESELURUHAN

GPM
2012
1.0391
1.0997
1.1971
1.2245
1.3870
1.5745
1.6171
1.7092
1.7419
1.8093
1.8728
1.8808
1.9541
2.0164
2.0336
2.0422
2.0668
2.0811
2.0824
2.1261
2.1351
2.1560
2.1561
2.1687
2.1710
2.1747
2.2087
2.2225
2.2251
2.2458
2.2603
2.2679
2.3385
2.3591
2.3651
2.4254
2.4273
2.5332
2.5762
2.7215
2.7267
2.7335
1.9647
3

2011
1.0002
1.0630
1.2124
1.2863
1.1278
1.1898
2.0360
1.7964
1.7255
1.9175
2.1996
1.6993
1.9237
2.0634
2.3159
2.1046
1.7830
1.6277
2.2877
2.3140
1.8757
1.9530
1.9735
1.9995
2.2753
1.8975
1.8340
1.7671
1.9436
1.8493
2.3090
2.0259
1.9220
2.0726
1.9953
2.4177
2.2273
2.0153
2.4028
1.7933

Beza +/0.0389
0.0366
-0.0153
-0.0617
0.2591
0.3847
0.0000
-0.3268
-0.0545
0.0838
0.0000
-0.0366
-0.2456
0.3171
0.1099
-0.0212
0.0000
-0.2349
-0.0223
0.3430
0.5074
-0.1317
-0.1580
0.2930
0.2181
0.2012
0.2092
-0.0528
0.3277
0.4119
0.4932
0.3242
0.4892
0.0501
0.3392
0.5034
0.3547
0.5379
0.1586
0.4942
0.7114
0.3306
0.1714

Lampiran 2
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Bagi SEMUA Subjek

BIL

MRSM

BIL CALON

11

10

9

JUMLAH

BIL

%

BIL

%

BIL

%

BIL

%

1

TUN GHAFAR BABA

435

0

0.00

34

7.82

185

42.53

219

50.34

2

TAIPING

391

0

0.00

12

3.07

176

45.01

188

48.08

3

PENGKALAN CHEPA

354

0

0.00

33

9.32

106

29.94

139

39.27

4

PONTIAN

133

0

0.00

2

1.50

58

43.61

60

45.11

5

ALOR GAJAH

236

0

0.00

12

5.08

38

16.10

50

21.19

6

LANGKAWI

146

0

0.00

21

14.38

24

16.44

45

30.82

7

BALING

205

0

0.00

0

0.00

40

19.51

40

19.51

8

KUALA BERANG

167

7

4.19

1

0.60

24

14.37

32

19.16

9

PASIR SALAK

142

0

0.00

10

7.04

22

15.49

32

22.54

10

KUANTAN

136

0

0.00

1

0.74

30

22.06

31

22.79

11

PENDANG

140

0

0.00

0

0.00

31

22.14

31

22.14

12

PENGKALAN HULU

223

0

0.00

10

4.48

19

8.52

29

13.00

13

BATU PAHAT

147

0

0.00

4

2.72

24

16.33

28

19.05

14

MERBOK

212

0

0.00

0

0.00

25

11.79

25

11.79

15

TUN ABDUL RAZAK

121

0

0.00

6

4.96

18

14.88

24

19.83

16

FELDA

203

0

0.00

3

1.48

20

9.85

23

11.33

17

TRANSKRIAN

147

0

0.00

3

2.04

19

12.93

22

14.97

18

GEMENCHEH

176

0

0.00

1

0.57

19

10.80

20

11.36

19

KEPALA BATAS

175

0

0.00

1

0.57

19

10.86

20

11.43

20

KUALA TERENGGANU

142

0

0.00

4

2.82

16

11.27

20

14.08

21

LENGGONG

152

0

0.00

0

0.00

20

13.16

20

13.16

22

PDRM KULIM

139

0

0.00

0

0.00

19

13.67

19

13.67

23

TUMPAT

235

0

0.00

0

0.00

19

8.09

19

8.09

24

BALIK PULAU

145

0

0.00

1

0.69

17

11.72

18

12.41

25

KUBANG PASU

231

0

0.00

4

1.73

13

5.63

17

7.36

26

TUN GHAZALI SHAFIE

130

2

1.54

1

0.77

14

10.77

17

13.08

27

TAWAU

116

0

0.00

2

1.72

14

12.07

16

13.79

28

MUAR

169

0

0.00

3

1.78

12

7.10

15

8.88

29

KUALA KUBU BHARU

144

0

0.00

2

1.39

11

7.64

13

9.03

30

BETONG

94

0

0.00

0

0.00

12

12.77

12

12.77

31

MERSING

134

0

0.00

2

1.49

10

7.46

12

8.96

32

BESERI

160

0

0.00

0

0.00

11

6.88

11

6.88

33

KOTA KINABALU

144

0

0.00

0

0.00

11

7.64

11

7.64

34

SERTING

172

0

0.00

0

0.00

11

6.40

11

6.40

35

BESUT

165

0

0.00

0

0.00

10

6.06

10

6.06

36

KOTA PUTRA

174

0

0.00

0

0.00

10

5.75

10

5.75

37

TERENDAK

122

0

0.00

0

0.00

10

8.20

10

8.20

38

JELI

145

2

1.38

4

2.76

3

2.07

9

6.21

39

MUKAH

89

0

0.00

0

0.00

8

8.99

8

8.99

40

KUCHING

120

0

0.00

3

2.50

4

3.33

7

5.83

41

MUADZAM SHAH

144

0

0.00

1

0.69

6

4.17

7

4.86

42

KUALA KRAI

144

0

0.00

0

0.00

4

2.78

4

2.78

7299

11

0.15

181

2.48

1162

15.92

1354

18.55

JUMLAH

4

Lampiran 3
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+ atau A Bagi SEMUA Subjek

BIL

MRSM

BIL CALON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

TUN GHAFAR BABA
TAIPING
PENGKALAN CHEPA
PONTIAN
LANGKAWI
PENDANG
ALOR GAJAH
BALING
KUANTAN
PASIR SALAK
FELDA
KEPALA BATAS
PENGKALAN HULU
TRANSKRIAN
BATU PAHAT
PDRM KULIM
TUN ABDUL RAZAK
KUALA TERENGGANU
MERBOK
BALIK PULAU
GEMENCHEH
TAWAU
BESUT
BETONG
KUALA BERANG
MERSING
SERTING
TERENDAK
BESERI
JELI
KOTA KINABALU
KOTA PUTRA
KUBANG PASU
LENGGONG
TUMPAT
KUALA KRAI
KUALA KUBU BHARU
KUCHING
MUADZAM SHAH
TUN GHAZALI SHAFIE
MUAR
MUKAH
JUMLAH

435
391
354
133
146
140
236
205
136
142
203
175
223
147
147
139
121
142
212
145
176
116
165
94
167
134
172
122
160
145
144
174
231
152
235
144
144
120
144
130
169
89
7299

5

10
BIL
18
3
13
1
8
0
5
0
1
2
1
1
3
1
0
0
2
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
65

9
%
4.14
0.77
3.67
0.75
5.48
0.00
2.12
0.00
0.74
1.41
0.49
0.57
1.35
0.68
0.00
0.00
1.65
1.41
0.00
0.00
0.00
0.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.69
0.00
0.00
0.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.77
0.00
0.00
0.89

BIL
73
73
38
21
9
13
6
10
8
7
7
7
4
6
6
6
4
3
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
0
0
0
351

JUMLAH
%
16.78
18.67
10.73
15.79
6.16
9.29
2.54
4.88
5.88
4.93
3.45
4.00
1.79
4.08
4.08
4.32
3.31
2.11
2.36
2.76
2.27
2.59
1.82
3.19
1.80
2.24
1.74
2.46
1.25
0.69
1.39
1.15
0.43
1.32
0.85
0.69
0.69
0.83
0.69
0.00
0.00
0.00
4.81

BIL
91
76
51
22
17
13
11
10
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
416

%
20.92
19.44
14.41
16.54
11.64
9.29
4.66
4.88
6.62
6.34
3.94
4.57
3.14
4.76
4.08
4.32
4.96
3.52
2.36
2.76
2.27
3.45
1.82
3.19
1.80
2.24
1.74
2.46
1.25
1.38
1.39
1.15
0.87
1.32
0.85
0.69
0.69
0.83
0.69
0.77
0.00
0.00
5.70

Lampiran 4
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+ Bagi SEMUA Subjek

BIL

MRSM

BIL CALON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

TUN GHAFAR BABA
PENDANG
LANGKAWI
TAIPING
PENGKALAN CHEPA
ALOR GAJAH
PONTIAN
PDRM KULIM
PASIR SALAK
KUALA KUBU BHARU
KEPALA BATAS
BALING
PENGKALAN HULU
BALIK PULAU
BATU PAHAT
BESERI
BESUT
BETONG
FELDA
GEMENCHEH
JELI
KOTA KINABALU
KOTA PUTRA
KUALA BERANG
KUALA KRAI
KUALA TERENGGANU
KUANTAN
KUBANG PASU
KUCHING
LENGGONG
MERBOK
MERSING
MUADZAM SHAH
MUAR
MUKAH
SERTING
TAWAU
TERENDAK
TRANSKRIAN
TUMPAT
TUN ABDUL RAZAK
TUN GHAZALI SHAFIE
JUMLAH

435
140
146
391
354
236
133
139
142
144
175
205
223
145
147
160
165
94
203
176
145
144
174
167
144
142
136
231
120
152
212
134
144
169
89
172
116
122
147
235
121
130
7299

6

10
BIL
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

9
%
0.00
0.00
0.68
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04

BIL
9
2
1
3
3
2
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26

JUMLAH
%
2.07
1.43
0.68
0.77
0.85
0.85
0.75
0.72
0.00
0.69
0.57
0.49
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36

BIL
9
2
2
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29

%
2.07
1.43
1.37
1.02
0.85
0.85
0.75
0.72
0.70
0.69
0.57
0.49
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40

Lampiran 5

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Mengikut Bilangan A+, A atau A- Yang Diperoleh
BIL

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

MRSM
ALOR GAJAH
BALIK PULAU
BALING
BATU PAHAT
BESERI
BESUT
BETONG
FELDA
GEMENCHEH
JELI
KEPALA BATAS
KOTA KINABALU
KOTA PUTRA
KUALA BERANG
KUALA KRAI
KUALA KUBU BHARU
KUALA TERENGGANU
KUANTAN
KUBANG PASU
KUCHING
LANGKAWI
LENGGONG
MERBOK
MERSING
MUADZAM SHAH
MUAR
MUKAH
PASIR SALAK
PDRM KULIM
PENDANG
PENGKALAN CHEPA
PENGKALAN HULU
PONTIAN
SERTING
TAIPING
TAWAU
TERENDAK
TRANSKRIAN
TUMPAT
TUN ABDUL RAZAK
TUN GHAFAR BABA
TUN GHAZALI SHAFIE
JUMLAH

11
BIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
11

10
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.38
0.00
0.00
0.00
4.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.54
0.15

BIL
12
1
0
4
0
0
0
3
1
4
1
0
0
9
0
2
4
1
4
3
21
0
0
2
1
3
0
10
0
0
33
10
2
0
12
2
0
4
0
6
34
2
191

%
5.08
0.69
0.00
2.72
0.00
0.00
0.00
1.48
0.57
2.76
0.57
0.00
0.00
5.39
0.00
1.39
2.82
0.74
1.73
2.50
14.38
0.00
0.00
1.49
0.69
1.78
0.00
7.04
0.00
0.00
9.32
4.48
1.50
0.00
3.07
1.72
0.00
2.72
0.00
4.96
7.82
1.54
2.62

9
BIL
44
19
40
25
11
10
12
22
19
6
22
11
11
25
4
13
18
30
18
9
37
20
25
11
7
15
8
25
19
31
115
26
59
11
176
19
11
19
22
20
191
16
1252

8
%
18.64
13.10
19.51
17.01
6.88
6.06
12.77
10.84
10.80
4.14
12.57
7.64
6.32
14.97
2.78
9.03
12.68
22.06
7.79
7.50
25.34
13.16
11.79
8.21
4.86
8.88
8.99
17.61
13.67
22.14
32.49
11.66
44.36
6.40
45.01
16.38
9.02
12.93
9.36
16.53
43.91
12.31
17.15

BIL
22
17
20
19
3
12
13
25
20
10
16
9
13
23
9
12
15
31
11
9
28
9
23
12
13
13
4
14
10
14
37
26
16
15
81
12
7
14
31
20
78
13
799

7
%
9.32
11.72
9.76
12.93
1.88
7.27
13.83
12.32
11.36
6.90
9.14
6.25
7.47
13.77
6.25
8.33
10.56
22.79
4.76
7.50
19.18
5.92
10.85
8.96
9.03
7.69
4.49
9.86
7.19
10.00
10.45
11.66
12.03
8.72
20.72
10.34
5.74
9.52
13.19
16.53
17.93
10.00
10.95

BIL
41
14
17
14
13
13
12
22
23
13
25
15
16
18
6
19
12
21
29
17
26
14
26
28
22
15
18
17
14
10
37
26
16
22
50
15
14
17
26
19
48
17
857

6
%
17.37
9.66
8.29
9.52
8.13
7.88
12.77
10.84
13.07
8.97
14.29
10.42
9.20
10.78
4.17
13.19
8.45
15.44
12.55
14.17
17.81
9.21
12.26
20.90
15.28
8.88
20.22
11.97
10.07
7.14
10.45
11.66
12.03
12.79
12.79
12.93
11.48
11.56
11.06
15.70
11.03
13.08
11.74

BIL
36
25
39
23
26
22
7
36
23
25
26
22
30
19
18
30
17
19
50
26
20
9
27
27
27
20
9
28
20
34
38
29
19
22
28
11
22
20
36
18
38
17
1038

5
%
15.25
17.24
19.02
15.65
16.25
13.33
7.45
17.73
13.07
17.24
14.86
15.28
17.24
11.38
12.50
20.83
11.97
13.97
21.65
21.67
13.70
5.92
12.74
20.15
18.75
11.83
10.11
19.72
14.39
24.29
10.73
13.00
14.29
12.79
7.16
9.48
18.03
13.61
15.32
14.88
8.74
13.08
14.22

BIL
40
29
45
23
42
30
15
39
49
34
47
22
39
18
33
28
25
26
63
24
7
33
52
32
42
29
32
27
34
35
57
44
13
34
21
20
31
42
52
33
28
20
1389

4
%
16.95
20.00
21.95
15.65
26.25
18.18
15.96
19.21
27.84
23.45
26.86
15.28
22.41
10.78
22.92
19.44
17.61
19.12
27.27
20.00
4.79
21.71
24.53
23.88
29.17
17.16
35.96
19.01
24.46
25.00
16.10
19.73
9.77
19.77
5.37
17.24
25.41
28.57
22.13
27.27
6.44
15.38
19.03

BIL
30
23
36
28
37
39
16
27
21
29
21
26
32
27
29
23
27
5
37
19
6
42
34
13
20
40
12
18
29
14
26
38
8
41
19
18
27
21
43
2
17
31
1051

3
%
12.71
15.86
17.56
19.05
23.13
23.64
17.02
13.30
11.93
20.00
12.00
18.06
18.39
16.17
20.14
15.97
19.01
3.68
16.02
15.83
4.11
27.63
16.04
9.70
13.89
23.67
13.48
12.68
20.86
10.00
7.34
17.04
6.02
23.84
4.86
15.52
22.13
14.29
18.30
1.65
3.91
23.85
14.40

BIL
10
14
6
9
18
25
17
17
15
17
15
19
18
13
31
12
14
3
14
9
1
20
20
6
10
25
5
2
9
1
9
18
0
18
4
16
7
6
19
2
1
10
505

2
%
4.24
9.66
2.93
6.12
11.25
15.15
18.09
8.37
8.52
11.72
8.57
13.19
10.34
7.78
21.53
8.33
9.86
2.21
6.06
7.50
0.68
13.16
9.43
4.48
6.94
14.79
5.62
1.41
6.47
0.71
2.54
8.07
0.00
10.47
1.02
13.79
5.74
4.08
8.09
1.65
0.23
7.69
6.92

BIL
1
3
2
2
6
10
1
9
4
3
1
13
12
3
13
3
9
0
4
3
0
5
2
0
1
8
1
1
3
1
1
6
0
8
0
3
2
4
5
1
0
2
156

1
%
0.42
2.07
0.98
1.36
3.75
6.06
1.06
4.43
2.27
2.07
0.57
9.03
6.90
1.80
9.03
2.08
6.34
0.00
1.73
2.50
0.00
3.29
0.94
0.00
0.69
4.73
1.12
0.70
2.16
0.71
0.28
2.69
0.00
4.65
0.00
2.59
1.64
2.72
2.13
0.83
0.00
1.54
2.14

BIL
0
0
0
0
4
2
1
3
1
2
1
5
3
4
1
2
1
0
1
1
0
0
3
3
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
45

0
%
0.00
0.00
0.00
0.00
2.50
1.21
1.06
1.48
0.57
1.38
0.57
3.47
1.72
2.40
0.69
1.39
0.70
0.00
0.43
0.83
0.00
0.00
1.42
2.24
0.69
0.59
0.00
0.00
0.72
0.00
0.28
0.00
0.00
0.58
0.00
0.00
0.82
0.00
0.43
0.00
0.00
0.00
0.62

BIL
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.39
0.00
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07

JUM
236
145
205
147
160
165
94
203
176
145
175
144
174
167
144
144
142
136
231
120
146
152
212
134
144
169
89
142
139
140
354
223
133
172
391
116
122
147
235
121
435
130
7299

Lampiran 6

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Mengikut Bilangan A+ atau A Yang Diperoleh
BIL

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

MRSM
ALOR GAJAH
BALIK PULAU
BALING
BATU PAHAT
BESERI
BESUT
BETONG
FELDA
GEMENCHEH
JELI
KEPALA BATAS
KOTA KINABALU
KOTA PUTRA
KUALA BERANG
KUALA KRAI
KUALA KUBU BHARU
KUALA TERENGGANU
KUANTAN
KUBANG PASU
KUCHING
LANGKAWI
LENGGONG
MERBOK
MERSING
MUADZAM SHAH
MUAR
MUKAH
PASIR SALAK
PDRM KULIM
PENDANG
PENGKALAN CHEPA
PENGKALAN HULU
PONTIAN
SERTING
TAIPING
TAWAU
TERENDAK
TRANSKRIAN
TUMPAT
TUN ABDUL RAZAK
TUN GHAFAR BABA
TUN GHAZALI SHAFIE
JUMLAH

11
BIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BIL
5
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
3
0
0
2
1
1
0
8
0
0
0
0
0
0
2
0
0
13
3
1
0
3
1
0
1
0
2
18
2
70

9
%
2.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.49
0.00
1.38
0.57
0.00
0.00
1.80
0.00
0.00
1.41
0.74
0.43
0.00
5.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.41
0.00
0.00
3.67
1.35
0.75
0.00
0.77
0.86
0.00
0.68
0.00
1.65
4.14
1.54
0.96

BIL
10
4
10
6
2
3
3
9
5
1
7
2
3
6
1
2
3
8
3
3
23
2
5
4
1
2
0
7
6
13
48
8
21
3
79
3
3
9
2
8
80
2
420

8
%
4.24
2.76
4.88
4.08
1.25
1.82
3.19
4.43
2.84
0.69
4.00
1.39
1.72
3.59
0.69
1.39
2.11
5.88
1.30
2.50
15.75
1.32
2.36
2.99
0.69
1.18
0.00
4.93
4.32
9.29
13.56
3.59
15.79
1.74
20.20
2.59
2.46
6.12
0.85
6.61
18.39
1.54
5.75

BIL
16
6
8
17
6
0
6
6
5
5
4
3
1
17
2
5
8
8
7
4
15
7
15
2
6
7
1
15
6
9
42
7
13
5
48
6
2
6
7
11
74
6
444

7
%
6.78
4.14
3.90
11.56
3.75
0.00
6.38
2.96
2.84
3.45
2.29
2.08
0.57
10.18
1.39
3.47
5.63
5.88
3.03
3.33
10.27
4.61
7.08
1.49
4.17
4.14
1.12
10.56
4.32
6.43
11.86
3.14
9.77
2.91
12.28
5.17
1.64
4.08
2.98
9.09
17.01
4.62
6.08

BIL
29
5
15
11
3
4
8
14
11
3
9
7
11
23
1
5
5
17
12
5
26
5
10
13
7
6
7
12
10
13
38
18
23
6
61
9
8
6
12
15
63
7
573

6
%
12.29
3.45
7.32
7.48
1.88
2.42
8.51
6.90
6.25
2.07
5.14
4.86
6.32
13.77
0.69
3.47
3.52
12.50
5.19
4.17
17.81
3.29
4.72
9.70
4.86
3.55
7.87
8.45
7.19
9.29
10.73
8.07
17.29
3.49
15.60
7.76
6.56
4.08
5.11
12.40
14.48
5.38
7.85

BIL
34
28
29
14
15
7
3
20
9
14
24
8
18
11
8
20
13
29
30
18
26
16
15
16
14
15
9
16
10
22
43
28
24
7
55
13
10
14
26
10
54
13
808

5
%
14.41
19.31
14.15
9.52
9.38
4.24
3.19
9.85
5.11
9.66
13.71
5.56
10.34
6.59
5.56
13.89
9.15
21.32
12.99
15.00
17.81
10.53
7.08
11.94
9.72
8.88
10.11
11.27
7.19
15.71
12.15
12.56
18.05
4.07
14.07
11.21
8.20
9.52
11.06
8.26
12.41
10.00
11.07

BIL
50
21
35
20
20
19
11
30
24
22
33
12
25
16
15
24
14
22
52
25
21
16
55
30
33
16
13
32
22
44
71
36
20
25
41
13
28
30
49
34
57
21
1197

4
%
21.19
14.48
17.07
13.61
12.50
11.52
11.70
14.78
13.64
15.17
18.86
8.33
14.37
9.58
10.42
16.67
9.86
16.18
22.51
20.83
14.38
10.53
25.94
22.39
22.92
9.47
14.61
22.54
15.83
31.43
20.06
16.14
15.04
14.53
10.49
11.21
22.95
20.41
20.85
28.10
13.10
16.15
16.40

BIL
45
29
56
32
35
32
16
41
32
37
29
28
40
24
33
33
22
25
57
23
22
32
46
36
34
34
30
26
42
19
50
60
18
52
61
26
33
31
60
27
52
30
1490

3
%
19.07
20.00
27.32
21.77
21.88
19.39
17.02
20.20
18.18
25.52
16.57
19.44
22.99
14.37
22.92
22.92
15.49
18.38
24.68
19.17
15.07
21.05
21.70
26.87
23.61
20.12
33.71
18.31
30.22
13.57
14.12
26.91
13.53
30.23
15.60
22.41
27.05
21.09
25.53
22.31
11.95
23.08
20.41

BIL
26
26
32
27
26
34
27
33
43
34
31
26
30
30
28
24
26
18
34
24
3
31
34
14
27
47
17
14
24
15
30
36
9
31
29
16
24
26
49
11
21
31
1118

2
%
11.02
17.93
15.61
18.37
16.25
20.61
28.72
16.26
24.43
23.45
17.71
18.06
17.24
17.96
19.44
16.67
18.31
13.24
14.72
20.00
2.05
20.39
16.04
10.45
18.75
27.81
19.10
9.86
17.27
10.71
8.47
16.14
6.77
18.02
7.42
13.79
19.67
17.69
20.85
9.09
4.83
23.85
15.32

BIL
14
17
14
17
34
36
12
26
29
16
22
29
20
20
35
19
23
8
23
9
1
33
21
13
16
22
9
14
10
3
12
17
3
30
13
14
9
15
22
2
15
14
731

1
%
5.93
11.72
6.83
11.56
21.25
21.82
12.77
12.81
16.48
11.03
12.57
20.14
11.49
11.98
24.31
13.19
16.20
5.88
9.96
7.50
0.68
21.71
9.91
9.70
11.11
13.02
10.11
9.86
7.19
2.14
3.39
7.62
2.26
17.44
3.32
12.07
7.38
10.20
9.36
1.65
3.45
10.77
10.02

BIL
7
8
6
2
16
20
8
17
16
9
14
24
25
13
19
8
24
0
9
9
1
8
9
3
2
17
3
4
6
2
6
10
1
12
1
13
4
8
5
1
1
4
375

0
%
2.97
5.52
2.93
1.36
10.00
12.12
8.51
8.37
9.09
6.21
8.00
16.67
14.37
7.78
13.19
5.56
16.90
0.00
3.90
7.50
0.68
5.26
4.25
2.24
1.39
10.06
3.37
2.82
4.32
1.43
1.69
4.48
0.75
6.98
0.26
11.21
3.28
5.44
2.13
0.83
0.23
3.08
5.14

BIL
0
1
0
1
3
10
0
6
2
2
1
5
1
4
2
4
2
0
3
0
0
2
2
3
4
3
0
0
3
0
1
0
0
1
0
2
1
1
3
0
0
0
73

%
0.00
0.69
0.00
0.68
1.88
6.06
0.00
2.96
1.14
1.38
0.57
3.47
0.57
2.40
1.39
2.78
1.41
0.00
1.30
0.00
0.00
1.32
0.94
2.24
2.78
1.78
0.00
0.00
2.16
0.00
0.28
0.00
0.00
0.58
0.00
1.72
0.82
0.68
1.28
0.00
0.00
0.00
1.00

JUM
236
145
205
147
160
165
94
203
176
145
175
144
174
167
144
144
142
136
231
120
146
152
212
134
144
169
89
142
139
140
354
223
133
172
391
116
122
147
235
121
435
130
7299

Lampiran 7

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Mengikut Bilangan A+ Yang Diperoleh
BIL

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

MRSM
ALOR GAJAH
BALIK PULAU
BALING
BATU PAHAT
BESERI
BESUT
BETONG
FELDA
GEMENCHEH
JELI
KEPALA BATAS
KOTA KINABALU
KOTA PUTRA
KUALA BERANG
KUALA KRAI
KUALA KUBU BHARU
KUALA TERENGGANU
KUANTAN
KUBANG PASU
KUCHING
LANGKAWI
LENGGONG
MERBOK
MERSING
MUADZAM SHAH
MUAR
MUKAH
PASIR SALAK
PDRM KULIM
PENDANG
PENGKALAN CHEPA
PENGKALAN HULU
PONTIAN
SERTING
TAIPING
TAWAU
TERENDAK
TRANSKRIAN
TUMPAT
TUN ABDUL RAZAK
TUN GHAFAR BABA
TUN GHAZALI SHAFIE
JUMLAH

11
BIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3

9
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04

BIL
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
6
1
1
0
3
0
0
0
0
0
17
0
42

8
%
1.69
0.00
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.57
0.00
0.00
0.60
0.00
0.69
0.00
0.74
0.00
0.00
1.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.72
1.43
1.69
0.45
0.75
0.00
0.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.91
0.00
0.58

BIL
1
0
1
3
1
0
0
2
0
1
1
0
0
1
0
0
1
2
1
0
2
0
2
0
0
0
0
1
1
6
15
1
5
0
20
0
0
2
0
2
25
0
97

7
%
0.42
0.00
0.49
2.04
0.63
0.00
0.00
0.99
0.00
0.69
0.57
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.70
1.47
0.43
0.00
1.37
0.00
0.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.72
4.29
4.24
0.45
3.76
0.00
5.12
0.00
0.00
1.36
0.00
1.65
5.75
0.00
1.33

BIL
4
2
2
6
1
0
0
2
0
2
1
1
0
5
1
2
0
1
1
2
8
0
0
3
1
1
0
6
0
5
17
1
6
1
20
2
0
4
3
3
30
2
146

6
%
1.69
1.38
0.98
4.08
0.63
0.00
0.00
0.99
0.00
1.38
0.57
0.69
0.00
2.99
0.69
1.39
0.00
0.74
0.43
1.67
5.48
0.00
0.00
2.24
0.69
0.59
0.00
4.23
0.00
3.57
4.80
0.45
4.51
0.58
5.12
1.72
0.00
2.72
1.28
2.48
6.90
1.54
2.00

BIL
12
5
11
4
0
1
2
4
5
2
1
5
2
3
1
2
0
4
4
3
13
0
5
1
0
1
1
3
1
16
41
3
9
6
35
2
3
3
3
4
43
3
267

5
%
5.08
3.45
5.37
2.72
0.00
0.61
2.13
1.97
2.84
1.38
0.57
3.47
1.15
1.80
0.69
1.39
0.00
2.94
1.73
2.50
8.90
0.00
2.36
0.75
0.00
0.59
1.12
2.11
0.72
11.43
11.58
1.35
6.77
3.49
8.95
1.72
2.46
2.04
1.28
3.31
9.89
2.31
3.66

BIL
23
4
10
9
5
3
3
6
3
6
5
0
5
6
1
2
5
5
8
4
13
4
9
7
9
5
1
11
9
13
33
16
25
3
54
3
4
8
7
11
58
6
422

4
%
9.75
2.76
4.88
6.12
3.13
1.82
3.19
2.96
1.70
4.14
2.86
0.00
2.87
3.59
0.69
1.39
3.52
3.68
3.46
3.33
8.90
2.63
4.25
5.22
6.25
2.96
1.12
7.75
6.47
9.29
9.32
7.17
18.80
1.74
13.81
2.59
3.28
5.44
2.98
9.09
13.33
4.62
5.78

BIL
31
13
24
12
6
4
9
17
8
8
13
8
8
24
7
10
11
14
16
7
36
16
23
10
10
10
9
20
6
22
49
20
16
15
51
11
9
14
19
16
52
6
690

3
%
13.14
8.97
11.71
8.16
3.75
2.42
9.57
8.37
4.55
5.52
7.43
5.56
4.60
14.37
4.86
6.94
7.75
10.29
6.93
5.83
24.66
10.53
10.85
7.46
6.94
5.92
10.11
14.08
4.32
15.71
13.84
8.97
12.03
8.72
13.04
9.48
7.38
9.52
8.09
13.22
11.95
4.62
9.45

BIL
48
19
31
20
12
15
12
31
8
18
34
19
25
27
14
21
11
26
49
15
28
23
30
24
16
17
17
17
20
16
64
39
27
18
59
18
15
21
52
16
72
18
1082

2
%
20.34
13.10
15.12
13.61
7.50
9.09
12.77
15.27
4.55
12.41
19.43
13.19
14.37
16.17
9.72
14.58
7.75
19.12
21.21
12.50
19.18
15.13
14.15
17.91
11.11
10.06
19.10
11.97
14.39
11.43
18.08
17.49
20.30
10.47
15.09
15.52
12.30
14.29
22.13
13.22
16.55
13.85
14.82

BIL
46
22
44
33
23
29
19
37
27
21
30
23
34
27
37
32
28
29
50
23
25
29
51
28
38
40
21
21
22
27
49
52
29
35
72
19
27
34
58
25
78
22
1416

1
%
19.49
15.17
21.46
22.45
14.38
17.58
20.21
18.23
15.34
14.48
17.14
15.97
19.54
16.17
25.69
22.22
19.72
21.32
21.65
19.17
17.12
19.08
24.06
20.90
26.39
23.67
23.60
14.79
15.83
19.29
13.84
23.32
21.80
20.35
18.41
16.38
22.13
23.13
24.68
20.66
17.93
16.92
19.40

BIL
35
39
47
40
54
39
26
50
65
38
49
46
46
49
41
38
46
32
64
27
13
53
49
28
39
54
22
31
34
25
54
55
10
60
51
21
30
35
51
25
44
45
1700

0
%
14.83
26.90
22.93
27.21
33.75
23.64
27.66
24.63
36.93
26.21
28.00
31.94
26.44
29.34
28.47
26.39
32.39
23.53
27.71
22.50
8.90
34.87
23.11
20.90
27.08
31.95
24.72
21.83
24.46
17.86
15.25
24.66
7.52
34.88
13.04
18.10
24.59
23.81
21.70
20.66
10.11
34.62
23.29

BIL
32
41
34
20
58
74
23
54
60
49
40
42
54
24
42
36
40
22
38
39
5
27
43
33
31
41
18
31
45
8
26
35
5
34
25
40
34
26
42
19
16
28
1434

%
13.56
28.28
16.59
13.61
36.25
44.85
24.47
26.60
34.09
33.79
22.86
29.17
31.03
14.37
29.17
25.00
28.17
16.18
16.45
32.50
3.42
17.76
20.28
24.63
21.53
24.26
20.22
21.83
32.37
5.71
7.34
15.70
3.76
19.77
6.39
34.48
27.87
17.69
17.87
15.70
3.68
21.54
19.65

JUM
236
145
205
147
160
165
94
203
176
145
175
144
174
167
144
144
142
136
231
120
146
152
212
134
144
169
89
142
139
140
354
223
133
172
391
116
122
147
235
121
435
130
7299

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Lampiran 8

Pencapaian Mengikut Gred Purata Pelajar (GPP)
BIL

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

MRSM
ALOR GAJAH
BALIK PULAU
BALING
BATU PAHAT
BESERI
BESUT
BETONG
FELDA
GEMENCHEH
JELI
KEPALA BATAS
KOTA KINABALU
KOTA PUTRA
KUALA BERANG
KUALA KRAI
KUALA KUBU BHARU
KUALA TERENGGANU
KUANTAN
KUBANG PASU
KUCHING
LANGKAWI
LENGGONG
MERBOK
MERSING
MUADZAM SHAH
MUAR
MUKAH
PASIR SALAK
PDRM KULIM
PENDANG
PENGKALAN CHEPA
PENGKALAN HULU
PONTIAN
SERTING
TAIPING
TAWAU
TERENDAK
TRANSKRIAN
TUMPAT
TUN ABDUL RAZAK
TUN GHAFAR BABA
TUN GHAZALI SHAFIE
JUMLAH

0.00-0.99
BIL
%
56
23.73
16
11.03
35
17.07
31
21.09
11
6.88
5
3.03
14
14.89
22
10.84
15
8.52
10
6.90
16
9.14
13
9.03
7
4.02
31
18.56
3
2.08
12
8.33
16
11.27
30
22.06
19
8.23
7
5.83
59
40.41
14
9.21
27
12.74
15
11.19
10
6.94
15
8.88
5
5.62
32
22.54
16
11.51
37
26.43
132
37.29
29
13.00
58
43.61
12
6.98
183
46.80
18
15.52
8
6.56
25
17.01
21
8.94
29
23.97
229
52.64
16
12.31
1359
18.62

1.00-1.99
BIL
%
103
43.64
52
35.86
79
38.54
48
32.65
22
13.75
39
23.64
26
27.66
72
35.47
64
36.36
37
25.52
69
39.43
36
25.00
52
29.89
58
34.73
29
20.14
51
35.42
43
30.28
64
47.06
76
32.90
40
33.33
66
45.21
35
23.03
69
32.55
45
33.58
48
33.33
46
27.22
29
32.58
47
33.10
38
27.34
43
30.71
131
37.01
86
38.57
51
38.35
46
26.74
162
41.43
34
29.31
41
33.61
41
27.89
102
43.40
50
41.32
154
35.40
46
35.38
2470
33.84

2.00-2.99
BIL
%
48
20.34
47
32.41
62
30.24
45
30.61
57
35.63
47
28.48
32
34.04
57
28.08
63
35.80
54
37.24
56
32.00
45
31.25
54
31.03
47
28.14
53
36.81
46
31.94
41
28.87
35
25.74
83
35.93
32
26.67
15
10.27
55
36.18
68
32.08
48
35.82
53
36.81
60
35.50
44
49.44
48
33.80
45
32.37
42
30.00
62
17.51
65
29.15
23
17.29
70
40.70
43
11.00
35
30.17
44
36.07
55
37.41
68
28.94
35
28.93
48
11.03
44
33.85
2074
28.41

3.00-3.99
BIL
%
23
9.75
26
17.93
26
12.68
20
13.61
49
30.63
53
32.12
20
21.28
39
19.21
26
14.77
32
22.07
31
17.71
38
26.39
37
21.26
20
11.98
42
29.17
23
15.97
38
26.76
7
5.15
43
18.61
32
26.67
6
4.11
33
21.71
33
15.57
21
15.67
28
19.44
36
21.30
11
12.36
12
8.45
31
22.30
16
11.43
23
6.50
34
15.25
1
0.75
36
20.93
3
0.77
22
18.97
26
21.31
22
14.97
38
16.17
7
5.79
4
0.92
22
16.92
1090
14.93

4.00-4.99
BIL
%
5
2.12
4
2.76
3
1.46
3
2.04
18
11.25
17
10.30
2
2.13
12
5.91
8
4.55
11
7.59
3
1.71
7
4.86
19
10.92
10
5.99
16
11.11
10
6.94
4
2.82
0
0.00
9
3.90
9
7.50
0
0.00
14
9.21
15
7.08
5
3.73
4
2.78
12
7.10
0
0.00
3
2.11
7
5.04
1
0.71
6
1.69
8
3.59
0
0.00
8
4.65
0
0.00
7
6.03
3
2.46
4
2.72
6
2.55
0
0.00
0
0.00
2
1.54
275
3.77

5.00-5.99
BIL
%
1
0.42
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
1.88
4
2.42
0
0.00
1
0.49
0
0.00
1
0.69
0
0.00
5
3.47
5
2.87
1
0.60
1
0.69
2
1.39
0
0.00
0
0.00
1
0.43
0
0.00
0
0.00
1
0.66
0
0.00
0
0.00
1
0.69
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
1.44
1
0.71
0
0.00
1
0.45
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
31
0.42

6.00-6.99
BIL
%
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

7.00-7.99
BIL
%
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

8.00-9.00
BIL
%
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

JUM
236
145
205
147
160
165
94
203
176
145
175
144
174
167
144
144
142
136
231
120
146
152
212
134
144
169
89
142
139
140
354
223
133
172
391
116
122
147
235
121
435
130
7299

Lampiran 9.1
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

BAHASA MELAYU
Bil.

MRSM

Bil Calon

BAHASA INGGERIS
A+, A atau ABil.

%

Bil.

MRSM

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

1

PENGKALAN HULU

223

223

100.00

1

PENDANG

140

136

97.14

2

MERBOK

212

212

100.00

2

TUN GHAFAR BABA

435

410

94.25

3

PENDANG

140

140

100.00

3

TUN ABDUL RAZAK

121

112

92.56

4

TUN GHAZALI SHAFIE

130

130

100.00

4

KUANTAN

136

122

89.71

5

BATU PAHAT

147

146

99.32

5

PONTIAN

133

115

86.47

6

PDRM KULIM

139

138

99.28

6

BALIK PULAU

145

124

85.52

7

PENGKALAN CHEPA

354

351

99.15

7

PENGKALAN CHEPA

354

302

85.31

8

MUKAH

89

88

98.88

8

LANGKAWI

146

119

81.51

9

KUALA KUBU BHARU

144

142

98.61

9

PASIR SALAK

142

115

80.99

10

TUN ABDUL RAZAK

121

119

98.35

10

TAIPING

391

316

80.82

11

MERSING

134

130

97.01

11

ALOR GAJAH

236

184

77.97

12

TAIPING

391

379

96.93

12

GEMENCHEH

176

137

77.84

13

JELI

145

140

96.55

13

MERBOK

212

159

75.00

14

PASIR SALAK

142

137

96.48

14

FELDA

203

152

74.88

15

TUN GHAFAR BABA

435

415

95.40

15

TAWAU

116

82

70.69

16

LENGGONG

152

145

95.39

16

KUALA KUBU BHARU

144

94

65.28

17

SERTING

172

164

95.35

17

MUADZAM SHAH

144

94

65.28

18

KUBANG PASU

231

220

95.24

18

MERSING

134

85

63.43

19

LANGKAWI

146

139

95.21

19

MUKAH

89

56

62.92

20

KUCHING

120

114

95.00

20

KEPALA BATAS

175

110

62.86

21

BALING

205

194

94.63

21

KUALA TERENGGANU

142

83

58.45

22

ALOR GAJAH

236

220

93.22

22

BALING

205

119

58.05

23

KUANTAN

136

126

92.65

23

KUCHING

120

69

57.50

24

BETONG

94

87

92.55

24

BATU PAHAT

147

84

57.14

25

BESERI

160

148

92.50

25

TERENDAK

122

68

55.74

26

TUMPAT

235

216

91.91

26

KUBANG PASU

231

123

53.25

27

TRANSKRIAN

147

134

91.16

27

KOTA PUTRA

174

92

52.87

28

KOTA PUTRA

174

158

90.80

28

KUALA BERANG

167

88

52.69

29

MUADZAM SHAH

144

130

90.28

29

BETONG

94

49

52.13

30

PONTIAN

133

120

90.23

30

PENGKALAN HULU

223

115

51.57

31

TERENDAK

122

110

90.16

31

BESERI

160

81

50.63

32

BESUT

165

146

88.48

32

TUMPAT

235

113

48.09

33

TAWAU

116

102

87.93

33

TRANSKRIAN

147

69

46.94

34

KUALA TERENGGANU

142

123

86.62

34

LENGGONG

152

69

45.39

35

MUAR

169

145

85.80

35

BESUT

165

74

44.85

36

GEMENCHEH

176

151

85.80

36

PDRM KULIM

139

61

43.88

37

BALIK PULAU

145

124

85.52

37

TUN GHAZALI SHAFIE

130

56

43.08

38

KUALA BERANG

167

138

82.63

38

MUAR

169

56

33.14

39

KEPALA BATAS

175

142

81.14

39

KOTA KINABALU

144

46

31.94

40

FELDA

203

157

77.34

40

JELI

145

46

31.72

41

KOTA KINABALU

144

93

64.58

41

SERTING

172

40

23.26

42

KUALA KRAI

144

79

54.86

42

KUALA KRAI

144

28

19.44

7299

6715

92.00

7299

4653

63.75

JUMLAH

JUMLAH

11

Lampiran 9.2
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

SEJARAH
Bil.

MRSM

PENDIDIKAN ISLAM

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

Bil.

MRSM

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

1

PONTIAN

133

131

98.50

1

TUN GHAFAR BABA

435

435

100.00

2

TUN ABDUL RAZAK

121

118

97.52

2

LANGKAWI

146

146

100.00

3

TAIPING

391

378

96.68

3

KUANTAN

136

136

100.00

4

LANGKAWI

146

141

96.58

4

PENDANG

135

135

100.00

5

KEPALA BATAS

175

169

96.57

5

PONTIAN

133

133

100.00

6

KUANTAN

136

131

96.32

6

TAIPING

391

389

99.49

7

PDRM KULIM

139

131

94.24

7

PASIR SALAK

141

140

99.29

8

PENGKALAN CHEPA

354

332

93.79

8

PENGKALAN CHEPA

354

351

99.15

9

PASIR SALAK

142

131

92.25

9

BALING

205

203

99.02

10

TUN GHAFAR BABA

435

401

92.18

10

LENGGONG

152

150

98.68

11

KUALA BERANG

167

153

91.62

11

BATU PAHAT

147

145

98.64

12

KUBANG PASU

231

211

91.34

12

TERENDAK

118

116

98.31

13

KUCHING

120

109

90.83

13

TUMPAT

235

231

98.30

14

BALING

205

184

89.76

14

ALOR GAJAH

236

231

97.88

15

TRANSKRIAN

147

131

89.12

15

MUKAH

43

42

97.67

16

ALOR GAJAH

236

210

88.98

16

TUN ABDUL RAZAK

121

118

97.52

17

PENDANG

140

122

87.14

17

TAWAU

107

104

97.20

18

TERENDAK

122

106

86.89

18

MUADZAM SHAH

140

136

97.14

19

MUADZAM SHAH

144

125

86.81

19

JELI

133

129

96.99

20

MERSING

134

116

86.57

20

PENGKALAN HULU

210

203

96.67

21

TUN GHAZALI SHAFIE

130

110

84.62

21

KUBANG PASU

231

222

96.10

22

KUALA KUBU BHARU

144

120

83.33

22

KEPALA BATAS

175

168

96.00

23

BATU PAHAT

147

122

82.99

23

MUAR

166

159

95.78

24

KUALA KRAI

144

119

82.64

24

TRANSKRIAN

136

130

95.59

25

FELDA

203

167

82.27

25

MERSING

111

106

95.50

26

BALIK PULAU

145

118

81.38

26

KUALA KUBU BHARU

128

122

95.31

27

GEMENCHEH

176

143

81.25

27

BALIK PULAU

145

138

95.17

28

KOTA PUTRA

174

141

81.03

28

TUN GHAZALI SHAFIE

112

106

94.64

29

PENGKALAN HULU

223

178

79.82

29

KUCHING

74

70

94.59

30

LENGGONG

152

121

79.61

30

KUALA KRAI

144

136

94.44

31

BESERI

160

127

79.38

31

SERTING

168

158

94.05

32

MERBOK

212

168

79.25

32

BESERI

160

149

93.13

33

TAWAU

116

91

78.45

33

GEMENCHEH

173

161

93.06

34

KUALA TERENGGANU

142

111

78.17

34

FELDA

203

188

92.61

35

TUMPAT

235

178

75.74

35

PDRM KULIM

129

119

92.25

36

MUAR

169

126

74.56

36

BESUT

165

152

92.12

37

JELI

145

108

74.48

37

MERBOK

212

195

91.98

38

MUKAH

89

66

74.16

38

BETONG

34

31

91.18

39

SERTING

172

127

73.84

39

KOTA PUTRA

172

156

90.70

40

BESUT

165

121

73.33

40

KUALA BERANG

138

123

89.13

41

KOTA KINABALU

144

100

69.44

41

KOTA KINABALU

97

84

86.60

42

BETONG

94

61

64.89

42

KUALA TERENGGANU

142

119

83.80

7299

6253

85.67

6933

6665

96.13

JUMLAH

JUMLAH

12

Lampiran 9.3
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

MATEMATIK TAMBAHAN
Bil.

MRSM

Bil Calon

MATEMATIK
A+, A atau ABil.

%

Bil.

MRSM

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

1

LANGKAWI

146

128

87.67

1

TUN GHAFAR BABA

435

435

100.00

2

TAIPING

391

313

80.05

2

TAIPING

391

391

100.00

3

TUN GHAFAR BABA

435

348

80.00

3

BALING

205

205

100.00

4

PONTIAN

133

104

78.20

4

BATU PAHAT

147

147

100.00

5

ALOR GAJAH

236

163

69.07

5

LANGKAWI

146

146

100.00

6

PASIR SALAK

142

95

66.90

6

PONTIAN

133

133

100.00

7

PENGKALAN CHEPA

354

228

64.41

7

BETONG

94

94

100.00

8

KUANTAN

136

87

63.97

8

KEPALA BATAS

175

174

99.43

9

MUKAH

89

56

62.92

9

SERTING

172

171

99.42

10

TRANSKRIAN

147

92

62.59

10

TRANSKRIAN

147

146

99.32

11

BALING

205

126

61.46

11

KUALA KRAI

144

143

99.31

12

TUMPAT

235

143

60.85

12

KUALA TERENGGANU

142

141

99.30

13

KUALA KRAI

144

85

59.03

13

PENDANG

140

139

99.29

14

SERTING

172

101

58.72

14

KUANTAN

136

135

99.26

15

KUALA BERANG

167

98

58.68

15

MERSING

134

133

99.25

16

KEPALA BATAS

175

97

55.43

16

TUN ABDUL RAZAK

121

120

99.17

17

MERSING

134

74

55.22

17

ALOR GAJAH

236

234

99.15

18

KUALA TERENGGANU

142

77

54.23

18

MUKAH

89

88

98.88

19

TUN ABDUL RAZAK

121

65

53.72

19

PENGKALAN CHEPA

354

350

98.87

20

BETONG

94

50

53.19

20

KUALA BERANG

167

165

98.80

21

JELI

145

77

53.10

21

TUMPAT

235

232

98.72

22

MUADZAM SHAH

144

75

52.08

22

TUN GHAZALI SHAFIE

130

128

98.46

23

PENGKALAN HULU

223

115

51.57

23

KOTA PUTRA

174

171

98.28

24

PENDANG

140

68

48.57

24

FELDA

203

199

98.03

25

FELDA

203

97

47.78

25

LENGGONG

152

149

98.03

26

KUBANG PASU

231

109

47.19

26

BALIK PULAU

145

142

97.93

27

TAWAU

116

54

46.55

27

MUADZAM SHAH

144

141

97.92

28

BATU PAHAT

147

66

44.90

28

PASIR SALAK

142

139

97.89

29

MUAR

169

75

44.38

29

GEMENCHEH

176

172

97.73

30

BALIK PULAU

145

63

43.45

30

MUAR

169

165

97.63

31

KOTA PUTRA

174

75

43.10

31

TERENDAK

122

119

97.54

32

MERBOK

212

90

42.45

32

KUCHING

120

117

97.50

33

TUN GHAZALI SHAFIE

130

55

42.31

33

PDRM KULIM

139

135

97.12

34

BESUT

165

69

41.82

34

PENGKALAN HULU

223

216

96.86

35

PDRM KULIM

139

58

41.73

35

KUBANG PASU

231

223

96.54

36

LENGGONG

152

59

38.82

36

BESERI

160

153

95.63

37

KOTA KINABALU

144

54

37.50

37

JELI

145

138

95.17

38

GEMENCHEH

176

60

34.09

38

MERBOK

212

200

94.34

39

KUALA KUBU BHARU

144

46

31.94

39

TAWAU

116

109

93.97

40

KUCHING

120

37

30.83

40

KOTA KINABALU

144

135

93.75

41

TERENDAK

122

36

29.51

41

KUALA KUBU BHARU

144

135

93.75

42

BESERI

160

33

20.63

42

BESUT

165

153

92.73

7299

4001

54.82

7299

7161

98.11

JUMLAH

JUMLAH

13

Lampiran 9.4
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

FIZIK
Bil.

MRSM

KIMIA
Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

Bil.

MRSM

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

1

TAIPING

391

315

80.56

1

TAIPING

391

295

75.45

2

PONTIAN

133

87

65.41

2

TUN GHAFAR BABA

435

315

72.41

3

TUN GHAFAR BABA

435

280

64.37

3

LANGKAWI

146

103

70.55

4

KUANTAN

136

71

52.21

4

PENGKALAN CHEPA

354

202

57.06

5

PENGKALAN CHEPA

354

180

50.85

5

PONTIAN

133

74

55.64

6

TAWAU

116

50

43.10

6

KUALA BERANG

167

90

53.89

7

TUN ABDUL RAZAK

121

52

42.98

7

KUANTAN

136

68

50.00

8

PASIR SALAK

142

61

42.96

8

BATU PAHAT

147

60

40.82

9

TUN GHAZALI SHAFIE

130

55

42.31

9

PENGKALAN HULU

223

91

40.81

10

LANGKAWI

146

61

41.78

10

PASIR SALAK

142

53

37.32

11

BALING

205

84

40.98

11

TUN GHAZALI SHAFIE

130

48

36.92

12

KUALA BERANG

167

68

40.72

12

ALOR GAJAH

236

81

34.32

13

TRANSKRIAN

147

51

34.69

13

BALIK PULAU

145

48

33.10

14

BATU PAHAT

147

50

34.01

14

GEMENCHEH

176

57

32.39

15

BETONG

94

31

32.98

15

TUN ABDUL RAZAK

121

39

32.23

16

ALOR GAJAH

236

75

31.78

16

FELDA

203

63

31.03

17

SERTING

172

52

30.23

17

KOTA KINABALU

144

44

30.56

18

KEPALA BATAS

175

52

29.71

18

PENDANG

140

40

28.57

19

GEMENCHEH

176

52

29.55

19

TUMPAT

235

66

28.09

20

MERBOK

212

61

28.77

20

PDRM KULIM

139

39

28.06

21

PENGKALAN HULU

223

64

28.70

21

MERSING

134

37

27.61

22

PDRM KULIM

139

38

27.34

22

TRANSKRIAN

147

38

25.85

23

PENDANG

140

36

25.71

23

BETONG

94

24

25.53

24

TUMPAT

235

60

25.53

24

BALING

205

50

24.39

25

LENGGONG

152

37

24.34

25

LENGGONG

152

36

23.68

26

KOTA KINABALU

144

35

24.31

26

KEPALA BATAS

175

41

23.43

27

KUALA TERENGGANU

142

33

23.24

27

MUAR

169

39

23.08

28

TERENDAK

122

28

22.95

28

KUALA TERENGGANU

142

31

21.83

29

KUALA KUBU BHARU

144

33

22.92

29

TAWAU

116

25

21.55

30

BALIK PULAU

145

33

22.76

30

MERBOK

212

45

21.23

31

MUAR

169

37

21.89

31

BESERI

160

30

18.75

32

BESUT

165

33

20.00

32

SERTING

172

32

18.60

33

KUCHING

120

24

20.00

33

KUALA KUBU BHARU

144

23

15.97

34

FELDA

203

40

19.70

34

KUBANG PASU

231

36

15.58

35

KOTA PUTRA

174

34

19.54

35

TERENDAK

122

19

15.57

36

MUADZAM SHAH

144

21

14.58

36

KOTA PUTRA

174

25

14.37

37

KUBANG PASU

231

32

13.85

37

JELI

145

20

13.79

38

JELI

145

20

13.79

38

BESUT

165

19

11.52

39

MUKAH

89

12

13.48

39

MUKAH

89

10

11.24

40

KUALA KRAI

144

19

13.19

40

KUALA KRAI

144

15

10.42

41

MERSING

134

16

11.94

41

MUADZAM SHAH

144

15

10.42

42

BESERI

160

12

7.50

42

KUCHING

120

10

8.33

7299

2485

34.05

7299

2496

34.20

JUMLAH

JUMLAH

14

Lampiran 9.5
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

BIOLOGI
Bil.

MRSM

PRINSIP PERAKAUNAN

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

Bil.

MRSM

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

1

TUN GHAFAR BABA

378

314

83.07

1

TUN GHAFAR BABA

57

57

100.00

2

TAIPING

353

236

66.86

2

KUBANG PASU

24

24

100.00

3

PONTIAN

109

71

65.14

3

TUMPAT

24

24

100.00

4

LANGKAWI

123

72

58.54

4

TAIPING

22

22

100.00

5

PENGKALAN CHEPA

324

181

55.86

5

LANGKAWI

19

19

100.00

6

KUALA KUBU BHARU

120

65

54.17

6

TUN ABDUL RAZAK

18

18

100.00

7

ALOR GAJAH

191

96

50.26

7

MUKAH

17

17

100.00

8

GEMENCHEH

153

72

47.06

8

PONTIAN

12

12

100.00

9

MERSING

90

42

46.67

9

PASIR SALAK

6

6

100.00

10

TUN ABDUL RAZAK

102

46

45.10

10

KUANTAN

24

23

95.83

11

KUALA BERANG

167

75

44.91

11

MUADZAM SHAH

24

23

95.83

12

BATU PAHAT

117

52

44.44

12

MERSING

21

20

95.24

13

PENDANG

114

50

43.86

13

PDRM KULIM

21

20

95.24

14

KUCHING

90

36

40.00

14

TERENDAK

41

39

95.12

15

BETONG

72

28

38.89

15

KUALA KRAI

20

19

95.00

16

MUKAH

72

28

38.89

16

JELI

38

36

94.74

17

KEPALA BATAS

133

48

36.09

17

TRANSKRIAN

19

18

94.74

18

MUAR

142

51

35.92

18

KUCHING

33

31

93.94

19

MUADZAM SHAH

120

42

35.00

19

BATU PAHAT

30

28

93.33

20

KUANTAN

103

36

34.95

20

PENGKALAN CHEPA

65

60

92.31

21

FELDA

153

53

34.64

21

BALING

21

19

90.48

22

TERENDAK

84

29

34.52

22

KOTA KINABALU

10

9

90.00

23

BALING

162

55

33.95

23

SERTING

27

24

88.89

24

JELI

116

39

33.62

24

PENDANG

26

23

88.46

25

TUMPAT

211

70

33.18

25

FELDA

54

45

83.33

26

TRANSKRIAN

129

42

32.56

26

MERBOK

24

20

83.33

27

PDRM KULIM

118

38

32.20

27

BETONG

22

18

81.82

28

KUBANG PASU

167

52

31.14

28

TAWAU

37

30

81.08

29

PASIR SALAK

142

42

29.58

29

BESERI

56

43

76.79

30

KUALA TERENGGANU

117

34

29.06

30

ALOR GAJAH

60

46

76.67

31

TAWAU

85

24

28.24

31

KUALA KUBU BHARU

17

13

76.47

32

PENGKALAN HULU

180

50

27.78

32

KOTA PUTRA

30

22

73.33

33

MERBOK

166

46

27.71

33

KUALA TERENGGANU

28

17

60.71

34

TUN GHAZALI SHAFIE

94

26

27.66

34

MUAR

27

16

59.26

35

BALIK PULAU

117

29

24.79

35

PENGKALAN HULU

41

24

58.54

36

KOTA KINABALU

102

25

24.51

36

TUN GHAZALI SHAFIE

36

20

55.56

37

LENGGONG

119

29

24.37

37

KEPALA BATAS

42

22

52.38

38

SERTING

145

34

23.45

38

BALIK PULAU

28

14

50.00

39

BESUT

139

23

16.55

39

GEMENCHEH

23

10

43.48

40

KUALA KRAI

124

16

12.90

40

BESUT

26

10

38.46

41

BESERI

104

13

12.50

41

LENGGONG

33

12

36.36

42

KOTA PUTRA

144

16

11.11

1203

973

80.88

5991

2426

40.49

JUMLAH

JUMLAH

15

Lampiran 9.6
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

PENDIDIKAN MORAL
Bil.

MRSM

Bil Calon

REKA CIPTA
A+, A atau ABil.

%

Bil.

MRSM

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

1

KOTA KINABALU

47

47

100.00

1

KUBANG PASU

53

53

100.00

2

MUKAH

46

46

100.00

2

KUALA TERENGGANU

24

24

100.00

3

PENGKALAN HULU

13

13

100.00

3

BALING

22

22

100.00

4

TRANSKRIAN

11

11

100.00

4

MERSING

22

22

100.00

5

PDRM KULIM

10

10

100.00

5

KUCHING

18

18

100.00

6

PENDANG

5

5

100.00

6

TAIPING

16

16

100.00

7

MUADZAM SHAH

4

4

100.00

7

PONTIAN

12

12

100.00

8

SERTING

4

4

100.00

8

PENGKALAN CHEPA

9

9

100.00

9

TERENDAK

4

4

100.00

9

TUN GHAFAR BABA

8

8

100.00

10

GEMENCHEH

3

3

100.00

10

TUN ABDUL RAZAK

5

5

100.00

11

MUAR

3

3

100.00

11

KUANTAN

14

13

92.86

12

PASIR SALAK

1

1

100.00

12

LANGKAWI

19

17

89.47

13

BETONG

60

58

96.67

13

MERBOK

19

17

89.47

14

KUCHING

46

42

91.30

14

KUALA KUBU BHARU

7

6

85.71

15

MERSING

23

21

91.30

15

KOTA KINABALU

32

24

75.00

16

TUN GHAZALI SHAFIE

18

16

88.89

JUMLAH

280

266

95.00

17

TAWAU

9

8

88.89

18

KUALA KUBU BHARU

16

14

87.50

19

KOTA PUTRA

2

1

50.00

325

311

95.69

JUMLAH

16

Lampiran 9.7
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

PENDIDIKAN SENI VISUAL
Bil.

MRSM

Bil Calon

TASAWWUR ISLAM
A+, A atau ABil.

%

Bil.

MRSM

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

1

MUAR

19

19

100.00

1

TUN GHAFAR BABA

21

21

100.00

2

PENGKALAN CHEPA

14

14

100.00

2

PENGKALAN HULU

19

19

100.00

3

BESUT

12

12

100.00

3

PASIR SALAK

9

9

100.00

4

FELDA

12

12

100.00

4

TAIPING

8

8

100.00

5

TRANSKRIAN

12

12

100.00

5

KEPALA BATAS

7

7

100.00

6

BATU PAHAT

11

11

100.00

6

PENGKALAN CHEPA

7

7

100.00

7

KUCHING

11

11

100.00

7

TRANSKRIAN

5

5

100.00

8

TUMPAT

11

11

100.00

8

LANGKAWI

34

33

97.06

9

TUN GHAZALI SHAFIE

11

11

100.00

110

109

99.09

10

MUADZAM SHAH

10

10

100.00

11

PONTIAN

10

10

100.00

12

TUN ABDUL RAZAK

10

10

100.00

13

TUN GHAFAR BABA

10

10

100.00

Bil.

%

14

BESERI

9

9

100.00

1

JELI

3

2

66.67

15

KUALA TERENGGANU

9

9

100.00

2

KUALA BERANG

29

14

48.28

16

KOTA PUTRA

8

8

100.00

JUMLAH

32

16

50.00

17

ALOR GAJAH

7

7

100.00

18

KUALA BERANG

7

7

100.00

19

KUALA KUBU BHARU

7

7

100.00

20

LANGKAWI

7

7

100.00

21

PENDANG

7

7

100.00

1

JELI

22

GEMENCHEH

5

5

100.00

2

KUALA BERANG

23

TAIPING

5

5

100.00

JUMLAH

24

TAWAU

5

5

100.00

25

MERSING

4

4

100.00

26

BALING

3

3

100.00

27

MERBOK

3

3

100.00

28

KUBANG PASU

2

2

100.00

1

JELI

29

PDRM KULIM

1

1

100.00

2

KUALA BERANG

30

KOTA KINABALU

15

14

93.33

JUMLAH

31

PENGKALAN HULU

27

25

92.59

32

BALIK PULAU

20

17

85.00

33

KEPALA BATAS

5

4

80.00

34

PASIR SALAK

14

10

71.43

35

JELI

5

3

60.00

36

SERTING

6

3

50.00

334

318

95.21

JUMLAH

JUMLAH

BAHASA ARAB TINGGI
Bil.

MRSM

Bil Calon

A+, A atau A-

AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
Bil.

MRSM

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

12

12

100.00

29

27

93.10

41

39

95.12

SYARIAH ISLAMIAH
Bil.

17

MRSM

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

12

12

100.00

29

17

58.62

41

29

70.73

Lampiran 9.8
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

BAHASA TAMIL
Bil.

MRSM

Bil Calon

ICT
A+, A atau ABil.

%

1

TUN GHAZALI SHAFIE

4

4

100.00

2

TRANSKRIAN

2

2

100.00

3

PDRM KULIM

1

1

100.00

4

KUALA KUBU BHARU

3

2

66.67

10

9

90.00

JUMLAH

Bil.
1

MRSM

Bil Calon

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

9

9

100.00

9

9

100.00

ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
A+, A atau ABil.

%

1

TRANSKRIAN

1

1

100.00

2

TUN GHAZALI SHAFIE

4

3

75.00

5

4

80.00

JUMLAH

TUN GHAFAR BABA
JUMLAH

KESUSASTERAAN TAMIL
Bil.

MRSM

Bil.
42

MRSM
TUN GHAZALI SHAFIE
JUMLAH

18

Bil Calon

A+, A atau ABil.

%

1

1

100.00

1

1

100.00

Lampiran 10.1

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
BAHASA MELAYU
BIL
MRSM
1 PENDANG
2 BATU PAHAT
3 PENGKALAN CHEPA
4 MERBOK
5 PENGKALAN HULU
6 TUN GHAZALI SHAFIE
7 KUALA KUBU BHARU
8 TAIPING
9 KUBANG PASU
10 LANGKAWI
11 LENGGONG
12 PASIR SALAK
13 MERSING
14 ALOR GAJAH
15 MUKAH
16 PDRM KULIM
17 SERTING
19

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

BALING
KUCHING
TUN ABDUL RAZAK
JELI
BETONG
TUMPAT
TUN GHAFAR BABA
TERENDAK
BESERI
PONTIAN
TRANSKRIAN
KUANTAN
MUADZAM SHAH
TAWAU
KUALA TERENGGANU
KOTA PUTRA
MUAR
BALIK PULAU
GEMENCHEH
BESUT
KEPALA BATAS
KUALA BERANG
FELDA
KOTA KINABALU
KUALA KRAI
JUMLAH

A+
124
91
202
112
105
50
67
181
121
55
53
42
40
90
18
29
37

%
88.6
61.9
57.1
52.8
47.1
38.5
46.5
46.3
52.4
37.7
34.9
29.6
29.9
38.1
20.2
20.9
21.5

A
16
46
131
91
106
75
59
157
63
78
75
81
71
97
55
82
102

%
11.4
31.3
37.0
42.9
47.5
57.7
41.0
40.2
27.3
53.4
49.3
57.0
53.0
41.1
61.8
59.0
59.3

A0
9
18
9
12
5
16
41
36
6
17
14
19
33
15
27
25

%
0.0
6.1
5.1
4.2
5.4
3.8
11.1
10.5
15.6
4.1
11.2
9.9
14.2
14.0
16.9
19.4
14.5

B+
0
1
3
0
0
0
1
12
10
5
7
4
3
11
1
1
5

%
0.0
0.7
0.8
0.0
0.0
0.0
0.7
3.1
4.3
3.4
4.6
2.8
2.2
4.7
1.1
0.7
2.9

B
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
1
5
0
0
2

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
1.4
0.0
0.7
0.7
2.1
0.0
0.0
1.2

C+
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
140
147
354
212
223
130
144
391
231
146
152
142
134
236
89
139
172

GPS
0.114
0.456
0.497
0.514
0.583
0.654
0.688
0.703
0.732
0.774
0.855
0.880
0.910
0.915
0.989
1.000
1.047

37
24
21
22
15
47
78
18
25
22
26
20
18
21
19
14
19
12
15
10
11
9
10
10
0
1940

18.0
20.0
17.4
15.2
16.0
20.0
17.9
14.8
15.6
16.5
17.7
14.7
12.5
18.1
13.4
8.0
11.2
8.3
8.5
6.1
6.3
5.4
4.9
6.9
0.0
26.6

129
69
71
94
61
130
230
74
85
69
68
68
76
53
72
101
89
75
74
69
84
77
84
47
22
3456

62.9
57.5
58.7
64.8
64.9
55.3
52.9
60.7
53.1
51.9
46.3
50.0
52.8
45.7
50.7
58.0
52.7
51.7
42.0
41.8
48.0
46.1
41.4
32.6
15.3
47.3

28
21
27
24
11
39
107
18
38
29
40
38
36
28
32
43
37
37
62
67
47
52
63
36
57
1319

13.7
17.5
22.3
16.6
11.7
16.6
24.6
14.8
23.8
21.8
27.2
27.9
25.0
24.1
22.5
24.7
21.9
25.5
35.2
40.6
26.9
31.1
31.0
25.0
39.6
18.1

11
6
2
4
7
15
19
10
9
9
12
9
12
11
19
14
20
18
22
17
24
22
31
34
50
471

5.4
5.0
1.7
2.8
7.4
6.4
4.4
8.2
5.6
6.8
8.2
6.6
8.3
9.5
13.4
8.0
11.8
12.4
12.5
10.3
13.7
13.2
15.3
23.6
34.7
6.5

0
0
0
1
0
3
1
2
3
4
1
1
2
2
0
2
4
3
2
2
7
7
12
15
15
101

0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
1.3
0.2
1.6
1.9
3.0
0.7
0.7
1.4
1.7
0.0
1.1
2.4
2.1
1.1
1.2
4.0
4.2
5.9
10.4
10.4
1.4

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
3
2
0
12

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
1.1
0.0
1.5
1.4
0.0
0.2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

205
120
121
145
94
235
435
122
160
133
147
136
144
116
142
174
169
145
176
165
175
167
203
144
144
7299

1.063
1.075
1.083
1.090
1.106
1.149
1.161
1.213
1.250
1.278
1.279
1.287
1.333
1.336
1.359
1.362
1.414
1.483
1.574
1.588
1.646
1.647
1.803
2.021
2.403
1.092

Lampiran 10.2

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
BAHASA INGGERIS
BIL
MRSM
1 TUN GHAFAR BABA
2 PENDANG
3 TUN ABDUL RAZAK
4 PONTIAN
5 KUANTAN
6 BALIK PULAU
7 PENGKALAN CHEPA
8 LANGKAWI
9 ALOR GAJAH
10 PASIR SALAK
11 MERBOK
12 TAIPING
13 FELDA
14 GEMENCHEH
15 MERSING
16 TAWAU
17 MUADZAM SHAH
20

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

KEPALA BATAS
MUKAH
KUALA KUBU BHARU
KUCHING
TERENDAK
KUALA TERENGGANU
BALING
BATU PAHAT
KUBANG PASU
BETONG
TRANSKRIAN
PENGKALAN HULU
KUALA BERANG
TUMPAT
KOTA PUTRA
BESERI
PDRM KULIM
LENGGONG
TUN GHAZALI SHAFIE
BESUT
JELI
MUAR
KOTA KINABALU
SERTING
KUALA KRAI
JUMLAH

A+
164
39
31
28
17
24
68
15
55
23
41
25
28
12
10
6
24

%
37.7
27.9
25.6
21.1
12.5
16.6
19.2
10.3
23.3
16.2
19.3
6.4
13.8
6.8
7.5
5.2
16.7

A
196
79
68
70
84
75
154
83
96
55
81
168
71
70
45
46
40

%
45.1
56.4
56.2
52.6
61.8
51.7
43.5
56.8
40.7
38.7
38.2
43.0
35.0
39.8
33.6
39.7
27.8

A50
18
13
17
21
25
80
21
33
37
37
123
53
55
30
30
30

%
11.5
12.9
10.7
12.8
15.4
17.2
22.6
14.4
14.0
26.1
17.5
31.5
26.1
31.3
22.4
25.9
20.8

B+
22
4
7
14
11
14
37
22
32
14
33
58
40
20
30
10
15

%
5.1
2.9
5.8
10.5
8.1
9.7
10.5
15.1
13.6
9.9
15.6
14.8
19.7
11.4
22.4
8.6
10.4

B
3
0
2
4
3
7
10
3
14
8
10
13
6
16
13
15
22

%
0.7
0.0
1.7
3.0
2.2
4.8
2.8
2.1
5.9
5.6
4.7
3.3
3.0
9.1
9.7
12.9
15.3

C+
0
0
0
0
0
0
5
2
5
5
7
4
5
3
5
7
8

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
1.4
2.1
3.5
3.3
1.0
2.5
1.7
3.7
6.0
5.6

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
1
3

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.7
0.9
2.1

D
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
1.4

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
435
140
121
133
136
145
354
146
236
142
212
391
203
176
134
116
144

GPS
0.860
0.907
1.017
1.218
1.257
1.345
1.384
1.459
1.466
1.606
1.637
1.688
1.704
1.813
2.075
2.103
2.118

9
5
8
5
2
2
13
4
9
2
4
6
13
13
2
1
8
0
6
0
0
2
11
1
1
737

5.1
5.6
5.6
4.2
1.6
1.4
6.3
2.7
3.9
2.1
2.7
2.7
7.8
5.5
1.1
0.6
5.8
0.0
4.6
0.0
0.0
1.2
7.6
0.6
0.7
10.1

52
33
42
40
42
36
60
46
68
26
32
67
42
42
52
41
27
31
30
21
19
14
18
13
10
2385

29.7
37.1
29.2
33.3
34.4
25.4
29.3
31.3
29.4
27.7
21.8
30.0
25.1
17.9
29.9
25.6
19.4
20.4
23.1
12.7
13.1
8.3
12.5
7.6
6.9
32.7

49
18
44
24
24
45
46
34
46
21
33
42
33
58
38
39
26
38
20
53
27
40
17
26
17
1531

28.0
20.2
30.6
20.0
19.7
31.7
22.4
23.1
19.9
22.3
22.4
18.8
19.8
24.7
21.8
24.4
18.7
25.0
15.4
32.1
18.6
23.7
11.8
15.1
11.8
21.0

39
18
24
30
34
42
42
33
60
27
45
44
31
67
29
31
30
36
30
46
39
38
22
34
33
1287

22.3
20.2
16.7
25.0
27.9
29.6
20.5
22.4
26.0
28.7
30.6
19.7
18.6
28.5
16.7
19.4
21.6
23.7
23.1
27.9
26.9
22.5
15.3
19.8
22.9
17.6

23
8
22
16
14
9
24
19
33
10
25
41
21
35
29
26
28
27
20
28
39
45
32
45
36
804

13.1
9.0
15.3
13.3
11.5
6.3
11.7
12.9
14.3
10.6
17.0
18.4
12.6
14.9
16.7
16.3
20.1
17.8
15.4
17.0
26.9
26.6
22.2
26.2
25.0
11.0

2
6
3
5
3
7
11
8
14
6
7
14
19
11
16
17
17
13
17
9
16
22
27
42
31
399

1.1
6.7
2.1
4.2
2.5
4.9
5.4
5.4
6.1
6.4
4.8
6.3
11.4
4.7
9.2
10.6
12.2
8.6
13.1
5.5
11.0
13.0
18.8
24.4
21.5
5.5

1
0
1
0
3
1
7
2
1
2
1
7
6
8
4
5
2
6
5
5
4
4
11
9
14
117

0.6
0.0
0.7
0.0
2.5
0.7
3.4
1.4
0.4
2.1
0.7
3.1
3.6
3.4
2.3
3.1
1.4
3.9
3.8
3.0
2.8
2.4
7.6
5.2
9.7
1.6

0
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
2
2
1
4
0
1
1
2
3
1
4
6
2
2
39

0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.9
1.2
0.4
2.3
0.0
0.7
0.7
1.5
1.8
0.7
2.4
4.2
1.2
1.4
0.5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

175
89
144
120
122
142
205
147
231
94
147
223
167
235
174
160
139
152
130
165
145
169
144
172
144
7299

2.143
2.157
2.160
2.225
2.303
2.317
2.366
2.367
2.372
2.457
2.544
2.570
2.575
2.591
2.661
2.694
2.770
2.836
2.838
2.867
3.152
3.254
3.396
3.634
3.750
2.123

Lampiran 10.3

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
SEJARAH
BIL
MRSM
1 PONTIAN
2 TAIPING
3 TUN ABDUL RAZAK
4 LANGKAWI
5 KUALA BERANG
6 KUANTAN
7 TUN GHAFAR BABA
8 PENGKALAN CHEPA
9 KEPALA BATAS
10 PDRM KULIM
11 KUBANG PASU
12 PASIR SALAK
13 TRANSKRIAN
14 PENDANG
15 ALOR GAJAH
16 BALING
17 KUCHING
21

