De zeven hoofdzonden

… volgens Rik Maes

bij het realiseren van informatiemanagement

Turbulente tijden

Turbulentie
Oplossend vermogen

V olatility
U ncertainty
C omplexity
A mbiguity

Structuur

meer relaties
verschillende relaties

Dynamiek

sneller
onvoorspelbaarder

Eisen

meer & beter
goedkoper

Tijd

“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself; it is to act with yesterday’s logic.”

Peter Drucker

H e t n i e u w e n u

Zekerheid

Onzekerheid

Informatie overvloed

Leren

Leren van de toekomsten

Best idea

Waartoe?

Effectiviteit

Kansen creëren

Doing right things

Problem finding

Informatie tekort
Control

Leren van het verleden
Best practice

Hoe?

Efficiency

De schade beperken Doing things right

Problem solving

Hebzucht - gierigheid

Over business- ICT alignment
praten, om elkaar niet te
hoeven vertrouwen

Hoogmoed - ijdelheid

ICT vraagstuk wordt niet c.q. te laat als een veranderkundig vraagstuk gezien

Gulzigheid - onmatigheid

Scope:
ü  niet eenduidig helder
ü  niet gerelateerd aan business doelstellingen
ü  wordt continu bijgesteld

Afgunst - jaloezie

Gebrekkige regievoering
Geen heldere rolverdeling

Luiheid – traagheid -gemakzucht

Informatie is een product

Woede – toorn - gramschap

Het blauwdrukdenken

Onkuisheid - wellust

Het ontbreken van
gepaste betrokkenheid

Goede raad is duur…

Strategisch informatiemanagement
voor gemeenten

krachtlijnen
(de zeven hoofddeugden?)

hoge gronden

Accepteer
het moeras

lage landen

moeras

Treed uit je kaders

symbolisch

weten-
schappen

analytisch

kunst

synthetisch

kundes

design/
architectuur

reëel

Beoefen IM als een conversatie

Durf (ook jezelf) ontwrichtende vragen te stellen

1.  Als je een jaar lang aan één project naar eigen keuze zou mogen werken, wat zou dat zijn en waarom?
2.  Hoe kunnen we onze burgers bedienen zoals zij dat willen? Wat moeten we doen c.q. nalaten om dat in 6 maanden te realiseren?
3.  Van welke vaste overtuigingen over de wensen van onze burgers gaan wij uit? Wat als het omgekeerde waar zou zijn?
4.  Als je het 1 dag voor het zeggen had, welke 3 zaken zou je veranderen?
5.  Het is 2020 en we zijn de beste organisatie ter wereld om voor te werken. Wat hebben we hiervoor veranderd?
6.  Welke onderdelen van je job zou je willen afschaffen?
7.  Van welke ‘testimonial’ van een klant (burger/bedrijf) dromen we?
8.  Wat kunnen wij gratis aanbieden wat niemand anders kan?
9.  Je hebt zojuist een totaal openhartig boek over je organisatie geschreven. Welke geheimen geeft het prijs?
10. Als we 5 extra mensen in onze afdeling mochten aantrekken, welke onconventionele competenties zouden ze hebben en waarom?

Information as a Service

IaaS

Verlaat je kantoor *

Voelbare

vindplaats

divergeren

Haalbare

marktplaats

convergeren

Denkbare

broedplaats

Maakbare

werkplaats

* het allernieuwste werken

www.rikmaes.nl

maestro@ienm.nl

@hoogleerling

___

www.ienm.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful