You are on page 1of 12

a

8. razred

KNJIEVNOST
ispit

ime i prezime

1. Zaokrui toan odgovor


Redoslijed dogaaja (radnje) u knjievnome djelu je
a) fabula
b) kompozicija
c) pripovijedanje
Kratko prozno djelo koje govori o nekoliko dogaaja i ima nekoliko likova naziva se
a) roman
b) ep
c) pripovijetka
d) crtica
Pravilno ponavljanje nekih jedinica govora (glasova, glasovnih skupova, slogova...)
zovemo:
a) rima
b) ritam
c) aliteracija
d) monotonija
Lik koji se suprotstavlja glavnom liku zove se:
a) antagonist
b) protagonist
c) antijunak
d) lirski subjekt
Knjievno djelo utemeljeno na dogaajima iz pieva ivota koje on sam govori
naziva se:
a) biografija
b) dnevnik
c) autobiografija
Dio dramskoga djela koji se prepoznaje po smjenjivanju lica na pozornici zove se:
a) prizor
b) in
c) slika
Karakterizacija lika koja otkriva emocionalni ivot lika, psihike procese, podsvjesna
stanja naziva se:
a) socijalna karakterizacija
b) etika karakterizacija
c) psiholoka karakterizacija
d) govorna karakterizacija

2. Nadopuni

Jedan redak u pjesmi zovemo _____________________________________


Knjievni rod pisan nevezanim jezikom kakav rabimo i u svakodnevnome govoru, a
temelji se na likovima i dogaajima zove se _________________________________
Knjievno djelo koje se temelji na ivotu neke poznate osobe naziva se ___________
Karakterizacija lika koja otkriva drutveno podrijetlo lika, njegovu klasnu pripadnost
naziva se____________________________________________
Dio dramskoga teksta koji predstavlja tematsku cjelinu, a predoava se dizanjem i
sputanjem zastora nazivamo ______________________________
3. Objasni pojmove:
ep: _________________________________________________________________
______________________________________________________________
alegorija: __________________________________________________________
_______________________________________________________________
tragedija: __________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Nabroji:
knjievne rodove_______________________________________________
3 vrste strofe ____________________________________________________
3 prozne vrste ___________________________________________________
5. Napii naslov jednog djela koje je napisao:
Richard Bach _______________________________________________
Gustav Krklec _______________________________________________
Vladan Desnica ______________________________________________
6. Nabroji imena i prezimena jo pet hrvatskih knjievnika koji nisu spomenuti u 5.
zadatku.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7.

Podne je. Gori sunce u arkome sjaju.


I cvre cvrci u borovima,
to opojno vonjaju.

U prvoj strofi pjesme Vinka Nikolia Zvono u podne odredi ili pronai:
motive: ___________________________________________
vrste pjesnikih slika: __________________________________________________
metaforu: ____________________________________________________________
onomatopeju: _________________________________________________________
vrstu strofe (oba naziva) ________________________________________________
vrstu stiha:

1. stih ______________________
2. stih_______________________
3. stih _______________________

strofa je pisana _____________________________ stihom.

8. razred

KNJIEVNOST
ispit

ime i prezime

1. Zaokrui toan odgovor


Dijelovi dramskoga teksta koji objanjavaju kako izvesti dramu na pozornici nazivaju
se:
a) afi
b) monolog
c) pripovijedanje
d) didaskalije
Jedan redak u pjesmi zovemo:
a) strofa
b) kitica
c) stih
d) rima
Stilsko sredstvo kojim pjesnici oponaaju zvukove iz prirode nazivamo:
a) epitet
b) onomatopeja
c) personifikacija
d) asonanca
Knjievni rod pisan nevezanim jezikom kakav rabimo i u svakodnevnome govoru, a
temelji se na likovima i dogaajima zove se:
a) poezija
b) drama
c) proza
Ono o emu djelo govori, temeljni sadraj djela je:
a) tema
b) motiv
c) glavni lik
Knjievno djelo koje se temelji na ivotu neke poznate osobe naziva se:
a) biografija
b) dnevnik
c) autobiografija
Karakterizacija lika koja otkriva drutveno podrijetlo lika, njegovu klasnu pripadnost
naziva se:
a) socijalna karakterizacija
b) etika karakterizacija
c) psiholoka karakterizacija
d) govorna karakterizacija

1. Nadopuni
Prozno djelo koje je temeljeno na vjerovanju o nekoj istaknutoj osobi, podrijetlu
mjesta i sl. uglavnom izmiljeno naziva se___________________________________
Lirska pjesma koja iznosi vjerska nadahnua naziva se _____________________
Stilsko sredstvo kojim se biima i predmetima daju osobine ljudi naziva se_________
Za pjesmu u kojoj stihovi nisu povezani rimom kaemo da je pisana______________
Dramsko djelo koje na smijean nain prikazuje situacije ili likove naziva se _______
3. Objasni pojmove:
moderna bajka: ______________________________________________________
_____________________________________________________________
simbol: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________
dnevnik: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Nabroji:
pripovjedne tehnike_______________________________________________
vrste drame _____________________________________________________
3 vrste lirskih pjesama_____________________________________________
5. Napii naslov jednog djela koje je napisao:
Dinko imunovi_____________________________________________
Antoine de Saint Exypery____________________________________
Dobria Cesari______________________________________________
6. Nabroji imena i prezimena jo pet hrvatskih knjievnika koji nisu spomenuti u 5.
zadatku.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7.

I svud je, svuda beskrajna ravnica,


nad kojom srce nae krvi grije
i iri zlatna krila kao ptica:
Sunce, strasna dua Slavonije!

U posljednjoj strofi pjesme Ex Slavonija Vladimira Kovaia odredi ili pronai:


motive: ____________________________________________________________
usporedbu: __________________________________________________________
metaforu: ___________________________________________________________
vrsta stiha: _______________________________________
vrsta rime (imenuj rimu): _______________________________________
vrsta strofe (oba naziva): ___________________________________________
strofa je pisana ________________________________ stihom.

8. razred

KNJIEVNOST
ispit

ime i prezime

1. Zaokrui toan odgovor


Prozno djelo koje je temeljeno na vjerovanju o nekoj istaknutoj osobi, podrijetlu
mjesta i sl. uglavnom izmiljeno naziva se:
a) mit
b) legenda
c) bajka
d) crtica
Ponavljanje suglasnika zove se
a) asonanca
b) aliteracija
c) anafora
d) onomatopeja
Dramsko djelo koje na smijean nain prikazuje situacije ili likove naziva se:
a) komedija
b) tragedija
c) drama u uem smislu
Lirska pjesma koja iznosi vjerska nadahnua naziva se:
a) duhovna
b) pejzana
c) intimna
Kratka pripovjedna vrsta koja ima samo jedan dogaaj i vrlo malo likova naziva se
a) pripovijetka
b) roman
c) novela
Stilsko sredstvo kojim se biima i predmetima daju osobine ljudi naziva se:
a) metafora
b) personifikacija
c) onomatopeja
Za pjesmu u kojoj stihovi nisu povezani rimom kaemo da je pisana:
a) ritmom
b) slobodnim stihom
c) vezanim stihom

2. Nadopuni
Knjievno djelo u stihovima, slikovito i ritmino pripada knjievnom rodu koji
nazivamo ______________________________________
Lik koji se suprotstavlja glavnom liku zove se ______________________________
Karakterizacija lika koja otkriva emocionalni ivot lika, psihike procese, podsvjesna
stanja naziva se__________________________________
Dio dramskoga djela koji se prepoznaje po smjenjivanju lica na pozornici zove se
___________________________
Kratko prozno djelo koje govori o nekoliko dogaaja i ima nekoliko likova naziva se
___________________________
3. Objasni pojmove:
metafora: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
alegorija: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________
ep: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Nabroji:
dijelove kompozicije proznoga djela_______________________________
3 vrste rime _____________________________________________________
3 vrste prenesenoga znaenja_______________________________________
5. Napii naslov jednog djela koje je napisao:
William Shakespeare_________________________________________
Marko Maruli _______________________________________________
Dobria Cesari_____________________________________________
6. Nabroji imena i prezimena jo pet hrvatskih knjievnika koji nisu spomenuti u 5.
zadatku.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7.
Opaljena je puka uplaila daljine.
Prasak se narugao golubu,
koji je sve vie gubio visine
i pao
U talasavo zlato dozrele penice.

U zadnjim dvjema strofama pjesme Lovac Vladimira Vlaisavljevia odredi ili


pronai:
personifikaciju: _______________________________________________________
metaforu: ____________________________________________________________
vrsta stiha: 1. stih ______________________
3.stih ______________________
4.stih ______________________
epitet: ___________________________________
vrsta zadnje strofe (oba naziva) __________________________________________