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

TERENDAK
KUALA KUBU BHARU
TUN GHAZALI SHAFIE
FELDA
MERSING
MUADZAM SHAH
BALIK PULAU
BATU PAHAT
MERBOK
KUALA KRAI
KOTA PUTRA
PENGKALAN HULU
BESERI
LENGGONG
KUALA TERENGGANU
TUMPAT
TAWAU
GEMENCHEH
SERTING
MUAR
JELI
MUKAH
BESUT
KOTA KINABALU
BETONG
JUMLAH

A+
85
201
61
71
88
55
197
154
68
50
89
47
51
56
85
71
33

%
63.9
51.4
50.4
48.6
52.7
40.4
45.3
43.5
38.9
36.0
38.5
33.1
34.7
40.0
36.0
34.6
27.5

A
34
122
39
53
45
53
141
123
66
58
90
62
60
44
88
63
48

%
25.6
31.2
32.2
36.3
26.9
39.0
32.4
34.7
37.7
41.7
39.0
43.7
40.8
31.4
37.3
30.7
40.0

A12
55
18
17
20
23
63
55
35
23
32
22
20
22
37
50
28

%
9.0
14.1
14.9
11.6
12.0
16.9
14.5
15.5
20.0
16.5
13.9
15.5
13.6
15.7
15.7
24.4
23.3

B+
2
12
1
3
9
4
30
13
5
6
17
7
13
15
18
17
8

%
1.5
3.1
0.8
2.1
5.4
2.9
6.9
3.7
2.9
4.3
7.4
4.9
8.8
10.7
7.6
8.3
6.7

B
0
1
2
2
5
1
4
9
1
2
2
3
2
2
7
4
2

%
0.0
0.3
1.7
1.4
3.0
0.7
0.9
2.5
0.6
1.4
0.9
2.1
1.4
1.4
3.0
2.0
1.7

C+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.7
0.7
0.7
0.4
0.0
0.8

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
133
391
121
146
167
136
435
354
175
139
231
142
147
140
236
205
120

GPS
0.481
0.696
0.711
0.712
0.790
0.846
0.857
0.870
0.886
0.935
0.944
1.014
1.034
1.043
1.055
1.122
1.175

35
41
33
56
28
29
40
30
47
18
37
43
32
26
24
39
17
25
38
31
29
10
20
28
10
2228

28.7
28.5
25.4
27.6
20.9
20.1
27.6
20.4
22.2
12.5
21.3
19.3
20.0
17.1
16.9
16.6
14.7
14.2
22.1
18.3
20.0
11.2
12.1
19.4
10.6
30.5

48
54
51
69
58
64
48
51
78
67
59
83
57
55
48
89
43
62
48
48
41
31
59
42
28
2570

39.3
37.5
39.2
34.0
43.3
44.4
33.1
34.7
36.8
46.5
33.9
37.2
35.6
36.2
33.8
37.9
37.1
35.2
27.9
28.4
28.3
34.8
35.8
29.2
29.8
35.2

23
25
26
42
30
32
30
41
43
34
45
52
38
40
39
50
31
56
41
47
38
25
42
30
23
1455

18.9
17.4
20.0
20.7
22.4
22.2
20.7
27.9
20.3
23.6
25.9
23.3
23.8
26.3
27.5
21.3
26.7
31.8
23.8
27.8
26.2
28.1
25.5
20.8
24.5
19.9

12
15
12
24
10
11
18
19
34
18
22
26
16
20
22
38
15
16
27
32
21
18
31
22
21
700

9.8
10.4
9.2
11.8
7.5
7.6
12.4
12.9
16.0
12.5
12.6
11.7
10.0
13.2
15.5
16.2
12.9
9.1
15.7
18.9
14.5
20.2
18.8
15.3
22.3
9.6

4
5
7
10
6
5
8
6
7
5
5
15
13
6
7
15
10
15
12
6
12
4
8
14
5
259

3.3
3.5
5.4
4.9
4.5
3.5
5.5
4.1
3.3
3.5
2.9
6.7
8.1
3.9
4.9
6.4
8.6
8.5
7.0
3.6
8.3
4.5
4.8
9.7
5.3
3.5

0
4
1
2
2
2
1
0
3
2
6
3
2
5
2
4
0
2
6
5
4
1
4
5
7
79

0.0
2.8
0.8
1.0
1.5
1.4
0.7
0.0
1.4
1.4
3.4
1.3
1.3
3.3
1.4
1.7
0.0
1.1
3.5
3.0
2.8
1.1
2.4
3.5
7.4
1.1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0
0.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0

122
144
130
203
134
144
145
147
212
144
174
223
160
152
142
235
116
176
172
169
145
89
165
144
94
7299

1.197
1.313
1.323
1.355
1.358
1.368
1.372
1.456
1.458
1.521
1.523
1.552
1.594
1.605
1.620
1.630
1.638
1.659
1.680
1.698
1.710
1.753
1.800
1.854
2.043
1.242

Lampiran 10.4

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
PENDIDIKAN ISLAM
BIL
MRSM
1 PONTIAN
2 TUN GHAFAR BABA
3 LANGKAWI
4 PENGKALAN CHEPA
5 TUN ABDUL RAZAK
6 PENDANG
7 ALOR GAJAH
8 TAIPING
9 KUANTAN
10 BALING
11 PASIR SALAK
12 TUMPAT
13 TERENDAK
14 MUKAH
15 MERSING
16 PENGKALAN HULU
17 BATU PAHAT
22

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

BALIK PULAU
MUADZAM SHAH
JELI
KEPALA BATAS
MUAR
LENGGONG
KUCHING
KUBANG PASU
TRANSKRIAN
KUALA KRAI
FELDA
TAWAU
KOTA PUTRA
SERTING
KUALA KUBU BHARU
BESUT
TUN GHAZALI SHAFIE
GEMENCHEH
PDRM KULIM
MERBOK
KUALA BERANG
BESERI
BETONG
KOTA KINABALU
KUALA TERENGGANU
JUMLAH

A+
86
274
83
192
50
57
102
147
45
74
46
74
30
12
28
53
35

%
64.7
63.0
56.8
54.2
41.3
42.2
43.2
37.6
33.1
36.1
32.6
31.5
25.4
27.9
25.2
25.2
23.8

A
45
151
60
134
64
64
107
212
84
113
75
130
72
23
68
122
81

%
33.8
34.7
41.1
37.9
52.9
47.4
45.3
54.2
61.8
55.1
53.2
55.3
61.0
53.5
61.3
58.1
55.1

A2
10
3
25
4
14
22
30
7
16
19
27
14
7
10
28
29

%
1.5
2.3
2.1
7.1
3.3
10.4
9.3
7.7
5.1
7.8
13.5
11.5
11.9
16.3
9.0
13.3
19.7

B+
0
0
0
3
2
0
5
2
0
1
1
4
2
1
4
5
2

%
0.0
0.0
0.0
0.8
1.7
0.0
2.1
0.5
0.0
0.5
0.7
1.7
1.7
2.3
3.6
2.4
1.4

B
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
1.0
0.0

C+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
133
435
146
354
121
135
236
391
136
205
141
235
118
43
111
210
147

GPS
0.368
0.393
0.452
0.545
0.678
0.681
0.703
0.711
0.721
0.741
0.823
0.834
0.898
0.930
0.937
0.957
0.986

42
28
24
38
33
26
11
32
23
22
33
14
33
27
15
28
11
15
13
22
16
19
3
8
5
1929

29.0
20.0
18.0
21.7
19.9
17.1
14.9
13.9
16.9
15.3
16.3
13.1
19.2
16.1
11.7
17.0
9.8
8.7
10.1
10.4
11.6
11.9
8.8
8.2
3.5
27.8

68
87
88
97
97
83
48
144
78
83
116
61
90
91
77
84
68
111
76
123
76
85
19
47
57
3659

46.9
62.1
66.2
55.4
58.4
54.6
64.9
62.3
57.4
57.6
57.1
57.0
52.3
54.2
60.2
50.9
60.7
64.2
58.9
58.0
55.1
53.1
55.9
48.5
40.1
52.8

28
21
17
33
29
41
11
46
29
31
39
29
33
40
30
40
27
35
30
50
31
45
9
29
57
1077

19.3
15.0
12.8
18.9
17.5
27.0
14.9
19.9
21.3
21.5
19.2
27.1
19.2
23.8
23.4
24.2
24.1
20.2
23.3
23.6
22.5
28.1
26.5
29.9
40.1
15.5

7
4
4
6
6
2
3
9
5
8
12
3
14
9
3
12
5
11
10
15
15
7
2
8
17
229

4.8
2.9
3.0
3.4
3.6
1.3
4.1
3.9
3.7
5.6
5.9
2.8
8.1
5.4
2.3
7.3
4.5
6.4
7.8
7.1
10.9
4.4
5.9
8.2
12.0
3.3

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
3
0
2
1
3
1
1
1
0
2
0
3
1
4
6
35

0.0
0.0
0.0
0.6
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.2
0.6
2.3
0.6
0.9
0.6
0.0
0.9
0.0
1.9
2.9
4.1
4.2
0.5

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
1.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

145
140
133
175
166
152
74
231
136
144
203
107
172
168
128
165
112
173
129
212
138
160
34
97
142
6933

1.000
1.007
1.008
1.057
1.066
1.125
1.135
1.139
1.154
1.174
1.192
1.196
1.198
1.202
1.234
1.236
1.259
1.260
1.287
1.302
1.326
1.331
1.382
1.546
1.732
0.961

Lampiran 10.5

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
MATEMATIK TAMBAHAN
BIL
MRSM
1 LANGKAWI
2 TAIPING
3 TUN GHAFAR BABA
4 PONTIAN
5 ALOR GAJAH
6 TRANSKRIAN
7 PENGKALAN CHEPA
8 PASIR SALAK
9 KUANTAN
10 MUKAH
11 BALING
12 TUMPAT
13 BETONG
14 TUN ABDUL RAZAK
15 KEPALA BATAS
16 SERTING
17 KUALA BERANG
23

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

KUALA KRAI
KUALA TERENGGANU
PENGKALAN HULU
MUADZAM SHAH
MERSING
JELI
TAWAU
PENDANG
FELDA
KUBANG PASU
BATU PAHAT
BALIK PULAU
MUAR
TUN GHAZALI SHAFIE
MERBOK
PDRM KULIM
KOTA PUTRA
LENGGONG
BESUT
GEMENCHEH
KOTA KINABALU
TERENDAK
KUALA KUBU BHARU
KUCHING
BESERI
JUMLAH

A+
105
223
258
74
106
61
163
57
53
30
77
98
33
35
53
53
61

%
71.9
57.0
59.3
55.6
44.9
41.5
46.0
40.1
39.0
33.7
37.6
41.7
35.1
28.9
30.3
30.8
36.5

A
4
11
9
6
5
4
12
5
4
4
7
7
2
6
3
6
3

%
2.7
2.8
2.1
4.5
2.1
2.7
3.4
3.5
2.9
4.5
3.4
3.0
2.1
5.0
1.7
3.5
1.8

A19
79
81
24
52
27
53
33
30
22
42
38
15
24
41
42
34

%
13.0
20.2
18.6
18.0
22.0
18.4
15.0
23.2
22.1
24.7
20.5
16.2
16.0
19.8
23.4
24.4
20.4

B+
9
44
46
12
36
32
54
22
21
13
36
25
16
26
35
26
25

%
6.2
11.3
10.6
9.0
15.3
21.8
15.3
15.5
15.4
14.6
17.6
10.6
17.0
21.5
20.0
15.1
15.0

B
4
28
27
8
16
11
30
12
15
12
22
32
16
16
23
20
14

%
2.7
7.2
6.2
6.0
6.8
7.5
8.5
8.5
11.0
13.5
10.7
13.6
17.0
13.2
13.1
11.6
8.4

C+
3
6
6
5
6
8
17
7
4
6
10
21
9
10
9
12
12

%
2.1
1.5
1.4
3.8
2.5
5.4
4.8
4.9
2.9
6.7
4.9
8.9
9.6
8.3
5.1
7.0
7.2

C
1
0
7
3
11
2
14
4
5
2
4
6
3
4
7
9
8

%
0.7
0.0
1.6
2.3
4.7
1.4
4.0
2.8
3.7
2.2
2.0
2.6
3.2
3.3
4.0
5.2
4.8

D
1
0
0
1
2
2
7
0
3
0
6
6
0
0
4
3
9

%
0.7
0.0
0.0
0.8
0.8
1.4
2.0
0.0
2.2
0.0
2.9
2.6
0.0
0.0
2.3
1.7
5.4

E
0
0
1
0
2
0
3
0
1
0
1
2
0
0
0
0
1

%
0.0
0.0
0.2
0.0
0.8
0.0
0.8
0.0
0.7
0.0
0.5
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6

G
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0

CALON
146
391
435
133
236
147
354
142
136
89
205
235
94
121
175
172
167

GPS
0.774
1.133
1.143
1.293
1.725
1.796
1.839
1.845
1.956
1.989
2.005
2.064
2.202
2.231
2.269
2.279
2.281

57
42
72
41
40
45
37
48
58
54
37
40
38
28
51
39
45
35
35
26
27
18
21
18
17
2509

39.6
29.6
32.3
28.5
29.9
31.0
31.9
34.3
28.6
23.4
25.2
27.6
22.5
21.5
24.1
28.1
25.9
23.0
21.2
14.8
18.8
14.8
14.6
15.0
10.6
34.4

4
3
6
5
3
0
2
1
7
6
4
4
6
3
3
4
6
3
5
0
1
2
0
3
3
182

2.8
2.1
2.7
3.5
2.2
0.0
1.7
0.7
3.4
2.6
2.7
2.8
3.6
2.3
1.4
2.9
3.4
2.0
3.0
0.0
0.7
1.6
0.0
2.5
1.9
2.5

24
32
37
29
31
32
15
19
32
49
25
19
31
24
36
15
24
21
29
34
26
16
25
16
13
1310

16.7
22.5
16.6
20.1
23.1
22.1
12.9
13.6
15.8
21.2
17.0
13.1
18.3
18.5
17.0
10.8
13.8
13.8
17.6
19.3
18.1
13.1
17.4
13.3
8.1
17.9

15
28
34
21
21
23
19
16
34
48
26
25
28
22
26
13
26
26
16
40
23
26
24
11
25
1094

10.4
19.7
15.2
14.6
15.7
15.9
16.4
11.4
16.7
20.8
17.7
17.2
16.6
16.9
12.3
9.4
14.9
17.1
9.7
22.7
16.0
21.3
16.7
9.2
15.6
15.0

13
16
33
26
13
15
18
25
26
24
17
10
21
19
40
21
20
25
24
23
20
16
27
24
18
840

9.0
11.3
14.8
18.1
9.7
10.3
15.5
17.9
12.8
10.4
11.6
6.9
12.4
14.6
18.9
15.1
11.5
16.4
14.5
13.1
13.9
13.1
18.8
20.0
11.3
11.5

7
7
22
7
8
11
13
13
19
16
16
25
21
14
23
23
18
15
20
24
19
18
14
21
32
577

4.9
4.9
9.9
4.9
6.0
7.6
11.2
9.3
9.4
6.9
10.9
17.2
12.4
10.8
10.8
16.5
10.3
9.9
12.1
13.6
13.2
14.8
9.7
17.5
20.0
7.9

15
6
11
5
7
5
7
11
13
16
12
13
16
8
15
10
15
12
18
15
11
14
17
9
23
394

10.4
4.2
4.9
3.5
5.2
3.4
6.0
7.9
6.4
6.9
8.2
9.0
9.5
6.2
7.1
7.2
8.6
7.9
10.9
8.5
7.6
11.5
11.8
7.5
14.4
5.4

6
4
5
8
8
9
3
5
10
10
8
8
6
12
13
9
8
8
15
9
8
9
6
9
16
256

4.2
2.8
2.2
5.6
6.0
6.2
2.6
3.6
4.9
4.3
5.4
5.5
3.6
9.2
6.1
6.5
4.6
5.3
9.1
5.1
5.6
7.4
4.2
7.5
10.0
3.5

3
3
3
2
3
4
1
1
4
5
2
1
2
0
5
4
8
6
1
5
5
3
8
8
11
109

2.1
2.1
1.3
1.4
2.2
2.8
0.9
0.7
2.0
2.2
1.4
0.7
1.2
0.0
2.4
2.9
4.6
3.9
0.6
2.8
3.5
2.5
5.6
6.7
6.9
1.5

0
1
0
0
0
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
1
4
1
2
0
4
0
2
1
2
28

0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.7
0.9
0.7
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
2.3
0.7
1.2
0.0
2.8
0.0
1.4
0.8
1.3
0.4

144
142
223
144
134
145
116
140
203
231
147
145
169
130
212
139
174
152
165
176
144
122
144
120
160
7299

2.361
2.444
2.462
2.549
2.552
2.634
2.638
2.643
2.719
2.844
2.884
2.924
2.929
3.038
3.061
3.137
3.149
3.178
3.309
3.369
3.438
3.582
3.653
3.825
4.325
2.413

Lampiran 10.6

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
MATEMATIK
BIL
MRSM
1 TUN GHAFAR BABA
2 PONTIAN
3 LANGKAWI
4 PENGKALAN CHEPA
5 TAIPING
6 BALING
7 KUALA BERANG
8 PENDANG
9 SERTING
10 BETONG
11 ALOR GAJAH
12 TRANSKRIAN
13 MUKAH
14 LENGGONG
15 KEPALA BATAS
16 TUMPAT
17 BATU PAHAT
24

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

MUADZAM SHAH
KUANTAN
TUN GHAZALI SHAFIE
KUALA TERENGGANU
MERSING
MUAR
KUALA KRAI
TUN ABDUL RAZAK
KOTA PUTRA
PENGKALAN HULU
FELDA
GEMENCHEH
BALIK PULAU
TERENDAK
PASIR SALAK
KOTA KINABALU
KUBANG PASU
JELI
MERBOK
PDRM KULIM
KUALA KUBU BHARU
KUCHING
BESERI
TAWAU
BESUT
JUMLAH

A+
403
115
122
292
308
152
128
106
124
66
171
104
62
114
116
162
96

%
92.6
86.5
83.6
82.5
78.8
74.1
76.6
75.7
72.1
70.2
72.5
70.7
69.7
75.0
66.3
68.9
65.3

A
31
18
23
54
79
49
33
29
44
26
59
38
24
29
56
64
46

%
7.1
13.5
15.8
15.3
20.2
23.9
19.8
20.7
25.6
27.7
25.0
25.9
27.0
19.1
32.0
27.2
31.3

