You are on page 1of 172

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritar 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenie 6.2: mbuntirea accesului i a participrii grupurilor vulnerabile pe piaa muncii Titlul proiectului: Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creterea incluziunii sociale n scopul mbuntirii accesului pe piaa muncii Beneficiar: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia Contract nr. POSDRU/96/6.2/S/49743

SUPORT CURS DE FORMARE PROFESIONAL

Seria F:
Manager de proiect Politici sociale privind protecia familiei i a copilului Strategii antidiscriminare si drepturile omului Conf. univ. dr. Manuella Kadar Conf. univ. dr. Maria POPA Lect. univ. dr. Petronela Maria Talpa Lect. univ. dr. Ada Hurbean

Alba Iulia 2013

Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului Romniei. Reproducerea integral sau parial a textului, prin orice mijloace, fr acordul autorilor este interzis. Responsabilitatea pentru coninutul cursului aparine n ntregime autorilor.

Grafic: Mdlin ORDEAN Tehnoredactare: Mdlin ORDEAN Tipar: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, 510009 Alba Iulia Tel.: +40258806263/ int. 185 Fax: +400258812630

CUPRINS
MANAGER DE PROIECT ..................................................................................................................... 5 CAPITOLUL 1: STABILIREA SCOPULUI PROIECTULUI.................................................................. 7 CAPITOLUL 2: STABILIREA CERINELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTULUI .................................................................................................................................................................. 11 CAPITOLUL 3: PLANIFICAREA ACTIVITILOR I JALOANELOR PROIECTULUI ............... 15 CAPITOLUL 4: GESTIUNEA UTILIZRII COSTURILOR I A RESURSELOR OPERAIONALE PENTRU PROIECT ................................................................................................................................. 20 CAPITOLUL 5: REALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIII PENTRU PROIECT .................. 23 A. Introducere ................................................................................................................................ 23 A.1. Informaii privind autoritatea contractant ........................................................................ 23 A.2. Scopul aplicrii procedurii ................................................................................................. 23 A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public ............................... 23 A.4. Legislaie aplicabil ........................................................................................................... 25 B. Procesul de achizitie publica ..................................................................................................... 25 B.1. Documentatia de atribuire .................................................................................................. 26 B.1.1. Stabilirea specificatiilor tehnice sau a documentatiei descriptive .............................. 27 B.1.2. Stabilirea clauzelor contractuale obligatorii ............................................................... 28 B.1.3. Stabilirea cerintelor minime de calificare, criterii de selectare ................................... 29 B.1.4. Stabilirea criteriilor de atribuire a contractului de achizitie publica ........................... 33 B.1.5. Completarea fisei de date a achizitiei ......................................................................... 34 B.1.6. Stabilirea formularelor si modelelor ........................................................................... 35 B.1.7. Definitivarea documentatiei de atribuire..................................................................... 35 B.2. Chemarea la competitie ...................................................................................................... 35 B.2.1. Elaborarea si publicarea anuntului de participare ....................................................... 35 B.2.2. Punerea la dispozitie a documentatiei de selectare ..................................................... 35 B.2.3. Raspunsul la solicitarile de clarificari ......................................................................... 36 B.2.4. Reguli de comunicare si transmitere a datelor ............................................................ 36 B.2.5. Reguli de participare si de evitare a conflictului de interese ...................................... 37 B.3. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica ................................ 39 B.3.1. Primire cadidaturi si selectare candidati ..................................................................... 39 B.3.2. Termene minime pentru elaborarea ofertelor.............................................................. 40 B.3.3. Constituirea garantiei de participare ........................................................................... 40 B.3.4. Primire oferte .............................................................................................................. 41 B.3.5. Desfasurarea sedintei de deschidere ........................................................................... 41 B.3.6. Modul de lucru al comisiei de evaluare ...................................................................... 42 B.3.7.Examinare si evaluare oferte ........................................................................................ 42 B.3.8. Stabilirea ofertei castigatoare ...................................................................................... 45 B.3.9. Anularea procedurii de achizitie publica ................................................................... 45 B.3.10. Elaborarea raportului privind procedura de atribuire ................................................ 46 B.4. Atribuirea contractului de achizitie publica ....................................................................... 46 B.4.1. Notificarea rezultatului ............................................................................................... 46 B.4.2. Perioada de asteptare................................................................................................... 47 B.4.3. Solutionarea contestatiilor .......................................................................................... 47 B.4.4. Semnarea contractului ................................................................................................ 53 B.4.5. Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire .................................................. 53 B.5. Definitivarea dosarului de achizitie publica ....................................................................... 53

B.6. Derularea contractului ........................................................................................................ 54 B.6.1. Constituirea garantiei de buna executie ...................................................................... 54 B.6.2. Intrarea in efectivitate a contractului .......................................................................... 55 B.6.3. Indeplinirea obligatiilor asumate ................................................................................ 55 B.7. Finalizara contractului........................................................................................................ 55 CAPITOLUL 6 : MANAGEMENTUL RISCURILOR........................................................................... 57 6.1. Aspecte generale ..................................................................................................................... 57 6.2. Evidenierea riscului n gestiunea unui proiect ....................................................................... 58 6.3. Riscurile din faza de elaborare a proiectului........................................................................... 59 6.3.1.Imprecizia sarcinilor ......................................................................................................... 59 6.4. Analiza riscurilor (identificarea riscurilor poteniale i metodele de reducere propuse - riscul economic, riscul financiar, riscul de faliment) ..................................................................................... 60 CAPITOLUL 7: MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT ............................................................ 62 7.1. Aspecte generale ..................................................................................................................... 62 7.2. Rolul i calitile managerului de proiect ............................................................................... 62 7.3. Alctuirea echipei de proiect .................................................................................................. 63 7.4. Controlul proiectului ............................................................................................................... 65 CAPITOLUL 8: MANAGEMENTUL COMUNICARII IN CADRUL PROIECTULUI....................... 67 8.1. Aspecte generale ..................................................................................................................... 67 8.2. Modalitati de comunicare ....................................................................................................... 68 8.3. Comunicarea manageriala ....................................................................................................... 69 8.4. Comunicarea n cadrul proiectului .......................................................................................... 70 CAPITOLUL 9: MANAGEMENTUL CALITATII PROIECTULUI..................................................... 71 9.1. Conceptul de calitate ............................................................................................................... 71 9.2. Abordri ale problemei calitii ............................................................................................. 71 9.3. Standardele naionale i internaionale privind calitatea standardele ISO ........................... 72 9.4. Documentele sistemului calitii ............................................................................................. 73 9.5. Managementul calitii proiectelor ......................................................................................... 74 9.6. Principiile managementului calitii proiectelor ..................................................................... 76 9.7. Procesele managementului calitii proiectelor ...................................................................... 77 9.7.1. Planificarea calitii proiectelor ....................................................................................... 78 9.7.2. Asigurarea calitii proiectelor......................................................................................... 80 9.7.3. Controlul calitii proiectelor ........................................................................................... 81 9.7.4. Instrumente integratoare utilizate n managementul calitii proiectelor ........................ 83 9.7.5. Abordarea managementului calitii proiectelor n standardul ISO 10006 ..................... 84 9.7.6. Costurile calitii proiectelor ........................................................................................... 85 9.7.7. Managementul calitii totale........................................................................................... 86 Bibliografie............................................................................................................................................... 87 POLITICI SOCIALE PRIVIND PROTECIA FAMILIEI I A COPILULUI ............................. 89 CAPITOLUL 1. NOIUNI INTRODUCTIVE. CARTA DREPTURILOR OMULUI ......................... 92 1.1. Istoricul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ............................................... 92 1.2. Coninutul Cartei..................................................................................................................... 93 Bibliografie .................................................................................................................................... 95 Legislaie ........................................................................................................................................ 95 Bibliografie on-line ........................................................................................................................ 95 CAPITOLUL 2. POLITICI FAMILIALE I DE GEN N ROMNIA .................................................. 96 CAPITOLUL 3. REFORMAREA SISTEMULUI DE PROTECIE A COPILULUI .......................... 100 3.1 Cadrul legal al proteciei copilului n contextul integrrii europene. Principii fundamentale. ............................................................................................................................................................ 100

3.2 Principiile care stau la baza reformei proteciei copilului sunt: ............................................. 102 Bibliografie .................................................................................................................................. 103 CAPITOLUL 4. PROTECIA COPILULUI AFLAT N SITUAII DE RISC SAU VULNERABILITATE ........................................................................................................................... 104 4.1. Probleme sociale ale familiei ................................................................................................ 105 4.2. Srcia ................................................................................................................................... 106 4.3. Cauze medicale ..................................................................................................................... 107 4.4. Cauze psiho-sociale .............................................................................................................. 108 4.5. Criminalitatea........................................................................................................................ 109 Bibliografie .................................................................................................................................. 113 CAPITOLUL 5. MANAGEMENTUL DE CAZ (DIAGNOZA, INTERVENTIE SI EVALUARE) EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ........................................................................................................ 114 5.1. Durata cazului ....................................................................................................................... 114 5.2. Intensitatea frecvenei contactului cu clientul....................................................................... 115 5.3. Proporia numrul de cazuri pentru un manager de caz .............................................................. 116 5.4. Tipul de serviciu ................................................................................................................... 116 5.5. Disponibilitatea ..................................................................................................................... 116 5.6. Locaia unde se ofer serviciul ............................................................................................. 117 5.7. Orientarea clientului.............................................................................................................. 117 5.8. Advocacy i ndrumarea spre servicii alternative ................................................................. 117 5.9. Nivelul de instruire n management de caz ........................................................................... 118 5.10. Autoritatea n managementul de caz ................................................................................... 118 5.11. Indicatori ai calitii managementului de caz ..................................................................... 118 INSTRUMENTE DE EVALUARE I INTERVENIE ............................................................. 120 A. Ghid pentru evaluarea familiei n studiu i ntocmirea planului de intervenie .................. 120 B. Model de sumarizare a diagnosticului i interveniei sociale n cadrul familiei ................. 121 C. Dimensiuni ale interveniei n cadrul familiei ..................................................................... 123 Bibliografie: ............................................................................................................................. 124 APLICAII .............................................................................................................................. 126 Bibliografie pentru partea aplicativ: ...................................................................................... 129 Bibliografie: ................................................................................................................................. 130 STRATEGII ANTIDISCRIMINARE SI DREPTURILE OMULUI .............................................. 131 BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................................... 132 CAPITOLUL I: CADRUL LEGAL PRIVIND PRINCIPIUL NEDISCRIMINRII ........................... 134 I.1 Cadrul legal internaional i european privind principiul nediscriminrii .............................. 134 I.2 Cadrul intern legislativ n domeniul antidiscriminrii ............................................................ 136 CAPITOLUL II: TERMINOLOGIA N DOMENIUL PRINCIPIULUI ANTIDISCRIMINRII I SANCIONAREA FAPTELOR DE DISCRIMINARE ....................................................................... 138 II.1 Terminologie ......................................................................................................................... 138 II.2 Sancionarea faptelor de discriminare ................................................................................... 140 CAPITOLUL III: Principiul nediscriminrii n raporturile de munc ................................................... 143 III. 1 Consideraii generale asupra principiului nediscriminrii n raporturilr de munc ............ 143 III. 2 Principiul egalitii de anse ntre femei i brbai ............................................................. 145 CAPITOLUL IV: ELEMENTE DE PROTECIA DREPTURILOR OMULUI................................... 149 VI.1 Convenia European a Drepturilor Omului ........................................................................ 149 VI.2 Arepturile constituionale .................................................................................................... 165

MANAGER DE PROIECT
FIA DISCIPLINEI Denumire modul: MANAGER DE PROIECT Grup int: Personalul furnizorilor de servicii sociale Titular modul/ Formator: Conf. univ. dr. Manuella Kadar , Conf. univ. dr. Maria POPA Buget timp: 82 ore Activiti teoretice: 64 ore Activitai practice: 18 ore Obiective: Cunoasterea i nelegerea conceptelor fundamentale din domeniul formularii temelor de proiect Cunoaterea metodologiei i instrumentelor necesare derularii activitatilor formulate intr-un proiect Urmarirea derularii activitatilor, dezvoltarea abilitatilor de raportare a devizelor specifice proicetrelor Competene: Stabilete obiectivele strategice ale proiectului Pregtete propunerea de proiect Stabilete obiectivele operationale ale proiectului Elaboreaz documentele necesare contractelor de achiziii pentru proiect Identific riscurile ce pot afecta proiectul Stabilete condiiile de recrutare i angajare a membrilor echipei de proiect Evalueaz performanele echipei i asigur feedback-ul necesar Identific cerinele de calitate n cadrul proiectului F. Coninuturi/Teme i forme de activitate specifice Nr. crt. Coninuturi/Teme 1 2 3 4 5 6 Stabilirea scopului proiectului Stabilirea cerinelor de management integrat al proiectului Planificarea activitilor i jaloanelor proiectului Gestiunea utilizrii costurilor i a resurselor operaionale pentru proiect Realizarea procedurilor de achiziii pentru proiect Managementul riscurilor Form de activitate Activiti teoretice Activiti practice Activiti teoretice Activiti practice Activiti teoretice Activiti practice Activiti teoretice Activiti practice Activiti teoretice Activiti practice Activiti teoretice Activiti practice Nr. ore 8 2 8 2 8 2 8 2 6 2 8 2

7 8 9

Managementul echipei de proiect Managementul comunicarii in cadrul proiectului Managementul calitatii proiectului Total ore

Activiti teoretice Activiti practice Activiti teoretice Activiti practice Activiti teoretice Activiti practice 64 + 18

8 2 5 2 5 2 82

Metodologia didactic: Tehnici educaionale: prezentri, dezbateri, exerciii, studii de caz. Mijloace educaionale: tabl, video-proiector, prezentri power-point, foi cu exerciii, fie de lucru.

CAPITOLUL 1: STABILIREA SCOPULUI PROIECTULUI


Introducere n mod tradiional, proiectele sunt definite ca fiind sarcini cu caracteristici specifice. Complexitatea coninutului i gradul relativ de noutate, riscul ridicat i importana strategic pentru ntreprinderea orientat pe proiecte sunt caracteristicile specifice proiectelor. Proiectele pot fi nelese drept sarcini cu obiective determinate deoarece acestea sunt planificate, convenite i controlate n concordan cu termenele, resursele necesare i costurile asociate. Conform teoriei organizrii, proiectele pot fi percepute ca fiind structuri organizatorice temporare necesare derulrii proceselor de afaceri cu termen limitat. Ca i alte organizaii, proiectele au o identitate specific, care se exprim prin: obiective specifice, construcie i structuri organizatorice, procese specifice proiectelor, valoare i relaii cu mediul nconjurtor. Un proiect reprezint o organizaie temporar. Datorit acestui caracter temporar, faza iniial i final a proiectului sunt foarte importante. Perceperea proiectelor ca organizaii temporare face posibil perceperea proiectelor i ca sisteme sociale. Conform teoriei socio-economice, organizaiile precum proiectele pot fi apreciate ca sisteme sociale care, pe de o parte, sunt delimitate n mod clar de mediul nconjurtor i, pe de alt parte, sunt conectate la acesta. Caracteristicile specifice sistemelor sociale ca, spre exemplu, complexitatea social, dinamica acestora, constituie n cazul proiectelor obiectul de studiu al managementului. Un proiect este o organizare temporar a unei organizaii orientat pe proiecte, care are drept scop derularea unui proces de afaceri strategic, relativ unic, pe termen scurt sau mediu. Proiectele sunt utilizate pentru procesele de afaceri pe perioade de timp scurte pn la mijlocii. Concentrndu-se atenia asupra unor anumite procese alese, acestea trebuie efectuate rapid, pe parcursul ctorva luni. O excepie reprezint efectuarea proiectelor legate de infrastructur (proiecte de construcii), care pot dura mai mult. Procesele corespunztoare proiectelor au diferite grade de importan, de la medie pn la mare, pentru ntreprinderea respectiv. De exemplu, executarea comenzilor pentru clieni contribuie la asigurarea supravieuirii pe termen scurt pn la mediu a ntreprinderii. Dezvoltarea unor produse noi sau ncheierea unei aliane strategice pot avea ns consecine pe termen lung i sunt, din punct de vedere strategic, foarte importante. Proiectele sunt utilizate n special pentru procese de afaceri cu extindere medie pn la mare. Dimensiunea unui proces de afaceri poate fi dat de comenzile care trebuie efectuate, de resursele interne revendicate, de costurile necesare i de organizaiile influenate de proces. Pentru operaionalizarea termenului de proiect, trebuie definite caracteristicile proceselor de afaceri, dimensiunea, utilizarea intern a resurselor, costurile asociate, durata etc., corespunztoare fiecrei ntreprinderi. Proiectele reprezint organizaii temporare care se cer precis delimitate n timp. Un proiect ncepe i se termin la o dat precis (zi, lun, an), astfel nct s poat fi stabilit fr echivoc apartenena la proiect a unui anumit proces, ncadrat pe scara timpului ntr-un anumit interval. Stabilirea datei de ncepere/terminare este esenial la realizarea atribuirii proiectului. Atribuirea proiectului este o sintez a acordurilor ntre echipa proprietarilor proiectului i echipa proiectului.

Atribuirea proiectului ar trebui s conin urmtoarele informaii: - data la care ncepe i se termin proiectul, - obiectivele i non-obiectivele proiectului, - fazele proiectului, - costurile proiectului, veniturile proiectului, - echipa proprietarilor proiectului, managerul proiectului, membrii echipei proiectului, - relaiile cu alte proiecte/ programe, - elementele de mediu relevante. Metodele detaliate suplimentare pentru realizarea acordurilor ntre echipa proprietarilor proiectului i echipa proiectului sunt documentele de management de la demararea proiectului. Rezultatele procesului de atribuire a proiectului, mai precis delimitarea proiectului i definirea contextului proiectului, precum i pregtirea documentelor managementului proiectului (planul structurii proiectului, planul jaloanelor, planul obiectivelor proiectului i analiza mediului proiectului) reprezint baza documentului de atribuire a proiectului. Stabilirea datelor de ncepere/terminare este posibil prin definirea evenimentelor care marcheaz demararea i respectiv terminarea proiectului. Aceste evenimente se produc la o anumit dat i astfel pot fi stabilite datele de ncepere, respectiv de terminare a proiectului. Obiectivele proiectului Proiectele pot fi nelese ca organizaii determinate de scopuri precise. n cadrul proiectelor, nainte de toate, trebuie realizate obiective referitoare la coninut, durat i buget. n planul obiectivelor proiectului sunt specificate obiectivele legate de coninut. Pentru planificarea celorlalte obiective ale proiectului sunt utilizate alte metode de planificare, precum cele de planificare calendaristic sau de planificare a costurilor. Aceste rezultate ale planificrii sunt sintetizate n atribuirea proiectului. Obiectivele referitoare la coninut pot fi definite drept situaia dorit dup terminarea proiectului. Exemplu: Planul obiectivelor proiectului de realizare a unei aplicaii software

Exprimarea obiectivelor Obiectivele proiectului trebuie cuantificate ct mai mult posibil, pentru a face msurabil realizarea lor. De exemplu, obiectivul ,,Hardware instalat poate fi cuantificat printr-o specificare a componentelor eseniale i a numrului lor. n principiu, cuantificarea poate fi realizat prin referirea la rezultatele vizate. Acestea pot fi folosite ca list de control atunci cnd se verific completitudinea obiectivelor. La cuantificarea obiectivelor trebuie s fim ateni la respectarea granielor proiectului. Planul obiectivelor proiectului reprezint rezultatele care trebuie obinute n proiect i nu rezultatele ateptate n faza post-proiect. De exemplu, n proiectul Realizarea unei aplicaii software trebuie realizate premisele pentru creterea loialitii clienilor. mbuntirea eficacitii poate fi observat numai n faza post-proiect. Diferenierea obiectivelor Obiectivul proiectului reprezint o stare viitoare dezirabil in care anumite rezultate sunt obinute. Prin modul n care este exprimat obiectivul trebuie s asigure: - O viziune holistic a proiectului - Aprecierea tuturor obiectivelor strans corelate - Obiective principale si aditionale, non-obiective - Operationalizarea obiectivelor prin cuantificarea rezultatelor (definirea starii acestor rezultate, de exemplu: cladire la rosu, cladire conectata la utilitati etc.). n planul obiectivelor proiectului se poate face diferena dintre obiectivele principale, adiionale i non-obiective. De exemplu, obiectivele principale ale proiectului Realizarea unei aplicaii software sunt software-ul i hardware-ul instalat, precum i asigurarea condiiilor organizatorice i de personal. Obiectivele principale ale proiectului Obiectivele principale ale proiectului exprim principalele rezultate vizate a se obine prin execuia proiectului. Obiectivele principale explic motivul pentru care s-a decis realizarea proiectului. Exprimarea obiectivelor principale trebuie s se realizeze drept: Stare (dac rezultatul este de tip obiect) Nivel (dac este de tip efect sau cerin de performan) n planul obiectivelor proiectului se pot diferenia obiectivele din planul de baz i obiectivele care au fost adaptate pe parcursul controlului periodic al proiectului. Obiectivele adiionale ale proiectului Obiectivele adiionale ale unui proiect exprim rezultate care pot fi obinute valorificnd condiiile create de proiect, dar fr ca aceste rezultate s fie cele care au determinat realizarea proiectului. Obiectivele adiionale pot fi cele care depind de proces, ca de exemplu dezvoltarea unui furnizor uzual sau dezvoltarea continu a know-how-ului n managementul e-proiectelor. Realizarea unei documentaii standard de proiect poate fi de asemenea un obiectiv adiional. Non-obiectivele proiectului Prin definirea non-obiectivelor se poate contribui la clarificarea obiectivelor proiectului. Discutarea non-obiectivelor permite echipei proprietarilor proiectului i echipei proiectului s identifice i s rezolve neclaritile.

Pentru un proiect de dezvoltare software, un non-obiectiv ar putea nsemna schimbarea tehnologiei de analizproiectare. Pentru un proiect de migrare a aplicaiilor un non-obiectiv ar putea fi creterea calitii datelor care s permit migrarea acestora pe noua platform.

CAPITOLUL 2: STABILIREA CERINELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTULUI


Generarea ideii de proiect Ideea reprezint o soluie la o problem important, pentru a crei rezolvare se aloc i se consum resurse. Cine are idea? - Cel care are problema (actor la nivel micro/macro, public/privat); - Cel care a rezolvat probleme similare (pentru obtinerea de profit); - Ter parte (consultant) Metodele utilizate pentru dezvoltarea ideii sunt diverse. Dintre acestea se pot aminti: - Metoda arborele problemei si obiectivelor - Matricea cadrului logic - Metode ale ingineriei competitive - Metoda analizei SWOT Initierea proiectului Principalele etape ale procesului de iniiere sunt prezentate n figura urmtoare:

STA
I
Analiza + elaborare propunere

care

Alo

Da Atrib

EN
Initierea proiectului

Tabelul de mai jos prezint sub-procesele procesului de iniiere

Structura unui proiect


SCOP OBIECTI V OBIEC TIV OBIECT IV OBIECTI V OBIECT IV OBIECT IV OBIECT IV OBIECTI V OBIE CTIV

ACTIVIT ATEA

ACTIVIT ATEA SARCIN A 2.1.3.1

ACTIVIT ATEA SARCIN A 2.1.3.2

ACTIVIT ATEA SARCIN A 2.1.3.3

REZU

REZU

REZU

n managementul tradiional al proiectelor, realizrile, termenele i costurile reprezint obiectivele de cercetare.

Conexiunile dintre aceste elemente sunt reprezentate grafic prin triunghiul magic.

Obiectele de cercetare definite n managementul tradiional al proiectelor trebuie completate n cazul perceperii proiectelor drept organizaii temporare sau sisteme sociale. Obiectele de cercetare ale managementului proiectelor sunt: obiectivele, rezultatele, termenele, resursele, costurile i veniturile, riscurile, ct i organizarea, cultura i contextul proiectului. Specificaiile pachetelor de activiti (Work Package WP) Specificaiile pachetelor de activiti reprezint descrieri cantitative i calitative a ceea ce trebuie realizat n contextul unui pachet de activiti. Specificaiile pot, de asemenea, s precizeze metoda de msurare a progresului. Specificaiile pachetelor de activiti trebuie s asigure orientarea echipei proiectului i trebuie realizate de ctre membrii responsabili ai echipei proiectului. Omogenizarea pachetelor de activiti poate fi realizat ulterior n grupuri mici de membri ai echipei proiectului. Decizia privind coninutul specificaiilor pachetelor de activiti trebuie luat de ctre managerul de proiect i de ctre membrul echipei responsabil de proiect. Obiectivele specificaiilor pachetelor de activiti sunt stabilirea clar a granielor dintre pachetele individuale dintre activiti i recunoaterea interfeelor dintre pachete. n specificaia pachetului de activiti sunt definite rezultatele pachetului i mijloacele de msurare a progresului. Cu ajutorul specificaiilor pachetelor de activiti, coninutul i rezultatele pachetelor individuale sunt separate unele de altele. Realizarea specificaiilor pachetelor de activiti asigur orientarea activitii membrilor proiectului i responsabilitatea acestora. Exemplu de specificaie de pachet de activiti din proiectul ,,Realizarea unei aplicaii software

Coninutul WP Fiecare pachet de activiti reprezint o funcie care trebuie s fie ndeplinit n proiect i este asociat unui rezultat vizat. Specificaia pachetului de activiti cuprinde, de aceea drept o component de baz descrierea coninutului. Denumirile pachetelor de activiti au caracterul de etichete, care trebuie s fie concise i s comunice coninutul de activitti pentru toi membrii organizaiei proiectului. Denumirile pachetelor de munc stimuleaz asocieri la membrii echipei, n timpul desfurrii proiectului. Rezultatele WP Descrierea rezultatelor pachetelor de activiti trebuie s precizeze, rezultatele precum i de asemenea, forma rezultatelor. Codificarea pachetelor de activiti folosete att identificrii lor clare, ct i la posibilitatea selectrii i sortrii pachetelor de activiti. Codul unui pachet de activiti poate fi constituit dintr-o combinaie a funciei i a rezultatului vizat. Exist pachete de activiti care se refer la un grup de rezultate vizate (precum achiziii hardware i software) i pachete de activiti care se refer la obiecte rezultate singulare (de exemplu, funcionare pilot). Pachetele de activiti care se refer la obiecte rezultate singulare pot fi codificate cu ajutorul unui cod specific obiectului. Codificarea permite sortarea i selectarea pachetelor de activiti pe baza funciei (de exemplu, toate pachetele de activiti referitoare la achiziii) i rezultatului (de exemplu, toate pachetele de activiti referitoare la hardware).

CAPITOLUL 3: PLANIFICAREA ACTIVITILOR I JALOANELOR PROIECTULUI


Managementul timpului reprezint ansamblul proceselor necesare ndeplinirii la timp a proiectului. Managementul timpului cuprinde urmtoarele procese: - Definirea activitilor - Secvenierea activitilor - Etimarea duratelor activitilor - Elaborarea planului calendaristic - Controlul planului calendaristic n managementul proiectelor nu exist nc un consens n ceea ce privete relaia dintre activiti i sarcini. n majoritatea domeniilor de aplicare, activitile sunt considerate a fi compuse din sarcini. n altele, sarcinile sunt vzute ca fiind compuse din activiti. Definirea activitilor reprezint procesul de identificare i documentare a activitilor care trebuie efectuate pentru a produce rezultatele proiectului. Secvenializarea activitilor reprezint procesele de identificare i documentare a dependenelor dintre activiti. Estimarea duratelor activitilor const n evaluarea numrului de perioade de lucru (uniti de timp) necesare pentru efectuarea fiecrei activiti n parte. Elaborarea planului calendaristic reprezint procesul de determinare a datelor de nceput i de sfrit pentru activitile proiectului. Controlul planului reprezint procesul prin care se realizeaz influenarea factorilor generatori de schimbri, depistarea apariiei unei modificri ale planului calendaristic, precum i gestionarea schimbrilor la momentul apariiei acestora. Planificarea calendaristic naintea realizrii planului calendaristic trebuie stabilite urmtoarele: partea proiectului care va trebui planificat, profunzimea planificrii i metoda de planificare care va fi utilizat. Planificarea calendaristic poate fi realizat pentru ntregul proiect sau pentru faze ale proiectului. Pentru diferite obiecte planificate pot fi utilizate diferite metode de planificare. De exemplu, pentru ntregul proiect poate fi utilizat diagrama cu bare i pentru o faz a proiectului metoda analizei drumului critic (CPM). La baza planificrii calendaristice st planul structurii proiectului. Pachetele de activiti de la diferitele niveluri pot fi planificate n ceea ce privete momentul realizrii. Se poate diferenia ntre planificarea general i de detaliu. n cazul n care planul structurii proiectului nu prezint o adncime suficient pentru o planificare detaliat pentru nceput se vor detalia pachetele individuale de activiti. Astfel, apar activitile ca elemente ale planificrii calendaristice detaliate. Planificarea demarrii proiectului i a termenelor proiectului se poate face cu urmtoarele metode: lista cu datele proiectului, diagrama cu bare i/sau tehnica planificrii n reeaua CPM. Aceste metode sunt, pe de-o parte, n concuren, dar se i completeaz una pe cealalt. Tehnica planificrii n reea CPM este cea mai dificil, listarea datelor cea mai simpl. Planificarea jaloanelor reprezint o form specific a listei de date.

Cea mai eficient utilizare a uneia sau mai multor metode de planificare calendaristic depinde de complexitatea i dinamica proiectului.

Planul jaloanelor Definiii i exemple Un plan al jaloanelor prezint termenele evenimentelor centrale ale proiectului, aa-numitele jaloane. Acestea trebuie s marcheze dezvoltrile eseniale n progresul proiectului. Un plan al jaloanelor proiectului nu conine mai mult de opt sau nou jaloane. Jaloanele proiectului au de multe ori funcii simbolice ntr-un proiect, de exemplu prima ,,lopat i nclzirea casei, n proiectul ,,Construirea unei case. Jaloanele se bazeaz pe evenimentele de nceput i de sfrit ale pachetelor de munc. Obiectivele planificrii jaloanelor Obiectivul planificrii jaloanelor este stabilirea termenelor evenimentelor eseniale ale proiectului pentru compatibilitatea obiectivului i medierea orientrii aciunii ntr-un proiect. Realizarea unui plan al jaloanelor 1. Alegerea circumstanelor planificrii i profunzimii corespunztoare (a planului). Circumstanele planificrii jaloanelor sunt ntotdeauna proiectul n totalitate. Planul jaloanelor reprezint cea mai sumar metod de planificare calendaristic. 2. Listarea jaloanelor i ordonarea termenelor n fiecare proiect ar trebui definite opt-nou jaloane. nceputul i sfritul proiectului reprezint jaloane obligatorii. Pentru fiecare jalon trebuie stabilite termene ale planului. Acestea pot fi supuse unei adaptri periodice cu ocazia controlului proiectului.

Jalon Jalonul reprezint un element semnificativ, major n evoluia unui proiect, care este asociat, de regul, cu obinerea unui rezultat important sau cu o analiz de faz caracterizat drept critic. Cel mai adesea, indic momentul de schimbare a unei faze, fie datorit relurii unei faze sau mai multe faze precedente, fie ca urmare a demarrii unei noi faze sau a ncheierii proiectului. Nu orice finalizare de pachet/etap este un jalon, ci numai cele mai importante. De asemenea, jalonul poate fi asociat i nceputului fazei/pachetului/proiectului, nu numai terminrii acestora. Diagrama GANTT Diagrama GANTT, cunoscut i sub numele de diagrama cu bare este o prezentare grafic a proiectului, respectiv a unei faze a proiectului, din care reiese poziia datelor limit i durata pachetelor de activiti. Pachetele de activiti sunt reprezentate ca bare proporionale cu durata. Cunoaterea poziiei n timp a proceselor este punctul de plecare n realizarea diagramelor cu bare. O planificare explicit a dependenelor tehnologice ntre procese nu are ns loc.

Exemplu diagrama Gantt Obiectivele planificrii cu ajutorul diagramelor GANTT Obiectivele planificrii cu ajutorul diagramelor GANTT este planificarea poziiei n timp a pachetelor de activiti pentru acordul obiectivelor i pentru medierea orientrii aciunii n proiect.

Realizarea unei diagrame GANTT 1. Alegerea circumstanelor planificrii i a profunzimii corespunztoare planului. Circumstanele planificrii pot fi proiectul n totalitate i/sau mai multe faze ale proiectului. O diagram cu bare poate fi introdus ca metod sau drept o detaliere a planificrii calendaristice. Pentru un ntreg proiect se poate realiza o diagram cu bare, iar pentru faze independente ale proiectului se pot realiza diagrame cu bare detaliate. 2. Estimarea duratei pachetelor de activiti Pentru realizarea unei diagrame cu bare are foarte mult importan cunoaterea duratei pachetelor de activiti. Aprecierea duratei poate fi realizat n mod global, intuitiv, fie printr-o analiz la medie. n orice caz, aprecierea se bazeaz pe experien. 3. Prezentare grafic a diagramei GANTT Pachetele de activiti sunt aliniate cronologic pe verticala diagramei. Pe orizontal se deseneaz o ax cu timpul/pachet de activiti. n diagramele cu bare care au reele se vor defini i desena dependenele dintre proiectele de munc. Realizarea i vizualizarea diagramelor cu bare se face printr-un software corespunztor pentru managementul proiectelor. Coordonarea i controlul timpului Scopul coordonrii i controlului timpului este acela de a evidenia starea termenelor calendaristice ale pachetelor de activiti individuale i starea termenelor calendaristice ale proiectului. n controlul termenelor nu sunt analizate toate pachetele de activiti ale unui proiect, ci numai cele actuale n perioada ntre dou sesiuni de control. Controlul progresului reprezint baza pentru controlul termenelor deoarece referiri la depiri ale termenelor pot fi fcute numai n raport cu progresul dorit al rezultatelor. Controlul termenelor poate fi realizat pe baza planului jaloanelor, listelor de termene, diagramelor cu bare sau reelelor de activiti. Dac pe parcursul desfurrii proiectului s-a ajuns la modificarea termenelor, respectiv sau modificat cantitativ realizrile proiectului, este necesar o replanificare a termenelor proiectului Controlul termenelor pe baza planului jaloanelor i a listelor de termene n planul jaloanelor sunt nregistrate termenele efective ale jaloanelor atinse i comparate cu termenele planificate. n listele de termene pot fi nregistrate termenele efective ale pachetelor de activiti ncheiate sau n desfurare i comparate cu termenele planificate. Trebuie interpretate eventualele diferene ntre termenele planificate i cele efective, pentru a pune la dispoziie informaii pentru planificarea msurilor de dirijare. Lund ca exemplu proiectul Realizarea unei aplicaii software, la pachetele 1.2.2 Planificarea funciilor aplicaiei i 1.2.6 ncheierea planificrii au fost nregistrate o amnare a termenelor i o utilizare sporit de resurse. Motivul amnrii a fost lipsa de cunotine n sub-echip referitoare la legtura dintre funciile aplicaiei i baza de date. Controlul termenelor n diagrama cu bare Starea termenelor unui pachet de activiti terminat poate fi evideniat n diagrama cu bare prin poziionarea barei efective (prezentarea momentului de nceput i de terminare a pachetului de activiti). Pentru pachetele de activiti aflate n desfurare pot fi specificate numai momentele de ncepere i durata pn n prezent.

Controlul termenelor n reeaua de activiti ntr-o reea de activiti poate fi controlat, att logica de derulare a proiectului, ct i termenele proiectului. n acest scop trebuie cuprinse urmtoarele date: structura actual a logicii de derulare; momentele de nceput i de terminare a proceselor ncepute i ncheiate; durata efectiv a proceselor (i relaiile de condiionare). Structura logicii de derulare se controleaz direct din reeaua de activiti. Pot fi analizate devierile duratei proceselor aflate n desfurare. Prin compararea duratei efective cu durata calculat a unui proces pot fi stabilite depirile sau economiile. Durata calculat (pn la data controlului a unui proces aflat n desfurare este calculat din progresul actual al realizrilor nmulit cu durata planificat.

CAPITOLUL 4: GESTIUNEA UTILIZRII COSTURILOR I A RESURSELOR OPERAIONALE PENTRU PROIECT


Managementul resurselor proiectului Un plan al resurselor unui proiect este o prezentare sub form de tabel i/sau grafic a cerinelor de resurse, n decursul timpului. ntr-un plan al resurselor proiectului nu sunt planificate toate resursele existente n proiect, ci numai aa-numitele resursele critice. Resursele critice sunt resursele care pentru un proiect sunt limitate, deficitare i influeneaz astfel realizarea obiectivelor proiectului. Resursele critice pot fi, de exemplu, personalul, echipamentele, mijloacele de finanare, materiale, spaiul de stocare etc. Resursele de personal se pot diferenia dup calificri n cazul n care nu sunt interschimbabile. Oricum, nu numai grupele de calificri pot fi considerate resurse critice, ci i indivizii. La proiect, pentru a iniializa investiiile de infrastructur (n construcie, construcii de faciliti, n IT), mijloacele de finanare constituie, de cele mai multe ori, o resurs deficitar. Baza planificrii resurselor proiectului este deja realizat la determinarea cantitilor planificate n contextul planificrii costurilor proiectului. Cererea i oferta de resurse critice pot fi prezentate prin histograme ale resurselor proiectului i curbe ale resurselor proiectului. Prin compararea cerinelor de resurse cu resursele disponibile pot fi stabilite sub- sau supraacoperirea cu resurse. Acestea pot duce la creterea sau reducerea ofertei de resurse sau la echilibrri prin amnarea pachetelor de activiti. ntruct planificarea resurselor n proiect se limiteaz la resursele critice, nu poate fi considerat drept o planificarea general a resurselor n organizaiile orientate pe proiecte. De aceea, planificarea resurselor n proiecte nu se poate substitui, de exemplu cu planificarea resurselor umane n organizaia orientat pe proiecte. Estimarea necesarului de resurse Presupune realizarea urmtorilor pai: 1. Alocarea resurselor critice la pachetele de activiti. Trebuie definite resursele critice. Purttorii cerinelor de resurse sunt pachetele de activiti. Pentru fiecare pachet de activiti trebuie s se stabileasc resursele critice care urmeaz a fi planificate. 2. Estimarea cerinelor de resurse pentru fiecare perioad pe fiecare pachet de activiti. Pentru fiecare resurs critic trebuie definite cerinele per pachet pe fiecare perioad de timp. Aceste cantiti se pot prelua direct din planul costurilor sau sunt calculate pe baza acestuia. Ca regul, se consider c cerina de resurs pentru un pachet de activiti rmne constant ntr-o anumit perioad de timp. 3. Realizarea unei histograme a resurselor i a unei curbe a resurselor cumulate. Realizarea histogramei are la baz nsumarea cerinelor de resurs ale tuturor pachetelor de activiti ale unui proiect, pe diferite perioade. Prin cumularea cerinelor de resurse se obine curba resurselor. La planificarea resurselor proiectului se pot avea n vedere termenele de realizare cele mai timpurii sau cele mai trzii ale pachetelor de activiti. 4. Determinarea cantitilor disponibile de resurse critice n organizaie.

Se determin cantitatea disponibil de resurs i se compar cu cerinele pentru acea resurs. Cantitatea disponibil de resurs poate fi constant sau poate varia n timp. Cerinele de resurse pot fi mai mici sau mai mari dect disponibilul.

Realizarea optimizrilor n condiiile deficitului de resurse este necesar o revizuire a planurilor proiectului. Prin amnarea pachetelor de activiti, respectiv prin modificarea logicii de organizare a activitilor sau prin divizarea pachetele de activiti se poate ncerca depirea deficitelor de resurse. n continuare, exist posibilitatea de a suplimenta sau diminua oferta de resurse. Msuri posibile pentru creterea ofertei de resurse de personal sunt, de exemplu, stabilirea unor stimulente pentru creterea performanelor, prestarea de ore suplimentare sau utilizarea unor angajai temporari. Planificarea asistat de calculator a resurselor Cele mai multe pachete software standard de managementul proiectelor dispun de un modul pentru planificarea resurselor proiectului. Acesta face posibil diferenierea ntre cerinele de resurse la nceputul, sfritul sau pe durata pachetului de activiti. Managementul costurilor si finantarii proiectului Un plan al costurilor este un model al unui proiect din perspectiva costurilor. Planuri ale costurilor pot fi realizate pentru obiectele vizate, pentru atribuirile interne i pentru ntregul proiect.

Pentru realizarea corelrii sferei de cuprindere cu planificarea calendaristic i planificarea costurilor proiectului trebuie utilizat o baz structural unitar n planificare. Aceast baz structural unitar este reprezentat de planul structurii proiectului. De aceea, unitile de planificare a costurilor sunt pachetele de activiti din planul structurii proiectului. Pachetele de activiti individuale sunt acele uniti pentru care se planific costuri, pentru ca apoi s se determine costurile efective. O structurare a costurilor conform planului structurii proiectului ofer posibilitatea gruprii costurilor pachetelor de activiti dup anumite criterii i la diferite niveluri de agregare. Atribuirile interne sunt evideniate pe baza gruprii pachetelor de activiti dup domeniile de responsabilitate. Calcularea costurilor atribuirilor interne permite stabilirea responsabilitii pentru acestea. Pentru a se putea realiza controlul costurilor i a stabili rspunderea pentru acestea, structura planului costurilor trebuie s coincid cu structura acestora din urm utilizat la urmrirea lor. nsumarea costurilor la nivelul obiectelor vizate face posibil evidenierea efectelor pe care modificrile sferei de cuprindere le au asupra costurilor. n planificarea i controlul costurilor proiectului se pot utiliza pachete software pentru managementul proiectelor, baze de date sau software pentru foi de calcul. Planurile financiare ale proiectului sunt reprezentri tabelare i/sau grafice ale plilor pe parcursul derulrii proiectului. ncasrile i plile n proiect pot fi reprezentate pe perioade, printr-o histogram, i cumulat, printr-o curb. La o planificare financiar care are acces la o reea CPM pot fi realizate histograme i curbe pentru diferitele poziii n timp ale pachetelor de activiti. Planurile financiare ale proiectului sunt utilizate la planificarea lichiditilor. Calculnd surplusul de cash-flow pe perioade se poate planifica necesitatea i/sau disponibilitatea mijloacelor de finanare. Cerina pentru mijloace suplimentare de finanare se manifest atunci cnd exist un surplus de pli ntr-o anumit perioad. Cerinele suplimentare de finanare se pot acoperi din proiect.

CAPITOLUL 5: REALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIII PENTRU PROIECT


Elemente privind legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice A. Introducere In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cadrul capitolului 1 Libera circulatie a marfurilor si a recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de concesiune de servicii. Scopul noii legislatii il constituie: Promovarea concurentei intre operatorii economici; Garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici; Asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica; Asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire A.1. Informaii privind autoritatea contractant A.1.1. Informaiile privind autoritatea contractant, precum i sursele de finanare asigurate pentru ndeplinirea contractului de furnizare sunt prezentate n Fia de date a achiziiei. A.2. Scopul aplicrii procedurii A.2.1. Autoritatea contractant invit persoanele juridice sau fizice interesate s depun ofert n scopul atribuirii contractului de furnizare a produselor descrise n Fia de date a achiziiei i n Caietul de sarcini. A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achiziie public se aplic procedura indicat n Fia de date a achiziiei. A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public Pe parcursul intregului proces de achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute in vedere urmatoarele principii: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoasterea reciproca; transparenta; proportionalitatea; eficienta utilizarii fondurilor publice; asumarea raspunderii. Prin NEDISCRIMINARE se poate intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate: sa poata participa la procedura de atribuire sa aiba sansa de a deveni, contractant. Efecte obtinute: Deschiderea si dezvoltarea pietei; Obtinere de valoare pentru banii cheltuiti

Prin TRATAMENT EGAL se poate intelege stabilirea si aplicarea oricand pe parcursul procedurii de atribuire de reguli, cerinte, criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti. Efecte obtinute: Instituirea unui cadru bazat pe incredere, corectitudine si impartialitate pe tot parcursul procesului de achizitie publica; Eliminarea elementelor de natura subiectiva care ar putea influenta deciziile in procesul de achizitie publica. Atentie! Nici o autoritate contractanta nu are voie sa acorde tratament preferential unui operator economic doar pentru simplul motiv ca este situat in aceeasi localitate/zona/ regiune/tara sau ca este persoana fizica sau juridica. Prin RECUNOASTERE RECIPROCA se poate intelege acceptarea: produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene; diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state; specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national. Efecte obtinute: Eliminarea tratamentului preferential acordat operatorilor economici locali; Deschiderea si dezvoltarea pietei achizitiilor publice. Prin TRANSPARENTA se poate intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire. Efecte obtinute: Anticiparea succesiunii activitatilor pe parcursul procesului de achizitie publica; Asigurarea vizibilitatii regulilor, oportunitatilor, procedurilor si a rezultatelor; Claritatea documentelor elaborate pe parcursul derularii procesului de achizitie; Intelegerea de catre operatorii economicii a necesitatilor autoritatii contractante si a modului in care acestea se reflecta in cadrul cerintelor din documentatia de atribuire. Prin PROPORTIONALITATE se poate intelege asigurarea corelatiei intre: necesitatea autoritatii contractante, obiectul contractului de achizitie publica, cerintele solicitate a fi indeplinite. Efecte obtinute : Eliminarea cerintelor restrictive. Prin EFICIENTA UTILIZARII FONDURILOR PUBLICE se poate intelege aplicarea procedurilor de atribuire competitionale si utilizarea de criterii care sa reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret. Nota: Se vor lua in considerare, daca este cazul, si efectele concrete preconizate a se obtine in domeniul social sau in cel al protectiei mediului si promovarii dezvoltarii durabile. Banii publici sunt epuizabili astfel incat trebuie utilizati judicios pentru a sustine dezvoltarea durabila. Pentru aceasta trebuie avute in vedere obiectivele sociale, etice si de protectie a mediului. Atentie! Prin prisma dezvoltarii durabile, cel mai scazut pret nu reprezinta intotdeauna cea mai buna valoare.

Prin ASUMAREA RASPUNDERII se poate intelege determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica, urmarindu-se asigurarea: profesionalismului, impartialitatii independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces. Efecte obtinute: Limitarea aparitiei erorilor pe parcursul procesului de achizitie publica; Reducerea fraudei si coruptiei. A.4. Legislaie aplicabil A.4.1. Atribuirea contractului de achiziie public se realizeaz n conformitate cu prevederile urmatoarelor actelor normative indicate in Fisa de date a achizitiei. B. Procesul de achizitie publica Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica. Etapa Operatiune 1. Elaborarea documentatiei de - stabilire specificatii tehnice sau documentatia descriptiva atribuire/ de selectare - stabilire clauze contractuale - stabilire cerinte minime de calificare, daca este cazul, criterii de selectare - stabilire criteriul de atribuire - completarea Fisei de date a achizitiei - stabilire formulare si modele - anunt catre Ministerul Finantelor Publice privind verificarea procedurala - definitivare documentatie de atribuire 2. Chemare la competitie - publicarea anuntului de participare - punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire - raspuns la solicitarile de clarificari - reguli de participare si de evitare a conflictului de interese 3. Derulare procedura de atribuire - daca este cazul, primire candidatura si selectare candidati - termen pentru elaborare oferte - daca este cazul, constituirea garantiei de participare - primire oferte - deschidere - examinare si evaluare oferte - stabilire oferta castigatoare - daca este cazul, anularea procedurii 4. Atribuire contract de achizitie publica - notificare rezultat - perioada de asteptare sau incheiere acord cadru - daca este cazul, solutionare contestatii - semnare contract

5. 6.

7.

- transmitere spre publicare anunt de atribuire Definitivare dosar de achizitie publica - intocmire dosar de achizitie publica - daca este cazul, constituirea garantiei de buna Derulare contract executie - intrare in efectivitate - indeplinirea obligatiilor asumate si receptii partiale - receptie finala Finalizare contract - daca este cazul, eliberare garantie de buna executie

B.1. Documentatia de atribuire Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerintele formale, tehnice si financiare,care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie publica si pe baza caruia operatorul economic isi va elabora oferta. Atentie! Documentatia de atribuire trebuie sa fie clara, completa si fara echivoc. Documentatia de atribuire trebuie sa fie finalizata inainte de transmiterea: spre publicare a anuntului de participare, sau catre operatorii economici a invitatiei de participare. Documentatia de atribuire se poate obtine prin urmatoarele modalitati: asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice; punerea la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare, a unui exemplar, pe suport hartie si/sau pe suport magnetic. Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a opta care modalitate de transmitere a documentatiei de atribuire o alege. Daca, documentatia de atribuire este pusa la dispozitie pe suport hartie si/sau pe suport magnetic, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a stabili un pret, cu conditia ca acesta sa nu depaseasca costul multiplicarii documentatiei, la care se poate adauga, daca este cazul, costul transmiterii prin posta. Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, cel putin: Caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva Clauzele contractuale obligatorii Fisa de date a achizitiei Formulare si modele Autoritatea contractanta are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea faptului ca aceasta nu are dreptul de diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor legale care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice. Atribuirea contractului pe loturi trebuie precizata in documentatia de atribuire.

B.1.1. Stabilirea specificatiilor tehnice sau a documentatiei descriptive Atentie! Caietul de sarcini reprezinta punctul de pornire al elaborarii documentatiei de atribuire. Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor necesare autoritatii contractante. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Specificatiile tehnice sunt, in general, acele: cerinte, prescriptii, caracteristici tehnice cu ajutorul carora sunt descrise produsele. Atentie! Specificatiile tehnice trebuie sa permita accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa contina elemente care sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta. Nota: Atunci cand este posibil, specificatiile tehnice se definesc in asa fel incat sa corespunda necesitatilor sau exigentelor oricarui utilizator, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati. Specificatiile tehnice definesc, dupa caz: caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta; cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator, siguranta in exploatare; dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instructiuni de utilizare produs, tehnologii si metode de productie; sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificatiile tehnice se definesc: fie, prin referire, de regula, in urmatoarea ordine, la: 1.standarde nationale care adopta standarde europene, 2.omologari tehnice europene, 3.standarde internationale, 4.alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; 5.alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor. Atentie! Orice astfel de referire trebuie sa fie insotita de mentiunea sau echivalent. fie, prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, care pot include si caracteristici de mediu; Atentie! Daca specificatiile tehnice se definesc prin referire la performante si/sau cerinte functionale, atunci acestea trebuie sa fie suficient de precis descrise astfel incat sa permita operatorilor economici determinarea obiectului contractului, iar autoritatii contractante sa atribuie contractul respectiv. fie, prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, sustinute prin referirea la standarde, omologari tehnice, specificatii tehnice comune, ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu nivelul de performanta si/sau cerinte functionale solicitate; fie, combinat, respectiv, pentru anumite caracteristici prin precizarea performatelor si/sau cerintelor functionale si pentru alte caracteristici prin referirea la standarde sau omologari tehnice.

Atentie! Daca specificatiile tehnice se definesc prin referirea la standarde sau omologari tehnice, atunci nici o oferta nu poate fi respinsa pe motiv ca propunerea tehnica nu este conforma cu specificatiile precizate, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea sa tehnica satisface intr-o maniera echivalenta cerintele autoritatii contractante. Atentie! Daca specificatiile tehnice sunt definite prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, atunci nici o oferta nu poate fi respinsa, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat ca propunerea sa tehnica asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale solicitate deoarece sunt conforme cu : a) un standard national care adopta un standard european; b) o omologare tehnica europeana; c) o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana; d) un standard international; e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. Nota: Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate poate fi considerat: dosarul tehnic al producatorului, sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut cum ar fi: o un laborator neutru de incercari si calibrare, sau o un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile. Atentie! Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Este interzis a se defini in caietul de sarcini specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Atentie! O astfel de referire este permisa in mod exceptional in situatia in care o descriere suficient de precisa si inteligibila a obiectului contractului nu este posibila si trebuie sa fie insotita de mentiunea sau echivalent. B.1.2. Stabilirea clauzelor contractuale obligatorii Contractul de achizitie publica reprezinta instrumentul juridic prin care organismele publice intra in relatii comerciale cu operatorii economici pentru a-si satisface necesitatile de produse. Contractul de achizitie publica se ncheie n form scris, in cel putin doua exemplare. Atentie! Daca ofertantul declarat ctigtor refuz ncheierea contractului, procedura de atribuire va fi anulat, iar autoritatea contractanta va relua procedura. Contractul de achizitie publica nceteaz de drept la expirarea perioadei pentru care a t ncheiat. girea duratei contractului de achizitie publica este posibila numai in conditiile ordonantei si fara a fi modificate condiiile stabilite iniial. Prile pot stabili i alte cauze de ncetare a contractului, fr a aduce atingere clauzelor obligatorii. Inainte de stabilirea clauzelor contractuale trebuie sa se stabileasca tipul contractului. Contractul de achizitie publica contine: preambul clauze contractuale obligatorii clauze contractuale speciale .

Preambulul reprezinta partea introductiva a contractului. Preambulul contine informatii despre: o temeiul legal in baza caruia se semneaza contractul de achizitie publica; o denumirea partilor contractante; o definitii aplicabile. Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achizitie publica trebuie sa le contina. Clauzele contractuale obligatorii sunt acele clauze referitoare la: o obiectul principal al contractului; o pretul contractului; o durata contractului; o sanctiuni ale neexecutarii culpabile a obligatiilor. Clauze contractuale speciale sunt acele prevederi contractuale specifice fiecarui contract de achizitie publica. Clauze contractuale speciale se stabilesc, de regula, prin acordul partilor in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si de continutul ofertei declarata castigatoare. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, pe langa clauzele contractuale obligatorii si alte clauze specifice obiectului contractului ce vor insoti formularul de contract. Clauzele contractuale speciale sunt acele clauze care se adauga la clauzele obligatorii. Atentie! Clauzele speciale nu trebuie sa anihileze clauzele obligatorii. Clauzele speciale care afecteaza clauzele obligatorii nu produc nici un efect. Clauzele contractuale speciale pot face referire la: o subcontractori o garantia de buna executie, o modalitatea de ajustare a pretului, o termene de executare a obligatiilor partilor, o receptie, inspectii, teste, o ambalare, marcare, transport, o alte conditii de executare a contractului s.a. B.1.3. Stabilirea cerintelor minime de calificare, criterii de selectare Criteriile, in general, sunt acele conditii si sau cerinte minime impuse, ce trebuie indeplinite de catre operatorul economic care doreste sa devina parte intr-un contract de achizitie publica. Criteriile de calificare si selectie se refera numai la: situatia personala a candidatului sau ofertantului; capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; situatia economica si financiara; capacitatea tehnica si/sau profesionala; standarde de asigurare a calitatii; Criteriile de calificare si selectie se stabilesc in fuctie de exigentele specifice ale contractului si intotdeauna cu respectarea principiului proportionalitatii. Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificare si selectie, operatorii economici vor prezenta certificate emise de catre: o autoritate publica competenta, sau un organism de drept public/privat care respecta standarde europene de certificare, sau orice alte documente echivalente cu certificarea solicitata sau care sa probeze indeplinirea cerintelor.

Atentie! Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune candidatilor sau ofertantilor prezentarea unei anumite certificari Atentie! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la: - situatia economica si financiara - capacitatea tehnica si/sau profesionala, care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire. Atentie! Este interzis a se restrictiona participarea la procedura de atribuire prin stabilirea unor cerinte minime de calificare care: nu prezinta relevanta in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica; sunt disporoportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica. B.1.3.1. Situatia personala a operatorului economic Documentatia de atribuire trebuie sa contina toate cazurile in care un operator economic este exclus. Pentru a evita excluderea dintr-o procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, operatorul economic trebuie sa prezinte documente edificatoare prin care sa faca dovada ca nu: se incadrareaza in situatia de a fi fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru: participare la activitati ale unei organizatii criminale, coruptie, frauda , spalare de bani. se afla intr-una sau mai multe din situatiile de mai jos si numai daca s-a solicitat expres aceasta, respectiv, ca nu: este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic; activitatile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament cu creditorii ; face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile de mai sus; nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general consolidat; a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta. sunt considerate documente edificatoare: certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci trebuie sa fie acceptata: fie, o declaratie pe proprie raspundere, fie, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Atentie! Cazierul judiciar al persoanei juridice nu se emite in prezent pe teritoriul Romaniei. Atentie! Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general consolidat, candidatul are dreptul de a prezenta initial o declaratie semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirma ca si-a

indeplinit obligatiile de plata; candidatul are insa obligatia de a prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in masura in care astfel de documente sunt emise in tara de origine sau in tara in care este stabilit, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, dar nu mai tarziu de data adoptarii deciziei de atribuire. B.1.3.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale In documentatia de atribuire se precizeaza daca trebuie demonstrata capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca: forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, daca este cazul, atestarea ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. B.1.3.3. Situatia economica si financiara Situatia economica si financiara reprezinta un indicator prin a carui demonstrare operatorul este considerat calificat pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv. Se indica in documentatia de atribuire cerintele minime privind capacitatea economica si financiara pe care operatorul economic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat. Atentie! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la situatia economica si financiara care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire. Pentru a-si demonstra capacitatea economica si financiara operatorul economic va prezenta documente edificatoare cum ar fi: declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul; declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare . Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Operatorul economic, care beneficiaza de sustinerea capacitatii economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care sustine. Angajamentul ferm de sustinere financiara reprezinta un act juridic unilateral prin care persoana care sustine confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele financiare invocate. Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire.

Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Daca, grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea financiara a unei sau unor terte persoane, atunci situatia economica si financiara se dovedeste prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei sau persoanelor respective prin care se confirma faptul ca se vor pune la dispozitie resursele financiare invocate. B.1.3.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala Capacitatea tehnica si/sau profesionala reprezinta un indicator prin a carui demonstrare operatorul este considerat calificat pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv. Se indica in documentatia de atribuire cerintele minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pe care operatorul economic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat. Atentie! Este interzis a se solicita indeplinirea unor cerinte minime referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire. Se indica in documentatia de atribuire informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala . Capacitatea tehnica si/sau profesionala se apreciaza in functie de: experienta, aptitudinile, eficienta si eficacitatea acestuia. Atentie! Solicitarea oricarei informatii referitoare la demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale se face in functie de complexitatea obiectului contractului si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului respectiv. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Operatorul economic, care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnica si/sau profesionala trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire. Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta sau candidatura comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia resursele invocate. Verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale in cazul unui contract de furnizare se poate realiza prin solicitarea de: liste a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati; Nota: Demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie scrisa a operatorului economic.

Atentie! Daca se solicita confirmarea livrarilor de produse prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, atunci autoritatea contractanta trebuie sa justifice aceasta cerinta in documentatia de atribuire. o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare; informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut, in special pentru asigurarea controlului calitatii; certificate sau alte documente emise de organisme, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante; mostre, descrieri si/sau fotografii/ fise tehnice/ cataloage a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care se solicita acest lucru. Atentie! Daca produsele au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a verifica sau controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente a statului in care operatorul economic este stabilit si cu acordul acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii. B.1.3.5. Standarde de asigurare a calitatii Atentie! Daca se solicitata prezentarea unor certificate, prin care se atesta respectarea anumitor standarde de asigurare a calitatii, atunci aceasta solicitare trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde Europene relevante certificate de organisme conforme cu seriile de standarde Europene privind certificarea. B.1.4. Stabilirea criteriilor de atribuire a contractului de achizitie publica Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica, poate fi: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic; sau in mod exclusiv, pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica se precizeaza in mod obligatoriu in anuntul de participare si in cadrul documentaiei de atribuire. Criteriul de atribuire, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire. Daca a fost ales criteriul de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", atunci oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare. Sistemul de factori de evaluare cuprinde diversi factori obiectivi privitori numai la oferta, precum si ponderile relative stabilite pentru fiecare dintre acestia sau un algoritm de calcul specific. Factorii de evaluare a ofertei precum si ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul, trebuie sa fie definiti clar in documentatia de atribuire. Factorii de evaluare a ofertei, pot fi, alaturi de pret: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional caracteristici de mediu, costuri de functionare, raportul cost/eficienta, servicii post-vanzare si asistenta tehnica,

termen de livrare sau de executie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Atentie! Factorii de evaluare a ofertei precum si ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul, trebuie sa fie definiti clar in documentatia de atribuire. Factorii de evaluare trebuie sa aiba legatura concreta cu specificul contractului. Factorii de evaluare nu pot fi schimbati pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire. Pentru fiecare factor de evaluare trebuie stabilita o pondere care s reflecte n mod corect: importana caracteristicii tehnice sau funcionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ n raport cu cerinele minime si care poate fi punctata suplimentar fata de acest minim; sau cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertanii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare n raport cu cerinele minime prevzute n caietul de sarcini. Nu pot fi utilizati factori de evaluare care: fie, nu au o legtur direct cu natura i obiectul contractului de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, fie, nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant l poate obine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. Atentie! Este interzis a se utiliza cerinele referitoare la calificare, ca factori de evaluare a ofertelor. In oricare situatie, ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplicrii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public. Daca a fost ales criteriul de atribuire in mod exclusiv, pretul cel mai scazut, atunci oferta stabilita ca fiind castigatoare este acea oferta admisibila, a carei propunere tehnica raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate si a carei propunere financiara contine pretul cel mai scazut. B.1.5. Completarea fisei de date a achizitiei Fisa de date a achizitiei cuprinde informatii si instructiuni privind: autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa inclusiv telefon, fax, e-mail persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; activitatea autoritatii contractante; faptul ca se achizitioneaza in numele altei autoritati; modul de obtinerea de clarificari si alte informatii Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, email; obiectul contractului de achizitie publica si durata acestuia; modul in care se va finaliza procedura; existenta loturilor si modul de abordare; acceptarea/ neacceptarea de oferte alternative; procedura aplicata si daca aceasta are ca etapa finala licitatia electronica; cerintele minime de calificare precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, daca sunt solicitate;

data limita de depunere si ce alte formalitati trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire; informatii privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare; informatii privind modul de elaborare si prezentare a ofertei; informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire.

B.1.6. Stabilirea formularelor si modelelor Documentatia de atribuire contine si formulare si modele. Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. Sunt formulare obligatorii: Fisa de date a achizitiei Formularul de oferta Formularul de contract Scrisoare de garantie, daca se solicita. B.1.7. Definitivarea documentatiei de atribuire Se pot preciza in documentatia de atribuire institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare precum si cele referitoare la protectia mediului.

B.2. Chemarea la competitie B.2.1. Elaborarea si publicarea anuntului de participare In vederea asigurarii transparentiei atribuirii contractelor de achizitie publica, autoritatea contractanta, ori de cate ori doreste sa atribuie un contract de achizitie publica are obligatia de a publica un anunt de participare. In cazul aplicarii procedurilor de licitatie restransa, anuntul de paticipare la etapa de selectare a candidatilor trebuie sa contina: criterii de selectie regulile aplicabile numarul minim al candidatilor ce vor fi selectati numarul maxim al candidatilor ce vor fi selectati data limita de depunere a candidaturilor si locul. Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in anuntul de participare si in documentatia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza caruia se va realiza clasamentul candidatilor ori de cate ori urmeaza sa realizeze o selectie a acestora. B.2.2. Punerea la dispozitie a documentatiei de selectare Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de selectare. Documentaia de selectare poate fi obtinuta: n urma unei solicitri a fiecrui operator economic interesat; si prin accesarea direct i nerestricionat a unui fiier electronic, care va fi disponibil pe site-ul Universitatii Tehnice Gh. Asachi-Iasi.

Atentie! Punerea la dispozitie a documentatiei de selectare la cerere trebuie facuta intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 4 zile de la primirea solicitarii. Atentie! Operatorul economic interesat trebuie sa intreprinda diligentele necesare astfel incat, perioada de mai sus sa nu conduca la punerea la dispozitie a documentatiei de selectare cu mai putin de 2 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Documentatia de selectare reprezinta documentatia aferenta primei etape in cazul procedurilor de licitatie restransa. Cuprinde informatii complete cu privire la conditiile de participare, precum si prezentarea detaliat a modalitii de acordare a punctajului pe baz cruia se vor selecta candidatii. B.2.3. Raspunsul la solicitarile de clarificari Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de selectare. Atentie! In cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitari de clarificari autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati. Raspunsurile - insotite de intrebarile aferente se transmit catre toti operatorii economici care au obtinut documentatia de atribuire. Atentie! Identitatea celui care a solicitat clarificarile nu se dezvaluie. Raspunsul la clarificari se transmite cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Nota: Daca documentaia este disponibila pe site, clarificrile sau modificrile acesteia se fac cunoscute prin crearea unui nou fiier electronic la care se va asigura accesul direct i nerestricionat. Atentie! Se raspunde si la solicitarile de clarificari care nu au fost transmise in timp util, numai daca perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. B.2.4. Reguli de comunicare si transmitere a datelor Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmita in scris. Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si in momentul primirii. Atentie! Trebuie asigurata integritatea si confidentialitatea informatiilor si datelor pe parcursul comunicarii, transmiterii si stocarii . Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalitati: prin posta; prin fax; daca se vor transmite prin fax, obligatoriu se vor transmite si prin posta. Atentie! Prin documentatia de atribuire se pot impune modalitatile de comunicare utilizate pe parcursul procedurii, dar acestea nu trebuie sa restrictioneze accesul operatorilor economici la procedura. Operatorul economic poate transmite o solicitare de participare: in scris: o prin posta; o prin fax; sau prin telefon.

Atentie! Cand participarea este solicitata prin telefon, trebuie confirmata in scris cat mai curand posibil. Atentie! Daca solicitarea de participare este transmisa prin fax se poate solicita confirmarea acesteia prin scrisoare transmisa prin posta, intr-un termen rezonabil. B.2.5. Reguli de participare si de evitare a conflictului de interese Participarea Orice operator economic, indiferent de nationalitate, are dreptul de a participa la procedura de atribuire: individual, sau intr-un grup de operatori. Atentie! Nu poate fi exclus dintr-o procedura, operatorul economic care, potrivit legii statului in care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumita activitate, pentru singurul motiv ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de catre persoane juridice sau numai de catre persoane fizice. In functie de etapa la care participa in cadrul procedurilor de atribuire operatorii economici pot avea calitatea de: ofertant, daca depune oferta; candidat, daca depune candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa; Participarea operatorilor economici intr-un grup de operatori se poate realiza ca: asociat, sau subcontractant Asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a exista obligatia legalizarii Legalizarea asocierii se poate solicita numai daca oferta comuna este declarata castigatoare si o astfel de solicitare reprezinta o conditie necesara pentru indeplinirea viitorului contract. Subcontractarea Ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Daca se solicita, ofertantul are obligatia de a preciza: partea/partile din contrat pe care intentioneaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor Nota: Ofertantul ramane pe deplin raspunzator in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica. Atentie! Intreprinderile afiliate in raport cu o anumita persoana juridica au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea nu este de natura sa distorsioneze competitia. Oferta/candidatura Prin oferta se intelege actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica; Nota: Oferta se elaboreaza in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara.

Prin oferta alternativa se intelege acea oferta care se poate abate intr-o anumita masura de la cerintele documentatiei de atribuire si pe care ofertantii o pot depune numai in cazul in care criteriul de atribuire este cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic. Nota: Se precizeaza in anuntul de participare, in mod explicit, daca este permisa depunerea de oferte alternative. Daca aceasta precizare lipseste, ofertele alternative nu se pot lua in considerare. Prin oferta comuna se intelege oricare oferta depusa de mai multi operatori economici asociati in vederea participarii la procedura de atribuire. Prin candidatura se intelege documentele prin care un candidat isi demonstreaza: situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa. Interdictii Operatorul economic nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri sa: participe in doua sau mai multe asocieri; depuna o candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna; sa depuna o oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte. Atentie! Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta. Conflictul de interese Un conflict de interese implica un conflict intre datoria publica si interesul personal al angajatului public, unde interesul personal al acestuia ar putea influenta in mod necorespunzator indeplinirea sarcinilor si obligatiilor sale de serviciu. Conflictele de interese apar atunci cand salariatii sau oficialii din sectorul public sunt influentati, sau par a fi influentati de interese personale atunci cand isi desfasoara activitatea. Perceperea unui conflict de interese aparent poate fi la fel de daunatoare ca si un conflict existent, pentru ca submineaza increderea publicului in integritatea institutiei implicate si a functionarilor sai. Conflictul de interese poate fi impartit in interese: financiare ne-financiare Interesele financiare pot implica un castig actual sau potential care poate fi obtinut cu ajutorul unui functionar public, oficial guvernamental, sau al unei persoane alese prin vot, sau prin intermediul unui membru al familiilor acestor categorii de persoane, care au proprietati, detin actiuni, sau au o anumita pozitie intr-o societate care participa la o procedura de achizitie publica, accepta cadouri sau alte atentii sau primesc un venit dintr-o a doua slujba. Beneficiul nu reprezinta neaparat o cantitate de bani care trece din mana in mana, poate sa insemne si o crestere a valorii proprietatii datorita unei decizii favorabile emise in acest scop, sau datorita alegerii unui anumit operator economic drept castigator a unei proceduri de achizitie publica. Interesele ne-financiare de obicei duc la aparitia puterii politice sau a unui control sporit. Ele pot apare din relatii personale sau de familie, sau din implicarea in activititati sportive, sociale, sau culturale.

Astfel, pentru evitarea intrarii in conflict de interese: Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, are dreptul de a fi: o ofertant, o ofertant asociat o subcontractant, dar numai in cazul in care este in masura sa demonstreze ca implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire, nu este de natura sa distorsioneze competitia. Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct in procesul de verificare sau evaluare a candidaturilor, respectiv ofertelor, nu au dreptul de a fi: o candidat, o ofertant, o ofertant asociat o subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Incompatibilitati Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare, respectiv evaluare a candidaturilor, respectiv ofertelor urmatoarele persoane: sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati; persoane care detin parti sociale, parti de interes sau actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati; persoane aflate intr-o situatie care, in mod obiectiv, induce dubii cu privire la asigurarea impartialitatii pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor. Dupa numirea comisiei de evaluare, membrii acesteia sunt obligati sa dea o declaratie de interese, impartialitate si confidentialitate Integritatea institutiei publice si a salariatilor sai va fi protejata si riscul aparitiei coruptiei va fi redus daca institutia are politici si proceduri de rezolvare a potentialelor conflicte de interese.

Atentie ! Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica persoane fizice sau juridice care: au participat la intocmirea documentatiei de atribuire au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.

B.3. Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica B.3.1. Primire cadidaturi si selectare candidati Termene acordate pentru depunerea candidaturilor In mod normal, pentru depunerea candidaturilor se acorda o perioada de cel putin 37 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare. Posibilitati de reducere a termenelor In cazul licitatiei restranse, perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare la etapa de selectare a candidatilor si data limita de depunere a candidaturilor va fi redusa la 15 zile din motive de urgenta. Atentie! Selectarea candidatilor se realizeaza folosindu-se criterii obiective si nediscriminatorii referitoare numai la capacitatea tehnica si cea economico- financiara.

Dupa ce a finalizat selectarea candidatilor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se inainteaza conducatorului autoritatii contractante spre aprobare. Candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractanta nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta. B.3.2. Termene minime pentru elaborarea ofertelor In cazul licitatiei restranse ofertele se depun la etapa a II- a a acestei proceduri, dupa ce s-a realizat intr-o prima etapa selectarea candidatilor. Etapa de evaluare a ofertelor se initiaza prin transmiterea unei invitatii de participare operatorilor economici selectati in prima etapa, insotita de documentatia de atribuire. Perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a II-a a procedurii si data limita de depunere a ofertelor este redusa la 12 zile din motive de urgenta.

B.3.3. Constituirea garantiei de participare Garantia de participare protejeaza autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica. Atentie ! Garantia de participare se constituie numai daca autoritatea contractanta solicita expres prin documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de participare Garantia de participare se stabileste: in suma fixa, intr-un cuantum de max 2 % din valoarea estimata a contractului de achizitie publica; Atentie ! in cazurile in care ofertele sunt prezentate pe loturi, cuantumul garantiei de participare trebuie corelat cu valoarea estimata a fiecarui lot; in cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire . Valabilitatea garantiei de participare Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare va fi cel puin egal cu perioada de valabilitate a ofertei. Atentie! O perioada de valabilitate mai mica cu pana la 5 zile calendaristice a scrisorii de garantie fata de perioada de valabilitate a ofertei nu constituie motiv de respingere a ofertei. Recomandam ca valabilitatea ofertei si respectiv a garantiei sa se precizeze printr-o data limita si nu in zile. Modalitati de constituire Autoritatea contractanta poate alege una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati de constituire : scrisoare de garantie bancara depunerea la casieria autoritii contractane : o a unui ordin de plata sau fila cec ; o a unei sume de bani Atentie! Verificati pentru conformitate elementele cuprinse in scrisoarea de garantie bancara de participare.

1) scrisoarea trebuie prezentata in ORIGINAL 2) sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta 3) sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit 4) valoarea garantiei sa corespunda sumei fixe solicitata prin documentatia de atribuire ; 5) sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie ; 6) sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata. 7) sa fie emisa pentru oparatorul economic care a depus oferta. Restituirea garantiei de participare Garantia de participare se restituie : ofertantului castigator: n cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de bun execuie ; ofertantilor necastigatori: dup semnarea contractului de achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei. Retinerea garantiei de participare Ofertantul pierde garantia de participare, dac : i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului. oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei. B.3.4. Primire oferte Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta: numai prin posta si implicit direct la sediul autoritatii sau la alta adresa specificata B.3.5. Desfasurarea sedintei de deschidere Ofertele se deschid la data si locul indicate in anuntul de participare si in documentatia de atribuire. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor. Atentie! Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o oferta avand ca singura motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva. In prima etapa a licitatiei restranse, prezenta candidatilor nu este obligatorie. In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc. Plicurile vor fi deschise de catre presedintele comisiei de evaluare care are obligatia de a anunta urmatoarele informatii: denumirea (numele) ofertantilor; modificarile si retragerile de oferte; valoarea sub care nu poate fi respinsa nici o oferta pentru singurul motiv ca pretul din propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor alocate; existenta garantiilor de participare; elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv pretul; propuneri de oferte alternative (daca este cazul); orice alte detalii si precizari pe care comisia de evaluare le considera necesare.

Atentie! Nici o oferta nu poate fi respinsa in cadrul sedintei de deschidere, cu exceptia ofertelor intarziate si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor, respectiv candidatilor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor. Comisia de evaluare va intocmi un proces - verbal de deschidere care trebuie sa includ informatiile anuntate de catre presedintele comisiei. Procesul verbal privind sedinta de deschidere a ofertelor va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre reprezentanii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor. B.3.6. Modul de lucru al comisiei de evaluare Atentie! La intrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia. Membrii comisiei de evaluare sunt nominalizati, de regula, din cadrul compartimentului intern de achizitii. Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de ctre preedintele comisiei, de comun acord cu membrii acesteia. Se are in vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii i perioada solicitat pentru valabilitatea ofertelor. Atentie! Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie s ntruneasc votul a cel puin 2/3 dintre membrii si. Daca stabilirea ofertei ctigtoare se face pe baz de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflect prin punctajul individual acordat fiecrei oferte n parte. Atentie! Daca exista divergene de preri ntre membrii comisiei de evaluare si decizia nu intruneste votul a 2/3 dintre membrii sai, atunci preedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergen, n scopul finalizrii n timp util a etapei de evaluare a ofertelor i de stabilire a ofertei ctigtoare. Atentie! n cazul n care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia final se adopt cu majoritate simpl. Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptat, au obligaia de a-i prezenta punctul de vedere n scris, elabornd n acest sens o Not individual care se ataeaz la Raportul procedurii de atribuire. B.3.7.Examinare si evaluare oferte Comisia de evaluare are obligatia de a desfasura activitatile de examinare si evaluare numai la sediul autoritatii contractante. Completare documente lipsa Daca se constata c unul sau mai muli ofertani/candidai au omis s prezinte anumite documente prin care se confirm ndeplinirea cerinelor privind: situaia personal, capacitatea de exercitare a activitii profesionale, situaia economic i financiar, capacitatea tehnic sau profesional, comisia de evaluare va solicita ofertanilor/candidailor respectivi completarea documentelor care lipsesc. Atentie! Se acorda un termen rezonabil de timp, de regul n limita a 72 de ore de la momentul solicitrii pentru completarea documentelor lipsa. Comisia de evaluare va lua toate msurile necesare astfel nct solicitarea s parvin n timp util ofertanilor/candidailor.

Atentie! Comisia de evaluare nu are dreptul de a permite i de a solicita completarea unui document care lipsete daca: n documentaia de atribuire a fost menionat expres faptul c, n caz de neprezentare a respectivului document, nu este permis completarea ulterioar, neprezentarea avnd ca efect descalificarea ofertantului/candidatului; ofertantul/candidatul respectiv, dei cunotea cerinele, a omis s prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate n cadrul documentaiei de atribuire; prin acceptarea completrii documentului respectiv se creeaz un avantaj evident n raport cu ceilali ofertani/candidai, aducndu-se atingere principiului tratamentului egal. Viciile de forma Viciile de form ale documentelor i ofertelor prezentate de ctre operatorul economic, se remediaza de catre comisia de evaluare, dar numai cu acceptul acestuia. Nota: Dac operatorul economic nu accept remedierea acestora, atunci oferta se considera inacceptabil. Prin viciu de form se nelege o eroare sau omisiune, din cadrul unui document, a crei corectare nu creeaz un avantaj evident n raport cu ceilali participanti i nu altereaz sensul i coninutul informaiilor existente iniial n documentul respectiv. Clarificarile privind oferta Se stabilesc care sunt: clarificrile completrile formale confirmarile, necesare pentru evaluarea fiecrei oferte. Se stabileste perioada de timp acordat pentru transmiterea clarificrilor. Nota: Comunicarea ctre ofertant privind clarificarile necesare trebuie s fie clar, precis i s defineasc n mod explicit i suficient de detaliat n ce const solicitarea comisiei de evaluare. Atentie! Daca ofertantul nu transmite, n perioada stabilita clarificrile solicitate sau n cazul n care explicaiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerat neconform. Atentie! Daca ofertantul modific, prin rspunsurile pe care le prezint, coninutul propunerii tehnice, iar aceasta nu mai raspunde in mod substantial cerintelor caietului de sarcini, oferta sa va fi considerat neconform. Atentie! Daca ofertantul modific, prin rspunsurile pe care le prezint, coninutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerat neconform, cu excepia situaiei privind corectarea erorilor aritmetice. Omisiuni sau neconcordante Daca n cadrul propunerii tehnice se constat anumite omisiuni sau neconcordane, se va considera ca acesta raspunde in mod substantial cerinelor prevzute n caietul de sarcini numai atunci cand estimarea valoric a eventualelor omisiuni sau neconcordane nu reprezint mai mult de 3% din valoarea preului ofertat n cadrul propunerii financiare. Daca n cadrul propunerii tehnice, se constat existena unor omisiuni sau neconcordane a cror estimare valoric nu reprezint mai mult de 3% din valoarea preului ofertat n cadrul propunerii financiare, se solicita ofertantului completarea sauremedierea acestora n conformitate cu cerinele prevzute n caietul de sarcini. Atentie! Ofertantul nu are dreptul de a condiiona completarea sau remedierea omisiunilor sau neconcordanelor de modificarea propunerii financiare. Atentie! Daca ofertantul nu accept completarea sau remedierea omisiunilor sau sau condiioneaz acest lucru de modificarea propunerii financiare, atunci oferta sa va fi considerat neconform.

Atentie! n cazul atribuirii unui contract de furnizare, oferta care conine o cantitate mai mic dect cantitatea total solicitat prin caietul de sarcini se consider ofert neconform. Erori aritmetice Erorile aritmetice se pot corecta numai cu acceptul ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accept corecia acestor erori, atunci oferta se considerat a fi neconform. Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz: dac exist o discrepan ntre preul unitar i preul total, trebuie luat n considerare preul unitar, iar preul total va fi corectat corespunztor; dac exist o discrepan ntre litere i cifre, trebuie luat n considerare valoarea exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat corespunztor. Respingerea ofertelor Atentie! Se resping ofertele care sunt: irelevante n raport cu obiectul contractului, inacceptabile neconforme. Nota: Se resping si ofertele care, dei rspund n mod substanial cerinelor prevzute n caietul de sarcini, estimarea valoric a omisiunilor sau neconcordanelor, constatate n raport cu cerinele caietului de sarcini, reprezint o valoare mai mare dect diferena dintre preul prevzut n oferta respectiv i preul prevzut n oricare alt ofert considerat admisibil de ctre comisia de evaluare. Prin oferta respinsa se intelege oferta considerata inacceptabila sau neconforma. Prin oferta inacceptabila se intelege oferta care: o a fost depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor o a fost depusa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare o nu au fost insotite de garantia de participare asa cum a fost solicitata in documentatia de atribuire o a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete cerinele minime de calificare; o constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat n considerare din urmtoarele motive: n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; respectiva ofert alternativ nu respect cerinele minime prevzute n caietul de sarcini; o nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a muncii, atunci cnd aceast cerin este solicitata; o contine n propunerea financiar un pret care depete valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv; o prezinta un pre neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, iar justificarile primite nu au fost concludente. Prin oferta neconforma se intelege oferta care: o nu satisface cerinele caietului de sarcini; o conine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt n mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractant; o conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate. Prin oferta admisibila se intelege oferta care nu a fost respinsa.

Prin oferta necorespunzatoare se intelege oferta care este considerata a fi inacceptabila si/sau neconforma si care se respinge. Prin oferta corespunzatoare se intelege oferta admisibila. B.3.8. Stabilirea ofertei castigatoare Comisia de evaluare are obligaia de a stabili oferta ctigtoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicrii criteriului pentru atribuirea contractului de achiziie public. Daca criteriul utilizat a fost "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", atunci evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare ofert n parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n documentaia de atribuire. Nota: Clasamentul se intocmeste in ordinea descresctoare a punctajului acordat. Nota: Punctajul obinut de fiecare ofert reprezint media aritmetic a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare n parte. Daca criteriul utilizat a fost "preul cel mai sczut", atunci evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea preurilor, fr TVA, a fiecrei oferte n parte i prin ntocmirea, n ordine descresctoare a preurilor respective, a clasamentului pe baza cruia se stabilete oferta ctigtoare. B.3.9. Anularea procedurii de achizitie publica Atentie! Decizia de anulare se ia, de regula, inainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului. Procedura de atribuire a contractului se anuleaza atunci cand: nu a fost posibil asigurarea unui nivel satisfctor al concurenei, Nota: se considera un nivel satisfacator al concurentei situatia in care numrul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevzut, pentru fiecare procedura in parte. au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunztoare; Nota: Se considera oferte inacceptabile ofertele care : a fost depusa dupa data si ora limita de depunere a ofertelor a fost depusa la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare nu au fost insotite de garantia de participare asa cum a fost solicitata in documentatia de atribuire a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete cerinele minime de calificare; constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat n considerare din urmtoarele motive: - n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; respectiva ofert alternativ nu respect cerinele minime prevzute n caietul de sarcini; - nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a muncii, atunci cnd aceast cerin este solicitata; contine n propunerea financiar un pret care depete valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv; prezinta un pre neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, iar justificarile primite nu au fost cncludente. Nota: Se considera oferta neconforma se intelege oferta care: nu satisface cerinele caietului de sarcini;

conine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt n mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractant; conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate. Nota: Se considera oferta necorespunzatoare se intelege oferta care este considerata a fi inacceptabila si/sau neconforma si care se respinge. au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare; abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil incheierea contractului. Nota : Procedura de atribuire se consider afectat n cazul n care se indeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: o n cadrul documentaiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire, se constata erori sau omisiuni care au ca efect inclcarea principiilor prevzute de ordonanta. o autoritatea contractant se afl n imposibilitate de a adopta msuri corective, fr ca acestea sa conduc, la rndul lor, la inclcarea principiilor prevzute de ordonanta. B.3.10. Elaborarea raportului privind procedura de atribuire Raportul procedurii de atribuire trebuie sa cuprinda: denumirea si sediul autoritatii contractante; obiectul contractului de achizitie publica ; daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura; daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati; denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura; denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii; daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute; denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si motivele care au stat la baza acestei decizii; in cazul ofertantului/ofertantilor castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au declarat ca o subcontracteaza impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor; daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire. B.4. Atribuirea contractului de achizitie publica B.4.1. Notificarea rezultatului Autoritatea contractant are obligaia de a informa candidaii/ofertanii despre deciziile referitoare la: atribuirea contractului de achiziie public, daca este cazul, anularea procedurii de atribuire i eventuala initiere ulterioar a unei noi proceduri. Atentie! Comunicarea se realizeaza in scris si nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea deciziilor respective. Atentie! Comunicarea se transmite i prin fax. Daca aceasta nu se realizeaza si prin fax atunci perioada de asteptare inaintea semnarii contractului se majoreaza cu 3 zile lucrtoare.

Ofertantul/ofertanii ctigator/ctigtori se informeaza cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. Ofertanii/candidaii care au fost respini sau a cror ofert nu a fost declarat ctigtoare se informeaza asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmeaz: fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; pentru fiecare oferta respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere. Nota: Se detaliaza argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil, neconform sau necorespunztoare, ndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinelor de funcionare i performana prevzute n caietul de sarcini. fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil, conform si corespunztoare, dar care nu a fost declarat castigtoare, caracteristicile i avantajele relative ale ofertei/ofertelor cstigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz sa i se atribuie contractul de achiziie public. Nota: Autoritatea contractant este indreptatita a nu comunica anumite informaii, dar numai n situatia n care divulgarea acestora: o ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, o ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale, o ar fi contrara interesului public, o ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privai, o ar prejudicia concurena loial dintre acetia. Atentie! Comunicarea catre ofertantul/ofertantii declarati castigatori trebuie sa contina si invitatia pentru semnarea contractului.

B.4.2. Perioada de asteptare Contractul de achizitie publica se semneaza dupa o perioada de asteptare. Perioada de asteptare poate fi utilizata de persoanele care se simt lezate de un act al autoritatii contractante in legatura cu procedura de achizitie publica, pentru a-l contesta. In cazul procedurilor de licitatie restransa, perioada de asteptare pana la semnarea contractului este de 15 zile de la notificarea rezultatului

B.4.3. Solutionarea contestatiilor Situatie premisa pentru nasterea litigiilor este creata de orice act al autoritatii contractante care incalca dispozitiile legale in materia achizitiilor publice. Este act al autoritatii contractante: orice act administrativ; lipsa emiterii unui act administrativ sau al oricarui alt act, refuzul de a-l emite orice alt act, altele decat cele de mai sus, care produce sau poate produce efecte juridice. Subiectul activ - persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim - poate fi orice persoana care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica pentru a carui atribuire se aplica prevederile ordonantei; a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice.

Optiunile de valorificare a dreptului sau interesului legitim afectat sunt: calea administrativ-jurisdictionala prin adresare Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor-(Consiliu), in conditiile ordonantei sau in justitie, in conditiile legii contenciosului-administrativ. Obiectul contestatiei consta in pretentia concreta dedusa judecatii si poate fi, dupa caz: anularea actului; obligarea autoritatii contractante de a emite un act; obligarea autoritatii contractante de a lua orice alte masuri necesare pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire. Competenta de solutionare contestatii este data de optiunea partii vatamate: fie, Consiliului; fie, instantei de judecata. Consiliul este competent: sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire inainte de incheierea contractului; sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate in atribuirea unui contract de achizitie publica; sa emita opinie asupra litigiului dedus judecatii daca instanta de judecata solicita acest lucru. Nota: Consiliul, in exercitarea atributiilor sale, adopta decizii. Instanta de judecata are competenta exclusiva in solutionarea: litigiilor privind acordarea de despagubiri; litigiilor aparute dupa incheierea contractului de achizitie publica. Atentie! Despagubirile se solicita numai prin actiune in justitie, in conformitate cu dispozitiile legii contenciosului-administrativ. Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor: legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii a dreptului la aparare. Contestatia Contestatia se formuleaza in scris de catre partea care se considera vatamata. Participantii in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se pot asocia la contestatie printr-o cerere proprie care trebuie sa contina toate elementele prevazute pentru contestatie. Contestatia trebuie sa contina urmatoarele elemente: numele, domiciliul sau resedinta contestatorului, ori pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor si codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate; denumirea si sediul autoritatii contractante; denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata; obiectul contestatiei; motivarea in fapt si in drept a cererii; mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil; semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice. Contestatiei i se va atasa copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si copii dupa alte inscrisuri, daca acestea sunt disponibile.

O copie a contestatiei si a inscrisurilor atasate, daca acestea sunt disponibile, va fi transmisa de catre contestator autoritatii contractante. Nota: Daca Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile necesare, atunci acesta va cere contestatorului, ca, in termen de 5 zile de la instiintare, sa completeze contestatia. Daca contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa. Participantii la procedura de atribuire trebuie sa fie instiintati de catre autoritatea contractanta, in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia. Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante in termenul de depunere prevazut de ordonanta. Termenul de depunere al contestatiei se calculeaza de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal. Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 10 zile. Nota: Data se considera de la transmitere. Atentie! Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire vor fi conexate de catre Consiliu. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite la Consiliu cat si contestatorului punctul sau de vedere asupra contestatiei, in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia. Atentie! Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia. Consiliul, urmarea unei contestatii, poate solicita autoritatii contractante sa comunice in termen de 5 zile, toate documentele aflate in dosarul achizitiei publice. Autoritatea contractanta trebuie sa efectueze toate demersurile pentru a aduce la indeplinire masura impusa de Consiliu, sub sanctiunea unei amenzi, pe fiecare zi de intarziere, ce consta in 20% din salariul minim lunar pe economie, aplicata conducatorului acesteia. Atentie! Decizia privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se executa de catre organele competente, potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de aceste dispozitii. In solutionarea cauzei, Consiliul poate: cere lamuriri partilor, administra probe, solicita orice alte date necesare pentru stabilirea situatiei de fapt. solicita orice date necesare pentru stabilirea situatiei de fapt, si de la alte persoane fizice sau juridice. Nota: Consiliul poate desemna un expert independent pentru lamurirea unor aspecte de natura tehnica sau financiara. Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze in termenul prevazut pentru solutionarea contestatiilor. Atentie! Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. Procedura in fata Consiliului este scrisa. Partile pot fi audiate, numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei. Partile pot fi reprezentate de avocati. Partile pot depune concluzii scrise in cursul procedurii. Partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectate termenele de solutionare.

Termenul de solutionare a contestatiei este de 10 zile lucratoare de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta. Termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit cu inca 20 zile, in cazuri temeinic justificate. Masuri provizorii Atentie! Depunerea contestatiei in fata Consiliului suspenda de drept procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei de catre Consiliu. Atentie! Contractul incheiat in perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absoluta. Perioada de suspendare atrage prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac. Atentie! Consiliul poate sa dispuna reluarea procedurii de atribuire la solicitarea uneia dintre parti si in cazuri temeinic motivate. Decizia cu privire la masurile provizorii poate fi atacata cu plangere la Curtea de Apel competenta sa solutioneze plangerea impotriva contestatiei in termen de 5 zile de la comunicarea pronuntarii. Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond. Atentie! Daca se constata ca exceptiile de procedura si de fond sunt intemeiate nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei. Dupa examinarea, din punct de vedere al legalitatii si temeiniciei, Consiliul poate pronunta o decizie prin care: anuleaza in parte sau in tot actul atacat, obliga autoritatea contractanta sa emita un act dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire. Atentie! Daca Consiliul apreciaza ca exista si alte incalcari ale prevederilor legale cu privire la actul atacat, in afara celor invocate de contestator poate sa dispuna, din oficiu, remedierea incalcarii prevederilor legale. Daca Consiliul admite contestatia si dispune luarea unei masuri de remediere a actului atacat, atunci va preciza si termenul in care aceasta trebuie sa fie adusa la indeplinire. Obligatia de a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere dispuse de Consiliu revine ANRMAP. Contestatia poate fi respinsa de catre Consiliul ca fiind: nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsita de obiect, ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia, pe orice alta exceptie de procedura sau de fond. Atentie! Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii procedurii de achizitie publica, in functie de solutia pronuntata. Consiliul poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta de catre contestator. Atentie! Consiliul poate obliga la cerere partea in culpa, la plata cheltuielilor efectuate in cursul solutionarii contestatiei. Decizia Consiliului:

se adopta de catre un complet, format din trei membrii din care cel putin presedintele este licentiat in drept; se adopta cu votul majoritatii membrilor completului, acestia neavand posibilitatea de a se abtine; va fi motivata si comunicata in scris partilor, in termen de 5 zile de la pronuntare va fi publicata pe pagina de internet a Consiliului. poate fi atacata cu plangere, in termen de 10 zile de la comunicare, atat pe motive de nelegalitate cat si de netemeinicie. Dupa luarea deciziei, completul va intocmi o minuta care se semneaza de catre toti membrii completului si se consemneaza intr-un registru special tinut de catre Consiliu. Atentie ! Decizia prin care Consiliul anuleaza in parte sau in tot actul atacat sau obliga autoritatea contractanta sa emita un act sau sa dispuna orice alta masura necesara pentru inlaturarea actelor ce afecteaza procedura de atribuire este executorie. Atentie! Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti. Atentie! Contractul de achizitie publica incheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului este lovit de nulitate absoluta. Decizia privind amenda, neatacata in termen, constituie titlu executoriu si se executa de catre organele competente potrivit dispozitiilor legale privind executarea silita a creantelor fiscale si cu procedura prevazuta de aceste dispozitii. Plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului se depune la sediul acestuia, care va inainta dosarul instantei competente, in cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea caii de atac. Plangerea va fi formulata in scris si motivata. Nota: Partea care formuleaza plangerea are obligatia sa comunice in termen, o copie a acesteia, precum si a inscrisurilor doveditoare si partii adverse, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de judecata. Verificarea legalitatii Autoritatea contractanta are dreptul sa sesizeze Consiliul in scopul pronuntarii asupra legalitatii actelor si operatiunilor derulate in cursul procedurii de atribuire. Autoritatea contractanta va inainta Consiliului sesizarea motivata, insotita de documentatia aferenta procedurii de achizitie. Consiliul poate sa admita sesizarea si sa constate legalitatea actelor intocmite de autoritatea contractanta, precum si sa ateste corectitudinea operatiunilor si procedurilor desfasurate de aceasta. Daca atestarea legalitatii operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta necesita expertiza de specialitate, aceasta se va efectua in conformitate cu art. 275, alin (4) din ordonanta. Art. 275, alin (4) din OUG nr.34/2006 prevede Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lamurirea unor aspecte de natura tehnica sau financiara. Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze inauntrul termenului prevazut pentru solutionarea contestatiilor de catre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. Daca se constata nereguli in cadrul procedurilor derulate de autoritatea contractanta, atunci Consiliul dispune notificarea acesteia in vederea luarii masurilor de remediere prevazute de lege. Cai de atac impotriva deciziilor CNSC Calea de atac impotriva deciziei Consiliului este recursul. Instanta competenta sa solutioneze plangerea este Curtea de Apel, sectia de contencios administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante.

Plangerea va fi solutionata in complet format din 3 judecatori. Plangerea formulata impotriva deciziilor pronuntate de Consiliu se judeca de urgenta si cu precadere. Partea nu poate, sa ceara amanarea judecatii pentru pregatirea apararii sau pentru a lua cunostinta de cererile ori inscrisurile comunicate, daca dovada citarii sau comunicarii facute cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata este depusa la acel termen. Exceptie In cazul in care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat, presedintele ii va pune in vedere, la prima zi de infatisare, sa arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de aparare despre care se face vorbire in incheierea de sedinta. Instanta va acorda, la cerere, un termen pentru pregatirea apararii si depunerea intampinarii. art. 118. alin (3) din Codul de procedura civila. Cu exceptia citarii la primul termen de judecata, oricare dintre parti poate cere incuviintarea instantei pentru a indeplini, prin intermediul executorului judecatoresc, procedura de citare sau de comunicare a inscrisurilor catre cealalta parte. Procedura de solutionare a plangerii este cea a recursului, potrivit dispozitiilor art. 304 indice 1 Cod procedura civila. Instanta poate dispune suspendarea procedurii de atribuire, pana la solutionarea plangerii formulate impotriva deciziei Consiliului. Atentie! Contractul incheiat in perioada de suspendare este lovit de nulitate absoluta. Instanta, admitand plangerea, modifica decizia Consiliului, dispune in vederea remedierii aspectelor de nelegalitate sau netemeinicie ce afecteaza actele emise in cadrul procedurii de atribuire, dupa caz: anularea in tot sau in parte a actului autoritatii contractante; obligarea la emiterea actului de catre autoritatea contractanta; indeplinirea unei obligatii de catre autoritatea contractanta; orice alte masuri necesare. Atentie! Daca, in mod eronat, Consiliul a solutionat cauza pe exceptie, instanta va casa cu retinere si se va pronunta asupra fondului. Daca instanta admitand plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul autoritatii contractante a incalcat prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice, iar contractul a fost incheiat inainte de dispunerea suspendarii procedurii de atribuire, partea vatamata are dreptul la despagubiri. Instanta poate respinge pe fond plangerea. Atentie! Hotararea pronuntata de instanta este definitiva si irevocabila. Solutionarea litigiilor in instanta privind acordarea de despagubiri Persoana care solicita plata de despagubiri, atunci aceasta trebuie sa dovedeasca ca: prevederile ordonantei au fost incalcate; si ar fi avut o sansa reala de a castiga contractul, iar aceasta a fost compromisa ca urmare a incalcarii prevederilor legii. Litigiile privind acordarea de dezpagubiri se solutioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Partile nu se pot adresa atat Consiliului cat si instantei de judecata. In cazul in care mai multe parti se adreseaza concomitent Consiliului si instantei de judecata, instanta va suspenda judecata pana la solutionarea cauzei pe cale administrativjurisdictionala. Instanta de fond poate solicita Consiliului opinia asupra existentei unei incalcari a legislatiei in materie de achizitii publice.

Competenta de solutionare a cauzelor apartine tribunalului in a carui arie de competenta teritoriala se afla sediul autoritatii contractante. Hotararea pronuntata de tribunal este supusa recursului la Curtea de Apel. Nota: Dispozitiile OUG nr.34/2006 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, in masura in care nu sunt contrare. Atentie! Orice documentatie de atribuire trebuie sa contina informatii despre solutionarea contestatiilor, precum si datele de contact ale Consiliului. B.4.4. Semnarea contractului Procedura de atribuire a contractului se finalizeaza prin semnarea contractului de achizitie publica. Autoriataea contractanta are obligatia de a finaliza procedura de atribuire prin incheierea contractului de achizitie publica. Prin exceptie autoritatea contractanta are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia dar numai in circumstantele prevazute de lege. Atentie! Clauzele continute in oferta privitoare la: propunerea tehnica si propunerea financiara; graficul de indeplinire a contractului; graficul de plati; garantia bancara de buna executie, daca este cazul devin parte integranta a contractului in masura in care nu afecteaza clauzele obligatorii. Nota: Daca parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, atunci autoritatea contractanta trebuie sa solicite la incheierea contractului prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Atentie! Contractele de subcontractare trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. B.4.5. Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire Anuntul de atribuire se publica in cel mult 48 de zile dupa ce s-a finalizat procedura de licitatie restransa, prin atribuirea contractului de achizitie publica ; B.5. Definitivarea dosarului de achizitie publica Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii. Dosarul de achizitie publica se ntocmeste i se pastreaza de ctre autoritatea contractanta prin compartimentul intern specializat de achizitii publice; se ntocmete pentru fiecare: contract de achizitie publica atribuit, se pstraz atat timp cat contractul de achizitie publica produce efecte juridice, cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia; daca este solicitat poate fi pus la dispozitia: o oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta

interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera concurenta ; o organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau infractiunilor ; are caracter de document public. Nota : Accesul persoanelor la aceste informaii se realizeaz cu respectarea termenelor i procedurilor prevzute de reglementrile legale privind liberul acces la informaiile de interes public. Accesul nu poate fi restricionat dect n msura n care aceste informaii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual, potrivit legii. B.6. Derularea contractului B.6.1. Constituirea garantiei de buna executie Garania de bun execuie a contractului asigur autoritatea contractant de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui in mai multe forme Garantia de buna executie se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului sau ulterior semnarii acestuia, intr-un termen limita convenit de catre parti si inscris in contract. Data constituirii garantiei de buna executie reprezinta data la care contractul de achizitie publica intra in vigoare, respectiv ordinul de incepere a derularii contractului.
Atentie ! Constituirea garantiei de buna executie este o OBLIGATIE a contractantului.

Cuantumul garantiei de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie nu va depasi 10% din preul contractului, exclusiv TVA. Valabilitatea garantiei de buna executie
Atenie !In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este cel putin egala cu durata contractului. Modalitati de constituire Garantia de buna executie se contituiei prin una din urmatoarele forme: prin scrisoare de garanie bancar, aceasta constituindu-se n anex la contract. depunere la caserie a unei sume de bani pentru garantiile de executie reduse ca valoare prin reineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale (doar cu acordul partilor). Nota: n acest caz, contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante, la o banc agreat de ambele pri, iar suma iniial care se depune nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul contractului. Nu uita! scrisoarea de garantie de buna executie trebuie prezentata in ORIGINAL sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie. sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata.

B.6.2. Intrarea in efectivitate a contractului Contractul intra in efectivitate: fie dupa constituirea garantiei de buna executie, daca a fost solicitata; fie la termenul convenit de parti. Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini si se solicita rezilierea contractului si angajarea raspunderii contractuale. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante. Eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

B.6.3. Indeplinirea obligatiilor asumate Partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, de buna credinta si la termenul stabilit in contract. Atentie! De regula, nu este permisa cesionarea contractului. B.7. Finalizara contractului Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract. Nota: Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, precum i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) vor fi descrise n anexa/anexele la contract. Achizitorul are obligaia de a notifica n scris furnizorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor. Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la destinaia final a produselor. Atentie! Dac vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul are obligaia, fr a modifica preul contractului: de a nlocui produsele refuzate; sau de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund specificaiilor lor tehnice. Nota: Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa i, dac este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final. Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parial sau total se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. Eliberarea garantiei de buna executie, daca este cazul Restituirea garantiei de buna executie : Se efectueaza potrivit clauzelor contractuale si dac nu s-au ridicat pretenii asupra ei. n cazul contractului de furnizare : n cel mult 14 zile de la data ntocmirii procesuluiverbal de recepie a produselor care fac obiectul contractului i/sau de la plata facturii finale. Atentie ! La incheierea contractelor care s-au derulat corespunzator, in momentul returnarii scrisorii originale de garantie bancara de buna executie, trebuie pastrata o copie a scrisorii de garantie, pentru a putea face dovada existentei acesteia fiind anexa la contract.

Cand se retine garantia de buna executie ? Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac contractantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract, cu obligatia de a notifica pretentia precizand obligatiile ce nu au fost respectate.

CAPITOLUL 6 : MANAGEMENTUL RISCURILOR


6.1. Aspecte generale Riscul reprezinta posibilitatea de apariie a unui eveniment ce prejudiciaz realizarea obiectivelor tehnice, de cost sau de termene de realizare a proiectului. Riscul are manifestare aleatorie de natur imprevizibil, favorabil dar mai ales defavorabil i n aceste condiii analiza i prevederea riscurilor trebuie s reprezinte o preocupare primordial pentru managerii de proiecte. n faza de elaborare a proiectului, analiza de risc se realizeaz cu titlu preventiv asupra mijloacelor i ipotezelor de orientare a proiectului. n curs de implementare, se detecteaz i se msoar abaterile realiznd o analiz aposteori a cauzelor evenimentului ntr-o viziune corectiv ce va putea fi utilizat pentru proiectele viitoare. Riscurile corespund celor trei faze principale ale unui proiect: identificarea si analiza nevoilor, pregtirea (scrierea) proiectului, implementarea proiectului precum i un studiu asupra tuturor tipurilor de riscuri din managementul proiectelor. Faza I. Analiza nevoilor

inexistena sau incompleta cercetare anterioar n domeniul proiectului nevoie greit formulat funciuni sau restricii nespecificate de ctre utilizator funciuni a cror complexitate este greit evaluat la momentul analizei nevoilor, existnd o subestimare a nivelului de dificultate care necesit a face apel la resurse costisitoare - funciuni non-negociabile, impunnd obiective foarte restrictive pe plan tehnic, de pre sau termene Faza a II a. Pregtirea proiectului Consideraiile din faza de analiz i concepie au un efect important n faza de execuie a proiectului. n cea de a doua faz se pot nominaliza urmtoarele riscuri:

- numeroase slbiciuni i ezitri constatate n prima versiune de proiect; acestea sunt - subestimarea complexitii activitatilor, metodelor i a procedeelor folosite in proiect i agravate de o documentaie tehnic incomplet i mai puin competent. deci acordarea unui timp prea scurt pentru implementarea activitatilor proiectului; dificulti n planificarea etapelor prevzute n proiect; greit apreciere asupra disponibilitii i performanelor resurselor utilizate; n general exist tendina de supraestimare a performanelor i de subdimensionare a costurilor i de a fi prea optimiti cu privire la termene. dac lum n considerare i subcontractarea anumitor faze ctre firme specializate, dimensionarea performanelor resurselor reprezint o aciune deosebit de laborioas i riscant. generarea unor conflicte n utilizarea resurselor disponibile; resursele sunt limitate i de multe ori trebuie utilizate simultan la mai multe activiti; n aceste condiii neglijarea unor activiti critice poate conduce la ntrziere.

Faza a III a. Execuia proiectului

n faza de execuie a proiectului, riscurile sunt legate de diverse slbiciuni n detectarea i analiza informaiilor critice (diagnostic ntrziat, diagnostic eronat, rspunsuri improprii). Conform metodei AMDEC (Analiza modurilor de defectare i efectele acestora) o percepie raional a riscului se realizeaz dup urmtoarea tipologie:

- detectarea slbiciunilor nainte ca ele s se produc poate fi mai mult sau mai puin

precis i mai mult sau mai puin tardiv, dup caz. O procedur controlat, ntr-un context organizaional favorabil, poate da rezultate bune. Concret o informaie bun circul la un moment favorabil ctre un actor responsabil. - diagnosticul cauzei exist metode statistice care pot furniza date care pot decide msuri asiguratorii contra erorilor de diagnostic. - analiza prognosticat a efectului acest tip de analiz intervine cnd efectul nc nu este evident sau va fi realizat n termen lung care nu poate fi precizat. 6.2. Evidenierea riscului n gestiunea unui proiect Tema riscului n proiecte este simultan veche i nou: veche deoarece tehnicile folosite aveau n vedere stabilirea unei programri coerente a proiectului precum i gestiunea derivaiilor n timpul executrii ; relativ nou deoarece pn acum demersurile s-au direcionat mai mult pe gestiunea aciunilor de prevenire sau de corectare dect pe identificarea, definirea i coerena sau complementaritatea aciunilor. Gestiunea proiectelor este o problematic particular a conducerii i constituie un cmp disciplinar bogat pentru numeroasele reflexii epistemologice i proxiologice de peste dou secole (Walliser, B., Systemes et modeles. Introduction critique a lanalyse des systemes, Economica, Paris, 1977). Adaptarea acestor materiale la problema specific a riscului n proiecte se efectueaz bine prin dispunerea instrumentelor de gestiune a riscului, care completeaz panoplia uneltelor efilor de proiect i a celor care controleaz proiectul. Dar, n prealabil, trebuie definit riscul, aa cum este statutat n documentele oficiale. Un proiect se definete prin obiective de pre, obiective de performan i de termene. Fiecare categorie de obiective cunoate propriile ei probleme de risc care, toate fiind interdependente, formeaz obiectul unor cercetri specifice: - Analiza riscului de depire a costului proiectului se efectueaz n mod obinuit n cursul executrii acestuia fcndu-se apel la tehnicile de control contabil-financiare; analiza acestei clase de riscuri poate fi fcut de asemenea n perioada de definire a proiectului fcndu-se apel la grilele de analiz calitativ a riscului. - Analiza riscului de nerespectare a performanelor este o problem pentru tehnicieni i abordarea sa foarte variat ine cont de domeniile tehnice la care se raporteaz. Astfel prezentnduse situaia, contientizarea anumitor riscuri tehnice poate fi facilitat prin analiza calitativ a riscului. - Analiza riscului de nerespectare a termenelor este deja o problem clasic abordat ntr-o manier cantitativ ; insuficienele acesteia conduce la completarea ei prin abordarea calitativ a riscului. Ne situm n prezena a dou tipuri de abordri utilizate pentru a se ncerca reducerea i stpnirea riscurilor existente ntr-un demers de acest tip. - Abordarea cantitativ este mai veche dect tehnicile moderne de gestiune a unui proiect i este cldit pe o viziune stohastic a problemei. Aceast abordare, dei interesant, nu furnizeaz decidentului practic informaii pentru ndrumarea n aciune, este orientat spre cuantificarea dispersiei rezultatelor pentru un obiectiv ca durat sau pre.

- Abordarea calitativ este mai nou, n acest sens intuiia conductorului i cunoaterea ntreprinderii i a mediului acesteia au jucat mereu un rol esenial. Abordarea formal ncearc s structureze raionamentul cu ajutorul listelor de control care permit un diagnostic rapid i destul de semnificativ. Trebuie adugat c aceast evideniere a riscului poate fi efectuat fie la definirea proiectului (sau reexaminarea periodic aprofundat a proiectului) ct i n cursul executrii proiectului chiar dac nu vor fi utilizate aceleai practici i metode de exemplu, abordarea stohastic va fi utilizat n special n faza de definire. 6.3. Riscurile din faza de elaborare a proiectului n acest moment al fazei responsabilul proiectului i echipa sa definete, activitile de executant condiionate de factorii interni i externi din organizatie i de resursele puse n aplicare pentru acest scop. Riscurile interne din momentul definiiei specificaiilor proiectului pot fi regrupate n patru categorii: 6.3.1.Imprecizia sarcinilor n studiile preliminare proiectului informaiile manipulate nu pot fi ntotdeauna foarte exacte, definind aproximativ un anumit apreciabil numr de caracteristici fundamentale (lista de sarcini ce trebuie realizate, duratele asociate diferitelor sarcini, consumul resurselor umane i materiale asociate fiecrei sarcini, criterii de calitate) etc. Motivele acestei relative imprecizii sunt multiple dintre care amintim:

- existena unor sarcini viitoare a cror coninut exact depinde de deciziile care sunt luate -

n cadrul activitilor anterioare care nu sunt nc executate; analiza incomplet a sarcinilor, datorat crizei de timp, de informaii pariale sau apelarea la o logic de temporizare (cutia neagr); existena mai multor scenarii tehnice posibile pe care analiza nu i-a propus s le abordeze n cercetarea fcut ; o subapreciere a activitilor i a ceea ce trebuie executat, absena experienei anterioare pentru anumite tipuri de sarcini (ex. inexistena seriilor de fabricaie, de asamblare sau de control) ; o subapreciere legat de dificultile noi determinate de suprapunerea n execuie a mai multor sarcini; amnarea desemnrii responsabililor cu execuia anumitor sarcini; imprecizii n definirea unor obiective ale proiectului (calitate, cantitate, toleran, durabilitate, fiabilitate, mentenan); modificarea coninutului proiectului n funcie de resursele umane sau materiale realmente disponibile; modificarea n coninutul proiectului i a responsabililor n cursul execuiei unei sarcini sau a unui proiect planificarea realizarii activitatilor este nerealista (activitate de achitii planificata a se desfasura intr-o luna); bugetul afectat proiectului este insuficient;

- resurse (materiale, unamne) subestimate;


6.4. Analiza riscurilor (identificarea riscurilor poteniale i metodele de reducere propuse riscul economic, riscul financiar, riscul de faliment) Astzi, noiunea de risc este sinonim cu cea de activitate. Dei omniprezent n mediul de afaceri i nu numai, riscul este adesea relativ dificil de detectat sau anticipat. Evenimentele ce pot afecta veniturile i performanele ulterioare investiiei sunt att de numeroase i variate nct identificarea lor reprezint o provocare chiar i pentru cei mai abili i experimentai investitori, fiindc viitorul este n mare msur necunoscut. Multe decizii n afaceri se iau plecndu-se de la estimri asupra viitorului. Luarea unei decizii n baza unor estimri, prezumii, ateptri, previziuni, prognoze asupra evenimentelor viitoare implic o doz bun de risc, uneori destul de dificil de definit i, n cele mai multe cazuri, imposibil de msurat cu precizie, dat fiind natura abstract a conceptului. Riscul este indisolubil legat de prile implicate n derularea afacerii, de motivaiile acestora, de natura activitii ce face obiectul investiiei, de resursele necesare iniierii, meninerii i dezvoltrii afacerii, precum i de anvergura acesteia. Indiscutabil, n analiza, evaluarea i estimarea riscului este foarte important clarificarea naturii riscului, ale crei surse pot fi extrem de diverse: definirea afacerii, modalitatea de finanare aleas, sistemul logistic utilizat, condiiile locale de pia, resursele estimate, relaiile comerciale, comunicarea, i altele. Totui, unele categorii de risc acioneaz n strns interdependen, n sens convergent sau divergent, n timp ce altele tind s opereze independent. Riscuri care pot s apar i care ar putea mpiedica realizarea investiiei sunt mprite n mai multe categorii, dup cum urmeaz: Riscuri tehnice 1. ntrzieri ale ofertanilor n furnizarea serviciilor, aspect care ar avea ca i efect negativ ntrzierea lucrrilor Msuri de contracarare: - stabilirea de penaliti/zi de ntrziere - clauze contractuale clare pentru cazul n care vor exista ntrzieri dac ele sunt generate din cauza executantului 2. Calitatea necorespunztoare a lucrrilor, aspect care ar conduce necesitatea refacerii pariale a lucrrilor i la o durabilitate sczut a proiectului Msuri de contracarare: - Clauze contractuale clare pentru executant referitoare la calitatea lucrrilor - Supraveghere tehnic de calitate pentru respectarea condiiilor de calitate impuse prin normativele n vigoare i prin caietul de sarcini Riscuri financiare 1. Fluctuaii la dobnzi Msuri de contracarare: - ncheierea unor contracte de credit cu o doband fix 2. Fluctuaii la cursul valutar pe perioada implementrii Msuri de contracarare: - Realizarea unor previziuni economice pesimiste, care s ia n calcul un curs valutar care nu este avantajos pentru investiie - Constituirea unor rezerve care s acopere eventualele pierderi provenite din diferene de curs valutar 3. Creterea preurilor practicate de ctre furnizori Msuri de contracarare:

- ncheierea unor contracte cu preuri ferme, n coninutul crora s fie specificate penaliti pentru creterea preurilor pentru produsele furnizate 4. Dezvoltarea concurenei Msuri de contracarare: - Oferirea unor preuri cu adaos comercial minim pentru clienii notrii - Oferirea de discount-uri pentru clienii fideli sau pentru cei care achiziioneaz produse n cantiti mari Riscul economic Riscul economic reprezint imposibilitatea ntreprinderii de a corela volumul de activitate cu structura costurilor. Orice modificare a volumului de activitate exercit influen asupra rezultatului ntreprinderii, prin faptul c determin modificri la nivelul componentei costuri i prin urmare se dovedete riscant, riscul manifestndu-se prin diminuarea rezultatului din exploatare. Acest risc poate fi contracarat prin ncheierea unor contracte ferme cu clienii i corelarea volumului producie cu cel al vnzrilor. Astfel nu se vor realiza stocuri mari de produse i se va evita cheltuirea unor sume cu stocarea acestora. Totodat va exista o corelare ntre sumele de bani ncasate ca urmare a facturilor emise ctre clieni i sumele de bani pltite ca urmare a facturilor primite de la furnizorii de materii prime. Riscul de faliment Avnd n vedere previziunile economice viitoare ale companiei/organizatiei i prognoza vnzrilor pe urmtorii ani, se va evalua riscul de faliment al organizatiei.

CAPITOLUL 7: MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT


7.1. Aspecte generale Proiectul reprezint un ansamblu coerent de: - resurse (umane, materiale, financiare etc.) - aciuni efectuate n baza unor reguli; - metode de lucru, tehnici; - principii prestabilite n funcie de obiective. Orice proiect are un management specific orientat pentru atingerea obiectivelor stabilitate. n cadrul managementului de proiect o component semnificativ, este reprezentat de managementul echipei de proiect. Activiti specifice ciclului de via al unui proiect concepte i propuneri de lucru (faza de precontract); definirea temei si termenilor proiectului (momentul semnrii contractului); iniierea proiectului ( nceperea efectiv a lucrului); livrarea i controlul calitii proiectului (desfurarea efectiv a proiectului, monitorizare, control); nchiderea i evaluarea. Managerul de proiect coordonatorul (PM) Persoana desemnat sau aleas care are, pe lng competena necesar, ntreaga autoritate i completa responsabilitate n ceea ce privete conducerea proiectului. (adopta decizii si initiaza actiuni prin care influenteaza comportamentul decizional si operational al altor persoane). Tipul de manager este dat de ansambul de cunostinte, calitati si aptitudini pe care le poseda un grup de manageri si care le confera aceeasi abordare a proceselor de management. Este important ca un manager sa-si puna in aplicare cunotinele, calitatile si aptitudinile in relatiile cu subordonatii si derularea efectiva a acestor procese de munc. OBS! n funcie de capacitatea sa managerial, de talentul i stilul su de lucru, managerul de proiect poate delega colaboratorilor din echipa (project team) luarea unor decizii. Membrii echipei rspund pentru propriile decizii (fie c sunt sau nu delegate de eful de proiect) n faa managerului de proiect. 7.2. Rolul i calitile managerului de proiect n decursul activitii lor de succes, PM nva s cum s devin manageri ai situaiilor de excepie, ntruct totdeauna exist o mulime de surprize / riscuri, chiar n proiectele mici. Orice proiect se caracterizeaz printr-o multitudine de situaii permanent noi sau actualizate n funcie de evoluia mediului i a etapelor proiectelor. Acestea genereaz discontinuiti dar i situaii permanent noi cu probleme noi. Un bun manager de proiect economisete bani prin controlul resurselor costisitoare (oameni, bani, echipamente).

Principalele atribuii ale unui manager sunt: - s planifice; - s organizeze; - s coordoneze; - s controleze; - s conduc. Sarcinile principale ale managerului de proiect: - stabilirea obiectivelor proiectului; - mprirea lucrrilor pe subproiecte i activiti bine definite; - urmrirea secvenial a acestora prin intermediul unor scheme/ diagrame; - stabilirea unui grafic de timp i a unui buget; - coordonarea echipei, raportarea rezultatelor; - comunicarea permanent. Calitile unui bun PM care fac munca mai uoar i satisfctoare sunt urmtoarele: deine cunotine tehnice; are entuziasm pentru proiect; este o persoan de aciune; este un bun constructor i conductor de echip; are capacitatea s nvee de la alii; este un bun negociator; are aptitudini pentru comunicare; este competent n planificare i organizarea bugetului; este orientat ctre beneficiar. 7.3. Alctuirea echipei de proiect Criteriul principal de constituire a echipei de proiect este competena profesional n raport cu obiectivele propuse prin proiect. La formarea unei echipe este util s se ntocmeasc o fi care s conin: - denumirea activitii proiectului; - calitile / calificrile / aptitudinile (de lucru, verbale, de scriere etc.) necesare pentru a desfura acea activitate i posibilele persoane potrivite avute n vedere. Managementul echipei de proiect presupune identificare numrului potrivit de persoane cu calificare potrivit, la momentul potrivit. Este considerat a fi procesul realizrii obiectivelor proiectului prin achiziionarea, meninerea, dezvoltarea i utilizarea corespunztoare a resurselor umane n organizaie. Gsirea unor oameni abili, talentai i motivai reprezint o parte important a managementului echipei. OBSERVATII 1. Trebuie totodat inut cont de nivelul de supraveghere pe care aceste persoane l necesit, locul de unde provin persoanele respective. 2. De multe ori ns echipa trebuie constituit din oamenii care deja exist disponibili sau care trebuie neaprat folosii. 3. Echipa ideal termin munca la timp, ncadrndu-se n buget, avnd nevoie de puine indicaii din partea PM. 4. O echip slab necesit un management substanial din partea PM.

Recompensarea salariailor se refer la prezentarea succint a beneficiilor angajailor. Nu este att de important includerea unui stat de plat, ct i abordarea unor probleme legate de structura salariului n funcie de competiie, pachetele de beneficii, planuri de prime i stimulente similare, participarea salariailor la profit etc. Poate fi interesant i comentariul asupra modului n care va evolua politica salarial pe viitor. Servicii auxiliare cuprind prezentarea canalelor de obinere a unor servicii de consultan de calitate (cabinete de avocatur, de consultan financiar-contabil, secretariat, advertising etc.) ce duce la mrirea ncrederii n afacerea dumneavoastr i n capacitatea firmei de a atrage adevratele valori n activitatea sa. Rolurile interpersonale ale P.M. PM trebuie s fie capabil: - s rezolve disputele din echip; - s trateze eficient cu oameni cu diferite nivele de pregtire i s creeze unitatea echipei; - s focalizeze i s motiveze membrii echipei pentru atingerea obiectivelor intermediare propuse pe parcursul desfurrii proiectului; - s construiasc relaii pozitive interpersonale cu deintorii de interese. Roluri informaionale ale PM - cerine - s programeze i s conduc edinele echipei; - s elaboreze i s actualizeze graficele de lucru pentru membrii echipei; - s comunice conducerii superioare sau deintorilor de interese viziunea proprie asupra proiectului; - s rspund prin aciuni / indicaii / actualizri ale planului la informaiile primite privind rezultatele i calitatea proiectului. Deciziile managerului de proiect Pe parcursul desfurrii lor, proiectele implic luarea a nenumrate decizii. Cnd este nevoie de un rol decizional, PM trebuie s ia msuri i n funcie de consecinele acestor decizii: - s fac o distincie ntre caracteristici i beneficii; - s aloce n mod adecvat resurse dac proiectul este n ntrziere; - s menin un echilibru ntre costuri, timp i rezultate; - s previn alunecri ale scopului (cnd proiectele devin din ce n ce mai mari i mai complexe) i depiri ale bugetului (cnd banii devin insuficieni).

Rolul echipei de proiect pe diferite faze ale proiectului


Demarare
1. Finalizare aranjamente contractuale 2. ntlniri de demarare 3. Definitivarea relaiilor de lucru cu prile interesate 4. Mobilizarea resurselor 5. Revizuirea planului de aciune

Implement
Permanent: 1. Asigurarea resurselor 2. Implementarea activitilor i obinerea rezultatelor 3. Monitorizarea i examinarea progresului 4. Revizuirea planurilor operaionale 5. Raportarea

Operaionali zare Progresiv: 1. Transferarea responsabilitilor ctre partenerii locali 2. Formularea planurilor de operaionalizare 3. Asigurarea transferului efectiv de abiliti relevante 4. Sprijin pentru ndeplinirea

7.4. Controlul proiectului Din nefericire nu totdeauna membrii echipei i vd de treab contiincios, aa nct proiectul nu poate fi lsat pe pilot automat, fr un control corespunzator i coordonare. Sincronizarea se refer la asigurarea unei evoluii a cheltuielilor salariale n raport cu veniturile obinute din afacere. La demararea afacerii trebuie pstrat un nivel al cheltuielilor ct se poate de sczut, dat fiind faptul c la acel moment de cele mai multe ori afacerea genereaz prea puine beneficii. Prin urmare, trebuie s se planifice exact data i modul n care se vor realiza angajrile. Pentru a urmri desfurarea proiectului, urmtoarele aspecte trebuie supravegheate: - stadiul lucrrilor/activitatilor realizate comparativ cu cele planificate; - volumul lucrrilor terminate; - calitatea lucrrilor efectuate; - costurile i cheltuielile efectuate, comparativ cu cele planificate; - atitudinea oamenilor care lucreaz la proiect i a celor implicai n acesta (inclusiv clienii i conducerea); - coeziunea i cooperarea membrilor echipei. Exemplu: In echipa de proiect este important a se stabili atributiile aferente fiecarui membru din echipa. Vom exemplifica atributiile pentru cateva posturi cheie din echipa de proiect: Manager de proiect asigur managementul proiectului si indeplinirea obiectivelor propuse; recruteaza, intervieveaza i selecteaz angajai pentru posturile vacante; coordoneaza activitatea echipei de implementare a proiectului; avizeaza activitile de promovare si relatii publice;

raspunde de buna organizare a activitilor proiectului controleaza cu regularitate aptitudinile, performantele i nevoile de instruire ale personalului i planifica imbunatatirea performantelor acestuia; controleaza periodic situatia financiara si elaboreaza procedurile relative de respectare a liniilor bugetare conform procedurilor Autoritii Contractante; asigur respectarea conveniilor semnate de organizaia solicitant cu alte firme furnizoare de servicii; identific ali parteneri sau instituii publice/private care pot veni n ajutorul beneficiarilor finali ai proiectului si asigura colaborarea cu acestea; administreaza n conformitate cu reglementarile legale toate mijloacele materiale puse la dispoziie n vederea derularii proiectului; coordoneaz activitatea de intocmire a raportarilor tehnice i financiare, partiale si finale, ale proiectului ; face parte din comisia de evaluare a ofertelori n cadrul procedurilor de achiziii. Asistent manager proiect este asistentul managerului de proiect i are rol administrativ n proiect ntreine, actualizeaz i extinde sfera de activitate administrativ a proiectului; susine monitorizarea i controlul proiectului; susine integrarea tehnic i economic corespunztoare a proiectului; verific modul de folosire a infrastructurii proiectului; asigura aprovizionarea periodica a activitatilor proiectului cu utilitatile necesare functionarii optime; asigura managementul activitatilor de proiect in absenta directorului de proiect. Responsabil financiar contabil asigur implementarea proiectului din punct de vedere economico-financiar conform legislaiei n vigoare; ine nregistrri contabile sistematice i precise referitoare la implementarea proiectului; evideniaz separat toate veniturile i cheltuielile din perioada de implementare a proiectului; particip la activitatea de achiziii de bunuri; ntocmete rapoartele financiare intermediare i finale; face parte din comisia de evaluare a ofertelor; controleaza modul n care este gestionat patrimoniul proiectului; ntocmete balana i bilanul contabil al SC Dancor Proiect SRL Responsabil tehnic asigur implemetarea proiectului din punct de vedere tehnic; particip la activitatea de achiziii publice de bunuri; particip la ntocmirea rapoartelor tehnice intermediare i finale; face parte din comisia de evaluare a ofertelor; asigura asistenta tehnica a integului echipament IT destinat proiectului si activitatilor sale; redacteaza caietul de sarcini si specificatiile tehnice necesare achizitiilor;

CAPITOLUL 8: MANAGEMENTUL COMUNICARII IN CADRUL PROIECTULUI


8.1. Aspecte generale Primul instrument spiritual al omului, n procesul socializrii sale, l constituie comunicarea, prin intermediul creia oamenii reuesc s ptrund procesul cunoaterii de sine i universale, s acioneze i s participe la viaa social sub toate aspectele. n orice sistem social comunicarea apare ca un act de afirmare a individului i a grupului. Iar dac un grup poate, la nevoie, s se dispenseze de a schimba bunuri materiale, n condiiile n care el nu schimb informaii, idei sau emoii, ar dispare nsi legtura social, nu ar mai exista nimic comun ntre membrii grupului i, n consecin, ar dispare i comunitatea. n orice sistem social comunicarea apare ca un act de afirmare a individului i a grupului iar dac un grup poate, la nevoie, s se dispenseze de a schimba bunuri materiale, n condiiile n care el nu schimb informaii, idei sau emoii, ar dispare nsi legtura social, nu ar mai exista nimic comun ntre membrii grupului i, n consecin,ar dispare i comunitatea. Principalele elemente ale procesului de comunicare sunt: emitorul, receptorul, mesajul, limbajul (sau codul), canalul de comunicare, efectul. 1. Emitorul reprezint sursa mesajului i poate fi un individ, un grup sau o entitate colectiv (de exemplu: un ziar, o ntreprinde). n calitate de emitor, organizaia transmite mesaje publicului, prin modaliti diferite, de pild: prin produsele sale,prin comportamentul managerilor i angajailor, prin reclam, prin comunicate de pres etc. Emitorul este iniiatorul comunicrii, cel care abordeaz mesajul. El alege mijlocul de comunicare i limbajul astfel nct receptorul s-i neleag mesajul formulat. Emitorul are dreptul de a alege receptorul cu care dorete s comunice. 2. Receptorul este entitatea care primete mesajul i l interpreteaz. Ei sunt participanii la procesul de comunicare (comunicatorii). n calitate de receptor, ntreprinderea colecteaz informaii, de exemplu: cnd este cercetat piaa, sunt culese informaii despre mediul extern, suntascultai cumprtorii i ali parteneri de afaceri. eceptorul este persoana care primete mesajul, dar ascultarea mesajului este la fel de important ca i transmiterea lui. Mesajul reprezint o referire la un referent din realitatea nconjurtoare (adic la persoane, obiecte, situaii, evenimente etc. Mesajul este forma fizic n care emitorul codific informaia, poate fi un ordin, o idee,un gnd i are ca obiectiv informarea, convingerea, impresionarea, amuzarea, obinerea unei aciuni etc. O distincie important ntre tipurile de informaii cuprinse n mesaj este facut de Albrecht i Boshear (1974) 1 care mpart informaiile n: fapte, opinii, sentimente,i valori. a) Faptele (informaii factuale), sunt informaii obiective, pe care le credem deoarece pot fi verificate cu uurin. b) Opiniile sunt informaii despre realitatea noastr subiectiv preri, punctele de vedere despre fapte -, care aduc un element subiectiv n comunicare. c) Sentimentele reprezint rspunsurile emoionale la fapte i opinii. d) Valorile sunt opinii cu un grad mare de generalizare despre lumea nconjurtoare. Este important ca participanii la actele comunicaionale din mediul professional s poat face distincie ntre aceste componente ale mesajului, mai ales cnd iau decizii. R.G. Albrecht i W.C.Boshear, Understanding people: Models and Concept, University Associates Inc. Press, London, 1974.

8.2. Modalitati de comunicare Comunicarea ca parte esenial a activitii managerial n instituiile publice i nu numai poate avea loc sub urmtoarele forme: verbal, non-verbal, intra-personal, interpersonal (care poate fi direct i mediat). 1) Comunicarea verbal este forma curent de comunicare ntre oameni, ea se realizeaz n legtur cu fiinele din jur,se realizeaz zilnic n diferite categorii de relaii ca cele publice, sociale, de la instituii publice la firme particulare. Caracteristicile comunicrii verbale sunt: -productivitatea capacitatea limbajului de a produce mesaje; -caracter dinamic comunicarea verbal reprezint un organism viu (limbile se nasc, se dezvolt, mor, ele evolueaz n timp); -exist o anumit pierdere de informaii n orice mesaj, datorit productivitii limbii; -autonomia comunicrii; -caracterul arbitrar al semnelor utilizate; -dimensiunea cultural; -nelegerea imediat. Formele comunicrii verbale sunt: vorbire, dialogul, monologul, scrisul, cititul, limbajul intern. 2) Comunicarea non-verbal se realizeaz n timpul comunicrii orale, n care mesajele sunt transmise prin intermediul expresiilor faciale, modulaiilor vocii, gesturilor i poziiei corpului, fiind influenat i de mediul n care are loc conversaia. Calitatea comunicrii poate fi caracterizat n raport cu:- rapiditatea sesizrii erorilor, folosirea feed-back-ului i corectarea lor;- elaborarea mesajelor n funcie de particularitile specifice destinatarilor;- capacitatea de a transmite mai multe informaii simultane;- bogia limbajului. Formele comunicrii non-verbale sunt: expresia facial, paralimbajul. 3) Comunicarea intrapersonal este tipul de comunicare care are loc n interiorul fiecrei persoanei, monologul su intim, reflecia personal asupra noastr nine, asupra relaiei noastre cu alii i cu mediul exterior. Prin urmare acest tip de comunicare se suprapune n mare limbajului intern. Comunicarea intra-personal este condiionat de concepia despre sine a individului care apare dintr-un complex de influene trecute i prezente, din interaciunea concepiilor despre sine i a concepiilor despre lume. Este o convergen, un amestec al stimulilor interni i externi. Comunicarea intra-personal este utilizat ca un mijloc de asigurare personal, de constituire a ncrederii, auto-descoperire a omului ca fiin. Interlocutorii aparent indiscernabili sunt instane diferite ale propriei personaliti. Aici exist loc pentru conflicte interioare sau pentru inducerea n eroare a propriei contiine, prin falsificarea realitii percepute de ctre individ. Oamenii se pot mini pe ei nii, n dialogul lor interior. De cele mai multe ori ns dezbaterile interioare sunt creative i binefctoare. 4) Comunicarea interpersonal este procesul de comunicare n care fiecare se adreseaz fiecruia, de obicei n formul informal i nestructurat. Procesul are loc ntre doi indivizi, dar pot i mai muli. Acest tip de comunicare interpersonal are un tipic al ei. Ea ncepe interpersonal. Codurile selectate pentru transmiterea a ceea ce dorete: cuvintele, gesturile i tonalitatea vocii vor fi determinate de scopul urmrit de vorbitor, de situaia dat i derelaia cu interlocutorul, precum i de ali factori, cum ar fi vrsta, mediul cultural i starea sa emoional.Procesul de transpunere a ideilor i a sentimentelor n mesaje se numete codificare. 2 Comunicarea interpersonal are unele trsturi definitorii: a. ntlnirea fa n fa - comunicarea interpersonal implic ntlnirea fa n fa ntre doi participani; b. Particularizarea rolului participanilor - comunicarea interpersonal implic dou persoane cu roluri variabile i n relaie una cu celalt;
2

Alan Garner Limbajul vorbirii. Arta conversaiei, Editura Polimark, Bucureti, 1999, p. 60.

c. Dublu sens de ficare dat comunicarea interpersonal se produce n ambele sensuri, n situaiile interpersonale existnd ntotdeauna un flux bidirecional comunicrii. Comunicarea interpersonal poate fi: o Comunicarea direct reprezint o comunicare relaional dintre dou persoane iar la baza comunicrii directe se afl procesele de percepie i auto-dezvluire care fac posibil ascultarea i auto-dezvluirea. Este specific grupului mic diada. o Comunicarea mediat presupune existena unui sistem care amplific sau modific comunicarea. Este specific grupului unde apare un al treilea element triada. 8.3. Comunicarea manageriala Comunicarea managerial implic doi parteneri: managerul i subordonatul sau colaboratorul acestuia. Ambii parteneri pot fi emitori sau receptori i urmaresc n egal msur ca prin comunicare s se faciliteze atingerea obiectivelor stabilite. Personalitatea managerului inhib n multe cazuri comunicarea dintre cei doi parteneri. Este important s se determine ce rol joac fiecare n procesul de comunicare, care sunt obligaiile care le revin. Managerul, prin poziia pe care o are, exercit o putere i o influen considerabil asupra interlocutorului. Pentru unii dintre angajai conductorul este primul reprezentant al autoritii, o persoan neleapt care ndrum, protejeaz, susine, d sfaturi. Acest transfer de sentimente, de obicei inconstient, explic de ce conductorul constituie un model caruia i se atribuie imaginea detat pe care nu le are ntotdeauna cu adevrat. Comunicarea managerial este puternic influenat de relaia manager-subordonat i genereaz adesea la cel din urm o atitudineambivalent att pozitiv ct i negativ. Managerul, n calitate de emitor , trebuie s-i dea seama c influena pe care o exercit asupra receptorilor poate fi foarte puternic i c exersnd aceast influen ia asupra sa o responsabilitate moral considerabil. Un specific aparte l prezint relaia emitor-receptor n cadrul comunicrii dintre conductori. Dificultatea transmiterii mesajelor i informaiilor este cunoscut n practic de ctre cadrele de conducere, de pe nivel mediu i inferior, care constituie veriga de legtur dintre cei care rspund de activitatea organizaiei i executani Poziia managerilor de mijloc ar trebui considerat ca un fel de bra prelungit al directorului, nu este comod: ei sunt confruntai cu muneroase greuti care, de multe ori, nu sunt bine cunoscute nici de subordonai, nici de efii direci. Dup concepia conducerii de vrf, cadrul mediu de conducere face parte din rndul subordonaiilor iar dup opinia executanilor este deintorul puterii de comand. Managerii de mijloc ar trebui s fie n msur s transmit ascendent, descendent sau orizontal, datele importante deoarece au sarcina s consilieze pe unii i s conduc pe ceilali. n aceast treapt ierarhic nevoia de informare i comunicare este deosebit de puternic. Pentru a satisface aceast nevoie conducerea de vrf trebuie s includ n procesul de comunicare i informare i managerii de mijloc. O asemenea comunicare asigur un sentiment de siguran si autoncredere, iar managerii de mijloc vd n aceasta o dovad a recunoaterilor lor. Obiectivele comunicrii manageriale sunt: 1. receptarea corect a mesajului 2. nelegerea corect a mesajului 3. acceptarea mesajului 4. provocarea unei reacii (o schimbare de comportament sau de atitudine) Funciile comunicrii manageriale: Indiferent de sistem social, ntr-o organizaie comunicarea ndeplinete opt funcii: informarea, socializarea, motivaia, dialogul, educaia, promovarea culturii distracia, integrarea. Funciile comunicrii manageriale trebuie privite i nelese n unitatatea i intercondiionarea lor.

Funcia de baz a comunicrii manageriale este informarea. Conducerea organizaiei primete i selecteaz informaiile primite de la surse numeroase, pe care le interpreteaz i le transform n ndrumri sau decizii i le transmite mai departe. Managerii trebuie s controleze calitatea cilor de comunicare i s verifice rspunsurile i reaciile la mesajele trimise Procesul de comunicare managerial este un proces decizional. 8.4. Comunicarea n cadrul proiectului Exist trei tipuri de comunicare absolut necesare ntr-un proiect: - comunicarea vertical n sus i n jos, bazat pe relaii ierarhice; - comunicarea orizontal / lateral dintre angajaii de pe acelai nivel ierarhic; - comunicarea diagonal / mixt, care include totodat i comunicarea cu tere pri, cum ar fi contractorii, furnizorii sau consultanii. Odat cu apariia unei schimbri, managerul de proiect trebuie s in cont de urmtoarele: - oamenii rezist schimbrilor; - cnd este vorba de schimbri care vor afecta serviciul oamenilor, trebuie vorbit cu ei clar i deschis, din timp, nu n ultima clip; - trebuie insistat asupra laturii pozitive a schimbrii i nu este bine s fie nvinuit cineva pentru apariia acesteia (chiar daca acesta este adevrul); - noile detalii privind organizarea proiectului, graficul de timp, obiectivele trebuie aduse la cunotina tuturor n mod clar; - membrii echipei trebuie asigurai de sprijinul propriu al managerului, chiar dac asta nseamn timp investit n discuii. Sursele cele mai obinuite ale conflictelor sunt: - incompatibilitate privind scopurile proiectului (nenelegerea lor de ctre angajai sau diferene ntre scopurile proiectului percepute de ctre manageri i cele percepute de ctre angajai); - lipsa specificrii detaliilor privind desfurarea activitilor; - graficele de timp; - angajarea personalului i alocarea resurselor; - incertitudini de natur tehnic; - incertitudini privind rolul i atribuiile fiecruia; - costurile i bugetul; - probleme de personalitate.

CAPITOLUL 9: MANAGEMENTUL CALITATII PROIECTULUI


9.1. Conceptul de calitate Apariia i utilizarea n viaa economic modern a conceptului de calitate i are originea n perioada de nceput a secolului XX. Ea este o rezultant a evoluiei tiinei i tehnologiei, mai ales a tiinei managementului, fiind strns legat de evoluia firmei ca entitate fundament a economiei. Presiunea competiiei i a progresului tehnic, schimbarea permanent a cerinelor i ateptrilor clienilor au determinat apariia nevoii de a evalua calitatea produselor i proceselor. Conceptele de calitate i de management al calitii au fost influenate de : dezvoltarea tehnologiilor i produciei industriale de mas , mai ales specializarea firmelor care au condus la necesitatea controlului final al produselor, a inspeciilor de calitate (n perioada interbelic); aplicarea metodelor statisticii matematice i dezvoltarea tehnicilor de msurare, ca controlului calitii asupra proceselor de prelucrare (n timpul celui de-al doilea rzboi mondial); apariia i aplicarea metodelor i modelelor de cercetare operaional n domeniul calitii (n timpul celui de-al doilea rzboi mondial); dezvoltarea teoriei fiabilitii care, prin luarea n considerare a timpului, lrgete sfera de cuprindere a conceptului de calitate (n perioada postbelic); dezvoltarea a sistemelor informatice, mai ales dup 1980, ceea ce a facilitat precizia controlului de calitate; aplicarea managementului calitii n domenii non-productive precum: educaie, sntate, cultur etc. De aceea modul de abordare a problemei calitii i viziunile specialitilor difer de la o perioad la alta sau de la o ar la alta, calitatea fiind o noiune dinamic. Calitatea produselor sau serviciilor este determinat de o multitudine de factori de influen n timpul ciclului lor de via , fiind strns legat de calitatea proceselor aferente realizrii lor. Standardul ISO 9000:2005 definete calitatea ca fiind msura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci ndeplinete cerinele.Termenul cerin are n standard accepiunea de nevoie sau ateptare care este declarat, n general implicit sau obligatorie. Cerinele pot fi exprimate n coninutul unui document prin care se transmit criteriile care urmeaz s fie ndeplinite dac va fi declarat conformitatea cu documentul i fa de care nu sunt permise abateri. n viziunea profesorului Constantin Brbulescu calitatea reprezint ansamblul nsuirilor unei valori de ntrebuinare care exprim gradul n care aceasta satisface cerinele pieei n funcie de parametrii tehnico-economici, estetici, gradul de utilitate i eficien economic n exploatare i consum. Calitatea reprezint ansamblul de caracteristici ale unui produs sau serviciu care i ofer acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. 9.2. Abordri ale problemei calitii n teoria i practica cu privire la calitate s-au conturat mai multe abordri n funcie de perioada de timp i natura problematicii abordate.

Calitatea poate fi definit prin prisma mai multor criterii i dimensiuni de apreciere aa cum se poate observa din figura urmtoare :

Comportarea in exploatare

Calitatea conformitat ii

CALITATE

Servic e

Calitatea proiectarii

Fig.1.Definirea multidimensional a calitii 1.Calitate de concepie proiectare reprezint msura n care o clas sau o categorie de produse posed n general, proprieti ce genereaz satisfacie pentru posesor; 2.Calitate de conformitate msura n care un anumit produs sau serviciu este conform cu proiectul i/sau specificaiile; 3.Comportarea n exploatare perioada de utilizare nainte de deteriorare; 4. Service restaurarea produsului sau serviciului dup deteriorarea lui. 9.3. Standardele naionale i internaionale privind calitatea standardele ISO Familia de standarde ISO a fost elaborat pentru a ajuta organizaiile de orice tip, indiferent de mrime i produsele furnizate, s proiecteze, s implementeze i s conduc n mod eficace sistemele de management al calitii. mpreun, acestea formeaz un ansamblu coerent de standarde pentru sistemul de management al calitii care faciliteaz nelegerea mutual n comerul naional i internaional. International Standardization Organization (ISO Organizaia Internaional de Standardizare) este o federaie mondial de organisme de standardizare naionale care au calitatea de membre ISO. Activitatea de elaborare a standardelor internaionale se realizeaz prin intermediul comitetelor tehnice ale ISO. De altfel, orice organism membru interesat de un subiect sau de o problematic pentru care a fost nfiinat un comitet tehnic are dreptul de a fi reprezentat n acel comitet. Principala sarcin a comitetelor tehnice este elaborarea standardelor internaionale. Proiectul fiecrui standard internaional este supus votului organismelor membre, iar pentru adoptare este necesar s ntruneasc aprobarea a cel puin 75% din voturi. Standardele din familia ISO 9000 ca i alte standarde internaionale au coresponden sau sunt identice cu standardele utilizate n Uniunea European EN ISO 9000 ( EN - European Norme) precum i cu standardele romneti SR EN ISO 9000 (prin abrevierea SR nelegndu-se standard romn).

Principalele standarde din familia ISO referitoare la managementul calitii i la sistemele de management al calitii sunt urmtoarele: I.S.O 9000 - Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular ; I.S.O 9001 -Sisteme de management al calitii.Cerine I.S.O 9004 - Sisteme de management al calitii. Linii directoare pentru mbuntirea performanelor I.S.O 10006 Managementul calitii. Linii directoare pentru managementul proiectului I.S.O 10007 Managementul calitii. Linii directoare pentru managementul configuraiei I.S.O 10013 Linii directoare pentru managementul documentaia sistemului de management al calitii. Standardul ISO 9000:2005 definete noiunile fundamentale ale sistemelor de management al calitii i specific terminologia utilizat de ctre acestea. Standardul ISO 9001:2008 specific cerinele unui sistem de management al calitii care s poat fi utilizat de organizaii pentru aplicarea n scopuri interne, pentru certificare, sau pentru scopuri contractuale. Standardul ISO 9004 - prezint elementele privind mbuntirea continu sistemelor de management al calitii i rolul eficacitii lor n satisfacerea cerinelor clientului. El este recomandat ca un ghid pentru organizaiile ai cror manageri doresc s depeasc nivelul cerinelor din ISO 9001, n scopul mbuntirii continue a performanei. Acest standard nu este destinat pentru a fi utilizat pentru certificare sau n scopuri contractuale. Utilizarea standardelor internaionale n practica oricrei organizaii, indiferent de mrime sau de domeniul de activitate, permite acesteia : S obin avantaje prin implementarea unui sistem de management al calitii; S obin ncrederea clienilor cu privire la recunoaterea cerinelor lor privitoare la servicii i produse S dispun de elementele necesare pentru mbuntirea continu a produselor i proceselor sale; S fie mai uor evaluat sau auditat pentru conformitatea cu cerinele; S aib criterii pertinente de autoevaluare; S dispun de elemente formale necesare recunoaterii externe. Un element important recomandat de familia de standarde ISO 9000 este cel referitor la documentaii i documente referitoare la calitate. Documentele sistemului calitii sunt o component a sistemului calitii prin care se impune pstrarea unor mijloace de identificare, colectare, indexare gestionare a documentelor i nregistrrilor referitoare la calitate. Ele urmresc sc s furnizeze certitudinea c activitile care concur la realizarea calitii produselor i serviciilor vor fi ndeplinite efectiv, printr-o manier planificat, eficient i controlat 9.4. Documentele sistemului calitii Documentele sistemului calitii stabilesc autoritatea formal a celor care realizeaz audituri, inspecii, controale i responsabilitile generale i specifice n domeniul asigurrii calitii.Principalele tipuri de documente i documentaii utilizate n orice sistem de management al calitii cuprind: Manuale ale calitii Planurile calitii Specificaiile Ghidurile Proceduri documentate, instruciuni de lucru i desene

nregistrri Manualul calitii este un document care furnizeaz informaii, utilizabile att n interiorul ct i n afara organizaiei, referitoare la domeniul de aplicare al sistemului de management al calitii i procedurile documentate stabilite pentru sistemul de management al calitii. n manualul calitii se descriu i interaciunile dintre procesele sistemului de management al calitii. Planurile calitii sunt documente care descriu cum se aplic sistemul de management al calitii unui anumit produs, proiect sau contract. Specificaiile sunt de obicei documente care stabilesc cerine de ordin cantitativ sau calitativ cu privire la un produs , proces sau serviciu. Ghidurile sau liniile directoare sunt documente care stabilesc recomandri sau sugestii. Procedurile documentate, instruciunile sau desenele sunt documente care furnizeaz informaii despre modul n care se realizeaz activiti sau procese. nregistrrile sunt documente care furnizeaz dovezi obiective ale activitilor efectuate sau ale rezultatelor obinute. Natura i volumul documentaiei utilizate n managementul calitii, precum i instrumentarul metodologic utilizat depind de : mrimea organizaiei, gradul su de dispersie teritorial i tipologia activitilor realizate; complexitatea produselor i serviciilor realizate; cadrul normativ legislativ existent; domeniul de activitate; competena i abilitile personalului; necesitatea demonstrrii ndeplinirea cerinelor sistemului de management al calitii. 9.5. Managementul calitii proiectelor Crearea i meninerea calitii procesului i produsului ntr-un proiect necesit o abordare sistematic. Aceast abordare ar trebui ndreptat n scopul asigurrii c necesitile exprimate i implicite ale clientului sunt nelese i ndeplinite, c necesitile altor pri interesate sunt nelese i evaluate i c politica referitoare la calitate a organizaiei iniiatoare este luat n considerare pentru implementarea n managementul proiectului. Fiecare proiect este influenat de cerine specifice privind calitatea, costul i durata de execuie. Satisfacerea concomitent a acestor trei cerine (reducerea costurilor i a duratei de execuie n paralel cu creterea calitii) este greu de realizat deoarece este posibil doar n situaia unor modificri tehnice sau organizatorice spectaculoase. Managerul de proiect are rolul de a asigura realizarea calitii impuse n condiii de costuri i durate acceptabile. Este recunoscut faptul ca exist dou aspecte referitoare la aplicarea managementului calitii n proiecte: acela al proceselor proiectului i acela al produsului proiectului. O nereuit n realizarea acestor aspecte duale poate avea efecte semnificative asupra produsului proiectului, clientului proiectului i altor stakeholderi, i organizaiei de proiect. Procesele managementului calitii proiectului trebuie s aib n vedere managementul proiectului i produsul proiectului. n timp ce managementul calitii se aplic n toate proiectele, indiferent de natura produselor lor, msurtorile i tehnicile privind calitatea produselor sunt specifice tipului particular de produse de proiect. De exemplu, managementul calitii produselor software determina abordri i msurtori diferite fa managementul calitii n construcii sau n activitatea de cercetare-dezvoltare, n timp ce abordrile managementului calitii proiectelor se aplic n toate cazurile. Dac nu se ndeplinesc standardele de calitate n fiecare dimensiune, pot

aprea consecine negative serioase pentru unii dintre sau toi stakeholderii proiectului. Spre exemplu : satisfacerea cerinelor consumatorilor prin lucrul suplimentar al echipei de proiect poate produce consecine negative sub forma epuizrii angajailor, a erorilor nedepistate i a repetrii unor activiti sau faze ; respectarea termenelor proiectului prin reducerea intensitii inspeciilor planificate asupra calitii poate produce consecine negative cnd erorile nu sunt nedetectate. Potrivit ghidului editat de Project Management Institute, managementul modern al calitii completeaz managementul proiectului deoarece ambele discipline recunosc importana : - Satisfaciei consumatorilor. nelegerea, evaluarea, definirea i gestionarea ateptrilor astfel nct cerinele consumatorului s fie ndeplinite. Aceasta necesit o combinaie de conformitate cu cerinele (proiectul trebuie s produc ceea ce se menioneaz c va produce) i potrivire pentru uz (produsul / serviciul trebuie s satisfac nevoi reale). - Prevenirii nc din timpul inspeciei. Costul prevenirii erorilor este n general mult inferior costului corectrii lor ca urmare a detectrii n timpul inspeciei. - Responsabilitii manageriale. Ciclul planific execut verific acioneaz (PDCA ,,Plan-Do- Check-Act ) reprezint baza pentru ameliorarea calitii 3. n plus, iniiativele privind ameliorarea calitii preluate de organizaia prestatoare, precum TQM i Six Sigma, pot mbunti calitatea managementului de proiect precum i calitatea produselor proiectului.
ACIONEA Z PLANIF IC

VERIFIC

EXECU T

Figura 2. Reprezentarea ciclului PDCA (ciclul Deming) n ciclul PDCA etapele au urmtoarea semnificaie : Planific stabilete obiectivele i procesele necesare obinerii rezultatelor n concordan cu cerinele clientului i cu politicile organizaiei. Efectueaz implementeaz procesele. Verific monitorizeaz i msoar procesele i produsul fa de politicile, obiectivele i cerinele pentru produs i raporteaz rezultatele. Acioneaz ntreprinde aciuni pentru mbuntirea continu a performanelor proceselor. Managementul calitii proiectului include toate procesele necesare pentru asigurarea c proiectul va satisface cerinele pentru care a fost lansat. Standardul 13465 definete managementul calitii proiectelor ca ansamblul activitilor funciei generale de management care determin politica referitoare la calitate, obiectivele i

aa cum este definit de Shewhart si modificat de Deming, n ASQ Handbook, pag. 13-14, American Society for Quality, 1999

responsabilitile pe care le implementeaz n cadrul sistemului calitii prin mijloace cum ar fi: planificarea, controlul asigurarea i mbuntirea calitii. Rodney Turner 4 apreciaz c un proiect are o calitate corespunztoare dac : satisface cerinele beneficiarului i/sau sponsorului proiectului; respect specificaia; rezolv problema; corespunde condiiilor de utilizare. La nceputul oricrui proiect clientul poate avea o relativ informare asupra problemei pe care ncearc s o rezolve sintetiznd-o sub forma unor condiii i deziderate care vor deveni, formal, specificaia proiectului. La finalizarea proiectului produsul sau serviciul predat trebuie s corespund specificaiei i sa-l satisfac pe beneficiarul proiectului. n realitate este practic imposibil ca la nceputul proiectului un beneficiar s-i poat defini cu exactitate cerinele sau s fi exprimat suficient de clar ceea ce gndete. n plus este posibil ca la ntocmirea specificaiei s nu fie disponibile toate datele necesare.De aceea, managerii de proiect se pot confrunta, n procesul de management al calitii, cu urmtoarele probleme: pot considera c specificaia stabilit la iniierea proiectului trebuie respectat cu orice pre i nu trebuie modificat,fapt ce conduce deseori, n condiiile unor specificaii iniiale imperfecte, la un grad redus de satisfacere a cerinelor beneficiarului; pot accepta modificarea specificaiilor stabilite iniial dar dac acestea sufer tot timpul modificri atunci proiectul risc s se prelungeasc n mod nejustificat. 9.6. Principiile managementului calitii proiectelor Managementul calitii proiectelor are ca fundament cele opt principii de management al calitii prevzute de standardele ISO. Aceste principii generice trebuie s fie respectate pentru a se asigura calitatea proiectelor. 1.Principiul orientrii ctre client - conform cruia satisfacerea cerinelor clienilor i altor pri implicate este necesar pentru succesul proiectului. Stabilirea obiectivelor proiectului trebuie s ia n considerare necesitile i ateptrile clientului i altor pri interesate.Atunci cnd apar conflicte ntre cerinele clientului i altor pri implicate, cerinele clientului ar trebui s primeze, cu excepia cazului n care contravin cerinelor legale sau de reglementare. 2. Principiul leadershipului managerii de proiect trebuie s acioneze ca lideri, stabilind unitatea dintre scopul proiectului, obiectivele proiectului i aciunile echipei de proiect. Managerul de proiect este persoana care are definite autoritatea formal i responsabilitatea pentru conducerea proiectului i implicit pentru asigurarea c managementul calitii este stabilit, implementat, meninut i mbuntit.El trebuie s-i asume leadershipul dezvoltnd o cultur favorabil calitii proiectului prin: stabilirea politicii referitoare la calitate i identificarea obiectivelor pentru proiect ( inclusiv obiectivele calitii) asigurarea infrastructurii i resurselor pentru a se asigura realizarea obiectivelor proiectului; responsabilizarea i motivarea ntregului personal al proiectului pentru a mbunti procesele i produsele proiectului;
4

J.Rodney Turner Manualul Gower de management de proiect;

planificarea aciunilor preventive viitoare. 3.Principiul implicrii personalului membrii echipei sau organizaiei de proiect trebuie s aib bine definite autoritatea i responsabilitatea pentru participarea lor la proiect. Pentru a mbunti performana proiectului personalul trebuie s dispun de instrumente, tehnici i metode adecvate pentru a putea s monitorizeze i s controleze procesele proiectului. 4.Principiul abordrii bazate pe proces potrivit cruia rezultatul dorit este obinut atunci cnd activitile sunt tratate ca procese, iar procesele proiectului trebuie identificate i documentate. Echipa de proiect ar trebui s preia din propria organizaie experiena ctigat n dezvoltarea i utilizarea propriilor procese sau cea ctigat din alte proiecte ale sale.Ea ar trebui s stabileasc i care procese sunt unice n cadru proiectului. Abordarea bazat pe proces poate fi realizat prin: identificarea proceselor corespunztoare proiectului; identificarea elementelor de intrare, elementelor de ieire i obiectivelor proceselor proiectului; anticiparea proceselor viitoare n ciclul de via al proiectului; definirea interrelaiilor i interaciunilor ntre procese. 5.Principiul abordrii managementului ca sistem potrivit cruia identificarea,nelegerea i conducerea proceselor corelate ca un sistem, contribuie la eficacitatea i eficiena proiectului n raport cu obiectivele sale. Pentru a controla procesele proiectului este necesar s se defineasc i s se fac legtura ntre procesele necesare, iar proiectul s fie condus ca un sistem interrelaionat cu sistemul general de management al organizaiei. 6. Principiul mbuntirii continue prin prisma cruia performana global a proiectului trebuie s fie un obiectiv permanent al managementului proiectului.Pentru a putea nva din experien conducerea proiectelor ar trebui tratat mai degrab ca un proces dect ca o sarcin izolat. Ar trebui implementat un sistem pentru a nregistra i analiza informaia dobndit pe parcursul proiectului, pentru a fi utlizat ntr-un proces de mbuntire continu. 7. Principiul abordrii bazate pe fapte n luarea deciziilor conform cruia deciziile n domeniul calitii se bazeaz pe analizarea datelor i informaiilor. Informaiile referitoare la evoluia i performana proiectului ar trebui nregistrate ntr-un jurnal al proiectului.Informaiile din rapoartele intermediare i finale ale proiectelor anterioare ar trebui analizate i utilizate pentru a susine mbuntirea proiectelor curente i viitoare. 8.Principiul relaiilor reciproc avantajoase cu furnizorii potrivit cruia organizaiile ce particip la realizarea proiectului i furnizorii proiectului sunt entiti interdependente i o relaie reciproc avantajoas crete abilitatea ambelor de a crea valoare. Managementul proiectului trebuie s determine capacitatea unui furnizor de a-i ndeplini cerinele referitoare la procese i produse i s ia n considerare o list de furnizori preferai sau criterii de selecie. Dac un numr de proiecte al organizaiei se desfoar n acelai domeniu de activitate ele pot avea un furnizor comun. 9.7. Procesele managementului calitii proiectelor Managementul calitii proiectului const din urmtoarele intercondiioneaz i se suprapun: trei procese, care se

1. Planificarea calitii identificarea standardelor de calitate relevante pentru proiect i stabilirea modalitilor de a le satisface. 2. Asigurarea calitii evaluarea pe baze regulate a performanelor nregistrate n realizarea proiectului pentru asigurarea satisfacerii standardelor de calitate considerate relevante.

3. Controlul calitii monitorizarea rezultatelor proiectului pentru a verifica dac acestea corespund standardelor considerate relevante i identificarea modalitilor de a elimina cauzele generatoare de abateri negative.
Managementul calitii proiectului

Planificarea calitii

Asigurarea calitii

Controlul calitii

Figura 3. Procesele managementului calitii proiectului Orice proces reprezint un ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform elemente de intrare n elemente de ieire. n cazul proceselor de management al calitii proiectului elementele de intrare ntr-un proces sunt elemente de ieire ale altor procese. Fiecare dintre aceste trei procese poate fi tratat n forma urmtoare:
Intrri (surse de informaii) Metode i tehnici ( prelucrri i transformri) Ieiri (rezultate)

Figura 4. Tratarea proceselor managementului calitii 9.7.1. Planificarea calitii proiectelor Planificarea calitii proiectului trebuie realizat n corelaie i n acelai timp cu celelalte componente ale planificrii proiectului. Sursele de informaii utilizate n procesul de planificare a calitii 1.Politica de calitate. Reprezint inteniile i direciile generale ale organizaiei n ceea ce privete calitatea, exprimate de conducerea acesteia. Politica de calitate adoptat de proiect poate fi cea a organizaiei pentru c aceasta este . n cazul realizrii proiectului prin participarea mai multor organizaii, echipa de proiect i definete propria politic de calitate. Echipa de proiect este responsabil de asigurarea c partenerii implicai n proiect sunt contieni de politica de calitate adoptat. 2. Obiectivele stabilite. Stabilirea obiectivelor reprezint cheia intrrilor n procesul de planificare a calitii. Obiectivele stabilite nc de la iniierea proiectului trebuie s serveasc definirii necesitilor partenerilor implicai. 3. Descrierea produsului, lucrrii sau servicului. Descrierea produsului conine detalii i caracteristici tehnice care ajut la stabilirea obiectivelor i care pot afecta planificarea calitii. 4. Legislaia existent, standardele i reglementrile aplicabile. Echipa de proiect rebuie s ia n considerare standardele i reglementrile relevante pentru proiect pentru c acestea pot afecta calitatea acestuia.

5.Ieirile altor procese. Alturi de obiectivele proiectului si de descrierea produsului i ieirile altor procese pot fi integrate n planificarea calitii. De exmplu, planificarea aprovizionrii poate identifica cerinele de calitate impuse furnizorului, cerine ce sunt reflectate n planificarea calitii. Metode i tehnici utilizate n procesul de planificare a calitii 1.Analize cost/beneficiu. Acestea presupun estimrile costurilor i beneficiilor tangibile i intangibile ale diferitelor variante de proiect, utiliznd instrumente financiare cum ar fi : durata de recuperare a investiiei, valoarea net actualizat a investiiei, rata intern de rentabilitate. Aceste analize sunt utile pentru evaluarea proiectului i identificarea alternativelor. Cel mai important beneficiu al stabilirii cerinelor de calitate l reprezint efortul corectiv mai mic, productivitate mai mare, costuri de realizare a proiectului mai mici, satisfacie din partea partenerilor. Cel mai important cost se refer la cheltuielile asociate activitilor de management alcalitii. Managementul calitii nu se obine fr costuri. 2.Benchmarkingul.Benchmarking-ul este o metod de management care presupune compararea proiectului actual cu practicile similare din alte genuri de proiecte, din organizaie sau din afara ei,avnd ca scop gsirea de soluii i stabilirea standardelor de msur a performanelor. 3.Diagramele de flux ajut echipa de proiect s anticipeze unde i cnd pot aprea probleme referitoare la calitate i s identifice modaliti de ale preveni precum i soluii de rezolvare a lor. Se pot utiliza : diagrame cauz efect (numite i diagrame Ishikawa, dup numele lui Kaoru Ishikawa autorul primei astfel de diagrame, sau diagrame os de pete), care ilustreaz modul n care diferite cauze i subcauze se relaioneaz pentru a produce un anumit efect. diagrame de proces sau de sistem, care arat modul n care se relaioneaz diferitele elemente ale unui sistem. Timpul Mainile Metodele Materialele Efect major
Managementul

Personalul

Msurarea

Mediul

Figura 5. Diagram cauz efect Ishikawa Aplicarea metodei Ishikawa i a construirii diagramei cauz efect presupune parcurgerea urmtoarelor etape: propunerea de analiz a unui efect sau a unei probleme aprute n desfurarea proiectului; stabilirea zonei de ntindere a analizei efectului i a persoanelor ce vor fi implicate; definirea exhaustiv a caracteristicilor efectului respectiv; edine privind stabilirea modului de lucru , expunerea i definirea problemei aprute sau supuse analizei; construirea diagramei Ishikawa de baz; discuii pe tema diagramei construite i stabilirea de comun acord a cauzelor ce au cea mai mare influen asupra efectului sau problemei analizate ( este indicat s nu fie mai mult de 6-8 cauze); marcarea pe diagram a cauzelor stabilite n etapa precedent; elaborarea de msuri corective pentru reducerea efectului sau amplorii problemei studiat acionnd asupra cauzelor acesteia.

4.Simulrile pot fi utilizate pentru determinarea impactului anumitor variabile asupra proceselor i produsului proiectului. 5.Tehnica lui Turner ( rezolvarea structurat a problemei) conform creia este necesar un proces constnd n trei etape ca modalitate de rezolvare a problemelor : a) Elaborarea deciziei identificarea problemei; colectarea datelor relevante ; determinarea cauzelor; generarea soluiilor posibile; evaluarea soluiilor. b) Adoptarea deciziei- alegerea unei soluii pentru implementare c) Implementare: planificarea implementrii; comunicarea planurilor; implementare; monitorizarea rezultatelor. Rezultate ale procesului de planificare a calitii 1. Planul de management al calitii. Acesta descrie modul n care echipa de proiect va operaionaliza politica sa n domeniul calitii, obiectivele, structurile, responsabilitile, procedurile, procesele i resursele necesare pentru implementarea managementului calitii (controlul calitii, asigurarea calitii, mbuntirea calitii). Acest plan se poate concretiza n urmtoarele documente: manualul calitii, procedurile de asigurare a calitii i planul de control al calitii, nregistrri i verificri . 2. Definirea specificaiilor de calitate. Specificaiile de calitate descriu, n termeni specifici,domeniile i limitele procesului de control al calitii. De exemplu, planificarea duratei unei activiti nu este suficient din punct de vedere al managementului calitii . Echipa de proiect trebuie s indice i data de nceput i de sfrit a acesteia dac activitatea va fi msurat sau doar anumite rezultate ale ei i care anume. 3.Liste de control. Lista de control este un instrument utilizat la verificarea i controlul realizrii activitilor. Poate fi simpl sau complex, n funcie de specificul proiectului. Ea realizeaz legtura dintre rezultatele trecute i rezultatele viitoare, este un mijloc de apreciere i corecie a performanelor proiectului. 4. Intrri pentru alte procese. Procesul de management al calitii poate identifica necesitile pentru realizarea altor activiti cuprinse n celelalte procese de management. 9.7.2. Asigurarea calitii proiectelor Asigurarea calitii cuprinde evaluarea i demonstrarea c toate activitile planificate i realizate n sistemul calitii satisfac standardele i reglementrile de calitate ale proiectului. Toate activittile incluse n planul de management al calitii fac parte integrant din sistemul de asigurare a calitii Asigurarea calitii este cel mai adesea realizat de un compartiment specializat al organizaiei dar nu este obligatoriu. Poate fi realizat de echipa de proiect, n interiorul organizaiei din care face parte (asigurare intern a calitii) sau de ctre clieni sau colaboratori neimplicai n proiect (asigurare extern a calitii). Sursele de informaii utilizate n procesul de asigurare a calitii Informaiile utilizate n procesul de asigurare a calitii pot fi preluate din urmtoare surse: 1. Planul de management al calitii. 2. Definirea specificaiilor de calitate 3.Rezultatele msurtorilor de control al calitii

Metode i tehnici utilizate n procesul de asigurare a calitii Metodele i tehnicile utilizate n procesul de asigurare a calitii sunt urmtoarele: 1.Metode i tehnici utilizate n procesul de planificare a caliti i- pot fi utilizate i n scopul asigurrii calitii proiectului. 2.Auditurile calitii sunt evaluri realizate n privina activitilor de management al calitii n cadrul proiectului avnd ca ca scop final mbuntirea performanelor proiectului actual sau proiectelor viitoare.Ele pot fi realizate de specialiti din interiorul sau din afara organizaiei.Pot exista deci audituri interne i audituri externe. Auditurile interne sau auditurile de prim parte sunt efectuate de specialiti din interiorul organizaiei pentru interese interne acesteia n raport cu proiectul aflat n derulare. Auditurile externe sunt efectuate de pri care au un anumit interes n raport cu proiectul i pot fi : audituri de secund parte care sunt efectuate de organizaii care sunt direct interesate de calitatea proiectului precum clienii, sponsorii sau persoane desemnate de acetia; audituri de ter parte care sunt conduse de organizaii de auditare externe independente. Rezultatul procesului de asigurare a calitii Principalul rezultat al procesului de asigurare a calitii l reprezint mbuntirea calitii.Aceasta include msuri i aciuni care s conduc la creterea eficacitii i eficienei proiectului n scopul satisfacerii cerinelor tuturor prilor implicate. 9.7.3. Controlul calitii proiectelor Controlul calitii implic monitorizarea rezultatelor specifice ale proiectului n vederea msurrii conformitii lor cu standardele i reglementrile de calitate de referin i i identificarea cilor de eliminare a cauzelor de neconformitate. Controlul calitii se realizez pe ntreg parcursul execuiei proiectului. Rezultatele monitorizate se refer att la performanele produsului ct i la rezultatele managementului proiectului. Poate fi coordonat de un compartiment specializat al organizaiei din care face parte echipa de proiect sau chiar de aceasta. Sursele de informaii utilizate n procesul de control al calitii 1.Rezultatele realizrii proiectului includ att rezultatele ce privesc produsele ct i pe cele care privesc procesele. Rezultatele realizrii proiectului trebuie comparate cu rezultatele urmrite n etapa de planficare a proiectului. 2.Planul de management al calitii 3. Definirea specificaiilor de calitate 4.Listele de control De acurateea informaiilor utilizate la planificarea calitii proiectului depinde controlul calitii proiectului. Metode i tehnici utilizate n procesul de control al calitii 1.Inspecii. Inspeciile includ activiti precum msurare, examinare i testare n vederea stabilirii conformitii rezultatelor proiectului cu cerinele acestuia. Inspeciile pot fi realizate la orice nivel (rezultatele unei singure activiti sau rezultatele produsului final). 2.Diagramele de control sunt reprezentri grafice ale rezultatelor nregistrate cu dinamica lor n timp.Ele reprezint o vizualizare grafic a rezultatelor produselor sau proceselor. Ele sunt utilizate pentru a decide cnd rezultatele ateptate depesc limitele de toleran considerate acceptabile i se impun msuri cu caracter corectiv.Cel mai adesea diagramele de control sunt utilizate n scopul monitorizrii respectrii programelor de execuiei sau bugetelor proiectelor. 3.Diagramele Pareto. Aceste diagrame, sunt metode prin care se pot obine informaii utile despre un proces sau despre o activitate prin analiza aspectelor negative privind calitatea produselor realizate sau serviciilor prestate.Ele pun n eviden frecvena de apariie a anumitor rezultate n funcie de cauzele care le-au generat, fapt pentru care mai poart denumirea de diagrame efect-

frecven. Principiul care st la baza acestei metode este c doar 20% din cauzele posibile genereaz 80 % din efecte, ea mai purtnd denumirea de metoda 20 80. Dei este denumit astfel dup numele economistului italian Vilfredo Pareto, care la elaborat teoria care st la baza acestei metode, diagramele efect frecven au fost introduse n studiul calitii de savantul american de origine romn Joseph Juran. Aceast metod permite managerilor de proiect s depisteze principalele cauze generatoare de abateri n realizarea proiectelor. Selecionnd i acionnd doar asupra a 20% din cauzele care genereaz probleme privind calitatea proiectului s se obin o ameliorare 80 % din efectele posibile.

Numrul cauzelor

Figura 6.Diagrama Pareto

Cauz l

4.Diagramele de flux care au forma celor descrise n subcapitolul privind procesul de planificare a calitii. 5. Analiza tendinei ( analiza de trend). Poate fi utilizat pentru depistarea abaterilor n ceea ce privete performanelor tehnice ale proiectului i respectarea ncadrrii n buget i program. Rezultatele procesului de control al calitii Rezultatele procesului de control al calitii sunt : 1.mbuntirea calitii att pentru proiectul aflat n desfurare ct i pentru proiectele viitoare n care este implicat organizaia. 2.Decizii de acceptare. n urma controlului unele din rezultatele proiectului vor fi acceptate iar altele vor fi respinse, necesitnd corecii.Coreciile sunt aciuni de eliminare a neconformitilor constatate dar pot conduce la nerespectarea termenului final al proiectului. 3.Completarea listelor de control care astfel devin parte a memoriei organizaiei i fundamentul planificrii calitii proiectelor viitoare. 4.Procese de ajustare. Acestea presupun aciuni corective i preventive imediate ca urmare a controlului calitii.

9.7.4. Instrumente integratoare utilizate n managementul calitii proiectelor n afar de metodele prezentate mai pot fi utilizate n managementul calitii proiectelor pot fi utilizate metode complexe cu caracter integrator. Ele au un caracter predictiv i preventiv analiznd caracteristici sau aspecte ale calitii nainte ca produsele sau serviciile s fie realizate. Din aceast categorie cele mai utilizate sunt : Metoda Quality Function Deployment (QFD) Metoda Previzionrii i Urmririi n Timp a calitii; Metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) - Metoda Modurilor de Defectare i Analiza Efectelor Metoda QFD Metoda QFD poate fi utilizat n domeniul proiectelor din domenii nalt inovative ntruct este focalizat pe studiul calitii produselor noi. Ea abordeaz calitatea noului produs ncepnd de la etapa de planificare i proiectare pn la cea de introducere n fabricaie, organizare i asigurarea calitii.n cazul metodei QFD, clientul, prin prisma necesitilor sale exprimate sau implicite este elementul central al proiectului ce vizeaz crearea de produse sau servicii noi. Aplicarea metodei QFD presupune parcurgerea mai multor etape : decizia strategic managementului organizaiei de a se trece la un nou produs sau serviciu pe baza unui proiect de cercetare-dezvoltare sau inovare; definirea ct mai exact a cerinelor clienilor; planificarea relizrii noului produs sau serviciu; stabilirea caracteristicilor noului produs sau serviciu; stabilirea cerinelor de proiectare; analiza detaliat a prilor componente ale noului produs sau serviciu; stabilirea caracteristicilor prilor componente i a cerinelor de proiectare ale acestora; conceperea i proiectarea proceselor tehnologice de realizare; stabilirea operaiilor necesare n cazul fiecrui proces tehnologic sau de execuie; planificarea introducerii n fabricaie, urmrirea realizrii prototipurilor; verificarea final a modului de satisfacere a cerinelor clienilor; evaluarea permanent a evoluiei cerinelor clienilor; preocuparea permanent privind mbuntirea calitii produsului la parametri calitativi peste nivelul solicitat de clieni. Cea mai important etap a a metodei QFD este etapa planificrii realizrii noului produs.Ea se poate realiza utiliznd aa numita ,,cas a calitii produsului sau ,,matricele de planificare a produsului.Principalele instrumente de lucru ale matricei de planificare a produsui sunt : matricea cererilor clienilor; matricea caracteristicilor de control ale produsului analizat; matricea de relaii ntre cele dou matrici elaborate anterior; matricea ce corelaie privind cerinele interne ale noului produs n raport cu firmele concurente.Ea are la baz cerinele i preferinele clienilor. Metoda FMEA Metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) - Metoda Modurilor de Defectare i Analiza Efectelor este o care const n prevenirea producerii defectelor i abaterilor printr-o analiz amnunit a riscurilor, a apariiei acestora, precum i a gradului de severitate sau gravitate a defectelor posibile. Scopul metodei este de a stabili cauzele generatoare de greeli, neconformiti, defecte sau abateri de orice fel de la documentaiile tehnice sau de la procedurile de asigurare a calitii. Aplicarea FMEA pornete de la principiul c o greeal, o abatere, un defect sau o neconformitate pot aprea dar ele nu trebuie s se produc.

Iniial metoda a fost aplicat n cazul proiectelor de cercetare din cadrul programelor spaiale americane ea are astzi un caracter universal fiind aplicat n domenii diferite : concepia i proiectarea noilor produse, procese industriale, asigurarea serviciilor pentru consumatori, administraie public.Metoda cunoate dou variante, n funcie de domeniul supus analizei: FMEA de produs care poate avea n vedere att etapa de concepie proiectare a produsului ct i etapa de realizare a produsului. FMEA de proces care implic aplicarea metodei att concepiei procesului ct i procesului propriu-zis. n cazul managementului calitii proiectelor metoda FMEA poate fi aplicat n ambele variante.Aplicarea metodei presupune: identificarea cauzelor poteniale generatoare de abateri, greeli i neconformiti n desfurarea proiectului; evaluarea gradului de severitate a consecinelor diverselor abateri; prevenirea apariiei greelilor prin aciuni asupra cauzelor acestora; aplicarea msurilor stabilite pentru prevenire ; verificarea eficacitii msurilor preventive; corecii finale; 9.7.5. Abordarea managementului calitii proiectelor n standardul ISO 10006 Exist i alte abordri ale manangementului calitii proiectului.n accepiunea standardului ISO 10006 managementul calitii proiectului const n analize i evaluri ale progresului ce cuprind: 1. Planificarea pentru evalurile progresului pregtirea unui program general pentru evalurile progresului proiectului (stabilirea sistemului de referin,specificarea scopului, cerinelor de evaluare, proceselor i elementelor de ieire pentru fiecare evaluare). 2. Evaluarea progresului evaluarea adecvrii planului de management al proiectului i modul n care activitatea desfurat este conform cu acesta. 3. Elemente de ieire a evalurii- raportarea rezultatelor proiectului la obiectivele proiectului. Planificarea pentru evalurile progresului ar trebui s includ: pregtirea unui program general general pentru evalurile progresului ( pentru includerea n planul de management al proiectului); atribuirea responsabilitii pentru fiecare evaluare a progresului; specificarea scopului, cerinelor de evaluare, proceselor i elementelor de ieire pentru fiecare evaluare a progresului; desemnarea personalului pentru a participa la evaluare ( cu precdere persoanele responsabile persoanele responsabile pentru procesele proiectului); asigurarea c personalul corespunztor din procesele proiectului care sunt evaluate este disponibil pentru a fi chestionat; asigurarea c informaia relevant este pregtit i disponibil pentru evaluare. Evalurile progresului ar trebui utilizate n mod consecvent pentru : evaluarea sincronizrii i modului de corelare ntre procesele proiectului; identificarea i evaluarea activitilor i rezultatelor care ar putea afecta n mod pozitiv sau negativ atingerea obiectivelor proiectului; obinerea unor elemente de intrare referitoare la activitatea rmas de desfurat n cadrul proiectului; facilitarea comunicrii. Cei care realizeaz evaluarea progresului proiectului trebuie s neleag scopul proceselor care sunt evaluate i efectul lor asupra sistemului de management al calitii proiectului.

9.7.6. Costurile calitii proiectelor Calitatea proiectelor nu constituie un scop n sine. Ea trebuie s aib consecine pozitive asupra costului proiectului i implicit asupra profitului organizaiilor participante la realizarea sa.Ca orice activitate desfurat n cadrul proiectului, activitatea de asigurare a calitii presupune anumite costuri suplimentare care trebuie analizate. Pentru o analiz exhaustiv abaterile de la calitate dar i msurile pentru planificarea, asigurarea i controlul calitii trebuie evaluate n termeni monetari. Trebuie luate n considerare urmtoarele dou aspecte: cheltuielile noncalitii cauzate de nlturarea erorilor, neconformitilor i abaterilor diminueaz profitul ateptat n urma realizrii proiectului. cheltuielile calitii: planificarea, asigurarea i controlul calitii presupun anumite cheltuieli. Cheltuielile noncalitii pot avea cauze interne sau externe, n funcie de perioada de timp i locul n care se constat abateri de la calitatea prevzut. Costurile noncalitii proiectului observate n interiorul organizaiei care reprezint cheltuielile datorate survenite abaterilor de la calitate constatate n n interiorul organizaiei de ctre membrii echipei de proiect sau de ali salariai naintea termenului final de predare a proiectului. Ele pot lua forma unor costuri suplimentare pentru reprelucrri, retuuri, remanieri, retestri, rebuturi, represtri de servicii etc. Costurile noncalitii proiectului observate n afara organizaiei care reprezint cheltuielile datorate garaniilor, despgubirilor, penalitilor pltite.n anumite cazuri ele pot compromite grav rezultatele financiare ale proiectului i implicit ale organizaiei. Cheltuielile referitoare la calitate pot fi difereniate astfel: costurile planificrii calitii reprezint totalitatea cheltuielilor necesare pentru studierea i prevenirea erorilor, abaterilor de calitate i neconformitilor. costurile asigurrii calitii sunt cheltuielile necesare pentru evalurea pe baze regulate a performanelor proiectului. costurile controlului calitii care reprezint ansamblul cheltuielilor necesare pentru monitorizarea calitii. Dac la iniierea proiectului cheltuielile cu calitatea pot prea prea mari ele sunt perfect justificate dac avem n vedere ntreg ciclul de via al proiectului.Pe termen lung asigurarea calitii conduce la reducerea costurilor noncalitii observate n afara organizaiei. Specialistul american Philip Crosby5 observa c, pe termen mediu calitatea mbuntit este mai ieftin dect calitatea deficitar.n opinia sa exist trei componente ale costului calitii deficitare : costul procedurilor de asigurare a calitii; costul procedurilor de control; costul gestionrii greelilor: rebuturi, repetarea execuiei, reparaii n perioada de garanie. Astfel pentru a nltura costurile calitii deficitare trebuie ca msurile i procedurile aplicate pentru asigurarea i controlul calitii s fie majorate.Dup o anumit perioad de timp msurile i procedurile implementate pentru asigurarea calitii conduc la diminuarea abaterilor de calitate i implicit la reducerea costurilor gestionrii greelilor i implicit la diminuarea efortului de control. Datorit acestui fapt, costul calitii deficitare se reduce pe termen lung deoarece economia realizat tinde s compenseze cheltuielile iniale. Pe de alt parte, costul calitii proiectului trebuie corelat cu beneficiile suplimentare pe care le aduce calitatea ameliorat.Un proiect finalizat cu succes, care satisface cerinele clientului poate

Crosby, P.B Quality is free,McGraw Hill, New York,1979

fi o surs de beneficii viitoare: creterea reputaiei organizaiei, asigurarea accesului la contractarea unor proiecte viitoare, creterea profitabilitii. 9.7.7. Managementul calitii totale Managementul calitii totale reprezint un mod de conducere a unei organizaii, focalizat pe calitate, i care se bazeaz pe participarea tuturor membrilor organizaiei cu scopul relizrii succesului pe termen lung prin satisfacerea clienilor, obinerea de avantaje pentru membrii organizaiei i pentru societate n ansamblul su. Managementul calitii totale, cunoscut i sub abrevierea de TQM ( Total Quality Management), este o filozofie a organizaiei privind calitatea i un sistem de conducere integrat care cuprinde: mbuntirea continu, satisfacerea cerinelor clienilor, micorarea energiei necesare pentru corecie, prevederea pe termen lung, atragerea crescnd a colaboratorilor n procesul deciziei, munca n echip, organizarea eficient a proceselor, compararea cu concurenii aflai la nivel mondial, rezolvarea n comun a problemelor, msurarea continu a rezultatelor precum i strngerea legturilor cu furnizorii. TQM este un model care cuprinde, pe lng sistemul de management al calitii dezvoltat de standardele din familia ISO 9000,un ansamblu de principii, structuri, strategii, metode i instrumente care s orienteze ntreaga activitate a unei organizaii spre realizarea calitii. Rezultatul TQM este calitatea total neleas ca ,,zero defecte. Principiile de baz ale managementului calitii totale sunt urmtoarele : orientarea ctre client ; extrapolarea noiunii de client i n interiorul organizaiei ceea ce implic faptul c fiecare entitate din structura organizatoric ( departament ; serviciu ; compartiment) precum i fiecare persoan trebuie s fie client intern i furnizor intern n raport cu celelalte entiti sau persoane angajate ale organizaiei ; stabilirea ca obiectiv fundamental a asigurrii calitii tuturor activitilor , serviciilor, proceselor i produselor ; adoptarea conceptului de ,,zero defecte drept filosofie pentru modelul de comportament al oricrui angajat; abordarea ansamblului organizaie furnizori clieni ca sistem unic, contientizat de fiecare angajat; prelungirea satisfacerii nevoilor clienilor prin acordarea de servicii post-vnzare; asigurarea condiiilor de meninere i obinere a statutului de excelen recunoscut sau certificat de clieni sau organizaii neutre; Atitudinea diferiilor specialiti difer ns n privina etapelor de urmat n atingerea calitii totale.W. Edwards Deming a dezvoltat un program de paisprezece puncte n atingerea calitii totale: 1. Crearea i asigurarea constant a climatului de mnuntire a produselor i serviciilor. 2. Adoptarea noii filozofii a refuzului de a permite abaterile i defectele. 3. ncetarea dependenei de inspeciile de mas i asigurarea controlului statistic al calitii. 4. Obligarea furnizorilor i subcontractorilor de a asigura evidena statistic a calitii. 5. mbuntirea permanent a produciei i serviciilor. 6. Formarea i educaia permanent a tuturor angajailor. 7. Punerea la dispoziia angajailor a celor mai adecvate instrumente, metode i tehnici pentru realizarea sarcinilor. 8. ncurajarea comunicrii i productivitii. 9. ncurajarea diferitelor departamente de a lucra n comun pentru rezolvarea problemelor. 10. Eliminarea solicitrilor adresate salariailor de a realiza nivele cantitative din ce n ce mai mari fr un suport real.

11. Utilizarea metodelor statistice pentru continua mbuntire a calitii i productivitii; 12. Stimularea mndriei fiecrui angajat de a realiza lucrri de calitate. 13. Stabilirea unui program de formare continu i instruire pentru a ine pasul cu schimbarea produselor, metodelor etc. 14. Angajamente clare ale conducerii n asigurarea calitii. Pentru implementarea calitii totale Philip Crosby propune pentru fiecare problem privind calitatea o abordare etapizat: caracterizarea cauzelor i efectelor problemei; stabilirea i realizarea msurilor de remediere i mbuntire a calitii; evaluarea efectelor aciunilor ntreprinse; reluarea iterativ a tratrii problemei de calitate prin revenire la prima etap.

Bibliografie
1. Popa, M., Managementul calitatii proiectelor- Note de curs, Alba Iulia, 2008; 2. Burton, C., -A, Practical Guide to Project Management, Kogan Page, London, 1997; 3. Marian, L.,-Strategii manageriale de firm, Editura Universitii Petru Maior Tg. Mure, 2001; 4. Androniceanu A. si colab, Managementul Proiectelor cu finanare extern, Ed. Universitaria, Bucureti 2004; 5. Purnu, A., Project 4.0 n managementul proiectelor cu aplicaii, Editura Tehnic, 1997; 6. Marian, L.,Consideraii teoretice asupra gestiunii proiectelor, Analele Universitii din Oradea, Tom IX, 2000 ISSN 122569; 7. Alan Garner Limbajul vorbirii. Arta conversaiei, Editura Polimark, Bucureti, 1999, p. 60; 8. R.G. Albrecht i W.C.Boshear, Understanding people: Models and Concept, University Associates Inc. Press, London, 1974; 9. Catalin Dobrea, Managementul echipei de proiect, Curs Litografiat, Bucuresti, p 1-6; 10. Crosby, P.B Quality is free,McGraw Hill, New York,1979 11. http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ 12. http:// www. europa.eu.int 13. http://www.cncsis.ro/PN2.php 14. http://www.cncsis.ro/finantare.php 15. http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=8 16. http:// www.infoeuropa.ro 17. www.finantare.ro

POLITICI SOCIALE PRIVIND PROTECIA FAMILIEI I A COPILULUI


FIA DISCIPLINEI Denumire modul: POLITICI SOCIALE PRIVIND PROTECIA FAMILIEI I A COPILULUI Grup int: Personalul furnizorilor de servicii sociale Titular modul/ Formator: Lect. univ. dr. Petronela Maria Talpa Buget timp: 18 ore Activiti teoretice: 12 ore Activitai practice: 6 ore

Obiective: Cunoasterea i nelegerea conceptelor fundamentale din domeniul politicilor sociale privind protecia familiei i a copilului Cunoaterea metodologiei i instrumentelor necesare interveniei sociale n domeniul familiei i a proteciei copilului Creterea motivaiei pentru cunoaterea politicilor sociale a i implementrii modelelor de bune practici n domeniul familiei i a proteciei copilului. Competene: Capacitatea analiz a politicilor sociale destinate familiei i copilului. Capacitatea de explicare i interpretare a elementelor specifice diagnozei problemelor sociale Abilitatea de elaborare a unui design de diagnoz adecvat unei probleme sociale specifice i a unui plan de intervenie n funcie de problema identificat; Abilitatea de a lucra n echip.

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5.

F. Coninuturi/Teme i forme de activitate specifice

Coninuturi/Teme Noiuni introductive. Carta Drepturilor Omului Politici familiale i de gen n Romnia Reformarea sistemului de protecie a copilului Protecia copilului aflat n situaii de risc sau vulnerabilitate. Managementul de caz (Diagnoz, intervenie i evaluare) Exemple de bune practici Total ore

Form de activitate Activiti teoretice Activiti teoretice Activiti teoretice Activiti practice Activiti teoretice Activiti practice Activiti teoretice Activiti practice 12 + 6

Nr. ore 2 2 2 2 2 2 4 2 18

Metodologia didactic: Tehnici educaionale: prezentri, dezbateri, exerciii, studii de caz. Mijloace educaionale: tabl, video-proiector, prezentri power-point, foi cu exerciii, fie de lucru.

Coninutul cursului de Politici sociale privind protecia familiei i a copilului este structutat n cinci mari teme teoretice: Noiuni introductive. Carta Drepturilor Omului Politici familiale i de gen n Romnia Reformarea sistemului de protecie a copilului Protecia copilului aflat n situaii de risc sau vulnerabilitate. Managementul de caz (Diagnoz, intervenie i evaluare) Exemple de bune practici. Prima tem abordat i propune s abordeze, schematic, principalele drepturi i liberti fundamentale ale omului, aa cum sunt ele garantate de legislaia specific a Uniunii Europene i adoptat de trii membre. n acelai sens, tema a doua, Politici familiale i de gen n Romnia, prezint pe scurt principalele acte normative din Romnia ce pe de o parte ncurajeaz natalitatea iar pe de alt parte reglementeaz modul de protecie a familiei, n special ajutorul acordat de stat pentru ngrijirea copilului n propria familie. Tot n cadrul acestei teme se va lua n discuie i practicile nondiscrimatorii i modalitile de nlturare sau diminuare a discriminrilor de gen. A treia tem prezint succint principalele modificri i reforme prezente n sistemul de protecie a copilului ncepnd cu anul 1990. Reformele vizeaz att cadrul legislativ ct si standardele serviciilor oferite beneficiarilor de prestaii sau asisten social. Tema patru i propune analizarea i diagnosticarea principalilor facotri de risc i a sitauiilor de criz n care se pot afla populaiile vulnerabile, n special categoria copii i familie. Activitiile practice anexate acestei teme vin sa prefaeze modul n care se poate face corect o diagnoz social i sa prezinte modul n care simpla prezen unor factori de risc se pot transforma n situii de criz. n ncheiere, tema cinci, continu evaluarea dar i propune s iniieze cursani n managementul de caz prin prezentarea detailat a dimensiunilor managementului de caz i a standardelor minime obligatorii aplicrii corecte a acestei masuri primordiale de asisten social. Introducere argument Scopul Uniunii Europene este de a asigura aprarea drepturilor fundamentale n crearea, aplicarea i interpretarea dreptului UE. Drepturile fundamentale ale UE, n funcia lor clasic de drepturi de aprare, protejeaz persoana mpotriva ingerinelor de putere public din partea instituiilor UE. Valorile eseniale ale Uniunii Europene: statul de drept, democraia i drepturile omului, introduse chiar n tratatele sale fondatoare, au fost consolidate prin adoptarea unor serii de documente, care au facilitat parcurgerea unor etape. Astfel, istoria Uniunii Europene poate fi reperat prin prisma evoluiei proteciei drepturilor omului, ce a influenat decisiv forma, precum i funciile actuale ale organizaiei. De asemenea, prin fiecare pas prin care au fost stabilite noi reglementri, ce au condus la dezvoltarea Uniunii, au fost acordate noi garanii n privina drepturilor omului (Moroianu Zltescu 2008). Comunitatea i mai apoi Uniunea European, prin structura sa iniial, ca o construcie economic i prin modul de luare a deciziilor, au reuit s i construiasc o unitate i o capacitate de aciune superioare altor organizaii europene de cooperare. Procesul de integrare a acestui spaiu s-a realizat prin instituirea a patru categorii de liberti fundamentale pentru Piaa Uniunii (libera circulaie a bunurilor, persoanelor, serviciilor i capitalului), la care s-au adugat eliminarea barierelor din calea acestora, armonizarea legislaiilor, precum i instituirea unui proces interguvernamental i democratic de luare a deciziilor, n cadrul cruia aplicarea acquis-ului comunitar este primordial (Peers, Ward, 2004).

Pentru prima dat n istoria Europei, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene nsumeaz n cadrul unui singur document ntreaga arie a drepturilor civile, politice, economice i sociale. n coninutul Cartei, care respect competenele i ndatoririle Uniunii, dar i principiul subsidiaritii, au fost recunoscute, reafirmate i dezvoltate norme juridice fundamentale privind drepturile omului, drepturi care rezult n special din tradiiile constituionale i din obligaiile internaionale comune statelor membre, din Convenia european privind aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, din cartele sociale adoptate de Uniune, precum i din jurisprudena Curii de Justiie a Uniunii Europene i a Curii Europene a Drepturilor Omului. Carta este structurat ntr-un Preambul i 54 de articole, grupate n cadrul a ase capitole: Demnitatea, Libertile, Egalitatea, Solidaritatea, Cetenia i Justiia. (vezi ANEXA 1) Astfel, n Preambul se afirm scopul UE de a promova o dezvoltare echilibrat i durabil a Europei pe baza respectrii valorilor indivizibile i universale ale demnitii umane, libertii, egalitii i solidaritii, ntrind prin Cart protecia drepturilor fundamentale conforme evoluiei societii, progresului social i dezvoltrilor tiinifice i tehnologice. De asemenea, n cadrul celor apte capitole, inovnd fa de constituiile tradiionale, Carta face o distincie mai explicit ntre drepturile cetenilor i drepturile tuturor indivizilor rezideni pe teritoriul Uniunii. Totodat, Carta reprezint o inovaie i prin coninut, fiind mult mai vast dect cel al Conveniei europene a drepturilor omului i libertile fundamentale. (Fuerea, 2006) Impactul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie analizat prin prisma obiectivelor avute n vedere n momentul elaborrii sale, a inovaiilor aduse n materia proteciei drepturilor pe care le consacr i a statului ce i-a fost acordat, ce ar putea determina o nou intervenie a Curii de Justiie a Uniunii Europene pentru asigurarea forei sale juridice, dar mai ales prin individualizarea poziiei ce i-a fost atribuit ca urmare a includerii sale n coninutul proiectului Constituiei Europene i prin recunoaterea sa ca avnd for juridic obligatorie prin Tratatul de la Lisabona. (Ciolofan , 2008)

CAPITOLUL 1. NOIUNI INTRODUCTIVE. CARTA DREPTURILOR OMULUI


1.1. Istoricul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Aa cum apare n articolul 6, paragraful 2 al din Tratatul de la Maastricht: Uniunea respect drepturile fundamentale, aa cum sunt ele garantate de Convenia european a drepturilor omului i libertilor fundamentale, semnat la Roma, la 4 noiembrie 1950 i dup cum rezult ele din tradiiile constituionale comune statelor membre, n calitate de principii generale de drept comunitar. Aceste prevederi s-au pstrat i n cadrul Tratatului de la Amsterdam, ns, din acest moment, competena Curii de Justiie arat dorina autorilor Tratatului de a dezvolta, cel puin simbolic, protecia drepturilor omului. (Fuerea, 2006). Consiliul European de la Kln, n iunie 1999, a ajuns la concluzia c drepturile fundamentale aplicabile la nivelul UE ar trebui s fie consolidate ntr-o cart pentru a le oferi o mai mare vizibilitate. efii de stat sau de guvern au considerat c statutul ar trebui s conin principiile generale stabilite i formulate n cadrul Conveniei Europene sau rezultate din tradiiile constituionale comune ale statelor membre. Proiectul Cartei a fost elaborat de ctre un organism special nfiinat, denumit Convenie, ale crei componen i mod de lucru au fost stabilite de Consiliul European de la Tampere, din decembrie 1999 n Nisa, la 7 decembrie 2000, a fost semnat textul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, semnarea acestui document reprezentnd unul dintre cele mai importante momente pe drumul integrrii europene, reafirmnd convingerea semnatarilor c respectul drepturilor omului, al valorilor fundamentale, constituie regula esenial pe care se ntemeiaz colaborarea statelor europene. Semnificaia deosebit a acestui document, dar i coninutul prevederilor sale, au determinat, nc din acel moment, pe unii specialiti s vad n adoptarea sa un pas n vederea elaborrii Constituiei Uniunii Europene (Duculescu Victor, 2001). n decembrie 2000, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a fost anexat Tratatului de la Nisa, fr a i se conferi valoare juridic, dar cu o nsemnat valoare politic. nc de la nceput Carta a fost chemat s rspund unor problematici, precum asigurarea unui rol mai activ al Uniunii Europene n lume ca aprtoare a drepturilor omului, fapt ce angaja UE ca un tot, n condiiile n care sistemul hibrid anterior s-a dovedit nefuncional n a asigura un rol practic i simbolic la nivelul global al Uniunii Europene, n special n ceea ce privete pregtirea condiiilor impuse de adaptarea politicilor n domeniul drepturilor omului. n redactarea sa, s-a avut n vedere faptul c realizarea acestei carte de drepturi implic i gsirea de soluii pentru numeroase probleme: justificarea necesitii sale, n contextul existenei unor alte documente internaionale i europene n materie, identificare drepturilor ce presupun nevoia unei protecii juridice, stabilirea statutului su legal, eliminarea riscului unei neconcordane ntre diferitele sisteme de protecie din cadrul i din afara Europei sau crearea de mecanisme pentru sancionarea nclcrilor de drepturi (Tinca, 2002). Uniunea European recunoate drepturile, libertile i principiile prevzute n Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care a fost aceasta adoptat la 12 decembrie 2007, avnd aceeai valoare juridic cu cea a tratatelor. Cu toate acestea, dispoziiile cuprinse n Cart nu extind n niciun fel competenele Uniunii astfel cum sunt definite n tratate. (art. 6 al Tratatului de la Lisabona) n plus, Tratatul reafirm principiul proteciei drepturilor omului ca principiu fundamental al Uniunii: Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenia european pentru

aprarea drepturilor omului i libertilor fundamentale i astfel cum rezult din tradiiile constituionale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii (Tratatului de la Lisabona) 1.2. Coninutul Cartei Intrarea n vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 a deschis o nou er pentru protejarea drepturilor fundamentale n Uniunea European. Carta drepturilor fundamentale a devenit obligatorie din punct de vedere juridic, ceea ce presupune c instituiile europene i statele membre sunt obligate din punct de vedere juridic, atunci cnd pun n aplicare dreptul UE, s respecte aceste drepturi. Carta nu este inclus n Tratatul de la Lisabona, ci anexat sub forma unei declaraii. Aceasta urmrete exclusiv protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor n raport cu aciunile ntreprinse de instituiile Uniunii Europene i de statele membre n aplicarea tratatelor Uniunii.Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene regrupeaz ntr-un text unic, pentru prima oar n istoria Uniunii Europene, ansamblul drepturilor civice, politice, economice i sociale ale cetenilor europeni i ale tuturor persoanelor ce triesc pe teritoriul Uniunii. n cteva cuvinte putem spune despre Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: promoveaz demnitatea uman, clarific drepturile fundamentale ale cetenilor europeni, prezint bazele intelectuale i juridice al Uniunii Europene, pune n eviden Uniunea European ca o comunitate de valori i de drept, este declaraia drepturilor fundamentale cea mai actual n lume i prima din noul mileniu. garanteaz c toate instituiile comunitare vor respecta aceste drepturi fundamentale n partea introductiv a Cartei se arat c Uniunea este ntemeiat pe valorile indivizibile i universale ale demnitii umane, libertii, egalitii i solidaritii; aceasta se ntemeiaz pe principiile democraiei i statului de drept. Uniunea situeaz persoana n centrul aciunii sale, instituind cetenia Uniunii i crend un spaiu de libertate, securitate i justiie. Drepturile sunt repartizate n ase mari capitole: Demnitatea, Libertatea, Egalitatea, Solidaritatea, Drepturile Cetenilor, Justiia, al aptelea capitol definind dispoziiile generale.

Carta conine un preambul i 54 de articole, grupate n funcie de coninutul lor n apte capitole: a) Drepturi fundamentale care privesc demnitatea uman (articolele cuprinse n Capitolul I al Cartei, referitoare la demnitatea uman, dreptul la via, dreptul la integritatea persoanei, interzicerea torturii i inumane sau degradante de tratament sau pedeaps, interzicerea sclaviei i a muncii forate); b) Liberti (articolele cuprinse n Capitolul II, cu privire la dreptul la libertate i securitate, respectarea vieii private i de familie, protecia datelor cu caracter personal, dreptul de a se cstori i ntemeia o familie, la libertatea de gndire, contiin i religie, libertatea de exprimare i de informare, libertatea de ntrunire i de asociere, libertatea artelor i tiinelor, dreptul la educaie, libertatea de a alege o ocupaie i dreptul de a se angaja n munc, libertatea de a desfura o activitate comercial, dreptul la proprietate, dreptul la azil, protecie n caz de strmutare, expulzare sau extrdare); c) Egalitatea, care este privit ca un drept (articolele cuprinse n Capitolul III din Constituie, referitoare la egalitatea n faa legii, nediscriminare, culturale, religioase i a diversitii lingvistice, egalitatea de anse ntre femei i brbai, drepturile copilului, drepturile persoanelor n vrst,); d) Drepturi fundamentale de solidaritate (articolele cuprinse n Capitolul IV al Cartei, cu privire la dreptul la informare i consultare n cadrul ntreprinderii, la dreptul de negociere i de aciune colectiv, dreptul de acces la serviciile de plasament, de protecie n cazul concedierii nejustificate, echitabile i doar a condiiilor de munc, interzicerea muncii copiilor i protecia tinerilor la locul de munc, familie i viaa profesional, securitate social i asisten social, sntate, accesul la serviciile de interes economic general, protecia mediului, protecia consumatorului); e) Drepturi fundamentale exclusive politice i social-politice (articolele din Capitolul V, referitoare la dreptul de a vota la alegerile pentru Parlamentul European, dreptul de a alege i de a candida la alegerile municipale, dreptul la o bun administrare, dreptul de acces la documente, Avocatul poporului, dreptul de a adresa petiii, libertatea de circulaie i de reziden, protecie diplomatic i consular); f) Drepturi fundamentale privind justiia (articolele cuprinse n capitolul VI, referitoare la dreptul la un recurs efectiv i la un proces echitabil, prezumia de nevinovie i dreptul la aprare, principiile legalitii i proporionalitii infraciunilor i pedepselor, dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de dou ori n cadrul procesului penal pentru aceeai infraciune) (www. europarl.eu (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.) n spiritul respectrii principiului universalitii, drepturile enumerate n Cart sunt acordate, n majoritate, oricrei persoane, independent de naionalitatea sa sau de locul su de reziden. Carta urmrete exclusiv protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor n raport cu aciunile ntreprinse de instituiile Uniunii Europene i de statele membre n aplicarea tratatelor Uniunii. n momentul n care statele membre ale Uniunii au lansat ideea redactrii unei Carte a drepturilor fundamentale, nu i-au stabilit i statutul. Acesta trebuia analizat ulterior atunci cnd textul era definitiv adoptat, ntrebarea fiind dac acesta trebuia integrat n tratate, conferindu-i astfel o valoare juridic obligatorie pentru statele membre i pentru instituiile Uniunii Europene. Odat cu tratatul de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale dobndete caracter juridic obligatoriu pentru 25 de state membre, Regatul Unit i Polonia obinnd o derogare. http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=RO&id=137&pageRa nk=2

Bibliografie Moroianu Zltescu Irina, Drepturile omului- un sistem n evoluie, Editura I.R.D.O, Bucureti, 2008, p. 119 - 120. Peers Steve, Ward Angela, The EU Charter of Fundamental Rights (politics, law and policy), Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2004, p. 64. Fuerea Augustin, Manualul Uniunii Europene, Ediia a III-a revzut i adugit, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2006, p. 72-73. Ciolofan Alina, Protecia juridic a drepturilor omului n cadrul Uniunii Europene (tez de doctorat), Universitatea din Bucureti, Facultatea de Drept, 2008, p. 161. Duculescu Victor, Carta drepturilor fundamentale de la Nisa un prim pas ctre Constituia European?, n Juridica, Anul II, Iulie - August, Nr. 7-8 (2001), p. 316- 320. Tinca Ovidiu, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene - document de referin n evoluia constituional actual a Comunitii Europene, n Revista de Drept Comercial, Anul XII, Nr. 4 (2002), p. 20

Legislaie 1. Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001 i intrat n vigoare la 1 februarie 2003. 2. Tratatul de instituire a unei Constituii pentru Europa, semnat la 29 octombrie 2004, respins ulterior prin referendum. 3. Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007 i intrat n vigoare la 1 decembrie 2009. 4. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, semnata la 7 decembrie 2000 i intrat n vigoare o dat cu Tratatul de la Lisabona, la 1 decembrie 2009. Bibliografie on-line http://books.google.com www.ec.europe.eu http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/charter/fsj_rights_charter_en.htm) http://europa.eu/pol/rights/index_ro.htm) www.curia.europe.eu (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/J2_9089/?hlText=carta+drepturilor+fundamentale) www.infoeuropa.ro (http://ec.europa.eu/romania/documents/3u_romania/tema_8.pdf.) www.europa.eu (http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_ro.htm) http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=RO&id=137& pageRank=2 (www. europarl.eu (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.)

CAPITOLUL 2. POLITICI FAMILIALE I DE GEN N ROMNIA


ntr-un sistem legislativ att de dinamic cum este cel din Romnia este aproape imposibil de a surprinde toate actele normative care, alturi de Codul Familiei, au ca obiectiv protejarea familiei, pe de o parte i, pe de alt parte nlturarea situaiilor care ar putea fi definite ca discriminatorii in funcie de gen. Prezentam pe scurt cteva dintre actele normative semnificative: A. Acte normative menite s stimuleze natalitatea i s asigure condiiile necesare creterii i ingrijirii de ctre proprii prini (n general persoane incadrate n cmpul muncii) 1) Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate Asiguratele au dreptul la 126 de zile calendaristice pentru sarcin i luzie, precum i de indemnizaie de maternitate. Indemnizaia: baza de calcul este media veniturilor lunare pe baza crora s-a calculat contribuia pentru concedii i indemnizaii din ultimele 6 luni; indemnizaia este de 85% din baza de calcul i se suport din fondul unic de asigurri de sntate. Concediul: 63 de zile anterior naterii i 63 de zile dup natere; durata minim a concediului de luzie trebuie s fie de 42 de zile calendaristice. Persoanele cu handicap au dreptul la concediu de sarcin ncepnd cu a 6-a lun de sarcin. 2) Ordonana de Urgen a Guvernului nr.96/2003 privind protecia maternitii la locul de munc, cu modificrile i completrile ulterioare Reglementeaz msuri de protecie social pentru salariate i gravide, luze care alpteaz; protecia maternitii este protecia sntii/securitii salariatelor gravide sau mame, la locul de munc. Drepturi: concediul pentru sarcin i luzie - pre i post natal - 126 de zile, pltit din bugetul asigurrilor de sntate. Angajatorul i medicul de medicina muncii: - Evalueaz anual gradul i durata expunerii salariatelor la anumite condiii de munc, pentru evidenierea i combaterea oricrui risc pentru sntatea i securitatea lor; - Informeaz n scris salariatele asupra rezultatelor evalurii; - Pstreaz confidenialitatea asupra strii de graviditate; - Dac exist rsicuri, modific corespunztor condiiile de munc sau orarul de munc, sau o repartizeaz n alt loc de munc; - Dac nu se pot lua aceste msuri, gravida are dreptul la concediul de risc maternal, pe o perioada de 120 de zile; acesta se poate acorda fracionat sau integral i nu poate fi cumulat cu alte concedii. 3) Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea creterii copilului, cu modificarile i completrile ulterioare Se acord pentru primele 3 nateri. Oricare din prini poate beneficia de concediu pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, precum i de o indemnizaie lunar. Pentru persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, n ultimele 12 luni anterioare naterii copilului, indemnizaia este de 600 de lei. Dac persoana beneficiar se rentoarce la locul de munc n perioada de concediu, va primi un stimulent de 100 de lei, n timp ce indemnizaia se sisteaz. Cuantumul alocaiei de stat pentru copiii n vrst de pn la 2 ani, respectiv 3 ani n cazul copiilor cu handicap, este de 200 lei lunar.

4) Legea nr. 210/1999 Legea concediului paternal Tatl copilului nou nscut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrtoare, pe perioada cruia beneficiaz de o indemnizaie egal cu salariul corespunztor perioadei respective. 5) Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat Persoana care are n ngrijire, supraveghere i ntreinere un copil cu handicap beneficiaz, dup caz, de urmtoarele drepturi: a) concediu i indemnizaie pentru creterea copilului cu handicap sau, dup caz, stimulent lunar, pn la mplinirea de ctre acesta a vrstei de 3 ani, n condiiile de acordare prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005 privind susinerea familiei n vederea creterii copilului, cu modificrile i completrile ulterioare; b) concediu i o indemnizaie pentru creterea copilului cu handicap n cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vrsta cuprins ntre 3 i 7 ani; c) program de lucru redus la 4 ore pentru printele care are n ngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, pn la mplinirea de ctre acesta a vrstei de 18 ani, la solicitarea printelui; d) concedii medicale, acordate n condiiile legii, pentru ngrijirea copilului cu handicap care necesit internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afeciuni intercurente, precum i pentru recuperare/reabilitare, pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 18 ani; e) indemnizaie lunar pentru creterea copilului cu handicap, n cuantum de 450 lei, acordat persoanei cu handicap care nu realizeaz alte venituri n afara celor acordate de Legea nr. 448/2006, republicat, pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 3 ani; f) indemnizaie lunar pentru creterea copilului cu handicap, n cuantum de 300 lei, acordat persoanei cu handicap care nu realizeaz alte venituri n afara celor acordate de Legea nr. 448/2006, republicat, pentru copilul cu vrsta cuprins ntre 3 i 7 ani; g) indemnizaie lunar pentru creterea copilului cu handicap, n cuantum de 300 lei, acordat persoanei care nu ndeplinete condiiile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 148/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vrsta cuprins ntre 3 i 7 ani, un ajutor lunar n cuantum de 150 lei. h) alocaie lunar de plasament, acordat n condiiile legii, n cuantum majorat cu 50%. Persoana cu handicap care are n ngrijire, supraveghere i ntreinere un copil i care nu realizeaz alte venituri n afara celor acordate de Legea nr.448/2006, republicat, beneficiaz de indemnizaie pentru creterea copilului n cuantum de 450 lei pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 2 ani i de un ajutor lunar pentru creterea copilului n cuantum de 150 lei, pentru copilul cu vrsta cuprins ntre 2 i 7 ani. B. Acte normative menite s diminueze sau s nlture riscurile sociale la care sunt supuse familiile cu copii si s incurajeje creterea copiilor n familia de origine 1) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificrile i completrile ulterioare Venitul minim garantat - Familiile i persoanele singure, aflate n situaie de nevoie, au dreptul la un venit minim garantat care se asigur prin acordarea ajutorului social lunar, n condiiile prevzute de legea mai sus menionat. Nivelul venitului minim garantat se indexeaz anual prin hotrre a Guvernului, n raport cu evoluia preurilor de consum. Ajutorul de urgen - Familiile sau persoanele aflate n situaii de necesitate datorate calamitilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum i altor situaii deosebite stabilite prin lege pot beneficia de ajutoare de urgen, n limita fondurilor existente, acordate de Guvern sau primrii. Alocaia pentru copiii nou nscui Alocaia pentru copiii nou nscui se acord la cerere, o singur dat, pentru fiecare din primii 4 copii nou nscui vii.

Solicitarea acordrii alocaiei pentru copiii nou nscui se face pn la mplinirea de ctre copil a vrstei de 12 luni. ncepand cu luna ianuarie 2008, cuantumul alocaiei pentru copiii nou nscui este de 213 lei. Buget - bugetul de stat prin bugetul MMFES 2) Legea nr 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou nscui Pentru fiecare copil nou nscut se acord un trusou care cuprinde haine, lenjerie i produse de ngrijire, n valoare de 150 lei. Contravaloarea n lei a trusoului se acord o singur dat oricaruia dintre prinii fireti ai copilului sau, n cazul n care acetia nu sunt n msur s solicite acest drept, prin mputernicit sau la cererea reprezentantului legal al copilului, desemnat n condiiile legii. Buget - transfer de la bugetul de stat prin bugetul MMFES ctre bugetele proprii ale judeelor 3) Legea nr. 61/1993 privind alocaia de stat pentru copii, cu modificrile i completrile ulterioare Beneficiaz toi copiii n vrst de pn la 18 ani, precum i tinerii care au mplinit vrsta de 18 ani i urmeaz cursurile nvmntului liceal sau profesional, organizate n condiiile legii, pn la terminarea acestora. Cuantumul este de 40 de lei/lun. 4) Ordonana de Urgen a Guvernului nr.105/2003 privind alocaia familial complementar i alocaia de susinere pentru familia monoparental, cu modificrile i completrile ulterioare Alocaia complementar Familia cu unul sau mai multi copii beneficiaz de alocaie complemetar, n condiiile n care familia realizeaz venituri nete lunare pe membru de familie de pn la 184 de lei. Cuantumul alocaiei familiale complementare este de: a) 38 lei pentru familia cu un copil; b) 44 lei pentru familia cu 2 copii; c) 49 lei pentru familia cu 3 copii; d) 54 lei pentru familia cu 4 sau mai muli copii. Pentru familiile beneficiare de ajutor social n baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, alocaia complementar se majoreaz cu 25%. Alocaia de susinere pentru familia monoparental Familia monoparental cu unul sau mai muli copii beneficiaz de alocaie de susinere, n condiiile n care familia realizeaz venituri nete lunare pe membru de familie de pn la 184 de lei. Cuantumul alocaiei de susinere pentru familia monoparental este de: a) 54 lei pentru familia cu un copil; b) 65 lei pentru familia cu 2 copii; c) 73 lei pentru familia cu 3 copii; d) 83 lei pentru familia cu 4 sau mai muli copii. 5) Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, cu modificrile i completrile ulterioare Alocaia de plasament se acord pentru fiecare copil fa de care s-a luat msura plasamentului, precum i tinerilor, dup dobndirea capacitii depline de exerciiu, dac i continu studiile ntr-o form de nvmnt de zi, pe toat durata continurii studiilor, fr a depi vrsta de 26 de ani. Alocaia se suport de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse i se indexeaz prin Hotrre de Guvern. 6) Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei Cuantum - 200 Euro, acordai n cazul n care, fiecare dintre soi se afl la prima cstorie. Buget - transfer de la bugetul de stat prin bugetul MMFES ctre bugetele locale

7) Legea nr. 263/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea creelor Creele sunt structuri care ofer servicii sociale specializate pentru creterea, ngrijirea i educarea timpurie a copiilor n vrst de pn la 3 ani. Asigur supravegherea strii de sntate i de igien a copiilor i acord primul ajutor i ngrijirile medicale necesare n caz de mbolnvire, pn la momentul prelurii copilului de ctre susintorul legal sau al internrii ntr-o unitate medical. Creele se nfiineaz, se organizeaz i funcioneaz ca centre cu program de lucru zilnic sau sptmnal, n sistem public ori privat. Creele sunt organizate din punct de vedere educaional pe grupe de vrst, astfel: a) grupa mic, pn la mplinirea vrstei de un an; b) grupa mijlocie, ntre un an i 2 ani; c) grupa mare, ntre 2 ani i 3 ani. n subordinea consiliului local se organizeaz cree sociale, cu suportarea cheltuielilor integral de la bugetul de stat i bugetul local i sunt destinate copiilor expui riscului abandonului. 14) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou i tichetelor de cre Societile comerciale, regiile autonome, companiile naionale, instituiile din sectorul bugetar, alte persoane juridice si fizice care ncadreaz personal pe baz de contract de munc, pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou i a tichetelor de cre. Sumele se asigur de ctre angajator. Tichetul cadou se utilizeaz pentru campanii de marketing, studiul pieei, cheltuieli de reclam i publicitate, protocol i cheltuieli sociale. Valoarea nominal a tichetelor de cre n primul semestru al anului 2008 este de 330 lei pentru o lun. Valoarea unui tichet cadou, precum i a unui tichet de cre este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei. 15) Accesul la servicii sociale - Servicii de ngrijire i educaie la domiciliu sau n centre de zi (cree pentru copii ntre 3 luni i 3 ani; centre de zi pentru copii ntre 3 i 7 ani; centre de consiliere pentru familie); n prezent e n proces de avizare un proiect de lege care privete organizarea i funcionarea serviciilor de educaie i ngrijire pe timp de zi a copiilor n vrst de peste 3 ani pn la clasa a IV-a, inclusiv. - Alte tipuri de servicii sociale pentru familie i copii (servicii de ngrijire prenatal pentru prevenirea abandonului, centre de plasament i reintegrare familial, centre de zi pentru copiii cu dizabiliti, centre de consiliere, prevenire i tratament pentru copiii abuzai, centre de consiliere, prevenire i tratament antidrog, centre pentru adpostul, ngrijirea i consilierea victimelor violenei n familie, etc.) 16) Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificaie pentru elevii claselor I-IV din nvmntul de stat, precum i pentru copii precolari din grdiniele de stat cu program normal de lucru 17) Legea nr. 219/2000 privind egalitatea anselor de a urma studiile n nvmantul superior prin acordarea burselor sociale de studiu 18) Legea nr. 116/ 2002 privind prevenirea i combaterea marginalizrii sociale Contractele de solidaritate cu tinerii, cu prioritate tinerii familiti cu copii n ntreinere. Accesul la o locuin: pot primi o sum reprezentnd valoarea avansului pentru cumprarea sau nchirierea unei locuine pe o perioad de trei ani. Consiliul judeean constituie un fond pentru acordarea acestor sume. Burse de scolarizare pentru copiii din familiile beneficiare de ajutor social acordat n baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Burse pentru continuarea studiilor pentru absolvenii care provin din familii beneficiare ale ajutorului social n baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

CAPITOLUL 3. REFORMAREA SISTEMULUI DE PROTECIE A COPILULUI


3.1 Cadrul legal al proteciei copilului n contextul integrrii europene. Principii fundamentale. ncepnd cu Revolutia din 1989, societatea romneasc a suferit profunde schimbri n plan politic si economic, schimbri ce au creat condiiile si deschiderea necesar pentru ntelegerea, recunoaterea i identificarea unor soluii menite s mbunteasc politica privind protecia copilului din acea vreme. Un pas hotartor, n reorganizarea proteciei copilului n Romnia l-a reprezentat ratificarea de ctre Parlamentul Romniei (Legea nr.18/ 1990 publicata n M.Of. nr.109 din 28 sept.1990, republicata n M.Of. nr.314 din 13 iunie 2001) n anul 1990 a Conventiei Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Romnia, ca parte semnatar a documentului, i-a asumat obligaia de a accepta schimbri fundamentale la toate nivelele: legislativ, educativ, cultural, organizatoric, precum i de a face eforturi n vederea realizrii lor. Pentru asigurarea n realitate a drepturilor copilului, important este cunoaterea larg a ideilor i principiilor exprimate de Convenie. n acest sens, O.N.U., principala organizaie cu titlu de universalitate din lume, pune un accent deosebit pe activitile menite s sprijine statele n luarea celor mai potrivite msuri pentru asigurarea unor condiii normale de dezvoltare fizic si psihic a tinerei generaii. Convenia a creat un climat favorabil reformei: a definit principii si norme universale asupra situaiei copiilor, a conturat un proces de urmrire i discutare a gradului de implementare. Prin urmare, Convenia poate fi un instrument al schimbrii i un sprijin pentru politica privind drepturile copilului. Este evident faptul ca impactul acestei Convenii depinde n mare msur de sprijinul pe care-l primete din partea comunitii internaionale. Fiind mai mult un catalog al drepturilor copilului, Convenia se constituie ca o lista corespunztoare a obligaiilor pe care statele sunt pregtite s le recunoasc n ceea ce privete drepturile copilului, acoperind ntregul set al drepturilor copilului n 54 de articole, structurate pe trei prti: drepturile tuturor copiilor; monitorizarea i implementarea conveniei; angajamente pentru intrarea sa n vigoare. Convenia afirma trei lucruri de baz: reafirma , cu privire la copii, drepturi deja oferite omului n alte tratate; afirma ascensiunea anumitor drepturi de baz ale omului, n scopul de a lua n considerare nevoile speciale si vulnerabilitatea copilului; stabilete standarde n domenii care sunt pertinente sau specifice copiilor.

Convenia nu are numai caracter legislativ, ci formeaz o viziune de perspectiv, principiile conveniei avnd caracter de substana, definind noiunea de drepturi ale copilului. Convenia conine trei inovaii majore: este introdus participarea copilului la elaborarea drepturilor copilului, ceea ce ofer certitudinea c este asigurat informarea copilului despre drepturile ce i se recunosc; n al doilea rnd, se prevad drepturile copilului, care sufer de anumite forme de cruzime si exploatare, la reabilitare, precum i obligaia guvernelor de a lua msuri de abolire a practicilor tradiionale duntoare sntii; n al treilea rnd, Convenia include principiile

i standardele ce nu au fost prefigurate n texte anterioare referitoare la adopie i justiie pentru minori. Totodat, Convenia introduce dou elemente conceptuale cu semnificaii importante: interesele superioare ale copilului, concept care devine criteriu obligatoriu pentru toate aciunile privind copilul i principiul prin care prinii (sau ali responsabili legali) trebuie s conduc copiii, prin exercitarea drepturilor lor n acord cu capacitile evolutive ale acestora. Convenia configureaz un cadru comprehensiv al standardelor minime ce pot s asigure bunstarea copiilor, importan particular avnd cele patru articole care definesc principiile fundamentale. Luate mpreun, acestea constituie un mod de abordare a drepturilor copilului care poate s ghideze programele naionale de implementare. Principiul interesului superior al copilului (art.3) copiii sunt posesorii acelorai valori umane ca i adulii; ei sunt egalii lor. Afirmarea dreptului la joac, de exemplu, evideniaz valorile intrinseci ale copilriei, care nu se rezum la o perioada de pregtire pentru viaa de adult. Ideea conform creia copiii au valori egale cu adulii poate s par un truism, dar n fapt, reprezint o concepie radical care adeseori nu este respectat. Copiii, n special cnd sunt mici, sunt vulnerabili i au nevoie de un suport special pentru a se putea bucura de drepturile lor pe deplin. Cum pot copiii s fie socotti egalii adulilor i s aib n acelai timp nevoie de protecie? Rspunsul este oferit de principiul interesului superior al copilului: n orice decizie referitoare la copil, luat de o instituie de protecie public sau privat, de o autoritate legislativ sau administrativ, interesul superior al copilului trebuie luat cu prioritate n considerare. Participarea (art.12) pentru a discerne care este interesul superior al copilului, este deopotriv necesar i logic ca acetia s fie ascultai i prerile lor s fie luate n considerare. Copilul trebuie respectat, trebuie s i se acorde posibilitatea s-i exprime n mod lider opiniile i s li se acorde atenia cuvenit. Statele pri trebuie s asigure copilului care este capabil s-i formuleze punctul su de vedere, exprimarea liber a acestuia n orice problem care l afecteaz; punctul de vedere al copilului trebuie luat n considerare n acord cu vrsta si maturitatea copilului. Non-discriminarea (art. 2) toate drepturile din Convenie se aplic tuturor copiilor fr nici o discriminare de nici un fel, indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, opiniile religioase, politice sau de alt natur , originea etnic, averea prinilor sau tutorilor si legali. Fetele trebuie sa se bucure de aceleai oportuniti ca i bieii. Copiii refugiai sau ai gruprilor indigene trebuie s aib aceleai drepturi ca toi ceilali copii. Copiilor cu dizabiliti trebuie s li se acorde aceleai anse pentru o bun calitate a vieii ca tuturor celorlali copii. Supravieuire si dezvoltare (art. 6) acest articol nu se refer exclusiv la dreptul copiilor la via, ci include dreptul la supravieuire i dezvoltare, la posibilitile maxime existente. Cuvntul supravieuire introduce un aspect dinamic al dreptului la via, incluznd nevoia de aciuni preventive. Termenul de dezvoltare este interpretat ntr-un sens larg, cu conotaii calitative care se refer la dezvoltarea personalitii, talentelor i abilitilor copilului. Convenia stipuleaz, de asemenea, prioritatea care trebuie acordat copiilor: statele trebuie s implementeze drepturile copilului n limitele maxime ale rezervelor de care dispun(art. 4). Toate aceste principii formeaz o noua atitudine fa de copii, oferind Conveniei o dimensiune politic, ideologic si etic, aceasta exprimnd, mai mult dect orice alt document, ntregul spectru al drepturilor omului civile, politice, economice, sociale i culturale i prevede o dezvoltare complet a potenialului copilului ntr-o atmosfer de libertate, demnitate i justiie.

Toate drepturile exprimate sunt importante i necesare, se susin reciproc fr s fie posibil realizarea unei ierarhizri. n convenie, drepturile copilului sunt clare, concrete i accesibile nelegerii, iar prin aceast este satisfcut o prima condiie n procesul respectrii lor. Constitutia Romniei, prin articolul 49 garanteaz i ofer asisten copilului n realizarea i exercitarea drepturilor sale. Copiii se bucura de un regim special de protecie i de asisten n realizarea drepturilor sale. n acest sens, Romnia a semnat i ratificat dup 1990, cele mai importante convenii internationale n domeniul proteciei copilului: Convenia ONU privind obinerea pensiei de ntreinere n strinatate, ratificat prin Legea nr.26/1991; Convenia de la Haga asupra rpirii de copii, ratificat prin Legea nr.100/1992 Convenia european asupra statutului juridic al copiilor nscui n afara cstoriei, ratificat prin Legea nr.101/1992; Convenia european n materia adopiei de copii, ratificat prin Legea nr.101/1993; Convenia de la Haga asupra proteciei i cooperrii n materia adopiei internaionale ratificat prin Legea 84/1994. Prima strategie guvernamentala n favoarea copilului, ca abordare global a problematicii copilului, a constituit-o Planul Naional de Aciune n Favoarea Copilulului(H.G. nr.972/1995, publicata n M.Of. nr.290 din 14 decembrie 1995). Aceasta strategie bazat pe ntrirea familiei sau pe alternative de tip familial pentru ocrotirea copilului nu se poate realiza fr a asigura descentralizarea activitilor de protecie i implicarea comunitii locale. 3.2 Principiile care stau la baza reformei proteciei copilului sunt: 1. Principiul prioritii intereselor superioare ale copilului asupra oricror altor considerente n luarea deciziilor care l privesc pe copil; 2. Principiul responsabilitii prinilor, care sunt primii ce trebuie s asigure copilului exercitarea corespunztoare i realizarea deplin a drepturilor sale, apelnd, dac este cazul, la sprijinul pe care colectivitatea local i statul sunt obligate s le acorde n acest scop; 3. Principiul non-discriminrii, care permite tuturor copiilor s se bucure de msurile de protecie prevzute de lege, pentru a se putea preveni apariia oricrei situaii susceptibil s pun copilului n dificultate. Considerm c politica social rmne a fi una dintre cele mai importante pentru statele de drept din cea de-a doua jumtate a sec. XX, nceputul sec. XXI. Pe lng protecia drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, statele bunstrii sunt ferm angajate n aprarea i garantarea drepturilor sociale dupa cum tinde si Romania. Un astfel de stat poate fi conceput ca rezultat al aciunii actorilor politici i a instituiilor politice de a dezvolta colectiv i sistematic realitatea politic i cea social n rile UE politica social a devenit o parte indispensabil a politicii de prosperitate a tuturor membrilor societii, bazele acesteia fiind nscrise chiar n Tratatul de la Roma(titlul III, partea a III-a Politici sociale), unde erau prevzute msuri de ameliorare a condiiilor de via i de munc, armonizarea sistemelor sociale din diferite state membre. Pentru a realiza prevederile politicii sociale, statul se implic tot mai activ n viaa economic i social i politica de repartizare a bunurilor societii, protejnd anumite categorii ale populaiei. Aceste msuri conduc la minimalizarea conflictelor i a diferenierii sociale.

n ceea ce priveste ocrotirea copilului nchei prin a afirma : creterea i ocrotirea copilului se realizeaz de ctre prini. Dac unul dintre ei este n imposibilitatea de a-i manifesta voina, ocrotirea se realizeaz de ctre celalalt printe. Exist ns situaii n care acetia au decedat ori dei sunt n via se afle n imposibilitatea permanent de a-i exercita drepturile i ndatoririle. Atunci intervine statul fie direct, fie prin intermediul diferitelor instituii comunitare abilitate n ocrotirea copiilor ai cror prini sunt n imposibilitate permanent sau temporar de a-i ngriji copiii. De-a lungul timpul tinndu-se cont de aceste necesiti ale copiilor, au fost elaborate politicile sociale enumerate anterior. Bibliografie: Codul penal, Editura Hamangiu, 2010 Mireille Rdoi, Evaluarea politicilor publice, Ed. Tratonic, 2005 M. C-tin Profiroiu i Elena Iorga, Manual de politici publice, Ed. Economic Pr. Univ. Nicolae Todericiu, Politici publice: calitatea vieii, Sibiu, 2001 Mrginean Ioan, Politica social studii 1990-2004, Ed. Expert, Bucureti, 2004; Pop Luana Miruna (coord.), Dicionar de politici sociale, Ed. Expert, Bucureti, 2002; Pop Luana Miruna, Politici sociale: elemente de teorie, analiz i evaluare a politicilor sociale, Ed. Economic. Bucureti, 2005; Zamfir Ctlin, Zamfir Elena (coord.), Politici sociale. Romnia n context european, Ed. Alternative, Bucureti, 1995;

CAPITOLUL 4. PROTECIA COPILULUI AFLAT N SITUAII DE RISC SAU VULNERABILITATE


Dac pn n anul 1989 se nega existena unei categorii sociale defavorizate, asemenea copiilor instituionalizai, dup anul 1990 nu s-a fcut dect o prezentare de suprafa a acestei probleme, mai mult o observaie a fenomenului. Desigur, mpreun cu situaia general, calitatea serviciilor de ocrotire a copilului s-a modificat evident. Totui numrul copiilor abandonai nu a sczut spectaculos prin legalizarea avortului i prin utilizarea de metode de planning familial. Astfel la copii nedorii, abandonai n instituii, se adaug i cei provenii din familiile supuse unui proces rapid i neateptat de tranziie. Tranziia spre economia de pia a accelerat n mod suplimentar destrmarea social care ncepuse cu muli ani nainte de evenimentele din 1989. De fapt termenul de tranziie economic este n multe privine un termen greit folosit deoarece el nu poate reda n nici un fel realitatea social. Impactul acestui proces social asupra copiilor i familiilor a fost nucitor, dup cum o dovedesc procentele tot mai ridicate de srcie n rndul copiilor, abuz i maltratare, ceretorie, vagabondaj, abuz de alcool i drog, prostituie, delincven etc. Astfel din raportul UNICEF mprejurrile care duc la internarea ntr-o instituie ar fi urmtoarele: Categorii cauzale
Lipsa de venituri

Itemi ai anchetei sociale


Lipsa de sprijin financiar Srcie extrem Imposibilitatea colarizrii omaj/lipsa locului de munc

Leagn
72,8% 59,7% 31,4% 6,3% 47,9% 43,2% 40,2% 20,3% 15,9% 7,1% 4% 15,7% 1,5% 9,5% 7% 5,5% 5,3% 1,1% 0,7%

Case copii
79% 62,6% 51,9% 10,4% 52,4% 32% 56,1% 31,5% 18,6% 8,4% 17% 6,9% 5,2% 14,4% 15,2% 6,7% 1,5% 2,2% 0,4%

Dezorganizare familial

Mam/tat singur() Tatl nu recunoate copilul Familie dezorganizat Abandon familial Mam/tat bolnav() n spital Mam/tat n penitenciar Printe decedat/necunoscui

Probleme legate de copil

Probleme de sntate a copilului Probleme de comportament al copilului

Alte situaii

Mam recsatorit, copil nedorit Mam/tat alcoolic Copil maltrat/violen n familie Mam adolescent Mam prostituat Mam violat

Datele au fost ierarhizate de autor dup tabelul lui Stephenson et. al., 1997, p.19. De la simpla vizualizare a datelor se poate concluziona c nu exist o cauz unic a instituionalizrii copiilor ci conjugarea a doi sau mai muli factori cauzali. 4.1. Probleme sociale ale familiei Probleme ale familiei, n ntregime, ale cuplului marital i ale relaiilor prini-copii au existat ntotdeauna. n contextul cauzal al problemelor legate de familie vom detaila urmtorii factori: structura familiei/cuplu; corelaia dintre numrul de copii i resursele financiare ale familiei; nivelul de educaie al mamei i numrul de copii; divorialitatea; comportamentul deviant al prinilor violena domestic. Din studiile efectuate de UNICEF n Romnia reiese c peste 70% din copiii instituionalizai provin din familii dezorganizate structural, respectiv din familii monoparentale. Legile i conveniile sociale romneti permit brbaiilor s evite responsabilitatea pentru copiii pe care-i procreeaz. Desigur sarcinile neintenionate au fost ntotdeauna una din cele mai importante cauze ale instituionalizrii copiilor din Romnia. Pe lng aceste tendine s-a dezvoltat n periada comunist un sistem de valori care a subminat legturile de familie, a ncurajat dependena de stat i a slbit capacitatea familiilor de a-i ngriji copiii. Cunoscuta lozinc a acelei epoci este nfricotoare - dac statul vrea copii, atunci s-i creasc statul. Un alt factor care a dus la slbirea relaiilor de familie/cuplu este mobilitatea social, dezrdcinarea familiei rurale, nonconformismul vieii urbane, sprijinul familiei lrgite toate acestea grefate pe imposibilitatea financiar a familiei de a-i susine noi membrii. Tot schimbarea mentalitilor i convenienelor sociale a dus la creterea ratei divorialitii, n special dup cel de-al doilea rzboi mondial cu o cretere accentuat n zilele noastre. O alt cauz major a ratei ridicate a divorialitii o constituie emanciparea economic a femeii, fapt pozitiv n sine, dar reconvertit ca i cauz a instituionalizrii copiilor n momentul n care mama se recstorete i actualul so respinge copilul. n condiiile economice actuale, n momentul apatiiei celui de-al treilea copil, statisticile arat c familia respectiv poate fi considerat srac. Astfel numrul mare de copii aduce un aport substanial la creterea riscului instituionalizrii. Cercetriile recente arat c se poate face o corelaie ntre nivelul de educaie al femeii i numrul de copii procreai. Deci odat cu creterea numrului de ani de coal se constat o scdere a numrului de copii i o cretere a vrstei la care femeia d natere celui dinti copil. Se observ n Romnia o scdere masiv a ratei natalitii i cu toate acestea numrul de copii instituionalizai nu a sczut, ceea ce denot c n familiile problem, anual, apar noi membrii. Din cercetrile efectuate n Centrele de Plasament reiese c peste jumtate din copiii instituionalizai provin din rndul etniei rromilor i nu sunt primul nscut, familia/cuplul mai avnd copii aflai n instituii. Condiiile de habitat ale familiilor de provenien a copiilor instituionalizai se pot caracteriza, n general, prin cuvinte ca: lipsa celor mai elementare noiuni de igien, promiscuitate, mediu n care viaa unui nou nscut este efectiv pus n pericol.

Un semnal de alarm devine violena n aceste familii, neglijarea, abuzul i maltratarea pe care copiii ce triesc ntr-un asemenea mediu le suport zilnic fr nici o speran c cineva va lua o msur mpotriva printelui sau rudei agresoare. Dup Pecora et. al. (1992, p.99), cunoaterea fenomenului abuzului comis mpotriva copiilor i a femeii are caracteristicile unui iceberg; ceea ce iese la suprafaa este doar o mic parte din ceea ce rmne ascuns i marcheaz traumatizant dezvoltarea psihic i fizic a copilului. n contrast cu abuzul societal i instituional, abuzul familial este comis de membrii familiei copilului - n special de ctre cei n care copilul are ncredere, cei nsrcinai cu ngrijirea lui. S-a constatat c pentru a ajunge la situaii de abuz sau neglijare a copilului asupra membrilor familiei acioneaz o serie de factori de stres social cum ar fi: omaj, consumul de alcool i drog, existena unor boli psihice etc. Violena ndreptat mpotriva femeilor i/sau copilului are uneori ca urmare direct internarea ntr-o instituie. Deoarece se tie c asemenea cazuri de violen n familie nu sunt raportate n totalitate n Romnia (ca n alte ri), amploarea acestei probleme necesit o documentare suplimentar i o modificare rapid a politicilor sociale, respectiv a sistemului legislativ. Un alt factor cauzal al insituionalizrii copilului se delimiteaz ca fiind vrsta mamei corelat cu neacceptarea tinerei mame necstorite de ctre familia lrgit care se simte trdat n ateptrile ei vis-a- vis de viitorul fetei lor. Lipsa educaiei sexuale, a serviciilor de consiliere pentru mamele tinere, singure, precum i lipsa resurselor financiare necesare unui proces juridic de stabilire a paternitii, le constrnge pe aceste mame s recurg la soluii extreme: abandonarea copilului fr acte de identitate, n diferite locuri publice sau, n cel mai fericit caz, ntr-o instituie specializat n protecia copilului. n concluzie se poate spune c nici una din funcionalitile i nefuncionalitile familiei nu poate fi identificat ca i cauz primordial a instituionalizrii copiilor, dar rmne foarte important rennodarea legturii copilului instituionalizat cu familia proprie sau lrgit n vederea reintegrrii sociale a acestuia. 4.2. Srcia Concentrarea procentual vizibil pe starea de pauperitate a familiei care opteaz pentru instituionalizarea copilului sau abandonul acestuia ne oblig la considerarea nivelului de trai al societii romneti principala cauz a instituionalizrii. Astfel srcia se poate defini stare de lips permanent a resurselor necesare pentru a asigura un mod de via considerat decent, acceptabil la nivelul unei colectiviti date. Definirea srciei se face adesea din dou perspective distincte: din perspectiva satisfacerii nevoilor ,srcia este definit ca neputina de a satisface nevoile primare, respectiv cele situate la baza piramidei trebuinelor a lui MASLOW i din perspectiva funcionrii sociale normal, srcia este starea n care familia nu-i mai poate ndeplini funciile. Dup cum se observ, accentul cade pe lipsa resurselor economice ca resur general, esenial a celor mai multe activiti umane. n cadrul famililor de provenien a copiilor instituionalizai se observ c srcia era problema social principal, dar nu este condiia necesar i suficient, ci doar factorul care constrnge cel mai mult familia s recurg la o asemenea soluie. Din analizele efectuate de UNICEF reiese c s-au identificat dou grupuri separate de copii i familii: un grup mai restrns pentru care srcia i/sau omajul erau singurele cauze cunoscute pentru internarea n instituie i un alt grup pentru care srcia era n mod cert rezultatul altor cauze sociale: ex. divorialitatea, abandonul familial, alcoolismul, vrsta mamei, nerecunoaterea paternitii, starea de sntate a mamei sau copilului.

n regimul totalitar politica de industrializare masiv a dus la mari concentraii umane n zona urban i la apariia unor noi caracteristici sociale ale comunitii. Din statistici reiese c aproximatic 60% din numrul copiilor instituionalizai provin din familii ce locuiesc n zona urban. Tot mai multe familii care i desfurau activitatea cotidian normal, n special n oraele monoindustriale, se vd puse n dilema de a nu fi funcionale n mediul urban, dar nu mai au capacitatea de a se rentoarece n mediul rural de provenien. Numrul mic de copii instituionalizai provenii din mediul rural se poate explica prin caracteristicile vieii la sat: mentalitatea prinilor, apartenena copilului la o familie extins, sprijinul comunitii, al bisericii, costurile mai mici ale vieii cotidiene, resursele agricole etc. Prbuirea masiv economiei romneti dup anul 1989 a dus la apariia unui nou fenomen social - omajul. Pierderea locului de munc prin limitarea activitiilor industriale se profileaz ca o cauz nou a instituionalizrii copiilor, att datorit restrngerii resurselor economice ale familiei, ct i stresului pe care-l resimte printele aflat n imposibilitatea gsirii unui loc de munc. Modificrile comportamentale ale prinilor se evideniaz n consumul de alcool, n reticiena la nvare a unei noi meserii, agravndu-se astfel problematica financiar a familiei. Dei este extrem de comparat o ar cu alta, exist asemnri remarcabile ntre Romnia i arile Europei de Vest, unde omajul ce duce n mod cert la handicap social, srcie, este unul din cei mai importani factori cauzali ai instituionalizrii. Programele de reconversie profesional a omerilor rmn, n prezent, n Romnia firave ncercri care nu au reuit nc s-i arate beneficiile. ncercrile de a sprijini financiar familia pentru a se putea face reintegrarea copilului, inclusiv n familia lrgit, nu au avut efectul scontat. Numrul de copii instituionalizai, cu toate programele derulate de Guvernul Romniei sau Organizaiile non-guvernamentale care desfoar proiecte n domeniu, a rmas constant. Astfel familiile de provenien a copiilor instituionalizai devin dependente de resursele materiale alocate de Guvernul Romniei sau Organizaiile non-guvernamentale i vor considera copilul ca o surs nou de venit i nu un membru efectiv al structurii familiale. Ca soluie se ntrevede nevoia educrii i consilierii familiei pe tema dobndirii i utilizarii resurselor financiare, chiar limitate, de care dispune. O cauz relativ recent de instituionalizare, bazat pe lipsa resurselor financiare, pe apariia omajului i, nu n ultimul rnd, pe o proast gestionare a bugetului familial, este imposibilitatea familiei de a suporta cheltuielile legate de colarizarea copiilor. 4.3. Cauze medicale Starea de sntate, la momentul internrii ntr-o instituie de protecie, cu toate c, de cele mai multe ori, nu este consemnat n evidenele unitii, se evideniaz ca i cauz major a internrii, n special pentru grupa de vrst 0-3 ani. Copiii din instituiile de ocrotire sufer de diverse tipuri de handicapuri fizice i psihice; proporia de copii din leagn care au tulburri de nutriie: distrofie, anemie, rahitism sau malformaii congenitale este extrem de mare, aproximativ 59%. Nevoia de ngrijire special pe care o necesit acetia, de cele mai multe ori, nu poate fi oferit n familie. Un alt factor care duce la creterea numrului copiilor cu probleme medicale din instituii este lipsa pregtirii familiei pentru a face fa stresului aprut la naterea unui copil cu un handicap major. Astfel modul n care medicul anun familia c noul membru are o problem major de sntate i mentalitatea familiei cu privire la modul de ngrijire a unui copil cu probleme medicale crete considerabil riscul abandonrii acestuia n secia de maternitate sau de pediatrie. Aproximativ 25% din instituionalizriile n leagn se fac ca urmare a sesizriilor medicilor. Imposibilitatea prinilor de a-i ngriji copilul n familie, datoriat strii ei de sntate este de aproximativ 15-18%. Sunt cunoscute n acest situaie familiile n care exist focare TBC, boli

psihice sau alte probleme de sntate care necesit ngrijire medical de lung durat. n absena sprijinului oferit de familia lrgit singura soluie pentru aceti prini rmne solicitarea instituionalizrii copilului. Din constatriile studiilor efectuate de UNICEF menionm c ansele la adopie ale unui copil cu handicap rmn extrem de mici, acetia rmnnd n instituii cel puin pn la vrsta majoratului, cnd sunt transferai n instituii de ocrotire a adulilor. 4.4. Cauze psiho-sociale Dei elementele de comportament deviant, ca i cauz a instituionalizrii, apar cu procente relativ mici, cumularea a dou sau mai multe elemente: alcoolism, prostituie, vagabondaj, ceretorie atrag dup sine un numr mare de instituionalizri. Fenomenul alcoolismului n ngrijortoare cretere, n condiiile social-economice ale Romniei i combinarea acestuia cu lipsa de resurse financiare i abuz asupra copilului, ne d dreptul s l considerm unul din factorii cauzali importani ai instituionalizrii. Rezult, astfel, dou aspecte: unul legat de starea de sntate a copilului procreat i cellalt de imposibilitatea prinilor de a satisface nevoile copilului, care combinate duc la necesitatea ocrotirii copilului ntr-o instituie specializat. Chiar dac prinii nu sunt contieni, datorit consumului de alcool, de rolul pe care trebuie s-l aibe, autoritile sunt nevoite s ia msuri pentru a evita punerea n pericol a vieii copilului. n societatea actual a aprut un fenomen nou pentru care Romnia nu era pregtit i cruia i face cu greu fa, respectiv apariia copiilor strzii- copii cu un evident comportament deviant care provin, n general, din familii dezorganizate, care au fost abuzai n propriile familii sau care nu au reuit s se adapteze la cerinele instituilor de ocrotire. Problema se acutizeaz odat cu trecerea timpului i maturizarea, inclusiv sexual, a acestor copii ai strzii care ncep s dea natere, n canale, unei noi generaii de viitori copii instituionalizai- ncepnd s detaeze ca o nou cauz psiho-social a fenomenului de instituionalizare. Sunt cunoscute i numerose cazuri de fali copii ai strzii care ceresc pentru asigurarea venitului necesar al familiei fiind practic exploatai de aceasta. Cu toate c nici instituia de protecie nu ofer ntotdeauna condiii optime de dezvoltare, totui copiii strzii ar trebui s devin candidai ai centrelor de plasament, unde, cel puin, nevoile primare, de mbrcminte, hran, cldur sunt satisfcute. Extinderea fenomenului prostituiei este greu de estimat datorit dificultilor de ncadrare a unor activiti sexuale ca fiind acte de prostituie, ct i datorit dificultilor de urmrire de ctre instituiile specializate i tinde s ocupe un loc central ca i cauz a instituionalizrii. Dei a fost aspru pedepsit n diferite perioade istorice, prostituia nu a fost niciodat eliminat, rmnnd un fenomen social controversat, considerat de adversarii ei ca o ofens la adresa familiei i copiilor i care poate fi explicat prin mai muli factori: promiscuitatea din perioada copilriei i adolescenei, situaii economice precare, dificulti n gsirea unui loc de munc, nivelul de educaie, factori situaionali personali. Naterea i creterea unui copil provenit dintr-o relaie ntmpltoare mpiedic mama s exercite cea mai veche meserie din lume recurgnd la soluia abandonului sau instituionalizrii. Desigur sarcinile neintenionate au fost una din cauzele cele mai importante ale instituionalizrii copiilor din Romnia. Absena informaiilor privind planificarea familial i a serviciilor de acest gen rmn cauze ce contribuie la instituionalizare, dar i la o rat ridicat a mortalitii materne provocat de avorturi efectuate n condiii riscante. Cauz i totodat efect a instituionalizrii poate fi delimitat i delincvena juvenil. Se observ o scdere accentuat a vrstei la care copiii cu probleme de comportament ncep s svreasc primele fapte antisociale. Cu toate c acestea au unele presemnalmente cum ar fi

absenteismul colar, atitudini violente fa de animale i jucrii, familia i, respectiv, coala este ntotdeauna luat prin surprindere de apariia comportamentului deviant, neputnd s-i fac fa. 4.5. Criminalitatea Din studiile UNICEF reiese c aproximativ 7-8% din copiii instituionalizai ajung n acest situaie datorit imposibilitii prinilor de a-i exercita temporal drepturile printeti, aflndu-se n detenie. Trebuie subliniat faptul c, n general, oamenii cu venituri mai sczute i cei cu nivel educaional sczut au probabilitatea mai mare s svreasc acte de delincven. Imposibilitatea familiei lrgite a delincventului de a-i susine economic copilul, precum i recidivele infractorului duc la nevoia instituionalizrii copilului pentru care proprii prini nu mai pot fi considerai modele acceptate de comunitate. Este protecia social eficient pentru copiii vulnerabili? Protecie social are ca obiectiv nu crearea unei stri cronice de dependen a celor n nevoie, ci reintegrarea lor n viaa normal prin stimularea forelor active, a creterii capacitilor lor de a face fa problemelor, a scderii perioadelor de criz prin mobilizarea eforturilor proprii. Axarea eforturilor doar pe un sistem de prestaii sociale rspunde doar parial, sau deloc, dezideratelor care stau la baza proteciei sociale: Stimularea forelor active: Este condiionat de cunoaterea, sau identificarea acestora, i lucrul specific care s conduc efectiv la schimbare. Sistemul de prestaii sociale nu este neaprat unul orientat ctre identificarea beneficiarilor ci mai degrab beneficiarii poteniali sunt aceia care l acceseaz. Pentru cei mai vulnerabili dintre acetia, respectiv cei lipsii de resurse nu doar n termeni pecuniari ci i n termeni de cunotine i practici, accesarea sistemului de prestaii este adesea o provocare sau, pur i simplu, nu este cunoscut acest drept. Creterea capacitii de a face fa problemelor: Pornete de la o nelegere a acestora i apoi se bazeaz pe o acompaniere susinut a celor n nevoie, de ctre profesioniti, tocmai pentru a se asigura c vor putea depi efectiv problemele respective. Sistemul de prestaii sociale implic un minimum de activitate de asisten social: realizarea unei anchete sociale. Acest lucru nu este ns un substituent al consilierii i orientrii, motiv pentru care nu poate contribui la o cretere efectiv a capacitii grupurilor vulnerabile de a face fa problemelor cu care se confrunt. Scderea perioadelor de criz prin mobilizarea eforturilor proprii: Implic o contientizare la nivelul beneficiarului a nevoii de schimbare a strii n care se afl i mobilizarea pentru a depi aceast stare. Prestaia social reuete s modifice starea n care se afl grupurile vulnerabile, mcar prin puinul ajutor financiar pe care l presupune. Totui, grupurile care acceseaz prestaii sociale ajung s se complac ntr-o stare socio-economic precar, atta timp ct cuantumurile alocaiilor sunt extrem de mici iar furnizarea de alocaii nu este completat cu furnizarea de servicii, mcar de consiliere i orientare. Dup cum se vede mai sus, sistemul prestaiilor sociale nu poate rspunde singur dezideratelor sus-menionate ns sistemul de servicii sociale ar putea veni s completeze paleta de aciuni posibile n domeniul proteciei sociale n aa fel nct obiectivele acesteia s poat fi atinse. Pentru a face acest lucru, sistemul are nevoie s neleag cine sunt beneficiarii lui i care este situaia lor concret: mai precis, care sunt grupurile vulnerabile, ct sunt de numeroase i care este strategia de ntmpinare a nevoilor lor? Exemplele pot fi numeroase ntruct vulnerabilitile sunt diverse, funcie de riscurile care pot aprea. n ceea ce i privete pe copii, cele mai mari riscuri care le pot afecta viaa sunt cele de separare de familia natural, respectiv prini i abuzul, exploatarea, violena, neglijarea.

Ct de eficace i eficient este protecia social pentru copiii din Romnia? Limitndu-ne doar la o categorie de vulnerabilitate riscul de a fi separai de familia natural, indiferent de motive, se poate afirma c dei s-au nregistrat progrese considerabile n domeniul proteciei copilului, totui, separarea de familie rmne una dintre cele mai stringente probleme ale rii i sistemului de protecie. Cteva cifre sunt edificatoare n acest sens: la nceputul anilor 90 sistemul rezidenial (centrele de plasament sau orfelinatele, cum erau denumite la vremea respectiv) de protecia copilului includea un numr de aproximativ 100.000 de fete i biei, de diverse vrste i provenind din medii diferite. Populaia infantil la acea epoc depea uor 5.200.00018. Dup dou decenii, populaia infantil a descrescut cu aproximativ 1.200.00019 iar sistemul de protecia copilului gzduiete aproximativ 70.000 copii. (Conform Institutului Naional de Statistic: http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do) Progresul semnificativ const n calitatea serviciilor i mai ales diversificarea lor, doar o treime fiind de tip rezidenial (centre, csue i apartamente n care sunt plasai copiii) iar cealalt parte fiind de tip familial (plasamente la familia lrgit, la alte familii sau la un asistent maternal profesionist). Raportnd ns cifrele disponibile pentru a calcula proporii n legtur cu acest fenomen, lucrurile rmn cvasi similare i, prin urmare, extrem de alarmante (Date exacte sunt disponibile la nivel de Direcie General de Protecia Copilului din cadrul MMFPS la http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Statistica/Buletin%20statistic/2010/Copii% 20sem%20I%202010%20site.pdf): 19 copii dintr-o mie erau n sistem de protecie n anii 90 uor sub 18 copii dintr-o mie sunt n sistem de protecie la nivelul anului 2010, 44.000 de copii, n plus fa de cei beneficiind de o msur de protecie, sunt beneficiari de diverse msuri de prevenire n diferite tipuri de centre,

n plus fa de aceste cifre trebuie inut cont i de micarea natural a populaiei, respectiv faptul c la mplinirea majoratului aceti copii, devenii tineri, prsesc sistemul21. Extrapolnd la o comparaie brut a perioadelor de referin de mai sus, innd cont de faptul c n anii 90 singura form de protecie de care copiii beneficiau era cea din centre rezideniale, se poate spune c att numeric ct i procentual presiunea (intrrile) a rmas constant (chiar a crescut) pe sistemul de protecie n ultimii 20 de ani. Una dintre cauze o constituie lipsa programelor viabile de prevenire a separrii copilului de familia natural, programe care s acioneze la originea fenomenului, respectiv la cauzele separrii i nu doar atunci cnd aceasta s-a produs. Un veritabil program de prevenire ar trebui s porneasc de la o identificare real de nevoi, s tie apoi s analizeze i s ia decizii cu privire la prioritizarea n adresarea nevoilor, s poat urmri situaia prin procese coerente de monitorizarea i, de abia atunci cnd situaia de facto o impune, s fac o referire a cazului ctre sistemul de protecie. Alturi de aceast categorie de vulnerabilitate se pot aduga i alte vulnerabiliti la riscuri legate de violen, abuz, neglijare, exploatare, care la rndul lor au nevoie s fie nelese i abordate ntr-un mod ct mai complex i cuprinztor. Oricare ar fi acestea, sistemul de protecie social are o capacitate sczut de a le aborda ntruct nu este dotat cu acea component de servicii absolut necesare n etapele de identificare a nevoilor i adresare a acestora la nivel local, n spiritul prevenirii. n acest fel sistemul de protecie social nu poate s acioneze eficient n beneficiul copiilor vulnerabili iar acest lucru este constatat i n relaie cu alte categorii de populaie, fie c este vorba de persoane adulte sau vrstnice, n orice situaie de excluziune social.

Nevoia de a regndi sistemul de protecie social cteva deziderate Dup cum s-a vzut mai sus, nevoia de a susine i a dezvolta servicii sociale de baz (sau de prevenire) la nivelul ntregii ri este de netgduit. Modalitatea prin care se poate face acest lucru trebuie s in cont de posibilitile sistemului dar i de evidenele existente care arat n ce msur i care demersuri sunt apropriate contextului actual. Cel puin din perspectiva drepturilor copilului UNICEF a acumulat o serie de experiene(serie de evaluri succesive, de nevoi i de program au fost derulate n perioada 2008-2009 precum i analize de sistem derulate n 2010. Materialele sunt n curs de publicare pe site-ul UNICEF Romnia constituind documente de fundamentare programatic i de pledoarie pentru ajustarea politicilor sociale naionale) n ultimii trei ani care conduc la o serie de concluzii, structurate pe trei niveluri de abordare: realitatea de facto, n special n mediul rural, cu privire la situaia grupurilor vulnerabile i a resurselor existente, posibile tipuri de intervenii i eficacitatea i eficiena lor i analiza sistemic n domeniul proteciei sociale, pe palierele: legislativ, instituional, de resurse i de mecanisme cu rol regulator n funcionarea sistemului de protecie social. Situaia sistemului actual de protecie social conduce la ideea c neglijarea n continuare a importanei serviciilor de prevenire nu afecteaz doar concepia sistemului nsui de protecie social, privndu-l de unul dintre pilierele sale eseniale. Aceast neglijare conduce la dezvoltarea nearmonioas a sistemului care, nu numai c devine ineficient, dar nici nu i poate asigura o dezvoltare ulterioar sntoas, ntru-ct i lipsete ingredientul esenial: cunoaterea situaiei i, implicit, capacitatea de predicie pentru viitor. Revenind la cele trei niveluri de abordare sus-menionate propunem urmtoarea schem de aciune pentru a contribui eficientizarea proteciei sociale n componenta ei de asisten social: a)nelegerea realitii de facto, n special n comunitile rurale din Romnia deoarece fr nelegerea acesteia politica social nu poate fi eficace i adaptat contextului. n cadrul analizelor de capacitate le nivel comunitar ale UNICEF s-a constatat c: Resursele, difereniate att prin contextul socio-economic i geografic ct i n relaie cu problematica variat cu care se confrunt comunitile analizate, sunt cu precdere insuficiente, Presiunea asupra acestora este mare dar nici populaia i nici decidenii nu tiu cum s procedeze pentru a accesa eficace puinele resurse disponibile, Problematica din comuniti tinde s caracterizeze grupuri asemntoare, determinantul principal fiind apartenena etnic i srcia economic, Leadership-ul n comunitate i dezvoltarea unor structuri comunitare sunt slab dezvoltate iar primarul nu este dect rar un vector de mobilizare, Ct de eficace i eficient este protecia social pentru copiii din Romnia? oSistemul atitudinal i motivaional al comunitii este caracterizat mai degrab de nepsare i de neimplicare i are efecte directe att asupra practicilor profesionale ct i asupra participrii grupurilor vulnerabile. b)Utilizarea rezultatelor unor proiecte de bun practic n designul politicilor sociale ntruct acestea sunt dezvoltate n contexte diferite i pot furniza informaii relevante pentru politicile sociale. Proiectele UNICEF n domeniu arat c: oPlanificarea strategic la nivel comunitar are nevoie de informaie i date valide care s fie culese, stocate i interpretate n aa fel nct s se poat previziona evenimentele ce vor urma sau, cel puin, paii eseniali ce vor trebui fcui pentru a prentmpina diverse probleme,

oCooperarea local (profesioniti i instituii), ca s fie ct mai fluent i lipsit de bariere, are nevoie de un cadru formal instituional care prin proceduri specifice i atribuii explicite s faciliteze nelegerea rolului de ctre fiecare dintre actorii implicai n proces, oAnsamblul (pachetul) de servicii de la nivel comunitar trebuie gndit i adaptat nevoilor reale din teren, ajustat la capacitatea de implementare i reglementat prin prevederi legislative explicite care s l fac funcional i n beneficiul celor n nevoie. Elementele lui definitorii constau n: Dimensiunea funcional aciunile predictive axate pe identificare, monitorizare, evaluare, informare, un veritabil mecanism de identificare i gestionare a riscurilor, Dimensiunea de legtur un mecanism de raportare i referire i Dimensiunea de furnizare de servicii si prestaii sociale ntr-un mecanism instituional coerent. c)nelegerea sistemului n ansamblul su este vital . Nu de puine ori politicile sociale au fost dezvoltate n mod sectorial fapt ce a antrenat dou efecte indezirabile: pe de o parte sectoarele nu coopereaz ntre ele genernd att lipsuri ct i redundane iar pe de cealalt parte actorii de la nivelul cel mai de jos au asupra lor o presiune compus din multitudinea de presiuni generat de fiecare sector n parte. Exemple concludente n acest sens sunt: lipsa de conlucrare ntre sectoarele medical i social, cu efect direct asupra individului ce are nevoi n ambele sfere sau presiunea mare asupra asistenilor sociali de la nivel comunitar care, singuri fiind, ar trebui s efectueze o serie de activiti n majoritatea domeniilor sociale, fie c este vorba de copii, aduli, vrstnici, persoane cu handicap, victime ale violenei, etc. pentru a enumera doar cteva dintre ele. Pentru adresarea acestor probleme se pot lua n considerare elemente din analiza sistemic (23Raportul de baz al acestei analize este realizat sub forma unui desk-review. Pe baza lui, este n decurs de finalizare o cercetare de teren care s aduc elemente concrete n planul analitic, reflectnd astfel specificul realitilor de la firul ierbii. Pentru acest motiv, enunurile din acest sub-capitol se refer doar la domeniile de reformat nu i la problemele identificate) a UNICEF care arat c este nevoie de aciuni concrete pe cel puin 4 paliere: oLegislaia din domeniu are nevoie de ajustare la nevoi i armonizare pentru a evita redundanele i contradiciile, oCadrul instituional are nevoie de articulare, att pe vertical ct i pe orizontal, pentru a fi mai eficace i eficient, oResursele umane i financiare ale sistemului exist i au nevoie de o orientare intit care s asigure atingerea rezultatelor ateptate, oMecanismele cu rol regulator evaluare, control, inspecie dar i cele de monitorizare, au nevoie de ajustare la o politic social coerent.Experienele care pot sta la baza regndirii sistemului de protecie social din Romnia sunt diverse. Materialul de fa propune cteva idei de reformare a sistemului n special din perspectiva proteciei i promovrii drepturilor copilului. Cu siguran c experienele din domenii precum protecia familiei, egalitatea de anse ntre femei i brbai, protecia persoanelor vrstnice, pentru a enumera doar cteva dintre ele, au generat evidene relevante care pot contribui mpreun la o reforma viabil a sistemului de protecie social. Principiile, n schimb, care ghideaz o potenial reform a sistemului de protecie social, sunt identice i aplicarea lor contribuie la o mai mare eficacitate i eficien a acestuia: i) documentarea cu evidene din teren, de la firul ierbii pentru a rspunde ct mai adecvat nevoilor reale de reform, ii) utilizarea modelelor de bun practic existente (ar fi indicat ca rezultatele obinute n 20 de ani de reform s fie capitalizate) i iii) abordarea sistemic, multidimensional, pe toate palierele necesare a fi reformate i nu doar secvenial pe unele dintre prile componente.

Bibliografie Ctlin Zamfir, Iulian Stnescu, Simona Ilie, Dup 20 de ani: Opiuni pentru Romnia, Academia Romn, Institutul pentru Cercetarea Calitii Vieii (ICCV), Bucureti, 2010, http://www.iccv.ro/ Convenia Organizaiei Naiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului adoptat de Adunarea General a ONU la 20 noiembrie 1989 i ratificat de Romnia prin legea nr. 19 din 28 septembrie 1990 Lazr Vlsceanu, Ctlin Zamfir (coord.), Dicionar Sociologie on-line, http://www.dictsociologie.netfirms.com/ Legea 705 / 2001 privind sistemul naional de asisten social, Legea 47 / 2006, legea cadru privind sistemul naional de asisten social Luana Miruna Pop, (coord.), Dicionar de politici sociale, Editura Expert, Bucureti, 2002, Mihai Magheru, Raport de cercetare evaluarea resurselor la nivel comunitar n 5 judee, UNICEF, 2008 Mihai Magheru (coord.) Plan director pentru dezvoltarea politicii sociale n domeniul serviciilor sociale de baz, bazat pe evaluri succesive de proiecte i activitatea unor grupuri de lucru, UNICEF 2009, Mihai Magheru (coord.) Descentralizarea sistemului de protecie social din Romnia analiz cu privire la principalele probleme din domeniul asistenei sociale, desk-review i analiz legislativ, UNICEF, 2010

CAPITOLUL 5. MANAGEMENTUL DE CAZ (DIAGNOZA, INTERVENTIE SI EVALUARE) EXEMPLE DE BUNE PRACTICI


Complexitatea managementului de caz poate fi mai bine neleas prin delimitarea caracteristicilor specifice acestuia. O abordare din aceast perspectiv au ntreprins-o Ridgely i Willenbring (1992), care au analizat cinci modele ale managementului de caz pornind de la o serie de 12 dimensiuni: 1) durata; 2) frecvena contactului cu clientul; 3) proporia numrul de cazuri pentru un angajat; 4) focalizarea pe serviciu; 5) tipul de serviciu; 6) disponibilitatea; 7) locul; 8) direcionarea clientului; 9) advocacy i ndrumarea spre servicii alternative; 10) nivelul de instruire n management de caz ; 11) autoritatea n managementul de caz ; 12) structura echipei managementului de caz. Aceste dimensiuni pot folosi la organizarea managementului de caz i la evaluarea sa prin operaionalizarea fiecrei dimensiuni. 5.1. Durata cazului Aceast dimensiune a managementului de caz este dependent de caracteristicile programului, de efectele anticipate ale interveniei i de resursele disponibile. Exemplu, n cazul interveniei n situaie de criz, care urmrete evitarea abandonului i instituionalizarea copilului, durata acesteia este limitat de la cteva sptmni pn la cteva luni. Intervenia asistentului social este temporar i urmrete echilibrarea sistemului client prin sprijin, suport moral i material, identificarea unor soluii, mobilizarea resurselor clientului etc. Furnizorii de servicii sociale folosesc aceast dimensiune a managementului de caz pentru a stabili reguli clare pentru toi potenialii beneficiari ai serviciului respectiv. Exemplu, Cele mai multe centre maternale din Romnia au stabilit perioada de maxim ase luni de gzduire i asisten pentru mame i copil i, n cele mai numeroase cazuri, perioada de trei luni de urmrire post gzduire; managementul de caz n programe de adopie naional fixeaz, conform legislaiei, termenul-limit de doi ani de urmrire post adopie etc. Exist situaii n care toate cazurile instrumentate ntr-un anumit serviciu social au o perioad de asisten raportat nu la un termen-limit, ci la nevoile clientului. Cazul este considerat ncheiat atunci cnd beneficiarul serviciului oferit nu mai are nevoie de acesta. De exemplu, n cadrul programelor de integrare profesional a tinerilor ce au terminat o forma de educaie vocaional, managementul de caz este oferit numai pn n momentul n care clienii i-au gsit un loc de munc; consilierea pre- i posttestare HIV are o durat limitat n cazul n care persoana testat nu este seropozitiv, nu mai are nevoie de suport oferit n cadrul acestui serviciu etc.

Pentru unele programe, sunt oferite servicii profesioniste pe o perioad stabilit n funcie de limita minim de timp n care trebuie oferite servicii pentru diferite categorii de clieni. Exemplu Exist programe de reintegrare a fotilor deinui care beneficiaz de servicii de consiliere pe o perioad de minim ase luni; alte programe, cum ar fi reintegrarea social a victimelor traficului de fiine umane, care stipuleaz asisten pentru perioade mai mari (minim 12 luni). Aceste perioade minime pentru asisten sunt stabilite n funcie de rezultatele obinute n programe similare. Este adevrat c, uneori, limitele acestea sunt dependente i de resursele materiale, financiare i umane disponibile, dar e important ca aceste limitele s fie fixate n funcie de rezultatele maxime pe care le poate avea intervenia specializat i de reducerea riscului de recidiv. Din cercetrile privind supervizarea apreciativ putem observa c o intervenie pe o perioad mai scurt de trei luni pentru reducerea riscului de abandon al copilului este ineficient. De asemenea, exist servicii sociale care nu au fixat o limit de timp ca form de management al interveniei. Exemplu Cele mai multe programe de acest fel se adreseaz diferitelor categorii de persoane dependente: persoane cu dizabiliti, persoane vrstnice, n general asistai ai cror probleme se pot doar remedia dar nu dispar n totalitate(dizabilitatea, vrsta) etc. Managementul de caz nu stabilete o limit minim sau maxim, nici o perioad optim pentru interveniile specializate. Acestea sunt oferite n funcie de nevoi, dar i de potenialul beneficiarilor. Am vzut c, n condiiile n care nu sunt dezvoltate anumite servicii pentru diferite categorii de persoane, practica asistenei sociale ne ajut i chiar ne oblig s ajungem la stabilirea unor durate optime de intervenie. De aceea, atunci cnd nu dispunem de mult experien n oferirea unor servicii specializate, este necesar evaluarea periodic a activitilor desfurate, a rezultatelor de implementare i a celor de impact pentru stabilirea acestei perioade optime de intervenie. 5.2. Intensitatea frecvenei contactului cu clientul Analiznd ceea ce se ntmpl n relaia manager de caz - client, ne dm seama c frecvena ntlnirilor are un rol important att n stabilirea i consolidarea relaiei, ct i n evitarea dependenei care se dezvolt n general n aceast relaie. Teoreticienii i practicienii asistenei sociale consider c aceast frecven poate fi stabilit att n funcie de nevoile clientului, de potenialul su, ct i de rezultatele ateptate ntr-o anumit perioad limitat. Sunt programe n care managerul de caz se ntlnete zilnic cu clientul su, mai ales n anumite perioade (de exemplu, poate fi un caz n situaie de criz ce debuteaz cu ntlniri zilnice, plasamentul unui copil la asistentul maternal presupune contacte zilnice imediat dup plasament, la fel i consilierea unei persoane instituionalizate, mai ales n prima perioad. Alte servicii sociale presupun ntlniri lunare sau chiar trimestriale. Exemplu evaluarea progresului nregistrat n cazul unei adopii naionale se face trimestrial. Sunt i servicii n care managementul de caz se stabilete de la o intervenie la alta, n funcie de nevoile clienilor, fr a exista o frecven standard stabilit. Servicii mobile oferite la domiciliu pentru copiii cu dizabiliti ofer un exemplu n acest sens ; sunt situaii n care managerul de caz se deplaseaz sptmnal, n altele lunar, n funcie de

nevoile fiecruia n parte, i rolul acestuia este de a contacta i a coordona echipa de specialiti ce ofer servicii specifice (logopedic, kinetoterapie, ergoterapie etc.). 5.3. Proporia numrul de cazuri pentru un manager de caz Calitatea i eficiena unui manager de caz sunt condiionate i de numrul de clieni pentru care lucreaz. De aceea, ncrctura cazuistic trebuie s fie fixat n funcie de tipologia clienilor, de specificul serviciilor, de obiectivele interveniei. Se consider o proporie mic de cazuri pentru un numr mediu de 18-20 de cazuri active raportate la un manager de caz. Este exemplul unui asistent social ce se ocup de o reea de asisten maternal pentru care ofer servicii diverse. Peste acest numr, practica a demonstrat c eficiena i calitatea serviciilor oferite de asistentul social scade vizibil. Proporia numrului de cazuri este mare dac managerul de caz lucreaz cu un numr mare de persoane, fr s fie afectat calitatea serviciilor oferite; de exemplu, un numr mediu de 45 de cazuri active de cazuri de familii aflate n programe de prevenire a abandonului i a instituionalizrii prin meninerea copilului n familie poate fi considerat optim; Un numr mai redus de cazuri nseamn slaba ocupare a poziiei de ctre asistentul social, iar un numr mai mare reprezint o piedic n oferirea unor servicii de calitate. 5.4. Tipul de serviciu n funcie de tipul de serviciu oferit, se poate vorbi de un management de caz prin care se asigur de ctre aceeai instituie o palet largi de servicii pentru clieni, de un management al serviciilor oferite de alte instituii, de management de caz n cadrul unor servicii specializate. Un criteriu utilizat pentru specificarea unor categorii diferite de management de caz este cel referitor la numrul persoanelor care primesc n acelai timp servicii de la managerul de caz; din acest punct de vedere, ntlnim servicii oferite grupurilor de clieni cum ar fi: grupurile de suport, grupurile terapeutice, grupurile de educaie parental etc. i servicii personalizate cum ar fi serviciile de consiliere i sprijin pentru femeia gravid predispus la abandonul copilului. 5.5. Disponibilitatea Exist servicii sociale care ofer asisten 24 de ore pe zi, cum ar fi: adposturile pentru victimele violenei domestice, centrele de primire n regim de urgen, prevenirea i combaterea abuzului asupra copilului, telefoanele de tip help-line etc, Alte servicii sunt oferite doar n timpul programului obinuit de lucru (de exemplu, serviciul de consiliere i sprijin pentru prini, serviciul de prevenire a abandonului) i altele sunt n timpul de lucru normal i atunci cnd apar evenimente deosebite (de exemplu, serviciul de protecie a copilului n regim de asisten maternal).

5.6. Locaia unde se ofer serviciul Din perspectiva locaiei serviciilor oferite, ntlnim: a) servicii oferite la birou (de exemplu, servicii de consiliere a victimelor violenei domestice, a tinerelor mame, servicii de informare etc.); b) servicii oferite la birou i pe teren (serviciul de adopie, care presupune lucrul cu familia, inclusiv evaluarea acesteia la domiciliu, serviciul de asisten maternal, serviciul de intervenie n caz de abuz asupra copilului etc.); c) servicii oferite numai la domiciliul clienilor (servicii mobile pentru copiii cu dizabiliti i prinii acestora, servicii la domiciliu pentru persoane de vrsta a treia etc.); d) servicii oferite prin telefon i Internet (servicii telefonice de tip help-line consiliere online, servicii de informare i consultan etc.); e) servicii oferite n comunitate, n principal campaniile de informare-educare-comunicare, de mobilizare a comunitii, campaniile de sensibilizare a comunitii etc. 5.7. Orientarea clientului Din acest punct de vedere, managementul de caz este influenat de modul n care sunt direcionai clienii spre diferite servicii sociale; n unele cazuri, clienii sunt orientai spre servicii oferite n comunitate de ali furnizori de servicii; n altele, sunt direcionai spre servicii oferite de organizaie i, nu n ultimul rnd, exist situaii n care clienii sunt sprijinii s-i stabileasc obiective, s-i planifice i s decid n ceea ce privete desfurarea unor activiti. Cu alte cuvinte, aceast dimensiune a managementului de caz clarific, n final, cine sprijin clientul pentru a-i rezolva problemele; poate fi organizaia din care managerul de caz face parte, pot fi alte instituii din comunitate sau nsui clientul. 5.8. Advocacy i ndrumarea spre servicii alternative Advocacy este un set de activiti destinate sprijinirii clienilor sau beneficiarilor de servicii sociale pentru a-i rezolva problemele prin influenarea deciziei la nivelul autoritilor. Cele mai rspndite forme de advocacy realizate de managerii de caz sunt: advocacy de caz i advocacy de grup. Primul proces vizeaz ajutarea unei persoane dezavantajate, vulnerabile sau marginalizate prin activiti specifice de influenare a deciziei autoritilor. Al doilea vizeaz modificarea unei situaii care afecteaz un numr mai mare de persoane i care presupune promovarea adoptrii unor noi practici instituionale, a modificrilor legislative etc. Managerul de caz se implic n advocacy de grup atunci cnd descoper elemente comune la un numr mare de persoane care genereaz o problem, iar rezolvarea acesteia presupune o intervenie colectiv. Practic, acest proces urmrete creterea accesului persoanelor la serviciile oferite n cadrul comunitii, promovarea unor noi servicii care s rspund unor nevoi ale populaii i unor cereri explicite pentru astfel de servicii, gsirea unor alternative n situaia n care nu exist suficiente

servicii comunitare, stimularea, susinerea i acompanierea clienilor n obinerea drepturilor legale. 5.9. Nivelul de instruire n management de caz n standardele de calitate privind managementul de caz sunt prevzute condiii n ceea ce privete pregtirea i nivelul de studii ale managerilor de caz; standardul 9 (vezi Anexa 4 Legea 272/2004) prevede explicit aceste condiii pentru ca o persoan s fie manager de caz : s aib studii superioare n asisten social i experien de cel puin trei ani n servicii pentru copil i familie ; au prioritate la angajare profesioniti cu pregtire special n managementul de caz i cei cu experien specific pe serviciul respectiv. Standardele minime obligatorii n managementul de caz accept i posibilitatea ca persoanele care au studii socioumane, altele dect de asisten social, s ocupe poziia de manager de caz, dar trebuie s aib experien de cel puin cinci ani n serviciile pentru copil i familie" (Ordin nr. 69/2004), punnd accent i pe pregtirea specific n managementul de caz. 5.10. Autoritatea n managementul de caz Autoritatea managerului de caz este dat i de poziia sa de intermediar ntre clieni i diferite servicii sociale, de funciile pe care le ndeplinete n instrumentarea cazurilor. Managerul de caz asigur implicarea i conlucrarea, pe parcursul tuturor etapelor managementului de caz, a unei echipe de profesioniti, de regul multidisciplinar i, dup caz, inter-instituional, precum i intervenia punctual a unor specialiti colaboratori atunci cnd este necesar" (Ordin nr. 69/2004). Managerul de caz este responsabil cu aceast colaborare instituional i reprezint un motor pentru integrarea serviciilor existente n comunitate, pornind de la nevoile clienilor i de la identificarea modalitilor de rezolvare a problemelor acestora. Din acest punct de vedere, aceast dimensiune a managementului de caz identific grade diferite de autoritate n serviciile sociale ; exist servicii n care managerul de caz are autoritate ridicat i control administrativ, n alte servicii managerii de caz au puin autoritate, mai mult o funcie de persuasiune i mediere, iar n altele au inclusiv autoritate financiar. Autoritatea managerului de caz este construit de modul n care managementul instituiei gndete serviciile oferite i rolul managerului de caz n cadrul acestor servicii. 5.11. Indicatori ai calitii managementului de caz Managementul de caz are ca scop eficientizarea interveniei sociale pentru mbuntirea calitii serviciilor prin referire la resursele comunitare, ndeplinirea planificrii, obinerea rezultatelor dorite, evaluarea practicii sociale ntreprinse n cadrul lucrului de caz, modul de organizare i eficiena lucrului n echip, colaborarea cu factorii implicai n rezolvarea problemei clientului, educaia familial i individual i ntreprinderea unor campanii de advocacy de caz sau de grup. Calitatea managementului de caz poate fi msurat i apreciat n funcie de trei direcii principale: a) nivelul rezolvrii problemei; b) procesul de management; c) satisfacia clientului.

a) Nivelul rezolvrii problemei poate fi evaluat prin modul n care au fost stabilite obiective tangibile i gradul de atingerea acestora, prin msurarea schimbrilor intervenite n situaia beneficiarului n funcie de obiective stabilite i prin sesizarea schimbrilor din comportamentul beneficiarului i reducerea dependenei fa de serviciile oferite. Pentru a evalua modul n care serviciile au rspuns nevoilor clienilor i impactul pe care l-a avut serviciul oferit beneficiarilor, se stabilesc indicatori cantitativi i calitativi capabili s msoare modificrile survenite n rndul clienilor serviciilor sociale. La acest nivel, este vorba despre o evaluare de impact care msoar modificri, n funcie de indicatori obiectivi, b) Procesul de management - calitatea acestuia poate fi msurat prin nivelul costurilor serviciilor oferite ctre beneficiar (calculul cost per beneficiar), prin evaluarea nivelului de utilizare a resurselor disponibile i aprecierea adecvrii serviciilor oferite la nevoile clientului. Pentru evaluarea procesului de management pot fi utilizate mai multe criterii: al pertinenei, al conformitii, al eficacitii i al eficienei. Criteriul pertinenei are ca efect adecvarea dintre obiectivele propuse pentru rezolvarea problemei clienilor i activitile ntreprinse n cadrul procesului de management de caz. Criteriul conformitii urmrete s aprecieze msura n care ceea ce se desfoar este conform activitii dorite. De multe ori, exist tendina de a face o disociere ntre ceea ce se face efectiv i ceea ce se afirm. Orice evaluator a procesului de management din cadrul instituiei sau din afara ei trebuie s urmreasc n detaliu dac activitatea care se desfoar este conform exigenelor afirmate ale serviciului n cauz. Urmrirea acestui criteriu conduce, n primul rnd, la aprecierea calitii serviciilor sociale propuse. Criteriul eficienei este, poate, cel mai cantitativ criteriu deoarece urmrete msurarea modului n care activitatea desfurat n managementul de caz produce rezultatele ateptate n cadrul celui mai bun raport posibil calitate/cost. c)Satisfacia clientului - este evaluat modul n care beneficiarul caracterizeaz serviciile primite, gradul de satisfacie fa de acestea i fa de rezultatele obinute. Analiza modului cum percep clienii serviciile sociale oferite de agenie este un indicator al oricrui proces de evaluare a calitii acestor servicii. Cerinele managementului de caz creeaz condiii pentru mbuntirea calitii serviciilor oferite de diferite instituii de asisten social i adaptarea permanent a acestora la nevoile i solicitrile existente. Din punctul de vedere al macropracticii n asistena social, managementul de caz reprezint o orientare personalizat ctre client i o premis important a dezvoltrii unor servicii integrate pentru diferite categorii de populaii vulnerabile i defavorizate, considerate mai eficiente i mai puin costisitoare. Modelele prezentate reprezint o ncercare de clasificare pe baza unor documentri teoretice i a unei experiene practice, de promovare a unor noi modele de aciune capabile s dezvolte capaciti instituionale i personale de rspuns la situaiile cu care se confrunt asistenii sociali n practica lor profesional.

INSTRUMENTE DE EVALUARE I INTERVENIE A. Ghid pentru evaluarea familiei n studiu i ntocmirea planului de intervenie I. Faza iniial Descrierea sistemului client - familia I.Explorare 1.Natura trimiterii - cum a ajuns asistatul la instituie 2.Problema aa cum este perceput de asistat 3.Problema aa cum este ea definit de sisteme semnificative cu care interacioneaz sistemul asistatului. 4.Problema aa cum este perceput de asistentul social a.evaluarea realitii obiective a asistatului b.evaluarea realitii subiective a asistatului 5.Problema asupra creia se va lucra: a.problema sau partea problemei pe care asistatul o consider cea mai important sau cu care asistatul vrea s nceap b.problema sau partea problemei considerat de asistentul social cea mai critic sau care trebuie tratat mai nti c.problema sau partea problemei, care n baza judecii asistentului social poate fi cel mai repede soluionat d.problema sau partea problemei care se ncadreaz n interiorul limitelor mediului/ locului de munc II.Capacitatea sistemului asistatului - familiei Pentru aceast seciune se va evalua sistemul familiei asistate urmnd una din seciunile de mai jos: a.stadiul ciclului vieii familiale al familiei respective i problemele cu care se confrunt sau problemele ce se interfereaz, provoac sau interacioneaz problema actual b.contextul cultural al familiei i relevana acestuia pentru problema curent c.rolurile membrilor familiei d.regulile familiei e.graniele familiei f.subsisteme ale familiei g.eficacitatea satisfacerii nevoilor emoionale ale membrilor familiei h.scopurile membrilor familiei i.valorile familiei j.situaia socio-economic k.nivelul de educaiea membrilor familiei III.Stabilirea contactului cu sistemul familial mpreun cu asistatul, familia acestuia asistentul social particip la definirea problemei, explorarea i evaluarea, stabilirea prioritilor i a planului de intervenie, a stategiei iniiale: a.mprtirea definirii problemei curente b.acordul mutual asupra scopurilor i sarcinilor c.acordul asupra planului de intervenie d.rolurile asistatului i a asistentului social e.aspectele culturale care vor fi luate n considerare f.motivaia asistatului i a familiei acestuia g.metodele de intervenie ce vor fi folosite

h.timpul de lucru ce va fi alocat acestei probleme. II. Faza orientat spre schimbare/intervenie n aceast seciune asistentul social va trebui s prezinte un plan pentru desfurarea muncii cu asistatul, respectiv familia, bazat pe diagnosticarea problemei evaluate n faza iniial.Aceast stategie ar trebui s indice dac planul de intervenie va trata: a.tranziiile vieii b.problemele legate de nevoi i mediu c.modelele de comportament maladaptative (defectuoase) d.scopurile ( de preferat prezentate sub forma unui tabel) Problema iniial Scopul/Obiectivul de preferat Intervenia Termenul limit sau pri ale bine formulate i realiste detailat n pai pentru realizarea problemei mici obiectivului propus III. Faza de ncheiere - terminarea relaiei de asisten social n aceast etap asistentul social trebuie s poat rspunde la urmtoarele ntrebri: Care este planul su pentru a ncheia relaia de asisten? Ce factori ar indica necesitatea ncheierii relaiei? Cum s-ar putea pregti att asistatul ct i asistentul social pentru ncheierea relaiei? Ce preocupri por exista privind incheierea relaiei de asisten social att din partea asistatului ct i a asistentului social?

B. Model de sumarizare a diagnosticului i interveniei sociale n cadrul familiei 1. Structura familiei a.date personale i familiale b.forma legal c.componena numeric d.date de stare civil 2. Istoricul familiei a.cnd s-a constituit familia/cuplul b)evenimentele importante din viaa familiei c)crizele prin care a trecut familia 3. Starea de sntate a familiei a.existena unei deficiene b.disfuncii ale familiei ca urmare a unor accidente sau boli c.expertiza medical a capacitii de munc i aciunile de reintegrare profesional a persoanelor cu dizabiliti d.capacitatea familiei de a asigura condiii optime pentru restabilirea sntii i capacitii de munc e.problemele familiale sau dezorganizarea datorate prezenei persoanelor cu deficien senzorial, motorie sau neuro-psihic. 4. Funcionarea socio-economic a familiei a. condiiile de locuit b.forma de proprietate a locuinei

c.dotarea cu utiliti a familiei (mobilier,aparatur electronic) d.condiiile de igien a locuinei e.status economic f. veniturile i cheltuielile familiei 5. Relaiile familiale a.funcionarea personal n interiorul familiei b.relaiile dintre soi/parteneri; funcionarea marital c.relaiile dintre generaii d.relaiile dintre persoanele cu deficiene i ceilali membrii ai familiei Starea civil a mamei adolescent-mam singur necstorit divorat vduv separat temporat sau prsit de so Starea civil a tatlui vduv prsit sau separat de soie divorat, are sau nu are n sarcin cretereai educarea copiilor 6. Funcionarea parental: carene educativ pedagogice - ncredinarea copiilor n caz de divor 7.Starea moral a familiei a.alcoolism sau alte toxicomanii b.vagabondaj c.ceretorie d.prostituie 8.Forme de intervenie social pentru rezolvarea problemelor familiei a.intervenii directe b.informarea i trimiterea la alte instituii c.managementul cazului d.munca n echip e.intervenii indirecte

C. Dimensiuni ale interveniei n cadrul familiei DIMENISIUNI 1. Rezolvarea problemei NOIUNI CHEIE Exist dou tipuri de probleme:intrumentale i afective Procesul are apte etape: 1.identificarea problemei 2.comunicarea problemei persoanei potrivite 3.dezvoltarea aciunilor alternative 4.alegerea strategiei de aciune 5.intervenia/aciunea 6.urmrirea sau monitorizarea interveniei 7.evaluarea rezultatelor Postulat: -cel mai eficient: realizarea celor 7 etape -cel mai ineficient: imposibilitatea recunoaterii problemei, nu se poate atinge nici prima etap -Dou tipuri de funcionare a familiei: necesare i altele -Dou spaii de funcionare a familiei: instrumental i afectiv -Grupuri de funcionare familial necesare A.Instrumentale 1.asigurarea bunurilor materiale B.Afective 1.ngrijire i sprijin 2.obinerea plceri sexuale pentru aduli C.Mixte 1.dezvoltarea deprinderilor practice necesare vieii de zi cu zi 2.sisteme de sprijin i organizare -Alte aciuni familiale Adaptarea bun sau mai puinbun la mediul schimbat. -Msurarea funcionrii rolurilor se ntmpl prin observarea modului n care sunt mprite responsabilitile n cadrul familiei, cum este abordat problematica rspunderii. Postulat: -cel mai eficient: cnd funciile familiale sunt bine definite i responsabilitatea vine din interior -cel mai puineficient: cnd funciile familiale nu sunt mprite sau/i responsabilitatea fiecrui membru nu este definit.

2. Roluri

3. Sensibilitatea afectiv

-Exist dou grupe: sentimente de bunstare i sentimentele ce apar n situaii de criz Postulat: -cel mai eficient: cnd gama total de reacii corespunde n intensitate i calitate cu stimulii declanatori -cel mai puineficient: cnd aceast gam este foarte restrns (1-2 sentimente) i/sau denaturat prin intensitate i calitate fa de stimulul declanator. Scala implicrii conine apte situaii: 1.lipsa implicrii 2.implicarea lipsit de sentimente 3.implicarea inconsistent 4.implicarea narcisist 5.implicarea empatic 6.implicarea exagerat 7.implicarea simbiotic Postulat: -cel mai eficient: implicarea empatic -cel mai ineficient: implicarea simbiotic i lipsa implicrii

4. Implicarea afectiv

Se refer la trei situaii: 1.situaii periculoase 2.trirea i exprimarea nevoilor i impulsurilor psihologice (mncatul, butul, dormitul, agresivitatea, sexul) 3.comportamentul interpersonal social n cadrul i n exteriorul familiei. Standardul comportamentului aprobat este definit de patru stiluri: -rigid -flexibil -laissez-faire sau permisiv -haotic Postulat: -cel mai eficient: stilul flexibil -cel mai puineficient: stilul haotic (Adaptat dup N.B.Epstein - D.S.Bishop, pe baza modelului McMaster) Controlul comportamental Bibliografie: Abric, J.-C. (2002), Psihologia comunicrii, Iai, Editura Polirom. Alexiu, M. (2003), Valori i faze ale aciunii n asistena social n G. Neamu (coord.), Tratat de asisten social, Iai, Polirom, pp. 319 365.

Bocancea, C. (1999), Asistentul social i sistemul client n C. Bocancea, G. Neamu, Elemente de asisten social, Iai, Editura Polirom, pp. 79-91. Crystal, D. (1975), Paralinguistics n The Body as a Medium of Expression, New York, E.P.Dutton & Co. Inc., pp.162 174. Cornelius, H.; Faire, S. (1996), tiina rezolvrii conflictelor. Bucureti, Editura tiin i Tehnic. Cuilenburg, J.J.; Scholten, O.; Noomen, G. W (1998), tiina comunicrii, Bucureti, Editura Humanitas. Dafinoiu, I. (2001), Elemente de psihoterapie integrativ, Iai, Editura Polirom. Dafinoiu, I. (2002), Personalitatea metode calitative de abordare. Observaia i interviul, Iai, Editura Polirom. De Peretti, A; Legrand J.-A.; Boniface, J. (2001), Tehnici de comunicare, Iai, Editura Polirom. Dinu, M. (1997), Comunicarea, Bucureti, Editura tiinific. Hall, E. (1966/1990), The Hidden Dimension, New York: Anchor Books Edition. Ivey, A., E. (1988), Intentional Interviewing and Counselling, California, Brooks/Cole Publishning Company, Pacific Grove, Second edition. Lohisse, J. (2002), Comunicarea. De la transmiterea mecanic la interaciune, Iai, Editura Polirom. Ludlow, R.; Panton, F. (1992), The essence of effective communication, New York: Hemel Hempsted, Prentice Hall International. Lupu, I.; Zanc, I. (1999), Sociologie medical Teorie i aplicaii, Iai, Editura Polirom, pp 102 126. Nemeanu, C. (2000), Comunicare sau nstrinare?, Bucureti, Editura Gnosis. Morys-Gieorgica, G.; Bogdaska, P. (2004), Abiliti de comunicare, n Manual de consiliere la distan, Bucureti, 2004, pp. 388 404, http://www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/distance_counselling/distance%20counselling/rum/ manual%20dc%20ro.doc (accesta n sept. 2008) OSullivan, T.; Hartley, J.; Saunders, D; Montgomery, M.; Fiske, J. (2001), Concepte fundamentale din tiinele comunicrii i studiile culturale, Iai, Editura Polirom. Rivers, D. (2001), The Seven Challenge A Workbook and Reader About Communicating More Cooperatively, August, 2001, www.coopcomm.org/orderbook (accesat n ian. 2007). Poledna, S. (2001), Metode de lucru cu infractorii. Interviul n Manualul consilierului de reintegrare social i supraveghere coord. I. Durnescu, Craiova, Editura Themis. Stanton, N. (1995), Comunicarea, Bucureti, Societatea de tiin i Tehnic S.A. Teodorescu, H. N. (2005), mbuntirea aspectelor prozodice n sinteza text-to-speech pentru limba romn, n Revista de Politica Stiintei si Scientometrie - Numr Special 2005, http://frf.cncsis.ro/documente/87A2105.doc. (accesat n oct. 2008). Tran, V.; Stnciugelu I. (2007), Teoria comunicrii, Bucureti, Editura comunicare.ro. Trohin, E. (2006), Particulariti lingvistice ale comunicrii n Internet, Teza de doctor n filologie, Universitatea de Stat din Moldova, Chiinu. Vrgolici, N. (2003), Redactare i coresponden, Bucureti, Editura Universitii din Bucureti, versiune on-line: http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/comunicare/index.htm (accesat n oct. 2008). www.citylink.co.nz/information/network.html http://www.deklausen.ro/articol.aspx?aid=3&cid=2

APLICAII TEMA 1 1. Analizarea i dezbaterea fiecrui titlu din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 2. Analizarea i dezbaterea fiecrui titlu din DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI TEMA 2 1. Dezbaterea pe marginea subiectului scderea natalitii si eficientizarea politicilor pronataliste. 2. Analizarea modelelor de politici familiale n uniunea European 3. Prezentarea unor situaii de discriminare n funcie de gen TEMA 3 1. Analizarea si dezbaterea RAPORTUL AL FEDERATIEI ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL FONPC TEMA 4 1. Identificarea situatiilor de risc n cazul familiei i a copilului. TEMA 5 1.Prezentarea unui itemilor managementului unui caz n domeniul proteciei drepturilor copilului 2. Identificarea modalitailor de aplicare a managementului de caz (pe un caz real sau fictiv) n concordana cu standardele minime obligatorii privind managementul de caz n protecia copilului. APLICAII TEMA 1. Analizarea i dezbaterea fiecrui titlu din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene -vezi anexele 1 i 2 CD TEMA 2 : Cum ajungem la egalitate de anse? 1. Cu ajutorul legilor, instituii i organizaii de profil a codurilor de etic a. Legi: Convenia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare fa de femei (CEDAW), 1979 Declaraia de la Bejing a Conferinei Mondiale privind condiia femeilor n lume, 1995 Carta Social European, 1996 Legea privind acordarea concediului paternal, nr. 210/1999 Ordonana Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea

tuturor formelor de discriminare Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse ntre femei i brbai Constituia Romniei, 2003 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie b. Instituii: Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii (CNCD), din 2001. Agenia Naional pentr Egalitate de anse (ANES), 20052009, actual n subordina Guvernului. c. Organizaii de profil Societea de Analize Feministe AnA44 Centul Parteneriat pentru Egalitate Centul de Dezvoltare Curricular i Studii de Gen FILIA Centrul Educaia 2000+. Asociaia Femeilor Rome Romani Cris Fundaia anse Egale pentru Femei Pro Women. Asociaia Femeilor din Romnia Organizaii ale femeilor n partidele politice din Romnia d. Coduri de etic Codurile de etic sunt de regul profilate pe tipul de instituii sau firme n care acestea se aplic. Ele prebuie s conin prevederi explicite privind: Nediscriminarea femeilor Politicile afirmative ale firmelor i instituiilor pentru asigurarea egalitii de anse (vezi mai jos). Prevederi privind prevenirea i sancionarea hruirii sexuale (vezi mai jos). 2. Cu ajutorul politicilor educaionale a. Aciunea afirmativ Aciunea afirmativ desemneaz orice politic instituional menit s deschid domenii tradiional dominate de brbai. Ea const n urmtoarele: (1) proporia angajailor (admiilor) ntro firm, coal, facultate etc s fie echivalent cu proporia candidailor funcie de sex; (2) la competen egal, ntre femei i brbai sunt preferate femeile; (3) interzicerea segregrii pe sexe a locurilor de munc i a publicitii fcute acestora; (4) creterea salariilor n domeniile dominate de femei pe principiul valorii comparabile (a muncilor desfurate n aceste sectoare dominate de femei, care sunt mai prost pltite, n comparaie cu muncile desfurate n sectoare bine pltite vezi de exemplu scderea comparativ a salariilor n mediul universitar pe msura feminizrii acestuia). Argumentele aduse mpotriva aciunii afirmative pot fi rezumate dup cum urmeaz: 1. Favorizarea femeilor n numele unei nedrepti trecute (a unei discriminri trecute) nseamn nedreptirea prezent a brbailor. Dac orice discriminare este prima facie condamnabil, atunci i aciunea afirmativ este condamnabil. 2. Mecanismele pieii trebuie lsate s acioneze nestingherit. Faptul c femeile tind s se concentreze n sectoare prost pltite, sau c unele prefer munca casnic, este alegerea lor personal. Dac doresc s fie mai bine pltite s se orienteze spre munci mai bine pltite. Principiul valorii comparabile a muncilor (din sectoare cu diferene de salarii semnificative) nu trebuie aplicat. 3. Aciunea afirmativ nu conduce la reevaluarea muncii casnice. Ea este limitat la participarea femeilor la piaa public a muncii.i ajut doar femeile care i au construit o carier care o aproximeaz pe cea a brbailor.

Argumentul major adus n favoarea aciunii afirmative este urmtorul: att timp ct realitatea produce inegaliti, aciunea afirmativ este necesar astfel nct prin intermediul ei s se recupereze distanele create artificial (prin caracterul prtinitor al instituiilor existente etc) ntre femei i brbai. Faptul c legea consfiinete egalitatea ntre cele dou sexe nu nseamn c egalitatea este real. Discriminrile trecute se reflect n prezenta inegalitate de anse, n ciuda cadrului legislativ egalitar; de aceea, principiul meritocratic (conform cruia femeile nu ar trebui promovate prin aciuni afirmative) permite perpetuarea nedreptilor trecute n prezent. Unul dintre efectele cele mai benefice ale aciunii afirmative este faptul c multe firme, companii, instuii, organizaii au adoptat n mod explicit principiul egalitii de anse la angajare. Dac maximala aciune afirmativ este mai puin popular acum, moderatul principiu al egalitii de anse a ctigat tot mai mult teren. n universiti problemele sunt legate de masculinizarea unor domenii (cele de bussines i tehnice n special) i feminizarea altor domenii (cele socioumane, n special). Ocupaii ntregi tind sprefeminizare i scdere a veniturilor i p restigiului, altele spre masculinizare, venituri i prestigiu ridicate. Este, n acest caz, posibil introducerea unui sistem de cote la admitere (de exemplu, minimum 40%, maximum 60% n funcie de sex (preluare i adaptare dup Liliana Popescu, 2002). b. Limbajul nonsexist Este limbaj care prin expresiile i conotaiile sale asigur un tratament lingvistic egal, nedescriminatoriu att femeilor ct i brbailor. ncepnd cu deceniul al optulea au fost elaborate i editate ghiduri de limbaj nonsexist de catre o serie de organizaii i instituii, n special organizaii profesionale, i de ctre universiti. Treptat un numr din ce in ce mai mare de edituri au publicat asemenea ghiduri, mai ales n lumea angloamerican n societatea contemporan occidental, cel puin la nivelul discursului public, normele limbajului nonsexist sunt generalizate i respectate. Aceste ghiduri trebuie s fie elaborate pentru fiecare limb n parte i nu pot fi traduse dect ca idee. Limbajul ne formeaz i ne reflect gndirea deopotriv. Pentru corectarea sexismului n limbaj Ghidurile recomand anumite expresii (de plid, folosirea pluralilui ei , n locul masculinului el pentru referenii nonspecifici (de ex: cititorii, elevii n loc de cititorul,elevul), folosirea unor cuvinte i expresii neutre n care substantivtul om este nlocuit de neutrul persoan. Limba romn permite acordul de gen pentru cele mai multe profesii i funcii ef-ef, profesor-profesoar. Folosirea masculinelor generice: copilul, elevul, omul, conductorul, savatul, profesorul, ranul, nu face decat s ntreasc ideea c brbaii sunt adevraii reprezentani ai umanitii, norma referenial, iar femeile o deviere de la norm. Insistena asupra masculinizrii termenilor de autoritate conduce la situaii ridicole, de tipul celor ntlnite n pres: Soul procurorului general al Romniei a achiziionat o main n rate. Dac fetele i bieii vor nva s fac n mod corect acorduri de gen nu le va mai aprea ca o ciudenie ocuparea unor poziii de demnitate nalt sau practicarea unor profesii de ctre femei, ci pur i simplu o practic normal. (Adaptat dup Otilia Dragomir, 2002). c. Cum trebuie reacionat n cazuri de hruire sexual? De obicei persoanele care hruiesc nu nceteaz pn cnd nu li se atrage atenia sau nu sunt sancionate, iar victimele hruirii se sfiiesc s povesteasc astfel de experiene de team c nu vor fi crezute sau c vor fi condamnate c au avut un comportament provocator care a atras hruirea. Prin urmare este necesar ca persoanele afectate de astfel de manifestri s fie ncurajate s reclame astfel de cazuri. Ignorarea i minimalizarea cazurilor de HS nu le face s dispar, ci dimpotriv, conduc la creterea incidenei lor. Hruirea sexual poate fi oprit prin aciuni personale directe:

Rspunsuri directe, rspicat (tranant) negative din partea celor afectai, fr scuze sau zmbete intimidate. Dezaprobarea trebuie comunicat clar; Dac este greu s vorbim unui hruitor, i putem scrie solicitndui s nceteze, pstrnd o copie datat a scrisorii i consultnd n acest sens consilierul/a pe probleme de hruire; Consiliul de etic trebuie s pstreze un dosar al faptelor, pentru a putea verifica eventuala repetiie din partea aceleiai persoane. n cazul minorilor, un adult: printe, tutore, profesor poate i adesea trebuie s preia aceste aciuni n locul i n numele victimei. Tentativa de corupere sexual poate s fie oprit ntrun mod asemntor. Rspunsul la incidente Dac cineva se consider afectat de HS se adreseaz persoanei desemnate s rezolve astfel de cazuri sau unei persoane care o poate reprezenta printro rezoluie potriviti prompt (informal sau formal disciplinar O rezolvare informal nseamn medierea unui acord ntre pri, cu sau fr ca ele s se ntlneasc direct. O plngere formal este adresat unui organism desemnat de ctre Consiliul de colii s dea rezoluii disciplinare, n cazul nostru, Consiliul de etic, n cooperare cu un jurist. Confidenialitatea Hruirea sexual este o problem foarte delicat. Consilierii pentru acest gen de probleme sunt persoanele instruite s dea sfaturi, s rspund la ntrebri, s rezolve cazurile minore i incipiente i s protejeze persoanele consiliate de orice indiscreii care le-ar putea afecta. Ei pot s fac parte din Consiliile de etic, dar nu este obligatoriu. Consilierilor nu li se permite s dezvluie conversaiile pe aceast tem (dect n cazul unei lezri fizice sau a unei disturbri psihice semnificative ca urmare a hruirii) fr permisiunea expres a persoanei care a solicitat consilierea sau a reprezentantului legal sau moral al acesteia. (Miroiu M., 2003) Bibliografie pentru partea aplicativ: Blan, Elena, Elena Anghel, Marcela Marcinschi Clineci, Elena Ciohodaru, 2003, Fete, biei, parteneri n viaa public i privat, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Nemira, Bucureti Dragomir O, Elena Blan, Cristina tefan, 2002, Formarea elevilor pentru viaa privat, n Lazr Vlsceanu (coord), coala la rscruce. Schimbare i continuitate n curriculum nvmntului obligatoriu, Polirom, Iai Grunberg, Laura, M. Miroiu, 1997, Gen si Educatie, ANA, Bucharest, 1997 Grunberg, Laura, Doina tefnescu, Manifestri explicite i implicite ale genului n programele i manualele colare, n Lazr Vlsceanu (coord),2002, coala la rscruce. Schimbare i continuitate n curriculum nvmntului obligatoriu, Polirom, Iai Miroiu, Mihaela, 1998, Invatamantul romanesc azi, Gabriel Ivan, Vladimir Pasti, Adrian Miroiu), Polirom, Iasi, 1998 tefnescu, Doina, M. Miroiu, 2001, Gen i politici educaionale, Step by Step, Bucureti tefnescu, Doina, 2003, Dilema de gen a educaiei Iai: Polirom TEMA 3 Analizarea si dezbaterea RAPORTUL NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL FONPC -vezi anexa 3 CD FEDERATIEI ORGANIZATIILOR

TEMA 4 1. Identificarea factorilor de risc si a situatiilor vulnerabile prezentate n RAPORTUL AL FEDERATIEI ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL FONPC 2. Identificarea soluiilor viabile n funcie de factorii de risc identificai n plan local n funcie de cei relatai n RAPORTUL AL FEDERATIEI ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU COPIL FONPC TEMA 5 1. Dezbaterea itemilor standardului minim obligatoriu privind managementul de caz n protecia copilului -vezi anexa 4 CD Bibliografie: Codul penal, Editura Hamangiu, 2010 Buzducea, D., 2005, Aspecte contemporane n asistena social, Ed.Polirom, Iai, Cojocaru, D., 2008, Copilaria i construcia parentalitii. Asistena maternal in Romnia, Ed.Polirom, Iai, Cojocaru,., Cojocaru, D., 2008, Managementul de caz n protecia copilului.Evaluarea serviciilor i practicilor din Romnia, Ed.Polirom, Iai, Muntean, A..,Sagebiel, J., 2007, Practici n asistena social. Romnia i Germania, Ed.Polirom, Iai; Mrginean I., 2004,Politica social studii 1990-2004, Ed. Expert, Bucureti,; Neamu, G.,(coord.), 2003, Tratat de asisten social, Ed.Polirom, Iai; Profiroiu M. C-tin i Iorga E., Manual de politici publice, Ed. Economic Pop L. M. 2002,(coord.), Dicionar de politici sociale, Ed. Expert, Bucureti,; Pop L. M, 2005,Politici sociale: elemente de teorie, analiz i evaluare a politicilor sociale, Ed. Economic. Bucureti,; Roth-Szamoskozi,M.,1998, Protecia copilului. Dileme, concepii i metode, Ed.Presa Universitar Clujan, Cluj-Napoca; Rdoi, M. 2005,Evaluarea politicilor publice, Ed. Tratonic, Zamfir Ctlin, Zamfir Elena (coord.), 1995,Politici sociale. Romnia n context european, Ed. Alternative, Bucureti,; http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_18156/Protectia-familiei-in-Romaniasprijin-financiar-dar-servicii-insuficiente.html

STRATEGII ANTIDISCRIMINARE SI DREPTURILE OMULUI


FIA DE ORGANIZARE A ACTIVITII DIDACTICE A. Denumire modul: Strategii antidiscriminare si drepturile omului Grup int: Personalul furnizorilor de servicii sociale B. Titular modul/ Formator: Lect. univ. dr. Ada Hurbean Buget timp: 18 ore Activiti teoretice: 12 Activitai practice: 6 Obiective: Cunoasterea cadrului legislativ european si intern cu privire la principiul nediscriminarii Definirea notiunilor fundamentale reglementate de OUG 137/2000 Principiul nedescriminarii in raporturile de munca Cunoasterea i nelegerea conceptelor fundamentale din domeniul proteciei drepturilor omului Analiza principalelor drepturi ale omului stipulate de Constituia Romniei i discutarea strategiilor antidiscriminatorii . Competene: Capacitatea analiz a actelor normative care reglementeaz prevenirea si sanctionarea discriminarii si drepturile omului. Capacitatea de explicare i interpretare a elementelor specifice diagnozei problemelor sociale Abilitatea de a lucra n echip. F. Coninuturi/Teme i forme de activitate specifice Nr. crt.
1. 2.

Coninuturi/Teme
Cadrul legal internaional n domeniul antidiscriminrii Cadrul legal intern n domneiul antidiscriminrii

Form de activitate

Nr. ore
2 2

3.

Terminologie

4.

Sanctionarea faptelor de discriminare

5.

Principiul nediscriminrii n raporturile de munc

6.

Drepturile si libertile prevzute n Carta Social Europeana

7.

Drepturile

libertile

prevzute

Constituia Romnei

Total ore Metodologia didactic:

18

Tehnici educaionale: prezentri, dezbateri, exerciii, studii de caz. Mijloace educaionale: tabl, videoproiector, prezentri power-point, foi cu exerciii, fie de lucru.

BIBLIOGRAFIE

Bibere O, Uniunea European ntre virtual i real, Ed. All, Bucureti, 1999. Berger Vicent, Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului, Institutul Romn pentru Drepturile Omului, 1997. Corneliu Brsan, Convenia European a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole, vol.I i II, Ed. C.H.Beck, Bucureti, 2005-2006. Gomien Donna, Introducere n Convenia European a Drepturilor Omului, Ed. All, Bucureti, 1993. Ion Deleanu, Obligativitatea hotrrilor Curii Europene a drepturilor omului i ale Curilor de Justiie a Comunitilor Europene. Revista Dreptul nr.2/2007. Lefterache Lavinia .a. Aspecte de drept penal ale Curii Europene a Drepturilor Omului. Macovei Monica, Ghid privind punerea n aplicare a art.5 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului. Mazilu Dumitru, Drepturile Omului, Concept, exigene i realiti contemporane, Ed. Lumina Lex, Bucureti. 2000. Radu Chiri, Convenia European a Drepturilor Omului, Comentarii i explicaii, Ediia 2, Ed. C.H.Bek, Bucureti, 2008. Selejan Guan Bianca, Protecia European a Drepturilor Omului, Ed. All Beck, Bucureti, 2004. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.109/2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr.748/2003. Documente internaionale privind combaterea torturii i a tratamentelor inumane sau degradante, Institutul Romn pentru Drepturile Omului, 1998. Hotrri ale Curii Europene a Drepturilor Omului, Culegere selectiv, vol.III, Editura Polirom, 2003. Studii privind jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului, Bucureti, 2003. Manualul Consiliului Europei, Bucureti, 2003. Laura Cetean-Voiculescu, Drept n asisten social, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007,

Constituia Romniei, Convenia European a Drepturilor Omului, Legea nr. 272/2004 cu privire la protecia i promovarea drepturilor copilului. Revista romn de drepturile omului nr. 20/2001, Editura Apador CH, Bucureti, Revista romn de drepturile omului nr. 23/2002, Editura Apador CH, Bucureti, Revista romn de drepturile omului nr. 27/2003, Editura Apador CH, Bucureti. Al. iclea, Tratat de dreptul muncii, ediia a II a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2007 G.Couturier, Droit du travail, Les relations individuelles du travail, Presses Universitaires de France, Paris, 1990,. I.T. tefnescu, Tratat de dreptul muncii, Ed. Wolters Kluwer, 2007 A. Hurbean, Unele consideraii n legtur cu principiul egalitii de anse ntre femei i brbai n raporturile de munc, Annales universitas Apulensis, series Jurisprudentia, nr. 12/2009 A. Hurbean, The principle of non-discrimination and restrictions of the right of free movement of persons and workforce, Review of comparative law, vol. 14-15, year 2009-2010, 2010 A. Hurbean, Protection of conscience and religious freedom in the labour relationships, agora International Journal of Juridical Sciences, nr.2/2011. Dicionar de sociologie, ed. a 2 a, Ed. Universul Enciclopedic, 2003

CAPITOLUL I: CADRUL LEGAL PRIVIND PRINCIPIUL NEDISCRIMINRII


I.1 Cadrul legal internaional i european privind principiul nediscriminrii Preambul Principiul nediscriminrii pe toate palierele vietii sociale a persoanelor nu poate fi imaginat dect ntr-o legtur indisolubil cu afirmarea i protecia drepturilor fundamentale ale omului. Articolul 1 din Declaraia Universal a Drepturilor Omului proclam faptul c toate fiintele se nasc libere si egale. Prin urmare, principiul egalitii st la baza noiunii de drepturi ale omului i reprezint o ptrotecie mpotriva nclcrii lor, a tratamentelor inechitabile sau discriminatorii. Astfel c:fiecare se poate prevala de toate drepturile si libertile(...) far nici o deosebire, n special de ras, de culoare, de sex, de limb, de religie, de opinie politic sau de orice alt opinie,de origine naional sau social, de avere, de natere sau decurgnd din orice alt situaie Statele europene, pornind de la enumerarea i consacrarea drepturilor omului stipulate n Declaraia Universal au dorit crearea de reglementri care s aprofundeze noiunea de protecie adrepturilor omului dar i s afirme o specificitate regionala. O societate care dorete s apere demnitatea uman a membrilor ei i s asigure tuturor perspective egale i echitabile de acces la oportunitile disponibile trebuie s lupte mpotriva oricrei forme de discriminare. Apariia acestui fenomen este strns legat de ncalcarea principiului egalitatii. Mai mult chiar, scena a diversitii si multiculturalitatii, Uniunea European trebuie s garanteze repectarea drepturilor cetenilor europeni, respectarea identitatii etnice i culturale. Principiul non-discriminarii este un principiu general al Uniunii Europene. Acesta are scopul de a respecta diversitatea dar n acelai timp urmrete i promovarea unittii Uniunii: ,exercitarea drepturilor i libertilor (...) trebuie s fie asigurat far nici o discriminare bazat, n special, pe sex, ras, culoare, limb, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naional sau social, apartenen la o minoritate na ionala, avere, na t ere sau orice alt sit ua ie ( Convenia European a Drepturilor Omului, art.14) . n contextul, crerii unei piete comune i de apariie a fenomenului de migratie a forei de munc i de emigraie, a aprut n legislaia european principiul non-discriminarii ntr-o dispoziie ce interzicea discriminarea pe criterii de sex n contextul ocuprii forei de munc. Astfel, la nivelul Uniunii europene au fost emise o seam de directive i au luat natere instituii care promoveaz i apr respectarea principiului nediscriminrii, n toate domeniile. Acte internaionale Instrumentul internaional cadru n domeniu l reprezint Declaraia Universal a Drepturilor omului. Articolul 1i 2 proclam Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele sunt inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele fata de celelalte in spiritul fraternitatii. 1. Fiecare se poate prevala de toate drepturile si de toate libertatile proclamate in prezenta Declara tie, fara nici o deosebire, in special de rasa, de culoare, de sex, de limba, de religie, de opinie politica sau de orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, de avere, de nastere sau decurgand din orice alta situatie. Acesta este primul document internaional de ansamblu i cu vocaie de universalitate, prin care se recunoate necesitatea elaborrii unui standard minim care s fie respectat pe plan internaional i a stabilirii unei concepii comune despre drepturile i libertile omului. n conformitate cu dispoziiile Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, au mai fost adoptate:

Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale ratificat de Romnia prin DECRET NR. 212 DIN 31 OCTOMBRIE 1974; Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de Romnia prin DECRET NR. 212 DIN 31 OCTOMBRIE 1974. n acest document international regsim prima reglementare cu caracter universal n legtur cu problema minoritilor. Astfel, potrivit articolului 27 din acest pact: n acele state n care exist minoriti etnice, religioase sau lingvistice, persoanele care fac parte din aceste minoriti nu pot fi lipsite de dreptul de a avea, n comun cu ceilali memebrii ai grupului lor, a) propria lor via cultural, b) de a profesa i a practica propria lor religie, c) de a folosi propria lor limb. Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei , adoptata si deschisa spre semnare de Adunarca generala a NatiuniIor Unite prin Rezolutia 34/180 din 18 decembrie 1979. intrata in vigoare la 3 septembrie 1981. Cadrul european n domeniul antidiscriminrii Convenia European a Drepturilor Omului, pe care Romnia a ratificat-o la 20 iunie 1994, la cteva luni dup aderarea sa la Consiliul Europei, care a avut loc la 7 octombrie 1993. Principalul izvor al Conveniei Europene a Drepturilor Omului l constituie Declaraia Universal a Drepturilor Omului. Spre deosebire de Declaraia Universal a Drepturilor Omului, care are un caracter proclamativ, declarativ, dar cu for moral deosebit, Convenia are un caracter normativ, constrngtor pentru statele contractante, fiind prevzut cu un sistem jurisdicional eficient n sensul respectrii dispoziiilor sale. Carta Social European Revizuit adoptat la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificat de Romnia prin Legea nr.74/1999. n baza acestor documente cu caracter universal, la nivelul Uniunii Europene a luat naltere o strategie de combatere a discriminrii format din: Directiva Consiliului 2000/43/EC Directiva Consiliului 2000/78/CE , Planul de Actiune al Comunitatii 2001-2006 (Decizia 2000/750/CE) privind combaterea discriminarii pe toate criteriile enumerate in articolul13 (altele decat criteriul sex), dar i instuii specializate n domeniu cum este Institutul European pentru Egalitatea de Gen. n concret, Directiva Consiliului 2000/43/EC din 29 iunie 2000 pentru implementarea principiului de tratament a persoanelor, indiferent de originea rasial sau etnic Implementeaz principul egalitii de tratament ntre persoane indiferent de ras sau origine etnic Asigur protecie mpotriva discriminrii n domeniul angajrii si instruirii, educaiei, securitii sociale, sntii si accesului la bunuri i servicii Conine definiiile discriminrii directe, indirecte, hruirii si victimizrii Ofer victimilor discriminrii dreptul de a aciona n justiie, printr-o procedur administrativ sau juridic, pe cei care i discrimineaz i prevede i sanciuni pentru acetia Stabilete nfiinarea n fiecare stat membru UE a unui organism care s promoveze un tratament egal i care s ofere asistent independenta victimilor discriminrii rasiale. Directiva Consiliului 2000/78/EC din 27 noiembrie 2000 privind stabilirea unui cadru general pentru egalitatea de tratament n domeniul angajrii Implementeaz principul egalitaii de tratament n domeniul angajrii si instruirii indiferent de religie sau credint, orientare sexual, vrst sau dizabiliti Ofer, ca si Directiva 2000/43/EC, definiii ale discriminrii, a dreptului la recurs i a rsturnrii sarcinii probe Cere angajatorilor s creeze condiii de lucru rezonabile pentru persoanele cu dizabiliti care sunt calificate pentru slujbele oferite

Permite, n unele cazuri, excepii de la principiul egalitii de tratament, pentru a pstra, de exemplu, caracterul special al unor organizaii religioase, sau pentru a asigura msuri speciale pentru integrarea pe piaa muncii a celor foarte tineri sau a celor foarte n vrst. I.2 Cadrul intern legislativ n domeniul antidiscriminrii Constituia Romnei este actul fundamental care reglemeteaz, cu valoare de principiu egalitatea n drepturi a tuturor cetenilor, fr nici o deosebire, pentru nceput n articolul 4, iar apoi n articolul 16 i 26. Astfel, primul dintre cele trei articole citate consacr unitatea poporului i egalitatea ntre ceteni, menind expres c: Statul are ca fundament unitatea poporului romn i solidaritatea cetenilor si. Romnia este patria comun i indivizibil a tuturor cetenilor si, fr deosebire de ras, de naionalitate, de origine etnic, de limb, de religie, de sex, de opinie, de apartenene politic, de avere sau origine social. Articolul 16 din Constituia Romniei statueaz egalittea tuturor cetenilor n fa legii i autoritilor publice, fr nici un fel de discriminare. (1) Cetenii sunt egali n faa legii si a autoritilor publice, far privilegii i far discriminri. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. (3) Funciile si demnittile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, n conditiile legii, de persoanele care au cetenia romna si domiciliul n ara. Statul romn garanteaz egalitatea de anse ntre femei si barbai pentru ocuparea acestor funcii si demnitti. (4) n condiiile aderrii Romniei la Uniunea Europeana, cetaenii Uniunii care ndeplinesc cerinele legii organice au dreptul de a alege i de a fi alei n autorittile administraiei publice locale). Iar articolul 26 stabulete drepturile i libertile fundamentale ale cetenilor din acest stat, att n raport cu societatea n general, ct i cu autoritile statului, n sensul c autoritile publice au datoria de a respecta i ocroti viaa intim, familiala i privat a tuturor cetenilor i fiecare persoan are dreptul s dispun de ea nsi, dac nu ncalc drepturile i libertile altora, ordinea public sau bunele moravuri. Codurile de ramur, respectiv, Codul penal, Codul civil i Codul muncii, reglementeaz, fiecare n domeniul su de aplicare, principiul n discuie, direct (aa cum face Codul muncii) sau indirect, prin instituirea unui regim sancionator (aa cum regsim n Codul penal i n Codul civil). n cteva cuvinte, n Codul civil este reglementat baza legal conform creia poate fi recuperat prejudiciul suferit ca urmare a unei fapte de discriminare, prin instituirea principiului rspunderii delictuale, respectiv a obligaiei de repararea a pagubei suferit de o persoan prin fapta unei alte persoane, indiferent de gradele intenei cu care a fost svrit fapta. n Codul penal , vom ntlni sancionate dou infraciuni n legtur direct cu faptele de discriminare, respectiv abuzul n serviciu prin ngrdirea unor drepturi (art. 247) i propadanda naionalist-ovin (art. 317). Prima infraciune are n vedere "ngradirea, de ctre un funcionar public, a folosinei sau a exerciiului drepturilor vreunui cetean, ori crearea pentru acesta a unor situaii de inferioritate pe temei de naionalitate, ras, sex sau religie Aceast nfraciune se pedepeste cu nchisoare. Propaganda nationalist-sovina reprezint aarea urii de ras sau naionale, i se pedepeste cu nchisoare. Codul muncii statueaz asupra egalitii de tratament i a interzicerii discriminrii, utiliznd terminologia i noiunile consacrate de normele europene i internaionale. n concret, prin art. 5 din Codul muncii sunt interzise n mod expres, att discriminrile directe, ct i discriminrile indirecte fa de un salariat bazate pe criterii de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen naional, ras, culoare, etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate familial, apartenen ori activitate sindical. Principiul nondiscriminrii n raporturile de munc trebuie s fie aplicabil, pe de o parte, att n domeniul relaiilor individuale de munc, bazate pe ncheierea i derularea unui contract individual de munc, ct i n

domeniul relaiilor colective de munc, unde se pot ntalni fapte de dicriminare raportate mai ales la apratenea sindical. Prevederile legale menionate mai sus, cu caracter de generalitate sunt dezvoltate i precizate ntr-un act normativ special, direct aplicabil domeniului n discuie- Ordonana de Urgen nr. 137/2000 (republicat) privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare. Acest act normativ este cel care staueaz, din punct de vedere legal, asupra nelesurilor termenilor de discriminare, discriminare direct, indirect, haruire+aspecte pe care le vom analiza n capitolul urmtor. Un at act normativ special n domeniu l reprezint, Hotrrea nr. 1.194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea i funcionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminrii. Acesta reprezint autoritatea de stat n domeniul discriminrii, autonom, cu personalitate juridic, aflat sub control parlamentar ,garant al respectrii i aplicrii principiului nediscriminrii, n conformitate cu legislaia intern n vigoare i cu documentele internaionale la care Romnia este parte.

CAPITOLUL II: TERMINOLOGIA N DOMENIUL PRINCIPIULUI ANTIDISCRIMINRII I SANCIONAREA FAPTELOR DE DISCRIMINARE


II.1 Terminologie Ordonana de Urgent nr. 137/2000, republicat este considerat, n literatura de specialitate legea discriminrii, chiar dac, din punct de vedere tehnic este o ordonan, acesta pentru a-i sublinia importanta n domeniu. Actul normativ este singurul care stabileste definiiile legale, pe de o parte i regimul sancionator , pe de alt parte. Astfel, conform art. 2 din Ordonana de Urgent nr. 137/2000, discriminarea reprezint orice deosebire, excludere, restricie sau preferin, pe baz de ras, naionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexual, vrst, handicap, boal cronic necontagioas, infectare HIV, apartenen la o categorie defavorizat, precum i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrngerea, nlturarea recunoaterii, folosinei sau exercitrii, n condiii de egalitate, a drepturilor omului i a libertilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic, economic, social i cultural sau n orice alte domenii ale vieii publice. n continuare, considerm oprtun explicarea unora dintre cele mai des ntalnite dintre criteriile de discriminare Orientarea sexual este definit ca atracia emoional, sexual sau afectiv constant fa de indivizi de un anume gen. Exist trei orientri sexuale general recunoscute: Homosexual-definit prin atracia fa de persoane de acelai sex Heterosexual-caracterizat de atracia fa de persoane de sex opus Bisexual- definit prin atracia fa de persoane de ambee sexe. Persoane cu handicap-persoanele crora mediul social, neadaptat deficienelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, le mpiedic total sau le limiteaz accesul cu anse egale la viaa social, potrivit vrstei, sexului, factorilor materiali, sociali i culturali proprii, necesitnd msuri de protecie specail n sprijinul integrrii lor sociale i profesionale.(termeul folosit de lege) Termenul de deficien desemneaz absena. Pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcii anatomice, fiziologice sau psihologice a persoanei. Deficiena poate fi rezultatul unei maladii, al unui accident sau al unor condiii de mediu. Incapacitate semnific un numr de limitri funcionale cauzate de deficiene fizice, intelectuale, senzoriale, de condiii de sntate ori de mediu. Limitrile pot fi pariale sau totale i nu permit ca o activitate s fie ndeplinit n limitele considerate normale pentru o fiin uman. Prin handicap psihic se nelege incapacitatea persoanei cu tulburri psihice de a face fa vieii n societate, situaie care decurge direct din prezena tulburrii psihice. Prin persoan cu tulburri psihice se nelege persoana bolnav psihic, persoana cu dezechilibru psihic sau insuficient dezvoltat psihic sau dependent de alcool i droguri, precum i persoana care manifest alte dereglri care pot fi clasificate, conform normelor de diagnostic n vigoare din practica medical, ca fiind tulburri psihice. (Legea nr. 487/2002 a sntii mintale i a proteciei persoanelor cu tulburri psihice). HIV (virusul imunodeficienei umane) este virsul care atac i distruge progresiv sistemul imunitar, provocnd, n final, SIDA. SIDA (sindromul imunodeficienei umane dobndite) este manifestarea fina a infeciei cu HIV, o boal cronic cu evoluie ndelungat, imprevizibil. O person este bolnav de SIDA cnd virsul a deteriorat sistemul de aprare al organismului, distrugnd celulele care l pretejeaz.

Statutul seropozitiv HIV c n serul persoanei infectate a fost pus n ediven prezena anticorpilor anti-HIV, iar infecia a fost demonstrat prin examene de laborator. Virusul este prezent n fluidele corpului i poate fi transmis prin snge, sperm, fluide vaginale sau lapte matern, dac nu se folosesc msuri de protecie. Termenul sex, n acest domeniu, desemeaz caracteristicile biogice prin care fiinele umane se disting ca femei i brbai. Roluri de gen reprezint atitudinile i comportamentele dominante pe care societatea e asociaz cu fiecare sex. Acestea includ drepturile i responsabilitile normative pentru brbai i femei ntr-o anumit societate. Rolurile de gen presupun un amestec de comportamente psihologice, atitudini, norme i valori pe care societatea le desemneaz ca fiind masculine i feminine. Rasa reprezint o categorie social de persone despre care se spune c se disting n funcie de nite trsturi motenite, variabile. Etnia definete acei indivizi care se consider sau sunt considerai de alii ca mprtaind caracteristici comune care i diferniaz de alte colectiviti dintr-o societate n cadrul creia dezvolt un comportament distinct. Termenul a fost introdus pentru a stabili o distincie fa de ras, deoarece, dei un grup etnic poate fi indentificat n termeni de trsturi rasiale, el poate mprti i alte caracteristici comune precum religia, ocupaia, limba sau politica. n continuare, se face diferena ntre discriminare i comportament discriminator, prima fiind consecin celei de-a doua, stabilindu-se c orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaz, favorizeaz sau defavorizeaz nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoan, un grup de persoane sau o comunitate fa de alte persoane, grupuri de persoane sau comuniti atrage rspunderea contravenional, dac nu intr sub incidena legii penale. n acest context, discriminarea direct apare atunci cnd o persoan este tratat mai puin favorabil decat o alta persoan n situaii comparabile din cauza originii etnice sau rasiale, a religiei ori credinelor, vrstei, orientrii sexuale sau dizabilitii. Discriminarea indirect se produce atunci cnd un anumit criteriu sau procedur, practic aparent neutr ar putea dezavanta persoane n funcie de ras sau etnie, vrst, orientare sexual, religie sau dizabilitate i nu poate fi justificat n mod obiectiv. n literatura de specialitate se vorbete i despre discriminarea instituionalizat ca fiind discriminarea mpotriva unor grupuri din societate care poate fi cauzat de majoritatea care ader tacit la normele sociale sau la regulile instituionale i organizaionale existente. Nu e obligatoriu ca prejudecile, stereotipurile i ostilitatea direct sau ascuns sa fie ntotdeauna factori ai exploatrii unui grup de ctre altul sau ai distribuiei nedrepte a recompenselor. Sexismul instituionalizat i rasismul instituionalizat sunt expresiile cele mai rspndite ale acestui fenomen. Hruirea reprezint orice comportament pe criteriu de ras, naionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, gen, orientare sexual, apartenen la o categorie defavorizat, vrst, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv (Art. 2 alin. 5). Victimizarea constituie orice tratament advers, venit ca reacie la o plngere sau aciune n justiie cu privire la nclcarea principiului tratamentului egal i al nediscriminrii (Art. 2 alin.7). Categorie defavorizat este acea categorie de persoane care fie se afl pe o poziie de inegalitate n raport cu majoritatea cetenilor datorit diferenelor identitare fa de majoritate, fie se confrunt cu un comportament de respingere i marginalizare (Art. 4). Sfera de aplicare a dispoziiior Ordonanei de Urgen nr. 137/2000 se regsete n art. 3 care stabilete att persoanee ct i domeniile aplicabile. Prin urmare, au obligaia de respectare a principiului nediscriminrii, aa cum este el regementat, toate persoanele fizice sau juridice, publice sau private, precum i instituiilor publice cu atribuii n ceea ce privete:

a) condiiile de ncadrare n munc, criteriile i condiiile de recrutare, selectare i promovare, accesul la toate formele i nivelurile de orientare, formare i perfecionare profesional; b) protecia i securitatea social; c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri i faciliti; d) sistemul educaional; e) asigurarea libertii de circulaie; f) asigurarea linitii i ordinii publice; g) alte domenii ale vieii sociale. II.2 Sancionarea faptelor de discriminare Conform legii, orice comportament discriminatoriu atrage rspunderea civil, contraveniona sau penal, n funcie de gravitatea faptei i modul ei de incriminare legal. n principiu, rspunderea civil se angajeaz pe bazele raspunderii civile delictuale, respectiv atunci cnd fapta discriminatorie a unei persoane fizice sau juridice a produs un prejudiciu, n condiiile dreptului comun n materie. Pe lang acoperirea prejudiciului cauzat este posibil i restabilirea situaiei anterioare. Pe de alt parte, rspunderea contravenional, ca i cea penal se angajeaz numai n condiiile expres prevzute de lege, respectiv ori de cte ori actul normativ stabilete faptele care constituie contraventii. n acest sens, Ordonana de Urgen nr. 137/2000 este cea care stabilete, expres, care sunt faptele care constuituie contravenii n acest domeniu. n baza art. 5-15, sunt considerate contravenii urmtoarele: condiionarea participrii la o activitate economic a unei persoane ori a alegerii sau exercitrii libere a unei profesii de apartenena sa la o anumit ras, naionalitate, etnie, religie, categorie social, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexual, de vrsta sau de apartenena sa la o categorie defavorizat. discriminarea unei persoane pentru motivul c aparine unei anumite rase, naionaliti, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vrstei, sexului sau orientrii sexuale a acesteia, ntr-un raport de munc i protecie social, cu excepia cazurilor prevzute de lege, manifestat n urmtoarele domenii: a) ncheierea, suspendarea, modificarea sau ncetarea raportului de munc; b) stabilirea i modificarea atribuiilor de serviciu, locului de munc sau a salariului; c) acordarea altor drepturi sociale dect cele reprezentnd salariul; d) formarea, perfecionarea, reconversia i promovarea profesional; e) aplicarea msurilor disciplinare; f) dreptul de aderare la sindicat i accesul la facilitile acordate de acesta; g) orice alte condiii de prestare a muncii, potrivit legislaiei n vigoare. refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja n munc o persoan pentru motivul c aceasta aparine unei anumite rase, naionaliti, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vrstei, sexului sau orientrii sexuale a acesteia, cu excepia cazurilor prevzute de lege. condiionarea ocuprii unui post prin anun sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenena la o anumit ras, naionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat, de vrsta, de sexul sau orientarea sexual, respectiv de convingerile candidailor. O excepie n acest domeniu reprezint msurile luate de autoritile publice sau de persoanele juridice de drept privat n favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comuniti, viznd asigurarea dezvoltrii lor fireti i realizarea efectiv a egalitii de anse a acestora n raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comuniti, precum i msurile pozitive ce vizeaz protecia grupurilor defavorizate.

discriminarea angajailor de ctre angajatori, n raport cu prestaiile sociale acordate, din cauza apartenenei angajailor la o anumit ras, naionalitate, origine etnic, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ori pe baza vrstei, sexului, orientrii sexuale sau convingerilor promovate de ei. discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenenei acestora ori a persoanelor care administreaz persoana juridic la o anumit ras, naionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat, respectiv din cauza convingerilor, vrstei, sexului sau orientrii sexuale a persoanelor n cauz prin: a) refuzarea acordrii serviciilor publice administrative i juridice; b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sntate public alegerea medicului de familie, asisten medical, asigurrile de sntate, serviciile de urgen sau alte servicii de sntate; c) refuzul de a vinde sau de a nchiria un teren sau imobil cu destinaie de locuin, cu excepia situaiei n care aceast restrngere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare; d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a ncheia orice alt tip de contract, cu excepia situaiei n care aceast restrngere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare; e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee i expoziii, cu excepia situaiei n care aceast restrngere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare; f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice ali prestatori de servicii, indiferent dac sunt n proprietate privat ori public, cu excepia situaiei n care aceast restrngere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare; g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport n comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, cu excepia situaiei n care aceast restrngere este justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate i necesare; h) refuzarea acordrii pentru o persoan sau un grup de persoane a unor drepturi sau faciliti. refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educaie de stat sau privat, la orice form, grad i nivel, din cauza apartenenei acestora la o anumit ras, naionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat, respectiv din cauza convingerilor, vrstei, sexului sau orientrii sexuale a persoanelor n cauz. Aceste dispoziii se aplic tuturor fazelor sau etapelor din sistemul educaional, inclusiv la admiterea sau la nscrierea n unitile ori instituiile de nvmnt i la evaluarea ori examinarea cunotinelor. solicitarea unor declaraii doveditoare ale apartenenei acelei persoane sau acelui grup la o anumit etnie, care s condiioneze accesul unei persoane sau unui grup de persoane la educaie n limba matern. Excepie face situaia n care n nvmntul liceal i universitar candidaii concureaz pe locuri special acordate pentru o anumit minoritate i se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaii legal constituite a minoritii respective, a apartenenei la aceast minoritate. orice ngrdiri pe criterii de apartenen la o anumit ras, naionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat n procesul de nfiinare i de acreditare a instituiilor de nvmnt nfiinate n cadrul legislativ n vigoare. orice aciuni constnd n ameninri, constrngeri, folosirea forei sau orice alte mijloace de asimilare, strmutare sau colonizare de persoane, n scopul modificrii compoziiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a rii sau a unei localiti.

orice comportament constnd n determinarea prsirii domiciliului, n deportare sau n ngreunarea condiiilor de via i de trai cu scopul de a se ajunge la renunarea la domiciliul tradiional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparinnd unei anumite rase, naionaliti, etnii sau religii, respectiv al unei comuniti, fr acordul acestora. Constituie o nclcare a prevederilor prezentei ordonane att obligarea unui grup de persoane aflate n minoritate de a prsi localitatea, aria sau zonele n care locuiete, ct i obligarea unui grup de persoane aparinnd majoritii de a se stabili n localiti, arii sau zone locuite de o populaie aparinnd minoritilor naionale. orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenenei acestuia la o anumit ras, naionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat, respectiv din cauza convingerilor, vrstei, sexului sau orientrii sexuale a persoanelor n cauz. interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane n locurile publice din cauza apartenenei acestora la o anumit ras, naionalitate, etnie, religie, categorie social sau la oricare alt categorie defavorizat, respectiv din cauza convingerilor, vrstei, sexului sau orientrii sexuale a persoanelor n cauz. orice comportament manifestat n public, avnd caracter de propagand naionalist-ovin, de instigare la ur rasial sau naional, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaz atingerea demnitii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, ndreptat mpotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comuniti i legat de apartenena acestora la o anumit ras, naionalitate, etnie, religie, categorie social sau la o categorie defavorizat ori de convingerile, sexul sau orientarea sexual a acestuia.

CAPITOLUL III: Principiul nediscriminrii n raporturile de munc


III. 1 Consideraii generale asupra principiului nediscriminrii n raporturilr de munc Principiul egalitii i are izvorul n art. 16 alin. 1 din Constituia Romniei conform cruia cetenii sunt egali n faa legii i a autoritilor publice fr privilegii i fr discriminri. Tot pe aceiai linie, art. 5 alin. 1 din Codul Muncii prevede c n cadrul relaiilor de munc funcioneaz principiul egalitii de tratament fa de toi salariaii i angajatorii. Aceste texte legale reglementeaz, n fapt, principiul egalitii de tratament i interzicerea discriminrii n raporturile de munc, ns acest principiu are sensuri multiple, iar unul dintre ele se refer i la obligaia angajatorului de a nu svri nici o discriminare direct sau indirect fa de salariat, bazat pe criterii de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen naional, ras, culoare, etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate familial, apartenen ori activitate sindical fa de salariai. Aceast obligaie este dezvoltat de Ordonana Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare i de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse ntre femei i brbai. Raporturile de munc care iau natere, n principiu, n baza unui contract de munc, beneficiaz de reglementri conform crora drepturile si libertile fundamentale ale salariatului sunt aprate prin coroborare, pe de o parte cu dispoziiile legii fundamentale, iar pe de alt parte cu reglementrile internaionale i europene n domeniu. Astfel, Constituia Romniei n art. 29 consacr principiul libertii contiinei, conform cruia libertatea gndirii i a opiniilor, precum i libertatea credinelor religioase nu pot fi ngrdite sub nici o form. Nimeni nu poate fi constrns s adopte o opinie ori s adere la o credin religioas, contrare convingerilor sale, iar libertatea contiinei este garantat; ea trebuie s se manifeste n spirit de toleran i de respect reciproc. n acest context, Codul muncii statueaz asupra egalitii de tratament i a interzicerii discriminrii inclusiv cea bazat pe criterii religioase, utiliznd terminologia i noiunile consacrate de normele europene i internaionale. n concret, prin art. 5 din Codul muncii sunt interzise n mod expres, att discriminrile directe, ct i discriminrile indirecte fa de un salariat bazate pe criterii de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen naional, ras, culoare, etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate familial, apartenen ori activitate sindical. Prevederile cu caracter general ale Codului muncii trebuie coroborate cu dispoziiile Ordonanei de Urgen nr. 137/2000 (republicat) privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare, care n art.2 definete noiunea de discriminare ca fiind orice act de deosebire, excludere, restrictie sau preferinta bazat pe unul sau mai multe criterii de discriminare, inclusiv cel religios, care are drept scop care are sau efect restrangerea, nlturarea recunoasterii, folosinei sau exercitrii, n condinii de egalitate, a drepturilor omului si a libertilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n orice domeniu. De asemenea sunt considerate discriminatorii, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, fata de alte persoane, mai puin atunci cnd aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare. n cazul egalitii de tratament n raporturile individuale de munc, dup prerea noastr, trebuie urmrite dou coordonate: n primul rnd, asigurarea cadrului legislativ care s permit asigurarea egalitii juridice a angajatorilor i salariailor, iar n al doilea rnd, obligaia angajatorului de a nu svri nici un act de discriminare, direct sau indirect fa de un salariat pe criterii de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen naional, ras, culoare, etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate familial, apartenen sau activitate sindical.

Obligaia angajatorului de a nu aplica tratamente discriminatorii indiferent de credina religioas a angajatului se raporteaz la ncheierea, modificarea, suspendarea sau ncetarea raportului juridic de munc, de asemenea la stabilirea atribuiilor de serviciu, a cuantumului salariului, la promovarea profesional, la aplicarea sanciunilor disciplinare. n acelai context, trebuie precizat posibilitatea inserrii in contractului individual de munc a unei clauze facultative, respectiv clauza de contiin. Suntem in prezena unei clauze reglementate exclusiv de practica n materie, dar acceptate ca atare, n baza art.20 alin.2 Codul muncii. Clauza de contiin este acea clauz care, odat inserat n contractul individual de munc, l ndreptete pe salariat s nu execute un ordin legal de serviciu, n msura n care, dac lar pune n aplicare, ar contraveni diverselor opiuni determinate de contiina sa. Situaia tipic a inserrii i aplicrii acestei clauze se regsete n cazul realizatorilor salariai din mass-media. Nu pot fi exclui ns nici ali salariai, cum ar fi, cei din sectorul creaiei culturale, tiinifice, din domeniile medical i juridic (consilieri juridici). Din punctul de vedere al salariatului, obiectul clauzei de contiin poate fi ntemeiat, n opinia noastr, pe urmtoarele raiuni: religioase (spre exemplu, refuzul de a scrie critic la adresa cultului legal din care face parte salariatul n cauz sau de a face propagand ateist); morale (de pild, refuzul de a scrie materiale din care s rezulte o apologie a unor obinuine de via care s contravin tradiiilor specifice poporului romn sau unei anumite comuniti locale); politice (spre exemplu, refuzul de a scrie critic n legtur cu ideologia sau platforma politic a unei anumite formaiuni politice); tiinifice (cum ar fi refuzul de a participa la elaborarea de lucrri n domeniul cercetrii aplicative sau fundamentale, apreciate ca antiproductive, chiar nocive sau periculoase pentru om sau pentru societatea uman); de politee (cum ar fi refuzul de a utiliza expresii sau calificative dure la adresa unei/unor persoane). La rndul su, angajatorul recunoate dreptul salariatului de a refuza executarea unui ordin legal de serviciu, n msura n care, ntr-un caz sau altul, ar fi operant obiecia de contiin. n principiu, neexecutarea unui ordin legal de serviciu poate antrena (la aprecierea angajatorului) sancionarea disciplinar a salariatului respectiv. Numai c existena n contract a clauzei de contiin l apr pe salariat de rspunderea disciplinar, ntr-o situaie dat. n fiecare caz, salariatul trebuie s probeze ns pertinent c nu poate executa ordinul legal de serviciu datorit obieciei sale de contiin. Dac salariatul nu reuete s dovedeasc, n mod concludent, c exist realmente un astfel de impediment, fie va trece la executarea ordinului legal dat de angajator, fie (dac totui refuz) va fi pasibil de a fi sancionat disciplinar. Bineneles ordinul ilegal de serviciu nu trebuie executat de ctre salariat, n nici un caz. Deci, clauza de contiin vizeaz exclusiv posibilitatea pentru salariat de a refuza executarea unui ordin legal de serviciu, fr a suferi consecine disciplinare. ntr-un fel, clauza de contiin se poate asimila cu o cauz (contractual) de nerspundere disciplinar a salariatului respectiv. Nici un salariat nu poate invoca clauza (obiecia) de contiin pentru a nu executa o obligaie legal impus printr-o norm imperativ (spre exemplu, sub motivul obieciei de contiin salariatul nu poate absenta, ntr-o anumit zi cnd legal se lucreaz, de la serviciu); nici un salariat nu poate invoca o simpl diferen de opinii ntre ei i angajator (caz n care trebuie s execute ordinul acestuia dac este legal), ci numai realmente obiecia de contiin. n situaia n care salariatul consider c a fost victima unui act de discriminare din partea angajatorului va lua nate un conflict individual de munc, care poate fi soluionat conform art. 2 alin. 10 din O.G. 137/2000 prin mediere, iar dac nu este posibil pe cale judectoreasc. De astfel, ca urmare a svririi unui act de discriminare se pot nate att conflicte individuale de munc, ct i conflicte colective de munc, respectiv de interese sau drepturi. Constatarea svririi faptelor de discriminare fa de un salariat sau grup de salariai poate antrena, dup caz, rspunderea disciplinar a autorului faptei de discriminare, rspunderea

patrimonial a angajatorului, n baza art. 69 Codul muncii sau rspunderea contravenional n condiiile O.G. 137/2000, republicat. Mai mult chiar, salariaii discriminai au dreptul s pretind restabilirea situaiei anterioare discriminrii sau anularea situaiei create prin discriminare. Daca ne raportm la refuzul discriminatoriu de ncadrare n munc, restabilirea situaiei anterioare implic i anularea judectoreasc a modalitii de verificare prealabil a pregtiri i aptitudinilor profesionale, practicate de angajator. Prin urmare, acesta din urm va fi obligat s organizeze un alt concurs sau examen la care s participe i reclamantul discriminat. Dac actul de discriminare este svrit pe parcursul executrii raporturilor de munc, angajatorul va fi obligat, dup caz, la plata prii restante din salariu, stabilirea atribuiilor de serviciu corespunztoare, respectarea dreptului salariatului de a participa la o form de perfecionare profesional, aplicarea sanciunilor disciplinare proporional cu gradul vinoviei ,nu pe baza criteriilor discriminatorii i, in principiu, nlturarea actului de discriminare i a urmrilor sale Pe de alt parte, persoanele care se consider discriminate, inclusiv salariaii, pot sesiza Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii care reprezint autoritatea de stat n domeniul discriminrii, autonom, cu personalitate juridic, aflat sub control parlamentar ,garant al respectrii i aplicrii principiului nediscriminrii, n conformitate cu legislaia intern n vigoare i cu documentele internaionale la care Romnia este parte. Sesizarea Consiliului se poate face n termen de 1 an de a data svririi faptei sau de la data la care, persoana interesat, putea s ia cunotin de svrirea ei. Consiliul soluioneaz sesizarea prin hotrrea colegiului director, iar citarea prilor este obligatorie. Persoana interesat are obligaia de a dovedi existena unor fapte care permit a se presupune existena unei discriminri directe sau indirecte, iar persoanei mpotriva creia s-a formulat sesizarea i revine sarcina de a dovedi c faptele nu constituie discriminare. n faa Colegiului se poate invoca orice mijloc de prob, inclusiv nregistrri audio i video sau date statistice. Hotrrea Colegiului director de soluionare a unei sesizri se adopt n teren de 90 de zile de la data sesizrii, se comunic prilor n termen de 15 zile de la adoptare i produce efecte de la data comunicrii. Hotrrea poate fi atacata la instana de contencios administrativ, potrivit legii. n final, trebuie s precizm c sesizarea de ctre salariat a instanei judectoreti nu este condiionat de sesizarea anterioar a Consiliului Naional pentru Combaterea Discriminrii. Cererea este scutit de taxa judiciar de timbru. Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani i curge de la data svririi faptei sau de la data la care persoana interesat putea s ia cunotin de svrirea ei. Citarea Consiliului Naional pentru Combaterea Discriminrii, ca expert, este obligatorie. Persoana interesat are obligaia de a dovedi existena unor fapte care permit a se presupune existena unei discriminri directe sau indirecte, iar persoanei mpotriva creia s-a formulat sesizarea i revine sarcina de a dovedi c faptele nu constituie discriminare. n faa instanei se poate invoca orice mijloc de prob, inclusiv nregistrrile audio i video sau date statistice. III. 2 Principiul egalitii de anse ntre femei i brbai n sfera dreptului intern, Legea nr. 202/2002 republicat, reglementeaz msurile pentru promovarea egalitii de anse i de tratament ntre femei si brbai, n vederea eliminrii tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, n toate sferele vieii publice i , n particular , n raporturile de munc. Prin urmare, art. 7 precizeaz nelesul i sfera de aplicare a principiului egalitii de anse ntre femei i brbai pe piaa muncii, respectiv accesul nediscriminatoriu la: a) alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activiti; b) angajare n toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale; c) venituri egale pentru munc de valoare egala;

d) informare si consiliere profesionala, programe de iniiere, calificare, perfecionare, specializare si recalificare profesionala; e) promovare la orice nivel ierarhic si profesional; f) condiii de munca ce respecta normele de sntate si securitate in munca, conform prevederilor legislaiei in vigoare; g) beneficii, altele dect cele de natura salariala, precum si la sistemele publice si private de securitate sociala; h) organizaii patronale, sindicale si organisme profesionale, precum si la beneficiile acordate de acestea; i) prestaii si servicii sociale, acordate in conformitate cu legislaia in vigoare. Trebuie precizat faptul ca prevederile acestei legi sunt aplicabile tuturor lucrtorilor, salariailor, inclusiv persoanele care exercita o activitate independenta, precum si lucrtorii din agricultura, funcionarilor publici si personalului contractual, din sectorul public si privat, inclusiv din instituiile publice. Potrivit art. 9 alin. 1 din Legea nr. 202/2002 este interzis discriminarea prin utilizarea de ctre angajator a unor practici care dezavantajeaz persoanele de un anumit sex, n legtur cu relaiile de munc, referitoare la: anunarea, organizarea concursurilor sau examenelor i selecia candidailor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul privat sau public, ncheierea, suspendarea, modificarea i/sau ncetarea raportului juridic de munc ori de serviciu, stabilirea sau modificarea atribuiilor din fia postului, stabilirea remuneraiei, beneficii altele dect cele de natur salarial, precum i la securitate social; informare i consiliere profesional, programe de iniiere, calificare, perfecionare, specializare i recalificare profesional; evaluarea performanelor profesionale individuale; promovarea profesional; aplicarea msurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat i accesul la facilitile acordate de acesta; orice alte condiii de prestare a muncii, potrivit legislaiei n vigoare. Nici maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare, prin urmare, orice tratament mai puin favorabil aplicat unei femei legat de sarcin sau concediu de maternitate constituie discriminare n nelesul Legii nr. 202/2002. n acest sens, este interzis sa se solicite unei candidate, n vederea angajrii, s prezinte un test de graviditate i/sau s semneze un angajament c nu va rmne nsrcinat sau c nu va nate pe durata de valabilitate a contractului individual de munc, cu excepia locurilor de munc interzise femeilor gravide i/sau care alpteaz, datorit naturii ori condiiilor particulare de prestare a muncii. De asemenea, concedierea nu poate fi dispusa pe durata n care: femeia salariat este gravid sau se afl n concediu de maternitate; angajatul se afl n concediu de cretere i ngrijire a copilului n vrst de pn la 2 ani, respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap. Este exceptat de la aplicarea acestor prevederi, concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizrii judiciare sau a falimentului angajatorului, n condiiile legii. La ncetarea concediului de maternitate sau a concediului de cretere i ngrijire a copilului n vrst de pn la 2 ani, respectiv 3 ani n cazul copilului cu handicap, salariata/salariatul are dreptul de a se ntoarce la ultimul loc de munca sau la un loc de munca echivalent, avnd condiii de munca echivalente i, de asemenea, de a beneficia de orice mbuntire a condiiilor de munc la care ar fi avut dreptul n timpul absenei. Textul legal n discuie, definete, n continuare discriminarea bazat pe criterii de sex, ca fiind orice comportament nedorit, considerat drept hruire sau hruire sexual, avnd ca scop sau efect: de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectat sau de a influenta negativ situaia persoanei angajate n ceea ce privete promovarea profesionala, remuneraia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfecionarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala. Corelativ i pentru asigurarea respectrii principiului egalitii de anse i tratament ntre angajai femei i brbai, angajatorii au obligaia de a introduce, n regulamentele de organizare i funcionare i n regulamentele interne ale unitilor, de dispoziii pentru interzicerea discriminrilor bazate pe sex i sunt obligai s-i informeze permanent pe salariai asupra drepturilor pe care le au n ceea ce privete respectarea acestui principiu.

n ipoteza n care salariatul consider c angajatorul a svrit un act de discriminare se nate un conflict individual de munc, care va urma s fie soluionat pe cale amiabil, prin mediere, iar daca nu este posibil, pe cale judectoreasca. Pe de alt parte, svrirea actelor de discriminare atrage rspunderea disciplinar a autorului faptei de discriminare, rspunderea patrimonial a angajatorului, n condiiile art. 269 Codul Muncii sau rspunderea contravenional n condiiile O.G nr. 137/2000, republicat, privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare. n acelai context, salariaii discriminai au dreptul s pretind restabilirea situaiei anterioare discriminrii sau anularea situaiei create prin discriminare. n cazul refuzului discriminatoriu de ncadrare n munc, restabilirea situaiei anterioare implic, n mod necesar, i anularea de ctre instana de judecat a formei practicat de angajator pentru verificarea prealabil a pregtirii i aptitudinilor profesionale. Astfel, angajatorul va fi obligat s organizeze un nou concurs sau examen la care s participe i persoana discriminat anterior. n alte cazuri care apar pe parcursul executrii, derulrii raporturilor de munc, angajatorul va fi obligat, dup caz, la plata prii restante din salariu, la stabilirea atribuiilor de serviciu corespunztoare funciei deinute de persoana discriminat, la aplicarea sanciunilor disciplinare proporional cu gradul de vinovie, etc. Trebuie sa mai precizm c persoana care se consider discriminat poate sesiza Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii n termen de un an de la data svririi faptei sau de la data la care putea s ia la cunotin de svrirea ei, ns sesizarea instanei judectoreti nu este condiionat de sesizarea anterioar a Consiliului. Necesitatea promovrii principiului egalitii de anse ntre femei i brbai ca o prioritate a politicii sociale naionale i comunitare este subliniat n Raportul Comisiei ctre Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic i Social European i Comitetul Regiunilor pe anul 2009, raport care evalueaz n fiecare an progresele realizate n acest domeniu la nivelul Uniunii Europene. Dup cum precizeaz acest raport, anul 2008 a constituit mijlocul perioadei de punere n aplicare a foii de parcurs pentru egalitatea ntre femei i brbai, care confirm angajamentul Comisiei pentru ncurajarea egalitii de anse ntre femei i brbai. Statele membre au reflectat acest angajament prin Pactul european pentru egalitate de anse ntre femei i brbai. Eforturile comune au produs rezultate pozitive, n special n ceea ce privete ncadrarea n munc a femeilor, dar evoluiile generale sunt nc prea lente n majoritatea domeniilor, iar egalitatea de anse ntre femei i brbai este departe de a fi realizat. n concret, trebuie precizate urmtoarele: 1. Numrul femeilor ncadrate n munc este n cretere, dar rmne inferior celui al brbailor, chiar dac majoritatea studenilor i absolvenilor de universitate sunt femei. Nivelul nalt al educaiei femeilor (n anul 2006, ele au primit 58,9% din totalul diplomelor universitare din UE, fa de 54,7% n 2004) nu este, ns, reflectat n mod direct n poziiile pe care le ocup pe piaa muncii, deoarece lucreaz n sectoare i profesii considerate feminizate, avnd locuri de munc de categorie inferioar, cu posibiliti reduse la acces la poziiile de conducere. 2. Femeile continu s ctige, n medie, cu 17.4% mai puin dect brbaii pentru fiecare or lucrat, iar aceast cifr se menine la un nivel stabil. Explicaia acestei situaii rezid n faptul c femeile sunt concentrate n locuri de munc i posturi mai puin apreciate dect brbaii. De asemenea, sunt mai multe anse ca femeile s lucreze cu fraciune de norma i s-i ntrerup cariera din motive familiale (procentul angajailor de sex feminin care lucreaz cu fraciune de norm erau de 31,2%, n 2007, de patru ori mai mare dect cel al brbailor), sunt mai nclinate a cunoate consecinele negative n ceea ce privete remunerarea, avansarea n carier i acumularea drepturilor de pensie. Astfel, Peste 6 milioane de femei din grupul de vrst ntre 25-49 de ani afirm c sunt obligate sa nu lucreze sau s lucreze doar cu fraciune de norm, ca urmare a responsabilitilor familiale 3. Femeile sunt nc slab reprezentate n funcii de decizie politic i economic, dei, n ultimul deceniu, a crescut numrul celor care ocup astfel de posturi. Astfel, numrul femeilor

manager din UE a rmas stabil n ultimii ani, cu o medie de 30%, iar cifrele sunt i mai sczute n majoritatea statelor membre. Proporia femeilor directori n consiliile de administraie ale societilor cel mai bine cotate la burs este de 3% n UE, n timp ce unul din zece membri ai consiliilor de administraie este femeie. Nu exist guvernatori de sex feminin ai bncilor centrale naionale din UE, femeile constituind doar 16% din personalul decizional de nivel nalt al acestor instituii. Acesta este un paradox, deoarece numrul studenilor de sex feminin din domeniul afacerilor, administraiei i dreptului depete numrul studenilor de sex masculin. n domeniul politic, n majoritatea statelor UE au avut loc evoluii pozitive n ultimul deceniu, dar progresele sunt lente i cifrele generale rmn sczute. Ponderea medie a femeilor n rndul membrilor parlamentelor naionale a crescut de la 16% la 24% ntre 1997 i 2008, dar cifrele de la nivel naional sunt cuprinse ntre 9% i 46%. Unsprezece state membre au o pondere de peste 30%, considerat a fi nivelul minim necesar pentru ca femeile s exercite o influen semnificativ n politic. n guvernele naionale, unul din patru minitri importani este femeie, dar diferenele ntre statele membre sunt cuprinse ntre 0% i 60% femei minitri. n instituiile europene s-au manifestat unele progrese dar femeile sunt nc insuficient reprezentate la nivel superior. Doar trei din zece membri ai Parlamentului European sunt de sex feminin. n conexul acestei realiti economico-sociale i a recesiunii economice pe piaa muncii, riscul srciei este mai mare n cazul femeilor dect al brbailor. Pe de o parte, femeile sunt mai expuse riscului n perioade de omaj n cretere, deoarece lucreaz, n mare msur, pe baza unui contract cu perioad determinat n proporie mai mare dect brbaii (15% comparativ cu 13, 9%), iar pe de alt parte rata expunerii la riscul de srcie a prinilor singuri care, n marea majoritate, sunt femei este 32%, iar a femeilor n vrst de peste 65% este 21% (cu 5 puncte mai mare dect cea a brbailor). .

CAPITOLUL IV: ELEMENTE DE PROTECIA DREPTURILOR OMULUI


VI.1 Convenia European a Drepturilor Omului Noiuni introductive La 4 noiembrie 1950, la Roma, a fost adoptat Convenia European a Drepturilor Omului, pe care Romnia a ratificat-o la 20 iunie 1994, la cteva luni dup aderarea sa la Consiliul Europei, care a avut loc la 7 octombrie 1993. Odat cu ratificarea Conveniei, Romnia a ratificat i Protocoalele adiionale la aceasta. Convenia este un tratat internaional regional i multilateral, ce cuprinde preambulul i coninutul, acestea constituind un tot unitar. Principalul izvor al Conveniei Europene a Drepturilor Omului l constituie Declaraia Universal a Drepturilor Omului. Spre deosebire de Declaraia Universal a Drepturilor Omului, care are un caracter proclamativ, declarativ, dar cu for moral deosebit, Convenia are un caracter normativ, constrngtor pentru statele contractante, fiind prevzut cu un sistem jurisdicional eficient n sensul respectrii dispoziiilor sale. Nu toate drepturile din Declaraia Universal a Drepturilor Omului sunt protejate n general prin Convenie, ci numai unele dintre ele. Acestor drepturi i celorlalte li se aplic aa-zisul principiu al preeminenei dreptului, ce const tocmai n interpretarea tuturor dispoziiilor Conveniei, fr distinciile de mai sus. Scopul i obiectul Conveniei sunt strns legat de realizarea nsui a scopului pentru care a fost creat Consiliul Europei. Se tinde s se creeze o adevrat ordine public european n materia drepturilor i libertilor fundamentale pe care le consacr. Statele semnatare s-au angajat s realizeze obiectivele i idealurile Consiliului Europei, aa cum sunt definite n Statutul organizaiei. Astfel, se urmrete s se realizeze un echilibru just ntre aprarea intereselor generale ale societii i respectul drepturilor individuale, atribuindu-se o valoare deosebit acestuia din urm. Cu alte cuvinte, Convenia are ca scop s apere i s promoveze idealurile i valorile unei societi democratice, att la nivel naional, ct i local. De aici decurg, ca i consecine, caracterul efectiv al garaniilor pe care Convenia le prevede i subsidiaritatea mecanismului de control instituit. Deci, nu se pune problema unor drepturi teoretice i iluzorii, ci a unor drepturi concrete i efective. Caracterul subsidiar al mecanismului de aprare, nseamn c fiecare stat are ndatorirea de a asigura exerciiul drepturilor i libertilor consacrate de ctre persoanele aflate sub jurisdicia lor. Numai dup epuizarea cilor interne de atac, se va putea apela la sprijinul i intervenia instituiilor create de Convenie. Instana european nu se poate substitui autoritilor naionale competente i nici nu are competena de a aprecia cu privire la elementele de fapt care au condus la adoptarea uneia sau alteia din msurile legale incidente. Controlul Curii nu poate privi dect conformitatea msurii luate cu exigenele Conveniei. Dac ar face abstracie de principiul subsidiaritii, judectorul european s-ar erija n judector de a treia sau a patra instan, depindu-i astfel limitele de competen.

Obligaia de a respecta drepturile omului, art. 1 Acest articol instituie o rspundere internaional a statelor contractante de a respecta drepturile i libertile garantate de Convenie. Rspunderea se angajeaz indiferent c autoritatea ce ncalc dreptul sau libertatea este legislativ, executiv sau judiciar, pe baza principiului unicitii statului n dreptul internaional. De asemenea, responsabilitatea unui stat poate fi angajat pentru actele tuturor organelor, ageniilor sau funcionarilor si, indiferent de rangul lor, tocmai datorit apartenenei lor la acel stat. Conform practicii Curii, aceasta se datoreaz faptului c guvernele naionale rspund n temeiul Conveniei de actele autoritilor lor, pentru c n joc se afl rspunderea internaional a statului contractant. Dreptul la via, art. 2 1. Dreptul la via al unei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzat cuiva n mod intenionat, dect n executarea unei sentine capitale, pronunate de un tribunal, n cazul n care infraciunea este sancionat cu aceast pedeaps prin lege. 2. Moartea nu este considerat ca fiind cauzat prin nclcarea acestui articol, n cazurile n care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesar la for: a) pentru a se asigura aprarea oricrei persoane mpotriva violenei legale; b) pentru a efectua o arestare legal sau pentru a mpiedica evadarea unei persoane legal deinute; c) pentru a reprima, conform legii, tulburri violente sau o insurecie. Este primul drept substanial garantat unei persoane. n cazuri excepionale, survenirea morii nu constituie o nclcare a dreptului. Dreptul la via este condiia esenial a posibilitii exercitrii tuturor drepturilor i libertilor fundamentale. Dreptul la via este un atribut fundamental i inalienabil al persoanei umane, o valoare suprem printre drepturile omului. Statele, prin agenii lor, trebuie s se abin de la a provoca moartea i trebuie s ia toate msurile necesare pentru protecia eficient a acestui drept. Titularul dreptului la via Titularul dreptului la via este persoana fizic, persoana uman aflat n via, din momentul concepiei i pn la moartea fizic constatat. Persoana declarat judectorete disprut se prezum a fi n via. n cazul declarrii judectoreti a morii unei persoane aflat n via, i se poate opune neaplicarea art. 2, pn la anularea hotrrii judectoreti, deoarece se presupune c nu exist. Limitri aduse dreptului la via S-au relevat, iniial, patru astfel de limitri, dintre care una a fost eliminat pe parcurs, dup cum urmeaz: 1. Pedeapsa capital Convenia nu a interzis, iniial, aplicarea acestei pedepse. Pedeapsa capital trebuia s fie prevzut de lege i pronunat de ctre un tribunal. Tribunalul trebuia s ndeplineasc urmtoarele condiii: s fi fost independent, n special fa de executiv, s fi fost imparial, s fi existat o durat a mandatului celor care compuneau instana i s fi existat garanii privind desfurarea echitabil a procedurilor judiciare. Cel condamnat nu trebuia supus la un tratament inuman i degradant. La 3 mai 2002, statele membre ale Consiliului Europei au semnat Protocolul 13, privind abolirea pedepsei cu moartea, n orice circumstane, inclusiv n situaii de rzboi. Nimeni nu poate fi condamnat la moarte i nici executat. Nu exist derogri. Cnd recurgerea la for este necesar, aceasta trebuie s fie strict proporional cu realizarea scopului autorizat i urmrit de agenii forei publice. Deci, trebuie analizate, de la caz la caz, scopul urmrit, primejdia pentru via i

integritatea corporal n cazul concret, precum i amploarea riscului ca fora utilizat s conduc la pierderea de viei omeneti. 2. Legitima aprare Aceast situaie se refer la cazurile n care moartea este provocat pentru aprarea propriei viei sau a vieii altor persoane, nu i pentru aprarea bunurilor, precum n cazul salvrii ostaticilor. 3. Autorizarea cauzrii morii prin utilizarea forei, pentru efectuarea unei arestri legale sau pentru a mpiedica evadarea unei persoane deinute n mod legal. n atare situaie, utilizarea armelor nu trebuie s plece de la intenia de a ucide, iar la for se va proceda numai dup epuizarea celorlalte soluii posibile pentru atingerea scopului. Spre exemplu, reclamanii au susinut c agenii forei publice le-au ucis fiul prin mpucare, dei nu era necesar s se trag, iar poliia a manifestat neglijen la arestare. Curtea a stabilit c procedurile au fost corect aplicate, fiind vorba de un jaf armat la o banc, unde poliia a tras numai dup ce a explodat o grenad, cel mpucat nu a ridicat minile la somaie, n timp ce alii au fcut-o i existau informaii c autorii intenionau s fac uz de arm de foc, iar, ulterior, asupra persoanelor implicate i n vehiculul lor s-a gsit o cantitate mare de arme de foc periculoase. La fel, n cazul combaterii aciunilor teroriste, pentru protejarea vieii locuitorilor din zon (IRA), cnd apar i elemente de hazard. n situaia dat, pentru a se evita aruncarea n aer a unui autovehicul capcan ntr-un loc aglomerat, au fost ucii prin mpucare membrii grupului terorist. Aici, autoritile au avut ocazia s mpiedice intrarea n ar a grupului i nu au luat n calcul posibilitatea erorii asupra informaiilor care s-au dovedit a fi inexacte. Curtea, cu 9 la 8 voturi, a constatat nclcarea art. 2, paragraful 2, respectiv nclcarea de ctre Anglia a dreptului la via. 4. Moartea produs ca urmare a reprimrii conform legii a unei tulburri violente sau a unei insurecii Acestea sunt mprejurri deosebit de grave, de natur s aduc prejudicii importante bunurilor i persoanelor. Nu se cere ca forele statale s fie n legitim aprare, deoarece s-ar pune problema aplicrii art. 2, paragraful 2. Curtea, n 1975, a decis c instruciunile date de autoritile britanice forelor lor armate dislocate n Irlanda de Nord, pentru prevenirea unor tulburri violente, au fost compatibile cu prevederile Conveniei. ntr-un alt caz, o reclamant s-a plns c, n acelai context, un soldat britanic i-a ucis fiul n vrst de 13 ani prin mpucare. Curtea a decis c recurgerea la for a fost absolut necesar, n condiiile n care n Irlanda de Nord mureau multe persoane, era permanent agitaie, iar la momentul n cauz, soldaii erau atacai cu pietre i proiectile, fie i improvizate de 150 de persoane, riscnd s fie rnii grav, ceea ce a fost apreciat a fi o tulburare violent. Interzicerea torturii (dreptul la demnitate i integritate fizic i psihic) Art. 3 Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante Este reglementat, astfel, dreptul oricrei persoane la demnitate i la integritate fizic. Sunt interzise trei tipuri de comportamente, i anume tortura, pedepsele sau tratamentele inumane i pedepsele sau tratamentele degradante. Tratamentul inuman este acela care provoac, n mod voluntar, grave suferine fizice, ca, de exemplu, interogarea n poziii de stres (n picioare, cu faa la perete, cu picioarele sau minile, ori cu ambele categorii de membre, deprtate, acoperirea permanent a capului cu un sac negru) sau dup procedeul picturii chinezeti (constnd din obligarea de a suporta un zgomot strident, la intervale de cteva secunde), ori prin privarea de somn, de hran i de ap.

De asemenea, tot tratament inuman este i acela care provoac, n mod voluntar, grave suferine mentale, psihice, ca, de exemplu, distrugerea ilegal a unei locuine, fr motiv, n prezena membrilor familiei inculpatului, care au rmas astfel fr adpost. Tortura se deosebete de tratamentul inuman nu prin esen, ci prin intensitate. Practic, tortura const din tratamentul inuman care provoac suferine fizice de o cruzime deosebit, cu scopul de a obine, n special, de la cel n cauz, ori de la o ter persoan, o mrturisire a unei infraciuni sau pentru orice alt motiv fondat pe o form de discriminare, oricare ar fi aceasta, ca, de exemplu cazul pendulului palestinian, care a condus la paralizarea unuia din braele reclamantului (procedura const din introducerea unei bare pe sub minile i picioarele, legate mpreun la spate, bar ce se fixeaz pe dou suporturi paralele, aflate la distana necesar pentru a se asigura pendularea corpului celui n cauz prin lovirea la tlpi cu un corp dur) sau supunerea la ocuri electrice, ori obligarea de a nota n ap ngheat. Tratamentul degradant const din actul ce produce persoanei n cauz, n ochii ei sau ai altora, o umilire, o punere ntr-o situaie de inferioritate sau o oblig s acioneze de o anumit gravitate, contra voinei sau contiinei sale. Se comite cu sau fr intenia de a umili. Pentru ca un tratament sau o pedeaps s fie interzise prin art. 3 din Convenia European a Drepturilor Omului, trebuie ntrunite, n mod cumulativ, dou condiii, i anume: - s implice un minim de gravitate. Simplele tratamente nejustificate ce implic unele neplceri care nu produc consecine serioase, nu pot viza noiunea de demnitate uman. Jurisprudena Curii a creat anumite criterii ce se aplic cumulativ, n sensul c unele dintre comportamente, precum lovirea, indiferent de intensitate, au, ab initio, un caracter degradant sau inuman. De asemenea, vrsta, starea de sntate i durata ndelungat a tratamentului constituie tot attea criterii n sensul celor de mai sus. - s fie comise cu intenie. Intenia se probeaz de la caz la caz, n funcie de situaiile specifice fiecruia. Interzicerea sclaviei i a muncii forate Art. 4 1. Nimeni nu poate fi inut n sclavie sau n condiii de aservire. 2. Nimeni nu poate fi constrns s execute o munc forat sau obligatorie. 3. Nu se consider munc forat sau obligatorie n sensul prezentului articol: a) orice munc impus n mod normal unei persoane supuse deteniei, n condiiile prevzute de art. 5 din prezenta Convenie sau n timpul n care se afl n libertate condiionat; b) orice serviciu cu caracter militar sau, n cazul celor care refuz s satisfac serviciul militar din motive de contiin, n rile n care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu n locul serviciului militar obligatoriu; c) orice serviciu impus n situaii de criz sau de calamiti, care amenin viaa sau bunstarea comunitii; d) orice munc sau serviciu care face parte din obligaiile civile normale. Acest articol interzice trei tipuri de tratamente, i anume sclavia, starea de servitute i munca forat. Interdicia sclaviei i a strii de servitute Exist i alte convenii n acest sens, cea mai important fiind Convenia relativ la abolirea sclaviei i altor tratamente analoge de la Geneva din 1956. Deoarece convenia nu definete sclavia i servitutea, acest lucru este fcut de jurispruden.

Astfel, sclavia const din starea sau condiia unei persoane asupra creia altcineva are un drept de proprietate sau anumite elemente ale proprietii. Starea de servitute const din obligaia unei persoane de a tri i munci pe proprietatea altuia i de a-i furniza acestuia unele servicii, remunerate sau nu. Ea nu implic dreptul de proprietate al altuia asupra unei persoane, dar este tot o form a sclaviei. Interzicerea muncii forate Ca i definiie, interzicerea muncii forate implic trei elemente constitutive, ce trebuie ntrunite cumulativ, i anume acelea ca persoana s nu fi consimit anterior la munca ori serviciul realizate de ea; s fi fost ameninat cu o sanciune n caz de nerespectare a obligaiei impuse, respectiv obligaia de munc impus s fie injust sau agresiv sau munca ori serviciul s fie inutil sau penibil. S-a apreciat c avocatura exercitat din oficiu nu are acest caracter, cum, de altfel, s-a hotrt i n cazul medicului stomatolog care a fost condamnat penal pentru c a refuzat s lucreze temporar ntr-o zon rural unde statul n cauz avea probleme ce au determinat incriminarea unei astfel de fapte. Excepii de la interzicerea muncii forate Conform art. 4 din Convenia European a Drepturilor Omului, fac excepii de la interzicerea muncii forate munca persoanelor aflate n detenie licit, a persoanelor care efectueaz serviciul militar sau serviciul militar alternativ (cnd religia nu permite efectuarea stagiului militar), a persoanelor care efectueaz serviciul impus n caz de criz sau calamiti sau munca ori serviciul care fac parte din obligaiile civice normale. Dreptul la libertate i siguran Art. 5 1) Orice persoan are dreptul la libertate i la siguran. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepia urmtoarelor cazuri i potrivit cilor legale: a) dac este deinut legal, pe baza condamnrii pronunate de un tribunal competent; b) dac a fcut obiectul unei arestri sau al unei deineri legale, pentru nesupunerea la o hotrre pronunat, conform legii, de ctre un tribunal, ori n vederea garantrii unei obligaii prevzute de lege; c) dac a fost arestat sau reinut n vederea aducerii sale n faa autoritii judiciare competente, atunci cnd exist motive verosimile de a bnui c a svrit o infraciune sau cnd exist motive temeinice de a crede n necesitatea de a-l mpiedica s svreasc o infraciune sau s fug dup svrirea acesteia; d) dac este vorba de detenia legal a unui minor, hotrt pentru educaia sa sub supraveghere sau despre detenia sa legal, n scopul aducerii sale n faa autoritii competente; e) dac este vorba despre detenia legal a unei persoane susceptibile s transmit o boal contagioas, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond; f) dac este vorba despre arestarea sau detenia legal a unei persoane, pentru a o mpiedica s ptrund n mod ilegal pe teritoriul sau mpotriva creia se afl n curs o procedur de expulzare ori de extrdare. 2. Orice persoan arestat trebuie s fie informat, n termenul cel mai scurt i ntr-o limb pe care o nelege, asupra motivelor arestrii sale i asupra oricrei acuzaii aduse mpotriva sa. 3. Orice persoan, arestat sau deinut, n condiiile prevzute de paragraful 1 litera c, trebuie adus de ndat unui judector sau a altui magistrat mputernicit prin lege cu exercitarea atribuiilor judiciare i are dreptul de a fi judecat ntr-un termen rezonabil sau eliberat n cursul procedurii. Punerea n libertate poate fi subordonat unei garanii care s asigure prezentarea persoanei n cauz la audiere.

4. Orice persoan lipsit de libertatea sa prin arestare sau deinere are dreptul s introduc un recurs n faa unui tribunal, pentru ca acesta s statueze, ntr-un termen scurt, asupra legalitii deinerii sale i s dispun eliberarea sa, dac deinerea este ilegal. 5. Orice persoan care este victima unei arestri sau a unei deineri, n condiii contrare dispoziiilor acestui articol, are dreptul la reparaii. Potrivit practicii judiciare, dreptul la libertate i siguran implic protecia contra ingerinelor arbitrare ale autoritii publice, i nu contra ingerinelor private. n literatura de specialitate, s-a exprimat opinia c statele au obligaia de a garanta efectiv drepturile stabilite prin Convenia European a Drepturilor Omului, astfel c trebuie s se ia msuri de prevenire, limitare i evitare, inclusiv a ingerinelor private. Noiunea de privare de liberate O persoan este privat de libertate, att timp ct se afl ntr-un stabiliment de detenie, indiferent de marja de micare i se afl n libertate atunci cnd nu este nchis ntr-un anumit perimetru, chiar dac libertatea de micare sufer anumite limitri. Privarea de liberate nu privete simplele restricii ale libertii de a circula, ci pentru a se stabili dac ne aflm sau nu ntr-un caz de violare a acestui drept, analiza se face de la caz la caz, n funcie de situaia concret. Art. 6 1. Orice persoan are dreptul la judecarea n mod echitabil, n mod public i ntr-un termen rezonabil a cauzei sale, de ctre o instan independent i imparial, instituit de lege, care va hotr fie asupra nclcrii drepturilor i obligaiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricrei acuzaii n materie penal ndreptate mpotriva sa. Hotrrea trebuie s fie pronunat n mod public, dar accesul n sala de edine poate fi interzis presei i publicului pe ntreaga durat a procesului sau a unei pri a acestuia, n interesul moralitii, al ordinii publice, ori al securitii naionale, ntr-o societate democratic, atunci cnd interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor la proces o impun, sau n msura considerat absolut necesar de ctre instan, atunci cnd, n mprejurri speciale, publicitatea ar fi de natur s aduc atingere intereselor justiiei. 2. Orice persoan acuzat de o infraciune este prezumat nevinovat pn ce vinovia va fi legal stabilit. 3. Orice acuzat are, n special, dreptul: a) s fie informat, n termenul cel mai scurt, ntr-o limb pe care o nelege i n mod amnunit asupra naturii cauzei acuzaiei aduse mpotriva sa. b) s dispun de timpul i de nlesnirile necesare pregtirii aprrii sale. c) s se apere el nsui sau s fie asistat de un aprtor ales de el i, dac nu dispune de mijloacele necesare pentru a plti un aprtor, s poat fi asistat n mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci cnd interesele justiiei o cer. d) s ntrebe sau s solicite audierea martorilor acuzrii i s obin citarea i audierea martorilor aprrii, n aceleai condiii ca i martorii acuzrii. e) s fie asistat n mod gratuit de un interpret, dac nu nelege sau nu vorbete limba folosit la audiere. Acest drept ocup un loc deosebit de important n rndul drepturilor fundamentale, motiv pentru care statelor membre ale Conveniei le revin nenumrate obligaii, a cror respectare se impune cu desvrire, urmare a necesitii afirmrii sale plenare. Este dispoziia cel mai frecvent invocat n faa organelor Conveniei i, nu de puine ori, n faa instanelor naionale. Nu pot exista societi democratice fr tribunale impariale sau proceduri echitabile. Obiectul dreptului la un proces echitabil Dreptul la un proces echitabil

Orice persoan are dreptul la judecat n mod echitabil, n mod public i ntr-un termen rezonabil a cauzei sale, de ctre o instan independent i imparial, constituit legal, care se pronun cu privire la temeinicia acuzaiilor penale ce i sunt aduse sau cu privire la nclcrile drepturilor i obligaiilor sale cu caracter civil, deci numai cu privire la procedurile penale i civile. n legtur cu acest aspect, s-a ridicat problema dac nu cumva nu se aduce astfel o atingere important principiului garantrii efective a drepturilor, menionat n preambulul Conveniei. Jurisprudena Curii a extins, ntre timp, aplicabilitatea articolului 6 i la alte proceduri, fr a acoperi, ns, aceste lacune. Noiunea de drepturi i obligaii cu caracter civil Art. 6 acoper, prin prevederile sale, toate litigiile avnd un obiect civil, indiferent dac are loc ntre persoane de drept privat, ori ntre stat i o persoan particular i indiferent de faptul c legea este civil, comercial, administrativ etc. El se refer doar la drepturile recunoscute cel puin la modul general de legislaia intern a statului n cauz, neputnd garanta astfel existena acestor drepturi. Astfel, precizarea n Constituie a unui drept este suficient, chiar dac legislaia intern nu l reglementeaz sau nu o face la modul coerent. Acuzaiile n materie penal Nu orice procedur ce are caracter penal beneficiaz de garaniile oferite de articolul 6, ci doar acelea care privesc o decizie privind temeinicia oricrei acuzaii n materie penal formulat mpotriva unei persoane. Acuzaia este definit ca fiind notificarea oficial emannd de la autoritatea statal competent a unui repro n legtur cu svrirea unei infraciuni, indiferent de caracterul explicit sau implicit al documentului. Se consider c are caracter penal i acuzaia adus ntr-un caz ce a fost nchis datorit mprejurrii c fapta incriminat era insignifiant. Nu au caracter de acuzaie n materie penal cererile de revocare a procedurii de recuzare a judectorului, de revizuire a cauzei (deoarece este o procedur colateral, adiacent), de aplicare a amnistiei la o pedeaps definitiv, .a. Pe lng natura dreptului alegat, competena material a Curii, din punct de vedere a dreptului n discuie, este limitat i de caracterul contencios al procedurii incriminate. Cu alte cuvinte, procedurile necontencioase, precum partajul consimit de pri, nu pot fi deduse n faa Curii n temeiul art. 6. Accesul la justiie, ca garanie procedural general Accesul liber la justiie const din posibilitatea oricrei persoane de a introduce la libera apreciere o aciune, chiar nefondat n justiie, cu obligarea corelativ a instanei statale competente de a se pronuna asupra aciunii. Este vorba, n mod evident, de o libertate, i nu de o obligaie. Curtea admite posibilitatea celui ndreptit de a renuna la accesul n justiie att n materie civil, ct i n materie penal, prin posibilitatea de a alege calea arbitrajului sau a plii unei amenzi compozitorii, n scopul de a evita procesul civil sau penal. n materie penal, accesul n justiie al inculpatului are o abordare diferit fa de conceptul comun, de acces n justiie, implicnd, de fapt, dreptul de a supune analizei unui judector a acuzaiei de natur penal ce i se aduce. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate suferi o condamnare penal, fr ca aceasta s fie dispus de un judector. Neutralitatea instanei, ca garanie procedural general Statele au obligaia de a crea un sistem judiciar care s garanteze neutralitatea instanei, n sensul c magistratului i se asigur poziia de arbitru neutru, fa de prile litigiului, el fiind acela ce are datoria s pstreze balana egal ntre acuzare i aprare. Independena instanei constituie o condiie a neutralitii ei, i aceasta se dovedete prin lipsa oricrui amestec ori aparen de amestec din partea altor puteri ale statului sau a prilor, precum i existena unor garanii reale contra oricror presiuni exterioare.

Celeritatea procedurii, ca garanie procedural general Convenia dispune c orice persoan are dreptul ca i cauza s fie judecat ntr-o durat rezonabil de timp, cu alte cuvinte, trebuie s fie o justiie expeditiv, cu condiia de a nu fi i una proast. A aprut, astfel, noiunea de durat rezonabil a procedurii. De exemplu, s-a stabilit ca rezonabil procedura unui stat membru, care permitea, pentru anumite infraciuni, aplicarea unei pedepse privative de libertate, dup o judecat de cteva minute, deoarece mpiedica accesul unei persoane n mod real i concret la justiie. Cu alte cuvinte, este de preferat o justiie lent i corect, uneia rapide i inechitabile. S-a mai stabilit c rezonabilitatea termenului vizeaz procedura n ansamblul su, i nu doar n faa unei instane. Publicitatea procedurii i egalitatea armelor, ca garanii procedurale generale Conform art. 6, orice persoan are dreptul s i fie judecat cauza n public, precum i ca hotrrea s fie pronunat n public, accesul n sal putnd fi interzis publicului sau presei pe toat durata procesului sau pe o anumit durat, pentru a se proteja morala, ordinea public sau securitatea naional, ntr-o societate democratic, dac interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor o impun, ori n msura n care instana consider, n circumstanele excepionale analizate cu strictee, c publicitatea poate s aduc atingere intereselor justiiei. Publicitatea procedurii asigur transparena justiiei, elimin arbitrariul i permite publicului s vegheze la administrarea acesteia. Egalitatea armelor presupune aplicarea principiului contradictorialitii, potrivit cruia litigiul trebuie s fac obiectul unei dezbateri contradictorii ntre pri, pe parcursul creia ele iau cunotin reciproc de pretenii, probe, iar inculpatul de acuzele aduse, putndu-le analiza i discuta, n aprarea i promovarea drepturilor i intereselor lor, presupune obligaia magistratului de a motiva hotrrile n mod explicit, pe nelesul prilor i al terilor, urmnd ca acetia s procedeze n consecin, presupune obligaia magistratului de a administra echitabil i n totalitate probele, de a derula procedurile oral, folosind, atunci cnd este cazul, interprei i, nu n ultimul rnd, presupune dreptul persoanei de a fi prezent la propriul proces, ceea ce necesit notificarea oficial i personal. Garaniile speciale n materie penal Garaniile speciale n materia dreptului penal constau din prezumia de nevinovie, dreptul de a fi informat asupra acuzrii, dreptul de a dispune de timpul i facilitile necesare aprrii, dreptul la asisten juridic, dreptul de a convoca i interoga martorii i dreptul la un interpret. Conform principiului prezumiei de nevinovie, orice persoan acuzat de svrirea unei infraciuni se prezum a fi nevinovat, pn cnd vinovia sa este stabilit legal. a) Dreptul la tcere i privilegiul contra autoincriminrii const din aceea c orice persoan are dreptul s tac i s nu fie obligat ca prin declaraiile sale s contribuie la propria sa incriminare. ntr-un caz concret, reclamantul a refuzat s i decline identitatea i a fost arestat, sub acuzaia de a fi participat la aciunile unei grupri teroriste, iar n contextul n care a tcut pe parcursul tuturor interogatoriilor, a fost condamnat la o pedeaps privat de libertate, judectorii interpretnd tcerea ca o admitere a inculpatului a participrii sale la comiterea faptei. Curtea a admis plngerea, stabilind c nu se poate ine cont de tcere, n situaii care implic o explicaie a celui acuzat. Aceste drepturi impun legiuitorului naional s nu sancioneze refuzul de a coopera, iar, pe de alt parte, permit judectorului s nu interpreteze tcerea ca admitere a vinoviei, n anumite condiii. b) Problema prezumiei de nevinovie, n cazul lipsei unei hotrri de condamnare, se pune n cazul cheltuielilor de judecat i a altor pagube materiale produse celui acuzat cu ocazia procedurii (exemplu: cheltuieli de deplasare, lipsa de la serviciu, perturbarea afacerilor, .a.).

Curtea a decis c nu constituie o violare a art. 6, cazul n care persoana a fost obligat s plteasc cheltuieli de judecat, atunci cnd procedura de judecat s-a ntrerupt, pentru c pedeapsa ce ar fi putut fi pronunat era insignifiant. Atitudinea fa de persoana necondamnat penal presupune practica judectorului de a ine seama de existena antecedentelor penale, astfel c prezumia de nevinovie este abordat diferit, n funcie de existena sau inexistena antecedentelor penale. De asemenea, se cere abinerea de la orice afirmaii publice viznd vinovia acestor categorii de persoane. c) Dreptul de a fi informat asupra acuzrii implic obligaia de a-i aduce la cunotin celui n cauz natura i cauza acuzaiei, cu scopul de a asigura respectarea riguroas a egaliti armelor, al crui element este. d) Dreptul de a dispune de timpul i facilitile necesare aprrii presupune echilibrarea n materie penal a relaiei acuzator-acuzat, pentru a se asigura echitabilitatea procedurii. Acuzatul poate comunica liber cu aprtorul su, care are dreptul de a merge la locul de detenie i de a avea discuii confideniale. De asemenea, el trebuie s aib acces la dosarul cauzei, pentru a i se crea posibilitatea real de a se apra. Acest drept nu este unul absolut, deoarece nu exclude principiul caracterului secret al urmririi penale, care opereaz atunci cnd este justificat de un interes public. n faza judecrii cauzei, inculpatul i aprtorul su au dreptul de a lua la cunotin, de la bun nceput, de probele pe care se ntemeiaz acuzarea. O cerin ce ine de esena procedurii judiciare este i aceea ca edina de judecat s nu se prelungeasc excesiv i s nu se desfoare pe timpul nopii, astfel nct inculpatul, aprtorul su i membrii completului de judecat, ca, de altfel, i acuzatorul, s nu fie afectai de starea de oboseal. Curtea a decis c o edin de judecat care a durat 17 ore a constituit o violare a art. 6, deoarece att inculpaii, ct i aprtorii lor, nu au mai putut urmri cu atenie dezbaterile i nu au mai putut rspunde la problemele ridicate, fiind afectai de starea de oboseal excesiv. Dreptul la asisten juridic n practica instanei europene, s-a stabilit c dreptul la asisten juridic, n materie penal, exist nc din stadiul anchetei preliminare, efectuate de ctre organele de poliie, precum i n cazul n care inculpatul nu particip voluntar la audiere. Curtea a condamnat Olanda pentru c judectorul nu a permis avocatului s participe la dezbateri, deoarece inculpatul pe care l apra nu a dorit s participe la judecat. Inculpatul se poate apra singur sau poate fi asistat de un avocat ales, ori desemnat din oficiu. Dreptul de a convoca i interoga martorii n cursul procedurii judiciare, acuzatul poate cere convocarea i audierea, n aceleai condiii, att a martorilor acuzrii, ct i a martorilor aprrii. Nu este un drept absolut, el fiind limitat de o marj de apreciere, lsat la latitudinea judectorului, care va dispune dup ce va analiza oportunitatea i utilitatea probei. Martorii pot fi audiai i prin comisie rogatorie, atunci cnd exist o distan apreciabil ntre locul judecrii cauzei i cel al domiciliului martorilor. Declaraiile martorilor trebuie s fie credibile i fiabile. Curtea a denunat fiabilitatea mrturiei victimei presupusei infraciuni, care nu poate fi considerat neutr sau aceea a audierii efectuate n alt cauz, pe motivul neasigurrii contradictorialitii. n ceea ce privete martorii anonimi, Curtea a decis c o condamnare nu se poate fonda, nici exclusiv i nici mcar n proporie determinat, pe o declaraie anonim. Este, de regul, martorul care nu se poate prezenta n instan i aici se pune problema lipsei de contradictorialitate. Pe de alt parte, este just teama acestor martori, ca, de altfel, i a ofierilor care lucreaz sub acoperire, de eventualele represalii.

n practica instanei europene, s-a pus sub semnul ntrebrii problema informatorilor oculi, a cror folosire poate afecta buna administrare a justiiei, sub masca luptei mpotriva infracionalitii. De asemenea, s-a pus problema infracionalitii provocate de autoriti, cum s-a ntmplat n cazul unui ofier sub acoperire elveian, care a propus unui presupus traficat de droguri s-i vnd cocain, propunere acceptat dup mai multe ntlniri. S-a pus ntrebarea dac nu cumva propunerea respectiv a fost o provocare care a condus la introducerea n cmpul infracional al vnztorului. Rolul agenilor statului nu este acela de a provoca infraciuni, ci de a preveni comiterea lor. Dreptul la un interpret Acest drept const din aceea c orice acuzat este ndreptit de a fi asistat n mod gratuit de un interpret, dac nu cunoate sau nu vorbete limba n care se desfoar audiena. Instana va analiza, n funcie de naionalitatea, cetenia i locul de reziden al persoanei n cauz, oportunitatea folosirii unui interpret, pentru a se evita cererile cu caracter dilatoriu ori icanator. Gratuitatea acestui serviciu presupune c suma cu titlu de contravaloare a onorariului nu poate fi inclus n cheltuielile judiciare, n caz de condamnare a inculpatului. Nici o pedeaps fr lege Art. 7 1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o aciune sau o omisiune care, n momentul n care a fost svrit, nu constituia o infraciune, potrivit dreptului naional sau internaional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeaps mai sever dect aceea care era aplicabil n momentul svririi infraciunii. 2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecrii i pedepsirii unei persoane vinovate de o aciune sau de o omisiune care, n momentul svririi sale, era considerat infraciune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de naiunile civilizate. Acest principiu consacrat, lansat de Cesare Beccaria prin formula nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege interzice retroactivitatea legilor penale, este consacrat n art. 7 al Conveniei i art. 15 din Pactul Internaional privind drepturile civile i politice. Principiul legalitii constituie un fundament al civilizaiei juridice europene i este inclus n legislaiile tuturor statelor europene i n tratatele internaionale n materie penal. El impune ca infraciunile i pedepsele s fie stabilite doar prin lege, constituind, astfel o piedic n faa arbitrariului. Principiul este aplicabil doar n situaia n care se ajunge la o hotrre de condamnare. Cu privire la acest aspect, s-au exprimat rezerve justificate, n sensul c pot exista i alte situaii, n care principiul n discuie trebuie s i gseasc incidena, ca, de exemplu, n cazul aplicrii msurii internrii acuzatului achitat pe motivul iresponsabilitii sale. Presupunnd o privare de liberate, n mod evident, aceast sanciune are caracter penal. Deci, pe bun dreptate, n literatura de specialitate s-a precizat c principiul nu se suprapune perfect pe materia penal. Principiul legalitii instituie, aa cum s-a mai artat, un drept fundamental al persoanei. Nu exist o violare a acestui principiu, atunci cnd aplicarea retroactiv a legii creeaz celui n cauz o situaie mai favorabil. El este un principiu cu valoare constituional, astfel c orice norm juridic ce i contravine este una neconstituional. Una din garaniile respectrii acestui principiu o constituie posibilitatea fiecrei persoane de a avea acces la textul legii aplicabile, i aceasta se realizeaz prin publicarea n jurnalul oficial al statului, precum i n alte publicaii accesibile oricui. Atunci cnd, prin excepie, dreptul intern recunoate unei hotrri judectoreti calitatea de izvor de drept, accesibilitatea se realizeaz la fel ca i n cazul legilor.

Normele juridice publicate n condiii speciale, destinate i disponibile doar pentru anumite instituii sau autoriti, nu pot fi considerate legi, nefiind ntrunit condiia accesibilitii. O alt garanie a respectrii principiului legalitii o constituie previzibilitatea legii. Aceasta presupune ca legea s fie formulat de aa natur i n termeni att de clari i precii, nct situaiile n care se va aplica i condiiile pe care le va produce aplicarea sa s fie previzibile. Previzibilitatea legii este apreciat n baza experienei juridice comune. Sunt situaii n care legea privete domenii profesionale speciale, astfel c cel interesat poate avea nevoie de consiliere, pentru a putea evalua consecinele unei aciuni determinate. Pe lng faptul c legile trebuie s fie clare i concise, ele trebuie s fie interpretate n sens strict, ceea ce nseamn c judectorul nu poate sanciona dect o fapt prevzut de lege i nu poate aplica o pedeaps, dect n limitele prevzute de lege. Cu toate acestea, judectorilor li se recunoate o anume putere de apreciere, dar n limitele menionate. Analogia este acceptat doar n favoarea acuzatului, nu i n defavoarea lui. Principiul egalitii vizeaz interdicia aplicrii retroactive a legii de incriminare, cu excepia legii penale mai favorabile care l avantajeaz pe inculpat. Dreptul la respectarea vieii private i de familie Art. 8 1. Orice persoan are dreptul la respectarea vieii sale private i de familie, a domiciliului su i a corespondenei sale. 2. Nu este admis amestecul unei autoriti publice n exercitarea acestui drept, dect n msura n care acest amestec este prevzut de lege i dac constituie o msur care, ntr-o societate democratic, este necesar pentru securitatea naional, sigurana public, bunstarea economic a rii, aprarea ordinii i prevenirea faptelor penale, protejarea sntii sau a moralei, ori protejarea drepturilor i libertilor altora. Conform art. 8, orice persoan are dreptul la respectarea vieii sale private i de familie, a domiciliului i corespondenei sale. Acest drept garanteaz dreptul la intimitate sau aa-zisul drept de a fi lsat n pace i semnific respectul social datorat individului. De acest drept beneficiaz att persoanele fizice, ct i persoanele juridice, dar, n primul rnd, se adreseaz celei dinti categorii de persoane. Din punct de vedere al domeniului de aplicabilitate, textul art. 8 face trimitere la noiunile de via privat, via familial, domiciliu i coresponden, care se altur altor termeni din Convenie, crora Curtea le d o definiie autonom. Viaa privat presupune viaa privat personal i viaa privat social. Cea dinti implic comportamentul persoanei i anonimatul acesteia. Cea de-a doua implic, potrivit practicii Curii, unele elemente specifice vieii de familie. Viaa privat personal include dreptul persoanei la integritate fizic, dreptul de a tri la adpost de privirile indiscrete ale altuia, protecia anonimatului, protejarea reputaiei profesionale ori sociale, dreptul la identitate, libertatea sexual, confidenialitatea strii de sntate, dreptul de a dispune de corpul su dup cum dorete, dreptul de a tri n anumite condiii, ori de a avea un anumit standard de via, .a. Instana european a decis c art. 8 devine incident ori de cte ori o persoan sufer anumite neplceri ale vieii sale cotidiene, cu condiia ca aceasta s aib o anumit importan, ca, de exemplu, n situaia n care statul refuz s i acorde unei persoane medicamentele necesare tratamentului unei maladii de care sufer, sau atunci cnd statul permite fumatul n locurile publice. Via privat social include, pe lng drepturile unei persoane de a se dezvolta individual aa cum dorete, i dreptul acelei persoane de a stabili relaii cu semenii si fr piedici. Este vorba, aa cum s-a stabilit n practica instanei europene, de relaiile interpersonale existente, i nu de relaii personale viitoare.

Aici se includ i activitile profesionale sau comerciale ale unei persoane, avnd n vedere c la serviciu majoritatea persoanelor au cea mai mare parte a ocaziilor de a stabili legturi cu lumea exterioar. Mergnd pe aceast linie, de ea stabilit, Curtea a decis c avem de-a face cu o nclcare a art. 8, atunci cnd au fost interceptate convorbiri telefonice cu caracter profesional sau cnd o percheziie domiciliar a vizat activitatea comercial a unei persoane. Distincii existente ntre viaa privat i viaa public Un aspect iese din sfera privat a unei persoane i intr n sfera vieii publice a acesteia, atunci cnd ea nsi l face public n mod benevol unui numr nedeterminat de persoane. Deci, avem de-a face cu o nclcare a art. 8, atunci cnd scoaterea unui aspect din viaa privat a unei persoane nu se face benevol ci se datoreaz aciunii unui ter sau naturii mprejurrii respective. De exemplu, faptul c cineva se ntlnete n public cu o persoan, ceea ce este vizibil pentru oricine, nu rmne n sfera vieii sale private. Exist acte sau fapte care in de viaa public a unei persoane, care pot trece n sfera vieii private odat cu trecerea timpului. Astfel, dup trecerea unei perioade foarte ndelungate de timp, anumite aspecte ale vieii publice ale unei persoane se estompeaz, ajungnd de domeniul vieii private a acestuia, precum relaia sau apartenena la un anumit grup de interese. Curtea a stabilit c exist o nclcare a art. 8, dac statul deine i utilizeaz un dosar n care se regsesc astfel de informaii. Viaa familial Viaa familial este specific unui cuplu cstorit, ns, n mod evident, noiunea include i cuplurile necstorite, condiia esenial fiind aceea ca, n ambele situaii, relaia s fie efectiv, n caz contrar, existnd doar prezumia unei viei de familie. Un aspect al vieii de familie l constituie relaiile dintre prini i copii. Dreptul la o via familial apare, potrivit opiniei Curii, la momentul naterii copilului, anterior acestui moment neexistnd relaiile sociale specifice. Viaa de familie exist indiferent dac legtura dintre prini i copii este una biologic sau una juridic, deoarece calitatea de printe nu este dat n baza unei astfel de legturi. Legturile dintre prini i copiii lor minori prezum existena unor relaii materiale i emoionale ntre acetia. Dup mplinirea vrstei majoratului, existena vieii de familie se fundamenteaz i pe o condiie suplimentar, i anume aceea a unui grad de dependen material i emoional ce depete legturile sentimentale normale la care ne-am referit anterior. Aceast dependen se realizeaz, de regul, ca urmare a unei relaii de coabitare ndelungate. De exemplu, Curtea a stabilit c ntr-un cuplu format din dou femei, din care una a nscut un copil prin procedeul inseminrii artificiale, iar cealalt a devenit brbat n urma operaiei de schimbare de sex, precum i din copilul nscut de cea dinti, exist o via familial protejat prin art. 8, dat fiind relaia lor strns, coabitarea ndelungat i comportamentul specific unei familii normale. Viaa de familie presupune dreptul la o recunoatere juridic a relaiilor de familie, cu toate consecinele ce deriv din aceasta, i drepturi de natur patrimonial. Art. 8 nu garanteaz dreptul unei persoane de a obine desfacerea sau anularea cstoriei, deoarece aceasta nu are legtur cu exercitarea drepturilor ce rezult din sentimentele pe care se fundamenteaz o familie i nici nu include dreptul de a stabili nengrdit locul n care s se desfoare viaa familial. Domiciliul Art. 8 este incident i asupra dreptului la respectarea inviolabilitii domiciliului, acesta incluznd, n primul rnd, locuina unei persoane, concept n care Curtea a admis c se ncadreaz inclusiv rulota folosit ca atare de o persoan nomad sau casa de vacan a unei persoane care a folosit-o timp de civa ani. Curtea a extins aplicarea art. 8 i la sediul profesional al unei persoane juridice. n al doilea rnd, orice persoan are dreptul de a-i utiliza domiciliul, astfel c avem de-a

face cu o nclcare a art. 8, ori de cte ori o persoan este mpiedicat s intre n locuina sa. n al treilea rnd, orice persoan are dreptul la existena unui domiciliu i, implicit, a unei locuine. Corespondena Dreptul la inviolabilitatea corespondenei presupune protecia expres a secretului relaiilor personale ale unei persoane sau, mai concret, secretul gndurilor i tririlor interioare ale acesteia. Opinia Curii este aceea c, prin coresponden, nu se nelege doar corespondena clasic, ci orice fel de comunicare ntre dou sau mai multe persoane, realizat cu intenia de a avea caracter privat, ca, de exemplu, corespondena prin internet, mesajele telefonice sau prin intermediul pager-ului. Garanii statale n vederea protejrii drepturilor reglementate prin art. 8, statele au obligaia negativ de a se abine de la orice act de natur s le aduc atingerea, precum i obligaia pozitiv de a lua toate msurile necesare i utile pentru a asigura realizarea sa de ctre toate persoanele aflate sub jurisdicia lor. Drepturile prevzute de art. 8 nu sunt, ns, drepturi absolute, n sensul c sunt permise anumite ingerine statale. Ingerinele respective trebuie s fie legitime. Prima condiie a legitimitii ingerinei o constituie legalitatea acesteia, ceea ce presupune existena unei corespondene cu legislaia intern, dar nu ca prevedere general, ci ca prevedere special, n cuprinsul creia s prevad i garaniile necesare evitrii oricrei aplicri arbitrare. Cu alte cuvinte, legea intern trebuie s precizeze cu exactitate situaiile i condiiile n care se poate dispune o astfel de ingerin, cum ar fi interceptarea convorbirilor telefonice, a corespondenei de orice fel, .a. A doua condiie a legitimitii ingerinei o constituie aceea ca msura luat s fie n conformitate cu dreptul intern, adic s se conformeze condiiilor i procedurilor prevzute de legea n discuie, conformitatea trebuind s existe att din punct de vedere material, ct i procedural. A treia condiie a legitimitii ingerinei o constituie legitimitatea scopului, care poate consta din protecia securitii naionale, protecia siguranei publice, aprarea ordinii publice, bunstarea economic a rii, prevenirea infracionalitii, protecia sntii publice, protecia moralei publice i protecia drepturilor i libertilor altuia. n fine, ultima condiie a legitimitii ingerinei o constituie necesitatea acesteia. Necesitatea ingerinei presupune existena unei nevoi sociale impetuoase, dar i a unei proporionaliti cu scopul legitim vizat, pentru a se evita arbitrariul i a se asigura spiritul democraiei. Cu alte cuvinte, motivele ingerinei trebuie s fie pertinente i suficiente, marja de apreciere fiind lsat statelor membre, prin autoritile competente. n ceea ce privete obligaiile pozitive ale statelor, acestea constau din ndatoririle de a legifera raporturile private i de familie, pentru a se asigura respectarea acestora, de a interveni prin mijloacele avute la dispoziie, pentru a garanta aplicarea respectivei legislaii i de a sanciona nclcrile de drept constatate n raporturile ntre persoane de drept privat. Art. 9 1. Orice persoan are dreptul la libertatea de gndire, de contiin i de religie; acest drept include libertatea de a-i schimba religia sau convingerea, precum i libertatea de a-i manifesta religia sau convingerea n mod individual sau n colectiv, n public sau n particular, prin cult, nvmnt, practici i ndeplinirea ritualurilor. 2. Libertatea de a-i manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrngeri, dect acelea care, prevzute de lege, constituie msuri necesare, ntr-o societate democratic, pentru sigurana public, protecia ordinii, a sntii sau a moralei publice, ori pentru protejarea drepturilor i libertilor altora. Libertatea de gndire, de contiin i de religie

Acest drept presupune respectarea convingerilor unei persoane de ctre autoritile publice, pentru a garanta acesteia o perfect independen spiritual. Curtea l consider ca fiind unul din fundamentele unei societi democratice i unul dintre motoarele pluralismului inerent unei astfel de societi, astfel c statele nu pot, n principiu, s interzic, s limiteze ori s impun condiii prea rigide ori prohibitive pentru exercitarea anumitor convingeri filozofice ori religioase. Obligaiile pozitive i negative ale statelor, cu rol de garanie n asigurarea acestui drept, sunt asemntoare cu cele analizate anterior. Articolul n discuie garanteaz dreptul persoanei de a avea o convingere i dreptul persoanei de a-i manifesta convingerea. Dreptul de a avea o convingere nu sufer limitri, nimeni neputnd interveni pentru a impune unei persoane un anumit mod de gndire. n ceea ce privete dreptul de a-i manifesta convingerea, Curtea a stabilit c ine de dreptul unei persoane de a-i manifesta religia sau de a fi conductor al unei comuniti religioase, ori de ai desfura activitatea religioas ntr-un imobil amenajat n acest scop. Art. 10 1. Orice persoan are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie i libertatea de a primi sau a comunica informaii ori idei, fr amestecul autoritilor publice i fr a ine seama de frontiere. Prezentul articol nu mpiedic Statele s supun societile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. 2. Exercitarea acestor liberti, ce comport ndatoriri i responsabiliti, poate fi supus unor formaliti, condiii, restrngeri sau sanciuni prevzute de lege, care constituie msuri necesare, ntr-o societate democratic, pentru securitatea naional, integritatea teritorial sau sigurana public, aprarea ordinii i prevenirea infraciunilor, protecia sntii sau a moralei, protecia reputaiei sau a drepturilor altora, pentru a mpiedica divulgarea de informaii confideniale sau pentru a garanta autoritatea i imparialitatea puterii judectoreti. Noiune i coninut Art. 10 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului i art. 19 al Declaraiei Universale a Drepturilor Omului consacr libertatea de expresie, ca drept impus de dezvoltarea democratic a societii, dezvoltare ce implic pluralismul politic i, implicit, al ideilor i conceptelor. Acest drept presupune existena a dou elemente ce se condiioneaz reciproc, respectiv libertatea de exprimare a unei opinii i libertatea de informare. Libertatea de opinie const din dreptul oricrei persoane de a nu suferi atingeri pentru exprimarea opiniilor sale. Aceast libertate nu trebuie, ns, s contravin prevederilor Conveniei, care impun un spirit de toleran i interzic manifestrile discriminatorii, deoarece, ntr-un astfel de caz, articolul 10 nu este aplicabil. Libertatea de informare acoper att dreptul persoanei de a comunica informaii, ct i dreptul persoanei de a primi astfel de informaii. n legtur cu aceast problem, n practica instanei europene a fost pus n discuie dreptul la replic n mass-media, statundu-se c el constituie un element important al libertii de expresie. Noiunea de informaie este neleas n sens larg, n sensul c nu include doar faptele i tirile brute, ori chestiunile de interes general, dar i informaiile produse n mod deliberat, precum programele radio-tv, operele de art, exprimarea poziiei n cadrul unui proces, discursul politic, filozofic sau religios, etc. Convenia protejeaz dreptul aproape nelimitat al persoanei de a accede la orice informaie disponibil pentru public, precum i libera circulaie a suporturilor informaiei. Libertatea de exprimare

La fel ca i n cazul celorlalte drepturi anterior analizate, statele au obligaii pozitive i obligaii negative, de natur a asigura, prin ndeplinirea lor, exerciiul efectiv al libertii de exprimare. Ingerine ale statelor n libertatea de exprimare Ingerinele statelor n libertatea de exprimare au fost clasificate n ingerine de natur preventiv i ingerine de natur punitiv, dup cum nu permit expunerea unor idei i informaii anterior oferirii lor spre publicare sau dup cum impun aplicarea de sanciuni civile, penale, disciplinare ori administrative, pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare, ulterior exprimrii ideilor litigioase. Pe de alt parte, dreptul la libertatea de exprimare nu este unul absolut, ci poate suferi anumite limitri. Pentru a se ajunge la aa-zisa clauz derogatorie, trebuie respectate cumulativ trei condiii, i anume ca ingerina statului s fie prevzut de lege, s vizeze unul din scopurile legitime expres menionate n art. 10 i s fie necesar ntr-o societate democratic. Ingerinele statului pot avea loc n urmtoarele situaii: - n scopul protejrii securitii naionale, a ocrotirii i prevenirii infraciunilor; - n scopul protejrii bunei funcionri a justiiei; - n scopul protejrii drepturilor i intereselor altuia. n ceea ce privete proporionalitatea ingerinei, Curtea ia n calcul, pentru a verifica respectarea acestei condiii, trei elemente, i anume: msura n care subiectul abordat n cadrul exprimrii litigioase este unul de interes public; gravitatea i contextul afirmaiilor fcute; gradul de severitate al sanciunii. Libertatea presei Avnd rolul esenial de a asigura dezbaterea public asupra unor interese de ordin general, presa este considerat de Curte ca fiind unul dintre stlpii democraiei. Se cere, ns, ca aceast activitate, respectiv aceea de jurnalism, s se desfoare cu bun-credin. Sunt considerate ca inacceptabile situaiile n care se aduc acuzaii grave privind comiterea unor infraciuni de ctre funcionarii publici, fr a ncerca s probeze, ca semn al bunei-credine, cel puin n faa instanelor interne sesizate, veridicitatea celor afirmate. Cu alte cuvinte, libertatea de exprimare implic i obligaii corelative, care apas, n special, asupra presei. Curtea acord o importan deosebit proteciei sursei jurnalistice, considernd c obligarea unui jurnalist n a-i releva sursele constituie o ingerin n activitatea sa. Exemplificm cazul unui jurnalist care a reuit s se infiltreze ntr-o reea de turism pedofil din India, pe care a demascat-o, ceea ce a condus la demararea unei anchete, pe parcursul creia reclamantul a fost determinat s deconspire sursa. Curtea a constatat nclcarea art. 10, deoarece nu se punea problema unei surse jurnalistice clasice. De asemenea, Curtea a stabilit c efectuarea de percheziii asupra unor jurnaliti, pentru a determina originea informaiilor, constituie o ingerin grav n libertatea lor de exprimare. Libertatea de ntrunire i de asociere Art. 11 1. Orice persoan are dreptul la libertatea de ntrunire panic i libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui, cu alii, sindicate i de a se afilia la sindicate, pentru aprarea intereselor sale. 2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrngeri, dect acelea care, prevzute de lege, constituie msuri necesare, ntr-o societate democratic, pentru securitatea naional, sigurana public, aprarea ordinii i prevenirea infraciunilor, protejarea sntii sau a moralei, ori pentru protecia drepturilor i libertilor altora. Prezentul articol nu interzice

ca restrngeri legale s fie impuse exercitrii acestor drepturi de ctre membrii forelor armatei, ai poliiei sau ai administraiei de stat. n literatura de specialitate s-a scris, pe bun dreptate, c libertatea de gndire i gsete o continuare natural n libertatea de aciune social i politic, ce-i permit omului, fiin social, s exercite anumite activiti la nivel de grup i, n general, s participe la viaa politic i economic a societii. Art. 11 din Convenie garanteaz dreptul persoanei la manifestarea public a opiunilor sale individuale, protejndu-i acesteia libertatea de asociere i de reunire. Beneficiarii acestui drept pot fi att persoane fizice, ct i persoane juridice. De exemplu, cnd se dispune desfiinarea unui partid, calitatea de victim o au att membrii acestuia, ct i organizaia politic n sine. Practic, art. 11 consacr libertatea de reunire sau ntrunire i libertatea de asociere. Libertatea de reunire sau ntrunire implic dreptul persoanei de a participa fizic la o manifestaie, fr riscul de a fi supus unei sanciuni. Avnd n vedere c manifestaiile implic, de regul, unele riscuri pentru ordinea public i msurile de prevenire aferente, Curtea a apreciat c dispoziiile din legislaia intern a unui stat, prin care se prevede necesitatea unor autorizaii prealabile n acest sens, nu contravin prevederilor art. 11. De asemenea, Curtea a apreciat c simplul fapt c manifestaia nu era autorizat i deci era nelegal nu justific reprimarea ei, ceea ce nu este cazul atunci cnd manifestaiile au un caracter violent. Libertatea de asociere const din dreptul oricrei persoane de a crea sau de a adera la o asociaie de persoane cu scop cultural, social, politic, caritabil, etc. Art. 11 prevede, ns, i o limitare special n ceea ce privete libertatea de asociere a membrilor forelor armate, a poliiei i a administraiei de stat, deoarece este inacceptabil ca acestea s poat declara grev. Curtea a apreciat c activitatea oricrei asociaii trebuie desfurat independent de orice intervenie a statului, care are sarcina s asigure doar cadrul legal necesar exercitrii libere a acestui drept. ntre libertile n discuie se nscriu i libertatea de asociere sindical, cu dreptul corelativ la grev, precum i libertatea de asociere politic. Cu privire la acest din urm drept, se impune s precizm c n jurispruden au fost impuse unele limite, precum interzicerea crerii de partide politice pe baze etnice sau a celor care au obiective contrare unui regim democratic. Art. 12 ncepnd cu vrsta stabilit prin lege, brbatul i femeia au dreptul de a se cstori i de a ntemeia o familie, conform legislaiei naionale ce reglementeaz exercitarea acestui drept. Art. 12 prevede dreptul de a ntemeia o familie prin cstorie. Curtea face distincie ntre dreptul la cstorie i dreptul de a ntemeia o familie. Textul Conveniei nu se refer i la dreptul de a desface o cstorie i o familie prin divor. n jurispruden, s-au dat soluii contradictorii privind cstoria a dou persoane de acelai sex, din care una i-a schimbat sexul printr-o operaie specific. Convenia a lsat la latitudinea statelor reglementrile n materie de cstorie, ceea ce le atribuie obligaia de a lua msuri legislative n acest sens, cu precizarea c trebuie s se abin de la impunerea unor limitri excesive i, deci, nerezonabile ale posibilitii persoanelor de a se cstori. Curtea a apreciat, de exemplu, c interdicia persoanei de a se recstori timp de trei ani de la data rmnerii definitive a hotrrii de divor sau interdicia de a se recstori a celui condamnat pentru abandon de familie, constituie nclcri ale art. 12. Dreptul la cstorie

Art. 13 Orice persoan, ale crei drepturi i liberti recunoscute de prezenta Convenie au fost nclcate, are dreptul s se adreseze efectiv unei instane naionale, chiar i atunci cnd nclcarea s-ar datora unor persoane care au acionat n exercitarea atribuiilor lor oficiale. n legtur cu acest drept, n literatura de specialitate s-au fcut precizri de ordin terminologic, pe deplin justificate, n sensul c noiunea de recurs trebuie neleas n sensul de remediu. Dreptul consacrat prin art. 13 garanteaz oricrei persoane ce se poate pretinde victim a unei alte dispoziii a Conveniei posibilitatea de a sesiza o autoritate de stat cu o aciune prin care s solicite constatarea violrii, ncetarea ei i repararea prejudiciului suferit. Cu alte cuvinte, aa cum s-a reinut n literatura de specialitate, art. 13 nu consacr un drept propriu-zis, ci o modalitate de garantare a respectrii celorlalte dispoziii ale Conveniei. Curtea apreciaz c un remediu efectiv trebuie s fie eficace, n sensul de a putea conduce att la constatarea violrii dreptului substanial, ct i la ncetarea acesteia i la repararea prejudiciului produs. VI.2 Arepturile constituionale Constituia reprezint actul normativ care structureaz din punct de vedere juridic sistemul politico-organizatoric al funcionrii statului i poziia juridic a subiectelor de drept raportat la autoritatea statal. Constituia Romniei adoptat pe data de 21 noiembrie, ratificat prin referendumul la 8 decembrie 1991 a fost nlocuit (modificat i completat) de noua Constituie a Romniei adoptat n 2003, prin Legea de revizuire a Constituiei publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 669 din 22 septembrie 2003, ratificat prin Referendumul Naional din 19 octombrie 2003. TITLUL II al Constituiei Romniei reglementeaz DREPTURILE, LIBERTATILE SI INDATORIRILE FUNDAMENTALE. CAPITOLUL I se refer la unele dispoziii comune cu valoare de principii CAPITOLUL II se refer la drepturile i libertile individuale 1. Dreptul la via i la integritate fizic i psihic: Dreptul la via, precum i dreptul la integritate fizic i psihic ale persoanei sunt garantate. Nimeni nu poate fi supus torturii i nici unui fel de pedeaps sau de tratament inuman ori degradant. Pedeapsa cu moartea este interzis. 2. Libertatea individual: Libertatea individual i sigurana persoanei sunt inviolabile. Percheziionarea, reinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai n cazurile i cu procedura prevzute de lege. Reinerea nu poate depi 24 de ore. Arestarea preventiv se dispune de judector i numai n cursul procesului penal. n cursul urmririi penale arestarea preventiv se poate dispune pentru cel mult 30 de zile i se poate prelungi cu cte cel mult 30 de zile, fr ca durata total s depeasc un termen rezonabil, i nu mai mult de 180 de zile. n faza de judecat instana este obligat, n condiiile legii, s verifice periodic, i nu mai trziu de 60 de zile, legalitatea i temeinicia arestrii preventive i s dispun, de ndat, punerea n libertate a inculpatului, dac temeiurile care au determinat arestarea preventiv au ncetat sau dac instana constat c nu exist temeiuri noi care s justifice meninerea privrii de libertate. ncheierile instanei privind msura arestrii preventive sunt supuse cilor de atac prevzute de lege. Celui reinut sau arestat i se aduc de ndat la cunotin, n limba pe care o nelege, motivele reinerii sau ale arestrii, iar nvinuirea, n cel mai scurt termen; nvinuirea se aduce la cunotin numai n prezena unui avocat, ales sau numit din oficiu. Punerea n libertate a celui reinut sau arestat este obligatorie, dac motivele acestor msuri au disprut, precum i n alte situaii prevzute de lege.

Dreptul la un recurs efectiv

Persoana arestat preventiv are dreptul s cear punerea sa n libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauiune. Pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti de condamnare, persoana este considerat nevinovat. Nici o pedeaps nu poate fi stabilit sau aplicat dect n condiiile i n temeiul legii. Sanciunea privativ de libertate nu poate fi dect de natur penal. 3. Dreptul la aprare: Dreptul la aprare este garantat. n tot cursul procesului, prile au dreptul s fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. 4. Libera circulaie: Dreptul la liber circulaie, n ar i n strintate, este garantat. Legea stabilete condiiile exercitrii acestui drept. Fiecrui cetean i este asigurat dreptul de a-i stabili domiciliul sau reedina n orice localitate din ar, de a emigra, precum i de a reveni n ar. 5. Viaa intim, familial i privat: Autoritile publice respect i ocrotesc viaa intim, familial i privat. Persoana fizic are dreptul s dispun de ea nsi, dac nu ncalc drepturile i libertile altora, ordinea public sau bunele moravuri. 6. Inviolabilitatea domiciliului: Domiciliul i reedina sunt inviolabile. Nimeni nu poate ptrunde sau rmne n domiciliul ori n reedina unei persoane fr nvoirea acesteia. De la aceste prevederi se poate deroga prin lege pentru urmtoarele situaii: a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotrri judectoreti; b) nlturarea unei primejdii privind viaa, integritatea fizic sau bunurile unei persoane; c) aprarea securitii naionale sau a ordinii publice; d) prevenirea rspndirii unei epidemii. Percheziia se dispune de judector i se efectueaz n condiiile i n formele prevzute de lege. Percheziiile n timpul nopii sunt interzise, n afar de cazul infraciunilor flagrante. 7. Secretul corespondenei: Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri potale, al convorbirilor telefonice i al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. 8. Libertatea contiinei: Libertatea gndirii i a opiniilor, precum i libertatea credinelor religioase nu pot fi ngrdite sub nici o form. Nimeni nu poate fi constrns s adopte o opinie ori s adere la o credin religioas, contrare convingerilor sale. Libertatea contiinei este garantat; ea trebuie s se manifeste n spirit de toleran i de respect reciproc. Cultele religioase sunt libere i se organizeaz potrivit statutelor proprii, n condiiile legii. n relaiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau aciuni de nvrjbire religioas. Cultele religioase sunt autonome fa de stat i se bucur de sprijinul acestuia, inclusiv prin nlesnirea asistenei religioase n armat, n spitale, n penitenciare, n azile i n orfelinate. Prinii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaia copiilor minori a cror rspundere le revine. 9. Libertatea de exprimare: Libertatea de exprimare a gndurilor, a opiniilor sau a credinelor i libertatea creaiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare n public, sunt inviolabile. Cenzura de orice fel este interzis. Libertatea presei implic i libertatea de a nfiina publicaii. Nici o publicaie nu poate fi suprimat. Legea poate impune mijloacelor de comunicare n mas obligaia de a face public sursa finanrii. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaa particular a persoanei i nici dreptul la propria imagine. Sunt interzise de lege defimarea rii i a naiunii, ndemnul la rzboi de agresiune, la ur naional, rasial, de clas sau religioas, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violen public, precum i manifestrile obscene, contrare bunelor moravuri. Rspunderea civil pentru informaia sau pentru creaia adus la cunotin public revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestrii artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, n condiiile legii. Delictele de pres se stabilesc prin lege. 10. Dreptul la informaie: Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaie de interes public nu poate fi ngrdit. Autoritile publice, potrivit competenelor ce le revin, sunt obligate s asigure informarea corect a cetenilor asupra treburilor publice i asupra problemelor de interes personal. Dreptul la informaie nu trebuie s prejudicieze msurile de protecie a tinerilor sau

securitatea naional. Mijloacele de informare n mas, publice i private, sunt obligate s asigure informarea corect a opiniei publice. Serviciile publice de radio i de televiziune sunt autonome. Ele trebuie s garanteze grupurilor sociale i politice importante exercitarea dreptului la anten. Organizarea acestor servicii i controlul parlamentar asupra activitii lor se reglementeaz prin lege organic. 11. Dreptul la nvtur: Dreptul la nvtur este asigurat prin nvmntul general obligatoriu, prin nvmntul liceal i prin cel profesional, prin nvmntul superior, precum i prin alte forme de instrucie i de perfecionare. nvmntul de toate gradele se desfoar n limba romn. n condiiile legii, nvmntul se poate desfura i ntr-o limb de circulaie internaional. Dreptul persoanelor aparinnd minoritilor naionale de a nva limba lor matern i dreptul de a putea fi instruite n aceast limb sunt garantate; modalitile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. nvmntul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acord burse sociale de studii copiilor i tinerilor provenii din familii defavorizate i celor instituionalizai, n condiiile legii. nvmntul de toate gradele se desfoar n uniti de stat, particulare i confesionale, n condiiile legii. Autonomia universitar este garantat. Statul asigur libertatea nvmntului religios, potrivit cerinelor specifice fiecrui cult. n colile de stat, nvmntul religios este organizat i garantat prin lege. 12. Accesul la cultur: Accesul la cultur este garantat, n condiiile legii. Libertatea persoanei de a-i dezvolta spiritualitatea i de a accede la valorile culturii naionale i universale nu poate fi ngrdit. Statul trebuie s asigure pstrarea identitii spirituale, sprijinirea culturii naionale, stimularea artelor, protejarea i conservarea motenirii culturale, dezvoltarea creativitii contemporane, promovarea valorilor culturale i artistice ale Romniei n lume. 13. Dreptul la ocrotirea sntii: Dreptul la ocrotirea sntii este garantat. Statul este obligat s ia msuri pentru asigurarea igienei i a sntii publice. Organizarea asistenei medicale i a sistemului de asigurri sociale pentru boal, accidente, maternitate i recuperare, controlul exercitrii profesiilor medicale i a activitilor paramedicale, precum i alte msuri de protecie a sntii fizice i mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. 14. Dreptul la mediu sntos: Statul recunoate dreptul oricrei persoane la un mediu nconjurtor sntos i echilibrat ecologic. Statul asigur cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Persoanele fizice i juridice au ndatorirea de a proteja i a ameliora mediul nconjurtor. 15. Dreptul de vot i de a fi ales: Cetenii au drept de vot de la vrsta de 18 ani, mplinii pn n ziua alegerilor inclusiv. Nu au drept de vot debilii sau alienaii mintal, pui sub interdicie, i nici persoanele condamnate, prin hotrre judectoreasc definitiv, la pierderea drepturilor electorale. Au dreptul de a fi alei cetenii cu drept de vot care ndeplinesc condiiile prevzute, dac nu le este interzis asocierea n partide politice. Candidaii trebuie s fi mplinit, pn n ziua alegerilor inclusiv, vrsta de cel puin 23 de ani pentru a fi alei n Camera Deputailor sau n organele administraiei publice locale, vrsta de cel puin 33 de ani pentru a fi alei n Senat i vrsta de cel puin 35 de ani pentru a fi alei n funcia de Preedinte al Romniei. n condiiile aderrii Romniei la Uniunea European, cetenii romni au dreptul de a alege i de a fi alei n Parlamentul European. 16. Libertatea ntrunirilor: Mitingurile, demonstraiile, procesiunile sau orice alte ntruniri sunt libere i se pot organiza i desfura numai n mod panic, fr nici un fel de arme. 17. Dreptul de asociere: Cetenii se pot asocia liber n partide politice, n sindicate, n patronate i n alte forme de asociere. Partidele sau organizaiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaz mpotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitii, a integritii sau a independenei Romniei sunt neconstituionale. Nu pot face parte din partide politice judectorii Curii Constituionale, avocaii poporului, magistraii, membrii activi ai armatei, poliitii i alte categorii de funcionari publici stabilite prin lege organic. Asociaiile cu caracter secret sunt interzise.

18. Dreptul la munc, la protecia social a muncii i interzicerea muncii forate: Dreptul la munc nu poate fi ngrdit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaiei, precum i a locului de munc este liber. Salariaii au dreptul la msuri de protecie social. Acestea privesc securitatea i sntatea salariailor, regimul de munc al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ar, repausul sptmnal, concediul de odihn pltit, prestarea muncii n condiii deosebite sau speciale, formarea profesional, precum i alte situaii specifice, stabilite prin lege. Durata normal a zilei de lucru este, n medie, de cel mult 8 ore. La munc egal, femeile au salariu egal cu brbaii. Dreptul la negocieri colective n materie de munc i caracterul obligatoriu al conveniilor colective sunt garantate. Munca forat este interzis. Nu constituie munc forat: a) activitile pentru ndeplinirea ndatoririlor militare, precum i cele desfurate, potrivit legii, n locul acestora, din motive religioase sau de contiin; b) munca unei persoane condamnate, prestat n condiii normale, n perioada de detenie sau de libertate condiionat; c) prestaiile impuse n situaia creat de calamiti ori de alt pericol, precum i cele care fac parte din obligaiile civile normale stabilite de lege. 19. Dreptul la grev: Salariaii au dreptul la grev pentru aprarea intereselor profesionale, economice i sociale. Legea stabilete condiiile i limitele exercitrii acestui drept, precum i garaniile necesare asigurrii serviciilor eseniale pentru societate. 20. Dreptul de proprietate privat: Dreptul de proprietate, precum i creanele asupra statului, sunt garantate. Coninutul i limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. Proprietatea privat este garantat i ocrotit n mod egal de lege, indiferent de titular. Cetenii strini i apatrizii pot dobndi dreptul de proprietate privat asupra terenurilor numai n condiiile rezultate din aderarea Romniei la Uniunea European i din alte tratate internaionale la care Romnia este parte, pe baz de reciprocitate, n condiiile prevzute prin lege organic, precum i prin motenire legal. Nimeni nu poate fi expropriat dect pentru o cauz de utilitate public, stabilit potrivit legii, cu dreapt i prealabil despgubire. Sunt interzise naionalizarea sau orice alte msuri de trecere silit n proprietate public a unor bunuri pe baza apartenenei sociale, etnice, religioase, politice sau de alt natur discriminatorie a titularilor. Pentru lucrri de interes general, autoritatea public poate folosi subsolul oricrei proprieti imobiliare, cu obligaia de a despgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaiilor sau construciilor, precum i pentru alte daune imputabile autoritii. Despgubirile prevzute se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, n caz de divergen, prin justiie. Dreptul de proprietate oblig la respectarea sarcinilor privind protecia mediului i asigurarea bunei vecinti, precum i la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. Averea dobndit licit nu poate fi confiscat. Caracterul licit al dobndirii se prezum. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infraciuni ori contravenii pot fi confiscate numai n condiiile legii. 21. Libertatea economic: Accesul liber al persoanei la o activitate economic, libera iniiativ i exercitarea acestora n condiiile legii sunt garantate. 22. Dreptul la motenire: Dreptul la motenire este garantat. 23. Nivelul de trai: Statul este obligat s ia msuri de dezvoltare economic i de protecie social, de natur s asigure cetenilor un nivel de trai decent. Cetenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate pltit, la asisten medical n unitile sanitare de stat, la ajutor de omaj i la alte forme de asigurri sociale publice sau private, prevzute de lege. Cetenii au dreptul i la msuri de asisten social, potrivit legii. 24. Familia: Familia se ntemeiaz pe cstoria liber consimit ntre soi, pe egalitatea acestora i pe dreptul i ndatorirea prinilor de a asigura creterea, educaia i instruirea copiilor. Condiiile de ncheiere, de desfacere i de nulitate a cstoriei se stabilesc prin lege. Cstoria religioas poate fi celebrat numai dup cstoria civil. Copiii din afara cstoriei sunt egali n faa legii cu cei din cstorie.

25. Protecia copiilor i a tinerilor: Copiii i tinerii se bucur de un regim special de protecie i de asisten n realizarea drepturilor lor. Statul acord alocaii pentru copii i ajutoare pentru ngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecie social a copiilor i a tinerilor se stabilesc prin lege. Exploatarea minorilor, folosirea lor n activiti care le-ar duna sntii, moralitii sau care le-ar pune n primejdie viaa ori dezvoltarea normal sunt interzise. Minorii sub vrsta de 15 ani nu pot fi angajai ca salariai. Autoritile publice au obligaia s contribuie la asigurarea condiiilor pentru participarea liber a tinerilor la viaa politic, social, economic, cultural i sportiv a rii. 26. Protecia persoanelor cu handicap: Persoanele cu handicap se bucur de protecie special. Statul asigur realizarea unei politici naionale de egalitate a anselor, de prevenire i de tratament ale handicapului, n vederea participrii efective a persoanelor cu handicap n viaa comunitii, respectnd drepturile i ndatoririle ce revin prinilor i tutorilor. 27. Dreptul de petiionare: Cetenii au dreptul s se adreseze autoritilor publice prin petiii formulate numai n numele semnatarilor. Organizaiile legal constituite au dreptul s adreseze petiii exclusiv n numele colectivelor pe care le reprezint. Exercitarea dreptului de petiionare este scutit de tax. Autoritile publice au obligaia s rspund la petiii n termenele i n condiiile stabilite potrivit legii. 28. Dreptul persoanei vtmate de o autoritate public: Persoana vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim, de o autoritate public, printr-un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul legal al unei cereri, este ndreptit s obin recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului i repararea pagubei. Condiiile i limitele exercitrii acestui drept se stabilesc prin lege organic. Statul rspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Rspunderea statului este stabilit n condiiile legii i nu nltur rspunderea magistrailor care i-au exercitat funcia cu rea-credin sau grav neglijen. CAPITOLUL III reglementeaz principalele ndatoriri, numite ndatoriri fundamentale, ale cetenilor Romniei 1. Fidelitatea fa de ar: Fidelitatea fa de ar este sacr. Cetenii crora le sunt ncredinate funcii publice, precum i militarii, rspund de ndeplinirea cu credin a obligaiilor ce le revin i, n acest scop, vor depune jurmntul cerut de lege. 2. Aprarea rii: Cetenii au dreptul i obligaia s apere Romnia. Condiiile privind ndeplinirea ndatoririlor militare se stabilesc prin lege organic. Cetenii pot fi ncorporai de la vrsta de 20 de ani i pn la vrsta de 35 de ani, cu excepia voluntarilor, n condiiile legii organice. 3. Contribuii financiare: Cetenii au obligaia s contribuie, prin impozite i prin taxe, la cheltuielile publice. Sistemul legal de impuneri trebuie s asigure aezarea just a sarcinilor fiscale. Orice alte prestaii sunt interzise, n afara celor stabilite prin lege, n situaii excepionale. 4. Exercitarea drepturilor i a libertilor: Cetenii romni, cetenii strini i apatrizii trebuie s-i exercite drepturile i libertile constituionale cu bun-credin, fr s ncalce drepturile i libertile celorlali.

5.
CATEGORII DE DISCRIMINRI Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Categorie Discriminri de ras, naionalitate sau origine etnic Discriminri de limb Discriminri de religie Discriminri de gen Discriminri de opinie Discriminri de apartenen politic Discriminri de avere sau de origine social Tabelul nr. 3: Strategii antidiscriminatorii

Schimbarea mentalitilor prin educaia n familie i n coal Legislaie Activitatea organismelor guvernamentale i nonguvernamentale