You are on page 1of 1

8

STAD & REGIO

dinsdag 4 oktober 2011
UN

Heuse plakoorlog in Utrecht
De plakregels lijken zoek en iedereen plakt over elkaar heen
UTRECHT • Het is oorlog op de plakborden van Utrecht en niemand weet waarom. Wie waar mag plakken en vooral ook waarom, is een groot raadsel. Gevolg: elke plakker vindt dat hij over het werk van een ander mag plakken. De regels lijken zoek en diverse politieke partijen, waaronder de SP, hebben de gemeente Utrecht vorige week schrif elijk om opheldering gevraagd.
FLEUR REIJNGOUDT Zelfstandige plakkers, politieke partijen en commerciële plakbedrijven zijn de belangrijkste soldaten in de Utrechtse plakoorlog. Omdat de regels onduidelijk zijn, geldt het recht van de sterkste. Elke partij wil de beste en goedkoopste plekken in de stad en iedereen plakt over elkaar heen. ,,Het is bijna de moeite niet meer om je posters op te hangen, want voor je het weet hangt de volgende er alweer overheen,” zegt plakker Frans de Jonge (50). Hij is een plakker van de oude stempel. De Jonge begon op zijn 23ste als invalplakker, omdat zijn huisgenoten zich in de plakwereld bevonden. plek in van politieke leuzen en van posters voor poppodia en de kleine culturele instellingen,” vindt De Jonge. SP-raadslid Michel Eggermont (41) is het daarmee eens. Beiden wijzen naar de zelfde boosdoener: het commerciële plakbedrijf Binnenverspreiding.nl. Volgens Eggermont is het zelfs zo dat het busje van Binnenverspreiding.nl elke ochtend een rondje langs de borden maakt om alle posters te overplakken. In zijn brief aan het Utrechtse college schrijft hij dat organisaties die geen gebruikmaken van de diensten van het plakbedrijf, binnen 24 uur overplakt worden en dat Binnenverspreiding.nl hiermee de vrije plakplaatsen monopoliseert. Michel Matthijssen (42) van Bin-

Michel Eggermont (SP)

‘Hij rijdt elke ochtend langs borden om te overplakken’
Plakker Frans de Jonge bij de vrije plakplaats aan de Korte Smeestraat. ‘Het is bijna niet meer de moeite om je posters op te hangen.’ FOTO ANGELIEK DE JONGE

KRAAKPANDEN
,,Toen werd er vooral wildgeplakt op kraakpanden en viaducten,” vertelt hij. Tegenwoordig verdient De Jonge zijn brood door twee dagen per

week te plakken voor onder andere de Stadsschouwburg en de Culturele Zondagen. De gemeente Utrecht telt zo’n vijftig vrije plakplaatsen: onder viaducten aan bijvoorbeeld de Amsterdamsestraatweg; in tunnels als de Daalsetunnel en aan buitenwanden van cafés als Ledig Erf.

Vijftig is vrij veel in vergelijking met bijvoorbeeld de gemeente Nieuwegein, die het plakbeleid uitbesteedt en dus geen vrije plakplaatsen kent. Vrije plakplaatsen zijn van origine bedoeld voor politieke of maatschappelijke informatie en voor lokale sociale of culturele instellingen.

Volgens de website van de gemeente Utrecht is het nadrukkelijk niet de bedoeling deze borden te gebruiken voor commerciële doeleinden. Wat commerciële doeleinden of lokale culturele instellingen precies zijn, interpreteert iedereen op zijn eigen manier. ,,De posters van commerciële dancefeesten nemen de

nenverspreiding.nl ontkent alle beschuldigingen. Volgens hem ligt de schuld van de plakoorlog dan ook niet bij hem, maar bij de gemeente Utrecht, die discrimineert op het plakbeleid: ,,Als DJ Tiesto in de Tivoli komt draaien, mag hij wel op de plakplaatsen, maar als hij in de Winkel van Sinkel of de Monza komt, is dezelfde act opeens commercieel.” De gemeente Utrecht wil niet ingaan op vragen van de krant tot de schriftelijke raadsvragen beantwoord zijn.

Ziekenhuizen willen geen eerstehulpposten sluiten
UTRECHT • De Utrechtse ziekenhuizen willen het aantal spoedeisendehulpposten niet verminderen, zoals de verzekeraars bepleiten. De één is te belangrijk, de ander net nieuw en de volgende te groot om op te geven. Te belangrijk, net nieuw of te groot. Geen van de Utrechtse ziekenhuizen voelt zich aangesproken door de oproep van Zorgverzekeraars Nederland het aantal afdelingen voor spoedeisende hulp te beperken. Dat zou volgens de koepel van zorgverzekeraars een goede mogelijkheid zijn kosten te besparen in de gezondheidszorg. Directeur Pieter Hasekamp van Zorgverzekeraars Nederland plaatste vorige week vraagtekens bij de noodzaak van bijvoorbeeld zeven eerstehulpposten in Amsterdam. De regio Utrecht heeft er momenteel vijf: UMC in De Uithof, St. Antonius in Nieuwegein en Utrecht Oudenrijn, en het Diakonessenhuis in Utrecht en Zeist. De ziekenhuizen zeggen dat het thema wel onderwerp van gesprek is in onderling overleg. Cijfers over het aantal patiënten dat vorig jaar een beroep deed op de verschillende spoedhulpafdelingen zeggen de ziekenhuizen niet op korte termijn te kunnen leveren. Volgens woordvoerder Linda Minnen van het UMC, verreweg het

UTRECHT/AMERSFOORT

Bij het Diakonessenhuis in Utrecht is juist een nieuw ‘acuut centrum’ in aanbouw, waarvan de spoedeisende hulp deel uitmaakt.
FOTO SHODY CAREMAN

Hardrijden op A28 leidt opnieuw tot bonnenregen
Bij zes radarcontroles op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht zijn tussen 1 mei en 7 juli 15.300 bonnen uitgeschreven voor het overschrijden van de maximumsnelheid van 90 km/uur. Gemiddeld reed zo’n 40 procent van de weggebruikers te hard. Het KLPD controleert geregeld op het drukke stuk A28, sinds Rijkswaterstaat in januari de snelheid omlaag bracht wegens een te glad wegdek. In maart en april vergaloppeerden zich al 10.000 automobilisten aan de lagere maximumsnelheid. De boeteregen in die maanden was volgens boze forensen, die dagelijks heen en weer rijden tussen Amersfoort en Utrecht, te wijten aan onduidelijke bebording. Zo’n honderd weggebruikers proberen bij de kantonrechter hun boete alsnog ongedaan te maken; omwille van de centen, maar meer nog uit principe. De groep is niet van plan zich neer te leggen bij de bekeuring, omdat Rijkswaterstaat volgens hen duidelijker had moeten zijn. Hun beroep wordt nu behandeld door de kantonrechter, al is vooralsnog onduidelijk wanneer.

grootste ziekenhuis in Utrecht, staat het voortbestaan van de afdeling spoedeisende hulp buiten discussie: ,,We zijn ook traumacentrum voor de regio.’’ Het ziekenhuis beschikt 24 uur per dag over de meest gespecialiseerde trauma-artsen, die ook ingezet kunnen worden als mobiel medisch team op de traumahelikopter. Bij het Diakonessenhuis is juist een nieuw ‘acuut centrum’ in aanbouw, waarvan de spoedeisende hulp deel uitmaakt. Het moet een van de meest innovatieve medische centra van Nederland worden met hightech operatiekamers en intensi-

vecareverpleegafdelingen. Het complex moet in 2013 klaar zijn. In een reactie laat het ziekenhuis weten dat de discussie over spreiding van voorzieningen daar geen invloed op heeft. Op vragen over de positie van de vestiging in Zeist wil het Diakonessenhuis niet ingaan. Dit is veruit de kleinste afdeling voor spoedeisende hulp in de regio Utrecht. Het St. Antonius Ziekenhuis wil op dit moment niet ingaan op de positie van de spoedeisendehulpafdelingen in de regio. Wel laat een woordvoerder weten dat zowel die in Nieuwegein als in ziekenhuiis

Oudenrijn tot de grote en middelgrote van de regio behoren. Ook in het toekomstige Leidsche Rijn ziekenhuis van het St. Antonius is een spoedhulpafdeling opgenomen. Utrecht is daardoor over enkele jaren juist voorzien van grote en gloednieuwe afdelingen voor spoedeisende hulp. Zorgverzekeraars Nederland heeft honderd miljoen gereserveerd voor sanering van de spoedeisende hulp in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) waarschuwt voor enorme gevolgen voor de patiënt als die sanering doorgaat.