A1
0
1
4
4
4
4
4
3
2
4
4
2
6
2
6
5

%
0.2
0.0
0.7
1.1
1.0
2.0
2.4
2.9
1.7
2.1
1.7
2.7
2.2
3.9
1.1
2.6
3.4

B+
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0

%
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.6
0.9
0.0

B
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3
0
1
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.7
0.0
2.0
0.0
0.4
0.0

C+
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.7
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
435
133
146
354
391
205
167
140
172
94
236
147
89
152
175
235
147

GPS
0.076
0.135
0.171
0.209
0.223
0.278
0.293
0.300
0.314
0.319
0.331
0.340
0.348
0.349
0.360
0.366
0.381

98
86
81
90
88
111
88
71
108
138
127
102
84
70
89
85
118
76
115
63
80
54
81
59
76
4879

68.1
63.2
62.3
63.4
65.7
65.7
61.1
58.7
62.1
61.9
62.6
58.0
57.9
57.4
62.7
59.0
51.1
52.4
54.2
45.3
55.6
45.0
50.6
50.9
46.1
66.8

36
46
46
46
37
50
51
48
58
72
64
67
54
47
40
47
97
58
74
69
46
56
61
43
67
2082

25.0
33.8
35.4
32.4
27.6
29.6
35.4
39.7
33.3
32.3
31.5
38.1
37.2
38.5
28.2
32.6
42.0
40.0
34.9
49.6
31.9
46.7
38.1
37.1
40.6
28.5

7
3
1
5
8
4
4
1
5
6
8
3
4
2
10
3
8
4
11
3
9
7
11
7
10
200

4.9
2.2
0.8
3.5
6.0
2.4
2.8
0.8
2.9
2.7
3.9
1.7
2.8
1.6
7.0
2.1
3.5
2.8
5.2
2.2
6.3
5.8
6.9
6.0
6.1
2.7

3
0
2
1
0
3
0
1
2
6
1
3
1
1
0
3
2
4
8
2
6
2
5
5
5
75

2.1
0.0
1.5
0.7
0.0
1.8
0.0
0.8
1.1
2.7
0.5
1.7
0.7
0.8
0.0
2.1
0.9
2.8
3.8
1.4
4.2
1.7
3.1
4.3
3.0
1.0

0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
2
2
1
3
5
1
4
1
2
1
1
2
6
44

0.0
0.7
0.0
0.0
0.7
0.0
0.7
0.0
0.6
0.4
0.5
0.6
1.4
1.6
0.7
2.1
2.2
0.7
1.9
0.7
1.4
0.8
0.6
1.7
3.6
0.6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
0
1
0
1
1
0
1
0
0
12

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0
0.7
0.0
0.7
0.7
0.0
0.6
0.0
0.0
0.2

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

144
136
130
142
134
169
144
121
174
223
203
176
145
122
142
144
231
145
212
139
144
120
160
116
165
7299

0.410
0.412
0.415
0.415
0.425
0.432
0.438
0.438
0.448
0.475
0.478
0.489
0.503
0.508
0.535
0.618
0.632
0.641
0.642
0.647
0.660
0.667
0.669
0.690
0.806
0.409

Lampiran 10.7

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
FIZIK
BIL
MRSM
1 TAIPING
2 TUN GHAFAR BABA
3 PONTIAN
4 KUANTAN
5 PENGKALAN CHEPA
6 LANGKAWI
7 TUN ABDUL RAZAK
8 TAWAU
9 TUN GHAZALI SHAFIE
10 PASIR SALAK
11 BALING
12 KUALA BERANG
13 TRANSKRIAN
14 BATU PAHAT
15 KEPALA BATAS
16 GEMENCHEH
17 SERTING
25

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ALOR GAJAH
KUALA TERENGGANU
KOTA KINABALU
BETONG
TUMPAT
PENGKALAN HULU
PDRM KULIM
MUAR
MERBOK
BALIK PULAU
PENDANG
KUALA KUBU BHARU
TERENDAK
MUADZAM SHAH
LENGGONG
MUKAH
FELDA
BESUT
KOTA PUTRA
KUCHING
KUBANG PASU
JELI
KUALA KRAI
MERSING
BESERI
JUMLAH

A+
111
76
22
9
40
11
7
13
7
14
13
13
10
12
7
6
7

%
28.4
17.5
16.5
6.6
11.3
7.5
5.8
11.2
5.4
9.9
6.3
7.8
6.8
8.2
4.0
3.4
4.1

A
82
70
21
18
49
17
13
6
13
15
19
17
12
13
18
11
12

%
21.0
16.1
15.8
13.2
13.8
11.6
10.8
5.2
10.0
10.6
9.3
10.2
8.2
8.8
10.3
6.3
7.0

A122
134
44
44
91
33
32
31
35
32
52
38
29
25
27
35
33

%
31.2
30.8
33.1
32.4
25.7
22.6
26.7
26.7
26.9
22.5
25.4
22.8
19.7
17.0
15.4
19.9
19.2

B+
59
101
26
38
70
50
36
28
39
33
50
35
31
26
48
48
49

%
15.1
23.2
19.5
27.9
19.8
34.2
30.0
24.1
30.0
23.2
24.4
21.0
21.1
17.7
27.4
27.3
28.5

B
15
40
13
17
48
19
21
28
27
28
35
34
28
32
30
35
32

12
9
5
3
6
7
4
6
5
2
8
3
1
1
3
0
6
3
5
2
3
3
2
1
1
479

5.1
6.3
3.5
3.2
2.6
3.1
2.9
3.6
2.4
1.4
5.7
2.1
0.8
0.7
2.0
0.0
3.0
1.8
2.9
1.7
1.3
2.1
1.4
0.7
0.6
6.6

14
9
7
8
14
16
12
9
15
10
7
5
5
1
9
1
9
8
9
5
6
2
6
3
2
598

5.9
6.3
4.9
8.5
6.0
7.2
8.6
5.3
7.1
6.9
5.0
3.5
4.1
0.7
5.9
1.1
4.4
4.8
5.2
4.2
2.6
1.4
4.2
2.2
1.3
8.2

49
15
23
20
40
41
22
22
41
21
21
25
22
19
25
11
25
22
20
17
23
15
11
12
9
1408

20.8
10.6
16.0
21.3
17.0
18.4
15.8
13.0
19.3
14.5
15.0
17.4
18.0
13.2
16.4
12.4
12.3
13.3
11.5
14.2
10.0
10.3
7.6
9.0
5.6
19.3

65
43
40
15
55
48
28
39
39
34
27
37
25
45
22
21
37
33
35
16
43
23
22
22
13
1594

27.5
30.3
27.8
16.0
23.4
21.5
20.1
23.1
18.4
23.4
19.3
25.7
20.5
31.3
14.5
23.6
18.2
20.0
20.1
13.3
18.6
15.9
15.3
16.4
8.1
21.8

37
27
34
20
62
51
27
38
47
33
33
27
26
34
37
26
45
30
33
26
59
34
36
31
25
1360

%
3.8
9.2
9.8
12.5
13.6
13.0
17.5
24.1
20.8
19.7
17.1
20.4
19.0
21.8
17.1
19.9
18.6

C+
2
13
7
10
34
9
8
7
5
16
24
11
25
27
32
32
19

15.7 32
19.0 23
23.6 24
21.3 15
26.4 31
22.9 28
19.4 26
22.5 39
22.2 27
22.8 24
23.6 20
18.8 26
21.3 26
23.6 24
24.3 26
29.2 15
22.2 38
18.2 32
19.0 27
21.7 29
25.5 52
23.4 34
25.0 31
23.1 33
15.6 41
18.6 1004

%
0.5
3.0
5.3
7.4
9.6
6.2
6.7
6.0
3.8
11.3
11.7
6.6
17.0
18.4
18.3
18.2
11.0

C
0
1
0
0
16
6
3
2
4
3
10
12
8
9
10
7
19

%
0.0
0.2
0.0
0.0
4.5
4.1
2.5
1.7
3.1
2.1
4.9
7.2
5.4
6.1
5.7
4.0
11.0

D
0
0
0
0
6
1
0
1
0
1
2
7
3
3
3
2
1

%
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
0.7
0.0
0.9
0.0
0.7
1.0
4.2
2.0
2.0
1.7
1.1
0.6

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
391
435
133
136
354
146
120
116
130
142
205
167
147
147
175
176
172

GPS
1.465
2.005
2.060
2.485
2.658
2.719
2.725
2.741
2.746
2.782
2.961
3.054
3.245
3.259
3.297
3.301
3.308

13.6
16.2
16.7
16.0
13.2
12.6
18.7
23.1
12.7
16.6
14.3
18.1
21.3
16.7
17.1
16.9
18.7
19.4
15.5
24.2
22.5
23.4
21.5
24.6
25.6
13.8

19
14
6
11
24
24
12
10
27
19
14
16
15
15
21
15
31
24
24
18
30
22
21
18
43
603

8.1
9.9
4.2
11.7
10.2
10.8
8.6
5.9
12.7
13.1
10.0
11.1
12.3
10.4
13.8
16.9
15.3
14.5
13.8
15.0
13.0
15.2
14.6
13.4
26.9
8.3

7
2
5
2
2
7
8
6
10
2
10
5
2
5
9
0
10
13
20
6
15
11
14
14
25
240

3.0
1.4
3.5
2.1
0.9
3.1
5.8
3.6
4.7
1.4
7.1
3.5
1.6
3.5
5.9
0.0
4.9
7.9
11.5
5.0
6.5
7.6
9.7
10.4
15.6
3.3

1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
1
1
0
1
12

0.4
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.6
0.8
0.0
0.7
0.7
0.0
0.6
0.2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

236
142
144
94
235
223
139
169
212
145
140
144
122
144
152
89
203
165
174
120
231
145
144
134
160
7298

3.331
3.444
3.472
3.489
3.523
3.529
3.640
3.663
3.665
3.683
3.686
3.715
3.787
3.854
3.895
3.989
4.000
4.036
4.098
4.117
4.165
4.303
4.340
4.388
5.031
3.295

Lampiran 10.8

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
KIMIA
BIL
MRSM
1 TAIPING
2 TUN GHAFAR BABA
3 LANGKAWI
4 PENGKALAN CHEPA
5 PONTIAN
6 KUANTAN
7 KUALA BERANG
8 BATU PAHAT
9 PENGKALAN HULU
10 TUN GHAZALI SHAFIE
11 TUN ABDUL RAZAK
12 ALOR GAJAH
13 PASIR SALAK
14 GEMENCHEH
15 BALIK PULAU
16 TUMPAT
17 BALING
26

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

FELDA
KEPALA BATAS
MERSING
KOTA KINABALU
PENDANG
BETONG
PDRM KULIM
TRANSKRIAN
MUAR
TAWAU
KUALA TERENGGANU
TERENDAK
SERTING
MERBOK
KUBANG PASU
KUALA KUBU BHARU
LENGGONG
BESERI
MUKAH
MUADZAM SHAH
JELI
KUALA KRAI
KOTA PUTRA
BESUT
KUCHING
JUMLAH

A+
118
143
32
62
22
12
23
19
16
5
8
12
8
11
8
4
13

%
30.2
32.9
21.9
17.5
16.5
8.8
13.8
12.9
7.2
3.8
6.6
5.1
5.6
6.3
5.5
1.7
6.3

A
97
88
34
73
18
24
36
21
28
14
14
27
26
15
13
16
12

%
24.8
20.2
23.3
20.6
13.5
17.6
21.6
14.3
12.6
10.8
11.6
11.4
18.3
8.5
9.0
6.8
5.9

A80
84
37
67
34
32
31
20
47
29
17
42
19
31
27
46
25

%
20.5
19.3
25.3
18.9
25.6
23.5
18.6
13.6
21.1
22.3
14.0
17.8
13.4
17.6
18.6
19.6
12.2

B+
60
58
29
64
20
27
17
25
42
26
24
50
19
39
23
43
50

%
15.3
13.3
19.9
18.1
15.0
19.9
10.2
17.0
18.8
20.0
19.8
21.2
13.4
22.2
15.9
18.3
24.4

B
19
37
6
41
19
18
21
27
38
24
24
40
28
31
18
46
32

15
5
7
5
12
4
8
12
4
5
8
2
4
6
7
3
4
8
0
1
2
1
1
2
1
643

7.4
2.9
5.2
3.5
8.6
4.3
5.8
8.2
2.4
4.3
5.6
1.6
2.3
2.8
3.0
2.1
2.6
5.0
0.0
0.7
1.4
0.7
0.6
1.2
0.8
8.8

15
18
12
7
12
9
16
8
13
8
9
6
6
15
16
5
13
9
2
5
4
4
11
4
4
787

7.4
10.3
9.0
4.9
8.6
9.6
11.5
5.4
7.7
6.9
6.3
4.9
3.5
7.1
6.9
3.5
8.6
5.6
2.2
3.5
2.8
2.8
6.3
2.4
3.3
10.8

33
18
18
32
16
11
15
18
22
12
14
11
22
24
13
15
19
13
8
9
14
10
13
13
5
1066

16.3
10.3
13.4
22.2
11.4
11.7
10.8
12.2
13.0
10.3
9.9
9.0
12.8
11.3
5.6
10.4
12.5
8.1
9.0
6.3
9.7
6.9
7.5
7.9
4.2
14.6

27
34
19
24
22
17
22
17
26
22
22
21
31
32
35
25
13
20
9
22
18
17
16
22
16
1165

13.3
19.4
14.2
16.7
15.7
18.1
15.8
11.6
15.4
19.0
15.5
17.2
18.0
15.1
15.2
17.4
8.6
12.5
10.1
15.3
12.4
11.8
9.2
13.3
13.3
16.0

28
32
27
21
15
12
16
26
28
15
20
26
27
28
53
22
18
21
19
22
15
19
27
22
16
1044

%
4.9
8.5
4.1
11.6
14.3
13.2
12.6
18.4
17.0
18.5
19.8
16.9
19.7
17.6
12.4
19.6
15.6

C+
14
16
6
31
11
13
16
23
23
19
17
30
17
24
34
43
30

13.8 34
18.3 27
20.1 18
14.6 20
10.7 24
12.8 15
11.5 21
17.7 25
16.6 36
12.9 23
14.1 29
21.3 24
15.7 33
13.2 43
22.9 26
15.3 30
11.8 27
13.1 33
21.3 19
15.3 37
10.3 33
13.2 34
15.5 26
13.3 23
13.3 22
14.3 1049

%
3.6
3.7
4.1
8.8
8.3
9.6
9.6
15.6
10.3
14.6
14.0
12.7
12.0
13.6
23.4
18.3
14.6

C
2
8
1
9
7
10
11
7
16
10
11
18
12
15
12
24
28

%
0.5
1.8
0.7
2.5
5.3
7.4
6.6
4.8
7.2
7.7
9.1
7.6
8.5
8.5
8.3
10.2
13.7

D
1
1
1
7
2
0
12
5
10
2
6
16
13
9
10
11
14

%
0.3
0.2
0.7
2.0
1.5
0.0
7.2
3.4
4.5
1.5
5.0
6.8
9.2
5.1
6.9
4.7
6.8

E
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
1
0
1
0
2
1

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
0.8
0.0
0.4
0.0
0.6
0.0
0.9
0.5

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
391
435
146
354
133
136
167
147
223
130
121
236
142
176
145
235
205

GPS
1.540
1.639
1.795
2.319
2.504
2.691
2.772
2.966
3.161
3.254
3.380
3.386
3.387
3.403
3.586
3.715
3.727

16.7
15.4
13.4
13.9
17.1
16.0
15.1
17.0
21.3
19.8
20.4
19.7
19.2
20.3
11.3
20.8
17.8
20.6
21.3
25.7
22.8
23.6
14.9
13.9
18.3
14.4

28
28
14
17
18
16
17
24
26
18
26
19
26
32
36
16
29
24
21
22
29
26
34
25
18
790

13.8
16.0
10.4
11.8
12.9
17.0
12.2
16.3
15.4
15.5
18.3
15.6
15.1
15.1
15.6
11.1
19.1
15.0
23.6
15.3
20.0
18.1
19.5
15.2
15.0
10.8

22
12
18
11
18
10
21
15
12
11
14
13
22
24
41
23
22
27
11
22
28
32
36
39
32
656

10.8
6.9
13.4
7.6
12.9
10.6
15.1
10.2
7.1
9.5
9.9
10.7
12.8
11.3
17.7
16.0
14.5
16.9
12.4
15.3
19.3
22.2
20.7
23.6
26.7
9.0

1
1
1
7
3
0
3
2
2
2
0
0
1
8
4
5
7
5
0
4
2
1
9
15
6
98

0.5
0.6
0.7
4.9
2.1
0.0
2.2
1.4
1.2
1.7
0.0
0.0
0.6
3.8
1.7
3.5
4.6
3.1
0.0
2.8
1.4
0.7
5.2
9.1
5.0
1.3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0

203
175
134
144
140
94
139
147
169
116
142
122
172
212
231
144
152
160
89
144
145
144
174
165
120
7299

3.813
3.880
3.888
3.903
3.914
3.947
3.986
4.007
4.041
4.086
4.099
4.262
4.267
4.292
4.433
4.479
4.480
4.481
4.708
4.722
4.807
4.924
4.943
5.103
5.133
3.557

Lampiran 10.9

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
BIOLOGI
BIL
MRSM
1 TUN GHAFAR BABA
2 TAIPING
3 PONTIAN
4 LANGKAWI
5 PENGKALAN CHEPA
6 KUALA KUBU BHARU
7 MERSING
8 ALOR GAJAH
9 GEMENCHEH
10 BATU PAHAT
11 TUN ABDUL RAZAK
12 PENDANG
13 KUALA BERANG
14 KUCHING
15 KUANTAN
16 BETONG
17 MUKAH
27

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

MUAR
KEPALA BATAS
BALING
FELDA
TERENDAK
TUMPAT
MUADZAM SHAH
JELI
PDRM KULIM
KUBANG PASU
TRANSKRIAN
KUALA TERENGGANU
TAWAU
TUN GHAZALI SHAFIE
BALIK PULAU
MERBOK
KOTA KINABALU
PENGKALAN HULU
LENGGONG
PASIR SALAK
SERTING
KUALA KRAI
BESUT
BESERI
KOTA PUTRA
JUMLAH

A+
78
40
9
6
25
6
5
8
3
6
4
8
9
1
3
5
0

%
20.6
11.3
8.3
4.9
7.7
5.0
5.6
4.2
2.0
5.1
3.9
7.0
5.4
1.1
2.9
6.9
0.0

A
155
112
36
35
90
31
14
40
28
21
19
20
37
17
12
9
10

%
41.0
31.7
33.0
28.5
27.8
25.8
15.6
20.9
18.3
17.9
18.6
17.5
22.2
18.9
11.7
12.5
13.9

A81
84
26
31
66
28
23
48
41
25
23
22
29
18
21
14
18

%
21.4
23.8
23.9
25.2
20.4
23.3
25.6
25.1
26.8
21.4
22.5
19.3
17.4
20.0
20.4
19.4
25.0

B+
43
77
20
28
61
24
26
36
41
30
22
22
29
23
32
15
19

%
11.4
21.8
18.3
22.8
18.8
20.0
28.9
18.8
26.8
25.6
21.6
19.3
17.4
25.6
31.1
20.8
26.4

B
16
30
16
15
47
22
12
40
28
25
20
26
37
17
22
19
13

%
4.2
8.5
14.7
12.2
14.5
18.3
13.3
20.9
18.3
21.4
19.6
22.8
22.2
18.9
21.4
26.4
18.1

C+
4
9
2
6
25
4
10
13
11
9
14
12
17
11
13
7
11

%
1.1
2.5
1.8
4.9
7.7
3.3
11.1
6.8
7.2
7.7
13.7
10.5
10.2
12.2
12.6
9.7
15.3

C
1
1
0
2
8
4
0
5
1
1
0
3
6
2
0
2
1

%
0.3
0.3
0.0
1.6
2.5
3.3
0.0
2.6
0.7
0.9
0.0
2.6
3.6
2.2
0.0
2.8
1.4

D
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
1
3
1
0
1
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.8
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.9
1.8
1.1
0.0
1.4
0.0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
378
353
109
123
324
120
90
191
153
117
102
114
167
90
103
72
72

GPS
1.418
1.932
2.037
2.301
2.407
2.483
2.622
2.649
2.654
2.667
2.755
2.798
2.826
2.933
2.942
2.944
3.000

3
1
3
4
1
2
2
4
2
2
4
3
2
0
1
3
2
1
1
2
1
1
0
1
1
263

2.1
0.8
1.9
2.6
1.2
0.9
1.7
3.4
1.7
1.2
3.1
2.6
2.4
0.0
0.9
1.8
2.0
0.6
0.8
1.4
0.7
0.8
0.0
1.0
0.7
4.4

20
17
21
16
11
24
18
13
17
16
14
10
10
6
11
20
9
15
10
13
10
5
9
6
4
1011

14.1
12.8
13.0
10.5
13.1
11.4
15.0
11.2
14.4
9.6
10.9
8.5
11.8
6.4
9.4
12.0
8.8
8.3
8.4
9.2
6.9
4.0
6.5
5.8
2.8
16.9

28
30
31
33
17
44
22
22
19
34
24
21
12
20
17
23
14
34
18
27
23
10
14
6
11
1152

19.7
22.6
19.1
21.6
20.2
20.9
18.3
19.0
16.1
20.4
18.6
17.9
14.1
21.3
14.5
13.9
13.7
18.9
15.1
19.0
15.9
8.1
10.1
5.8
7.6
19.2

36
30
45
39
26
57
26
22
29
39
21
28
16
21
29
37
26
40
25
24
24
21
28
16
29
1282

25.4
22.6
27.8
25.5
31.0
27.0
21.7
19.0
24.6
23.4
16.3
23.9
18.8
22.3
24.8
22.3
25.5
22.2
21.0
16.9
16.6
16.9
20.1
15.4
20.1
21.4

32
38
40
39
11
59
35
31
23
36
33
21
19
20
29
33
24
45
38
32
41
40
29
30
34
1217

22.5
28.6
24.7
25.5
13.1
28.0
29.2
26.7
19.5
21.6
25.6
17.9
22.4
21.3
24.8
19.9
23.5
25.0
31.9
22.5
28.3
32.3
20.9
28.8
23.6
20.3

18
15
13
17
15
14
10
17
19
29
25
21
18
21
20
34
18
23
17
30
29
29
32
25
31
718

12.7
11.3
8.0
11.1
17.9
6.6
8.3
14.7
16.1
17.4
19.4
17.9
21.2
22.3
17.1
20.5
17.6
12.8
14.3
21.1
20.0
23.4
23.0
24.0
21.5
12.0

5
2
9
5
3
10
5
6
7
7
5
10
8
6
7
7
6
17
6
10
12
13
19
14
24
260

3.5
1.5
5.6
3.3
3.6
4.7
4.2
5.2
5.9
4.2
3.9
8.5
9.4
6.4
6.0
4.2
5.9
9.4
5.0
7.0
8.3
10.5
13.7
13.5
16.7
4.3

0
0
0
0
0
1
2
1
2
4
3
3
0
0
3
9
2
4
4
4
5
5
6
6
10
84

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
1.7
0.9
1.7
2.4
2.3
2.6
0.0
0.0
2.6
5.4
2.0
2.2
3.4
2.8
3.4
4.0
4.3
5.8
6.9
1.4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

142
133
162
153
84
211
120
116
118
167
129
117
85
94
117
166
102
180
119
142
145
124
139
104
144
5991

3.042
3.053
3.068
3.072
3.095
3.109
3.117
3.233
3.263
3.353
3.357
3.470
3.482
3.511
3.513
3.518
3.520
3.533
3.546
3.556
3.752
4.081
4.094
4.202
4.292
2.971

Lampiran 10.10

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
PRINSIP PERAKAUNAN
BIL
MRSM
1 TAIPING
2 TUMPAT
3 LANGKAWI
4 PONTIAN
5 TUN GHAFAR BABA
6 KUALA KRAI
7 BALING
8 TUN ABDUL RAZAK
9 KUBANG PASU
10 TERENDAK
11 PENGKALAN CHEPA
12 KUCHING
13 BATU PAHAT
14 MUKAH
15 TRANSKRIAN
16 MERSING
17 PDRM KULIM
28

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

PENDANG
JELI
KOTA KINABALU
PASIR SALAK
SERTING
KUANTAN
MUADZAM SHAH
MERBOK
FELDA
TAWAU
BETONG
BESERI
ALOR GAJAH
KOTA PUTRA
PENGKALAN HULU
KUALA KUBU BHARU
KUALA TERENGGANU
KEPALA BATAS
MUAR
TUN GHAZALI SHAFIE
BALIK PULAU
GEMENCHEH
BESUT
LENGGONG
JUMLAH

A+
19
19
13
8
33
13
15
8
12
22
38
17
14
6
7
6
7

%
86.4
79.2
68.4
66.7
57.9
65.0
71.4
44.4
50.0
53.7
58.5
51.5
46.7
35.3
36.8
28.6
33.3

A
3
5
6
4
21
5
3
10
10
15
19
13
12
8
9
13
12

%
13.6
20.8
31.6
33.3
36.8
25.0
14.3
55.6
41.7
36.6
29.2
39.4
40.0
47.1
47.4
61.9
57.1

A0
0
0
0
3
1
1
0
2
2
3
1
2
3
2
1
1

%
0.0
0.0
0.0
0.0
5.3
5.0
4.8
0.0
8.3
4.9
4.6
3.0
6.7
17.6
10.5
4.8
4.8

B+
0
0
0
0
0
1
2
0
0
2
1
1
2
0
1
1
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
9.5
0.0
0.0
4.9
1.5
3.0
6.7
0.0
5.3
4.8
0.0

B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.8

C+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
22
24
19
12
57
20
21
18
24
41
65
33
30
17
19
21
21

GPS
0.136
0.208
0.316
0.333
0.474
0.500
0.524
0.556
0.583
0.610
0.692
0.697
0.733
0.824
0.842
0.857
0.857

14
12
3
0
7
4
6
11
25
13
7
13
12
7
11
2
3
7
0
3
2
3
3
2
427

53.8
31.6
30.0
0.0
25.9
16.7
25.0
45.8
46.3
35.1
31.8
23.2
20.0
23.3
26.8
11.8
10.7
16.7
0.0
8.3
7.1
13.0
11.5
6.1
35.5

6
19
6
6
15
15
14
8
16
13
11
25
27
8
10
7
10
11
10
13
9
5
4
8
444

23.1
50.0
60.0
100.0
55.6
62.5
58.3
33.3
29.6
35.1
50.0
44.6
45.0
26.7
24.4
41.2
35.7
26.2
37.0
36.1
32.1
21.7
15.4
24.2
36.9

3
5
0
0
2
4
3
1
4
4
0
5
7
7
3
4
4
4
6
4
3
2
3
2
102

11.5
13.2
0.0
0.0
7.4
16.7
12.5
4.2
7.4
10.8
0.0
8.9
11.7
23.3
7.3
23.5
14.3
9.5
22.2
11.1
10.7
8.7
11.5
6.1
8.5

1
1
0
0
3
1
0
1
1
5
1
7
4
3
6
1
2
8
5
4
4
2
3
6
80

3.8
2.6
0.0
0.0
11.1
4.2
0.0
4.2
1.9
13.5
4.5
12.5
6.7
10.0
14.6
5.9
7.1
19.0
18.5
11.1
14.3
8.7
11.5
18.2
6.7

2
1
1
0
0
0
0
1
3
1
1
2
3
0
2
0
4
7
0
3
4
7
5
2
53

7.7
2.6
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
5.6
2.7
4.5
3.6
5.0
0.0
4.9
0.0
14.3
16.7
0.0
8.3
14.3
30.4
19.2
6.1
4.4

0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
1
3
2
2
5
0
5
2
2
3
3
1
3
7
45

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
5.6
0.0
4.5
5.4
3.3
6.7
12.2
0.0
17.9
4.8
7.4
8.3
10.7
4.3
11.5
21.2
3.7

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
3
2
4
1
0
1
4
4
2
2
4
4
36

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
1.9
2.7
4.5
1.8
5.0
6.7
9.8
5.9
0.0
2.4
14.8
11.1
7.1
8.7
15.4
12.1
3.0

0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
1
0
2
0
2
0
2
1
1
1
2
16

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
0.0
1.9
0.0
0.0
0.0
3.3
3.3
0.0
11.8
0.0
4.8
0.0
5.6
3.6
4.3
3.8
6.1
1.3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

26
38
10
6
27
24
24
24
54
37
22
56
60
30
41
17
28
42
27
36
28
23
26
33
1203

0.885
0.947
1.000
1.000
1.037
1.083
1.125
1.167
1.241
1.243
1.318
1.518
1.783
2.000
2.220
2.235
2.321
2.405
2.630
2.722
2.750
2.913
3.269
3.364
1.374

Lampiran 10.11

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

29

PENDIDIKAN MORAL
BIL
MRSM
1 TERENDAK
2 PASIR SALAK
3 TRANSKRIAN
4 PDRM KULIM
5 SERTING
6 KOTA KINABALU
7 PENGKALAN HULU
8 TAWAU
9 GEMENCHEH
10 MUKAH
11 PENDANG
12 MUADZAM SHAH
13 KUCHING
14 BETONG
15 MUAR
16 MERSING
17 KUALA KUBU BHARU
18 TUN GHAZALI SHAFIE
19 KOTA PUTRA
JUMLAH

A+
4
1
10
6
3
31
7
6
1
19
1
1
20
15
0
3
2
0
0
130

%
100.0
100.0
90.9
60.0
75.0
66.0
53.8
66.7
33.3
41.3
20.0
25.0
43.5
25.0
0.0
13.0
12.5
0.0
0.0
40.0

A
0
0
1
4
0
8
4
1
2
15
3
2
9
19
2
6
4
3
1
84

%
0.0
0.0
9.1
40.0
0.0
17.0
30.8
11.1
66.7
32.6
60.0
50.0
19.6
31.7
66.7
26.1
25.0
16.7
50.0
25.8

A%
B+
%
B
%
C+
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
1
25.0
0
0.0
0
0.0
0
8
17.0
0
0.0
0
0.0
0
2
15.4
0
0.0
0
0.0
0
1
11.1
1
11.1
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
12
26.1
0
0.0
0
0.0
0
1
20.0
0
0.0
0
0.0
0
1
25.0
0
0.0
0
0.0
0
13
28.3
4
8.7
0
0.0
0
24
40.0
2
3.3
0
0.0
0
1
33.3
0
0.0
0
0.0
0
12
52.2
2
8.7
0
0.0
0
8
50.0
2
12.5
0
0.0
0
13
72.2
2
11.1
0
0.0
0
0
0.0
1
50.0
0
0.0
0
97
29.8
14
4.3
0
0.0
0
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
4
1
11
10
4
47
13
9
3
46
5
4
46
60
3
23
16
18
2
325

GPS
0.000
0.000
0.091
0.400
0.500
0.511
0.615
0.667
0.667
0.848
1.000
1.000
1.022
1.217
1.333
1.565
1.625
1.944
2.000
0.985

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
5
12
16
8
18
17
9
24
22
53
22
14
19
32
7
278

GPS
0.200
0.250
0.563
0.625
0.722
0.765
1.111
1.125
1.182
1.208
1.364
1.500
1.842
2.094
2.143
1.219

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
REKA CIPTA
BIL
MRSM
1 TUN ABDUL RAZAK
2 PONTIAN
3 TAIPING
4 TUN GHAFAR BABA
5 KUCHING
6 MERBOK
7 PENGKALAN CHEPA
8 KUALA TERENGGANU
9 BALING
10 KUBANG PASU
11 MERSING
12 KUANTAN
13 LANGKAWI
14 KOTA KINABALU
15 KUALA KUBU BHARU
JUMLAH

A+
4
9
7
3
9
8
2
4
2
5
0
1
0
0
0
54

%
80.0
75.0
43.8
37.5
50.0
47.1
22.2
16.7
9.1
9.4
0.0
7.1
0.0
0.0
0.0
19.4

A
1
3
9
5
5
5
4
13
14
32
14
6
5
7
1
124

%
20.0
25.0
56.3
62.5
27.8
29.4
44.4
54.2
63.6
60.4
63.6
42.9
26.3
21.9
14.3
44.6

A0
0
0
0
4
4
3
7
6
16
8
6
12
17
5
88

%
0.0
0.0
0.0
0.0
22.2
23.5
33.3
29.2
27.3
30.2
36.4
42.9
63.2
53.1
71.4
31.7

B+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
6
0
9

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.1
10.5
18.8
0.0
3.2

B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.3
14.3
1.1

C+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lampiran 10.12

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
PENDIDIKAN SENI VISUAL
BIL
MRSM
1 TAIPING
2 TAWAU
3 MERBOK
4 KUBANG PASU
5 PDRM KULIM
6 MUAR
7 TUMPAT
8 KOTA PUTRA
9 TRANSKRIAN
10 PENDANG
11 MUADZAM SHAH
12 TUN GHAFAR BABA
13 MERSING
14 BATU PAHAT
15 FELDA
30

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

PONTIAN
KUALA TERENGGANU
KUALA BERANG
TUN ABDUL RAZAK
PENGKALAN CHEPA
BESERI
LANGKAWI
BALING
TUN GHAZALI SHAFIE
ALOR GAJAH
KUALA KUBU BHARU
KUCHING
KOTA KINABALU
GEMENCHEH
PENGKALAN HULU
BESUT
PASIR SALAK
BALIK PULAU
JELI
KEPALA BATAS
SERTING
JUMLAH

A+
5
5
3
2
1
16
9
5
7
4
6
5
2
5
7

%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
84.2
81.8
62.5
58.3
57.1
60.0
50.0
50.0
45.5
58.3

A
0
0
0
0
0
3
1
3
5
3
3
5
2
6
3

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.8
9.1
37.5
41.7
42.9
30.0
50.0
50.0
54.5
25.0

A0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.1
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
16.7

B+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

C+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
5
5
3
2
1
19
11
8
12
7
10
10
4
11
12

GPS
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.158
0.273
0.375
0.417
0.429
0.500
0.500
0.500
0.545
0.583

3
3
2
3
3
2
1
1
1
1
2
3
3
1
5
2
2
1
1
0
0
122

30.0
33.3
28.6
30.0
21.4
22.2
14.3
33.3
9.1
14.3
28.6
27.3
20.0
20.0
18.5
16.7
15.4
5.0
20.0
0.0
0.0
36.6

7
5
4
5
8
5
5
1
8
4
2
3
7
2
13
5
4
5
1
1
0
129

70.0
55.6
57.1
50.0
57.1
55.6
71.4
33.3
72.7
57.1
28.6
27.3
46.7
40.0
48.1
41.7
30.8
25.0
20.0
20.0
0.0
38.7

0
1
1
2
3
2
1
1
2
2
3
5
4
2
7
5
4
11
1
3
3
67

0.0
11.1
14.3
20.0
21.4
22.2
14.3
33.3
18.2
28.6
42.9
45.5
26.7
40.0
25.9
41.7
30.8
55.0
20.0
60.0
50.0
20.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
3
3
2
1
3
15

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.7
0.0
7.4
0.0
23.1
15.0
40.0
20.0
50.0
4.5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

10
9
7
10
14
9
7
3
11
7
7
11
15
5
27
12
13
20
5
5
6
333

0.700
0.778
0.857
0.900
1.000
1.000
1.000
1.000
1.091
1.143
1.143
1.182
1.200
1.200
1.222
1.250
1.615
1.800
1.800
2.000
2.500
0.925

Lampiran 10.13

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
TASAWWUR ISLAM
BIL
MRSM
1 TAIPING
2 TUN GHAFAR BABA
3 PENGKALAN HULU
4 TRANSKRIAN
5 PASIR SALAK
6 LANGKAWI
7 KEPALA BATAS
8 PENGKALAN CHEPA
JUMLAH

A+
8
20
14
4
6
20
3
3
78

%
100.0
95.2
73.7
80.0
66.7
58.8
42.9
42.9
70.9

A
0
1
4
0
2
13
3
2
25

%
0.0
4.8
21.1
0.0
22.2
38.2
42.9
28.6
22.7

A0
0
1
1
1
0
1
2
6

%
0.0
0.0
5.3
20.0
11.1
0.0
14.3
28.6
5.5

B+
0
0
0
0
0
1
0
0
1

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.9
0.0
0.0
0.9

B
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

C+
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

C
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
8
21
19
5
9
34
7
7
110

GPS
0.000
0.048
0.316
0.400
0.444
0.471
0.714
0.857
0.364

%
0.0
0.0
0.0

C
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

D
0
1
1

%
0.0
3.4
3.1

E
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

CALON
3
29
32

GPS
2.000
2.448
2.406

%
3.4
0.0
2.4

C
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

CALON
29
12
41

GPS
1.138
1.167
1.146

31

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
BAHASA ARAB TINGGI
BIL
MRSM
1 JELI
2 KUALA BERANG
JUMLAH

A+
0
4
4

%
0.0
13.8
12.5

A
1
1
2

%
33.3
3.4
6.3

A1
9
10

%
33.3
31.0
31.3

B+
1
11
12

%
33.3
37.9
37.5

B
0
3
3

%
0.0
10.3
9.4

C+
0
0
0

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
BIL
MRSM
A+
%
1 KUALA BERANG
11
37.9
2 JELI
3
25.0
JUMLAH
14
34.1

