1

Nu mai dialoghează cu veşnicia
Unde va merge cel ce va fugi de la faţa lui Dumnezeu? Merge ba-ntr-o parte, ba în alta, asemeni celui ce caută locul fugii sale… Unde vei merge, unde vei fugi? De vei fugi de El, fugi chiar la El. Fugi ca să I te înfăţişezi, nu ca să te ascunzi: Căci nu poţi să te ascunzi, ci numai să te dezvălui. Fericitul AUGUSTIN Sfârşit de liceu. Nostalgia amintirilor din aceşti ani minunaţi, regretul despărţirilor de colegi, de profesori. Cu diploma de bacalaureat în buzunar şi cu bocceaua plină de vise, fiecare apucă pe un alt drum în viaţa. Unii vor urma vreo facultate în România. Celor foarte harnici la învăţătură li se oferă şansa unor burse de studii la universităţi cu ştaif din Europa şi de peste ocean. Dacă familia stă foarte bine financiar, se poate obţine un loc în asemenea universităţi şi fără bursă. Ziarul regional Viaţa Liberă din Galaţi, varianta electronică www.viata-libera.ro, ediţia din 14 iunie a.c., relatând despre atmosfera emoţionantă din licee, menţiona, printre altele că actuala generaţie „nu mai dialoghează cu veşnicia”, că este mult mai pragmatică, în special cu referire la cele câteva zeci de absolvenţi care-şi vor continua studiile în străinătate, mulţi la universităţi cu renume. În economia de piaţă concurenţială, prestigiul unei instituţii de învăţământ depinde de calitatea corpului profesoral, de dotările materiale şi nu în ultimul rând de calitatea materialului uman - studenţii. Un procent cât mai ridicat (să zicem 1/3) de studenţi cu forte bune aptitudini de studiu şi performanţă academică constituie reclama vie pentru universitate, susţin prestigiul acesteia şi valoarea diplomelor eliberate. Pentru aceştia se acordă burse şi alte facilităţi. Masa majoritară de studenţi buni şi bunicei plăteşte taxe substanţiale, căci obrazul subţire (cu diplomă Princeton, Harvard, ENS etc.) cu cheltuială se ţine. Universităţile româneşti (în marea lor majoritate) se concentrează, deocamdată, pe principiul încasărilor în detrimentul prestigiului, cu efect negativ asupra încasărilor viitoare. Universităţile noastre sunt egalele celor din străinătate, indiferent de prestigiu, într-un singur punct: nu garantează şi nu oferă absolvenţilor nici locuri de muncă, nici funcţii, nici poziţii. Piaţa muncii funcţionează pe alte principii şi cu altă scară de valori. Depinde de cum şi cu cine dialoghezi… Revenind la articolul din ziar, la abandonarea dialogului cu “veşnicia”, se mai preciza şi în ce constă pragmatismul noii generaţii de absolvenţi, cu trimitere la cei care plecau în alte ţări: orientarea spre studii şi profesii care permit ca valoarea omului să se exprime cât mai repede în euro, cât mai mulţi euro. „Veşnicia” la care se face referire nu poate fi decât Dumnezeu, căci nu poţi dialoga cu un principiu, un concept ci numai cu o persoană, iar Dumnezeu este Persoana veşnică. Cât despre exprimarea valorii personale a unui om în bani, respectiv în euro, nu e nimic nou. Pe piaţa muncii , omul este o marfă care se vinde şi se cumpără pe sume derizorii( copiii chinezi sclavi) sau exorbitante (ca în cazul fotbaliştilor). Omul însuşi nu mai are valoare decât în bani. S -a pierdut pe mare o fătucă plecată de nebună cu un yacht. Presa internaţională vuieşte cât de mult a costat salvarea ei. Dar când pentru salvarea unui pisoi urcat în copac vin pompierii, toată lumea este mută de admiraţie. Nimeni nu vorbeşte de costuri. În unele ţari din Africa, pentru a împuşca un elefant ai

2 nevoie de 30.000 de dolari. Pentru o zebră de 20.000 de dolari. Pentru un tigru de 18.000 de dolari. Pentru un om ai nevoie de 3 dolari. Adică atât cât costă cartuşul. Nemaidialogând cu “veşnicia”, adică cu Dumnezeu, şi reducând-şi valoarea la o sumă de bani (un argint, treizeci sau mai mulţi) omul, în cazul nostru absolventul de liceu gălăţean, se înscrie pe traiectoria Fugii de Dumnezeu, tot mai accelerată şi cu tot mai mulţi participanţi. “În toate timpurile, omul a fugit de Dumnezeu. Ceva deosebeşte însă fuga de astăzi de cea de altădată: odinioară, credinţa era Normalul, ea îi stătea omului în faţă, exista o Lume a credinţei obiective. Fuga, dimpotrivă, se petrecea numai în individul izolat; ea se realiza numai atunci când individul se rupea de Lumea Credinţei printr-un act de decizie. Dacă voia să fugă, el trebuia mai întâi să-şi creeze fuga. Astăzi este invers: Credinţa ca lume exterioară obiectivă este distrusă. În măsura în care se rupe de Lumea Fugii, individul trebuie în fiecare clipă, mereu, să-şi creeze credinţa printr-un act de decizie; căci astăzi nu credinţa, ci fuga este lumea obiectivă. Iar orice situaţie în care omul poate să ajungă este dinainte - fără ca omul să facă ceva - o subînţeleasă situaţie de fugă: în lumea aceasta totul există numai sub formă de fugă. Sigur este posibil să transformi analog o situaţie de fugă într-o situaţie de credinţă, printr-o decizie, dar este greu. Şi chiar dacă un individ reuşeşte să se rupă, pentru credinţă, de Lumea Fugii, acest fapt îi reuşeşte lui ca individ: Lumea Fugii rămâne însă ca atare independent de decizia lui.” În lumea Fugii, economia este dominantă şi nimeni nu mai dialoghează decât despre economie. Când este criză, chiar şi purtat numai în termeni economici, dialogul , în loc să limpezească lucrurile, mai rău le încurcă. „Se spune că, în general, criza economică se naşte atunci când omul scapă de sub control creaţia economiei, deoarece aceasta este prea mare; criza economică este criza omului care a pierdut orice criteriu de apreciere şi de aceea economia nu mai poate fi definită după acest criteriu uman. Se pare însă că acest lucru îi convine fiinţei umane. Criza nu constă numai în pierderea acestui criteriu de apreciere, ci mai ales în faptul că această pierdere îi este pe plac omului – în consecinţă el o exploatează.” Dacă aşa stau lucrurile, şi vremurile pe care le trăim ne confirmă zilnic acest lucru, înseamnă că este foarte mare probabilitatea unui dialog dificil , chiar imposibil, în Lumea Fugii pentru exprimarea valorii personale numai în euro, şi în cât mai mulţi. Asemenea accidente nu fac decât să macine entuziasmul iniţial, cu consecinţe dintre cele mai neplăcute. Pentru că a renunţat la dialogul cu “veşnicia”, fugarul va încerca să iasă din încurcătură tot în Lumea Fugii, complicând şi mai mult lucrurile. Dacă ţinta care o urmăreşte este clară, atunci cine este urmăritorul? “Există multe lucruri în Fugă, dar tot ceea ce fuge e proprietatea lui Dumnezeu. Cei ce fug nu s-ar putea nici măcar întâlni dacă n-ar exista pe toţi semnul că sunt proprietatea lui Dumnezeu. Întreaga creaţie a Fugii s-ar descompune dacă n-ar aparţine cuiva: adică lui Dumnezeu. Forţa lui e cea care o menţine. Dumnezeu e peste tot unde fug ei , iar ei fug pretutindeni pentru că pretutindeni e Dumnezeu. Fug tot mai tare, dar Dumnezeu e prezent în fiecare loc, chiar înainte ca ei să ajungă acolo. Nu există loc unde să nu fie prezent şi Dumnezeu; de aceea nu există loc unde să poţi fugi. Fuga e aşa de mare tocmai pentru că Dumnezeu e atât de mare.” Pragmatic, deci, este nu cel care „nu mai dialoghează cu veşnicia” ci cel care umblă în viaţă, în România şi aiurea, cu „veşnicia” la braţ pentru că Aceasta fiind pretutindeni îi poate arăta care trebuie să fie ţinta şi care sunt sensul, căile şi mijloacele. Nicuşor Gliga, 17 iunie 2010 Extrase din „Fuga de Dumnezeu”, de Max Picard, Editura Anastasia, Bucureşti, 1998

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful