You are on page 1of 36

forrás: http://www.starlive.eoldal.hu/cikkek/foldonkivuliek/micheal-salla-phd_---jelentes-a-foldonkivuli-fajoktevekenysegerol-es-indittatasairol-.

html STARLIVE

Micheal Salla phD. - Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységéről és indíttatásairól. 1
2010.07.01 Michael Salla PhD.

Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységéről és indíttatásairól. Az emberiséggel kapcsolatba került legjellemzőbb földönkívüli fajok leírása 2004. július 26. „Soha se kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal rendelkező, felelősségteljes kis csoport képes megváltoztatni a világot, hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásának!” - Margaret Mead

Absztrakció Rendkívül nagy az ismert, az emberi népességgel és a Föld bolygóval jelenleg kapcsolatban lévő idegen fajok száma. Egy 1988-ban készült interjúban, Clifford Stone, a már nyugdíjas, az Egyesült Államok egykori, az USA hadseregénél 22 évet szolgált katonai nyomozótisztje, aki számos titkos, lezuhant földönkívüli űrhajó és idegen biológiai lény (EBE) zárt katonai területekre történő szállításában vett részt, elmondta, hogy mindösszesen 57 földönkívüli faj ismert az Egyesült Államok hadserege előtt. Az idegen fajok e palettájáról elmondható, egy részük aktívabb másoknál, és az is kijelenthető, hogy az aktívabbak gyakorolják a legjelentősebb hatást az emberiség fejlődése, illetve függetlensége kapcsán. A földönkívüli fajok észlelésével összefüggő hihetetlenül gazdag adathalmaz jól mutatja az idegenek tevékenységének és indíttatásainak hihetetlen sokféleségét, és azt a tényt, hogy a szándékaikra igazából csak a meglévő adathalmaz alapos elemzéséből következtethetünk. Jelen beszámoló bemutatja a UFO-irodalomban legjellemzőbben felbukkanó idegen fajokat, legszembetűnőbb stratégiájukat a földi evolúcióval és az emberiség függetlenségével kapcsolatban, valamint a globális problémákhoz való viszonyulásaik széles skáláját. E riport határozott különbséget tesz az idegen fajok között aszerint, hogy a két legmeghatározóbb csoport közül melyikbe tartoznak. Az első csoportba a földönkívüliek azon fajai kerültek, melyek részt vesznek az „árnyék kormányokban”, ily módon felelnek az idegenekkel kapcsolatos ügyekért, a földi kormányokkal egyezményeket kötöttek, sőt, számos közös vállalkozásban is részt vesznek. A nagyszámú egyezmény ezen fajok és az „árnyék kormányok” között, mind az Egyesült Államokban, mind a világ többi részén, azt sejteti, hogy létezik egyfajta katonai-ipari-földönkívüli komplexum alkotta konszern. A katonai-ipari-földönkívüli komplexum alkotta konszern ellenőrzése alatt tartja az idegenek jelenlétével kapcsolatos információk legtöbbjét; kormányzati intézményeket irányítanak szerte a Földön, üzleti társaságokat, a tömegtájékoztatást, és felelősek a globális problémák nagy részéért.

Létezik a földönkívüli fajoknak egy másik csoportja is, mely az előbb említett, az „árnyék kormányokkal” és a titkosszolgálatokkal kötött titkos szerződések alkotta hálózatba nem kapcsolódik be. A „kontaktok” beszámolói szerint ezek a fajok „barátságosak” az emberiség irányában, sokkal etikusabban közelítenek hozzánk és azokhoz a kihívásokhoz, melyek összezavarhatják az emberiséget egyrészt az idegenek jelenlétével kapcsolatos 1

igazsággal való szembesülés során, másrészt a fejlett földönkívüli technikával való találkozások kapcsán. Ez utóbbi csoport bizonyíthatóan a kulcsszerepet fog játszani azon globális problémák megoldásában, melyeket az első csoport és az „árnyék kormányok” okoztak.

A jelentés először a földönkívüliek azon csoportját írja le, akik érintettek a főleg az Egyesült Államokra koncentrálódó, de a világ más területeit is érintő katonai-ipari-földönkívüli komplexum kapcsán. Utána azokat a földönkívüli csoportokat mutatja be, akik nem kívánnak csatlakozni a katonai-ipari-földönkívüli komplexumhoz. Az idegenek megkülönböztetésének ez a fajta módja segít bennünket a komplexum etikai, törvényes és politikai dimenzióinak megértésében, abban, hogy a különböző földönkívüli fajok miként működnek együtt vagy éppenséggel nem működnek együtt a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal. Példának okáért, egy földönkívüli faj „barátságtalannak” tekinthető, amennyiben választása szerint hajlandó együttműködni a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal, ennek folyományaként megosztja technikai tudását a titkosszolgálatokkal, mely tevékenységet úgy írhatnánk le, mint „kölcsönös előnyöket nyújtó” tervezeteket, ezek természetesen szigorúan titkosak, mélységesen megsértik az emberi jogokat, súlyos károkat okoznak a globális környezetnek az „árnyék kormányzatok” tevékenységének eredményeként. Az analógiát folytatva, egy földönkívüli faj „barátságosnak” tekinthető, amennyiben visszautasítja az együttműködést a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal, emiatt sokkal inkább egyfajta megfigyelő pozíciót foglal el az emberi fajjal kapcsolatban, azzal a fajjal kapcsolatban, melynek elitje szoros együttműködést folytat az idegenekkel, akik részesei a katonai-ipari-földönkívüli komplexumnak. Miközben aránylag egyszerű eldönteni a vitát arról, hogy egy-egy idegen faj melyik csoporthoz tartozik, még semmi részletesebb információt sem nyerhetünk arról, milyen mélyebb etikai, törvényes és politikai szándékok húzódnak meg a katonai-ipari-földönkívüli komplexumhoz tartozás mögött, illetve ez ellen. A földönkívüliek tevékenysége és indíttatásaik megértése a legjellemzőbb idegen fajok esetében segít megválaszolni a fenti kérdéseket is, egyben segít mindenkinek abban is, feloldja az önmaga számára esetleg felmerülő ellentmondásokat az idegenekkel kapcsolatban, hogy megértse a földönkívüliek hatását a globális problémák kiváltásában, egyes csoportjaiknak konfrontálódásával az emberiséggel, valamint annak megismerésében, hogy mely idegen fajok lehetnek azok, akik esetleg együttműködve velünk, segíthetnek az emberiség emancipálódásában és fejlődésében.

A szerzőről Dr. Michael Salla az exopolitika kifejlesztésének egyik úttörője, képzett kutatója a földönkívüliek jelenlétéből következő politikai hatásoknak. Szerzője a következő műnek: Exopolitika: A földönkívüliek jelenlétének politikai hatásai (Dandelion Könyvek, 24). Dr. Salla világszerte ismert, mint nemzetközi politikai szakértő, főként a nemzetközi konfliktusok megoldásának és az USA külpolitikájának ismerője kapcsán, továbbá szerzője/szerkesztője további négy könyvnek, ideértve A Hős utazása a második amerikai évszázadba (Greenwood Press, 2002); Esszék a békéről (Central Queensland University Press, 1995); Miért ért véget a hidegháború (Greenwood Press, 1995); és az Iszlám radikalizmus, a Muszlim nemzetek és a Nyugat (1993). Szintén szerzője több, mint hetven újságcikknek a békéről, valamint a etnikai konfliktusok megoldásáról szóló elemzésnek. Dr. Salla Akadémiai előadásokat tartott a Nemzetközi Szolgálat Iskoláján, az Amerikai Egyetemen 2

Washington DC-ben (1996-2001), a Politikai Tudományok Karán, az Ausztrál Nemzeti Egyetemen Canberrában (1994-1996). Dr. Salla tanított az Elliott Iskola Nemzetközi Ügyek fakultásán mint adjuntus, a George Washington Egyetemen Washington DC-ben 2002-ben; és Állandó kutatója volt a Globális Békeközpontnak, az Amerikai Egyetemen (2001-2004). A PhD végzettséget az Ausztrál kormányzattól kapta a Queensland Egyetemen végzett kutatásaiért, valamint akadémiai tagságot nyert filozófiai munkásságáért a Melbourne-i Egyetemen, szintén Ausztráliában. Bekapcsolódott a Kelet-Timori, a Kosovói, a Makedóniai és a Sri Lankai etnikai konfliktusok kutatásába, és békefenntartó szervezetek megalakítására tett kezdeményezést a konfliktusokban részt vevők közép- és felső vezetőinek bevonásával.

Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységéről és indíttatásairól. Az emberiséggel kapcsolatba került legjellemzőbb földönkívüli fajok leírása

1. Bevezetés Rendkívül nagy az ismert, az emberi népességgel és a Föld bolygóval jelenleg kapcsolatban lévő idegen fajok száma. Egy 1988-ban készült interjúban, Clifford Stone, a már nyugdíjas, az Egyesült Államok egykori, az USA hadseregénél 22 évet szolgált katonai nyomozótisztje, aki számos titkos, lezuhant földönkívüli űrhajó és idegen biológiai lény (EBE) zárt katonai területekre történő szállításában vett részt, elmondta, hogy mindösszesen 57 földönkívüli faj ismert az Egyesült Államok hadserege előtt. Az idegen fajok e palettájáról elmondható, egy részük aktívabb másoknál, és az is kijelenthető, hogy az aktívabbak gyakorolják a legjelentősebb hatást az emberiség fejlődése, illetve függetlensége kapcsán. A földönkívüli fajok észlelésével összefüggő hihetetlenül gazdag adathalmaz jól mutatja az idegenek tevékenységének és indíttatásának rendkívül sokféleségét, és azt a tényt, hogy a szándékaikra igazából csak a meglévő adathalmaz alapos elemzéséből következtethetünk. A legsokatmondóbb jelentések a különböző földönkívüli fajokról egyrészt a „kiszivárogtatóktól” származnak, mint amilyen Stone felügyelő is, aki igen hosszú időszakot töltött a katonaságnál és/vagy részt vett, illetve kapcsolata volt „fekete projektekkel”; másrészt a „kontaktoktól”; a fogalmat átfogó értelemben használva ideértve mindenkit, akinek közvetlen fizikai kontaktusa volt a földönkívüliekkel, vagy kommunikált velük. Ez utóbbi kategória magába foglalja azokat a „kontaktokat” akik a klasszikus értelembe véve önkéntes úttörői a földönkívüli fajokkal való kapcsolatfelvételnek, valamint az „eltérítetteket”, akik akaratuk ellenére kerültek kapcsolatba földönkívüliek programjaival. Először megadom a legfontosabb hivatkozásokat a különböző, jellemzően Földünkön tevékenykedő idegen fajokkal kapcsolatban, aztán megkísérlem specifikálni a beszámolókat az idegenek indíttatásával és tevékenységével az összes lehetséges forrás felhasználásával. Természetesen merülhetnek fel kétségek a jelen beszámolóban felhasznált, a „kiszivárogtatók” és a kontaktok által közölt információk megbízhatóságát illetően, én magam is vitattam egyik írásomban, hogy a „kiszivárogtatók” és a kontaktok valóban a legmegbízhatóbb források lennének a földönkívüliekkel kapcsolatos jelenségek megértésében. További segítséget jelenthet a „kiszivárogtatók” és a „kontaktok” által nyújtott információk megbízhatóságához ezen beszámolók egybecsengése és hasonló tartalma, az a meggyőző erő, mely a beszámolók mögött áll, valamint az érintett személyek szavahihetősége. Összefoglalásképpen: jelen beszámoló elsődlegesen annak a néhány kiválasztott „kiszivárogtató” tájékoztatásán alapul, akik egybehangzó dolgokat állítottak, ehhez konzekvensen ragaszkodtak, megbízhatóságuk pedig arra garancia, hogy az általuk 3

Egyik interjúban a következő kijelentéseket tette: „Dr. bőrük nagyon halvány. Michael Wolf -. Ezek a lények olyannyira hasonlítottak az emberekhez. a Szövetség együttműködik a Testülettel és a Világok Föderációjával. mint mi. A SHAPE keretében végzett tevékenysége következtében. s abban is biztosak lehetünk. a Világok Föderációja (meghatározatlan fajok sok különböző csillagrendszerből). olyasféle volt. hogy az admirálisokat és a tábornokokat teljesen az őrületbe kergette. hogy szigorúan titkos információkhoz is hozzájutott. s a bőrük egész különleges tulajdonsággal bírt. felkérték. Egy interjú során Dean négy földönkívüli fajról számolt be előbb említet tanulmány alapján. Megkülönböztetett helyzete következtében a hozzá befutott jelentéseket egyértelműen megbízhatónak kell tekintenünk. Emberi faj volt. Elég gyakran találkoztak is velük. testükön egyáltalán semmiféle szőrzet sem nőtt. katonák és rendőrtisztek a világ minden részéről összefutottak velük. A másik leírt faj tökéletesen úgy nézett ki. Az a tény. szolgálati ideje alatt pedig egyszer a katonai hírszerzésnél is dolgozott az Európai Szövetséges Erők Főhadiszállásán. hogy ha egy repülőgépen.című részletes tanulmányt a UFO/ET tevékenységről és arról. egyfajta gyík jellegű beütéssel. (SHAPE) 1963-tól. szinte teljesen fehér. vagy egy étteremben melléd ültek volna. konzekvens és szavahihető embernek tartják. olvasson el egy 1964-ben megjelent. akik jelenleg is katonai szolgálatukat töltik. ez a szám már messze egy tucat felett jár. kapcsolatba léptek képviselőikkel. ismertek voltak részükről eltérítések. „A csoportot ebben az időben mindössze négy biztosan ismert idegen faj alkotta. és az Orioni Egyesült Fajok (az Orion csillagkép irányában található csillagrendszerekből). soha nem érzékelhetted volna a különbséget. és. Továbbá. melyet 1964 -ben ismertek. lazán ellenőrzött körülmények között. Emberi jellegűek voltak. Az Orioni Egyesült Fajok együttműködnek a Testülettel. a szürkék szintén ehhez a csoporthoz tartoztak.” Egy másik „kiszivárogtató” forrás.és alá sétálgathatnak a SHAPE folyosóin.szolgáltatott információk megfelelnek a valóságnak a földönkívüli fajok indíttatásaival és tevékenységével kapcsolatban. 4 . mely olyannyira hasonlított hozzánk. fel. állítása szerint két évtizednél is hosszabb időt töltött különböző pozíciókban. hogy ezek az intelligens lények minden nehézség nélkül elvegyülhetnek közöttünk. idegen fajok földi jelenlétével foglalkozott. Wolf állításai szerint számos. A másik két csoport egyikének tagjai meglehetősen magasak voltak. aki különböző földönkívüli fajokra hivatkozik . Ezek a következők: a Szövetségesek (emberszerű külsejű földönkívüliek a Sas csillagkép Altair nevű csillagrendszeréből). A Wolf beszámolójában és hivatalos jelentésében előforduló sorozatos ellentmondások ellenére a vele dolgozó riporterek megbízható. mivel kissé paranoiás lényekről van szó. Ne adj Isten néhány fickó ezek közül minden további nélkül bejuthatott a Fehér Házba! Amint említettem. Végül az utolsó társaság. ezek a körülmények kissé aggasztották az admirálisokat és a tábornokokat. a Testület (a Zeta Reticuli rendszeréből származó szürkék). azonban a barátaimtól tudom. amilyen egy gyíknak a hasa környékén található. s alapjában paranoiások. Mivel pedig katonai beállítottságúak voltak. ez a hogyan hathat a Szovjet-NATO viszonylatban. Bob Dean főfelügyelő 27 év katonai karriert mondhat magáénak. azokban az években meglehetős megrázkódtatás érte vezető katonatisztjeinket. vagy akár a Pentagonén. titkos projektekben vett részt. mint állítja. „Mérlegelés: Összegzés az Európai Szövetségesekre esetlegesen veszélyt hordozó katonai fenyegetésről” . rajtuk keresztül a Szövetséggel és a Világok Föderációjával. általában 180 -240 cm. mindennek köszönhetően. Találkoztunk velük. s velük kapcsolatban álló kontaktok is. Ez volt tehát az a négy idegen faj. mivel „embernek” sorolták be.Dr. Függőleges pupillájuk volt. de előfordult olykor a 270 cm-es magasság is közöttük. földönkívüli civilizációkból alakult konföderáció tagjai látogatják folyamatosan Földünket.