A
7
4
11

%
24.1
33.3
26.8

A9
5
14

%
31.0
41.7
34.1

B+
1
0
1

%
3.4
0.0
2.4

B
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

C+
1
0
1

Lampiran 10.14

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
BIL
MRSM
A+
1 JELI
9
2 KUALA BERANG
3
JUMLAH
12

%
75.0
10.3
29.3

A
1
8
9

%
8.3
27.6
22.0

A2
6
8

%
16.7
20.7
19.5

B+
0
9
9

%
0.0
31.0
22.0

B
0
3
3

%
0.0
10.3
7.3

C+
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

C
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

CALON
12
29
41

GPS
0.417
2.034
1.561

%
0.0
0.0
0.0
33.3
10.0

C
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CALON
4
2
1
3
10

GPS
0.250
0.500
1.000
3.000
1.200

%
0.0
0.0

C
0
0

%
0.0
0.0

D
0
0

%
0.0
0.0

E
0
0

%
0.0
0.0

G
0
0

%
0.0
0.0

CALON
9
9

GPS
0.667
0.667

%
0.0
0.0
0.0

C
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

D
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

E
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

G
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

CALON
1
4
5

GPS
1.000
1.500
1.400

%
0.0
0.0

C
0
0

%
0.0
0.0

D
0
0

%
0.0
0.0

E
0
0

%
0.0
0.0

G
0
0

%
0.0
0.0

CALON
1
1

GPS
0.000
0.000

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
BAHASA TAMIL
BIL
MRSM
1 TUN GHAZALI SHAFIE
2 TRANSKRIAN
3 PDRM KULIM
4 KUALA KUBU BHARU
JUMLAH

A+
3
1
0
0
4

%
75.0
50.0
0.0
0.0
40.0

A
1
1
1
0
3

%
25.0
50.0
100.0
0.0
30.0

A0
0
0
2
2

%
0.0
0.0
0.0
66.7
20.0

B+
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

B
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

C+
0
0
0
1
1

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
32
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY
BIL
MRSM
A+
%
1 TUN GHAFAR BABA
3
33.3
JUMLAH
3
33.3

A
6
6

%
66.7
66.7

A0
0

%
0.0
0.0

B+
0
0

%
0.0
0.0

B
0
0

%
0.0
0.0

C+
0
0

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
KESUSASTERAAN TAMIL
BIL
MRSM
1 TRANSKRIAN
2 TUN GHAZALI SHAFIE
JUMLAH

A+
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

A
1
3
4

%
100.0
75.0
80.0

A0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

B+
0
1
1

%
0.0
25.0
20.0

B
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0

C+
0
0
0

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)
ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
BIL
MRSM
A+
%
1 TUN GHAZALI SHAFIE
1
100.0
JUMLAH
1
100.0

A
0
0

%
0.0
0.0

A0
0

%
0.0
0.0

B+
0
0

%
0.0
0.0

B
0
0

%
0.0
0.0

C+
0
0

Lampiran 11

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012
MAKTAB RENDAH SAINS MARA
Pencapaian Subjek Mengikut GPS Keseluruhan Maktab

BIL

SUBJEK

BIL

GPS

GPS

PELAJAR

2012

2011

BEZA +/-

1

BAHASA MELAYU

7299

1.092

0.659

0.433

2

BAHASA INGGERIS

7299

2.123

1.946

0.177

3

MATEMATIK TAMBAHAN

7299

2.413

2.292

0.121

4

MATEMATIK

7299

0.409

0.555

-0.145

5

SEJARAH

7299

1.242

0.755

0.486

6

PEND. ISLAM

6933

0.961

0.915

0.046

7

FIZIK

7298

3.295

3.010

0.285

8

KIMIA

7299

3.557

3.152

0.405

9

BIOLOGI

5991

2.971

3.071

-0.100

10

PRINSIP PERAKAUNAN

1203

1.374

0.825

0.549

11

TASAWWUR ISLAM

110

0.364

0.665

-0.302

12

EST

1

0.000

2.000

-2.000

13

PEND. SENI VISUAL

333

0.925

0.551

0.374

14

PEND. MORAL

325

0.985

1.220

-0.235

15

REKA CIPTA

278

1.219

1.078

0.142

16

PEND. AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

41

1.146

1.769

-0.623

17

PEND. SYARIAH ISLAMIAH

41

1.561

3.462

-1.901

18

ICT

9

0.667

0.000

0.667

19

BAHASA TAMIL

10

1.200

1.154

0.046

20

BAHASA ARAB TINGGI

32

2.406

2.905

-0.499

21

KESUSASTERAAN TAMIL

5

1.400

2.167

-0.767

33

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

LAPORAN KEPUTUSAN
PEPERIKSAAN

CARTA

BAHAGIAN PENDIDIKAN MENENGAH MARA
21 Mac 2013

0

0.0
2.22
2.23
2.25
2.26
2.27

MUADZAM SHAH
PDRM KULIM
KUALA KUBU BHARU
KUALA TERENGGANU

2.72
2.73
2.73

BESERI
BESUT

2.58

3.0

KUALA KRAI

KOTA PUTRA

2.53

2.43

JELI
KOTA KINABALU

2.43

LENGGONG

2.37

2.21
TERENDAK

2.36

2.17
KUBANG PASU

KUCHING

2.17
FELDA

2.34

2.17
MERBOK

MUAR

2.16

GEMENCHEH

MRSM

SERTING

2.16

MUKAH

2.08

TUN GHAZALI SHAFIE

2.14

2.08

MERSING

BETONG

2.07

TUMPAT

2.13

2.04

KEPALA BATAS

BALIK PULAU

2.03

PENGKALAN HULU

2.5

TAWAU

2.02

TRANSKRIAN

1.95

1.88

BATU PAHAT
KUALA BERANG

1.87

BALING

1.81

1.74

PASIR SALAK

1.71

PENDANG

1.62

1.57

2.0

ALOR GAJAH

TUN ABDUL RAZAK

1.39

GPM

KUANTAN

PENGKALAN CHEPA

1.22

0.5
1.20

1.0

PONTIAN

1.10

1.04

1.5

LANGKAWI

TAIPING

TUN GHAFAR BABA

PENCAPAIAN MENGIKUT GRED PURATA MAKTAB (GPM)

70.00

PERATUS

0.00
64.58

80.00

60.00
54.86

90.00

100.00
100.00
100.00
100.00
99.32
99.28
99.15
98.88
98.61
98.35
97.01
96.93
96.55
96.48
95.40
95.39
95.35
95.24
95.21
95.00
94.63
93.22
92.65
92.55
92.50
91.91
91.16
90.80
90.28
90.23
90.16
88.48
87.93
86.62
85.80
85.80
85.52
82.63
81.14
77.34

100.00

PENGKALAN HULU
MERBOK
PENDANG
TUN GHAZALI SHAFIE
BATU PAHAT
PDRM KULIM
PENGKALAN CHEPA
MUKAH
KUALA KUBU BHARU
TUN ABDUL RAZAK
MERSING
TAIPING
JELI
PASIR SALAK
TUN GHAFAR BABA
LENGGONG
SERTING
KUBANG PASU
LANGKAWI
KUCHING
BALING
ALOR GAJAH
KUANTAN
BETONG
BESERI
TUMPAT
TRANSKRIAN
KOTA PUTRA
MUADZAM SHAH
PONTIAN
TERENDAK
BESUT
TAWAU
KUALA TERENGGANU
MUAR
GEMENCHEH
BALIK PULAU
KUALA BERANG
KEPALA BATAS
FELDA
KOTA KINABALU
KUALA KRAI

BAHASA MELAYU : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

MRSM

70.00

60.00

50.00

PERATUS
30.00

0.00
23.26
19.44

80.00

40.00
33.14
31.94
31.72

90.00

97.14
94.25
92.56
89.71
86.47
85.52
85.31
81.51
80.99
80.82
77.97
77.84
75.00
74.88
70.69
65.28
65.28
63.43
62.92
62.86
58.45
58.05
57.50
57.14
55.74
53.25
52.87
52.69
52.13
51.57
50.63
48.09
46.94
45.39
44.85
43.88
43.08

100.00

PENDANG
TUN GHAFAR BABA
TUN ABDUL RAZAK
KUANTAN
PONTIAN
BALIK PULAU
PENGKALAN CHEPA
LANGKAWI
PASIR SALAK
TAIPING
ALOR GAJAH
GEMENCHEH
MERBOK
FELDA
TAWAU
KUALA KUBU BHARU
MUADZAM SHAH
MERSING
MUKAH
KEPALA BATAS
KUALA TERENGGANU
BALING
KUCHING
BATU PAHAT
TERENDAK
KUBANG PASU
KOTA PUTRA
KUALA BERANG
BETONG
PENGKALAN HULU
BESERI
TUMPAT
TRANSKRIAN
LENGGONG
BESUT
PDRM KULIM
TUN GHAZALI SHAFIE
MUAR
KOTA KINABALU
JELI
SERTING
KUALA KRAI

BAHASA INGGERIS : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

20.00

10.00

MRSM

96.00

94.00

PERATUS

88.00
92.73

98.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.43
99.42
99.32
99.31
99.30
99.29
99.26
99.25
99.17
99.15
98.88
98.87
98.80
98.72
98.46
98.28
98.03
98.03
97.93
97.92
97.89
97.73
97.63
97.54
97.50
97.12
96.86
96.54
95.63
95.17
94.34
93.97
93.75
93.75

100.00

TUN GHAFAR BABA
TAIPING
BALING
BATU PAHAT
LANGKAWI
PONTIAN
BETONG
KEPALA BATAS
SERTING
TRANSKRIAN
KUALA KRAI
KUALA TERENGGANU
PENDANG
KUANTAN
MERSING
TUN ABDUL RAZAK
ALOR GAJAH
MUKAH
PENGKALAN CHEPA
KUALA BERANG
TUMPAT
TUN GHAZALI SHAFIE
KOTA PUTRA
FELDA
LENGGONG
BALIK PULAU
MUADZAM SHAH
PASIR SALAK
GEMENCHEH
MUAR
TERENDAK
KUCHING
PDRM KULIM
PENGKALAN HULU
KUBANG PASU
BESERI
JELI
MERBOK
TAWAU
KOTA KINABALU
KUALA KUBU BHARU
BESUT

MATEMATIK : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

92.00

90.00

MRSM

90.00

80.00

70.00

PERATUS

0.00

98.50
97.52
96.68
96.58
96.57
96.32
94.24
93.79
92.25
92.18
91.62
91.34
90.83
89.76
89.12
88.98
87.14
86.89
86.81
86.57
84.62
83.33
82.99
82.64
82.27
81.38
81.25
81.03
79.82
79.61
79.38
79.25
78.45
78.17
75.74
74.56
74.48
74.16
73.84
73.33
69.44
64.89

100.00

PONTIAN
TUN ABDUL RAZAK
TAIPING
LANGKAWI
KEPALA BATAS
KUANTAN
PDRM KULIM
PENGKALAN CHEPA
PASIR SALAK
TUN GHAFAR BABA
KUALA BERANG
KUBANG PASU
KUCHING
BALING
TRANSKRIAN
ALOR GAJAH
PENDANG
TERENDAK
MUADZAM SHAH
MERSING
TUN GHAZALI SHAFIE
KUALA KUBU BHARU
BATU PAHAT
KUALA KRAI
FELDA
BALIK PULAU
GEMENCHEH
KOTA PUTRA
PENGKALAN HULU
LENGGONG
BESERI
MERBOK
TAWAU
KUALA TERENGGANU
TUMPAT
MUAR
JELI
MUKAH
SERTING
BESUT
KOTA KINABALU
BETONG

SEJARAH : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

MRSM

86.60

90.00

PERATUS
85.00

75.00
83.80

95.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.49
99.29
99.15
99.02
98.68
98.64
98.31
98.30
97.88
97.67
97.52
97.20
97.14
96.99
96.67
96.10
96.00
95.78
95.59
95.50
95.31
95.17
94.64
94.59
94.44
94.05
93.13
93.06
92.61
92.25
92.12
91.98
91.18
90.70
89.13

100.00

TUN GHAFAR BABA
LANGKAWI
KUANTAN
PENDANG
PONTIAN
TAIPING
PASIR SALAK
PENGKALAN CHEPA
BALING
LENGGONG
BATU PAHAT
TERENDAK
TUMPAT
ALOR GAJAH
MUKAH
TUN ABDUL RAZAK
TAWAU
MUADZAM SHAH
JELI
PENGKALAN HULU
KUBANG PASU
KEPALA BATAS
MUAR
TRANSKRIAN
MERSING
KUALA KUBU BHARU
BALIK PULAU
TUN GHAZALI SHAFIE
KUCHING
KUALA KRAI
SERTING
BESERI
GEMENCHEH
FELDA
PDRM KULIM
BESUT
MERBOK
BETONG
KOTA PUTRA
KUALA BERANG
KOTA KINABALU
KUALA TERENGGANU

PENDIDIKAN ISLAM : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

80.00

MRSM

70.00

60.00

50.00

PERATUS
40.00

30.00

0.00
20.63

80.00

69.07
66.90
64.41
63.97
62.92
62.59
61.46
60.85
59.03
58.72
58.68
55.43
55.22
54.23
53.72
53.19
53.10
52.08
51.57
48.57
47.78
47.19
46.55
44.90
44.38
43.45
43.10
42.45
42.31
41.82
41.73
38.82
37.50
34.09
31.94
30.83
29.51

90.00

87.67
80.05
80.00
78.20

100.00

LANGKAWI
TAIPING
TUN GHAFAR BABA
PONTIAN
ALOR GAJAH
PASIR SALAK
PENGKALAN CHEPA
KUANTAN
MUKAH
TRANSKRIAN
BALING
TUMPAT
KUALA KRAI
SERTING
KUALA BERANG
KEPALA BATAS
MERSING
KUALA TERENGGANU
TUN ABDUL RAZAK
BETONG
JELI
MUADZAM SHAH
PENGKALAN HULU
PENDANG
FELDA
KUBANG PASU
TAWAU
BATU PAHAT
MUAR
BALIK PULAU
KOTA PUTRA
MERBOK
TUN GHAZALI SHAFIE
BESUT
PDRM KULIM
LENGGONG
KOTA KINABALU
GEMENCHEH
KUALA KUBU BHARU
KUCHING
TERENDAK
BESERI

Carta 2

MATEMATIK TAMBAHAN : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

20.00

10.00

MRSM

60.00

50.00

PERATUS
40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
52.21
50.85
43.10
42.98
42.96
42.31
41.78
40.98
40.72
34.69
34.01
32.98
31.78
30.23
29.71
29.55
28.77
28.70
27.34
25.71
25.53
24.34
24.31
23.24
22.95
22.92
22.76
21.89
20.00
20.00
19.70
19.54
14.58
13.85
13.79
13.48
13.19
11.94
7.50

70.00
65.41
64.37

80.56

90.00

TAIPING
PONTIAN
TUN GHAFAR BABA
KUANTAN
PENGKALAN CHEPA
TAWAU
TUN ABDUL RAZAK
PASIR SALAK
TUN GHAZALI SHAFIE
LANGKAWI
BALING
KUALA BERANG
TRANSKRIAN
BATU PAHAT
BETONG
ALOR GAJAH
SERTING
KEPALA BATAS
GEMENCHEH
MERBOK
PENGKALAN HULU
PDRM KULIM
PENDANG
TUMPAT
LENGGONG
KOTA KINABALU
KUALA TERENGGANU
TERENDAK
KUALA KUBU BHARU
BALIK PULAU
MUAR
BESUT
KUCHING
FELDA
KOTA PUTRA
MUADZAM SHAH
KUBANG PASU
JELI
MUKAH
KUALA KRAI
MERSING
BESERI

FIZIK : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

100.00

80.00

MRSM

50.00

PERATUS
40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
40.82
40.81
37.32
36.92
34.32
33.10
32.39
32.23
31.03
30.56
28.57
28.09
28.06
27.61
25.85
25.53
24.39
23.68
23.43
23.08
21.83
21.55
21.23
18.75
18.60
15.97
15.58
15.57
14.37
13.79
11.52
11.24
10.42
10.42
8.33

60.00
57.06
55.64
53.89
50.00

70.00
75.45
72.41
70.55

80.00

TAIPING
TUN GHAFAR BABA
LANGKAWI
PENGKALAN CHEPA
PONTIAN
KUALA BERANG
KUANTAN
BATU PAHAT
PENGKALAN HULU
PASIR SALAK
TUN GHAZALI SHAFIE
ALOR GAJAH
BALIK PULAU
GEMENCHEH
TUN ABDUL RAZAK
FELDA
KOTA KINABALU
PENDANG
TUMPAT
PDRM KULIM
MERSING
TRANSKRIAN
BETONG
BALING
LENGGONG
KEPALA BATAS
MUAR
KUALA TERENGGANU
TAWAU
MERBOK
BESERI
SERTING
KUALA KUBU BHARU
KUBANG PASU
TERENDAK
KOTA PUTRA
JELI
BESUT
MUKAH
KUALA KRAI
MUADZAM SHAH
KUCHING

KIMIA : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

100.00
90.00

MRSM

80.00

70.00

60.00

50.00

PERATUS
40.00

30.00

20.00

0.00
66.86
65.14
58.54
55.86
54.17
50.26
47.06
46.67
45.10
44.91
44.44
43.86
40.00
38.89
38.89
36.09
35.92
35.00
34.95
34.64
34.52
33.95
33.62
33.18
32.56
32.20
31.14
29.58
29.06
28.24
27.78
27.71
27.66
24.79
24.51
24.37
23.45
16.55
12.90
12.50
11.11

83.07

90.00

TUN GHAFAR BABA
TAIPING
PONTIAN
LANGKAWI
PENGKALAN CHEPA
KUALA KUBU BHARU
ALOR GAJAH
GEMENCHEH
MERSING
TUN ABDUL RAZAK
KUALA BERANG
BATU PAHAT
PENDANG
KUCHING
BETONG
MUKAH
KEPALA BATAS
MUAR
MUADZAM SHAH
KUANTAN
FELDA
TERENDAK
BALING
JELI
TUMPAT
TRANSKRIAN
PDRM KULIM
KUBANG PASU
PASIR SALAK
KUALA TERENGGANU
TAWAU
PENGKALAN HULU
MERBOK
TUN GHAZALI SHAFIE
BALIK PULAU
KOTA KINABALU
LENGGONG
SERTING
BESUT
KUALA KRAI
BESERI
KOTA PUTRA

BIOLOGI : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

100.00

10.00

MRSM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful