DANH BẠ NỘI BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN
S
TT

1
2
3
4
5
6
7

Đ
Vị

HỌ VÀ TÊN

Thầy Phí Đắc Hải
B
Nguyễn Hữu Thọ
G
Trần Thiên Thanh
H
Võ Duy Thanh
P. Phùng Thị Bích Vân
HT Hoàng Thị Khánh Vân
QT Phạm Thị Hồng Hạnh

CHỨC
VỤ
H. Trưởng
H. Phó
H. Phó
H. Phó

Nội
Bộ
777
205
300
306

ĐIỆN THOẠI
Nhà
EMAIL
Cố định
Di động
riêng
3962777
0903500124 phidachai@viethanit.edu.vn
3962978
0903507534 huutho@viethanit.edu.vn
3962977
0903193465 thienthanh@viethanit.edu.vn
3962778
0935431431 duythanh@viethanit.edu.vn

T.Phòng
C.Viên
C.Viên

326 3962972 3618072 0903521025 bichvan@viethanit.edu.vn
322
0905424396 khanhvan@viethanit.edu.vn
323
0914747949 honghanh@viethanit.edu.vn

T.Phòng
C.Viên
C.Viên
C.Viên

206 3962963 3216770 0905135050 haiyen@viethanit.edu.vn
220
2477359 0905195666 quynhhuong@viethanit.edu.vn
219
3820342 0945989698 minhtam@viethanit.edu.vn
222
2660074 0989395007 dangthia@viethanit.edu.vn

8
9
10
11

Nguyễn Thị Hải Yến
P.
Hoàng Thị Quỳnh Hương
T
Lê Thị Minh Tâm
H
Đặng Thị Á

12
13
14
15
16
17
18
19

P.
Đ
À
O
T

O

Ngô Viết Phương
Lê Phỉ Thanh Trung
Phí Thị Thúy Nhung
Nguyễn Thị Khánh Hà
Vũ Thu Huyền
Trương Thị Như Huyền
Trần Thị Hạnh Nguyên
Trần Phi Hảo

T.Phòng
P.Phòng
NVKT
C.Viên
C.Viên
C.Viên
C.Viên
C.Viên

229 3962888
0935212888 vietphuong@viethanit.edu.vn
228
3508422 0905177777 thanhtrung@viethanit.edu.vn
225
3503614 0905878955 thuynhung@viethanit.edu.vn
226
0905551517 khanha@viethanit.edu.vn
224
3634242 0905015943 thuhuyen@viethanit.edu.vn
227
3647637 0937356079 nhuhuyen@viethanit.edu.vn
223
3603134 0905943944 hanhnguyen@viethanit.edu.vn
0985427271 phihao@viethanit.edu.vn

20
21
22
23
24
25
26
27
28

P.
C
T
S
V

Trần Thị Kim Oanh
Hoàng Đình An
Lê Văn Hiền
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Minh
Lê Phước Cửu Long
Nguyễn Thị Mai Trâm
Nguyễn Thị Tuyết Vân
Nguyễn Thị Huệ

T.Phòng
P.Phòng
C.Viên
C.Viên
C.Viên
C.Viên
C.Viên
Tạp vụ
Tạp vụ

230 3962965 3216771 0905204569 kimoanh@viethanit.edu.vn
237
3746066 0913404977 dinhan@viethanit.edu.vn
232
0909184046 vanhien@viethanit.edu.vn
234
0978282329 thinga@viethanit.edu.vn
231
01683617294 thiminh@viethanit.edu.vn
233
0905150200 cuulong@viethanit.edu.vn
235
0935508403 maitram@viethanit.edu.vn
3680678 0955737865
0934805422

29
30
31
32
33
34

Nguyễn Văn Tân
Trần Thị Lệ Thu
P.
Hồ Thị Bích Thuỷ
K
Ngô Thị Sơn Lâm
T
Thái Thị Hồng
Phan Hồng Hải

KT Trưởng
P.Phòng
C.Viên
Thủ quỹ
C.Viên
C.Viên

333 3962968 3961077 0914519226 vantan@@viethanit.edu.vn
216
3714764 0914090919 tranthu@viethanit.edu.vn
213
3614189 0914286468 bichthuy@viethanit.edu.vn
215
3642904 0905001307 sonlam@viethanit.edu.vn
214
0977110726 thaithihong@viethanit.edu.vn
207
6292157 0903575759 honghai@.mic.gov.vn

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
51
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Nguyễn Hải
Phí Đắc Cường
Lê Thị Thanh Lan
Vũ Thị Xuân Hương
Đoàn Văn Dự
Nguyễn Thị H.Thương
Ngô Đức Lâm
Nguyễn Thanh Sơn
Trần Quốc Việt
Nguyễn Ngọc Vũ
Phan Thanh Hải
Phan Đức Hòa Bình
Trần Phước Quang
Bùi Văn Cường
Nguyễn Hồng Duy Linh
Bùi Đình Trọng
Nguyễn Thanh Sơn
Trần Đức Khánh
Nguyễn Đức Hiếu
Trần Văn Lâm
Đoàn Văn Đáng
Phí Đắc Năm
Nguyễn Tiến Dũng
Phạm Thị Dung
Phạm Thị Dư
Huỳnh Thị Ngọc Diệp
Nguyễn Thị Hạnh

T.Phòng
TT BV
CV QLTS
Văn thư
KTV nước
NV
Lái xe
KTV điện
KTV điện
KTV điện
Lái xe
Lái xe
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Bảo vệ
Tạp vụ
Tạp vụ
Tạp vụ
Tạp vụ

Lê Thị Chiều
Trần Thị Kim Hồng
Nguyễn Thị Tươi
Châu Thị Thanh Yến
Trần Thị Phụng
Nguyễn Ngọc Tâm

Tạp vụ
Tạp vụ
Tạp vụ
Tạp vụ
Tạp vụ
Bảo vệ

201 3962967
0913412566 nguyenhai@viethanit.edu.vn
102
0905603326 daccuong@viethanit.edu.vn
208
3640037 0905639222 thanhlan@viethanit.edu.vn
212
2216772 0984587577 xuanhuong@viethanit.edu.vn
210
3887191 0905187870 vandu@viethanit.edu.vn
209
3842873 0945317565 huyenthuong@viethanit.edu.vn
211
0914000495 duclam@viethanit.edu.vn
0914128230 thanhsonvh@viethanit.edu.vn
0932599535 quocviet@viethanit.edu.vn
01234374926 ngocvu@viethanit.edu.vn
3537924 0904137383 thanhhai@viethanit.edu.vn
0903531825 hoabinh@viethanit.edu.vn
0983954716 phuocquang@viethanit.edu.vn
0905217008 vancuong@viethanit.edu.vn
0903541452 duylinh@viethanit.edu.vn
0914479288 dinhtrong@viethanit.edu.vn
0905439896 thanhson@viethanit.edu.vn
0975221816 duckhanh@viethanit.edu.vn
0989280189 duchieu@viethanit.edu.vn
01228513015 vanlam@viethanit.edu.vn
0905355166
0905746076
0935731836
01229545422
3962260
3830164 01262363850
0510.376
9497
01222448499
3968856
160
0979875928
01219306167
0935652426
01692094920 ngoctam@viethanit.edu.vn

68
Nguyễn Ích Yên Trúc
TT.
69
Trương Thị Phương Dung
T
70
Phan Thị Thơ
T
71
Nguyễn Thị Thêu
T
72
Vũ Thị Thương
L
73
Cao Thị Hồng Hạnh

Giám đốc
C.Viên
C.Viên
Cán sự
Cán sự
NV k.thuật

150 3962361 2249637 0904750714 yentruc@viethanit.edu.vn
158
3818713 0932425746 truongdung@viethanit.edu.vn
151
0944810444 thitho@viethanit.edu.vn
155
2661983 0974781554 thitheu@viethanit.edu.vn
151
0962350955 thithuong@viethanit.edu.vn
155
01692685545 caohanh@viethanit.edu.vn

74
75
76
77
78
79

Giám đốc
C.Viên
C.Viên
C.Viên
C.Viên
C.Viên

308 3962378
0906461974 dosinh@viethanit.edu.vn
311
0985009522 thanhtuan@viethanit.edu.vn
312 3616678
0935541499 hongvi@viethanit.edu.vn
310
3744657 0985800173 haphuong@viethanit.edu.vn
314
0935880777 hongquang@viethanit.edu.vn
313
0905187646 vansu@viethanit.edu.vn

T.Trạm
N.Viên
N.Viên

316

P.
H
À
N
H
C
H
Í
N
H

TT.
PT
ND
ĐT

Đỗ Sính
Trần Thanh Tuấn
Trần Thị Hồng Vi
Phạm Thị Hà Phương
Dương Hồng Quang
Phan Văn Sự

80 TT. Trần Thị Mỹ Hiệp
81 Y Ngô Thị Thúy Hà
82 TẾ Lê Thị Tuyết Thanh

3840626 0905096556 myhiep@viethanit.edu.vn
01683981534 thuyha@viethanit.edu.vn
0955175675 tuyetthanh@viethanit.edu.vn

83
Nguyễn Văn Phi
84
Lê Trí Dũng
85 TT. Võ Hoàng Phương Dung
86 C Nguyễn Đức Phong
87 N Nguyễn Văn Sang
88 T Bùi Thanh Minh
89 T Nguyễn Đình Định
90
Huỳnh Nguyên Toản
91
Phí Đắc Hùng

Giám đốc
C.Viên
C.Viên
C.Viên
C.Viên
C.Viên
N.Viên
C.Viên
C.Viên

110 3962966 3840626 0913423070 vanphi@viethanit.edu.vn
118
0916878726 tridung@viethanit.edu.vn
107
0909200212 phuongdung@viethanit.edu.vn
119
0935587558 pngdro@viethanit.edu.vn
108
0905200251 vansang@viethanit.edu.vn
109
0905572525 thanhminh@viethanit.edu.vn
105
0935018559 dinhdinh@viethanit.edu.vn
106
0977195595 nguyentoan@viethanit.edu.vn
105
0918347247 dachung@viethanit.edu.vn

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Bạch Như Nguyện
Phan Thị Quỳnh Thy
Hoàng Trọng Dũng
Nguyễn Trọng Minh
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Mai
Lương Xuân Thành
Lê Hồng Phước
Trần Hoàng Hạnh
Trần Văn Thái
Nguyễn Ngọc Huy
Nguyễn Thị Thiên Thảo
Nguyễn Thị Trà My
Hoàng Thanh Vân
Hồ Thị Trâm Anh
Võ Thị Thanh Ngà
Hoàng Nhật Quy
Hồ Thị Hồng Liên
Lê Thị Mai Thảo
Trần Thị Bích Hòa

T.Khoa
Phó Khoa
Giáo vụ
TT GDTC
G.Viên
TT XHNV
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
TT N.Ngữ

Đinh Thị Thùy Linh
Nguyễn Phúc Bảo Uyên
Trần Thị Phương
Huỳnh Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Túy Na
Dương Hữu Ái

G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên

405 3962360 3621631 0935052345 ngochanh@viethanit.edu.vn
401
3712888 0914030250 nhunguyen@viethanit.edu.vn
401
0905115811 quynhthy@viethanit.edu.vn
404
0983983522 trongdung@viethanit.edu.vn
404
0916616383 trongminh@viethanit.edu.vn
410
3674699 0905360816 myhanh@viethanit.edu.vn
407
2487499 0983002656 thimai@viethanit.edu.vn
410
0935307854 xuanthanh@viethanit.edu.vn
411
3720089 0932567728 hongphuoc@viethanit.edu.vn
407
0935160285 hoanghanh@viethanit.edu.vn
411
0945252947 vanthai@viethanit.edu.vn
404
0905811802 ngochuy@viethanit.edu.vn
408
3951659 0935100198 thienthao@viethanit.edu.vn
409
3836509 0905140283 tramy@viethanit.edu.vn
409
3608636 thanhvan@viethanit.edu.vn
400
3245993 0905262760 tramanh@viethanit.edu.vn
400
0914524534 thanhnga@viethanit.edu.vn
403
3474052 0912535067 nhatquy@viethanit.edu.vn
403
0934770780 honglien@viethanit.edu.vn
406
0983345049 maithao@viethanit.edu.vn
403
0510.847 0935444364 bichhoa@viethanit.edu.vn
080
406
3732028 0974400750 thuylinh@viethanit.edu.vn
406
3887162 01236747647 baouyen@viethanit.edu.vn
403
3682577 0914465835 thiphuong@viethanit.edu.vn
402
0906459406 thanhtuyen@viethanit.edu.vn
407
0909219271 tuyna@viethanit.edu.vn
402
0914060155 huuai@viethanit.edu.vn

Lê Thu
Nguyễn Vũ Anh Quang
Trần Vạn Chí
Hà Thị Thủy
Trần Thị Thúy Ngọc
Nguyễn Trọng Công Thành
Huỳnh Quốc Hội

T.Khoa
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

K.
Đ

I
C
Ư
Ơ
N
G

K.
T
I
N


N Lê Tiến Long
G Đoàn Văn Ngọc Dũng
Trần Thị Trà Vinh
D Trần Ngọc Vinh
Ụ Nguyễn Thị Hạ Quyên
N Lê Thị Thanh Vân
G Phan Đăng Thiếu Hiệp
Võ Thành Thiên

TT KH-TN
G.Viên
G.Viên
G.Viên

G.Viên
T.B.Môn
T.B.Môn
P.Khoa
G.Viên
T.B.Môn
G.Viên
G.Viên

450 3962962 3841666 0905851567 lethu@viethanit.edu.vn
445
0914113974 aquang@viethanit.edu.vn
452
3827080 0905109075 vanchivh@viethanit.edu.vn
451
3617014 0983617014 thithuy@viethanit.edu.vn
458
3846669 0914101696 thuyngoc@viethanit.edu.vn
461
3683764 0906475671 congthanh@viethanit.edu.vn
456
0510385 0903597789 quochoi@viethanit.edu.vn
1896
453
0989246645 tienlongvh@viethanit.edu.vn
446
3501320 0985009776 ngocdung@viethanit.edu.vn
441
travinh@viethanit.edu.vn
457
3623052 0903510153 ngocvinh@viethanit.edu.vn
454
haquyen@viethanit.edu.vn
463
3621601 0905519529 levanvh@viethanit.edu.vn
thieuhiep@viethanit.edu.vn
460
0935552955 thanhthien@viethanit.edu.vn

134
135
136
137
138
139
140
141
142
142
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Trần Thế Sơn
K. Lê Tự Thanh
Dương Thị Thu Hiền
K Đặng Quang Hiển
H Trần Quốc Việt
O Nguyễn Quang Vũ
A Phạm Thị Phương Anh
Nguyễn Thanh Cẩm
H
Nguyễn Thanh

Lê Tân
C
Đoàn Thanh Sơn
M Nguyễn Văn Hùng
Á Trịnh Thị Ngọc Linh
Y Lê Viết Trương
Đỗ Công Đức
T Bạch Thị Thúy Kiều
Í Nguyễn Văn Lợi
N Hồ Văn Phi
H Nguyễn Phương Tâm
Nguyễn Thị Hoa Huệ

K.
T.
M

I
Đ
I

N
T

Phạm Nguyễn Minh Nhựt
Lê Thị Minh Đức
Ngô Hải Quỳnh
Phan Hồng Tuấn
Nguyễn Đặng Hoàng Thư
Trương Thị Viên
Huỳnh Bá Thúy Diệu
Lê Thị Hải Vân
Nguyễn Ngọc Huyền Trân
Lâm Bảo Khánh
Nguyễn Thị Kim Ánh
Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thanh Hoài
Nguyễn Thị Ngọc Thu

T.Khoa
Tr.BM
G.Viên
G.Viên
G.Viên
Tr.BM.LT
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
Tr.BM
G.Viên
Giáo vụ
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên

487
484
483
482
486
488
490
492
493
442
307
491
489
477
480
485
481
479
478
476

0912880015 trantheson@viethanit.edu.vn
0905116827 tuthanh@viethanit.edu.vn
0904666128 hiendt@viethanit.edu.vn
0905988757 quanghien@viethanit.edu.vn
0905576778 quocviet@viethanit.edu.vn
0915641456 quangvu@viethanit.edu.vn
0905182405 phuonganh@viethanit.edu.vn
0909509735 thanhcam@viethanit.edu.vn
0914014179 nguyenthanh@viethanit.edu.vn
0905457282 letan@viethanit.edu.vn
0905645559 doanson@viethanit.edu.vn
0955490321 vanhung@viethanit.edu.vn
0905251192 ngoclinh@viethanit.edu.vn
0905129921 viettruong@viethanit.edu.vn
0905165870 congduc@viethanit.edu.vn
0984103015 thuykieu@viethanit.edu.vn
0982742177 vanloi@viethanit.edu.vn
0905702411 hophi@viethanit.edu.vn
0906535994 phuongtam@viethanit.edu.vn
0914690001 hoahue@viethanit.edu.vn

T.Khoa
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
G.Viên
Giáo vụ

417 3962360 3767446 0903501421 minhnhut@viethanit. edu.vn
415
0905583567 minhduc@viethanit.edu.vn
416
0989162742 haiquynh@viethanit.edu.vn
416
0977882842 hongtuan@viethanit.edu.vn
412
0935206009 hoangthu@viethanit.edu.vn
413
3732604 0905321480 thivien@viethanit.edu.vn
421
0905037782 thuydieu@viethanit.edu.vn.
422
0905311908 haivan@viethanit.edu.vn
419
0905330487 huyentran@viethanit.edu.vn
418
0914112113 baokhanh@viethanit.edu.vn
420
0905470830 kimanh@viethanit.edu.vn
414
0983007683 kieutrang@viethanit.edu.vn
413
0983348357 thanhhoai@viethanit.edu.vn
426
0904917550 ngocthu@viethanit.edu.vn

Một vài số điện thoại nội bộ bạn nên biết:
Nhà hàng:
Cấp cứu:
Trực Sinh viên KTX:
Trực phòng bảo vệ :
Xử lý sự số điện, nước:

123
316,318
231
111
210; 0914128230

Xử lý sự cố đường dây, điện thoại :
Báo sự cố máy tính, thiết bị CNTT :
Báo sự cố Webmail, Đăng ký mở internet:
Đăng tin lên website:

STT

Số phòng

Số Điên Thoại Nội Bộ

STT

Số phòng

Số Điên Thoại Nội Bộ

1

B101

161

16

B206

266

2

B102

162

17

B207

267

3

B103

163

18

B208

268

4

B104

164

19

B209

269

5

B105

112

20

B210

270

105
109, 108
109
107

6

B106

166

21

B301

361

7

B107

167

22

B302

362

8

B108

168

23

B303

363

9

B109

169

24

B304

364

10

B110

170

25

B305

365

11

B201

261

26

B306

366

12

B202

262

27

B307

367

13

B203

263

28

B308

368

14

B204

264

29

B309

369

15

B205

265

30

B110

370

Đà Nẵng, Tháng 6 Năm 2009