hogy a mi segítésünk céljából vannak itt.” 2. szintén segítségünkre igyekeznek. és azt találta. melyet ezoterikus összefüggésben tett. elmondta. Erről a fajról úgy tartják. az ufó kutatással foglalkozó újságírónak. s arról szólt. mert titkos programokban vesznek részt. hogy legtöbb állítása szorosan összecseng saját. hogy a Fiastyúk-beliek éppen mivel foglalkoznak. mint az Orion-belieknek. azonban én később el fogom mondani. Továbbá. A Tau Cetiről érkezettek is erősen érintettek.határozott csillagászati vonatkozású kijelentéseket tett. Collier . ezekben az írásaiban körvonalazta számos földönkívüli faj motivációját és indítékát. egy „kontakt”. független kutatásaival.” Alex Collier. mint egyfajta bolygóközi lázadó. Senki sem tudja igazából. Az emberek gyakran összekeverik szándékaikat. akik az Alcyon rendszerében élnek. állítása szerint fizikai valóságukban találkozott földönkívüliekkel és hosszabb időt töltött idegenek űrhajóin. hogyan lehet információt kinyerni fekete lyukakból. mivel a valóságnak megfelelő közléseket tett földönkívüli fajokról. Érkezett hozzánk egy csoport az Arkturuszról is. Attól. többek közt az egyik kvantumfizikai vonatkozásút. Ugyanaz a vallásuk és agyuk szerkezete. A tevékenységük alapján lehet igazán megismerni őket.földönkívüli komplexummal együttműködő fajok Kis szürkék A földönkívüliek e faja magába foglalja a Zeta Reticuli rendszerében őshonos szürkék csoportját valamint az Orion csillagképből érkezőket is. A Procyon-beliek. ők segíteni próbálnak bennünket. pontosan meghatározható céljuk van: a szabadság eszméjének elterjesztése. akik kivívták függetlenségüket. Azok közül. hogy az idegenek egy csoportját „Fiastyúk-belinek” nevezünk. még egyáltalán nem jelenti azt. A „Szent Föld védelmében” című könyvében Collier összegyűjtötte cikkeit. s az ufó balesetek kapcsán is a leggyakrabban említésre kerülnek. Valóban lelkes támogatóink. egyben ők azok is. aki félretéve a saját kétségeit a hihetetlen állításokkal kapcsolatban. Viszont a Szíriusz B rendszeréből érkezők igyekeznek rendesen összekeverni gondolkodásunkat. 5 . hiszen akik a Szíriusz B rendszerét kolonizálták szintén eredetileg a Szíriusz A rendszeréből valók. hogy egy kis számú csoport veszélyes és úgy viselkedik. ezeket később igazolták.Wolf állítása szerint a legtöbb idegen faj barátságos. Ezek és hasonló megbízható állításai tették Colliert „igazi kontakttá”. egyfajta felelősségtudatot éreznek. A katonai-ipari. akiktől eredetileg a kormányunk megkapta a Montauk technológiát. Collier interjút adott Paola Harrisnak. a leggyakrabban alkalmazzák az eltérítéses módszert kutatásaik érdekében. néhány csoport erősen megbízhatatlan. A taygetaiak egyértelműen elmondták nekem.állítása szerint az idegenekkel folytatott megbeszélései alapján . Colliert igen megbízható és következetes embernek tartja. Alábbiakban részlet következik egyik írásából: „Az én értelmezésem szerint a Szíriusz A rendszeréből érkezők megpróbálnak segítőkészek és készségesek lenni irányunkban. A Hattyú alfájáról is vannak köztünk.

Egy másik közismert leírás Travis Waltontól származik. valamint igen jelentős egyedszámú csoportok tökéletes blokkolása hipnotikus tudat kontrollal. A szürkéknek azt a csoportját jelentik. Egyfajta „magzat” benyomását keltették. csak bámultak rám!” A legtöbb kutató egyetért abban. hogy a szürkék mélyen érintettek egyfajta ember-szürke hibrid kifejlesztésében. Corso ezredes szerint a szürkék érintettek egy Eisenhower adminisztráció idején kötött szerződés kapcsán is. illetve agyprogramozással. szinte teljesen fehér. hatalmas fekete. többek között titkos megbeszéléseket folytatnak földi kormányok vezetőivel. azok a szemek. A szürkék igencsak aktívak az emberek eltérítésében.Philip Corso ezredes Eisenhower elnöksége idején szolgált és később vezetője lett az Idegen Technológiák Hivatalának az Egyesült Államok hadseregénél a Kutatási és Fejlesztési Osztálynál. Ezáltal szisztematikusan érintettek globális problémák keletkezésében. genetikai kísérleteikben. Emberszerűek. Magas szürkék/fehérek A szóban forgó csoport második prominens földönkívüli képviselője a Robert Dean által leírt magas szürkék. mint egyfajta zsoldosokat. aki szintén jelentős szolgálati időt tudhat magáénak. mely „diplomáciai” küldetéseket teljesít. s később az idegenek földi jelenlétével kapcsolatos információk „kiszivárogtatójává” vált. mandula alakú szemekkel. ezen belül pedig a 90-150 cm magas kis szürkéket különösképpen. mely szerint a szürkék engedélyt kaptak civil emberek eltérítésére és ezáltal saját biológiai programjuk kiterjesztésére. négy láb magas. vékony testalkat és törékeny karok és lábak. tudat kontrollban. nagy fejjel. Arthur Horn szerint a magas szürkék az Orion csillagképből érkeznek. mint öt láb. Amikor azt mondom nagy. „Nagyon alacsonyak voltak. de nagyon halvány a bőrük. elsősorban a magasságukat értem ez alatt. 6 .” Dr. 180 -240 centiméteresek. Visszaemlékezéseiben azt állítja. semmiféle arcszőrzet. hatalmas. de előfordul közöttük a 270 centiméteres magasság is. az emberi evolúció következő lehetséges állomásaként. Hiányzott a szempilla és a szemöldök. Őt idézve: „Igen nagy csoport. alacsonyabbak. semennyi fehér benne. és nagyon nagy kopasz fejük volt. olyan ember. A magas szürkék diplomáciában játszott szerepére William Cooper. genetikailag módosított emberek megalkotása. A fejük kupola-alakú volt. aki. a testük teljesen szőrtelen. A lényre tökéletesen illik a klasszikus leírás. illetve agyprogramozásban. Ember. irányító szerepet játszanak a kis szürkék vonatkozásában. implantátumokkal emberek követése. „A kis szürkéket tevékenykedésük során a 210-240 cm magas szürkék irányítják. akit egy alkalommal a szürkék eltérítettek. saját szemével látta az egyik halott szürke lény tetemét az 1947-es roswelli eseményeket követően. egyfajta „hallgatólagos megállapodásban”. mint például az eltérítések kapcsán emberek tömegének traumatizálása. állítása szerint. az emberek folyamatos ellenőrzésében beépített szerkezetek segítségével. emberek klónozásában és hibrid emberek megalkotásában. A szürkéket úgy emlegetik általában. Nagyon nagy szemük volt – hatalmas szemük – majdnem teljesen barna. saját szemével látta azokat a titkosított dokumentumokat. korábbi haditengerészeti felderítő tanácsadó ad megerősítést. A legkülönösebb rajtuk a szemük volt.

1954 kezdetétől. R. kérésre megtekinthettek egy rövid felvételt az említett bázison. Boulay töménytelen időt áldozott a legkülönfélébb történelmi források elemzésére. A. A magas szürkék által kiváltott globális problémák a genetikailag módosított emberek megteremtése. komoly források támasztják alá azt a feltevést. Ez a faj a következőképpen azonosította magát: az Orion csillagkép egyik. és egyben magyarázza. s fontos szerepet játszottak az emberi faj megteremtésében. rendszeréből érkeztek. 180-210 cmmagas gyíkemberek (reptilians). 1972-73-ban. két producer. mely az emberi faj és az kis szürkék genetikai anyagának kombinációjaként jött létre. implantátumok segítségével egyes emberek folyamatos ellenőrzése. s a jövő egy még ismeretlen időpontjában lehetetlenné válik az élet rajta számukra. miszerint földönkívüli gyíkember fajok népesítették be a Földet egykoron. Thomas Castello. Gyíkemberek (Reptilianidák) A csoport következő prominens képviselője a Dean által humanoid fajként bemutatott. példának okáért. valószínűleg a magas szürkékkel folytatott. bolygójuk haldoklik. Meglehet. Állították. Robert Emenegger és Allan Sandler. az emberi lény és a szürke lények hibridjének megteremtésében.melyek Eisenhower elnöksége alatt születtek. folyamatosan helyszínt biztosít a magas szürkékkel való találkozóknak. vörös csillagának. az elit döntéshozók befolyásolása. hűllőszerű karakterekkel rendelkező. A magas szürkék a legmélyebben érintettek a genetikai kísérletekben. a Dulce bázis korábbi tisztje szerint. egész embertömegek tökéletes passzivitásba süllyesztése hipnotikus agyirányítással. Egyfajta keret-megállapodást kötöttek. ennek eredményeként kijelenti. a jelentések szerint. mint földönkívüli eredet. a gyíkemberek a kezdetektől fogva egymás mellett dolgoztak emberekkel. A gyíkemberek fajának leírásakor egyaránt szóba kerül a földi és más csillagrendszerek is. az emberi és kis szürkék által hordozott génállomány kombinálhatóságáról. s a magas szürkékkel kötött hallgatólagos egyezményeket tartalmazzák. valamint beépülés a nemzeti titkosszolgálatokba. 1971-es találkozóról. miközben a Légierőről forgattak filmet. s más. A magas szürkék puszta léte bizonyíthatja egy működő modell létezését. földönkívüli fajokkal: 7 . miért az övék a vezető szerep a kis szürkék emberekkel kapcsolatos „interakcióiban”. A Légierő Holloman bázisa Új-Mexikóban. agyirányításban és az „árnyék kormányokkal” kötött megállapodásokban. hogy a magas szürkék egyfajta hibrid fajt alkotnak. 1954 vége felé a Föld körül keringő nagy orrú szürke szövetségesek leszálltak a Légierő Holloman bázisán. a mi általunk Betelgeuze névvel ellátott. létezik egy szigorúan titkos földalatti létesítmény ahol számos földönkívüli faj tevékenykedik az USA nemzeti titkosszolgálataival közös programokon.

mely a Földet tápláló más idegen fajok egyfajta birtoka. mint „őshonos földiek”. hiszen erre kényszerítik őket a náluk sokkal nagyobb erőt képviselő idegen fajok. hogy a gyíkemberek követik a megállapodásokat „kötelező” jelleggel. A gyíkemberek „dolgozó osztálya” volt az. interjút készítet Jim Sparxszel. E kijelentést azt sugallja. „Lacerta Files”-szel. mint valamiféle primitív fajra. hol egyszerűen rezervátumként kezelve bennünket. Kormányaink titkosszolgálatai már évtizedek óta kísérik figyelemmel az idegenek aktivitását. akik csak időszakosan keresik fel bolygónkat. Sparx szavai szorosan egybecsengenek egy másik „kontakt”. hiszen úgy tekintenek ránk. Talán ők azok. s úgy találtam a hozzáférhető információk szinte tökéletesen egyeznek Castello kijelentéseivel az emberi jogok súlyos megsértése kapcsán. fogságban tartanak embereket az emberi-földönkívüli társult vállalkozás vezetői. ami nem veszélyezteti az emberiség fennmaradását a bolygón. különböző idegen fajok. Thomas történetét valószínűleg rendkívül nehéz lesz elhinni vagy elfogadni. 8 . mint egy éjszakai rémálom. mind az állítások tartalmának megalapozottságára nézve a kijelentések szilárd alapokon nyugszanak. Lacerta elmondása szerint a Földön élő gyíkembereket határozottan el kell különíteni a földönkívüli gyíkemberektől. úgy találta. Sparx elmondás alapján. Ole K. Lacerta elmondása szerint a gyíkemberek magatartása az emberiséggel kapcsolatban óvatos. s az emberiséggel már évezredek óta kapcsolatban vannak. egy „eltérített kontakttal”. William Hamilton. akiket „bukott angyalok” néven ismerünk. Ha bármi probléma adódott. eltérítések és állatcsonkítások mögött. ideértve a biztonsági dolgokat vagy a videokamera-rendszert. napi gyakorisággal kellett kommunikálnom velük. jól ismert UFO kutató. találkozott egy nőnemű gyíkemberrel. miszerint Castello állításai megbízhatóak. aki – állítása szerint – számos. mind a bázis létére. Más szavakkal.” Castello szerint a Dulce bázis alacsonyabb szintjein az emberi jogokat szinte semmibe veszik. „… néhány gyíkfaj [reptilians] őshonos földlakó. Hamilton következtetéseivel kapcsolatosan. a teljes kép egybehangzó és összecsengő Sparx és mások kutatásaival a gyíkemberek kapcsán. talán nem. Az „idegenek” vezető faja a gyíkembereké… Rendkívül régi fajt jelentenek itt a Földön. engem hívattak. oknyomozó újságíró és ufókutató. Látszólag olyan. és mindenféleképpen érdemes megfontolásra a gyíkemberek földi tevékenységének jobb megértése kapcsán. az Egyesült Államok titkosszolgálatai és a velük együttműködők által.Micheal Salla phD. Thomas ismeri a választ? Talán iszonyatos igazság rejlik a folyamatosan megfigyelhető ufótevékenység. hol segítve. valami különleges dolog történik a Dulce bázison. A rendkívüli állítás rendkívüli magyarázatot igényel.Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységéről és indíttatásairól 2. aki rendszeresen alacsonyabb szintű működési állapotba hozta a fizikai laboratóriumot a Dulce bázison. . a felszín alatt élnek… A gyíkemberek úgy hivatkoznak önmagukra. egyaránt vizsgálta a Dulce bázist és Thomas Castello állításainak megbízhatóságát. Talán csak egy szimpla szereplői vagyunk egy hatalmas csillagközi birodalomnak. írtam egy tanulmányt a Dulce bázisról. Sparx szavai szerint az őshonos gyíkembereknek megvan a saját kultúrájuk a Földön. kijelentései közül néhány vitatható. kijelentéseivel. egyfajta „betakarítást” végeznek az emberek között. mi [meggyőződésük szerint] betolakodók vagyunk a Földön… Amikor Vezető Biztonsági Technikusként dolgoztam a bázison [Dulce]. a Földön őshonos gyíkemberrel találkozott. aki határozottan állítja. akiket Lacerta említett. Linda Moulton Howe. Az viszont egyértelmű. A Földön őshonos gyíkemberek. Miközben Ole K.

ideértve a Földet is. megerősíti a magas szürkéket is felölelő hierarchia. Figyelemreméltó. megfogalmazható az a határozott állítás. gazdasági intézmények befolyásolásában.” Collier állítja. A drakonidák tevékenysége globális problémákat okoz. mely jelentősen érintett az emberiség elitjének manipulálásában. brazíliai ufókutató. mint az általuk „ellenőrzött” világok. s az egész galaxisban rettegett lények harci képességeik miatt. pszichikai képességeik és hatalmas szárnyaik miatt. akik testalkatuk. háborúk kirobbantása és a hanyagság elterjesztésének ellenőrzésében. A globális problémák folyamatos keltéséért szintén az (őshonos) gyíkemberek felelősek. az emberiségre pedig mint alacsonyabbrendű fajra. miközben elvonják az emberiség erőforrásait. A másik osztálya a drako-reptilianida fajnak az „uralkodói vonal”. Testmagasságuk 4. súlyuk elérheti a 900 kg -ot. a 215 fényévre lévő. katonai tevékenységben. azok a magas szürkéket. a drakonida-reptilianida (sárkánygyík) kultúrára vonatkozik. melyet „Ciakarok” néven ír le. mely a Sárkány csillagkép alfájáról. A drakonidák érdekeltek a Föld javainak és erőforrásainak betakarításában. a drako-reptilianidák uralmuk alatt tartják a Földön őshonos gyíkembereket. a földi klíma tönkretételének. egykoron sarkcsillagként ismert Thubánról származik. az első a harcosok osztálya. valamint az emberiség eltüntetésében a történelem színpadáról. Jefferson Sousa. a szárnyas Ciakarokról. Így tűnik. A drako-reptilianidák ezért úgy tekintenek magukra. vallási dogmák összezavarását. illetve technológiájukat. Sárkányok (drakonidák) A legellentmondásosabb „kiszivárogtatás” és kontaktok által közölt beszámoló egy földönkívüli „mester gyíkember” fajra. s biológiai úton sok-sok világot élőlényekkel népesítettek be. Thomas Castello szerint az Alfa Draconisról származó gyíkemberek. A drakonidák minden jel szerint igen aktívak az emberiség elitjének. katonai fejlesztéseinek. szigorú hierarchia uralkodik a drako-reptilianidák és más. a média és az üzleti élet ellenőrzését. hogy Castello szintén beszámol a drakonidák vezető kasztjáról. hihetetlenül intelligensek és nem mindennapi módon félelem keltőek. esetleg azonosíthatóak a földi hagyomány által leírt sárkányokkal. vallási hiedelemrendszerek irányításában. miszerint létezik egy őshonos gyíkember faj a Földön.5 méterig terjed. Alex Collier szerint a drakonidáknak vagy sárkányembereknek két fő kasztja van. s azok pedig a kis szürkéket. hogy ezek az erőforrások igen hatékonyan felhasználhatók számukra. intézményeinek és gazdasági rendszerének. Szárnyakkal rendelkeznek és félelem keltőek. amennyiben Collier-nek igaza van: „A drakonidák hatalmas képviselői a gyíkember fajnak. A drakonidák a katonai-ipari-földönkívüli komplexum (MIEC) csúcsán (rejtőzve) ellenőrzésük alatt tartják a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatos információkat. manipulálják a szürkéket és más gyíkember fajokat. egymást átfedő megállapodást kötött. hogy a kiszivárogtatók és a kontaktok eddigi állításai szerint. tagjai 210 -240 cm magasak. világnézetük szerint. ugyanebbe a csoportba sorolt földönkívüli fajok között. tudván azt.4 métertől 6. akiket rendkívül könnyű „sárkányokként” azonosítani. hogy a drakonidák. melyek valamilyen formában kapcsolódnak az Egyesült Államok nemzeti titkosszolgálatai és a szürkék között kötött szerződésekhez. Az eddig bemutatott valamennyi földönkívüli faj a jelek szerint számos. valamint a Mester gyíkember faj létezését.Összegzésként elmondható. a történelmi amnéziát és a agresszivitás kultúrájának elterjesztését. ideértve az emberi jogok súlyos megsértését. Létezik egy „Ciakar” néven ismert uralkodói réteg. természetes uralkodóira. 9 . a galaxis legelőször létrejött intelligens faja. az elit korrumpálását és uralom alá hajtását. Rendkívüli tisztánlátó képességgel rendelkeznek. mint például az általános jólétre való törekvés.

arra a következtetésre jutottam. képes megvédeni magát bármilyen támadóval szemben.mint például idő vagy interdimenzionális utazás . Egy feltételezett. akik eredetileg átadták a kormányunknak a Montauk technológiát. az 10 . mely az Ebola vírusához lett illesztve. A Szíriusz B körül keringő bolygók rendkívül szárazak. mint például a Szovjetunió felbomlása. mint szellemi ismeretek megszerzésével. amit a Tizenötös [Labirintus-vezető] szeret mondogatni. aki az általa közölt információknak utánanézett sorról-sorra. Szíriusziak . akik érintettek voltak mind a Philadelphia. mind a Montauk kísérletben. hogy kifejlesszenek nagy bonyolultságú időutazási technikákat más földönkívüliek esetleges jövőbeni fenyegetéseivel szemben.a Szíriusz B-ről A fentebb említett földönkívüli fajok mellett számos. a Fejlett Kommunikációs Kutató Szervezet (ACIO) megalakításához. állítása szerint „kiszivárogtató”. a szabadság kulcsa. A „wingmakers” honlapon a következők olvashatók: „Üres Lap Technológia vagy BST….az elit és intézményrendszerének korrumpálása. Emlékeztetőül. kemény tanú. az ACIO együttműködik a földönkívüliek konzorciumával. Ez a technológiai segítség felöleli biológiai fegyverek kutatási programját is. emberi jogok megsértése. melyeket Salter pontosnak és hitelesnek tart. itt keletkeznek a történelem legfőbb eseményei. aki birtokolja a BST-t.” Preston Nichols. szintén a Szíriusz B humanoid lényeinek adománya volt a kormányzat számára. az egyik formája az időutazásnak. a meglehetősen szokatlan információk ellenőrizhetők. mint ahogy Collier határozottan kijelenti: „Az a biológiai anyag. Az emberek közül egyesek vörösek. Ez az. Egy másik hosszú katonai szolgálatot – ideértve a Nemzeti Felderítési Hivatalt is . mások bézs színűek. emberszerű idegen látogat hozzánk a Szíriusz B csillagrendszerből. vagy a NASA űrprogramja. abból a célból. Egy független kutató a következő kijelentést tette Nicholsról: „Igen megbízható. földönkívüliek által szolgáltatott különböző szövetek tanulmányozásának kérdése vezetett el az idegenek és az emberiség között a Nemzeti Titkosszolgálat keretében létrehozott titkos társulás. Az interferencia pontok az alapvető energiaközpontok. A társadalmak sokkal inkább politikai csatározásokkal vannak elfoglalva. hogy mindez lehetséges.maga mögött tudó kiszivárogtató. A BST a legfejlettebb technológia.” A Szíriusz B rendszeréből származó emberek. megint mások fekete-bőrűek. Daniel Salter szerint. s számomra. végül ide sorolható a drogkereskedelem és a szervezett bűnözés is. fontos szerepet játszanak bizonyos idegen technikák .átadásában titkos kormányhivataloknak. hogy ennek a földönkívüli csoportnak milyen szerepe van a nemzeti titkosszolgálatokkal való technológia-cserében: „A Szíriusz B-ről érkezők meglehetősen összezavartak bennünket. Alex Collier igyekszik magyarázatot adni arra.” Ezt az egzotikus technológiát abból a célból osztották meg a nemzeti titkosszolgálatokkal. melyeket Alex Collier a következőképpen mutat be: „A Szíriusz B kultúráinak igen sajátos rezgése van. kiszivárogtató által közölt információkra támaszkodva. Nichols szavai szerint. mely lehetővé teszi a történelem átírását az úgynevezett interferencia pontokban. etnikai/vallási zavargások keltése. a népszerű „wingmakers” honlapon is megtalálható. és egyben ők azok is. bűnöző jellegű kultúrák és a terrorizmus elterjesztése. részt vett a titkos Montauk Projektben melybe számos földönkívüli faj is bekapcsolódott. hogy a katonaság támadó képességét növeljék lehetséges földönkívüli fenyegetéssel szemben. s bárki. s általában valamely gyíkvagy kétéltű jellegű faj megszállása alatt állnak.

Talán éppen ezért. és segítenek biológiai fegyverek kutatásában is. hogy „kettő között megosztva”. az anninakik fő istene Anu. Mindketten meggyőződéssel ragaszkodtak hagyományaikhoz. később önálló fajjá váltak. az annunakik tevékenysége abban nyilvánul meg. esetünkben a gyíkemberek. a Nibiru nevet kapta. akik fontos szerepet játszottak a Föld emberekkel való benépesítésében. Annunakik Végül. A sumérok „annunakik” néven írják le őket. az emberiséget pedig általában felelősségteljesen „menedzseltetik”. és hogy a földönkívüli fajok m ilyen szerepet játszanak az emberiség „menedzselésében”. Ez az ő valós eredetük – egyfajta kereszteződés eredményei a Szíriusz B és az Orion rendszer lakosai között. a Szíriusz B-ről érkező emberszerű földönkívüliek csoportja főként a technológiai programok cseréjében érdekelt. népesítenek be bolygókat. hogy „primitív” fajokkal. ahol a hierarchia. A vőlegény a Szíriusz B -ről érkezett. orioni nyelven azt jelenti. illetve katonai célokra. hiszen az ősi mitológiai és vallási szövegekben mint istenek tűnnek fel. legalább évszázezredek óta. egzotikus fegyverek használata. A menyasszony az Orion csoportosulásból származott. a szülőbolygójukat pedig „Nibiru” névvel illetik az elképesztő mennyiségű ékírásos táblán. de ismert az Annunaki istenek pantheonja is Sitchin munkásságának köszönhetően. akik ellátták a Montauk projektet idő vagy interdimenzionális utazás végrehajtására vonatkozó ismeretekkel. beszámolók jelentek meg hatalmas emberszerű lényekről. A földi globális problémákért a következőkben felelősek: titkos katonai programok. melyek alkalmasak lehetnek esetleges földönkívüli fenyegetés elhárítására. olyan fejlesztések végrehajtására. fekete költségvetések és militarizmus. egyfajta „planetáris menedzsment csapatra”. Amikor házasságra léptek.ACIO volt az első együttműködési forma a földönkívüli technikák átadásáról. Új „törzset” hoztak létre. Emiatt az annunakik egyfajta uralkodói színben jelenhetnek meg akik biztosítják a Föld erőforrásait. A földönkívüliek megfélemlítettek bennünket és kiismertük képességeiket. mely. mint faj eredete a következő: „Hosszú-hosszú idővel ezelőtt a Szíriusz B lakosainak. valamint az Orion népének problémája támadt egymással. és szabályos időközönként visszatérnek a Földre. hogy a földönkívüliek e konzorciumának a Szíriusz B népei is tagjai. melyek egy részét Zacharia Sitchin fordított le. A béke megteremtésének érdekében a két csoport egy-egy képviselője házasságot kötött.” Igen valószínű. 11 . Úgy tűnik. miközben sokkal fejlettebb fajok. aztán hagyják őket elszaporodni. néhány idegen faj nem mer kilépni az ACIO együttműködésből. Eltérő genetikai anyaguk miatt új faj született. gondjaira bízzák őket. ezen ismeretek felhasználása a társadalmak fő fejlődési módjának meghatározásakor. mely folyamatosan terjeszkedik. Ezek a hatalmas humanoidok alkotják a fő idegen fajt a „kezdetektől” fogva. mely főleg a katonai együttműködésre korlátozódik. A sumér beszámolók alapján. más néven nibiruiak. beleértve a királynőt is – matriarchális paradigmát követ. miközben az anninakik fenntartják hosszútávú érdeklődésüket és szabályos időközönként megvizsgálják „emberi kísérletük” eredményét. az emberiség milyen hatékonysággal használja fel szülőbolygója erőforrásait. mint például az emberiség. utódaik mindkét vonal genetikai tulajdonságait hordozták. Alex Collier szerint az annunakik. akik lefölözik az emberiség javait megteremtőjük igényének megfelelően. hogy megtapasztalják. a Nibiru szabályos időközökben a Föld közelében halad el. Ők tehát egy törzs. miként azt Moraney [Andromédai kancellár] elmondta. valamint titkos tevékenységük is az emberiség irányításával kapcsolatosan: tudjuk. Összefoglalásképpen.

mintha egyfajta versengés lenne köztük és a drakonidák között a Föld irányításáért. Végül. hogy jó néhány annunaki titokban a Földön maradt.Az annunakik rokonságban állnak a Földön őshonos gyíkemberekkel. Az is igen valószínű. Az annunakik legfőbb tevékenysége az emberi evolúció hosszútávú befolyásolása elit csoportok. hogy az annunakiknak létezik valamiféle megállapodásuk a drakonidákkal azzal kapcsolatban. vallási fundamentalizmus. táblázatban található. vajon milyen hatással lesz ez a faj az emberiségre magára. hogy a későbbiek folyamán miként viszonyuljanak azokhoz a világokhoz. hogy az emberiség ügyeit kezeljék. Dean főfelügyelő szerint az annunakik jelentős szerepet játszanak az emberiség életében. A legjelentősebb globális probléma melyért felelősek az elit fölötti uralom. Úgy tűnik. valamint az emberi tudat kontrollálásával. Az annunakik visszatérése láthatólag a nemzeti titkosszolgálatok egyik legnagyobb problémája. Ezek az „egyezmények” és/vagy az elit csoportok titkos és közvetett módon való irányítása teszi az annunakikat a katonai-ipariföldönkívüli komplexum tagjaivá. akármilyen történelmi megállapodást is kötöttek az emberi faj menedzselésével kapcsolatban. amikor a Nibiru a Föld közelébe kerül. patriarkális jellegű globális kultúra és az agresszivitás kultúrája. rendszerek és intézmények. A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal együttműködő néhány idegen faj és legfontosabb tevékenységük összefoglalója az 1. s ez a tevékenységük sokkal inkább egyértelművé válik akkor. és az éppenséggel a földönkívüliekkel kapcsolatos helyzetek kezelésére életre hívott katonai-ipari-földönkívüli komplexumra. 1. szintén nagyon valószínű. hiszen semmiféle információval nem rendelkeznek azzal kapcsolatban. így szerepet játszott az emberiség elit szervezeteinek életre hívásában. ahol az annunakik létrehoztát a maguk „emberi kísérleteit”. A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal együttműködő idegen fajok 12 . Táblázat.

Genetikailag módosított emberek.gyíkemberek (Alfa Draconis) Az emberi elit és üzleti rendszer ellenőrzése. militarizmus és az emberek eltörlése a történelem színpadáról.1.gyíkemberek (Föld) Drakonida . tudatirányítás és diplomáciai egyezmények megkötése az „árnyék kormányokkal”. Globális egészségügyi és jóléti problémák Korrupt elit és intézményrendszer Etnikai/vallási agresszió Emberi jogok megsértése Az agresszió és a terrorizmus kultúrája Drogkereskedelem és szervezett bűnözés Titkos fegyverkutatások Egzotikus fegyveres használata Fekete költségvetések Militarizmus Az elit manipulálása Vallási fundamentalizmus Patriarchális globális kultúra Az agresszió kultúrája Szíriusziak (Szírius B) Anunnakik (Nibiru) 13 . Táblázat. Az emberi evolúció hosszú távú ellenőrzése elitcsoportok. Tudatprogramozott „eltérítettek” Genetikailag módosított emberek Emberek monitorozása impalntátumokkal Tudatprogramozott „eltérítettek” Kompromisszumok a politikai elittel Beépülés a nemzeti titkosszolgálatokba Emberi jogok megsértése Az elit korrumpálása és uralma A média és a hírforrások uralma Vallási dogmaviták Történelmi amnézia Az agresszivitás kultúrája Magas szürkék (Orion) Őshonos . Az emberi elit. rendszerek és intézmények segítségével. A katonai. Emberek monitorozása implantátumokkal. genetikai kísérletek. Az okozott globális problémák Az eltérítettek traumatikus élménye. tudatprogramozás. mely növeli a katonai potenciált földönkívüli fenyegetés esetére. versengés a drakonidákkal a Föld uralmáért. a klíma tönkretétele. Genetikai kísérletek. klónozás és ember-hibrid lények megalkotása. emberek monitorozása implantátumok segítségével. hibrid ember-szürke faj megteremtése. intézmények és gazdasági rendszer manipulálása. Részvétel technológiai csereprogramban.ipari-földönkívüli komplexummal együttműködő idegen fajok Idegen fajok Kis szürkék (Zéta Reticuli és Orion) Főbb tevékenységek Civilek eltérítése. a földi erőforrások betakarítása. militarizmus. az emberi tudat manipulálása. a szürkék és a földi gyíkemberek manipulálása. konfliktusok és erőforrás-hiány. a vallási hitrendszer befolyásolása.

emberek monitorozása implantátumok segítségével.Idegen fajok Főbb tevékenységek Az okozott globális problémák Kis szürkék (Zéta Reticuli és Orion) Civilek eltérítése. intézmények és gazdasági rendszer manipulálása. Tudatprogramozott „eltérítettek” Magas szürkék (Orion) Genetikai kísérletek. hibrid ember-szürke faj megteremtése. Emberek monitorozása implantátumokkal. 14 . genetikai kísérletek.gyíkemberek (Föld) Az emberi elit. Genetikailag módosított emberek Emberek monitorozása impalntátumokkal Tudatprogramozott „eltérítettek” Kompromisszumok a politikai elittel Beépülés a nemzeti titkosszolgálatokba Őshonos . Genetikailag módosított emberek. tudatirányítás és diplomáciai egyezmények megkötése az „árnyék kormányokkal”. Az eltérítettek traumatikus élménye. militarizmus és az emberek eltörlése a történelem színpadáról. klónozás és ember-hibrid lények megalkotása. tudat-programozás. a vallási hitrendszer befolyásolása.

militarizmus. konfliktusok és erőforráshiány.Emberi jogok megsértése Az elit korrumpálása és uralma A média és a hírforrások uralma Vallási dogmaviták Történelmi amnézia Az agresszivitás kultúrája Drakonida . Titkos fegyverkutatások Egzotikus fegyveres használata Fekete költségvetések Militarizmus 15 . a földi erőforrások betakarítása. Globális egészségügyi és jóléti problémák Korrupt elit és intézményrendszer Etnikai/vallási agresszió Emberi jogok megsértése Az agresszió és a terrorizmus kultúrája Drogkereskedelem és szervezett bűnözés Szíriusziak (Szírius B) Részvétel technológiai csereprogramban. mely növeli a katonai potenciált földönkívüli fenyegetés esetére.gyíkemberek (Alfa Draconis) Az emberi elit és üzleti rendszer ellenőrzése. a szürkék és a földi gyíkemberek manipulálása. a klíma tönkretétele.

A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal nem együttműködő fajok 1954. Alex Collier szerint mindösszesen 22 földönkívüli faj vett részt az ember genetikai anyagának kialakításában. . Az említett idegen faj által mutatott eleve elzárkózás a katonai-ipari-földönkívüli komplexumtól (MIEC) fontos jelzés volt arra vonatkozóan. emiatt igen könnyen el tudnak vegyülni az emberi társadalomban. így a további . Procyon. hogy valamiféle egyezményt kössenek az USA termonukleáris fegyverkezési programjáról. lehetetlenség őket megkülönböztetni az emberiség többi részétől. Ummo. 16 . mint „barátságosak”. Tau Ceti. sem a bolygó más részén. Fiastyúk. Versengés a drakonidákkal a Föld uralmáért. hogy az említett idegen faj nem volt hajlandó katonai célokra is felhasználható technológiát átadni a militarista Eisenhower kormányzatnak.a háttérben folytatandó -. egy földönkívüliek által végrehajtott genetikai manipuláció termékei. Szíriusz.Anunnakik Micheal Salla phD. A problémát láthatóan az okozta. A genetikai örökségünk és lélekkel rendelkező mivoltunk miatt a barátságos földönkívüli fajok úgy tekintenek ránk. rendszerek és intézmények segítségével. megbeszélések is zsákutcába futottak ezen faj és az emberiség képviselői között. a fentebb már említett gyíkemberek. az emberi tudat manipulálása. Nekik tulajdonítják a földi ember genetikai anyagának egy részét is.. akik legalább 22 idegen faj különböző génkészletének részeit hordozzuk hatalmas örökletes állományunkban. kiket Collier úgy ír le. mint uralmuk alatt állókra. a szürkék és az annunakik mellett a második csoportból való fajok is. Ezek vagyunk tehát mi. Androméda és Arcturus. február 20-án „emberi külsejű” földönkívüli faj képviselői találkoztak az Eisenhower kormányzattal sikertelen kísérletet téve arra. Ezek a fajok az elbeszélések szerint a következő csillagképekből. mely nem kíván kapcsolatba kerülni a MIEC-cel sem az USA-ban. miként azt Dean és mások is megemlítik. Az elit manipulálása Vallási fundamentalizmus Patriarchális globális kultúra Az agresszió kultúrája 3. (Nibiru) Az emberi evolúció hosszú távú ellenőrzése elitcsoportok. csillagrendszerekből érkeznek: Lant. az „emberi kísérletben”.Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységéről és indíttatásairól 3. miszerint létezik egy jelentős „emberszerű” idegen faj. Az idegenek ezen második csoportja jellemzően „emberszerű”.

miért hívtuk meg ide. legalábbis ezt állítják azok az egyének.Emiatt a genetikai kapcsolat miatt a katonai-ipari-földönkívüli komlexumon kívül elhelyezkedő idegen fajok sokkal inkább védő-óvó jellegűen tekintenek az emberiségre. „Bonnie-t”. akik akár fizikai mivoltukban látták meg és tapasztalták meg a várost. hogy felelősségteljesen garantálják a teljes emberiség biztonságát mind önmagával. Ezekben az aggasztó időkben kiküldtük repülő szerkezeteinket. akik a történelmi korokban népesítették be a Föld felszín alatti lakótereit. mint például Lemuria vagy Atlantisz maradványai. Képviselőink üzeneteket továbbítottak az ön világa hatalmasságaihoz. mint egyfajta maradványait az ősi emberi civilizációknak. hogy 17 . Bonnie arra hivatkozik. mert nemes személyiség és jól ismerik a felszíni világban admirális… Az Arianni nevű térségben tartózkodik. és kegyetlenkedéseibe. világunk létezik. valamint beszámoltak neki a korábbi civilizációhoz. Szemtanúja lehetett e társadalom néhány csodálatos technikai vívmányának. soha sem avatkoztunk be korábban az ön faja háborúiba. ismert ufókutató állítása szerint találkozott Telosz küldötteivel. Az ebbe a csoportba tartozó idegeneknek legfontosabb törekvése. az északi emberekhez hasonló tulajdonságokat mutató faj felszín alatti településeire. az unokatestvérei Lorae és Matox átköltöztek a mi világunkba. A leginkább ismertté vált beszámoló ezekről a ősi fajokról Richard Byrd admirális munkája. Most önt választottuk ki abból a célból. azonban sűrűn visszajárnak Teloszba pihenni és regenerálódni. hogy szemtanúja lehessen. azonban olyan mértékű emberi vonásokkal rende lkezik. el kell mondanom önnek. hogy belépjen ide. melynek részét képezik. Az elsőbe azok a „földönkívüliek” tartoznak. amikor az önök faja felrobbantotta az első atombombáit japán városok. Hirosima és Nagaszaki fölött. valamint találkozhatott a fejlett nép vezetőjével. Telosziak A felszín alatt élő „földönkívülieket” úgy említik. akár telepatikus úton kommunikáltak lakóival. hasonlóan ahhoz a szülőhöz. A másik része a csoportnak nem földi eredetű. a „foo fighter”-eket. hogy derítsék fel. Mint láthatja. Két jelentős részre osztható a jelenleg tárgyalt csoportosulás. a Föld egyik belső világában… Admirális. akik találkozhattak a fejlett felszín alatti emberiség képviselőivel. Telosz. A mű az északi pólus térségébe vezetett titkos expedícióját mutatja be. Lemuriához fűződő kapcsolataikról.” Miközben folyamatosan hallhatunk Byrd admirális naplóiban foglaltakkal ellentétes véleményeket. kultúránk tudományunk sok-sok évezreddel megelőzi az ön fajáét. akik bemutatták neki a város fejlett technológiáját és szerkezetét. mi történik… Mint láthatja. s amiatt genetikailag az emberiség rokonai. ám azok semmilyen figyelmet sem fordítottak rá. mind a nagyobb galaktikus közösséggel szemben. amely során elvitték egy. a szerző halála után megjelent „Naplók”. és úgy írják le őket. de most mégis ezt kellet tennünk. Egy hatalmas felszín alatti város. az anyja (Rana Mu). miután önök megismerkedtek egy bizonyos energia fajtávval. Érdeklődésünk akkor fordult az önök irányába. hogy könnyedén el tud vegyülni az emberi társadalmakban a könnyű azonosíthatóság veszélye nélkül. s bemutatja családját is: „Bonnie. aki állítólag ezt mondta: „Megengedtük. akinek ifjú fia vagy lánya veszélyes környezetbe kerül. William Hamilton. a nővére Judy. fekszik mélyen a Shasta hegy alatt Kaliforniában. mint az emberi civilizációt megelőző földi kultúrák. azoknak a száma is állandóan növekszik. az apja (Ra Mu). akik a felszíni emberi civilizációtól eltérő fejlődési utat futottak be. Hamilton leír egy teloszit.

az emberi egészség és hosszú élettartam helyreállítása. A telosziak és más felszín alatti „földönkívüli” fajok igyekeznek minden erejükkel csökkenteni az emberiség és a földönkívüliek között fennálló technológiai egyezmények pusztító erejét. amint ez a „kontaktok” beszámolójából is kiderül. Ezek a „csillagmagok”. aki a legbőségesebb információkat szolgáltatta a kutatóknak. kijelenti. lakosságuk száma elérte a 1. Matto Grosso városához csatlakozik. hogy megtanítsák velünk a Föld ősi történelmét. valamint harmonikus technológiákat és vallási rendszereket alakítottak ki a felszín alatt élők számára. különleges történelmük és galaxisban végzett bolygóközi vándorlásaiknak. miközben segédkeznek az emberiség tudati szintjének emelésében. kiterjesszék az emberi élettartamot. hogy milyen viszonyban állnak az emberiséggel. A telosziak legfőbb tevékenysége és egyben a kapcsolata a felszíni emberiséggel arra irányul. hogy reinkarnálódjanak a Földre emberi családokban. pszichotronikus technológiákat alkalmaznak.társai unalmas gépekkel unalmas alagutakat fúrnak a földben. Az említett kontaktok gyakran fizikai bizonyossággal is szolgálnak kapcsolataikról földönkívüli lényekkel. vagy „csillag emberek”.5 milliót. Fontos megismerni a legfőbb ténykedését minden egyes fajnak. így szükségtelenné teszik nagyenergiájú sugárzás és ehhez szükséges kiegészítő eszközök használatát. azonban mára felvirágoztatták a Shasta hegy alatti kultúrájukat. az elveszett történelmi ismeretek rekonstruálása. illetve azt. a pénz használatát nem ismerő. 18 . és saját elhatározásukból emberi testet öltöttek. George Van Tassell. Ezek az unalmas gépek felfűtik a sziklákat a vörös izzásig. mely kapcsolatban áll más csillagrendszerekből származó földönkívüli fajokkal is. a földönkívüliek ezen fajtája barátságos hozzánk. köztük George Adamski. filmekkel rendelkeznek. Eredetileg mindössze 15 000-en voltak. a biodiverzitás megőrzése. Az emberek nagy része biztos benne. azután a Földre jöttek. akik a Shasta hegy felszín alatti térségét alakították át otthonukká. ehhez kristályok erejét és a telosziak magasan fejlett mentális képességét felhasználva hihetetlenül fejlett társadalmat építettek fel. mint személyek. a mi hemiszféránkban levő települések összekapcsolására. „csillag gyermekek”. Billy Maier es Alex Collier. amikor kontinensük elpusztult. akik valamennyien ilyen értelemben nyilatkoztak úttörő jellegű kapcsolataikról ezekkel a földönkívüliekkel. Howard Menger. Orfeo Angelucci. Vízkultúrás kertészetekben a teljes fényspektrummal megvilágítva termesztenek növényeket. Az egyik alagút például a brazíliai dzsungelben. aztán megüvegesítik őket. fényképekkel. Így látják el Telosz. azt. és ezek közül sok idegen faj engedélyt adott néhány képviselőjének.állítása szerint . másfél milliós népességét élelmiszerrel és egyéb erőforrásokkal. A telosziak – a beszámolók szerint – specializálódtak az emberi élet meghosszabbítására. Az alagutakban elektromágneses meghajtású vonatok száguldanak egészen 4000 km/órás sebességgel. hogy az emberiség evolúciós fejlődésének mintegy lökést adjanak. Brad és Francie Steiger művében kerülnek bemutatásra. Az emberszerűnek látszó „földönkívüliek” – az állítások szerint – genetikai anyagukkal hozzájárultak a földi evolúcióhoz. megváltoztassák az egészségtelen hiedelemrendszert és védjék a környezetet.telepatikus kapcsolatot létesített velük. a telosziak az ősi Lemuria népének maradványa. A legalaposabban dokumentált és kutatott kontakt Eduard „Billy” Meier. ennyien maradtak Lemuria pusztulását követően. problémáiknak és konfliktusaiknak megfelelően. Dianna Robbins aki . Az alagutak szükségesek a különböző felszín alatti. Ezek az emberszerű földönkívüli fajok láthatólag különbözőféleképpen „specializálódtak”. mindezt automatikus üzemmódban. Paul Villa. mint „csillag magok”. miként tudnának jobb kapcsolatot kiépíteni velünk a globális problémák megvitatása kapcsán. akik korábban más csillagrendszerekben éltek. A globális segítségnyújtási törekvéseik a következőket ölelik fel: környezetvédelem.

Egyáltalán nem lehet véletlen. és rátaláljon igazi természetére. a csillagok egy manapság általunk a Lant csillagképben lévő Gyűrűs-ködnek ismert objektum közelében lévő csoportját népesítették be. A Lant-beliek. dokumentumai nem hamisítványok. Meier további beszámolóiban említést tesz arról. Meiernek az alábbiakat adták tudtára a Lant csillagrendszerbeli kapcsolatai és emberi lakosai: „A 'svájci' Fiastyúk-beliek elmesélték ősi örökségüket. békében és jólétben telt.Lant-beliek (Lyrans) Talán akkor járunk el leghelyesebben e „földönkívüli” idegen fajok és tevékenységeik tárgyalásában. hogy t udatosan visszamenjen. velük együttműködő világok csillagrendszereit. mindezek miként jöttek létre. az egyes események megfelelő sorrendbe rakásában. elhatároztuk. Amint az emberiség megérti múltját és eredetét. meglehetősen összezavarva ezzel a Meier állításait szkeptikusan fogadókat. s abban. a Lant-beliek 1975 és 1986 közötti állítólagos látogatásainak köszönhetően. Az egyik legelső. lefejtse az egyes rétegeket. a széles nyilvánosságot kapó Billy Meier volt. Alex Collier a Lant-beli civilizáció kezdeteiről beszél. ezért egyértelműen úgy kell tekinteni rájuk. kézenfekvő. hogy valójában igen fontos szerepe van. Akár a „Galaktikus történészek” jelzőt is rájuk illeszthetjük az emberi faj szemszögéből. Kitűnő idegenvezetők lehetnek ebben a folyamatban. amikor a Fiastyúk térségéből érkező embereket Fiastyúk -belieknek nevezzük. s megállapították. hogy a Lant-beliek segítenek felfedni az emberi fajok Galaktikán belüli igazi történetét. melynek utasai bemutatták neki világukat és más. Az emberek mintegy 40 millió éve éltek ott. Életük. a Lant rendszeréről tudósító „kontakt”. szerte a Galaxisban és az emberi genezisben betöltött szerepének köszönhetően. Lant-beliek. ha mindenekelőtt figyelmünket arra a csillagrendszerre fordítjuk. ott kolóniákat hoztak létre. mint a földönkívüliekkel folytatott kapcsolata bizonyítékaira. s később maguk is elindították saját felderítő egységeiket a világűr kikutatására. melyet az emberi civilizáció galaxisbeli forrásaként emlegetnek. hogy az emberi életformát a Lant csillagrendszerben hozzuk létre.” 19 . a földönkívüli faj számára. ezek felvirágoztak. hogy ők azok. Ezért igen hasznos segítőtársak lehetnek mindenkinek a múlt megértésében. A Meier által évek alatt szolgáltatott fizikai bizonyságok nagy számának köszönhetően megbízható és szavahihető emberként tekintettek rá. innen ered a nevük is. miként került fizikai kontaktusba egy Lant-beli űrhajóval. A Lant -beli emberi faj érdeklődése főleg mezőgazdasági jellegű volt. Számos esetben végeztek mindenre kiterjedő nyomozást magánszemélyek és szervezetek Meier állításai kapcsán. töretlenül fejlődve. mint szóvivő. mint a hagyma héját. az emberi kultúra és az „emberi lélek” mély megértését. pontról pontra. ugyanezt a szisztémát alkalmazzuk akkor is.” A Lant-beliek északi típussal rendelkeznek és minden bizonnyal ők azok az „Elochimok” akikről a vallási hagyományok a Földön és szerte a Galaxisban beszámolnak. ahogy azt számára az Andromédáról származó földönkívüliek előadták: „A Napok és a bolygók életkorát tekintve galaxisunkban. ez pedig a Lant csillagkép. mely természetesen hatást gyakorolt a mienkre is. állításaiból pedig az következik. ahonnan szétsugárzott. ebben az ember számára lélektani folyamatban. akik a legmélyebben ismerik az emberi faj eredetét és galaktikus történelmét. aki folyamatosan fizikai dokumentumokkal is szolgált állításainak alátámasztására. bár sokan voltak. A korai Lant-beliek hatalmas űrbárkákkal indultak más csillagrendszerek felé és ahol lakható körülményeket találtak. saját történelmük és motivációik megértésében. miszerint eredetileg (még a Fiastyúk-korszak előtt). További részletek a Lant-beliekről: „A Lant-belieknek van egyfajta természetes vonzódásuk a kezdetek és az ősi történelem iránt. megszerzi annak képességét.

s az emberek sorsát befolyásoljuk. Annak a rendszernek a pontos neve. valamint világméretű oktatást-nevelést. Írások szólnak a mi Naprendszerünkbe jóval korábban végrehajtott kivándorlásról is. a legfontosabb bolygó ezen a rendszeren belül pedig az Erra. azt. hogyan és miként bukott meg ez a kísérlet. akik megpróbáltak letelepedni ebben a Naprendszerben. de nagy veszteségeket is az idők folyamán. Semjase. új technológiát fejlesztett ki. valamint arról. diplomáciai és konfliktus-enyhítési tevékenységet. elhatározta. Megtapasztaltak nagy nyereségeket. sem Isten által küldött őrangyalok vagy hasonlók. Ezért tehát helytelen minket a Föld felsőbbrendű üzenethordozóinak vagy őreinek tekinteni. Egészen pontosan.Összefoglalásképpen: a Lant-belieknek legfőbb tevékenysége az emberi faj különleges Galaxison belüli történelmének megismertetése. Globális jellegű tevékenységük magában foglalja pontos. az általunk ma Fiastyúk-rendszernek nevezett csillagcsoportosulásból. hogyan utaztak végül a Fiastyúk rendszerébe. Sok ember úgy gondolja. akik számos helyről betelepedtek ide. az emberiségre vonatkozó történelmi ismeretek nyújtását a Galaktikus história megértéséhez.” 20 . az általuk létrehozott három emberi civilizáció közül az egyikről származnak. segítséget az emberi lényeg felfedezéséhez. Ez nem igaz. hogy mindössze 900 év alatt gigászi űrbárkákat épít mélyűri kitelepülés céljából. elkezdték útjára bocsátani a kozmosz minden irányába hatalmas járműveiket. akik egy csillaghalmazból. A Svájcot meglátogató földönkívüliek azoknak az űrbárka utasoknak a távoli leszármazottai. majd összekeveredtek bennszülöttekkel. hogy aztán a Fiastyúk csillagain letelepedjenek: „Ősi ismeretekkel rendelkezünk a korai Fiastyúk-beli elődök egy másik anyacsillag körüli életéről. eredetileg miként vándoroltak csillagrendszerről csillagrendszerre. A Fiastyúk-beliek úgy hivatkoznak Meierre. illetve azon humán fajoknak. valamint segítségnyújtás az emberi indíttatások és lehetőségek megértésben. s arról. több száz éven át. hogy elhozza a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatos igazságot az emberiség számára. melyeknek semmi köze a Föld irányításához vagy a Föld sorsának befolyásolásához. mint általuk választott képviselőre. az emberiség azon legkorábbi telepeseknek a leszármazottja. valamiféle felügyeletet gyakorlunk a Föld felett. akinek az a küldetése. a Meierrel kapcsolatba került Fiastyúk-beliek hölgytagja a következőképpen mutatja be saját szerepüket: „Nem vagyunk sem a Föld őrzői. a katasztrofális pusztulást követően. Fiastyúk-beliek (Pleiadians) Billy Meier leírja a Fiastyúk-belieknek a Lant-beliektől való leszármazását. mert mindössze egyes egyének által elhatározott küldetéseket hajtunk végre. Így is történt. A Fiastyúk-beliek őseinek eredeti bolygóján a túlélők egyharmada. melyről a Meiert meglátogató Fiastyúk-beliek érkeztek Taygeta.

Érdekes módon Collier határozottan kijelenti. mint a földlakók. az emberiség igaz segítői. mint például Adamskiét. Számos alkalommal pusztítottak már el egész bolygókat. Figyelemreméltó. mint például az Alcyonéról érkezők. hogy az emberiség megtalálja a függetlenségét a szürkék/gyíkemberek hatása alól. hogy figyelmeztessék az emberiséget a szürkékre. 37. de más csillagrendszerekben is. Sokan közülük meglehetősen kellemetlen teremtmények. Következésképpen. a Naprendszerünkben vívott ütközetben. 21 .A Fiastyúk-beliek látogatásai megértésének kulcsmomentuma. 35. a beszámolók szerint. Másik kulcseleme a Fistyúk-beliek látogatásának Meier szerint segítség az emberiség tudatának felemelésében. tényleges demokratikus rendszerek kialakításában. mert hajlamosak minden elpusztítani és lerombolni. Különböző egyéb életformák is léteznek. néhány Fiastyúk-beli csoport. A Fiastyúk-beliek segíthetnek globális megoldást találni az egyetemes emberi jogok biztosítására. Óvakodni kell tőlük. hogy a Fiastyúk-beliek elvetik jó néhány más kontakt állítását. hatalmas tudásanyaggal. akik függetleníteni tudták magukat közvetlen környezetüktől. Küldetésünk egyik feladata a földi emberek figyelmeztetése ezekre a teremtményekre. ami csak az útjukba kerül. ezért. Collier szerint. amikor ezekkel a degenerált humanoid teremtményekkel [szürkék] elkerülhetetlenné válik az összeütközés. 38. és alkalmanként a Földre is ellátogatnak. illetve a régiók egyesítésében. s a barbárság gyakorlásában és minőségében olyan súlyos fokot érnek el. miközben a Taygeta-beliek (Meier is említést tesz róluk). egyfajta exkluzív vonatkozást adnak az igazságnak és a földönkívüli fajok jelenlétének. láthatólag. igen sokat tesznek az emberi tudatosság növelésének segítésében. és a tudatosság növelése. közvetett módon. Legyen mindez a Föld lakosainak tudomására hozva. valamint azon vannak. hogy a Fiastyúk-beliek pozitív kapcsolatban vannak az emberiséggel. akikről a következő információkat adták át: 33. 34. Néhány Fiastyúk-beli esetleges „titkos programjai” mellett. a szürkék és a Fiastyúk-beliek érintettek számos. mint például a Szíriusz B. a legtöbb tapasztalat és tény arra mutat. a legfőbb tevékenysége a Fiastyúk-beleiknek. 36. hiszen közeleg az idő. vagy kényszeríttették lakosait szolgasorba. az emberiség segítése szabadságának megtalálása érdekében az elnyomó kultúrák alól. Képesek beutazni a világűrt. „titkos programokon” dolgoznak. az emberi tudatosság emelésében és a globális oktatásban.

ez természetes vagy mesterséges eredetű. a Nagy Háború közeli ki törését. szinte olyan volt mint a szén. A Nagy Háború a rigeliek és a rigeliek között tört ki. hogy összecsengenek más forrásokkal. Az arca már-már gyönyörű volt. s Andrews következtetései megbízhatóak. Vékony arca volt. A szeme körül fekete karika volt. nem tudni. a Rigel átesett egy. Valamennyi rigeli magas szőke volt. „kis szürkék” által vezetett bolygóméretű hibridizációs programban. átalakították kis szürkékké. hiszen génkészletük jelen van az emberiség örökletes állományában. fehéres árnyalattal. vállig érő szőke haja volt. A rigeliek egy csoportja. mely forrásául szolgált a legtöbb galaktikus bolygó-benépesítésnek. akik megérezték. az ezt követő környezeti összeomlás miatt az élet a felszín alatti menedékekre kényszerült. például az északiaknál. és földi idővel nézve 300 évig tartott. A kontakt Khylát a következőképpen mutatja be: „Khyla magas. A rigeli „magas szürkék” minden bizonnyal kulcsszerepet játszanak a szürkék által kezdeményezett diplomáciai törekvésekben az emberi-szürke hibrid fajok megteremtésére. fontos információkat közölt a Rigeliekről. A Procyonon is alapítottak települést. feltehetően átesett egy szörnyű pusztítással járó polgárháborún. 22 . A történelmük során a Rigel. ezekről a ismeretekről pedig elmondhatók. A genetikai átalakításuk sokkal hosszabb ideig tarthatott. és ehhez az északi típusú túlélők genetikai anyagát is felhasználják.Északi Rigeliek A Fiastyúk-beliek sok-sok szétrajzó emberi űrkolóniája közül az egyik az Orion csillagkép Rigel nevű csillagának egyik bolygóján telepedett le. például a Zéta Reticuli térségéből érkezett. valamelyik csillagrendszerből. Mindazokat akik a Rigelen maradtak. északi típusú lakosa. ahogyan azt Khyla felfedte a kontakt számára. Nehéz megmondani a pontos magasságát. vékony de izmos. a maga északi típusú lakosságával. minek következtében a szürkék uralma alá került. izmos ám könnyed. akik gyengének bizonyultak a szürkék hibridizációs programjával szemben.” Andrews ír a Rigel történetéről is. George Andrews szerint a Procyon csillagról származó Khyla nevű. Teljesen valószínűtlen. de egyértelműen férfias. az egész bolygóra kiterjedő nukleáris katasztrófán. Nagy háború tombolt… a Nagy Háború előtt a Rigel hatalmas birodalommal rendelkezett. mint az említett három évszázad. magas járomcsonttal. A kis szürkék minden valószínűség szerint genetikailag „nagy szürkékké” formálják magukat. mint a mindkét fajra legkedvezőbb megoldás kivitelezésében. de valahol 180 és 210 cm között lehetett. a Procyon-beliekről és a szürkékről az emberiség néhány kontaktjával. akik behatoltak a Rigel térségébe és meggyengítették azt a Nagy Háború időszakában. elegáns ember. a vele való találkozás körülményei miatt. Bőre halvány pasztell színű. Úgy tűnik. Izmos nyaka. kegyetlenül megszállták a Procyon telepet titokban épült hajóikkal… Ők voltak az egyedüli rigeliek. és szúrós kobaltkék szemekkel. Inkább valószínű. akiknek sikerült elmenekülni a mindent elpusztító összeomlás elől. Szép. hogy az északi típusú rigeliek is átestek volna a „kis szürkékké” alakító transzformáción. „Valaha a kis szürkék ősei magas szőkék voltak. északi típusú rigeliek részt vettek egy. hogy a túlélő.

Khyla aztán tovább folytatta a szürkék által a Procyon lakosainak jelenlegi rabszolgasorba kényszerítésének történetét. akik uralmukat a Procyonra is ki akarták terjeszteni. és megismerhetik hatalmas erejüket. olyan technikákkal. ahogy a szürkék próbálták uralmuk alá hajtani a Procyont: „A szürkék eleinte néhány nagykövet révén látogatást tettek nálunk. mindaddig. 11. akik igen hasznosak voltak a számunkra. Fejlett „multidimenzionális tudatosság” elvét magába foglaló időutazási technológiákat alkalmazva. ezek az eljárások pedig hasonló helyzetekben a Földön is alkalmazhatók: „…egyenlő az öngyilkossággal a szürkékkel szembeni közvetlen harc az emberiség jelenleg rendelkezésére áll fegyvereivel. Procyon-beliek – (A LEGFŐBB SEGÍTŐ FAJ) A legtöbb. beférkőztek még a legtitkosabb vezető csoportjainkba is… pontosan úgy. Hiszen biztosak lehetnek a válaszcsapásban.Micheal Salla phD. aztán különböző területek specialistáit küldték. s megszervezni egy függetlenségi harcot a „távoli időfolyosókból”. . mint például a telepátia vagy a hipnózis. A Procyon kettős csillagrendszer. miként sikerült néhány ellenállási technikával sikereket elérniük. ami gátolja a szürkék degradált genetikus állományának duplikálódását. éppen olyan technikákat vetnek be. Andrews szerint a Procyon-beli kolónia felvirágzott. A vezetőink felett és majdnem mindannyiunk felett.Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységéről és indíttatásairól 4.4 fényév távolságra a Földtől. miként a ti bolygótokon. mint a Procyonon… Kialakítottak egyfajta telepatikus hipnotikus kontrollt a vezetőink felett. A jelek szerint a rigeliek a negyedik bolygón alapították meg új kolóniájukat. amíg a jelenleg a Rigelt uraló szürkék fenyegető jelenlétébe ütközött. Khyla elmesélte az a taktikát. mely alól a legtöbb procyoni képtelen megmenekülni. mintha be lennénk programozva valamilyen rituális fekete mágia révén. Az emberi tudatosság a leghatékonyabb elérhető fegyver jelenleg. mint turisták jelentek meg nálunk. végül. részt vettek különböző programokban. 23 . ahogyan a Procyon -beliek leírják. a hüllőagyra hat. Említésre méltó. később áradattá terebélyesedett. melynek a jelenlétét nem voltunk képesek felismerni. ahol elkezdtek teljesen tisztességtelen módszerekkel ellenőrzést gyakorolni a CIA és a KGB vezető tisztségviselői felett. ez az egész olyan volt. valami olyasmit. Ami eleinte csöpögés volt. mintha valamilyen végzetes jóslat megvalósítása felé rohannánk. azonban jelentős számú procyoni képes volt megszökni. melyek során együttműködtek velünk. ahogy soha nem látott számban érkeztek hozzánk. bolygójáról kirajzó rigeli a Procyon rendszere felé vette az irányt és fogott hozzá civilizációja újjáépítésének. mely az agynak a legősibb területére. lassan de biztosan beépültek társadalmi rendszerünk minden részébe.

Az első és legjelentősebb az a feltételezett kiszivárogtató volt. melyek által az egyén megvédheti magát a földönkívüliek tudatirányítása. Tau Cetiek A jelek szerint további emberlakta világok találhatók a Tau Ceti és az Epszilon Eridani rendszerében. ha az emberiség megváltoztatja tudatossági szintjét a lineárisról a multidimenzionális érzékelésre…. akik fizikai kapcsolatba léptek Tau Cetiekkel. Globális problémák megoldása terén a Procyon-beliek segíthetnek a földönkívüliek egész Földre kiterjedő hódító tevékenységének leleplezésében. Ez a győzelem kulcsa. a később „Hank” névvel hivatkozott egyén származási helyére vonatkozó információkról: 24 . hogy jelenleg nyerő pozícióban vannak a szürkékkel való tárgyalások megkezdésekor. fejlesztik a multidimenzionális tudatosságot. Arizona államban. 1961-ben történt. és barátságtalan. tudati képek használatával. aki részt vett egy UFO-szerencsétlenség helyszínelésében. az idegenek által végzet tudatirányítást semlegesítik. valamint fejlesztik az Internetet és a globális kommunikációt. A szerencsétlenség Phoenix mellett. azáltal. Összefoglalásképpen: a Procyon-beliek legfontosabb tevékenysége a hatékony védekezés az emberiség földönkívüli uralom alá vetésével szemben a „multidimenzionális tudatosság” technikájának kifejlesztése révén.” Alex Collier szerint a Procyon-beliek nemrég megszabadultak a szürkék uralmától. mely az egyént inspirálja és megérteti vele a kapcsolódását a mindenség ősforrásához. Olyan technikák állnak ugyanis rendelkezésükre. monitorozási eljárásai alól. Frank Crawford kutató interjút készített számos egyénnel. ahol egy utast élve sikerült elfogni és kikérdezni az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tisztjeinek. mely által képesek letéríteni a Földet pályájáról. hogy a titokban jelenlévő idegen fajokat felfedik. valamint azt is álllítja. Az „Oscar” álnéven bemutatkozó kiszivárogtató beszámolt Frank Crawfordnak az elfogott földönkívüli. Van az emberiségnek azonban egy kulcsfontosságú képessége. ami nekik nincs: az adottság. erőfeszítéseket tesznek az egyetemes emberi jogokért.A legeredményesebb módon úgy vehető fel a harc a szürkékkel szemben. miszerint az ember képes tudatában olyan képeket őrizni.

Hozzátette. amint az a következő telepatikus üzenetből is kiderül: „Az egyik faj a Tau Cetiről érkezett. akik a szürkékkel szembeni katonai fellépést erőltették fogságba ejtett társuk miatt. (Oscar) szeretné tudatni az emberekkel. válaszolt. hiszen ők azért vannak itt. A rejtőzködő társadalmak összeesküvéseinek és ténykedésének felderítésére szakosodott specialisták. hogy amennyiben kapcsolatba lépnek a Tau Cetiekkel. ők azonban összefogtak más civilizációkkal. amikor a „szürke” megnevezést alkalmaztuk. akik vadásznak az emberiségre szerte az univerzumban – állítja Oscar. hogy segítsenek. Ez segít megvédeni őket a különböző TUDATBEFOLYÁSOLÁSI TRÜKKÖK alól. ha nem. „Jill elmesélte nekem. hogy ő és társai a Tau Ceti és az Epsilon Eridani rendszeréből származnak. ők igazából fehérek. Jill Waldport volt. pszichikai síkon szükséges egyfajta védőpajzsot építeni maguk köré. míg a másik egy emberszerű fajból. Kifejezetten ragaszkodnak azokhoz a természetű megállapodásokhoz. melyeket az Egyesült Államok „árnyék kormányzatával” kötöttek egyes egyének „eltéríthetőségéről”. Az Oscar által leírt események egyben a Tau Cetiek legfőbb tevékenységét jelentik. hol történt a 25 . " A „Hank” által nyilvánosságra hozott ismeretek azt sejtetik. Azért jöttek. nem kell félniük. hogy agyam asszociációs képességét túlterheltem. melyben intenzíven részt vettek a szürkék és a Tau Cetiek.„Később Hank megerősítette. Megkérdezte. ami miatt majdnem összeütközés tört ki azon Tau Cetiek kezdeményezésével. hogy segítsenek a szürkék titkos mesterkedéseinek és ténykedéseinek leleplezésében. kipróbálta. az idegenek egy csoportja kifejezetten nehezményezi más idegenek emberek akarata ellenében végzett tevékenységét. hogy az amerikai kormányzat együttműködése a szürkékkel igen veszélyes és ellenőrizhetetlen… A Tau Cetiekre szintén vadásztak még mindezek előtt. aki elmesélte Frank Crawfordnak. a Tau Cetiek azért vannak itt. nem igazán örülnek a kis szürke idegenekkel kialakult helyzetnek. egyik csoport szürkékből állt. Ezért tökéletes partnerek a titkos munkák elvégzésében. s a dolog „látszólag” működött. „Oscar” elbeszélése szerint a Tau Cetiről származó „Hank” a szürkék tortúráján esett át. Ha hiszi. Igazából egyfajta parazita lények. Elmondta. segítő szándékot mutatva. amikor eljönnek értük. mondván. és megkérdem őt. megkeresem Aranyhajút. ’Tau Seat -eye’. Elmagyarázta. honnan valók. miként került kapcsolatba földönkívüliek két csoportjával. Kijavított bennünket. közreműködtem egy eset kivizsgálásában. mond ez önnek valamit?” Később említettem Oscarnak. Crawford később felfedte hogyan írta le Jill a Tau Cetiről származó barátságos földönkívüliek származását: „Ezen a ponton kezdtem úgy érezni. hogy megtanítsák hogyan tegyék túl magukat az egyének a szürkék BECSTELENSÉGEIN és miként védekezzenek ellenük. Ismerik a trükkös módszereket. mint valami téglafalat. További beszélgetések alkalmával Oscar beszámolt néhány indokról a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatban. aki megpróbált neki segíteni közvetíteni a szürkék felé. így elhatároztam. A második személy. aki fizikai kapcsolatba került Tau Cetiekkel egy eltérített. A Tau Cetiek véleménye szerint a néhány szürke által alkalmazott eltérítési technika hatalmas jogtalanság az emberiséggel szemben. akik szintén áldozatok voltak…. Amikor a legközelebbi alkalommal a szürkék eljöttek érte. melyekkel meggyengíthető egy társadalmi rendszer.

Sohasem törekedtek rá. az implantátumok eltávolításában. Ő ezután rendkívül alapos leírást adott Jillről. társadalmi rendszerük tökéletesítésére fordítottak. azonosítsuk be az elit korrupt tagjait és a korrupt intézményeket. Globális problémák megoldása terén számíthatunk segítségükre a kormányzati/üzleti korrupciók leleplezésében. azonban ismerem az Androméda Tanácsot. Collier az Andromédaiak természetét a következőképpen mutatja be: „Mindenféle technikai fejlesztést.” A legjelentősebb vonásuk az andromédaiaknak az. mely figyelemmel kíséri a Föld sorsának alakulását. az elit manipulációjának leállításában. amit csak elértek. ugyanis ragadozó jellegű földönkívüli fajokkal találkoztak. miként bánjunk a társadalmak felforgatására törekvő földönkívüliekkel. Minden szakterület mestereinek számítanak. Kifejezetten oktatási célokra. s időnként összegyűlnek. hogy megvitassák a Galaxisunkban zajló dolgokat. Nem. a Tau Cetiek legfőbb tevékenysége a tudatosság felemelésére irányul. melynek következtében a jövőnkben 357 év múlva mindez bekövetkezik. multidimenzionális tudatosság kifejlesztésében. jelenleg a Galaxisunkban számos tanács működik.” Összefoglalásképpen. a tudományuk és a technológiájuk jórészt védelmi célokat szolgál – főleg holografikus eszközöket használva. hogy képesek voltak meghatározni azt az energiaszint-váltást. hogy bármikor meggondolják magukat és akármikor valami máshoz fogjanak. el kellett dönteniük. Minden eszköz megvan a fejlesztéshez. akik némi nehézségbe ütköztek. a mi lineáris időnkben számolva 150-200 évig. mely 139 különböző csillagrendszert ölel fel. Szóval. egy bizonyos ponton. Amit elvégeztek. egy kb. és olyan technológiákat fejlesszünk ki. mire megadtam neki a választ. hogy televízió építésével megzavarják társadalmi rendszerüket. hogy szinte bárhová elküldik gyermekeiket iskolába. minden lehetőség rendelkezésükre áll. A 26 .dolog. és mindenkire hatással lesz. diplomáciai és konfliktuskezelő megoldások elterjesztésében. Springfield közelében. melyek ellensúlyozzák az idegenek fejlett tudatmanipulációs törekvéseit. amikor először hagyták el a Lant rendszerét. időutazás segítségével. arra. de végül letelepedtek az Androméda csillagképben a „Zenatae” csillagrendszerben. Amit tesznek az az. a földönkívüliek beszivárgása mértékének pontos behatárolásában. Igazából nem sokat tudok a többi tanácsról. meggyőződése. Soha. azonban megvan a lehetőségük. de természetesen vannak tudósaik. Ők közvetlen leszármazottai azoknak a Lant belieknek. Azután. Mindenféle művészetre és tudományra megtanítják diákjaikat. s kijelentette. a tudatmanipuláció semlegesítésében. hogy valóban kontakt. emeljük az emberi tudatosság szintjét. 357 év múlva lesz esedékes. Amit mostanában megvitattak az a jövőbeni hatalmi viszonyok kérdése. Nem valamiféle politika testület. az az. De természetesen védekezésre is. Mindent az oktatásnak rendelnek alá. hogy tagjai az Androméda Tanánácsnak. Egy 1997-es riportban Collier az alábbiakban írja le a Tanács tevékenységét: „Nos. 140 csillagrendszert magában foglaló csoportosulásnak. Illionis államban. nincs katonaságuk. Andomédaiak Az Androméda csillagképbeli idegenekről is ad leírást Alex Collier. mivel is a karnak foglalkozni igazán.

Ha a szíriusziak eredetileg Lant-beli menekültek a kataklizmikus bolygóközi háború elől. hogy pontosan tudd. többségi határozattal elfogadta. A és B nevű komponensekből áll. hogy egy afrikai törzs. Egyszerűen csak felfogták a velük harmonikus bolygóknak a rezgését. A tudást az őseik minden bizonnyal a Szíriusz csillagrendszerből érkező idegenektől kaphatták. csak alig több mint a rendszerek fele. A Szíriusz A kékesfehér csillag. Ezzel éppen ellentétes a Szíriusz B. A globális problémák megoldása keretében segítséget ajánlanak a pszichikus-. Az a 78. kristály. A természethez kapcsolódó jellegű zenéjük van. mint amilyen a Szíriusz A. Szíriusziak – a Szíriusz A-ról A földönkívüliek következő csoportját a Szíriusz rendszeréből eredeztetik. béke-oktatásban. Szeretnek építkezni és nem különösebben politikus alkatúak.és szivárvány-képességű gyerekek nevelésében. akik a nőkkel és a gyermekekkel elmenekültek a háború idején. Figyelemreméltó. a Katayy -k. A dogonok úgy hivatkoznak a szíriusziakra.szálakat visszavezették a Naprendszerünkre és képesek voltak mindezt a Földre is megtenni. A Szíriusz valójában kettőscsillag. Collier azonban a Szíriusz A rendszer földönkívüli fajait emberszerűnek írja le: „Van a Szíriusz A rendszerében élő lények közt egy emberi faj. sem a bolygójukkal sem egymással. 20-szor fényesebb a Napnál. Úgy gondolom. az első alkalommal mindössze 78 csillagrendszer képviseltette magát. Az őseik azoknak az első Lant-belieknek a leszármazottai voltak. ezért érdemes megadni legalább önmagunknak egy lehetőséget – bizonyítván minimum annyit. Óceánjaikban bálnák. akik a Szíriusz B-ről látogattak hozzájuk. beleértve haladó stratégiák alkalmazását a konfliktuskezelésben. hogy semmilyen lépést nem tesz veletek kapcsolatban. ami miatt nem akarnak veletek különösebben foglalkozni. a dogonok kifejezetten bonyolult ismeretrendszert birtokolnak a Szíriusz B pályájáról anyacsillaga. Collier úgy hivatkozik a 27 . elnyújtott ellipszis pályán. hogy elősegítse a Földet jelenleg sújtó problémák megoldására irányulóan a Galaktikus közösség döntését. fehér törpecsillag. s ez a leírás pontosan egyezik Collier állításával. melyek akár 100 millió fényévekre is lehetnek tőlünk. Miben lehetnek így értékesek a földi emberek? Szerencsére a Tanács tagjai többségének ettől eltér a véleménye. a világkormány megalakítására irányuló törekvések támogatásában. hogy az emberek sem törődnek magukkal. hogy a Tanács többi tagja téved. 8. mint kétéltű jellegűekre. hiszen egy teljesen új civilizáció felépítése egy viszonylag fiatal csillag körül. nagyon fontos. Moraney szerint.” Az Andromédaiak vezetőségének tevékenysége láthatóan arra irányul. illetve a fiatalok oktatását. ebben az esetben jól érthető. miért nem akarnak semmiféle lépést tenni veletek kapcsolatban. és az éjszakai éjbolt legfényesebb csillaga. 8-32 csillagászati egység távolságban kering az A jelű csillagtól. Az Androméda Tanács egyik legelső ülésén arról akartak dönten i. egyértelműen barátságosak… A legtöbb emberi fajta bőre vörös színű.és kétéltű jellegű fajok foglalják el”. a Szíriusz A körül. hogy bekapcsolódjanak-e vagy se közvetlenül az itt folyó eseményekbe. mindkét csillag körül fejlett élet alakult ki. a problémák ellenére sem. Művész jellegű lények. sürgető feladat lehetett. polipok és cápák élnek. mely hangokon és a színeken alapszik. Az ok. miként alakult ki az építészethez kapcsolódó vonzalmuk. az elitmanipulálás leleplezésében. az ő szempontjukból az. Erre a három helyszínre. Köztük olyanok is. miszerint a Szíriusz B bolygóit „lényegében gyík. a Föld holdjára és a Marsra. diplomáciai és konfliktuskezelési megoldásokban. akikkel soha sem találkoztunk eddig. A kormányzatuk „szellemi technológiákat” alkalmaz. Olyan csillagrendszerekről beszélünk.6 fényévre van a Földtől. hiszen a Föld lakosságát 5700 éve befolyás alatt tartják külső erők.

egy új rendszert tervezni.5 cm-es gömböt. am i arra utal. mint ummitákat: „1967 és 1975 között a madridi csoport tagjai [Spanyol UFO-kutatók tanúságtétele az ummitákról] kaptak egy levelet egy férfitól.” 28 . annak a szerkezetnek.szíriusziakra. ami megfelel a következő kihívásoknak. hogy egyáltalán nem dán orvosok. azonnal beismerték. a tudatosság emelésében és a bioszféra evolúciójában. pontosan ugyanabban az irodában a felesége annak a félelmének adott hangot. akiknek részletes technikai ismeretekkel szolgáltak. szembesítette vele az orvosokat és rákérdezett – ők nem bizonytalanodtak el.6 fényévre lévő égitestről származunk’ – kiemelte ezt a részt. az égitestek bioenergetikai mezőinek megváltoztatásával. Segíthetnek egy új hálózat megépítésében is. hirdetést adott fel munka -ügyben egy lapban. egy rejtett kisvárosból. Valójában. szabályos postai küldemények voltak. egy gépírót. Az ummiták kapcsolatba léptek számos általuk kiválasztott egyénnel. szőke. új bolygó-szerkezeteket létrehozó építőkről. és legnagyobb megdöbbenésére azt a jelenetet látta. ő az ummiták gépírója. A gépíró belenézett. 14. Az ummiták egyetlen egy személyt választottak ki fizikai kapcsolat-teremtésre. melyek messze túlmutatnak a jelenlegi ortodox teóriákon. A következő telepatikus párbeszéd további információval szolgál a szíriuszi. Eleinte minden rendben ment. Jelentős szerepet játszottak tudományos és technikai ismeretek elterjesztésében Spanyolországon keresztül. kb. melyen bolygótok felépítése alapszik. akik a „bioenergetikai hálózat” megváltoztatásával segítik az emberi és más létformák evolúcióját: „Ők az eredeti kiépítői a hálózatotoknak. választékosan öltözött férfi. hogy a szíriusziak kitűnő szövetségesek lehetnek az előttünk álló stratégiai tervezési munkában. aki azt állította. Azt mondták neki. egészen addig. nem messze a francia „Alpok alja” nevű provinciától. alkalmassá téve őket az élet hordozására. egyfajta „szellemi technológiát” alkalmaztak. a szokásos eljárásuk az információ-közlésre telefonhívások.” Összefoglalásképpen: a Szíriusz A térségéből érkező földönkívüliek legfontosabb tevékenységeként a következő pontok jelölhetők meg: az emberiség számára alkalmas gazdasági rendszer kiépítése az emberi evolúció biztosítása érdekében a bolygó „bio-mágneses terének” megváltoztatása által. mire hamarosan felkereste két magas. ahonnan aztán elterjedtek ezek az ismeretek szerte Európába az 1960-as és 1970-es években. melyet egyikük a gépíró előtt elhelyezett a levegőben. hogy specializálhatták magukat a különböző égitestek terraformálására. mint akik hangok és színek használatával. Állításuk igazolásaképpen létrehoztak egy kicsiny. mely – a beszámolók szerint – valószínűleg a Wolf 424 jelű. 2. és hogyan sikerült neki azonosítania őket. Akik a Szíriusz A vidékéről jönnek segíthetnek a globális környezetvédelmi problémák megoldásában. különböző technológiákkal és forradalmian új eljárásokkal kapcsolatban. Ezért igen hasznosak bolygóotthonotok titkos geometriájának és az ezzel összefüggő fizikai törvények megértésében. Így hát azt mondhatjuk. hogy az orvosok esetleg kémek. a Földtől 14. amíg a következő mondatot nem olvasta: ’Egy Ummo nevű.6 fényévre lévő csillag körül található. és megkérdezték. Ő elbeszéli miként dolgozott együtt velük. Ummiták Az ummitákat az Ummo bolygóról származó földönkívülieknek írják le. ők dán orvosok. vajon vállalná-e tudományos anyag legépelését a szokásos áron. a biodiverzitás megőrzésében. amikor előző nap. hanem valójában földönkívüli látogatók.

amiről az ummiták jó néhány nappal korábban értesítettek egy általuk kiválasztott ufókutató csoportot. Elpusztítjátok bolygótokat – megsemmisítitek a fajokat. SEMMIT SEM TEHETÜNK! A kozmikus törvény kimondja. DEMONSTRÁLTUK számotokra kultúránk és technológiánk parányi szeletét – az átadott információ szűkössége miatt az hatékonyan nem használható fel a mindennapi gyakorlatban. Madrid közelében. Mint kozmoszbéli idősebb testvéreitek teljes szívvel figyelemmel kísérjük megváltozásotokat. és elfogadjuk. környezetbarát technológiák kifejlesztésében és az oktatás megreformálásába 29 . mert szomorúan kellett tapasztalnunk. Szomorúsággal. 1980-ban a következő üzenetet küldték Dr. a tudományos kultúra átalakítása. és vibrál. a technikai beállítottságú szakemberek és a városlakók tudásában széles körökben innovatív jellegű ismeretek terjednek. szennyezitek a légkörötöket és a tengereiteket egészen addig. Mindazt az információt. melyek a technikai jellegű globális problémák megoldásához nyújthatnak támogatást. az ummiták legfőbb tevékenysége technikai jellegű információk megosztása. Az ummiták segíthetnek a globálisan uralkodó tudományos paradigmák megváltoztatásában.Azonban létezik egy meglehetősen jól dokumentált esemény egy ummita űrhajó leszállásáról. hogy segítséget nyújtsanak tudósoknak olyan előremutató technológiák és elméletek kidolgozásában. amíg ezek a folyamatok már visszafordíthatatlanokká válnak. egyfajta paranoia-közeli állapotban. de tudomásul vesszük őrült döntésetek. Antonio Riberának. akik iszonyatos és veszélyes játékokkal szórakoznak. június 10-ről. hogy a tudományotokat elsősorban háborúskodásra és önm agatok elpusztítására használjátok. 1973-ban a Földön kialakult nukleáris fenyegetettség miatt az ummiták felszámolták ideiglenes lakhelyüket és elhagyták a Földet. hogy a döntés csakis a tietek. mely oly csodálatosan lebeg az űrben és nyüzsög rajta az élet. és globális oktatás. Következésképpen levonható. 1967. Úgy viselkedtek. A második lehetőséget választottátok. melyet a Földön összegyűjtöttünk egy titánium-kristály adathordozón magunkkal vittük. Mindezt azért tettük így. mint a gyerekek. kultúrátokat. akár elpusztul. történelmeteket és civilizációtokat. az egyik spanyol ufókutatónak. akár túlél. e ritka légkörrel rendelkező világot. melyek majd elpusztítanak benneteket. aki korábban kapcsolatot tartott velük: „30 éve tanulmányozzuk tudományotokat. minden világnak a saját útját kell járnia. A TI DÖNTÉSETEK. Az ummiták tevékenysége láthatóan arra irányul. bizonyosnak tűnik.” Miközben nem tudható pontosan az ummiták segítsége miféle hatást gyakorolt mióta széles körben nyilvánosságra került. Ne pusztítsátok el csodálatos kék bolygótokat. mely folyamatosan az elsődleges célotok. mert viselkedésetek teljességgel meg jósolhatatlan. Nem tudunk messzire a jövőtökbe látni.

aki szerint Bielek igen szavahihető és nagyon sok tény támasztja alá kijelentéseit. Természetesen titokban tartják. Ez az az eszme. Az a szerep. és csak felszállnak az egyik siklóra. és újfajta szabályok kidolgozásán gondolkoznak. amit az Alpha-centauridák játszanak. akik az USA kormányzata számára nemkívánatos személyek. hogy mélyen érdeklődnek a szociális igazságtalanságok iránt. ami megfogalmazódik az alábbi. mely az egyezmény szerint biztos menedéket nyújt azok számára. ezen kívül összecsengenek John Quinn. fivéreiket. Az alpha-centauridák. ahogy a kormányzatok üldözik a velük szemben állókat. Nem tetszik nekik. 12 órájuk van elmenekülni. SS: Hogyan néznek ki? AB: Az Alpha-centauridák? Mint az emberek. SS [kérdező]: Ki működteti a siklót? Micheal Salla phD. Nem tudom hol lehet a leszállási hely. hogy elmenekülhessenek. Fejlett civilizációt alkotnak. s ha az illetők menedéket kérnek. Bielek tanúságtétele talán az egyik legbizarrabb és legellentmondásosabb az ufókutatók körében. Bielek szerint. független kutató következtetésével. független forrásból származó telepatikus üzenetben: „Az [Alpha] Centauriról érkezők társadalmi rendszere nyitott. Ennyi az egész. A Montauk és a Philadelphia projektek egyik feltételezett korábbi tagja. de valamennyivel előttünk. egy konfliktusmentes és gondoskodó szociális szerkezetről. Az Alpha-centauridák legfőbb tevékenysége szerint a szociális igazságosság megteremtésére irányul. ragaszkodó és szerető. bolygójára. békeövezetek vagy béke menedékhelyek kialakításában. A globális problémák megoldása terén az Alpha-centauridák segítséget nyújthatnak a szociális igazságtalanság globális méretű csökkentésében. miszerint az Alpha-centauridák egyike a Földre látogató idegen fajoknak. beleértve az Alpha-centauridákat is. a mai napig ott vannak. az árnyék kormányok számára nem kívánatosnak ítélt személyek számára történő menedék-nyújtásban arra vall. és sokaknak segítenek egy megbízhatóbb és fejlettebb társadalmi rendszer tagjává válásában. Kicsivel előttünk járnak nem sokkal. akiktől valamilyen ok miatt meg akarnak szabadulni. akik társadalomtervezéssel foglalkoznak. megkapják a besszálló kártyájukat. akik elmentek. . beleértve a nővéreiket. láthatóan egyfajta menedéket és védelmet adnak mindazoknak az embereknek. Azonban a járat rendszeres. Minden jel szerint vihetik magukkal családjukat. nem tudom. És ott vannak. Ez egy megállapodás. ám nem tudom. A bolygójukon sokkal kisebb a népsűrűség. Bielek egy interjúban feltárta az Alphacentauridákkal kötött megállapodás természetét: AB [Al Bielek]: Rendszeres sikló járatok indulnak erről a bolygóról a Alpha Centauri 4. meg hasonlók.Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységéről és indíttatásairól 5. Al Bielek számos földönkívüli fajról tesz említést. akárkiket. Alex Collier kijelentése is alátámasztja ezt. akik segítségre kérnek az árnyék kormányok elnyomó elemeivel való tárgyalásokhoz. Azóta sem találkoztam azokkal. Nincs túlnépesedés. ezért igen hasznos lehet mindazoknak. ők az Alpha Centauri rendszeréből érkeznek. heti két alkalommal közlekedik. AB: Valószínűleg az Alpha Centauri kormányzata. valamint a személyes szabadságra. Amennyire tudom. földönkívüli faj játszik látszólag jelentős szerepet az emberiséggel kapcsolatosan. ezért megadják a lehetőséget mindazoknak a kormánytisztviselőknek. Nem tudom hogyan. de valahogy közelükbe férkőznek.Alpha-centauridák (Legfőbb segítők!) Egy további. 30 . azonban állításai logikusak és megbízhatóak. az emberi jogok érvényesítésében. szüleiket. Hajszál pontosan. Hogy aztán mi történik.

valamint diplomáciai és konfliktuskezelési téren. akik állításuk szerint telepatikus módon kommunikálnak velük. azért vannak itt. Táblázat. Ebben az arkturusziakról a következő állítást teszi: „Segítik a Földet. a Mi. ami nagy hatású tényezővé avatja őket szerte a galaxisban. az emberiség ügyeinek alakítása szempontjából jelentős szerepet betöltő faj az arkturusziak. Átfogó törekvés él bennük arra nézve. mint egyfajta számítógéppel segített automatikus írást. ha meg akarod tanulni miként cselekedj.Arkturusziak (Legfőbb segítők!) Az utolsó bemutatásra kerülő. hogy belépjen az Új Kor szellemiségébe. és hogyan határozd meg azt az igen kevés területet. Collier is úgy írja le az arkturusziakat. mint a Földre hatást gyakorló idegenek közül valókat. Az arkturusziakról származó legtöbb információt azok szolgáltatják. szürkék. ahol jelentős sikereket érhetsz el. és feltételezhetően békében élnek más fajokkal. amint az belép új dimenziójába. táblázatban található. Kifejezetten hatékonynak és kreatívnak találhatod őket ebben. integrált globális finanszírozás. A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal nem együttműködő idegen fajok. és az Arkturusz rendszer-beliek. az arkturusziakkal telepatikus kapcsolatban levő egyén a következőképpen mutatja be küldetésüket a Földre: „Az Arkturusziak a kontaktok általános idegenvezetői vagy segítői. aki könyvében. akik „megpróbálnak segíteni”. valamint magasan fejlett technikával. Az arkturusziak legfőbb tevékenysége eszerint láthatólag a szellemi értékek és a fejlett technológiai megoldások integrálása. Példaként megemlíthető Dr. Azonban törekvéseik során a bolygót. A leírások szerint az arkturusziak igen fejlett spirituális kultúrával rendelkeznek. s amennyire csak lehet. 2. 31 . hogy tanítsanak és segítséget nyújtsanak mindazok rezgésszámának felemelésében. és annyit segítenek ehhez az úthoz. úgy írja le az arkturusziakkal való kapcsolattartását. Hogy lássák. Nem befolyásolják a szabad akaratát egyetlen földlakónak. hogyan várd ki az alkalmas időpontot. hatalmas gyíkszerű lények a Capella rendszerből. annyit tanulsz amennyit csak lehetséges ezáltal . Egy másik. akik egykoron szerepet játszottak a Föld benépesítésében képviselőik révén. Andrews folytatja az elbeszélését. Norma Milanovich. az arkturusziakban. Nagyon hasznosnak bizonyulhatnak abban. segítik az egyén függetlenségét. Globális problémamegoldás terén.” A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal nem együttműködő néhány idegen faj és legfontosabb tevékenységük összefoglalója az 2. kiszámítható és átlátható világkormányzat. akik a Föld bolygóval szeretnének tartani. mely a Föld és a Föld lakosságának birtoklásáért folyik különböző földönkívüli fajok közt. eszerint az arkturusziak mostanság megfigyelő szerepet töltenek be a jelenlegi harc kapcsán. valamint stratégiai tanácsok nyújtása a bolygórendszerek átalakításához. Andrews szerint: „Az ősidőkben a bolygónk szektorokra volt osztva négy különböző csoportra: szőkék. mint egészet tekintik. hogy ez a dolog rendben menjen. Szándékaik szerint a legkisebb befektetett munka árán a legnagyobb hasznot remélik. amennyi csak tőlük telik. az emberiség segítése a földönkívüliekkel kapcsolatos tevékenységének összehangolása. politikai és szociális rendszerek megteremtése. vagy a döntéshozóknak sem.

Idegen fajok Telosziak (Föld) Főbb tevékenységek A felszíni emberiség segítése. kapcsolatban. az egészségtelen hitrendszerek cseréje és a környezetvédelem. Ummiták (Ummo) Alpha Centauridák (Alpha-Centauri) átalakítása globális Környezetvédelem A biodiverzitás megőrzése Az emberi tudatosság emelése A bioszféra fejlesztése Tudományos paradigmaváltás Alternatív technológiák kifejlesztése. Táblázat. az emberi élettartam kiterjesztése. 32 . kifejlesztése idegenek a megelőzésére. a korrupt elit és intézményrendszer Tau Cetiek (Tau Ceti) beazonosítása. technológiák és a fiatalok oktatása. és a megváltoztatásával. sürgetése jelenlegi elnyomásával tudatosság” használatával az szemben. Az Lant-beliek (Lant) az emberiség emberi egyedülálló és galaxisbeli lehetőségek történelmének megismertetése. A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal nem együttműködő idegen fajok. politika és társadalmi rendszerek integrálása Az idegenekkel való rokonság koordinálása Diplomácia és konfliktuskezelés technológiákkal. Globális szintű társadalmi igazságosság Békeövezetek Emberi jogok Globális kormányzás A globális üzleti. Társadalmi igazságosság és emberi szabadságjogok A Arkturusziak (Arkturusz) szellemi értékek integrálása fejlett „biomágneses információk kultúra energiamezőjének” megosztása. Segítség az emberiségnek hogy felszabaduljon Fistyúk-beliek (Fiastyúk) az elnyomó szervezetek alól a tudatosság szintjének emelésével. segítségnyújtás motivációk megértésében. az idegenek tudatkontrolljának semlegesítése. stratégiai tanácsadásnyújtás a bolygórendszerek átalakításához. Oktatási reform. Az idegenek elnyomásának és ellenőrzésének leleplezése. hogy megismerje saját ősi történelmét. tárgyalások a militaristákkal. barátságtalan idegenek megfigyelése.2. Hatékony földönkívüliek Procyon-beliek (Procyon) „multidimenzionális mentális képek tudatkontrolljának védekezés kifejlesztése a Segítség a globális probémamegoldásban Környezetvédelem A biodiverzitás megőrzése Emberi egészség és élettartam-növelés Az emberi történelemtudás helyreállítása Az emberi történelemtudás helyreállítása A galaktikus történelem megértése Az emberi lényeg mivoltának megértése Diplomácia és konfliktuskezelés Globális oktatás Egyetemes emberi jogok Valójában demokratikus rendszerek Emberi tudatosság evolúciója Globális oktatás Az Idegen elnyomás leleplezése A globális UFO-tikolózás felfedése Multidimenzionális tudatosság A tudatkontroll semlegesítése Egyetemes emberi jogok Internet és globális kommunikáció A kormányzati és az üzleti korrupció leleplezése Az idegen behatolás ellenőrzése Multidimenzionális tudatosság A tudatkontroll hatástalanítása konfliktuskezelés A Andromedaiak (Androméda) Galaktikus a Közösség Föld innovatív döntéshozatalának helyzetével konfliktuskezelő Pszichikus és kristály gyerekek oktatása Béke oktatás Az elit manipuláció leleplezése A globális kormányzás elősegítése Diplomácia és konfliktuskezelés Segítségnyújtás megfelelő gazdasági rendszer Siriusziak (Siriusz A) kiépítéséhez az ember földi fejlődéséhez a bolygó Technikai tudományos oktatás.

segítségnyújtás az emberi motivációk és lehetőségek megértésében.Idegen fajok Főbb tevékenységek Segítség a globális probémamegoldásban Telosziak (Föld) A felszíni emberiség segítése. az emberi élettartam kiterjesztése. Az emberi történelemtudás helyreállítása A galaktikus történelem megértése Az emberi lényeg mivoltának megértése Diplomácia és konfliktuskezelés Globális oktatás Fistyúk-beliek (Fiastyúk) Segítség az emberiségnek hogy felszabaduljon az elnyomó szervezetek alól a tudatosság szintjének emelésével. hogy megismerje saját ősi történelmét. Egyetemes emberi jogok Valójában demokratikus rendszerek Emberi tudatosság evolúciója Globális oktatás 33 . az egészségtelen hitrendszerek cseréje és a környezetvédelem. Környezetvédelem A biodiverzitás megőrzése Emberi egészség és élettartam-növelés Az emberi történelemtudás helyreállítása Lant-beliek (Lant) Az emberiség egyedülálló galaxisbeli történelmének megismertetése.

A kormányzati és az üzleti korrupció leleplezése Az idegen behatolás ellenőrzése Multidimenzionális tudatosság A tudatkontroll hatástalanítása konfliktuskezelés Andromedaiak (Androméda) A Galaktikus Közösség döntéshozatalának sürgetése a Föld jelenlegi helyzetével kapcsolatban. a barátságtalan idegenek megfigyelése. innovatív konfliktuskezelő technológiák és a fiatalok oktatása.Procyon-beliek (Procyon) Hatékony védekezés kifejlesztése a földönkívüliek elnyomásával szemben. az idegenek tudatkontrolljának semlegesítése. tárgyalások a militaristákkal. „multidimenzionális tudatosság” kifejlesztése mentális képek használatával az idegenek tudatkontrolljának megelőzésére. a korrupt elit és intézményrendszer beazonosítása. Pszichikus és kristály gyerekek oktatása Béke oktatás Az elit manipuláció leleplezése A globális kormányzás elősegítése Diplomácia és konfliktuskezelés 34 . Az Idegen elnyomás leleplezése A globális UFO-tikolózás felfedése Multidimenzionális tudatosság A tudatkontroll semlegesítése Egyetemes emberi jogok Internet és globális kommunikáció Tau Cetiek (Tau Ceti) Az idegenek elnyomásának és ellenőrzésének leleplezése.

Siriusziak (Siriusz A) Segítségnyújtás megfelelő gazdasági rendszer kiépítéséhez az ember földi fejlődéséhez a bolygó „biomágneses energiamezőjének” megváltoztatásával. stratégiai tanácsadásnyújtás a bolygórendszerek átalakításához. Globális kormányzás A globális üzleti. Oktatási reform. politika és társadalmi rendszerek integrálása 35 . Alpha Centauridák (Alpha-Centauri) Társadalmi igazságosság és emberi szabadságjogok Globális szintű társadalmi igazságosság Békeövezetek Emberi jogok Arkturusziak (Arkturusz) A szellemi értékek integrálása fejlett technológiákkal. a tudományos kultúra átalakítása és globális oktatás. Tudományos paradigmaváltás Alternatív technológiák kifejlesztése. Környezetvédelem A biodiverzitás megőrzése Az emberi tudatosság emelése A bioszféra fejlesztése Ummiták (Ummo) Technikai információk megosztása.

az emberiség felszabadításában. aki felelősséget érez a földi emberiség jövője iránt. A jelenlegi stratégia folytatása. illetőleg az árnyék kormányokban való részvételük aránya az Egyesült Államokban és szerte a világon. ami szorosabbra fűzné a MIEC tagok viszonyát. segíthet a tudatosság szintjének emelésében. az idegen fajok jelenlétének kezelése az árnyék kormányzatok által. mely hatalmas titkos erőforrásokat mondhat magáénak fekete költségvetésekből az USA-ban és szerte a világon. hogy együtt dolgozhatnak a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal. Konklúzió Miközben számos további. a fejlődő nemzetekre és a globális környezetre. akik segíthetnek a globális bajok megoldásában. akik az emberiség leigázásán. melye k számára fontos az emberiség emancipációja. Magánszemélyeknek és kis csoportoknak megvan a szükséges kapacitása ahhoz. Az első csoportban tárgyalt fajok különböző mértékben részesei a katonai-ipari-földönkívüli komlexumnak (MIEC). felelősségteljes kis csoport képes megváltoztatni a világot. hogy egy mély gondolatokkal rendelkező. akik a be-nem-avatkozás politikáját vallják. Magánszemélyek és kis csoportok számára nyitott az út annak a rendkívüli lehetőségnek a megragadására. földönkívüli faj szerepel a jelentésekben. szabadságának és függetlenségének megnyirbálásán munkálkodnak. eközben igyekeznek a MIEC tagokat kizárni mindenféle komolyabb összefonódást kínáló együttműködésből. a MIEC hatókörén kívül elhelyezkedő földönkívüliek mindössze elenyésző hatást gyakorolnak az emberi társadalomra.Az idegenekkel való rokonság koordinálása Diplomácia és konfliktuskezelés 4. A MIEC által keltett és növekvő számú globális probléma közvetlen fenyegetést jelent az emberi szabadságra és függetlenségre. Az elsődleges szempont a bemutatott fajok csoportosításában a technológiai csereprogramban. de egyúttal elhatárolják azokat. a MIEC titkos tevékenységének leleplezésében. Azokkal a fajokkal való együttműködés. a fentebb megvizsgált fajokra nézve sokkal több bizonyossággal rendelkezünk. felkutassák és együttműködjenek azokkal a földönkívüli fajokkal. talán átérzik Margaret Mead szavainak jelentését: „Soha se kételkedj abban. Az összefogás a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal jelentős segítséget nyújthat azoknak a magánszemélyeknek. ezek a rejtett programok fenyegetést jelentenek az egyes emberekre. akik a jelek szerint szívből érdeklődnek az emberiség iránt. A lehetőség az elmúlt 50 évben a földönkívüliekkel kötött titkos megállapodások következtében okozott globális problémák megoldására minden egyes ember előtt ott áll. a tudatosság emelésében és a függetlenség elérésében. Ezzel éppen ellentétesen. akik aggódnak a kormányzati szervek és a MIEC-ben részt vevő földönkívüliek közötti titkos megállapodások miatt. a kiszámíthatatlanság és a félrevezetés súlyának csökkentésében. Ezek az egyezmények felölelik az árnyék kormányokkal való együttműködő fajokat. hogy azonosítsák. a kiszivárogtatók és a kontaktok által leírt. szolgálhat a MIEC által okozott hatalmas és veszélyes globális problémák megoldására útmutatással. Alternatívát a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal való együttműködés jelent. a földönkívüliek azon fajainak kedvez. hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásának!” 36 .