You are on page 1of 8

De heilige koe in India

Gemaakt bij Didi Mulder

Inhoud
Waarom heilig?? Welke koeien?? Het hindoesme. Meer heilige dieren?? Waarom ik hiervoor heb gekozen.

Waarom heilig??
Voor de Hindoe is de koe heilig. Als onderdeel van de natuur wordt de koe gedentificeerd met de Ahimsa, dat betekent de afwezigheid van de wil om te doden. De koe is ook het symbool van de moederschap en naastenliefde. De waarde van de koe kwam in vroegere tijden vooral tot uiting tijdens hongersnoden. Vooral kinderen hielden zich vaak in leven door het drinken van de melk. Nu staat dat Heilige koe meer in de weg dan dat het produktief is. Een Nederlandse koe geeft namelijk tien keer zoveel melk als een Indiase koe.

Welke koeien
Je zou denken dat je in India alleen maar koeien met van die grote hoorns zou tegen komen maar, het zijn allemaal verschillende koeien. Maar je komt er wel meer koeien met hoorns tegen dan andere soort koeien. Ik heb alleen niet kunnen vinden welke rassen er presies rondlopen maar ik weet wel dat de Friese koe er wel rond loopt

Het hindoesme
De verering van de koe gaat ver terug in de Indiase geschiedenis en wortelt in het hindoesme. Het hindoesme is een van oudste godsdiensten ter wereld. Volgens de rencarnatiegedachte van deze godsdienst wordt een mens steeds opnieuw geboren. Omdat Hindoes het leven op aarde vooral als een lijdensweg zien, proberen ze van dit lijden verlost te raken. Door je in dit aardse leven aan allerlei plichten te houden, kan je ziel de eeuwige rust vinden. En er zijn vele manieren om deze rust van de ziel te bereiken. En ervan is de verering van koeien, omdat dat de Hindoe-ziel zou reinigen. Volgens een oude mythe bestond de wereld uit een kosmische 'melk'-oceaan. De god Vishnu (samen met Shiva de belangrijkste god van het hindoesme) heeft toen in tien rencarnaties de wereld geschapen. In zijn eerste incarnatie als vis heeft hij de eerste mens gered van een kosmische zondvloed. In zijn tweede incarnatie karnde Vishnu als schildpad de oceaan tot hier allerlei objecten uit tevoorschijn kwamen. Een van die schatten was de koe Surabhi, de moeder van alle koeien. Desondanks heeft de koe geen eigen tempels. Ze wordt uitsluitend op straat vereerd. Dat de koe erg belangrijk is in het hindoesme zien we ook aan het feit dat Hindoes de 'vijf producten' (pangavya) van de koe ook als heilig beschouwen. Die producten zijn alleen datgene waarvoor de koe niet gedood hoeft te worden, dus niet het vlees. Het eten van een biefstuk is voor Hindoes dan ook taboe. De producten melk, yoghurt, boter, mest en urine bezitten volgens Hindoes echter een zuiverend vermogen. De urine van een koe zou bovendien de werking van medicijnen versterken en wordt dus vaak verwerkt in

traditionele medicijnen. Soms gebeurt dit in combinatie met de koeienmest, maar meestal dient mest als brandstof.

Meer heilige dieren??


Hoewel niet zo algemeen vereerd als de heilige koe en de slang, maken veel dieren in India aanspraak op een vorm van heiligheid. Dit komt door de talloze mythes en verhalen waarin dieren een belangrijke rol spelen. Zo is een groot aantal dieren heilig vanwege hun associatie met een God waarvoor zij ook het rijtuig zijn. Zo berijdt Ganesha als vriend en beschermer van de mens zijn rat, wordt de godin van wijsheid en kennis Saraswati geassocieerd met een zwaan en wordt Shiva

vergezeld door een tijger tijdens het

instandhouden van de wereld

Waarom ik hier voor heb gekozen.


Ik heb hier voor gekozen omdat ik hou van dieren dus ik dacht aan een dier ik dacht eerst aan de geschiedenis van het paard maar toen aan de koe en dat leek me wel een goed idee. Maar ook leerzaam dus daarom heb ik hier voor gekozen.

Einde>,,,,,,>..