You are on page 1of 3

Cedyski Park Krajobrazowy

Jest w wojewdztwie zachodniopomorskim przedziwna, malownicza kraina. Od zachodu ograniczona brzegiem Odry, poronita piknymi lasami, wrzosowiskami, stepowymi trawami, obfitujca w rzeki i jeziora. Na stosunkowo niewielkim obszarze- nieco ponad 300 km- skupia si tu niespotykane w innych czciach kraju bogactwo pejzau, klimatw, gatunkw rolin i zwierzt. Teren Cedyoskiego Parku Krajobrazowego obejmuje Puszcz Piaskow, Polder Cedyoski i czd Lasw Mieszkowickich. Krajobraz Parku zawdzicza swoj malownicz, morenow rzeb ostatniemu zlodowaceniu. Najwysze wzniesienie okolicy, wzgrze Zwierzyniec w Puszczy Piaskowej siga 167 m n.p.m.; najniej ulokowane jest dno jeziora Mokrzycko, gbokiego na 60 m. Jest to przy okazji najwikszy zbiornik wodny w okolicyjego powierzchnia wynosi 362 ha. Jezior jest w Parku bardzo duo, a 25 z nich ma powierzchni wiksz ni 1 ha. Najrozleglejsze z nich to poza Mokrzyckiem- jeziora Mtno, Jelenin, Narost, Ostrw. Obszar Parku o bfituje take w rzeki. Przede wszystkim wymienid trzeba Odr, pync tu rozleg dolin przeomow o stromych zboczach. Wpywaj do niej 3 malownicze dopywyKurzyca, Subia i Rurzyca, kada zasilana przez pomniejsze rzeczki. Cedyoski Park Krajobrazowy to take rozmaitod klimatw. Przewaaj wpywy klimatu atlantyckiego i pobliskiego Batyku, ale na poudniu Parku

odczuwalne jest te oddziaywanie klimatu kontynentalnego. Cechy klimatyczne zale rwnie od pooenia nad poziomem morza- inne obserwowane s w dolinach Odry, inne na wysokich morenach. Charakterystyczne jest due zrnicowanie temperatur midzy zboczami wzgrz a przecinajcymi je rynnowymi wwozami. Ze zrnicowaniem klimatycznym wie si niezwyke bogactwo wiata rolin i zwierzt, wiele z nich naley do gatunkw rzadkich lub chronionych. Najcenniejsze ekosystemy chronione s w rezerwatach. Db omszony, nawrot czerwonobkitny, szyplin zielny i oman niemiecki, roliny charakterystyczne dla obszarw przyrdziemnomorskich, wystpuj w Polsce jedynie w leno stepowym rezerwacie Bielinek pooonym na spadzistych brzegach doliny Odry. Szczeglnie chronione s te tereny wrzosowisk i Jeziora Siegniewskie, ostoja wodnego ptactwa. A to tylko niektre z wartych obejrzenia rezerwatw. Wyjtkowe okazy drzew i aleje chronione s w parku jako pomniki przyrody. Park obejmuje ziemie o ciekawej przeszoci historycznej. Fragmenty redniowiecznej zabudowy Morynia z cennym gotyckim kocioem i murami miejskimi, Mieszkowic z murami obronnymi i kocioem Mariackim czy Chojny zachoway si w bardzo dobrym stanie. Koniecznie trzeba te odwiedzid Cedynie, malowniczo rozlokowane na wzgrzach miasteczko o uliczkach to wznoszcych si, to opadajcych. Warto obejrzed pozostaoci sowioskiego grodziska i redniowieczny klasztor Cystersw. Nazw miasta pamita si na og z

lekcji historii- w jego pobliu w 972 roku rozegraa si synna bitwa, podczas ktrej wojowie Mieszka I, prowadzeni przez brata ksicia, Czcibora, odnieli zwycistwo w starciu z wojskami saskiego margrabiego Hodona. Zdarzenie to upamitnia pomnik odsonity(na miejscu pamitkowego kamienia z 1959 roku) w 1000 lat po bitwie na wzgrzu pod miastem. Od podstawy wzgrza, zwanego Gr Czcibora, prowadz do pomnika kamienne schody.