ALCANI, ALCHENE, ALCHINE 1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta?

a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este C nH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila în apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La încalzirea n-hexanului în prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metiletil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6. 4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin în molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul. 6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Câti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2; 10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Câti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon în molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Câti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Câti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului? a) 2; b) 4; c) 5; d) 3; e) 1. 15*. Între ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie; b) izomerie geometrici; c) izomerie de catena; d) nici o relatie; e) izomeri de functiune 16*. Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este:

Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul. Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi.4.3.1-dicloroetan.4-tetrametilpentan. 19*. rezulta ca substanta A este: a) n-hexan. e) în prezenta luminii. Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni. 22*. b) n-butan.3. 10000C. e) 2. d) 7 atomi. e) atât cu clorul cât si cu bromul. 28*. 8000C. c) au densitatea mai mare decât unitatea. c) la arderea etanului. e) 4 atomi. e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2.5. 21*. b) se dizolva în solventi polari. d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi.2.a) izopentan. b) 1-izopentil-1.2. Se ard complet etena si etanul. c) 5 atomi.6. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen. Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este: a) 1-izopentil-1. d) 2n/2. 30*. d) atomii de C au hibridizare sp2. b) neopentan.5-tetrametilhexan. e) n-pentan. e) contin numai atomi de carbon primari si secundari. d) n-pentan. c) gaz de sinteza. 17*. e) 2n+1. 27*. b) metanol. d) C4-C15. c) dau numai reactii de substitutie. stiind ca C este o alchena. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei.5. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare. b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon. d) numai cu fluorul. d) formaldehida. 20*. b) numai cu iodul. b) 1.4. b) la arderea etenei. În ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 ─> n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2. e) acid cianhidric. 8000C). b) 6 atomi. rezulta: a) metanal. b) (3n-1)/2.7-pentametilnonan. În care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3? a) arderea completa nu este posibila decât la alcani. c) 3n/2.2. Legaturile C-C din alcani se desfac în reactiile de: .3. 23*. d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen. b) 50-1000C. b) C5-C17. c) C5-C15. d) n-heptan. În conditii normale. 25*. Fie ecuatia reactiei A ─> B + C. c) n-octan. c) dioxid de carbon.2-dimetilbutan. c) numai cu bromul. Gazul de sinteza este: a) monoxid de carbon. c) clorura de etil. c) 50-1000C. c) 1-izopentil-1. e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. b) sunt solubili în apa. c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon.5-tetrametilhexan. B ocupa locul doi în seria de omologi iar C ocupa locul trei. sunt lichizi alcanii: a) C4-C17. d) în ambele cazuri. b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. 26*. d) clorura de etiliden. Izomerizarea alcanilor decurge în urmatoarele conditii: a) Pt. e) C4-C18. e) în nici unul din cele doua procese. AlCl3. 31*. d) termenii gazosi au miros specific. 18*.7. d) 3. e) 2. 24*. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple. Al2O3. c) 2-metilbutan. 29*. d) Ni. e) clorura de etin.8-pentametilnonan. e) se mai numesc parafine.

celalalt cuaternar. 34*. Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc în prezenta: a) sarurilor de amoniu. în prezenta de acid sulfuric. e) alchene. dioxid de carbon si apa. c) de catena. d) 1-hidroxi-3-metilbutan. b) numai atomi de C hibridizati sp3. Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor. c) halogenare. 3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei. Câte metilciclobutene exista? a) trei. 38*. b) de pozitie si geometrica. e) patru alcani si patru alchene. Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene. optica si de pozitie. e) aditia apei. 43*. 35*. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil. b) 2-hidroxi-2-metilbutan. e) de catena si geometrica. 33*. c) numai catene de atomi de carbon ramificate. din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan. c) unul secundar. Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie. b) arene. c) 2-bromo-3-metilbutan. c) doi alcani si trei alchene. c) luminii. c) 1-hidroxi-3-metilpentan. b) formarea de acetiluri. d) 6 izomeri. b) tuturor reactiilor de aditie la alchene. d) substitutie. 39*. b) reactii în care normal alcanii se transforma în izoalcani. 44*. c) 3 izomeri. e) 1-hidroxi-2-metilbutan. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene. d) atomi de C hibridizati sp2 cât si sp3. e) una singura. d) de catena. geometrica. În molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2. b) hidrogenare. d) cinci. b) 2 izomeri. 45*. c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice. e) reactii în care alcanii se oxideaza. d) tertiari. d) aditia hidracizilor. d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene. d) 2-bromo-2-metilbutan. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu acid (H 2SO4) se obtine un acid monocarboxilic. d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza. Care sunt cei doi alcooli izomeri? . celalalt tertiar. Indicati natura atomilor de carbon implicati în legatura dubla: a) secundari. e) cuaternari. prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. 42*.e) P2O5. La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri. b) unul secundar. c) transformari ale alcanilor în alchene. geometrica si de pozitie. e) numai atomi de C primari. Alchena. acetona si acid 3metilbutanoic. d) cinci alcani si cinci alchene. 32*. 41*. e) 1-bromo-2-metilbutan. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai în cazul hidracizilor. e) cracare. e) doar la aditia apei. b) oxizilor metalici. b) patru. obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza. Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom. d) alcani. d) V2O5. c) reactia de hidrogenare. e) 5 izomeri. c) doua. 40*. 36*.a) dehidrogenare. 37*. c) cicloalchene. b) doi alcani si doua alchene.

3-dimetil-2-hexena. c) 2-metil-2-pentanol. c) 2-metil-3-heptena. d) 2. 51*. d) 2-butena. b) 2-butina. c) A: 2. Se poate obtine 3. c) 2-metil-1. d) 1-pentena. 57*. Denumirea corecta a compusului de mai jos este: a) 2. b) 2-metil-2-heptena. b) 2-hidroxipentanul. d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan. c) 2-metil-1-butena. La deshidratarea 2.a) A: 2. b) 2. d) 2-metil-1-heptena. b) 2-metil-1-butena. 55*. e) 2-metil-2-pentena. d) 3. La oxidarea blânda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei. c) 3-etil-5-metil-1-heptena. e) disubstituita asimetric. c) 2. B: 2. b) 3-metil-2-pentanol. 47*.3-dimetil-2-hexanol. se formeaza acid 2metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este: a) 2. Alchena prin oxidarea careia. 58*. c) 2-metil-2-butena. se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati. 49*. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona. b) un derivat diclorurat geminal.3-butadiena. Alchena cu formula moleculara C5H10. în mediu de acid sulfuric. prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic. B: 2. B: 2. c) trei izomeri monoclorurati.5-tetrametil-3-hexena.2.4-trimetil-3-hexena. B: 2. 54*.4-trimetil-3-hexena. b) alcoolul nu poate fi deshidratat. în prezenta acidului sulfuric. butanona si acid propionic în raportul molar 1:1:1 este: . b) aldehide. 56*. este: a) 2-metil-propena.3. Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul.3-dimetil-2-hexanol. d) monosubstituita.5-dimetil-2-hexanol.6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic. b) colorarea solutiei.3. 59*. formeaza acid oxalic. c) patru alchene. e) 2. dioxid de carbon si apa este: a) 1. cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. 50*. care în reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu. e) trei alchene. e) 1-hidroxi-2. e) 2. se obtin: a) dioli vicinali. e) nici una din perechile de mai sus. d) A: 2.5-dimetil-3-hexanol. e) un singur compus monoclorurat.5-dietil-4-hexena. d) 3-hidroxipentanul. b) 2-etil-5-metil-1-heptena. d) un derivat trihalogenat geminal.3.3-dimetil-1-hexanol.5-dimetil-1-hexanol. e) 2-pentena. d) 2-metil-1-pentena. e) 2.5-dietil-5-hexena. d) 2. e) 2. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol.5-trimetil-3-hexena. 52*.3-dimetil-3-hexanol.2. c) cetone. dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena. e) aparitia unui precipitat. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei. d) sase alchene. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4. c) 1-hidroxipentanul. b) A: 2.3-dimetil-2-butanol.2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena în care legatura dubla este: a) disubstituita simetric. e) 1.2-butadiena. c) trisubstituita. b) 1-pentena.5-dimetil-2-hexanol. c) mentinerea culorii initiale. e) acizi carboxilici.5-dimetil-2-heptena. Alchena. 48*. în solutie slab bazica (reactiv Bayer). la 5000C.5-tetrametil-3-hexena. 53*. d) hidroxiacizi.3-butadiena. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu.4.3-dimetil-2-butanol. b) cinci alchene. este: a) 3-metil-1-heptena.2-dimetilpropanul. 46*.3.

60*. si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza în urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu. y. e) Cu2Cl2/NH4Cl. z au valorile: a) 2.5-octadiena. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul. d) 3-metil-2. Clorhidratul de hidroxilamina se întrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice. b) HgCl2/t0C.5-hexadiena. La 800C. c) datorita absentei polarizarii moleculei. 67*.3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1. c) reactia cu apa de brom. d) datorita polarizarii legaturii C-H. d) 3. un mol de acetilura de diargint. c) doi moli de acetilena. c) 2. e) 3. d) 4-metil-2-pentina.4-dimetil-1. Acetilena se solubilizeaza partial în apa: a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage. 66*. 6. c) de substitutie. 69*. e) 3. 3. 7. b) 1-hexina. 62*.5-octadiena. b) datorita faptului ca are tripla legatura. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox. în prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu. b) 2. 4. b) oxidarea etenei. e) formarea acetilurii de diargint. d) acidul sulfuric. b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat. c) 1. 4. 2. 71*. b) 1. c) acidul acetic. c) 3.4-dimetil-1. c) Ni fin divizat. hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I). e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati.4-octadiena.dimetil-2.5-octadiena. b) de reducere. în mediu slab bazic.2-hexadiena. 61*. b) acidul cianhidric. 65*. 64*. b) reactia cu permanganat de potasiu în solutie bazica. d) de oxidare. c) 2-hexina. La oxidarea acetilenei cu KMnO4. 8. 6. c) 2-metil-3. e) 2-pentina.4-hexadiena. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este: H3C C O CH2 CH2 C O CH3 a) 2.4-hexadiena. 8. se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare. 68*. . d) oricarui oxid metalic. Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica. Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc în prezenta: a) Na metalic.4-octadiena. b) 2. c) (CH3COO)2Zn/2000C. 1-Pentina în amestec cu 2-pentina.5-hexadiena. e) doi moli de acetilena. 3. conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH coeficientii x.3-dibromo-3-metil-1-butena. e) 3-metil-3. b) 5-metil-2.4-dimetil-1. acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric. Prin aditia bromului la 2-metil-1.2-dibromo-3-metil-2-butena. 70*. d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I).a) 5-metil-2.4. d) HgSO4/H2SO4.4-dibromo-2-metil-1-butena. e) apa. d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I).4-dibromo-2-metil-2-butena.5-dimetil-1. e) 2.3-dibromo-2-metil-2-butena. e) reactia cu permanganat de potasiu în solutie acida. d) 1. e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I). d) formarea acetilurii disodice. d) 3. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc în urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica. e) cu transfer de electroni. c) formarea acetilurii de dicupru. 63*.

c) alcoolul etilic. d) C3H8. . Y-KMnO4. În reactia: H3C CH2 C C CH2 CH3+ X Y Z H3C CH2 CH2 C O CH2 CH3 X. Z-H2SO4. Y-Ag. slab polarizata. Y-H2O2 Z-Zn. c) X-H2O. stiind ca A este CaO? A + 3B C + 2D E+ D tC HgSO4 H2SO4 o C + CO E+ F [G] H a) alcool vinilic. În acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamântoase.5. c) acetatului de vinil. e) heptan-nonan . d) octan-decan. în cuptoarele electrice. gazele retinute sunt: a) C3H8. e) 1-cloro-1-butena. e) ionica. d) 2-clorobutan. 81*. iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88. 74*. 78*. d) X-O2. 76*. b) aditie a bromului. d) acetilenei. Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc în prezenta luminii. b) C3H6 si C3H4. legatura C-metal este: a) covalenta. e) acrilonitrilului. Z-H2SO4. c) pentan-octan. Z-H2O. c) aditie a hidrogenului. Care este compusul ce se obtine în urma reactiei dintre varul nestins si carbune. e) oxidul de calciu. d) covalent-coordinativa. În secventa de reactii: 2A B+ B D+ E t>1300oC B + 3C D F substanta A este o hidrocarbura. în exces. e) X-O3. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8. b) butan-hexan. 82. c) C3H8 si C3H4. Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori în reactia de: a) aditie a apei. e) diol vicinal. C3H6 si C3H4. d) acid dicarboxilic. 80*. 75*. PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului. Z sunt: a) X-H2SO4. Prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu bazic. puternic polarizata. 73*. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena.72*. d) acetaldehida. b) aldehida. Y. C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin. b) clorurii de vinil. b) 2-cloro-1. 79*. e) C3H8 si C3H6 . b) reactia nu decurge în aceleasi conditii pentru toti halogenii. b) X-H2O. Z-H2O. b) clorura de vinil. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan. d) acetilena. nepolara. acetilena se transforma în: a) cetona. la 25000C? a) acetilura monosodica. solutie cuproasa amoniacala si.3-butadiena. Y-KMnO4. c) α-dicetona. 77*. b) covalenta. c) acetilura disodica. c) covalenta. d) aditie a HCl. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos. Y-HgSO4. e) acetatul de vinil. c) 1-clorobutadiena. b) acetilura de calciu. respectiv apa de brom. e) aditie a HCN.

3-dimetilbutan. c) izomerizare.2. 84. atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab acid. cicloalchenele.2-dimetilpropan. Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C. d) este un omolog al ciclohexanului. c) au densitati mai mari decât apa. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi. b) în conditii normale este gaz. d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov. 93. 94. Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii. 85. d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina. 86. d) explodeaza usor . d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti. c) 1-butina + propina + 2-butina. c) este izomer cu pentenele. b) reactioneaza usor cu apa.3-tetrametilbutan. c) alcadienele.3-trimetilbutan. e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena. e) alchinele prezinta izomerie geometrica.E. alchinele. . c) etan. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare decât a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon. 87. e) alchenele si cicloalcanii.3-tetrametilpentan . Referitor la alcani. 90. d) clorura de vinil. b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena. b) în molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3.c) reactia cu fluorul are loc în prezenta luminii. care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga. 88.2.3. e) reactia cu clorul sau bromul are loc în solventi inerti. c) este un precipitat insolubil în apa. b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari decât ale n-alcanilor corespunzatori. d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare. 89. b) 2. b) aditie. b) alchenele si alchinele. b) sunt insolubili în apa. c) sunt insolubili în solventi organici nepolari. Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N. e) prezinta numai atomi de carbon primar. acetilena se poate transforma în: a) etena. Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'. 91. d) au formula generala CnH2n+2. Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare. În conditii adecvate. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie.e) are miros neplacut. c) cicloalcanii contin în molecula numai atomi de carbon primari. c) combustia n-hexanului este un proces exoterm.3. e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici decât ale n-alcanilor corespunzatori. e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie. b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina. 92. e) ciclopropan.=1. c) 2. e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare.2. d) alchenele si cicloalchenele. e) 2. d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor. d) 2. b) vinilacetilena. 83. c) alchinele se oxideaza mai greu decât alchenele. b) propina nu formeaza acetiluri. e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti. d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie.

d) oxidare. d) izomerii geometrici au puncte de topire identice. c) izomerie geometrica. Industrial. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi: . b) pentan. d) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp 2. b) sunt insolubile în apa.d) reducere. e) alcool metilic. Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil. e) propina. b) substitutie. la t<6500C. 99. descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru. astfel: a) cracare. rezulta metan. e) permanganatului de potasiu în solutie acida. propena. e) 2. Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul. b) n-pentanul. d) izopren. e) piroliza. Legatura C-H se rupe la: a) ardere. e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan. În functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala. 109. 107. b) gaz de sinteza. Sunt lichide în conditii normale: a) propena. c) sunt în numar de 4. 102. Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari decât ale alcanilor corespunzatori. d) izomerie optica. c) hexena. c) dehidrogenare. 108. e) au puncte de fierbere mai mari decât n-hexanul. 106. 96. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) în prezenta nichelului. b) au puncte de fierbere mai mici decât n-hexanul. la t<6500C. c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C. c) propanul. e) sunt solubile în solventi organici. c) dicromatului de potasiu în solutie acida. c) sunt lichide si solide. etena. d) piroliza. c) hidrocarburi nesaturate ciclice. la t>6500C. c) propena. 103. Legaturile duble >C=C< se pot rupe în prezenta: a) permanganatului de potasiu în mediu neutru. 104. etan. 100. d) 2-metilbutanul. c) propiliden. d) 2-pentena. 95. b) în prezenta Pd/Pb2+. b) omologi. 105.4-dimetilpentanul. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul. d) la 600-8000C. raportul molar CH 4/O2 este 2:3. c) cracare. b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C. în absenta catalizatorilor. d) în reactia de amonoxidare a metanului. e) izomerizare. b) piroliza. d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul. e) substitutie. b) 1-butena. c) formaldehida. 101. 98. b) izomerie de pozitie. Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul. b) izopropil. la t>6500C. d) permanganatului de potasiu în mediu bazic. e) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp 3. e) 2-hexena. d) propil. Metanul poate forma prin oxidare în diferite conditii: a) alcool etilic. e) propilen. 97. d) acid cianhidric. c) la 13000C. e) în prezenta platinei. b) permanganatului de potasiu în solutie apoasa. la t>5500C. e) izomerie de catena.

în prezenta KMnO4/H3O+. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. c) acidul cianhidric. c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren. c) acetilena prin oxidare.formeaza acid etandioic. 113. d) un polimer important. b) nu prezinta izomerie geometrica. d) se pot oxida. b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I). e) vinilacetilena. b) sunt rezistente la oxidare.2-butadiena. e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol. e) la oxidare blânda. d) acrilonitrilul. c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena. b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic. c) au N. b) acidul acetic. e) 2-metil-1-pentena. b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1. c) propanul.E.3-butadiena. d) alcadienele. e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena. d) 2-hexina. b) Ni. d) 3-metil-1-pentena. Caracteristicile comune 1. e) Pd. d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan. b) 2-metil-1. c) 2. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida. d) 1-pentina si 2-pentina se transforma în pentanal prin reactia cu apa. e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina. d) în seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. în prezenta KMnO4/HO-. atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati în legatura dubla.E. c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele.3-dimetil-2-butena. 112. 120. dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena. 111. b) 2-clorobutadiena. b) butanul. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona.3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric. se scindeaza atât legatura π cât si σ. b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena. e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice. cu KMnO4/HO. dioxid de carbon si apa. c) Pt. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic. dioxid de carbon si apa. = 2. c) etina. = 2. e) apa. 115. d) izopren. c) la oxidare energica. 119. e) 2. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic. 114. se scindeaza numai legatura σ. 110.3-dimetil-1-pentena. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1. e) atomii de carbon implicati în tripla legatura sunt hibridizati sp 2. c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. b) 2-metil-2-pentena. 116. d) V2O5. Alegeti afirmatiile corecte: a) în cicloalcani. 117.a) Zn si NaOH. Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina. . 118. d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena. alchinele si cicloalchenele au N.

în prezenta HgCl 2 la 120-1700C. 124. c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu. acetilena: a) carbura de calciu. în prezenta HgCl 2 la 120-1700C. d) nu se poate polimeriza. e) este stabila în mediu apos. d) acetilura monosodica. . Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic. b) se obtine prin aditia HCl la etena. c) potasiu. 121. 125. d) se foloseste la identificarea C2H2.e) 1-pentina. c) acetilura monopotasica. d) hidroxid de diaminoargint (I). e) acetilura de diargint (I). b) este stabila la încalzire. Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica. în prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C. b) clorura de diaminocupru (I). Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina. Formeaza. 123. c) se obtine prin aditia HCl la etena. se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom. d) este stabila fata de apa. c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina. e) reactioneaza energic cu apa. e) calciu. b) este un compus cu legaturi preponderent covalente. la 2000C. 122. b) acetilura de dicupru (I). aflata în amestec cu 2-pentina. e) se poate polimeriza. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I). prin hidroliza.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful