Academia de Studii Economice din Bucureşti Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Catedra de Informatică Economică

Structuri de date
- material didactic pentru ID -

Prof. univ. dr. Ion IVAN Cristian-Eugen CIUREA Mihai-Laurenţiu DOINEA

Acest material are la bază lucrarea Structuri de date, coordonatori Ion IVAN, Marius POPA, Paul POCATILU publicată la Editura ASE, Bucureşti, 2008, premiată de Academia Română cu diploma Tudor Tănăsescu în data de 16 dec. 2010

Bucureşti 2011

Titlul cursului: Structuri de date Introducere: Disciplina Structuri de date se studiază în Academia de
Studii Economice din Bucureşti, în cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică şi se adresează studenţilor din anul 3, secţia Informatică Economică. Disciplina Structuri de date are ca obiectiv prezentarea tuturor structurilor de date cu proprietăţile, avantajele şi dezavantajele utilizării lor, în vederea utilizării lor eficiente. Cunoaşterea structurilor de date le permite programatorilor să privească procesul de dezvoltare software ca proces de alocare şi nivelare de resurse. Evoluţia tehnicilor de programare determină realizarea unor produse program caracterizate prin complexitate ridicată şi prin consumuri reduse de resurse. Într-un context mai larg, structurile de date se constituie ca resurse la dispoziţia programatorilor, care prin diversitate influenţează hotarâtor calitatea programelor. În cadrul procesului de instruire, se utilizează ca resurse suplimentare materialele puse la dispoziţie de biblioteca facultăţii, atât în cadrul sălii de lectură, cât şi prin serviciul de împrumut. Laboratoarele Catedrei de Informatică Economică sunt disponibile pentru studiu individual, pe toată durata programului de lucru, atunci când nu se desfăşoară activităţi didactice.

Evaluarea cunoştinţelor se realizează astfel:
se elaborează un proiect care are ca obiectiv utilizarea eficientă a structurilor de date – 20% din punctaj; studenţii trebuie să ofere o serie de soluţii pentru 5 probleme în timpul semestrului pentru care primesc 10% din punctaj; pentru activitatea depusă în vederea realizării de lucrări practice la disciplina Structuri de date se obţine 20% din punctaj; examen – 50% din punctaj. În vederea asimilării cât mai eficiente şi a unei uşoare înţelegeri a informaţiilor prezentate în acest material, următorul graf de parcurgere a disciplinei reflectă interconectarea tuturor structurilor de date prezentate. Obiectivul este reprezentat de conturarea nivelului conceptual, astfel încât să fie evidenţiată corelaţia dintre structurile de date discutate şi realizarea unei abordări progresive pentru a înlesni înţelegerea şi a sublinia utilitatea.

2

Articole

Fişiere

Masive unidimensionale

Liste simple şi duble

Masive multidimensionale

Stive şi cozi

Matrice rare

Arbori binari de căutare

Arbori B

Fig. 1. Graful de parcurgere a disciplinei Structuri de date

3

Operaţii de bază cu stive 6.4. Consideraţii privind structurilor de date de tip stivă şi coadă 6.4.3.5. Structuri de date poziţionale 3.2.3.2.1. Determinarea gradului de umplere al unei matrice rare 2. Structuri de date externe 4.3. Masive multidimensionale 2. Caracteristicile structurilor de date de tip stivă 6.4. Memorarea matricelor rare 2. Fişiere secvenţial – indexate 4. Arbori binari şi arbori de căutare 7.2.2. Adunarea.3.4.3. Liste dublu înlănţuite 6.4. Listele – structuri dinamice necontigue 5.1. Masive unidimensionale 1. Înmulţirea şi inversarea matricelor rare 3. Aplicaţii care utilizează structura de date de tip arbore binar de căutare 4 .2. Fişierele bazei de date 5. Matrice rare 2.3.4.3. Lista simplu înlănţuită 5.1. Masive bidimensionale 1. Fişiere 4. Structuri de date ierarhizate 3.1.1. Operaţii cu liste liniare simplu înlănţuite 5. Stive şi cozi 6.2. Criterii de clasificare a fişierelor 4. Concepte de bază 2.5. Fişiere secvenţiale 4. Masivele – structuri de date omogene şi contigue 1.1.CUPRINS 1. Lista circulară simplu înlănţuită 5. Vectori de structuri şi structuri de vectori 4. Consideraţii privind structurile de date de tip listă 5. Evaluarea expresiilor matematice cu ajutorul stivei şi cozii 7. Articolul – structură de date neomogenă şi contiguă 3.2.5. Operaţii cu masive bidimensionale 1. Arbori binari de căutare 7. Structura de date de tip arborescent 7. Transformarea arborilor oarecare în arbori binari 7.1. scăderea şi transpunerea 2.

3.1. Algoritmii C++ pentru inserarea unei valori de cheie într-un arbore B 8. Definiţie. Algoritmii C++ pentru ştergerea unei valori de cheie intr-un arbore B 5 .8. Proprietăţi. Arbori B 8.4. Arbori B.2. Operaţii de bază într-un arbore B 8. 8.

– x [0].. . .. int) (1. studenţii îşi vor însuşi cunoştinţe teoretice şi vor deprinde abilităţi practice pentru utilizarea masivelor unidimensionale si bidimensionale. Lungimea zonei de memorie ocupată de variabila x se determină conform relaţiei: lg(x. b) = lg (x0. xn . – de tip întreg. – x [1]. b) = = lg(.. . Ceea ce de fapt se recunoaşte sub numele de vector este în realitate o structură de date omogene. b) = kb + kb + .. kb = n* kb rezultă că: lg(x. ..2) unde: k – lungimea standard alocată la compilare pentru o dată de tipul b. . Masivele – structuri de date omogene si contigue Obiectivele unităţii de învăţare După studierea acestei unităţi de învăţare.) Dacă funcţia: n i 1 lg (x[i] . Studenţii vor aprofunda lucrul cu vectori şi matrice. +lg(xn. – x [9].1) lg(a.. programele pentru găsirea elementului minim şi multe altele presupun stocarea valorilor numerice ale şirurilor în zona de memorie care în mod folcloric le numim vectori. .. ..1 Masive unidimensionale Sunt puţine programele în care nu apar definite masive unidimensionale. b) = k (1. b) + . b) + lg (. fiind capabili să definească. b) = lg(. int) = 10*2 bytes 6 . b) se defineşte pentru tipurile standard prin: lg (x. de calcul a indicatorilor statistici medie şi dispersie. Problemele de ordonare a şirurilor. b) + lg (x1. iniţializeze şi să refere elementele acestora. se specifică: x elementul primul element al doilea element .. x1.1. . al zecelea element – o dată compusă din 10 elemente. –. lg(x0. 1.. Prin definirea: int x[10]. x2. b) + lg (.

) se observă că: dist (x[i]. int) = 2 bytes întrucât elementele ocupă o zonă de memorie contiguă. ) = . ) = lg(x[1]. . conduce la: … x[0] x[1] x[2] x[8] x[9] Figura 1. . . succ( ) – desemnează predecesorul unui element într-un şir astfel: pred( ) succ(x[i]) = x [i+1]. Se definesc funcţiile: – desemnează succesorul unui element într-un şir.) dacă se notează: = adr(x[i]) = adr (x[i+1]) . . Aceste funcţii au priorităţile: succ(pred(x[i])) = succ(x[i-1]) = x[i] pred(succ(x[i])) = pred(x[i+1]) = x[i] Deci. . x[i+1]) = lg(x[i]. respectiv: lg(x[0]. funcţiile succ( ) şi pred( ) sunt una inversă celeilalte.1 Alocarea memorie pentru vectorul x Pentru că elementele sunt de acelaşi tip. = lg(x[9].. Pentru extremităţile vectorului: pred(x[0]) = succ(x[9]) = succ ( ) = pred ( ) = Direct. se observă că: succ 0 (x[i]) = x [i] pred 0 (x[i]) = x [i] succ m (x[i]) = x[i+m] pred n (x [i]) = x[i-n] succ m (pred n (x[i])) = x[i-n+m] pred n (succ m (x[i])) = x[i+m –n] (1. pred(x[i]) = x [i-1].Modul grafic de reprezentare a alocării memoriei pentru elementele vectorului x.4) (1.= lg (x[i].3) 7 .

. În raport cu modul de definire a funcţiei DST( ). 1. int) (1.2. b) ≥ 0 a 11 12 b c Fig. Funcţia deplasare: depl(a..3. int) depl (x[i].2. Astfel: depl(x[i+k].7) unde: a – numele datei structurate. conform figurii 1.b) va permite calculul deplasării lui a faţă de b.. b). . x[i+k] = (i – k –i) * lg (. b şi c 8 . distanţa dintre a şi b este DST(a. care indică numărul de bytes care nu aparţin datelor a şi b. x[i+1]) = 0. adresele celorlalte elemente se calculează folosind deplasarea faţă de elementul reper. b – poziţia elementului a cărui adresă se doreşte a fi calculată. Separarea zonelor de memorie alocate pentru variabilele a şi b Astfel. a) = 0 DST (a. iar x[0]. int) = -k * lg(. . Contiguitatea este pusă în evidenţă prin definirea funcţiei de distanţă DST(a. . x[i]) = adr(x[i+k]) – adr(x[i]) (1.6) a b Fig. Separarea zonelor de memorie alocate variabilelor a.. .5) Dacă x reprezintă structura de date omogene în totalitatea ei. 1. separând a de b. 9} DST(x[i]. int) = k * lg(.Dacă elementul x[i] este considerat reper. int) sau: depl(x[i+k]. b)=5 bytes. x[9] sunt părţile care o compun. .. . x[i]) = (i+ k –i) * lg (. i Є {0. x[1]. (1. . x[i]) = 0 DST(a.. din reprezentarea grafică rezultă că: adr(x) = adr(x[0]) Se defineşte: adr(a+b) = adr(a) + (b –1) * lg( . adr(a+b) = adr(b+a). se observă că: DST(x[i]. 1.

i++) x[i] = 0. i<n. specificat în calificatorul tip[e1 . a) Reprezentat ca structură arborescentă. cuvânt al cărui conţinut devine zero.. definirea: int y[11]. y[0]... y[1]. b) 11 ≤ 11 + 12 + lg (b) + 12 lg(b) + 2*12 ≥ 0 DST (a. y[-7].DST (a. .. e2]. int x[10]. avându -se grijă ca în problemele ce se rezolvă. . se specifică numărul maxim al componentelor vectorului... c) + DST (c. cin >> n. De exemplu. se identifică următoarele inexactităţi: . Structura arborescentă a vectorului x În programe..în limbajul Pascal. y[2]. . în secvenţa: . evitându-se distrugerea necontrolată a operanzilor adiacenţi masivului unidimensional. b) = DST (b. De exemplu. y[-6]. însă limbajul C/C++ permite definirea unor limite într-o formă mult mai flexibilă. . aşa fel încât să fie incluse în intervalul definit pentru variaţie.. b) ≤ DST(a. . y[3] adr(y) = adr(y[-7]) 9 . int) (1... vectorul are modelul grafic: x X0 X1 X2 X9 Fig.deoarece n nu este iniţializată cu o valoare cuprinsă între 0 şi 9. 9]. prin parametrii compilării se controlează expresiile indiciale. adresa calculată să fie: adr(x+15) = adr(x) + (15-1) * lg(x...8) şi să cuprindă un cuvânt ce urmează cu mult mai departe de componenta x[9].. permite referirea elementelor: .4. for( i=0.. . 1.. int n. . există posibilitatea ca în cazul n=15.. Exemplul dat arată că expresia indicială aparţine intervalului [0. .. numărul efectiv de elemente să nu depăşească dimensiunea declarată.. .

y[-6]) = [2-(-6)]*lg (y. int) = -8*lg(y. int) = 8*lg(y. conduc la ideea stocării într-o zonă de memorie a adresei unuia dintre termeni şi prin adăugarea sau scăderea unei raţii egale cu lungimea unui element. masivul unidimensional nu conţine în mod distinct informaţii privind poziţia elementelor sale. y[2]) = depl(y[2-8]..12) Datorită contiguităţii memoriei şi a regulilor de regăsire a elementelor. int) = 0 şi acest vector rezultă că este contiguu. int) (1. b) + depl(b.DST(y[ -7].11) (1..depl (b.10) Proprietăţile masivelor unidimensionale. int) Deplasarea lui y[-6] faţă de elementul y[2]: depl(y[-6]. y[-6]) = [-6-(7)-1] * lg(. int). int) depl(y[2]. se procedează la baleierea spre dreapta sau spre stânga a celorlalte elemente. conduce la situaţia în care: cont (α) ≡ adr (x[i]) (1. int) = adr(y[-7] ) + 11*lg(y. int) Se observă că: depl(a.9) adr(y+4) = adr(y[-7] ) +[4-(-7) ]*lg(y. Numărul de componente este dat de: adr( y[3]) adr( y[ 7]) 1 11 lg(. x [0] x[1] . y[2]) = (2-8-2)*lg(y. Cunoscând 10 . int) succ(y[ -5]) = y [-4] pred(y[-1]) = y[-2] depl(y[-7+2]. α = α + i*lg(x[0]. x[i] x[i+1] adr i+adr i+1+adr Fig. 1. Baleierea elementelor vectorului x α = adr(x[0]).. y[-7]) = 2*lg(y.5. a) sau: depl(a. . a) = 0 (1. b) = .

dacă adr(a) fp(a) = [ A i. în caz contrar unde: fp( ) gm( ) Ai Af Bi Bf – funcţia de validare adrese în raport cu programul. I100 atunci: adr (I1) = Ai adr (I100) = Af Dacă în programul P este definit masivul: int x[10]. realizează rotunjirea în minus a valorii expresiei indiciale. I2. în caz contrar (1. int) Funcţiile de validare a adreselor se vor defini astfel: TRUE. Deci funcţia int( ). adresa elementului: z [ ea + cos (b) / se calculează astfel: c ] (1. unde indicele pleacă de la 6.14) TRUE. Af] FALSE. însă înainte de efectuarea calculului de adresa are loc conversia spre întreg. atunci: 11 . Astfel. Dacă programul P este format din instrucţiunile I1.13) adr (z [ ea + cos (b) / a c ] ) = adr ( z[6] ) + + ( int (e + cos (b) / c )) * lg ( z[6] . – funcţia de validare a adreselor în raport cu un masiv m. dacă gm(a) = a d r ( a ) [ B i. Bf] FALSE. – adresa de sfârşit a masivului m. – adresa de început a masivului m. care este atribuită funcţiei int( ). – adresa se început a programului. referirea elementelor se realizează specificând acest nume şi poziţia elementului cuprins între paranteze drepte sub forma unei expresii indiciale. …. pentru definirea: int z[100]. Expresia indicială are un tip oarecare.numele masivului. – adresa se sfârşit a programului.

2 Masive bidimensionale Este aproape sigur că în activitatea de programare. x x = int( ( L – Lp ) / ( N * lg( . Pentru stabilirea numărului maxim de componente ale vectorilor ce sunt definiţi. se foloseşte formula cunoscută: x[0] + x[i – 0] * lungime_element (1. alegerea limitei inferioare şi a limitei superioare pentru variaţie. De fiecare dată. matricele ocupă ca importanţă un loc deosebit. …. folosind structuri repetitive. Dacă se iau în considerare reprezentări simplificate.adr (x[0]) = Bi adr (x[99]) = Bf Se spune că este corect folosită expresia indicială ea+cos(b)/ c dacă: gm( x [ ea + cos (b) / sau dacă: int (ea + cos (b) / c ] ) = TRUE (1. precum şi studierea proprietăţilor ce decurg din ele. trebuie avută grijă ca numărul de componente ce rezultă la definire să fie acoperitor pentru problemele ce se rezolvă. L Lp – lungimea în baiţi a necesarului de memorie pentru program. . respectiv instrucţiuni executabile şi alte definiri. alegerea tipului.17) pot apare situaţii în care să fie modificate alte zone decât cele asociate masivului unidimensional. int ) < Bf . dN. – numărul maxim de componente ale unui masiv. se rezolvă problema acoperirii resursei de memorie. este cunoaşterea mecanismelor de implementare a acestora în diferite limbaje de programare. 1. 12 . condiţia de utilizare corectă a resursei memorie este ca: d1 + d2 + … +dN int( ( L – Lp ) / lg( .16) Dacă se ia în considerare că: fp( x [ ea + cos (b) / c ] ) = TRUE (1. Singura modalitate de a realiza programe corecte utilizând matrice. depind de contextul problemei dar şi de formulele identificate prin inducţie matematică pentru explorare. se consideră: – lungimea în baiţi a disponibilului de memorie.20) Astfel.19) În cazul în care cele N masive au dimensiuni variabile d1. cum la fel de adevărat este că utilizarea defectuoasă reduce considerabil şansa de a obţine rezultate corecte.15) c ) * ( lg ( z[6] . M – numărul de masive unidimensionale de tip Ti.Bi (1.18) Atunci când se construiesc programe în care se definesc masive unidimensionale.Ti ) ) ) (1. . Şi tot atât este de adevărat că lucrul corect cu matrice oferă rezultate rapid e. d2. având acelaşi număr de componente care apar în program. pentru localizarea unui element x[i] al unui masiv unidimensional.Ti ) ) (1.

care apare sub forma unei arborescenţe organizată pe trei nivele. . o matrice este privită luând în considerare numai primul nivel de descompunere. Ti) (1.Pornind de la ideea că o matrice este formată din linii. adresa elementului a[i][j] se calculează fie după formula: adr(a[i][j]) = adr(a[0][0]) + ((i – 0) * n + j ) * lg(a . Modelul grafic pentru matricea a este: a a0 a1 a00 a01 a02 a03 a10 a11 a12 a13 Fig.la nivelul imediat următor se află primele părţi în care se descompun matricea şi anume liniile acesteia a[0] şi a[1]. Pentru definirea: int a[2][4]. Intuitiv.7. Structura arborescentă pe linii asociată matricei a Modelul grafic presupune existenţa a trei nivele: . regăsind ambele situaţii ca modalităţi de „liniarizare a matricelor”. a C0 C1 C2 C3 a00 a10 a01 a11 a02 a12 a03 a13 Fig. O altă definiţie a matricei conduce la descompunerea în coloane şi a coloanelor în elemente. 13 . matricea a. 1. respectiv. având m linii şi n coloane.6. .la nivelul cel mai înalt se află întregul. elementele de la baza arborescenţelor reprezentând dispunerea contiguă a liniilor una în continuarea celeilalte. iar liniile sunt formate din elemente. rezultă că matricea a este formată din 2 linii. ca vector de linii sau ca vector de coloane. Structura arborescentă pe coloane asociată matricei a Deci în ambele cazuri se obţin structuri arborescente. fiecare linie având câte 4 componente.22) (1.21) dacă liniarizarea se face „coloană după coloană”. fie după formula: adr(a[i][j]) = adr(a[0][0]) + (( j – 0 ) * m + i ) * lg(a . se ajunge la modelul grafic al matricei. Dacă se consideră o matrice A. elementele fiind de tipul Ti. a coloanelor una în continuarea celeilalte. Ti) dacă liniarizarea se face „linie cu linie”. 1.la nivelul al treilea se află elementele grupate pentru fiecare linie în parte.

. se calculează după relaţia: depl (a[i][j]. Deci. Ti )*[(k-0)n – (i-0)n + h – j] = = lg(a. prin descompunerea la nivelul următor. Ti)*[(k-i)n + h – j] Numărul de elemente al matricei n se obţine: adr(a[m][n]) adr(a[0][0 ]) 1 m * n (1. . în final o matrice este privită ca vector de vectori. a[0][j+1]) = 0 Deplasarea elementelor aij faţă de elementul akh . a[i+1][0]) = 0 Dacă dispunerea elementelor este coloană după coloană: DST(a[m][j] .24) deci: 14 . Definirea: int a[2][4].Fiecare linie sau coloană. Ti ) – (adr(a[0][i])+ + ((i-0)n + j) *lg(a. Ti ) = = lg(a. pune în evidenţă exact acest lucru.23) lg(a.+lg(a[i][n]) sau: lg(a[i]) = n*lg(a[i][0]) (1. a[k][h]) = adr(a[k][h]) – adr(a[i][j]) = = adr (a[0][0]) + ((k-0)n + h) * lg(a. Ti ) În cazul dispunerii linie de linie: succ(a[i][n]) = a[i+1][0] pred(a[i][0]) = a [i-1][n] succ (a[i]) = a[i+1][0] pred (a[i]) = a[i-1][0] succ(a[i+k]) = succ (a[i]) pred (a[i]) = pred (a[i+k]) În mod asemănător: adr(a+i) = adr(a[0]) + (i-0)*lg(a[0]) adr (a[i] +j) = adr(a[i]) + (j-0)* lg (a[0][0]) lg(a[i]) = lg(a[i][0]) + . Din această descriere rezultă că: adr(a) = adr(a[0]) = adr(a[0][0]) adr(a[i]) = adr(a[i][0]) Dacă dispunerea elementelor este linie cu linie: DST(a[i][n]. este privită ca vector de elemente.

a[i].. Reprezentarea matricelor ca vectori de vectori unde a. a[2] a[2][0] a[2][1] . . a[1] a[1][0] a[1][1] . Se consideră matricea: 1 6 A 2 7 3 8 4 9 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 1 1 4 2 stocată în: int a[5][5]. 1. . a[m][n] a[2][n] a[1][n] a[0][0] a[0][1] a[0][n] Fig. a[m] a[m][0] a[m][1] . .. . a cărui provenienţă e neces ar a fi interpretată şi reconstituită... i = 0.. iar într-o procedură se consideră că: int b[4][4].8. m a = adr (a[0]) Definirea unei matrice ca având m linii şi n coloane...adr(a+i) = adr(a[0]) + (i-0)*n*lg(a[i][0]) (1. a[i][j] se definesc în aşa fel încât să reflecte următorul conţinut: a[i] = adr(a[i][1])... în mod corespunzător se identifică forma grafică: a[0] a .25) Dacă privim matricele ca vectori de vectori. 1. . şi explorarea elementelor prin includerea unui alt număr de linii şi coloane conduce la o localizare a elementelor însoţită de un rezultat eronat.. 15 . definită şi iniţializată în programul principal. deci în total m*n elemente.

Punerea în corespondenţă a matricei a cu matricea b Prin specificaţii se cere: Sa iar prin procedură se obţine: 4 i 0 a[i. adr (b[2][2] ) = adr (b [0][0] ) + (2-0) * 4* lg (int) + 2*lg (int) = = adr (b[0][0]) + 11*lg (int).26) Sb 3 i 0 b[i. În cazul în care structura repetitivă a procedurii efectuează corect numărul de repetări: for (i = 0. i = 3.9. cont (b[0][0] ) = cont (a[0][0] ) = 1. adr (b[3][3] ) = adr (b [0][0]) + 16*lg (int).27) În loc de Sa = 42 se obţine Sb = 34. punerea în corespondenţă este: a00 a01 a02 a03 1 2 3 4 a04 a10 a11 a12 a13 a14 a20 a21 5 6 7 8 9 10 11 12 b22 b23 b00 b01 b02 b03 b10 b11 b12 b13 b20 b21 a22 a23 a24 a30 a31 a32 a33 a34 a40 a41 a42 a43 a44 13 14 15 16 17 18 19 20 7 b30 b31 b32 b33 1 1 4 2 Fig. cont (b[2][2] ) = 11. cont (b [3][3] ) = 16. i ] (1. 16 . adr(b[1][1]) = adr (b[1][1] ) + (1-0)*4* lg (int) + 1*lg (int) = = adr (b[0][0] ) +6*lg (int) cont (b[1][1]) = 6.Procedura realizează însumarea elementelor diagonalelor matricei b. adr (b[0][0] ) = adr(a[0][0]). Întrucât transmiterea parametrilor se face prin adresă. i = 0 localizează termenul. i = 1. 1. i < 5. i = 2. i = 4. i ] (1. i + +) S = S + b[i][i].

a [i][0]) (1. a[m] li se asociază.. permite o astfel de memorare care conduce la o economisire a spaţiului de memorie. Valoarea obţinută S = 1 + 6 + 11 + 16 + 7 = 41. Reprezentarea elementelor de deasupra diagonalei principale adr(a [i][j]) = adr ([0][0]) + [(n-0) + (n-1) + . Astfel. implică efectuarea calcului de adresa ori de câte ori este accesat un element al matricei. dar are elemente ce conţin valori particulare. 2. . j. neînsoţită de informaţia dedusă din structura arborescentă. Dacă sunt memorate elementele a[i][j]. n) * lg (int) f(i. astfel: a00 a01 . n) se deduce prin inducţie.28) se ajunge la: adr (a [i][j] ) = adr (a [i] ) + depl( a [i][j]. . . cu n*n elemente.10. 1. n.. Matricea cu linii sau coloane identice.adr (b[4] ) = adr (b[0][0} + (4-0) 4* lg*(int) + 4*lg (int) = = adr (b[0][0] ) + 21* lg (int) cont (b [4][4] ) = 7. regăsirea elementelor se efectuează folosind calcule de deplasări. a1n a22 . De la relaţia: adr (a[i][j] = adr (a[0][0] ) + [ (i – 0)*n + j ]*lg (int) (1.. j.. Pentru o matrice simetrică a[n][n]. Memorarea unei matrice numai ca formă liniarizată. sau cu elemente identice. .. zona ce se iniţializează adecvat.30) ceea ce conduce la ideea memorării numai a elementelor de pe diagonala principală şi de sub ac easta sau de deasupra ei. . . n. de asemenea. . se efectuează o tratare diferenţiată. i+1.. a[1]. Matricele simetrice.. 1.. . au proprietatea: cont (a [i][j]) = cont (a [j][i]) (1. iar nodurilor a[0].. Funcţia f (i. permite interpretarea cu rigurozitate a oricărui rezultat. . a2n .. se impune memorarea a n*(n+1) /2 dintre acestea. (n-i+1) + (j-0) ]*lg (int) adr (a [i][j] ) = adr (a [0][0] ) + f (i. pentru matricea: A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 . . i = 0. a0n a11 . n) reprezintă funcţia de calcul a deplasării faţă de elementul a[i][0] a elementului a [i][j]. j=i. ann n n-1 n-2 1 Fig.29) În cazul în care matricea este densă sau încărcată sau are puţine elemente nule sau este complet încărcate. Cunoaşterea modului de adresare şi a modului de transmitere a parametrilor. . În cazul în care nodului rădăcină a i se rezervă o zonă de memorie. . j. j ≥ i.

. forma de memorie adecvată. este vectorul. în condiţiile în care în urma prelucrării matricei A.număr linii.nume matrice. . cu modalităţi specifice de prelucrare. este matricea tridiagonală. respectiv 1. Reprezentarea grafică a matricei A Matricele diagonale sunt matricele în care elementele componente apar sub forma: 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 A 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 În acest caz. aceasta nu-şi schimbă structura. În cazul în care matricea are conţinutul: A 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 6 8 3 2 6 1 2 2 2 2 2 2 aceasta are reprezentarea: a a[0] a[1] a[2] a[3] 1 2 3 4 5 0 6 8 3 2 6 1 2 * Fig.număr coloane.11. 1. care are forma: 1 4 0 0 0 0 2 8 1 0 0 0 T 0 2 7 3 0 0 0 0 6 5 9 0 0 0 0 0 8 1 18 .valoarea elementului repetat.se impun definirile: . Un alt tip matrice. .

prin tastarea de valori şi prin atribuire. fie sub diagonala principală. 1. j--) { s [k] = T[i][j]. în cazul adunării celor două matrice. s [k] = T [i][j]. cât şi creşterea vitezei de acces la componente. i >= 0. j<n.Elementele nenule se memorează într-un masiv unidimensional. pentru i = 1. j] este: adr (a[i][j] ) = adr (a [0][0] ) + [i* (i –0) /2 + (j –0) ] * lg (int) (1. Ca şi în cazul masivelor unidimensionale. .. } dacă elementele nenule sunt deasupra diagonalei principale sau în secvenţa: k = -n*(n+1)/2. j++) { k = k + 1. } dacă elementele nenule sunt sub diagonala principală. j>=0. j =0. dar cu elementele nenule deasupra diagonalei principale.31) 19 . În secvenţa: (1. i. i + 1. Pentru matricea triunghiulară A cu elementele nenule sub diagonala principală. Matricea triunghiulară are elementele nenule fie deasupra. iar accesarea lor se efectuează după formula: adr (t[i][ j] ) = adr (t[0][0] ) + [2* (i –0 ) + j – 0 ]* lg (int) unde: i = 0.32) Construirea masivului unidimensional se realizează în secvenţa: k = 0. pentru i = n. dacă A este o matrice triunghiulară cu elemente nenule sub diagonala principală şi B este o matrice triunghiulară cu aceeaşi dimensiune ca matricea A. masivele bidimensionale se iniţializează la definire. mai întâi matricele sunt memorate în extenso. ce este stocată după regulile acestui tip. n. pentru 1 < i < n. k = k – 1. adresa elementului a[i. i--) for (j=i. rezultă o matrice cu toate elementele nenule. ca mai apoi după analiza componentelor să se deducă dacă matricele sunt simetrice sau dacă au linii sau coloane constante. for (i=0. . n. iar stocarea în memorie este asemănătoare matricei simetrice. i++) for (j=i. 1. cazuri în care se fac alocări adecvate. existând posibilitatea trecerii rezultatului la un alt tip de stocare în memorie. Operaţiile cu matrice se efectuează cu algoritmi care iau în considerare forma efectivă în care s-a făcut memorarea. În toate cazurile. De exemplu. j = i – 1. for (i=n-1. i<n. j = n – 1. se urmăreşte atât reducerea lungimii zonei de memorie ocupată. . Pentru aceasta.

. a[ ][ ] – valorile matricei. K++) { aux=a[i][K]. } se realizează iniţializarea unei matrice de la tastatură. n – numărul de coloane ale matricei. m. else a[i][j] = 0. i<n.”<<j<<”:”. j<m. i<n.4. j<n. i++) for (j=0. În secvenţa: int a[10][10]. 1. i++) for (j=0. se construieşte matricea unitate prin instrucţiuni de atribuire. j++) if (i = = j) a[i][j] = 1. Se consideră clasa Matrix cu următoarele atribute: m – numărul de linii ale matricei. Operaţii cu masive bidimensionale Pentru masivele bidimensionale se definesc operaţii precum: . n. . for (int K=0. K<n. Metoda: void Matrix::interschimb (int i.ştergerea unei linii sau a unei coloane.for (i=0.interschimbul a două linii sau a două coloane. int j) { int aux. a[i][K]=a[j][K]. ………………… for (i=0. a[j][K]=aux. j++) { cout<<”Element ”<<i<<”.inserarea unei linii sau unei coloane. cin>>a[i][j]). Ştergerea liniei K dintre un masiv bidimensional având m linii şi n coloane este efectuată de funcţia: void Matrix::stergem(int K) { 20 . } } rezolvă interschimbul dintre liniile i şi j ale masivului bidimensional a.

care se supun operaţiilor de agregare prin însemnare. 1. m --. for (i=0. cărora le corespund reprezentări destinate care ameliorează gradul de ocupare. j++) a[i][j]=a[i+1][j]. a a [0] a [1] a [2] b Fig.şi multidimensionale sunt necesare atunci când se lucrează cu colectivităţi omogene înzestrate cu caracteristici omogene. i<m.12.int i. } Liniarizarea unui masiv bidimensional este realizată prin funcţia: void Matrix::linerat(int b[ ]) { int i. i++) for (j=0. bi. i++) for (j=0. j<n. for (i=K-1. j++) b[K++]=a[i][j]. Producţiile înregistrate pe intervale de timp derivate unei mulţimi de clienţi pent ru un anumit produs se regăsesc în modele sub forma unui masiv bidimensional cu atâtea linii câţi clienţi sunt şi atâtea coloane câte intervale sunt luate în considerare. j. 21 . j. În cazul matricelor care au mai puţin de 30% elemente nenule se lucrează cu matrice rare. K = 0. i<m. Se impune realizarea unei biblioteci de funcţii pentru prelucrări cu masive multidime nsionale. Acest indicator este dat ca raport între elementele iniţializate sau referite şi totalul elementelor alocate dintr-un masiv. } Operaţia revine a pune în corespondenţă elementele unui masiv bidimensional cu elementele unui masiv unidimensional. Punerea în corespondenţă a unei matrice cu un vector Operaţiile cu masive uni-. j<n.

6] N N (1. Dacă într-o secţie sunt 10 muncitori. 5] N N k [0.][. se deduce că la o variabila p-dimensională. la variabila bidimensională numărul nivelelor este 3.definire a masivelor multidimensionale. p-dimensional. după diferite criterii într-o singură mulţime.35) Modelul grafic asociat masivului multidimensional rămâne în continuare structura arborescentă.33) (1.][. pentru calculele mediilor specificate mai sus se definesc variabilele: float mjkh_salariu[6][12][7]. cu număr de dimensiuni mai redus cu o unitate. float mmkh_salariu[12][7]. intuim stocarea volumului impresionant de salarii folosind un masiv cu 4 dimensiuni. acesta din urmă fiind iniţializat în cadrul unei singure structuri repetitive. cu trei şi în final cu patru şi apoi iniţializarea lor.34) Problema iniţializării se simplifică atunci când masivele multidimensionale se pun în corespondenţă cu un masiv unidimensional.1. float mmmm_salariu. Obţinerea unui nivel mediu: salariu[. obţinut în luna k a anului h. Dacă la variabila unidimensională numărul nivelelor este 2.][. din secţia j. 10 * 6 * 12 * 7] N (1. în care variabila de control are ca domeniu : [1. Dacă se consideră masivul a. cu posibilitatea reconstituirii apartenenţei elementelor la fiecare grupă.][j][k][h] salariu[. este o problemă de: . iar întreprinderea are 6 secţii şi se memorează salariile lunare ale acestora pentru 7 ani consecutivi.][.11] h [0. 9] j [0.][k][h] salariu[. cu două unităţi. De exemplu.efectuarea calculelor în cadrul unei secvenţe de structuri repetitive incluse. iar elementul: salarii [ i ][ j ][ k ][ h ] identifică salariul muncitorului i. Variabilele de control sunt definite pe domeniile: i [0.][h] salariu[. numărul nivelelor este p+1. definit prin: int salarii[10][6][12][7]. având pentru fiecare dimensiune definirea: 22 . Masive multidimensionale Utilizarea masivelor multidimensionale este impusă de tendinţa unificării grupărilor de date omogene. cu deosebirea că numărul de nivele este mai mare şi depinde de numărul de dimensiuni. .][.5.] sau a oricărei variante de grad de cuprindere a elementelor colectivităţii.][. float mmmh_salariu[7].

.n3 … ..poziţia în memorie a ultimului element.. .ip.1. . . . De exemplu..np)*lg(Ti) (1. a11 . . a1. . 1. . în secţiunea corespunzătoare lui i= 3.. este corectă abordarea în care se specifică o serie de informaţii precum: . .. dacă într-un masiv tridimensional. respectă aceleaşi reguli ca în cazul masivului bidimensional. numărul vectorilor "informaţionali" care conţin indicii pentru corecta localizare a valorilor nenule. . sunt în număr egal cu numărul dimensiunilor masivului de bază. n1.. 1. ... .n2. .a[n1][n2][…][np] modelul grafic este: a a1 a2 … an1 a11 a12 . . ..poziţia în memorie a primului element. a1. . .numărul de elemente sau poziţia elementelor în substructura reală a masivului. Când se fac stocări de informaţii referitoare la un grup de elemente.36) Spre exemplificare. . . np … Fig. avem pe linia a doua elementele: 23 . . se efectuează după formula: adr(a[i1][i2][ ][ip])= adr(a[l][l][ ][0])+f(i1.i2...13. . pentru p = 3 se obţine: adr(a[i][j][k])=adr(a[0][0][0])+((i-0)*n2*n3+ (j-0)*n2+k)*1g(int) (1. . Asocierea arborescenţei şi a posibilităţii de adresare.. . Reprezentarea geometrică a unui masiv tridimensional Şi masivele multidimensionale sunt tratate ca matrice rare. . . . 2 a1.37) Dacă reprezentarea în memorie corespunde paralelipipedului: a[n1][0][n3] a[n1][0][0] i a[i][n2][0] j a[n1][n2][n3] a[n1][n2][0] Fig.1.n2 … a111 a112 .. 1 a11 . .14. Modelul grafic al unui masiv p-dimensional Localizarea unui element oarecare din masivul p-dimensional de tipul Ti. .

(l 0 2 0 0 4) asociem arborescenţa:

a

a[0] ………..

a[1]

a[2]

………..

a[3]

a[2][0]

a[2][1]

0 2 5

…….

a[2][n]

0 1 3 Fig. 1.15. Structura arborescentă a unui masiv tridimensional
Variabila a[2][1] are o structură convenabil definită, care să poată memora adresele primei şi respectiv ultimei componente de pe nivelul imediat inferior, precum şi poziţiile elementelor nenule din linie. Este convenabilă şi definirea: . 3 1 3 6 .

Fig. 1.16. Conţinutul elementului a[2][1] din masivul a
în care, prima informaţie de după adresa primei componente indică numărul componentelor memorate la nivelul inferior. Este de dorit ca multitudinea de informaţii suplimentare care vin să descrie structura, fie să menţină un grad de ocupare a memoriei cât mai redus, fie să permită un acces mult mai rapid la informaţiile dintr-un masiv multidimensional. Modul de a pune problema masivelor ca structuri de date omogene, prin folosirea de exemple, pentru programatori nu reprezintă dificultate în înlocuirea valorilor particulare cu parametrii care conduc la formule generale pentru fiecare clasă de probleme în parte.

Teme de control 1. Să se citească informaţiile dintr-un masiv unidimensional de numere întregi şi să se parcurgă realizându-se suma elementelor. 2. Să se construiască masivul bidimensional format din vector de vectori şi să se iniţializeze valorile elementelor coloană cu coloană. Bibliografie Ion IVAN, Marius POPA, Paul POCATILU - Structuri de date, Vol. 1 si 2, Editura ASE, Bucuresti, 2008.

24

2. Matrice rare
Obiectivele unităţii de învăţare După studierea acestei unităţi de învăţare, studenţii îşi vor însuşi cunoştinţe teoretice asupra noţiunii de matrice rară şi vor deprinde abilităţi practice de lucru cu acestea. Studenţii vor fi capabili să realizeze implementarea acestor structuri în una din cele două abordări, respectiv trei vectori alocaţi dinamic sau liste de liste. 2.1. Concepte de bază Matricele rare îşi găsesc aplicabilitatea în modelarea unor procese de natură industrială, economică, tehnică, socială etc. Capitolul de faţă îşi propune să trateze modalităţile de reprezentare în structuri de date a matricelor rare, precum şi principalele operaţii matriceale implementate într-un limbaj orientat pe obiecte. În final este prezentată o aplicaţie concretă – estimarea parametrilor unei regresii statistice. În rezolvarea multor probleme de natură economică, tehnică, socială, a diverselor probleme de optimizare, precum şi în modelarea unor procese industriale şi tehnologice este necesar să se determine modelul matematic care descrie funcţionarea procesului respectiv. Descrierea acestor sisteme fizice conduce la obţinerea unor modele matematice care fie în mod direct, prin modelare, fie prin metoda de rezolvare implică sisteme de ecuaţii algebrice liniare sau probleme de programare liniară a căror matrice a coeficienţilor este rară (sparse), în sensul că ponderea elementelor nenule în totalul elementelor matricei este mică. Din punct de vedere practic trebuie remarcat faptul că analiza sistemelor mai sus amintite conduce la obţinerea unor modele matematice de mari dimensiuni care implică sisteme de ecuaţii algebrice liniare de mii de ecuaţii, pentru a căror rezolvare sunt necesare resurse mari de memorie şi timp de calcul. În multe cazuri practice, cum sunt sistemele în timp real, timpul de calcul este o resursă critică, nefiind permis să depăşească o valoare limită. Modelele matematice ale proceselor reale implică un număr foarte mare de variabile şi restricţii care prezintă fenomenul de raritate ,sparsity, adică o slabă interconectare a elementelor sale. Luarea în consideraţie a fenomenului de raritate furnizează un nou mod de abordare foarte eficient, ce implică în dezvoltarea aplicaţiilor informatice folosirea unor structuri de date speciale, care să conducă la reducerea resurselor de memorie şi a timpului de calcul. În general, o matrice (n, n) - dimensională este rară atunci când conţine un număr mic n 2 . Cantitativ, matricele rare sunt caracterizate de ponderea de elemente nenule , adică numărului de elemente nenule în totalul de elemente, pondere ce defineşte gradul de umplere al matricei. În aplicaţiile curente se întâlnesc matrice rare cu grade de umplere între 0,15% şi 3%. 2.2. Memorarea matricelor rare Se consideră matricea:

25

A

1 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0

(2.1)

Matricea A este un exemplu de matrice rară, ea conţinând 16 elemente nule din totalul de 20. Se defineşte gradul de umplere, densitatea, unei matrice prin raportul dintre numărul elementelor nenule şi numărul total al elementelor sale:
G p n m 100 (%)

(2.2)

unde: p – numărul de elemente nenule; n – numărul de linii; m – numărul de coloane. În general se acceptă că o matrice este rară dacă densitatea sa este de cel mult 3%. Densitatea matricei A este G( A) 20% , ea fiind prezentată aici în scopul ilustrării conceptului de matrice rară. Structura de date clasică folosită pentru manipularea matricelor, tabloul de dimensiune (n, m) alocat la compilare, se dovedeşte a fi ineficientă în cazul în care matricea este rară. Un prim avantaj este legat de folosirea neeconomică a spaţiului de memorie prin alocarea de zone mari pentru memorarea elementelor nule, care nu sunt purtătoare de informaţie. Ocuparea unor zone de memorie cu elemente nule nu se justifică deoarece acestea nu contribuie la formarea rezultatului operaţiilor cu matrice, adunare, înmulţire etc., conducând totodată şi la mărirea duratei de realizare a acestor operaţii prin ocuparea procesorului cu adunări şi înmulţiri scalare cu zero. Acest inconvenient se manifestă cu atât mai pregnant cu cât dimensiunea matricei este mai mare. Prin urmare, pentru probleme de dimensiuni mari, s-a căutat găsirea unor modalităţi de reprezentare compactă a matricelor rare, în care să se renunţe la memorarea elementelor nule. În acest caz este necesar ca tehnicile de memorare să încorporeze pe lângă elementele nenule şi mijloacele de identificare a poziţiilor acestor elemente în matrice. Sunt prezentate în continuare câteva posibilităţi de memorare compactă a matricelor rare MR. Se face, de asemenea, o analiză a oportunităţii folosirii fiecărei tehnici în parte, în funcţie de densitatea matricei. Memorarea prin identificare binară se bazează pe natura binară a sistemului de calcul, constând în memorarea numai a elementelor nenule ale matricei într-o zonă primară ZP având tipul de bază corespunzător tipului elementelor matricei şi dimensiunea egală cu numărul elementelor nenule. Structura matricei este indicată printr-o secvenţă binară memorată într-o zonă secundară ZS. Matricea A prezentată anterior se memorează astfel: Zona primară: Locaţie 1 2 3 4 Valoare 1 -2 4 -1 Fig. 2.1. Structura ZP pentru matricea A

26

atunci zona primară va necesita m*n*G cuvinte de b octeţi iar zona secundară (m*n)/(8*b) cuvinte. n) are densitatea G şi dacă tipul de bază al matricei.Zona secundară: Locaţie Valoare Locaţie Valoare 1 1 11 0 6 0 0 0 0 0 0 1 15 16 0 0 0 0 0 1 0 Fig. 2. Pentru a reduce spaţiul ocupat de zona secundară se poate implementa soluţia dată de memorarea la nivel de bit a valorilor acesteia. o altă posibilitate de memorare fiind în ordinea coloanelor. raportul dintre cerinţele de memorie ale structurii de mai sus şi a celei standard este: c1 DMR1 DM G 1 8b (2. este reprezentat printrun cuvânt de b octeţi. respectiv tipul fiecăruia dintre elemente nenule ale matricei.2.6) Pentru matricea A: Glim 1 1 32 0.2 1 32 0.23 (2. Structura ZS pentru matricea A 5 10 0 20 0 1 0 Matricea A a fost memorată în ordinea liniilor.7) Această structură de memorare diferă de abordări prin faptul că în zona secundară este alocată memorie şi pentru elementele nule ale matricei.5) ceea ce indică că memorarea matricei A conform acestei structuri ocupă de aproximativ patru ori mai puţină memorie decât cea standard. Numărul total de cuvinte necesare memorării matricei B prin intermediul celor două zone este DMR1 = m*n*G + (m*n)/(8*b) (2.4) În relaţia anterioară s-a considerat că memorarea zonei secundare se face la nivel de bit.3) Întrucât pentru memorarea matricei în forma clasică sunt necesare DM = m*n cuvinte. Egalând c1 1 se determină limita superioară a densităţii unei matrice pentru care această structură necesită mai puţină memorie decât cea standard: Glim 1 1 8b (2. Dacă matricea B cu dimensiunea (m.96 96% (2. rezultă: c1 A 0. Considerând că elementele matricei A sunt reale şi se reprezintă pe 4 octeţi. Structura este mai puţin eficientă 27 .

Această zonă va conţine pe jumătăţi de cuvânt indicii de coloană a elementelor nenule din matrice.3 s-a considerat că elementele nenule sunt reprezentate pe 4 octeţi astfel că o jumătate de cuvânt în zona secundară se reprezintă pe 2 octeţi. Numărul total de cuvinte necesare zonei secundare este egal cu (5 m m * n *G) / 2 (2. Principala dificultate constă în complexitatea programelor de implementare a operaţiilor matriciale.9) 28 .pentru matricele de mari dimensiuni foarte rare.8) valoarea fiind rotunjită la cel mai mare întreg. Se face observaţia că în cazul matricelor pătrate în primul cuvânt din ZS se va memora dimensiunea matricei. zona secundară ZS are structura din figura 2. Locaţie Valoare 2 3 4 5 4 5 4 1 2 0 1 1 3 Fig. O altă modalitate de memorare prin identificare binară se obţine prin modificarea informaţiilor din zona secundară. 2. Structura ZS pentru matricea A 1 6 5 2 În reprezentarea din figura 2. precum şi anumite informaţii de control pentru identificarea rapidă a poziţiei elementelor nenule în matrice.3. Prin structura de memorare prezentată mai sus se memorează matrice a căror dimensiune maximă este de 9999 de linii sau coloane cu numărul maxim de elemente nenule memorate egal cu 108 – 1. treilea element memorat … … … j … Indicele de coloană al ultimului element memorat Pentru matricea A. Structura ZS pe cuvinte este următoarea: Tabel 2. Structura ZS pe cuvinte Numărul Jumătatea stângă Jumătatea dreaptă cuvântului 1 Numărul de linii Numărul de coloane 2 Numărul de elemente nenule 3 Numărul de elemente nenule în linia Numărul de elemente nenule în linia 1 2 4 Numărul de elemente nenule în linia Numărul de elemente nenule în linia 3 4 … … … k Numărul de elemente nenule în linia Numărul de elemente nenule în linia m-1 m k+1 Indicele de coloană al primului Indicele de coloană al celui de-al element memorat doilea element memorat k+2 Indicele de coloană al celui de-al etc. Numărul total de cuvinte necesar memorării unei matrice prin intermediul celor două zone ZP şi ZS este egal cu DMR2 = (5 m 3* m * n *G) / 2 (2.1.3.

Memorarea compactă aleatoare constă în utilizarea unei zone primare ZP.4. Matricea A se memorează astfel: Locaţia 1 2 3 4 Valoare 1 -2 4 -1 Indice linie 1 2 2 4 Indice coloană 1 3 5 2 Fig.12) Raportul dintre cerinţele de memorie ale acestei structuri şi a celei standard este: c3 3 G (2.6% mai puţin decât 10. cu o medie de 66 elemente nenule pe linie. structura de mai sus necesită un total de 6600 + (5 + 100 + 6600)/2 = 9952 cuvinte. cu 0. este posibil ca matricea să fie memorată în ordine aleatoare. egalând c2 = 1 şi trecând la limită pentru m rezultă valoarea maximă a densităţii unei matrice rare pentru care structura prezentată este eficientă: Glim m 2 5 m 1 3 2m 2 0. Întrucât densitatea elementelor nenule ale unei matrice rare este de obicei între 1% şi 3%. 29 .11) În relaţia anterioară se ajunge la acelaşi rezultat în cazul unei matrice nepătratică pentru care se trece la limită pentru n şi m . În cazul matricelor simetrice această structură de memorare este simplificată prin memorarea numai a elementelor nenule de deasupra diagonalei principale. conţinând numai elementele nenule ale matricei şi a două zone secundare conţinând indicii de linie şi de coloană corespunzătoare elementelor nenule. Numărul total de cuvinte necesare memorării unei matrice de dimensiune (m. Structura se dovedeşte a fi deosebit de eficientă. Deoarece fiecare element nenul al matricei este identificat individual. 100). n) este în acest caz DMR3 = 3*m*n (2.3% . Pentru o matrice rară de dimensiune (100. Model de memorare compactă aleatoare a matricei A Avantajele memorării compacte aleatoare constau în faptul că noile elemente nenule ale matricei sunt adăugate la sfârşitul zonelor de memorare fără a afecta celelalte elemente. Glim 33.6% (2. precum şi o manevrabilitate rapidă a datelor. 2.10) Pentru o matrice pătrată (m=n).000 cuvinte necesare pentru memorarea standard. precum şi a elementelor nenule situate pe această diagonală.666 66.Raportul dintre cerinţele de memorie ale acestei structuri de identificare binară şi a celei standard este: c2 3 G 2 5 m 2*m*n (2.13) Egalând relaţia anterioară cu unitatea se determină valoarea limită a densităţii matricei rare pentru care această structură este eficientă.

respectiv de coloană. ne mai sunt necesari indicii de linie. însă se cere specificarea începutului fiecărei linii. fiecărui element din zona primară i se ataşează în zona secundară un număr întreg din care se determină indicii de linie şi de coloană. Numărul total de cuvinte necesar memorării matricei este DMR4 = 2*m*n*G (2.18) Valoarea limită a densităţii matricei pentru care această structură este eficientă este G = 50%.15) linia i este determinată prin relaţia: i = ig(k) – ( j – 1 ) n (2. În acest caz nu este necesar să se memoreze în zonele secundare indicii de linie.17) Raportul dintre cerinţele de memorie ale acestei structuri şi a celei standard este: c4 2G (2.coloana j este obţinută prin relaţia: j ig(k)/n (2. Astfel. Pentru o memorare în ordinea liniilor.14) unde n este numărul de coloane a matricei. Model derivat de memorare compactă a matricei A Pentru a regăsi indicele de linie şi de coloană al oricărui element memorat în locaţia k se utilizează următoarea tehnică de calcul: . pentru identificarea elementelor nenule ale matricei rare au fost folosite două zone secundare corespunzătoare indicelui de linie şi de coloană. 2.4. 30 . Acest număr este suficient pentru identificarea elementului în matrice. conţinând simultan informaţii asupra indicilor de linie şi de coloană. matricea A se memorează astfel: Locaţia 1 2 3 4 Valoare 1 -2 4 -1 Indice agregat. respectiv pe linii sau pe coloane. Memorarea compactă sistematică presupune că elementele nenule ale unei matrice rare sunt memorate într-o anumită ordine.În structura din figura 6. ig 1 12 22 9 Fig.16) Avantajul acestei structuri de memorare constă în faptul că necesită mai puţină memorie decât cea precedentă.5. fiind în schimb mai puţin rapidă în ce priveşte manevrarea datelor. Utilizând acest artificiu. Se prezintă în continuare o altă posibilitate de memorare în care se va utiliza o singură zonă secundară de dimensiune egală cu numărul de elemente nenule ale matricei. Dacă elementul a ij 0 este memorat în locaţia k a zonei primare atunci în zona secundară se va memora un indice agregat ig a cărui valoare este dată de relaţia ig = i+(j-1)*n (2.

În timpul operaţiilor de inversare a matricelor rare. iar altele sunt anulate şi deci structurile de memorare trebuie să fie capabile să execute aceste modificări într-un mod eficient. 2. Model de memorare compactă sistematică a matricei A Pentru această structură de memorare numărul maxim de cuvinte necesar pentru a reţine o matrice rară de dimensiune (m. Memorarea cu ajutorul listelor reprezintă o extensie a memorării compacte aleatoare. – indicii de coloană. Sfârşitul matricei este marcat prin prezenţa în ZP a unui element fals cu valoarea zero. Model de memorare cu ajutorul listelor a matricei A unde prin “&2” se înţelege adresa celei de-a doua locaţii. precum şi elemente false care indică începutul fiecărei linii şi sfârşitul memorării întregii matrice. De aceea structurile de memorare bazate pe această tehnică sunt folosite pentru memorarea şi manipularea matricelor rare de mari dimensiuni. memorarea în această formă este următoarea: Locaţia 1 2 3 4 5 6 7 8 ZP 1 1 2 -2 4 4 -1 0 ZS 0 1 0 3 5 0 2 0 Fig. noi elemente nenule sunt continuu generate.20) Se constată că structura este eficientă pentru memorarea matricelor rare cu o densitate a elementelor nenule de maximum 50%.19) (2. 2. – memorarea adresei următorului element al matricei. care conţine indicii de coloană ale elementelor nenule din matricea considerată. Cea prezentată în continuare este caracterizată prin faptul că utilizează o singură zonă secundară ZS. Pentru matricea A. Matricea A se memorează după cum urmează: Locaţia 1 2 3 4 ZP 1 -2 4 -1 ZSL 1 2 2 4 ZSC 1 3 5 2 ZSU &2 &3 &4 NULL Fig.Şi în acest caz există mai multe structuri de memorare. n) este DMR5 = 2*(m*n*r+m+1) Raportul de memorare este: c5 2*G 2 * (m 1) m*n (2. un element zero în ZS marchează prezenţa unui element fals şi acesta specifică în ZP numărul liniei elementelor de la dreapta locaţiei. Structura propusă utilizează o zonă principală ZP pentru memorarea elementelor nenule şi trei zone secundare: ZSL ZSC ZSU – memorarea indicilor de linie ale elementelor nenule.6. Raportul dintre cerinţele de memorare ale acestei structuri şi a celei standard este: 31 .7. De exemplu.

Se consideră matricea: A 0 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 8 2 0 0 (2. notat cu p. COL şi VAL LIN COL VAL 1 3 6 2 1 7 3 4 9 4 2 8 4 3 2 32 . în care alocarea memoriei se efectuează în faza de compilare. a indicelui coloanei şi. se defineşte gradul de umplere al unei matrice. n= 5 şi numărul elementelor nenule k = 5 este: G 5 5 4 0.25 (2. în care alocarea se efectuează în timpul execuţiei. aceasta presupune ca programatorul să cunoască cu o precizie bună numărul maxim al elementelor nenule.21) Prin urmare această structură de memorare este eficientă pentru memorarea matricelor cu o densitate a elementelor nenule de maximum 25%. val [ ] – memorează valoarea nenulă a elementelor. se consideră că matricea este rară. valoarea nenulă a elementului. 2. caz în care nu este necesară informaţia asupra numărului de elemente nenule.3.22) Gradul de umplere al matricei A cu numărul de linii m = 4. Valorile iniţiale ale vectorilor LIN. respectiv.abordarea statică.abordarea dinamică.23) Se definesc 3 vectori: lin [ ] – memorează poziţia liniei ce conţine elemente nenule. această abordare este dezvoltată în partea destinată listelor. Determinarea gradului de umplere al unei matrice rare Pentru a deduce dacă o matrice este sau nu rară. În cazul în care p < 0. . col [ ] – memorează poziţia coloanei ce conţine elemente nenule.2.3*m*n. Memorarea elementelor matricei rare.c6 4*G (2. Vectorii se iniţializează cu valorile: Tabel 2. Problema matricelor rare comportă două abordări: . numărul de coloane. presupune memorarea indicelui liniei.

Pentru efectuarea calculelor cu matrice rare definite în acest fel.26) Fiind abordată problematica matricelor rare.3.m+1 (2. egal cu: DIM (LIN_A) + DIM (LIN_A) (2. (2. dacă: int a[n-m]. Valorile matricei rare rezultat C LIN_C COL_C VAL_C 1 1 0 2 2 0 3 2 8 4 1 5 4 3 6 4 4 8 ? ? ? ? ? ? Vectorii LIN_C. Astfel. Valorile matricei rare A LIN_A COL_A VAL_A 1 1 -4 2 2 7 4 4 8 şi Tabel 2. COL_C şi VAL_C au un număr de componente definite. un rol important îl au vectorii LIN.24) unde DIM() este funcţia de extragere a dimensiunii unui masiv unidimensional: Astfel. Valorile matricei rare B LIN_B COL_B VAL_B 1 1 4 2 2 -7 3 2 8 4 1 5 4 3 6 rezultatul final se stochează în vectorii: Tabel 2.5. obţinându-se în final: 33 . în mod natural se produce eliminarea elementelor nenule.25) atunci: DIM (a) = n .4. pentru adunarea matricelor rare definite prin: Tabel 2. iar pentru matricele rare rezultat se definesc vectori cu un număr de componente care să asigure şi stocarea noilor elemente ce apar. COL.

respectiv la matricea rară.6 descrie o matrice rară cu un grad de umplere egal cu G= 12 *100 = 37. În acest scop. for( i = 0.Tabel 2. iar funcţia rar( ) conţine secvenţa: k =1. au rolul de a efectua trecerea la matricea completă. tabelul 2. i < n. Conţinutul final al matricei rare C LIN_C COL_C VAL_C 3 2 8 4 1 5 4 3 6 4 4 8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Prin secvenţe de program adecvate. se trece la reprezentarea matricei complete ca matrice rară. Din punct de vedere al criteriului minimizării spaţiului ocupat. această abordare nu este eficientă deoarece presupune în cele mai multe situaţii alocarea de spaţiu care nu este utilizat. Rezultă că vectorul LIN_C trebuie definit cu 20 componente încât să preia şi cazul în care elementele celor două matrice rare au poziţii disjuncte. Funcţiile full( ) şi rar( ). ce descrie iniţializarea elementelor matricei pe baza valorilor din vectori. De exemplu. j++) if (a[i][j] != 0) 34 . i++) for( j = 0. Funcţia full( ) conţine secvenţa: for( i = 0. vectorii LIN_A şi LIN_B au 3. Pentru a atinge acest obiectiv. Din punct de vedere al nivelului de umplere. dar la definire au rezervate zone de memorie ce corespund pentru câte 10 elemente.27) Situaţia evidenţiază ineficienţă în utilizarea spaţiului de memorie alocat. respectiv 5 componente în utilizare.5 % 32 (2. j < n. În cazul operaţiilor de înmulţire sau inversare. i++) a [LIN_a[i]] [COL_a[i]] = val_a[i]. se efectuează calculele cu matrice rezultat complet definite şi numai după efectuarea calculelor se analizează gradul de umplere şi dacă acesta este redus. este posibil ca matricele rezultat să nu mai îndeplinească cerinţa de matrice rară.6. implementarea unei clase asociate matricei rare va defini vectori alocaţi dinamic. iar operaţiile aritmetice vor genera vectori rezultat cu grad de umplere egal cu 100%. i < m. se face diferenţa între definirea unui masiv bidimensional şi componentele iniţializate ale acestora. cu care se operează pentru rezolvarea unei probleme concrete.

care sunt de fapt termenii unei progresii aritmetice.28) îi corespunde reprezentarea din figura 2. fără a mai specifica poziţiile elementelor nenule.8. val_a[k] = a[i][j].8. considerând matricea: A 1 6 2 7 3 8 4 5 9 10 (2.{ LIN_a[k] = i. pentru memorare se utilizează o structură arborescentă care conţine pe nivelul al doilea poziţiile elementelor nenule. iar pe nivelul al treilea valorile. De asemenea. Astfel. k = k + i. 2. în aşa fel încât operând cu elementele vectorilor să se obţină rezultate corecte pentru calcule matriceale. fie prin indicarea la început a numărului de componente iniţializate. punând în corespondenţă elementele unei matrice cu elementele unui vector. Deci. se pune problema transformării algoritmilor. Model grafic al matricei A Se elaborează convenţii asupra modului de stabilire a lungimii vectorului de poziţii. Astfel matricei: A 7 3 5 0 0 0 2 4 8 0 0 0 9 0 5 6 8 9 8 1 (2.29) 11 12 13 14 15 35 . fie prin definirea unui simbol terminal. A a[0] 1 2 3 a[1] 2 3 4 a[2] 3 5 a[3] -1 7 3 5 2 4 8 9 5 6 … 1 Fig. } În cazul în care gradul de umplere nu este suficient de mic astfel încât matricea să fie considerată rară. COL_a[k] = j. în cazul considerat s-a adoptat convenţia ca liniile complete să fie marcate cu simbolul -1. Liniarizarea masivelor bidimensionale conduce la ideea suprapunerii acestora peste vectori.

i < M.32) Dacă se consideră problema interschimbării valorilor coloanelor j şi k pentru o matrice liniarizată atunci secvenţa de înlocuire a coloanelor for( i = 0. respectiv. a[i][k] = c. a[i][j] = a[i][k]. } este înlocuită prin secvenţa: for( i = 0. dacă liniarizarea se face pe coloane. i++) { c = b[(i-0) * N+j]. Punerea în corespondenţă a matricei A cu vectorul b a24 15 b14 Dacă matricea are M linii şi N coloane şi elemente de tip int. respectiv a numărului de coloane. aceeaşi problemă revine la interschimbarea valorilor de pe coloana a treia dintre elementele corespondente ale coloanelor k şi j cu posibilitatea inserării unor perechi şi.30) iar din modul în care se efectuează punerea în corespondenţă a matricei A cu vectorul b. rezultă: adr(b[0]) = adr(a[0][0]) (2. b [(i-0) * N+j] = b[(i-0) * N+k]. adresa elementului a[i][j] în cadrul vectorului este dată de relaţia adr(a[i][j]) = adr(b[0] )+( (i-0) * N+j ) * lg(int) = adr(b[(i-0) * N+j]) (2. i++) { c = a[i][j]. i < M. să se obţină interschimbul între două coloane oarecare k şi j ale matricei. 36 . În cazul matricelor rare. 2. a00 1 b0 a01 2 b1 a02 a03 a04 a10 a11 a20 a21 a22 a23 3 4 5 6 7 … 11 12 13 14 b2 b3 b4 b5 b6 b10 b11 b12 b13 Fig. dacă liniarizarea se face pe linii. b[(i-0) * N+k] = c.prin punerea în corespondenţă cu elementele vectorului b.9.31) Pentru o matrice liniarizată. } Transformarea algoritmilor de lucru cu masive bidimensionale în algoritmi de lucru cu masive unidimensionale este benefică deoarece nu se mai impune cerinţa de transmitere ca parametru a dimensiunii efective a numărului de linii. ştergerii altora. atunci adresa elementului a[i][j] este dată de relaţia adr(a[i][j]) = adr(a[0][0] ) + ( (i-0 ) * N+j ) * 1g(int) (2.

35) Compactarea este procedeul care asociază un bit fiecărei cifre din forma liniarizată a matricei B. din punctul de vedere al operanzilor sunt definite două situaţii de realizare a sumei. . se verifică dacă suma acestora este zero. Prin elemente comune au fost desemnate valorile caracterizate prin indici de linie şi de coloană care sunt indentice în ambele matrice. 1. cu elemente comune şi cu elemente distincte. urmaţi de componentele vectorului: C = ( 8. matricei : A 8 0 0 0 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 5 6 9 0 0 0 (2. 3.determinarea numărului de elemente nenule ale matricei sumă. un masiv n-dimensional rar. Este prezentat în continuare operatorul care implementează operaţia de adunare.parcurgerea celor două matrice pe linii sau pe coloane şi determinarea sumei. scăderea şi transpunerea Prin prisma caracterului dinamic al modului de alocare a memoriei şi a caracteristicilor unice ale matricelor rare. iar ultimul stocând valoarea acestuia. 2. o dată cu comprimarea acesteia se dispun elementele nenule într-un vector. În cazul în care se construieşte o matrice booleană ce se asociază matricei rare. De exemplu. 37 . Punerea în corespondenţă a elementelor vectorului are loc în acelaşi moment cu decomprimarea matricei booleene şi analiza acesteia. ocupă primii 3 octeţi ai unei descrieri. Adunarea. caz în care rezultatul nu este reţinut în matricea rară generată. 4. în cazul sumei a două elemente comune. adunarea acestor structuri de date presupune parcurgerea unei serii paşi: . 7.34) care prin compactare. Pentru implementare s-a folosit suprascrierea operatorilor.4. tehnică ce oferă o mai mare putere de sugestie operaţiilor matriceale implementate. fiecare permiţând identificarea coordonatelor elementului diferit de zero. 3. 9) (2. 6.33) se asociază matricea booleană: B 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 (2. . 5. este reprezentat prin n + 1 vectori.alocarea memoriei corespunzătoare acestui număr pentru cele trei masive unidimensionale. structurată conform paşilor prezentaţi mai sus.Pentru generalizare.

coloane = new int[rezdim]. nrsnz = 0.linii[j]) i++. int nrsz = 0. int i = 0. while((i<this->dim)&&(j<MR. j = 0.m = this->m.m)||(this->n!=MR. i++. else if(this->coloane[i]<MR.dim)) { if(this->linii[i]<MR. rezMR.dim-nrsnz-2*nrsz. j++. else if(this->valori[i]+MR. 38 .n = this->n.coloane[j]) i++. i++.linii = new int[rezdim]. } } int rezdim = this->dim+MR.n)) return rezMR. j++. rezMR. else if(this->coloane[i]>MR. if((this->m!=MR. } else { nrsz++.MatriceRara MatriceRara::operator +(MatriceRara & MR) { /* se determina dimensiunea matricei rezultat // // se simuleaza suma si se contorizeaza numarul de sume zero si numarul de sume nonzero */ MatriceRara rezMR.coloane[j]) j++.dim = rezdim. rezMR.valori[j]) { nrsnz++.linii[j]) j++. rezMR. else if(this->linii[i]>MR. rezMR.

coloane[k] = MR. // se determina suma elementelor int k=i=j=0.linii[k] = MR. rezMR.rezMR. rezMR.valori = new double[rezdim].linii[j].linii[k] = MR. } else if(this->coloane[i]<MR.linii[j]) { rezMR.dim)) { if(this->linii[i]<MR. j++.valori[k] = this->valori[i].linii[k] = MR. rezMR.coloane[j].linii[k] = this->linii[i].coloane[k] = MR.coloane[j].coloane[k] = MR.linii[j]. rezMR. i++. rezMR. while((i<this->dim)&&(j<MR.valori[j]. i++.linii[j]. j++.valori[k] = this->valori[i].coloane[j]) { rezMR.linii[j]) { rezMR. k++.coloane[j]. 39 . } else if(this->linii[i]>MR.valori[k] = MR. rezMR. k++. rezMR.valori[j]) { rezMR. rezMR.valori[j]. rezMR. } else if(this->valori[i]+MR.valori[k] = MR. k++.coloane[j]) { rezMR. } else if(this->coloane[i]>MR. k++.coloane[k] = this->coloane[i].coloane[k] = this->coloane[i].linii[k] = this->linii[i].

De asemenea. Acest lucru asigură o ordine între elementele matricei rare şi permite identificare mai eficientă a elementelor comune.coloane[k] = this->coloane[i]. } return rezMR.coloane[j].i<dim. este dată de utilizarea sumei. în metoda prezentată se porneşte de la ipoteza că matricea rară este generată prin parcurgerea pe linii a matricei iniţiale.valori[k] = MR. } } if(i<this->dim) for(.rezMR. negând anterior valorile matricei ce se scade.linii[k] = MR.linii[k] = this->linii[i].valori[j]. rezMR.valori[k] >valori[i]+MR.dim.i++.valori[k] = this->valori[i]. O altă abordare.linii[j]. Prin utilizarea operatorului MatriceRara MatriceRara::operator *(double valoare) ce permite înmulţirea matricei cu o valoare dată. este implementată o parcurgere simultană a celor două matrice.k++) { rezMR. Dacă elementele curente din cele două matrice prezintă aceeaşi valoare pentru linie.j<MR. se analizează rezultatul sumei şi se memorează doar valorile nenule. singura diferenţă fiind aceea că în cazul elementelor comune se calculează diferenţa lor. scăderea se realizează prin supraîncărcarea operatorului -. 40 . i++. În cazul în care elementele se găsesc pe linii diferite. j++. rezMR.k++) { rezMR. atunci se compară valoarea coloanelor.j++. j++.coloane[k] = MR. Elementele curente din cele două matrice sunt analizate în ordine prin prisma valorii liniei şi a coloanei. rezMR. în locul adunării.dim) for(. rezMR.valori[j]. Pentru elementele comune. k++. Implementarea operatorului de scădere este absolut similară celui de adunare. elementul care are valoarea liniei mai mică este adăugat la rezultat şi se trece la următorul element din matricea respectivă. } if(j<MR. } else { i++. în acest caz sunt necesare doar două parcurgeri. } = this- Pentru a minimiza numărul de parcurgeri ale celor două matrice rare.

prin intermediul operatorului !. este similară celei efectuate pe structură tablou.linii. } Transpunerea matricelor rare. rezMR. if(valoare) { rezMR = *this. int * temp = rezMR. } 41 . constând în inversarea indicilor de linie şi coloană între ei. rezMR.coloane[i] = temp.linii[i]. rezMR.i<dim.i++) rezMR.coloane. } MatriceRara MatriceRara::operator -(MatriceRara &MR) { return ((*this)+(MR*-1)). MatriceRara MatriceRara::operator !() { MatriceRara rezMR= *this. } return rezMR.coloane = rezMR.linii = temp.linii[i] = rezMR.i<rezMR. for(int i=0.coloane[i].valori[i]*=valoare. respectiv coloanele elementelor nenule MatriceRara MatriceRara::operator !() { MatriceRara rezMR= *this. return rezMR. rezMR. /* metoda transpune matricea */ for(int i=0. } return rezMR.MatriceRara MatriceRara::operator *(double valoare) { MatriceRara rezMR. } O altă metodă de a realiza transpunerea este dată de inversarea pointerilor pentru masivele de întregi reprezentând liniile.i++) { int temp = rezMR.dim.

n.i++) for(int j=0.n. este nevoie să se determine.j<MR. numărul de elemente ale rezultatului. Pentru a genera matricea rezultat. for(int k=0.j).valori = new double[rezdim]. rezMR. Înmulţirea şi inversarea matricelor rare Pentru înmulţirea matricei rare A.j) permit accesul direct la elementele matricei rare.k)*MR. if(this->n!=MR.i<this->m. rezMR.i<this->m.linii = new int[rezdim].k++) { val+=this->getValoareElement(i. } if(val) rezdim++.2. } rezMR.j). rezMR. cu matricea rară B.j++) { double val = 0.m = this->m.coloane = new int[rezdim].getValoareElement(k. anterior efectuării produsului. n) dimensională.dim = rezdim. (l. */ for(int i=0.k)*MR.i++) for(int j=0.m) return rezMR. având în vedere că metoda getValoareElement şi operatorul (i. rezMR. l) dimensională. } if(val) 42 .k<this->n. int l = 0.getValoareElement(k.k++) { val+=this->getValoareElement(i.n = MR. rezMR.k<this->n.5. /* se determina numarul de elemente ale rezultatului int rezdim=0.j<MR. se utilizează procedura standard. MatriceRara MatriceRara::operator *(MatriceRara &MR) { MatriceRara rezMR. (m. for(int k=0.n. Acest lucru se realizează prin simularea produsului şi contorizarea numărului de valori nenule. ca şi în cazul operaţiilor de adunare şi scădere. for(i=0.j++) { double val = 0.

} } return rezMR. rezMR. MatriceRara MatriceRara::Unitate(int n) { MatriceRara rezMR.valori[l] = val..i<n. iar I reprezintă matricea unitate de aceeaşi dimensiune cu matricea A. n-1: An-1 = A * Bn-2 p n n: An = A* Bn-1 pn p1 p2 1 tr(A1 ) 1 1 tr(A 2 ) 2 1 1 B1 I p1 * A1 B2 = I – p2 * A2 n 1 1 tr(A) n tr(A n 1 ) B n Bn 1 I pn 1 * An 1 I pn * An Prin tr(A) se înţelege urma matricei A. rezMR. Aceste elemente sunt implementate în clasa MatriceRară prin intermediul metodelor Unitate(int) şi Urma(). } Prin analiza acestui operator se constată că matricea rezultată păstrează structura de matrice rară. for(int i=0. Pentru implementarea operatorului de inversare s-a folosit algoritmul lui Krâlov.coloane = new int[n].m=rezMR.{ rezMR. l++.valori = new double[n]. rezMR.i++) { rezMR.coloane[i] = i.linii = new int[n]. rezMR.valori[i] = 1.linii[l] = i.n=rezMR. if(n>0) { rezMR.linii[i] = i. rezMR. Acesta constă în parcurgerea unui număr de paşi egal cu dimensiunile matricei: 1: A1 = A 2: A2 = A * B1 . rezMR.dim = n. suma elementelor diagonale.coloane[l] = j.. rezMR. } } 43 .

rezMR = initialaMR . MatriceRara initialaMR = *this. rezMR.Urma().Urma() .0/(double)k)*tempMR. } return rez.0/(double)k)*tempMR.n) { double p = initialaMR.k<initialaMR. } 44 . } double MatriceRara::Urma() { double rez = 0.i<this->m. De aici rezultă inversa matricei A: A-1 = pn * Bn-1 (6. rezMR = tempMR .k++) { tempMR = initialaMR*rezMR. } return rezMR.(unitateMR*p). p = (1. for(int k=2. Bn este o matrice identic nulă.Urma().m. rezMR = rezMR*(1. } Krâlov a demonstrat că după parcurgerea celor n paşi.i++) rez+=this->getValoareElement(i. if(this->m==this->n) { for(int i=0.m==initialaMR.36) Se prezintă în continuare operatorul de inversare a matricelor rare care implementează algoritmul prezent. if(initialaMR.i). MatriceRara MatriceRara::Inversa() { MatriceRara tempMR. MatriceRara unitateMR = MatriceRara::Unitate(this->m).0/p).return rezMR. } tempMR = initialaMR*rezMR.(unitateMR * p). p = (1.

Bucuresti. Paul POCATILU . 2008. 45 . Vol. Pentru o matrice rară reprezentată cu ajutorul a trei masive unidimensionale să se realizeze conversia la un masiv bidimensional şi să se justifice algoritmul. Să se verifice dacă o matrice ale cărei dimensiuni şi elemente au fost citite de la tastatură îndeplineşte condiţiile de memorare ca o matrice rară. Bibliografie Ion IVAN.Avantajele acestui algoritm constau în simplitatea implementării şi precizia rezultatelor. datorată folosirii unui număr redus de operaţii de împărţire. 1 si 2. Teme de control 1. Marius POPA.Structuri de date. 2. Editura ASE.

.1) Caracteristica C9 nu e necesară pentru că rezultă din calcule. Fie caracteristicile C1. C3 – cantitatea existentă în stoc la începutul perioadei. 3. format dintr-un număr fix de cifre. şirurile de constante se constituie în câmpuri. C3 este a 5-a caracteristică în şablon. studenţii îşi vor însuşi cunoştinţe teoretice şi vor deprinde abilităţi practice de lucru cu articole ca structuri de date neomogene si contigue. Cq dispuse în ordinea care se constituie în şablonul asociat descrierii indivizilor colectivităţii considerate. ce are un număr de caractere care nu depăşesc o valoare prestabilită etc. Articolul – structură de date neomogenă şi contiguă Obiectivele unităţii de învăţare După studierea acestei unităţi de învăţare. unde lungimea este calculată ca număr de caractere. Şablonul se descrie prin tabelul 3. câmpul numele materialului. iar C7 este ultima caracteristică a şablonului. deci q = 8. De exemplu. C4 – preţul unitar... Tabel 3. C2. La introducerea datelor. C2 – unitatea de măsură. C5 – data ultimei aprovizionări. în sensul că C8 este prima caracteristică în şablon. C7 – ieşirile de materiale. C8 – codul materialului.. În continuare numim şablon de descriere o anumită ordine în care sunt înşirate caracteristicile. Şablonul pentru introducerea datelor are elementele: C8 C1 C2 C4 C3 C5 C6 C7 (3. se identifică câmpul pentru codul materialului. Astfel. pentru descrierea materialelor existente în stoc. Aceste caracteristici sunt poziţionale. Şablon de descriere a câmpurilor Caracteristică Natură dată Lungimea C8 – cod material număr 5 C1 – nume material şir caractere 20 C2 – unitate măsură şir caractere 3 C3 – cantitate existentă în stoc număr 6 C4 – preţ unitar număr real 4+2 46 .1. C9 – stocul final. C6 – intrările de materiale.3. Structuri de date poziţionale Există o diversitate de date cu care se caracterizează indivizii unei colectivităţi. se conchide că un număr q de caracteristici sunt suficiente pentru descrierea elementelor colectivităţii. se consideră caracteristicile: C1 – numele materialului. După efectuarea unei analize detaliate.1. ordine absolut necesară a fi respectată la descrierea fiecărui element al colectivităţii.1.

int ieşiri. lg(material) = lg(cod) + lg(nume) + lg(um) + + lg(pret) + lg(cont) + lg(intrari) + lg(iesiri) + (3. 3. ca lungime a şirului de simboluri ce compun câmpurile şi ocupă în cadrul şablonului poziţii distincte. char nume[20]. float preţ. în ansamblul ei. ceea ce urmează reprezentând componentele de la nivelul al doilea.1. din şablon Fig. }. int cont. formează o structură de date de tip articol. nume articol primul element. Structura. Datele grupate în şablon cu poziţia fiecăreia specificată. Modelul grafic asociat articolului este prezentat în figura 3.. char um[3]. n 1 adr(câmpi ) adr(câmp1 ) j 1 lg(câmp j) (3. ultimul elem. typedef struct material { int cod. Model grafic asociat şablonului de articol Se observă că pe ultimul nivel se află date elementare specificate prin nume şi tip.3) unde: 47 . int intrări. devine nul.C5 – data ultimei aprovizionări C6 – intrări C7 – ieşiri C9 – stoc final şir caractere număr număr număr 9 6 6 9 Se observă că cele opt caracteristici diferă ca natură.1.. În cazul în care are loc optimizare în faza de compilare.2) În cazul în care compilatorul face o alocare neoptimală reprezintă numărul biţilor impuşi de alinierea cerută de fiecare câmp precedent care are un alt tip decât întreg sau caracter. are un nume şi se defineşte distinct. din şablon . din şablon al 2-lea elem.

. Astfel. proprie limbajului. În unele situaţii fiecărui nivel i se asociază un număr. sau o instrucţiune de program...... este marcată de apariţia unui număr de nivel care delimitează începutul altei structuri... care vine să marcheze începutul unei alte secvenţe program.. O altă descriere este: 7 material 8 cod 9 nume 10 um 8 preţ 10 cantitate 9 intrări 9 ieşiri 4 ..... Descrierea în orice situaţie rămâne poziţională.. numit număr de nivel. 6 sau 7... Unui nivel i se ataşează un număr sau un interval de numere.. 9 sau 10. 5.. la nivelul superior data este numită dată de grup. sunt utilizate numerele 8.j 1 reprezint ă baitul cerut de alinierea câmpului j 1 (3. Astfel: typedef struct a { int b..... pentru primul nivel se utilizează numerele 4.. }..... Pentru nivelele inferioare se asociază numere naturale mai mari decât cel asociat nivelelor superioare... pentru exemplul dat se folosesc descrieri cu numere de nivel: 01 material 02 cod 02 nume 02 um 02 preţ 02 cantitate 02 intrări 02 ieşiri 01 ... typedef struct c { 48 ..... Terminarea descrierii structurii... iar pentru al doilea nivel.. unde.. La acest nivel de descriere a articolelor putem observa că o dată elementară este un articol cu câmpuri de acelaşi tip..4) 0 în cazul în care câmpj 1 nu cere alinierea Dacă datele de la nivelul al doilea le regăsim sub numele de câmpuri elementare..

şi a x. int c3. material şi C sunt tipuri derivate de date corespunzătoare tipului generic struct.”. adr(c4) = adr(c1) + lg(c1) + lg(c3) = adr(c1) + (4-1) * lg(int) iar adr(v[4]) = adr(v[1]) + (4-1) * lg(int) (3. .natura câmpurilor. .int c1. efectuează rezervare de memorie. Prin w. int t[5]. iar referirea lor se face folosind operatorul de referire „. Dacă se ia în considerare tipul de variabilă articol material şi se face definirea: material m. iar t şi v sunt masive. }. int c4. int c2.poziţia câmpurilor. ci stocare de informaţie privind elementele care îl definesc.v[5]. Descrierea unui tip derivat nu înseamnă rezervare de memorie. conduc la aceleaşi rezervări de zone de memorie pentru x şi y ca definiţiile: int u. câmpurile care-l alcătuiesc.componentele. Astfel. 49 . Definirea variabilelor de tipul derivat descris anterior. În exemplul considerat. Variabilele definite pentru un tip derivat ocupă atâta memorie cât rezultă din lungimile câmpurilor însumate şi corectate cu alinierea şi au în componenţă exact aceleaşi elemente folosite la descrierea tipului.C1 se referă câmpul C1 al variabilei y.preţ sunt referiri ale câmpurilor ce alcătuiesc variabila m definită ca având tipul material. Altfel spus.y.C4 se referă câmpul C4 al variabilei w. Definirea acestui tip pune în evidenţă: . c w. m. pe care prin forma de definire a câmpurilor îl putem folosi pentru a obţine tipuri derivate de date. ca membri ai fiecărei variabile. Se observă că articolul este un tip de dată generic.5) Câmpurile unui articol se numesc membrii articolului. w şi y sunt variabile de tip c.6) (3. se evidenţiază structura sau şablonul datelor. iar prin y.cod. int c5. fiecare având 5 elemente. m.

char strada[30]. }. adresa adresa_actuala.2. Astfel. int varsta. int luna. dar în unele cazuri particulare descrierea lor se efectuează ulterior folosirii. }. Datele de grup e necesar să fie descrise deja înainte de a le folosi. Pentru a obţine descrierea mai multor nivele este necesar ca la fiecare nivel inferior să fie posibilă enumerarea de date elementare sau date de grup. struct adresa { data data_stabilirii. }. Definirea ulterioară specificării datelor de grup. int an. int numar. struct persoana { data data_nasterii . char oras[30]. data data_angajarii. se definesc tipurile: struct data { int zi. char telefon[8].3. Structuri de date ierarhizate Datele de tip articol sunt ierarhizate pe două sau mai multe nivele. adresa locul_nasterii. se face ca în exemplul: 01 persoana 02 data_stabilirii 03 zi 03 luna 03 an 02 locul_nasterii 03 data_nasterii 04 zi 04 luna 04 an 03 strada 03 numar 03 telefon 03 oras 50 .

02 varsta 02 data_angajarii 03 zi 03 luna 03 an 02 adresa_actuala 03 data_stabilirii 04 zi 04 luna 04 an 03 strada 03 numar 03 telefon 03 oras Oricare ar fi modalitatea de descriere a structurii arborescente. Dacă se acceptă ca definiţie a lungimii elementului de la nivelul i: ni lg( x . pentru articolul definit prin: struct student { char nume[21]. i ) j 0 ( y . aceasta trebuie să rămână în continuare neambiguă. j . astfel încât: cont(x) ‚ adr(y1) (3. adresa câmpului data_admiterii. i 1) (3.7) unde prin xj înţelegem elementul yj de pe nivelul i+1. data data_nasterii.8) rezultă că adresa unui element yj de pe nivelul i aparţinând datei de grup k dintr-o structură de tip articol. i k 1 k 1 j 1 lg y k . data data_admiterii.9) De exemplu. i k (3.2 51 . i k h 1 lg y h . 0 adr y1 . }.an se obţine urmărind modelul grafic din figura 3. se obţine prin relaţia: adr y j .

pentru că în final trebuie să se obţină o adresă.2)+ 2+ + lg(student.zi)+ 3+ + lg(student.d) = adr(a. logică sau raţională. Expresia referenţială se evaluează de la stânga la dreapta. Modelul grafic al structurii articolului student şi după formula: adr(student.d)– 3*adr(a) adr(a.an.12) Punerea corect în corespondenţă a baiţilor ocupaţi de o structură de tip articol cu câmpurile acesteia.data_nasterii. dacă abordarea este la nivel de limbaj.nume. Referirea oricărui operand se face fie prin numele său.b.d) = adr(a) + [adr(a.d) – 2*adr(a) adr(a.11) este o expresie care se evaluează ca orice altă expresie aritmetică.b. mai ales în cazul în care există diferenţe generate de alocarea neoptimizată a memoriei şi de apariţia variabilelor k.nume.10) pentru că 2 = 3 = 4 = 0. dacă analiza este din punctul de vedere al programatorului interesat să cunoască mecanismele proprii execuţiei programelor.b) .c.11 este: d este membru în structura de tip articol c c este membru în structura de tip articol b b este membru în structura de tip articol a ceea ce ca model grafic îi corespunde: adr(a.d) = adr(a) + adr(a.nume. atunci construcţia: a.b.b) + adr(b.d (3.adr(a)] + [adr(b.c.2.c)– adr(a)]+[adr(c.data_nasterii.c.2)+ 1+ + lg(student.b) + adr(b.3)=adr(student. Interpretarea expresiei 3.b.c) + adr(c.luna)+ 4+ + lg(student. 3.data_nasterii. O astfel de expresie o numim expresie referenţială.c. fie prin adresă.student nume data_nasterii data_admiterii zi luna an zi luna an Fig. Dacă se consideră punctul operator ca orice alt operator.2)+ 21+ 1+4+4+4+ + 2+4+ 3+4+ 4=41+1=42 (3.data_admiterii.2)+ + lg(student.d)-adr(a)] (3. permite interpretarea riguroasă a conţinutului fiecărui 52 .c) + adr(c.

student x[20]. x x[0] x[1] x[2] ··· x[14] ··· x[19] nume varsta facult an_studiu ··· nume varsta facult an_studiu ··· Fig. De exemplu: 53 . Modelul grafic asociat structurii vectorului de articole x Masivul x este unul unidimensional omogen. char facult[20].varsta În cazul în care câmpurile unui articol sunt elemente ale unui masiv unidimensional. Referirea vârstei corespunzătoare studentului al cincisprezecelea dintr-o grupă se realizează prin: x[14]. }. Problematica devine cu atât mai importantă cu cât variabilele de tip articol se utilizează pentru partiţionarea memoriei alocate unor buffere utilizate în operaţii de intrare/ieşire.3. facult. 3. Neoptimizarea prelucrărilor este benefică cu condiţia ca interpretarea grupului de baiţi să fie controlată de programator. definim o structură de vectori. chiar dacă citirea lor are un alt şablon decât cel utilizat la scriere.3. int varsta. an_studiu. Construcţia: typedef struct student { char nume[30]. 3. defineşte un vector x având 20 de componente. în sensul că fiecare element al masivului nu diferă de celălalt. int an_studiu. Modelul grafic al acestui tip de dată derivat este reprezentat în figura 3.3. chiar dacă în alcătuirea lor intră câmpuri de naturi diferite.câmp. Vectori de structuri şi structuri de vectori Vectorii de structurii sunt masive omogene. pentru că toate cele 20 de componente au aceeaşi structură. fiecare componentă este un articol ce conţine câmpurile nume.

}. Generalizările decurg din posibilitatea de a construi structuri de structuri şi uneori de a introduce aspectul recursiv al descrierii. int ore. salariul orar. sau vectori de masive tridimensionale sau masive tridimensionale de vectori. }.nota[3] Se definesc vectori de structuri care conţin vectori. long int salariu. long int salariu_total. (3. typedef a b[5]. int note[10]. extensiile sunt făcute pentru masivele tridimensionale ca vectori de matrice sau matrice de vectori. iar pentru masivele cu patru dimensiuni. dacă într-o secţie sunt 20 de muncitori şi întreprinderea are 30 de secţii şi pentru fiecare muncitor trebuie cunoscut: timpul lucrat.13) Dacă matricea este privită ca vectori de vectori. Pentru a referi nota a 5-a a studentului al 17-lea se face referirea: y[16]. definind: typedef struct muncitor { char nume[20].nota[4] Lucrurile iau amploare dacă se definesc structuri de matrice şi matrice de structuri.typedef struct student { char nume[30]. Astfel.ore. se calculează salariul total pentru muncitorul 15 din secţia a 4-a astfel: salariu_total: = muncit[3][14]. 54 . Dacă se doreşte aflarea notei a 4-a a studentului x. respectiv vectori de structuri de vectori: stud y[20]. muncitor muncit[30][20]. ca masive bidimensionale de masive bidimensionale. student x.salariu*muncit[3][14]. numele. b c[5]. referirea se efectuează prin: x. Secvenţa: typedef int a[5].

17) (3.14) (3. specificând valori între paranteze pătrate.15) Atributele sunt comutative în raport cu operatorul de referire.h> #include <string. struct adresa { char str[25].da_day.h> #include <process. Un element din vectorul de structură se referă prin: nume_vector[i]. #include <windows.corespunde descrierii: int c[5][5][5].16) Se consideră spre exemplificare următorul program care gestionează acţionarii unei societăţi comerciale. 55 . în număr egal cu dimensiunea atribuită masivului.h> #include <stdio.nume_membru iar un element din structura de vectori se referă prin: nume_structură. x y[5][5]. }. iar: typedef int x[5][5].h> struct data { int da_year. int nr. corespunde descrierii: int z[5][5][5][5]. char bloc[3]. ca de exemplu: c[i][j][k] y[i][j][k][h] (3.nume_membru[i] (3.h> #include <ctype.h> #include <conio.da_mon. Referirea elementelor se efectuează după aceleaşi reguli.

struct actionar { char cod[6]. struct adresa adr. }. int circa. nod *dr. char nume[30]. "". int ap. char reprez[6]. struct ind { char cheie[6]. char jud[20]. "Luna trebuie sa fie intre 1 si 12!". ind index[1000]. }. "Ziua trebuie sa fie intre 1 si 31!". int sect. "Serie incorecta!" 56 . "Anul trebuie sa fie intre 1900 si 2001!". }. struct nod { char sir[6]. int nr_act. }. nod *st. char loc[25]. long nr. long poz. struct ID BI. "Data trebuie sa fie cuprinsa intre 0 si 1!". struct ID { char seria[3]. data dataE. long codp. char *mes[40]={ "Data trebuie sa fie numerica!". data dataN. }.char sc.

char *s. } else if(strncmp(s. 0. long lg_fis() { long lung.}. actionar act.vb).6) > 0) insnod(rad->dr.6) < 0) insnod(rad->st. long pozitie. pf=fopen("actionar. fseek(pf. } } int indexare() { FILE *pf. if ((pf=fopen("actionar.s.pf)) 57 .dat". delete T. getch().rad->sir. rad->st=rad->dr=NULL. else if(strncmp(s. fclose(pf)."rb"))==NULL) { printf("Fiserul cu date despre actionari nu exista!"). del_arb(T->dr).rad->sir.dat". SEEK_END).s. } int k=0.1. else vb=1. strncpy(rad->sir.sizeof(struct actionar). return lung.vb). FILE *pf.6). } void del_arb(struct nod *T) { if (T!=NULL) { del_arb(T->st). lung=ftell(pf)."rb").int &vb) { if(rad==NULL) { rad=new nod.s. while(fread(&act. } void insnod(nod *& rad. exit(1).

s=0.act.6)<0) d=m-1.poz=pozitie. if (!strncmp(key. k++.i++) for(int j=i. } void sortareN() { struct actionar act.index[j]. d=n.j<n.cheie.i<n-1. index[j]=temp.cheie. } } int cautare(int n. index[k].int &poz. 58 .d. index[i]=index[j].cod. for(int i=0. } void sortare(int n) { struct ind temp. strncpy(index[k].index[m].6).cheie. while(s<=d) { m=(s+d)/2. return k.m.cheie)>0) { temp=index[i]. else s=m+1. } return -1.{ pozitie=ftell(pf)-sizeof(struct actionar). } fclose(pf).act1.index[m].j++) if(strcmp(index[i].6)) { poz=m.char *key) { int s.cheie. return m. } else if (strncmp(key.

ftell(pt)-2*sizeof(struct actionar). } fclose(pt).pt).pt).sizeof(struct actionar). fseek(pt. pt=fopen("temp.nume)>0 ) { fseek(pt.1.mes[cod-1]). Sleep(500).1. fclose(pf).0).0)."rb+"). fread(&act1."rb+"))==NULL) { printf("Fisierul cu date despre actionari nu exista!").1. return.i<na. fwrite(&act. fwrite(&act. for(int i=0.dat".pt).act1.1. } pt=fopen("temp. } void valid_nr_l(long &val.dat". } } while(vb==1).pf).sizeof(struct actionar)."wb").0).sizeof(struct actionar). } void eroare(int cod) { printf("\a%s".FILE *pf.na=lg_fis()/sizeof(struct actionar). fclose(pt).0.pt).1.sizeof(struct actionar).i<na-1. for(int i=0.i++) { fread(&act.sizeof(struct actionar). if (stricmp(act.*pt. do { vb=0.ftell(pt)-sizeof(struct actionar).int cod) { int i.sizeof(struct actionar).i++) { fread(&act. do { 59 . } fseek(pt. if((pf=fopen("actionar. getch(). fwrite(&act1.dat".1.pt).nume.VB=0. int vb. vb=1.

if (strlen(tab)==0) VB=1. } void valid_nr_f(float &val.int cod) { int i. while(VB==0&&i<strlen(tab)) { if(isdigit(tab[i])) i++. else eroare(cod). } } if(VB==0) sscanf(tab. while(VB==0&&i<strlen(tab)) { if(isdigit(tab[i])) i++. else { i=0. gets(tab). else VB=1.VB=0. char tab[255]."%ld". fflush(stdin).VB=0. char tab[255]. else VB=1. if (strlen(tab)==0) VB=1.&val). } while(VB!=0). } } if(VB==0) 60 . do { VB=0. else { i=0. fflush(stdin). gets(tab).

"%f".sscanf(tab.&val). fflush(stdin). if (strlen(tab)==0) VB=1. else eroare(cod). gets(tab).int cod) { int i."%d".VB=0. else { i=0.&val). gets(tab). while(VB==0&&i<strlen(tab)) { if(isdigit(tab[i])) i++. else eroare(cod). } } if(VB==0) sscanf(tab.VB=0. } while(VB!=0). } void valid_ab_sb(char val[].int cod) { int i. else 61 . } void valid_nr_i(int &val. char tab[255]. do { VB=0. else VB=1. fflush(stdin). if (strlen(tab)==0||strlen(tab)!=2) VB=1. } while(VB!=0). char tab[255]. do { VB=0.

pt).i++) { fread(&act.1.0).sizeof(struct actionar). FILE *pf.pt)."rb+").pt). getch(). fwrite(&act. fread(&act1. do { vb=0.tab. for(int i=0.sizeof(struct actionar).act1.1.na=lg_fis()/sizeof(struct actionar).sizeof(struct actionar).nr_act<(unsigned)act1. if ((unsigned)act.dat".{ i=0. } while(VB!=0). else eroare(cod).1. } void sortareA() { struct actionar act.3). while(VB==0&&i<2) { if(isalpha(tab[i])) i++. } pt=fopen("temp.1.1. fclose(pf)."rb+"))==NULL) { printf("Fisierul cu date despre actionari nu exista!"). fwrite(&act1.ftell(pt)-2*sizeof(struct actionar). pt=fopen("temp.*pt.pt).sizeof(struct actionar). } } if(VB==0) strncpy(val. 62 .dat". if((pf=fopen("actionar. return.nr_act) { fseek(pt.dat".pf). } fclose(pt).i<na. int vb.i<na-1. for(int i=0. else VB=1.0)."wb").i++) { fread(&act.0. fseek(pt.sizeof(struct actionar).

dat".cod.key)!=0) { v=0."rb"))!=NULL) { printf("ATENTIE\n"). while(c!='D'&&c!='N').key. } } if ((pf=fopen("actionar. } fseek(pt.1. vb=1. fclose(pt).dat". do c=getch(). continue. } } while(vb==1). exit(1).key. } void creare() { int v. if (c=='N') { return. while(scanf("%6s"."wb"))==NULL) { printf("Eroare la creare!"). } else { printf("Cod: "). if ((pf=fopen("actionar. if (v) { printf("\n\aArticolul cu aceasta cheie exista!"). nod *RAD=NULL.0).ftell(pt)-sizeof(struct actionar). actionar act. char c. printf("Fiserul cu date despre actionari exista!\n"). fflush(stdin).key[6].sizeof(struct actionar). FILE *pf. printf("Doriti sa-l rescrieti?[D/N]: "). insnod(RAD.6).v). Sleep(500). 63 . printf("Datele existente se vor pierde!\n").pt).fwrite(&act. } strncpy(act.

printf("\tLuna:"). gets(act.1).1).adr.nume).codp. fflush(stdin). } while(act. valid_nr_l(act.adr. } while(act. printf("\tLocalitatea: "). do { valid_nr_i(act.adr.1). } 64 .&act. valid_nr_i(act.dataN. valid_nr_i(act.da_day>31) eroare(2). printf("\tBloc: "). do { printf("Data nasterii\n").jud).dataN. printf("Nume: "). scanf("%c".da_mon>12) eroare(3). printf("Adresa actionarului\n"). printf("\tZiua:").da_day>31). do { valid_nr_i(act.bloc). printf("\tApartament: ").da_mon>12).dataN.adr.ap.da_day<1||act. fflush(stdin).dataN. if(act.adr.dataN.dataN. valid_nr_i(act.da_day<1||act.1).da_year>2001) eroare(4).str). printf("\tNumarul: ").1).da_year.da_mon. gets(act. printf("\tSector: ").sect.da_mon<1||act.sc).dataN. valid_nr_i(act.adr.dataN.dataN. printf("\tCod postal: "). gets(act.da_year<1900||act.act.1).dataN.1). printf("\tJudetul: ").dataN. if(act.adr.da_day.nr.fflush(stdin).adr.loc).dataN. fflush(stdin). printf("\tAnul:"). if(act. scanf("%s". printf("\tScara: ").da_mon<1||act. printf("\tStrada: ").dataN.adr. gets(act.

BI.BI.pf).nr. printf("\tCirca de politie: ").dataN. printf("Data eliberarii\n"). do { valid_nr_i(act. } 65 .da_day<1||act.circa.da_mon<1||act. printf("Numarul de actiuni detinute: ").dataE.BI.1). if(act. valid_nr_i(act.dataE.dataE.da_day>31). printf("\tAnul: "). printf("Cod: ").dataE. if(act.BI. printf("\tNumarul:").BI. printf("\tSeria:").da_year>2001).BI.dataE.da_day<1||act.BI.7).1). } while(act.sizeof(struct actionar). do { valid_nr_i(act.1).BI.BI.1). fwrite(&act.da_day. printf("Buletin de identitate\n").dataE.1).dataE.da_mon.dataE.da_mon>12) eroare(3).BI. fclose(pf).da_year>2001). } while(act.BI.da_year<1900||act. printf("\tLuna:").da_day>31) eroare(2).dataE.da_year<1900||act.seria.dataE.BI.BI. valid_ab_sb(act.dataE.dataN.dataE.da_year.BI.da_mon<1||act.1.BI.BI. valid_nr_l(act.da_mon>12).while(act.1).dataE.da_year<1900||act. do { valid_nr_i(act.nr_act. printf("\n"). if(act. } while(act. valid_nr_i(act.BI.dataE. printf("\tZiua:"). } } del_arb(RAD).da_year>2001) eroare(4).BI.dataE.

do c=getch(). fwrite(&pfn. } void afis_date(const actionar &act) { 66 .pd). } } if ((pd=fopen("date. if ((pd=fopen("date. long int val_A.sizeof(float). if (c=='N') { return. valid_nr_l(val_A. FILE *pd. fwrite(&val_A. printf("Capital Social:").1.void creare_date() { char c.dat". fwrite(&cota.pd).&cota).pfn. } while(cota>1||cota <0)."wb"))==NULL) { printf("Eroare la creare!"). float ksoc.1.1). do { printf("Cota din profit repartizata la dividende [subunitara]:")."rb"))!=NULL) { printf("ATENTIE\n").sizeof(float). while(c!='D'&&c!='N'). valid_nr_f(pfn.1. printf("Profit net:").sizeof(float). printf("Doriti sa-l rescrieti?[D/N]: "). if (cota>1||cota <0) eroare(6). scanf("%f". printf("Datele existente se vor pierde!\n").1). printf("Valoarea unei actiuni:").pd).1. } printf("DATE PRIVIND CAPITALUL SOCIAL SI PROFITUL\n"). return.cota.dat". getch().sizeof(long int). printf("Fiserul cu date despre profit exista!\n"). fclose(pd). fwrite(&ksoc. valid_nr_f(ksoc.1).pd).

index[i]. puts(act.str).key))!=0) { vb=cautare(n.seria).poz.adr. puts(act.loc). afis_date(act).0).ap.nr).circa).sizeof(struct actionar).act.printf("\n\nCod: %s\n". printf("\tData eliberarii: %d/%d/%d\n".act.adr.act.act. printf("\tLocalitatea: ").act.act.adr.act.da_year). printf("Nume: "). fread(&act.da_year). printf("Numarul de actiuni detinute: %u\n".adr. while(printf("\nCod actionar:").1. printf("\tSeria: %s".sect).act. sortare(n).dat".puts(act. FILE *pf=fopen("actionar.BI.dataN.pf).adr.dataE.bloc).dataN.dataN. fflush(stdin).codp).jud)."rb").cod).adr.dataE.adr.act. int vb. if(vb==-1) { printf("\n\aArticolul cu aceasta cheie nu exista!\n").key). printf("\tNumarul: %d\n".act.act.act. Sleep(500). printf("Buletin de identitate\n"). printf("\tBloc: %s ".BI. printf("Adresa actionarului\n").i. printf("\tCirca de politie: %d\n".BI.adr.nume).dataE. } 67 . printf("\n").da_mon. actionar act.c. n=indexare().da_day. printf("\tStrada:").nr).act. getch().act. printf(" Numarul: %ld\n". printf("Data nasterii: %d/%d/%d\n".sc.act. printf("\tJudetul: ").i.(c=scanf("%6s".adr.BI.act. char key[6]. puts(act.nr_act). printf("Scara: %c Apartament: %d Sector: %d\n". } void cons() { int n. } else { fseek(pf.da_day.act. printf("\tCod postal: %ld\n".da_mon.BI.BI.

nr_act=nr. unsigned int tot_a=0. if(vb==-1) { printf("\n\aArticolul cu aceasta cheie nu exista!"). valid_nr_i(nr.1. } void listA() { FILE *pt. afis_date(act). actionar act.0).i.1.scanf("%6s". fwrite(&act. n=indexare(). act.1.sizeof(struct actionar). FILE *pd=fopen("date. fread(&ksoc.0).index[i].sizeof(long int).poz.nr_act.nr. char key[6].1.pd). Sleep(500).pf). sortareA().dat".1).i.key).} fclose(pf). } void modif() { int n. printf("Noul numar:").sizeof(float). sortare(n)."rb"). actionar act."rb+"). int vb. } else { fseek(pf. FILE *pf=fopen("actionar. long int val_a.1.pf).index[i].key)!=EOF) { vb=cautare(n.dat"."rb"). while(printf("\nCod actionar:"). float ksoc.*ptxt. } } fclose(pf). fread(&act.pd). pt=fopen("temp.dat". while(fread(&act.sizeof(struct actionar).sizeof(struct actionar).poz. fread(&val_a. 68 .pt)) tot_a+=act. fseek(pf. fclose(pd).

fread(&cota.%d\n". fprintf(ptxt. fprintf(ptxt. ptxt=fopen("lista1. while(fread(&act. FILE *pd=fopen("date. fread(&pfn.1. rewind(pt).nr_act.1.pd). actionar act.1."********************************************************** *************\n")."********************************************************** *************\n")."********************************************************** *************\n").%d.*ptxt."w"). 69 .data. fprintf(ptxt.nr_act.txt".pd)."rb")."\n\t\t\t\tDividende cuvenite actionarilor la data %d.sizeof(float).nr_act*val_a/ksoc*100).pt)) { fprintf(ptxt. fprintf(ptxt."* * * actiuni * in capitalul social*\n")."********************************************************** *************\n").sizeof(long int)+sizeof(float).txt".cota.pt)) tot_a+=act. div=(pfn*cota)/tot_a.3f %%*\n".wMonth.data. fprintf(ptxt. fprintf(ptxt. } void listD() { FILE *pt.sizeof(float).act.sizeof(struct actionar). float pfn.act.nume.pfn). float div.rewind(pt). fseek(pd.(float)(unsigned)act.dat".wYear)."rb").cod.sizeof(struct actionar)."*%6s *%-30s*%8u *%18. SYSTEMTIME data. sortareA(). fprintf(ptxt.act."* Cod * Nume Prenume * Numar * Ponderea actiunilor*\n"). fprintf(ptxt. GetSystemTime(&data). while(fread(&act.dat". fclose(ptxt)."\n\n\n\t\tLista actionarilor dupa numarul de actiuni\n")."w")."Profit net:%. fprintf(ptxt.0). fclose(pt)."\t\t\t\t************************************************\n\n") .1.0f lei\n". unsigned int tot_a=0.data.wDay."\t\t******************************************\n\n"). pt=fopen("temp. fclose(pd). fprintf(ptxt. ptxt=fopen("lista2. } fprintf(ptxt.

fprintf(ptxt. while(fread(&act."Total actiuni:%u\n"."Dividende per actiune:%.act.sc. fclose(pt).adr.BI.nr. fprintf(ptxt. } void listAB() { FILE *pt.bloc[2]."rb").adr. fprintf(ptxt. fprintf(ptxt.nr_act*div).div).nr.bloc[0].act.act.da_year.txt".nume.%d*Str:%-29s Nr:%-5d*%-2s %8ld*%8u*%11."\t\t* Nr.2f *\n".dataN.act.da_day.cota).pt)) { fprintf(ptxt.1.act.1.adr. ptxt=fopen("lista3.pt)) { 70 . fclose(ptxt)."\n\n\n\t\t\tLista actionarilor in ordine alfabetica\n"). fprintf(ptxt."w"). while(fread(&act.adr.(unsigned)act.dat"."********************************************************** **************************************************************\n").sect. fprintf(ptxt. fprintf(ptxt.sizeof(struct actionar).2f\n".str. fprintf(ptxt.act.a dr.act.act.act. fprintf(ptxt.act.act. * * actiuni *\n").ad r."\t\t\t***************************************\n\n")."\t\t**************************************************\n")."Cota de profit repartizata la dividende:%. } fprintf(ptxt.dataN.act.da_mon.*ptxt."\t\t* crt.seria.act.tot_a).nr_act.fprintf(ptxt.act. fprintf(ptxt.ap.adr. fprintf(ptxt. * Nume Prenume * Numar *\n"). actionar act."* * *Loc:%-20s * * * *\n".%2d.bloc[1]."* Nume Prenume * Data * Adresa *Buletin de * Numar * Dividende *\n").sizeof(struct actionar).act. fprintf(ptxt.act.BI. fprintf(ptxt.act.codp).dataN."\t\t**************************************************\n").adr.adr.adr."*%-30s*%2d. fprintf(ptxt. int i=0."********************************************************** **************************************************************\n")."* * nasterii * *identitate * actiuni* *\n")."********************************************************** **************************************************************\n")."********************************************************** **************************************************************\n")."* * *Bl:%c%c%c Sc:%c Ap:%-3d Sect:%-2d Cod p:%-8ld * * * *\n". fprintf(ptxt.2f lei/act\n\n".loc). pt=fopen("temp. sortareN().

i. fread(&act. } else { fseek(pf. fclose(ptxt). } void do_sterg() { int n.key)!=0) { vb=cautare(n.dat".c.nr_act).++i."\t\t**************************************************\n").index[i]. n=indexare(). sortare(n). fclose(pt). do { c=getch()."\t\t**************************************************\n").act.dat". if (c=='N') { continue. 71 .1.1. } fprintf(ptxt.ptmp). fprintf(ptxt.sizeof(struct actionar).sizeof(struct actionar).act.nume. while(printf("\nCod actionar:"). Sleep(500). afis_date(act). } while(c!='D'&&c!='N'). int vb. actionar act.i.key).j<index[i].scanf("%6s". printf("Doriti sa stergeti acest articol?[D/N]: "). FILE *pf=fopen("actionar.pf).poz.fprintf(ptxt.0). fflush(stdin). fwrite(&act. continue. rewind(pf).j++) { fread(&act."\t\t*%6d *%-30s*%8u *\n". } } //rescriere fisier FILE *ptmp=fopen("tmp.pf).1. if(vb==-1) { printf("\n\aArticolul cu aceasta cheie nu exista!\n"). for(int j=0.sizeof(struct actionar)."rb"). char key[6].poz/sizeof(struct actionar)."wb").

char key[6].1.1. printf("Cod:\n"). while(scanf("%6s".v).1. //fseek(pf. actionar act. printf("Nume: ").6).2).reprez.dat". while(fread(&act.1.6).pf)) insnod(RAD. FILE *pf. n=indexare().pf)) fwrite(&act. while(fread(&act. nod *RAD=NULL. pf=fopen("actionar. if (v) { printf("\n\aArticolul cu aceasta cheie exista!\n").dat". return. insnod(RAD. fclose(pf).act. 72 .sizeof(struct actionar).ptmp). gets(act. } fclose(pf)."rb+"))==NULL) { printf("Fiserul cu date despre actionari nu exista!").v). } else { strncpy(act. Sleep(500).cod.key)!=0) { v=0. fflush(stdin).} fread(&act.key. if ((pf=fopen("actionar.dat".dat")." ". unlink("actionar.key.dat").sizeof(struct actionar). fflush(stdin). continue.sizeof(struct actionar)."rb"). } strncpy(act.pf). rename("tmp. sortare(n).cod. fflush(stdin).0. fclose(ptmp)."actionar. } void adaug() { int v.sizeof(struct actionar).nume).

printf("\tScara: ").da_year>2001) eroare(4). printf("\tBloc: ").adr.adr.&act.dataN. printf("\tLocalitatea: ").act. printf("\tCod postal: "). printf("\tZiua:"). fflush(stdin).da_day<1||act.sc).printf("Adresa actionarului\n").adr.dataN. } while(act. printf("Buletin de identitate\n").da_mon<1||act.dataN.codp.dataN. printf("\tSeria:"). printf("\tAnul:"). gets(act.dataN. printf("\tStrada: "). if(act.loc).dataN.str).dataN.1). do { valid_nr_i(act. do { valid_nr_i(act.adr.dataN. printf("\tLuna:").da_year>2001).adr.nr. gets(act.da_day>31).1).da_mon<1||act. valid_nr_i(act.adr. printf("\tApartament: "). scanf("%s". } while(act. printf("\tSector: ").sect.1). do { printf("Data nasterii\n"). scanf("%c".da_day.dataN.dataN.da_mon>12) eroare(3).da_day<1||act. printf("\tNumarul: ").adr.dataN.dataN. gets(act. 73 .adr. if(act. if(act.da_day>31) eroare(2).da_year<1900||act.adr.bloc). } while(act.1).1).1). valid_nr_i(act. valid_nr_i(act.da_year.dataN.jud). fflush(stdin). valid_nr_l(act.1).ap.da_year<1900||act. valid_nr_i(act. printf("\tJudetul: ").dataN.da_mon>12).da_mon.dataN.

} while(act.BI. printf("\tZiua:"). printf("Data eliberarii\n").dataE.da_day.BI.da_year>2001) eroare(4).BI.BI. } while(act.dataE.sizeof(struct actionar).BI.dataE. printf("\n").da_mon.BI.BI. if(act.1). printf("\tLuna:").da_mon>12) eroare(3).dataE. } } del_arb(RAD). do { valid_nr_i(act.dataE.dataE. fwrite(&act.BI.da_year.dataE.dataE.dataE.BI. valid_nr_i(act.dataE. do { valid_nr_i(act. if(act.nr. do { valid_nr_i(act.valid_ab_sb(act.seria.dataE.dataE.da_year<1900||act.1.BI.pf).da_day<1||act.BI.dataE. } void men_fis() { int rasp.1).BI.da_day<1||act.1).circa.da_year<1900||act.da_mon<1||act. printf("\tCirca de politie: ").da_mon<1||act.1). valid_nr_l(act.dataE. printf("\tNumarul:").BI.BI.7). while(cont) { 74 .BI.cont=1.da_mon>12). fclose(pf). printf("Numarul de actiuni detinute: ").da_day>31). if(act.da_day>31) eroare(2).dataE.BI. printf("Cod: "). valid_nr_i(act.da_year>2001). } while(act.1).BI.nr_act. printf("\tAnul: ").BI.1).

case 2:creare_date().break.break. printf("1. printf("1.LISTA ACTIONARILOR IN ORDINE ALFABETICA\n"). printf("3. } while(rasp<1||rasp>5).LISTA ACTIONARILOR IN ORDINEA NUMARULUI DE ACTIUNI\n"). switch(rasp) { case 1:creare().break. printf("6.break.&rasp).CONSULTARE FISIER DUPA COD ACTIONAR\n"). } } } void men_sit() { int rasp.break.&rasp). } while(rasp<1||rasp>6).REVENIRE LA MENIUL PRINCIPAL\n\n").break. printf("5.//scanf("%d". printf("3.do { printf("MENIUL FISIERE\n\n"). case 6:cont=0.LISTA DIVIDENDELOR CUVENITE FIECARUI ACTIONAR\n").//scanf("%d".break. case 3:listD().CREARE FISER CU DATE PRIVIND PROFITUL\n" ).5). printf("5. printf("Optiunea:").break. printf("4. switch(rasp) { case 1:listA(). printf("4.break. 75 . while(cont) { do { printf("MENIUL SITUATII DE IESIRE\n\n").break. valid_nr_i(rasp.ADAUGARE ACTIONARI\n"). case 5:do_sterg(). case 4:cons().REVENIRE LA MENIUL PRINCIPAL\n\n").5). printf("2. case 3:adaug(). valid_nr_i(rasp.STERGERE ACTIONARI DIN FISIER\n").MODIFICARE NUMAR DE ACTIUNI\n"). printf("Optiunea:"). case 4:modif().cont=1. printf("2. case 2:listAB().CREARE FISIER ACTIONARI\n").

case 5:cont=0. Editura ASE. Vol.break.SITUATII DE IESIRE\n"). Să se implementeze conceptul de matrice rară şi operaţia de adunare folosind un vector de structuri. } } } Programatorul trebuie să realizeze un echilibru între creşterea numărului de dimensiuni. } } } void main() { int rasp. Pentru structura carte. Acest echilibru conduce în final la reducerea duratei de prelucrare şi la obţinerea lizibilităţii bune a programului. printf("3. switch(rasp) { case 1:men_fis().5).break.TERMINARE PROGRAM\n\n"). 2. while(cont) { do { printf("MENIUL PRINCIPAL\n\n"). 2008. Bibliografie Ion IVAN. să se definească atributele corespunzătoare necesare reprezentării unei biblioteci structurate pe categorii. reducerea gradului de umplere şi complexitatea expresiilor asociate calculelor de deplasare. printf("2. pentru a localiza fiecare element al structurii pe care o defineşte. } while(rasp<1||rasp>3).cont=1. case 2:men_sit(). 1 si 2.//scanf("%d". folosind masive multidimensionale.FISIERE\n"). printf("1.break.&rasp). 76 . Bucuresti. Teme de control 1. Marius POPA. Paul POCATILU . case 3:cont=0. printf("Optiunea:"). valid_nr_i(rasp.break.Structuri de date.

Structuri de date externe Masivele. compact-discuri acestea sunt numite structuri de date externe.1. 2 5 6 c i adresa de început buffer Memoria externă Operaţii de t i r e / s c r i e r e 1 4 3 zona de memorie definită de u t i l i z a t o r Fig. studenţii îşi vor însuşi cunoştinţe teoretice şi vor deprinde abilităţi practice de lucru fişiere binare si text. Operaţii de intrare/ieşire 77 . În plus. listele şi arborii binari. dischete. zonă în care este copiat conţinutul bufferului. În momentul în care aceste structuri sunt stocate în memoria externă – pe discuri. ca un şir de baiţi. de asemen ea. Studenţii vor învăţa lucrul cu funcţii de acces la resursele memorate pe suporturile externe de date. 4. tot timpul aceste funcţii furnizează informaţii asupra începutului zonei ce este explorată. benzi magnetice.1. Memoria internă a unui calculator este imaginată ca un şir ordonat de baiţi. prin faptul că se află în memoria internă a unui sistem de calcul.4. cilindri şi problematica accesului este rezolvată prin poziţionarea pe aceste unităţi de acces. Fişiere Obiectivele unităţii de învăţare După studierea acestei unităţi de învăţare. Presupunând că pentru un sistem de calcul modulele care realizează citiri/scrieri operează cu conţinutul unor buffere de lungime L. cu deosebirea că pentru calculul adresei sunt luate în considerare elementele specifice modului de structurare a suportului. particularităţile de desfăşurare în plan fizic a operaţiilor de intrare/ieşire determină analiza distinctă a raportului dintre semnificaţia instrucţiunilor I/O din programe şi operaţiile efective de citire/scriere de pe suportul extern. Fiecare bait se defineşte prin adresă şi prin conţinut. atunci când suportul este organizat în piste. Programatorul are acces direct sau indirect la zona de memorie tampon prin intermediul adresei sale de început sau prin intermediul unei alte zone de memorie definită în programul său. lungimea acesteia fiind rezultatul logicii de organizare a datelor. Astfel. 4. sunt structuri de date interne. adresarea efectuându-se luând în calcul elemente structurale. Memoria externă este imaginată.

înţelegem acţiunea ce corespunde unei apelări de funcţie citire/scriere din program.2. nu devine mai complicat în cazul structurilor de date externe. iar algoritmul de punere în corespondenţă este astfel proiectat încât acesta nu este integrat în setul informaţiilor. În cazul citirilor/scrierilor cu format delimitatorul acceptat este analizat. B şi C cu: lg(A) = 120 octeţi lg(B) = 110 octeţi lg(C) = 200 octeţi 78 . Acest aspect explică de ce este necesară efectuarea avansului acestuia. Punerea în corespondenţă a valorilor citite Şirurile de caractere sunt delimitate prin CR . A. variabila pointer se modifică cu o unitate. De exemplu. iar algoritmul de parcurgere a bufferului determină un astfel de conţinut al variabilei pointer încât este transmis ca parametru funcţiilor de conversie începutul fiecărei subzone de buffer care începe după CR . Se observă că dinamica variabilei pointer este influenţată de tipul operaţiei de intrare/ieşire. Modul cum este concretizat CR ca delimitator de sfârşit de şir şi modul cum este definit descriptorul de format imprimă structurii de parametri ai funcţiilor de conversie anumite particularităţi. când se alternează citiri cu format cu citiri fără format. Ceea ce pare simplu în cazul structurilor de date interne. atât timp cât sunt clarificate chestiunile legate de variabilele pointer asociate bufferelor şi de faptul că o citire fizică efectivă nu înseamnă neapărat o citire logică. la scrierea pe suportul extern a trei variabile de tip articol. marcând exact schimbul de informaţii în dialogul om – calculator . 1 5 CR 1 2 0 CR 1 CR 1 CR algoritm conversie alfanumericîntreg algoritm conversie alfanumericîntreg algoritm conversie alfanumericîntreg algoritm conversie alfanumericreal variabila A variabila B variabila C variabila D Fig. pentru zona de lungime minimă L = 256 octeţi. La operaţii neomogene există modalităţi neomogene de definire şi de tratare a delimitatorilor de sfârşit de şir ca rezultat al activării tastei CR .Dinamica operaţiilor de intrare/ieşire determină actualizarea variabilei pointer care delimitează partea de început a subzonei din buffer ce este copiată în zona de memorie definită de utilizator. iar la scriere se întâmplă acelaşi lucru. În cazul funcţiilor de citire/scriere a unui caracter. 4. Prin operaţia logică. ce este scrisă/citită la o singură operaţie fizică efectivă pe/de pe suport.

Structurile de date externe se regăsesc în cele mai multe cazuri sub denumirea de fişiere.1) (4.3) 79 . Variabila pointer este apoi reiniţializată şi va prelua datele structurii C după care efectuează a doua scriere fizică. Pentru a realiza regăsirea într-un volum de date de dimensiuni remarcabile. Apar unele complicaţii care nu sunt majore de altfel. se majorează cu 120. sistematizarea datelor şi crearea acelor elemente indispensabile localizării.2) unde parantezele drepte înseamnă partea întreagă a expresiei. ce conţine câmpuri ce conduc la o lungime de 80 octeţi şi L = 256 octeţi: k 256 80 3. dacă definim o structură de tip articol. Se porneşte de la faptul că într-un buffer. În cazul în care conţinutul de lungime L este tratat distinct. distanţa dintre elemente fiind o variabilă aleatoare a cărei lege de repartiţie este identificabilă. ceea ce conduce la ideea că structurile de date externe sun t privite ca structuri de structuri de date interne dispuse pe suport de memorie externă. se ia în discuţie conceptul de înregistrare fizică. întrucât nu se construieşte un mecanism de generare cu repetare a acestora. Dacă: L’ = lg (structura de date de tip articol) şi dacă există: k L L' L (4. De exemplu. iar în cazul unor structuri mai complexe se regăsesc sub denumirea de baze de date. de regulă sunt stocate datele ce corespund unei structuri de tip articol. Structurile de date externe sunt contigue. prin aceea că volumul datelor este foarte mare şi elementele repetitive abundă. preia datele din structura B şi realizează o scriere fizică pe suport. În acest caz celor trei scrieri logice le-au corespuns două scrieri fizice. raportul k reprezintă o expresie mai simplificată a factorului de blocare. Scopul este de a face deosebirea între modul în care se dispun informaţii le pe suportul fizic şi modul în care sunt gândite organizările de date în raport cu prelucrările particulare.variabila pointer permite preluarea datelor din structura A. adresării. Când ating un nivel de structurare prin adrese suficient de dezvoltat. dar care necesită memorarea distanţelor. se definesc sau nu elemente de regăsire a informaţiilor. Introducerea factorilor de blocare vine să complice lucrurile. Există diferite modalităţi de realizare a operaţiilor de citire/scriere după cum se folosesc sau nu factori de blocare. se formează fişiere interdependente. ce se recunosc sub denumirea de înregistrare logică sau articol logic.2 3 (4. formate din elemente dispuse în continuarea celorlalte şi necontigue. Structurile de date externe nu diferă mult de structurile de date interne. dar să îmbunătăţească indicele de folosire a zonelor de memorie. este necesară organizarea.

4) În cazul în care k’ = 2: g2 n / 2 m 160 100 n 256 (4.În cazul în care k’ = 1. ce este în fişier. 80 .se consideră fişierul ca structură de date regulat necontiguă dacă între toate articolele sau între grupuri de articole. ce urmează a fi memorată în fişier. . luând în considerare numai aspectele care ţin de modul de stocare a informaţiei.se consideră fişierul ca structură de date contiguă dacă informaţiile utile sunt dispuse unele în continuarea celorlalte. există baiţi nefolosiţi. Problema fragmentării informaţiilor determină stocarea de date necesare localizării părţii ce se continuă într-o altă zonă a suportului.6) Se observă că: g3 g2 g1 (4. pe cei 256 baiţi ai bufferului este încărcat un articol. strict dependentă de aplicaţia programatorului. ia în considerare modul de organizare al fiecărui suport. la distanţe care sunt variabile aleatoare.se consideră structuri de date necontigue fişierele ale căror articole sunt dispuse unele faţă de celelalte. există posibilitatea de a construi o formulă de calcul a adresei articolului k. Dacă la nivelul memoriei interne aceasta este privită ca un vector. . Trecerea de la memoria internă la memoria externă. pornind de la adresa altui articol j. daca n e numar impar Pentru k’ = 3: g3 n 3 m 240 100 n 256 (4. fără baiţi care să le separe. având număr fix. Organizarea pe sectoare determină luarea în considerare a unei matrice tridimensionale. daca n e numar par 1. Deci fişierul conţine în final n articole fizice şi tot n articole logice. Pentru fiecare suport realizatorii pun la dispoziţie formulele de calcul ale adreselor cu luarea în considerare a elementelor de structură a suportului fizic. Linia indică pista pe care se află baitul. în acelaşi număr.7) Se vorbeşte de factorul de blocare optim care se stabileşte pentru fiecare tip de memorie externă şi lungime de structură de date de tip articol. în cazul suporturilor externe de informaţie organizate pe piste baiţii sunt priviţi ca având dispunerea asemeni elementelor unei matrice. se fac următoarele specificaţii: . iar coloana indică poziţia baitului pe pistă.5) unde: m 0. În continuare. gradul de încărcare cu informaţie utilă fiind: g1 n 80 100 n 256 10 100 32 30% (4.

respectiv de a memora informaţii utile. . aparţinând unui interval definit.fişiere destinate citirii datelor. în mod obligatoriu. există o multitudine de criterii. .fişiere cu articole de lungime fixă – sunt formate din elemente având aceeaşi lungime. împarte fişierele în: . fişierul conţine aceste elemente dispuse într-o anumită ordine sau în ordine oarecare. . Criterii de clasificare a fişierelor Şi în cazul clasificării fişierelor. fiecare fişier fiind clasificat cu unul sau mai multe atribute ce corespund criteriilor de clasificare.fişiere destinate scrierii datelor. . 4.fişiere care au definite zone ce conţin informaţii referitoare la adresele unor grupe şi subgrupe de articole – pentru a identifica un anumit element se localizează grupul şi apoi subgrupul de articole. .fişiere cu articole de lungime diferită. aflat pe pista i a suportului. lm.2. selectarea elementului căutat este rezultatul parcurgerii articol de articol până la găsirea respectivului element. a) Criteriul lungimii articolelor ce alcătuiesc fişierul le împarte în: . în funcţie de care se face reperarea în fişier. dar cunoscute – se consideră m tipuri de articole. c) Criteriul informaţiilor de localizare a articolelor care alcătuiesc fişierul. elementele sunt omogene şi sunt dispuse unele în continuarea celorlalte. asemenea datelor interne.fişiere în care elementele conţin informaţii ce permit conturarea de liste înlănţuite sau arbori pe suporţi de memorie externă – complexitatea legăturilor dintre articolele fişierului determină un volum de informaţie privind adresele articolelor cu care un element intră într-o anumită relaţie.fişiere destinate efectuării operaţiilor de actualizare. b) Criteriul informaţiilor ce definesc regulile referitoare la dispunerea elementelor. De exemplu.fişiere cu elemente sortate după un câmp numit cheie a articolului. primul câmp conţine lungimea articolului. d) Criteriul operaţiilor ce sunt efectuate de fişiere determină gruparea acestora în: . . căruia i se asociază un model matriceal de dispunere a baiţilor. l2. La 81 . în raport cu scopurile prelucrării îşi modifică atributele. o dată identificat subgrupul. Pentru început se presupune că baiţii au aceeaşi destinaţie.fişierele cu articole de lungimi diferite. un fişier care se creează este destinat scrierii datelor. în ultima situaţie este necesară memorarea de informaţii care să permită identificarea tipurilor de articole şi lungimea acestora.fişiere care nu conţin informaţii asupra poziţiei articolelor – singura modalitate de a selecta un articol este parcurgerea tuturor articolelor care îl preced. Nu există baiţi care stochează informaţii privind structura suportului şi modul de ocupare a acestuia.fişiere având ca singur mod de dispunere poziţia articolelor. . Baitul bij reprezintă baitul al j-lea. iar pe o pistă se află m baiţi. Suportul are n piste. Oricare dintre fişierele unei grupe. …. dar necunoscută – ceea ce se cunoaşte este legat de faptul că lungimile articolelor se află cuprinse între două limite: lungimile articolelor sunt variabile aleatoare. .Pentru simplificarea prezentării se consideră un suport extern S. având fiecare lungimea l1. fişierele sunt asemănătoare vectorilor ca structuri de date interne.

formate din articole. adăugarea de articole la sfârşitul fişierului sau subfişierelor. programatorul preia în programele sale tot ceea ce efectuează funcţiile primitive sau sistemul de gestiune a fişierelor. fără realizarea deplasării celorlalte elemente cu o poziţie spre stânga. vizează ştergerea de articole. cu ajutorul indecşilor se identifică subfişierul secvenţial şi articolul căutat este preluat după ce a fost localizat prin parcurgerea articol după articol a subfişierului.fişierele cu organizarea secvenţială . . dacă se ia în considerare similitudinea acestui mod de organizare cu înregistrarea pe o casetă a şlagărelor unei formaţii rock. iar dacă înaintea consultării se efectuează actualizări. fişierul este o masă amorfă de baiţi. avem imaginea clară a tuturor posibilităţilor de lucru cu fişierele secvenţiale. lungimea zonei şi un mod de reparare a fişierului. pentru programator. ştergerea este o operaţie de dezactivare a elementelor. programatorul abordează întreaga problematică numai din punct de vedere logic al rezolvării problemei sale. modificarea de câmpuri. el efectuează transferuri de baiţi din zone de memorie spre suportul extern. indicând adrese acestor zone. . înregistrarea unui nou şlagăr. operaţiile de actualizare.fişiere pentru care sunt definite funcţii primitive de realizare a operaţiilor elementare cu datele destinate suporturilor externe – programatorului îi revine sarcina să gestioneze totalitatea informaţiilor necesare regăsirii elementelor ce alcătuiesc fişierul. . ştergerea unui şlagăr. se face numai după ultimul şlagăr anterior. deci fizic ştergerea unui articol nu se produce. accesul la un şlagăr presupune audierea celor care-l preced. există situaţii în care se efectuează lucru direct în bufferul asociat fişierului cu care se lucrează. programul în care apar fişierele gestionate de programator nu apelează alte funcţii decât cele scrise de acesta şi foloseşte numai instrucţiuni ale limbajului de asamblare. acelaşi fişier aparţine celei de a treia grupe. e) Criteriul gestiunii fişierelor ia în considerare existenţa unui sistem de funcţii de prelucrare care asigură efectuarea operaţiilor specifice lucrului cu fişiere. altele decât delimitatorii de început şi de sfârşit. operaţia fiind 82 . Acest criteriu împarte mulţimea fişierelor în: . se calculează adresele de pe suportul extern unde vor fi scrise datele. sunt definite şi încărcate etichetele care sunt scrise. ia în considerare existenţa sau inexistenţa unor informaţii de regăsire a datelor.consultare acelaşi fişier aparţine grupei a doua. numit sistem de gestiunea fişierelor. având conţinut şi poziţii.succesiune contiguă de articole fără existenţa unor elemente de informare. funcţiilor sistemului de gestiune a fişierelor le corespund instrucţiuni. f) Criteriul organizării fişierelor.fişiere care sunt prelucrate prin apelarea de funcţii ale unui sistem de gestiune – rezolvă întreaga problematică legată de organizarea şi accesul la date. parametrii instrucţiunilor devin parametrii reali ai funcţiilor sistemului de gestiune. altul decât cel de la sfârşit presupune existenţa a două casete.fişiere care se construiesc şi se utilizează folosind instrucţiunile limbajului de asamblare – programatorul defineşte totalitatea condiţiilor pentru efectuarea operaţiilor cu fişiere. cel mult seturi de macroinstrucţiuni. după cum urmează: . subfişierele sunt masive unidimensionale contigue. se definesc bufferele şi se gestionează.fişierele însoţite de informaţii de tip index – presupun sortarea articolelor după chei şi împărţirea acestora în submulţimi. rescrierea de articole şi inserarea de articole. în acest caz fişierul apare ca o resursă iar gestiunea acestei resurse este lăsată integral la dispoziţia programatorului. punerea în corespondenţă a elementelor din submulţimi cu adresele fizice determină realizarea într-un fişier a unei mulţimi de subfişiere secvenţiale.

Prelucrările moderne. . cu condiţia ca mecanismul de obţinere a adresei fizice să se menţină neschimbat.fişiere pe bandă magnetică. . presupune realizarea de liste înlănţuite. articolul inserat este dispus într-o zonă disponibilă numită folcloric. rezultă că procedeul de punere în corespondenţă este cu atât mai performant cu cât el realizează o dispunere mai uniformă a articolelor în zona rezervată. pornind de la imposibilitatea să se genereze numere diferite care să îndeplinească condiţia de apartenenţă la subintervale. au condus la citirea unui fişier ca un singur articol foarte mare şi prelucrarea acestuia în memorie. unde: cd . există posibilitatea ca folosind algoritmi de randomizare să se obţină elemente ce intră în calculul adresei fizice a începutului zonei din suportul extern în care se scrie un articol.fişier în memoria internă. pe măsură ce se scriu articole în fişiere. câmp numit cheia articolului.numai la nivel logic. . fişierul organizat aleator apare ca o structură necontiguă în care fiecare element este localizat pe baza unei formule. Logic apare o singură instrucţiune de citire. deci realitatea este alta. h) Criteriul privind modul de efectuare a operaţiilor de intrare/ieşire grupează fişierele în: .lungimea fişierului.8) citiri fizice.fişiere ale căror articole sunt dispuse aleator pe suport – cunoscându-se dimensiunile fişierului se alocă o zonă pe suportul extern printr-o operaţie numită preformare. . numeroasele lucrări care prezintă limbajul COBOL.citiri fizice din fişier.variabila booleană ce este 0. are loc fărâmiţarea zonei rezervate. dacă Lf este divizibil prin L şi 1 în caz contrar. datele sunt puse în corespondenţă printr-un procedeu oarecare cu adresele unde vor fi scrise. dată în baiţi. m . . aceste fişiere cu organizarea aleatoare. cu indicarea formatului după 83 .lungimea unei înregistrări fizice la o citire. pentru a menţine criteriul ordonării elementelor care a determinat împărţirea mulţimii în submulţimi de articole.fişiere pe cartele perforate. .fişiere de tip stream în care datele la scriere sau la citire sunt câmpuri elementare sau alte tipuri structuri de date.fişiere pe bandă perforată.fişiere pe dischete.fişiere pe disc. redau imagini sugestive ale modului în care se implementează filozofia fiecărui mod de organizare a fişierelor. deci apelarea o singură dată a funcţiei în realitate au loc: cf Lf L m (4. g) Criteriul suportului unde este stocat fişierul împarte fişierele în: . dacă se are în vedere organizarea matriceală a suportului şi modul static în multe cazuri de alocare a memoriei externe. se construiesc funcţii pentru gestionarea articolelor care au aceeaşi adresă fizică prin calcul. .fişiere pe suport optic. zona de depăşire. permit efectuarea întregii game de operaţii. neîngrădite de restricţiile lipsei de memorie internă. în sensul că accesul la date este precedat de un test asupra caracterului activ sau neactiv al articolului. inserarea de articole. constituite într-un şir. având ca parametru valoarea unui câmp ce intră în structura articolului. Lf . L .

dacă se iau în calcul informaţiile pe care le oferă descriptorii de format şi locul pe care fiecare element îl ocupă în lista de parametri ai funcţiei apelate la scriere.este gestionat cu funcţiile unui sistem de gestiune a fişierelor.3.10) De obicei. 2. operaţiile ce preced calculele sunt lăsate la dispoziţia programatorului.conţine informaţii asupra poziţiei anumitor articole. . . i = 1. n. fişierul apare ca o succesiune de elemente oarecare ale căror poziţii sunt deduse. . …. . Astfel. articolele au lungime fixă sau variabilitatea lungimilor este în cadrul unei mulţimi formate din câteva elemente. . i = 1. iar descriptorii de format să se menţină aceiaşi pentru a oferi succes prelucrărilor. .are organizare indexată. SDn definite într-un program P. ….9) n i 1 lg SDi (4. 4. lg(α) = 2. E2. un fişier oarecare este caracterizat înscriind oricare dintre informaţiile ce rezultă din criteriile specificate. 2. Cei doi baiţi ataşaţi fiecărui element vor conţine lungimea articolului: cont lg SDi (4. sunt şiruri de baiţi caracterizate printr-un conţinut rezultat din iniţializarea structurilor de date SDi.fiecare material are o cheie unică. De exemplu. En zone de memorie de lungime: lg SDi fişierul având în final lungimea: Lf n lg lg (4. ….fişiere de tip record în care datele sunt caracterizate prin lungime şi adresă de început.un fişier de tip record. . operaţiile de lucru cu fişierele de acest tip nu sunt în general precedate sau urmate de conversii. SD2. Pe un suport extern se alocă elementelor E1. fişierul stocurilor de materiale este: . . …. Fişiere secvenţiale Fie mulţimea de elemente E1.se află pe disc.11) 84 . . En oarecare ce corespund structurilor de date SD1.are articole de lungime fixă.articolele sunt identificate după codul materialului care joacă rol de cheie de articol. . Elementele Ei.fişierul este sortat crescător. n. ….se efectuează toate operaţiile de actualizare pe el. E2.care se fac mai întâi convenţiile şi apoi se stabilesc lungimile şirurilor care vor fi scrise pe suport. este de dorit ca aceleaşi liste de variabile de la scriere să fie utilizate şi la apelul funcţiilor de citire.

19) dacă sortarea s-a făcut descrescător.18) ceea ce pune în evidenţă că adăugarea se face numai la sfârşitul fişierului..13) i 1 adr Ei A j 1 lg SDi i lg (4. sortarea fişierelor. En pe suport în această ordine.x) > cont (E2. Astfel: adr E1 A lg (4. E2..adăugarea elementului Em se efectuează la adresa: adr Em - adr En lg S n lg (4. cont n (4.x) (4.crearea unui fişier secvenţial constă în dispunerea elementelor E1. în eticheta de început a fişierului se specifică tipul articolului lungime fixă.. .17) Cu fişierele secvenţiale se efectuează următoarele proceduri: . se memorează şi lungimea. A reprezintă adresa fizică a primului bait a primului articol căruia i s-a ataşat în faţă lg(α) baiţi pentru a memora lungimea articolului respectiv: i 1 adr Ei sau: A j 1 cont j lg i (4. iar lg(βk) devine zero. Dacă: lg SD1 atunci: lg SD2 . sau: 85 .16) caz în care. βk reprezintă grupul de baiţi de lungime lg(α) ataşat elementului Ek în fişier.x) > … > cont (En. Adresa unui element oarecare Ei.consultarea integrală sau parţială a fişierului baleiază din aproape în aproape elementele fişierului şi se prelucrează cele care prezintă interes.Fişierul este caracterizat printr-o adresă a articolelor. interclasarea a două fişiere. care constă în obţinerea unui fişier în care articolele au o astfel de dispunere încât pentru un câmp x există relaţia: cont (E1.12) unde. este obţinută prin relaţia: i 1 adr Ei A j 1 lg SD j (4. . …. De asemenea.15) cont 1 cont 2 . lg SDn (4.14) unde..

cu posibilitatea calculului adresei unui element oarecare: adr (suc (Ei)) = adr (Ei) + lg (SDi) + lg ( ) adr (pred (Ei)) = adr (Ei) – lg (SDi-1) – lg ( ) Se spune că fişierul este închis dacă: m (4. tentativele de deschidere a unor fişiere deja deschise fiind inefective. E2. nu este justificată memorarea de informaţii pentru anumite articole. Sistemele de operare evoluate gestionează închiderea fişierelor la închiderea execuţiei programelor. fiecare ocupând o zonă de lungime: lg SD lg (4. asemeni unui vector de structură sau a unei înşiruiri de diferite structuri. 4. Fişiere secvenţial – indexate Se consideră o mulţime de elemente E1. ….25) deci. care joacă rol de cheie a articolelor în structura SD de generare. E2.cont (E1.x) cont (E2. ….x) … cont (En. Dacă sunt luaţi în considerare parametrii primei deschideri.4.21) (4.x) (4. Explorarea fişierelor secvenţiale corespunde unei structuri de date contigue. En generate după structura SD şi un câmp x astfel încât: cont (E1.20) dacă sortarea s-a făcut crescător. Elementele de sortare vor fi memorate.23) Se spune că fişierul este deschis dacă: m lim pred m Ei E1 (4. En nu se justifică construirea unui vector a adreselor în fişier a1.x) cont (E2.24) O astfel de abordare determină continuarea prelucrării chiar dacă există tentative de a închide un fişier deja închis sau de a deschide un fişier deja deschis. a2. problema este rezolvată.x) (4. …. Apare problema privind parametrii funcţiei de deschidere.x) … cont (En.26) 86 . Întrucât există formule de calcul pentru adresele fiecărui element din submulţimea E1. şirul elementelor este sortat crescător după câmpul x.22) lim sucm Ei En (4. Întrucât se lucrează în cele mai multe cazuri cu fişierul în totalitatea lui. an pentru aceste elemente.

x n x (4.unde.30) unde k1 k2 k3 k4. En este împărţită în 4 subşiruri. γ reprezintă o zonă în care este memorată o adresă fizică de pe suport.28) a cheilor şi adreselor articolelor ce intră în componenţa fişierului.pentru primul subşir: Q1 . mulţimea elementelor E1. reţinând adrese şi cheile elementelor ce delimitează fiecare subşir de articole: (cont(Ekj.x). n (4. Fişierul are un fond informaţional de lungime: Lf n lg lg SD (4.29) şi rezultă o împrăştiere suficient de mare care să reducă şansele găsirii unei formule de calcul a adresei fizice a unui articol.pentru al treilea subşir: cont E1 m .32) Q3 cont E1 2m . Dacă se acceptă ideea utilizării unui arbore binar cu 4 noduri terminale.x .33) . având un număr aproape identic de elemente.x . 4. ţinând seama de structurarea contiguă a suportului. akj). ….x . Perechile de delimitare ale începutului de subşir. folosind strict ca informaţie cheia acestuia.pentru al patrulea subşir: Q4 cont E1 3m . a 2 m 1 (4. 2. Se calculează: n 2 i 1 cont Ei. a3m 1 (4. se obţin astfel: . 2. am 1 (4. E2.31) Q2 .x . …. a1 (4.ai) (4.x). 3. k = 1.pentru al doilea subşir: cont E1.27) Se construieşte mulţimea perechilor: (cont(Ei.34) Perechile pentru delimitarea sfârşitului pentru fiecare din cele 4 subşiruri sunt: 87 . j= 1.

P1 P2 P3 P4

cont Em .x , am cont E2 m .x , a2 m cont E3m .x , a3m cont En .x , an
(4.35)

S-a considerat că fiecare subşir are m elemente, cu excepţia ultimului şir care are 1, 2 sau 3 elemente mai puţine. Setului de date i se asociază arborele binar:
(Q1, P4)

(Q1, P2)

(Q3, P4)

(Q1, P1)

(Q2, P2)

(Q3, P3)

(Q4, P4)

Fig. 4.3. Structura setului de date i Dacă, de exemplu, fişierul sortat este organizat secvenţial şi se doreşte citirea articolului penultim, care are cheia 7233, în mod normal trebuie să fie citite cele n-2 articole care îl preced. Dacă însă fişierul este înzestrat cu această informaţie pe care o conţine arborele binar cu 4 noduri terminale, inspectarea nodului rădăcină permite vizualizarea faptului că articolul căutat cu cheia 7233 este în fişier, adică: cont (E1.x) ≤ 7233 ≤ cont (En.x) Întrucât:
7233 cont (E n .x) cont (E i .x) 2

(4.36)

(4.37)

rezultă că se parcurge pe nivelul inferior, nodul din dreapta. Întrucât:
7233 cont (E 2n 1 .x) cont (E n .x) 2

(4.38)

rezultă că se parcurge pe nivelul inferior, nodul din dreapta. Odată ajungând pe ultimul nivel al arborescenţei, se reţin adresele a3m+1 şi an şi se baleiază secvenţial subfişierul delimitat astfel. Deci, se vor baleia mai puţin ¼ din totalul elementelor fişierului. Pentru construirea arborilor binari asociaţi există numeroşi algoritmi de partiţionare a fondului informaţional. Important este ca numărul căutărilor secvenţiale să fie cât mai redus. 88

Trebuie realizat un echilibru între numărul de nivele ale arborelui binar şi numărul subfişierelor, deoarece creşterea numărului de subfişiere conduce la creşterea duratei de acces la acestea din cauza parcurgerii unui număr prea mare de noduri în arborele binar. În cazul în care se doreşte inserarea unui articol Ej într-un astfel de fişier se identifică poziţia lui, astfel încât: cont (Ek.x) cont (Ej.x) … cont (Ek+1.x) (4.39)

În acest caz, articolul ca atare este memorat într-o zonă rezervată a fişierului, legătura cu celelalte articole efectuându-se prin:

cont cont

k j

adr E j adr E k
1

(4.40)

ce corespunde unei inserări de elemente într-o listă. La un număr mare de inserări, parcurgerea listelor reduce performanţa programului de exploatare a fişierului secvenţial – indexat. Acestea justifică trecerea la reorganizarea fişierului. Prin reorganizare se înţelege crearea unui nou fişier, în care elementele se dispun într-o aceeaşi zonă fără a mai exista informaţii de legătură, ca în cazul în care ar fi dispersate pe suport. La reorganizare, se construieşte un nou binar al indecşilor. Utilizarea arborilor binari are aici numai un caracter exemplificativ. Tipul de arbore depinde în principal de împrăştierea cheilor în intervalul pe care sunt definite. Informaţiile privind arborele asociat tabelei de indecşi se stochează pe suport şi face parte din fişier. Pentru o parcurgere mai rapidă, în cazul în care este posibil, informaţiile aferente structurii arborescente a indecşilor se încarcă în memoria internă şi se lucrează cu ele folosind funcţiile de parcurgere ale unui arbore. În limbajele precum C şi C++, fiecare programator implementează algoritmi proprii pentru organizarea secvenţial – indexată, iar prin comparaţia comportamentului lor statistic cu alţi algoritmi existenţi, sunt dezvoltaţi sau abandonaţi. 4.5. Fişierele bazei de date Din punctul de vedere al modului de structurare a datelor, bazele de date reprezintă o formă mai generală de reprezentare a datelor, care reflectă caracteristici ale elementelor omogene ce definesc mai multe mulţimi. Fie mulţimile M1, M2, ..., Mk, formate fiecare din n1, n2, ..., nk elemente, aşa fel alese încât caracterizarea completă a unui element xj (M1) este efectivă dacă sunt prezentate datele dj1, dj2, ..., djk, unde djk (Mk). În plus, fiecare mulţime are elementele structurare după o anumită regulă. Punerea în corespondenţă a elementelor celor k mulţimi, conduc în numeroase situaţii, ca unui element din mulţimea Mi să-i corespundă mai multe elemente din mulţimea Mj sau mai multor elemente din mulţimea Mi să le corespundă un singur element din mulţimea Mh. Se observă că necesitatea de a separa informaţiile în fişiere distincte este dată în principal din dorinţa de a diminua redundanţa dintr-un fişier, pe de o parte, şi pentru a permite noi facilităţi de exploatare a structurilor de date, pe de altă parte.

89

În continuare, se consideră un exemplu clasic, foarte frecvent utilizat în descrierea principiilor şi fundamentelor de realizare a bazelor de date. Fie mulţimea M1 a persoanelor dintr-o localitate, care se află într-una din relaţiile: x este vecin cu y x este fiul lui y x este tatăl lui y x este soţia lui y x este soţul lui y Un individ al colectivităţii, este descris prin: - nume; - adresă; - raport cu alţi indivizi, respectiv vecini, rude; - tip automobil/marca; - culoare automobil, - an cumpărare; - loc de muncă. Fie mulţimea M2 mulţimea automobilelor, în care elementele se află în relaţiile: marca x este produsă de y marca x are capacitate z capacitatea z are consumul specific w Un autoturism este descris prin: - nume producător; - model; - culoare; - an fabricaţie; - capacitate; - tip combustibil; - caracteristici motor; - consum la 100 km. Fie M3 mulţimea locurilor de muncă, formată din elemente caracterizate prin: - nume instituţie; - capital social; - tip instituţie; - număr salariaţi; - nume compartiment; - nume meserii acceptate la compartimentul respectiv; - nume lucrători din compartiment. Fie M4 mulţimea impozitelor care se aplică mijloacelor de transport, formată din elementele: - limita inferioară a capacităţii cilindrice; - limita superioară a capacităţii cilindrice; - impozit; - taxa CASCO pentru primii 3 ani de funcţionare; - taxa CASCO pentru maşinile cu vechime cuprinsă între 4 – 10 ani; - taxa CASCO pentru maşinile cu vechime mai mare de 10 ani.

90

4.10. În cazul în care fenomenul are o dinamică accelerată. . Cele 4 mulţimi nu sunt un dat.listarea tuturor celor care lucrează la locul de muncă w şi au autoturisme pentru care plătesc taxa CASCO cuprinsă în intervalul [a.există meseriaşi de tipul z care au maşini de tipul u absolut noi şi care au vecini în aceeaşi situaţie? Dacă toate datele despre un individ.listarea proprietarilor care plătesc un impozit mai mare decât C lei şi taxa CASCO mai mare decât D lei.listarea proprietarilor de autoturisme cu culoarea z. . ceea ce conduce de fapt la regruparea informaţiilor. Pentru elementele din mulţimea M1 se asociază arborescenţa: persoana x familie vecini soţie copii vecinul din faţă vecinul din spate vecinul din stânga vecinul din dreapta copilul Y1 copilul Y10 Fig.listarea locurilor de muncă ale membrilor familiei lui x. sunt înregistrate într-o structură cuprinzătoare. datele nu suferă o uzură morală rapidă pentru că vizează indivizii dintr-un cartier sau bloc. . b]. Pentru a vedea puterea de prelucrare pe care software-ul bazei de date o are. se observă o multitudine de repetări. . exemplificăm câteva cereri: . cea mai costisitoare etapă din activitatea de manipulare a bazelor de date o reprezintă încărcarea acestora. În cazul de faţă. 91 . cele patru mulţimi conduc la date ce alimentează baza de date şi se trage concluzia că în continuare ea este complet încărcată. se observă că la terminarea încărcării 60 – 80% din date sunt uzate moral şi baza de date practic este inoperantă. În cazul considerat.9.există o relaţie între capitalul social al firmelor şi uzura morală a autoturismelor pe care le au salariaţii lor? . ci sunt rezultatul unei analize a modului în care sunt sistematizate şi concentrate datele. care conţine elementele de descriere ale celor patru mulţimi.Deşi se discută foarte mult. Arborescenţa asociată elementelor mulţimii M1 Pentru elementele mulţimii M2 se asociază arborescenţa din figura 4.

sk2. de asemenea.Producător Marca 1 Marca 2 … Marca n Model Culoare An fabric. ….44) conduce la tabelarea numelor de persoane care posedă maşini de culoare z. Numărul de şiruri maxim este de regulă egal cu numărul mulţimilor de articole definite. nume). cât şi legături între fişiere. … pn) (4. dacă fiecare mulţime este concretizată în câte un fişier. m (4. p2. câmpul corespunzător autoturismului conţine şi adresa articolului ce corespunde mărcii şi culorii autoturismului. este necesară constituirea unor structuri de adrese. toate structurile de adrese sunt create de la început sau acestea se creează pe măsură ce necesităţile de prelucrare impun acest lucru? În fişierul persoanelor. Interogarea unei baze de date revine la constituirea mai multor şiruri.43) ceea ce înseamnă că persoanele ale căror înregistrări ocupă poziţiile k1. Dacă interesează listarea proprietarilor de maşini de culoare z se. 92 . i = 1. arborescenţe. Se ridică întrebarea: pentru a răspunde la toate solicitările. procedează astfel: . 2.41) unde si este adresa articolului pentru descrierea autoturismului al cărui proprietar este persoana ai din fişierul de persoane. k2.42) al adreselor articolelor ce corespund autoturismelor de culoare z: P ∩ S = (sk1.din fişierul autoturismelor se extrage subşirul: P = (p1. s2 … sn) (4.10.se construieşte şirul: S = (s1. Deci. … skm) (4. Fig. articolele în cadrul fiecărui fişier sunt legate între ele. Baza de date presupune atât legături între articolele fiecărui fişier. funcţie de structura arborescenţei asociate. . din fiecare mulţime câte unul. Arborescenţa asociată elementelor mulţimii M2 Şi pentru elementele mulţimii M3 şi M4 se asociază. 4. … km cu maşini de culoare z şi afişarea: cont (ref (ki) .

În exemplul dat. w (4. dacă se doreşte listarea tuturor celor care au locul de muncă w şi au autoturism pentru care plătesc o taxă CASCO cuprinsă în intervalul [a.B]∩N. sunt cele care au capacităţile cuprinse între: [ 1. Prin analiza conţinutului fişierului M4. variabila v se spune că este pointer extern dacă şi numai dacă: cont (v) [A. m2’.i. 2. ce corespund autoturismelor pentru capacităţile identificate: m1 m2 … me (4.51) Scrierea elementelor şirului: (cont (γu->nume_persoana)).49) Aceste limite conduc la filtrarea elementelor mulţimii C1. rezultă că autoturismele pentru care se plăteşte o taxă CASCO cuprinsă în intervalul [a. aşa fel încât ea să conţină adresa baitului de unde începe citirea/scrierea. În continuare se utilizează conceptul de pointer extern. e ≥ h. Pentru a face deosebire între pointerii folosiţi la referirea elementelor din memoria internă şi pentru a evita confuziile ce apar folosind conceptul de pointer spre fişier. A B şi A.45) De regulă.se construieşte şirul adreselor persoanelor care au locul de muncă w: (γ j = const (w. C2. s-a procedat la utilizarea de variabile pointer. Fiind dat un suport extern al căror baiţi au adresa cuprinsă între valorile [A.46) al autoturismelor. cont (γ. ….50) = (γi 0 ≤ 1 k.Astfel. B N. astfel încât rezultă submulţimea adreselor: m’ = {m1’. … Ch) (4. 2. C2. … n se construieşte şirul capacităţilor cilindrice: (C1.53) Poziţionarea citirii este de fapt atribuirea sau modificarea conţinutului unei variabile de tip pointer extern. Se construieşte şirul de adrese: u (4.48) (4. B] ∩ N (4.47) (4. 93 . 1] 2] (4. întrucât este deja concentrat tipul de dată FILE. j = 1. [ 2. … mp’} de regulă p < e. se procedează astfel: . … Ch. întrucât există mai multe mărci de maşini cu aceeaşi capacitate cilindrică. însoţite de adresele articolelor din fişierul asociat mulţimii M2.52) rezolvă cererea formulată iniţial.adresa_autoturism) m’) (4. b] . u = 1.adresa_persoanaj)). b] .

sunt numai definiţi şi îşi încarcă conţinutul în funcţie de cerere. Bi] . se află pointeri externi. De menţionat că în spatele oricărei cereri de informaţie furnizată de utilizatorul bazei de date. Există situaţii când pentru a rezolva o problemă.55) cont ( i) = Bi – lg (SDi) unde i reprezintă adresa ultimului element de structură SDi al fişierului Mi care are o etichetă de sfârşit de fişier de lungime . se definesc încă multe câmpuri de tip pointer extern care asigură traversările prin structura externă pe timpul execuţiei. Dacă se are în vedere că fişierul are şi o etichetă de început de lungime. Construirea de sisteme de gestiune a bazelor de date este o preocupare de mare importanţă pentru toţi realizatorii de software. iar elementele prezentate definesc doar o serie de trăsături generale ale filozofiei bazelor de date. iniţializare şi modificare a pointerilor externi ce se asociază fiecărui articol. M1. Statistic. adică variabile pointer care sunt iniţializate cu adresele baiţilor de unde începe alocarea memoriei externe pentru fiecare din cele patru fişiere. iar în alte cazuri. Utilizarea bazelor de date reprezintă un domeniu al informaţiei aplicate. … Fk N (4. 1] U [ 2. Revenind la fişierele interdependente. Presupunând că fişierului Mi i se alocă o zonă contiguă. în concordanţă cu problema de rezolvat. care în unele cazuri sunt deja iniţializaţi şi se folosesc ca atare.58) Selectarea elementelor reprezintă construirea de şiruri de adrese şi apoi prin operaţii de reuniune.54) (4. cont(Mi) + reprezintă adresa primului articol din fişierul Mi. Fiecărui mecanism particular îi corespund reguli precise de definire. Folosind definirea pointerilor extern. i j nrr (M2) (4. asociat fişierului M2: m = rj cont (rj->capacitate) C1 .56) unde nrr( ) este o funcţie care defineşte numărul de articole existent într-un fişier: nrr : F1. 2] (4. se observă că structurile de date ce se asociază fişierelor. C2 . pe lângă informaţiile utile date de programator. M2. F2. … me. reprezintă valori ale variabilei pointer extern r. date prin valoarea iniţială a pointerilor lor externi: m’ = mi cont (mj-> capacitate) [ 1. În acest caz se creează noi legături între elemente. fişierele înlănţuite. 94 . M3 şi M4 reprezintă fişiere. se obţin şirurile de elemente care prezintă rezolvarea problemei. intersecţie. Experienţa fiecărui programator este cea care hotărăşte tipul de fişier cu care se lucrează pentru fiecare aplicaţie. cu noi posibilităţi de selectare a informaţiilor din baza de date.57) unde F este mulţimea fişierelor. Mulţimea m1. m2. se definesc noi pointeri externi şi se activează proceduri de iniţializare.În enunţul problemei. diversitatea de fişiere face ca utilizarea unora să fie în anumite cazuri mai eficiente decât a altora. cuprinsă între adresele [Ai. rezultă că: cont (Mi) = Ai (4. … C h . locul de muncă w este identificat prin pointerul extern pw ce corespunde adresei articolului respectivului loc de muncă.

La alegerea tipului de fişier cu care se lucrează. Teme de control 1. Marius POPA. 1 si 2.timpul disponibil pentru elaborarea programelor.sistemul de calcul disponibil. Să se memoreze într-un fişier text informaţiile necesare încărcării a două matrice rare şi să se listeze rezultatul înmulţirii dintre acestea.sistemele de gestiune a fişierelor cunoscute şi disponibile. . înregistrate prin urmărirea în timp a comportamentului la prelucrare. Pentru un masiv unidimensional de elemente articol de tip piesă.frecvenţa şi tipul operaţiilor de actualizare. . sunt rezultatul unei analize statistice a datelor. 2. Alegerea tipului de fişier şi comportamentul algoritmilor implementaţi pentru regăsirea informaţiilor. Vol. 95 . . Paul POCATILU . Bibliografie Ion IVAN. concură o serie de factori din care se enumără: . să se listeze într-un fişier binar toate piesele care nu sunt în conformitate cu anumite caracteristici citite de la tastatură. după o cheie. . . .costuri de elaborare şi utilizare.numărul de elemente care alcătuiesc fişierul.durata impusă de prelucrare şi necesitatea sortării datelor. prin selecţie.Structuri de date. . Bucuresti. Editura ASE. 2008.tipul prelucrărilor: integrale.

5.1. Dacă n=0. Listele înlănţuite cu un singur câmp de legătură se numesc liste simplu înlănţuite (legătura indică următorul element din listă). Una dintre deosebiri constă în numărul variabil de elemente care constituie lista liniară. Consideraţii privind structurile de date de tip listă O listă liniară (numită şi listă înlănţuită -”Linked List”) este o colecţie de n>=0 elemente x[1]. Astfel utilizatorul nu trebuie să fie preocupat de posibilitatea depăşirii unei dimensiuni estimate iniţial. dimensiunea acesteia nu trebuie declarată şi deci cunoscută anticipat (în timpul compilării) ci se poate modifica dinamic în timpul execuţiei programului. Pentru 1<k<n. Listele – structuri dinamice necontigue Obiectivele unităţii de învăţare După studierea acestei unităţi de învăţare. studenţii îşi vor însuşi cunoştinţe teoretice şi vor deprinde abilităţi practice de lucru cu liste simplu şi dublu înlănţuite.câmpurile ce conţin informaţia de legătură. nodurile listei vor fi structuri ce conţin două tipuri de informaţie: . Ea este deci o mulţime eşalonată de elemente de acelaşi tip având un număr arbitrar de elemente. Fiecare nod conţine un pointer ce conţine adresa nodului următor din listă. Studenţii vor învăţa lucrul cu pointeri şi operaţiile pe liste simple şi duble. Pierderea acestei valori va duce la imposibilitatea accesării elementelor listei liniare. singura limită fiind mărimea zonei heap din care se solicită memorie pentru noile elemente ale listei liniare. pe când accesul la elementele unei liste liniare se face secvenţial. declarată în timpul compilării. ceea ce măreşte uneori considerabil timpul de acces la un anumit element. numite noduri între care există o relaţie de ordine determinată de poziţia lor relativă. 96 . pornind de la capul listei (adresa primului nod al listei) până la ultimul element al ei. x[k] este precedat de x[k-1] şi urmat de x[k+1]. în funcţie de necesităţi. folosind pointeri. O altă deosebire avantajează vectorii. deoarece referirea unui element se face prin specificarea numărului de ordine al respectivului element. mai puţin elementele prim şi ultim dacă lista nu este circulară.câmpurile ce conţin informaţia structurală a nodului . Pentru o listă liniară este obligatoriu să existe o variabilă.5. Un vector ocupă în memorie un spaţiu continuu de memorie. Numărul n al nodurilor se numeşte lungimea listei. denumită cap de listă care să păstreze adresa primului element al listei. … x[n] toate de un tip oarecare. care specifică adresa de memorie a elementelor adiacente. Pentru implementarea dinamică a unei liste liniare. Înlănţuirea secvenţială a elementelor unei liste se face utilizând variabile de tip pointer. lista este vidă. Fiecare nod are un predecesor şi un succesor. Dacă n>=1. pe când elementele unei liste simplu înlănţuite se pot găsi la adrese nu neapărat consecutive de memorie. x[1] este primul nod iar x[n] este ultimul nod. ce vor conţine pointeri la nodurile listei. ambele structuri conţinând elemente de acelaşi tip iar între elemente se poate stabili o relaţie de ordine. liniare şi circulare. Acest tip de structură de date se aseamănă cu o structură standard: tipul tablou cu o singură dimensiune (vector).

pierzându-se astfel noţiunile de început şi de sfârşit ale unei liste liniare. Într-o listă circulară simplu înlănţuită toate nodurile sunt echivalente. }. Lista simplu înlănţuită Ultimul element poate conţine ca adresă de legătură fie constanta NULL fie constanta 0 (indicând astfel că ultimul nod nu are nici un succesor). se obţine o listă circulară simplu sau dublu înlănţuită. Tipul unui nod într-o listă simplu înlănţuită se poate defini folosind o declaraţie de forma: class Lista. Lista dublu înlănţuită Nodurile unei liste dublu înlănţuite au tipul definit după cum urmează. fiecare nod având un următor şi fiecare la rândul său constituind următorul unui alt nod. 5. 5. În situaţia în care se realizează o închidere a înlănţuirilor. TINFO info. friend class Lista. class ElementLista { TINFO info. friend class Lista. }. public: ElementLista(int val=0). NULL PREC INFO URM NULL Fig. pointerul urm definind relaţia de succesor pentru nodurile listei.2. 97 . public: ElementLista(int val=0). class ElementLista { ElementLista *prec.INFO URM NULL Fig.1. Listele înlănţuite cu 2 câmpuri de legătură se numesc liste dublu înlănţuite (o legătură indică nodul precedent iar cealaltă nodul succesor). Acest considerent este valabil şi pentru listele circulare dublu înlănţuite extinzându-se şi asupra relaţiei de precedenţă care există între nodurile listei. ElementLista *urm. ElementLista *urm. iar prec pe cea de predecesor: class Lista.

return. Prezenţa mai multor înlănţuiri într-un acelaşi nod conferă mai multă flexibilitate structurilor de date de tip listă. Lista simplu înlănţuită marcată de pointerii prim şi ultim Dacă specificarea începutului listei prin pointerul prim este obligatorie. precum şi un nod care nu este succesorul nici unui alt nod. . secvenţa de program care inserează un nod la sfârşitul unei liste liniare şi concomitent îl actualizează pe ultim este următoarea: void Lista::inserare_sfarsit(TINFO val) { ElementLista* ptr=new ElementLista(val). Relativ la structura de date de tip coadă. Last-In-First-Out. În prezenţa lui ultim. Într-o primă variantă de gestionare a acestui tip de listă vom apela la doi pointeri prim şi ultim pentru a referiri nodurile terminale ale listei. 98 . numit vârful stivei. 5. putem defini următoarele tipuri de operaţii: . . Stivele se mai numesc structuri listă de tip LIFO.3. adică liste de tip primul-venit-primul-servit. respectiv după nodul K. aceste noduri constituind capetele listei simplu înlănţuite. acestea devenind aşa-numitele multiliste. utilizarea pointerului de sfârşit ultim este opţională. INFO URM NULL prim ultim Fig. convenabilă fiind cunoaşterea. Lista simplu înlănţuită Într-o astfel de listă există întotdeauna un nod care nu mai are succesor.inserarea unui nou nod înainte de. nodurile acestora aparţinând în acelaşi timp la mai multe liste înlănţuite simple. cozile se mai numesc şi liste de tip FIFO.ştergerea nodului aflat pe poziţia K din cadrul listei.accesul la cel de-al K-lea nod al listei pentru examinare sau modificare. În practică. trebuie specificat că elementele noi vor fi inserate la un capăt al acesteia. Limitând efectuarea acestor trei operaţii la primul sau la ultimul nod al unei liste liniare simplu înlănţuite se obţin structurile de date derivate de tip stivă şi coadă. a nodului terminal al acesteia. if (ptr==NULL) { cout<<"Eroare alocare spatiu la inserare".2. iar suprimările de noduri vor avea loc la celălalt capăt. } Ultim->urm=ptr. parcurgerea întregii liste pentru a determina ultima poziţie a acesteia este o soluţie ineficientă. adică ultimul-introdusprimul-suprimat sau liste de tip pushdown. Din acest motiv. numit spate. În ceea ce priveşte stiva. numit faţă. first-in-first-aut. însă eficientă atunci când se doreşte crearea listei în ordine naturală printr-o inserţie a noilor noduri la sfârşitul acesteia. aceasta constituie o listă simplu înlănţuită în care toate inserările şi suprimările de noduri se efectuează la un singur capăt al acesteia. 5. cu ajutorul pointerului ultim.Relativ la o poziţie K din cadrul unei liste.

observându -se o oarecare dificultate la operaţia de inserţie a noului nod înaintea celui specificat. return. se actualizează pointerul Ultim. void Lista::inserare_inceput(TINFO val) { ElementLista* ptr=new ElementLista(val). spec X q Fig. } Se observă că după adăugarea unui nou element la sfârşitul listei. } Dacă elementul adăugat la începutul listei este primul element al listei (caz în care pointerul Prim conţine valoarea NULL). după sau înaintea unui anumit nod specificat prin referinţa sa spec. aceasta fiind valabilă şi în cazul unei liste vide. Inserţia unui nod după un nod specificat 99 . Schematic cele două situaţii sunt prezentate în figurile următoare. şi anume. vom actualiza şi valoarea pointerului Ultim. vom actualiza şi valoarea pointerului Prim.4. if (ptr==NULL) { cout<<"Eroare alocare spatiu la inserare". } if(Prim==NULL) Ultim=ptr. 5. se va apela metoda inserare_inceput. Dacă elementul adăugat la sfârşitul listei este primul element al listei (caz în care pointerul Prim conţine valoarea NULL). ptr->urm=Prim. care va păstra adresa noului element ultim al listei. ci implică de asemenea posibilitatea inserării acestuia într-o poziţie oarecare a listei. elementul adăugat fiind în acelaşi timp ultimul şi primul element al listei.Ultim=ptr. cout<<"Inserare la inceputul listei cu succes!\n". Dacă se doreşte crearea unei liste prin inserţia noilor noduri la începutul acesteia. Operaţia de inserare a unui nod într-o listă nu se reduce numai la cele două situaţii prezentate. cout<<"Inserare la sfarsitul listei cu succes!\n". Prim=ptr. elementul adăugat fiind în acelaşi timp primul şi ultimul element al listei. if (Prim==NULL) Prim=Ultim.

for(spec=Prim. q->urm=spec->urm.spec&&spec->info!=cheie. 100 . *spec. în care apoi se va memora informaţia X.spec=spec->urm). 5. return. if(spec) { q=new ElementLista(X). } spec X INFO q Fig. } if(spec==Ultim) Ultim=q. cout<<"Inserare dupa element cu succes!\n". noul nod preluând conţinutul câmpului info al acestuia.TINFO cheie) { ElementLista* q. for(spec=Prim.void Lista::inserare_dupa_un_element(TINFO X. void Lista::inserare_inaintea_unui_elem(TINFO X. if (q==NULL) { cout<<"Eroare alocare spatiu la inserare". if(spec) { q=new ElementLista(X).5. TINFO cheie) { ElementLista* q.spec=spec->urm). spec->urm=q. Inserarea unui nod înaintea unui nod specificat Inserarea noului nod înaintea celui referit prin spec se implementează ca o inserare după acesta. *spec. } else cout<<"Nu exista cheia specificata!\n".spec&&spec->info!=cheie.

} 101 . Vom traversa lista utilizând doi pointeri consecutivi şi vom identifică astfel poziţia de inserare a noului nod. q->urm=spec->urm. Inserarea noului nod se va face dupa nodul referit de pointerul q1. ptr->urm=Prim. } else { if(q2==NULL) Ultim=ptr. q1->urm=ptr. } for(q2=Prim. void Lista::inserare_ordonata(TINFO X) { ElementLista *q1=NULL. return. spec->info=X. } cout<<"Inserare ordonata cu succes!\n". cout<<"Inserare inaintea unui element cu succes!\n". if(q2==Prim) { if(Prim==NULL) Ultim=ptr. spec->urm=q.q2=q2->urm).*q2. if (ptr==NULL) { cout<<"Eroare la alocare spatiu pentru inserare".q2&&q2->info<X.q1=q2. } if(spec==Ultim) Ultim=q. caz în care inserarea unui nod nou nu trebuie să afecteze relaţia de ordonare existentă. return. q->info=spec->info. Prim=ptr.if (q==NULL) { cout<<"Eroare alocare spatiu la inserare". ptr->urm=q2. ElementLista* ptr=new ElementLista(X). } Se pune problema creării unei liste înlănţuite ordonate după câmpul info. Inserarea noului nod va avea loc între nodurile referite de q1 şi q2. Cei doi pointeri q1 şi q2 avansează simultan de-a lungul listei până când valoarea q1 info devine mai mare sau egală cu valoarea de inserat X. } else cout<<"Nu exista cheia specificata!\n".

void traversare(). inserarea unui nou nod realizându-se la începutul listei. În final.contor.q&&q->info!=X. ElementLista *urm. aceasta presupunând parcurgerea elementelor listei.q=q->urm). #include<iostream. lista va conţine toate “cuvintele” X distincte şi numărul de apariţii ale acestora. }. fie până la sfârşitul listei dacă elementul căutat este inexistent. class Lista { protected: ElementLista *Ultim. class ElementLista { int info. Ultim = new ElementLista(). public: ElementLista(int val=0). fie până se localizează nodul dorit. for(q=Prim. /* caută nodul X în cadrul listei şi returneză pointerul spre nodul identificat şi 0 în caz contrar */ ElementLista *Lista::cautare(TINFO X) { ElementLista *q. void inserare(int). else return(0). } ~Lista().Identificarea unui nod în cadrul unei liste se poate efectua aplicând metoda de căutare liniară. *Prim. friend class Lista. } Să se ofere o implementare a problemei concordanţei. public: Lista() { Prim = NULL. if(q) return(q). }. nod cu nod. ElementLista::ElementLista(int val) { 102 .h> class Lista.

ptr=Prim. cin>>cheie. Prim=p. 103 . p=p->urm. delete ptr. while (Prim) { Prim=Prim->urm. cout<<"Introduceti cheia de inserat:". if (p==NULL) cout << "\n Lista este vida! \n". urm=NULL. } } void Lista::traversare() { ElementLista* p=Prim. } } void main() { Lista Listamea.info=val. Else { p=new ElementLista(X). for(p=Prim. } void Lista::inserare(int X) { ElementLista *p. int cheie. p->urm=Prim.p=p->urm). } cout<<"\n". if(p) p->contor++. else while (p!=NULL) { cout<<p->info<<" numar de aparitii: "<<p->contor<<"\n". } Lista::~Lista() { ElementLista* ptr=Prim.p&&p->info!=X. contor=1.

for(q1=Prim. if(q1) { q1->contor++.inserare(cheie). cin>>cheie. Dacă un nod nu este găsit în listă. cout<<"\nTraversare lista:\n". Ori de câte ori un cuvânt se caută şi se localizează în listă.q2=q1. Cu alte cuvinte. } O îmbunătăţire substanţială a procesului de căutare poate avea loc prin aplicarea aşanumitei metode de căutare cu reordonare.while(cheie) { Listamea. lista se reordonează după fiecare căutare finalizată cu succes. } } else { p=new ElementLista(X). Listamea. } } 104 . q1->urm=Prim.q1&&q1->info!=X.6. p->urm=Prim. Mutarea nodul X la începutul listei void Lista::inserare(int X) { ElementLista *q1. 5. Prim=p. el va fi mutat la începutul acesteia.q1=q1->urm). } cout<<"Inserare incheiata!\n". Prim=q1. *q2=NULL.traversare(). atunci el va fi inserat la începutul acesteia. if(q2) { q2->urm=q1->urm. astfel încât la proxima apariţie să fie găsit imediat. q2 q1 prim 3 X NULL INFO URM prim 2 1 fanion Fig. cout<<"Introduceti cheia de inserat:". *p.

din cadrul unei liste liniare înlănţuite. referit prin q1. } Else cout<<"Nodul nu exista!\n". void inserare_sfarsit(TINFO). q2. Pentru gestiunea unei astfel de lista. public: ElementLista(int val=0). void suprima (TNOD *q). în aceste condiţii dispărând noţiunea de început şi de sfârşit al listei. if(q2) { if(q2==Prim) Prim=q2->urm. void traversare(). void inserare_inaintea_unui_elem(TINFO.3.q2&&q2->info!=X.*q2. class Lista { protected: ElementLista *Ultim. # include <iostream.} ~Lista().q2=q2->urm). ElementLista *urm. if(q2==Ultim) Ultim=q1. Pentru aceasta vom folosi un pointer auxiliar. Lista circulară simplu înlănţuită Listele circulare sunt liste înlănţuite ale căror înlănţuiri se închid. if(q1) q1->urm=q2->urm. vom păstra un pointer spre „ultimul” element al listei.Se propune eliminarea unui anumit nod. public: Lista() { Ultim = NULL. friend class Lista. for(q2=Prim. cout<<Suprimare cu succes!\n". { ElementLista *q1=NULL. } 5.q1=q2.h> # define TINFO int class Lista. class ElementLista { TINFO info. }. delete(q2). care indică predecesorul elementului ce urmează să fie suprimat .TINFO). 105 .

if (ptr==NULL) { cout<<"Eroare la alocare spatiu pentru inserare". } } void Lista::inserare_sfarsit(TINFO val) { ElementLista* ptr=new ElementLista(val). } if(Ultim) { 106 . } Lista::~Lista() { ElementLista* ptr. } delete Ultim. ElementLista::ElementLista(TINFO val) { info=val. if(Ultim!=NULL) { while (Ultim->urm!=Ultim) { ptr=Ultim->urm. } cout << ptr->urm->info<<" ". Ultim->urm=Ultim->urm->urm. if (Ultim==NULL) cout << "\n Lista este vida! \n". cout<<"\n". else { while (ptr->urm!=Ultim) { ptr=ptr->urm. cout << ptr->info<<" ". return.ElementLista *cautare(TINFO). delete ptr. void suprimare(TINFO). urm=NULL. }. } } void Lista::traversare() { ElementLista* ptr=Ultim.

return. else return(0). } else { Ultim=ptr. ptr->urm=ptr. ptr->urm=q2.q2!=Ultim&&q2->info!=cheie. } void Lista::inserare_inaintea_unui_elem(TINFO X.ptr!=Ultim&&ptr->info!=X. for(ptr=Ultim->urm.q1=q2. } void Lista::suprimare(TINFO X) 107 . if(ptr->info==X) return(ptr). } q1->urm=ptr. } for(q2=Ultim->urm.ptr->urm=Ultim->urm. *q1=Ultim. if(Ultim==NULL) return(0). if (ptr==NULL) { cout<<"Eroare alocare spatiu la inserare". *q2.q2=q2>urm). cout<<"Inserare cu succes!\n". Ultim->urm=ptr. } ElementLista *Lista::cautare(TINFO X) { ElementLista *ptr. if(Ultim==NULL) { cout<<"Lista vida! Inserare fara succes!\n". if(q2->info==cheie) { ptr=new ElementLista(X). } else cout<<"Nu exista cheia specificata!\n". } cout<<"Inserare sfarsit cu succes!\n". Ultim=ptr. return.TINFO cheie) { ElementLista* ptr.ptr=ptr>urm).

cheie. } else cout<<"Nodul nu exista!\n". cout<<"\n 5 .Terminare lucru \n\n". cout<<"\n 9 .Inserare element la sfarsitul listei". cout<<"\n 1 . return. delete(q2).q2!=Ultim&&q2->info!=X. do { cout<<"\n Optiuni de lucru cu lista:".traversare(). q1->urm=q2->urm. 108 .q1=q2. } else { if(q2==Ultim) Ultim=q1.Cautarea unui element specificat". } void main() { Lista Listamea. switch(opt) { case 1: { cout<<"Traversare lista:".q2=q2>urm). cout<<"\n 2 . TINFO valoare. cout<<"Introduceti optiunea dorita:". cout<<"\n 4 . *q2. cout<<"\n 3 .Afisare lista".Inserare element inaintea unui elem specificat". } for(q2=Ultim->urm.{ ElementLista *q1=Ultim. if(q2->info==X) { if(q2->urm==q2) { Ultim=NULL. cin>>opt. int opt. Listamea.Suprimarea unui element". } cout<<"Suprimare cu succes!\n". if(Ultim==NULL) { cout<<"Lista vida! Suprimare fara succes!\n". delete(q2).

} case 4: { cout<<"Introduceti elementul cautat:".inserare_sfarsit(valoare).break. if(Listamea. else cout<<"Elementul nu exista in lista!\n". } 5. } }while (opt!=9). cin>>cheie. } case 3: { cout<<"Introduceti elementul de inserat:". cout<<"Introduceti elem inaintea caruia inseram:". break. Listamea. } case 2: { cout<<"Introduceti elementul de inserat:". break.cautare(valoare)) cout<<"Elementul a fost gasit!\n". cin>>valoare. cin>>valoare.cheie). cin>>valoare. 109 . } case 5: { cout<<"Introd elem pe care doriti sa-l suprimati:". Operaţii cu liste liniare simplu înlănţuite Parcurgerea listei liniare simplu înlănţuite corespunde funcţiei de extragere a adresei elementului succesor şi de referire a membrilor acestuia.suprimare(valoare). Listamea. break. break. default: cout<<"\n Nu exista optiunea! \n ".inserare_inaintea_unui_elem(valoare. cin>>valoare. Listamea. } case 9: break.4.

8.. w. Zk ) { while (ref (w). pg->j. construită recursiv este: parcurgere (pg) { while (pg->poz != NULL) { tipareste (pg->i. parcurgere (adr (w)) { while (w != NULL) { tipareste (w. Înainte de ştergere lista este: Zk-1 k k) ) de tip TL. stergere (w1.7. != NULL || ref (w). w1. w = adr( Z1 ) al listei Zk k+1 Zk+1 k+2 .Pentru tipărirea conţinutului elementelor matricei rare. 5. Fig. } } Ştergerea unui element ( Zk. Zk) } 110 . Lista după de ştergerea elementului stergere ( w. conţine adresele de regăsire a elementelor listei. parcurgere (pg->poz).. ). Fig. cu număr necunoscut de elemente nenule. funcţia de parcurgere. z).. parcurgere (ref (w). 5.. ). Lista înainte de ştergere După efectuarea ştergerii: Zk-1 k+1 Zk k+1 Zk+1 k+2 . } } Considerând lista ca mulţimea de perechi de forma (Z.Z != Zk) { w1 = ref (w.. pg->val)..

).. != NULL) { concatenare ((ref(Z). pentru operaţia de parcurgere se comportă ca o listă cu m + n componente. (U.Z = =Zk) ref (w).. Fizic. . trebuie mai întâi găsit elementul k pentru care: cont (Zk) = a. m) Fig. modificare. . ca şi cum concatenarea nu s-a executat. Pentru înlocuirea unei valori a cu valoarea b.. iar ca ultim element (Um. concatenare. ştergere. . modificare (w) { 111 . 5. = adr((U. 1). ) şi (U. parcurgere. 2. Deci: ref( Zn ). 1). lista (U. ) nu s-a modificat. i). n = adr[ (U1. Modelul grafic al concatenării listelor Lista concatenată are ca prin element (Z1. Totuşi lista concatenată. 1)] Funcţia care efectuează concatenarea listelor este: concatenare((Z. ).. disciplina de parcurgere este de la primul element către ultimul. n. 1) se lucrează cu cele două liste. ). Conservând (Z.. . 2) ( U3.(U. 3) ( Zn... În toate cazurile. First In – First Out. după care se realizează atribuirea: Zk = b. i = 1. ( U1. 2) ( Z3. } ref(Z). )) { while (ref(Z).9. n) . m). reprezintă ca ultimul element al primei liste să-şi schimbe valoarea din NULL a lui n cu adresa elementului (U1. Modificarea unui element al listei Fie lista (Zi. 1) NULL ( U2.Z)). )) } Modelul grafic al concatenării: ( Z1. 1) ( Z2.} if( ref (w1). 3) ( Um. = ref (w1). 1) şi (U. Concatenarea a două liste Concatenarea a două liste (Z.

z = b. n. A insera un element într-o listă. k) (Zk+1. z != a) modificare (ref (w).Z = ref (w). . În aceste condiţii. a trece de la configuraţia: (Zk.Z..... copiere_lista (ref (w). .10... inserarea elementului a. copiere_lista (w. 2. …. else ref (w). a ( . != NULL) { ref (u). Se pune problema obţinerii unei liste: (Z’j. pentru orice j = 1. 2. astfel încât: cont(Z’j) = cont(Zj). Configuraţia înainte de inserare nodului în interiorul listei la configuraţia: 112 . ref (u).if (ref (w). după cum lista este ordonată crescător sau descrescător. 2. înseamnă mai întâi a găsi o valoare k Є {1.. n. n.. = v. k+1) . ) Fig... 2. n} ’ j). j). j = 1. înseamnă conform modelului grafic. u) { while (ref (w). . } ref (u). 5. } Copierea unei liste Fie lista (Zj. ). v). } Inserarea unui element în listă j j Se spune că o listă este ordonată crescător dacă: . ). j = 1. n – 1. …. pentru j = 1.. = NULL. 2. cont ( Z ) cont ( Z 1) astfel încât: cont ( Zk ) a cont ( Zk 1 ) sau cont ( Zk ) a cont ( Zk 1 ) . .. alocare (v). .

k) şi (Zj. se trece de la configuraţia: (Zn. Configuraţia înainte de inserarea nodului la un capăt al listei la configuraţia: (Z1.. j) este: 113 . adr (Zk+1)) Fig. n) (Z1.. fie la sfârşitul acesteia. adr( )) . operaţia numindu-se adăugare. b ) NULL Fig. Modelul grafic al listei înainte de interschimbul elementelor (Zk. (Zk+1. b ( .13. ) Fig.. ) a ( . 5.. 5... . Dacă elementele a şi b vor fi inserate la începutul. Configuraţia după inserarea nodului în interiorul listei Există cazuri particulare de inserare în care elementul este poziţionat fie la începutul listei.adr ( Z1) ( .11.. zonele ce corespund celor două elemente modificându-şi doar adresele de referire a elementelor.. 1) . Configuraţia după inserarea nodului la un capăt al listei Interschimbul între două elemente ale listei Interschimbul nu se realizează fizic. k+1) .. la sfârşitul listei.. 5.. respectiv. a ( . NULL ..12. 1) (Zn. a ( . adr( )) .(Zk.

2.... j+1) Fig.. funcţia de sortare transformă această structură de date într-o nouă listă (Z’k. …. (Zj-1. realizează atribuirile: k-1 = j-1 = j= k= adr( Zj ) (10.. n – 1. k+1) ... j) (Zj+1.14. Modelul grafic al listei după interschimbul nodurilor Funcţia pentru efectuarea interschimbului. 5. până când în final se obţine ordinea crescătoare sau descrescătoare a termenilor Zi din lista iniţială. Un exemplu simplu de sortare. Sortarea elementelor unei liste Fiind dată o structură de date de tip listă (Zj.. precum şi a elementelor adiacente..42) adr( Zk+1 ) (10. n. k-1) (Zk. k+1) .... cont( Z’j ) şi cont ( Zk ) Funcţia de sortare apelează la rândul ei funcţia de interschimb a două elemente adiacente. (Zk-1.. 2. j) . 2. n astfel încât oricărui k Є [1.... fără a lua în considerare multitudinea de tehnici este: 114 .41) adr( Zk ) (10. . ’k). Modelul grafic al listei înainte de interschimbul nodurilor j-1) (Zj. . 5. n] ∩ N îi corespunde un j Є [1.(Zk-1. k = 1. k) (Zk+1. (Zj+1.44) ceea ce înseamnă că la un moment dat sunt gestionate şase adrese de variabile de tip TL. j). k-1) k) (Zk+1.. Fig. j-1) .. . . (Zj-1.43) adr( Zj+1 ) (10. legăturile dintre componente sunt: (Zk.. n] ∩ N şi numai unul aşa încât:cont( Z’k ) = cont ( Zk 1 ) pentru orice k = 1. .. ale elementelor ce se interschimbă.15. j+1) .. (Zj. j = 1. După efectuarea interschimbului..

. j+1. listele dublu înlănţuite realizează şi drumul invers.Z) { k = 1.5. Fig. cont ( Z j . ). proprietăţile: adr ( Z j ) adr ( j j) şi (Uj. j+1) . j ) (Zj+1. j. permiţând şi parcurgerea de la ultimul element către primul element. Model grafic al listei dublu înlănţuite sau: .17. while (ref (w)... interschimb (w.ref( ).Z > ref (w). j-1. Fig. 5.16. while (k != 0) { k = 0. 5. } } } } 5..sortare (w) { k = 1. j) cu adr ( U j ) adr ( j j j cont ( Z j ) lg ( j cont ( U j ) ) ) ) ) ) cont ( Z j . .. Modelul grafic al listei dublu înlănţuite este: (Zj-1... Liste dublu înlănţuite Spre deosebire de listele simplu înlănţuite care permit parcurgerea de la primul element spre ultimul alocat dinamic. . != NULL) { if (ref (w). w. j-1) (Zj . cont ( j 1 adr ( Z j 1 ) adr ( Z j 1 ) cont ( j 1 ) ) 115 . Model grafic al listei dublu înlănţuite Lista dublu înlănţuită este de fapt formată din două liste (Zj..

void suprimare(TINFO). void inserare_dupa_elem(TINFO. ElementLista *cautare(TINFO). }. parcurgere şi ştergere a unei liste dublu înlănţuite. class ListaDubluInlan { protected: ElementLista *Prim. . căutare.TINFO).h> # define TINFO int class ListaDubluInlan.Şi cu listele dublu înlănţuite se efectuează operaţii precum: . . ElementLista::ElementLista(TINFO val) { info=val. void inserare_inceput(TINFO). . . class ElementLista { TINFO info. }. *suc. este următorul program: # include <iostream. pred=suc=NULL. void inserare_inaintea_unui_elem(TINFO.adăugarea unui element. ElementLista *pred.ştergerea listei.parcurgerea într-un sens şi în sensul opus. void traversare_inainte().inversarea a două elemente. public: ElementLista(int val=0).TINFO). public: ListaDubluInlan() { Prim = NULL. } ListaDubluInlan::~ListaDubluInlan() { ElementLista* ptr. friend class ListaDubluInlan.inserarea unui element.transformarea listei în listă circulară dublu înlănţuită. . . 116 .ştergerea unui element. Un exemplu de creare. inserare.} ~ListaDubluInlan().

else Prim=ptr. } void ListaDubluInlan::inserare_inceput(TINFO val) { ElementLista* ptr=new ElementLista(val). Prim=Prim->suc. } } void ListaDubluInlan::traversare_inainte() { ElementLista* ptr=Prim. if(Prim==NULL) { cout<<"Lista vida! Inserare fara succes!\n". } cout<<"\n". else while (ptr) { cout << ptr->info<<" ". ptr->suc=Prim. *p. return.p&&p->info!=cheie. if (Prim==NULL) cout << "\n Lista este vida!". } for(p=Prim. } void ListaDubluInlan::inserare_inaintea_unui_elem(TINFO X. cout<<"Inserare la inceput cu succes!\n".TINFO cheie) { ElementLista* ptr. delete ptr.while (Prim) { ptr=Prim. ptr=ptr->suc.p=p->suc). } ptr->pred=NULL. if(p) { 117 . if (ptr==NULL) { cout<<"Eroare la alocare spatiu pentru inserare". if(Prim) Prim->pred=ptr. return.

p->pred=ptr. return. 118 .TINFO cheie) { ElementLista* ptr. Prim=ptr. } if(p==Prim) { ptr->pred=NULL. p->suc=ptr. return. if(p) { ptr=new ElementLista(X). if (ptr==NULL) { cout<<"Eroare alocare spatiu la inserare".p=p->suc). p->pred=ptr. ptr->suc=p.ptr=new ElementLista(X). } else cout<<"Nu exista cheia specificata!\n". } void ListaDubluInlan::inserare_dupa_elem(TINFO X. if (ptr==NULL) { cout<<"Eroare alocare spatiu la inserare". } ptr->suc=p->suc. } for(p=Prim. return. } else { ptr->pred=p->pred. *p. cout<<"Inserare dupa element cu succes!\n". } cout<<"Inserare inainte element cu succes!\n".p&&p->info!=cheie. p->pred->suc=ptr. } else cout<<"Nu exista cheia specificata!\n". if(p->suc) p->suc->pred=ptr. ptr->suc=p. ptr->pred=p. if(Prim==NULL) { cout<<"Lista vida! Inserare fara succes!\n".

cout<<"Suprimare cu succes!\n". if(ptr->suc) ptr->suc->pred=ptr->pred. return.ptr&&ptr->info!=X.ptr&&ptr->info!=X.ptr=ptr->suc).cheie. if(Prim==NULL) { cout<<"Lista vida! Suprimare fara succes!\n". if(ptr) { if(ptr==Prim) { Prim=Prim->suc. if (Prim) Prim->pred=NULL. int opt. do { cout<<"\n Optiuni de lucru cu lista:". for(ptr=Prim. } else cout<<"Nodul nu exista!\n". } delete(ptr). } for(ptr=Prim. else return(0).} ElementLista *ListaDubluInlan::cautare(TINFO X) { ElementLista *ptr. } void main() { ListaDubluInlan Listamea.Afisare lista". } void ListaDubluInlan::suprimare(TINFO X) { ElementLista *ptr. 119 .ptr=ptr->suc). if(ptr) return(ptr). } else { ptr->pred->suc=ptr->suc. cout<<"\n 1 . TINFO valoare.

Listamea.traversare_inainte().inserare_inceput(valoare).cheie). else cout<<"Elementul nu exista in lista!\n". } case 3: { cout<<"Introduceti elementul de inserat:".Inserare element inaintea unui elem specificat". break.cout<<"\n 2 . cin>>valoare. cout<<"Introduceti optiunea dorita:".cautare(valoare)) cout<<"Elementul a fost gasit!\n".cheie). cin>>opt. } case 5: { cout<<"Introduceti elementul cautat:". break. Listamea. cin>>valoare. cin>>valoare. switch(opt) { case 1: } cout<<"Traversare lista:". break. Listamea. if(Listamea.Cautarea unui element specificat". cin>>cheie. cout<<"Introduceti elem inaintea caruia inseram:". cout<<"\n 4 . cout<<"\n 9 . break.inserare_inaintea_unui_elem(valoare. cout<<"Introduceti elementul dupa care inseram:". Listamea.Terminare lucru \n\n". } case 4: { cout<<"Introduceti elementul de inserat:". cout<<"\n 3 . cin>>cheie.Suprimarea unui element". cout<<"\n 6 . cin>>valoare. 120 .Inserare element la inceputul listei".Inserare dupa un element specificat". } case 2: { cout<<"Introduceti elementul de inserat:".inserare_dupa_elem(valoare. cout<<"\n 5 . break.

} case 9: break. Listamea. } }while (opt!=9). 2008. Bucuresti. 2.} case 6: { cout<<"Introd elem pe care doriti sa-l suprimati:". Marius POPA. Paul POCATILU . Vol. 121 . Bibliografie Ion IVAN. Sa se realizeze un program C++ pentru crearea unei liste simplu înlănţuite şi ştergerea elementului de pe poziţia “k”. } Teme de control 1. default: cout<<"\n Nu exista optiunea! \n ". cin>>valoare. break.suprimare(valoare).Structuri de date. Sa se realizeze un program C++ pentru crearea si afisarea unei liste circulare simplu înlănţuite. Editura ASE. 1 si 2.

6. Stive şi cozi
Obiectivele unităţii de învăţare După studierea acestei unităţi de învăţare, studenţii îşi vor însuşi cunoştinţe teoretice şi vor deprinde abilităţi practice de lucru cu stive şi cozi, reprezentând cazuri particulare de liste simple. 6.1. Consideraţii privind structurilor de date de tip stivă şi coadă O stivă, stack în limba engleză, este o structură de tip LIFO (Last In First Out = ultimul intrat primul ieşit) şi este un caz particular al listei liniare în care toate inserările (depunerile –în engleză push) şi ştergerile (sau extragerile -în engleză pop) (în general orice acces) sunt făcute la unul din capetele listei, numit vârful stivei. Acest nod poate fi citit, poate fi şters sau în faţa lui se poate insera un nou nod care devine cap de stivă.

push

pop

Fig. 6.1. Mecanismul de stivă Pentru înţelegerea mecanismului unei stive, se poate folosi reprezentarea manevrării într-un depou a vagoanelor de cale ferată sau a unui vraf de farfurii din care putem depune şi extrage doar în şi din vârful vrafului. Stivele sunt legate şi de algoritmii recursivi, la care salvarea variabilelor dintr-o funcţie care se apelează recursiv se face având la bază un mecanism de tip stivă. O stivă poate fi implementată ca o listă liniară pentru care operaţiile de acces (inserare, ştergere, accesare element) sunt restricţionate astfel: - inserarea se face doar în faţa primului element al listei, capul listei; - accesarea respectiv ştergerea acţionează doar asupra primului element al listei. O stivă poate fi implementată folosind o structură de date statică sau dinamică. În abordarea statică, stiva poate fi organizată pe un spaţiu de memorare de tip tablou unidimensional. În abordarea dinamică, implementarea unei stive se poate face folosind o structură de tip listă liniară simplu înlănţuită în care inserarea se va fac e tot timpul în capul listei iar ştergerea de asemenea se va face în capul listei. 122

O coadă (în engleză queue) este o structură de tip FIFO (First In First Out = Primul venit primul servit), în care toate inserările se fac la un capăt al ei (numit capul cozii) iar ştergerile (extragerile) (în general orice acces) se fac la celălalt capăt (numit sfârşitul cozii). În cazul cozii, avem nevoie de doi pointeri, unul către primul element al cozii (capul cozii), iar altul către ultimul său element (sfârşitul cozii). Există şi o variantă de coadă circulară, în care elementele sunt legate în cerc, iar cei doi pointeri, indicând capul şi sfârşitul cozii, sunt undeva pe acest cerc.

push

pop

Fig. 6.2. Mecanismul de coadă Se face o analogie cu o cale ferată pe un singur sens sau cu obişnuita coadă la un ghişeu oarecare la care primul venit este şi primul servit. Pentru gestiunea unei cozi sunt necesari doi indicatori: - un indicator care indică primul element ce urmează a fi scos; - un indicator care indică unde va fi pus următorul element adăugat la coadă. Într-o abordare statică, o coadă poate fi implementată folosind un spaţiu de memorare de tip tablou unidimensional. În acest caz, adăugări şi ştergeri repetate în coadă deplasează conţinutul cozii la dreapta, faţă de începutul vectorului. Pentru evitarea acestei deplasări, o soluţie este ca fiecare operaţie de extragere din coadă să fie acompaniată de deplasarea la stânga a conţinutului cozii cu o poziţie. În acest caz, primul element care urmează să fie eliminat din coadă va fi întotdeauna pe prima poziţie, indicatorul care să indice elementul ce urmează să fie scos pierzându-şi utilitatea. Dezavantajul acestei soluţii îl reprezintă necesitatea deplasării întregului set de elemente din coadă rămase cu o poziţie. Într-o abordare dinamică, o coadă poate fi implementată folosind o listă liniară simplu înlănţuită la care operaţiile de acces sunt restricţionate corespunzător. Există două abordări: - una în care adăugarea se face tot timpul la începutul listei liniare simplu înlănţuit e iar extragerea se face de la sfârşitul listei - cea de a doua, în care adăugarea se face la sfârşitul listei iar extragerea se face din capul listei. Pentru implementarea unei cozi, vom folosi aspectele tratate în capitolul de liste liniare. 6.2. Caracteristicile structurilor de date de tip stivă Caracteristicile unei stive sunt puse în evidenţă prin comparaţie cu structura de date de tip listă: - în timp ce pentru gestionarea listei se vehiculează cu variabile de tip Tp, care stochează adresa componentei (Z1, 1) a listei, componenta numită cap de listă, în cazul stivei este memorată adresa ultimei componente (Z'n, θ'n), numită vârful stivei; - în timp ce cont cont(θn) = NULL în cazul listei, cont (θ'1) = NULL în cazul stivei; - în timp ce succ (Zj) = Zj+1 în cazul listei, în cazul stivei succ(Z’j)=Z’j-1; - în timp ce pred (Zj) = Zj-1 în cazul listei, în cazul stivei pred(Z’j)=Z’j+1;

123

în tip ce parcurgerea în cazul listei este de la (Z1, θ1) spre (Zn, θm), în cazul stivei, parcurgerea este de la (Z'n, θ'n) spre ( Z'1, θ'1 ); - în timp ce disciplina lucrului cu elementele listei este primul venit – primul servit (FIFO), în cazul stivei regula de vehiculare a elementelor, este ultimul venit – primul servit (LIFO). Se observă că stiva este o listă inversă. Totuşi, multe dintre tehnicile de rezolvare a problemelor vehiculează stive şi nu liste, datorită disciplinei de gestionare a elementelor. Regulile de creare şi accesare la nivel de stivă, prevăd că fiecărui element care se adaugă, i se alocă o zonă de memorie şi acest element devine vârf al stivei. Există procese în care informaţiile se stochează în ordinea opusă momentului prelucrării, iar odată folosită, aceasta devine necesară. Stocând informaţiile într-o stivă, după utilizarea informaţiilor conţinute în vârful stivei, zona de memorie alocată este eliberată (dealocată), vârful stivei mutându-se cu o componentă spre baza stivei. Baza stivei este considerat elementul (Z'1, '1). În funcţie de cerinţele de prelucrare, se obţine o fluctuaţie a poziţiei vârfului stivei, ceea ce creează o imagine mai bună pentru dinamica prelucrării datelor. Astfel, stivele stau la baza gestionării adreselor parametrilor ce se transmit în funcţii, implementării mecanismelor de recursivitate din limbaje de programare. În general, ideea de stivă sugerează prelucrări care au un caracter simetric. De exemplu, se consideră o prelucrare completă privind: A. încărcarea componentelor C1 pentru disponibilizarea de resurse ale unui sistem de calcul; B. încărcarea componentei C2 care este destinată lansării în execuţie a programului utilizatorului; C. efectuarea deschiderii de fişiere în programul utilizatorului – C3; D. prelucrări de date şi afişări de rezultate – C4; E. închiderea fişierelor; F. ieşirea din programul utilizatorului sub supravegherea componentei C3; G. ieşirea din lucru sub componenta C2; H. dezactivarea resurselor sistemului de calcul prin componenta C1. Se construieşte stiva din figura 11.3.
vârf de stivă adr (C4) (Z'4, '4)

-

adr (C3)

(Z'3, '3)

adr (C2)

(Z'2, '2)

adr (C1) NULL

(Z'1, '1) baza activă

Fig. 6.3. Structura unei stive

124

Valoarea iniţială a funcţiei recursive P(1) = 1. c. d. 1. se foloseşte formula de recurenţă: P(n) = P(n-1) * n. cu modelul grafic din figura 11. Se construieşte stiva care are în informaţia utilă. dar frecvenţa lor de utilizare este mult mai redusă. de la bază spre vârf: n. a }.4. n – 2.…. vârf de stivă e d c b a NULL baza activă Fig. Operaţiile de inserare. deci distrusă. Astfel. P(3). de sortare a stivelor. care este simetricul pasului C şi apoi vârful coboară spre (Z'1. de concatenare. vârfului stivei coboară la (Z'3.3. se creează o stivă care conţine expresiile ce sunt evaluate cu valorile descrescătoare ale lui n. cu dealocarea fiecărui vârf. ….După parcurgerea pasului D. Structura unei stive pentru inversarea caracterelor unui şir Se execută pasul F. se efectuează de la vârf către bază.4 şi prin apelarea unei funcţii de parcurgere cu imprimarea elementelor identificate. Ştergerea unui element din stivă. θ'2). În cazul calculării lui n!. se obţine exact şirul { e. c. b. prin crearea unei stive care să conţină aceste elemente. Parcurgerea stivei. Se realizează prin parcurgerea integrală a stivei.P(n – 2). revine la dealocarea componentelor care formează stiva. θ'1) şi se activează componentele C1 pentru eliberarea resurselor pas simetric pasului A. P(n) şi întâlnindu-se NULL la baza stivei. procesul se încheie. se face de regulă cu mutarea poziţiei vârfului stivei pe componenta adăugată. 6. se efectuează de regulă asupra elementului din vârful stivei. 125 . 6. de exemplu. 3. n – 1. aceasta coborând pe componenta ce îl precede. θ'3) şi componenta (Z'4. Folosind informaţiile stocate în pasul C. cu P(1) = 1. b. iar componenta (Z'3. se efectuează ştergerea fişierelor (pasul E). permite prin parcurgerea stivei de la vârf spre bază. θ'3) este eliberată. dacă dorim să inversăm poziţia elementelor unui şir {a. Adăugarea unui element în stivă. P(n – 1 ). 2. e}. obţinerea rând pe rând a rezultatelor: P(2). Vârful stivei se coboară la componenta (Z'2. θ'4) este dealocată. Operaţii de bază cu stive Ştergerea unei stive. nu diferă mult de aceleaşi operaţii din interiorul unei liste. d.

while(aux !=NULL) { vs=aux.h> class elementstiva { public: int info. exemplifică unele dintre operaţiile care se execută cu structuri de date de tip stivă. delete vs. else { aux = vs->prec. elementstiva() { prec=NULL. } void sterg() { elementstiva* aux=vs. } vs = NULL.Programul următor. 126 . aux=aux->prec. } }. free(vs). #include <iostream. //varful stivei stiva() { vs=NULL. } }// void tipar() { elementstiva* aux. class stiva { public: elementstiva *vs.h> #include <malloc. if(vs == NULL) cout<<"\n Stiva este vida!". if(vs == NULL) cout<<"\n Stiva este vida!". elementstiva *prec.

do { cout<<"\n Optiuni de lucru cu stiva ". while(aux !=NULL) { cout<<aux->info. aux->prec = vs. char opt. el = vs->info. delete vs. else { aux = vs->prec. aux=aux->prec. } } }. void main() { stiva st. }// int extrag() { elementstiva* aux. } } } void inserare(int el) { elementstiva *aux. aux = new elementstiva(). cout<<"\n P . if (vs == NULL) return -1. 127 .Tiparire stiva". return el.else { aux = vs. int x. vs = aux. aux->info = el. int el. vs = aux.el.

6.Extragere element din stiva". Unul dintre aceştia foloseşte ca structură principală de date stiva. Procedura de ştergere eliberează toată zona de memorie alocată stivei. Această formă mai are o variantă numită scrierea poloneză inversă în care operatorii sunt scrişi în urma operanzilor.sterg().Adaugare element în stiva". Acest algoritm presupune rearanjarea expresiei într-o anumită formă astfel încât ordinea operaţiilor să fie clară şi evaluarea să necesite o singură parcurgere a expresiei. cout<<"\n E . cin>>opt. } }while (opt!='t').extrag(). inventată de matematicianul de origine poloneză Jan Lukasiewicz. iar situaţia de stivă vidă. } break. default: cout<<"\n Nu exista optiunea!". st.Terminare lucru". break. este marcată în mod corespunzător.tipar(). cout<<"\n T . Crearea stivei se realizează prin adăugări succesive. } Pe baza meniului afişat prin program. care presupun alocări dinamice de memorie pentru elementele componente. case 'e': { x = st. if (x==-1) cout<<"\n Stiva este vida!". Acesta presupune scrierea operatorilor înaintea operanzilor. case 's': st. Evaluarea expresiilor matematice cu ajutorul stivei şi cozii Pentru evaluarea expresiilor matematice există diferiţi algoritmi. break. 128 . else cout<<"\n Element extras"<<x.4. eliberează zona de memorie ocupată de vârful stivei şi iniţializează cu adresa noului vârf al stivei.cout<<"\n A .cin>>el. se activează funcţiile în orice ordine. break. switch(opt) { case 'a': cout<<"element:". iar funcţia de extragere. case 'p': st. Pentru aceasta se poate folosi forma poloneză. variabila VS.inserare(el).

Tabel 6. atât timp cât nu s-a ajuns la sfârşitul expresiei matematice: . se trece elementul din vârful stivei în scrierea postfixată.se citeşte următorul element din expresie.1. ei găsindu-se în aceeaşi ordine ca în expresia matematică.evaluările sunt uşor de efectuat cu ajutorul calculatorului. Ierarhia operatorilor Operator Ierarhie ([{ )]} +*/ 1 2 3 4 Algoritmul este: se iniţializează stiva şi scrierea postfixată. Forma poloneză inversă are avantaje faţă de scrierea prefixată sau infixată: . Tabel 6.2. Având expresia sub această formă.dacă este valoare se adaugă în scrierea postfixată.2.altfel:  atât timp cât ierarhia operatorului din vârful stivei este mai mare ierarhia operatorului curent. Acest algoritm utilizează o stivă în care sunt păstraţi operatorii şi din care sunt eliminaţi şi transferaţi în scrierea postfixată. ordinea operanzilor nu se schimbă. Forme ale scrierii unei expresii matematice Expresia în forma Expresia în forma Expresia matematică poloneză (scriere poloneză inversă (scriere infixată) prefixată) (scriere postfixată) 4+5 +45 45+ 4+5*5 4*2+3 4+2+3 4 * (2 + 3) +4*55 +*423 ++423 *4+23 455*+ 42*3+ 42+3+ 423+* După cum se vede din tabelul 6. . . Un algoritm de transformare din expresie matematică în scriere postfixată a fost dezvoltat de către Edsger Dijkstra (algoritmul macazului al lui Dijkstra – Dijkstra Shunting Algorithm).dacă este „(” se introduce în stivă. Fiecare operator are atribuită o ierarhie după cum este prezentat în tabelul 6.1. 129 . se face evaluarea ei. .parantezele nu mai sunt necesare. Algoritmul de evaluare foloseşte tot o stivă pe care sunt păstraţi de această dată operanzii.ordinea în care se efectuează operaţiile este clară. . Algoritmul este: se iniţializează stiva. . se trec toţi operatorii rămaşi pe stivă în scrierea postfixată.  se introduce operatorul curent în stivă.dacă este „)” se transferă elemente din stivă în scrierea postfixată până la „(”. .

extrag primul element ca valoare (getNumar()). Acest obiect are la bază clasa deque (double ended que – coadă cu 2 capete – listă dublu înlănţuită) care se găseşte în biblioteca standard de C++.atât timp cât nu s-a ajuns la sfârşitul scrierii postfixate: . 6. Astfel există o clasă numită stiva care are rolul de a implementa operaţiile cu stiva necesare atât la generarea expresiei în scriere postfixată cât şi la evaluarea expresiei scrisă în această formă.dacă este valoare se depune pe stivă. Fiind nevoie de două tipuri de stivă (una care păstrează operanzi şi una care păstrează valori reale) s-a construit o clasă stivă template. În cadrul acestei clase sunt implementate funcţii care ajută la programarea algoritmului. . ultima valoare care se află pe stivă este rezultatul expresiei.2 / +. 130 . .5.altfel (este operator):  se extrage din stivă elementul y. algoritmul se execută ca în figura 6.5: Elementul citit 4 8 Stiva 4 8 4 2 8 4 3 2 8 4 6 8 4 2 4 2 2 4 1 4 5 2 3 * - 2 / + Fig.se citeşte următorul element.  se efectuează operaţia x operator y.  se extrage din stivă elementul x. Pentru păstrarea formei poloneze inverse se utilizează o structură de date numită coadă care este implementată tot printr-un obiect care are la bază clasa deque.  se depune rezultatul pe stivă. Execuţia algoritmului Programul care realizează evaluarea expresiilor matematice prin algoritmii prezentaţi a fost realizat folosind programarea orientată pe obiecte. De exemplu. Există funcţii care verifică dacă primul element din coadă reprezintă o valoare (eNumar()). pentru expresia în scriere postfixată: 4 8 2 3 * .

Paul POCATILU . Bibliografie Ion IVAN. 3. Vol.Structuri de date. 2. Să se creeze si traverseze o stiva ale carei informatii utile sunt pointeri la un articol de tip “carte”. Să se realizeze conversia din stiva de carti in lista dubla de carti. Să se creeze si traverseze o coada ale carei informatii utile sunt articole “student”. Editura ASE. Teme de control 1. 131 . 1 si 2. 2008.Mai există o clasă fisier care are rolul de a parcurge fişierul în care se află expresie aritmetică ce trebuie evaluată. Bucuresti. Marius POPA.

dintre care cea mai simplă este aceea a înjumătăţirii intervalului. Se asociază acestor niveluri reprezentarea grafică din figura 12. [ a. 7.b] Fig.1. 132 .b] [a . Pentru găsirea soluţiei ecuaţiei f ( x ) 0 pentru x [ a. c ) .1.7. avem imaginea unei modalităţi de lucru ierarhizată pe atâtea niveluri câte sunt necesare obţinerii unei precizii pentru soluţia ecuaţiei f ( x ) 0 . 7. a+b 2 ] ( a+b 2 .1. b ] [a . Noul subinterval este şi el divizat.2. a+b 2 ] ( a+b 2 . b ] se efectuează cu metode de calcul numeric. 3a + b 4 ] ( 3a + b 4 . b ] . Structura de date de tip arborescent Construirea unei structurii de date de tip arborescent porneşte de la problema pe care o avem de rezolvat. a + 3b 4 ] ( a + 3b 4 . Se calculează: c (a b) / 2 Dacă: f ( a ) *f ( c ) 0 înseamnă că rădăcina x [ a. Reprezentarea grafică asociată divizării intervalelor Pentru evaluarea expresiei aritmetice: (a b c d ) ( x y ) e c d prin modul de efectuare a calculelor conduce la reprezentarea din figura 7. în caz contrar x (c. Astfel. studenţii îşi vor însuşi cunoştinţe teoretice şi vor deprinde abilităţi practice de lucru cu arbori binari şi arbori de căutare. Arbori binari şi arbori de căutare Obiectivele unităţii de învăţare După studierea acestei unităţi de învăţare.

* / * c x + a b c + d y d e

+

Fig. 7.2. Reprezentarea arborescentă asociată evaluării expresiei Pentru regăsirea cărţilor într-o bibliotecă, în fişierul tematic cotele se structurează pe nivele, ca în exemplul din figura 7.3.
biblioteca 1xxxxx : 7xxxxx

matematica 1xxxxx : 23xxxx algebra 1xxxxx / 197xxx geometrie 198xxx / 23xxxx

calculatoare 24xxxx : 51xxxx hardware 24xxxx / 419xxx software 420xxx / 51xxxx

economie 52xxxx : 7xxxxx teorie 52xxxx / 680xxx software 681xxx / 7xxxxx

Fig. 7.3. Structura asociată fişierului de cote ale cărţilor Reprezentarea în memorie a informaţiilor care au multiple legături între ele, trebuie să fie astfel făcută, încât să poată realiza parcurgerea completă a zonelor sau localizarea unui element din structură. Se observă că în arborescenţă există un nod numit rădăcină sau părinte. Acesta are descendenţi. Fiecare descendent poate fi la rândul său părinte şi în acest caz are descendenţi. Arborele binar este caracterizat prin aceea că, orice nod al său are un singur părinte şi maxim doi descendenţi. Fiecare nod este reprezentat prin trei informaţii şi anume: – informaţia utilă care face obiectul prelucrării, ea descriind elementul sau Z fenomenul asociat nodului; – informaţia care localizează nodul părinte; – informaţia (informaţiile) care localizează nodul (nodurile) descendent (descendente). Alocarea dinamică determină ca şi să fie variabile aleatoare, ale căror legi de repartiţie sunt necunoscute. Valorile lor sunt stocate în zona de memorie, formând împreună 133

cu variabila Z structura de date asociată unui nod, structură ce corespunde tripletului (Zj, j, j) asociat nodului j dintr-un graf de formă arborescentă binară. Volumul informaţiilor destinate localizării nodurilor, depinde de obiectivele urmărite şi de rapiditatea cu care se doreşte localizarea unui anumit nod. Cu cât diversitatea prelucrărilor este mai mare, cu atât se impune stocarea mai multor informaţii de localizare.

Zj-1

j-1

j-1

Zj Zj + 1

j

j

j j

adr (Z j - 1 ) adr (Z j 1 )

j+1

j-1

Fig. 7.4. Modelul grafic asociat tripletului (Zj,

j,

j)

Dacă tripletul (Zj, j, j) ce corespunde modelului grafic din figura 7.4 permite baleierea de sus în jos, sau de jos în sus, pe o ramură a arborelui. Pentru a parcurge pe orizontală arborele, este necesară atât o informaţie suplimentară de localizare j , care corespunde nodului vecin din dreapta de pe acelaşi nivel, cât şi informaţia j pentru localizarea nodului din stânga de pe acelaşi nivel. Un astfel de arbore se descrie prin: ( Z j , j, j, j, j ) Descrierea completă a unui arbore, presupune crearea mulţimii tripletelor sau cvintuplelor asociate nodurilor. De exemplu, arborescenţei asociate evaluării expresiei: e = a + b + c prezentate în figura 7.5 îi corespunde alocarea şi iniţializarea zonelor de memorie din figura 7.6. =

+ e c a + b

Fig. 7.5. Structura arborescentă asociată evaluării expresiei e

134

= +

null e null

c

null

+

a

null

b

null

Fig. 7.6. Alocarea şi iniţializarea zonelor de memorie pentru implementarea structurii arborescente Acestor reprezentări grafice, trebuie să le corespundă algoritmi pentru încărcarea adreselor, întrucât a construi forma liniarizată a structurii arborescente, înseamnă în primul rând, a aloca zone de memorie şi în al doilea rând, a iniţializa membrii structurii cu adrese care să permită reconstruirea corectă a înlănţuirii. Se observă că pentru iniţializarea corectă, este necesară existenţa la un moment dat a pointerilor spre trei zone de memorie alocate dinamic şi anume: – pointerul spre zona alocată nodului precedent (părinte); pp – pointerul spre zona asociată nodului curent; pc – pointerul spre zona asociată primului descendent; pd Construirea nodului ( Zj, j, j ) revine la efectuarea iniţializărilor:
ref (pc) . Z ref (pc) . ref (pc) . pp pc pc; pd;
j j j

valoare_citita; pp; pd;

new (pd); După efectuare secvenţei se face trecerea la pasul următor. Folosind simbolurile, orice structură arborescentă se reprezintă prin: N mulţimea nodurilor A mulţimea arcelor De exemplu, arborescenţa dată pentru calculul expresiei se reprezintă prin: N = { e , = , a, +, b, + , c } şi A = { (a+) , (b+) , (c+) , (+, =) , (=, e) } Se observă că pentru fiecare element al mulţimii N, se alocă dinamic zona de memorie care conţine şi informaţiile j, j . La alocare este posibilă numai iniţializarea zonei Zj. Odată cu alocarea se iniţializează şi un vector de pointeri, cu adresele corespunzătoare zonelor de memorie puse în corespondenţă cu nodurile. În continuare, preluând elementele mulţimii A, are loc completarea câmpurilor j şi j . De exemplu, pentru arborele binar din

135

arborele binar se defineşte prin următorul tip de bază derivat. j.11) ref (pp[2] ). ref (pp[7] ). ref (pp[6] ). G } şi se iniţializează vectorul de pointeri pp[i] după cum urmează: pp [1] adr (ZA) pp [2] adr (ZB) pp [3] adr (ZC) pp [4] adr (ZD) pp [5] adr (ZE) pp [6] adr (ZF) pp [7] adr (ZG) Baleierea mulţimii: A { (AB). j ) pentru nodul din mulţimea N { A. E. F. după care iniţializările câmpurilor θj şi γj să se facă prin apelarea unei funcţii. pp[2] ref (pp[2] ). B. NULL (12.7. ref (pp[1] ). fără a fi părinte. D. Arbore binar Pentru arborii binari echilibraţi.7 construirea se efectuează prin alocarea a 7 zone de memorie cu structura ( Z j . (CF). 136 . (AC). pp[4] ref (pp[3] ). (BE). NULL A B D C E F G Fig. ref (pp[5] ). pentru implementarea structurilor de date necontigue. pp[3] ref (pp[1] ). struct arbore { int valoare. pp[1] ref (pp[6] ). arbore *precedent. există posibilitatea ca după alocarea memoriei să se descrie elementele mulţimii A. pp[2] ref (pp[3] ). Problematica devine mai simplă. În programele C/C++. C. pp[1] ref (pp[4] ).figura 12. pp[3] ref (pp[7] ). adică are n niveluri la bază 2(n-1) elemente descendente. 7. noduri terminale. pp[6] ref (pp[4] ). (BD). (CG) } revine la efectuarea atribuirilor: ref (pp[1] ). dacă arborele binar este complet. arbore *urmator.

subansamble sau procese. arbore_binar *dreapta.}. deşi în realitate au frecvenţa d e apariţie scăzută. //nr de fii ai nodului }. }. y.2. structuri de tip arborescent care nu sunt binare.8. problema rezolvabilă prin introducerea de noduri fictive. Astfel. 137 . w. u. v. transformarea ei în structură arborescentă binară. asociază unor obiecte. revine la introducerea nodurilor fictive. class arb_binar { arbore_binar *rad. Mecanismele de realizare şi de utilizare a arborilor binar îi fac practice. fiind dată arborescenţa din figura 7. astfel încât se conturează ideea ca arborii binar sunt cazuri particulare de arbori. 7. rezultând arborele din figura 7. Apare problema transformării unei structuri arborescente oarecare într-o structură arborescentă binară. arbore_binar *stanga. class arb_oarecare { arbore_oarecare *rad. }.9. class arb { arbore *rad. struct arbore_oarecare { int valoare. Transformarea arborilor oarecare în arbori binari Aplicaţiile concrete. struct arbore_binar { int valoare. mai ales prin frecvenţa cu care sunt identificaţi în practică. x. }. //lista fiilor unui nod int nrfii. arbore_oarecare **fii. }.

adică zone libere ce sunt realocate altor variabile. (pas 2). (pas 1). Df] prin dealocare să apară goluri. Alocarea dinamică presupune.A B C D e f g A h i j k i Fig. este necesară alocarea a 3 zone de memorie de 1500. B şi C. aşa fel încât să dispară golurile rezultate în procesul de alocare-dealocare multiplă. Este necesară o gestionare a acestor zone şi periodic trebuie să se efectueze o realocare prin reorganizare. 138 . Structură arborescentă oarecare B x e u C D f g h y i v j w k l Fig. pB şi pC prin apelul succesiv al funcţiei alocare( ). De exemplu.9.8. ca în zona [Di. 2000. ce corespund arborilor binar A. γ j. 7. Dealocarea după un timp a arborelui binar B. are un număr de noduri mai mic decât arborele binar. pentru un program P. θj). 4000 baiţi. determină apariţia unui gol între zonele ocupate de variabilele A şi C. nodurilor fictive corespunzându-le zone de memorie structurate (NULL. Alocarea este efectuată iniţializând variabilele pointer pA. 7. Structură arborescentă cu noduri fictive Arborele oarecare.

Arbore binar de căutare Structura de date folosită pentru descrierea unui nod al unui arbore binar de căutare va fi următoarea: struct arbore_binar { int cheie. }. 20 10 25 7 22 26 Fig. este posibilă glisarea informaţiilor în aşa fel încât să dispară “golul” dintre E şi C.10. Principala utilizare a arborilor binari de căutare este regăsirea rapidă a unor informaţii memorate în cheile nodurilor. arbore_binar *stanga. în “golul” rezultat din dealocarea lui E. rămânând între E şi C un “gol” de 300 baiţi. dar şi cea a alegerii momentului în care dispersia elementelor atinge un astfel de nivel. Câmpul cheie este singurul care prezintă interes din punct de vedere al operaţiilor care se pot efectua asupra arborilor de căutare. }. încât zona pentru alocare dinamică este practic inutilizabilă şi trebuie reorganizată. 7. cheia acestuia are o valoare mai mare decât cheile tuturor nodurilor din subarborele stâng şi mai mică decât cheile nodurilor ce compun subarborele drept. În practică. Pentru orice nod al unui arbore de căutare. Nu s-a luat în considerare însăşi necontiguitatea din interiorul fiecărui arbore. apare problema optimizării dispunerii variabilelor dinamice. revin la a dispune pe D în continuarea lui C şi a intercala arborele E între A şi C.3. 7. class arb_binar { arbore_binar *rad. Arbori binari de căutare Un arbore binar de căutare este un arbore binar care are proprietatea că prin parcurgerea în inordine a nodurilor se obţine o secvenţă monoton crescătoare a cheilor (cheia este un câmp ce serveşte la identificarea nodurilor în cadrul arborelui). 139 . (pas 3). Dacă se păstrează informaţiile privind modul de iniţializare a variabilelor pointer care stochează adresele nodurilor rădăcină a arborilor A. E. arbore_binar *dreapta. C şi D.Alocarea unei zone de memorie pentru arborii binari D (3000 baiţi) şi E (1000 baiţi).

Arborele trebuie să rămân arbore de căutare şi după ştergerea nodului. Dacă valoarea cheii este găsită în cadrul arborelui. căutarea se continuă în subarborele stâng. Dacă cele două valori coincide. Dacă cheia căutată este mai mare decât valoarea cheii nodului. următorul nod vizitat va fi rădăcina subarborelui stâng. arborele trebuie să rămână în continuare ordonat. Crearea unui arbore binar de căutare presupune adăugarea câte unui nod la un arbore iniţial vid. Arbore binar de căutare după inserarea unui nod Maniera uzuală de inserare a unui nod într-un arbore binar de căutare este cea recursivă. aceasta este adăugată la arborele binar de căutare. în cazul în care căutarea unei chei s-a efectuat fără succes. căutarea s-a încheiat cu succes. O altă operaţie care se poate efectua asupra unui arbore binar de căutare este ştergerea unui nod care are o anumită valoare a cheii. Din acest motiv.11. dacă cheia de inserat este mai mare decât cheia nodului. Acestui nod îi va fi adăugat un nod fiu cu valoarea dorită a cheii. b) nodul are doar subarbore stâng. arborii binari de căutare sunt folosiţi pentru regăsirea rapidă a informaţiilor memorate în cheile nodurilor. În ceea ce priveşte nodul care va fi şters. În mod similar. 7. c) nodul are doar subarbore drept. 20 10 25 7 12 22 26 Fig. de cele mai multe ori căutarea şi inserarea se folosesc împreună. Inserarea în cadrul arborelui anterior a unui nou nod cu valoarea cheii egală cu 12 conduce către următorul arbore. Astfel. Dacă informaţia căutată este mai mică decât cheia nodului. Aşa cum le spune şi numele. traversarea se va continua cu nodul rădăcină al subarborelui drept. Se observă ca fiecare nod este compus din cheia asociată şi din informaţiile de legătură care se referă eventualii fii. Căutarea începe cu nodul rădăcină al arborelui prin compararea valorii cheii căutate cu valoarea cheii nodului curent. nodul corespunzător este şters. pentru adăugarea unui nod se parcurge arborele începând cu rădăcina şi continuând cu subarborele stâng sau drept în funcţie de relaţia de ordine dintre cheia nodului şi cheia de inserat. 140 . acesta se va încadra într-una din variantele următoare: a) nodul nu are subarbori (fii). căutarea se reia pentru subarborele drept. figura 7. Aplicaţiile care utilizează arbori binari de căutare pot permite sau pot interzice. Această modalitate de traversare se continuă până în momentul în care se ajunge la un nod fără descendent. Astfel.Rădăcina arborelui binar de căutare va fi definită în felul următor: arb *Radacina = NULL. în funcţie de filozofia proprie. După inserarea unui nod. În practică. De aceea căutarea unui nod cu o anumită valoarea a cheii este o operaţie deosebit de importantă.11. inserarea în cadrul arborelui a unei chei care există deja. dacă cheia de inserat este mai mica decât cheia nodului.

13. pe lângă ştergerea nodului este necesară şi actualizarea legăturilor dintre nodurile arborelui. Arbore binar de căutare după ştergerea unui nod Pentru cazurile b şi c (nodul pe e dorim să-l ştergem are subarbore stâng sau drept). … Fig.14 şi 7. … Fig. Subarbore numai cu descendent stâng 141 . 7. În cazul în care nodul nu are nici subarbore stâng dar nici subarbore drept (varianta a) este necesară doar ştergerea nodului.16 se prezintă câte un fragment dintr-un arbore binar de căutare din care dorim să ştergem nodul evidenţiat. iar în figura 7.13 se prezintă acelaşi fragment de arbore dar după ştergerea nodului dorit.14. Nu sunt necesare alte operaţiuni de actualizare a arborelui.17 se pot observa efectele operaţiei de ştergere.d) nodul are atât subarbore stâng cât şi subarbore drept. … Fig.15 şi 7. 7. 7.12.14.12 este prezentat un fragment al unui arbore binar de căutare din care dorim să ştergem nodul din dreapta. În figurile 7. nodul pe care dorim să-l ştergem are numai subarbore stâng iar cel din figura 7.16 are doar subarbore drept. Arbore binar de căutare înainte de ştergerea unui nod În figura 7. În figurile 7. În figura 7.

Astfel. Subarbore numai cu descendent drept … Fig. Actualizarea arborelui este urmată de ştergerea nodului din memorie. 7. 7. 7. Subarbore după efectuarea ştergerii … Fig.15. dacă există. actualizarea arborelui se face în felul următor: fiul nodului care va fi şters. Primul nod care nu are subarbore drept este considerat ca fiind cel mai din dreapta nod al subarborelui stâng. mai întâi se localizează fie cel mai din stânga fiu al subarborelui drept fie cel mai din dreapta fiu al subarborelui drept. unul din nodurile prezentate anterior va trebui adus în locul nodului care se doreşte a fi şters după care are loc ştergerea efectivă a nodului dorit. Cazul în care nodul ce se doreşte a fi şters are atât subarbore stâng cât şi subarbore drept necesită o tratare specială. Determinarea celui mai din dreapta fiu al subarborelui stâng se face parcurgând subarborelui stâng prin vizitarea numai a fiilor din dreapta. Pentru aceasta. Subarbore după efectuarea ştergerii Pentru aceste prime trei cazuri. După suprimarea nodului dorit. arborele va trebui să rămână în continuare arbore de căutare ceea ce înseamnă că relaţia de ordine dintre nodurile arborelui va trebui să se păstreze. 142 .… Fig.16. va deveni fiul tatălui acestuia.17. Cheile acestor noduri sunt valoarea imediat următoare cheii nodului ce se doreşte a fi şters şi valoarea precedentă.

7.4. exemplifică o modalitate de creare a unui arbore binar de căutare. Acest nod va lua locul nodului care se va şterge. Presupunem ca nodul haşurat este cel mai din dreapta fiu al subarborelui stâng. dintre care o parte sunt specifice tuturor structurilor de date compuse (adăugare element. Programul următor. De asemenea se remarcă operaţii la nivel de element (nod). stergere noduri. numarare noduri şi de tipărire a acestuia: #include <iostream. În figura 7.h> #include <stdio.18 se prezintă un fragment de arbore binar de căutare din care dorim să suprimăm nodul evidenţiat care are doi descendenţi.h> 143 . 7. … … … Fig. traversare. precum şi operaţii care implică întregul arbore.19.18.În figura 7.19 este reprezentat fragmentul de arbore după efectuarea operaţiei de ştergere a nodului dorit. Subarbore după efectuarea ştergerii 7. ştergere elemente) iar altele sunt specifice acestui tip de structură de date. Subarbore cu doi descendenţi … … … … … … Fig. Aplicaţii care utilizează structura de date de tip arbore binar de căutare Asupra arborilor binari de căutare pot fi efectuate o serie de operaţii.h> #include <conio.

class arbbin { nod *rad. void sdr().int). void salvare(). int numara(nod *). void traversare_srd(nod*). int sumaFrunze(nod*).}. nod *arbbin::inserare_nod(nod *rad. nod *operator [] (int). }.*drt. public: arbbin() {rad=NULL. 144 . void print(nod *). else if (k>rad->info) rad->drt=inserare_nod(rad->drt. int sFrunza(). }. void tiparire().int k) { if (rad) { if (k<rad->info) rad->stg=inserare_nod(rad->stg. void insert(char *).h> #include <string. void traversare_rsd(nod *).h> struct nod { int info. void rsd(). nod *stg. nod *inserare_nod(nod *. void operator .int ).#include <malloc. void inserare_cuv(nod *& .(int). arbbin &operator >(FILE *). else printf("\nNodul exista in arbore!"). arbbin &operator <(FILE *). void operator + (int). void srd(). int numara_nod().char*).}. ~arbbin() {rad=NULL.k). void stergere_nod(nod*&. int stergere(nod *&).k). void traversare_sdr(nod *).

traversare_rsd(rad->drt). } 145 . traversare_rsd(p). printf(" %d". traversare_srd(rad->drt). } void arbbin::traversare_srd(nod *rad) { if (rad) { traversare_srd(rad->stg). } } void arbbin::operator +(int k) { rad=inserare_nod(rad. p->info=k. p=rad. traversare_srd(p).rad->info). traversare_rsd(rad->stg). } else { nod *p=new nod. } } void arbbin::rsd() { nod *p.rad->info). p->drt=NULL.k).return rad. return p. } void arbbin::traversare_rsd(nod *rad) { if (rad) { printf(" %d". p->stg=NULL. p=rad. } } void arbbin::srd() { nod *p.

p=rad."). else return sumaFrunze(rad->stg)+sumaFrunze(rad->drt). p=rad. printf(")"). } } else printf("-"). printf(" %d".void arbbin::traversare_sdr(nod *rad) { if (rad) { traversare_sdr(rad->stg). printf(". print(rad->stg). traversare_sdr(p). 146 . if((rad->stg)||(rad->drt)) { printf("("). } void arbbin::print(nod *rad) { if (rad) { printf("%d". traversare_sdr(rad->drt). print(p). } } void arbbin::sdr() { nod *p.rad->info). print(rad->drt). } int arbbin::sumaFrunze(nod *rad) { if (rad) if(!rad->stg&&!rad->drt) return rad->info. } void arbbin::tiparire() { nod *p.rad->info).

} else if(!aux->drt) { rad=aux->drt. int nr. p=rad. else if (inf<rad->info) stergere_nod(rad->stg. } int arbbin::sFrunza() { nod *p. if (!aux->stg) { rad=aux->stg. } else 147 . nr=numara(p). if (!rad) printf("\nNodul nu exista in arbore!"). return sumaFrunze(p).inf).else return 0. } int arbbin::numara_nod() { nod *p. delete(aux). else if (inf>rad->info) stergere_nod(rad->drt. else return 0. return nr. else { aux=rad. } int arbbin::numara(nod *rad) { if (rad) return 1+numara(rad->stg)+numara(rad->drt). p=rad.int inf) { nod *aux.inf). } void arbbin::stergere_nod(nod *&rad. delete(aux).

inform).ADAUGARE NOD DE LA TASTATURA". aux=rad. else { nod *q=p. } nod *arbbin::operator [] (int inf) { nod *aux. } } void arbbin::operator -(int inform) { nod *nou. stergere_nod(nou. } void meniu() { cout<<"\n 1. cout<<"\n 2. cout<<"\n 3. return inf. if (aux&&aux->info==inf) cout<<"\nNodul cautat exista in arbore!". 148 . }.CAUTARE NOD IN ARBORE".STERGERE NOD DE LA TASTATURA". } } int arbbin::stergere(nod *&p) { if (p->stg) return stergere(p->stg). else if (inf>aux->info) aux=aux->drt. p=p->stg. while(aux&&aux->info!=inf) { if (inf<aux->info) aux=aux->stg. delete(q). else cout<<"\nNodul cautat nu exista in arbore!".rad->info=stergere(rad->stg). int inf=q->info. nou=rad. return aux.

int informatie.SUMA INFORMATIILOR DIN FRUNZE ". 6. 2. 1 si 2. Paul POCATILU . Marius POPA. 149 .arb+8.AFISARE ARBORE".RSD(). Să se scrie funcţia pentru determinarea elementului minim şi elementului maxim dintr-un arbore binar de căutare.arb+25.arb+15.TRAVERSARI ARBORE-SRD(). 0.arb+7. Vol.cout<<"\n cout<<"\n cout<<"\n cout<<"\n cout<<"\n } 4. } } Teme de control 1. Bibliografie Ion IVAN. 5. void main() { arbbin arb. Să se scrie funcţia pentru numărarea elementelor dintr-un arbore binar de căutare.SDR()". Bucuresti.Structuri de date. meniu(). 2008. arb+10.arb+9. Editura ASE. 7.TERMINARE".NUMARUL NODURILOR DIN ARBORE". char optiune.arb+3.

studenţii îşi vor însuşi cunoştinţe teoretice şi vor deprinde abilităţi practice de lucru cu arbori B. Dacă arborele de căutare este astfel construit încât foloseşte o relaţie de ordine totală pe C. Articolele memorate pot fi oricât de complexe. Un index se spune ca este dens dacă el conţine câte o pereche <valoare cheie. Să notăm cu C mulţimea cheilor posibile ce vor trebui regăsite cu ajutorul arborelui de căutare. dar în general pentru fiecare nod trebuie să fie între anumite limite (ceea ce va asigura folosirea eficientă a mediului de stocare). care permit ramificarea în m + 1 subarbori. Numărul m diferă de la nod la nod. ● 50 ● 100 ● ● 20 ● 40 ● ● 70 ● 120 ● 140 ● ● 15 ● ● 30 ● 42 43 ● 60 ● 65 0 ● 110 130 136 ● 150 7 18 26 36 58 62 69 145 Fig. Arborii de căutare.8. Un exemplu de arbore multicăi de căutare de ordin 3 este dat în figura 8. Un index este o colecţie de perechi <valoare cheie. Performanţele unui index se îmbunătăţesc în mod semnificativ prin mărirea factorului de ramificare a arborelui de căutare folosit. bazaţi pe ordinea cheilor. atunci vom spune că arborele de căutare este bazat pe ordinea cheilor. Proprietăţi. 8. adresa articol>. dar ele conţin un câmp numit cheie ce serveşte la identificarea acestora. ordonate strict crescător. Definiţie.1. Arbori B Obiectivele unităţii de învăţare După studierea acestei unităţi de învăţare. Astfel. Arborii multicăi de căutare sunt o generalizare a arborilor binari de căutare. În cazul sistemelor de gestiune a bazelor de date relaţionale (SGBDR) este important ca pe lângă stocarea datelor să se realizeze şi regăsirea rapidă a acestora.2. i se ataşează un număr de m chei. Determinarea poziţiei cheii căutate în cadrul unui nod se realizează secvenţial în cazul paginilor cu număr mic de chei sau prin căutare binară. 8. adresa articol> pentru fiecare articol din colecţie. Structura de date foarte des folosită pentru implementarea indecşilor este arborele de căutare. În acest scop sunt folosiţi indecşii. Un index care nu este dens uneori este numit index rar. în loc să i se ataşeze o singură cheie care permite ramificarea în doi subarbori.1. Arbori B. Arbore multicăi de căutare de ordin 3 Un arbore multicăi de căutare care nu este vid are următoarele proprietăţi: fiecare nod al arborelui are structura dată în figura 8. Scopul primar al unui index este acela de a facilita accesul la o colecţie de articole. 150 . sunt de două feluri: arbori binari de căutare (au o singură cheie asociată fiecărui nod) sau arbori multicăi de căutare (au mai multe chei asociate fiecărui nod). unui nod oarecare.1. Cele m chei ataşate unui nod formează o pagină.

… . i 0. pentru N = 2. dacă este frunză). dacă nu este frunză. K1. unde valoarea indicatorului este dată de relaţia: N 1 h log m 2 2 Ca exemplu.000. subarborii indicaţi de P . Înălţimea maximă a unui arbore B dă marginea superioară a numărului de accese la disc necesare pentru a localiza o cheie. din acest motiv. McCreight în 1972.1 Kn . un nod poate avea maxim m descendenţi.n P0 K0 P1 K1 P2 … Pn . rădăcina are cel puţin doi descendenţi. m fiecare pagină conţine cel puţin 2 chei (excepţie face rădăcina care poate avea mai puţine chei. Pn sunt pointeri către subarbori şi K0. înălţimea maximă a unui arbore B de ordin m va fi 3. Proprietatea i menţine arborele balansat. iv. păstrează articolele asemănătoare în acelaşi bloc pe disc. n 1 . i toate valorile de chei din nodurile subarborelui indicat de Pn sunt mai mari decât valoarea de cheie Kn – 1. Bayer şi E. 8. i 0. Prima oară arborele B a fost descris de R. i 0. n 2 toate valorile de chei din nodurile subarborelui indicat de Pi sunt mai mici decât valoarea cheii K . v. fie are n + 1 descendenţi (unde n este numărul de chei m din nodul respectiv. Cerinţa ca fiecare nod să aibă un număr de ramificaţii mai mic sau egal decât m conduce la restricţia n ≤ m – 1. toate nodurile frunză sunt pe acelaşi nivel. n sunt de asemenea arbori multicăi de căutare. nodul este fie frunză. Proprietatea iii ne asigură că fiecare nod al arborelui este cel puţin pe jumătate plin.000 şi m = 20. Kn – 1 sunt valorile cheilor. ii. …. garantează ca fiecare nod din arbore va fi plin cu un procent minim garantat. operaţiile de căutare şi actualizare afectează puţin blocuri pe disc. 151 . pe când un arborele binar corespondent va avea o înălţime mai mare de 20. Structura de nod pentru un arbore multicăi de căutare de ordin n unde P0.2. cu 2 ≤ n ≤ m-1 ). iii. Se consideră h înălţimea maximă a unui arbore B cu N chei. Proprietatea ii forţează arborele să se ramifice devreme. P1. Un arbore B de ordin m este un arbore multicăi de căutare şi are următoarele proprietăţi: i. Arborii B rezolvă problemele majore întâlnite la implementarea arborilor de căutare stocaţi pe disc: au întotdeauna toate nodurile frunză pe acelaşi nivel (cu alte cuvinte sunt echilibraţi după înălţime). i fiecare pagină conţine cel mult m-1 chei. valorile cheilor într-un nod sunt date în ordine crescătoare: Ki < Ki + 1.1 Pn Fig.

nodul are deja numărul maxim de m – 1 chei. În acest nod frunză se va insera noua cheie. Arborele este traversat secvenţial prin referirea în inordine a nodurilor. Cele 2 chei din stânga rămân în nodul care fisionează. inserarea se efectuează fără să se modifice structura arborelui . În cazul unei căutări cu succes (cheia a fost găsită în arbore) nu se mai pune problema inserării întrucât cheia se afla deja în arbore.2. Condiţia ca toate frunzele să fie pe acelaşi nivel duce la un comportament caracteristic arborilor B: faţă de arborii binari de căutare. ei sunt forţaţi sa crească la rădăcină. i i +1 i cn < x – se continuă căutarea în nodul indicat de Pn. Funcţie de gradul de umplere al nodului frunză afectat. Dacă cheia nu a fost găsită. În urma operaţiilor de inserare arborele va deveni mai înalt şi mai lat.3. plecând de la nodul rădăcină. în urma inserării nodul va avea prea multe chei. arborilor B nu le este permis să crească la frunze. Un nod este referit de mai multe ori întrucât el conţine mai multe chei. atunci cheia mediană va da naştere la o nouă rădăcină. n – se continuă căutarea în nodul indicat de P . atunci se disting următoarele cazuri: c < x < c . Lungimea maximă a drumului de căutare este dată de înălţimea arborelui. Cele din dreapta vor forma cel de-al doilea nod. figura 8. i 1. Se observă că procesul de inserare a unei chei garantează că fiecare nod intern va avea cel puţin jumătate din numărul maxim de descendenţi.8. Operaţii de bază într-un arbore B Procesul de căutare într-un arbore B este o extindere a căutării într-un arbore binar. Arborii B sunt optimi pentru accesul direct la o cheie. Operaţia de inserare a unei chei în arborele B este precedată de operaţia de căutare. 8. de aceea el va “fisiona”. Dacă şi rădăcina fisionează. x < c0 – se continuă căutarea în nodul indicat de P0. m 2 Fig. Dacă nodul curent are n chei. Cheia mediană va urca în nodul părinte. care la rândul lui poate să fisioneze. Modificările dimensionale ale unui arbore B după efectuarea inserării 152 . operaţia de căutare se va termina într-un nod frunză. Operaţia de căutare în arborele B se realizează comparând cheia căutată x cu cheile nodului curent.3. Arborele B suportă căutarea secvenţială a cheilor. În urma fisionării vom obţine două noduri care se vor găsi pe acelaşi nivel şi o cheie mediană care nu se va mai găsi în nici unul din m cele două noduri. Subarborele asociat fiecărei chei este referit înainte ca următoarea cheie sa fie accesata. se disting următoarele cazuri: nodul are mai puţin de m – 1 chei. Fiecare referire a unui nod implică selecţia unui subarbore. Pentru accesul secvenţial la o cheie nu se obţin performanţe satisfăcătoare.

Structura arborelui după inserarea cheilor 33. arborele crescând promova în înălţime cu 1. 75.6. figura 8. figura 8. 8. figura 13. 8.5. Cheia mediana 62 va promova c 57 59 62 75 124 c 57 59 d 75 124 Fig. 59 nodul rădăcină va fi cel din figura 8.8. figura 8. 8. aşa că el va fisiona.8. 8.4. 8. Fisionarea nodului c Cheia 62 va promova în nodul rădăcină. 22 41 57 59 Fig.4. Promovarea cheii 62 în rădăcină 153 . 124 nu ridică probleme.5. a ● b 22 33 41 57 59 75 54 ● c 124 Fig.7. a ● b 22 41 57 59 54 ● c Fig.7.6. În urma inserării valorilor de cheie 22. 124 Inserarea cheii 62 însă duce la divizarea nodului c.Să considerăm un arbore B de ordin 5 (deci numărul maxim de chei dintr-un nod va fi 4). Structura nodului rădăcină după inserarea cheilor În urma inserării cheii 54.9. 75. 57.9. cheia 22 41 54 57 59 22 41 Fig. Formarea noii rădăcini a arborelui Inserarea cheilor 33. 41. figura 8. 8. a ● b 22 41 54 ● 62 ● d c 57 59 75 124 Fig. nodul rădăcină va conţine prea multe chei. Fisionarea nodului rădăcină mediana 57 59 54 va În urma promovării cheii mediene 54 se va forma o nouă rădăcină.

un nod părinte are suficient spaţiu disponibil pentru a primi valoarea unei chei şi un pointer către un nod descendent. c 55 00 56 57 00 59 60 c 55 56 Cheia mediana 57 va promova g 59 60 Fig. 55. 8. Noua configuraţie a arborelui B Uzual. 8. 8. în special pentru arbori B de ordin mare. algoritmul de inserare a unei valori de cheie în arbore este prezentat în figura 8. având subarborele stâng a şi subarborele drept h. figura 8. 45. figura 8. 60. În cel mai rău caz algoritmul de fisionare este aplicat pe întreaga înălţime a arborelui. lungimea drumului de căutare crescând cu 1. Fisionarea nodului c Oricum.12. 66. 35 configuraţia arborelui va fi cea din figura 13. În acest mod arborele va creşte în înălţime. 8.14. a 35 54 57 00 62 122 a 35 54 Cheia mediana 57 va promova h 62 122 Fig.11.11. 122. figura 8.12. 154 .13. a 35 54 62 122 b 22 33 41 f 45 c 55 00 Structura 57 d 59 60 66 75 00 arborelui după inserări succesive 123 e 124 Fig. Inserarea cheii 56 se va face în nodul c şi acesta va fisiona. 123.10. Fisionarea nodului a Cheia mediană promovată 57 va forma noua rădăcină a arborelui B.13.În urma inserării cheilor 33. i 57 a i b 22 33 h 54 62 122 35 f 41 45 c 55 56 g 59 60 d 66 75 e 123 124 Fig. Sintetizat. Algoritmul de fisionare este aplicat din nou.10. dar de data aceasta nodului a. nodul părinte a este deja plin şi nu poate primi noua cheie 57 şi pointerul către nodul nou format f.

while( starea pentru nodul_curent este OVERFLOW ): . inserarea unei chei noi duce la aplicarea algoritmului de fisionare pe întreaga înălţime a arborelui. probabilitatea divizării este 0. cheia va fi ştearsă logic. Deci arborele cu p noduri conţine cel puţin chei. .0204. Prima fisionare adaugă două noduri noi. cu cât ordinul arborelui este mai mare. cu excepţia rădăcinii. Operaţia de ştergere se realizează simplu dacă valoarea de cheie care urmează a fi ştearsă se află într-un nod frunză. De exemplu. fiind 155 . Numărul total de fisionări care au apărut când arborele avea p noduri este de p – 2. În cel mai rău caz.0101. Algoritmul de inserare a unei chei în arbore Algoritmul de inserare într-un arbore B (pseudocod): inserează noua valoare de cheie în nodul frunză corespunzător. unde h este înălţimea arborelui înainte de inserare. probabilitatea divizării este 0. Fiecare nod are un minim de 2 chei. nodul_curent = nodul_frunza.Adaugă noua valoare de cheie în nodul frunză corespunzator OVERFLOW? Divide nodul în două noduri aflate pe acelaşi nivel şi promovează cheia mediană Fig. Dacă nu.25. Operaţia de ştergere dintr-un arbore B este ceva mai complicată decât operaţia de inserare. Pentru m = 200.divide nodul_curent în două noduri aflate pe acelaşi nivel şi promovează cheia mediană în nodul părinte pentru nodul_curent. pentru m = 10. m 2 1 probabilitatea apariţiei unei divizări este de 0. Pentru m = 100. Cu alte cuvinte. toate celelalte fisionări produc doar un m 1 singur nod nou.nodul_curent = nodul părinte pentru nodul_curent.14. 8. care are cel 1 p 1 puţin o cheie. Probabilitatea ca o fisionare să fie necesară după inserarea unei valori de cheie este mai mică decât : p 2 m divizari 1 p 1 1 2 chei 1 m 1 care este mai mică decât 1 divizare per 2 inserări de chei (deoarece p 2 tinde către 0 p 1 pentru o valoare mare a lui p şi p 2 este aproximativ 1). cu atât este mai mică probabilitatea ca inserarea unei valori de cheie sa ducă la divizarea unui nod. fisionându-se h – 1 noduri.

vecină în inordine. Structura arborelui după ştergerea cheilor 40 şi 45 Ştergerea valorii de cheie 50 necesită însă partajarea între nodurile d şi e. a 57 b 35 54 62 c 122 d 22 33 22 f 55 56 g 59 60 h 66 75 i 123 124 e 40 41 45 50 Fig. ştergerea nu ridică probleme. În urma ştergerii se disting următoarele cazuri: m dacă nodul conţine mai mult de 2 chei. 156 . Probabilitatea de fuzionare a nodurilor scade o dată cu creşterea ordinului arborelui B. Arbore B de ordin 5 Ştergerea valorilor de cheie 40 şi 45 din nodul e nu ridică probleme. Să considerăm următoarea configuraţie de arbore B de ordin 5 din figura 8. 8. atunci cele două noduri vecine vor fuziona. care va fi ştearsă efectiv. caz în care avem de-a face cu o partajare. se va forma o nouă rădăcină.15. Partajarea sau fuzionarea trebuie eventual repetate şi pentru nivelurile superioare. Dacă nu se poate face o partajare cu nici unul din nodurile vecine (fiecare nod vecin are numărul minim de chei).15. figura 8.înlocuită cu o alta.16 a 57 b 35 54 62 c 122 d 22 33 34 e 41 50 f 55 56 g 59 60 h 66 75 i 123 124 Fig. dacă partajarea sau fuzionarea parcurg întreaga înălţime a arborelui.17.16. 8. De aceea se împrumută o cheie din nodul vecin (aflat pe m acelaşi nivel în arbore) dacă acesta are cel puţin 2 chei. În cazul cel mai nefavorabil. după ştergere numărul de chei din nod va fi insuficient. figura 8. înălţimea arborelui scăzând cu unu. împrumutându-se o cheie şi din nodul părinte. m dacă nodul are numărul minim de chei 2 .

figura 8.20.18. Structura arborelui după partajare Ştergerea valorii de cheie 22 va necesita fuzionarea nodurilor d şi e.a 57 valoarea de cheie 35 coboara.19. a 57 fuzionare b 34 54 62 c 122 d 22 33 e 35 41 f 55 56 g 59 60 66 h 75 i 123 124 Fig.19.17. 8. 8. Fuzionarea nodurilor a. nodul b va conţine prea puţine valori de cheie. b şi c 157 . 8. valoarea de cheie 34 urca d 22 33 34 b 35 54 62 c 122 e 41 50 f 55 56 g 59 60 h 66 75 i 123 124 Fig. Partajarea între nodurile d şi e a 57 b 34 54 62 c 122 d 22 33 e 35 41 f 55 56 g 59 60 66 h 75 i 123 124 Fig. 8. a 57 fuzionare c b 54 62 122 d 33 34 35 41 f 55 56 g 59 60 66 h 75 i 123 124 Fig. figura 8. aşa că vor fuziona şi nodurile b şi c.20. Fuzionarea nodurilor d şi e Însă în urma fuzionării nodurilor d şi e.

const TYPE& second ) { return first < second . nodul_curent = părintele pentru nodul_curent. folosind pointeri pentru a descrie structura arborescentă. folosind o valoare de cheie din nodul părinte. template <typename TYPE> struct less_than : public binary_function<TYPE. 54 57 62 122 33 34 35 41 55 56 59 60 66 75 123 124 Fig. în pseudocod: if (valoarea de cheie care se şterge nu este într-un nod frunză) then: înlocuieşte valoarea de cheie cu succesor / predecesor. tipul valorii de cheie folosită va trebui să permită ordonarea cheilor. să începem mai întâi cu declaraţiile necesare pentru implementarea unui arbore. aceşti pointeri vor trebui înlocuiţi cu adrese către blocuri sau pagini stocate într-un fişier pe disc (deci accesarea unui pointer va însemna un acces la disc). typename RETURN_TYPE > struct binary_function { /** empty */ } . în final.21. Algoritmii C++ pentru inserarea unei valori de cheie într-un arbore B Înainte de a prezenta algoritmii pentru căutare şi inserare într-un arbore B. Declaraţiile acestora sunt următoarele: template <typename FIRST_ARGUMENT_TYPE. typename SECOND_ARGUMENT_TYPE.if (nu este posibil ) then: 1. în cazul implementării de faţă cerinţa este de a suporta testele de inegalitate strictă (<) şi de egalitate (= =). Oricum. Structura finală a arborelui B Algoritmul de ştergere dintr-un arbore B. bool> { inline bool operator()( const TYPE& first. Pentru simplicitate vom construi întregul arbore B în memoria heap. nodul_curent = nodul_frunza. 158 . while (starea pentru nodul_curent este UNDERFLOW ): . fuzionează nodul_curent cu un nod vecin. via nodul părinte.21. În majoritatea aplicaţiilor. Un nod al arborelui B va fi descris de clasa btree_node. TYPE. Pentru generalitate se vor folosi funcţii pentru testele de egalitate şi inegalitate strictă. Pentru a fi cât mai generală în ceea ce priveşte tipul valorii de cheie folosită va fi implementată ca fiind o clasă template. arborele B va arăta astfel ca în figura 8.3.încearcă partajarea cu unul din nodurile vecine aflate pe acelaşi nivel. 2. 8.Astfel. . 8.

second ) == 0 . const TYPE& second ) { return first == second . OPERATIONAL. /** struct equal_to */ template <> struct equal_to<char*> : public binary_function<char*. } btree_node_tuple . /** struct equal_to<char*> */ Declaraţia clasei btree_node este: template <typename KEY_NODE_TYPE> class btree_node { friend class btree<KEY_NODE_TYPE> . /** struct less_than<char*> */ template <typename TYPE> struct equal_to : public binary_function<TYPE. typedef struct { key_node_type key_value . } } . public: typedef KEY_NODE_TYPE key_node_type . FULL. OVERFLOW 159 . /** struct less_than */ template <> struct less_than<char*> : public binary_function<char*. char*. bool> { inline bool operator()( const char* first. } } .} } . btree_node_ptr node_ptr . typedef btree_node<KEY_NODE_TYPE> btree_node_type . bool> { inline bool operator()( const TYPE& first. const char* second ) { return strcmp( first. bool> { inline bool operator()( const char* first. MINIMAL. public: enum BTREE_NODE_STATUS { EMPTY = 0. typedef btree_node_type* btree_node_ptr . second ) < 0 . } } . UNDERFLOW. const char* second ) { return strcmp( first. typedef key_node_type* key_node_ptr . TYPE. char*.

protected: key_node_ptr node_keys . int remove_at( const int position ) . btree_node_ptr child ) . int node_capacity . public: btree_node( int ncapacity ) . int split( btree_node_tuple* tuple ) . protected: static int initialize( btree_node_ptr node ) . int node_size . int capacity( void ) const . AL 160 .}. int size( void ) const . MINIMAL OPERATION – numărul de chei conţinut de nod respecta cerinţele de arbore B. equal_to<key_node_type> _equal_to . protected: btree_node( const btree_node<KEY_NODE_TYPE>& ) . int& position ) . /** class btree_node */ Structura btree_node_tuple va fi folosită de algoritmul de fisionare (divizare) a unui nod. int shift2left( const int start ) . btree_node_ptr* node_childs . UNDERFLO W – nodul conţine numărul minim de chei . }. int shift2right( const int start ) . EMPTY – nodul conţine prea puţine chei . btree_node<KEY_NODE_TYPE>* child( int position ) . bool is_leaf( void ) const . key_node_type& key_value( int position ) . bool find( const key_node_type& value. btree_node<KEY_NODE_TYPE>& operator =( const btree_node<KEY_NODE_TYPE>& ) . protected: less_than<key_node_type> _less_than . int push( const key_node_type& value. virtual ~btree_node( void ) . Valorile din cadrul enumerării BTREE_NODE_STATUS înseamnă: – nodul nu conţine nici o cheie . BTREE_NODE_STATUS status( void ) const .

} Destructorul btree_node<KEY_TYPE>::~btree_node() eliberează memoria alocată: template <typename KEY_NODE_TYPE> 161 . numărul de chei păstrate într-un nod va fi cu unu mai mare decât numărul maxim de chei). if( 0 = = node->node_childs ) { delete []node->node_keys . node->node_keys = new key_node_type[ node->capacity() + 1 ]. Câmpul node_childs va păstra pointeri către descendenţi (numărul de descendenţi ai unui nod este cu unu mai mare decât numărul de chei din acel nod). node->node_keys = 0. setează numărul de chei prezente în arbore la 0): template <typename KEY_NODE_TYPE> btree_node<KEY_NODE_TYPE>::btree_node( int capacity ) { this->node_capacity = capacity .sizeof(btree_node_ptr)* (node->capacity() + 2 ) ). Ordinea în care câmpurile din enumerare apar este importantă (a se vedea funcţiile de introducere şi ştergere a unei chei din arbore). } template <typename KEY_NODE_TYPE> int btree_node<KEY_NODE_TYPE>::initialize( btree_node_ptr node ) { if( 0 = = node ) return -1 .FULL OVERFLOW – nodul conţine numărul maxim de chei . node->node_childs = new btree_node_ptr[ node->capacity() + 2 ].0. } memset(node->node_childs. initialize( this ). pentru implementarea mai uşoara a algoritmului de divizare a unui nod. node->node_size = 0. Câmpurile _less_than şi _equal_to sunt folosite în testele de egalitate şi inegalitate strictă. Constructorul btree_node<KEY_TYPE>::btree_node() apelează funcţia initialize() care iniţializează un nod al arborelui (alocă memoria necesară pentru păstrarea valorilor de chei şi a pointerilor către descendenţi. Operaţiile de copiere a unui nod nu sunt permise (este dezactivat constructorul de copiere şi operatorul de atribuire). Constructorul clasei btree_node primeşte ca parametru numărul maxim de chei care pot fi păstrate într-un nod (capacitatea nodului). if( 0 = = node->node_keys ) return -1 . return 0. return -1 . Câmpul node_size menţine numărul de chei aflate la un moment dat într-un nod. Câmpul node_keys este un vector în care vor fi păstrate valorile de chei din nod (în implementarea de faţă. – nodul conţine prea multe chei. Câmpul node_capacity păstrează numărul maxim de chei dintr-un nod (capacitatea nodului).

} Se observă că starea nodului este funcţie de numărul de chei aflate la un moment dat în nod. atunci nodul are numărul minim de chei starea nodului este MINIMAL . } Pentru a se determina numărul maxim de chei care pot fi păstrate într-un nod se foloseşte funcţia capacity(): template <typename KEY_NODE_TYPE> inline int btree_node<KEY_NODE_TYPE>::capacity( void ) const { return this->node_capacity . else if( size() > capacity() ) return OVERFLOW . atunci numărul maxim de chei dintr m 1 un nod va fi m – 1. atunci în nod nu se găseşte nici o cheie starea nodului este EMPTY . } Un nod poate fi interogat pentru starea în care se află folosind funcţia status(): template <typename KEY_NODE_TYPE> inline btree_node<KEY_NODE_TYPE>::BTREE_NODE_STATUS btree_node<KEY_NODE_TYPE>::status( void ) const { if( 0 == size() ) return EMPTY . deci dacă size()==capacity()/2. Mai exact. else if( size() < ( capacity() / 2 ) ) return UNDERFLOW . else if( size() == capacity() ) return FULL .btree_node<KEY_NODE_TYPE>::~btree_node( void ) { delete []this->node_keys . 162 . else if( size() == ( capacity() / 2 ) ) return MINIMAL . deci capacitatea nodului va fi m – 1. Cum numărul de chei aflate la un moment dat într-un nod se obţine folosind funcţia size(). return OPERATIONAL . vom avea: dacă size() returnează zero. } Pentru a se afla numărul de chei aflate la un moment dat într-un nod se foloseşte funcţia size(): template <typename KEY_NODE_TYPE> inline int btree_node<KEY_NODE_TYPE>::size( void ) const { return this->node_size . iar numărul minim de chei va fi 2 . numărul minim de chei din nod este capacity()/2. dacă avem un arbore B de ordin m. Parametrul primit de constructor va fi m – 1. delete []this->node_childs .

for( int idx = 0. care va returna true dacă nodul este o frunză (un nod este nod frunză dacă nu are nici un descendent): template <typename KEY_NODE_TYPE> bool btree_node<KEY_NODE_TYPE>::is_leaf( void ) const { assert( 0 != this->node_childs ) . return 0 . atunci nodul are prea multe chei starea nodului este OVERFLOW.dacă size() < capacity() / 2. } return this->node_keys[position] . // return 0 == this->node_childs[0] . } template <typename KEY_NODE_TYPE> inline btree_node<KEY_NODE_TYPE>* btree_node<KEY_NODE_TYPE>::child( int position ) { if( position < 0 || position > size() ){ /** signal out of bounds */ assert( false ) . } Ca funcţii pentru interogarea valorii unei chei şi unui descendent dintr-o anume poziţie se folosesc funcţiile key_value() şi child(): template <typename KEY_NODE_TYPE> inline KEY_NODE_TYPE& btree_node<KEY_NODE_TYPE>::key_value( int position ) { if( position < 0 || position >= size() ){ /** signal out of bounds*/ assert( false ) . idx++ ) if( 0 != this->node_childs[idx] ) return false . idx <= size(). } 163 . dacă size() == capacity(). return true . atunci nodul are numărul maxim de chei permise starea nodului este FULL . Pentru a se determina dacă nodul este un nod frunză se foloseşte funcţia is_leaf(). atunci nodul are prea puţine chei starea nodului este UNDERFLOW . dacă size() > capacity().

atunci position este setat la indexul la care se găseşte cheia în nod. key_value( position ) ) && position > 0. care este un parametru de ieşire) va fi setat după cum urmează: daca valoarea de cheie căutată se găseşte în nod. this->node_keys[0] ) ) { position = 0 . position va indica indexul subarborelui în care s-ar putea găsi valoarea de cheie căutată. ar putea fi necesară o deplasare către dreapta a valorilor de cheie din nod mai mari decât cea care se inserează (deplasarea se face împreună cu pointerii către descendenţi.return this->node_childs[position] . position-). ret_value = false . this->node_keys[position] ) . După cum valoarea de cheie căutată se găseşte sau nu în nod. Primul parametru primit de funcţie este valoarea de cheie care se caută în nod. dacă valoarea de cheie căutată nu se găseşte în nod. funcţia folosită este shift2right()). cu menţiunea ca al doilea parametru al funcţiei (position. fără a face nimic altceva. find() va returna true sau false. int& position ) { bool ret_value . if( _less_than( value. 164 . if( !ret_value ) position++ . În urma determinării poziţiei pe care va fi inserată valoarea de cheie. } Căutarea unei valori de cheie într-un nod se face folosind funcţia find(). ret_value = _equal_to( value. template <typename KEY_NODE_TYPE> bool btree_node<KEY_NODE_TYPE>::find( const key_node_type& value. } else { for( position = size() . În implementarea de faţă inserarea valorii de cheie într-un nod se face întotdeauna specificând şi pointerul către subarborele din dreapta valorii de cheie (subarbore care conţine toate valorile de cheie mai mari decât valoarea de cheie inserată). } Inserarea unei valori de cheie în nod se realizează folosind funcţia push(). } return ret_value . Dacă nodul este în starea OVERFLOW sau valoarea de cheie există deja în nod. _less_than( value.1 . position = -1 . funcţia va returna –1.

} Funcţia shift2right() este: template <typename KEY_NODE_TYPE> int btree_node<KEY_NODE_TYPE>::shift2right( const int start ) { if( EMPTY == status() || start < 0 || start >= size() ) return -1 .1] . } int key_position = -1 . idx-. if( EMPTY == status() ) { this->node_keys[0] = value . this->node_size = 1 . if( find( value. this->node_childs[key_position + 1] = child .template <typename KEY_NODE_TYPE> int btree_node<KEY_NODE_TYPE>::push( const key_node_type& value. key_position ) ) { /** duplicate key value return -1 . return 0 . this->node_size++ . btree_node_ptr child ){ if( OVERFLOW == status() ) return -1 . idx > start. this->node_childs[idx + 1] = this->node_childs[idx] . for( int idx = size(). this->node_keys[key_position] = value . } */ if( key_position < size() ) shift2right( key_position ) .) { this->node_keys[idx] = this->node_keys[idx . return 0 . this->node_childs[1] = child . } 165 . } return 0 .

} Funcţia shift2left() este: template <typename KEY_NODE_TYPE> int btree_node<KEY_NODE_TYPE>::shift2left( const int start ) { if( EMPTY == status() || start < 0 || start >= size() ) return -1 . idx++ ) { this->node_keys[idx . În urma procesului de divizare a unui nod va urca în nodul părinte cheia mediană şi un pointer către nodul nou format. for( int idx = start + 1..Pentru eliminarea unei chei dintr-o anumită poziţie se va folosi funcţia remove_at() (practic. } btree_node_tuple . Noul nod va conţine valorile de chei şi subarborii din dreapta cheii mediane.1] = this->node_keys[idx] . } Atunci când starea unui nod este de OVERFLOW. btree_node_ptr node_ptr . this->node_childs[idx] = this->node_childs[idx + 1] . template <typename KEY_NODE_TYPE> int btree_node<KEY_NODE_TYPE>::remove_at( const int position ) { if( -1 == shift2left( position ) ) return -1 . idx < size(). fiind de tipul btree_node_tuple: typedef struct { key_node_type key_value . this->node_size-. } return 0 . Cheia mediană va fi câmpul key_value al structurii btree_node_tuple. eliminarea presupune diminuarea cu unu a numărului de chei conţinute de nod şi o deplasare către stânga a valorilor de cheie şi a subarborilor aflaţi în dreapta poziţiei din care se şterge cheia). Funcţia de divizare a unui nod este split(). 166 . Pointerul către nodul nou format va fi câmpul node_ptr al structurii btree_node_tuple. Parametrul funcţiei split() este de ieşire. return 0 . acesta se va diviza. În urma divizării se va obţine un nod nou.

btree_node_ptr new_node = new btree_node_type( this->capacity()). idx++ ) new_node->push( this->key_value( idx ). if( 0 == new_node ) return -1. int remove( const key_type& value ) . return 0 . new_node->node_childs[0] = this->child( median_position + 1 ). } În continuare. tuple->key_value = this->key_value( median_position ). for( int idx = median_position + 1. public: btree( int order ) . typedef btree<KEY_TYPE> btree_type .template <typename KEY_NODE_TYPE> int btree_node<KEY_NODE_TYPE>::split( btree_node<KEY_NODE_TYPE>::btree_node_tuple* tuple ){ if( 0 == tuple ) return 0 . virtual ~btree( void ) . idx < this->size() . typedef btree_node<KEY_TYPE> btree_node_type . va fi dată declaraţia clasei de arbore B: template <typename KEY_TYPE> class btree { public: typedef KEY_TYPE key_type . if( OVERFLOW != this->status() ) return 0. typedef btree_node_type::btree_node_tuple btree_node_tuple . protected: int push_down( btree_node_tuple* tuple. int push( const key_type& value ) . typedef btree_type* btree_ptr . btree_node_ptr current ) . 167 . typedef btree_node_type* btree_node_ptr . int median_position = this->size() / 2. this->child( idx + 1 ) ). tuple->node_ptr = new_node. this->node_size = median_position.

void move_right( btree_node_ptr current. atunci inserarea valorii de cheie este simplă: se construieşte rădăcina arborelui cu valoarea de cheie 168 . idx <= node->size(). if( !node->is_leaf() ) for( int idx = 0 . const int position ) . int position ) . void restore( btree_node_ptr current. const int position ) . const int position ) . private: btree_node_ptr int } . void combine( btree_node_ptr current. template <typename KEY_TYPE> btree<KEY_TYPE>::~btree( void ) { clear( this->root ) . template <typename KEY_TYPE> btree<KEY_TYPE>::btree( int order ) { this->order = order . this->root = 0 . La fel ca la clasa btree_node au fost folosite o serie de typedef-uri în cadrul clasei (codul este mai uşor de scris / citit dacă tipul btree_node<KEY_TYPE> se redefineşte ca fiind btree_node_type). } template <typename KEY_TYPE> void btree<KEY_TYPE>::clear( btree_node_ptr node ) { if( 0 == node ) return . Dacă arborele nu are nici o valoare de cheie inserată (adică rădăcina arborelui este 0 arborele este gol). int replace_with_predecessor( btree_node_ptr node. Nodul rădăcină al arborelui B este dat de câmpul root. } Funcţia de inserare a unei valori de cheie în arbore este push(). /** class btree root . order . idx++ ) clear( node->child( idx ) ) . delete node . Constructorul btree<KEY_TYPE>::btree() primeşte ca parametru ordinul arborelui şi setează rădăcina arborelui la 0. Ordinul arborelui B este dat de câmpul order.int remove_down( const key_type& value. } Destructorul clasei btree<KEY_TYPE>::~btree() va elibera spaţiul de memorie ocupat de arbore. void move_left( btree_node_ptr current. */ Clasa btree este o clasă template după tipul valorii de cheie. this->root = 0 . const int position ) . btree_node_ptr current ) .

la primul apel.key_value = value .1 ). template <typename KEY_TYPE> int btree<KEY_TYPE>::push( const key_type& value ) { if( 0 == this->root ) { this->root = new btree_node_type( this->order .node_ptr ) . dacă nodul curent nu este o frunză. Altfel. formându-se o nouă rădăcină cu valoarea de cheie dată de câmpul kei_value al variabilei tuple. } return 0 . pornind de la nodul rădăcină. (btree_node_ptr)0 ) . key_position indică locul în care se va insera valoarea de cheie. Dacă nodul curent este frunză. subarborele stâng va fi vechea rădăcină a arborelui. Funcţia push_down() va returna 1 dacă în urma procesului de inserare recursivă a valorii de cheie nodul rădăcină a fost divizat (cheia şi un pointer către subarborele drept al cheii vor fi conţinute de câmpurile variabilei tuple). atunci se inserează cheia în arbore recursiv folosind funcţia push_down(). key_position va indica subarborele în care va trebui să se facă inserarea. new_root->push( tuple. valoarea de cheie care se inserează. new_root->node_childs[0] = this->root . iar subarborele drept va fi dat de câmpul node_ptr al variabilei tuple. Dacă aceasta există deja în nod (arbore). tuple. funcţia de inserare nu va face nimic şi va returna –1.care se inserează.node_ptr = 0 . } Funcţia push_down() de inserare recursivă în arbore primeşte ca parametri nodul curent current în care se încearcă inserarea. if( push_down( &tuple. variabila key_position va indica: dacă nodul curent este frunză. împachetat în variabila tuple. tuple.1 ) . } btree_node_tuple tuple . Daca în nodul curent a urcat o valoare de cheie (metoda push_down() a returnat valoarea 1) atunci: 169 . Daca arborele nu este gol. şi.key_value. inserarea este simplă: se apelează doar metoda push() de inserare a unei chei într-un nod (la inserarea într-un nod frunză întotdeauna câmpul node_ptr al parametrului tuple va fi 0). câmpul node_ptr al variabilei tuple va avea valoarea 0. atunci va trebui urmărit dacă în urma inserării recursive în nodul curent a urcat o valoare de cheie. if( 0 == this->root ) return -1 . this->root->push( value. În cadrul algoritmului de inserare se va căuta valoarea de cheie în nodul curent. return 0 . Dacă nodul curent nu este frunză. tuple. if( 0 == new_root ) return -1 . În acest caz înălţimea arborelui creşte cu unu. Iniţial. this->root ) ) { btree_node_ptr new_root = new btree_node_type( this->order . this->root = new_root .

if( duplicate_key ) { /** signal duplicate value */ return -1 . tuple->node_ptr ). atunci noua 170 .4. } if( current->is_leaf() ) { current->push( tuple->key_value. } return 0 . Dacă starea nodului nu este OVERFLOW. } 8. în nodul curent vor trebui inserate key_value şi node_ptr indicate de câmpurile parametrului tuple. În urma apelului metodei split() conţinutul câmpurilor key_value şi node_ptr ale variabilei tuple vor fi actualizate pentru a indica valoarea de cheie care va urca în nodul părinte al nodului curent şi pointerul către subarborele drept. Intern este folosită funcţia recursivă remove_down(). btree_node_ptr current ){ if( 0 == current ) return 0 . se verifică starea în care se află nodul curent. Dacă starea acestuia este de OVERFLOW. } if( btree_node_type::OVERFLOW == current->status() ) { current->split( tuple ) . key_position) . Algoritmii C++ pentru ştergerea unei valori de cheie intr-un arbore B Funcţia de ştergere a unei valori de cheie dintr-un arbore B este remove(). tuple->node_ptr).câmpurile parametrului tuple vor conţine valoarea de cheie care a urcat şi un pointer către subarborele drept corespunzător cheii . În final. template <typename KEY_TYPE> int btree<KEY_TYPE>::push_down( btree_node_tuple* tuple. atunci înseamnă ca acesta conţine prea multe chei şi va trebui divizat. bool duplicate_key = current->find( tuple->key_value. metoda push_down() va returna 0. } else { if( push_down( tuple. current->child( key_position ) ) ) current->push( tuple->key_value. Dacă în urma ştergerii valorii de cheie nodul rădăcină nu mai are nici o valoare de cheie (starea nodului rădăcină este EMPTY). return 1 . int key_position . Pentru aceasta se foloseşte metoda split() a nodului care va primi ca parametru adresa lui tuple. în acest caz metoda push_down() va returna 1 pentru a indica faptul că în nodul părinte vor trebui folosite câmpurile variabile tuple.

atunci ştergerea înseamnă apelarea metodei remove() a nodului frunză pentru eliminarea cheii aflată în poziţia dată de variabila position . se testează starea nodului rădăcină pentru subarborele pe care s-a efectuat coborârea în procesul de ştergere. } Funcţia de ştergere recursivă a unei valori de cheie din arbore este remove_down(). Altfel. Dacă starea acestui nod este UNDERFLOW (conţine prea puţine valori de cheie). atunci va fi apelată funcţia restore() care va restaura proprietăţile de arbore B.rădăcină a arborelui este subarborele stâng al vechii rădăcini. delete old_root . dar de data aceasta se va solicita ştergerea valorii de cheie cu care s-a făcut înlocuirea. if( btree_node_type::EMPTY == this->root->status() ) { btree_node_ptr old_root = this->root . atunci valoarea de cheie care trebuie ştearsă va fi înlocuită. Dacă la un moment dat nodul curent este 0. this->root ) . Parametrii primiţi de funcţie sunt valoarea de cheie care se şterge şi un pointer către nodul curent. dacă nodul curent nu este frunză (este un nod părinte care are descendenţi care au fost afectaţi). cu valoarea de cheie care o precede (se poate demonstra că valoarea de cheie care o precede se găseşte într-un nod frunză). După ce se face înlocuirea folosind funcţia replace_with_predecessor(). } return 0 . template <typename KEY_TYPE> int btree<KEY_TYPE>::remove( const key_type& value ) { remove_down( value. Se observă că dacă nodul curent este valid (nu este 0) şi valoarea de cheie care se caută nu se găseşte în nodul curent. se va continua algoritmul de ştergere. atunci înseamnă că valoarea de cheie solicitată a fi ştearsă nu se găseşte în arbore. template <typename KEY_TYPE> int btree<KEY_TYPE>::remove_down( const key_type& value. în implementarea de faţă. this->root = this->root->child( 0 ) . dacă valoarea de cheie a fost găsită într-un nod care nu este nod frunza. funcţie de tipul nodului unde cheia este găsită avem următoarele cazuri: dacă valoarea de cheie se găseşte într-un nod frunză. btree_node_ptr current ){ if( 0 == current ) { /** signal value not found */ 171 . atunci variabila position va fi poziţionată de metoda find() a nodului ca fiind poziţia subarborelui care este posibil să conţină valoarea de cheie. Vechea rădăcină se elimină din memorie. În finalul funcţiei.

Parametrii primiţi de funcţie sunt: node. un pointer către nodul care conţine valoarea de cheie care se înlocuieşte şi position care dă poziţia subarborelui (în nodul indicat de node) care conţine valoarea de cheie care precede valoarea de cheie care se înlocuieşte.return 0 . } Funcţia care asigură restaurarea proprietăţilor de arbore B este restore(). position ) . current->child( position ) ) . Parametrii funcţiei sunt: un pointer către un nod părinte (current) şi o poziţie (position) care indică un subarbore al nodului current (nodul rădăcină al acestui subarbore conţine prea puţine valori de cheie). return 0 . Paşii care sunt necesari sunt ilustraţi în figura 8.1 ) . Funcţia folosită în implementarea de faţă este cumva orientată către stânga. if( current->find( value. în sensul că mai întâi se uită la nodul vecin din stânga pentru a lua o valoare de cheie. while( !leaf->is_leaf() ) leaf = leaf->child( leaf->size() ) . position ) . } Funcţia de înlocuire a unei valori de cheie cu valoarea de cheie care o precede este replace_with_succesor(). folosind nodul vecin din dreapta numai dacă nu găseşte suficiente valori de cheie în nodul din stânga. } int position . node->node_keys[position] = leaf->key_value( leaf->size() . remove_down(current->key_value(position ). 172 . return 1 . int position ){ if( position > node->size() ) return 0 . } } else remove_down( value. if( !current->is_leaf() && btree_node_type::UNDERFLOW = = current->child(position)->status() ) restore( current.22. template <typename KEY_TYPE> int btree<KEY_TYPE>::replace_with_predecessor( btree_node_ptr node. else { replace_with_predecessor( current. position ) ) { if( current->is_leaf() ) current->remove_at( position ) . current->child( position)) . btree_node_ptr leaf = node->child( position ) .

else if( current->child( position + 1 )->status() > btree_node_type::MINIMAL ) move_left( current. } else if( current->child( position . move_right() şi combine() sunt uşor de dedus din figura 13. position ) . position + 1 ) . position ) . 1 ) . 173 . 1 ) . } Funcţiile move_left().22 Paşii parcurşi în funcţia de restaurare a proprietăţilor unor arbore B template <typename KEY_TYPE> void btree<KEY_TYPE>::restore( btree_node_ptr current.22. else combine( current. position ) . } else if( position == current->size() ) { if(current->child(current->size()-1)->status()> btree_node_type::MINIMAL) move_right( current. position ).z move_right() y x α y w β γ δ x α β z γ w δ y move_left() x α β z γ w δ x α y z w β γ δ x y z combine() x z v α β γ w δ α v β y w γ δ Fig. 8. else combine( current.1 )->status() > btree_node_type::MINIMAL ) move_right( current. else combine( current. const int position ){ if( 0 == position ) { if( current->child( 1 )->status() > btree_node_type::MINIMAL ) move_left( current.

node->node_size-. node->shift2right( 0 ) . lnode->push(current->key_value( position . node = current->child( position .1 ).1] = node->key_value(node->size()-1).template <typename KEY_TYPE> void btree<KEY_TYPE>::move_left( btree_node_ptr current. current->child(position)->node_childs[0]=node->child(node->size()).1 ) . node->push( current->key_value( position . node->node_childs[1] = node->child( 0 ) . current->node_keys[position . current->child( position )->child( 0 ) ). const int position ){ btree_node_ptr node = current->child( position . node->node_keys[0] = current->key_value( position . const int position ) { btree_node_ptr rnode = current->child( position ) . rnode->child( idx + 1 ) ). node->node_size-. const int position ){ btree_node_ptr node = current->child( position ) . for( int idx = 0. } 174 .1 ) ..1 ) . idx < rnode->size(). node->shift2left( 0 ) .1 ) .1] = node->key_value( 0 ).. node->node_size++ . current->remove_at( position . rnode->child( 0 )).1 ) . node->node_childs[0] = node->node_childs[1] . } template <typename KEY_TYPE> void btree<KEY_TYPE>::combine( btree_node_ptr current. } template <typename KEY_TYPE> void btree<KEY_TYPE>::move_right( btree_node_ptr current. btree_node_ptr lnode = current->child( position . delete rnode . current->node_keys[position . idx++ ) lnode->push( rnode->key_value( idx ).1 ). node = current->child( position ) .

Să se scrie funcţie pentru ştergerea unei chei dintr-un nod frunză al unui arbore B. Bibliografie Ion IVAN.Teme de control 1. 1 si 2.Structuri de date. 175 . 2. Să se scrie funcţia pentru crearea unui arbore B de ordinul n. Vol. Editura ASE. 2008. Marius POPA. Paul POCATILU . Bucuresti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful